1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ"

Transkript

1 OBSAH Předmluva... XXV O autorech...xxvii Seznam použitých zkratek...xxix ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět úpravy Daňové území Vymezení pojmů Plátce daně Prokázání zdanění vybraných výrobků Prokázání oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně Předmět daně Vznik daňové povinnosti Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit Sazby a výpočet daně Osvobození od daně Uplatnění nároku na osvobození od daně Přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně a Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně b Zánik povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně c Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z moci úřední Vracení daně plátci Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit...70 V

2 15a Vracení daně ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil České republiky Zánik nároku na vrácení daně Zdaňovací období Daňové přiznání a splatnost daně Podmíněné osvobození od daně a Provozování daňového skladu b Další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového skladu c Povolení k provozování daňového skladu Zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední a Způsoby zajištění daně b Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň Zajištění daně a Povolení ručitele Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků a Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků b Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků a Podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků b Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků c Zánik povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků d Použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky VI

3 25 Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy Návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně Elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a Elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně b Elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně c Nedostupnost elektronického systému při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně d Nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně e Nedostupnost elektronického systému při vývozu f Náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně Porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání Zjednodušený průvodní doklad Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného členského státu nebo přes území jiného členského státu pro účely podnikání Doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu VII

4 33 Zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky a Zástupce pro zasílání vybraných výrobků b Podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků c Povolení pro zasílání vybraných výrobků d Zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední e Postup při zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky f Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání výrobků na daňové území České republiky g Daňové přiznání v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky h Použití zajištění daně pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky i Evidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků j Potvrzení související se zasíláním vybraných výrobků na daňové území České republiky k Zasílání vybraných výrobků na území jiného členského státu l Doprava vybraných výrobků zasílaných na území jiného členského státu Dovoz vybraných výrobků Zrušen Prodej za ceny bez daně a Povolení k prodeji za ceny bez daně b Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně Evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků Evidence ve skladu vybraných výrobků Evidence vedená oprávněným příjemcem VIII

5 39a Evidence vedená oprávněným odesílatelem Evidence vedená uživatelem Pravomoci správce daně [Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku] a [Rozhodnutí o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku] b Řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku c Uvolnění zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku d Propadnutí nebo zabrání zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku e Náhrada nákladů Pokuty a 43q ČÁST DRUHÁ OBECNÁ USTANOVENÍ O POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ a Povolovací řízení b Návrh na vydání povolení c Podmínky pro vydání povolení d Spolehlivost e Prokazování bezúhonnosti f Bezdlužnost g Ekonomická stabilita h Postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení i Rozhodnutí o návrhu na vydání povolení j Oznamovací povinnost držitele povolení k Změna povolení l Zrušení povolení na žádost m Zrušení povolení z moci úřední n Odklad zrušení povolení o Zánik povolení p Povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení q Použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení IX

6 44 131g ČÁST TŘETÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I Daň z minerálních olejů Plátce daně z minerálních olejů Předmět daně z minerálních olejů Vznik povinnosti daň z minerálních olejů přiznat a zaplatit Základ daně z minerálních olejů Sazby daně z minerálních olejů Osvobození od daně z minerálních olejů Doprava minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky Prokázání zdanění minerálních olejů Prokázání oprávněného nabytí minerálních olejů osvobozených od daně a Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně Nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně a Evidence minerálních olejů osvobozených od daně Vracení daně z minerálních olejů plátci Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla a Vracení daně z ostatních benzinů Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu a Daňové přiznání k dani z minerálních olejů a splatnost této daně Zajištění daně z minerálních olejů X

7 58a Doprava minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky b Doprava minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky v jednotkovém balení do jiného členského státu Uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje a Evidence minerálních olejů v daňových skladech Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu a Nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu b Podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím zkapalněné ropné plyny pro vlastní spotřebu c Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu d Zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu z moci úřední až 62a Zrušeny Dovoz minerálních olejů Vývoz minerálních olejů Zrušen a HLAVA II Daň z lihu Plátce daně z lihu Předmět daně z lihu Vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit Základ daně z lihu Sazby daně z lihu Osvobození od daně z lihu Uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu XI

