Statistický projekt. Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách. Autoři: Jan ŠIMON, 238 Daniel ŠUBRT, 238

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistický projekt. Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách. Autoři: Jan ŠIMON, 238 Daniel ŠUBRT, 238"

Transkript

1 Statistický projekt Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách Autoři: Jan ŠIMON, 238 Daniel ŠUBRT, 238

2 Obsah Úvodní zpráva...3 Vzorový dotazník...4 Nasbíraná data...5 Zpracování...7 Studenti, u nichž došlo ke zlepšení o 2 jazykové úrovně Studenti, u nichž došlo ke zlepšení o 1 jazykovou úroveň % intervalové odhady Korelační koeficient Závěr... 25

3 Úvodní zpráva Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách Hlavním cílem našeho rozsáhlého projektu bude zaměření se na kompletní analýzu úspěšnosti studentů jazykových škol. Dotazované skupiny budou zejména tvořit studenti nejvýznamnějších cizích jazyků, mezi něž patří bezesporu angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština. Dotazované skupiny budou tvořit veškeré věkové kategorie, u nichž je hlavní podmínkou víceleté pravidelné studium, protože naše měření bude založeno na minimálně celoročním intenzivnějším přístupu studentů v českých jazykových školách. Díky právě podmínce roční periody budeme schopni provést kompletnější rozbor úspěšnosti, to by právě mělo být podloženo plnohodnotnými informacemi. Autory práce zajímá, jaké elementy a podmínky způsobují nejvýraznější jazykové pokroky ve studiu. Dále se zaměřujeme na souvislost mezi pravidelným studiem a celkovým zdokonalováním se v cizím jazyce. Pomocí vhodně položených dotazů se pokusíme určit, jakou studijní strategii používají nejúspěšnější studenti. U většiny dotazovaných studentů se počítá s tím, že jsou schopni v dotazníku spolehlivě určit svojí počáteční jazykovou úroveň, ta se většinou prokazuje vstupním testem do daného jazykového kurzu. Pro autory práce budou nepostradatelné informace i o konečném jazykovém zlepšení, které se opět prokazuje jazykovým testem na konci ročního kurzu. Studentům též budou položeny otázky ohledně šířky slovní zásoby před a po roční periodě, zde se spoléhá na to, že student je schopen odhadnout své znalosti na základě určené literatury či s pomocí lektora. V dotazníku budou dále otázky typu, jestli lektor byl rodilý mluvčí či český lektor, zda-li se student pravidelně připravoval, kolik hodin týdně se věnoval studiu, jaké metody učení používal a mnoho dalších dotazů, které nám pomůžou poodhalit tajemství úspěšných studentů. Ve finále bychom tedy rádi zjistili jaká je závislost mezi zodpovědným přístupem studia a zdokonalováním se v cizí řeči. Jací studenti dělají nejrychlejší pokroky. Jak moc závisí počáteční slovní zásoba na budoucím pokroku v cizím jazyce. Která studijní metoda zaručí nejvýraznější pokroky. A jaké další vedlejší vlivy ovlivňují studium cizích jazyků. Nedílnou součástí výsledku bude také rozbor, jaká studijní metoda ovlivňuje jednotlivé jazykové dovednosti, mezi něž patří psaní, mluvení, porozumění textu v cizím jazyce či mluvenému slovu.

