Gymnázium F. X. Šaldy. Příručka dobré

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium F. X. Šaldy. Příručka dobré"

Transkript

1 Gymnázium F. X. Šaldy Příručka dobré praxe

2 Jak používat elektronickou verzi příručky Elektronická verze Příručky dobré praxe obsahuje navíc oproti tištěné verzi: barevné ilustrace aktivní hypertextové odkazy aktivní odkazy v obsahu záložky elektronické přílohy jako součást dokumentu jednoduché navigační nástroje. Prohlížení publikace Publikaci je nejvhodnější prohlížet v aplikaci Adobe Reader. Zde stučně popíšeme její funkce. Po otevření souboru se aplikace (pokud to uživatel nezakáže) automaticky přepne do celoobrazovkového režimu. Mezi tímto režimem a normálním zobrazením lze přepínat ručně stiskem CTRL L. Z normálního režimu lze zapnout také režim čtení stiskem CTRL H. Ve všech režimech lze použít jednoduché navigační prvky: šipky pro posun o stránku vpřed, resp. vzad a tlačítko pro skok na obsah publikace. Na následující stránku lze přeskočit také kliknutím do plochy dokumentu (mimo tlačítka a jiné aktivní prvky). K pohybu dokumentem lze také užít tlačítka Page Up a Page Down. předchozí stránka obsah následující stránka Záložky dokumentu mají hiearchickou strukturu; záložky jednotlivých článků jsou vnořeny do záložek hlavních oddílů publikace. Podle potřeby lze záložky sbalit (tlačítko se symbolem ) či rozbalit (tlačítko +). Poklepání na ikonu v pruhu nad záložkami vyvolá kontextové menu, kde je možno ovlivnit velikost písma záložek a případné zalamování jejich textu. Grafické záložky na okraji publikace slouží zejména k orientaci v tištěné publikaci a v elektronické publikaci nejsou aktivní (kliknutí na tuto grafickou záložku způsobí skok na další stránku podobně jako kliknutí kdekoliv jinde v ploše strany), k navigaci a rychlému pohybu po dokumentu je nutno užít výše popsané záložky dokumentu pdf. Hypertextové odkazy na webové adresy byly ověřeny ke dni vydání publikace. Odkazy na lokální disky fungují pouze v intranetu Gymnázia F. X. Šaldy. Ikona nastavení Panel Záložek Rozbalená záložka sbalená záložka Náhledy Záložky Přílohy V normálním zobrazení najdeme obvykle v levé části pracovní plochy pruh, na němž můžeme ikonami aktivovat další nástroje: Náhledy stránek publikace lze použít k pohybu pro elektronické publikaci. Záložky odkazují na začátky jednotlivých částí publikaci i na jednotlivé články. Elektronické přílohy v samostatných, často editovatelných souborech (uživatel si je může podle potřeby upravit) např. pro MS Word. Jak používat elektronickou verzi příručky

3 projektu RNDr. Irena Přádná RNDr. Věra Voršilková Lektoři dalšího vzdělávání PhDr. Milan Adamec Mgr. Michal Knězů Mrvka Mgr. Šárka Košková Mgr. Karolina Koubová Mgr. Oldřich Kvasnička Mgr. Zdeněk Novotný Jan Průša PhDr. Jan Šolc ICT administrátor projektu Mgr. Vítězslav Pěnička Redaktoři Příručky dobré praxe Mgr. Radka Tichá Mgr. Václav Ulvr Mgr. Jan Voženílek Autoři příspěvků Mgr. Eva Ehlová Mgr. Rudolf Folke Mgr. Jan Goll PaedDr. Markéta Havrdová Mgr. Eva Hlaváčková RNDr. Věra Jandíková Mgr. Oldřich Kvasnička Mgr. Tomáš Minster Mgr. Leoš Pelc RNDr. Irena Přádná Mgr. Šárka Šimková Mgr. Olga Šulcová Pavel Taibr Mgr. Radka Tichá Mgr. Václav Ulvr PhDr. Martina Ulvrová Mgr. Jana Vaňková RNDr. Věra Voršilková Mgr. Jan Voženílek Obsah Příručky dobré praxe do Příručky dobré praxe / Irena Přádná 7 Redakční poznámky / Radka Tichá, Václav Ulvr, Jan Voženílek 9 11 O týmové spolupráci / Oldřich Kvasnička 11 Tvorba Příručky dobré praxe / Jan Voženílek 13 Význam soutěží pro motivaci studia / Věra Jandíková 16 Určování objemu těles / Věra Jandíková 18 Matematický klokan / Jana Vaňková, Jan Voženílek 20 Sedm a sedm problémů o fysikálních jednotkách / Jan Voženílek 25 Model sluneční soustavy / Jan Voženílek 39 Plocha Veseckého rybníka / Pavel Taibr 42 Ve stopách Eratosthénových / Pavel Taibr 44 Cvičení ochrany obyvatel za mimořádných událostí / Pavel Taibr 46 Založení firmy / Tomáš Minster 50 Hledá se špion / Eva Ehlová 53 Akvárium / Eva Ehlová 56 Hledá se zločinec! / Eva Ehlová 58 Setkání po prázdninách / Martina Ulvrová 61 Variace na píseň ve výuce cizích jazyků / Radka Tichá 64 Obsah příručky dobré praxe Jak se dostane sedlák přes řeku? / Eva Hlaváčková 67 Námořní bitva / Radka Tichá 70 Psychologický výklad pohádek / Tomáš Minster 73 Pantomima aneb Dějiny literatury trochu jinak / Tomáš Minster 76 Taková normální rodinka / Věra Voršilková 78 Gymnázium F. X. Šaldy, 2012 a workshopů 83 ISBN O vedení a workshopů / Oldřich Kvasnička, Irena Přádná 83 Gymnázium F. X. Šaldy 5

