Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM."

Transkript

1 Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Třeboň 04 Zvykli jsme si zahajovat nový rok Třeboní. Je to už takový rituál sejdeme se tam všichni, mikrobiologové, infekcionisté, epidemiologové nebo v opačném pořadí epidemiologové, infekcionisté, mikrobiologové anebo infekcionisté, epidemiologové mikrobiologové (kdo tam jezdí, ví, že na pořadí nezáleží) i jiné lékařské species, tentokrát zejména onkologové a transplantologové a samozřejmě i vyznavači Járy da Cimrmana, jehož odkaz v oblasti infekčních chorob zraje léty jako dobré víno. Odborně i společensky nabitý program opět potvrdil, že laťku si organizátoři nasazují stále výše. V kuloárech byl čas na vyjednávání dalších akcí v našich oborech a mnozí, kteří přijeli nalehko, odjížděli s novými úkoly. Doc.Jelínková ve svém přípitku ocenila práci organizátorů a pozvala všechny přítomné na 14tý kongres ECCMID, který se koná v květnu t.r. v Praze. Pak ještě několik dalších kongresů (Olomouc, Brno) a už zase bude Třeboň Čas se zastavit nedá, ale maličko přibrzdit by neškodilo. Hodně zdraví nám všem v novém roce! J. Scharfen Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti JEP Zápis z 9. schůze výboru konané dne Přítomní členové výboru gratulovali prof. M. Votavovi ke jmenování profesorem v oboru lékařské mikrobiologie. - ČLS JEP dr. Křížová a doc. Jelínková požádaly výbor SEM o schválení uvolnění ,- Kč pro úhradu nákladů vynaložených ČLS na časopis EMI v roce Výbor souhlasí. - ČLS JEP probíhají přípravy aktualizovaného vydání Storočenky ČLS JEP. Výbor pověřuje dr. Petráše oslovením prof. Ticháčka v záležitosti vypracování inovovaného textu kapitoly o SEM. Termín konec ledna ČLS JEP dr. Křížová informuje o bankovním převodu úhrady za ubytování delegáta SLS dr. Kazára na konferenci Pečenkovy dny v Poděbradech z rozpočtu SEM. - ČLS JEP dr. Křížová projednala s ekonom. odd. ČLS vyřazení starého počítače + tiskárny z inventáře SEM. - ČLS JEP sekretářka J. Ečerová předala odd. členské evidence ČLS jmenný seznam 11ti pracovníků, u nichž bylo ukončeno členství k prosinci Prof. Votava vypracoval vyžádané stanovisko SEM k dopisu RNDr. L. Vrtné, kat. HEM brněnského Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů NCONZO (dř. Inst. doškolování zdravotnických pracovníků) ve věci definice a obsahu vysokoškolsky vzdělaných laboratorních pracovníků v klinických laboratořích. Písemné stanovisko odesláno SIL ČLS JEP doc. Staňková předložila zápis jednání výboru SIL, informovala o účasti na společném semináři v Třeboni, leden 04, průběžně zasílala k připomínkám návrhy MZ zákonů, vyhlášek aj. - Dr. Žampachová předložila oběma odb. spol. SEM a SLM k vyjádření materiály podklady pro registraci laboratoří diagnostického komplementu, vč. návrhu Osvědčení o registraci. Doc. Jelínková podává pouze stručnou informaci, materiály budou předány k prostudování doc. Křížovi, dr. Křížové a prof. Votavovi k přípravě podkladů pro projednání výborem na únorovém zasedání. - Příprava textu 1. oznámení Celostátního sjezdu SEM v Olomouci, Dr. Vlčková s prof. Beranem doplní a upraví původní návrh s uvedením témat programových bloků a příslušných odborných garantů. Oznámení bude součástí 1. cirkuláře 2004 v lednu. - Odb. semináře Lékařský dům: Listopadový seminář o serologických přehledech koordinovaný doc. Křížem a dr. Částkovou proběhl úspěšně za mimořádného zájmu účastníků. Dnešní seminář v LD ve spolupráci s ČSSM zajišťuje a koordinuje dr. Průšová. Programy příštích seminářů únor, březen a duben 2004 budou součástí 1. cirkuláře v lednu. - Slovenská lékařská společnost: informace o připravovaných odborných akcích a IV. Sjezdu MES SLS v Nitře budou upřesněny v 1. cirkuláři Souhlas přijetí nového člena: MUDr. Klika. Za výbor společnosti 1

