Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM."

Transkript

1 Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Třeboň 04 Zvykli jsme si zahajovat nový rok Třeboní. Je to už takový rituál sejdeme se tam všichni, mikrobiologové, infekcionisté, epidemiologové nebo v opačném pořadí epidemiologové, infekcionisté, mikrobiologové anebo infekcionisté, epidemiologové mikrobiologové (kdo tam jezdí, ví, že na pořadí nezáleží) i jiné lékařské species, tentokrát zejména onkologové a transplantologové a samozřejmě i vyznavači Járy da Cimrmana, jehož odkaz v oblasti infekčních chorob zraje léty jako dobré víno. Odborně i společensky nabitý program opět potvrdil, že laťku si organizátoři nasazují stále výše. V kuloárech byl čas na vyjednávání dalších akcí v našich oborech a mnozí, kteří přijeli nalehko, odjížděli s novými úkoly. Doc.Jelínková ve svém přípitku ocenila práci organizátorů a pozvala všechny přítomné na 14tý kongres ECCMID, který se koná v květnu t.r. v Praze. Pak ještě několik dalších kongresů (Olomouc, Brno) a už zase bude Třeboň Čas se zastavit nedá, ale maličko přibrzdit by neškodilo. Hodně zdraví nám všem v novém roce! J. Scharfen Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti JEP Zápis z 9. schůze výboru konané dne Přítomní členové výboru gratulovali prof. M. Votavovi ke jmenování profesorem v oboru lékařské mikrobiologie. - ČLS JEP dr. Křížová a doc. Jelínková požádaly výbor SEM o schválení uvolnění ,- Kč pro úhradu nákladů vynaložených ČLS na časopis EMI v roce Výbor souhlasí. - ČLS JEP probíhají přípravy aktualizovaného vydání Storočenky ČLS JEP. Výbor pověřuje dr. Petráše oslovením prof. Ticháčka v záležitosti vypracování inovovaného textu kapitoly o SEM. Termín konec ledna ČLS JEP dr. Křížová informuje o bankovním převodu úhrady za ubytování delegáta SLS dr. Kazára na konferenci Pečenkovy dny v Poděbradech z rozpočtu SEM. - ČLS JEP dr. Křížová projednala s ekonom. odd. ČLS vyřazení starého počítače + tiskárny z inventáře SEM. - ČLS JEP sekretářka J. Ečerová předala odd. členské evidence ČLS jmenný seznam 11ti pracovníků, u nichž bylo ukončeno členství k prosinci Prof. Votava vypracoval vyžádané stanovisko SEM k dopisu RNDr. L. Vrtné, kat. HEM brněnského Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů NCONZO (dř. Inst. doškolování zdravotnických pracovníků) ve věci definice a obsahu vysokoškolsky vzdělaných laboratorních pracovníků v klinických laboratořích. Písemné stanovisko odesláno SIL ČLS JEP doc. Staňková předložila zápis jednání výboru SIL, informovala o účasti na společném semináři v Třeboni, leden 04, průběžně zasílala k připomínkám návrhy MZ zákonů, vyhlášek aj. - Dr. Žampachová předložila oběma odb. spol. SEM a SLM k vyjádření materiály podklady pro registraci laboratoří diagnostického komplementu, vč. návrhu Osvědčení o registraci. Doc. Jelínková podává pouze stručnou informaci, materiály budou předány k prostudování doc. Křížovi, dr. Křížové a prof. Votavovi k přípravě podkladů pro projednání výborem na únorovém zasedání. - Příprava textu 1. oznámení Celostátního sjezdu SEM v Olomouci, Dr. Vlčková s prof. Beranem doplní a upraví původní návrh s uvedením témat programových bloků a příslušných odborných garantů. Oznámení bude součástí 1. cirkuláře 2004 v lednu. - Odb. semináře Lékařský dům: Listopadový seminář o serologických přehledech koordinovaný doc. Křížem a dr. Částkovou proběhl úspěšně za mimořádného zájmu účastníků. Dnešní seminář v LD ve spolupráci s ČSSM zajišťuje a koordinuje dr. Průšová. Programy příštích seminářů únor, březen a duben 2004 budou součástí 1. cirkuláře v lednu. - Slovenská lékařská společnost: informace o připravovaných odborných akcích a IV. Sjezdu MES SLS v Nitře budou upřesněny v 1. cirkuláři Souhlas přijetí nového člena: MUDr. Klika. Za výbor společnosti 1

