Osobní kontakt. Nový přístup k propagaci ECOeffectu přináší Čechům pozitivní výsledky. V tomto čísle. 3. vydání Léto 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní kontakt. Nový přístup k propagaci ECOeffectu přináší Čechům pozitivní výsledky. V tomto čísle. 3. vydání Léto 2013"

Transkript

1 Více o školeních na 3. vydání Léto 2013 V tomto čísle VLADIMÍR KYDLÍČEK Z ČESMAD BOHEMIA K PŘÍNOSŮM ECOEFFECTU 2 ECO-DRIVING: ČISTŠÍ A EKOLOGIČTĚJŠÍ JÍZDA 4 Časopis o nejkomplexnějším evropském programu ekologické jízdy Osobní kontakt Nový přístup k propagaci ECOeffectu přináší Čechům pozitivní výsledky ZAMĚŘENO NA TÝM STOJÍCÍ ZA PROJEKTEM ECOEFFECT 7 REPORTÁŽ Z DRUHÉ RUMUNSKÉ DEMO TOUR 11 REPORTÁŽ Z DRUHÉ ČESKÉ DEMO TOUR 12 1

2 Česká republika Bohemian rhapsody ROZHOVOR s Vladimírem Kydlíčkem vedoucím školicího střediska partnera projektu ECOeffect, sdružení ČESMAD Bohemia v Praze. Eva Šindelářová ho požádala o shrnutí jeho práce v rámci ECOeffectu a také o nastínění přínosů pro české řidiče 18. dubna jste v Benešově u Prahy absolvovali již druhou akci v rámci projektu ECOeffect s již vžitým označením Demotour. Zároveň od zahájení samotného projektu již uplynuly téměř dva roky. Co se vám vybaví dnes pod pojmem ECOeffect? Název projektu se již vžil jako pojem, který sám o sobě definuje školení hospodárné a bezpečné jízdy. Eco Effect chápeme jako pomyslnou známku, nalepenou na kabině řidiče, který úspěšně absolvoval jedinečný výcvik a svému zaměstnavateli ušetří nemalé finanční prostředky. Současně to může být vlajka ekologie i ekonomiky na firmě s vyškolenými podnikovými trenéry, kteří umí s novými i stávajícími řidiči díky ECOeffectu velmi dobře pracovat. Co pro ČESMAD znamená zapojení do tohoto mezinárodního projektu? Zde je třeba pohlédnout na sdružení autodopravců ČESMAD BOHEMIA ze dvou hledisek: 1. Jako profesní sdružení, které zprostředkováním systému ECOeffect poskytuje svým členům významnou konkurenční výhodu. 2. Zásadní součástí sdružení je školicí středisko, které pomocí programu ECOeffect rozšiřuje nabídku svých školení a získává tak jedinečný produkt, kterým může disponovat v nabídce dopravcům a řidičům a to i směrem k 2 Vedoucí Školicího střediska ČESMAD Bohemia Vladimír Kydlíček je přesvědčen, že ECOeffect nabízí velmi komplexní školicí produkt nečlenským společnostem. Účast v projektovém týmu ECOeffect znamená pak tedy nejen prestiž, ale i praktické marketingové a ekonomické efekty. Naplňuje realizace projektu tak, jak probíhá vaše původní očekávání? Je třeba přiznat, že jsme si nějaký čas ujasňovali některé technické aspekty systému ECOeffect. Také představa vedení projektu byla možná v první fázi poněkud ovlivněna tendenčním názorem, že v Česku nebo Polsku je tento systém převratnou omračující novinkou. Dnes vidíme situaci mnohem střízlivěji a je to ku prospěchu věci. Řešení úkolů projektu je nyní daleko blíže zákazníkům a praktické realizaci vlastního školení. Jak byste přiblížili nabídku ECOeffectu laickým zájemcům? Důležitá je skutečnost, že se jedná o školicí program, o metodu výuky a výcviku řidičů a jejich trenérů. Potencionální zákazníci mají někdy pocit, že si zakoupí zázračný software, který za řidiče vyřeší ovládání vozidla. Pravdou je přesný opak. Řidič si musí sám osvojit základní pravidla jak s vozidlem a jeho motorem zacházet. Systém ECOeffect mu pak předloží jednoznačné přehledné důkazy o tom, jak výrazně se může jeho chování projevit na výsledné spotřebě paliva. A nejen to, ale také na rychlosti a plynulosti přepravy, bezpečnosti provozu vozidla, opotřebování vozidla. Existují nějaké překážky nebo těžkosti při získávání zájemců o program ECOeffect a který ze školicích programů vidíte jako perspektivnější z hlediska poptávky? V České republice je již tradičně silniční doprava na vysoké technické úrovni. Z toho plyne také významná péče prodejců nových vozidel o své zákazníky a nabídka nejrůznějších bonusů ve formě školicích či sledovacích systémů v oblasti kontroly spotřeby paliva, opatření na úsporu paliva, proškolení řidičů apod. Je proto důležité vysvětlit zákazníkům jedinečnost systému ECOeffect a možnost jeho praktického využití i společně s dalšími systémy sledování vozidla, fleetmanagementovými programy atd. Když se podíváme na školení trenérů a školení přímo řidičů, pak z hlediska perspektivy poptávky nelze jeden či druhý program upřednostnit. Každý má svůj potenciál podle koncového zákazníka, či lépe řečeno podle počtu vozidel a řidičů v dané společnosti, složení vozového parku, přístupu firmy atd. Obecně lze předpokládat zájem o školení podnikových trenérů (TTT) u větších firem s ochotou zabývat se cílevědomě péčí o své řidiče. O školení přímo řidičů (EDP) mají zájem spíše menší firmy (i když to nemusí být pravidlo), s nimi však může být navázána dlouhodobější spolupráce.

