Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM."

Transkript

1 Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Třeboň 04 Zvykli jsme si zahajovat nový rok Třeboní. Je to už takový rituál sejdeme se tam všichni, mikrobiologové, infekcionisté, epidemiologové nebo v opačném pořadí epidemiologové, infekcionisté, mikrobiologové anebo infekcionisté, epidemiologové mikrobiologové (kdo tam jezdí, ví, že na pořadí nezáleží) i jiné lékařské species, tentokrát zejména onkologové a transplantologové a samozřejmě i vyznavači Járy da Cimrmana, jehož odkaz v oblasti infekčních chorob zraje léty jako dobré víno. Odborně i společensky nabitý program opět potvrdil, že laťku si organizátoři nasazují stále výše. V kuloárech byl čas na vyjednávání dalších akcí v našich oborech a mnozí, kteří přijeli nalehko, odjížděli s novými úkoly. Doc.Jelínková ve svém přípitku ocenila práci organizátorů a pozvala všechny přítomné na 14tý kongres ECCMID, který se koná v květnu t.r. v Praze. Pak ještě několik dalších kongresů (Olomouc, Brno) a už zase bude Třeboň Čas se zastavit nedá, ale maličko přibrzdit by neškodilo. Hodně zdraví nám všem v novém roce! J. Scharfen Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti JEP Zápis z 9. schůze výboru konané dne Přítomní členové výboru gratulovali prof. M. Votavovi ke jmenování profesorem v oboru lékařské mikrobiologie. - ČLS JEP dr. Křížová a doc. Jelínková požádaly výbor SEM o schválení uvolnění ,- Kč pro úhradu nákladů vynaložených ČLS na časopis EMI v roce Výbor souhlasí. - ČLS JEP probíhají přípravy aktualizovaného vydání Storočenky ČLS JEP. Výbor pověřuje dr. Petráše oslovením prof. Ticháčka v záležitosti vypracování inovovaného textu kapitoly o SEM. Termín konec ledna ČLS JEP dr. Křížová informuje o bankovním převodu úhrady za ubytování delegáta SLS dr. Kazára na konferenci Pečenkovy dny v Poděbradech z rozpočtu SEM. - ČLS JEP dr. Křížová projednala s ekonom. odd. ČLS vyřazení starého počítače + tiskárny z inventáře SEM. - ČLS JEP sekretářka J. Ečerová předala odd. členské evidence ČLS jmenný seznam 11ti pracovníků, u nichž bylo ukončeno členství k prosinci Prof. Votava vypracoval vyžádané stanovisko SEM k dopisu RNDr. L. Vrtné, kat. HEM brněnského Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů NCONZO (dř. Inst. doškolování zdravotnických pracovníků) ve věci definice a obsahu vysokoškolsky vzdělaných laboratorních pracovníků v klinických laboratořích. Písemné stanovisko odesláno SIL ČLS JEP doc. Staňková předložila zápis jednání výboru SIL, informovala o účasti na společném semináři v Třeboni, leden 04, průběžně zasílala k připomínkám návrhy MZ zákonů, vyhlášek aj. - Dr. Žampachová předložila oběma odb. spol. SEM a SLM k vyjádření materiály podklady pro registraci laboratoří diagnostického komplementu, vč. návrhu Osvědčení o registraci. Doc. Jelínková podává pouze stručnou informaci, materiály budou předány k prostudování doc. Křížovi, dr. Křížové a prof. Votavovi k přípravě podkladů pro projednání výborem na únorovém zasedání. - Příprava textu 1. oznámení Celostátního sjezdu SEM v Olomouci, Dr. Vlčková s prof. Beranem doplní a upraví původní návrh s uvedením témat programových bloků a příslušných odborných garantů. Oznámení bude součástí 1. cirkuláře 2004 v lednu. - Odb. semináře Lékařský dům: Listopadový seminář o serologických přehledech koordinovaný doc. Křížem a dr. Částkovou proběhl úspěšně za mimořádného zájmu účastníků. Dnešní seminář v LD ve spolupráci s ČSSM zajišťuje a koordinuje dr. Průšová. Programy příštích seminářů únor, březen a duben 2004 budou součástí 1. cirkuláře v lednu. - Slovenská lékařská společnost: informace o připravovaných odborných akcích a IV. Sjezdu MES SLS v Nitře budou upřesněny v 1. cirkuláři Souhlas přijetí nového člena: MUDr. Klika. Za výbor společnosti 1