4 Kompetence pro život / Radka Tichá 86 Dny poznávání pro první ročníky / Václav Ulvr O komunikaci / Oldřich Kvasnička, Irena Přádná 103 Tvorba školní ročenky / Jan Voženílek 106 Spolupráce s Československou obcí legionářskou / Rudolf Folke, Radka Tichá 111 Publikace Rozmluvy G / Jan Goll, Šárka Šimková, Jan Voženílek pro učitele / Irena Přádná 119 Poučení žáků o BOZP a PO / Věra Voršilková 128 Příprava vícedenní exkurze z hlediska BOZP / Věra Voršilková, Leoš Pelc O etice učitele / Irena Přádná, Věra Voršilková 141 Příběh o Abigail / Eva Ehlová 145 Příběh jako řešení internetového vyhrožování / Jan Voženílek 149 (Ne)omluvená absence / Tomáš Minster 152 Hierarchie hodnot / Tomáš Minster 154 Šikana a její řešení / Markéta Havrdová 156 Konflikt s majitelem kempu / Olga Šulcová 158 Alkohol při školní akci / Oldřich Kvasnička 160 Otrava alkoholem na školní akci / Olga Šulcová 162 Nevítaná návštěva / Tomáš Minster 164 Perspektiva méně nadaných, ale pilných žáků / Věra Jandíková Mapa týmové efektivity / Oldřich Kvasnička, Věra Voršilková 169 Účastníci projektu Společně to jde lépe 174 Život kolem nás se stále zrychluje a vyžaduje od nás, abychom se změnám přizpůsobovali a vyrovnávali se s nimi. V současné době probíhá v našich školách kurikulární reforma. Žáci si mají osvojit řadu kompetencí, mezi něž patří kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní a kompetence k podnikání. Úkolem pedagogů je žáky vést, aby uvedené schopnosti získali a mohli je řádně natrénovat. Základním předpokladem ovšem je, že tyto kompetence mají jejich učitelé. Proto bylo nutné, abychom se zamysleli nad novými nároky a společně aktivně vytvořili moderní fungující tým, který bude na neustále se měnící vnější podmínky průběžně reagovat. Efektivně fungující škola Základem efektivně fungující školy jsou znaky, které pojmenoval např. Scheerens v r. 2003: Důraz na výkony žáků, vysoká očekávání Důraz vedení školy na pedagogický proces Soudržnost pedagogického sboru Kvalita kurikula, příležitost se učit Klima školy Důraz na hodnocení výsledků žáků i práce školy Zapojení rodičů Klima třídy Efektivita využití času Strukturovanost výuky Míra samostatné práce žáků Diferenciace/individualizace výuky Kvalita záznamů o pokroku žáků Kvalita a četnost zpětné vazby Z těchto znaků jsme se v projektu soustředili především na ty, které podporují soudržnost pedagogického sboru, klima školy, zapojení rodičů a efektivitu využití času. Projekt Společně to jde lépe Projekt, s registračním číslem CZ.1.07/1.3.03/ , který jsme nazvali Společně to jde lépe, je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byl zahájen a končí Tvořilo jej šest klíčových aktivit, které byly navzájem propojeny a byly určeny pro všechny zaměstnance školy. Zkušenosti z prvních čtyř aktivit (Vzdělávání k týmové spolupráci, Práce v menších týmech a předmětových komisích, rozhovorů komunikace, a etika ) jsou popsané v Příručce dobré praxe, jejíž vznik byl pátou klíčovou aktivitou. Poslední aktivita, závěrečná konference, uzavře celý projekt 9. května do příručky dobré praxe Spojujícím motivem bylo efektivní nastavení týmové na našem gymnáziu a získání potřebných dovedností. Vzdělávání probíhalo jak ve velké skupině účastníků, tak pro zvýšení efektivity v menších skupinách, kde měl každý pracovník možnost aktivně se do tréninku zapojit. Během trvání projektu došlo k personálním změnám v kolektivu pracovníků, a tak 6 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 7