3 ECO aktuality Plnou verzi uvedených textů najdete na www. ECOeffect.org/ aktuality/ Školicí program ECOeffect není určen jen pro kamionovou dopravu, přínosem může být také pro provozovatele autobusové dopravy a majitele malých nákladních vozidel Na trhu v ČR existuje poměrně rozsáhlá škála programů, nabízející dopravcům návod k úsporám paliva a případně i dalších měřitelných veličin spojených s provozem a řízením vozidla. Jaké postavení má mezi těmito produkty ECOeffect? Jedinečnost systému ECOeffect je v okamžitém vyhodnocení chování řidiče po skončení tréninkové jízdy. Z počítače moderních vozidel lze získat velké množství různých údajů. ECOeffect ale používá přehledně jen ty nejdůležitější pro hodnocení způsobu řízení a ovládání vozidla řidičem. Důležitou pomůckou pro trenéra je grafické zpracování údajů na displeji počítače, připojeného pomocí dekodéru na datovou sběrnici vozidla. V reálném čase pak může sledovat pohyby řidiče a okamžité důsledky v provozu vozidla (především sešlápnutí plynu, brzdění, řazení, otáčky motoru). Většina různých konkurečních programů je zaměřena na kontrolu parametrů vozidla a následné zpracování provozních dat. Na rozdíl od těchto programů a aplikací se školicí program ECOeffect zaměřuje především na chování řidiče. V zásadě nezávisle na druhu či značce vozidla. Nehraje roli, jestli se jedná o řidiče autobusu nebo nákladního vozidla a s určitým nadhledem lze použít princip systému i pro řízení lehkých užitkových a osobních vozidel. Nezanedbatelné jsou také již dlouholeté zkušenosti uplatnění systému v Belgii a dalších zemích. Nakonec je důležité propojení se systémem průběžného sledování výsledků řidičů a případné periodické opakování výcviku. Důležitým momentem ve vztahu k zákazníkům je skutečnost, že ECOeffect může být součástí širšího systematického modelu výchovy a výcviku řidičů a podnikového procesu Pokud firemní management dokáže řidiče správně motivovat, ekonomický přínos absolventů programu ECOeffect může být překvapivě velký ani v ČR není školicí model ECOeffect uveden poprvé. V současné době ovšem přichází na trh s oficiální podporou a publicitou společnosti Key Driving Competences a v partnerství s mezinárodní silniční unií IRU. Jaké má podle vás předpoklady rozšíření ECOeffectu? Further application of Další uplatnění školicího programu závisí na kvalitě školení trenérů a jejich zapálení pro další využívání systému ECOeffect. U větších firem úsporného provozu vozidel, bezpečné přepravy i bezpečnosti práce. Jaká jsou vaše očekávání uplatnění ECOeffectu jako produktu po skončení projektu? Předpokládáme ještě další rozvoj zlepšování přípravy trenérů a případně i nějaká technologická vylepšení s ohledem na technický vývoj vozidel. Nelze vyloučit začlenění ECOeffectu do nějaké komplexnější nabídky školicích a poradenských služeb. Velká Británie vítá rozhodnutí DfT o ECO-drivingu mimo rámec školení CPC Britské sdružení automobilových dopravců (RHA) uvítalo rozhodnutí Odboru dopravy o tom, že kurzy eco-drivingu nebudou povinným prvkem profesního školení řidičů (pro autobusovou i nákladní a kamionovou dopravu). Tuto problematiku si však chce ponechat pro revizi CPC řidičů. Pod vlivem průmyslové lobby bylo Sdružení již před třemi lety proti formálním konzultacím o zřazení povinného výcviku eco-drivingu do CPC. Je zřejmé, že své mínění nijak zádaně nezměnilo. Španělští vědci pracují na vývoji systému pro snížení nákladů a znečištění prostředí Tým ln Lab na fakultě informatiky (FIB) Katalánské polytechnické univerzity v Barceloně (UPC) vyvinul informační systém zlepšující řízení mobility osob a vozidel v silničním provozu, který je založený na procesech inteligentních dat. Tento systém je určen k řešení problematiky dopravních systémů a situací přetížení v silničním provozu, spotřeby energie, zejm. pohonných hmot, znečištění ovzduší škodlivými emisemi a kvality života ve městech. Cílem je nově a efektivně využít kombinaci tradičních technologií pro dopravní detekce (jako např. indukční smyčky, magnetometry, kamerové záznamy a radary) v kombinaci s novými technologiemi pro zachycení vozidel vybavených elektronickými zařízeními (jako např. GPS, bluetooth senzory a senzorickými čidly a štítky). Video o Eco-drivingu zahájilo Den Země v Kanadě Mladí kanadští řidiči uvedli sérii videí s problematikou ecodrivingu, která představuje tipy»

4 Eco-driving Čistší a ekologičtější jízda O vývoji technologií a rozvoji dovedností ecodrivingu, od výzkumu k praxi s Anouk Van den Bussche Tento článek byl původně publikován v dubnu 2013 v ERTICO emagazínu Pokud je řeč o jízdě autem, nevyhnutelně také narazíme na téma spotřeby paliva, jehož spalováním jsou produkovány emise nepříznivě ovlivňující životní prostředí. Podle Evropské agentury pro životní prostředí, 24% celkového množství skleníkových plynů v Evropské unii je produkováno sektorem dopravy a 17% přímo dopravou silniční. Je možné způsobem jízdy tato čísla ovlivnit? Experti v oblasti ecodrivingu věří, že ano. Na jedné straně jsou v nově vyráběných autech již zabudované moderní technologie, zaměřené zejména na snížení produkce emisí, a na straně druhé ty nejšetrnější zastoupené hybridními a elektrickými pohony nejsou ještě běžnou součástí vozových parků dopravních firem v Evropě. V žádném případě taková auta sama o sobě nevyřeší problém životního prostředí. V období mezi roky 1990 a 2010 emise CO 2 vyprodukované odvětvím silniční dopravy vzrostly téměř o 23%. Spotřeba paliva je ale pouze jedna strana mince. Způsob řízení vozidla zohledňující i aspekty životního prostředí je také důležitým faktorem ke snížení spotřeby paliva. Evropská strategie úsporných vozidel naplňuje jeden z cílů udržitelného rozvoje do roku Pracovní skupina CO 2 a vozidla Evropského 4

