Statistický projekt. Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách. Autoři: Jan ŠIMON, 238 Daniel ŠUBRT, 238

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistický projekt. Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách. Autoři: Jan ŠIMON, 238 Daniel ŠUBRT, 238"

Transkript

1 Statistický projekt Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách Autoři: Jan ŠIMON, 238 Daniel ŠUBRT, 238

2 Obsah Úvodní zpráva...3 Vzorový dotazník...4 Nasbíraná data...5 Zpracování...7 Studenti, u nichž došlo ke zlepšení o 2 jazykové úrovně Studenti, u nichž došlo ke zlepšení o 1 jazykovou úroveň % intervalové odhady Korelační koeficient Závěr... 25

3 Úvodní zpráva Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách Hlavním cílem našeho rozsáhlého projektu bude zaměření se na kompletní analýzu úspěšnosti studentů jazykových škol. Dotazované skupiny budou zejména tvořit studenti nejvýznamnějších cizích jazyků, mezi něž patří bezesporu angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština. Dotazované skupiny budou tvořit veškeré věkové kategorie, u nichž je hlavní podmínkou víceleté pravidelné studium, protože naše měření bude založeno na minimálně celoročním intenzivnějším přístupu studentů v českých jazykových školách. Díky právě podmínce roční periody budeme schopni provést kompletnější rozbor úspěšnosti, to by právě mělo být podloženo plnohodnotnými informacemi. Autory práce zajímá, jaké elementy a podmínky způsobují nejvýraznější jazykové pokroky ve studiu. Dále se zaměřujeme na souvislost mezi pravidelným studiem a celkovým zdokonalováním se v cizím jazyce. Pomocí vhodně položených dotazů se pokusíme určit, jakou studijní strategii používají nejúspěšnější studenti. U většiny dotazovaných studentů se počítá s tím, že jsou schopni v dotazníku spolehlivě určit svojí počáteční jazykovou úroveň, ta se většinou prokazuje vstupním testem do daného jazykového kurzu. Pro autory práce budou nepostradatelné informace i o konečném jazykovém zlepšení, které se opět prokazuje jazykovým testem na konci ročního kurzu. Studentům též budou položeny otázky ohledně šířky slovní zásoby před a po roční periodě, zde se spoléhá na to, že student je schopen odhadnout své znalosti na základě určené literatury či s pomocí lektora. V dotazníku budou dále otázky typu, jestli lektor byl rodilý mluvčí či český lektor, zda-li se student pravidelně připravoval, kolik hodin týdně se věnoval studiu, jaké metody učení používal a mnoho dalších dotazů, které nám pomůžou poodhalit tajemství úspěšných studentů. Ve finále bychom tedy rádi zjistili jaká je závislost mezi zodpovědným přístupem studia a zdokonalováním se v cizí řeči. Jací studenti dělají nejrychlejší pokroky. Jak moc závisí počáteční slovní zásoba na budoucím pokroku v cizím jazyce. Která studijní metoda zaručí nejvýraznější pokroky. A jaké další vedlejší vlivy ovlivňují studium cizích jazyků. Nedílnou součástí výsledku bude také rozbor, jaká studijní metoda ovlivňuje jednotlivé jazykové dovednosti, mezi něž patří psaní, mluvení, porozumění textu v cizím jazyce či mluvenému slovu.