5 jsme se snažili i nové kolegy co nejrychleji začlenit. Celkem se aktivit zúčastnilo 83 pracovníků, z nichž 64 bylo úspěšně podpořených mělo minimálně 60% účast na školeních. 28 pracovníků mělo dokonce 100% účast. Některé aktivity uplatňujeme nejen ke zvýšení efektivní v různých týmech, ale využíváme je i ve výuce žáků, neboť i oni budou v praxi řešit řadu úkolů v týmu. Členění příručky Publikace je rozdělena na tyto části: a workshopů pro pedagogy Každá kapitola obsahuje teoretický úvod a pak jsou uvedeny konkrétní případové techniky a kazuistiky, které mohou inspirovat pracovníky dalších škol ke zlepšení týmové. Všechny techniky a kazuistiky jsou koncipovány podle jednotné osnovy pro snazší práci s danými materiály. I když se některé příklady týkají konkrétního předmětu nebo situace, mohou se stát inspirací i v jiných předmětech a za jiných okolností. Je jisté, že čas investovaný do školení se škole vrátí v podobě vyšší efektivity procesů ve škole. Výhodou našeho projektu bylo, že jsme si mohli stanovit termíny školení tak, aby nebyla narušena výuka. Spolupráce se společností Aperta, spol. s r. o. Na základě výběrového řízení realizovala vzdělávací program a konzultační služby společnost Aperta, spol. s r. o. Výstupem z projektu je kromě Příručky dobré praxe i nový systém nastavení interních komunikačních procesů ve škole, který je ke stažení na internetu na webových stránkách školy Udržitelnost projektu bude zajištěna po dobu pěti let společným předáváním zkušeností a řešením nových problémů, neboť vývoj nelze zastavit. Principy týmové, kterým jsme se v projektu naučili, budeme uplatňovat při každodenní práci a postupně s nimi budou seznámeni i noví pracovníci. Redakční zpracování Redakční zpracování Příručky dobré praxe bylo provedeno týmem pedagogů a bylo také součástí aktivit podporovaných projektem. Podrobněji je popsáno v samostatném článku na s. 13. V přípravě publikace byly dále sjednoceny grafické prvky (schémata, diagramy) v textech jednotlivých autorů a upraveny citace literatury. Ilustrace připravili zpravidla autoři článků; několik ilustrací podle dodaných vzorů připravil vektorovým grafickým editorem Inkscape student oktávy Tomáš Novotný. Členění do četných kapitol a podkapitol, řada vzorců vysazených na samostatném řádku a další prvky sazby neumožnily smysluplné dodržení řádkového rejstříku. Domníváme se však, že přehlednost a logické uspořádání mají mít v úpravě odborné publikace přednost. Dvě verze příručky, elektronická příloha Některé rozsáhlejší přílohy k článkům (mapy, formuláře pro žáky, rozsáhlé přehledy pravidel chování, návody k užití počítačových aplikací) jsou zařazeny v samostatných souborech v elektronické příloze příručky. Tam, kde to bylo účelné, byla navíc dána přednost takovému formátu souborů, který běžnému uživateli umožní editaci dokumentu a úpravu obsahu podle vlastních potřeb. Příručka je vyrobena ve dvou verzích: v černobílé tištěné verzi a v barevné elektronické verzi. Elektronická verze má oproti tištěné verzi navíc aktivní obsah a aktivní odkazy na internetové zdroje; elektronická příloha je k ní připojena. Majitelé tištěné verze si mohou soubory elektronické přílohy stáhnout z webu školy z adresy Liberec Radka Tichá, Václav Ulvr, Jan Voženílek Liberec I irena Přádná 8 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 9

