Gymnázium F. X. Šaldy. Příručka dobré

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium F. X. Šaldy. Příručka dobré"

Transkript

1 Gymnázium F. X. Šaldy Příručka dobré praxe

2 Jak používat elektronickou verzi příručky Elektronická verze Příručky dobré praxe obsahuje navíc oproti tištěné verzi: barevné ilustrace aktivní hypertextové odkazy aktivní odkazy v obsahu záložky elektronické přílohy jako součást dokumentu jednoduché navigační nástroje. Prohlížení publikace Publikaci je nejvhodnější prohlížet v aplikaci Adobe Reader. Zde stučně popíšeme její funkce. Po otevření souboru se aplikace (pokud to uživatel nezakáže) automaticky přepne do celoobrazovkového režimu. Mezi tímto režimem a normálním zobrazením lze přepínat ručně stiskem CTRL L. Z normálního režimu lze zapnout také režim čtení stiskem CTRL H. Ve všech režimech lze použít jednoduché navigační prvky: šipky pro posun o stránku vpřed, resp. vzad a tlačítko pro skok na obsah publikace. Na následující stránku lze přeskočit také kliknutím do plochy dokumentu (mimo tlačítka a jiné aktivní prvky). K pohybu dokumentem lze také užít tlačítka Page Up a Page Down. předchozí stránka obsah následující stránka Záložky dokumentu mají hiearchickou strukturu; záložky jednotlivých článků jsou vnořeny do záložek hlavních oddílů publikace. Podle potřeby lze záložky sbalit (tlačítko se symbolem ) či rozbalit (tlačítko +). Poklepání na ikonu v pruhu nad záložkami vyvolá kontextové menu, kde je možno ovlivnit velikost písma záložek a případné zalamování jejich textu. Grafické záložky na okraji publikace slouží zejména k orientaci v tištěné publikaci a v elektronické publikaci nejsou aktivní (kliknutí na tuto grafickou záložku způsobí skok na další stránku podobně jako kliknutí kdekoliv jinde v ploše strany), k navigaci a rychlému pohybu po dokumentu je nutno užít výše popsané záložky dokumentu pdf. Hypertextové odkazy na webové adresy byly ověřeny ke dni vydání publikace. Odkazy na lokální disky fungují pouze v intranetu Gymnázia F. X. Šaldy. Ikona nastavení Panel Záložek Rozbalená záložka sbalená záložka Náhledy Záložky Přílohy V normálním zobrazení najdeme obvykle v levé části pracovní plochy pruh, na němž můžeme ikonami aktivovat další nástroje: Náhledy stránek publikace lze použít k pohybu pro elektronické publikaci. Záložky odkazují na začátky jednotlivých částí publikaci i na jednotlivé články. Elektronické přílohy v samostatných, často editovatelných souborech (uživatel si je může podle potřeby upravit) např. pro MS Word. Jak používat elektronickou verzi příručky

3 projektu RNDr. Irena Přádná RNDr. Věra Voršilková Lektoři dalšího vzdělávání PhDr. Milan Adamec Mgr. Michal Knězů Mrvka Mgr. Šárka Košková Mgr. Karolina Koubová Mgr. Oldřich Kvasnička Mgr. Zdeněk Novotný Jan Průša PhDr. Jan Šolc ICT administrátor projektu Mgr. Vítězslav Pěnička Redaktoři Příručky dobré praxe Mgr. Radka Tichá Mgr. Václav Ulvr Mgr. Jan Voženílek Autoři příspěvků Mgr. Eva Ehlová Mgr. Rudolf Folke Mgr. Jan Goll PaedDr. Markéta Havrdová Mgr. Eva Hlaváčková RNDr. Věra Jandíková Mgr. Oldřich Kvasnička Mgr. Tomáš Minster Mgr. Leoš Pelc RNDr. Irena Přádná Mgr. Šárka Šimková Mgr. Olga Šulcová Pavel Taibr Mgr. Radka Tichá Mgr. Václav Ulvr PhDr. Martina Ulvrová Mgr. Jana Vaňková RNDr. Věra Voršilková Mgr. Jan Voženílek Obsah Příručky dobré praxe do Příručky dobré praxe / Irena Přádná 7 Redakční poznámky / Radka Tichá, Václav Ulvr, Jan Voženílek 9 11 O týmové spolupráci / Oldřich Kvasnička 11 Tvorba Příručky dobré praxe / Jan Voženílek 13 Význam soutěží pro motivaci studia / Věra Jandíková 16 Určování objemu těles / Věra Jandíková 18 Matematický klokan / Jana Vaňková, Jan Voženílek 20 Sedm a sedm problémů o fysikálních jednotkách / Jan Voženílek 25 Model sluneční soustavy / Jan Voženílek 39 Plocha Veseckého rybníka / Pavel Taibr 42 Ve stopách Eratosthénových / Pavel Taibr 44 Cvičení ochrany obyvatel za mimořádných událostí / Pavel Taibr 46 Založení firmy / Tomáš Minster 50 Hledá se špion / Eva Ehlová 53 Akvárium / Eva Ehlová 56 Hledá se zločinec! / Eva Ehlová 58 Setkání po prázdninách / Martina Ulvrová 61 Variace na píseň ve výuce cizích jazyků / Radka Tichá 64 Obsah příručky dobré praxe Jak se dostane sedlák přes řeku? / Eva Hlaváčková 67 Námořní bitva / Radka Tichá 70 Psychologický výklad pohádek / Tomáš Minster 73 Pantomima aneb Dějiny literatury trochu jinak / Tomáš Minster 76 Taková normální rodinka / Věra Voršilková 78 Gymnázium F. X. Šaldy, 2012 a workshopů 83 ISBN O vedení a workshopů / Oldřich Kvasnička, Irena Přádná 83 Gymnázium F. X. Šaldy 5