4 Vzorový dotazník Dotazník Úspěšnost studentů v jazykových školách 1. Kolik let se již učíte cizí jazyk? 2. Jaká byla Vaše přibližná úroveň znalosti cizího jazyka na začátku kurzu? (dle evropského rámce) 3. Kolik výukových hodin týdně jste strávil/-a v Jazykové škole? 4. Kolik hodin týdně jste strávil/-a domácí přípravou? 5. V řádech stovek odhadněte šířku slovní zásoby na začátku kurzu. 6. Při domácí přípravě jste se učil jen dle JŠ( opakování probrané látky) nebo jste si rozšiřoval/-a znalosti z vlastního zájmu? a) jen dle JŠ b) z vlastního zájmu 7. Navštěvoval jste výuku pravidelně během ročního kurzu? a) ANO B) NE C) Snažil jsem se 8. Pokud jste se ve svém volném čase věnoval jazyku, vyberte Vaši nejčastěji používanou metodu zlepšení jazykových znalostí Četba Poslech rádia Sledování filmů a programů Opakování probrané látky a gramatiky Překladatelská činnost 9. Jaká byla Vaše úroveň jazyka po ročním absolvování kurzu v jazykové škole? 10. Na kolik stovek se změnila Vaše slovní zásoba? 11. Jaký byl Váš přístup ke studiu? a) Byl jsem nadšen b) Moc jsem se nesnažil c) Ke studiu jsem se nutil 12. Vedl výuku rodilý mluvčí? a) ANO b) NE c) Kombinace 13. V jaké jazykové oblasti byly na konci kurzu nejznatelnější pokroky. b) Psaní b) Poslech c) Konverzace d) Čtení e) Gramatika

5 Nasbíraná data V následující zjednodušené tabulce jsou přepsaná data z formulářů, řádky představují jednotlivé dotazníky a sloupce znázorňují jednotlivé otázky. Pozn.: jednotlivé odpovědí byly schválně zaneseny do tabulky pod číslicí, každá číslice představuje pořadí možné odpovědi na danou otázku

6 Další poznámka autorů: Jednotlivé zodpovězené úrovně znalosti jazyka jsme si kvůli zjednodušení přeznačili dle následující tabulky:

7 Zpracování 1. otázka Procentuální rozdělení studentů dle celkové délky studia 2% 2% 3% 2% 2% 5% 11% 3% 5% 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 8 let 9 let 19% 10% 10 let 11 let 12 let 11% 13 let 14 let 15 let 3% 11% 11% 2% 20 let GRAF č.1.: Nejčetnější skupinu tvořili studenti, kteří se věnují studiu cizího jazyka již 10 let. průměrná doba, po kterou se studenti věnují cizímu jazyku je 7,2 roku. 2. otázka Procentuální rozdělení studentů dle úrovně znalosti jazyka na začátku kurzu 3% 6% 19% A1 A2 B1 B2 43% 29% C1 GRAF č.2.: Nejčetnější skupinu tvořili studenti, jejichž úroveň znalosti cizího jazyka před zahájením výukového kurzu byla B1. Zcela nepatrné zastoupení představovali studenti, jejichž znalosti dosahovaly úrovně C1. Průměrná znalost všech přihlášených studentů k výuce dosahovala úrovně znalosti na rozmezí A2-B1.

8 3. otázka Procentuální rozdělení absolvovaných kurzů dle jejich týdenní délky 2% 5% 38% 2 hod. 4 hod. 10 hod. 55% 20 hod. GRAF č.3.: Zde jsou zaneseny i absolvované kurzy se zvláštním zaměřením, např. pomaturitní studium. Jednoznačně převládají kurzy jejichž týdenní hodinová délka činí 4 hodiny. Průměrná týdenní délka výuky činila 4,1 hodiny 4. otázka Procentuální rozdělení studentů dle jejich týdenní domácí přípravy 1% 1% 6% 3% 3% 6% 8% 2% 2% 2% 21% 5% 19% 21% 0 hod. 1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod. 6 hod. 7 hod. 8 hod. 9 hod. 10 hod. 12 hod. 14 hod. 15 hod. GRAF č.4.: Zde tvoří nejčetnější skupiny studenti, kteří se domácí přípravou věnovali cizímu jazyku 2 a 3 hodiny týdně. Průměrná délka domácí přípravy činila 3,9 hodiny.