6 Cílem vzdělávacího programu bylo posílení týmové práce nejen v pedagogickém sboru školy. Vzhledem k důležitosti týmového pojetí pedagogické práce v souvislosti s kurikulární reformou jsme seminář zaměřili na všechny učitele i nepedagogické pracovníky naší školy. Pojali jsme jej jako seminář převážně prožitkový, což znamená, že jsme se soustředili na rozbor modelových situací a diskusi v malých skupinách. Podrobněji jsme se věnovali především procesům probíhajícím v týmu a zajímalo nás, jak je aktivně pozitivně ovlivňovat. Tím jsme se dostávali i do oblastí vlivu pochvaly a kritiky a k inspiracím, jak zvládat obtížné situace, které v týmu mohou nastat. práce realita, nebo fikce? Organizace včetně školských zařízení se v posledních letech velmi proměnily. Důraz je kladen na pružnost (schopnost rychle reagovat na změny při současném zachování kvality nebo jejím zvyšování). Podmínkou, která pomáhá naplňovat tyto trendy, je rozvolnění hierarchických struktur a předávání zodpovědnosti menším, většinou projektově zaměřeným týmům. Jednotlivé školy si začínají více než kdy jindy konkurovat, a tím se dostávají do popředí mimo jiné i sociální vazby a vztahy v učitelském sboru, pověst školy, organizační kultura, podpora tvořivosti či předávání zkušeností a znalostí. Potvrzuje se, že za celkové prostředí a atmosféru ve škole nesou zodpovědnost všichni. Samostatní, zodpovědní a kvalifikovaní jednotlivci podávají špičkové výkony v samostatných týmech. Z tohoto důvodu schopnost pracovat v týmu nabyla na významu. Práce v týmu je oboustranně výhodná: Mít přínosného jednotlivce je pro tým atraktivní (přináší nové podněty, roste efektivita práce). Být členem úspěšného týmu je v některých oborech výhodné (lépe placená práce, možnost se něco naučit). Každá pracovní skupina ještě není týmem. Některé pracovní skupiny jsou vinou nesprávné organizace málo produktivní. Být členem takové skupiny není příliš výhodné. Charakterizují ji tyto znaky: s druhými vás spíše zdržuje (zbytečné y, těžko hledáte základní principy vzájemné, jde jen o jakousi hru na týmovou spolupráci ), podněty ke své práci od druhých téměř nezískáváte, neustále se musíte hlídat, abyste se choval takticky (někomu něco neřekl; nesmíte mnohdy říci ani to, co je evidentní; komunikace není otevřená), soutěž mezi jednotlivci v týmu je neproduktivní, členové skupiny si nerozumí v podstatných věcech, čas není vnímán jako podstatná hodnota, skupina si nese nevýhodné návyky z minulosti, které odmítá změnit. Podstatou týmové na Gymnáziu F. X. Šaldy je budování dvou rovin: orientace na cíle a efektivní dosahování požadovaných výsledků; posilování vzájemných vztahů v týmu (loajalita, důvěra) tvůrčí atmosféra. Gymnázium F. X. Šaldy 11