2 Doc.RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. Z dění ve Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti JEP Do uzávěrky nedošla zpráva. Společnost pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti JEP První schůze výboru SLM v roce 2004 se bude konat v únoru. Programy odborných akcí Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS a Společnost infekčního lékařství ČLS v roce 2003 ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou pořádají seminář dne 3.února 2004 v hod. v Lékařském domě na téma AIDS Koordinují: M. Brůčková a M. Staňková M. Brůčková: Současná situace ve výskytu HIV/AIDS v ČR a v Evropě (NRL AIDS, SZÚ) J. Vandasová: Testy 4. generace v laboratorní diagnostice HIV/AIDS (NRL AIDS, SZÚ) M. Linka: Studium resistence HIV-1 na antiretrovirovou léčbu (NRL AIDS, SZÚ) J. Konvalinka: Návrh inhibitorů schopných blokovat resistentní formy HIV proteasy (Výzkumný ústav organické chemie a biochemie ČAV) M. Holub: Imunologické sledování u HIV pacientů (AIDS Centrum Bulovka) D. Sedláček: Vliv adherence na výsledek léčby pacientů s HIV/AIDS (AIDS Centrum Plzeň) H. Rozsypal: Nežádoucí účinky antiretrovirové léčby (AIDS Centrum Bulovka) Program odborných seminářů Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS a Společnosti infekčního lékařství ČLS v roce 2004 Lékařský dům v Praze, vždy v úterý od hod. Koordinátor Téma 2.3. P. Kodym Toxoplasmóza 6.4. M. Votava Laboratorní dg. sexuálně přenosných nákaz Květen seminář není pořádán 14th ECCMID v Praze J. Beran, P. Kümpel, J. Částková Očkování P. Křížová a zástupce SIL Projekty EU s infektologickou problematikou, spoluřešené v ČR M. Špliňo, J. Roháčová, V. Chmelík Vysoce nebezpečné nákazy D. Průšová Aktuality klinické mikrobiologie (Seminář ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou) Praha dne za SEM: doc. J. Jelínková

3 Program odborných seminářů Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS v roce 2004 Lékařský dům v Praze, vždy od 9,30 hod, první úterý v měsíci. Úterý 3.února 2004 od 9,30 v Lékařském domě, Sokolská 32, Praha 2 Mykobaktérie, aktinomycety, nokardie, rezistence, citlivost, vyšetřovací metody Koordinuje: prim. MUDr. Pavel Čermák, CSc Program: 1. M.Havelková: Testy citlivosti M.tuberculosis 2. L.Mezenský: Testy cilivosti M.tuberculosis 30.letá trvalka Přestávka 3. P.Čermák: Multirezistentní kmen M.tuberculosis v Hradci Králové kasuistika 4. J.Scharfen: Aktinomykóza a nokardióza. Diagnostika a terapie. Sponzor akce: I.T.A.- Intertact s.r.o. Témata seminářů SLM na rok 2004: Rezistence mikroorganismů na antibiotika Soubor seminářů Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS pořádaných ve spolupráci s členy Pracovní skupiny pro monitorování rezistence (PSMR) a jejich složek (Pracovní skupiny pro metody vyšetřování antibiotické citlivosti (PSMVAC), Pracovní skupiny pro přípravu směrnic pro léčbu pacientů s komunitními infekcemi močových cest (PS IMC), Pracovní skupiny pro přípravu směrnic pro léčbu pacientů s infekcemi způsobenými MRSA (PS MRSA) a Pracovní skupiny pro Antibiotická střediska (PS AS)). Struktura seminářů Typ baktérie, nosologické jednotky v nichž se uplatňuje jako etiologické agens Mechanismy rezistence a jejich význam pro kliniku a epidemiologii v nemocnici a v komunitě, v kontextu lokálním i světovém Metodická část (vyšetřovací metody, break pointy, přirozená rezistence a další faktory) Kazuistiky, léčba antibiotiky. 2. března: Stafylokoky (Staphylococcus aureus MRSA, VISA), koaguláza negativní stafylokoky Koordinátor: Tamara Bergerová 6. dubna: Streptokoky (pyogenní streptokoky, enterokoky (VRE), ostatní streptokoky) Koordinátor: Otakar Nyč Květen: Seminář odpadá, souběh ECCMID 1. června: Aktuální informace z proběhlého 4.tého kongresu ECCMID, gramnegativní tyčky (typy betalaktamáz a způsoby jejich vyšetřování, novinky v terapii infekcí vyvolaných gramnegativními baktériemi) Koordinátor: Milan Kolář 5. října: Pneumokoky, anaeroby Koordinátor: Eva Chmelařová 2. listopadu: Mykotické organismy, Koordinátor: Dr. Buchta, dr. Mallátová, 7. prosince: Antibiotická politika, funkce Antibiotických středisek Panelová diskuse: Koordinátor Vlastimil Jindrák 3