5 ECO aktuality programu změny klimatu (ECCP II), který je hlavním nástrojem Evropské komise pro přípravu dalšího rozvoje politiky EU věnované klimatu, označila inovace oblasti ecodrivingu za základní řešení problému znečištění životního prostředí emisemi. Zároveň také pobízí automobilový průmysl k investicím do těchto inovací. Tato strategie byla také začleněna do Bílé knihy o dopravě Evropské komise z roku 2011, která vymezuje plán aktivit vedoucích k dalšímu snížení znečištění životního prostředí odvětvím dopravy. Řada výzkumných a praktických projektů financovaná Evropskou unií zaměřených na snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí zahrnuje znalosti z oblasti ecodrivingu. CO JE ECODRIVING? Ecodriving je způsob řízení vozidla. Rozborem a následnou změnou způsobu řízení je možné ušetřit značné množství paliva. Jedním z hlavních cílů tohoto nového způsobu řízení je ochrana životního prostředí. V zásadě, dodržováním několika metod ecodrivingu, je možné projet stejnou trasu s menší spotřebou paliva a tím pádem i produkovat méně CO 2. V důsledku to vede k celkovým úsporám nákladů a vyšší bezpečnosti silničního provozu. Pozitivní efekt ecodrivingu je opravdu víceúčelový. Ochrana životního prostředí je hlavním cílem ecodrivingu, zajímavé jsou ovšem i úspory provozních nákladů jak pro všechny řidiče, tak i pro dopravní firmy. Mimo jiné jízda v souladu se zásadami ecodrivingu napomáhá zlepšovat komfort a bezpečnost řidičů i ostatních účastníků provozu. K optimalizaci ecodrivingu, se několik výzkumů a projektů se zabývá rozvojem ad-hoc technologií, které podporují způsob řízení dle zásad ecodrivingu využitím Systému Intelligent Transport (ITS- Intelligent Transport Systems) jako podpůrné technologie. Tyto podpůrné systémy propojují vůz s jiným vozem a vůz s trasou jízdy a poskytují informace v reálném čase o průběhu jízdy. Jedná se o prvky nebo úkony, které je nutné vzít v potaz při změně způsobu řízení. Podívejme se nyní na Stejnou trasu projedete s nižší spotřebou paliva, pokud budete dodržovat pravidla eco-drivingu projekty financované Evropskou komisí, abychom porozuměli tomu, jak nám mohou v této problematice pomoci. VÝZKUM A HODNOCENÍ: MĚŘENÍ DOPADU A METODOLOGIE K podpoře ecodrivingu pomocí ITS, bylo nejdříve nutné zjistit rozsah jejich vlivu a vyvinout metodologii a měřící systém. To přesně je cílem projektu ECOSTAND, který byl zahájen v prosinci 2010 a týká se tří mezinárodních oblastí (Evropská unie, Japonsko, Spojené státy americké), které spolupracují na společné» a výzvy řidičům, jak uspořit čas, pohonné hmoty a další finanční náklady. Peter Christianson, prezident Mladých kanadských řidičů říká, že malé akce mohou přispět k dlouhodobě pozitivním výsledkům. Pokud každý řidič použije aspoň jeden z našich tipů k vylepšení svého stylu jízdy, kumulativní úspory mohou být obrovské. Na počest Dne Země jsme zahájili touto ECO serií v níž chceme kanadským řidičům ukázat, jak mohou pomocí jednoduchých tipů, dospět k úsporám pohonných hmot a emisí a tím ušetřit celkové náklady. Více na Ford investuje 50 tis. US $ do aplikací kontrolujících spotřebu paliva Ford Motor Company oznámila zahájení nové etapy konstrukce vozidel a vyzvala vývojáře hardware a software, aby se podíleli na vývoji úspornějšího automobilu a zároveň pomohli zákazníkům lépe ovládat jejich řidičské návyky. Ford vybízí vývojáře aplikací, aby na technologické platformě vozidel Ford nastavili řešení, jak pomoci řidičům zlepšit bilanci spotřeby paliva. Úspěšné aplikace hodlá firma odměnit částkou 50 tis. US $. Management spotřeby pohonných hmot Anglické dopravní firmy, které mají k dispozici historická srovnávací data o spotřebě paliva a najetých kilometrech mohou žádat o bezplatné kurzy eco-drivingu. Tento model nabízí Energy Saving Trust (EST) a Vertivia Mileage Management dodavatel software pro registraci najetých km sloužící k vyhodnocení efektivity výcviku eco-drivingu. EST nabídne řidičům jako část programu zdarma i trénink Chytřejšího řízení (Smarter Driving). Po jeho absolvování bude analyzovat úspory paliva dosažené v následujícím roce. Součástí studie bude i kontrola minimalizace vlivu jiných faktorů na spotřebu paliva. Obě zainteresované organizace tvrdí, že je to poprvé, kdy bude měřena dlouhodobá efektivita výcviku zaměřeného na spotřebu 5»

6 Eco-driving ECO aktuality metodologii, aby bylo možné správně měřit vliv Systému Intelligent Transport na využití energie a emise CO 2. Tento systém podpory ecodrivingu je jedním z vícera systémů, které projekt zkoumá, nicméně je to ten nejdůležitější. VÝZKUMNÉ A PILOTNÍ PROJEKTY: NOVÉ TECHNOLOGIE PODPORUJÍCÍ ECODRIVING Možná se ptáte: Co tyto nové technologie dělají konkrétně a jak vypadá takové vozidlo, které je těmito technologiemi vybaveno? Abychom to zjistili můžeme se vydat do Helmondu v Nizozemí. Toto středně velké město nedaleko Eindhovenu disponuje systémem, na který je možno aplikovat pilotní projekt FREILOT zaměřený na úspory paliva při přepravě v intravilánu. Tento projekt je nyní ve fázi testování a ověřování výsledků a dokonale navazuje na projekt ecomove. OPTIMALIZACE A PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ ECODRIVINGU PODPOROVANÝCH SYSTÉMEM ITS Jeden z nejefektivnějších pomocných nástrojů ecodrivingu využívaných ve zkušebních vozech projektu ecomove používaných v Helmondu je nepochybně dynamicky využívaný plynový pedál. Neocenitelný faktor je ovšem také absolvování kurzu zkušeným instruktorem. JAK SE STÁT ECO-ŘIDIČEM: TRÉNINK A MOTIVACE Každý se může začít řídit pravidly ecodrivingu, ale abychom dosáhli výrazných a trvalých změn ve způsobu řízení, je vhodné školení nenahraditelné. Tím spíše, pokud je řeč o řidičích profesionálech, kteří musí zohlednit ještě další aspekty jako je například rychlost. 6 COSMO je dalším obchodním případem jak výborně využít programu eco-driving EETS umožňuje lektorům bezprostředně sledovat a měřit styl jízdy a dovednosti řidičů S ohledem na specifické potřeby odvětví silniční dopravy, projekt ECOeffect nabízí vysoce kvalitní program ecodrivingu, který kombinuje nejnovější technologie, pokročilé školicí metody a zachování bezpečnosti silničního provozu. Program se skládá z teoretické i praktické části a je možné ho využít jak pro řidiče, tak i pro instruktory ecodrivingu. Přínosy programu pro dopravní společnosti jsou jasné a zcela konkrétní: ušetřit palivo, čas a peníze, ale také posílení pozice firmy na trhu tím, že společnost ukáže svůj kladný vztah k životnímu prostředí. ECOeffect Training System (EETS) umožňuje instruktorům individuálně měřit, vylepšit a ohodnotit dovednosti každého řidiče, což je často kritický bod v dlouhodobých projektech firmy. paliva. Navíc bude sledována v celonárodním měřítku. Trénink Chytřejšího řízení vyvinutý EST je určený řidičům komerčních vozidel a vanů. Z údajů absolventů za posledních 5 let vyplývá, že bezprostředně po výcviku se jejich spotřeba v průměru snížila o 15 %. Software společnosti Vertivia bude poskytovat přesná data o spotřebě a najetých kilometrech každému řidiči, tak aby mohl spočítat svou individuální spotřebu paliva. Aktuálně o dobíjení elektromobilů Zvyšující se důraz na snížení emisí CO 2 a požadavek, aby elektromobily tvořily 20% podíl všech vozidel na silnici do roku 2030 v několika asijskopacifických zemích, povede v tomto regionu k rychlému růstu sítě stanic pro dobíjení elektromobilů. Daňové úlevy a vládní pobídky týkající se elektromobilů a dobíjecích stanic ještě více urychlí růst tohoto trhu. Nová šetření firmy Frost & Sullivan zjistila, že v roce 2012 bylo nově instalováno jednotek a odhad pro rok 2020 dosáhuje dobíjecích jednotek. Šetření zahrnuje stanice na stejnosměrný proudúroveň 1 a 2 a stanice na bázi indukčního nabíjení. Výhodou přístrojů s různou dobou dobití je flexibilita dle požadavků uživatelů. Naopak dlouhé dobíjecí doby stejnosměrných nabíječek úrovní 1 a 2 odrazují potenciální zákazníky. Rychlé DC dobíječky s nejkratší dobou nabití, však mají vysoké instalační náklady. Obrovské vzdálenosti mezi dobíjecími stanicemi, zejména ve velkých zemích jako např. v Austrálii, také představují problém pro zákazníky, kteří se snaží dosáhnout stanici před tím, než se jejich auto vybije. Nová pravidla pro bezpečnou jízdu Evropská komise v uplynulém víkendu navrhla nová pravidla umožňující výrobcům vyvíjet aerodynamičtější nákladní automobily, které přispějí k úsporám paliva o 7 10%, snížení emisí skleníkových plynů»

