KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS"

Transkript

1 aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se vcítit do postavení znevýhodněných jedinců. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: ZV a GV: člověk a jeho svět (1. stupeň), člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace, člověk a zdraví OV: společenskovědní vzdělávání / občanský vzdělávací základ, jazykové vzdělávání a komunikace, vzdělávání pro zdraví PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS KLÍČOVÉ KOMPETENCE: ZV a GV: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské OV: k řešení problémů, komunikativní, personální a sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí DOPORUČENÝ VĚK: 10+ CÍLE: Žáci: si uvědomují, že ve sportu (i v životě) mohou nastat situace (znevýhodnění), které člověku znemožní být úspěšný; si uvědomují emoce, které jsou s takovým znevýhodněním a neúspěchem spojené, a umějí s nimi pracovat; jsou empatičtí k těm, kterým se něco i přes velkou snahu nedaří. DÉLKA: 45 min. (včetně projekce filmu) POMŮCKY: PRACOVNÍ LIST 1 pro každou skupinu (varianta A a B) PRACOVNÍ LIST 2 pro každého žáka PRACOVNÍ LIST 3 pro každou dvojici psací potřeby, nůžky POSTUP: 1. Rozdělíme žáky do dvou skupin (A a B) a ty pak dále do malých skupin po čtyřech až šesti žácích. V obou skupinách musí být stejný počet skupinek, které označíme A1, A2, A3 a B1, B2, B3 atd. Skupinky se shodným číslem spolu budou soupeřit (např. A1 a B1). 2. Žákům rozdáme rozstříhaný obrázek (puzzle) z PRACOVNÍHO LISTU 1 podle toho, do jaké skupiny patří (skupiny A složitý obrázek, znevýhodněné skupiny; skupiny B jednoduchý obrázek, zvýhodněné skupiny). 3. Týmy ze skupiny A soupeří s týmy ze skupiny B, bod získává vždy ten tým, který složí své puzzle jako [ 1 ]

2 aktivita první. Skupiny své obrázky před soupeři neskrývají. 4. Následně rozdáme žákům PRACOVNÍ LIST 2, do kterého každý sám za sebe zachytí své pocity, dojmy a fakta ze soupeření. 5. Pokud máme dostatek času, je dobré uspořádat další kola (ideálně tři). Po každém kole následuje rychlé vyplnění dotazníku. Více kol žákům umožňuje zažít opakovanou frustraci z prohry. 6. Po soutěžení společně diskutujeme nad otázkami z PRACOVNÍHO LISTU 2. Ptáme se: Měnily se odpovědi po jednotlivých kolech? Pokud ano, jak? Proč se měnily? 7. Následuje projekce filmu. 8. Závěrem žáky rozdělíme do dvojic (vždy jeden z týmu A1, A2 a jeden z týmu B1, B2 atd.). Každá dvojice obdrží PRACOVNÍ LIST 3. Společně diskutují nad otázkami a poté společně sestaví rady pro znevýhodněný tým (jak se mají s takovou situací vyrovnat např. nevzdávejte to, snad jednou vyhrajete; najděte si jinou hru; bojujte za změnu pravidel apod.) a rady pro zvýhodněný tým (jak se mají s takovou situací vyrovnat např. pořádně si hru užijte a radujte se z každého úspěchu; nechte soupeře aspoň jednou vyhrát; navoďte stejné podmínky pro všechny apod.). POZNÁMKA: Znevýhodnění skupiny A je dáno obtížností obrázku, kterou lze měnit i způsobem nastříhání (počet a velikost jednotlivých dílů). Je dobré tisknout na tvrdší papír. Je možné použít i vlastní obrázky. Znevýhodnění skupin A lze měnit s každým dalším kolem (složitější puzzle). Dle uvážení můžeme týmům předložit nerozstříhaný obrázek jako vzor. Znevýhodnění nijak neskrýváme, spíše zachováváme zdání normálnosti. Projevy žáků nekomentujeme, vyzýváme je, aby se snažili a bojovali. REFLEXE: Probíhá formou diskuse. Zaměříme se na poslední dvě otázky z pracovního listu 2. Diskutujeme s žáky o tom, jak se cítili, když se jim nedařilo vyhrát a oni s tím nemohli nic dělat, a hledáme podobné příklady z běžného a školního života. POZNÁMKA: Reflexe může pomoci vzbudit empatii mezi žáky, zvláště když se ve třídě objevují známky šikany. Pokud si na to troufáme (případně za účasti školního psychologa), ptáme se: Myslíte si, že je mezi vámi v této třídě znevýhodněný žák? Za jakých okolností a jakým způsobem je toto znevýhodnění patrné? Jak se k tomu stavíte vy? Jak se v situacích, kdy je někdo znevýhodněn, chováte? ZKUŠENOSTI Z PRAXE: Aktivitu jsem realizoval v 6. třídě, kde je v kolektivu chlapec s velmi složitou životní historií (boj rodičů po rozvodu, hrubé zanedbání péče ze strany matky a následný přesun k otci). Do tohoto kolektivu přišel na začátku 5. ročníku, a přestože udělal velký pokrok, je stále jiný znevýhodněný, vyloučený (pomalý, s poruchou pozornosti, problematickým navazováním vztahů a motorickým handicapem). Někteří spolužáci na něj reagují velmi nevhodně. Mým cílem tak bylo, aby se tito žáci zamysleli nad pocity znevýhodněných lidí, či se do nich dokonce vcítili. Handicapovaný spolužák ten den ve třídě nebyl. Do skupin A, tedy znevýhodněných, jsem úmyslně zařadil žáky, kteří nerespektují odlišnosti. Soupeřící [ 2 ]

