Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM"

Transkript

1 Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

2 OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace Tř. 1 Daňové příjmy Tř. 2 Nedaňové příjmy Tř. 3 Kapitálové příjmy Tř. 4 Přijaté transfery Tř. 5 Běžné výdaje Tř. 6 Kapitálové výdaje strana 1 strana 2 strana 2 strana 3 strana 3 strana 4 strana 8 Tř. 5 a 6 Projekty strana 10 Tř. 8 Financování strana 11

3 Statutární město Jihlava RS 2014 tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté transfery CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje tř. 5 a tř. 6 - Projekty CELKEM VÝDAJE tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčky uhrazené splátky změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: převody do rozpočtu převody do fondů CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO

4 tř. 1 - Daňové příjmy pol Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků pol Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti pol Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů pol Daň z příjmů právnických osob pol Daň z příjmů právnických osob za obce pol Daň z přidané hodnoty pol Poplatek za ukládání odpadů pol Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pol Poplatek ze psů pol Poplatky za užívání veřejného prostranství pol Poplatek z ubytovací kapacity 600 pol Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění pol Správní poplatky pol Daň z nemovitosti CELKEM tř. 2 - Nedaňové příjmy 1070 Rybářství Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v dopravě Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Základní umělecké školy Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Jiná zdravotnická zařízení Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Týdenní stacionáře Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací CELKEM

5 tř. 3 - Kapitálové příjmy 3612 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj CELKEM tř. 4 - Přijaté transfery pol Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu CELKEM CELKEM příjmy

6 tř. 5 - Běžné výdaje 1014 Zvláštní veterinární péče útulek pro opuštěná zvířata (městská policie) 747 opravy a správa (odbor správy realit) 412 péče o zvířata (odbor životního prostředí) 30 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Úspora energie a obnovitelné zdroje 450 odbor rozvoje města Cestovní ruch turistické informační centrum (kancelář tajemníka) mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Silnice správa a údržba (odbor dopravy) Ostatní záležitosti pozemních komunikací opravy (odbor dopravy) Provoz veřejné silniční dopravy odbor dopravy Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. - dopravní obslužnost Bezpečnost silničního provozu 196 odbor dopravy Pitná voda 154 odbor správy realit Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly odbor správy realit Prevence znečišťování vody 85 odbor životního prostředí Úpravy drobných vodních toků odbor správy realit Předškolní zařízení odbor školství, kultury a tělovýchovy Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova příspěvek Mateřská škola a SPC Jihlava, Demlova 28 - příspěvek výpočetní technika (odbor informatiky) Základní školy odbor školství, kultury a tělovýchovy Základní škola Evžena Rošického 2, Jihlava - příspěvek Základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava - příspěvek Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava - příspěvek Základní škola Demlova 32, Jihlava - příspěvek Základní škola Otokara Březiny, Jihlava - příspěvek Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 - příspěvek Základní škola Jihlava, Křížova 33 - příspěvek Základní škola Jihlava, Kollárova 30 - příspěvek Základní škola Jihlava, Seifertova 5 - příspěvek Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 - příspěvek výpočetní technika (odbor informatiky) Speciální základní školy Základní škola speciální Jihlava, Březinova 31 - příspěvek výpočetní technika (odbor informatiky) Základní umělecké školy 590 Základní umělecká škola Jihlava - příspěvek 540 výpočetní technika (odbor informatiky) Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií kino Dukla - provozní výdaje (odbor správy realit) 135 kino Dukla (odbor školství, kultury a tělovýchovy) Činnosti knihovnické Městská knihovna Jihlava - příspěvek Záležitosti kultury odbor školství, kultury a tělovýchovy příspěvky a transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy) Expozice v domě G. Mahlera (kancelář tajemníka) 60 4