2 Doc.RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. Z dění ve Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti JEP Do uzávěrky nedošla zpráva. Společnost pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti JEP První schůze výboru SLM v roce 2004 se bude konat v únoru. Programy odborných akcí Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS a Společnost infekčního lékařství ČLS v roce 2003 ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou pořádají seminář dne 3.února 2004 v hod. v Lékařském domě na téma AIDS Koordinují: M. Brůčková a M. Staňková M. Brůčková: Současná situace ve výskytu HIV/AIDS v ČR a v Evropě (NRL AIDS, SZÚ) J. Vandasová: Testy 4. generace v laboratorní diagnostice HIV/AIDS (NRL AIDS, SZÚ) M. Linka: Studium resistence HIV-1 na antiretrovirovou léčbu (NRL AIDS, SZÚ) J. Konvalinka: Návrh inhibitorů schopných blokovat resistentní formy HIV proteasy (Výzkumný ústav organické chemie a biochemie ČAV) M. Holub: Imunologické sledování u HIV pacientů (AIDS Centrum Bulovka) D. Sedláček: Vliv adherence na výsledek léčby pacientů s HIV/AIDS (AIDS Centrum Plzeň) H. Rozsypal: Nežádoucí účinky antiretrovirové léčby (AIDS Centrum Bulovka) Program odborných seminářů Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS a Společnosti infekčního lékařství ČLS v roce 2004 Lékařský dům v Praze, vždy v úterý od hod. Koordinátor Téma 2.3. P. Kodym Toxoplasmóza 6.4. M. Votava Laboratorní dg. sexuálně přenosných nákaz Květen seminář není pořádán 14th ECCMID v Praze J. Beran, P. Kümpel, J. Částková Očkování P. Křížová a zástupce SIL Projekty EU s infektologickou problematikou, spoluřešené v ČR M. Špliňo, J. Roháčová, V. Chmelík Vysoce nebezpečné nákazy D. Průšová Aktuality klinické mikrobiologie (Seminář ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou) Praha dne za SEM: doc. J. Jelínková

3 Program odborných seminářů Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS v roce 2004 Lékařský dům v Praze, vždy od 9,30 hod, první úterý v měsíci. Úterý 3.února 2004 od 9,30 v Lékařském domě, Sokolská 32, Praha 2 Mykobaktérie, aktinomycety, nokardie, rezistence, citlivost, vyšetřovací metody Koordinuje: prim. MUDr. Pavel Čermák, CSc Program: 1. M.Havelková: Testy citlivosti M.tuberculosis 2. L.Mezenský: Testy cilivosti M.tuberculosis 30.letá trvalka Přestávka 3. P.Čermák: Multirezistentní kmen M.tuberculosis v Hradci Králové kasuistika 4. J.Scharfen: Aktinomykóza a nokardióza. Diagnostika a terapie. Sponzor akce: I.T.A.- Intertact s.r.o. Témata seminářů SLM na rok 2004: Rezistence mikroorganismů na antibiotika Soubor seminářů Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS pořádaných ve spolupráci s členy Pracovní skupiny pro monitorování rezistence (PSMR) a jejich složek (Pracovní skupiny pro metody vyšetřování antibiotické citlivosti (PSMVAC), Pracovní skupiny pro přípravu směrnic pro léčbu pacientů s komunitními infekcemi močových cest (PS IMC), Pracovní skupiny pro přípravu směrnic pro léčbu pacientů s infekcemi způsobenými MRSA (PS MRSA) a Pracovní skupiny pro Antibiotická střediska (PS AS)). Struktura seminářů Typ baktérie, nosologické jednotky v nichž se uplatňuje jako etiologické agens Mechanismy rezistence a jejich význam pro kliniku a epidemiologii v nemocnici a v komunitě, v kontextu lokálním i světovém Metodická část (vyšetřovací metody, break pointy, přirozená rezistence a další faktory) Kazuistiky, léčba antibiotiky. 2. března: Stafylokoky (Staphylococcus aureus MRSA, VISA), koaguláza negativní stafylokoky Koordinátor: Tamara Bergerová 6. dubna: Streptokoky (pyogenní streptokoky, enterokoky (VRE), ostatní streptokoky) Koordinátor: Otakar Nyč Květen: Seminář odpadá, souběh ECCMID 1. června: Aktuální informace z proběhlého 4.tého kongresu ECCMID, gramnegativní tyčky (typy betalaktamáz a způsoby jejich vyšetřování, novinky v terapii infekcí vyvolaných gramnegativními baktériemi) Koordinátor: Milan Kolář 5. října: Pneumokoky, anaeroby Koordinátor: Eva Chmelařová 2. listopadu: Mykotické organismy, Koordinátor: Dr. Buchta, dr. Mallátová, 7. prosince: Antibiotická politika, funkce Antibiotických středisek Panelová diskuse: Koordinátor Vlastimil Jindrák 3