4 Kompetence pro život / Radka Tichá 86 Dny poznávání pro první ročníky / Václav Ulvr O komunikaci / Oldřich Kvasnička, Irena Přádná 103 Tvorba školní ročenky / Jan Voženílek 106 Spolupráce s Československou obcí legionářskou / Rudolf Folke, Radka Tichá 111 Publikace Rozmluvy G / Jan Goll, Šárka Šimková, Jan Voženílek pro učitele / Irena Přádná 119 Poučení žáků o BOZP a PO / Věra Voršilková 128 Příprava vícedenní exkurze z hlediska BOZP / Věra Voršilková, Leoš Pelc O etice učitele / Irena Přádná, Věra Voršilková 141 Příběh o Abigail / Eva Ehlová 145 Příběh jako řešení internetového vyhrožování / Jan Voženílek 149 (Ne)omluvená absence / Tomáš Minster 152 Hierarchie hodnot / Tomáš Minster 154 Šikana a její řešení / Markéta Havrdová 156 Konflikt s majitelem kempu / Olga Šulcová 158 Alkohol při školní akci / Oldřich Kvasnička 160 Otrava alkoholem na školní akci / Olga Šulcová 162 Nevítaná návštěva / Tomáš Minster 164 Perspektiva méně nadaných, ale pilných žáků / Věra Jandíková Mapa týmové efektivity / Oldřich Kvasnička, Věra Voršilková 169 Účastníci projektu Společně to jde lépe 174 Život kolem nás se stále zrychluje a vyžaduje od nás, abychom se změnám přizpůsobovali a vyrovnávali se s nimi. V současné době probíhá v našich školách kurikulární reforma. Žáci si mají osvojit řadu kompetencí, mezi něž patří kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní a kompetence k podnikání. Úkolem pedagogů je žáky vést, aby uvedené schopnosti získali a mohli je řádně natrénovat. Základním předpokladem ovšem je, že tyto kompetence mají jejich učitelé. Proto bylo nutné, abychom se zamysleli nad novými nároky a společně aktivně vytvořili moderní fungující tým, který bude na neustále se měnící vnější podmínky průběžně reagovat. Efektivně fungující škola Základem efektivně fungující školy jsou znaky, které pojmenoval např. Scheerens v r. 2003: Důraz na výkony žáků, vysoká očekávání Důraz vedení školy na pedagogický proces Soudržnost pedagogického sboru Kvalita kurikula, příležitost se učit Klima školy Důraz na hodnocení výsledků žáků i práce školy Zapojení rodičů Klima třídy Efektivita využití času Strukturovanost výuky Míra samostatné práce žáků Diferenciace/individualizace výuky Kvalita záznamů o pokroku žáků Kvalita a četnost zpětné vazby Z těchto znaků jsme se v projektu soustředili především na ty, které podporují soudržnost pedagogického sboru, klima školy, zapojení rodičů a efektivitu využití času. Projekt Společně to jde lépe Projekt, s registračním číslem CZ.1.07/1.3.03/ , který jsme nazvali Společně to jde lépe, je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byl zahájen a končí Tvořilo jej šest klíčových aktivit, které byly navzájem propojeny a byly určeny pro všechny zaměstnance školy. Zkušenosti z prvních čtyř aktivit (Vzdělávání k týmové spolupráci, Práce v menších týmech a předmětových komisích, rozhovorů komunikace, a etika ) jsou popsané v Příručce dobré praxe, jejíž vznik byl pátou klíčovou aktivitou. Poslední aktivita, závěrečná konference, uzavře celý projekt 9. května do příručky dobré praxe Spojujícím motivem bylo efektivní nastavení týmové na našem gymnáziu a získání potřebných dovedností. Vzdělávání probíhalo jak ve velké skupině účastníků, tak pro zvýšení efektivity v menších skupinách, kde měl každý pracovník možnost aktivně se do tréninku zapojit. Během trvání projektu došlo k personálním změnám v kolektivu pracovníků, a tak 6 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 7

