Gymnázium F. X. Šaldy. Příručka dobré

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium F. X. Šaldy. Příručka dobré"

Transkript

1 Gymnázium F. X. Šaldy Příručka dobré praxe

2 Jak používat elektronickou verzi příručky Elektronická verze Příručky dobré praxe obsahuje navíc oproti tištěné verzi: barevné ilustrace aktivní hypertextové odkazy aktivní odkazy v obsahu záložky elektronické přílohy jako součást dokumentu jednoduché navigační nástroje. Prohlížení publikace Publikaci je nejvhodnější prohlížet v aplikaci Adobe Reader. Zde stučně popíšeme její funkce. Po otevření souboru se aplikace (pokud to uživatel nezakáže) automaticky přepne do celoobrazovkového režimu. Mezi tímto režimem a normálním zobrazením lze přepínat ručně stiskem CTRL L. Z normálního režimu lze zapnout také režim čtení stiskem CTRL H. Ve všech režimech lze použít jednoduché navigační prvky: šipky pro posun o stránku vpřed, resp. vzad a tlačítko pro skok na obsah publikace. Na následující stránku lze přeskočit také kliknutím do plochy dokumentu (mimo tlačítka a jiné aktivní prvky). K pohybu dokumentem lze také užít tlačítka Page Up a Page Down. předchozí stránka obsah následující stránka Záložky dokumentu mají hiearchickou strukturu; záložky jednotlivých článků jsou vnořeny do záložek hlavních oddílů publikace. Podle potřeby lze záložky sbalit (tlačítko se symbolem ) či rozbalit (tlačítko +). Poklepání na ikonu v pruhu nad záložkami vyvolá kontextové menu, kde je možno ovlivnit velikost písma záložek a případné zalamování jejich textu. Grafické záložky na okraji publikace slouží zejména k orientaci v tištěné publikaci a v elektronické publikaci nejsou aktivní (kliknutí na tuto grafickou záložku způsobí skok na další stránku podobně jako kliknutí kdekoliv jinde v ploše strany), k navigaci a rychlému pohybu po dokumentu je nutno užít výše popsané záložky dokumentu pdf. Hypertextové odkazy na webové adresy byly ověřeny ke dni vydání publikace. Odkazy na lokální disky fungují pouze v intranetu Gymnázia F. X. Šaldy. Ikona nastavení Panel Záložek Rozbalená záložka sbalená záložka Náhledy Záložky Přílohy V normálním zobrazení najdeme obvykle v levé části pracovní plochy pruh, na němž můžeme ikonami aktivovat další nástroje: Náhledy stránek publikace lze použít k pohybu pro elektronické publikaci. Záložky odkazují na začátky jednotlivých částí publikaci i na jednotlivé články. Elektronické přílohy v samostatných, často editovatelných souborech (uživatel si je může podle potřeby upravit) např. pro MS Word. Jak používat elektronickou verzi příručky

3 projektu RNDr. Irena Přádná RNDr. Věra Voršilková Lektoři dalšího vzdělávání PhDr. Milan Adamec Mgr. Michal Knězů Mrvka Mgr. Šárka Košková Mgr. Karolina Koubová Mgr. Oldřich Kvasnička Mgr. Zdeněk Novotný Jan Průša PhDr. Jan Šolc ICT administrátor projektu Mgr. Vítězslav Pěnička Redaktoři Příručky dobré praxe Mgr. Radka Tichá Mgr. Václav Ulvr Mgr. Jan Voženílek Autoři příspěvků Mgr. Eva Ehlová Mgr. Rudolf Folke Mgr. Jan Goll PaedDr. Markéta Havrdová Mgr. Eva Hlaváčková RNDr. Věra Jandíková Mgr. Oldřich Kvasnička Mgr. Tomáš Minster Mgr. Leoš Pelc RNDr. Irena Přádná Mgr. Šárka Šimková Mgr. Olga Šulcová Pavel Taibr Mgr. Radka Tichá Mgr. Václav Ulvr PhDr. Martina Ulvrová Mgr. Jana Vaňková RNDr. Věra Voršilková Mgr. Jan Voženílek Obsah Příručky dobré praxe do Příručky dobré praxe / Irena Přádná 7 Redakční poznámky / Radka Tichá, Václav Ulvr, Jan Voženílek 9 11 O týmové spolupráci / Oldřich Kvasnička 11 Tvorba Příručky dobré praxe / Jan Voženílek 13 Význam soutěží pro motivaci studia / Věra Jandíková 16 Určování objemu těles / Věra Jandíková 18 Matematický klokan / Jana Vaňková, Jan Voženílek 20 Sedm a sedm problémů o fysikálních jednotkách / Jan Voženílek 25 Model sluneční soustavy / Jan Voženílek 39 Plocha Veseckého rybníka / Pavel Taibr 42 Ve stopách Eratosthénových / Pavel Taibr 44 Cvičení ochrany obyvatel za mimořádných událostí / Pavel Taibr 46 Založení firmy / Tomáš Minster 50 Hledá se špion / Eva Ehlová 53 Akvárium / Eva Ehlová 56 Hledá se zločinec! / Eva Ehlová 58 Setkání po prázdninách / Martina Ulvrová 61 Variace na píseň ve výuce cizích jazyků / Radka Tichá 64 Obsah příručky dobré praxe Jak se dostane sedlák přes řeku? / Eva Hlaváčková 67 Námořní bitva / Radka Tichá 70 Psychologický výklad pohádek / Tomáš Minster 73 Pantomima aneb Dějiny literatury trochu jinak / Tomáš Minster 76 Taková normální rodinka / Věra Voršilková 78 Gymnázium F. X. Šaldy, 2012 a workshopů 83 ISBN O vedení a workshopů / Oldřich Kvasnička, Irena Přádná 83 Gymnázium F. X. Šaldy 5