7 Schéma: Jak dobře řídit tým při práci? Tvorba Příprava Zformulovat cíl definovat úkol Co má být výsledkem úsilí? Příručky dobré praxe Reflexe týmů zaměstnanců školy Jednou z prvních aktivit projektu bylo určení týmových rolí jednotlivých pracovníků. (K tomu lze použít např. Belbinův test.) Výsledek jsme porovnali s výsledky získanými jednoduchou metodou zvanou metoda duhových mozků. Velmi nás překvapila výsledná shoda. Při dalších aktivitách jsme si uvědomili, že pro tým je velmi důležitá přítomnost pracovníků, kteří zastávají různé role. Na počátku projektu byla pracovníky firmy Aperta provedena analýza týmové efektivity, abychom věděli, co zlepšit. Zda se to povedlo, ukázala opakovaná analýza na konci projektu, které se podrobně věnuje úvodní text oddílu a workshopů. Literatura: Vymyslet způsob řešení Zvolit styl řízení lidí Realizace k řešení? k lidem? já sám? Jakým zpusobem dosáhnout výsledku? druzí? Jaký typ přístupu k lidem bude nejvhodnější? přísnost? volnost? Sdělit úkol + získat pro něj lidi Instruovat : podporovat zhodnotit úkol zhodnotit práci lidí [1] KOLAJOVÁ, L.. Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN [2] GLEGG, B.; BIRCH, P. Teamwork. Budování týmu a zvedání jeho výkonu. Praha: Computers Press, ISBN [3] PLAMÍNEK, J. lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN Jan Voženílek Charakteristika Klíčová slova: týmová, redakční práce, textový editor, sazba publikace Zařazení: týmová, řízení týmu Pomůcky: textový editor (Microsoft Word), program pro sazbu (Adobe InDesign CS5) Vnější podmínky Popisovaný příklad týmové se odehrál během přípravy PDP; popisovaná aktivita probíhala po celou dobu trvání projektu, ve vyšší intenzitě od srpna 2011 do března Výstupy Jednou z klíčových aktivit projektu Společně to jde lépe je i tvorba Příručky dobré praxe. Její existence v tištěné a elektronické podobě je dokonce monitorovacím indikátorem celého projektu. V popisu projektu se o ní uvádí: Otevřenost a využitelnost výstupů z projektu i mimo zaměstnanecký tým gymnázia je spojena s tvorbou příručky. Budou na ní pracovat lektoři dodavatelské společnosti spolu s pedagogy, kteří budou mít zájem se na jejím vzniku podílet. Příručka bude obsahovat příklady dobré praxe, které se v rámci projektu objeví a jsou jedním z cílů každé klíčové aktivity. Obsahovat bude doporučení k nastavení procesu efektivní týmové. Tvorba příručky je i tréninkem týmové na gymnáziu, jenž přinese zpětnou vazbu na její úroveň posílení sebedůvěry, konkrétní náměty ke zlepšení; zaznamenání příkladů dobré praxe vytvoří z gymnázia konzultativní pracoviště pro jiná školská zařízení. Příprava zmíněné příručky je tedy sama o sobě nutně typem skupinové práce. Při tvorbě příručky byly proto definovány a prakticky ověřeny procesy, které lze analogicky užít při dalších skupinových činnostech v gymnáziu proto je dále stručně popíšeme. Příručka dobré praxe má v tištěné podobě formát 135 mm 225 mm. Blok je tištěn na papír o gramáži 80 g/m 2, barevnost 1/1; obálka na křídovém papíru 250 g/m 2, barevnost 4/0, povrchová úprava lesklé lamino. Publikace má vazbu V2. Postup V souladu s popisem projektu byla v příslušných termínech vydána přihláška příspěvků. Ta měla zabezpečit, aby několik autorů nevědomky paralelně nepracovalo na týchž 12 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 13