9 5. otázka Procentuální rozdělení studentů na úrovni A1 dle jejich počáteční slovní zásoby před začátkem výuky 25% 17% 500 slov 700 slov 8% 8% 25% 17% 800 slov 900 slov 1100 slov 1500 slov GRAF č.5.: Z grafu je patrné, že slovní zásoba studentů na úrovní A1 se pohybovala v rozmezí 500 až 1500 slov. Průměrná hodnota slovní zásoby činila 933 slov. Procentuální rozdělení studentů na úrovní A2 dle jejich počáteční slovní zásoby před začátkem výuky 5% 5% 28% 1000 slov 1200 slov 22% 1300 slov 1400 slov 6% 6% 17% 11% 1500 slov 1800 slov 1900 slov 2000 slov GRAF č.6.: Z grafu je patrné, že slovní zásoba studentů na úrovní A2 se pohybovala v rozmezí 1000 až 2000 slov. Průměrná šířka slovní zásoby studentů v této kategorii činila 1568 slov.

10 Procentuální rozdělení studentů na úrovní B1 dle jejich počáteční slovní zásoby před začátkem výuky 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 1500 slov 1700 slov 1800 slov 1900 slov 4% 7% 18% 18% 18% 4% 4% 2000 slov 2100 slov 2300 slov 2400 slov 2500 slov 2600 slov 2700 slov 3000 slov 3100 slov 4000 slov GRAF č.7.: Z grafu je patrné, že slovní zásoba studentů na úrovní B1 se pohybovala v rozmezí 1500 až 4000 slov. Průměrná slovní zásoba studentů v této kategorii činila 2367 slov. Procentuální rozdělení studentů na úrovní B2 dle jejich počáteční slovní zásoby před začátkem výuky 25% 25% 25% 25% 4000 slov 2900 slov 3100 slov 2400 slov GRAF č.8.: Z grafu je patrné, že slovní zásoba studentů na úrovní B2 se pohybovala v rozmezí 2400 až 4000 slov. Průměrná slovní zásoba studentů v této kategorii činila 3100 slov.

11 Šířka slovní zásoby Procentuální rozdělení studentů na úrovní C1 dle jejich počáteční slovní zásoby před začátkem výuky 50% 50% 4000 slov 4500 slov GRAF č.9.: Z grafu je patrné, že slovní zásoba studentů na úrovní C1 se pohybovala v rozmezí 4000 až 4500 slov. Průměrná slovní zásoba studentů v této kategorii činila 4250 slov. Závislost šířky slovní zásoby na úrovní znalosti jazyka + lin. regrese(na začátku kurzu) y = 764,29x + 95,796 2; Úroveň znalosti jazyka GRAF č.10.: V grafu jsou zaneseny veškeré počáteční hodnoty slovní zásoby na začátku jazykového kurzu, závislost slovní zásoby na úrovni znalosti cizího jazyka je patrná. Úroveň A1 je pod číslicí 1, A2 pod 2, B1 pod 3, B2 pod 4 a C1 pod 5. Veškerýma hodnotami byla proložena regresní lineární křivka, přiložená je i její rovnice. Průměrná hodnota slovní zásoba všech studentů na začátku kurzu byla 1976 slov.

12 8. otázka Procentuální podíl jednotlivých metod zlepšení svých jazykových dovedností praktikovaných ve volném čase studentů 10% 24% 33% 19% 14% Četba Poslech rádia Sledování filmů a programů Opakování probrané látky Překladatelská činnost GRAF č.11.: Z grafu je patrné, že nejčastější metodou zlepšení jazykových dovedností bylo opakování probrané látky a gramatiky, následovala četba Zlepšení studentů 13% 33% žádné zlepšení zlepšení o 1 úroveň zlepšení o 2 úrovně 54% GRAF č.12.: Z grafu je patrné, že u 67% studentů došlo ke zlepšení minimálně o 1 úroveň jazykových dovedností.

