Démonia DIS 10/2013 1/ VÝPLATA NÁHRADY MZDY SE VRACÍ NA PRVNÍCH 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Démonia DIS 10/2013 1/ VÝPLATA NÁHRADY MZDY SE VRACÍ NA PRVNÍCH 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI"

Transkript

1 O B S A H: 1/ VÝPLATA NÁHRADY MZDY SE VRACÍ NA PRVNÍCH 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI 2/VYHLÁŠKA MPSV 296/2013 Sb., KTEROU SE STANOVÍ VÝŠE VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU A VÝŠE PŘEPOČÍTACÍHO KOEFICIENTU ZA ROK 2012 A ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V ROCE / JAKÝ BUDE DOPAD NOVÉHO VVZ A KOEFICIENTU PRO JEHO PŘEPOČET DO DALŠÍCH ZÁKONŮ 4/ JEŠTĚ K ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY 5/ NÁVRAT JEDNOLETÝCH KURZŮ CIZÍCH JAZYKŮ 6/ ODPOVĚDI NA DOTAZY Přílohy: Pozvánka na semináře Koeficienty nárůstu VVZ pro důchody přiznávané v roce 2014 Seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků jen v elektronické podobě Praha 27. září 2013

2 Vážení přátelé, v dnešním čísle informačního servisu Vám přinášíme aktuální informace z oblasti odměňování zaměstnanců. Zejména se věnujeme všeobecnému vyměřovacímu základu a koeficientu pro jeho přepočet za rok 2012, což jsou údaje, z kterých se vypočítávají veškeré hodnoty v oblasti důchodového, sociálního a zdravotního pojištění a od roku 2013 i solidární daň. V příloze tohoto čísla je pozvánka na listopadové semináře, které se budou věnovat hlavně dopadu nového občanského zákoníku na práci mzdových účetních a personalistů. 1/ VÝPLATA NÁHRADY MZDY SE VRACÍ NA PRVNÍCH 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI Dne končí platnost povinnosti zaměstnavatele hradit v období od do náhradu mzdy v prvních 21 kal. dnech PN. Od bude hradit zaměstnavatel náhradu mzdy opět pouze v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti (změna 192 a 194 ZP). Náhrada mzdy nenáleží i nadále za první 3 pracovní dny nebo svátky, nejvýše za 24 neodpracovaných hodin v rámci těchto dnů. Dnem se rovněž mění 23 zákona 187/2006 Sb. o NP, kde zůstává, že nárok na nemocenské má pojištěnec, trvá-li pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů. V 28 téhož zákona zůstává, že nemocenské se poživatelům starobního a invalidního důchodu 3 stupně bude poskytovat maximálně 70 kal. dnů. Tyto změny by měly přinést zaměstnavatelům vyšší objem prostředků, protože budou platit u jedné delší pracovní neschopnosti o cca 40 hodin méně... 2/VYHLÁŠKA MPSV 296/2013 Sb., KTEROU SE STANOVÍ VÝŠE VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU A VÝŠE PŘEPOČÍTACÍHO KOEFICIENTU ZA ROK 2012 A ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V ROCE 2014 Touto vyhláškou stanovuje MPSV pro účely důchodového pojištění všeobecný vyměřovací základ (dále VVZ) za rok 2012 ve výši Kč a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 ve výši 1,0015. Na základě těchto údajů jsme pro Vás vypočetli koeficienty nárůstu VVZ pro důchody přiznávané v roce 2014, které jsou přílohou tohoto čísla. Koeficienty nárůstu VVZ pro výpočet při odchodu do důchodu v roce 2013 najdete v některé z našich brožur (AB-cedník, DÉMONÍK nebo v DIS 11/2012). Touto vyhláškou se zvyšují rovněž ČÁSTKY PRO STANOVENÍ VÝPOČTOVÉHO ZÁKLADU (od se vypočítávají z průměrné mzdy, což je součin VVZ a koeficientu pro jeho přepočet zaokrouhleno na koruny nahoru). Tato průměrná mzda je v roce Kč (25903x1,0015=25941,854). Částky pro stanovení výpočtového základu budou od tyto: - to, co se při výpočtu procentní výměry důchodu započte plně se zvýší z Kč na Kč (od činí první redukční hranice 44% průměrné mzdy) 1