4 Vzorový dotazník Dotazník Úspěšnost studentů v jazykových školách 1. Kolik let se již učíte cizí jazyk? 2. Jaká byla Vaše přibližná úroveň znalosti cizího jazyka na začátku kurzu? (dle evropského rámce) 3. Kolik výukových hodin týdně jste strávil/-a v Jazykové škole? 4. Kolik hodin týdně jste strávil/-a domácí přípravou? 5. V řádech stovek odhadněte šířku slovní zásoby na začátku kurzu. 6. Při domácí přípravě jste se učil jen dle JŠ( opakování probrané látky) nebo jste si rozšiřoval/-a znalosti z vlastního zájmu? a) jen dle JŠ b) z vlastního zájmu 7. Navštěvoval jste výuku pravidelně během ročního kurzu? a) ANO B) NE C) Snažil jsem se 8. Pokud jste se ve svém volném čase věnoval jazyku, vyberte Vaši nejčastěji používanou metodu zlepšení jazykových znalostí Četba Poslech rádia Sledování filmů a programů Opakování probrané látky a gramatiky Překladatelská činnost 9. Jaká byla Vaše úroveň jazyka po ročním absolvování kurzu v jazykové škole? 10. Na kolik stovek se změnila Vaše slovní zásoba? 11. Jaký byl Váš přístup ke studiu? a) Byl jsem nadšen b) Moc jsem se nesnažil c) Ke studiu jsem se nutil 12. Vedl výuku rodilý mluvčí? a) ANO b) NE c) Kombinace 13. V jaké jazykové oblasti byly na konci kurzu nejznatelnější pokroky. b) Psaní b) Poslech c) Konverzace d) Čtení e) Gramatika

5 Nasbíraná data V následující zjednodušené tabulce jsou přepsaná data z formulářů, řádky představují jednotlivé dotazníky a sloupce znázorňují jednotlivé otázky. Pozn.: jednotlivé odpovědí byly schválně zaneseny do tabulky pod číslicí, každá číslice představuje pořadí možné odpovědi na danou otázku

6 Další poznámka autorů: Jednotlivé zodpovězené úrovně znalosti jazyka jsme si kvůli zjednodušení přeznačili dle následující tabulky:

7 Zpracování 1. otázka Procentuální rozdělení studentů dle celkové délky studia 2% 2% 3% 2% 2% 5% 11% 3% 5% 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 8 let 9 let 19% 10% 10 let 11 let 12 let 11% 13 let 14 let 15 let 3% 11% 11% 2% 20 let GRAF č.1.: Nejčetnější skupinu tvořili studenti, kteří se věnují studiu cizího jazyka již 10 let. průměrná doba, po kterou se studenti věnují cizímu jazyku je 7,2 roku. 2. otázka Procentuální rozdělení studentů dle úrovně znalosti jazyka na začátku kurzu 3% 6% 19% A1 A2 B1 B2 43% 29% C1 GRAF č.2.: Nejčetnější skupinu tvořili studenti, jejichž úroveň znalosti cizího jazyka před zahájením výukového kurzu byla B1. Zcela nepatrné zastoupení představovali studenti, jejichž znalosti dosahovaly úrovně C1. Průměrná znalost všech přihlášených studentů k výuce dosahovala úrovně znalosti na rozmezí A2-B1.

8 3. otázka Procentuální rozdělení absolvovaných kurzů dle jejich týdenní délky 2% 5% 38% 2 hod. 4 hod. 10 hod. 55% 20 hod. GRAF č.3.: Zde jsou zaneseny i absolvované kurzy se zvláštním zaměřením, např. pomaturitní studium. Jednoznačně převládají kurzy jejichž týdenní hodinová délka činí 4 hodiny. Průměrná týdenní délka výuky činila 4,1 hodiny 4. otázka Procentuální rozdělení studentů dle jejich týdenní domácí přípravy 1% 1% 6% 3% 3% 6% 8% 2% 2% 2% 21% 5% 19% 21% 0 hod. 1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod. 6 hod. 7 hod. 8 hod. 9 hod. 10 hod. 12 hod. 14 hod. 15 hod. GRAF č.4.: Zde tvoří nejčetnější skupiny studenti, kteří se domácí přípravou věnovali cizímu jazyku 2 a 3 hodiny týdně. Průměrná délka domácí přípravy činila 3,9 hodiny.

