IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É,"

Transkript

1 F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O B S A H 3 OBSAH Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační a kontaktní údaje 5 Organizační struktura Aktuality za rok Rozvoj zaměstnanců 13 Společenská odpovědnost 14 Sponzoring 14 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a obchodní politice společnosti za rok Zpráva auditora k výroční zprávě 20 Zpráva auditora k účetní závěrce 21 Účetní závěrka 22 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 42 Odpovědnost za výroční zprávu 43 Zpráva dozorčí rady společnosti Fair Credit International, SE, o kontrolní činnosti za rok

3 4 Ú VO D N Í S LOVO P R O F I L S P O L EČ N O S T I G E N E R Á L N Í H O 5 Ř E D I T E L E A Č L E N A P Ř E D S TAV E N S T VA VÁ Ž E N Í A KC I O N Á Ř I, DÁ M Y A PÁ N OV É, Vážené dámy, vážení pánové, uzavřeli jsme třetí rok fungování společnosti Fair Credit International, SE, na českém nebankovním trhu, kterým jsme navázali na úspěšný start naší společnosti a pokračovali v jejím rozvoji. Otevřeli jsme již třináctou pobočku v Čechách, a zajistili tak dostupnost našich služeb po celé republice. Zaměřili jsme se na rozvoj manažerských center, která slouží jako zázemí obchodním manažerům pro vyřizování administrativní agendy, setkávání se s obchodními zástupci aj. Na trh jsme uvedli unikátní produkt půjčku s pojištěním schopnosti splácet. Zákazníkům nabízíme možnost pojistit se pro případ, kdy nebudou schopni svůj závazek vůči nám splácet. Za dodržení podmínek Rámcové pojistné smlouvy přechází závazek na pojišťovnu. Naplňujeme tím jednu z našich základních firemních hodnot odpovědného poskytovatele nebankovních úvěrů - férovost. Rozšířili jsme také naši zákaznickou základnu na celkový počet zákazníků na konci roku 2014, oproti předchozímu roku se jedná o nárůst o 100 %. Objem poskytnutých úvěrů dosáhl 700 milionů korun. I nadále se soustředíme na upevňování své pozice na trhu, cíl stát se lídrem v poskytování nebankovních služeb, ale také být žádaným zaměstnavatelem a spolupracovníkem. Dbáme na odborný a osobnostní rozvoj našich zaměstnanců prostřednictvím kvalitního interního a externího vzdělávání. Stejně tak jsou pro nás samozřejmostí příležitosti ke kariérnímu růstu. Není výjimkou, že se z řad našich obchodních zástupců stanou obchodní manažeři a z obchodních manažerů oblastní ředitelé, kteří vedou již 23 oblastí. Jsme mladá a dynamická společnost využívající nejmodernější technologie. V řadě pracovních nástrojů pro zaměstnance využíváme moderní technologie a stejný servis poskytujeme obchodním zástupcům i zákazníkům. Naši zákazníci mají online přehled o svých účtech, kde vidí aktuální stav svého úvěru, splátkový kalendář, výši splátek, zůstatek atd. Obchodním zástupcům poskytujeme pro jejich práci tablet. Stáváme se tak lídry trhu v oblasti využívání informačních technologií. Důležitý je pro nás rozvoj a péče o obchodní síť. Nově jsme přišli s atraktivní nabídkou pro obchodní zástupce využívat i pasivního příjmu a zvýšit tak svůj zisk díky síťovému, neboli multi-level marketingu. Na konci roku jsme spolupracovali s obchodními zástupci, z nichž téměř 500 využívá právě tento model. Již v loňském roce jsme oznámili úmysl vstoupit na zahraniční trh. Tento cíl se nám podařilo naplnit 1. září 2014 založením dceřiné společnosti Fair Credit Slovakia, SE. V tuto chvíli máme plně funkční 3 pobočky v Bratislavě, Trenčíně a Žilině a další se chystáme otevřít v roce Nebudu zastírat, že na slovenský trh vstupujeme se stejnými ambicemi jako zde v Čechách. Opět jsou před námi nelehké úkoly pro nový rok, ať už je to vyrovnat se s konkurencí, která v tomto oboru značně narůstá, upevnit svoji pozici na trhu, oslovit nové zákazníky, a také bychom rádi představili další produkt, který bude atraktivní nejen pro naše stávající zákazníky. Věřím, že díky výbornému a silnému týmu lidí, transparentnímu přístupu k zákazníkům a obchodním zástupcům a efektivitě práce nás všech je před námi velmi úspěšný rok. Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům, spolupracovníkům, investorům a hlavně zákazníkům za jejich důvěru. Jen díky vám dává naše práce smysl. Ing. Ondřej Sychrovský člen představenstva generální ředitel PROFIL SPOLEČNOSTI IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E Společnost Fair Credit International, SE (dále jen Fair Credit ), se zabývá poskytováním drobných půjček od do Kč. Cílem společnosti Fair Credit je být férovým hráčem na finančním trhu. Ctíme hodnoty, kterými jsou férovost, transparentnost a potřebnost, a stejný postoj očekáváme od svých klientů a partnerů. V čele společnosti Fair Credit International, SE, stojí český management, který má mnohaleté zkušenosti, a to nejen v oblasti financí a obchodu. Vizí společnosti Fair Credit je být leadrem trhu v poskytování nebankovních spotřebitelských úvěrů. Název společnosti: Fair Credit International, SE Právní forma: Evropská společnost Sídlo společnosti: Kubánské náměstí 1391/11, Praha IČO: DIČ: CZ Registrace v Obchodním rejstříku: zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 863 Datum vzniku: 5. listopadu 2012 Tel.: ; Zelená linka: Internet: Hlavním přínosem společnosti Fair Credit jsou následující skutečnosti: Český management Silné finanční zázemí Férové a transparentní finanční produkty Orientace na potřeby zaměstnanců, obchodních zástupců a zákazníků Odpovědnost Právní řád a právní předpis, podle kterého byla účetní jednotka založena: Právní řád: Česká republika Právní předpis: ust. čl. 3 odst. 2, čl. 35 a násl. nařízení Rady ES č. 2157/2001 ze dne , o statutu evropské společnosti, ve znění nařízení Rady č. 885/2004 ze dne , v souladu se Směrnicí Rady 2001/86 ze dne , kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, a dle zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění, a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