8 73 Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně Prokázání zdanění lihu Prokázání oprávněného nabytí lihu osvobozeného od daně Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně Zajištění daně z lihu Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro líh Doprava lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky a Oznamování prodeje lihovin HLAVA III Daň z piva Plátce daně z piva Předmět daně z piva Malý nezávislý pivovar Vznik povinnosti daň z piva přiznat a zaplatit Základ daně z piva Sazby a výpočet daně z piva Osvobození od daně z piva Přijímání a užívání piva osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně a Prokázání zdanění piva Zařazení do velikostní skupiny Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro pivo Zajištění daně z piva a Evidence piva v daňových skladech Prokazování původu dováženého piva b HLAVA IV Daň z vína a meziproduktů Plátce daně z vína a meziproduktů Předmět daně z vína a meziproduktů Vznik povinnosti daň z vína a meziproduktů přiznat a zaplatit Základ daně z vína a meziproduktů Sazby daně z vína a meziproduktů Osvobození od daně z vína a meziproduktů XII

9 98 Přijímání a užívání vína osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně a Daňové přiznání k dani z vína a splatnost této daně Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro víno a meziprodukty Doprava tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky a Malý výrobce vína b Evidence vína v daňových skladech c 131 HLAVA V Daň z tabákových výrobků c Plátce daně z tabákových výrobků Předmět daně z tabákových výrobků a Vznik povinnosti daň z tabákových výrobků přiznat a zaplatit Základ daně z tabákových výrobků Cena pro konečného spotřebitele Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků Osvobození od daně z tabákových výrobků a Přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně bez povolení k přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně Prokázání zdanění tabákových výrobků Jednotkové balení Dovoz tabákových výrobků v rámci podnikatelské činnosti Oprávněný příjemce tabákových výrobků a Zrušen Zákaz prodeje za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele Snížení ceny pro konečného spotřebitele a Zákaz nákupu za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele Zákaz prodeje za cenu vyšší než cena pro konečného spotřebitele XIII

10 113 Zvláštní ustanovení Značení tabákovými nálepkami Porušení povinností při značení tabákových výrobků Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně a Zajištění daně z tabákových výrobků Zrušen Objednávání, odběr a distribuce tabákových nálepek a Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících staré sazbě daně b Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících nové sazbě daně c Prodej jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně Hodnota tabákové nálepky Zástavní právo Evidence a inventura tabákových nálepek Vracení tabákových nálepek a Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek v případě změny sazby daně u cigaret Žádost o snížení úhrady nebo zajištění Podmínky pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění Rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění Výše snížení úhrady nebo zajištění Zrušení rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění Povinnosti odběratele v souvislosti se snížením úhrady nebo zajištění a 130 Zrušeny [Případy, k nimž má být vydán zvláštní předpis] a 131g HLAVA VI Daň ze surového tabáku a Plátce daně ze surového tabáku b Předmět daně ze surového tabáku c Vznik daňové povinnosti ze surového tabáku XIV

11 131d Základ daně ze surového tabáku e Sazba a výpočet daně ze surového tabáku f Zdaňovací období g Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání k dani ze surového tabáku ČÁST ČTVRTÁ OMEZENÍ PRODEJE LIHOVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ Vymezení pojmů Zákaz prodeje Porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků a 134k ČÁST PÁTÁ ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ a Vymezení pojmu značkování a barvení vybraných minerálních olejů b Předmět značkování a barvení vybraných minerálních olejů c Zásady značkování a barvení vybraných minerálních olejů d Vývoz vybraných minerálních olejů e [Povinnosti při značkování a barvení vybraných minerálních olejů] f [Zákazy při značkování a barvení vybraných minerálních olejů] g Základní ustanovení o povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů h Zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů i a 134j Zrušeny k Porušení povinností při značkování a barvení vybraných minerálních olejů l 134v ČÁST ŠESTÁ ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ l Vymezení pojmu značkování některých dalších minerálních olejů m Předmět značkování některých dalších minerálních olejů XV