9 5. otázka Procentuální rozdělení studentů na úrovni A1 dle jejich počáteční slovní zásoby před začátkem výuky 25% 17% 500 slov 700 slov 8% 8% 25% 17% 800 slov 900 slov 1100 slov 1500 slov GRAF č.5.: Z grafu je patrné, že slovní zásoba studentů na úrovní A1 se pohybovala v rozmezí 500 až 1500 slov. Průměrná hodnota slovní zásoby činila 933 slov. Procentuální rozdělení studentů na úrovní A2 dle jejich počáteční slovní zásoby před začátkem výuky 5% 5% 28% 1000 slov 1200 slov 22% 1300 slov 1400 slov 6% 6% 17% 11% 1500 slov 1800 slov 1900 slov 2000 slov GRAF č.6.: Z grafu je patrné, že slovní zásoba studentů na úrovní A2 se pohybovala v rozmezí 1000 až 2000 slov. Průměrná šířka slovní zásoby studentů v této kategorii činila 1568 slov.

10 Procentuální rozdělení studentů na úrovní B1 dle jejich počáteční slovní zásoby před začátkem výuky 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 1500 slov 1700 slov 1800 slov 1900 slov 4% 7% 18% 18% 18% 4% 4% 2000 slov 2100 slov 2300 slov 2400 slov 2500 slov 2600 slov 2700 slov 3000 slov 3100 slov 4000 slov GRAF č.7.: Z grafu je patrné, že slovní zásoba studentů na úrovní B1 se pohybovala v rozmezí 1500 až 4000 slov. Průměrná slovní zásoba studentů v této kategorii činila 2367 slov. Procentuální rozdělení studentů na úrovní B2 dle jejich počáteční slovní zásoby před začátkem výuky 25% 25% 25% 25% 4000 slov 2900 slov 3100 slov 2400 slov GRAF č.8.: Z grafu je patrné, že slovní zásoba studentů na úrovní B2 se pohybovala v rozmezí 2400 až 4000 slov. Průměrná slovní zásoba studentů v této kategorii činila 3100 slov.

11 Šířka slovní zásoby Procentuální rozdělení studentů na úrovní C1 dle jejich počáteční slovní zásoby před začátkem výuky 50% 50% 4000 slov 4500 slov GRAF č.9.: Z grafu je patrné, že slovní zásoba studentů na úrovní C1 se pohybovala v rozmezí 4000 až 4500 slov. Průměrná slovní zásoba studentů v této kategorii činila 4250 slov. Závislost šířky slovní zásoby na úrovní znalosti jazyka + lin. regrese(na začátku kurzu) y = 764,29x + 95,796 2; Úroveň znalosti jazyka GRAF č.10.: V grafu jsou zaneseny veškeré počáteční hodnoty slovní zásoby na začátku jazykového kurzu, závislost slovní zásoby na úrovni znalosti cizího jazyka je patrná. Úroveň A1 je pod číslicí 1, A2 pod 2, B1 pod 3, B2 pod 4 a C1 pod 5. Veškerýma hodnotami byla proložena regresní lineární křivka, přiložená je i její rovnice. Průměrná hodnota slovní zásoba všech studentů na začátku kurzu byla 1976 slov.

12 8. otázka Procentuální podíl jednotlivých metod zlepšení svých jazykových dovedností praktikovaných ve volném čase studentů 10% 24% 33% 19% 14% Četba Poslech rádia Sledování filmů a programů Opakování probrané látky Překladatelská činnost GRAF č.11.: Z grafu je patrné, že nejčastější metodou zlepšení jazykových dovedností bylo opakování probrané látky a gramatiky, následovala četba Zlepšení studentů 13% 33% žádné zlepšení zlepšení o 1 úroveň zlepšení o 2 úrovně 54% GRAF č.12.: Z grafu je patrné, že u 67% studentů došlo ke zlepšení minimálně o 1 úroveň jazykových dovedností.

