1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ"

Transkript

1 OBSAH Předmluva... XXV O autorech...xxvii Seznam použitých zkratek...xxix ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět úpravy Daňové území Vymezení pojmů Plátce daně Prokázání zdanění vybraných výrobků Prokázání oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně Předmět daně Vznik daňové povinnosti Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit Sazby a výpočet daně Osvobození od daně Uplatnění nároku na osvobození od daně Přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně a Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně b Zánik povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně c Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z moci úřední Vracení daně plátci Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit...70 V

2 15a Vracení daně ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil České republiky Zánik nároku na vrácení daně Zdaňovací období Daňové přiznání a splatnost daně Podmíněné osvobození od daně a Provozování daňového skladu b Další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového skladu c Povolení k provozování daňového skladu Zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední a Způsoby zajištění daně b Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň Zajištění daně a Povolení ručitele Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků a Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků b Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků a Podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků b Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků c Zánik povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků d Použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky VI

3 25 Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy Návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně Elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a Elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně b Elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně c Nedostupnost elektronického systému při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně d Nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně e Nedostupnost elektronického systému při vývozu f Náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně Porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání Zjednodušený průvodní doklad Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného členského státu nebo přes území jiného členského státu pro účely podnikání Doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu VII

4 33 Zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky a Zástupce pro zasílání vybraných výrobků b Podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků c Povolení pro zasílání vybraných výrobků d Zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední e Postup při zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky f Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání výrobků na daňové území České republiky g Daňové přiznání v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky h Použití zajištění daně pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky i Evidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků j Potvrzení související se zasíláním vybraných výrobků na daňové území České republiky k Zasílání vybraných výrobků na území jiného členského státu l Doprava vybraných výrobků zasílaných na území jiného členského státu Dovoz vybraných výrobků Zrušen Prodej za ceny bez daně a Povolení k prodeji za ceny bez daně b Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně Evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků Evidence ve skladu vybraných výrobků Evidence vedená oprávněným příjemcem VIII

5 39a Evidence vedená oprávněným odesílatelem Evidence vedená uživatelem Pravomoci správce daně [Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku] a [Rozhodnutí o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku] b Řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku c Uvolnění zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku d Propadnutí nebo zabrání zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku e Náhrada nákladů Pokuty a 43q ČÁST DRUHÁ OBECNÁ USTANOVENÍ O POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ a Povolovací řízení b Návrh na vydání povolení c Podmínky pro vydání povolení d Spolehlivost e Prokazování bezúhonnosti f Bezdlužnost g Ekonomická stabilita h Postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení i Rozhodnutí o návrhu na vydání povolení j Oznamovací povinnost držitele povolení k Změna povolení l Zrušení povolení na žádost m Zrušení povolení z moci úřední n Odklad zrušení povolení o Zánik povolení p Povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení q Použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení IX

6 44 131g ČÁST TŘETÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I Daň z minerálních olejů Plátce daně z minerálních olejů Předmět daně z minerálních olejů Vznik povinnosti daň z minerálních olejů přiznat a zaplatit Základ daně z minerálních olejů Sazby daně z minerálních olejů Osvobození od daně z minerálních olejů Doprava minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky Prokázání zdanění minerálních olejů Prokázání oprávněného nabytí minerálních olejů osvobozených od daně a Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně Nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně a Evidence minerálních olejů osvobozených od daně Vracení daně z minerálních olejů plátci Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla a Vracení daně z ostatních benzinů Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu a Daňové přiznání k dani z minerálních olejů a splatnost této daně Zajištění daně z minerálních olejů X

7 58a Doprava minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky b Doprava minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky v jednotkovém balení do jiného členského státu Uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje a Evidence minerálních olejů v daňových skladech Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu a Nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu b Podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím zkapalněné ropné plyny pro vlastní spotřebu c Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu d Zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu z moci úřední až 62a Zrušeny Dovoz minerálních olejů Vývoz minerálních olejů Zrušen a HLAVA II Daň z lihu Plátce daně z lihu Předmět daně z lihu Vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit Základ daně z lihu Sazby daně z lihu Osvobození od daně z lihu Uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu XI