8 tématech technik; případní zájemci o totéž téma byli vyzváni k autorské spolupráci. Naopak v případě kazuistik je pluralita pohledů na řešení určité situace žádoucí. Každá přihláška obsahovala termín odevzdání příspěvků k dalšímu redakčnímu zpracování. Úprava rukopisu Efektivní redakční příprava i sazba publikace předpokládají dobré zpracování na úrovni rukopisu. Z formálních požadavků jde zejména o dodržení základních typografických pravidel (k tomu byl připraven jejich stručný přehled) a dodržení osnovy textu, děleného do stanovených podkapitol. Ty byly připraveny vedoucí projektového týmu a koordinátorkou vzdělávání ve spolupráci s dodavatelem služeb firmou Aperta a mírně modifikovány technickým redaktorem: jedno schéma pro techniky, jiné pro kazuistiky. Technický redaktor publikace připravil v textovém editoru šablony obsahující jednak zmíněné názvy podkapitol, jednak komplexní sadu stylů, jež autoři poté použili k formátování příspěvků. Protože pro některé autory bylo využití této (samozřejmé) součásti textových editorů novinkou, byl zároveň připraven návod podrobně popisující, jak připravené styly odstavců použít. Obě pomůcky uvádíme v elektronické příloze. Redakční zpracování textu Čtyřčlenná redakční rada publikace (tvořili ji pedagogičtí zaměstnanci Gymnázia F. X. Šaldy: vyučující jazyků, vyučující dějepisu, vedoucí projektového týmu a koordinátorka vzdělávání) vyhodnotila, zda dodané příspěvky vyhovují odborným kritériím kladeným na příspěvky do Příručky dobré praxe; na případné nedostatky autory ihned upozornila. Zároveň zkontrolovala, zda příspěvky splňují kritéria formální a zda byly v rukopisu užity k formátování výhradně styly odstavce (na úrovni formátu textu se připouštělo pouze vyznačování kurzivou či tučným písmem). Drobné chyby opravili členové redakční rady obvykle sami. Redakční rada zároveň shromáždila všechny ilustrace (fotografie, schémata) a přílohy k textu; případně projednala s technickým redaktorem jejich formát, rozlišení apod. Sazba Redakčně připravený text převzal sazeč publikace a připravil sazbu podle typografické osnovy navržené ve spolupráci s grafičkou publikace. Důsledné užití stylů odstavců na úrovni rukopisu bylo předpokladem mapování 1 stylů odstavce textového editoru na styly odstavce sázecího programu tak se výrazně urychlila tato fáze přípravy publikace. Podle podkladů dodaných autory byla v jednotné úpravě připravena schémata; ilustrace byly pro tištěnou verzi publikace převedeny z barevného prostoru RGB do stupňů šedé. 1 Slovo mapování nelze v této souvislosti odsoudit jako prázdné mediální klišé; pojem je nutno chápat jako terminus technicus z oblasti ICT, jeho původ je však třeba hledat v matematice: mapping je anglický termín pro zobrazení, tedy předpis, který každému prvku x množiny A přiřazuje právě jeden prvek y množiny B; zde je každému stylu z textového editoru jednoznačně přiřazen styl sázecího programu. Elektronická verze publikace Elektronickou verzi publikace ve formátu pdf připravoval sazeč po dokončení verze pro tisk; části textu, vyznačované pro černobílý tisk různým stupněm šedi, byly vyznačeny barevně. Elektronická verze publikace navíc obsahuje aktivní ( klikací ) odkazy a záložky. Korektury Publikace prošla několika korekturami. Text kazuistik rovněž přehlédli lektoři dodavatelské firmy Aperta. Zásadnější připomínky byly projednány s autory a text byl po dohodě upraven. Reflexe ečné vyhodnocení procesů popsaných v tomto příspěvku ukázalo na možné modifikace. Zvýšení efektivity práce může přinést: Užití dalších nástrojů textových editorů. Zatímco připomínky k textům byly recenzenty zpravidla vpisovány odlišnou barvou přímo do textu, efektivnější postupy nabízejí režimy Sledování změn, resp. Korektura textových editorů. Protože k práci s nimi by někteří účastníci projektu potřebovali (další) zaškolení, nebyly používány. Užití vhodnějších metod skupinové komunikace. Soubory mezi autory, redakcí, dodavatelskou firmou a sazečem byly posílány elektronickou poštou. V rámci projektu však byl jako součást jiné klíčové aktivity modifikován informační systém školy; výstupy různých informačních zdrojů byly integrovány v platformě Google Apps. Toto prostředí může být v budoucnu použito k efektivnější skupinové práci a modifikaci dokumentů než pouhé přeposílání souborů prostřednictvím elektronické pošty. Literatura [1] DVOŘÁKOVÁ, Z.: DTP a předtisková příprava. 1. vyd. Brno: Computer Press, ISBN [2] PŘÁDNÁ, I. a kol.: Společně to jde lépe. <https://www.eu-zadost.cz/> [citováno ]. Elektronická příloha: Vzor TEchniky a kazuistiky Materiály pro autory příspěvků do PDP Návod k použití vzoru 14 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 15