13 Název osy Slovní zásoba Studenti, u nichž došlo ke zlepšení o 2 jazykové úrovně Studenti, kteří se zlepšili o 2 úrovně a jejich počáteční slovní zásoba Jednotliví studenti GRAF č.13.: Studentů, kteří se zlepšili o 2 úrovně bylo celkem 8, jejich slovní zásoba na začátku kurzu byla poměrně nízká, ovšem je třeba si tedy uvědomit, proč došlo ke zlepšení hlavně u studentů, kteří mají malou slovní zásobu. Vysvětlením může být fakt, že počáteční slovní zásoba ve skutečnosti nemá moc velký vliv na zlepšení. Hlavní roli zde nejspíš hraje fakt, že většina těchto studentů byla na začátku kurzu na nižší úrovni, tudíž by se dalo předpokládat, že největších pokroků v jazyce se dělá na začátku studia Studenti, kteří se zlepšili o 2 jazykové úrovně a jejich slovní zásoby před a po kurzu Název osy 2300 před Po GRAF č.14.: Graf znázorňuje změnu šířky slovní zásoby u studentů, u nichž došlo ke zlepšení o 2 jazykové úrovně

14 Počet hodin týdně v jazykové škole Procentuální podíly studijních metod využívané studenty, kteří se zlepšili o 2 jazykové úrovně 25% 25% 13% 25% 12% Četba Poslech rádia Sledování filmů a programů Opakování probrané látky Překladatelská činnost GRAF č.15.: Dle výše uvedeného grafu by se dalo předpokládat, že ke zlepšení jazykových znalostí o 2 úrovně vede cesta přes četbu, opakování probrané látky a překladatelskou činnost. Studenti, kteří se zlepšili o 2 úrovně a počet hodin strávených týdně v jazykové škole Jednotliví studenti GRAF č.16.: Z grafu lze vyčíst, že pokrok v jazyce o 2 jazykové úrovně byl uskutečněn u těch studentů, jejichž kurz byl vyučován minimálně 4 hodiny týdně.

15 Počet hodin strávených domácí přípravou Studenti, kteří se zlepšili o 2 úrovně a počet hodin strávených týdně domácí přípravou Jednotliví studenti GRAF č.17.: U osmi studentů, u nichž byly zaznamenány jazykové pokroky jsme se též zaměřili na jejich domácí přípravu, zde není překvapující, že se vymyká z průměru. Průměrná délka týdenní přípravy pokrokových studentů činila 6,9 hodin. Celkový přístup studentů, kteří se zlepšili o 2 jazykové úrovně 13% 0% Byl jsem nadšen/-a Moc jsem se nesnažil/-a Ke studiu jsem se nutil/-a 87% GRAF č.18.: U osmi studentů, u nichž byly zaznamenány jazykové pokroky jsme se též zaměřili na jejich studijní přístup, naprostá většina studentů byla studiem nadšená, možná by se dalo i říct, že bylo doslova posedlí studiem. Za zmínku také stojí to, že ani jeden student se ke studiu nenutil. Určitou roli zde tedy hraje motivace a studentská touha za poznáním.

16 Vliv lektorů na úspěch studentů, kteří se zlepšili o 2 jazykové úrovně 38% 37% 25% Český lektor Rodilý lektor Kombinace GRAF č.19.: U osmi studentů, u nichž byly zaznamenány jazykové pokroky jsme se též zaměřili na původu jejich lektorů. Vyptávali jsme se, zda-li byl lektor Čech, rodilý mluvčí či se jim dokonce dostávalo obojího. Z hodnot, nejsme schopni dělat převratné závěry, po konzultaci se samotnými studenty jsme ovšem došli k názoru, že nejefektivnější je kombinace lektorů, kdy se s českým lektorem probírají gramatické struktury a s rodilým mluvčím konverzace.