3 aktivita týmy seděly proti sobě, takže viděly obrázek druhé skupiny. Podle očekávání se skupiny A ohrazovaly, že oni to mají lehčí, je to nespravedlivý, není to fér, už nehraju, nemá to cenu atd.). V prvních dvou kolech měly skupiny obrázek k dispozici jako vzor, obrázek byl rozstříhán na 10 dílů. Ve čtvrtém kole, kdy už byla nevole dost velká, dostaly obě skupiny lehčí obrázek. Skupina A ho měla rozstříhaný jen na pět dílů, kdežto skupina B na deset. Cílem bylo ukázat různé formy znevýhodnění. Odpovědi žáků reflektovaly jejich pocity nejvýraznější byl posun od ano, bavila k ne, nebavila, u některých byl posun od ano, snažil k ne, nesnažil ; žákům velmi vadila nespravedlnost. Debatu nad dotazníkem hodnotím velmi kladně. Následná projekce filmu žáky moc zaujala, měli mnoho otázek a vše se s jejich předchozím zážitkem velmi dobře propojovalo. Nejvíce je zajímalo, zda ten fotbal děti z filmu opravdu pořád bavil, když stále prohrávaly. Pak také to, proč hrály proti starším dětem, a byly tak neustále v nevýhodě. Po vyplnění pracovního listu 3 jsme ještě diskutovali nad odpověďmi žáků. Vzhledem k cíli jsem nejprve vynechal otázky: Jak se asi cítí ten, komu se něco nedaří i přesto, že se moc snaží? Napadá tě, kdo a kdy (mimo sport) by mohl mít podobné pocity v životě? Ty jsem nechal až nakonec. Na jejich spolužáka jsme přišli velmi snadno. Otázky zaměřené na empatii jsme probrali ze všech stran. Hodně jsem vyzýval ty, co byli znevýhodněni, aby mluvili o svých pocitech. Petr Kulhavý, Základní škola a Mateřská škola Libchavy [ 3 ]