4 1. informace pro účastníky Celostátního sjezdu mikrobiologů a epidemiologů v Olomouci ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ - Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii, ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OLOMOUCI pořádají ve dnech Celostátní sjezd mikrobiologů a epidemiologů Místo konání sjezdu: Olomouc, Slovanský dům, Hynaisova 11, konferenční sál Termín: středa ve 13,00 hodin, ukončení v pátek ve 12,00,hodin Organizační výbor: Předseda: MUDr. Jana Vlčková, Členové: Doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc, prim. MUDr. Vlastimil Jindrák, doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., MUDr. Pavla Křížová, CSc., prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc.,RNDr. Pavla Urbášková, CSc, prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. Odborný program: Vertikálně přenosné infekce, Molekulárně-biologické diagnostické metody v mikrobiologii, Nosokomiální infekce aspekty terapeutické, klinické, epidemiologické a hygienické, Neuroinfekce epidemiologie, diagnostika, Varia nebudou zařazena Společenský program: divadelní přestavení, společenský večer s rautem, prohlídka hradu Šternberka a další překvapení. Poplatky za sjezd: 800,- Kč člen ČLS JEP Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii1 000,- Kč nečlenové společnosti Další informace: Návratku zašlete do poštou nebo em, 2. informaci spolu se závaznou přihláškou k účasti obdrží všichni předběžně přihlášení účastníci do Kontaktní adresa: MUDr. Jana Vlčková, Zdravotní ústav, Wolkerova 6, O l o m o u c, Tel: (234), fax.: , Všechny informace včetně přihlášky budou k dispozici na internetové stránce: a budou průběžně doplňované Přihlášku prosím zašlete na kontaktní adresu anebo em nejpozději do Na Vaši účast se těší MUDr. Jana Vlčková spolu s organizačním výborem a výborem ČLS JEP XII. MORAVSKO SLOVENSKÉ MIKROBIOLOGICKÉ DNI Se uskuteční v Tatranské Lomnici, Hotel Slovan ve spolupráci slovenských a moravských mikrobiologů. Kontaktní adresa a přihlášky MUDr. Juraj Hanzen, viz další odstavec. III. odborná konference SKM SLK a XXXVIII.dni klinickej mikrobiológie SKM MES SLS na téma LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ ASOCIOVANÉ K TRANSPLANTÁCIÁM Které pořádá Slovenská lékařská komora Sekce klinické mikrobiologie, Slovenská lékařská spoločnosť, Mikrobiologicko epidemiologická společnost, Sekce klinické mikrobiologie. Miesto konania Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Bratislava, Drotárska cesta 46, v termínu KONTAKTNÍ OSOBA PRO OBĚ AKCE: MUDr. Juraj Hanzen, Líščie údolie 57, Bratislava, IV.zjazd Mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti SLS, Nitra November, Kontaktná adresa: Doc. MUDr. Anna Líšková, PhD, Ústav klinickej mikrobiológie, Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, Nitra, tel.: , fax.: , Measuring, Auditing and Improving Antimicrobial Prescribing 27th Postgraduate Education Course (satelitní kurs při příležitosti kongresu ECCMID v Praze) 29 April 1 May 2004, Hotel Floret, Pruhonice, Czech Republic, Organised by the ESCMID Study Group on Antibiotic Policies (ESGAP). Course Objectives: to identify sources of data and understand how to measure antimicrobial use in the community and in hospitals, to select a proper measurement unit for antimicrobial consumption, to make sense of antimicrobial use and antimicrobial resistance data, both locally and within a multicentre study or network,to choose and apply a method to study the relationship between antimicrobial prescribing and bacterial resistance,to choose and apply an audit methodology for monitoring the quality of antimicrobial prescriptions, to identify possible interventions to improve antimicrobial prescribing, which could be implemented at the local or at the national level Course Secretariat: 27th ESCMID Post-Graduate Education Course, (Att.: Vlastimil Jindrák) Dept. of Clinical Microbiology, Na Homolce Hospital, Roentgenova, Praha 5, CZECH REPUBLIC, Tel: Fax: , Bližší informace: Katedra mikrobiologie IPVZ Katedra mikrobiologie 4