4 6 Č L E N OV É V E D E N Í S P O L EČ N O S T I ČLENOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Ing. Ondřej Sychrovský Generální ředitel, člen představenstva Ing. Tomáš Konvička, MBA Obchodní ředitel, člen dozorčí rady CÍLEM SPOLEČNOSTI FAIR CREDIT JE BÝT FÉROVÝM HRÁČEM NA FINANČNÍM TRHU.

5 8 M A P A P O B O Č E K M A P A P O B O Č E K 9 MAPA, KDE PŮSOBÍME ČESKÁ REPUBLIKA Ústí nad Labem Jablonec nad Nisou Karlovy Vary Praha Pardubice Plzeň Olomouc Ostrava Jihlava Nový Jičín České Budějovice Brno Zlín Žilina Poprad Trenčín Bratislava Nitra Banská Bystrica SLOVENSKO

6 1 0 O R G A N I Z A Č N Í S T R U K T U R A O R G A N I Z A Č N Í S T R U K T U R A 1 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2014 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE GENERÁLNÍ ŘEDITEL OBCHODNÍ ŘEDITEL IT ODDĚLENÍ FINANČNÍ ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY A NÁKUPU MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ PRÁVNÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ KONTROLINGU A ŘÍZENÍ RIZIK ODDĚLENÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK ODDĚLENÍ PODPORY A PROCESŮ KONTAKTNÍ CENTRUM IT INFORMAČNÍ SYSTÉMY DIVIZNÍ ŘEDITEL OBCHODU ADMINISTRATIVNÍ ODDĚLENÍ KONTROLNÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ TRÉNINKU REGIONÁLNÍ ŘEDITEL OBCHODU OBLASTNÍ ŘEDITEL OBCHODNÍ MANAŽER OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