12 XVI 134n Zásady značkování některých dalších minerálních olejů o Vývoz některých dalších minerálních olejů p [Povinnosti při značkování některých dalších minerálních olejů] q [Zákazy při značkování některých dalších minerálních olejů] r Základní ustanovení o povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů s Podmínka pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů t Zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů u Zrušen v Porušení povinností při značkování některých dalších minerálních olejů w 134zg ČÁST SEDMÁ SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI w Vymezení základních pojmů x Registrační řízení y Podmínky registrace z Rozhodnutí o registraci za Zrušení registrace na návrh zb Zrušení registrace z moci úřední zc Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji zd Omezení nakládání se zvláštními minerálními oleji ze Evidence zvláštních minerálních olejů zf Oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem zg Zajištění zvláštního minerálního oleje nebo dopravního prostředku zh 134zzc ČÁST OSMÁ NĚKTERÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM zh 134zy HLAVA I Skladování surového tabáku pro jiný účel než pro výrobu tabákových výrobků...549

13 134zh Osoba skladující surový tabák zi Registrační řízení zj Podmínky registrace zk Kauce zl Žádost o snížení kauce zm Podmínky pro snížení kauce zn Snížení kauce zo Oznamovací povinnost osoby skladující surový tabák se sníženou kaucí zp Zrušení snížení kauce na návrh zq Zrušení snížení kauce z moci úřední zr Použití kauce zs Rozhodnutí o registraci zt Zrušení registrace na návrh zu Zrušení registrace z moci úřední zv Zánik registrace zw Informační povinnost správce daně zx Registr osob skladujících surový tabák zy Evidence surového tabáku zz 134zzc HLAVA II Společná ustanovení o nakládání se surovým tabákem zz Omezení nakládání se surovým tabákem zza Oznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku zzb Doklad pro účely dopravy surového tabáku zzc Zajištění surového tabáku nebo dopravního prostředku zzi ČÁST DEVÁTÁ SPRÁVNÍ DELIKTY ib HLAVA I Přestupky a Díl 1 Přestupky na úseku správy daně z minerálních olejů Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů a Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny b Díl 2 Přestupky na úseku správy daně z piva b Zrušen XVII

14 135c 135e Díl 3 Přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků c Přestupek proti jednotkovému balení d Přestupek proti zákazu nákupu za cenu nižší než cenu pro konečného spotřebitele e Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky f 135g Díl 4 Přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků f Přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků g Přestupky proti oznamovací povinnosti při prodeji lihovin na veřejnosti přístupných akcích h Díl 5 Přestupky na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů h Přestupky proti zákazu při značkování a barvení vybraných minerálních olejů i Díl 6 Přestupky na úseku značkování některých dalších minerálních olejů i Přestupky proti zákazu při značkování některých dalších minerálních olejů ia Díl 7 Přestupky na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji ia Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji ib Díl 8 Přestupky na úseku nakládání se surovým tabákem ib Přestupek proti nakládání se surovým tabákem j 135zzba HLAVA II Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob j 135r Díl 1 Správní delikty na úseku správy spotřebních daní j Správní delikt proti umístění přijatého vybraného výrobku k Zrušen l Správní delikt proti podmíněnému osvobození od daně XVIII

15 135m Zrušen n Správní delikty proti zajištění daně o Správní delikty proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně p Správní delikty proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání q Zrušen r Správní delikty proti zasílání vybraných výrobků s a 135t Zrušeny u 135x Díl 2 Správní delikty na úseku správy daně z minerálních olejů u 135x Oddíl 1 Správní delikty proti nákupu, prodeji a dopravě zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu u Správní delikty proti skladování zkapalněných ropných plynů v Správní delikty proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky w [Správní delikty proti povinnostem při nabývání a prodávání zkapalněných ropných plynů] x [Správní delikty proti povinnostem při dopravě a plnění zkapalněných ropných plynů do tlakových nádob] y Zrušen za 135zb Díl 3 Správní delikty na úseku správy daně z lihu z Zrušen za Správní delikty proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky zb Správní delikty proti oznamování prodeje lihovin zc Díl 4 Správní delikty na úseku správy daně z piva zc Zrušen XIX