2 Doc.RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. Z dění ve Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti JEP Do uzávěrky nedošla zpráva. Společnost pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti JEP První schůze výboru SLM v roce 2004 se bude konat v únoru. Programy odborných akcí Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS a Společnost infekčního lékařství ČLS v roce 2003 ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou pořádají seminář dne 3.února 2004 v hod. v Lékařském domě na téma AIDS Koordinují: M. Brůčková a M. Staňková M. Brůčková: Současná situace ve výskytu HIV/AIDS v ČR a v Evropě (NRL AIDS, SZÚ) J. Vandasová: Testy 4. generace v laboratorní diagnostice HIV/AIDS (NRL AIDS, SZÚ) M. Linka: Studium resistence HIV-1 na antiretrovirovou léčbu (NRL AIDS, SZÚ) J. Konvalinka: Návrh inhibitorů schopných blokovat resistentní formy HIV proteasy (Výzkumný ústav organické chemie a biochemie ČAV) M. Holub: Imunologické sledování u HIV pacientů (AIDS Centrum Bulovka) D. Sedláček: Vliv adherence na výsledek léčby pacientů s HIV/AIDS (AIDS Centrum Plzeň) H. Rozsypal: Nežádoucí účinky antiretrovirové léčby (AIDS Centrum Bulovka) Program odborných seminářů Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS a Společnosti infekčního lékařství ČLS v roce 2004 Lékařský dům v Praze, vždy v úterý od hod. Koordinátor Téma 2.3. P. Kodym Toxoplasmóza 6.4. M. Votava Laboratorní dg. sexuálně přenosných nákaz Květen seminář není pořádán 14th ECCMID v Praze J. Beran, P. Kümpel, J. Částková Očkování P. Křížová a zástupce SIL Projekty EU s infektologickou problematikou, spoluřešené v ČR M. Špliňo, J. Roháčová, V. Chmelík Vysoce nebezpečné nákazy D. Průšová Aktuality klinické mikrobiologie (Seminář ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou) Praha dne za SEM: doc. J. Jelínková

3 Program odborných seminářů Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS v roce 2004 Lékařský dům v Praze, vždy od 9,30 hod, první úterý v měsíci. Úterý 3.února 2004 od 9,30 v Lékařském domě, Sokolská 32, Praha 2 Mykobaktérie, aktinomycety, nokardie, rezistence, citlivost, vyšetřovací metody Koordinuje: prim. MUDr. Pavel Čermák, CSc Program: 1. M.Havelková: Testy citlivosti M.tuberculosis 2. L.Mezenský: Testy cilivosti M.tuberculosis 30.letá trvalka Přestávka 3. P.Čermák: Multirezistentní kmen M.tuberculosis v Hradci Králové kasuistika 4. J.Scharfen: Aktinomykóza a nokardióza. Diagnostika a terapie. Sponzor akce: I.T.A.- Intertact s.r.o. Témata seminářů SLM na rok 2004: Rezistence mikroorganismů na antibiotika Soubor seminářů Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS pořádaných ve spolupráci s členy Pracovní skupiny pro monitorování rezistence (PSMR) a jejich složek (Pracovní skupiny pro metody vyšetřování antibiotické citlivosti (PSMVAC), Pracovní skupiny pro přípravu směrnic pro léčbu pacientů s komunitními infekcemi močových cest (PS IMC), Pracovní skupiny pro přípravu směrnic pro léčbu pacientů s infekcemi způsobenými MRSA (PS MRSA) a Pracovní skupiny pro Antibiotická střediska (PS AS)). Struktura seminářů Typ baktérie, nosologické jednotky v nichž se uplatňuje jako etiologické agens Mechanismy rezistence a jejich význam pro kliniku a epidemiologii v nemocnici a v komunitě, v kontextu lokálním i světovém Metodická část (vyšetřovací metody, break pointy, přirozená rezistence a další faktory) Kazuistiky, léčba antibiotiky. 2. března: Stafylokoky (Staphylococcus aureus MRSA, VISA), koaguláza negativní stafylokoky Koordinátor: Tamara Bergerová 6. dubna: Streptokoky (pyogenní streptokoky, enterokoky (VRE), ostatní streptokoky) Koordinátor: Otakar Nyč Květen: Seminář odpadá, souběh ECCMID 1. června: Aktuální informace z proběhlého 4.tého kongresu ECCMID, gramnegativní tyčky (typy betalaktamáz a způsoby jejich vyšetřování, novinky v terapii infekcí vyvolaných gramnegativními baktériemi) Koordinátor: Milan Kolář 5. října: Pneumokoky, anaeroby Koordinátor: Eva Chmelařová 2. listopadu: Mykotické organismy, Koordinátor: Dr. Buchta, dr. Mallátová, 7. prosince: Antibiotická politika, funkce Antibiotických středisek Panelová diskuse: Koordinátor Vlastimil Jindrák 3