7 1 2 V Ý Z N A M N É U D Á L O S T I R O K U O N Á S 1 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ, SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST, SPONZORING Leden Spojili jsme se s Nadací Konto BARIÉRY, které jsme v rámci akce Fajn půjčka pomáhá věnovali první splátku z každé půjčky uzavřené v lednu. Únor Fajn půjčka pomáhá přispěla celkem 8 klientům Konta BARIÉRY na rehabilitaci, nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek, automobilu, osobní asistenci či logopedický kurz. Celková výše pomoci dosáhla korun. Březen Zorganizovali jsme celorepublikovou sbírku víček pro Danielku, do které jsme zapojili obchodní zástupce i zákazníky. Duben Otevřeli jsme třináctou pobočku Fair Credit v Novém Jičíně. Květen Zavedli jsme nový produkt - Půjčka s pojištěním schopnosti splácet. Zapojili jsme se do Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví. Červen Uspořádali jsme teambuilding pro všechny zaměstnance spojený se sportovním dnem - Fajn retro chlebník Červenec Stali jsme se hlavními partnery fotbalové I.B třídy Středočeského kraje a spolu s ní připravili soutěž pro fotbalové diváky Fajn trefa. Srpen Zprovoznili jsme první manažerská centra a pokračujeme ve výstavbě dalších. Září Vstoupili jsme na zahraniční trh otevřením dceřiné společnosti Fair Credit Slovakia, SE. Říjen Vyhlásili jsme 1. Fér soutěž pro obchodní zástupce. Listopad Uspořádali jsme 2. kongres Fair Credit. Prosinec Odstartoval 2. ročník Fajn Badmintonové ligy pro zaměstnance. Rozvoj zaměstnanců Naší prioritou jsou dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře, spolehlivosti a férovosti. Vytváříme příjemné a přátelské pracovní prostředí. Všem našim zaměstnancům se dostává náležité podpory od vedoucích pracovníků při plnění jejich pracovních úkolů a dosahování cílů. Na oplátku od nich očekáváme plné nasazení, iniciativu a chuť vytvořit silný tým. Věnujeme se odbornému růstu a vzdělávání našich zaměstnanců, využíváme vlastní školicí systém i nabídky jiných vzdělávacích institucí. Připravujeme pro zaměstnance nejrůznější workshopy, kongresy či semináře. Kromě úvodního dvoudenního školení, které je povinné pro všechny zaměstnance, se zaměřujeme na rozvoj obchodních, komunikačních dovedností, vedení lidí, organizujeme školení v IT oblasti a naši zaměstnanci mají také možnost jazykového vzdělávání. Pravidelně se věnujeme hodnocení zaměstnanců, které je pro další rozvoj velmi důležité. V rámci hodnocení se vždy snažíme vyzdvihnout silné stránky osobnosti a odhalit rozvojové potřeby zaměstnance a vždy společně hledáme způsob, jak tyto potřeby naplnit. První hodnocení probíhá již v tzv. adaptační době. Zpravidla jde o první tři měsíce v nové pozici, kdy má zaměstnanec pochopit a osvojit si pracovní roli a získat potřebné kompetence pro výkon pracovní pozice. Výsledkem adaptačního hodnocení je vyhodnocení adaptační doby a stanovení cílů na další období. Na adaptační hodnocení navazuje Roční hodnocení pracovního výkonu, které probíhá v prvním kvartálu následujícího roku. Tato hodnocení se zaměřují na individuální kompetence, plnění cílů a osobnostní rozvoj jedince. Příležitosti k profesnímu a kariérnímu růstu jsou ve Fair Credit samozřejmostí. Několik obchodních manažerů vzešlo z řad našich obchodních zástupců. Kromě externích vypisujeme také interní výběrová řízení, zejména na obchodní pozice. Snažíme se podporovat perspektivní zaměstnance a rozvíjet jejich pracovní potenciál. Organizujeme pro své zaměstnance sportovní turnaje, teambuildingy a další akce, během nichž se mohou odreagovat a posílit týmového ducha. Velmi oblíbená je např. Fajn Badmintonová liga, jejíž kvalifikace probíhá na pobočkách a vítězové se přes české, mo-