8 73 Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně Prokázání zdanění lihu Prokázání oprávněného nabytí lihu osvobozeného od daně Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně Zajištění daně z lihu Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro líh Doprava lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky a Oznamování prodeje lihovin HLAVA III Daň z piva Plátce daně z piva Předmět daně z piva Malý nezávislý pivovar Vznik povinnosti daň z piva přiznat a zaplatit Základ daně z piva Sazby a výpočet daně z piva Osvobození od daně z piva Přijímání a užívání piva osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně a Prokázání zdanění piva Zařazení do velikostní skupiny Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro pivo Zajištění daně z piva a Evidence piva v daňových skladech Prokazování původu dováženého piva b HLAVA IV Daň z vína a meziproduktů Plátce daně z vína a meziproduktů Předmět daně z vína a meziproduktů Vznik povinnosti daň z vína a meziproduktů přiznat a zaplatit Základ daně z vína a meziproduktů Sazby daně z vína a meziproduktů Osvobození od daně z vína a meziproduktů XII

9 98 Přijímání a užívání vína osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně a Daňové přiznání k dani z vína a splatnost této daně Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro víno a meziprodukty Doprava tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky a Malý výrobce vína b Evidence vína v daňových skladech c 131 HLAVA V Daň z tabákových výrobků c Plátce daně z tabákových výrobků Předmět daně z tabákových výrobků a Vznik povinnosti daň z tabákových výrobků přiznat a zaplatit Základ daně z tabákových výrobků Cena pro konečného spotřebitele Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků Osvobození od daně z tabákových výrobků a Přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně bez povolení k přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně Prokázání zdanění tabákových výrobků Jednotkové balení Dovoz tabákových výrobků v rámci podnikatelské činnosti Oprávněný příjemce tabákových výrobků a Zrušen Zákaz prodeje za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele Snížení ceny pro konečného spotřebitele a Zákaz nákupu za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele Zákaz prodeje za cenu vyšší než cena pro konečného spotřebitele XIII

10 113 Zvláštní ustanovení Značení tabákovými nálepkami Porušení povinností při značení tabákových výrobků Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně a Zajištění daně z tabákových výrobků Zrušen Objednávání, odběr a distribuce tabákových nálepek a Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících staré sazbě daně b Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících nové sazbě daně c Prodej jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně Hodnota tabákové nálepky Zástavní právo Evidence a inventura tabákových nálepek Vracení tabákových nálepek a Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek v případě změny sazby daně u cigaret Žádost o snížení úhrady nebo zajištění Podmínky pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění Rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění Výše snížení úhrady nebo zajištění Zrušení rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění Povinnosti odběratele v souvislosti se snížením úhrady nebo zajištění a 130 Zrušeny [Případy, k nimž má být vydán zvláštní předpis] a 131g HLAVA VI Daň ze surového tabáku a Plátce daně ze surového tabáku b Předmět daně ze surového tabáku c Vznik daňové povinnosti ze surového tabáku XIV

11 131d Základ daně ze surového tabáku e Sazba a výpočet daně ze surového tabáku f Zdaňovací období g Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání k dani ze surového tabáku ČÁST ČTVRTÁ OMEZENÍ PRODEJE LIHOVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ Vymezení pojmů Zákaz prodeje Porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků a 134k ČÁST PÁTÁ ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ a Vymezení pojmu značkování a barvení vybraných minerálních olejů b Předmět značkování a barvení vybraných minerálních olejů c Zásady značkování a barvení vybraných minerálních olejů d Vývoz vybraných minerálních olejů e [Povinnosti při značkování a barvení vybraných minerálních olejů] f [Zákazy při značkování a barvení vybraných minerálních olejů] g Základní ustanovení o povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů h Zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů i a 134j Zrušeny k Porušení povinností při značkování a barvení vybraných minerálních olejů l 134v ČÁST ŠESTÁ ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ l Vymezení pojmu značkování některých dalších minerálních olejů m Předmět značkování některých dalších minerálních olejů XV

12 XVI 134n Zásady značkování některých dalších minerálních olejů o Vývoz některých dalších minerálních olejů p [Povinnosti při značkování některých dalších minerálních olejů] q [Zákazy při značkování některých dalších minerálních olejů] r Základní ustanovení o povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů s Podmínka pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů t Zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů u Zrušen v Porušení povinností při značkování některých dalších minerálních olejů w 134zg ČÁST SEDMÁ SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI w Vymezení základních pojmů x Registrační řízení y Podmínky registrace z Rozhodnutí o registraci za Zrušení registrace na návrh zb Zrušení registrace z moci úřední zc Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji zd Omezení nakládání se zvláštními minerálními oleji ze Evidence zvláštních minerálních olejů zf Oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem zg Zajištění zvláštního minerálního oleje nebo dopravního prostředku zh 134zzc ČÁST OSMÁ NĚKTERÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM zh 134zy HLAVA I Skladování surového tabáku pro jiný účel než pro výrobu tabákových výrobků...549