4 Kompetence pro život / Radka Tichá 86 Dny poznávání pro první ročníky / Václav Ulvr O komunikaci / Oldřich Kvasnička, Irena Přádná 103 Tvorba školní ročenky / Jan Voženílek 106 Spolupráce s Československou obcí legionářskou / Rudolf Folke, Radka Tichá 111 Publikace Rozmluvy G / Jan Goll, Šárka Šimková, Jan Voženílek pro učitele / Irena Přádná 119 Poučení žáků o BOZP a PO / Věra Voršilková 128 Příprava vícedenní exkurze z hlediska BOZP / Věra Voršilková, Leoš Pelc O etice učitele / Irena Přádná, Věra Voršilková 141 Příběh o Abigail / Eva Ehlová 145 Příběh jako řešení internetového vyhrožování / Jan Voženílek 149 (Ne)omluvená absence / Tomáš Minster 152 Hierarchie hodnot / Tomáš Minster 154 Šikana a její řešení / Markéta Havrdová 156 Konflikt s majitelem kempu / Olga Šulcová 158 Alkohol při školní akci / Oldřich Kvasnička 160 Otrava alkoholem na školní akci / Olga Šulcová 162 Nevítaná návštěva / Tomáš Minster 164 Perspektiva méně nadaných, ale pilných žáků / Věra Jandíková Mapa týmové efektivity / Oldřich Kvasnička, Věra Voršilková 169 Účastníci projektu Společně to jde lépe 174 Život kolem nás se stále zrychluje a vyžaduje od nás, abychom se změnám přizpůsobovali a vyrovnávali se s nimi. V současné době probíhá v našich školách kurikulární reforma. Žáci si mají osvojit řadu kompetencí, mezi něž patří kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní a kompetence k podnikání. Úkolem pedagogů je žáky vést, aby uvedené schopnosti získali a mohli je řádně natrénovat. Základním předpokladem ovšem je, že tyto kompetence mají jejich učitelé. Proto bylo nutné, abychom se zamysleli nad novými nároky a společně aktivně vytvořili moderní fungující tým, který bude na neustále se měnící vnější podmínky průběžně reagovat. Efektivně fungující škola Základem efektivně fungující školy jsou znaky, které pojmenoval např. Scheerens v r. 2003: Důraz na výkony žáků, vysoká očekávání Důraz vedení školy na pedagogický proces Soudržnost pedagogického sboru Kvalita kurikula, příležitost se učit Klima školy Důraz na hodnocení výsledků žáků i práce školy Zapojení rodičů Klima třídy Efektivita využití času Strukturovanost výuky Míra samostatné práce žáků Diferenciace/individualizace výuky Kvalita záznamů o pokroku žáků Kvalita a četnost zpětné vazby Z těchto znaků jsme se v projektu soustředili především na ty, které podporují soudržnost pedagogického sboru, klima školy, zapojení rodičů a efektivitu využití času. Projekt Společně to jde lépe Projekt, s registračním číslem CZ.1.07/1.3.03/ , který jsme nazvali Společně to jde lépe, je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byl zahájen a končí Tvořilo jej šest klíčových aktivit, které byly navzájem propojeny a byly určeny pro všechny zaměstnance školy. Zkušenosti z prvních čtyř aktivit (Vzdělávání k týmové spolupráci, Práce v menších týmech a předmětových komisích, rozhovorů komunikace, a etika ) jsou popsané v Příručce dobré praxe, jejíž vznik byl pátou klíčovou aktivitou. Poslední aktivita, závěrečná konference, uzavře celý projekt 9. května do příručky dobré praxe Spojujícím motivem bylo efektivní nastavení týmové na našem gymnáziu a získání potřebných dovedností. Vzdělávání probíhalo jak ve velké skupině účastníků, tak pro zvýšení efektivity v menších skupinách, kde měl každý pracovník možnost aktivně se do tréninku zapojit. Během trvání projektu došlo k personálním změnám v kolektivu pracovníků, a tak 6 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 7