5 jsme se snažili i nové kolegy co nejrychleji začlenit. Celkem se aktivit zúčastnilo 83 pracovníků, z nichž 64 bylo úspěšně podpořených mělo minimálně 60% účast na školeních. 28 pracovníků mělo dokonce 100% účast. Některé aktivity uplatňujeme nejen ke zvýšení efektivní v různých týmech, ale využíváme je i ve výuce žáků, neboť i oni budou v praxi řešit řadu úkolů v týmu. Členění příručky Publikace je rozdělena na tyto části: a workshopů pro pedagogy Každá kapitola obsahuje teoretický úvod a pak jsou uvedeny konkrétní případové techniky a kazuistiky, které mohou inspirovat pracovníky dalších škol ke zlepšení týmové. Všechny techniky a kazuistiky jsou koncipovány podle jednotné osnovy pro snazší práci s danými materiály. I když se některé příklady týkají konkrétního předmětu nebo situace, mohou se stát inspirací i v jiných předmětech a za jiných okolností. Je jisté, že čas investovaný do školení se škole vrátí v podobě vyšší efektivity procesů ve škole. Výhodou našeho projektu bylo, že jsme si mohli stanovit termíny školení tak, aby nebyla narušena výuka. Spolupráce se společností Aperta, spol. s r. o. Na základě výběrového řízení realizovala vzdělávací program a konzultační služby společnost Aperta, spol. s r. o. Výstupem z projektu je kromě Příručky dobré praxe i nový systém nastavení interních komunikačních procesů ve škole, který je ke stažení na internetu na webových stránkách školy Udržitelnost projektu bude zajištěna po dobu pěti let společným předáváním zkušeností a řešením nových problémů, neboť vývoj nelze zastavit. Principy týmové, kterým jsme se v projektu naučili, budeme uplatňovat při každodenní práci a postupně s nimi budou seznámeni i noví pracovníci. Redakční zpracování Redakční zpracování Příručky dobré praxe bylo provedeno týmem pedagogů a bylo také součástí aktivit podporovaných projektem. Podrobněji je popsáno v samostatném článku na s. 13. V přípravě publikace byly dále sjednoceny grafické prvky (schémata, diagramy) v textech jednotlivých autorů a upraveny citace literatury. Ilustrace připravili zpravidla autoři článků; několik ilustrací podle dodaných vzorů připravil vektorovým grafickým editorem Inkscape student oktávy Tomáš Novotný. Členění do četných kapitol a podkapitol, řada vzorců vysazených na samostatném řádku a další prvky sazby neumožnily smysluplné dodržení řádkového rejstříku. Domníváme se však, že přehlednost a logické uspořádání mají mít v úpravě odborné publikace přednost. Dvě verze příručky, elektronická příloha Některé rozsáhlejší přílohy k článkům (mapy, formuláře pro žáky, rozsáhlé přehledy pravidel chování, návody k užití počítačových aplikací) jsou zařazeny v samostatných souborech v elektronické příloze příručky. Tam, kde to bylo účelné, byla navíc dána přednost takovému formátu souborů, který běžnému uživateli umožní editaci dokumentu a úpravu obsahu podle vlastních potřeb. Příručka je vyrobena ve dvou verzích: v černobílé tištěné verzi a v barevné elektronické verzi. Elektronická verze má oproti tištěné verzi navíc aktivní obsah a aktivní odkazy na internetové zdroje; elektronická příloha je k ní připojena. Majitelé tištěné verze si mohou soubory elektronické přílohy stáhnout z webu školy z adresy Liberec Radka Tichá, Václav Ulvr, Jan Voženílek Liberec I irena Přádná 8 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 9