13 134zh Osoba skladující surový tabák zi Registrační řízení zj Podmínky registrace zk Kauce zl Žádost o snížení kauce zm Podmínky pro snížení kauce zn Snížení kauce zo Oznamovací povinnost osoby skladující surový tabák se sníženou kaucí zp Zrušení snížení kauce na návrh zq Zrušení snížení kauce z moci úřední zr Použití kauce zs Rozhodnutí o registraci zt Zrušení registrace na návrh zu Zrušení registrace z moci úřední zv Zánik registrace zw Informační povinnost správce daně zx Registr osob skladujících surový tabák zy Evidence surového tabáku zz 134zzc HLAVA II Společná ustanovení o nakládání se surovým tabákem zz Omezení nakládání se surovým tabákem zza Oznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku zzb Doklad pro účely dopravy surového tabáku zzc Zajištění surového tabáku nebo dopravního prostředku zzi ČÁST DEVÁTÁ SPRÁVNÍ DELIKTY ib HLAVA I Přestupky a Díl 1 Přestupky na úseku správy daně z minerálních olejů Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů a Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny b Díl 2 Přestupky na úseku správy daně z piva b Zrušen XVII

14 135c 135e Díl 3 Přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků c Přestupek proti jednotkovému balení d Přestupek proti zákazu nákupu za cenu nižší než cenu pro konečného spotřebitele e Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky f 135g Díl 4 Přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků f Přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků g Přestupky proti oznamovací povinnosti při prodeji lihovin na veřejnosti přístupných akcích h Díl 5 Přestupky na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů h Přestupky proti zákazu při značkování a barvení vybraných minerálních olejů i Díl 6 Přestupky na úseku značkování některých dalších minerálních olejů i Přestupky proti zákazu při značkování některých dalších minerálních olejů ia Díl 7 Přestupky na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji ia Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji ib Díl 8 Přestupky na úseku nakládání se surovým tabákem ib Přestupek proti nakládání se surovým tabákem j 135zzba HLAVA II Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob j 135r Díl 1 Správní delikty na úseku správy spotřebních daní j Správní delikt proti umístění přijatého vybraného výrobku k Zrušen l Správní delikt proti podmíněnému osvobození od daně XVIII

15 135m Zrušen n Správní delikty proti zajištění daně o Správní delikty proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně p Správní delikty proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání q Zrušen r Správní delikty proti zasílání vybraných výrobků s a 135t Zrušeny u 135x Díl 2 Správní delikty na úseku správy daně z minerálních olejů u 135x Oddíl 1 Správní delikty proti nákupu, prodeji a dopravě zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu u Správní delikty proti skladování zkapalněných ropných plynů v Správní delikty proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky w [Správní delikty proti povinnostem při nabývání a prodávání zkapalněných ropných plynů] x [Správní delikty proti povinnostem při dopravě a plnění zkapalněných ropných plynů do tlakových nádob] y Zrušen za 135zb Díl 3 Správní delikty na úseku správy daně z lihu z Zrušen za Správní delikty proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky zb Správní delikty proti oznamování prodeje lihovin zc Díl 4 Správní delikty na úseku správy daně z piva zc Zrušen XIX

16 135zd a 135ze Díl 5 Správní delikty na úseku správy daně z vína a meziproduktů zd a 135ze Zrušeny zf 135zp Díl 6 Správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků zf Správní delikt proti ceně pro konečného spotřebitele zg Správní delikty proti jednotkovému balení zh Správní delikt proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků zi Právní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele zj Správní delikt proti předmětu výhry v loterii a jiné podobné hře zk Správní delikty proti značení tabákovými nálepkami zl Správní delikty proti značení a použití tabákových nálepek zm Správní delikt proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek zn Správní delikty proti evidenci a inventuře tabákových nálepek zo Správní delikty proti vracení tabákových nálepek zp Zrušen zq 135zr Díl 7 Správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků zq Správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků zr Správní delikty proti oznamovací povinnosti při prodeji lihovin na veřejnosti přístupných akcích zs 135zv Díl 8 Správní delikty na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů zs 135zt Oddíl 1 Správní delikty proti povinnostem při značkování a barvení vybraných minerálních olejů XX