3 - to, co se započte v roce 2014 z 26% se zvyšuje z pásma Kč na Kč (od činí druhá redukční hranice 116% průměrné mzdy) - to, co se započte v roce 2014 z 22% bude nad Kč do Kč (od činí třetí redukční hranice 400% průměrné mzdy) - to, co se započte v roce 2014 z 3% bude vše nad Kč. Tzn., že pokud měl někdo osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu Kč, započetlo by se mu v roce ( )x0,27)+( )x0,19) = = Kč. Při odchodu do důchodu až v roce 2014 by se ze stejného osobního vyměřovacího základu započetlo ( )x0,26+ ( )x0,22 = = Kč. Při rozhodování, zda je výhodnější odejít do starobního důchodu v roce 2013 nebo v roce 2014, je třeba vzít v úvahu to, že důchody přiznané v roce 2013 budou valorizovány pouze o 10 Kč na základní výměře a o 0,4% na procentní výměře (viz následující text) a naopak důchody přiznané v roce 2014 se budou počítat z mírně zvýšených koeficientů pro přepočet a z vyšších redukčních hranic (viz výše). Konkrétní výpočet výše důchodu je možné si spočítat na stránkách MPSV v části důchodové pojištění, kde jsou uvedeny kalkulačky pro výpočet důchodu při odchodu do něj v roce 2013 nebo v roce Stejnou vyhláškou MPSV se ZVYŠUJÍ I DŮCHODY přiznané před 1. lednem 2014 a to tak, že - základní výměra důchodu se zvýší o 10 Kč na 2340 Kč (dosud 2330 Kč) - procentní výměra důchodu se zvyšuje o 0,4% procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Vyhláška nabývá účinnosti dnem , tzn., že důchody budou zvýšeny od splátky důchodu za měsíc leden / JAKÝ BUDE DOPAD NOVÉHO VVZ A KOEFICIENTU PRO JEHO PŘEPOČET DO DALŠÍCH ZÁKONŮ Z všeobecného vyměřovacího základu a z přepočítacího koeficientu k němu se vychází také při výpočtu některých dalších veličin, jako je např. minimální vyměřovací základ pro sociální zabezpečení a pro zdravotní pojištění, který budou platit OSVČ v roce Kromě toho se VVZ a koeficientu pro jeho přepočet použije i pro výpočet maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na SZ a pro solidární zvýšení daně. Dále se použije tento údaj i pro výpočet redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění, redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti apod. MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ U OSVČ Pokud by OSVČ, která má podnikání jako hlavní výdělečnou činnost podnikala po celý rok 2014, byl by minimální vyměřovací základ pro pojistné na SZ Kč 2

4 (25903x1,0015x0,5). I v roce 2014 se z této částky bere 50%, tj Kč. Minimální měsíční výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti by činila 1894 Kč (6486x0,292). Pokud by si OSVČ chtěla platit i nemocenskou, odváděla by měsíčně celkem 1985 Kč (6486x0,306). U osob, které podnikání vykonávají jako tzv. vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (to jsou poživatelé důchodů, rodičovského příspěvku nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu, nezaopatřené děti nebo osoby, které kromě podnikání vykonávaly zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění), bude v roce 2014 minimální vyměřovací základ pro pojistné na SZ 2595 Kč (25903x1,0015x0,1). Minimální měsíční výše záloh by činila 758 Kč (2595x0,292). POZOR: u osob, které vykonávají tzv. vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vzniká pojištění pouze v případě, že příjmy po odpočtů výdajů na jejich dosažení, zajištění a udržení dosáhnou alespoň 2,4násobek součinu VVZ a koeficientu pro jeho úpravu. Tzn., že pojištěni nejsou a zálohy platit nemusí OSVČ, jejichž příjmy snížené o výdaje budou v roce 2014 nižší než Kč (25903x1,0015x2,4). Za rok 2013 je tato částka Kč. MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO ODVOD POJISTNÉHO NA SZ Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ by měl činit i v roce násobek průměrné mzdy. VÝPOČET PRŮMĚRNÉ MZDY: VVZ za rok 2012 = Kč, koeficient pro jeho přepočet = 1, x1,0015=25941,854 Kč Průměrná mzda pro výpočet maximálního vyměřovacího základu činí v roce 2014 po zaokrouhlení směrem nahoru Kč. JAKÝ BUDE VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍJMŮ, Z KTERÝCH SE BUDE POJISTNÉ ODVÁDĚT? 48násobek průměrné mzdy je Kč (25942x48), což odpovídá měsíčnímu příjmu zaměstnance Kč (což odpovídá výši třetí redukční hranice pro výpočet důchodu viz výše). JAK SE BUDE SLEDOVAT DODRŽENÍ MAXIMÁLNÍHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU? - pokud má zaměstnanec pouze jednoho zaměstnavatele, bude se pojistné odvádět až do doby, kdy zaměstnancův vyměřovací základ dosáhne částky Kč. Potom se již pojistné na SZ odvádět nebude. - pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, bude se u všech těchto zaměstnavatelů odvádět do doby, než dosáhne jeho vyměřovací základ u každého z nich částky Kč. Po skončení roku požádá zaměstnanec o potvrzení úhrnu vyměřovacích základů své zaměstnavatele a v případě překročení částky Kč, požádá o vrácení pojistného na SZ z částky nad tuto hranici na OSSZ. MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO ODVOD POJISTNÉHO NA VZP 3

