14128/14 ADD 1 jpe/el/bl 1 DPG

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14128/14 ADD 1 jpe/el/bl 1 DPG"

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 31. října 2014 (OR. en) 14128/14 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 48 JAI 762 COMIX zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI) konané v Lucemburku ve dnech 9. a 10. října /14 ADD 1 jpe/el/bl 1

2 OBSAH strana PROJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH AKTŮ BODY A (dokument 13739/14 PTS A 68) 1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení [první čtení]... 3 BODY B (dokument 13738/1/14 REV 1 OJ/CONS 48 JAI 725 COMIX 498) VNITŘNÍ VĚCI 2. Jiné záležitosti... 3 SPRAVEDLNOST 11. Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) [první čtení] Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem [první čtení] Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 [první čtení] Jiné záležitosti... 5 * * * 14128/14 ADD 1 jpe/el/bl 2

3 PROJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH AKTŮ (veřejné jednání podle čl. 16 odst. 8 Smlouvy o Evropské unii) BODY A 1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení [první čtení] = obecný přístup k bodům odůvodnění a k přílohám 13276/14 JUSTCIV 224 EJUSTICE 80 CODEC COR 1 Rada dosáhla obecného přístupu k bodům odůvodnění a k přílohám návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Rady č. 1346/2000 o úpadkovém řízení. BODY B VNITŘNÍ VĚCI 2. Jiné záležitosti informace předsednictví o aktuálních legislativních návrzích = Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (přepracované znění) [první čtení] Rada vzala na vědomí informace poskytnuté předsednictvím o aktuálním stavu projednávání směrnice o studentech a výzkumných pracovnících v přípravných orgánech Rady, jakož i pokrok, jehož bylo dosud ohledně tohoto návrhu dosaženo. SPRAVEDLNOST 11. Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce 13509/1/14 REV 1 EPPO 49 CATS 128 EUROJUST 161 FIN 671 COPEN 228 GAF 51 Rada vzala na vědomí, že: většina delegací se vyslovila pro zásadu, že Úřad evropského veřejného žalobce bude fungovat jako jeden úřad; v rámci Úřadu evropského veřejného žalobce bude nezbytné vytvořit nový model přeshraniční spolupráce, aby byla zajištěno, že úřad bude skutečným přínosem, a že bude potřeba tento nový model dále podrobně rozpracovat /14 ADD 1 jpe/el/bl 3

4 12. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) [první čtení] 13619/14 DATAPROTECT 127 JAI 711 MI 704 DRS 118 DAPIX 132 FREMP 162 COMIX 490 CODEC 1883 Delegace vedly v návaznosti na rozsudek Soudního dvora ve věci Google Spain rozpravu ohledně práva být zapomenut. Členské státy uznaly význam práva na výmaz a práva vznést námitku proti zpracování údajů, a to zejména v digitálním prostředí. Zároveň přikládají členské státy značný význam svobodě projevu. Poukázaly na to, že vyvážení základního práva na ochranu údajů se svobodou projevu bude muset být provedeno případ od případu. částečný obecný přístup k některým otázkám /14 DATAPROTECT 129 JAI 730 MI 726 DRS 120 DAPIX 137 FREMP 164 COMIX 503 CODEC 1926 Rada dosáhla částečného obecného přístupu k této kapitole, s výhradou omezení stanovených v dokumentu 13772/14. Německo a Rakousko učinily prohlášení uvedená níže. Prohlášení ke kapitole IV ve znění dokumentu Rady č /14, jež učinilo: Německo Německo podporuje částečný obecný přístup za podmínek uvedených v bodě 4 písm. i. až iii. dokumentu. Německo si vyhrazuje právo se k požadavku ohledně povinného jmenování inspektora ochrany údajů u konkrétních situací zpracování vrátit, a to vzhledem k jeho stěžejnímu významu při uzavírání jednání o znění. Rakousko 1. Rakousko je připraveno podpořit částečný obecný přístup za podmínek uvedených v dokumentu 13772/14 v bodě 4 odst. i-iii. Podpora se vztahuje na základní koncepci kapitoly IV s tím, že nebyly dostatečně vyřešeny důležité otázky, a členské státy mají tedy možnost projednávat a předkládat další návrhy na zlepšení kapitoly IV a článků souvisejících s pravidly v této kapitole stanovenými. 1 Přijímá-li Rada obecný přístup poté, co Evropský parlament přijal postoj v prvním čtení, nejedná ve smyslu čl. 294 odst. 4 a 5 SFEU /14 ADD 1 jpe/el/bl 4