4 1. informace pro účastníky Celostátního sjezdu mikrobiologů a epidemiologů v Olomouci ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ - Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii, ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OLOMOUCI pořádají ve dnech Celostátní sjezd mikrobiologů a epidemiologů Místo konání sjezdu: Olomouc, Slovanský dům, Hynaisova 11, konferenční sál Termín: středa ve 13,00 hodin, ukončení v pátek ve 12,00,hodin Organizační výbor: Předseda: MUDr. Jana Vlčková, Členové: Doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc, prim. MUDr. Vlastimil Jindrák, doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., MUDr. Pavla Křížová, CSc., prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc.,RNDr. Pavla Urbášková, CSc, prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. Odborný program: Vertikálně přenosné infekce, Molekulárně-biologické diagnostické metody v mikrobiologii, Nosokomiální infekce aspekty terapeutické, klinické, epidemiologické a hygienické, Neuroinfekce epidemiologie, diagnostika, Varia nebudou zařazena Společenský program: divadelní přestavení, společenský večer s rautem, prohlídka hradu Šternberka a další překvapení. Poplatky za sjezd: 800,- Kč člen ČLS JEP Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii1 000,- Kč nečlenové společnosti Další informace: Návratku zašlete do poštou nebo em, 2. informaci spolu se závaznou přihláškou k účasti obdrží všichni předběžně přihlášení účastníci do Kontaktní adresa: MUDr. Jana Vlčková, Zdravotní ústav, Wolkerova 6, O l o m o u c, Tel: (234), fax.: , Všechny informace včetně přihlášky budou k dispozici na internetové stránce: a budou průběžně doplňované Přihlášku prosím zašlete na kontaktní adresu anebo em nejpozději do Na Vaši účast se těší MUDr. Jana Vlčková spolu s organizačním výborem a výborem ČLS JEP XII. MORAVSKO SLOVENSKÉ MIKROBIOLOGICKÉ DNI Se uskuteční v Tatranské Lomnici, Hotel Slovan ve spolupráci slovenských a moravských mikrobiologů. Kontaktní adresa a přihlášky MUDr. Juraj Hanzen, viz další odstavec. III. odborná konference SKM SLK a XXXVIII.dni klinickej mikrobiológie SKM MES SLS na téma LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ ASOCIOVANÉ K TRANSPLANTÁCIÁM Které pořádá Slovenská lékařská komora Sekce klinické mikrobiologie, Slovenská lékařská spoločnosť, Mikrobiologicko epidemiologická společnost, Sekce klinické mikrobiologie. Miesto konania Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Bratislava, Drotárska cesta 46, v termínu KONTAKTNÍ OSOBA PRO OBĚ AKCE: MUDr. Juraj Hanzen, Líščie údolie 57, Bratislava, IV.zjazd Mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti SLS, Nitra November, Kontaktná adresa: Doc. MUDr. Anna Líšková, PhD, Ústav klinickej mikrobiológie, Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, Nitra, tel.: , fax.: , Measuring, Auditing and Improving Antimicrobial Prescribing 27th Postgraduate Education Course (satelitní kurs při příležitosti kongresu ECCMID v Praze) 29 April 1 May 2004, Hotel Floret, Pruhonice, Czech Republic, Organised by the ESCMID Study Group on Antibiotic Policies (ESGAP). Course Objectives: to identify sources of data and understand how to measure antimicrobial use in the community and in hospitals, to select a proper measurement unit for antimicrobial consumption, to make sense of antimicrobial use and antimicrobial resistance data, both locally and within a multicentre study or network,to choose and apply a method to study the relationship between antimicrobial prescribing and bacterial resistance,to choose and apply an audit methodology for monitoring the quality of antimicrobial prescriptions, to identify possible interventions to improve antimicrobial prescribing, which could be implemented at the local or at the national level Course Secretariat: 27th ESCMID Post-Graduate Education Course, (Att.: Vlastimil Jindrák) Dept. of Clinical Microbiology, Na Homolce Hospital, Roentgenova, Praha 5, CZECH REPUBLIC, Tel: Fax: , Bližší informace: Katedra mikrobiologie IPVZ Katedra mikrobiologie 4