5 Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na VZP byl pro roky 2013 až 2015 zrušen a pojistné na VZP se bude odvádět z celého vyměřovacího základu zaměstnance. VÝŠE MINIMÁLNÍHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU PRO ODVOD POJISTNÉHO NA VZP U OSVČ Podle 3a odst. 2 zákona 592/92 Sb. o pojistném na VZP se z VVZ a koeficientu pro jeho přepočet vychází i při výpočtu minimálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na VZP u OSVČ. Minimálním vyměřovacím základem se rozumí dvanáctinásobek 50% průměrné mzdy. Průměrná mzda se zjistí jako součin VVZ a koeficientu pro jeho přepočet za rok, který o 2 roky předchází... Tzn., že pro minimální vyměřovací základ pro rok 2014 jsou rozhodné údaje z roku Minimální vyměřovací základ činí Kč (25903x1,0015x12x0,5=155651,12). Minimální výše pojistného na VZP u OSVČ činí po zaokrouhlení na koruny směrem nahoru Kč (155652x0,135=21013,02). Minimální výše zálohy bude v roce Kč (21014:12). V roce 2013 byla minimální výše záloh na pojistné na VZP 1748 Kč. Minimální vyměřovací základ neplatí pro osoby, za které je plátcem stát (poživatelé důchodů, studenti, osoby na MD nebo RD apod.) a dále na OSVČ, které jsou zároveň zaměstnanci a platí si pojistné na VZP minimálně z minimální mzdy. Z toho vyplývá, že si OSVČ budou muset v roce 2014 platit zálohy na pojistné na VZP minimálně ve výši 1752 Kč. JAKÁ BUDE HRANICE PŘÍJMU PRO ODVOD SOLIDÁRNÍHO ZVÝŠENÍ DANĚ A SOLIDÁRNÍHO ZVÝŠENÍ DANĚ U ZÁLOH Solidární zvýšení daně by se odvádělo ze součtu příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle 6 a dílčího základu daně podle 7 nad 48násobek průměrné mzdy, tj. v roce 2014 nad Kč. Příjmy zahrnované do dílčího základu daně u příjmů podle 6 jsou příjmy před navýšením na superhrubou mzdu ( 6 odst. 13 ZDP). Solidární zvýšení daně u záloh se vypočte tak, že z celého příjmu (superhrubé mzdy) se odvede daň 15% a z příjmu bez navýšení o povinné pojistné na SZ a VZP nad 4násobek průměrné mzdy, tj. nad Kč (25942x4) se odvede solidární zvýšení daně u zálohy ve výši 7%. Solidární zvýšení zálohy na daň by se tedy týkalo zaměstnanců s hrubým příjmem nad Kč. JAKÝ BUDE MAXIMÁLNÍ ZÁKLAD PRO ODVOD POJISTNÉHO NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ (tj. do druhého pilíře) Maximálním základem pojistného na důchodové spoření je částka stanovená jako maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného na důchodové pojištění, tj. 48násobek průměrné mzdy. V roce 2014 se bude pojistné na důchodové spoření odvádět do doby, kdy zaměstnanec nedosáhne vyměřovacího základu Kč. 4

6 JAKÉ BUDOU REDUKČNÍ HRANICE PRO VÝPOČET NEMOCENSKÉHO V ROCE 2014 Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek se rovněž vypočtou z všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 a koeficientu pro jeho přepočet, které se stanoví pro účely důchodového pojištění. Všeobecný vyměřovací základ za rok 2012 (VVZ) Koeficient pro přepočet 1,0015 VVZ za rok 2012 Přepočtený VVZ x 1, ,854 První redukční hranice Jedna třicetina 864,73 (dále jen RH) z přepočteného VVZ První redukční hranice 865 Kč po zaokrouhlení Druhá redukční hranice 1,5násobek první RH 1298 Kč (864,73x1,5=1297,09) Třetí redukční hranice 3násobek první RH (864,73x3=2594,19) 2595 Kč Z těchto redukčních hranic se budou v roce 2014 vypočítávat dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), které budou vyplácet příslušné OSSZ. U nemocenského a ošetřovného se do první redukční hranice započte vyměřovací základ zaměstnance 90%, u peněžité pomoci v mateřství a u vyrovnávacího příspěvku se do první redukční hranice započítává denní vyměřovací základ i nadále ve výši 100%. U všech dávek nemocenského pojištění se mezi první a druhou redukční hranicí započte denní vyměřovací základ 60% a mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30%. Všechny dávky nemocenského pojištění se budou i nadále poskytovat za kalendářní dny. REDUKČNÍ HRANICE PRO VÝPOČET NÁHRADY MZDY ZA DOBU PRVNÍCH 14. KALENDÁŘNÍCH DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI Od roku 2014 bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy opět pouze po dobu prvních 14. kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Pro výpočet náhrady mzdy se redukční hranice pro nemocenské (viz předchozí bod) vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře směrem nahoru. Tím se získá přepočet náhrady mzdy z kalendářních dnů na pracovní dny a jednu odpracovanou hodinu (je to z toho důvodu, že zákoník práce zná již pouze hodinový průměrný výdělek) Tzn., že - první redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy by byla 151,38 Kč (865x0,175) - druhá redukční hranice by byla 227,15 Kč (1298x0,175) - třetí redukční hranice by byla 454,13 Kč (2595x0,175). Pro účely výpočtu náhrady mzdy se průměrný výdělek zaměstnance (jedná se o průměrný výdělek používaný pro pracovněprávní účely, tj. pro dovolenou nebo 5