7 Partneři ECOeffect Pozitivní efekt Motto projektu ECOeffect je Ušetři čas, Ušetři palivo a Ušetři peníze, přičemž se zavazuje vyučovat východoevropské řidiče nákladních vozů a kamionů bezpečněji. S blížícím se koncem projektu, Kevin Borras, odpovědný za publicitu projektu, hovořil s pěti zástupci realizačního týmu projektu Pokud dnes poprvé držíte v ruce výtisk časopisu ECOeffect, připravili jsme pro Vás stručný přehled toho, co je ECOeffect. ECOeffect je vysoce kvalitní program ecodrivingu kombinující nejnovější technologii, pokročilé školicí metody a bezpečný způsob jízdy, speciálně navržené prvky pro odvětví silniční dopravy. Tento program zahrnuje techniku, školení a monitorovací zařízení, aby přinesl co nejefektivnější snížení spotřeby paliva. Zahrnuje znalost a expertízu pro kteréhokoliv dopravce nebo školicí středisko zajímající se o ecodriving. S podporou Evropské komise, ECOeffect pomáhá integrovat ecodriving do Evropské profesionální řidičské kvalifikace. Program ECOeffect si klade za cíl předávat znalosti zkušenými instruktory. S využitím softwaru ECOeffect (EETS- ECOeffect Training System), jsou instruktoři schopni individuálně měřit, vylepšit a vyhodnotit řidičské dovednosti každého profesionálního řidiče. Školení podporuje nejen logické a bezpečné jednání, ale bere také ohled na životní prostředí a ekonomiku. Program nabízí dva rozdílné typy školení, viz schema 1 a 2, v zásadě se jedná o 1denní školení řidičů (EDP- ECOeffect Driving Programme) a 3denní školení instruktorů (TTT- Train-the-Trainer). Cílová skupina tohoto programu jsou dopravní firmy (a samozřejmě jejich řidiči) v České Republice, Polsku a Rumunsku. Chorvatsko, Francie, Litva a Srbsko se nedávno také přihlásily do tohoto programu. Tolik ve zkratce k vysvětlení podstaty projektu ECOeffect a jeho cílů. Ale projekt není úspěšný bez odhodlání a oddanosti lidí, kteří ho realizujíbez těch, kteří přemění nápad v realitu, nebo v tomto případě produkt. Přes dva roky existence ECOeffectu, velmi úzce spolupracujeme a často cestujeme do třech cílových zemí, tak jako do Bruselu na setkání s vedením projektu- Mezinárodní unií silniční dopravy (IRU- International Road Transport Union). Partneři projektu pochází z Velké Británie, Švédska, Švýcarska, Belgie a Nizozemí, jakož i z České Republiky, Polska a Rumunska a společně jsme ECOeffect 1denní školení již prožili mnoho velmi zajímavých zkušeností (byli jsme zaseknuti ve výtazích, zmeškali jsme letadla, poranili si oči, byli bezděčně napadeni taxikáři) a tak jsem se zeptal pěti zástupců projektu na jejich zkušenosti s prací na takovém velkém a časově náročném projektu, co je přesvědčilo ke spolupráci a jak se jim daří vypořádat se s prodejem nápadu sérií školení, které jsou, alespoň na první pohled, jinde dostupné zdarma. Joakim Gudmundsen, GoGreen, Švédsko Zodpovědný za vzdělávání ECOeffect je jiný, protože není jen o výuce ecodrivingu. ECOeffect se zabývá celostním přístupem k ecodrivingu. Firmy potřebují více než jen školení svých EDP: ECOeffect Driving Programme je jednodenní školení řidičů Jedná se o mix teorie v učebně (ecodriving a bezpečnost silničního provozu) a praktických jízd v reálném provozu Řidiče vede zkušený instruktor ECOeffect Úkony řidiče jsou měřeny a zaznamenávány během jízd EETS systémem Školení plně odpovídá požadavkům Evropské směrnice 2003/59 EC, která vymezuje jak základní kvalifikaci, tak periodická školení řidičů Jeden celý den školení (7 hodin) řidičů. Potřebují systém ke sledování spotřeby paliva řidičů po absolvování školení a vedení firmy musí být zapojené od samého začátku. Musí takto přistupovat k projektu a uskutečnit jednotlivé kroky ve správném pořadí a také musí mít pracovníky, kteří mají k dispozici prostředky a kompetence dát věci do pohybu. V tomto případě je management velice důležitý. Ecoeffect nabízí tento celostní přístup se systémem pro zavedení jednotlivých kroků ve správném pořadí a ke sledování dodáváme technický systém. Nazýváme to ATM model, což znamená Assessmenthodnocení, Train- školení a Monitor- sledování a dodáváme také EETS systém. ECOeffect dává také našim zákazníkům možnost získat vlastní pracovníky, kteří mohou převzít ve firmě zodpovědnost za ecodriving, protože nabízíme také školení jejich vlastních instruktorů, kteří mohou vést školení a organizovat následné sledování. Snížení produkce emisí je velmi náročné, ale snížení produkce CO 2 je ještě náročnější. Téměř všechny zplodiny, které vychází z auta, je možné přeměnit, vyčistit či zmenšit jejich množství pomocí různých technických komponentů ve voze, jako jsou filtry a různé katalyzátory. Pokud ale jezdíte na palivo s uhlovodíkovým základem, tak jeho spalováním vzniká značné množství» 7