5 jsme se snažili i nové kolegy co nejrychleji začlenit. Celkem se aktivit zúčastnilo 83 pracovníků, z nichž 64 bylo úspěšně podpořených mělo minimálně 60% účast na školeních. 28 pracovníků mělo dokonce 100% účast. Některé aktivity uplatňujeme nejen ke zvýšení efektivní v různých týmech, ale využíváme je i ve výuce žáků, neboť i oni budou v praxi řešit řadu úkolů v týmu. Členění příručky Publikace je rozdělena na tyto části: a workshopů pro pedagogy Každá kapitola obsahuje teoretický úvod a pak jsou uvedeny konkrétní případové techniky a kazuistiky, které mohou inspirovat pracovníky dalších škol ke zlepšení týmové. Všechny techniky a kazuistiky jsou koncipovány podle jednotné osnovy pro snazší práci s danými materiály. I když se některé příklady týkají konkrétního předmětu nebo situace, mohou se stát inspirací i v jiných předmětech a za jiných okolností. Je jisté, že čas investovaný do školení se škole vrátí v podobě vyšší efektivity procesů ve škole. Výhodou našeho projektu bylo, že jsme si mohli stanovit termíny školení tak, aby nebyla narušena výuka. Spolupráce se společností Aperta, spol. s r. o. Na základě výběrového řízení realizovala vzdělávací program a konzultační služby společnost Aperta, spol. s r. o. Výstupem z projektu je kromě Příručky dobré praxe i nový systém nastavení interních komunikačních procesů ve škole, který je ke stažení na internetu na webových stránkách školy Udržitelnost projektu bude zajištěna po dobu pěti let společným předáváním zkušeností a řešením nových problémů, neboť vývoj nelze zastavit. Principy týmové, kterým jsme se v projektu naučili, budeme uplatňovat při každodenní práci a postupně s nimi budou seznámeni i noví pracovníci. Redakční zpracování Redakční zpracování Příručky dobré praxe bylo provedeno týmem pedagogů a bylo také součástí aktivit podporovaných projektem. Podrobněji je popsáno v samostatném článku na s. 13. V přípravě publikace byly dále sjednoceny grafické prvky (schémata, diagramy) v textech jednotlivých autorů a upraveny citace literatury. Ilustrace připravili zpravidla autoři článků; několik ilustrací podle dodaných vzorů připravil vektorovým grafickým editorem Inkscape student oktávy Tomáš Novotný. Členění do četných kapitol a podkapitol, řada vzorců vysazených na samostatném řádku a další prvky sazby neumožnily smysluplné dodržení řádkového rejstříku. Domníváme se však, že přehlednost a logické uspořádání mají mít v úpravě odborné publikace přednost. Dvě verze příručky, elektronická příloha Některé rozsáhlejší přílohy k článkům (mapy, formuláře pro žáky, rozsáhlé přehledy pravidel chování, návody k užití počítačových aplikací) jsou zařazeny v samostatných souborech v elektronické příloze příručky. Tam, kde to bylo účelné, byla navíc dána přednost takovému formátu souborů, který běžnému uživateli umožní editaci dokumentu a úpravu obsahu podle vlastních potřeb. Příručka je vyrobena ve dvou verzích: v černobílé tištěné verzi a v barevné elektronické verzi. Elektronická verze má oproti tištěné verzi navíc aktivní obsah a aktivní odkazy na internetové zdroje; elektronická příloha je k ní připojena. Majitelé tištěné verze si mohou soubory elektronické přílohy stáhnout z webu školy z adresy Liberec Radka Tichá, Václav Ulvr, Jan Voženílek Liberec I irena Přádná 8 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 9