6 Cílem vzdělávacího programu bylo posílení týmové práce nejen v pedagogickém sboru školy. Vzhledem k důležitosti týmového pojetí pedagogické práce v souvislosti s kurikulární reformou jsme seminář zaměřili na všechny učitele i nepedagogické pracovníky naší školy. Pojali jsme jej jako seminář převážně prožitkový, což znamená, že jsme se soustředili na rozbor modelových situací a diskusi v malých skupinách. Podrobněji jsme se věnovali především procesům probíhajícím v týmu a zajímalo nás, jak je aktivně pozitivně ovlivňovat. Tím jsme se dostávali i do oblastí vlivu pochvaly a kritiky a k inspiracím, jak zvládat obtížné situace, které v týmu mohou nastat. práce realita, nebo fikce? Organizace včetně školských zařízení se v posledních letech velmi proměnily. Důraz je kladen na pružnost (schopnost rychle reagovat na změny při současném zachování kvality nebo jejím zvyšování). Podmínkou, která pomáhá naplňovat tyto trendy, je rozvolnění hierarchických struktur a předávání zodpovědnosti menším, většinou projektově zaměřeným týmům. Jednotlivé školy si začínají více než kdy jindy konkurovat, a tím se dostávají do popředí mimo jiné i sociální vazby a vztahy v učitelském sboru, pověst školy, organizační kultura, podpora tvořivosti či předávání zkušeností a znalostí. Potvrzuje se, že za celkové prostředí a atmosféru ve škole nesou zodpovědnost všichni. Samostatní, zodpovědní a kvalifikovaní jednotlivci podávají špičkové výkony v samostatných týmech. Z tohoto důvodu schopnost pracovat v týmu nabyla na významu. Práce v týmu je oboustranně výhodná: Mít přínosného jednotlivce je pro tým atraktivní (přináší nové podněty, roste efektivita práce). Být členem úspěšného týmu je v některých oborech výhodné (lépe placená práce, možnost se něco naučit). Každá pracovní skupina ještě není týmem. Některé pracovní skupiny jsou vinou nesprávné organizace málo produktivní. Být členem takové skupiny není příliš výhodné. Charakterizují ji tyto znaky: s druhými vás spíše zdržuje (zbytečné y, těžko hledáte základní principy vzájemné, jde jen o jakousi hru na týmovou spolupráci ), podněty ke své práci od druhých téměř nezískáváte, neustále se musíte hlídat, abyste se choval takticky (někomu něco neřekl; nesmíte mnohdy říci ani to, co je evidentní; komunikace není otevřená), soutěž mezi jednotlivci v týmu je neproduktivní, členové skupiny si nerozumí v podstatných věcech, čas není vnímán jako podstatná hodnota, skupina si nese nevýhodné návyky z minulosti, které odmítá změnit. Podstatou týmové na Gymnáziu F. X. Šaldy je budování dvou rovin: orientace na cíle a efektivní dosahování požadovaných výsledků; posilování vzájemných vztahů v týmu (loajalita, důvěra) tvůrčí atmosféra. Gymnázium F. X. Šaldy 11