4 1. informace pro účastníky Celostátního sjezdu mikrobiologů a epidemiologů v Olomouci ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ - Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii, ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OLOMOUCI pořádají ve dnech Celostátní sjezd mikrobiologů a epidemiologů Místo konání sjezdu: Olomouc, Slovanský dům, Hynaisova 11, konferenční sál Termín: středa ve 13,00 hodin, ukončení v pátek ve 12,00,hodin Organizační výbor: Předseda: MUDr. Jana Vlčková, Členové: Doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc, prim. MUDr. Vlastimil Jindrák, doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., MUDr. Pavla Křížová, CSc., prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc.,RNDr. Pavla Urbášková, CSc, prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. Odborný program: Vertikálně přenosné infekce, Molekulárně-biologické diagnostické metody v mikrobiologii, Nosokomiální infekce aspekty terapeutické, klinické, epidemiologické a hygienické, Neuroinfekce epidemiologie, diagnostika, Varia nebudou zařazena Společenský program: divadelní přestavení, společenský večer s rautem, prohlídka hradu Šternberka a další překvapení. Poplatky za sjezd: 800,- Kč člen ČLS JEP Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii1 000,- Kč nečlenové společnosti Další informace: Návratku zašlete do poštou nebo em, 2. informaci spolu se závaznou přihláškou k účasti obdrží všichni předběžně přihlášení účastníci do Kontaktní adresa: MUDr. Jana Vlčková, Zdravotní ústav, Wolkerova 6, O l o m o u c, Tel: (234), fax.: , Všechny informace včetně přihlášky budou k dispozici na internetové stránce: a budou průběžně doplňované Přihlášku prosím zašlete na kontaktní adresu anebo em nejpozději do Na Vaši účast se těší MUDr. Jana Vlčková spolu s organizačním výborem a výborem ČLS JEP XII. MORAVSKO SLOVENSKÉ MIKROBIOLOGICKÉ DNI Se uskuteční v Tatranské Lomnici, Hotel Slovan ve spolupráci slovenských a moravských mikrobiologů. Kontaktní adresa a přihlášky MUDr. Juraj Hanzen, viz další odstavec. III. odborná konference SKM SLK a XXXVIII.dni klinickej mikrobiológie SKM MES SLS na téma LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ ASOCIOVANÉ K TRANSPLANTÁCIÁM Které pořádá Slovenská lékařská komora Sekce klinické mikrobiologie, Slovenská lékařská spoločnosť, Mikrobiologicko epidemiologická společnost, Sekce klinické mikrobiologie. Miesto konania Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Bratislava, Drotárska cesta 46, v termínu KONTAKTNÍ OSOBA PRO OBĚ AKCE: MUDr. Juraj Hanzen, Líščie údolie 57, Bratislava, IV.zjazd Mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti SLS, Nitra November, Kontaktná adresa: Doc. MUDr. Anna Líšková, PhD, Ústav klinickej mikrobiológie, Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, Nitra, tel.: , fax.: , Measuring, Auditing and Improving Antimicrobial Prescribing 27th Postgraduate Education Course (satelitní kurs při příležitosti kongresu ECCMID v Praze) 29 April 1 May 2004, Hotel Floret, Pruhonice, Czech Republic, Organised by the ESCMID Study Group on Antibiotic Policies (ESGAP). Course Objectives: to identify sources of data and understand how to measure antimicrobial use in the community and in hospitals, to select a proper measurement unit for antimicrobial consumption, to make sense of antimicrobial use and antimicrobial resistance data, both locally and within a multicentre study or network,to choose and apply a method to study the relationship between antimicrobial prescribing and bacterial resistance,to choose and apply an audit methodology for monitoring the quality of antimicrobial prescriptions, to identify possible interventions to improve antimicrobial prescribing, which could be implemented at the local or at the national level Course Secretariat: 27th ESCMID Post-Graduate Education Course, (Att.: Vlastimil Jindrák) Dept. of Clinical Microbiology, Na Homolce Hospital, Roentgenova, Praha 5, CZECH REPUBLIC, Tel: Fax: , Bližší informace: Katedra mikrobiologie IPVZ Katedra mikrobiologie 4