8 14 O NÁS Z P R Á V A P Ř E D S T A V E N S T V A 1 5 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A OBCHODNÍ POLITICE SPOLEČNOSTI FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE, ZA ROK 2014 ravské a slovenské semifinále probojují až do mezinárodního finále. Kromě ligy pořádáme řadu jednorázových akcí, jejichž hlavním cílem je dokázat si, že jsme schopni pracovat v týmu, plnit i netradiční úkoly, umíme se navzájem dorozumět a společně vytvořit příjemnou atmosféru, kterou si přeneseme i na pracoviště. Pro obchodní oddělení pořádáme motivační soutěže o věcné ceny. Vyhlašujeme nejlepší pobočky a jednotlivé nejlepší zaměstnance, kdy se hlavní kritéria úspěchu skládají z dosažených obchodních výsledků, plnění stanovených cílů a přístupu k zadaným úkolům. Společenská odpovědnost Společenskou odpovědnost považujeme za jeden z klíčových faktorů dlouhodobého úspěchu. Je pro nás samozřejmostí vytvářet na pracovišti takové podmínky, které respektují důstojnost jednotlivce a splňují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Ve vztazích se všemi partnery odmítáme jakoukoliv diskriminaci z pohledu věku, rasového či etnického původu, národnosti, politických názorů, náboženského přesvědčení, pohlaví, sexuální orientace či zdravotního stavu dotčených osob. Nic nezakrýváme, otevřený a jasně definovaný systém pro všechny zaměstnance, partnery a zákazníky je pro nás samozřejmostí. Poskytujeme jasné a srozumitelné informace. Transparentní přístup je jednou z našich stěžejních hodnot. Záleží nám na životním prostředí. Na všech našich pobočkách třídíme odpad. Pokud je to možné, upřednostňujeme elektronickou archivaci dokumentů před tištěnou. Plno těchto bodů máme ukotveno v Etickém kodexu společnosti, jehož dodržování je pro nás zásadní. Stejný postoj proto očekáváme od svých zaměstnanců i obchodních partnerů. Sponzoring Není nám lhostejný osud druhých, proto s chutí podporujeme nejrůznější charitativní projekty. Sponzoring má v naší společnosti dvě roviny jednu celospolečenskou, za kterou stojí podpora velkých celorepublikových projektů, spolupráce všech zaměstnanců, obchodních zástupců i zákazníků. Druhou tvoří regionální rovina, kdy si jednotlivé pobočky vybírají projekty ze svého okolí, které chtějí podpořit. Rok 2014 jsme zahájili významným partnerstvím s Nadací Konto BARIÉRY, jehož klientům jsme darovali celkem 250 tisíc korun a stejnou částkou jsme podpořili různé projekty v rámci České republiky. Přispěli jsme také na kampaň Vánoční pohlednice, jejíž výtěžek z prodeje byl věnován právě Nadaci Konto BARIÉRY. Jednotlivé pobočky uzavřely partnerství s organizacemi ve svém kraji a ty podporují finančně, manuální pomocí či společně stráveným časem. Karlovarská pobočka uzavřela partnerství s SOS dětskou vesničkou, častá je pomoc dětským domovům (např. DD v Telči, Hranicích, Boskovicích). Zakoupili jsme také vybavení či hračky pro některé nemocnice. Přispěli jsme dětem z mateřských školek a základních škol na nové hračky, didaktické pomůcky či školní výlety. Sponzorovali jsme Hospic v Třeboni či Diakonii Rolnička v Jihočeském kraji. Finanční dar jsme předali také České sledge hokejové asociaci a v neposlední řadě jsme se stali hlavními partnery Fair Credit I.B třídy Středočeského kraje. V rámci tohoto partnerství soutěží fotbalová družstva o cenu Fér tým v hodnotě 20 tisíc korun. Tu získá mužstvo, které během ročníku nasbírá nejméně žlutých a červených karet. Chtěli jsme do hry zapojit i diváky, vymysleli jsme pro ně hru Fajn trefa, kdy si na vybraných utkáních mohou vyzkoušet pocity penaltového střelce, a pokud budou mířit na speciální plachtu se třemi otvory přesně, mohou si odnést finanční odměnu. V letošním roce se více zaměříme na podporu sportu a sportovních aktivit. Budeme pokračovat v projektu Fajn trefa, na kterou se mohou těšit fotbaloví fanoušci také v dalších krajích republiky. Stali jsme se hlavními partnery badmintonisty Petra Koukala a sledujeme jeho cestu kvalifikací na olympijské hry v Rio de Janeiru Rádi přispějeme na sportovní vybavení, hry, soutěže apod. organizacím, dětem i dospělým s nejrůznějším sociálním zázemím či znevýhodněním, kteří žijí aktivním způsobem života Společnost Fair Credit International, SE, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, PSČ , IČO: , zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 863 (dále jen jako společnost Fair Credit ), je obchodní společností, která vznikla v roce Od té doby společnost Fair Credit prošla značným rozvojem a v současné době má v důsledku stále narůstajícího zájmu zákazníků o její produkty pobočky a manažerská centra na Vývoj počtu zaměstnanců a obchodních zástupců celkem leden únor Obchodní zástupce řadě míst v České republice. V roce 2014 bylo nově otevřeno sedm manažerských center a jedna pobočka v Novém Jičíně. Společnost Fair Credit tím pokračovala v trendu rozšiřování své teritoriální působnosti, zhuštění sítě obchodních zastoupení a přibližování se zákazníkům. Společnost Fair Credit také investovala do rozvoje informačních systémů, které usnadní práci nejen zaměstnancům, ale i obchodním zástupcům a zvýší komfort zákazníků. březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obchodní manažer Centrála Oblastní ředitel