13 Název osy Slovní zásoba Studenti, u nichž došlo ke zlepšení o 2 jazykové úrovně Studenti, kteří se zlepšili o 2 úrovně a jejich počáteční slovní zásoba Jednotliví studenti GRAF č.13.: Studentů, kteří se zlepšili o 2 úrovně bylo celkem 8, jejich slovní zásoba na začátku kurzu byla poměrně nízká, ovšem je třeba si tedy uvědomit, proč došlo ke zlepšení hlavně u studentů, kteří mají malou slovní zásobu. Vysvětlením může být fakt, že počáteční slovní zásoba ve skutečnosti nemá moc velký vliv na zlepšení. Hlavní roli zde nejspíš hraje fakt, že většina těchto studentů byla na začátku kurzu na nižší úrovni, tudíž by se dalo předpokládat, že největších pokroků v jazyce se dělá na začátku studia Studenti, kteří se zlepšili o 2 jazykové úrovně a jejich slovní zásoby před a po kurzu Název osy 2300 před Po GRAF č.14.: Graf znázorňuje změnu šířky slovní zásoby u studentů, u nichž došlo ke zlepšení o 2 jazykové úrovně

14 Počet hodin týdně v jazykové škole Procentuální podíly studijních metod využívané studenty, kteří se zlepšili o 2 jazykové úrovně 25% 25% 13% 25% 12% Četba Poslech rádia Sledování filmů a programů Opakování probrané látky Překladatelská činnost GRAF č.15.: Dle výše uvedeného grafu by se dalo předpokládat, že ke zlepšení jazykových znalostí o 2 úrovně vede cesta přes četbu, opakování probrané látky a překladatelskou činnost. Studenti, kteří se zlepšili o 2 úrovně a počet hodin strávených týdně v jazykové škole Jednotliví studenti GRAF č.16.: Z grafu lze vyčíst, že pokrok v jazyce o 2 jazykové úrovně byl uskutečněn u těch studentů, jejichž kurz byl vyučován minimálně 4 hodiny týdně.

15 Počet hodin strávených domácí přípravou Studenti, kteří se zlepšili o 2 úrovně a počet hodin strávených týdně domácí přípravou Jednotliví studenti GRAF č.17.: U osmi studentů, u nichž byly zaznamenány jazykové pokroky jsme se též zaměřili na jejich domácí přípravu, zde není překvapující, že se vymyká z průměru. Průměrná délka týdenní přípravy pokrokových studentů činila 6,9 hodin. Celkový přístup studentů, kteří se zlepšili o 2 jazykové úrovně 13% 0% Byl jsem nadšen/-a Moc jsem se nesnažil/-a Ke studiu jsem se nutil/-a 87% GRAF č.18.: U osmi studentů, u nichž byly zaznamenány jazykové pokroky jsme se též zaměřili na jejich studijní přístup, naprostá většina studentů byla studiem nadšená, možná by se dalo i říct, že bylo doslova posedlí studiem. Za zmínku také stojí to, že ani jeden student se ke studiu nenutil. Určitou roli zde tedy hraje motivace a studentská touha za poznáním.

16 Vliv lektorů na úspěch studentů, kteří se zlepšili o 2 jazykové úrovně 38% 37% 25% Český lektor Rodilý lektor Kombinace GRAF č.19.: U osmi studentů, u nichž byly zaznamenány jazykové pokroky jsme se též zaměřili na původu jejich lektorů. Vyptávali jsme se, zda-li byl lektor Čech, rodilý mluvčí či se jim dokonce dostávalo obojího. Z hodnot, nejsme schopni dělat převratné závěry, po konzultaci se samotnými studenty jsme ovšem došli k názoru, že nejefektivnější je kombinace lektorů, kdy se s českým lektorem probírají gramatické struktury a s rodilým mluvčím konverzace.