7 náhradu mzdy) upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Z toho vyplývá, že při výpočtu náhrady mzdy se průměrný hodinový výdělek do výše 151,38 Kč započte 90%, tj. maximálně 136,24 Kč. Průměrný hodinový výdělek v pásmu 151,38 Kč až 227,15 Kč se započte 60%, tj. maximálně 45,46 Kč. Průměrný hodinový výdělek ve třetím pásmu mezi 227,15 až 454,13 Kč se započte 30%, tj. maximálně 68,09 Kč. Maximální průměrný výdělek pro výpočet náhrady mzdy by činil 136,24+45,46+68,09 tj. 249,79 Kč. Ten by se ale týkal zaměstnance s hrubým měsíčním příjmem cca Kč (2595x30,41). 4/ JEŠTĚ K ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY Nařízením vlády 210/2013 Sb. se zvýšila výše minimální mzdy na 8500 Kč měsíčně a 50,60 Kč na hodinu (při 40-ti hodinové pracovní době). O této změně a jejím dopadu do dalších zákonů jsme Vás informovali v DIS 9/2013. Vzhledem k tomu, že někteří naši klienti nepochopili správně některé pasáže výkladu, vracíme se k nim s podrobnějšími informacemi. Na první straně DIS 9/2013 jsou uvedeny sazby hodinové minimální mzdy při různých délkách týdenní pracovní doby v organizaci: týdenní pracovní doba minimální mzda na hodinu/měsíc 40 50,60 38,75 52,30 37,50 54, ,90 Tyto sazby se použijí u všech zaměstnanců, kteří pracují v příslušném pracovním režimu, který platí u zaměstnavatele. Tzn., že pokud jde o zaměstnance pracujícího v třísměnném pracovním režimu s max. délkou týdenní pracovní doby 37,5 hodiny, nemůže mít hodinovou minimální mzdu nižší než 54,00 Kč. Pokud sám zaměstnavatel zkrátí týdenní pracovní dobu v organizaci na 35 hod., nemůže mít zaměstnanec hodinovou minimální mzdu nižší než 57,90 Kč. Pokud si ale sám zaměstnanec požádá o zkrácení týdenní pracovní doby ze 40 hod., která platí u zaměstnavatele na 30 hodin, je u něho minimální mzda dodržena, jestliže dostane za každou odpracovanou hodinu 50,60 Kč. Na druhé straně DIS 9/2013 se píše o dopadu zvýšení minimální mzdy do zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Správné znění tohoto odstavce by mělo být toto (změněný text vyznačen kurzívou): Podle 25 odst. 3 nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon činnosti na základě pracovního poměru nebo na základě dohod mimo pracovní poměr, pokud měsíční výdělek (nebo měsíční odměna z dohody) nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Tzn., že od srpna 2013 si bude moci uchazeč o zaměstnání přivydělat částku 4250 Kč, aniž by byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti mu v tomto měsíci náležet 6

8 nebude, ale bude za něho pro účely zdravotního pojištění plátcem pojistného stát. Zvýšení minimální mzdy má dopad i na výši průměrného výdělku. V 357 odst. 1 ZP se říká, jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda, na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku. Tzn., že pokud zaměstnanec čerpal např. dovolenou na zotavenou v měsíci srpnu, neměl by dostat za každou hodinu čerpání dovolené méně než 50,60 Kč při 40-ti hodinové týdenní pracovní době, méně než 52,30 Kč při 38,75 hod. týdenní pracovní době nebo méně než 54,00 Kč při 37,5 hod. týdenní pracovní době. Ze stejné minimální mzdy (tj. z navýšené) by se měl v měsíci srpnu a následujících měsících vypočítávat příplatek za práci přesčas, za práci v noci apod. Dopad zvýšení minimální mzdy je i do zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, kde se podle 19 odst. 13 použije minimální mzda platná v kalendářním měsíci u zaměstnanců, u nichž nelze zjistit vyměřovací základ za jednotlivé kal. měsíce rozhodného období. PROČ SE LIŠÍ NAŠE VÝPOČTY MINIMÁLNÍ A ZARUČENÉ MZDY OD VÝPOČTŮ ZVĚŘEJŇOVANÝCH NĚKTERÝMI JINÝMI AUTORY? Podle 142 odst. 2 ZP se mzda nebo plat zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru. Pokud nám tudíž vychází minimální mzda při 38,75 hod. týdenním pracovním úvazku 52,23225 Kč, zaokrouhlujeme vždy na 52,30 Kč a nikoliv matematicky, jako někteří autoři na 52,20 Kč (viz stránky MPSV). Při jejich postupu nemusí být podle našeho názoru vždy dodrženo pravidlo zaokrouhlování mzdy směrem nahoru. 5/ NÁVRAT JEDNOLETÝCH KURZŮ CIZÍCH JAZYKŮ Zákonem 267/2013 Sb. se mění zákon 117/95 Sb. o státní sociální podpoře. V 12 odst. 1 se mezi soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole doplnila nová písm. d) až g), která vč. poznámek 64 a 65 zní: d) studium v České republice, které je podle 15 svým rozsahem a obsahem postaveno na roveň studiu na školách uvedených v písmenu a) a uskutečňuje se v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami pro osoby, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, e) studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů vzdělávacími institucemi působícími v České republice v případě, že 1. vzdělávací instituce je právnickou osobou se sídlem, svou ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, nebo byla zřízena nebo založena podle práva členského státu Evropské unie, pokud je v této vzdělávací instituci a v daném vzdělávacím programu Ministerstvem školství, 7