6 Cílem vzdělávacího programu bylo posílení týmové práce nejen v pedagogickém sboru školy. Vzhledem k důležitosti týmového pojetí pedagogické práce v souvislosti s kurikulární reformou jsme seminář zaměřili na všechny učitele i nepedagogické pracovníky naší školy. Pojali jsme jej jako seminář převážně prožitkový, což znamená, že jsme se soustředili na rozbor modelových situací a diskusi v malých skupinách. Podrobněji jsme se věnovali především procesům probíhajícím v týmu a zajímalo nás, jak je aktivně pozitivně ovlivňovat. Tím jsme se dostávali i do oblastí vlivu pochvaly a kritiky a k inspiracím, jak zvládat obtížné situace, které v týmu mohou nastat. práce realita, nebo fikce? Organizace včetně školských zařízení se v posledních letech velmi proměnily. Důraz je kladen na pružnost (schopnost rychle reagovat na změny při současném zachování kvality nebo jejím zvyšování). Podmínkou, která pomáhá naplňovat tyto trendy, je rozvolnění hierarchických struktur a předávání zodpovědnosti menším, většinou projektově zaměřeným týmům. Jednotlivé školy si začínají více než kdy jindy konkurovat, a tím se dostávají do popředí mimo jiné i sociální vazby a vztahy v učitelském sboru, pověst školy, organizační kultura, podpora tvořivosti či předávání zkušeností a znalostí. Potvrzuje se, že za celkové prostředí a atmosféru ve škole nesou zodpovědnost všichni. Samostatní, zodpovědní a kvalifikovaní jednotlivci podávají špičkové výkony v samostatných týmech. Z tohoto důvodu schopnost pracovat v týmu nabyla na významu. Práce v týmu je oboustranně výhodná: Mít přínosného jednotlivce je pro tým atraktivní (přináší nové podněty, roste efektivita práce). Být členem úspěšného týmu je v některých oborech výhodné (lépe placená práce, možnost se něco naučit). Každá pracovní skupina ještě není týmem. Některé pracovní skupiny jsou vinou nesprávné organizace málo produktivní. Být členem takové skupiny není příliš výhodné. Charakterizují ji tyto znaky: s druhými vás spíše zdržuje (zbytečné y, těžko hledáte základní principy vzájemné, jde jen o jakousi hru na týmovou spolupráci ), podněty ke své práci od druhých téměř nezískáváte, neustále se musíte hlídat, abyste se choval takticky (někomu něco neřekl; nesmíte mnohdy říci ani to, co je evidentní; komunikace není otevřená), soutěž mezi jednotlivci v týmu je neproduktivní, členové skupiny si nerozumí v podstatných věcech, čas není vnímán jako podstatná hodnota, skupina si nese nevýhodné návyky z minulosti, které odmítá změnit. Podstatou týmové na Gymnáziu F. X. Šaldy je budování dvou rovin: orientace na cíle a efektivní dosahování požadovaných výsledků; posilování vzájemných vztahů v týmu (loajalita, důvěra) tvůrčí atmosféra. Gymnázium F. X. Šaldy 11

7 Schéma: Jak dobře řídit tým při práci? Tvorba Příprava Zformulovat cíl definovat úkol Co má být výsledkem úsilí? Příručky dobré praxe Reflexe týmů zaměstnanců školy Jednou z prvních aktivit projektu bylo určení týmových rolí jednotlivých pracovníků. (K tomu lze použít např. Belbinův test.) Výsledek jsme porovnali s výsledky získanými jednoduchou metodou zvanou metoda duhových mozků. Velmi nás překvapila výsledná shoda. Při dalších aktivitách jsme si uvědomili, že pro tým je velmi důležitá přítomnost pracovníků, kteří zastávají různé role. Na počátku projektu byla pracovníky firmy Aperta provedena analýza týmové efektivity, abychom věděli, co zlepšit. Zda se to povedlo, ukázala opakovaná analýza na konci projektu, které se podrobně věnuje úvodní text oddílu a workshopů. Literatura: Vymyslet způsob řešení Zvolit styl řízení lidí Realizace k řešení? k lidem? já sám? Jakým zpusobem dosáhnout výsledku? druzí? Jaký typ přístupu k lidem bude nejvhodnější? přísnost? volnost? Sdělit úkol + získat pro něj lidi Instruovat : podporovat zhodnotit úkol zhodnotit práci lidí [1] KOLAJOVÁ, L.. Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN [2] GLEGG, B.; BIRCH, P. Teamwork. Budování týmu a zvedání jeho výkonu. Praha: Computers Press, ISBN [3] PLAMÍNEK, J. lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN Jan Voženílek Charakteristika Klíčová slova: týmová, redakční práce, textový editor, sazba publikace Zařazení: týmová, řízení týmu Pomůcky: textový editor (Microsoft Word), program pro sazbu (Adobe InDesign CS5) Vnější podmínky Popisovaný příklad týmové se odehrál během přípravy PDP; popisovaná aktivita probíhala po celou dobu trvání projektu, ve vyšší intenzitě od srpna 2011 do března Výstupy Jednou z klíčových aktivit projektu Společně to jde lépe je i tvorba Příručky dobré praxe. Její existence v tištěné a elektronické podobě je dokonce monitorovacím indikátorem celého projektu. V popisu projektu se o ní uvádí: Otevřenost a využitelnost výstupů z projektu i mimo zaměstnanecký tým gymnázia je spojena s tvorbou příručky. Budou na ní pracovat lektoři dodavatelské společnosti spolu s pedagogy, kteří budou mít zájem se na jejím vzniku podílet. Příručka bude obsahovat příklady dobré praxe, které se v rámci projektu objeví a jsou jedním z cílů každé klíčové aktivity. Obsahovat bude doporučení k nastavení procesu efektivní týmové. Tvorba příručky je i tréninkem týmové na gymnáziu, jenž přinese zpětnou vazbu na její úroveň posílení sebedůvěry, konkrétní náměty ke zlepšení; zaznamenání příkladů dobré praxe vytvoří z gymnázia konzultativní pracoviště pro jiná školská zařízení. Příprava zmíněné příručky je tedy sama o sobě nutně typem skupinové práce. Při tvorbě příručky byly proto definovány a prakticky ověřeny procesy, které lze analogicky užít při dalších skupinových činnostech v gymnáziu proto je dále stručně popíšeme. Příručka dobré praxe má v tištěné podobě formát 135 mm 225 mm. Blok je tištěn na papír o gramáži 80 g/m 2, barevnost 1/1; obálka na křídovém papíru 250 g/m 2, barevnost 4/0, povrchová úprava lesklé lamino. Publikace má vazbu V2. Postup V souladu s popisem projektu byla v příslušných termínech vydána přihláška příspěvků. Ta měla zabezpečit, aby několik autorů nevědomky paralelně nepracovalo na týchž 12 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 13