17 135zs [Správní delikty provozovatele daňového skladu, příjemce nebo dovozce minerálních olejů a výrobce nebo uživatele směsi značkovací látky a barviva při nakládání s minerálními oleji podléhajícími povinnosti jejich značkování a barvení a při nakládání se značkovací látkou a barvivem] zt [Správní delikty proti nabývání, výrobě, skladování a dopravě minerálních olejů podléhajících povinnosti jejich značkování a barvení a těch, které značkovány a barveny být nesmějí] zu Oddíl 2 Správní delikty proti zákazům při značkování a barvení vybraných minerálních olejů zu [Správní delikty proti nakládání s minerálními oleji, které ze zákona nesmějí být značkovány a barveny, a proti zákazům týkajícím se minerálních olejů, které podléhají povinnosti značkování a barvení] zv Oddíl 3 Další správní delikty na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů zv Správní delikt proti povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů zw Zrušen zx 135zza Díl 9 Správní delikty na úseku značkování některých dalších minerálních olejů zx 135zy Oddíl 1 Správní delikty proti povinnostem při značkování některých dalších minerálních olejů zx [Správní delikty výrobce a provozovatele daňového skladu, příjemce nebo dovozce minerálních olejů a výrobce nebo uživatele značkovací látky při nakládání s minerálními oleji podléhajícími povinnosti jejich značkování a při nakládání se značkovací látkou] XXI

18 135zy [Správní delikty proti nabývání, výrobě, skladování a dopravě minerálních olejů podléhajících povinnosti jejich značkování a těch, které značkovány být nesmějí] zz Oddíl 2 Správní delikty proti zákazům při značkování některých dalších minerálních olejů zz [Správní delikty proti nakládání s minerálními oleji, které ze zákona nesmějí být značkovány, a proti zákazům týkajícím se minerálních olejů, které podléhají povinnosti značkování] zza Oddíl 3 Další správní delikty na úseku značkování některých dalších minerálních olejů zza Správní delikt proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů zzb Díl 10 Správní delikty na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji zzb Správní delikty proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji zzba Díl 11 Správní delikty na úseku nakládání se surovým tabákem zzba Správní delikty proti nakládání se surovým tabákem zzc 135zze HLAVA III Propadnutí a zabrání zajištěných lihovin a tabákových výrobků zzc Propadnutí lihovin a tabákových výrobků zzd Zabrání lihovin a tabákových výrobků zze Společná ustanovení o propadlých a zabraných lihovinách a tabákových výrobcích XXII

19 135zzf 135zzi HLAVA IV Společná ustanovení zzf Odpovědnost právnické osoby a podnikající fyzické osoby zzg Příslušnost k projednání správního deliktu zzh Výše a splatnost pokuty zzi Zvláštní ustanovení o blokovém řízení ČÁST DESÁTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ HLAVA I Společná ustanovení [Povolovací řízení a stanovení zajištění daně před účinností zákona] a Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně v průběhu insolvenčního řízení [Stav ohrožení nebo válečný stav] Zrušen [Prováděcí předpisy] HLAVA II Přechodná ustanovení [Přechodná ustanovení regulující implementaci nových pravidel k 1. lednu 2004] HLAVA III Zrušovací ustanovení [Zrušené právní předpisy] HLAVA IV Závěrečné ustanovení Účinnost Vybraná přechodná ustanovení novel Rejstřík XXIII

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv OBSAH Předmluva.............................................................. XI Seznam použitých zkratek.................................................xv ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH........................

Více

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Předmluva... XXV O autorech...xxvii Seznam použitých zkratek...xxix ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH...1 1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...1 1 Předmět úpravy...1 2 Daňové území...5 3 Vymezení pojmů...8

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

DAŇOVÉ ÚZEMÍ. Daňové území 2

DAŇOVÉ ÚZEMÍ. Daňové území 2 Daňové území 2 134zz omezení nakládání se surovým tabákem, 134zza oznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku, 134zzb doklad pro účely dopravy surového tabáku, 134zzc zajištění

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 417 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 417 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 82 10. funkční období 82 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných

Více

3. V 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem a a doplňuje se písmeno f), které zní: f) nakládání se surovým tabákem..

3. V 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem a a doplňuje se písmeno f), které zní: f) nakládání se surovým tabákem.. Strana 2034 Sbírka zákonů č. 157 / 2015 157 ZÁKON ze dne 18. června 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných

Více

souhlas vlastníka ochranné známky s návrhem na stanovení ceny pro konečného bez č.

souhlas vlastníka ochranné známky s návrhem na stanovení ceny pro konečného bez č. Číslo aktu stanovisko k aplikaci 5 Název stanovisko k aplikaci 64 stanovisko k postupu správce daně při zjištění absence náležitostí daňových dokladů podle 5 prokazujících zdanění vybraných výrobků stanovisko

Více

DAŇOVÉ ZÁKONY V úplném znění k 1. 1. 2015 s přehledy změn 2. aktualizace k 1. 8. 2015

DAŇOVÉ ZÁKONY V úplném znění k 1. 1. 2015 s přehledy změn 2. aktualizace k 1. 8. 2015 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů DAŇOVÉ ZÁKONY V úplném znění k 1. 1. 2015 s přehledy změn 2. aktualizace k 1. 8. 2015 Účinnost 4. 6. 2015 Zákon č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