7 tř. 5 - Běžné výdaje kulturní zařízení (odbor správy realit) 773 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Zachování a obnova kulturních památek Program regenerace MPR (úřad územního plánování) Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí čestné hroby, kapličky a ostatní památky (odbor správy realit) čestné hroby (odbor školství, kultury a tělovýchovy) 500 čestné hroby (odbor životního prostředí) Záležitosti sdělovacích prostředků 465 kancelář tajemníka Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 285 správní odbor Sportovní zařízení v majetku města sportovní zařízení (odbor správy realit) Tělovýchovná činnost odbor školství, kultury a tělovýchovy příspěvky a transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy) Využití volného času dětí a mládeže dětská hřiště a sportoviště (odbor správy realit) Dům dětí a mládeže Jihlava - příspěvek výpočetní technika (odbor informatiky) Jiná zdravotnická zařízení DJ Seifertova (odbor školství, kultury a tělovýchovy) mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Ostatní speciální zdravotnická péče 79 prevence kriminality (městská policie) Bytové hospodářství odbor správy realit výdaje na privatizaci (odbor správy realit) bytové hospodářství - bytové oddělení (odbor správy realit) výdaje na privatizaci (majetkový odbor) Nebytové hospodářství výdaje na privatizaci (majetkový odbor) 125 nebytové hospodářství (odbor správy realit) Veřejné osvětlení správa a údržba veřejného osvětlení (odbor dopravy) Pohřebnictví pohřby osamělých osob (správní odbor) 100 opravy pohřebišť (odbor správy realit) správa pohřebiště (odbor životního prostředí) Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 742 správa podzemí (odbor správy realit) Lokální zásobování teplem 121 kotelny (odbor správy realit) Územní plánování 270 úřad územního plánování Územní rozvoj 500 odbor rozvoje města 300 úřad územního plánování Komunální služby a územní rozvoj čistota města (odbor dopravy) provozní výdaje (odbor správy realit) provozní výdaje (majetkový odbor) provozní výdaje (tajemník) 80 akce Oprava cestní sítě a opěrných zdí na Malém Heulose (odbor rozvoje města) Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje projekt Zdravé město (tajemník) 500 provozní výdaje (odbor správy realit) Ostatní nakládání s odpady odbor životního prostředí Monitoring půdy a podzemní vody 10 odbor životního prostředí 10 5

8 tř. 5 - Běžné výdaje 3741 Ochrana druhů a stanovišť ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA - příspěvek Chráněné části přírody 345 odbor životního prostředí Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 460 digitální povodňový plán (tajemník) 200 digitální povodňový plán (odbor správy realit) 10 digitální povodňový plán (odbor informatiky) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň péče o veřejnou zeleň (odbor životního prostředí) Ostatní činnost k ochraně přírody 130 odbor životního prostředí Ostatní ekologické záležitosti a programy 115 odbor životního prostředí Ostatní sociální péče 150 provozní výdaje (odbor sociálních věcí) 57 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Domovy pro seniory odbor sociálních věcí Domov pro seniory Jihlava - Lesnov - příspěvek Stříbrné Terasy - dotace Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb - příspěvek Domy s pečovatelskou službou (odbor správy realit) Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava - příspěvek Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence příspěvky a transfery (odbor sociálních věcí) Ochrana obyvatelstva 650 provozní výdaje (tajemník - krizové řízení) Bezpečnost a veřejný pořádek provozní výdaje (městská policie) opravy a správa kamer (odbor informatiky) 127 opravy a správa budovy (kancelář tajemníka) 620 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Požární ochrana - dobrovolná část provozní výdaje (tajemník - krizové řízení) 705 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Zastupitelstva obcí provozní výdaje (tajemník) 700 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Činnost místní správy správní odbor 419 stavební úřad 238 odbor školství, kultury a tělovýchovy 101 odbor dopravy 630 odbor sociálních věcí 170 odbor životního prostředí 242 majetkový odbor 227 kancelář tajemníka tajemník odbor informatiky ekonomický odbor 617 obecní živnostenský úřad 138 odbor rozvoje města 182 odbor správy realit 299 úřad územního plánování 97 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Mezinárodní spolupráce 300 provozní výdaje (kancelář tajemníka) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací poplatky a úroky (ekonomický odbor) Ostatní finanční operace

9 tř. 5 - Běžné výdaje daň z příjmů právnických osob za obce a daň z přidané hodnoty (ekonomický odbor) Ostatní činnosti j.n ekonomický odbor rezerva ostatní příspěvky a transfery (odbor správy realit) 500 transfery dobrovolným svazkům obcí (tajemník) provozní výdaje (kancelář tajemníka) 90 CELKEM