9 mládeže a tělovýchovy povoleno plnění povinné školní docházky podle školského zákona 64), nebo 2. se uskutečňuje ve vzdělávacích institucích zřízených na území České republiky při diplomatických misích nebo konzulárních úřadech cizích států, f) příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let, g) vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů 65). 64) 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb. 65) 11 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z této změny vyplývá, že studium v jednoletých kurzech cizích jazyků, které se uskuteční ihned po vykonání první maturitní zkoušky, se bude opět považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole. Stejně tak se bude uznávat studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských programů vzdělávacími institucemi působícími v ČR. Stejným zákonem se novelizoval 15 zákona o státní sociální podpoře takto: (1) Vzdělávací instituce a osoby, které uskutečňují studium podle 12 odst. 1 písm. d) (dále jen "vzdělávací instituce"), jsou uvedeny v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou (dále jen "seznam"), který vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vzdělávací instituce do seznamu zařazuje. Seznam obsahuje identifikační údaje vzdělávací instituce, označení studia podle 12 odst. 1 písm. d), datum zařazení do seznamu a datum ukončení platnosti zařazení. Seznam se zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. (2) Zařazení do seznamu je platné po dobu 3 let od účinnosti rozhodnutí o zařazení do seznamu podle odstavce 1, neskončí-li platnost zařazení dříve v souladu s odstavcem 6. (3) Při zařazování do seznamu podle odstavce 1 se posuzuje zejména obsah a rozsah studia, splnění podmínek odborné a pedagogické způsobilosti osob, které se podílejí na vzdělávání, a splnění náležitostí žádosti stanovených v prováděcím právním předpise. (4) Vzdělávací instituce se do seznamu nezařadí, jestliže a) k žádosti nepřiložila doklady stanovené v prováděcím právním předpise, b) v žádosti uvedla nepravdivé nebo neúplné údaje a ve stanovené lhůtě je neopravila nebo nedoplnila, c) nejsou dány předpoklady pro řádné uskutečňování studia po stránce personální nebo materiální, d) uskutečňování studia by nebylo v souladu s právními předpisy. (5) Činnost vzdělávacích institucí je podle potřeby kontrolována orgánem, který ji do seznamu zařadil, při uskutečňování studia podle 12 odst. 1 písm. d) v rozsahu hledisek uvedených v odstavci 3. (6) Orgán, který vzdělávací instituci do seznamu zařadil, ji ze seznamu vyřadí, jestliže 8

10 a) v její činnosti budou zjištěny nedostatky závažného charakteru, b) nesplňuje podmínky, za nichž jí bylo rozhodnutí uděleno, c) uvedla nebo uvádí nepravdivé, zkreslené nebo klamavé informace o studiu, d) odmítne podrobit se kontrole plnění podmínek podle odstavce 5, e) o to písemně požádá. (7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a termíny předložení žádosti o zápis do seznamu, doklady k žádosti, obsah, rozsah a organizaci studia, podmínky odborné a pedagogické způsobilosti osob, které se budou podílet na zajišťování studia podle 12 odst. 1 písm. d), materiálně technické podmínky prostor, ve kterých se bude uskutečňovat studium, podmínky ukončování studia, obsah a způsob vedení dokumentace, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Seznam institucí, které mají povolení uskutečňovat jednoleté kurzy cizích jazyků ve školním roce 2013/2014, je uveden v příloze tohoto čísla v elektronické podobě a byl převzat ze stránek Ministerstva školství dne 30. srpna Pro školní rok 2014/2015 a následující roky se bude povolení k zařazení do seznamu institucí vydávat na základě novelizovaného 15. Obdobné změny jako v zákonu o státní sociální podpoře byly provedeny i v zákonu 155/95 Sb. o důchodovém pojištění. V 21 odst. 1 tohoto zákona se mezi soustavnou přípravu na budoucí povolání doplnily stejné instituce jako do 12 zákona o SSP (jednoleté kurzy apod.). Účinnost zákona 267/2013 Sb. je od 1. září 2013 a k tomuto datu se zrušuje vyhláška 28/2012 Sb. o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely SSP a DP považují za studium na středních školách. Podle našeho názoru by ale mělo platit i nadále přechodné ustanovení uvedené v 2 odst. 2 vyhl. 28/2012 Sb. Z přechodného ustanovení uvedeného v odst. 2 2 vyhlášky totiž vyplývá, že studium na středních a vysokých školách uvedených v příloze č. 2 a 3 vyhlášky 322/2005 Sb. zahájené nejpozději do 1. září 2012 se bude po celou dobu studia považovat za studium na střední nebo vysoké škole. V případě zahájení studia po tomto datu, se již nebude studium na pobočkách těchto zahraničních středních nebo vysokých škol působících v ČR považovat za studium na VŠ. Toto přechodné ustanovení by se ale mělo týkat pouze zahraničních vysokých škol, protože zahraniční střední školy se vložily do 12 odst. 1 písm. e) zákona 117/1995 Sb. (viz výše). 6/ ODPOVĚDI NA DOTAZY 43/2013 Naše firma má cca 400 zaměstnanců. Jsme povinni měsíčně v insolvenčním rejstříku sledovat u jednotlivých zaměstnanců, zda si nepožádali o oddlužení abychom mohli včas zastavit odesílání srážek oprávněným? V případě, že dlužník podá insolvenční návrh vyrozumí insolvenční soud neprodleně spoustu orgánů (FÚ, OSSZ, úřad práce apod.) s výjimkou zaměstnavatele, který si musí tuto skutečnost zjistit sám v insolvenčním rejstříku. Pokud by tak zaměstnavatel neučinil a po podání návrhu i nadále uspokojoval oprávněné, mohlo by dojít k situaci, 9