5 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Vedoucí: doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc., tel , , fax , Katedra mikrobiologie Kurz vedoucích mikrobiologických pracovišť VIII. Určeno pro vedoucí mikrobiologických pracovišť a jejich zástupce. Program: Metodické postupy etiologické diagnostiky. Klinika, terapie, epidemiologie vybraných infekcí. Aktuality Národních referenčních laboratoří. Vybraná témata z imunologie infekcí. Současné organizační otázky oboru: standardizace, akreditace, licence, síť diagnostických laboratoří v ČR. Systém postgraduálního vzdělávání v mikrobiologii. Vedoucí: doc. RNDr. J. Jelínková, CSc. Místo konání: Praha 4, Budějovická Předpokládaná cena: 1200,- Kč Kurz - Lékařská entomologie * Určeno pro specialisty parazitology, případně mikrobiology a jiné specialisty zabývající se problematikou epidemiologie parazitárních nákaz. Program: Teoretická a praktická výuka ve vybraných oblastech problematiky lékařské entomologie. Nové trendy v epidemiologii, metody detekce a determinace parazitárních agens, interpretace výsledků, zásady prevence zoonóz přenosných od synantropních hlodavců. Vedoucí: RNDr. L. Kolářová, CSc., prof. RNDr. P. Volf, CSc., RNDr. J. Votýpka, Ph.D. Místo konání: Praha 2,Viničná 7, PřFUK, posluchárna parazitologie Kurz - Mikroskopická diagnostika malárie Určeno pro specialisty zabývající se laboratorní diagnostikou importovaných parazitárních nákaz. Program: Teorie a praxe laboratorní diagnostiky malárie. Vedoucí: Ing. J. Urban, RNDr. I. Rubík Místo konání: Praha 2,Viničná 7, PřFUK, posluchárna parazitologie Předpokládaná cena: 600,- Kč Seminář - Diskusní soustředění: "První kroky lékaře při podezření na parazitární onemocnění" * Určeno pro praktické a odborné lékaře. Program: Seminář zaměřený na výběr vhodných diagnostických metod, interpretaci laboratorních výsledků a terapii vybraných parazitárních nákaz. Nové trendy v epidemiologii a prevenci nákaz. Vedoucí: RNDr. L. Kolářová, CSc. Místo konání: Praha 10, Ruská Předpokládaná cena: 750,- Kč Specializační odborná stáž v diagnostice stafylokokových a dalších vybraných bakteriálních infekcí Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. stupně a pro JOPZ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Program: Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí včetně metod průkazu toxinů. Identifikace etiologicky významných druhů stafylokoků. Laboratorní diagnostika u dalších vybraných bakteriálních agens. Školitel: RNDr. P. Petráš, CSc. NRL pro stafylokoky Specializační odborná stáž v lékařské virologii Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. stupně a pro JOPZ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Program: Metody konvenční a expresní laboratorní diagnostiky lidských infekcí virové etiologie. Aktuality v etiopatogenezi a epidemiologii. Očkovací programy. Školitel: RNDr. V. Němeček, CSc. NRL pro virové hepatitidy