17 Počet hodin strávených domácí přípravou za týden Studenti, u nichž došlo ke zlepšení o 1 jazykovou úroveň Procentuální podíly studijních metod využívané studenty, kteří se zlepšili o 1 jazykovou úroveň 30% 7% 33% Četba Poslech rádia 13% 17% Sledování filmů a programů GRAF č.20.: Dle výše uvedeného grafu by se dalo předpokládat, že ke zlepšení jazykových znalostí o 1 úroveň vede cesta přes četbu a opakování probrané látky. V porovnáním se studenty, u nichž došlo ke zlepšení o 2 úrovně je zde vidět souvislost mezi výše zmíněnými dvěma metodami a zlepšením jazykových dovedností. Můžeme tedy konstatovat, že četba a opakování probrané látky nám zaručí nejefektivnější studium. Studenti, kteří se zlepšili o 1 úroveň a počet hodin strávených týdně domácí přípravou Jednotliví studenti GRAF č.21.: Výše uvedený graf popisuje počet hodin věnovaných studiu cizího jazyka týdne. Průměrná hodnota činí 4,27 hodin, což je přibližně o 10% více než celkový průměr od všech studentů.

18 Celkový přístup studentů, kteří se zlepšili o 1 jazykovou úroveň 9% 29% 62% Byl jsem nadšen/-a Moc jsem se nesnažil/-a Ke studiu jsem se nutil/-a GRAF č.22.: I v tomto případě většina respondentů, u nichž bylo dosaženo vyšší jazykové úrovně odpověděla, že byla studiem nadšena. Potvrzuje se tedy důležitý fakt, který je klíčovým elementem úspěchu a to je nadšení pro věc. Vliv lektorů na úspěch studentů, kteří se zlepšili o 1 jazykovou úroveň 16% 44% 40% Český lektor Rodilý lektor Kombinace GRAF č.23.: Dotazování na původy lektorů neminulo ani studenty, u nichž bylo zaznamenáno zlepšení o 1 jazykovou úroveň. Jak bylo zmíněno výše, nejvíce jsou pro studenty přínosnější právě kombinace lektorů.

19 Šířka slovní zásoby Závislost šírky slovní zásoby na úrovní znalosti jazyka + lin. regrese (na konci kurzu) y = 829,06x - 32, Úroveň znalosti jazyka GRAF č.24.: V grafu jsou zaneseny veškeré konečné hodnoty slovní zásoby na konciu jazykového kurzu, závislost slovní zásoby na úrovni znalosti cizího jazyka je patrná. Úroveň A1 je pod číslicí 1, A2 pod 2, B1 pod 3, B2 pod 4 a C1 pod 5. Veškerými hodnotami byla proložena regresní lineární křivka, přiložená je i její rovnice.

20 95% intervalové odhady Intervalový odhad pro šířku slovní zásoby studentů na začátku kurzu, jazyková úroveň A1 S 95% jistotou si dovolujeme tvrdit, že u studentů s úrovní A1 na začátku kurzu bude slovní zásoba v intervalu < 705 ; 1179 >, rozptyl slovní zásoby činí < 279 ; 578 >.

21 Intervalový odhad pro šířku slovní zásoby studentů na začátku kurzu, jazyková úroveň A2 S 95% jistotou si dovolujeme tvrdit, že u studentů s úrovní A2 na začátku kurzu bude slovní zásoba v intervalu < 1411 ; 1745 >, rozptyl slovní zásoby činí < 263 ; 469 >.

22 Intervalový odhad pro šířku slovní zásoby studentů na začátku kurzu, jazyková úroveň B1 S 95% jistotou si dovolujeme tvrdit, že u studentů s úrovní B1 na začátku kurzu bude slovní zásoba v intervalu < 2169 ; 2564 >, rozptyl slovní zásoby činí < 408; 648 >.

23 Intervalový odhad pro šířku slovní zásoby studentů na začátku kurzu, jazyková úroveň B2 S 95% jistotou si dovolujeme tvrdit, že u studentů s úrovní B1 na začátku kurzu bude slovní zásoba v intervalu < 2169 ; 2564 >, rozptyl slovní zásoby činí < 408; 648 >. Tyto hodnoty je ovšem potřeba brát s velkou rezervou, jelikož jsme měli k dispozici velice úzký výběrový soubor.