8 Partneři ECOeffect emisí oxidu uhličitého. Jediná cesta ke snížení jeho produkce je menší spotřeba paliva, nebo využití paliva z obnovitelných zdrojů. Snížení spotřeby paliva je proto velmi významný faktor ve snížení produkce emisí oxidu uhličitého. A protože lidstvo stále hledá uspokojivá paliva z obnovitelných zdrojů, zdá se, že snížení spotřeby je jediná cesta. Komplexní přístup ke změně chování řidiče za jízdy je rozhodující rozdíl mezi programem ECOeffect a jinými programy ecodrivingu. Je to ale také lidský aspekt programu, samotné vedení firem má nyní možnost vyškolit si svůj personál. Firma drží celý projekt ve vlastních rukou a přebírá plnou odpovědnost za vykonání celého řetězce úkonů jako je monitoring, sdělování výsledků řidičům a udržení projektu v chodu v delším časovém úseku. Toto vše přispívá ke zdravějšímu a přívětivějšímu pracovnímu prostředí, které je výsledkem celého vzdělávání. Když se řidiči naučí, že rychlá jízda není důležitá, ale udržení stálé rychlosti ano, jsou mnohem uvolněnější. Důležité tedy je udržení stabilní rychlosti k tomu, aby řidič dojel 8 včas. Tímto zjištěním jsou často řidiči, kteří prošli školením ve Švédsku, velmi překvapeni. Základem je, aby management firmy měl stejný názor na to co je důležité jako samotní řidiči. Management by měl převzít zodpovědnost za načasování a neměl by nechat všechnu odpovědnost na řidiči, pokud například přijede o něco málo později, než je naplánováno. Kris Jooris, Key Driving Competences, Belgie Zodpovědný za program školení Školení ECOeffect EDP je poskytované profesionálními a mezinárodně certifikovanými instruktory, kteří se navíc řídí osvědčenými školicími metodami. Instruktoři využívají pokročilý software, který je napojen na vozidlo tak, aby mohl objektivně měřit silné a slabé stránky řidičů, identifikovat činnosti, které je nutné vylepšit a předvést jak dosáhnout tohoto zlepšení. Půl až jeden celý den je věnován práci přímo s řidiči v jejich normálním pracovním prostředí, tedy ve voze v ECOeffect třídenní školení instruktorů Školení instruktorů TTT: Train-the- Trainer bylo vyvinuto ke zdokonalení metod, znalostí a dovedností instruktorů, kteří školí profesionální řidiče Jedná se o třídenní školení pro maximálně 3 účastníky Cílem tohoto programu je naučit a zavést správnou teorii a praxi podle programu ECOeffect a zároveň zavést metody ECOeffectu do prostředí profesionálních řidičů Jedná se o kombinaci teoretických bloků v učebně a praktických jízd v reálném provozu alespoň jednou denně Školení vybaví instruktory základními informacemi, znalostmi, metodami a nástroji aby byli sami schopni vybudovat a poskytovat vysoce kvalitní školení ecodrivingu provozu. Cílem školení je vylepšení řidičských dovedností s ohledem na vývoj v technologii vozidel a to vše pro všechny značky. Využíváme vysoce nezávislé tréninkové metody k vylepšení řidičských dovedností spíše než přesvědčování řidičů o tom, že některé značky nebo typy vozidla jsou lepší než jiné. Založený na důkladném a detailním pozorování a podávání informací o dosažených výsledcích, ECOeffect může poskytnout a prezentovat důkazy o výsledcích. Čím více úspěchů, tím více bude firem, které začnou vzdělávat své řidiče podle programu ECOeffect. Klíčový prvek programu ECOeffect je, že každá dopravní společnost si může nechat vyškolit svého firemního instruktora a tímto využívat náplň a tréninkové nástroje (EETS v rámci programu ECOeffect). To je rozhodně výhodná a odlišující se nabídka pro dopravní průmysl. Ujištění se, že výsledky jsou pravidelně sdělovány a konzultovány s řidiči je něco, co nenabízí jiné programy i když je to velice důležitý prvek pro dlouhodobé výsledky. Přizpůsobení chování řidiče situaci vede ke zmenšení stresu za volantem. To samé platí pro bezpečnost řidiče a ostatních účastníků silničního provozu. Dobře vyškolený řidič se dočká většího uznání za práci, kterou vykovává, a tímto i lepšího pracovního ohodnocení. Dopravním společnostem vzroste zisk, a tím pádem bude spokojenější management, akcionáři Snížení produkce emisí oxidu uhličitého je jedním z cílů projektu- není to tak složitý problém jak by se mohlo zdát, protože naše metody jsou velice jednoduché: snížení spotřeby paliva tím, že naučíme řidiče jezdit mnohem efektivněji, ujištění se, že zůstávají motivovaní, aby jim stálo za to nadále věnovat pozornost tomuto způsobu řízení. Tímto způsobem uvidíme společně se snížením spotřeby paliva také menší produkci emisí CO 2. Hedi Mauer, Panteia, Nizozemí Zodpovědná za DemoTour ECOeffect Mojí vášní je udržitelnost nákladní dopravy. To co mne přesvědčilo připojit se k ECOeffectu bylo, že jsme zkušený tým kvalifikovaných lidí, kteří jsou schopni dodat produkt ecodrivingu, který stejnoměrně prospívá jak silniční dopravě, tak životnímu prostředí. Pomocí programu ECOeffect tato změna nastává: postavili jsme sami sebe před úkol, kterým je dosažení měřitelných výsledků, co se týče počtu vyškolených instruktorů a řidičů, stejně tak jako ušetřené palivo a snížení produkce emisí CO 2. Dopravci často pracují s velmi omezeným rozpočtem. Jedinou cestou pro společnosti ke zvýšení zisků je snížení nákladů tím, že řidiči budou jezdit efektivněji. Toto ovšem od řidičů vyžaduje změnu způsobu myšlení a řízení. Na první pohled se to zdá jako paradox, ale pomocí ECOeffectu řidiči ušetří čas i peníze. To na čem záleží je jejich postoj a způsob řízení. Zkušenost řidičů je, že jsou produktivnější a uvolněnější a také, což ovšem záleží na managementu firmy, odměněni s ohledem na zisk společnosti. Ve členských zemích využíváme DemoTour k propagaci programu ECOeffect na každém trhu zemí, které jsou do projektu zapojeny. Cílem první DemoTour bylo uvedení do povědomí širšího publika, které zahrnovalo dopravní společnosti, zástupce médií i vládní představitele. Jedním z cílů projektu je prosazení jednodenního školení řidičů