8 tématech technik; případní zájemci o totéž téma byli vyzváni k autorské spolupráci. Naopak v případě kazuistik je pluralita pohledů na řešení určité situace žádoucí. Každá přihláška obsahovala termín odevzdání příspěvků k dalšímu redakčnímu zpracování. Úprava rukopisu Efektivní redakční příprava i sazba publikace předpokládají dobré zpracování na úrovni rukopisu. Z formálních požadavků jde zejména o dodržení základních typografických pravidel (k tomu byl připraven jejich stručný přehled) a dodržení osnovy textu, děleného do stanovených podkapitol. Ty byly připraveny vedoucí projektového týmu a koordinátorkou vzdělávání ve spolupráci s dodavatelem služeb firmou Aperta a mírně modifikovány technickým redaktorem: jedno schéma pro techniky, jiné pro kazuistiky. Technický redaktor publikace připravil v textovém editoru šablony obsahující jednak zmíněné názvy podkapitol, jednak komplexní sadu stylů, jež autoři poté použili k formátování příspěvků. Protože pro některé autory bylo využití této (samozřejmé) součásti textových editorů novinkou, byl zároveň připraven návod podrobně popisující, jak připravené styly odstavců použít. Obě pomůcky uvádíme v elektronické příloze. Redakční zpracování textu Čtyřčlenná redakční rada publikace (tvořili ji pedagogičtí zaměstnanci Gymnázia F. X. Šaldy: vyučující jazyků, vyučující dějepisu, vedoucí projektového týmu a koordinátorka vzdělávání) vyhodnotila, zda dodané příspěvky vyhovují odborným kritériím kladeným na příspěvky do Příručky dobré praxe; na případné nedostatky autory ihned upozornila. Zároveň zkontrolovala, zda příspěvky splňují kritéria formální a zda byly v rukopisu užity k formátování výhradně styly odstavce (na úrovni formátu textu se připouštělo pouze vyznačování kurzivou či tučným písmem). Drobné chyby opravili členové redakční rady obvykle sami. Redakční rada zároveň shromáždila všechny ilustrace (fotografie, schémata) a přílohy k textu; případně projednala s technickým redaktorem jejich formát, rozlišení apod. Sazba Redakčně připravený text převzal sazeč publikace a připravil sazbu podle typografické osnovy navržené ve spolupráci s grafičkou publikace. Důsledné užití stylů odstavců na úrovni rukopisu bylo předpokladem mapování 1 stylů odstavce textového editoru na styly odstavce sázecího programu tak se výrazně urychlila tato fáze přípravy publikace. Podle podkladů dodaných autory byla v jednotné úpravě připravena schémata; ilustrace byly pro tištěnou verzi publikace převedeny z barevného prostoru RGB do stupňů šedé. 1 Slovo mapování nelze v této souvislosti odsoudit jako prázdné mediální klišé; pojem je nutno chápat jako terminus technicus z oblasti ICT, jeho původ je však třeba hledat v matematice: mapping je anglický termín pro zobrazení, tedy předpis, který každému prvku x množiny A přiřazuje právě jeden prvek y množiny B; zde je každému stylu z textového editoru jednoznačně přiřazen styl sázecího programu. Elektronická verze publikace Elektronickou verzi publikace ve formátu pdf připravoval sazeč po dokončení verze pro tisk; části textu, vyznačované pro černobílý tisk různým stupněm šedi, byly vyznačeny barevně. Elektronická verze publikace navíc obsahuje aktivní ( klikací ) odkazy a záložky. Korektury Publikace prošla několika korekturami. Text kazuistik rovněž přehlédli lektoři dodavatelské firmy Aperta. Zásadnější připomínky byly projednány s autory a text byl po dohodě upraven. Reflexe ečné vyhodnocení procesů popsaných v tomto příspěvku ukázalo na možné modifikace. Zvýšení efektivity práce může přinést: Užití dalších nástrojů textových editorů. Zatímco připomínky k textům byly recenzenty zpravidla vpisovány odlišnou barvou přímo do textu, efektivnější postupy nabízejí režimy Sledování změn, resp. Korektura textových editorů. Protože k práci s nimi by někteří účastníci projektu potřebovali (další) zaškolení, nebyly používány. Užití vhodnějších metod skupinové komunikace. Soubory mezi autory, redakcí, dodavatelskou firmou a sazečem byly posílány elektronickou poštou. V rámci projektu však byl jako součást jiné klíčové aktivity modifikován informační systém školy; výstupy různých informačních zdrojů byly integrovány v platformě Google Apps. Toto prostředí může být v budoucnu použito k efektivnější skupinové práci a modifikaci dokumentů než pouhé přeposílání souborů prostřednictvím elektronické pošty. Literatura [1] DVOŘÁKOVÁ, Z.: DTP a předtisková příprava. 1. vyd. Brno: Computer Press, ISBN [2] PŘÁDNÁ, I. a kol.: Společně to jde lépe. <https://www.eu-zadost.cz/> [citováno ]. Elektronická příloha: Vzor TEchniky a kazuistiky Materiály pro autory příspěvků do PDP Návod k použití vzoru 14 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 15