24 Korelační koeficient Z grafu č.10 lze na první pohled zjistit, že slovní zásoba závisí na úrovni znalosti cizího jazyka. Ze studentské zvědavosti jsme se přesto rozhodli aplikovat korelační koeficient. Jelikož korelační koeficient se blíží hodnotě 1, dovolujeme se tvrdit, že tyto dvě veličiny navzájem korelují.

25 Závěr Rozbor problematiky úspěšnosti studentů v jazykových školách se dle našeho mínění povedl nad naše osobní očekávání. Získávání dat bylo více než problematické, bylo potřeba hodně osobního kontaktu se zaměstnanci jazykových škol, ale i se samotnými studenty, jejichž osobní připomínky a poznámky zahrály v našem projektu nemalou roli. Po rozsáhlé diskuzi mezi autory tohoto projektu a s částí respondentů se nám podařilo potvrdit výsledky získané zpracováním jednotlivých formulářů. Jestliže je žádoucí, aby se dosáhlo výraznějšího pokroku v jazykových dovednostech jednotlivých studentů, je potřeba volit rozumné volnočasové jazykové aktivity. Jako nejefektivnější byly vyhodnoceny následující: četba cizí literatury, opakování probrané látky a překladatelská činnost. Také je zásadní počet vyučovacích hodin za týden, optimální jsou 4 vyučovací hodiny v jazykové škole. Úspěšní studenti se vyznačují také pravidelnou přípravou, ti úspěšní se věnují průměrně jednu hodinu denně domácí přípravě. Typickým znakem úspěšných studentů je též nadšení pro věc, studium daného jazyka je baví a nemusí se ke studiu nutit. Samotní lektoři mají též velký vliv na úspěšnosti svých studentů, v praxi se osvědčila tzv. kombinace lektorů, kdy rodilý mluvčí cvičí se studenty konverzaci a český lektor probírá se studenty gramatiku. Pomocí statistických nástrojů jsme stanovili intervalové odhady šířky slovní zásoby pro jednotlivé jazykové úrovně. Též jsme vypočítali korelační koeficient, který nám potvrdil, že slovní zásoba závisí na jazykové úrovni daného cizího jazyka. poděkování za spolupráci:

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Optimalizace 2007/2008-9. B

Optimalizace 2007/2008-9. B Analýza částí - NJ třída 9. B ZŠ 1 9 94 89 93 82 83 8 7 71 průměrný percentil 6 5 4 3 2 1 48 45 42 45 46 46 Celek Poslech Konverzace Čtení a porozumění Komplexní cvičení Slovní zásoba a gramatika Poznámka:

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: ACFU ACFU ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, ZŠ a MŠ s polským Dr. Olszaka jazykem 156 vyučovacím, Dr. Olszaka 156 Karviná - Fryštát Karviná - Fryštát STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ

Více

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: DEHK DEHK Základní škola, Kvítková 4338 Základní škola, Kvítková 4338 Zlín Zlín KEA 9/1-9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 STONOŽKA 8/9-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 1% nejúspěšnějších

Více

ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD

ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD Škola: Název: Obec: ABCPR ABCPR Sportovní gymnázium, nám. Sportovní Sv. Michala gymnázium, 12 nám. Sv. Michala 12 Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ZE STATISTIKY Znalosti pravidel silničního provozu žáků páté až deváté třídy 1. ZŠ Podbořany Skupina: 2 38 Ak. rok: 2011/2012 Autoři: Ladislav

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Martin Lečbych Anotace: V tomto příspěvku se zabýváme výzkumem efektu

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře Termín zkoušky:

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, okres

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou Termín

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Statistický projekt Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Cílem našeho statistického projektu je zjistit, jakým vozovým parkem

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH TESTECH

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH TESTECH ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD ZŠ Budín Zpracování výsledků srovnávacího testování žáků pátých tříd základních škol z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů v roce 29 VÝSLEDKY

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu DFGJK třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x poslech čtení a porozumění textu konverzace gramatika a slovní zásoba komplexní cvičení třída