6 Specializační odborná stáž v lékařské parazitologii Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. a II. stupně z lékařské mikrobiologie a pro JOPZ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v parazitologii. Program: Etiologie běžných parazitárních nákaz, základní diagnostické metody, demonstrace parazitárních agens. Školitel: RNDr. L. Kolářová, CSc. Místo konání: Praha 10, Ruská Specializační odborná stáž v klinické mikrobiologii Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci II. stupně z lékařské mikrobiologie. Program: Klinicko-mikrobiologická diagnostika, konsultační a konsiliární činnost, práce antibiotického střediska. Rutinní využívání informačních technologií. Praktická mezioborová spolupráce v nemocniční i ambulantní péči. Spoluúčast na prevenci infekcí. Řízení a organizace klinicko-mikrobiologického pracoviště. Školitel: MUDr. V. Jindrák Místo konání: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce, oddělení klinické mikrobiologie Specializační odborná stáž v diagnostice bakteriálních střevních nákaz Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. stupně a pro VŠ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Program: Laboratorní diagnostika střevních nákaz bakteriální etiologie. Metody identifikace rodů a druhů střevních patogenů. Epidemiologická hlediska. Školitel: RNDr. P. Petráš, CSc. NRL pro stafylokoky Specializační odborná stáž v lékařské mikrobiologii Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. stupně a JOPZ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Program: Teorie a praxe laboratorní diagnostiky, metody záchytu a identifikace původců infekcí. Etiopatogeneze, epidemiologie, léčba a prevence nákaz. Školitel: RNDr. J. Motlová, CSc. NRL pro streptokoky a enterokoky Odborná stáž v diagnostice anaerobních patogenů Určeno pro lékaře a JOPZ mikrobiologických laboratoří. Program: Odběr a transport klinického materiálu, metody kultivace, identifikace rodů a druhů anaerobních bakterií. Toxiny anaerobních bakterií. Interpretace laboratorních nálezů. Školitel: Mgr. L. Brezinová Místo konání: Praha 4,Vídeňská 800, FTN, oddělení mikrobiologie Předpokládaná cena: 1500,- Kč Odborná stáž v diagnostice meningokokových a hemofilových infekcí Určeno pro pracovníky v bakteriální diagnostice. Program: Klasické a molekulární metody laboratorního průkazu a identifikace původců. Školitel: MUDr. P. Křížová, CSc. NRL pro meningokokové nákazy Předpokládaná cena: 900,- Kč Odborná stáž v parazitologii Určeno pro lékaře, specialisty parazitology, případně mikrobiology a jiné VŠ pracovníky. Program: Vybrané problémy lékařské parazitologie, etiologie parazitárních nákaz, léčba parazitóz člověka, identifikace parazitárních agens v biologickém materiálu, interpretace výsledků. Školitel: RNDr. L. Kolářová, CSc. Místo konání: Praha 10, Ruská Předpokládaná cena: 1500,- Kč Odborná stáž v mykologii Určeno pro pracovníky mikrobiologických laboratoří. Program: Taxonomie mikroskopických hub. Odběr a kultivace materiálu. Mikroskopie a diferenciální diagnostika. Interpretace nálezů ve vztahu ke klinickému obrazu mykotických onemocnění. Rozlišení kontaminace a významného nálezu. Školitel: MUDr. K. Mencl, CSc. Místo konání: Pardubice, Kyjevská 44, Krajská nemocnice Pardubice, mikrobiologické oddělení, laboratoř lékařské mykologie Předpokládaná cena: 1500,- Kč 6