9 16 Z P R ÁVA P Ř E D S TAV E N S T VA měsíc Oblastní ředitel Obchodní manažer Obchodní zástupce Centrála leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rok 2014 byl pro společnost Fair Credit zásadní, a to zejména s ohledem na plánovaný vstup na zahraniční trh. Ode dne poskytuje společnost Fair Credit nově spotřebitelské úvěry také na Slovensku a má své pobočky v Bratislavě, Žilině a Trenčíně. Společnost Fair Credit byla k jediným akcionářem společnosti Fair Credit Slovakia, SE, IČO: , se sídlem Mlynské nivy 48, Bratislava, Slovenská republika. Společnost nabyla 100 % akcií společnosti Fair Credit Slovakia, SE, dne , a to za kupní cenu odpovídající nominální hodnotě akcií (a základnímu kapitálu) EUR. Společnost Fair Credit v roce 2014 pokračovala také v aktivitách na poli sponzorství a dárcovství. Uvedené bylo směřováno na pomoc hendikepovaným zejména ve spolupráci s Kontem BARIÉRY. Společnost Fair Credit i v roce 2014 pokračovala v podpoře sportu a nově zahájila spolupráci se středočeskou fotbalovou I.B třídou. Stejně jako v minulém roce jsou zájmy a potřeby zaměstnanců společnosti Fair Credit hájeny jmenovaným výborem zaměstnanců, který se s představenstvem na společném zasedání sešel v říjnu roku Představenstvo společnosti Fair Credit se po dobu své činnosti řídilo zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, stanovami společnosti Fair Credit a obecně závaznými předpisy. Na činnost představenstva společnosti Fair Credit dohlížela v průběhu jeho činnosti dozorčí rada společnosti Fair Credit. Zpráva dozorčí rady včetně hodnocení činnosti představenstva bude předložena akcionářům na plánované valné hromadě. Hlavním cílem představenstva společnosti Fair Credit pro rok 2014 bylo zejména zvýšit objem obchodů a dále proniknout na zahraniční trh. Oba tyto hlavní cíle byly naplněny. Společnost Fair Credit neměla ke dni vůči veřejné správě či vůči bankám žádné závazky po lhůtě splatnosti. V souvislosti se základním kapitálem společnosti Fair Credit nedošlo za uplynulé účetní období k žádným změnám. Společnost Fair Credit v roce 2014 nevlastnila žádné vlastní akcie. Výsledkem hospodaření společnosti Fair Credit za rok 2014 byla ztráta ve výši ,48 Kč. Vzhledem ke stále vzrůstajícímu zájmu o finanční produkty společnosti Fair Credit byla tato ztráta související se zvýšenou potřebou investic ze strany společnosti Fair Credit očekávána. Tuto ztrátu navrhuje představenstvo společnosti Fair Credit převést na účet neuhrazených ztrát z minulých let. Tento návrh předloží představenstvo společnosti Fair Credit dozorčí radě a následně bude představen akcionářům na valné hromadě. V Praze dne Ing. Ondřej Sychrovský člen představenstva ROK 2014 BYL PRO SPOLEČNOST FAIR CREDIT ZÁSADNÍ, A TO ZEJMÉNA S OHLEDEM NA PLÁNOVANÝ VSTUP NA ZAHRANIČNÍ TRH.

10 Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A 1 9 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2014

11 2 0 Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A 2 1

12 2 2 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Fair Credit International, SE Identifikační číslo: Právní forma: Evropská společnost Datum účetní závěrky: 31. prosince 2014 Datum sestavení účetní závěrky: 31. března 2015 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A 2 3 ROZVAHA K 31. PROSINCI 2014 Pozn (tis. Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 2. Stavby Hmotné movité věci a jejich soubory B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly ovládaná osoba Zápůjčky a úvěry ovládaná osoba C. Oběžná aktiva C. I. 1. Zásoby materiálu C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. 1. Časové rozlišení Náklady příštích období Aktiva celkem Pozn (tis. Kč) Netto Netto PASIVA A. Vlastní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. IV. 2. Výsledek hospodaření minulých let A. V. 1. Ztráta běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. 4. Rezervy- ostatní B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 6. Vydané dluhopisy Jiné závazky B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé C. I. 2. Časové rozlišení - výnosy příštích období Pasiva celkem

13 2 4 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Fair Credit International, SE Identifikační číslo: Právní forma: Evropská společnost Datum účetní závěrky: 31. prosince 2014 Datum sestavení účetní závěrky: 31. března 2015 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A 2 5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 (tis. Kč) Pozn II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky 75 8 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3, III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. 2. Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená ** Ztráta za běžnou činnost *** Ztráta za účetní období **** Ztráta před zdaněním (tis. Kč) Pozn. Základní kapitál Neuhrazená ztráta (-) Celkem Zůstatek k 1. lednu Ztráta za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Ztráta za účetní období Zůstatek k 31. prosinci