9 ECO aktuality (EDP) do národní Certifikace profesní způsobilosti (CPC- Certificate of Professional Competence). Tudíž je nutné, aby ECOeffect byl také správně představen zákonodárcům v každé cílové zemi a to na národní i evropské úrovni. Jako hlas dopravního průmyslu se IRU pouze nesnaží o vylepšení dopravní obslužnosti po celém světě ale také o stálý rozvoj, zejména profesním školením. V tomto směru ECOeffect velice dobře odpovídá profilu IRU. Na druhé straně program ECOeffect využívá výborného pokrytí Akademie IRU skrz akreditovaná školicí střediska na cílových trzích. Kromě toho, IRU a její vzdělávací větev Akademie IRU hrají klíčovou roli v prosazování ECOeffectu (ecodrivingu) do pravidelných školení řidičů na národní úrovni lobbováním a podpory na místních trzích a také setkáními s příslušnými státními orgány. Připojením Chorvatska k Evropské Unii v červenci tohoto roku, jsme se chopili příležitosti vstoupit s ECOeffectem na čtvrtý trh. Členská základna IRU je velmi široká, jedná se o 73 zemí na 5 kontinentech a to je velká výhoda při zavádění ECOeffectu na nové trhy. Aleksandra Winiecka, OSK HSF Logistics, Polsko Zodpovědná za veškeré aktivity ECOeffectu v Polsku jako Akademie IRU v Polsku Kurzy ecodrivingu, které OSK HSF Logistics nabízí, nejsou typu přijdu-odejdu, na kterých se zúčastníte školení, zaškrtnete několik políček a tím celá věc končí. Opravdu věnujeme pozornost tomu, abychom se ujistili, že řidiči uplatňují zásady ecodrivingu, které se naučili. Dopravní firmy ECOeffect nástroj monitoringu ECOeffect nástroj monitoringu je nový prvek programu ECOeffect. Cílem tohoto nástroje je každý měsíc podávat zprávu řidičům, kteří absolvovali školení o tom, kolik paliva natankovali a poté podá zprávu o množství ušetřeného paliva a produkci emisí CO 2. Pro využití tohoto systému je nutné přihlásit se na školení ECOeffect a poté obdržíte uživatelské jméno a heslo. chtějí vidět dlouhodobý efekt, ne jen počáteční nadšení. K dosažení dlouhodobého efektu ale musí být připraveni investovat do organizace monitoringu výsledků po školení a patřičného organizování řidičů a jejich jízd. ECOeffect je komplexní, velmi dobře připravený produkt, zahrnující všechny nezbytné náležitosti. Znalosti, které poskytujeme a vyučujeme, jsou velmi dobře zorganizované a sjednocené, včetně učebních materiálů k celému školení. Mimoto, potřeby jednotlivých dopravních firem jsou pro nás klíčové. Program ECOeffect je velice dobře přichystán, aby mohl být následně přizpůsoben na míru každé firmě. Tímto podporujeme rozhodnutí firem nechat si vyškolit svého interního lektora, který zná specifika firmy, resp. typy vozidel, trasy, systém práce apod. a nakonec může vést pravidelné měření výsledků jízd řidičů. Dlouhodobost je velice významný faktor ve školení ECOdrivingu. Analýza výsledků jízd poskytuje přehled o tom, jak řidiči uplatňují to, co se během školení naučili. Školení bez dlouhodobých výsledků je ztráta času a peněz. Chceme, aby tomuto dopravní firmy porozuměly, ale zároveň to od nich vyžaduje práci a soustavné organizování monitoringu- je potřeba správně zorganizovat zaměstnance i prostředky. Toto je první projekt tohoto typu, kterého se OSK HSF účastní a naskočili jsme do něj poměrně pozdě. Naše historie jako školicího střediska není až tak dlouhá, proto fakt, že jsme byli vybráni do projektu, byli nuceni vypořádat se se všemi požadavky je pro nás něco odlišného, než čím jsme se zabývali dříve, ale zároveň to znamená, že jsme obstáli v pozici partnera projektu a to je pro nás velký úspěch, nicméně je to pouze začátek. OSK HSF chce pokračovat v rozvoji a v tomto směru očekáváme více. Monika Lacna-Nowak, IRU, Švýcarsko Zodpovědná za všechno a za všechny Akademie IRU se rozhodla certifikovat školicí programy ECOeffectu z více důvodů. Za prvé, oba programy- školení řidičů i školení instruktorů byly speciálně navrženy pro sektor silniční dopravy. Přispívají k významným finančním úsporám na palivu a nákladech na údržbu, významně redukují produkci emisí CO 2 a zvyšují efektivnost využití paliva. Na druhé straně mají také oba programy nepřímý vliv na redukci rizik na silnici, nehod a obětí na životech, tím pádem pomáhají zvyšovat bezpečnost na silnicích. Za druhé, programy jsou do značné míry zaměřeny na lidský faktor, to znamená vylepšování řidičových úkonů ve voze a jeho vědomosti o vozidle. Tento program je zaměřen na zdokonalení tří základních» a také zajistí vyšší bezpečnost účastníků silničního provozu. Návrh povoluje oblejší tvary kabin a použití aerodynamických klapek na zadních stranách návěsů. Toto opatření významně zlepší aerodynamiku vozidel a ušetří přibližně 5000 ročně na nákladech na pohonné hmoty u standardního nákladního vozidla, které ročně najede cca km. To reprezentuje 7-10% snížení emisí skleníkových plynů (tj tun CO 2 na km). Současně se tím zvětší pole výhledu řidiče, což pomůže potenciálně ochránit účastníků silničního provozu jako např. chodců a cyklistů každý rok. Viceprezident Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, řekl: Cihla má nejméně aerodynamický tvar, jaký si lze představit. Proto potřebujeme zlepšit tvar a formu nákladních vozidel na našich silnicích. Tyto změny povedou k čistší a bezpečnější dopravě. Sníží dopravcům částky na účtenkách za palivo a dají evropským výrobcům náskok při navrhování automobilů budoucnosti a zelenější kamiony pro globální trh. Průměrná spotřeba paliva prodaných vozů v USA na rekordně nízké úrovni Podle výzkumníků z Výzkumného dopravního institutu Univerzity of Michcigan zůstává spotřeba paliva nových vozidel prodaných v USA rekordně nízká, a to již druhý měsíc za sebou. Průměrná spotřeba paliva vozidel, lehkých nákladních vozů a minivanů a SUV zakoupených v únoru se ustálila na 24.5 mpg, stejně jako v lednu a zlepšila se o více než 4,4 mpg od října 2007, který byl poprvé monitorován výzkumníky z UMTRI Michaelem Sivakem a Brandonem Schoettlem. V pravidelné aktualizaci národního rejstříku ECOdrivingu, který publikuje průměrné měsíční emise generované jednotlivými americkými řidiči se ukazuje, že emise skleníkových plynů řidičů nově zakoupených vozidel jsou nižší ve srovnání s hodnotami ze října