9 Význam soutěží pro motivaci studia Věra Jandíková Charakteristika Klíčová slova: olympiáda, soutěžení, motivace ke studiu Zařazení: vedení týmu Řešený problém příběh Na nižší gymnázium jsou přijímáni žáci, kteří na základní škole zvládají velice dobře učivo, nemusejí se věnovat přípravě do školy. Snad kromě psaní úkolů skoro žádný další čas přípravě do školy nevěnují a mají tak zákonitě řadu koníčků z různých oblastí, kterým se intenzivně věnují. Vynikají např. ve vrcholovém sportu, hře na hudební nástroje, ve zpěvu. Nástup na gymnázium znamená, že se dostanou mezi intelektuálně sobě rovné. Stimulující prostředí by mělo soutěživé jedince, kteří se chtějí rozvíjet, motivovat. Větší nároky na množství a kvalitu jejich práce by měly pro mnohé znamenat dříve či později nutnost pravidelně se připravovat a obětovat čas, který byli zvyklí trávit po svém. Získat ale dobrovolníky pro účast v nabízených soutěžích není tak jednoduché, jak bych očekávala. Dokonce je to rok od roku horší. A přitom nabídka soutěží, olympiád a korespondenčních seminářů klasických i on-line je stále bohatší. Proč klesají počty účastníků? Kontext okolnosti Díky větší koncentraci studijních typů bych očekávala, že se žáci budou snažit vyniknout dobrým prospěchem, že se budou aktivně zapojovat do soutěží, aby reprezentovali nejen sebe, ale i školu. Očekávala bych, že se budou sami pídit po možnosti účastnit se soutěží, kde by mohli uplatnit a rozvinout své schopnosti a dovednosti, získat zkušenosti. Paradoxně ale jejich zájem o tyto mimoškolní činnosti není velký. Formální vyřešení Na toto téma mluvím s rodiči na prvních třídních schůzkách a snažím se, aby své děti motivovali. Podpora rodiny nemůže přijetím skončit, ale naopak začít. Přesvědčovat žáky, že přijetí na gymnázium není konec snažení, ale teprve začátek. Že musejí využít svůj potenciál i zdravě konkurenční prostředí, které vytvářejí spolužáci. Že jsou tu učitelé, kteří jsou ochotni se jim bez zaručené finanční odměny věnovat jen pro ten pocit, že podporují jejich rozvoj a vytvářejí si tím i lepší prostředí pro výuku i v pozdějších letech. Při účasti na soutěžích se budou srovnávat i s výbornými žáky ze základních škol. Náměty k přemýšlení Podaří se přesvědčit rodiče, že podporovat dítě v aktivitách, které jsou lehce nad rámec školních povinností, se vyplatí? Nebo pro ně jen chtěli lepší prostředí to dostali a to stačí a dál jim záleží například jen na tom, jak dítě hraje tenis? Už několikrát jsem v praxi zažila, že žáci i jejich rodiče se domnívali, že tím, že jsou na gymnáziu, už přece musejí být lepší než jejich vrstevníci na základní škole. Když se mi konečně podařilo, aby šli do soutěže, když jsou tak skvělí, spousta dětí ze ZŠ dopadla v porovnání s nimi mnohem lépe. Na základní škole totiž nezůstaly jen hloupé děti. Je tam i spousta těch chytrých, kteří se jen na gymnázium nehlásili. Mám právo na to, chtít od žáků aktivity, které zasahují do jejich volného času? Opravdu se mám spokojit jen s tím, že tam mám sice vybrané, ale mnohdy i pro školní práci neochotné děti? Už jsou přece tady, tak co ještě chci? Nebude tato nadstandardní aktivita důvodem pro pokles počtu přihlášených zájemců o studium na naší škole? Dost možná, že to takhle někomu z kolegů vyhovuje. Odučí si své a bez dalších nároků na invenci, čas a energii nemusí nic dalšího řešit. Ale opravdu jsme prestižní gymnázium, když s tím nebudeme nic dělat? Vždyť výsledky našich žáků bohužel už nejsou zdaleka tak dobré, jak bývaly. Postup a vyřešení na sociální úrovni Je třeba vysvětlit rodičům a žákům význam soutěží a olympiád pro žáky samotné a získat je na svou stranu. Žáci získají větší samostatnost, rozvinou své studijní dovednosti, naučí se překonávat překážky, někam se podívají, navážou nová přátelství, naučí se spolupracovat v týmu některé soutěže jsou organizovány jako týmové. Existuje mnoho možností, jak se zapojit. Domácí příprava, prezenční i on-line soutěže, postupy do vyšších kol. Žáci mají úžasnou možnost vyniknout tak, že budou oceněni nejen v rámci třídy, ale i gymnázia ceny GYTA nebo dokonce na úrovni Libereckého kraje. Výsledek Navrhuji, abychom požadovali od svých žáků aktivní přístup nejen k povinnému studiu, ale chtěli po nich i víc. Soutěží je v celé řadě předmětů široká škála a každý žák na nižším stupni si může vybrat předmět, který ho baví a ve kterém pro sebe i pro nás jako školu vynikne. Přechod z prvního stupně na víceleté gymnázium není tak bolestný jako pro většinu žáků, kteří nastoupí do čtyřletého studia, proto navrhuji právě nižší stupeň jako pilotní pro toto snažení. Pokud se podaří, dříve se může nastartovat budoucí profesní orientování. Navíc se v takové třídě bude mnohem lépe učit. Žáci nebudou pouze trpícími konzumenty vědomostí, což je bohužel čím dál častější, ale aktivně spolupracujícími jedinci. Bude to přínos pro ně i pro nás a bude nás to vzájemně motivovat k lepší práci. 16 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 17

