Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en)

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en)"

Transkript

1 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI), konané v Bruselu dne 25. května Informace o projednávání legislativních aktů Rady, o jiných veřejných jednáních Rady a o veřejných rozpravách jsou uvedeny v dodatku 1 k tomuto zápisu z jednání. 9518/16 jsp/mb 1

2 OBSAH strana 1. Přijetí předběžného pořadu jednání... 3 PROJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH AKTŮ 2. Schválení seznamu bodů A Balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem... 3 návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu 4. Jiné záležitosti... 3 aktuálně projednávané legislativní návrhy NELEGISLATIVNÍ ČINNOSTI 5. Schválení seznamu bodů A Provádění bankovní unie Akční plán v oblasti DPH nazvaný Směrem k jednotné oblasti DPH v EU... 4 Akční plán v oblasti DPH nazvaný Směrem k jednotné oblasti DPH v EU zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 24/2015 nazvaná Boj s podvody v oblasti DPH v rámci Společenství: jsou nutná další opatření 8. Evropský semestr zprávy o jednotlivých zemích: hloubkové přezkumy 2016 a plnění doporučení pro jednotlivé země z roku Jiné záležitosti... 4 PŘÍLOHA Prohlášení do zápisu z jednání Rady... 5 * * * 9518/16 jsp/mb 2

3 1. Přijetí předběžného pořadu jednání 8995/1/16 REV 1 OJ CONS 27 ECOFIN 401 Rada přijala výše uvedený pořad jednání. PROJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH AKTŮ (veřejné jednání podle čl. 16 odst. 8 Smlouvy o Evropské unii) 2. Schválení seznamu bodů A 8996/16 PTS A 39 Rada schválila seznam bodů A uvedený v dokumentu 8996/16. Podrobné informace o přijetí těchto bodů jsou uvedeny v dodatku. 3. Balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu = obecný přístup 9431/16 FISC 83 ECOFIN /16 FISC 84 ECOFIN 499 Rada o tomto návrhu uspořádala rozpravu. Jednání umožnilo zúžit klíčové otevřené otázky s cílem dosáhnout konečné politické dohody ohledně tohoto návrhu na zasedání Rady ECOFIN dne 17. června Znění poskytnuté ministrům na zasedání lze nalézt v dokumentu 9520/ Jiné záležitosti aktuálně projednávané legislativní návrhy = informace předsednictví 8886/16 ECOFIN 394 Rada vzala na vědomí aktuální stav, pokud jde o legislativní návrhy týkající se finančních služeb. NELEGISLATIVNÍ ČINNOSTI 5. Schválení seznamu bodů A 8997/16 PTS A 40 Rada schválila seznam bodů A uvedený v dokumentu 8997/16. Prohlášení k těmto bodům jsou uvedena v příloze. 9518/16 jsp/mb 3

4 6. Provádění bankovní unie = aktuální stav Rada obdržela od Komise aktuální informace o současném stavu provádění bankovní unie. 7. Akční plán v oblasti DPH nazvaný Směrem k jednotné oblasti DPH v EU akční plán v oblasti DPH nazvaný Směrem k jednotné oblasti DPH v EU zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 24/2015 nazvaná Boj s podvody v oblasti DPH v rámci Společenství: jsou nutná další opatření = závěry Rady 9046/16 FISC 77 ECOFIN 404 V Radě proběhla výměna názorů, po níž Rada přijala závěry uvedené v dokumentu 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 a souhlasila s projednáním otázky mechanismu přenesení daňové povinnosti k DPH na svém nadcházejícím zasedání v červnu na základě analýzy Komise. 8. Evropský semestr 2016 zprávy o jednotlivých zemích: hloubkové přezkumy 2016 a plnění doporučení pro jednotlivé země z roku 2015 = závěry Rady 8836/16 ECOFIN 390 UEM 155 SOC 251 EMPL /16 ECOFIN 398 UEM 158 SOC 256 EMPL 159 Rada přijala závěry uvedené v dokumentu 8836/ Jiné záležitosti V této části nebyly k projednání navrženy žádné otázky. 9518/16 jsp/mb 4