10 tř. 6 - Kapitálové výdaje odbor rozvoje města Rekonstrukce komunikace Školní, Pošumavská a Pávovská (usn.487/13 ZM) Cyklostezky, cyklotrasy Rekonstrukce VO společně s E.ON Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na komunální odpad 778 Přemístění zastávek MHD Na Růžku - ul. Sokolovská 75 Komunikace ulice Buková, Jihlava a úprava zastávek MHD S.K.Neumanna Výměna svítidel VO v Jihlavě 637 Parkoviště za DKO Regenerace veřejných prostranství v části města Zborná 82 Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny 114 Srázná ul. - jednotná kanalizace a vodovod Zkapacitnění křižovatky ul. Jiráskova - S. K. Neumanna a vybudování konečné zastávky MHD na ul. Jiráskova 37 Zásuvné podzemní rozvaděče pro rozvod - dodávku el. proudu na veřejném prostranství Masarykova náměstí 739 Sportovní hřiště Helenín 301 Administrativní budova - Vrchlického 16 - změna stavebních dispozic ZŠ Křížova - stavební úpravy ZŠ Seifertova 5 - energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny Cyklostezka R01 - Skalka odbor správy realit Poskytování energetických služeb v objektu bazénu na ul. E.Rošického 6 v Jihlavě (usn.114/14 ZM) Rybník Pod Vsí Výstavba WC Kosmákova ul Kanalizace Zborná Kanalizace Henčov Kanalizace Heroltice 13 Kanalizace Kosov 259 Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníku ul. Brněnská, Křižíkova, Jihlava Stavební oddělení objektu Žižkova 106 a Amfiteátr letního kina Březinovy sady - rekonstrukce areálu 27 Rekonstrukce objektu Divadelní Zajištění přenosu dat z objektů na vodovodech a kanalizacích Jihlava vč. příměstských částí Rekonstrukce části vodovodu v příměstské části Sasov úřad územního plánování 833 Územní plán 751 Cyklostezka G04 Mlýnská - Helenín 82 odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 811 Modul - plnění usnesení, úkolů 500 majetkový odbor Výkupy nespecifikované Výkup pozemků České dráhy - napojení PPJ výkup pozemků pod stávající skládkou v k. ú. Henčov Výkup pozemků - komunikace Buková 977 Výkup pozemků křižovatka ul. Žižkova x Rantířovská 460 Rozvoj letiště Jihlava - Henčov Výkup pozemků TESCO (kom. Handlovy Dvory)

11 tř. 6 - Kapitálové výdaje odbor školství, kultury a tělovýchovy 836 Dům dětí a mládeže - rekonstrukce (vybavení) 836 odbor dopravy 350 Stavební preference na komunikaci Hradební 350 ekonomický odbor SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY - navýšení základního jmění (usn.41/01 ZM) CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) 500 DS Stříbrné terasy - investiční dotace (usn.333/10 ZM) CELKEM

12 Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) odbor rozvoje města ZOO pěti kontinentů Manažer IPRM Revitalizace sídlišť území města Jihlavy - ul. Březinova, Na Kopci, Demlova Sportovně-relaxační centrum Český mlýn Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa Dům dětí a mládeže Brněnská 46 - rekonstrukce Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou Jihlava + MŠ a ZŠ Nad Plovárnou Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - II. etapa - ZŠ Seifertova Vznik integrované strategie pro integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy 407 Snížení energetické náročnosti základních škol Demlova 32 a 34, Jihlava Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova 6, Jihlava Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě III. etapa 538 Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná, Jihlava Revitalizace sídlišť území města Jihlavy - ul. Jarní 63 Regenerace veřejných prostranství v Jihlavě 0 Projektové dokumentace 185 odbor sociálních věcí 870 Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany MMJ 870 odbor školství, kultury a tělovýchovy 530 Zlepšení podmínek pro výuku praktických dovedností žáků základních škol 40 Otevřená škola 490 tajemník 214 Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR 214 odbor informatiky Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení bezpečnosti CELKEM CELKEM výdaje

13 tř. 8 - Financování pol Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) pol Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) Fond rezerv a rozvoje (+) Fond kofinancování evropských projektů (+) Fond obnovy vodovodů a kanalizací (+) Základní běžný účet (+) Sociální fond (-) Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy (-) -974 Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže (-) -236 Fond obnovy vodovodů a kanalizací (-) CELKEM