7 Schéma: Jak dobře řídit tým při práci? Tvorba Příprava Zformulovat cíl definovat úkol Co má být výsledkem úsilí? Příručky dobré praxe Reflexe týmů zaměstnanců školy Jednou z prvních aktivit projektu bylo určení týmových rolí jednotlivých pracovníků. (K tomu lze použít např. Belbinův test.) Výsledek jsme porovnali s výsledky získanými jednoduchou metodou zvanou metoda duhových mozků. Velmi nás překvapila výsledná shoda. Při dalších aktivitách jsme si uvědomili, že pro tým je velmi důležitá přítomnost pracovníků, kteří zastávají různé role. Na počátku projektu byla pracovníky firmy Aperta provedena analýza týmové efektivity, abychom věděli, co zlepšit. Zda se to povedlo, ukázala opakovaná analýza na konci projektu, které se podrobně věnuje úvodní text oddílu a workshopů. Literatura: Vymyslet způsob řešení Zvolit styl řízení lidí Realizace k řešení? k lidem? já sám? Jakým zpusobem dosáhnout výsledku? druzí? Jaký typ přístupu k lidem bude nejvhodnější? přísnost? volnost? Sdělit úkol + získat pro něj lidi Instruovat : podporovat zhodnotit úkol zhodnotit práci lidí [1] KOLAJOVÁ, L.. Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN [2] GLEGG, B.; BIRCH, P. Teamwork. Budování týmu a zvedání jeho výkonu. Praha: Computers Press, ISBN [3] PLAMÍNEK, J. lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN Jan Voženílek Charakteristika Klíčová slova: týmová, redakční práce, textový editor, sazba publikace Zařazení: týmová, řízení týmu Pomůcky: textový editor (Microsoft Word), program pro sazbu (Adobe InDesign CS5) Vnější podmínky Popisovaný příklad týmové se odehrál během přípravy PDP; popisovaná aktivita probíhala po celou dobu trvání projektu, ve vyšší intenzitě od srpna 2011 do března Výstupy Jednou z klíčových aktivit projektu Společně to jde lépe je i tvorba Příručky dobré praxe. Její existence v tištěné a elektronické podobě je dokonce monitorovacím indikátorem celého projektu. V popisu projektu se o ní uvádí: Otevřenost a využitelnost výstupů z projektu i mimo zaměstnanecký tým gymnázia je spojena s tvorbou příručky. Budou na ní pracovat lektoři dodavatelské společnosti spolu s pedagogy, kteří budou mít zájem se na jejím vzniku podílet. Příručka bude obsahovat příklady dobré praxe, které se v rámci projektu objeví a jsou jedním z cílů každé klíčové aktivity. Obsahovat bude doporučení k nastavení procesu efektivní týmové. Tvorba příručky je i tréninkem týmové na gymnáziu, jenž přinese zpětnou vazbu na její úroveň posílení sebedůvěry, konkrétní náměty ke zlepšení; zaznamenání příkladů dobré praxe vytvoří z gymnázia konzultativní pracoviště pro jiná školská zařízení. Příprava zmíněné příručky je tedy sama o sobě nutně typem skupinové práce. Při tvorbě příručky byly proto definovány a prakticky ověřeny procesy, které lze analogicky užít při dalších skupinových činnostech v gymnáziu proto je dále stručně popíšeme. Příručka dobré praxe má v tištěné podobě formát 135 mm 225 mm. Blok je tištěn na papír o gramáži 80 g/m 2, barevnost 1/1; obálka na křídovém papíru 250 g/m 2, barevnost 4/0, povrchová úprava lesklé lamino. Publikace má vazbu V2. Postup V souladu s popisem projektu byla v příslušných termínech vydána přihláška příspěvků. Ta měla zabezpečit, aby několik autorů nevědomky paralelně nepracovalo na týchž 12 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 13