5 PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADY K bodu A č. 1: Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU).../... ze dne o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Bělorusko = záměr nevyslovit námitky vůči aktu v přenesené pravomoci PROHLÁŠENÍ LITVY Litva nemá v úmyslu vznést námitky proti tomuto rozhodnutí v přenesené pravomoci, přičemž má za to, že finanční operace EIB v rámci jejího mandátu k poskytování úvěrů třetím zemím budou podmíněny tím, že Bělorusko bude dodržovat mezinárodní normy ochrany životního prostředí a jaderné bezpečnosti, a že tyto finanční operace budou v souladu se závěry Rady ze dne 15. února 2016 o Bělorusku, v nichž se zejména opětovně potvrzuje, že důležitými prvky pro posílení spolupráce mezi EU a Běloruskem jsou dobré sousedské vztahy a regionální spolupráce, znovu zdůrazňuje význam zajištění jaderné bezpečnosti i za hranicemi EU a Bělorusko se vyzývá, aby v tomto ohledu konstruktivně spolupracovalo s příslušnými mezinárodními orgány. Litva poukazuje na to, že v roce 2014 v rámci Úmluvy OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (úmluva z Espoo) a Úmluvy OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) bylo konstatováno, že Bělorusko nedodržovalo ustanovení uvedených úmluv týkající se běloruského projektu jaderné elektrárny v Ostrovci. Tento závěr potvrdil dne 15. března 2016 výbor pro provádění úmluvy z Espoo, a navrhl zřídit vyšetřovací komisi pro příslušné posouzení. Litva zdůrazňuje, že je nutno přezkoumat dodržování mezinárodních norem v oblasti ochrany životního prostředí a jaderné bezpečnosti ze strany Běloruska, a zdůrazňuje význam úplného završení mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii pro vzájemné hodnocení lokality a vnějších událostí (mise SEED) a provedení komplexního posouzení rizik a bezpečnosti (tzv. zátěžového testu) jaderných elektráren v Bělorusku. 9518/16 jsp/mb 5 PŘÍLOHA

Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en) PUBLIC 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3480. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ

Více

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 65 ECOFIN 1166 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3506. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční

Více

PUBLIC /16 mp/jp/hm 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010

PUBLIC /16 mp/jp/hm 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) PUBLIC 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3495. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční

Více

10431/17 ADD 1 jp/id/rk 1 GIP 1B

10431/17 ADD 1 jp/id/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 29. června 2017 (OR. en) 10431/17 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 553 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3549. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční věci), konané v Lucemburku

Více

10451/16 ADD 1 jp/mg/lk 1 GIP 1B

10451/16 ADD 1 jp/mg/lk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 7. července 2016 (OR. en) 10451/16 ADD 1 PV/CONS 35 ECOFIN 633 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3475. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI), konané v Lucemburku

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. března 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. března 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 3. března 2017 (OR. en) 6489/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3518. zasedání Rady Evropské unie (vzdělávání, mládež, kultura a sport), konané v Bruselu dne 17.

Více

7051/17 mp/vho/lk 1 DG B

7051/17 mp/vho/lk 1 DG B Rada Evropské unie Brusel 20. března 2017 (OR. en) 7051/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. zasedání Rady Evropské unie (zaměstnanost, sociální politika,

Více

PUBLIC /1/15 REV 1 dhr/rk 1 DPG LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) 15340/1/15 REV 1 LIMITE PV/CONS 76

PUBLIC /1/15 REV 1 dhr/rk 1 DPG LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) 15340/1/15 REV 1 LIMITE PV/CONS 76 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) 15340/1/15 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 76 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3439. zasedání Rady Evropské unie (OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI), konané v

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0406 (CNS) 10042/17 LIMITE PUBLIC FISC 129 ECOFIN 503 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. března 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 7. března 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 7. března 2017 (OR. en) 6554/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 8 ECOFIN 139 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3520. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční věci),

Více

Seznam nelegislativních aktů 14798/ Nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti obecný přístup /18 ebk/jhu 1 GIP.