10 Partneři ECOeffect Kalendář 6. červen 2013 Seminář Akademie IRU Záhřeb, Chorvatsko Akademie IRU Workshopy a Semináře uvádí Chytří lidé a chytré postupy pro chytré podnikání Akce se koná ve čtvrtek 6. června v ORYX Centar za sigurnu vožnju, Stjepana Radića bb, Mičevec, Croatia. Vedoucí sekce školení IRU Patrick Philipp objasňuje metodiku výcviku programu ECOeffect soustředěnému publiku druhé polské Demo Tour ve Varšavě (nahoře); Joakim Gudmundsen z GoGreen hovoří o vzdělávacích procesech programu (v popředí); tým stojící za projektem ECOeffect Zasedání představí moduly jednodenního a třídenního školení programu ECOeffect, proces monitoringu výsledků, přednášku jak vést řidiče, aby byli eco- kompetentní, praktické jízdy a work shop správného brzdění. 17. září 2013 ECOeffect závěrečná Demo Tour, Vilnius, Litva řidičských kompetencí: Předvídání (jak se naučit být při řízení aktivní a ne jenom reagovat na vzniklé situace za jízdy), Jednání (jak si osvojit zásady ecodrivingu abych dosáhl vytyčeného cíle) a Praxe (jak být schopen za jízdy uplatnit to, co jsem se naučil během teorie ecodrivingu). V neposlední řadě, využitím specializovaného záznamového zařízení, systému EETS, máme možnost udržet řidiče zapojené do celého školenípomocí systému si mohou ověřit, zda správně zvládli při jízdě to, co se naučili v teoretické části. Jedním z cílů projektu je umožnění jiným subjektům, 10 které nejsou zapojeny do projektu, využívat produkty projektu, aniž by museli investovat do změn zásadních prvků dostupných na daném trhu. Naše školicí materiály byly navrženy mezinárodně renomovanými experty (partnery projektu), kteří využili nejlepší metody k dosažení cíle, kterým je sladit školicí standarty na globální úrovni a jejich vhodné užití na každém místním trhu. Touto cestou jsme již byli schopni je představit ve Francii, Chorvatsku, Srbsku a Litvě. Školicí materiály a nástin průběhu školení jsou pro zájemce k dispozici na internetové stránce Akademie IRU. Z pohledu Akademie IRU, bylo důležité vyvinout nejlepší standarty a praxi, abychom mohli dodat sjednocené školení ecodrivingu napříč Evropou i za jejími hranicemi. Všechny zapojené strany jsou obeznámeny se změnami týkajícími se zavedení směrnice 2003/59/EC. Různorodost dopravy a zavedení prvků jako je profesionalita, vysoké školicí standarty a kvalita musí být v souladu s kvalifikací a certifikáty o absolvování školení. Musí být také podpořena pracovní mobilita a tím kvalita služeb silniční dopravy a jak doufáme, stane se tak s podporou našich lokálních partnerů. Závěrečná Demo Tour projektu ECoeffect se bude konat v litevském Vilniusu dne 17. září Akce bude navazovat na 3. IRU/EU konferenci o dopravě: Trh silniční dopravy konkurence a partnerství, měnící se výzvy v efektivních řešeních pro růst, která se bude konat 16. září. Více informací najdete na webové stránce ECOeffect. Zájemci se mohou také registrovat na ové adrese. en_nextevents

11 Demo tour Druhý turnus Rumunsko pořádalo druhou ECOeffect Demo tour Příspěvek Delii Costescu Národní unie automobilových dopravců (UNTRR) zorganizovala již druhou Demo Tour v Bukurešti. Akce se konala v hotelu Crowne Plaza, stejně jako loňská červencová první Demo Tour. Tentokrát byla pořádána společně s konferencí na téma. Sledovatelnost - požadavek na kvalitu nebo zákonná povinnost? jejímž organizátorem byl dopravním časopis Tranzit. Program druhé Demo Tour tentokrát nabídl účastníkům zkušební jízdy ve cvičném kamionu, při nichž si mohli otestovat, jak funguje systém ECOeffect v podmínkách reálného silničního provozu. Této praktické části předcházel mezinárodní seminář. Rumunští a evropští odborníci v něm představili nejnovější přístupy a metody školení v rámci výcviku Eco drivingu a vliv jejich aplikace na konkurenceschopnost dopravních firem. Druhé rumunské Demo Tour se účastnilo téměř 50 zástupců z oblasti dopravy z celého Rumunska a dalších částí Evropy, včetně partnerů projektu z IRU a Panteia. Pozvání přijali také zástupci rumunských správních a vládních institucí působících v oblasti dopravy. V neposlední řadě zástupci několika rumunských medií. Prvních deset zaregistrovaných účastníků z řad dopravců obdrželo jako bonus ukázkovou testovací jízdu. Během ní si mohli vyzkoušet i praktické fungování softwarového systému EETS (ECOeffect training system ). Testovací jízdu Testovací demo jízdy měly velký úspěch a byly přenášeny i rumunksým rozhlasem absolvovalo 11 účastníků z těchto rumunských dopravních společností: Agricola SA, Rodivic Trans, Quadrant AMRO Beverages, Denis Spedition, Oprean International, Lazar International, PRACTICOM, Cartrans Preda, Rodivic Trans and Asexpress. Připojili se k nim i 3 zástupci Rumunského ministerstva dopravy a reportér rumunského státního rozhlasu. Zástupci dopravců, kteří se registrovali do programu testovacích demo jízd cvičným kamionem měli možnost si vyzkoušet si ECOeffect training system v reálných podmínkách silničního provozu. Na konci cvičné jízdy obdržel každý účastník výpis dat dokumentujících jejich výsledky. Generální tajemník UNTRR Radu Dinescu, který seminář který zahájil, charakterizoval ECOeffect jako efektivnější řízení vozidla, jehož cílem snížení spotřeby pohonných hmot. Zdůraznil, že UNTRR, se zapojila do tohoto bruselského projektu financovaného Evropskou unií, aby podpořila dopravce v řešení problematiky úspor provozních nákladů. Pan Dinescu zdůraznil, že většina firem, které navštívily Demo Tour má status mezinárodního dopravce působícího v Rumunsku nebo se jedná o velké rumunské firmy. Tito dopravci mají zájem zejména na vyškolení vlastních lektorů, kteří budou ECOeffect využívat prostřednictvím modulu školení řidičů ve svých firmách s cílem zlepšit jejich styl jízdy a řidičské návyky. ECOEFFECT V ROZHLASE Hedi Mauer z organizace Panteia, která je partnerem projektu, objasnila přínos ECOeffectu a vyzvedla výsledky dosud získané při výcviku v Rumunsku. V rozhovoru pro rumunský rozhlas paní Maurer podotkla: Tajemství tohoto programu spočívá v tom, že podporuje řidiče v plynulé jízdě a učí je předem předvídat, kdy brzdit a plynule akcelerovat. Rozdíl mezi naším programem a jinými technikami ecodrivingu je v tom, že každý řidič je bezprostředně monitorován během cvičných jízd. V centru pozornosti nejsou ani tak nejmodernější technologie, ale řidič, jeho styl jízdy a jeho návyky při řízení vozidla. Velmi důležité je, aby řidič byl motivován. Např. jedna polská dopravní firma se snaží snížit spotřebu paliva o 50%, a proto řidičům poskytuje motivační bonusy, jako např. rodinné víkendové pobyty či ocenění v soutěži řidičů. Využitím programu ECOeffect mohou dopravci uspořit okolo na jednoho řidiče za rok. ŠAMPIONI Dosud školení řidičů ECOeffect pořádané UNTRR v Rumunsku absolvovalo 284 řidičů, včetně proškolených lektorů ECOeffect. Úspora na pohonných hmotách se u skupiny absolventů pohybovala mezi 5-15% a průměrná rychlost jízdy se přitom zvýšila 3,93%. Od uvedení aktivit projektu ECOeffect v Rumunsku v roce 2012, projevilo zájem o proškolení všech svých řidičů 13 rumunských dopravních firem. Tito dopravci figurují v projektu jako pilotní účastníci. Zástupci 5 pilotních firem Cartrans Preda, Hoedlmayr Lazar Romania, Logistics RO TIR, Holleman and Willi Betz Romania sdíleli své zkušenosti získané na školení ECOeffect. Bogdan Dragan, ECOeffect lektor z firmy Willi Betz Romania řekl, Program ECOeffect pomůže zejména snížit spotřebu paliva a redukovat náklady na údržbu a opravy vozidel, tím, že se sníží jejich opotřebení a čas strávený v servisu. Řidiči zlepší své dovednosti a styl jízdy a jejich práce se v podmínkách silničního provozu stane efektivnější. 11