8 tématech technik; případní zájemci o totéž téma byli vyzváni k autorské spolupráci. Naopak v případě kazuistik je pluralita pohledů na řešení určité situace žádoucí. Každá přihláška obsahovala termín odevzdání příspěvků k dalšímu redakčnímu zpracování. Úprava rukopisu Efektivní redakční příprava i sazba publikace předpokládají dobré zpracování na úrovni rukopisu. Z formálních požadavků jde zejména o dodržení základních typografických pravidel (k tomu byl připraven jejich stručný přehled) a dodržení osnovy textu, děleného do stanovených podkapitol. Ty byly připraveny vedoucí projektového týmu a koordinátorkou vzdělávání ve spolupráci s dodavatelem služeb firmou Aperta a mírně modifikovány technickým redaktorem: jedno schéma pro techniky, jiné pro kazuistiky. Technický redaktor publikace připravil v textovém editoru šablony obsahující jednak zmíněné názvy podkapitol, jednak komplexní sadu stylů, jež autoři poté použili k formátování příspěvků. Protože pro některé autory bylo využití této (samozřejmé) součásti textových editorů novinkou, byl zároveň připraven návod podrobně popisující, jak připravené styly odstavců použít. Obě pomůcky uvádíme v elektronické příloze. Redakční zpracování textu Čtyřčlenná redakční rada publikace (tvořili ji pedagogičtí zaměstnanci Gymnázia F. X. Šaldy: vyučující jazyků, vyučující dějepisu, vedoucí projektového týmu a koordinátorka vzdělávání) vyhodnotila, zda dodané příspěvky vyhovují odborným kritériím kladeným na příspěvky do Příručky dobré praxe; na případné nedostatky autory ihned upozornila. Zároveň zkontrolovala, zda příspěvky splňují kritéria formální a zda byly v rukopisu užity k formátování výhradně styly odstavce (na úrovni formátu textu se připouštělo pouze vyznačování kurzivou či tučným písmem). Drobné chyby opravili členové redakční rady obvykle sami. Redakční rada zároveň shromáždila všechny ilustrace (fotografie, schémata) a přílohy k textu; případně projednala s technickým redaktorem jejich formát, rozlišení apod. Sazba Redakčně připravený text převzal sazeč publikace a připravil sazbu podle typografické osnovy navržené ve spolupráci s grafičkou publikace. Důsledné užití stylů odstavců na úrovni rukopisu bylo předpokladem mapování 1 stylů odstavce textového editoru na styly odstavce sázecího programu tak se výrazně urychlila tato fáze přípravy publikace. Podle podkladů dodaných autory byla v jednotné úpravě připravena schémata; ilustrace byly pro tištěnou verzi publikace převedeny z barevného prostoru RGB do stupňů šedé. 1 Slovo mapování nelze v této souvislosti odsoudit jako prázdné mediální klišé; pojem je nutno chápat jako terminus technicus z oblasti ICT, jeho původ je však třeba hledat v matematice: mapping je anglický termín pro zobrazení, tedy předpis, který každému prvku x množiny A přiřazuje právě jeden prvek y množiny B; zde je každému stylu z textového editoru jednoznačně přiřazen styl sázecího programu. Elektronická verze publikace Elektronickou verzi publikace ve formátu pdf připravoval sazeč po dokončení verze pro tisk; části textu, vyznačované pro černobílý tisk různým stupněm šedi, byly vyznačeny barevně. Elektronická verze publikace navíc obsahuje aktivní ( klikací ) odkazy a záložky. Korektury Publikace prošla několika korekturami. Text kazuistik rovněž přehlédli lektoři dodavatelské firmy Aperta. Zásadnější připomínky byly projednány s autory a text byl po dohodě upraven. Reflexe ečné vyhodnocení procesů popsaných v tomto příspěvku ukázalo na možné modifikace. Zvýšení efektivity práce může přinést: Užití dalších nástrojů textových editorů. Zatímco připomínky k textům byly recenzenty zpravidla vpisovány odlišnou barvou přímo do textu, efektivnější postupy nabízejí režimy Sledování změn, resp. Korektura textových editorů. Protože k práci s nimi by někteří účastníci projektu potřebovali (další) zaškolení, nebyly používány. Užití vhodnějších metod skupinové komunikace. Soubory mezi autory, redakcí, dodavatelskou firmou a sazečem byly posílány elektronickou poštou. V rámci projektu však byl jako součást jiné klíčové aktivity modifikován informační systém školy; výstupy různých informačních zdrojů byly integrovány v platformě Google Apps. Toto prostředí může být v budoucnu použito k efektivnější skupinové práci a modifikaci dokumentů než pouhé přeposílání souborů prostřednictvím elektronické pošty. Literatura [1] DVOŘÁKOVÁ, Z.: DTP a předtisková příprava. 1. vyd. Brno: Computer Press, ISBN [2] PŘÁDNÁ, I. a kol.: Společně to jde lépe. <https://www.eu-zadost.cz/> [citováno ]. Elektronická příloha: Vzor TEchniky a kazuistiky Materiály pro autory příspěvků do PDP Návod k použití vzoru 14 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 15