5 2. V tomto ohledu Rakousko především zdůrazňuje význam zlepšení a vyjasnění týkajících se zejména článku 34 a spouštěcího mechanismu pro předchozí konzultace. Domníváme se, že existují některé operace zpracování údajů, které budou v každém případě předchozí konzultaci vyžadovat. Znění článku 34 a článku 33 je stále nejasné a vede k právní nejistotě. Odpovědnost a rozhodování o tom, zda je či není nutná předchozí konzultace, je v současnosti výhradně na správci. 3. Rakousko se nadále domnívá, že v zájmu zajištění právní jistoty a minimalizace administrativní zátěže je nejlepším řešením vypracovat dodatečný (orientační) seznam uvádějící druhy operací zpracování údajů, které v každém případě vyžadují předchozí konzultaci podle článku Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem [první čtení] 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 V Radě proběhla na základě dokumentu 13538/14 orientační rozprava k otázce článku 5 týkajícího se důkazního břemene. Rada odpověděla kladně na obě otázky obsažené v bodě 13 uvedeného dokumentu. Předseda vyzval pracovní skupinu, aby pokračovala ve své práci na návrhu směrnice s ohledem na pokyny poskytnuté Radou, s cílem dosáhnout obecného přístupu ke znění na letošním prosincovém zasedání Rady. 14. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 [první čtení] 13566/14 JUSTCIV 230 FREMP 161 CODEC 1873 Rada vyzvala k pokračování práce s ohledem na názory vyjádřené během orientační rozpravy, která proběhla na základě dokumentu 13566/ Jiné záležitosti informace předsednictví o aktuálních legislativních návrzích V této části nebyly k projednání navrženy žádné otázky /14 ADD 1 jpe/el/bl 5

8221/16 ADD 1 ebk/lr/mo 1 DPG

8221/16 ADD 1 ebk/lr/mo 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 17. května 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI), konané v Lucemburku

Více

14127/14 ADD 1 zs/lk 1 DPG

14127/14 ADD 1 zs/lk 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 10. listopadu 2014 (OR. en) 14127/14 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 47 TRANS 470 TELECOM 176 ENER 426 3335. zasedání Rady Evropské unie(doprava, TELEKOMUNIKACE

Více

10431/17 ADD 1 jp/id/rk 1 GIP 1B

10431/17 ADD 1 jp/id/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 29. června 2017 (OR. en) 10431/17 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 553 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3549. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční věci), konané v Lucemburku

Více

7051/17 mp/vho/lk 1 DG B

7051/17 mp/vho/lk 1 DG B Rada Evropské unie Brusel 20. března 2017 (OR. en) 7051/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. zasedání Rady Evropské unie (zaměstnanost, sociální politika,

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. prosince 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 22. prosince 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 22. prosince 2016 (OR. en) 15378/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PUBLIC PV/CONS 67 JAI 1072 COMIX 814 3508. zasedání Rady Evropské unie (Spravedlnost a

Více

1. Přijetí předběžného pořadu jednání

1. Přijetí předběžného pořadu jednání Rada Evropské unie Brusel 1. června 2015 (OR. en) 9467/15 OJ/CRP2 21 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2544. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 4. června 2015 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

Rada Evropské unie Brusel 13. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 13. dubna 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 13. dubna 2016 (OR. en) 7023/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PUBLIC PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ

Více

14689/15 ls/kno 1 DPG

14689/15 ls/kno 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 4. prosince 2015 (OR. fr) 14689/15 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: Datum: 7. prosince 2015 Čas: Místo: OJ CONS 71 SOC 693 EMPL 452 SAN 408 CONSOM 206 3434. zasedání RADY EVROPSKÉ

Více

9951/16 ADD 1 jp/mb 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 jp/mb 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 3472. zasedání Rady Evropské unie (DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA),

Více

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B Rada Evropské unie Brusel 30. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců

Více

10116/14 mp/eh/bl 1 DG D 2B

10116/14 mp/eh/bl 1 DG D 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. května 2014 (02.06) (OR. en) 10116/14 FREMP 100 JAI 352 POLGEN 72 ASILE 16 COHOM 88 COPEN 157 CULT 85 DATAPROTECT 78 DROIPEN 78 ECOFIN 501 INF 206 JUSTCIV 130 MI 448 SOC 389