4 PRACOVNÍ LIST 1 KDYŽ NEJDE VYHRÁT Rozstříhejte obrázky jako puzzle. Skupina A [ 4 ]

5 PRACOVNÍ LIST 1 Skupina B [ 5 ]

6 PRACOVNÍ LIST 2 KDYŽ NEJDE VYHRÁT DOTAZNÍK OTÁZKA KOLO 1 KOLO 2 KOLO 3 KOLO 4 Bavila tě hra? Snažil ses ze všech sil týmu pomoci? Vadilo ti na hře něco? Jak ses při hře cítil? Co bylo příčinou vaší porážky/vítězství? Co můžete udělat, abyste v dalším kole vyhráli? OTÁZKA KOLO 1 KOLO 2 KOLO 3 KOLO 4 Bavila tě hra? Snažil ses ze všech sil týmu pomoci? Vadilo ti na hře něco? Jak ses při hře cítil? Co bylo příčinou vaší porážky/vítězství? Co můžete udělat, abyste v dalším kole vyhráli? [ 6 ]

7 PRACOVNÍ LIST 3 KDYŽ NEJDE VYHRÁT Zodpověz následující otázky. Je důležité ve sportu vyhrávat? Je sport jen a jen zábava? Dokázal bys vydržet a nevzdat se, pokud bys stále znovu a znovu prohrával? Jak dlouho bys vydržel? Je-li ve sportu někdo poražený, znamená to, že je špatný? Jak se asi cítí ten, komu se něco nedaří i přesto, že se moc snaží? Napadá tě, kdo a kdy (mimo sport) by mohl mít podobné pocity v životě? RADY PRO ZNEVÝHODNĚNÝ TÝM RADY PRO ZVÝHODNĚNÝ TÝM [ 7 ]

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / STÁŘÍ / ŽIVOT S POSTIŽENÍM, NEMOC MOJE BABIČKA LIEN

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / STÁŘÍ / ŽIVOT S POSTIŽENÍM, NEMOC MOJE BABIČKA LIEN aktivita ŽEBŘÍČKY HODNOT Když jsem byla malá, moje babička se o mě starala. Proto se teď starám já o ni ANOTACE: Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím

Více

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS aktivita SNY A REALITA ANOTACE: Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku). Protichůdná

Více

CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA

CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA aktivita CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže získat základní informace o politických právech. Díky použití konkrétních příkladů jednotlivých politických práv porozumí tomu, jak důležitá

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO SPOT GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO aktivita (NE)GRAMOTNÝ SVĚT ANOTACE: Prostřednictvím samostatné práce se žáci seznámí se základními fakty týkajícími se negramotnosti

Více

OVLÁDÁME UMĚNÍ SOUTĚŽIT

OVLÁDÁME UMĚNÍ SOUTĚŽIT Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy KOOPERACE A KOMPETICE Lekce 9.4 OVLÁDÁME UMĚNÍ SOUTĚŽIT Barbora Nováková www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005 2011

Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005 2011 Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005 2011 Vybraná zjištění z projektu Vektor (část 1) Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Filip KAREL, fkarel@scio.cz Shrnutí poznatků Poznatek 1. Výsledky

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her

5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her 5.3 Metodické náměty pro přípravu a realizaci interakčních her Pro realizaci interakčních her rozvíjejících sociální dovednosti žáků základní školy se osvědčuje: Vytvořit ucelený program her a postupně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem Hledá se dvojjazyčný asistent Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem 1 META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Autoři materiálu:

Více

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4 OBSAH Úvod... 2 TEORETICKÁ ČÁST 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH.... 3 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU.... 4 2. Specifické poruchy učení... 5 2.1 Dyslexie... 6 2.2 Dysortografie...

Více

JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom. vím, co s tím?!

JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom. vím, co s tím?! JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom vím, co s tím?! Posláním Odboru Skauting pro všechny je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek pro děti se specifickými

Více

Metodický manuál kurzu

Metodický manuál kurzu Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu Obsah Obsah... 1 Informace o projektu... 3 1. Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V PRAXI UČITELE díl 1. metodika. Vzdělávací modul:

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V PRAXI UČITELE díl 1. metodika. Vzdělávací modul: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0041 Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy

Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, rno Při přípravě metodického materiálu byla použita publikace KOM(petenzen)PASS financovaná Evropským

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Analýza programu Podpora vzdělávání

Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Závěrečná výzkumná zpráva Závěrečná výzkumná zpráva Vypracovaly: Anita Homrová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná Plzeň, červen 2012

Více