17 Počet hodin strávených domácí přípravou za týden Studenti, u nichž došlo ke zlepšení o 1 jazykovou úroveň Procentuální podíly studijních metod využívané studenty, kteří se zlepšili o 1 jazykovou úroveň 30% 7% 33% Četba Poslech rádia 13% 17% Sledování filmů a programů GRAF č.20.: Dle výše uvedeného grafu by se dalo předpokládat, že ke zlepšení jazykových znalostí o 1 úroveň vede cesta přes četbu a opakování probrané látky. V porovnáním se studenty, u nichž došlo ke zlepšení o 2 úrovně je zde vidět souvislost mezi výše zmíněnými dvěma metodami a zlepšením jazykových dovedností. Můžeme tedy konstatovat, že četba a opakování probrané látky nám zaručí nejefektivnější studium. Studenti, kteří se zlepšili o 1 úroveň a počet hodin strávených týdně domácí přípravou Jednotliví studenti GRAF č.21.: Výše uvedený graf popisuje počet hodin věnovaných studiu cizího jazyka týdne. Průměrná hodnota činí 4,27 hodin, což je přibližně o 10% více než celkový průměr od všech studentů.

18 Celkový přístup studentů, kteří se zlepšili o 1 jazykovou úroveň 9% 29% 62% Byl jsem nadšen/-a Moc jsem se nesnažil/-a Ke studiu jsem se nutil/-a GRAF č.22.: I v tomto případě většina respondentů, u nichž bylo dosaženo vyšší jazykové úrovně odpověděla, že byla studiem nadšena. Potvrzuje se tedy důležitý fakt, který je klíčovým elementem úspěchu a to je nadšení pro věc. Vliv lektorů na úspěch studentů, kteří se zlepšili o 1 jazykovou úroveň 16% 44% 40% Český lektor Rodilý lektor Kombinace GRAF č.23.: Dotazování na původy lektorů neminulo ani studenty, u nichž bylo zaznamenáno zlepšení o 1 jazykovou úroveň. Jak bylo zmíněno výše, nejvíce jsou pro studenty přínosnější právě kombinace lektorů.

19 Šířka slovní zásoby Závislost šírky slovní zásoby na úrovní znalosti jazyka + lin. regrese (na konci kurzu) y = 829,06x - 32, Úroveň znalosti jazyka GRAF č.24.: V grafu jsou zaneseny veškeré konečné hodnoty slovní zásoby na konciu jazykového kurzu, závislost slovní zásoby na úrovni znalosti cizího jazyka je patrná. Úroveň A1 je pod číslicí 1, A2 pod 2, B1 pod 3, B2 pod 4 a C1 pod 5. Veškerými hodnotami byla proložena regresní lineární křivka, přiložená je i její rovnice.

20 95% intervalové odhady Intervalový odhad pro šířku slovní zásoby studentů na začátku kurzu, jazyková úroveň A1 S 95% jistotou si dovolujeme tvrdit, že u studentů s úrovní A1 na začátku kurzu bude slovní zásoba v intervalu < 705 ; 1179 >, rozptyl slovní zásoby činí < 279 ; 578 >.

21 Intervalový odhad pro šířku slovní zásoby studentů na začátku kurzu, jazyková úroveň A2 S 95% jistotou si dovolujeme tvrdit, že u studentů s úrovní A2 na začátku kurzu bude slovní zásoba v intervalu < 1411 ; 1745 >, rozptyl slovní zásoby činí < 263 ; 469 >.

22 Intervalový odhad pro šířku slovní zásoby studentů na začátku kurzu, jazyková úroveň B1 S 95% jistotou si dovolujeme tvrdit, že u studentů s úrovní B1 na začátku kurzu bude slovní zásoba v intervalu < 2169 ; 2564 >, rozptyl slovní zásoby činí < 408; 648 >.

23 Intervalový odhad pro šířku slovní zásoby studentů na začátku kurzu, jazyková úroveň B2 S 95% jistotou si dovolujeme tvrdit, že u studentů s úrovní B1 na začátku kurzu bude slovní zásoba v intervalu < 2169 ; 2564 >, rozptyl slovní zásoby činí < 408; 648 >. Tyto hodnoty je ovšem potřeba brát s velkou rezervou, jelikož jsme měli k dispozici velice úzký výběrový soubor.