7

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Zápis ze 4. schůze výboru konané dne 1.6.2004-14. Kongres ECCMID Praha

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL2004/2 ver2

Skladba Informačního bulletinu KMIL2004/2 ver2 Skladba Informačního bulletinu KMIL2004/2 ver2 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti JEP Zápis z 1. schůze výboru konané dne 3.2.2004 - Přípravy

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL

Skladba Informačního bulletinu KMIL Skladba Informačního bulletinu KMIL Úvodník Podzimní melancholie Krásné dny letošního pozdního podzimu jsou poněkud v rozporu s roční dobou. Někdy přece býval i sníh, zejména na horách, kde mnozí z nás

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.3. 2005 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.3. 2005 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.3. 2005 ver.0 Jak dál v postgraduálu Čtenáři zvyklí číst podrobně náš Bulletin by si možná všimli nenápadné změny v programu Katedry mikrobiologie IPVZ, kde v záhlaví

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.1. 2005 ver.1 Došel text od infekcionistů: červeně

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.1. 2005 ver.1 Došel text od infekcionistů: červeně Skladba Informačního bulletinu KMIL č.1. 2005 ver.1 Došel text od infekcionistů: červeně V trysku Také vám čas tak utíká? Možná je to tím, kolik aktivit nahustí členové našich společností do jednoho měsíce

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.6. 2004 ver.1

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.6. 2004 ver.1 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.6. 2004 ver.1 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Zápis z 5. schůze výboru konané dne 5.10.2004 Přítomni: dr. Bláha,

Více

Informační bulletin KMIL č. 4, 1.verze

Informační bulletin KMIL č. 4, 1.verze Informační bulletin KMIL č. 4, 1.verze Letní pozdravení Vážení a milí čtenáři KMILu a jeho Informačního bulletinu, je pro nás příjemným zjištěním, že jste dočetli náš časopis až k této rubrice, a že se

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Zprávy odborných společností. Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. J. Scharfen. Z cirkulálře pro členy Společnosti:

Zprávy odborných společností. Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. J. Scharfen. Z cirkulálře pro členy Společnosti: Skladba Informačního bulletinu KMIL č.5. 2004 ver.0 23.kongres Československé společnosti mikrobiologické v Brně Ve dnech 6. 9.září 2004 se uskutečnil v Brně 23. kongres Československé společnosti mikrobiologické.

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

EUROBIOFILMS 2015 IV European Congress on Microbial Biofilms Brno, Czech Republic, June 23 26, 2015

EUROBIOFILMS 2015 IV European Congress on Microbial Biofilms Brno, Czech Republic, June 23 26, 2015 NOTIFICATIONS XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí s mezinárodní účastí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20 Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 8. LEDNA 2016 Cena: 120 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE... 2 2. Dotační

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16 Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE.

Více

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 6 Čtvrtek 6. 10. 2016 14:00 14:30 Káva na uvítanou 6. - 8. 10. 2016, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 14:30 16:00 Satelitní sympozium Pfizer PŘEDCHÁZEJTE (NE)ČEKANÉMU

Více

Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat

Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat Toman M., Karpíšková R., Nedbalcová, K., Prodělalová J., Matiašovic J., Vašíčková P., Rubeš, J., Skřivánek M. VetFair 2014 jjjjjjjjj

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR Globální cíl 1: Funkční síť infekčních pracovišť Očekávané benefity: Plně funkční síť lůžkových a ambulantních infekčních pracovišť; Adekvátní počet kvalifikovaného odborného personálu v oboru infekční

Více

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Přítomni, omluveni: viz níže Jednání řídil předseda Rady, prof Palička Hosté: NASKL: p Kotrbatý,

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum epidemiologie a mikrobiologie Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci Jednodenní

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči B I O M E D I C AL Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči Jaroslav Hrabák CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Obsah prezentace ČSIM 2016 Mikrobiologická

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Mikrobiologické pracoviště Nepodkročitelná personální minima odborností 802, 804,805, 822 a) Mikrobiolog se specializovanou

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR podplukovník MUDr. Petr DOUDA Ředitel Centra preventivní péče Ústřední vojenský zdravotní ústav České Budějovice Hlavní odborník Lékařské mikrobiologie

Více

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012)

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve složení (uvedeno abecedně): MUDr. Jitka Částková, CSc.