Seznam nelegislativních aktů 14798/ Nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti obecný přístup /18 ebk/jhu 1 GIP. Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2018 (OR. en) 14795/18 OJ CONS 69 SOC 736 EMPL 551 SAN 432 CONSOM 341 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana

Více

15921/17 ADD 1 gr/ph/vmu 1 DPG

15921/17 ADD 1 gr/ph/vmu 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 9. ledna 2018 (OR. en) 15921/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3590. zasedání Rady Evropské unie (doprava, telekomunikace a energetika), konané v Bruselu dne 18. prosince

Více

PUBLIC RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět:

PUBLIC RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3261. zasedání Rady Evropské unie LIMITE PUBLIC PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460 (DOPRAVA,

Více

15112/15 ADD 1 1 DPG

15112/15 ADD 1 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 5. února 2016 (OR. en) 15112/15 ADD 1 PV/CONS 72 ECOFIN 961 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3435. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI) konané v Bruselu dne

Více

8221/16 ADD 1 ebk/lr/mo 1 DPG

8221/16 ADD 1 ebk/lr/mo 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 17. května 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI), konané v Lucemburku

Více

6834/17 ADD 1 1 GIP 1B

6834/17 ADD 1 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 16. března 2017 (OR. en) 6834/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3521. zasedání Rady Evropské unie (doprava, telekomunikace a energetika), konané v Bruselu dne 27. února

Více

10699/19 zs/el/rk 1 TREE.1

10699/19 zs/el/rk 1 TREE.1 Rada Evropské unie Brusel 17. července 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Životní prostředí) 26. června 2019 10699/19 zs/el/rk 1 OBSAH strana

Více

9951/16 ADD 1 jp/mb 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 jp/mb 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 3472. zasedání Rady Evropské unie (DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA),

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 13. a 15. února 2019 (10:00 hod., 10:00 hod.) Body k jednání (II)

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 13. a 15. února 2019 (10:00 hod., 10:00 hod.) Body k jednání (II) Brusel 11. února 2019 (OR. en) 6279/19 OJ CRP2 6 COMIX 79 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 13. a 15. února 2019 (10:00 hod., 10:00 hod.) 1. Přijetí pořadu

Více

9951/16 ADD 1 REV 1 tj/rk 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 REV 1 tj/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 11. července 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 REV 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 3472. zasedání Rady Evropské unie (DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE

Více

11265/19 mp/eh/rk 1 LIFE

11265/19 mp/eh/rk 1 LIFE Rada Evropské unie Brusel 23. července 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (zemědělství a rybolov) 15. července 2019 11265/19 mp/eh/rk 1 OBSAH

Více

14391/16 aj/vmu 1 GIP 1B

14391/16 aj/vmu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 14. listopadu 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2605. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 16. a 18. listopadu 2016 Čas: 10:00 hod.,

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 21. září 2015 (OR. fr, en) 12148/15 OJ CRP1 33 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2556. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 23. a 25. září 2015 Čas: 10:00 hod., 10:00

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 13. června 2016 (OR. en) 10185/16 OJ CRP1 22 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2590. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 15. června 2016 Čas: 9:30 hod. Místo: Brusel

Více

6279/3/19 REV 3 vc/rk 1 GIP.1

6279/3/19 REV 3 vc/rk 1 GIP.1 Rada Evropské unie Brusel 15. února 2019 (OR. en) 6279/3/19 REV 3 OJ CRP2 6 COMIX 79 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 13. února 2019 (9:30 hod.) Budova Justus

Více

14689/15 ls/kno 1 DPG

14689/15 ls/kno 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 4. prosince 2015 (OR. fr) 14689/15 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: Datum: 7. prosince 2015 Čas: Místo: OJ CONS 71 SOC 693 EMPL 452 SAN 408 CONSOM 206 3434. zasedání RADY EVROPSKÉ

Více

15743/18 ADD 1 ph/lw/rk 1 TREE.1.A LIMITE CS

15743/18 ADD 1 ph/lw/rk 1 TREE.1.A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 30. ledna 2019 (OR. en) 15743/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 75 ENV 929 CLIMA 266 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Životní prostředí) 20. prosince 2018 15743/18 ADD 1 ph/lw/rk

Více

10116/14 mp/eh/bl 1 DG D 2B

10116/14 mp/eh/bl 1 DG D 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. května 2014 (02.06) (OR. en) 10116/14 FREMP 100 JAI 352 POLGEN 72 ASILE 16 COHOM 88 COPEN 157 CULT 85 DATAPROTECT 78 DROIPEN 78 ECOFIN 501 INF 206 JUSTCIV 130 MI 448 SOC 389

Více

6902/16 jsp/in/jhu 1 DG B 3A

6902/16 jsp/in/jhu 1 DG B 3A Rada Evropské unie Brusel 16. března 2016 (OR. en) 6902/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 12 SOC 140 EMPL 93 SAN 87 CONSOM 58 3453. zasedání Rady Evropské unie (ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA,

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 21. února 2018 (10:00 hod.) Body k jednání (II)

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 21. února 2018 (10:00 hod.) Body k jednání (II) Rada Evropské unie Brusel 19. února 2018 6288/18 OJ CRP2 7 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 21. února 2018 (10:00 hod.) 1. Přijetí pořadu jednání Schválení

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) zasedání Rady Evropské unie (životní prostředí), konané v Bruselu dne 28.

Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) zasedání Rady Evropské unie (životní prostředí), konané v Bruselu dne 28. Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) 6835/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PUBLIC PV/CONS 10 ENV 214 CLIMA 50 3522. zasedání Rady Evropské unie (životní prostředí),

Více

16649/08 ebk/ebk/hm 1 DQPG

16649/08 ebk/ebk/hm 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. prosince 2008 (06.12) (OR. fr) 16649/08 OJ CONS 71 TRANS 446 TELECOM 219 ENER 435 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Zasedání: 2913. ZASEDÁNÍ RADY EVROPSKÉ UNIE DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE

Více

Body k jednání (II) 28. Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konající se ve dnech 8. a 9. března 2018: pořad jednání

Body k jednání (II) 28. Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konající se ve dnech 8. a 9. března 2018: pořad jednání Rada Evropské unie Brusel 12. února 2018 6091/18 OJ CRP2 6 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 14. února 2018 (10:30 hod.) 1. Přijetí pořadu jednání Schválení

Více

10105/19 ds/tj/vmu 1 TREE.2

10105/19 ds/tj/vmu 1 TREE.2 Brusel 1. července 2019 (OR. en) 10105/19 PV CONS 30 TRANS 374 TELECOM 253 ENER 323 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Doprava, telekomunikace a energetika) 6. a 7. června 2019 10105/19 ds/tj/vmu

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 28. dubna 2017 (OR. en) 8638/17 OJ CRP2 16 COMIX 307 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2626. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 3. května 2017 Čas: 11:30 hod. Místo:

Více

10115/17 ADD 1 jp/tj/jhu 1 GIP 1B

10115/17 ADD 1 jp/tj/jhu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 21. června 2017 (OR. en) 10115/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 32 TRANS 259 TELECOM 157 ENER 279 3545. zasedání Rady Evropské unie (Doprava, telekomunikace a

Více

14128/14 ADD 1 jpe/el/bl 1 DPG

14128/14 ADD 1 jpe/el/bl 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 31. října 2014 (OR. en) 14128/14 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 48 JAI 762 COMIX 543 3336. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI) konané v Lucemburku

Více

9430/1/16 REV 1 in/bl 1 GIP

9430/1/16 REV 1 in/bl 1 GIP Rada Evropské unie Brusel 3. června 2016 (OR. en) 9430/1/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3472. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 6. a 7. června 2016 Čas: Místo:

Více

Body k jednání (II) Nařízení o změně společné akce 98/700/SVV o systému FADO 7065/1/19 REV 1 1 GIP.1

Body k jednání (II) Nařízení o změně společné akce 98/700/SVV o systému FADO 7065/1/19 REV 1 1 GIP.1 Rada Evropské unie Brusel 5. března 2019 (OR. en) 7065/1/19 REV 1 OJ CRP2 9 COMIX 138 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 6. a 8. března 2019 (10:00 hod., 15:00

Více

ZASEDÁNÍ VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016 (10.00 hod.)

ZASEDÁNÍ VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016 (10.00 hod.) Rada Evropské unie Brusel 29. listopadu 2016 (OR. en) 14760/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3505. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 1., 2. a 5. prosince 2016

Více

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2624. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 12. dubna 2017 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

9494/16 mg/bl 1 DG G 2B

9494/16 mg/bl 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 25. května 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 25. května 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět:

Více

ZASEDÁNÍ V PONDĚLÍ 28. LISTOPADU 2016 (9:30 hod.)