K části první návrhu zákona

K části první návrhu zákona Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : 407. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC 2 Zajištění VV nebo dopravního prostředku Ustanovení 42 Prokázat oprávněné nakládání při dopravě Prokázat

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 258 10. funkční období 258 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (Navazuje na sněmovní tisk č. 580 ze 7. volebního

Více

OBSAH. OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ( 251 až 376) Část šestá. Výkon rozhodnutí ( 251 až 351a)... 1

OBSAH. OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ( 251 až 376) Část šestá. Výkon rozhodnutí ( 251 až 351a)... 1 OBSAH Seznam autorů... XI Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XII Seznam zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XV Předmluva vydavatele... XXIII OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 417/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 417/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 417/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

Zákon č. 353/2003 Sb.

Zákon č. 353/2003 Sb. 1 z 108 13.9.2016 11:05 Zákon č. 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-353 Částka 118/2003 Platnost od 24.10.2003 Účinnost od 01.01.2004 Aktuální znění 29.07.2016-31.12.2016

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje Zákon o spotřebních daních v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 2003 o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I 254/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 2003 o spotřebních daních ve znění zákonů č. 479/2003 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 313/2004 Sb., č. 558/2004 Sb., č. 693/2004 Sb., č. 179/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Základy finančního práva. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Základy finančního práva. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základy finančního práva JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah 1) Daň z přidané hodnoty 2) Daně spotřební 3) Daně ekologické 2 Ad 1) Daň z přidané hodnoty Právní úprava zákon č. 235/2004 Sb., o

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Platné znění částí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zrušený text - přeškrtnutý Nový text - tučně (zákon č..../2012 Sb. k 1. lednu 2013) Zrušený text

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII OBSAH Seznam použitých zkratek...................................................... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali........................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..................................

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod...

OBSAH. Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod... OBSAH Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů.... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod... XXIII ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

ZÁKON ze dne o spotřebních daních. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne o spotřebních daních. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne. 2003 o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon stanoví podmínky zdaňování minerálních olejů,

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více

POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3

POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3 Daňové přiznání se podává: POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od 1. 1. 2012 k tiskopisu 25 540 GŘC - vzor č. 3 1) do 25. dne po skončení zdaňovacího období podle 18 odstavec 1 zákona č.

Více

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75%

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2001 rozpočtový výbor 398 USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 327 9. funkční období 327 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 208 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 2003 o spotřebních daních Změna: 479/2003 Sb. (část) Změna: 479/2003 Sb. Změna: 353/2003 Sb., 237/2004 Sb. Změna: 313/2004 Sb. Změna: 558/2004 Sb. Změna: 693/2004 Sb.

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Spotřební daně III/2 VY_32_INOVACE_36 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2017

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2017 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2017 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2017, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů. Jedná se o

Více

Zákon č. 46/2000 Sb... 1

Zákon č. 46/2000 Sb... 1 OBSAH Zákon č. 46/2000 Sb...................................................... 1 1 19 ČÁST PRVNÍ..................................................... 1 1 Předmět úpravy.........................................

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád..........................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení

ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení III. ZÁKON ze dne... 2013 o povinném značení lihu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Úvodní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento zákon stanoví a) povinné

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5.

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. Daně 2011 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. 2011 Změny k 1. 5. 2011 provedené zákonem č. 95/2011 Sb. jsou v textu naznačeny

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení

ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013 o povinném značení lihu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Úvodní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU ES

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU ES ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU III. ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ, ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠTÁ A ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - ZMĚNA ZÁKONA č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 201 10. funkční období 201 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (Navazuje na sněmovní tisk č. 514 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o povinném značení lihu. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o povinném značení lihu. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3539 307 ZÁKON ze dne 12. září 2013 o povinném značení lihu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 156 10. funkční období 156 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 418 ze 7. volebního

Více

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva... OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................. XI Seznam zkratek................................................ XX Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ III. Spotřební a ekologické daně

DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ III. Spotřební a ekologické daně Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ III. Spotřební a ekologické daně Ing. Jana Stibůrková Ing. Alena Poncarová 2011 Evropský polytechnický

Více

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 353/2003 Sb. - zákon o spotřebních daních - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek... 13

Obsah. Úvod Seznam zkratek... 13 5 Obsah Úvod... 11 Seznam zkratek... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Daňová kontrola...... Л.... 15 Daňová ztráta... 22 Daňový ručitel (výzva)... 24 Doméřovací

Více

307/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

307/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 307/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o povinném značení lihu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více