24 Korelační koeficient Z grafu č.10 lze na první pohled zjistit, že slovní zásoba závisí na úrovni znalosti cizího jazyka. Ze studentské zvědavosti jsme se přesto rozhodli aplikovat korelační koeficient. Jelikož korelační koeficient se blíží hodnotě 1, dovolujeme se tvrdit, že tyto dvě veličiny navzájem korelují.

25 Závěr Rozbor problematiky úspěšnosti studentů v jazykových školách se dle našeho mínění povedl nad naše osobní očekávání. Získávání dat bylo více než problematické, bylo potřeba hodně osobního kontaktu se zaměstnanci jazykových škol, ale i se samotnými studenty, jejichž osobní připomínky a poznámky zahrály v našem projektu nemalou roli. Po rozsáhlé diskuzi mezi autory tohoto projektu a s částí respondentů se nám podařilo potvrdit výsledky získané zpracováním jednotlivých formulářů. Jestliže je žádoucí, aby se dosáhlo výraznějšího pokroku v jazykových dovednostech jednotlivých studentů, je potřeba volit rozumné volnočasové jazykové aktivity. Jako nejefektivnější byly vyhodnoceny následující: četba cizí literatury, opakování probrané látky a překladatelská činnost. Také je zásadní počet vyučovacích hodin za týden, optimální jsou 4 vyučovací hodiny v jazykové škole. Úspěšní studenti se vyznačují také pravidelnou přípravou, ti úspěšní se věnují průměrně jednu hodinu denně domácí přípravě. Typickým znakem úspěšných studentů je též nadšení pro věc, studium daného jazyka je baví a nemusí se ke studiu nutit. Samotní lektoři mají též velký vliv na úspěšnosti svých studentů, v praxi se osvědčila tzv. kombinace lektorů, kdy rodilý mluvčí cvičí se studenty konverzaci a český lektor probírá se studenty gramatiku. Pomocí statistických nástrojů jsme stanovili intervalové odhady šířky slovní zásoby pro jednotlivé jazykové úrovně. Též jsme vypočítali korelační koeficient, který nám potvrdil, že slovní zásoba závisí na jazykové úrovni daného cizího jazyka. poděkování za spolupráci:

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: ACFU ACFU ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, ZŠ a MŠ s polským Dr. Olszaka jazykem 156 vyučovacím, Dr. Olszaka 156 Karviná - Fryštát Karviná - Fryštát STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ

Více

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: DEHK DEHK Základní škola, Kvítková 4338 Základní škola, Kvítková 4338 Zlín Zlín KEA 9/1-9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu DFGJK třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x poslech čtení a porozumění textu konverzace gramatika a slovní zásoba komplexní cvičení třída

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 14/15 6. ROČNÍKY modul KEA ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCDE BCDE Základní škola, Dambořice č.p. Základní 466 škola, Dambořice č.p. 466 Dambořice Dambořice STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

HAIR PROJEKT HAIR. Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ

HAIR PROJEKT HAIR. Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ PROJEKT HAIR Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ 1 Úvod: Předkládaná analýza si klade za cíl vyhodnotit dotazníkové šetření, které proběhlo v rámci projektu HAIR na partnerských

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

STONOŽKA 2008/2009-5. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-5. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCST Základní škola, Školní Řevnice BCST Základní škola, Školní Řevnice STONOŽKA 8/9-5. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné

Více

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů:

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů: 7.1. Testování SCIO Testování SCIO testy nahrazuje v posledních letech na mnoha středních školách přijímací zkoušky, na středních školách je pak testování samozřejmostí jako způsob hodnocení a příprava

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

ZPRÁVA Z JAZYKOVÉHO KURZU TECHNICKÉ ANGLIČTINY

ZPRÁVA Z JAZYKOVÉHO KURZU TECHNICKÉ ANGLIČTINY ZPRÁVA Z JAZYKOVÉHO KURZU TECHNICKÉ ANGLIČTINY v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

Projekt z předmětu Statistika

Projekt z předmětu Statistika Projekt z předmětu Téma: Typologie hráče české nejvyšší hokejové soutěže VŠB-TU Ostrava:Fakulta Elektrotechniky a informatiky jaro 2011 Martin Dočkal doc068 dockal.martin@gmail.com 1 Obsah 2 Zadání...