5 IPVZ, Ruská 85, Praha 10 Vedoucí: doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc., tel , , fax , Katedra mikrobiologie Kurz vedoucích mikrobiologických pracovišť VIII. Určeno pro vedoucí mikrobiologických pracovišť a jejich zástupce. Program: Metodické postupy etiologické diagnostiky. Klinika, terapie, epidemiologie vybraných infekcí. Aktuality Národních referenčních laboratoří. Vybraná témata z imunologie infekcí. Současné organizační otázky oboru: standardizace, akreditace, licence, síť diagnostických laboratoří v ČR. Systém postgraduálního vzdělávání v mikrobiologii. Vedoucí: doc. RNDr. J. Jelínková, CSc. Místo konání: Praha 4, Budějovická Předpokládaná cena: 1200,- Kč Kurz - Lékařská entomologie * Určeno pro specialisty parazitology, případně mikrobiology a jiné specialisty zabývající se problematikou epidemiologie parazitárních nákaz. Program: Teoretická a praktická výuka ve vybraných oblastech problematiky lékařské entomologie. Nové trendy v epidemiologii, metody detekce a determinace parazitárních agens, interpretace výsledků, zásady prevence zoonóz přenosných od synantropních hlodavců. Vedoucí: RNDr. L. Kolářová, CSc., prof. RNDr. P. Volf, CSc., RNDr. J. Votýpka, Ph.D. Místo konání: Praha 2,Viničná 7, PřFUK, posluchárna parazitologie Kurz - Mikroskopická diagnostika malárie Určeno pro specialisty zabývající se laboratorní diagnostikou importovaných parazitárních nákaz. Program: Teorie a praxe laboratorní diagnostiky malárie. Vedoucí: Ing. J. Urban, RNDr. I. Rubík Místo konání: Praha 2,Viničná 7, PřFUK, posluchárna parazitologie Předpokládaná cena: 600,- Kč Seminář - Diskusní soustředění: "První kroky lékaře při podezření na parazitární onemocnění" * Určeno pro praktické a odborné lékaře. Program: Seminář zaměřený na výběr vhodných diagnostických metod, interpretaci laboratorních výsledků a terapii vybraných parazitárních nákaz. Nové trendy v epidemiologii a prevenci nákaz. Vedoucí: RNDr. L. Kolářová, CSc. Místo konání: Praha 10, Ruská Předpokládaná cena: 750,- Kč Specializační odborná stáž v diagnostice stafylokokových a dalších vybraných bakteriálních infekcí Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. stupně a pro JOPZ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Program: Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí včetně metod průkazu toxinů. Identifikace etiologicky významných druhů stafylokoků. Laboratorní diagnostika u dalších vybraných bakteriálních agens. Školitel: RNDr. P. Petráš, CSc. NRL pro stafylokoky Specializační odborná stáž v lékařské virologii Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. stupně a pro JOPZ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Program: Metody konvenční a expresní laboratorní diagnostiky lidských infekcí virové etiologie. Aktuality v etiopatogenezi a epidemiologii. Očkovací programy. Školitel: RNDr. V. Němeček, CSc. NRL pro virové hepatitidy

6 Specializační odborná stáž v lékařské parazitologii Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. a II. stupně z lékařské mikrobiologie a pro JOPZ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v parazitologii. Program: Etiologie běžných parazitárních nákaz, základní diagnostické metody, demonstrace parazitárních agens. Školitel: RNDr. L. Kolářová, CSc. Místo konání: Praha 10, Ruská Specializační odborná stáž v klinické mikrobiologii Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci II. stupně z lékařské mikrobiologie. Program: Klinicko-mikrobiologická diagnostika, konsultační a konsiliární činnost, práce antibiotického střediska. Rutinní využívání informačních technologií. Praktická mezioborová spolupráce v nemocniční i ambulantní péči. Spoluúčast na prevenci infekcí. Řízení a organizace klinicko-mikrobiologického pracoviště. Školitel: MUDr. V. Jindrák Místo konání: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce, oddělení klinické mikrobiologie Specializační odborná stáž v diagnostice bakteriálních střevních nákaz Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. stupně a pro VŠ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Program: Laboratorní diagnostika střevních nákaz bakteriální etiologie. Metody identifikace rodů a druhů střevních patogenů. Epidemiologická hlediska. Školitel: RNDr. P. Petráš, CSc. NRL pro stafylokoky Specializační odborná stáž v lékařské mikrobiologii Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci I. stupně a JOPZ ve speciální průpravě ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii. Program: Teorie a praxe laboratorní diagnostiky, metody záchytu a identifikace původců infekcí. Etiopatogeneze, epidemiologie, léčba a prevence nákaz. Školitel: RNDr. J. Motlová, CSc. NRL pro streptokoky a enterokoky Odborná stáž v diagnostice anaerobních patogenů Určeno pro lékaře a JOPZ mikrobiologických laboratoří. Program: Odběr a transport klinického materiálu, metody kultivace, identifikace rodů a druhů anaerobních bakterií. Toxiny anaerobních bakterií. Interpretace laboratorních nálezů. Školitel: Mgr. L. Brezinová Místo konání: Praha 4,Vídeňská 800, FTN, oddělení mikrobiologie Předpokládaná cena: 1500,- Kč Odborná stáž v diagnostice meningokokových a hemofilových infekcí Určeno pro pracovníky v bakteriální diagnostice. Program: Klasické a molekulární metody laboratorního průkazu a identifikace původců. Školitel: MUDr. P. Křížová, CSc. NRL pro meningokokové nákazy Předpokládaná cena: 900,- Kč Odborná stáž v parazitologii Určeno pro lékaře, specialisty parazitology, případně mikrobiology a jiné VŠ pracovníky. Program: Vybrané problémy lékařské parazitologie, etiologie parazitárních nákaz, léčba parazitóz člověka, identifikace parazitárních agens v biologickém materiálu, interpretace výsledků. Školitel: RNDr. L. Kolářová, CSc. Místo konání: Praha 10, Ruská Předpokládaná cena: 1500,- Kč Odborná stáž v mykologii Určeno pro pracovníky mikrobiologických laboratoří. Program: Taxonomie mikroskopických hub. Odběr a kultivace materiálu. Mikroskopie a diferenciální diagnostika. Interpretace nálezů ve vztahu ke klinickému obrazu mykotických onemocnění. Rozlišení kontaminace a významného nálezu. Školitel: MUDr. K. Mencl, CSc. Místo konání: Pardubice, Kyjevská 44, Krajská nemocnice Pardubice, mikrobiologické oddělení, laboratoř lékařské mykologie Předpokládaná cena: 1500,- Kč 6