5 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Vedoucí: doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc., tel , , fax , Katedra mikrobiologie Kurz vedoucích mikrobiologických pracovišť VIII. Určeno pro vedoucí mikrobiologických pracovišť a jejich zástupce. Program: Metodické postupy etiologické diagnostiky. Klinika, terapie, epidemiologie vybraných infekcí. Aktuality Národních referenčních laboratoří. Vybraná témata z imunologie infekcí. Současné organizační otázky oboru: standardizace, akreditace, licence, síť diagnostických laboratoří v ČR. Systém postgraduálního vzdělávání v mikrobiologii. Vedoucí: doc. RNDr. J. Jelínková, CSc. Místo konání: Praha 4, Budějovická Předpokládaná cena: 1200,- Kč Kurz - Lékařská entomologie * Určeno pro specialisty parazitology, případně mikrobiology a jiné specialisty zabývající se problematikou epidemiologie parazitárních nákaz. Program: Teoretická a praktická výuka ve vybraných oblastech problematiky lékařské entomologie. Nové trendy v epidemiologii, metody detekce a determinace parazitárních agens, interpretace výsledků, zásady prevence zoonóz přenosných od synantropních hlodavců. Vedoucí: RNDr. L. Kolářová, CSc., prof. RNDr. P. Volf, CSc., RNDr. J. Votýpka, Ph.D. Místo konání: Praha 2,Viničná 7, PřFUK, posluchárna parazitologie Kurz - Mikroskopická diagnostika malárie Určeno pro specialisty zabývající se laboratorní diagnostikou importovaných parazitárních nákaz. Program: Teorie a praxe laboratorní diagnostiky malárie. Vedoucí: Ing. J. Urban, RNDr. I. Rubík Místo konání: Praha 2,Viničná 7, PřFUK, posluchárna parazitologie Předpokládaná cena: 600,- Kč Seminář - Diskusní soustředění: "První kroky lékaře při podezření na parazitární onemocnění" * Určeno pro praktické a odborné lékaře. Program: Seminář zaměřený na výběr vhodných diagnostických metod, interpretaci laboratorních výsledků a terapii vybraných parazitárních nákaz. Nové trendy v epidemiologii a prevenci nákaz. Vedoucí: RNDr. L. Kolářová, CSc. Místo konání: Praha 10, Ruská Předpokládaná cena: 750,- Kč Specializační odborná stáž v diagnostice stafylokokových a dalších vybraných bakteriálních infekcí Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. stupně a pro JOPZ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Program: Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí včetně metod průkazu toxinů. Identifikace etiologicky významných druhů stafylokoků. Laboratorní diagnostika u dalších vybraných bakteriálních agens. Školitel: RNDr. P. Petráš, CSc. NRL pro stafylokoky Specializační odborná stáž v lékařské virologii Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. stupně a pro JOPZ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Program: Metody konvenční a expresní laboratorní diagnostiky lidských infekcí virové etiologie. Aktuality v etiopatogenezi a epidemiologii. Očkovací programy. Školitel: RNDr. V. Němeček, CSc. NRL pro virové hepatitidy