10 Určování objemu těles Věra Jandíková Charakteristika Klíčová slova: týmová, učení ve skupinách, heuristická metoda, laboratorní práce Zařazení: týmová motivace v týmu, řízení týmu Doba: 1 2 vyučovací hodiny nejlépe v laboratoři Věk: let Pomůcky: posuvné měřidlo, pravítko, kalkulačka, odměrné válce, cejchované kádinky, ve vodě nerozpustná tělesa jak pravidelných tvarů (nejlépe krychle, kvádr, popř. pro starší žáky válec, koule jejich objem lze po změření rozměrů určit výpočtem), tak i nepravidelných tvarů (např. kusy hornin čedič, žula); dále (ne prvoplánově, ale dostupné na vyžádání): nejlépe průhledné nádoby větších průměrů, samolepky, lihový fix Vnější podmínky Skupinová práce nejlépe ve fyzikální laboratoři nebo ve třídě; využití výsledků lze využít v rámci přírodovědné vycházky. Výstupy Opakovaný nácvik měření délek (popř. opakované měření, statistické zpracování a práce s chybou), výpočet objemu vhodných těles pomocí naměřených rozměrů (popř. určení chyby počítané veličiny), určení objemu tělesa jako objemu jím vytlačené vody přímo v odměrném válci. Nalezení způsobu, jak určit objem vytlačené vody, není-li nádoba cejchovaná, prezentace různých postupů jednotlivých skupin, hledání nejpřesnějšího postupu, diskuse. Rozdělení rolí v týmu. lze ponořit. Žáci musejí navrhnout, provést, zakreslit situaci a popsat postup a zapsat výsledek. U starších žáků trváme i na určení krajní chyby či nejistoty měření. Dále stanovíme úkol ověřit správnost zjištěného objemu jinou metodou a vybídneme žáky k hledání postupu pro určení objemu pravidelného nebo nepravidelného tělesa, které nelze kvůli rozměru většímu než průměr ponořit do odměrného válce. Vyzveme skupiny, ať si promyslí, co k tomu budou potřebovat. Pak si necháme vysvětlit jejich postup a požadované pomůcky zapůjčíme. Žáci musí svůj postup navrhnout, nárokovat pomůcky, měření provést a zpracovat protokol. Varianty Sběr hornin včetně jejich určení lze spojit s předchozí přírodovědnou vycházkou do okolí (mezipředmětové vztahy s přírodopisem, zeměpisem, popř. geologií). Žáci mohou zkusit nejprve objem a hmotnost jednotlivých vzorků odhadnout. Lze doplnit i úkolem určit hustotu a ověřit hodnotu ve vhodných tabulkách. Mohou provádět terénní měření. Odhadovat a hrubým měřením určovat rozměry, objem a hmotnost balvanů. S geologickými vzorky lze využít i pro 1. ročník čtyřletého studia v rámci opakování laboratorních metod určení základních fyzikálních veličin a určení odchylek měřené a počítané veličiny a v souvislosti s geologií. Postup Rozdělení žaků do skupin (stanovíme složení skupin nebo určíme vedoucí skupin a oni si vyberou tým nebo určíme jen počet žáků ve skupině). Skupiny dostanou pomůcky. Společně zopakujeme na jednom vybraném odměrném válci určení nejmenšího a největšího objemu, který lze jednorázově určit, hodnotu nejmenšího dílku stupnice a odchylku měření (popř. krajní chybu či nejistotu měření). Stanovíme úkol změřit pomocí odměrného válce objem pravidelného tělesa, které do něj 18 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 19