7

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Zápis ze 4. schůze výboru konané dne 1.6.2004-14. Kongres ECCMID Praha

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012)

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve složení (uvedeno abecedně): MUDr. Jitka Částková, CSc.

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM RO ZÍSKÁNÍ SECIALIZOVANÉ ZŮSOBILOSTI v oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE RO ODBORNÉ RACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH KLINICKÝ BIOANALYTIK RO LÉKAŘSKOU MIKROBIOLOGII 1. Cíl specializačního

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

4.výroční zasedání SLM ČLS JEP

4.výroční zasedání SLM ČLS JEP 4.výroční zasedání SLM ČLS JEP Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP historie, současnost, budoucnost J.Scharfen předseda SLM ČLS JEP zdarma Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. ČESTNÝ ČLEN SLM

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

1Aplikace metod molekulární genetiky v klinické mikrobiologii zpráva z jednání 2Pracovní skupiny molekulární mikrobiologie TIDE 3 4Jaroslav Hrabák

1Aplikace metod molekulární genetiky v klinické mikrobiologii zpráva z jednání 2Pracovní skupiny molekulární mikrobiologie TIDE 3 4Jaroslav Hrabák 1Aplikace metod molekulární genetiky v klinické mikrobiologii zpráva z jednání 2Pracovní skupiny molekulární mikrobiologie TIDE 3 4Jaroslav Hrabák 1*, Martin Bunček 2, Miloš Dendis 3, Radek Horváth 3,9,

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima)

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PSSLP), vypracoval J.Scharfen Projednáno

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Odborný program. Lékařská sekce

Odborný program. Lékařská sekce Odborný program Čtvrtek 3. září 2009 Lékařská sekce 13,00-13,20 Z a h á j e n í s y m p ó z i a 13,20-13,30 Úvod k odbornému programu Sedláček F. Infekční oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. 1.

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2006. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Surveillance a epidemiologická situace invazivních bakteriálních onemocnění v ČR a v Evropě Pavla Křížová, Jana Kozáková, Věra Lebedová Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav Praha

Více

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace Kazuistika Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny Krizové řízení Mezinárodní konference Medicína katastrof, Brno, 2.-3.února 2012 EMERGENCY 1/3 23.20 hod příjem

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a časopis Praktické lékárenství srdečně zvou na XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY 6. 8. října 2006, OLOMOUC Účast je ohodnocena 20 body v sytému kontinuálního

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH a ZDRAVOTNÍ

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Akční plán č. 6: Zvládání infekčních onemocnění na období 2015 2020

Akční plán č. 6: Zvládání infekčních onemocnění na období 2015 2020 Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plán č. 6: Zvládání infekčních onemocnění na období 2015 2020 b) Zvládání infekčních onemocnění, zejména nové a znovu se objevujících

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15 Roční zpráva za rok 2011 Zpracovali:

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let P. Pazdiora 24. Pečenkovy dny, České Budějovice 15.-17.9.2010 Historie poznatků

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více