Více

PUBLIC. Brusel 10. února 2014 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 17518/13 LIMITE PV/CONS 62 JAI 1130 COMIX 690. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět:

PUBLIC. Brusel 10. února 2014 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 17518/13 LIMITE PV/CONS 62 JAI 1130 COMIX 690. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. února 2014 (OR. en) 17518/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 62 JAI 1130 COMIX 690 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3279. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ

Více

10451/16 ADD 1 jp/mg/lk 1 GIP 1B

10451/16 ADD 1 jp/mg/lk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 7. července 2016 (OR. en) 10451/16 ADD 1 PV/CONS 35 ECOFIN 633 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3475. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI), konané v Lucemburku

Více

9951/16 ADD 1 REV 1 tj/rk 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 REV 1 tj/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 11. července 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 REV 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 3472. zasedání Rady Evropské unie (DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE

Více

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2624. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 12. dubna 2017 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

10116/17 ADD 1 REV 1 ls/mv/rk 1 GIP 1B

10116/17 ADD 1 REV 1 ls/mv/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 4. července 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 3546. zasedání Rady Evropské unie pro spravedlnost a vnitřní věci,

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 21. března 2012 (28.03) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 18595/11 LIMITE PV/CONS 80 JAI 949 COMIX 841

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 21. března 2012 (28.03) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 18595/11 LIMITE PV/CONS 80 JAI 949 COMIX 841 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. března 2012 (28.03) (OR. en) 18595/11 LIMITE PUBLIC PV/CONS 80 JAI 949 COMIX 841 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3135. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 1. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0287 (COD) 9901/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předsednictví Rada 9641/17 + ADD 1 Č. dok.

Více

PUBLIC. 7687/17 vc/jp/rk 1 DG D LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2017 (OR. en) 7687/17 LIMITE PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224

PUBLIC. 7687/17 vc/jp/rk 1 DG D LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2017 (OR. en) 7687/17 LIMITE PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2017 (OR. en) 7687/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PUBLIC PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. zasedání Rady Evropské unie (spravedlnost a vnitřní

Více

6834/17 ADD 1 1 GIP 1B

6834/17 ADD 1 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 16. března 2017 (OR. en) 6834/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3521. zasedání Rady Evropské unie (doprava, telekomunikace a energetika), konané v Bruselu dne 27. února

Více

10106/19 ADD 1 1 JAI LIMITE CS

10106/19 ADD 1 1 JAI LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 28. června 2019 (OR. en) 10106/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 31 JAI 665 COMIX 303 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Spravedlnost a vnitřní věci) 6. a 7. června 2019 10106/19

Více

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 2. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 9781/17 ASILE

Více

10115/17 ADD 1 jp/tj/jhu 1 GIP 1B

10115/17 ADD 1 jp/tj/jhu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 21. června 2017 (OR. en) 10115/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 32 TRANS 259 TELECOM 157 ENER 279 3545. zasedání Rady Evropské unie (Doprava, telekomunikace a

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) 9934/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 33 JAI 458 COMIX 278 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3396. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ

Více

PUBLIC /16 eh/ebk/hm 1 DG D LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) 10115/16 LIMITE PV/CONS 33 JAI 565 COMIX 442

PUBLIC /16 eh/ebk/hm 1 DG D LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) 10115/16 LIMITE PV/CONS 33 JAI 565 COMIX 442 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) 10115/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PUBLIC PV/CONS 33 JAI 565 COMIX 442 3473. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ

Více

15112/15 ADD 1 1 DPG

15112/15 ADD 1 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 5. února 2016 (OR. en) 15112/15 ADD 1 PV/CONS 72 ECOFIN 961 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3435. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI) konané v Bruselu dne

Více

PUBLIC RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět:

PUBLIC RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3261. zasedání Rady Evropské unie LIMITE PUBLIC PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460 (DOPRAVA,

Více

15921/17 ADD 1 gr/ph/vmu 1 DPG

15921/17 ADD 1 gr/ph/vmu 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 9. ledna 2018 (OR. en) 15921/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3590. zasedání Rady Evropské unie (doprava, telekomunikace a energetika), konané v Bruselu dne 18. prosince

