SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / STÁŘÍ / ŽIVOT S POSTIŽENÍM, NEMOC MOJE BABIČKA LIEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / STÁŘÍ / ŽIVOT S POSTIŽENÍM, NEMOC MOJE BABIČKA LIEN"

Transkript

1 aktivita ŽEBŘÍČKY HODNOT Když jsem byla malá, moje babička se o mě starala. Proto se teď starám já o ni ANOTACE: Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomují své životní hodnoty a konfrontují je s hodnotami, které podle nich vyznává hlavní hrdinka filmu. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: ZV a GV: člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace OV: společenskovědní vzdělávání / občanský vzdělávací základ, jazykové vzdělávání a komunikace PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV OV: OVDS KLÍČOVÉ KOMPETENCE: ZV a GV: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské OV: k řešení problémů, komunikativní, personální a sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí DOPORUČENÝ VĚK: 13+ CÍLE: Žáci: si uvědomují své vlastní životní hodnoty; si uvědomují rozdílnost a proměnlivost životních hodnot na základě životních zkušeností, věku a prohlubující se fyzické nebo duševní nemoci; mají vybudované pozitivní postoje vůči seniorům; chápou význam starší generace pro mladší. DÉLKA: 45 min. (včetně projekce filmu) POMŮCKY: PRACOVNÍ LIST 1A pro každého žáka PRACOVNÍ LIST 1B pro každou skupinu PRACOVNÍ LIST 2 pro každého žáka psací potřeby POSTUP: 1. Rozdáme žákům PRACOVNÍ LIST 1A s žebříčkem hodnot a nechám jim dostatek času na jeho vyplnění. 2. Následuje projekce filmu. 3. Poté rozdělíme žáky do skupin po pěti a rozdáme jim PRACOVNÍ LIST 1B. Zadáme jim následující úkol: Na základě zhlédnutého filmu a vlastní zkušenosti z rodiny a okolí se zamyslete nad tím, jak se pořadí životních hodnot v průběhu života mění, a pokuste se je poskládat tak, jak by je pravděpodobně seřadila babička Lien. 4. Následuje prezentace jednotlivých skupin (můžeme zapisovat na tabuli nebo flipchart). Pokud máme málo času, lze pracovat jen s třemi prvními a třemi posledními hodnotami. [ 1 ]

2 aktivita REXLEXE: Probíhá formou diskuse o tom, jak se naše hodnotové žebříčky liší od toho, jak svět vidí senioři, a proč tomu tak je. Můžeme mluvit mimo jiné o biologických a citových potřebách seniorů a mladých lidí, o krystalizaci hodnot během života, o pomíjivosti, nebo naopak stálosti určitých hodnot. POZNÁMKA: Za domácí úkol necháme žáky vyplnit PRACOVNÍ LIST 2, kde třídí pojmy ze zásobníku do tabulky životních etap. Jednotlivé pojmy je možné opakovat a následně okomentovat důvod opakování. Cílem není správné roztřídění pojmů, ale odůvodnění jejich zařazení, diskuse a argumentace s použitím vlastní zkušenosti a dojmů z filmu. ZKUŠENOSTI Z PRAXE: Aktivitu jsem zkoušela ve dvou 8. třídách s rozdílnými typy kolektivů. První třída je výběrová, výtvarně zaměřená, druhá třída je běžná. Žáci z výtvarné třídy začali velmi spontánně projevovat svoji empatii a sdělovali své vlastní zkušenosti. Reakce některých žáků z druhé třídy odrážely to, že ještě dostatečně nedospěli, aby se byli schopni vžít do hlavních protagonistů dokumentu. Během úvodní aktivity se ukázalo, že žáci své životní hodnoty vesměs řadí podle toho, jak si myslí, že by je řadit měli, tj. velkou roli hrají společenská, rodinná, sociální očekávání. Proto u většiny se na prvních místech objevily hodnoty: rodina, zdraví, přátelství, láska. Zaujalo mě, že hodnotu vzhled, tak důležitou v období pubescence, řadili žáci až na poslední místa. Podobně tomu bylo i s majetkem, což si vysvětluji tak, že jsou hmotně zajištění a existenční problémy řešit nemusí. Dále se ukázalo, že hodnota být někomu prospěšný u nich zatím nehraje zásadní roli. Michaela Křiváčková, ZŠ Petřiny sever, Praha 6 UKÁZKA REALIZACE: Ukázky reflexe žáků ZŠ Petřiny sever, Praha 6 Vyvolávalo to ve mně pocit lítosti ze strany vnučky. Že na ni má tolik vzpomínek, dokonce i společné vzpomínky, a babička je zapomíná. Vnučka se už s babičkou pomalu nemá o čem bavit, častokrát ani babička jí neodpoví. V jedné chvíli jsem měla pocit, že se asi rozbrečím. Ve chvíli, kdy vnučka řekla, že se babička starala o ni, ve chvíli, kdy tam začaly záběry z dětství vnučky. Přijde mi, že ta holka za svou babičkou ráda jezdí, ale někdy je to určitě těžké si s ní povídat, všechno opakovat, na všechno se ptát jako malého dítěte. Líbil se mi přístup té holky, že i když se jí tam někdy nechce, tak tam jede. Obdivuju ji, nevím, co bych dělala, jestli bych za ní jezdila. Bylo to zajímavé a divné, bylo vidět, že vnučka svou babičku opravdu má ráda a že se jí chce odvděčit tím, že za ní jezdí, stará s o ni a povídá si s ní. Můj děda prožívá to samé a je s ním obtížná komunikace. Hned jsem si na něj vzpomněl. Ve filmu byla část, kterou prožíval stejně. A to byla ta scéna, kdy vnučka babičce ukazovala portrét dědy a ta ho nepoznala. To samé se stalo mně, když jsem ukazoval babiččinu fotku dědovi. Ukázky reflexe žáků SPŠST Panská, Praha 1 Mně to připomnělo čas, kdy jsme se takhle starali o dědu. Byl v podobném stavu dva až tři roky. Je dobré, když mladší lidé vidí, co může potkat i je. Myslím si, že babička Lien už nemá tak srovnané všechny hodnoty, zbývá jen víra, rodina, zdraví. Tyto tři v ní zůstanou i v tom nejhorším stavu. Alena Jetelinová [ 2 ]