16 135zd a 135ze Díl 5 Správní delikty na úseku správy daně z vína a meziproduktů zd a 135ze Zrušeny zf 135zp Díl 6 Správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků zf Správní delikt proti ceně pro konečného spotřebitele zg Správní delikty proti jednotkovému balení zh Správní delikt proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků zi Právní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele zj Správní delikt proti předmětu výhry v loterii a jiné podobné hře zk Správní delikty proti značení tabákovými nálepkami zl Správní delikty proti značení a použití tabákových nálepek zm Správní delikt proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek zn Správní delikty proti evidenci a inventuře tabákových nálepek zo Správní delikty proti vracení tabákových nálepek zp Zrušen zq 135zr Díl 7 Správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků zq Správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků zr Správní delikty proti oznamovací povinnosti při prodeji lihovin na veřejnosti přístupných akcích zs 135zv Díl 8 Správní delikty na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů zs 135zt Oddíl 1 Správní delikty proti povinnostem při značkování a barvení vybraných minerálních olejů XX

17 135zs [Správní delikty provozovatele daňového skladu, příjemce nebo dovozce minerálních olejů a výrobce nebo uživatele směsi značkovací látky a barviva při nakládání s minerálními oleji podléhajícími povinnosti jejich značkování a barvení a při nakládání se značkovací látkou a barvivem] zt [Správní delikty proti nabývání, výrobě, skladování a dopravě minerálních olejů podléhajících povinnosti jejich značkování a barvení a těch, které značkovány a barveny být nesmějí] zu Oddíl 2 Správní delikty proti zákazům při značkování a barvení vybraných minerálních olejů zu [Správní delikty proti nakládání s minerálními oleji, které ze zákona nesmějí být značkovány a barveny, a proti zákazům týkajícím se minerálních olejů, které podléhají povinnosti značkování a barvení] zv Oddíl 3 Další správní delikty na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů zv Správní delikt proti povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů zw Zrušen zx 135zza Díl 9 Správní delikty na úseku značkování některých dalších minerálních olejů zx 135zy Oddíl 1 Správní delikty proti povinnostem při značkování některých dalších minerálních olejů zx [Správní delikty výrobce a provozovatele daňového skladu, příjemce nebo dovozce minerálních olejů a výrobce nebo uživatele značkovací látky při nakládání s minerálními oleji podléhajícími povinnosti jejich značkování a při nakládání se značkovací látkou] XXI

18 135zy [Správní delikty proti nabývání, výrobě, skladování a dopravě minerálních olejů podléhajících povinnosti jejich značkování a těch, které značkovány být nesmějí] zz Oddíl 2 Správní delikty proti zákazům při značkování některých dalších minerálních olejů zz [Správní delikty proti nakládání s minerálními oleji, které ze zákona nesmějí být značkovány, a proti zákazům týkajícím se minerálních olejů, které podléhají povinnosti značkování] zza Oddíl 3 Další správní delikty na úseku značkování některých dalších minerálních olejů zza Správní delikt proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů zzb Díl 10 Správní delikty na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji zzb Správní delikty proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji zzba Díl 11 Správní delikty na úseku nakládání se surovým tabákem zzba Správní delikty proti nakládání se surovým tabákem zzc 135zze HLAVA III Propadnutí a zabrání zajištěných lihovin a tabákových výrobků zzc Propadnutí lihovin a tabákových výrobků zzd Zabrání lihovin a tabákových výrobků zze Společná ustanovení o propadlých a zabraných lihovinách a tabákových výrobcích XXII

19 135zzf 135zzi HLAVA IV Společná ustanovení zzf Odpovědnost právnické osoby a podnikající fyzické osoby zzg Příslušnost k projednání správního deliktu zzh Výše a splatnost pokuty zzi Zvláštní ustanovení o blokovém řízení ČÁST DESÁTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ HLAVA I Společná ustanovení [Povolovací řízení a stanovení zajištění daně před účinností zákona] a Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně v průběhu insolvenčního řízení [Stav ohrožení nebo válečný stav] Zrušen [Prováděcí předpisy] HLAVA II Přechodná ustanovení [Přechodná ustanovení regulující implementaci nových pravidel k 1. lednu 2004] HLAVA III Zrušovací ustanovení [Zrušené právní předpisy] HLAVA IV Závěrečné ustanovení Účinnost Vybraná přechodná ustanovení novel Rejstřík XXIII