Více

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ Rada Evropské unie Brusel 29. září 2015 (OR. fr) 12424/1/15 REV 1 OJ/CRP2 34 COMIX 442 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2557. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 30. září a 1. října 2015

Více

14708/16 vho/aj/mb 1 DGD 1B

14708/16 vho/aj/mb 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 28. listopadu 2016 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157 RELEX 972 CODEC

Více

PUBLIC /1/15 REV 1 dhr/rk 1 DPG LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) 15340/1/15 REV 1 LIMITE PV/CONS 76

PUBLIC /1/15 REV 1 dhr/rk 1 DPG LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) 15340/1/15 REV 1 LIMITE PV/CONS 76 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) 15340/1/15 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 76 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3439. zasedání Rady Evropské unie (OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI), konané v

Více

10501/17 ADD 1 mp/ls/rk 1 GIP 1B

10501/17 ADD 1 mp/ls/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 5. července 2017 (OR. en) 10501/17 ADD 1 PV/CONS 39 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3552. zasedání Rady Evropské unie (obecné záležitosti), konané v Lucemburku dne 20. června

Více

17427/1/12 REV 1 ADD 1 zc/zc/kno 1 DQPG

17427/1/12 REV 1 ADD 1 zc/zc/kno 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 25. února 2013 (28.02) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2006/0084 (COD) 17427/1/12 REV 1 ADD 1 GAF 29 FIN 1022 CODEC 2955 PARLNAT 402 ODŮVODNĚNÍ RADY Předmět: Postoj Rady v

Více

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 65 ECOFIN 1166 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3506. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční

Více

8070/17 ADD 1 sk/ph/jhu 1 GIP 1B

8070/17 ADD 1 sk/ph/jhu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 20. dubna 2017 (OR. en) 8070/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 17 AGRI 190 PECHE 144 3529. zasedání Rady Evropské unie (zemědělství a rybolov), konané v Lucemburku

Více

6342/14 ADD 1 ls/mb 1 DPG

6342/14 ADD 1 ls/mb 1 DPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. března 2014 (OR. en) 6342/14 ADD 1 PV/CONS 4 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3292. zasedání Rady Evropské unie (OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI), konané v Bruselu dne 10. února 2014 6342/14

Více

Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3468. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI),

Více

9715/17 jpe/rk 1 GIP 1B

9715/17 jpe/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 2. června 2017 (OR. en) 9715/17 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3545. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 8. a 9. června 2017 Čas: Místo:

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 21. září 2015 (OR. fr, en) 12148/15 OJ CRP1 33 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2556. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 23. a 25. září 2015 Čas: 10:00 hod., 10:00

Více

14354/16 vc/bl 1 GIP IB

14354/16 vc/bl 1 GIP IB Rada Evropské unie Brusel 17. listopadu 2016 (OR. en) 14354/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3502. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (vzdělávání, mládež, kultura a sport) Datum: 21. a 22. listopadu 2016 Čas:

Více

Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en) PUBLIC 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3480. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ

Více

9002/16 ADD 1 zc/jp/rk 1 DPG

9002/16 ADD 1 zc/jp/rk 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 9. června 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 3464. zasedání Rady Evropské unie (ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV), konané v Bruselu

Více

REVIZE Č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ

REVIZE Č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ Rada Evropské unie Brusel 11. října 2016 (OR. en) 13120/1/16 REV 1 OJ CRP2 33 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2601. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 12. října 2016 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

5777/14 ADD 1 jp/ho/mo 1 DPG

5777/14 ADD 1 jp/ho/mo 1 DPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. února 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3290. zasedání Rady Evropské unie(hospodářské A FINANČNÍ VĚCI), konané v Bruselu dne

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 26. září 2016 (OR. en) 12632/16 OJ CRP2 31 COMIX 631 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2599. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 28. září 2016 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

Projednávání legislativních aktů (veřejné jednání podle čl. 16 odst. 8 Smlouvy o Evropské unii)

Projednávání legislativních aktů (veřejné jednání podle čl. 16 odst. 8 Smlouvy o Evropské unii) Rada Evrpské unie Brusel 11. října 2017 (OR. en) 12783/17 OJ CONS 50 JAI 866 COMIX 660 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3564. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (spravedlnst a vnitřní věci) Datum: 12. a 13. října