11 že po něm bude insolvenční soud odeslané prostředky vyžadovat. Z těchto důvodů je třeba si každý měsíc zkontrolovat insolvenční rejstřík podle rodných čísel zaměstnanců. Někteří tvůrci programů na zpracování mezd již tuto službu umožňují. 44/2013 Jsme zaměstnavatel podnikatelské sféry, který poskytuje zaměstnancům mzdu. Zaměstnance máme rozděleny do 12ti skupin prací podle její náročnosti a složitosti. Jak poznáme, že je u nich dodržena minimální a zaručená mzda? Podle 111 a 112 ZP je zaměstnavatel povinen dodržet u zaměstnanců minimální a zaručenou mzdu. Výše minimální a zaručené mzdy je uvedena v NV 567/2006 Sb., kde jsou zároveň uvedeny příklady prací pro zařazení do jednotlivých stupňů zaručené mzdy. Problém u vás bude v tom, že máte 12 skupin prací, kdežto v NV je uvedeno pouze 8 skupin prací. Zde bude třeba vzít jednotlivé vaše skupiny prací a přiřadit jim skupinu prací podle NV 567/2006. Výše vaší mzdy u jednotlivých skupin prací by neměla být nižší než je nejnižší úroveň zaručené mzdy uvedená v NV. Pro úplnost je třeba poznamenat, že při posuzování dodržení minimální a zaručené mzdy se zahrnují všechny složky mzdy (základní mzda, odměny, prémie apod.) s výjimkou mzdy za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. 45/2013 Zaměstnanec, kterému provádíme srážky ze mzdy, žije s družkou ve společné domácnosti a v měsíci srpnu 2013 se jim narodilo dítě. Můžeme tomuto zaměstnanci uplatnit jako vyživovanou osobu pro účely srážek dítě i družku? Podle 1 odst. 1 NV 595/2006 Sb. se základní částka, která nesmí být sražena povinnému zjistí tak, že se sečte částka na osobu povinného a jedna čtvrtina této částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Poskytování výživného je řešeno v zákonu 94/1963 Sb. o rodině ( 85 až 95). Podle 85 odst. 1 trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Takže dítě je jednoznačně osobou, které musí váš zaměstnanec poskytovat výživné. Uplatnění družky je řešeno v 95 zákona o rodině tak, že otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Z tohoto textu by vyplývalo, že je možné družku do 2 let věku dítěte uplatnit, ale vzhledem k výkladům, že druh (družka) se nepovažují za vyživované osoby, doporučujeme tento krok konzultovat s příslušným exekutorem. 46/2013 Zletilé dceři naší zaměstnankyně byl od července tohoto roku přiznán invalidní důchod. Dcera od září 2013 začala studovat vysokou školu. Můžeme u naší zaměstnankyně uplatnit daňové zvýhodnění na dceru? Podle 35c odst. 6 písm. b) zákona o daních z příjmů se za vyživované dítě poplatníka považuje dítě, pokud je zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Podmínka soustavné přípravy na budoucí povolání je splněna, takže bude záležet na tom, jaký invalidní důchod byl dceři vaší zaměstnankyně přiznán. Pokud by se jednalo o invalidní důchod třetího stupně, nelze daňové zvýhodnění uplatnit, protože dcera je plně zabezpečena důchodem. 10