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní statistické charakteristiky písemných testů

Základní statistické charakteristiky písemných testů Základní statistické charakteristiky písemných testů Přijímací řízení na Ekonomicko-správní fakultu MU do navazujících magisterských oborů. Studenti byli přijímání na tyto obory: Prezenční magisterské

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zpracoval: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. hlavní řešitel projektu Hodnocené studijní programy: - Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie v prezenční

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka Předmět Cvičení z anglického jazyka vychází z charakteristiky vzdělávacího oboru: Cizí jazyk-anglický jazyk. Vzdělávání v tomto předmětu navazuje na úroveň jazykových

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH TESTECH

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH TESTECH ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD ZŠ Budín Zpracování výsledků srovnávacího testování žáků pátých tříd základních škol z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů v roce 29 VÝSLEDKY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Výsledky on-line dotazníkového šetření v základních školách: ředitel

Výsledky on-line dotazníkového šetření v základních školách: ředitel Výsledky on-line dotazníkového šetření v základních školách: ředitel Praha 2011 1 V dotazníku je 101 otázek. Základní statistika dotazníku Alespoň jednou stisklo tlačítko pro přechod na další stránku 136

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji. na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno

Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji. na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno Mgr. Vítězslava Cihlářová Z Á K L A D N Í Š K O L Y Do ankety se zapojilo celkem

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem?

Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem? Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem? Michal Vodák, marketingový ředitel Seznam.cz Tomáš Zatloukal, ředitel odboru vzdělávání MŠMT Vlastimil Lisse, ředitel ZŠ a

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: FIMN FIMN Základní škola, Komenského Základní 828/9 škola, Komenského 828/9 Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce

Více

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Hana Šmejkalová J a k d á l v i n t e g r a c i K zjištěni stavu výchovně-vzdělávací péče o tělesně postižené děti a mládež v běžných mateřských, základních a středních

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

KEA 2007/2008-6. A. Analýza dovedností a tematických částí - ČJ

KEA 2007/2008-6. A. Analýza dovedností a tematických částí - ČJ Analýza dovedností a tematických částí - ČJ třída 6. A ZŠ 1 9 8 7 69 71 64 66 67 průměrný percentil 6 5 4 58 3 2 1 46 45 46 42 46 44 Celek Mluvnice Sloh a literatura Znalost Porozumění Aplikace Poznámka:

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Itálie Dotazník pro učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Předchozí zkušenosti 5. Vaše současné názory 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Itálie Dotazník pro učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Předchozí zkušenosti 5. Vaše současné názory 10. 11. 12. 13. 14. 15. Itálie Dotazník pro učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Odpovědělo třicet dva učitelů: patnáct učitelů ze 2. stupně ZŠ, sedmnáct ze SŠ. 2. Z nich třicet dva učí angličtinu, šest francouzštinu,

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

The English immersion programme in Czech Republic

The English immersion programme in Czech Republic The English immersion programme in Czech Republic Co je Angloville? Angloville je nejintenzivnější anglický jazykový program v Evropě. Během 6 dní komunikují účastníci v příjemném neformálním prostředí

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Intenzivní jednoleté studium

Intenzivní jednoleté studium Intenzivní jednoleté studium V září jdeme do pomaturitka, tam nesmíš chybět! Přidáš se? angličtina, němčina, španělština Jednoleté pomaturitní studium je určeno Vám absolventům úplného středního vzdělání,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více