Více

14391/16 aj/vmu 1 GIP 1B

14391/16 aj/vmu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 14. listopadu 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2605. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 16. a 18. listopadu 2016 Čas: 10:00 hod.,

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 13. června 2016 (OR. en) 10185/16 OJ CRP1 22 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2590. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 15. června 2016 Čas: 9:30 hod. Místo: Brusel

Více

10729/16 ADD 1 ph/lk 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 ph/lk 1 DGB 2C Rada Evropské unie Brusel 22. února 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 NÁVRH ODŮVODNĚNÍ RADY Předmět: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978 Postoj Rady v prvním

Více

1. Přijetí předběžného pořadu jednání a bodů v části Jiné záležitosti

1. Přijetí předběžného pořadu jednání a bodů v části Jiné záležitosti RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. října 2012 (23.10) (OR. en) 15276/12 OJ/CRP2 36 COMIX 591 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2426. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: Brusel středa 24. října 2012

Více

10105/19 ds/tj/vmu 1 TREE.2

10105/19 ds/tj/vmu 1 TREE.2 Brusel 1. července 2019 (OR. en) 10105/19 PV CONS 30 TRANS 374 TELECOM 253 ENER 323 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Doprava, telekomunikace a energetika) 6. a 7. června 2019 10105/19 ds/tj/vmu

Více

7907/16 ADD 1 REV 1 zc/mb 1 DPG

7907/16 ADD 1 REV 1 zc/mb 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 25. května 2016 (OR. en) 7907/16 ADD 1 REV 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 18 AGRI 185 PECHE 135 3459. zasedání Rady Evropské unie (ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV) konané v Lucemburku

Více

PUBLIC /15 mv/jsp/rk 1 DG D LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 28. ledna 2016 (OR. en) 15062/15 LIMITE PV/CONS 70 JAI 979 COMIX 667

PUBLIC /15 mv/jsp/rk 1 DG D LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 28. ledna 2016 (OR. en) 15062/15 LIMITE PV/CONS 70 JAI 979 COMIX 667 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 28. ledna 2016 (OR. en) 15062/15 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PUBLIC PV/CONS 70 JAI 979 COMIX 667 3433. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. listopadu 2010 (01.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. listopadu 2010 (01.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. listopadu 2010 (01.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 3052. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 23. listopadu 2015 (OR. fr) 14431/15 OJ CRP1 42 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2565. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 25. a 27. listopadu 2015 Čas: 11:00 hod.,

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení seznamu bodů I uvedeného v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení seznamu bodů I uvedeného v příloze Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) 14666/16 OJ CRP2 38 COMIX 769 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2606. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 23. listopadu 2016 Čas: 10:00

Více

středa 22. listopadu 2006 (10.00 hod.) a čtvrtek 23. listopadu 2006 (10.00 hod.)

středa 22. listopadu 2006 (10.00 hod.) a čtvrtek 23. listopadu 2006 (10.00 hod.) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. listopadu 2006 (21.11) (OR. en) 15420/06 OJ/CRP 2 40 COMIX 966 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2162. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: středa 22. listopadu 2006

Více

14991/18 ADD 1 1 ECOMP.3 LIMITE CS

14991/18 ADD 1 1 ECOMP.3 LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Konkurenceschopnost (vnitřní

Více

Delegace naleznou v příloze odtajněné znění výše uvedeného dokumentu.

Delegace naleznou v příloze odtajněné znění výše uvedeného dokumentu. Rada Evropské unie Brusel 10. června 2015 (OR. en) 10817/10 DCL 1 ODTAJNĚNÍ Dokument: Ze dne: 8. června 2010 Nový status: Předmět: ST 10817/10 RESTREINT UE veřejné FREMP 27 JAI 523 COHOM 153 COSCE 17 Rozhodnutí

Více

ZASEDÁNÍ V PONDĚLÍ 28. LISTOPADU 2016 (9:30 hod.)

ZASEDÁNÍ V PONDĚLÍ 28. LISTOPADU 2016 (9:30 hod.) Rada Evropské unie Brusel 24. listopadu 2016 (OR. en) 14509/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 3503. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (konkurenceschopnost

Více

Seznam nelegislativních aktů 14798/ Nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti obecný přístup /18 ebk/jhu 1 GIP.