3 aktivita Postupem času a s pokročilou nemocí babičce ubývají hodnoty, které jsou pro mladší lidi přirozené. Už jí nezáleží na kultuře, sportu nebo majetku. Sára Tesfaye I starým lidem záleží na vzhledu, zvláště ženám. Kartáčují nebo natáčejí si své bílé vlasy a rády se oblečou do slušivé halenky. S ubývajícími silami je to přechází, trápí je, že nejsou samostatné, vnímají nárůst choroby apod. Tereza Velímská [ 3 ]

4 PRACOVNÍ LIST 1A VAŠE OSOBNÍ ŽIVOTNÍ HODNOTY Ke každé hodnotě přiřaď číslo 1 až 15 podle její aktuální důležitosti ve tvém osobním životě a doplň svůj komentář (1 = nejvýznamnější, 15 = nejméně důležitá). Pořadí důležitosti Hodnota Komentář zdraví láska přátelství rodina vzdělání sport kultura pravda svoboda tolerance víra majetek mír být prospěšná/ý jiným vzhled [ 4 ]

5 PRACOVNÍ LIST 1B ŽIVOTNÍ HODNOTY BABIČKY LIEN Ke každé hodnotě přiřaďte číslo 1 až 15 podle toho, jak by ji podle vás vnímala hrdinka filmu babička Lien, a doplňte váš komentář (1 = nejvýznamnější, 15 = nejméně důležitá). Pořadí důležitosti Hodnota Komentář zdraví láska přátelství rodina vzdělání sport kultura pravda svoboda tolerance víra majetek mír být prospěšná/ý jiným vzhled [ 5 ]

6 PRACOVNÍ LIST 2 ŽIVOTNÍ ETAPY K jednotlivým životním etapám přiřaď období, do kterého spadají, a pojmy, které je podle tebe charakterizují. Opřít se můžeš o období a pojmy uvedené v zásobníku. Své návrhy okomentuj. Životní etapa období pojmy komentář 1 Prenatální období 2 Novorozenec 3 Kojenec 4 Batole 5 Předškolní věk 6 Mladší školní věk 7 Dospívání pubescence 8 Adolescence 9 Dospělost 10 Stáří 11 Umírání, smrt ZÁSOBNÍK OBDOBÍ: 40, 6, 1, 2 3, 3 6, 6 11, 12 15, 15 20, 20 60, 60 a více dny, týdny, měsíce, roky POJMY: poznávání, stereotyp, početí, stabilizace, samota, podněty, vzpomínky, produktivita, zkušenost, smrt, hra, bilancování, očekávání, pouto, vyrovnání, změna, rodina, návyky, důvěra, volný čas, výkonnost, adaptace, soběstačnost, partnerství, spánek, závislost, učení, krmení, barvy, stud, tvary, deprese, my, komunikace, sebepodceňování, vztah, pozorování, rezignace, hormonální změny, smíření, revolta, přijetí, strach, sebeuvědomění, potřeby, aktivita, vrstevníci, úsměv, začlenění, já, dozrávání, instituce, zranitelnost (v případě opakování pojmu v různých etapách okomentuj do poznámky) lze doplnit vlastní pojmy [ 6 ]

CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA

CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA aktivita CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže získat základní informace o politických právech. Díky použití konkrétních příkladů jednotlivých politických práv porozumí tomu, jak důležitá

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Lekce 2.2 POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Obsah. I. Vývoj. Psychologie dítěte školního věku

Obsah. I. Vývoj. Psychologie dítěte školního věku PSYCHOLOGIE DÍTĚTE ŠKOLNÍHO VĚKU anna.kucharska@quick.cz zuzanahm@gmail.com Langmajer Krejčířová: Vývojová psychologie okruhy budou na nástěnce Zápis zkoušky vždy následující týden v konzultačních hodinách

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

PŘÍPAD JUDR. LUDMILA BROŽOVÁ-POLEDNOVÁ

PŘÍPAD JUDR. LUDMILA BROŽOVÁ-POLEDNOVÁ Aktivita PŘÍPAD JUDR. LUDMILA BROŽOVÁ-POLEDNOVÁ Odsouzení zločinů justiční zvůle ANOTACE: Aktivita žákům poskytuje materiály, které je vedou k přemýšlení o osobní vině L. Brožové-Polednové na justiční

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Příklady vyhodnocování kazuistiky

Příklady vyhodnocování kazuistiky Příklady vyhodnocování kazuistiky Příloha č. 4 Pomocné nástroje k vyhodnocování Příloha č. 4/1: Příklad úvodního vyhodnocení Jitka Příloha č. 4/2: Příklad podrobného vyhodnocení Ladislav Příloha č. 4/3:

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více