Souhrnná rekapitulace strana 1. Tř. 1 Daňové příjmy strana 2. Tř. 2 Nedaňové příjmy strana 2. Tř. 3 Kapitálové příjmy strana 3

Souhrnná rekapitulace strana 1. Tř. 1 Daňové příjmy strana 2. Tř. 2 Nedaňové příjmy strana 2. Tř. 3 Kapitálové příjmy strana 3 OBSAH: Souhrnná rekapitulace strana 1 Tř. 1 Daňové příjmy strana 2 Tř. 2 Nedaňové příjmy strana 2 Tř. 3 Kapitálové příjmy strana 3 Tř. 4 Přijaté transfery strana 3 Tř. 5 Běžné výdaje strana 4 Tř. 6 Kapitálové

Více

Příloha č.j.eo/06/3822 ROZPOČET. STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok Zpracovala: Jitka Teichmanová ekonomický odbor

Příloha č.j.eo/06/3822 ROZPOČET. STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok Zpracovala: Jitka Teichmanová ekonomický odbor Příloha č.j.eo/06/3822 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2007 návrh Zpracovala: Jitka Teichmanová ekonomický odbor Návrh rozpočtu Statutární město Jihlava na rok 2007 v tis. Kč tř. 1 - Daňové

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Příloha č. j. EO/695/2009

Příloha č. j. EO/695/2009 Příloha č. j. EO/695/2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2008 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21.3.2008 Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových opatření

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 960 5 999 6 107 6 089 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150 3 150

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 962 5 960 5 999 6 107 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 Příjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Třída 1 - Daňové příjmy podseskupení položek 111 Daně z příjmů fyzických osob 12.048.000,00 podseskupení položek

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky 2017 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 21 433,00 rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET

2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET ZÁVĚREČNÝ ÚČET Hospodaření Města Kuřim za rok 2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 Rozpočet schválený: Rozpočet Města Kuřimi pro rok 2012 byl schválen dne 24.1.2012 usnesením ZM 1018/2012. Do té doby

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Obec ÚTUŠICE IČ:

Obec ÚTUŠICE IČ: Rozpočet na rok 2016 Obec ÚTUŠICE třída 1 Daňové příjmy 7 722 100 třída 2 Nedaňové příjmy 1 958 200 třída 4 Přijaté transfery 119 200 PŘÍJMY CELKEM 9 799 500 třída 5 Běžné výdaje 5 545 300 třída 6 Kapitálové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 Rozpočet 2016 Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 463 185,23 5 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činn

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

Město Mimoň Návrh rozpočtu na r. 2017

Město Mimoň Návrh rozpočtu na r. 2017 Město Mimoň Návrh rozpočtu na r. 2017 FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 8 562 7 479 6 172 6 636 6 177 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč)

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola č. 1 - Ekonomický odbor 1111 Daň z příjmů fyzických osob 27 753,00 ze závislé činnosti a funkčních požitků - daň sdílená 1112 Daň z příjmů fyzických osob 7 320,00

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017 strana: 1 / 4

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017 strana: 1 / 4 strana: 1 / 4 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Příjmy. NÁVRH rozpočtu městyse Dolní Cerekev na rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

Příjmy. NÁVRH rozpočtu městyse Dolní Cerekev na rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč NÁVRH rozpočtu městyse Dolní Cerekev na rok 2014 Rozpočet je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů a výdajů. Příjmy a výdaje se člení do jednotlivých kapitol. Rozhodující příjmy městyse

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T rok 2014 Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2014 se mohou písemně uplatnit ve stanovené lhůtě pro zveřejnění. P Ř Í J M Y -

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Sdílené daně celkem Místní poplatky celkem

Sdílené daně celkem Místní poplatky celkem Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2014 v Kč P Ř Í J M Y 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 007 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) 471 000

Více

Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017

Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Částka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 100 000,00 Kč 1112

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah:

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah: Město Rychvald Rozpočet města Rychvald na rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet příjmů 2. Rozpočet výdajů 3. Rozpis výdajů 4. Schválené investiční výdaje 5. Plán investičních výdajů 6. Tabulková část Zpracovala:

Více