Seznam nelegislativních aktů 14798/ Nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti obecný přístup /18 ebk/jhu 1 GIP. Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2018 (OR. en) 14795/18 OJ CONS 69 SOC 736 EMPL 551 SAN 432 CONSOM 341 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana

Více

Lucemburk čtvrtek 27. října (10:00 hod.) a pátek 28. října 2011 (10:00 hod.) Projednávání legislativních aktů

Lucemburk čtvrtek 27. října (10:00 hod.) a pátek 28. října 2011 (10:00 hod.) Projednávání legislativních aktů RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. října 2011 (26.10) (OR. en) 16033/11 OJ/CONS 65 JAI 774 COMIX 665 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pr: 3121. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (Spravedlnst a vnitřní věci) Datum: Lucemburk

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. března 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. března 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 3. března 2017 (OR. en) 6489/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3518. zasedání Rady Evropské unie (vzdělávání, mládež, kultura a sport), konané v Bruselu dne 17.

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. března 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 7. března 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 7. března 2017 (OR. en) 6554/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 8 ECOFIN 139 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3520. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční věci),

Více

PUBLIC /16 mp/jp/hm 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010

PUBLIC /16 mp/jp/hm 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) PUBLIC 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3495. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční

Více

11265/19 mp/eh/rk 1 LIFE

11265/19 mp/eh/rk 1 LIFE Rada Evropské unie Brusel 23. července 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (zemědělství a rybolov) 15. července 2019 11265/19 mp/eh/rk 1 OBSAH

Více

ZASEDÁNÍ VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016 (10.00 hod.)

ZASEDÁNÍ VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016 (10.00 hod.) Rada Evropské unie Brusel 29. listopadu 2016 (OR. en) 14760/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3505. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 1., 2. a 5. prosince 2016

Více

6512/19 jpe/kno 1 GIP.1

6512/19 jpe/kno 1 GIP.1 Brusel 18. února 2019 (OR. en) 6512/19 OJ CRP2 7 COMIX 107 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 20. února 2019 (10:30 hod.) 1. Přijetí pořadu jednání Schválení

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 8. a 10. listopadu 2017 (10:00 hod., 11:30 hod.

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 8. a 10. listopadu 2017 (10:00 hod., 11:30 hod. Rada Evropské unie Brusel 6. listopadu 2017 13939/17 OJ CRP1 37 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 8. a 10. listopadu 2017 (10:00 hod., 11:30 hod.) STŘEDA

Více

13303/17 ph/dhr/jhu 1 DGE 2B

13303/17 ph/dhr/jhu 1 DGE 2B Rada Evropské unie Brusel 19. října (OR. en) 13303/17 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Rada TELECOM 238 ENER 406 COMPET 675 DATAPROTECT

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 3. května 2018 (OR. cs) Interinstitucionální spis: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ADD 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. května 2018 Příjemce: AELE 25 EEE 22 N 22 ISL

Více

6902/16 jsp/in/jhu 1 DG B 3A

6902/16 jsp/in/jhu 1 DG B 3A Rada Evropské unie Brusel 16. března 2016 (OR. en) 6902/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 12 SOC 140 EMPL 93 SAN 87 CONSOM 58 3453. zasedání Rady Evropské unie (ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA,

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2016 (OR. en) 14723/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 3502. zasedání Rady Evropské

Více

14734/17 mp/vho/rk 1 DGD 2A

14734/17 mp/vho/rk 1 DGD 2A Rada Evropské unie Brusel 23. listopadu 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 14734/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předsednictví Výbor stálých zástupců /

Více

16367/14 ph/ho/rk 1 DG B 1

16367/14 ph/ho/rk 1 DG B 1 Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2014 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2014/0032 (COD) 2014/0033 (COD) 16367/14 AGRI 759 VETER 113 AGRILEG 247 ANIMAUX 59 CODEC 2415 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce:

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 30. ledna 2017 (OR. en) 5762/17 OJ CRP2 4 COMIX 75 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2614. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 1. února 2017 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

1. Přijetí předběžného pořadu jednání

1. Přijetí předběžného pořadu jednání Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7787/16 OJ CRP2 13 COMIX 273 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2581. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 13. dubna 2016 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

Body k jednání (II) 28. Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konající se ve dnech 8. a 9. března 2018: pořad jednání