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č

Skladba Informačního bulletinu KMIL č Skladba Informačního bulletinu KMIL č.5. 2006 Úvodník Po prázdninách opět chutě do díla. Vypůjčil jsem si středověký slovník, aby mě někdo nepodezříval z citů, které se nedostavily zejména v souvislosti

Více

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Jaroslav Hrabák Téma jednání 1. Nepodkročitelná minima vybavení molekulárněmikrobiologické laboratoře Schválení dokumentu 1. Vzdělávání v molekulární

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování preanalytické fáze Tamara Bergerová Ústav mikrobiologie FN Plzeň Mikrobiologické

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.1. 2006 ver.01

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.1. 2006 ver.01 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.1. 2006 ver.01 Nový rok 2006 Vážení členové odborných společností, vážení čtenáři KMILu a jeho Bulletinu, tak se nám to zase nějak zacyklilo a už je zase (přesně řečeno

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM RO ZÍSKÁNÍ SECIALIZOVANÉ ZŮSOBILOSTI v oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE RO ODBORNÉ RACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH KLINICKÝ BIOANALYTIK RO LÉKAŘSKOU MIKROBIOLOGII 1. Cíl specializačního

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY,

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY, Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí SYNDROM DIABETICKÉ NOHY, které pořádá Centrum diabetologie IKEM Praha pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

RIZIKA V PRAXI PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE

RIZIKA V PRAXI PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií RIZIKA V PRAXI PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE 9.11.2016 7.12.2016 25.1.2017 Hradec Králové České Budějovice 23.11.

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 5. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Zápis č. 23 ze schůze výboru STL konané dne 28. února 2013

Zápis č. 23 ze schůze výboru STL konané dne 28. února 2013 1 Zápis č. 23 ze schůze výboru STL konané dne 28. února 2013 Přítomni: MUDr. Masopust, MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, MUDr. Kracíková, MUDr. Písačka, Z. Pospíšilová, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek, Omluveni:

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2011. Tato zpráva je stručným

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Program. 29.dubna 2010 13:00 17:00 pre-workshop

Program. 29.dubna 2010 13:00 17:00 pre-workshop ve spolupráci s ČHS a ČOS ČLS JEP pořádá 4. workshop CELL - projektu Oportunní infekce u imunokompromitovaných nemocných Empirická a preemptivní antimykotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami

Více

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 21. dubna 2017 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 21. 4. 2017 / 9.00 17.00 hodin Clarion Congress Hotel České Budějovice Konferenční

Více

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. katerina.levova@vfn.cz Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie. Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie. Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNY s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. - 16. listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno Pod

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

PŘÍPRAVA NA PANDEMII CHŘIPKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍPRAVA NA PANDEMII CHŘIPKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍPRAVA NA PANDEMII CHŘIPKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI MUDr. Jan Mareček KHS Jmk Brno Seminář Medicína katastrof Brno, 9.2.2006 PŘEHLED PANDEMIÍ CHŘIPKY VE 20. STOLETÍ ROK TYP VIRU MÍSTO NÁZEV VZNIKU 1918-1920

Více

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B.

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. Braun Praha 4 ÚVOD V rámci celoživotního vzdělávání sester nabízí společnost

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE 1. Cíl specializačního vzdělávání VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE Cílem specializačního vzdělávání i doplňující odborné praxe je příprava samostatně pracujícího specialisty v oboru klinická

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a metabolické péče a. Minerály pilíře metabolismu a regulace objemu. Lázně Aurora Třeboň

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a metabolické péče a. Minerály pilíře metabolismu a regulace objemu. Lázně Aurora Třeboň Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s Ardeapharma a.s. Ševětín pořádají ve dnech 29.

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 29. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2012. Tato zpráva je stručným

Více