14 2 6 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Fair Credit International, SE Identifikační číslo: Právní forma: Evropská společnost Datum účetní závěrky: 31. prosince 2014 Datum sestavení účetní závěrky: 31. března 2015 P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y 2 7 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE (tis. Kč) Peněžní toky z provozní činnosti Účetní ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace: A.1.1 Odpisy stálých aktiv A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv A.1.5 Vyúčtované nákladové (+) / výnosové (-) úroky A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku Všeobecné informace 1.1. Základní informace o Společnosti Fair Credit International, SE, (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5. listopadu 2012 a její sídlo je Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, Praha. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je poskytování drobných půjček fyzickým osobám. Složení představenstva k 31. prosinci 2014 bylo následující: Jméno Ing. Ondřej Sychrovský Funkce Člen Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2014 bylo následující: Jméno Funkce Ing. Tomáš Konvička Člen Společnost je členěna následujícím způsobem: Vedení společnosti Obchodní úsek Administrativa a kontrola Centrální vymáhání pohledávek Nákup a správa Právní oddělení Personální útvar Marketing Informační technologie Finanční útvar Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 10. července Účetní postupy 2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách. Účetní závěrka je nekonsolidovaná. Společnost není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud k podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku postačuje účetní závěrka Společnosti, protože Společnost ovládá pouze účetní jednotku, která je nevýznamná Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotný majetek nesplňující jednu nebo obě podmínky je účtován do nákladů za poskytnuté služby. Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Předpokládaná životnost 5 let 3 roky 3-4 roky Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem Dlouhodobý hmotný majetek Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou pozemků, které se neodepisují, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Dlouhodobý nehmotný majetek Stavby - technické zhodnocení Soubor movitých věcí Předpokládaná životnost 4 roky 3 roky Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku.

15 2 8 P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y 2 9 Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku je aktivováno. Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč za položku je považován za zásoby a účtován do nákladů při spotřebě Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účasti v obchodních korporacích, které jsou ovládané nebo řízené Společností (dále též dceřiná společnost ). Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem představují majetkové účasti v obchodních korporacích, v nichž Společnost vykonává podstatný vliv, ale nemá možnost tento podnik ovládat nebo řídit (dále též přidružená společnost ). Podíly v dceřiných a přidružených společnostech jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. V souladu se smlouvou o půjčce, jmenovitá hodnota pohledávek zahrnuje také částku budoucích příjmů, které jsou účtovány jako výnosy příštího období. Společnost vytváří opravnou položku k pohledávkám z půjček na základě věkové struktury pohledávek. Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků Peníze a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků, a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty a jsou vykázány souhrnně Účtování výnosů Celkové navýšení, které zaplatí klient za poskytnutí půjčky, je považováno za výnos Společnosti a skládá se ze tří částí poplatku za hotovostní úhradu, úroku a administrativního poplatku. Toto navýšení je při nabytí účinnosti smlouvy o půjčce zahrnováno do Pohledávek z obchodních vztahů a v rozvaze je časově rozlišováno ve Výnosech příštích období. Časově rozlišený výnos je rozpouštěn ve prospěch výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po dobu trvání půjčky. Rozpouštění časově rozlišených výnosů je vykázáno ve výkazu zisku a ztráty v řádku Prodej vlastních služeb, neboť představuje agregovaný příjem za služby poskytované Společností včetně ceny peněz v rámci její hlavní činnosti Leasing Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze Rezervy Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku Zaměstnanecké požitky Na nevybranou dovolenou Společnost vytváří rezervu. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů. Pro vykazování nákladů na sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců, jejichž mzdy překročí roční strop na tyto odvody, Společnost uplatňuje princip opatrnosti a vykazuje náklady ve výši částek za dané období zaplacených Dluhopisy Společnost provádí prvotní zaúčtování vydaných dluhových cenných papírů a podřízených závazků v pořizovací ceně ke dni jejich vzniku. Všechny vydané dluhopisy jsou vykazovány v položce pasiv jako Vydané dluhopisy. Po prvotním zaúčtování jsou tyto finanční závazky oceněny v naběhlé hodnotě s použitím lineární amortizace. Odkoupené vlastní dluhopisy drží Společnost na vlastním majetkovém účtu v naběhlé hodnotě. Tento majetkový účet je v rozvaze započten proti položce pasiv Vydané dluhopisy. Dosud neprodané vlastní dluhopisy eviduje Společnost v podrozvaze. Společnost odúčtuje finanční závazek a pohledávku, pokud dojde ke splnění, zrušení nebo skončení platnosti jejích smluvních povinností. Související finanční náklady, včetně prémií při splacení dluhopisů a úrokového výnosu, jsou časově rozlišovány do výsledku hospodaření za použití metody lineární amortizace Úrokové náklady Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv, strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti, členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv, dceřiná společnost. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce Základní kapitál V případě, že Společnost nakoupí vlastní akcie, plnění poskytnuté za tyto akcie ve výši nominální hodnoty akcií je vykázáno jako snížení základního kapitálu. Rozdíl mezi poskytnutým plněním a nominální hodnotou je účtován jako ážio. V případě, že Společnost rozhodne o výplatě záloh na podíly na zisku, vykáže tuto skutečnost jako snížení vlastního kapitálu na rozvahovém řádku Rozhodnuto o výplatě podílu na zisku. V případě, že k rozvahovému dni vznikne Společnosti ztráta nebo dosáhne zisku nižšího než vyplacené podíly na zisku, vykáže v rozvaze ke konci účetního období výplatu záloh na podíly na zisku nebo její část jako pohledávku za společníky Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se účtují na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let, pokud jsou významné Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