Body k jednání (II) 28. Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konající se ve dnech 8. a 9. března 2018: pořad jednání Rada Evropské unie Brusel 12. února 2018 6091/18 OJ CRP2 6 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 14. února 2018 (10:30 hod.) 1. Přijetí pořadu jednání Schválení

Více

6851/17 vho/ebk/hm 1 DGD 1B

6851/17 vho/ebk/hm 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 6851/17 ASILE

Více

9781/1/17 REV 1 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B

9781/1/17 REV 1 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 21. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 9781/1/17

Více

Prerokúvanie legislatívnych aktov

Prerokúvanie legislatívnych aktov Rada Európskej únie V Bruseli 2. decembra 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 3 433. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (spravodlivosť a vnútorné veci) Dátum: 3. a

Více

Body k jednání (II) Nařízení o změně společné akce 98/700/SVV o systému FADO 7065/1/19 REV 1 1 GIP.1

Body k jednání (II) Nařízení o změně společné akce 98/700/SVV o systému FADO 7065/1/19 REV 1 1 GIP.1 Rada Evropské unie Brusel 5. března 2019 (OR. en) 7065/1/19 REV 1 OJ CRP2 9 COMIX 138 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Budova Europa, Brusel 6. a 8. března 2019 (10:00 hod., 15:00

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15648/16 OJ CRP2 42 COMIX 843 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2610. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 20. prosince 2016 Čas: 11:00

Více

10699/19 zs/el/rk 1 TREE.1

10699/19 zs/el/rk 1 TREE.1 Rada Evropské unie Brusel 17. července 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Životní prostředí) 26. června 2019 10699/19 zs/el/rk 1 OBSAH strana

Více

15308/14 SH/pp,izk DGD 2

15308/14 SH/pp,izk DGD 2 Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0278 (NLE) 15308/14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599 ROZHODNUTÍ

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 25. září 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2642. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 27. září 2017 Čas: 9:30 hod. Místo: Brusel

Více

10788/15 ADD 1 gr/tj/mn 1 DGE 2B

10788/15 ADD 1 gr/tj/mn 1 DGE 2B Rada Evropské unie Brusel 23. září 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0309 (COD) 10788/15 ADD 1 NÁVRH ODŮVODNĚNÍ RADY Předmět: TELECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC 1038 Postoj Rady

Více

9997/16 vc/jhu 1 DG D 2B

9997/16 vc/jhu 1 DG D 2B Rada Evropské unie Brusel 9. června 2016 (OR. en) 9997/16 JAI 549 DROIPEN 107 COPEN 193 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 9. června 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2104(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2104(INI) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 10. 2012 2012/2104(INI) NÁVRH ZPRÁVY o větším využití potenciálu opatření EU v oblasti životního prostředí:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2018 (OR. cs) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2018 (OR. cs) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 3. května 2018 (OR. cs) Interinstitucionální spis: 2018/0117 (NLE) 8534/18 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. května 2018 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2018) 249

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. listopadu 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. listopadu 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. listopadu 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2762. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A KULTURA)

Více

13569/1/17 REV 1 vc/mo 1 DG E

13569/1/17 REV 1 vc/mo 1 DG E Rada Evropské unie Brusel 13. listopadu 2017 (OR. en) 13569/1/17 REV 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 58 SOC 672 EMPL 515 SAN 370 CONSOM 329 3569. zasedání Rady Evropské unie (zaměstnanost, sociální

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0159 (COD) 9710/16 JUSTCIV 158 CODEC 796 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0406 (CNS) 10042/17 LIMITE PUBLIC FISC 129 ECOFIN 503 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci LIBE(2015)0330_1 NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ Schůze Pondělí 30. března 2015, 15:00 18:30 Úterý 31. března 2015, 9:00 12:30

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 24/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROHLÁŠENÍ NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

5974/1/17 REV 1 dhr/kno 1 GIP 1B

5974/1/17 REV 1 dhr/kno 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2615. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 9. února 2017 Čas: 14:30 hod. Místo:

Více

7232/19 ADD 1 REV 1 jd/lk 1 TREE.2.B LIMITE CS

7232/19 ADD 1 REV 1 jd/lk 1 TREE.2.B LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 7. června 2019 (OR. en) 7232/19 ADD 1 REV 1 LIMITE PV CONS 9 TRANS 178 TELECOM 112 ENER 153 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Doprava, telekomunikace a energetika) 4.

Více