Více

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení -

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0144 Inovace studijních

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

STONOŽKA 2008/2009-5. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-5. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCST Základní škola, Školní Řevnice BCST Základní škola, Školní Řevnice STONOŽKA 8/9-5. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zpracoval: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. hlavní řešitel projektu Hodnocené studijní programy: - Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie v prezenční

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů:

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů: 7.1. Testování SCIO Testování SCIO testy nahrazuje v posledních letech na mnoha středních školách přijímací zkoušky, na středních školách je pak testování samozřejmostí jako způsob hodnocení a příprava

Více

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 14/15 6. ROČNÍKY modul KEA ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

HAIR PROJEKT HAIR. Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ

HAIR PROJEKT HAIR. Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ PROJEKT HAIR Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ 1 Úvod: Předkládaná analýza si klade za cíl vyhodnotit dotazníkové šetření, které proběhlo v rámci projektu HAIR na partnerských

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT OBSAH /konkrétní studijní cíle lekcí víte, co chcete děti naučit?/ FORMA /lekce plnohodnotná učebná jednotka, která navazuje na ŠVP dané školy/ VÝSTUPY /vyhodnocení efektivity

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCDE BCDE Základní škola, Dambořice č.p. Základní 466 škola, Dambořice č.p. 466 Dambořice Dambořice STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové.

Více

STONOŽKA 2014/2015 9. ROČNÍKY

STONOŽKA 2014/2015 9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 214/215 9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Svými výsledky v českém jazyce se vaše škola řadí

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Sedm základních nástrojů řízení kvality Doc. RNDr. Jiří Šimek,

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Speciální jazyková příprava 112 - P

Speciální jazyková příprava 112 - P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-1367-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: JP OT 112-P Praha 4. února 2015 listů: 7 S c h v a l u j e:. Generální ředitel HZS

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 10. Mgr. David Fiedor 27. dubna 2015 Nelineární závislost - korelační poměr užití v případě, kdy regresní čára není přímka, ale je vyjádřena složitější matematickou funkcí

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

KEA 2007/2008-6. A. Analýza dovedností a tematických částí - ČJ

KEA 2007/2008-6. A. Analýza dovedností a tematických částí - ČJ Analýza dovedností a tematických částí - ČJ třída 6. A ZŠ 1 9 8 7 69 71 64 66 67 průměrný percentil 6 5 4 58 3 2 1 46 45 46 42 46 44 Celek Mluvnice Sloh a literatura Znalost Porozumění Aplikace Poznámka:

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Podkladové údaje Korelační matice Odhad lineárního regresního modelu (LRM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Objednatel: Ministerstvo

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu Statistika Téma: Průzkum o zahrádkářské soběstačnosti Studenti: Pavel Černý, Radek Čech Skupina: 2 31 Akademický rok:

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Charakteristika kurzu BE1

Charakteristika kurzu BE1 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE1 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

STATISTIKY. Manuál. Statistiky

STATISTIKY. Manuál. Statistiky Manuál Statistiky Obsah 1 Přihlášení do administračního rozhraní... 3 2 Administrační rozhraní... Error! Bookmark not defined. 2.1. Hlavní stránka... Error! Bookmark not defined. 2.2. Společnost... Error!

Více

FLEXIBOOK 1 : 1. Zpracování výsledků doprovodného výzkumu. Martin Chvál, 3.10.2013

FLEXIBOOK 1 : 1. Zpracování výsledků doprovodného výzkumu. Martin Chvál, 3.10.2013 FLEXIBOOK 1 : 1 Zpracování výsledků doprovodného výzkumu Martin Chvál, 3.10.2013 Hlavní zjištění Učitelům, kteří chtějí využívat tablety ve výuce, by to mělo být umožněno a je dobré je v tom podporovat.

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Volný čas

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Volný čas TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: gabriela.samanova@soc.cas.cz Volný čas Technické parametry Výzkum: Naše

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka Předmět Cvičení z anglického jazyka vychází z charakteristiky vzdělávacího oboru: Cizí jazyk-anglický jazyk. Vzdělávání v tomto předmětu navazuje na úroveň jazykových

Více