ZASEDÁNÍ V PONDĚLÍ 28. LISTOPADU 2016 (9:30 hod.) Rada Evropské unie Brusel 24. listopadu 2016 (OR. en) 14509/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 3503. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (konkurenceschopnost

Více

9002/16 ADD 1 zc/jp/rk 1 DPG

9002/16 ADD 1 zc/jp/rk 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 9. června 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 3464. zasedání Rady Evropské unie (ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV), konané v Bruselu

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 21. června 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 21. června 2016 (OR. en) 9615/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PUBLIC PV/CONS 31 EDUC 216 JEUN 40 CULT 50 AUDIO 71 SPORT 23 3471. zasedání Rady Evropské

Více

A. PONDĚLÍ 1. PROSINCE 2014 (15:00 hod.):

A. PONDĚLÍ 1. PROSINCE 2014 (15:00 hod.): Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2014 (OR. en) 16262/14 OJ/CRP2 42 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2521. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 1., 3. a 5. prosince 2014 Čas: 15:00 hod.,

Více

14127/14 ADD 1 zs/lk 1 DPG

14127/14 ADD 1 zs/lk 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 10. listopadu 2014 (OR. en) 14127/14 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 47 TRANS 470 TELECOM 176 ENER 426 3335. zasedání Rady Evropské unie(doprava, TELEKOMUNIKACE

Více

15373/18 mp/vmu 1 GIP.1

15373/18 mp/vmu 1 GIP.1 Rada Evropské unie Brusel 10. prosince 2018 (OR. en) 15373/18 OJ CRP1 43 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 12. prosince 2018 (10:00 hod.) Budova Lex,

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 26. října 2011 (03.11) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 12770/11 LIMITE PV CONS 48 ECOFIN 513

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 26. října 2011 (03.11) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 12770/11 LIMITE PV CONS 48 ECOFIN 513 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. října 2011 (03.11) (OR. en) 12770/11 LIMITE PUBLIC PV CONS 48 ECOFIN 513 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3105. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ a FINANČNÍ

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 26. září 2016 (OR. en) 12632/16 OJ CRP2 31 COMIX 631 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2599. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 28. září 2016 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

17427/1/12 REV 1 ADD 1 zc/zc/kno 1 DQPG

17427/1/12 REV 1 ADD 1 zc/zc/kno 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 25. února 2013 (28.02) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2006/0084 (COD) 17427/1/12 REV 1 ADD 1 GAF 29 FIN 1022 CODEC 2955 PARLNAT 402 ODŮVODNĚNÍ RADY Předmět: Postoj Rady v

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 25. září 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2642. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 27. září 2017 Čas: 9:30 hod. Místo: Brusel

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en) 12103/16 OJ CRP2 29 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2597. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 14. září 2016 Čas: 12:00 hod. Místo: Brusel

Více

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ Rada Evropské unie Brusel 3. prosince 2014 (OR. en) 16262/1/14 REV 1 OJ/CRP2 42 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2521. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 1., 3. a 5. prosince 2014 Čas: 15:00

Více

14354/16 vc/bl 1 GIP IB

14354/16 vc/bl 1 GIP IB Rada Evropské unie Brusel 17. listopadu 2016 (OR. en) 14354/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3502. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (vzdělávání, mládež, kultura a sport) Datum: 21. a 22. listopadu 2016 Čas:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. listopadu 2010 (01.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. listopadu 2010 (01.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. listopadu 2010 (01.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 3052. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 29. listopadu 2017 (9:00 hod.) Body k jednání (II)

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 29. listopadu 2017 (9:00 hod.) Body k jednání (II) Rada Evropské unie Brusel 27. listopadu 2017 14937/17 OJ CRP1 40 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 29. listopadu 2017 (9:00 hod.) 1. Přijetí pořadu jednání

Více

14991/18 ADD 1 1 ECOMP.3 LIMITE CS

14991/18 ADD 1 1 ECOMP.3 LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Konkurenceschopnost (vnitřní

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 783 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 783 final. Rada Evropské unie Brusel 20. prosince 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 19. prosince 2017 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

16961/08 js/js/pm 1 DQPG

16961/08 js/js/pm 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. prosince 2008 (OR. fr) 16961/08 OJ CONS 74 SOC 774 SAN 328 CONSOM 210 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Zasedání: 2916. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA,

Více

2. Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor vydaly svá stanoviska dne 24. dubna 2009 a dne 14. května 2009.

2. Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor vydaly svá stanoviska dne 24. dubna 2009 a dne 14. května 2009. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. května 2009 (02.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0228 (CNS) 10430/09 FISC 77 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Předmět:

Více

středa 22. listopadu 2006 (10.00 hod.) a čtvrtek 23. listopadu 2006 (10.00 hod.)

středa 22. listopadu 2006 (10.00 hod.) a čtvrtek 23. listopadu 2006 (10.00 hod.) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. listopadu 2006 (21.11) (OR. en) 15420/06 OJ/CRP 2 40 COMIX 966 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2162. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: středa 22. listopadu 2006

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2016 (OR. en) 14723/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 3502. zasedání Rady Evropské

Více

9715/17 jpe/rk 1 GIP 1B

9715/17 jpe/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 2. června 2017 (OR. en) 9715/17 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3545. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 8. a 9. června 2017 Čas: Místo:

Více

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy:

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/2/12 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103

Více

13677/15 jh/mp/bl 1 DPG

13677/15 jh/mp/bl 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 10. listopadu 2015 (OR. en) 13677/15 CO EUR-PREP 48 POLGEN 160 ENV 669 MI 685 COMPET 491 IND 171 ECOFIN 828 SOC 638 EDUC 290 EMPL 420 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát

Více

8070/17 ADD 1 sk/ph/jhu 1 GIP 1B

8070/17 ADD 1 sk/ph/jhu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 20. dubna 2017 (OR. en) 8070/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 17 AGRI 190 PECHE 144 3529. zasedání Rady Evropské unie (zemědělství a rybolov), konané v Lucemburku

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 6. března 2017 (OR. en) 6948/17 OJ CRP1 9 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2619. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 8. března 2017 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

6512/19 jpe/kno 1 GIP.1

6512/19 jpe/kno 1 GIP.1 Brusel 18. února 2019 (OR. en) 6512/19 OJ CRP2 7 COMIX 107 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 20. února 2019 (10:30 hod.) 1. Přijetí pořadu jednání Schválení

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. února 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. února 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 24. února 2016 (OR. en) PUBLIC 6109/16 LIMITE PV/CONS 4 ECOFIN 96 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3445. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI),

Více

5865/17 tj/lr/hm 1 DGG 3 A

5865/17 tj/lr/hm 1 DGG 3 A Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0014 (COD) 5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Č.

Více

7362/19 ph/rk 1 GIP.1

7362/19 ph/rk 1 GIP.1 Rada Evropské unie Brusel 11. března 2019 (OR. en) 7362/19 OJ CRP2 10 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 13. března 2019 (10:00 hod.) Budova Justus Lipsius,

Více

16585/09 mh/mh/jg 1 DQPG

16585/09 mh/mh/jg 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. listopadu 2009 (OR. en) 16585/09 OJ CONS 66 SOC 736 SAN 337 CONSOM 228 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2980. ZASEDÁNÍ RADY EVROPSKÉ UNIE (ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA, ZDRAVÍ

Více

13245/17 jp/mb 1 DPG

13245/17 jp/mb 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 16. října 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2645. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 18. a 20. října 2017 Čas: 10:00 hod., 15:00

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Předmět: Výbor

Více

Body k jednání (II) 33. Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (rozpočet) dne 16. listopadu 2018: navazující činnost

Body k jednání (II) 33. Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (rozpočet) dne 16. listopadu 2018: navazující činnost Brusel 20. listopadu 2018 (OR. en) 14397/1/18 REV 1 OJ CRP2 40 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 21. listopadu 2018 (10:00 hod.) 1. Přijetí pořadu jednání Schválení

Více

1. Přijetí předběžného pořadu jednání

1. Přijetí předběžného pořadu jednání Rada Evropské unie Brusel 14. září 2015 (OR. fr) 11948/15 OJ CRP1 32 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2555. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 16. září 2015 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

Delegace naleznou níže plán uvedený v předmětu, ve znění předloženém předsednictvím.

Delegace naleznou níže plán uvedený v předmětu, ve znění předloženém předsednictvím. Rada Evropské unie Brusel 6. března 2015 (OR. en) 6543/15 CO EUR-PREP 10 POLGEN 27 ENV 79 ENER 43 MI 110 RECH 33 COMPET 61 IND 24 ECOFIN 133 SOC 101 EDUC 39 TELECOM 52 JAI 109 EMPL 49 POZNÁMKA Odesílatel:

Více

a) Seznam nelegislativních aktů 14738/18

a) Seznam nelegislativních aktů 14738/18 Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2018 (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Doprava, telekomunikace a energetika) Budova Europa,

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. února 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. února 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. února 2016 (OR. en) 5893/16 OJ/CRP2 5 COMIX 91 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2573. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 10. února 2016 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0406 (CNS) 10041/17 LIMITE PUBLIC FISC 128 ECOFIN 502 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