9 Význam soutěží pro motivaci studia Věra Jandíková Charakteristika Klíčová slova: olympiáda, soutěžení, motivace ke studiu Zařazení: vedení týmu Řešený problém příběh Na nižší gymnázium jsou přijímáni žáci, kteří na základní škole zvládají velice dobře učivo, nemusejí se věnovat přípravě do školy. Snad kromě psaní úkolů skoro žádný další čas přípravě do školy nevěnují a mají tak zákonitě řadu koníčků z různých oblastí, kterým se intenzivně věnují. Vynikají např. ve vrcholovém sportu, hře na hudební nástroje, ve zpěvu. Nástup na gymnázium znamená, že se dostanou mezi intelektuálně sobě rovné. Stimulující prostředí by mělo soutěživé jedince, kteří se chtějí rozvíjet, motivovat. Větší nároky na množství a kvalitu jejich práce by měly pro mnohé znamenat dříve či později nutnost pravidelně se připravovat a obětovat čas, který byli zvyklí trávit po svém. Získat ale dobrovolníky pro účast v nabízených soutěžích není tak jednoduché, jak bych očekávala. Dokonce je to rok od roku horší. A přitom nabídka soutěží, olympiád a korespondenčních seminářů klasických i on-line je stále bohatší. Proč klesají počty účastníků? Kontext okolnosti Díky větší koncentraci studijních typů bych očekávala, že se žáci budou snažit vyniknout dobrým prospěchem, že se budou aktivně zapojovat do soutěží, aby reprezentovali nejen sebe, ale i školu. Očekávala bych, že se budou sami pídit po možnosti účastnit se soutěží, kde by mohli uplatnit a rozvinout své schopnosti a dovednosti, získat zkušenosti. Paradoxně ale jejich zájem o tyto mimoškolní činnosti není velký. Formální vyřešení Na toto téma mluvím s rodiči na prvních třídních schůzkách a snažím se, aby své děti motivovali. Podpora rodiny nemůže přijetím skončit, ale naopak začít. Přesvědčovat žáky, že přijetí na gymnázium není konec snažení, ale teprve začátek. Že musejí využít svůj potenciál i zdravě konkurenční prostředí, které vytvářejí spolužáci. Že jsou tu učitelé, kteří jsou ochotni se jim bez zaručené finanční odměny věnovat jen pro ten pocit, že podporují jejich rozvoj a vytvářejí si tím i lepší prostředí pro výuku i v pozdějších letech. Při účasti na soutěžích se budou srovnávat i s výbornými žáky ze základních škol. Náměty k přemýšlení Podaří se přesvědčit rodiče, že podporovat dítě v aktivitách, které jsou lehce nad rámec školních povinností, se vyplatí? Nebo pro ně jen chtěli lepší prostředí to dostali a to stačí a dál jim záleží například jen na tom, jak dítě hraje tenis? Už několikrát jsem v praxi zažila, že žáci i jejich rodiče se domnívali, že tím, že jsou na gymnáziu, už přece musejí být lepší než jejich vrstevníci na základní škole. Když se mi konečně podařilo, aby šli do soutěže, když jsou tak skvělí, spousta dětí ze ZŠ dopadla v porovnání s nimi mnohem lépe. Na základní škole totiž nezůstaly jen hloupé děti. Je tam i spousta těch chytrých, kteří se jen na gymnázium nehlásili. Mám právo na to, chtít od žáků aktivity, které zasahují do jejich volného času? Opravdu se mám spokojit jen s tím, že tam mám sice vybrané, ale mnohdy i pro školní práci neochotné děti? Už jsou přece tady, tak co ještě chci? Nebude tato nadstandardní aktivita důvodem pro pokles počtu přihlášených zájemců o studium na naší škole? Dost možná, že to takhle někomu z kolegů vyhovuje. Odučí si své a bez dalších nároků na invenci, čas a energii nemusí nic dalšího řešit. Ale opravdu jsme prestižní gymnázium, když s tím nebudeme nic dělat? Vždyť výsledky našich žáků bohužel už nejsou zdaleka tak dobré, jak bývaly. Postup a vyřešení na sociální úrovni Je třeba vysvětlit rodičům a žákům význam soutěží a olympiád pro žáky samotné a získat je na svou stranu. Žáci získají větší samostatnost, rozvinou své studijní dovednosti, naučí se překonávat překážky, někam se podívají, navážou nová přátelství, naučí se spolupracovat v týmu některé soutěže jsou organizovány jako týmové. Existuje mnoho možností, jak se zapojit. Domácí příprava, prezenční i on-line soutěže, postupy do vyšších kol. Žáci mají úžasnou možnost vyniknout tak, že budou oceněni nejen v rámci třídy, ale i gymnázia ceny GYTA nebo dokonce na úrovni Libereckého kraje. Výsledek Navrhuji, abychom požadovali od svých žáků aktivní přístup nejen k povinnému studiu, ale chtěli po nich i víc. Soutěží je v celé řadě předmětů široká škála a každý žák na nižším stupni si může vybrat předmět, který ho baví a ve kterém pro sebe i pro nás jako školu vynikne. Přechod z prvního stupně na víceleté gymnázium není tak bolestný jako pro většinu žáků, kteří nastoupí do čtyřletého studia, proto navrhuji právě nižší stupeň jako pilotní pro toto snažení. Pokud se podaří, dříve se může nastartovat budoucí profesní orientování. Navíc se v takové třídě bude mnohem lépe učit. Žáci nebudou pouze trpícími konzumenty vědomostí, což je bohužel čím dál častější, ale aktivně spolupracujícími jedinci. Bude to přínos pro ně i pro nás a bude nás to vzájemně motivovat k lepší práci. 16 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 17