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

DAŇOVÉ ZÁKONY V úplném znění k 1. 1. 2015 s přehledy změn 2. aktualizace k 1. 8. 2015

DAŇOVÉ ZÁKONY V úplném znění k 1. 1. 2015 s přehledy změn 2. aktualizace k 1. 8. 2015 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů DAŇOVÉ ZÁKONY V úplném znění k 1. 1. 2015 s přehledy změn 2. aktualizace k 1. 8. 2015 Účinnost 4. 6. 2015 Zákon č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : 407. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75%

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Spotřební daně III/2 VY_32_INOVACE_36 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL PETROLsummit 2014 1 Struktura příjmů SR ze spotřebních daní minerální oleje líh pivo víno tabák 1-9 2013 % 1-9 2014 % Minerální oleje (MO) 55,4 58,0 58,3 58,0 Líh 4,6 4,8 5,0

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5.

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. Daně 2011 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. 2011 Změny k 1. 5. 2011 provedené zákonem č. 95/2011 Sb. jsou v textu naznačeny

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

307/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

307/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 307/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o povinném značení lihu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 353/2003 Sb. - zákon o spotřebních daních - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září

Více

05/34 Správa spotřebních daní

05/34 Správa spotřebních daní Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 322 05/34 Správa spotřebních daní Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 131 Rozeslána dne 29. prosince 2014 Cena Kč 189, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 131 Rozeslána dne 29. prosince 2014 Cena Kč 189, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 131 Rozeslána dne 29. prosince 2014 Cena Kč 189, O B S A H : 329. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 587 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních; ve znění zákona č. 199/1993

Více

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování. a) povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování. a) povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně, K ČÁSTI DRUHÉ Platné znění 2a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 2a (1) Česká obchodní inspekce kontroluje

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Název daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daň z vína a meziproduktů Spotřební daň z minerálních olejů Spotřební daň z tabákových výrobků Spotřební

Název daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daň z vína a meziproduktů Spotřební daň z minerálních olejů Spotřební daň z tabákových výrobků Spotřební Název daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daň z vína a meziproduktů Spotřební daň z minerálních olejů Spotřební daň z tabákových výrobků Spotřební daň z piva Spotřební daň z lihu Daň silniční Daň z příjmů

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 9. funkční období 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Věc: Novela zákona o SPD nová ustanovení vztahující se k tabákovým výrobkům

Věc: Novela zákona o SPD nová ustanovení vztahující se k tabákovým výrobkům Č. j.: 60470-2/2014-900000-231 Věc: Novela zákona o SPD nová ustanovení vztahující se k tabákovým výrobkům Ke znění zákona účinnému dne: 1. 12. 2014 Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k 1. 4. 2010

ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k 1. 4. 2010 ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k 1. 4. 2010 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Změna na základě zákona č. 331/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015 Cílem této novely zákona je výrazně omezit daňové

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2015 zákon s přehledy. Jiří Dušek Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2015 zákon s přehledy. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2015 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 155 názorných přehledů a 8 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY AUTOMOBIL A DANĚ Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Automobil a spotřební daně 1 Zákon o spotřebních daních Úpravy zákona č.221/2011

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Problematika daňového řízení při správě spotřební daně Zpracoval: Jiří Cajthaml Plzeň 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 226. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 227. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Právní úprava systému výběru spotřební daně

Právní úprava systému výběru spotřební daně Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava systému výběru spotřební daně Bakalářská práce Autor: Jan Šup Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Antonín Blomer

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie VLIV ZMĚNY VÝBĚRU SPOTŘEBNÍCH DANÍ NA PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Petra Bálková VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. Antonín

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : 7 Afs 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ 3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ Tato kapitola bude pojednávat o osobách, bez kterých by správa daní byla nemyslitelná. První část kapitoly je věnována správcům daně, jejich působnosti

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více