6 Specializační odborná stáž v lékařské parazitologii Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. a II. stupně z lékařské mikrobiologie a pro JOPZ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v parazitologii. Program: Etiologie běžných parazitárních nákaz, základní diagnostické metody, demonstrace parazitárních agens. Školitel: RNDr. L. Kolářová, CSc. Místo konání: Praha 10, Ruská Specializační odborná stáž v klinické mikrobiologii Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci II. stupně z lékařské mikrobiologie. Program: Klinicko-mikrobiologická diagnostika, konsultační a konsiliární činnost, práce antibiotického střediska. Rutinní využívání informačních technologií. Praktická mezioborová spolupráce v nemocniční i ambulantní péči. Spoluúčast na prevenci infekcí. Řízení a organizace klinicko-mikrobiologického pracoviště. Školitel: MUDr. V. Jindrák Místo konání: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce, oddělení klinické mikrobiologie Specializační odborná stáž v diagnostice bakteriálních střevních nákaz Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. stupně a pro VŠ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Program: Laboratorní diagnostika střevních nákaz bakteriální etiologie. Metody identifikace rodů a druhů střevních patogenů. Epidemiologická hlediska. Školitel: RNDr. P. Petráš, CSc. NRL pro stafylokoky Specializační odborná stáž v lékařské mikrobiologii Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. stupně a JOPZ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Program: Teorie a praxe laboratorní diagnostiky, metody záchytu a identifikace původců infekcí. Etiopatogeneze, epidemiologie, léčba a prevence nákaz. Školitel: RNDr. J. Motlová, CSc. NRL pro streptokoky a enterokoky Odborná stáž v diagnostice anaerobních patogenů Určeno pro lékaře a JOPZ mikrobiologických laboratoří. Program: Odběr a transport klinického materiálu, metody kultivace, identifikace rodů a druhů anaerobních bakterií. Toxiny anaerobních bakterií. Interpretace laboratorních nálezů. Školitel: Mgr. L. Brezinová Místo konání: Praha 4,Vídeňská 800, FTN, oddělení mikrobiologie Předpokládaná cena: 1500,- Kč Odborná stáž v diagnostice meningokokových a hemofilových infekcí Určeno pro pracovníky v bakteriální diagnostice. Program: Klasické a molekulární metody laboratorního průkazu a identifikace původců. Školitel: MUDr. P. Křížová, CSc. NRL pro meningokokové nákazy Předpokládaná cena: 900,- Kč Odborná stáž v parazitologii Určeno pro lékaře, specialisty parazitology, případně mikrobiology a jiné VŠ pracovníky. Program: Vybrané problémy lékařské parazitologie, etiologie parazitárních nákaz, léčba parazitóz člověka, identifikace parazitárních agens v biologickém materiálu, interpretace výsledků. Školitel: RNDr. L. Kolářová, CSc. Místo konání: Praha 10, Ruská Předpokládaná cena: 1500,- Kč Odborná stáž v mykologii Určeno pro pracovníky mikrobiologických laboratoří. Program: Taxonomie mikroskopických hub. Odběr a kultivace materiálu. Mikroskopie a diferenciální diagnostika. Interpretace nálezů ve vztahu ke klinickému obrazu mykotických onemocnění. Rozlišení kontaminace a významného nálezu. Školitel: MUDr. K. Mencl, CSc. Místo konání: Pardubice, Kyjevská 44, Krajská nemocnice Pardubice, mikrobiologické oddělení, laboratoř lékařské mykologie Předpokládaná cena: 1500,- Kč 6

7

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

4.výroční zasedání SLM ČLS JEP

4.výroční zasedání SLM ČLS JEP 4.výroční zasedání SLM ČLS JEP Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP historie, současnost, budoucnost J.Scharfen předseda SLM ČLS JEP zdarma Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. ČESTNÝ ČLEN SLM

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00 Zpráva č. 33 z jednání výboru ČSKB Květen 2005 1. Zpráva pokladníka Hospodaření OS klinické biochemie v roce 2004 Běžné hospodaření celkem z toho daňové NASKL nákup materiálu 310 946,84 9 356,50 opravy

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

Personální bibliografie SZÚ 2006 NIPH Bibliography 2006

Personální bibliografie SZÚ 2006 NIPH Bibliography 2006 Zvláštní číslo Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica ROČNÍK 14 Personální bibliografie SZÚ 2006 NIPH Bibliography 2006 Praha, červenec 2007 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc.

Více

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ)

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i.

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výroční zpráva 2010 22 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Výroční zpráva 2010 23 Obsah I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...10 II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...12

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

ročník 9 vychází 31. března 2000 budov olomoucké jezuitské univerzity, jejímž

ročník 9 vychází 31. března 2000 budov olomoucké jezuitské univerzity, jejímž NOVINOVÁ ZÁSILKA PLACENO PŘEVODEM 706008 l UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP l UP Žurnál UP

Více

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Zmatek kolem vakcinace proti chřipce H1N1 Ministerský návrh úhradové vyhlášky katastrofa a problémy Právník radí, jak na regulace Závažnou

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů vox_duben2004.qxd 22.4.2004 13:09 StrÆnka 1 duben 2004 číslo 4 ročník 4 časopis praktických dětských lékařů Věkově vázané epileptické syndromy Komplexní péče u dětí Dětská mozková obrna Autismus u dětí

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Foto z TV pořadu Sama doma Z OBSAHU: Aktuální akce - Benefiční akce 2013 Mezinárodní onkologický kongres Karlovy Vary 2013 Ozdravné pobyty v roce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 1 BRNO 1997 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více