9 Význam soutěží pro motivaci studia Věra Jandíková Charakteristika Klíčová slova: olympiáda, soutěžení, motivace ke studiu Zařazení: vedení týmu Řešený problém příběh Na nižší gymnázium jsou přijímáni žáci, kteří na základní škole zvládají velice dobře učivo, nemusejí se věnovat přípravě do školy. Snad kromě psaní úkolů skoro žádný další čas přípravě do školy nevěnují a mají tak zákonitě řadu koníčků z různých oblastí, kterým se intenzivně věnují. Vynikají např. ve vrcholovém sportu, hře na hudební nástroje, ve zpěvu. Nástup na gymnázium znamená, že se dostanou mezi intelektuálně sobě rovné. Stimulující prostředí by mělo soutěživé jedince, kteří se chtějí rozvíjet, motivovat. Větší nároky na množství a kvalitu jejich práce by měly pro mnohé znamenat dříve či později nutnost pravidelně se připravovat a obětovat čas, který byli zvyklí trávit po svém. Získat ale dobrovolníky pro účast v nabízených soutěžích není tak jednoduché, jak bych očekávala. Dokonce je to rok od roku horší. A přitom nabídka soutěží, olympiád a korespondenčních seminářů klasických i on-line je stále bohatší. Proč klesají počty účastníků? Kontext okolnosti Díky větší koncentraci studijních typů bych očekávala, že se žáci budou snažit vyniknout dobrým prospěchem, že se budou aktivně zapojovat do soutěží, aby reprezentovali nejen sebe, ale i školu. Očekávala bych, že se budou sami pídit po možnosti účastnit se soutěží, kde by mohli uplatnit a rozvinout své schopnosti a dovednosti, získat zkušenosti. Paradoxně ale jejich zájem o tyto mimoškolní činnosti není velký. Formální vyřešení Na toto téma mluvím s rodiči na prvních třídních schůzkách a snažím se, aby své děti motivovali. Podpora rodiny nemůže přijetím skončit, ale naopak začít. Přesvědčovat žáky, že přijetí na gymnázium není konec snažení, ale teprve začátek. Že musejí využít svůj potenciál i zdravě konkurenční prostředí, které vytvářejí spolužáci. Že jsou tu učitelé, kteří jsou ochotni se jim bez zaručené finanční odměny věnovat jen pro ten pocit, že podporují jejich rozvoj a vytvářejí si tím i lepší prostředí pro výuku i v pozdějších letech. Při účasti na soutěžích se budou srovnávat i s výbornými žáky ze základních škol. Náměty k přemýšlení Podaří se přesvědčit rodiče, že podporovat dítě v aktivitách, které jsou lehce nad rámec školních povinností, se vyplatí? Nebo pro ně jen chtěli lepší prostředí to dostali a to stačí a dál jim záleží například jen na tom, jak dítě hraje tenis? Už několikrát jsem v praxi zažila, že žáci i jejich rodiče se domnívali, že tím, že jsou na gymnáziu, už přece musejí být lepší než jejich vrstevníci na základní škole. Když se mi konečně podařilo, aby šli do soutěže, když jsou tak skvělí, spousta dětí ze ZŠ dopadla v porovnání s nimi mnohem lépe. Na základní škole totiž nezůstaly jen hloupé děti. Je tam i spousta těch chytrých, kteří se jen na gymnázium nehlásili. Mám právo na to, chtít od žáků aktivity, které zasahují do jejich volného času? Opravdu se mám spokojit jen s tím, že tam mám sice vybrané, ale mnohdy i pro školní práci neochotné děti? Už jsou přece tady, tak co ještě chci? Nebude tato nadstandardní aktivita důvodem pro pokles počtu přihlášených zájemců o studium na naší škole? Dost možná, že to takhle někomu z kolegů vyhovuje. Odučí si své a bez dalších nároků na invenci, čas a energii nemusí nic dalšího řešit. Ale opravdu jsme prestižní gymnázium, když s tím nebudeme nic dělat? Vždyť výsledky našich žáků bohužel už nejsou zdaleka tak dobré, jak bývaly. Postup a vyřešení na sociální úrovni Je třeba vysvětlit rodičům a žákům význam soutěží a olympiád pro žáky samotné a získat je na svou stranu. Žáci získají větší samostatnost, rozvinou své studijní dovednosti, naučí se překonávat překážky, někam se podívají, navážou nová přátelství, naučí se spolupracovat v týmu některé soutěže jsou organizovány jako týmové. Existuje mnoho možností, jak se zapojit. Domácí příprava, prezenční i on-line soutěže, postupy do vyšších kol. Žáci mají úžasnou možnost vyniknout tak, že budou oceněni nejen v rámci třídy, ale i gymnázia ceny GYTA nebo dokonce na úrovni Libereckého kraje. Výsledek Navrhuji, abychom požadovali od svých žáků aktivní přístup nejen k povinnému studiu, ale chtěli po nich i víc. Soutěží je v celé řadě předmětů široká škála a každý žák na nižším stupni si může vybrat předmět, který ho baví a ve kterém pro sebe i pro nás jako školu vynikne. Přechod z prvního stupně na víceleté gymnázium není tak bolestný jako pro většinu žáků, kteří nastoupí do čtyřletého studia, proto navrhuji právě nižší stupeň jako pilotní pro toto snažení. Pokud se podaří, dříve se může nastartovat budoucí profesní orientování. Navíc se v takové třídě bude mnohem lépe učit. Žáci nebudou pouze trpícími konzumenty vědomostí, což je bohužel čím dál častější, ale aktivně spolupracujícími jedinci. Bude to přínos pro ně i pro nás a bude nás to vzájemně motivovat k lepší práci. 16 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 17