12 47/2013 Musí uhradit zaměstnavatel svému zaměstnanci náklady spojené s výpisem ze zdravotní dokumentace od jeho obvodního lékaře? Výpis si vyžaduje náš poskytovatel pracovnělékařských služeb při každé periodické nebo mimořádné lékařské prohlídce? Podle 58 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách hradí služby poskytované podle tohoto zákona zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že výpis ze zdravotní dokumentace se považuje za jeden z podkladů pro vydání lékařského posudku, je třeba aby zaměstnavatel uhradil i tyto náklady. Přesto by bylo vhodné vašeho poskytovatele upozornit, že vyžadování výpisu od obvodního lékaře v případech, kdy nedošlo k žádné pracovní neschopnosti od poslední lékařské prohlídky by bylo zbytečné a nehospodárné. 48/2013 Můžeme dát zaměstnanci, který je v pracovní neschopnosti výpověď z pracovního poměru, když se ruší část zaměstnavatele (uzavíráme jeden provoz) a jinou práci pro něho nemáme? Podle 53 odst. 1 písm. a) ZP se zakazuje, mimo jiné, dát zaměstnanci výpověď v době, kdy je uznán práce neschopným. Podle 54 ZP se však zákaz výpovědi nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci pro organizační změny uvedené v 52 písm. a). Takže tomuto zaměstnanci můžete výpověď dát. 49/2013 Zaměstnanec u nás skončil k z důvodu nadbytečnosti a dostal 3 měsíční odstupné. V měsíci srpnu pracoval u jiného zaměstnavatele, kde k skončil a šel se zaregistrovat na úřad práce, kde mu začali vyplácet podporu v nezaměstnanosti od měsíce září. Zajímalo by nás, jak je možné, že zaměstnanci vyplácí podporu ihned od září, když od nás dostal trojnásobek odstupného a 3 měsíce ještě neuplynuly? Podle 44a zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného. Tento postup se ale uplatní v případě, že bylo odstupné vyplaceno z posledního zaměstnání, což u vašeho bývalého zaměstnance nebylo, protože pracoval ještě měsíc u jiného zaměstnavatele, kde žádné odstupné nedostal. Závěrečný pozdrav od pana MURPHYHO se týká zasedání výboru (ale i vlády, parlamentu apod.) ************************************************************************************************* JEDINÉ ZMĚNY, KTERÉ BÝVAJÍ PŘIJATY BEZ NÁMITEK JSOU ZMĚNY K HORŠÍMU. ************************************************************************************************* 11

13 ZMĚNY V ZÁKONECH PŘIJATÉ V SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM, KTERÉ BUDOU PLATIT OD TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ: KARLOVY VARY LS THERMAL v.s ZLÍN hotel MOSKVA OLOMOUC Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B BRNO hotel INTERNATIONAL HRADEC KRÁLOVÉ STŘELNICE LIBEREC Restaurace u Košků, Vrchlického 50/15, Liberec ÚSTÍ nad Labem Národní dům, Velká Hradební PLZEŇ PEKLO, Pobřežní ČESKÉ BUDĚJOVICE METROPOL PRAHA- Automotoklub, Opletalova 29 (naproti hl. nádraží) 3013 PROGRAM: 8,30-9,00 Prezence 9,00-13,00 Přednáška k těmto tématům Změny daňových zákonů provedené v souvislosti s novým občanským zákoníkem (nové vymezení závislé činnosti, zvýšení příjmu podléhající srážkové dani ( 6 odst. 4), osvobození příjmů za práci žáků a studentů, změny v nezdanitelných částkách, zvýšení motivačních příspěvků atd.) Dopad nového občanského zákoníku na práci mzdových účetních a personalistů (zákoník práce, zákon o NP, zákon o důchodovém pojištění, občanský soudní řád, zdravotní pojištění, státní sociální podpora apod.) Změny některých hodnot pro rok 2014 (nové redukční hranice pro náhradu mzdy, nemocenské a důchody, vyšší maximální vyměřovací základy pro SZ a VZP, minimální odvody pro podnikatele apod.) Zvýšení minimální mzdy a jeho dopad do dalších zákonů (daně z příjmů, zdravotní pojištění, zákon o zaměstnanosti) Další aktuality a odpovědi na dotazy Lektor: ing. Jaroslav Růžička VLOŽNÉ: Vložné na seminář včetně občerstvení činí po promítnutí slevy 1200 Kč za jednu osobu. Při neúčasti vložné nevracíme, ale je možno vyslat náhradníka. Na jednu přihlášku můžete přihlásit maximálně 5 osob. Úhradu vložného proveďte převodem z účtu před datem konání semináře na náš účet číslo /0600 u GE Money Bank, jako variabilní symbol uveďte číslo příslušející k jednotlivým místům konání a konstantní symbol 308. Při platbě složenkou uveďte variabilní symbol do zprávy pro příjemce. Závazné přihlášky posílejte řádně vyplněné na výše uvedenou adresu naší firmy ve vlastním zájmu uvádějte přesný obchodní název Vaší firmy vč. DIČ a čísla Vaší smlouvy (bez těchto údajů nebude daňový doklad úplný). DAŇOVÝ DOKLAD OBDRŽÍTE PŘI PREZENCI. Bližší informace obdržíte na níže uvedeném telefonním čísle. Závaznou přihlášku je možno poslat i FAXEM nebo elektronickou poštou. Telefon: FAX:

14 KOEFICIENT NÁRŮSTU VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU PRO DŮCHODY PŘIZNANÉ V ROCE 2014 ROK všeobecný vyměřovací základ koeficient nárůstu ROK všeobecný vyměřovací základ koeficient nárůstu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92304 Všeobecný vyměřovací základ za rok 2012 činí Kč Přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 činí Kč 1,0015 Přepočtený všeobecný vyměřovací základ r činí Kč 25941,8545

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 875 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 875 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 144 9. funkční období 144 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších

Více

Démonia DIS 11/2014 1/ UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU ZA ROK 2013

Démonia DIS 11/2014 1/ UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU ZA ROK 2013 O B S A H: 1/ UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU ZA ROK 2013 2/ VYHLÁŠKA MPSV 208/2014 Sb. O VÝŠI VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU A VÝŠI PŘEPOČÍTACÍHO KOEFICIENTU ZA ROK 2013

Více

Démonia DIS 11/2015 2/ JAKÝ BUDE DOPAD NOVÉHO VVZ A KOEFICIENTU PRO JEHO PŘEPOČET DO DALŠÍCH ZÁKONŮ

Démonia DIS 11/2015 2/ JAKÝ BUDE DOPAD NOVÉHO VVZ A KOEFICIENTU PRO JEHO PŘEPOČET DO DALŠÍCH ZÁKONŮ O B S A H: 1/ VYHLÁŠKA MPSV 244/2015 Sb. O VÝŠI VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU A VÝŠI PŘEPOČÍTACÍHO KOEFICIENTU ZA ROK 2014 A ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V ROCE 2016 2/ JAKÝ BUDE DOPAD NOVÉHO VVZ A KOEFICIENTU PRO

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Démonia DIS 10/2016 2/ JAKÝ BUDE DOPAD NOVÉHO VVZ A KOEFICIENTU PRO JEHO PŘEPOČET DO DALŠÍCH ZÁKONŮ

Démonia DIS 10/2016 2/ JAKÝ BUDE DOPAD NOVÉHO VVZ A KOEFICIENTU PRO JEHO PŘEPOČET DO DALŠÍCH ZÁKONŮ O B S A H: 1/ NAŘÍZENÍ VLÁDY /2016 Sb. O VÝŠI VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU A VÝŠI PŘEPOČÍTACÍHO KOEFICIENTU ZA ROK 2015 A ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V ROCE 2017 2/ JAKÝ BUDE DOPAD NOVÉHO VVZ A KOEFICIENTU PRO

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 30. srpna 2013 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 30. srpna 2013 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 30. srpna 2013 Cena Kč 26, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pojištění

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pojištění Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění Právní úprava: zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

O B S A H: Démonia DIS 5/2009 1/ ZMĚNA V ORGÁNECH, KTERÉ BUDOU POSUZOVAT ZDRAVOTNÍ STAV PRO ÚČELY ZDRAVOTNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ

O B S A H: Démonia DIS 5/2009 1/ ZMĚNA V ORGÁNECH, KTERÉ BUDOU POSUZOVAT ZDRAVOTNÍ STAV PRO ÚČELY ZDRAVOTNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ O B S A H: 1/ ZMĚNA V ORGÁNECH, KTERÉ BUDOU POSUZOVAT ZDRAVOTNÍ STAV PRO ÚČELY ZDRAVOTNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ 2/ POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY MZDY A NEMOCENSKÉHO PŘI ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU 3/ NÁHRADA MZDY ZA DOBU

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Návrh ZÁKON. ze dne ,

Návrh ZÁKON. ze dne , III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST Ing. ANTONÍN DANĚK Minimální mzda představuje pro zdravotní pojištění významnou hodnotu, neboť od její výše se přímo odvíjí placení pojistného zaměstnavateli

Více

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Část první Změna zákoníku práce 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Démonia DIS 6/2016 1/ SDĚLENÍ MPSV O ROZHODNÉ ČÁSTCE PRO URČENÍ NÁROKŮ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Démonia DIS 6/2016 1/ SDĚLENÍ MPSV O ROZHODNÉ ČÁSTCE PRO URČENÍ NÁROKŮ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE O B S A H: 1/ SDĚLENÍ MPSV O ROZHODNÉ ČÁSTCE PRO URČENÍ NÁROKŮ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 2/ ZMĚNY V NĚKTERÝCH ZÁKONECH PROVEDENÝCH ZÁKONEM, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

DOBA STUDIA JAKO DOBA (NÁHRADNÍ DOBA) DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

DOBA STUDIA JAKO DOBA (NÁHRADNÍ DOBA) DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ DOBA STUDIA JAKO DOBA (NÁHRADNÍ DOBA) DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ JUDr. VLADIMÍR VOŘÍŠEK Název článku může působit jako zavádějící ve dvou směrech: jednak jako by ignoroval skutečnost, že od 1. ledna 2010 již

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více