12 Demo tour Partneři ECOeffect Nový přístup přináší ovoce Zpráva ze druhé ECOeffect Demo Tour v České republice od Eva Šindelářové Středočeský Benešov se stal ve čtvrtek 18. dubna 2013 dějištěm druhé ECOeffect Demo Tour pořádané v České republice. Akci opět organizoval tým ČEDSMADu Bohemia s pomocí ostatních partnerů projektu. Poučen zkušenostmi získanými během loňské první Demo Tour zvolil poněkud odlišné organizační schéma akce. Namísto obvyklých prezentací od řečnického stolku a promítací plochy následovaných diskusí z publika se tentokrát rozhodl věnovat individuální pozornost a péči každému jednotlivému účastníkovi. Cílovou skupinou, které byla akce především určena, tvořily české dopravní společnosti, zaměřené jak na nákladní tak autobusovou dopravu. Na základě inzerce i individuálních pozvánek rozeslaných ČESMADem se k účasti registrovalo 15 dopravců, z nichž 10 se skutečně dostavilo. Každý registrovaný účastník byl pozván dle harmonogramu na konkrétní čas, během kterého se členové týmu ECOeffect mohli věnovat pouze jemu. Jednotliví účastníci dostali možnost získat o školicím programu ECOeffect maximum informací. A to o jeho přednostech, o způsobu jakým je zaměřen na úsporu firemních nákladů snížením spotřeby paliva a opotřebení vozového parku, ale také o tom, jak příznivě se ECOeffect 3. vydání Vydala spol. H3B Media Šéfredaktor: Kevin Borras Zástupce šéfredaktora: Anna Lipinska Dopisovatelé: Barbara Stanley Individuální přístup týmu ČESMAD Bohemia k účastníkům Demo Tour se ukázal být dobrou volbou využití programu ECOeffect projevuje i ve sféře ekologie. Jednotliví návštěvníci absolvovali program ECOeffect tour skládající se ze tří částí. Na prvním stanovišti obdrželi základní informace o tom co je to ECOeffect, jakou má funkci a jaké jsou výsledky jeho aplikace. Ve druhé části absolvovali ukázkovou jízdu cvičným kamionem provázenou odborným komentářem zkušených lektorů vyškolených pro ECOeffect. Na třetím a posledním stanovišti probíhala konzultace s experty ECOeffect programu, při níž již měli možnost diskutovat své dojmy a připomínky z předchozích částí. Pozornost byla věnována také komerčním aspektům využití ECOeffectu. Tým expertů ČESMADu Bohemia, byl zastoupen Zděňkem Pikousem, Vladimírem Kydlíčkem, Radimem Tomáškem a spolupracujícím Jiřím Čumpelíkem. Jako host Dopisovatelé: Anouk van den Bussche, Delia Costescu, Lizzy Evens, Joakim Gudmundsen, Gareth Hayward, Roxana Ilie, Kris Jooris, Vladimír Kydliček, Monika Lacna-Nowak, Hedi Maurer, Patrick Philipp, Gerard Reijers, Eva Sindelárová, Aleksandra Winiecka jej doplnil lektor polského projektového partnera HSF Logistics, pan Wojciech Kilimnik. Ten zde prezentoval vlastní výsledky na empirických datech získaných ze školení řidičů v programu ECOeffect a z následného monitoringu dopadů na způsob řízení vozidla. Účastníci mnohdy s překvapením sledovali pozitivní vývoj úspor paliva jednotlivých řidičů a v konečném efektu i nákladů firmy. Téměř všechny zúčastněné dopravní společnosti již měly zkušenosti s využitím některého ze systémů fleet managementu a také s výcvikem řidičů zaměřeným na snižování spotřeby paliva. Přesto však 8 z nich vyjádřilo zájem vyzkoušet, jak jim ECOeffect ještě může pomoci řídit lépe a firmě tak ušetřit další náklady zejm. úsporou paliva. Tito dopravci projevili také zájem o obchodní schůzku s demonstraci programu ECOeffect již přímo u nich ve firmě. Veškerý obsah je majetkem H3B Media Ltd/ ECOeffect Consortium Česmad Bohemia, Česká republika Eva Sindelárová cesmad.com) ERTICO, Belgie Carla Coppola ertico.com) HSF Logistics, Polsko Aleksandra Winiecka GoGreen, Švédsko Joakim Gudmundsen H3B Media, Vel. Británie Kevin Borras com IRU, Belgie Anna Lipinska iruprojects.org) IRU, Švýcarsko Monika Lacna-Nowak Key Driving Competences, Belgie Lizzy Evens (lizzy. NEA Panteia, Netherlands Hedi Maurer UNTRR (National Union of Road Hauliers from Romania), Rumunsko Roxana Ilie media

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Brožura franšizing Obsah brožury Profil společnosti Historie společnosti 4 Současné postavení a zahraniční expanze 5 Členstvi v organizacich

Více