10 Určování objemu těles Věra Jandíková Charakteristika Klíčová slova: týmová, učení ve skupinách, heuristická metoda, laboratorní práce Zařazení: týmová motivace v týmu, řízení týmu Doba: 1 2 vyučovací hodiny nejlépe v laboratoři Věk: let Pomůcky: posuvné měřidlo, pravítko, kalkulačka, odměrné válce, cejchované kádinky, ve vodě nerozpustná tělesa jak pravidelných tvarů (nejlépe krychle, kvádr, popř. pro starší žáky válec, koule jejich objem lze po změření rozměrů určit výpočtem), tak i nepravidelných tvarů (např. kusy hornin čedič, žula); dále (ne prvoplánově, ale dostupné na vyžádání): nejlépe průhledné nádoby větších průměrů, samolepky, lihový fix Vnější podmínky Skupinová práce nejlépe ve fyzikální laboratoři nebo ve třídě; využití výsledků lze využít v rámci přírodovědné vycházky. Výstupy Opakovaný nácvik měření délek (popř. opakované měření, statistické zpracování a práce s chybou), výpočet objemu vhodných těles pomocí naměřených rozměrů (popř. určení chyby počítané veličiny), určení objemu tělesa jako objemu jím vytlačené vody přímo v odměrném válci. Nalezení způsobu, jak určit objem vytlačené vody, není-li nádoba cejchovaná, prezentace různých postupů jednotlivých skupin, hledání nejpřesnějšího postupu, diskuse. Rozdělení rolí v týmu. lze ponořit. Žáci musejí navrhnout, provést, zakreslit situaci a popsat postup a zapsat výsledek. U starších žáků trváme i na určení krajní chyby či nejistoty měření. Dále stanovíme úkol ověřit správnost zjištěného objemu jinou metodou a vybídneme žáky k hledání postupu pro určení objemu pravidelného nebo nepravidelného tělesa, které nelze kvůli rozměru většímu než průměr ponořit do odměrného válce. Vyzveme skupiny, ať si promyslí, co k tomu budou potřebovat. Pak si necháme vysvětlit jejich postup a požadované pomůcky zapůjčíme. Žáci musí svůj postup navrhnout, nárokovat pomůcky, měření provést a zpracovat protokol. Varianty Sběr hornin včetně jejich určení lze spojit s předchozí přírodovědnou vycházkou do okolí (mezipředmětové vztahy s přírodopisem, zeměpisem, popř. geologií). Žáci mohou zkusit nejprve objem a hmotnost jednotlivých vzorků odhadnout. Lze doplnit i úkolem určit hustotu a ověřit hodnotu ve vhodných tabulkách. Mohou provádět terénní měření. Odhadovat a hrubým měřením určovat rozměry, objem a hmotnost balvanů. S geologickými vzorky lze využít i pro 1. ročník čtyřletého studia v rámci opakování laboratorních metod určení základních fyzikálních veličin a určení odchylek měřené a počítané veličiny a v souvislosti s geologií. Postup Rozdělení žaků do skupin (stanovíme složení skupin nebo určíme vedoucí skupin a oni si vyberou tým nebo určíme jen počet žáků ve skupině). Skupiny dostanou pomůcky. Společně zopakujeme na jednom vybraném odměrném válci určení nejmenšího a největšího objemu, který lze jednorázově určit, hodnotu nejmenšího dílku stupnice a odchylku měření (popř. krajní chybu či nejistotu měření). Stanovíme úkol změřit pomocí odměrného válce objem pravidelného tělesa, které do něj 18 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 19

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF Sborník příspěvků ze semináře Hotel PAVLA VYSOČINA, Vlachovice, 14. 17. října 2009 Obsah Hrátky s elektrickým nábojem... 5 Jak učíme

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert 5 Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

projekt evik: výuka, individualizace, koučink

projekt evik: výuka, individualizace, koučink projekt evik: výuka, individualizace, koučink DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU e-vik výuka individualizace koučink kdo jsme OBSAH Úvod 3 Pár slov o projektu

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více