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008 Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008 DVPP velké množství kolegů na seminářích a konferencích problém předávání poznatků ostatním 1. fáze v rámci komise

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 15. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 15. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 15. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD South Bohemia Mathematical Letters Volume 23, (2015), No. 1, 66-72. GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ MGR. JITKA NOVÁKOVÁ ABSTRAKT. S kvalitní výukou geometrie se musí začít již na základní škole.

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Příručka řešitele AKS

Příručka řešitele AKS Příručka řešitele AKS Milí řešitelé, Astronomický klub Bratislava si pro vás připravil Astronomický korespondenční seminář, který vám umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat si

Více

Tabulka 1. SI - základní jednotky

Tabulka 1. SI - základní jednotky 1 Veličina Jednotka Značka Rozměr délka metr m L hmotnost kilogram kg M čas sekunda s T elektrický proud ampér A I termodynamická teplota kelvin K Θ látkové množství mol mol N svítivost kandela cd J Tabulka

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D01_Z_OPAK_M_Uvodni_pojmy_T Člověk a příroda Fyzika Úvodní pojmy, fyzikální veličiny

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3, pracovní list 1 Technická měření v MS Excel Základy práce s tabulkou Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_1

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr. Průvodní list kurzu Název kurzu: Kapaliny a plyny Autor kurzu: Mgr. Leon Machek Vyučovací předmět: Fyzika (případně informatika seznámení se s prostředím LMS Moodle) Ročník: Kurz je určen žákům 7. (případně

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3 Technická měření v MS Excel Pracovní list 8 Měření na ventilátoru - graf Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_8

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Experimentální výukový plán matematika, výukový celek počítání s velkými čísly, 4. resp. 5. třída

Experimentální výukový plán matematika, výukový celek počítání s velkými čísly, 4. resp. 5. třída Experimentální výukový plán matematika, výukový celek počítání s velkými čísly, 4. resp. 5. třída Výukové cíle určují očekávané výstupy RVP ZV (2010, str. 30) pro výuku matematiky na 1. stupni základní

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Manuál online studia

Manuál online studia Manuál online studia 2016 Obsah Funkce a ovládání systému online kurzů... 3 1 Práce se systémem... 3 1.1 Přihlášení do online studia... 3 1.2 Odhlášení... 5 1.3 Zapomenuté heslo... 6 1.4 Profil uživatele...

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Určení hustoty látky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-12 Předmět: fyzika Cílová skupina: 6. třída Autor:

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče - matematika a) Obsahové vymezení: Individuální péče-matematika vychází z obsahového zaměření oboru Matematika a její aplikace

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

PŘÍPRAVA PROJEKTU. Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit?

PŘÍPRAVA PROJEKTU. Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit? PŘÍPRAVA PROJEKTU Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit? Stanovení doby trvání projektu Jak dlouho budou žáci na projektu

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Michal Kolesa Žádná část této publikace NESMÍ být jakkoliv reprodukována BEZ SOUHLASU autora! Poslední úpravy: 3.7.2010 Úvod Matematicko-fyzikálně-technické

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více