15261/2/18 REV 2 lw/mv/jhu 1 LIFE.1.C

15261/2/18 REV 2 lw/mv/jhu 1 LIFE.1.C Rada Evropské unie Brusel 8. února 2019 (OR. en) 15261/2/18 REV 2 PV CONS 69 SOC 765 EMPL 571 SAN 456 CONSOM 354 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana

Více

10106/19 ADD 1 1 JAI LIMITE CS

10106/19 ADD 1 1 JAI LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 28. června 2019 (OR. en) 10106/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 31 JAI 665 COMIX 303 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Spravedlnost a vnitřní věci) 6. a 7. června 2019 10106/19

Více

14257/16 jh/lk 1 DG G 2B

14257/16 jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 9. listopadu 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 9. listopadu 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět:

Více

PUBLIC LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) LIMITE

PUBLIC LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) LIMITE Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040 POZNÁMKA K BODU

Více

STŘEDA 4. ŘÍJNA 2017 (10:00 HOD.)

STŘEDA 4. ŘÍJNA 2017 (10:00 HOD.) Rada Evropské unie Brusel 2. října 2017 (OR. en) 12751/17 OJ CRP1 33 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2643. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 4. a 6. října 2017 Čas: 10:00 hod., 10:00 hod.

Více

10044/17 ph/jp/jhu 1 DG G 2B

10044/17 ph/jp/jhu 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 8. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce:

Více

10067/17 mp/jp/lk 1 DGG 1C

10067/17 mp/jp/lk 1 DGG 1C Rada Evropské unie Brusel 12. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2015/0270 (COD) 2016/0360 (COD) 2016/0361 (COD) 2016/0362 (COD) 2016/0363 (COD) 2016/0364 (COD) 10067/17 EF 117 ECOFIN 511

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 10. listopadu 2014 (OR. en) 15277/14 OJ CRP1 39 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2518. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 12. a 14. listopadu 2014 Čas: 10:00 hod.,

Více

14173/15 ADD 1 jsp/ebk/mb 1 DPG

14173/15 ADD 1 jsp/ebk/mb 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2015 (OR. en) 14173/15 ADD 1 PV/CONS 64 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3427. zasedání Rady Evropské unie (OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI), konané v Bruselu ve dnech 17. a 18.

Více

13569/1/17 REV 1 vc/mo 1 DG E

13569/1/17 REV 1 vc/mo 1 DG E Rada Evropské unie Brusel 13. listopadu 2017 (OR. en) 13569/1/17 REV 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 58 SOC 672 EMPL 515 SAN 370 CONSOM 329 3569. zasedání Rady Evropské unie (zaměstnanost, sociální

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 23. listopadu 2015 (OR. fr) 14431/15 OJ CRP1 42 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2565. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 25. a 27. listopadu 2015 Čas: 11:00 hod.,

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení seznamu bodů I uvedeného v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení seznamu bodů I uvedeného v příloze Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) 14666/16 OJ CRP2 38 COMIX 769 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2606. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 23. listopadu 2016 Čas: 10:00

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 6. a 8. prosince 2017 (9:00 hod., 15:00 hod.

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 6. a 8. prosince 2017 (9:00 hod., 15:00 hod. Rada Evropské unie Brusel 4. prosince 2017 15319/17 OJ CRP1 41 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 6. a 8. prosince 2017 (9:00 hod., 15:00 hod.) STŘEDA

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

7907/16 ADD 1 REV 1 zc/mb 1 DPG

7907/16 ADD 1 REV 1 zc/mb 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 25. května 2016 (OR. en) 7907/16 ADD 1 REV 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 18 AGRI 185 PECHE 135 3459. zasedání Rady Evropské unie (ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV) konané v Lucemburku

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 15. února 2012 (14:30 hod.) I (1)

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 15. února 2012 (14:30 hod.) I (1) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 13. února 2012 (14.02) (OR. en) 6457/12 OJ CRP1 6 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2396. ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 15. února 2012 (14:30 hod.) 1. Přijetí

Více

PUBLIC. Brusel 3. července 2013 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 9504/13 LIMITE PV/CONS 23 AGRI 302 PECHE 209. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět:

PUBLIC. Brusel 3. července 2013 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 9504/13 LIMITE PV/CONS 23 AGRI 302 PECHE 209. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. července 2013 (OR. en) 9504/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 AGRI 302 PECHE 209 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3237. zasedání Rady Evropské unie (ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV),

Více

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 2. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 9781/17 ASILE

Více