10 Určování objemu těles Věra Jandíková Charakteristika Klíčová slova: týmová, učení ve skupinách, heuristická metoda, laboratorní práce Zařazení: týmová motivace v týmu, řízení týmu Doba: 1 2 vyučovací hodiny nejlépe v laboratoři Věk: let Pomůcky: posuvné měřidlo, pravítko, kalkulačka, odměrné válce, cejchované kádinky, ve vodě nerozpustná tělesa jak pravidelných tvarů (nejlépe krychle, kvádr, popř. pro starší žáky válec, koule jejich objem lze po změření rozměrů určit výpočtem), tak i nepravidelných tvarů (např. kusy hornin čedič, žula); dále (ne prvoplánově, ale dostupné na vyžádání): nejlépe průhledné nádoby větších průměrů, samolepky, lihový fix Vnější podmínky Skupinová práce nejlépe ve fyzikální laboratoři nebo ve třídě; využití výsledků lze využít v rámci přírodovědné vycházky. Výstupy Opakovaný nácvik měření délek (popř. opakované měření, statistické zpracování a práce s chybou), výpočet objemu vhodných těles pomocí naměřených rozměrů (popř. určení chyby počítané veličiny), určení objemu tělesa jako objemu jím vytlačené vody přímo v odměrném válci. Nalezení způsobu, jak určit objem vytlačené vody, není-li nádoba cejchovaná, prezentace různých postupů jednotlivých skupin, hledání nejpřesnějšího postupu, diskuse. Rozdělení rolí v týmu. lze ponořit. Žáci musejí navrhnout, provést, zakreslit situaci a popsat postup a zapsat výsledek. U starších žáků trváme i na určení krajní chyby či nejistoty měření. Dále stanovíme úkol ověřit správnost zjištěného objemu jinou metodou a vybídneme žáky k hledání postupu pro určení objemu pravidelného nebo nepravidelného tělesa, které nelze kvůli rozměru většímu než průměr ponořit do odměrného válce. Vyzveme skupiny, ať si promyslí, co k tomu budou potřebovat. Pak si necháme vysvětlit jejich postup a požadované pomůcky zapůjčíme. Žáci musí svůj postup navrhnout, nárokovat pomůcky, měření provést a zpracovat protokol. Varianty Sběr hornin včetně jejich určení lze spojit s předchozí přírodovědnou vycházkou do okolí (mezipředmětové vztahy s přírodopisem, zeměpisem, popř. geologií). Žáci mohou zkusit nejprve objem a hmotnost jednotlivých vzorků odhadnout. Lze doplnit i úkolem určit hustotu a ověřit hodnotu ve vhodných tabulkách. Mohou provádět terénní měření. Odhadovat a hrubým měřením určovat rozměry, objem a hmotnost balvanů. S geologickými vzorky lze využít i pro 1. ročník čtyřletého studia v rámci opakování laboratorních metod určení základních fyzikálních veličin a určení odchylek měřené a počítané veličiny a v souvislosti s geologií. Postup Rozdělení žaků do skupin (stanovíme složení skupin nebo určíme vedoucí skupin a oni si vyberou tým nebo určíme jen počet žáků ve skupině). Skupiny dostanou pomůcky. Společně zopakujeme na jednom vybraném odměrném válci určení nejmenšího a největšího objemu, který lze jednorázově určit, hodnotu nejmenšího dílku stupnice a odchylku měření (popř. krajní chybu či nejistotu měření). Stanovíme úkol změřit pomocí odměrného válce objem pravidelného tělesa, které do něj 18 Příručka dobré praxe Gymnázium F. X. Šaldy 19

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Soustava SI, převody jednotek

Soustava SI, převody jednotek Variace 1 Soustava SI, převody jednotek Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Co je fyzika, jednotky

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2015 2016 bude přijato nejvýše 60 žáků pátých

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Michal Kolesa Žádná část této publikace NESMÍ být jakkoliv reprodukována BEZ SOUHLASU autora! Poslední úpravy: 3.7.2010 Úvod Matematicko-fyzikálně-technické

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-208

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-208 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-219

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-219 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3 Technická měření v MS Excel Pracovní list 8 Měření na ventilátoru - graf Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_8

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2M3 Slovní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S1_D01_Z_MECH_Uvod_PL Člověk a příroda Fyzika Mechanika Úvod Fyzika, SI, násobky a

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více