16 3 0 P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kč) 1. ledna 2014 Přírůstky / přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2014 Pořizovací cena Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Nedokončený majetek Celkem Oprávky Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Celkem Zůstatková hodnota (tis. Kč) 1. ledna 2013 Přírůstky 31. prosince 2013 Pořizovací cena Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Celkem Oprávky Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Celkem Zůstatková hodnota Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kč) 1. ledna 2014 Přírůstky / přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2014 Pořizovací cena Budovy a stavby Hmotné movité věci a jejich soubory Celkem Oprávky Budovy a stavby Hmotné movité věci a jejich soubory Celkem Zůstatková hodnota (tis. Kč) 1. ledna 2013 Přírůstky / přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2013 Pořizovací cena Budovy a stavby Hmotné movité věci a jejich soubory Celkem Oprávky Budovy a stavby Hmotné movité věci a jejich soubory Celkem Zůstatková hodnota Údaje o operativním leasingu jsou uvedeny v poznámce 18. Částka zřizovacích výdajů v hodnotě 888 tis. Kč se vztahuje na právní služby při založení Společnosti. Tyto výdaje se odpisují po dobu 5 let a k 31. prosinci 2014 měly zůstatkovou hodnotu 533 tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 710 tis. Kč).

17 3 2 P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y Dlouhodobý finanční majetek Zahraniční Fair Credit Slovakia, SE, Slovenská republika Počet akcií Nominální hodnota (tis. EUR) Společnost neměla k 31. prosinci 2013 žádné podíly v ovládaných osobách. Pořizovací cena (tis. EUR) Účetní hodnota (tis. EUR) Podíl na základním kapitálu (%) Výsledek hospodaření v roce 2014* (tis. EUR) Vlastní kapitál* (tis. EUR) U společnosti není rozdíl mezi procentem podílu na vlastnictví a procentem podílu na hlasovacích právech. Společnost Fair Credit Slovakia, SE, byla zapsána do obchodního rejstříku dne 4. května 2013 a její sídlo je Mlynské nivy 48, Bratislava, , Slovenská republika. Fair Credit Slovakia, SE, byla pořízena v průběhu roku 2014 a je plně vlastněna Společností. Její hlavní obchodní činností je poskytování půjček fyzickým osobám na Slovensku. Společnost začala aktivně poskytovat půjčky v říjnu Společnost Fair Credit Slovakia, SE, dosáhla za účetní období končící 31. prosince 2014 účetní ztrátu ve výši 843 tis. EUR. Vzhledem k tomu, že aktivity společnosti jsou v prvotní fázi a Společnost očekává rozvoj aktivit a dosažení účetního zisku v příštích letech, nebyla k této investici vytvořena opravná položka. (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Zápůjčky a úvěry ovládaná osoba Úvěry ovládaným osobám představují úvěr poskytnutý společnosti Fair Credit Slovakia, SE, v maximální výši tis. EUR. Úvěr je úročený sazbou 12 % p. a. a je splatný nejpozději 31. prosince Pohledávky (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Pohledávky z obchodních vztahů (půjčky) - do splatnosti po splatnosti Pohledávky z obchodních vztahů celkem Zálohy obchodním zástupcům - do splatnosti Poskytnuté zálohy - ostatní - do splatnosti Stát daňové pohledávky - do splatnosti 21 5 Ostatní pohledávky - do splatnosti Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní pohledávky celkem Krátkodobé pohledávky celkem Opravná položka k pochybným půjčkám a ostatním pohledávkám Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů Odložená daňová pohledávka Dlouhodobé pohledávky celkem Zůstatková hodnota pohledávek celkem Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Změna opravné položky k pochybným půjčkám a ostatním pohledávkám: (tis. Kč) Počáteční zůstatek k 1. lednu Tvorba opravné položky Zrušení opravné položky Použití k odpisu pohledávek 0 0 Konečný zůstatek k 31. prosinci

18 3 4 P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y Vlastní kapitál Schválené a vydané akcie: Počet (ks) 31. prosince prosince 2013 Účetní hodnota (tis. Kč) Počet (ks) Společnost je plně vlastněna společností MORNINGWOOD HOLDING LTD, zapsanou v Kyperské republice. V roce 2013 došlo k přejmenování mateřské společnosti, jež v roce 2012 působila pod názvem CMM & PARTNERS TRUST MANAGEMENT LTD. V důsledku negativního výsledku hospodaření za rok 2014 měla Společnost k 31. prosinci 2014 záporný vlastní kapitál ve výši tis. Kč, který Společnost plánuje uhradit z budoucích zisků. Společnost obdržela od mateřské společnosti MORNING- WOOD HOLDING LTD vyjádření podpory, ve kterém mateřská společnost deklarovala poskytnutí finanční podpory Společnosti s ohledem na její ztráty a záporný vlastní kapitál. Mateřská společnost bude Společnost finančně podporovat tak, aby byla schopna kdykoliv plně dostát všem splatným závazkům vůči třetím stranám, a aby byla schopna splnit v následujícím roce předpoklad trvání Společnosti, na jehož základě byla tato účetní závěrka sestavena. Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku (viz poznámka 1) a využila možnosti nevytvářet povinně rezervní fond, což zároveň umožňují stanovy/zakladatelské dokumenty Společnosti. Dne 25. června 2014 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a rozhodla o vypořádání ztráty za rok 2013 ve výši tis. Kč. Účetní hodnota (tis. Kč) Kmenové akcie v hodnotě 2 983,8 Kč, plně splacené Závazky (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Závazky z obchodních vztahů do splatnosti Závazky z obchodních vztahů celkem Ostatní závazky do splatnosti Krátkodobé zápůjčky Krátkodobé závazky celkem Krátkodobé zápůjčky představují krátkodobou část nebankovních půjček úročených fixní úrokovou sazbou. Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let. Společnost nemá žádné závazky po splatnosti. 9. Úvěry a ostatní zápůjčky (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Zápůjčky splatné do jednoho roku Krátkodobé zápůjčky celkem (viz poznámka 8) Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry celkem Dluhopisy se splatností nad jeden rok Jiné zápůjčky se splatností nad jeden rok Dlouhodobé zápůjčky celkem (viz poznámka 8) Bankovní úvěry lze rozčlenit takto: Nominální hodnota (Kč) Uplatněná sazba (%) Záruka Měna Zůstatek k 31. prosinci 2014 (tis. Kč) Equa bank a. s. Zástavní právo k pohledávkám z úvěrových smluv Kč Splatnost vydaných dluhopisů lze rozčlenit takto: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Dluhopisy se splatností 1-5 let Dluhopisy se splatností více než 5 let Dluhopisy celkem Vydané dluhopisy lze rozčlenit takto: Počet (ks) 31. prosince prosince 2013 Nominální hodnota (tis. Kč) Naběhlá hodnota (tis. Kč) Počet (ks) Nominální hodnota (tis. Kč) Naběhlá hodnota (tis. Kč) Dluhopisy Dluhopisy , Dluhopisy , Dluhopisy Dluhopisy celkem Do 1. března 2013 činila úroková sazba dluhopisů v nominální hodnotě 1 Kč - 1 % p. a. K 31. prosinci 2014 činila nominální hodnota dosud neprodaných vlastních dluhopisů držených na vlastním majetkovém účtu Společnosti tis. Kč (31. prosince 2013: tis. Kč). Tyto vlastní dluhopisy jsou Společností evidovány v podrozvaze. Dluhopisy Společnosti nejsou registrované na regulovaném trhu.

19 3 6 P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y Časové rozlišení Výnosy příštích období představují budoucí výnos Společnosti v souvislosti s poskytováním půjček jako jejího stávajícího hlavního předmětu podnikání. Jejich výše k 31. prosinci 2014 činila tis. Kč (31. prosince 2013: tis. Kč). Nárůst odpovídá navýšení tržeb. Náklady příštích období představují z největší části budoucí náklad Společnosti v souvislosti s provizí za zprostředkování prodeje dluhopisů. Jejich výše k 31. prosinci 2014 činila tis. Kč (31. prosince 2013: tis. Kč). Nárůst byl způsoben dalším prodejem dluhopisů a s ním související navýšení provizí za zprostředkování prodeje. 11. Daň z příjmů Daňový náklad lze analyzovat následovně: (tis. Kč) Splatná daň 0 0 Odložená daň Daňový náklad celkem Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2013 a následující). Odloženou daňovou pohledávku (+) lze analyzovat následovně: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Odložená daňová pohledávka z titulu: Účetních opravných položek Daňové ztráty minulých let Odložená daňová pohledávka celkem Čistá odložená daňová pohledávka Společnost v roce 2014 začala tvořit daňové opravné položky. Vzhledem ke vzniku dočasného daňového rozdílu k účetním opravným položkám vykázala odloženou daňovou pohledávku z tohoto titulu. Potenciální odložená daňová pohledávka ve výši tis. Kč k 31. prosinci 2014 nebyla zaúčtována, protože její uplatnění v budoucnosti není pravděpodobné. Společnost měla k 31. prosinci 2014 daňové ztráty ve výši tis. Kč, které mohou být použity do roku Analýza výnosů Výnosy z běžné činnosti byly vytvořeny výhradně z jediné činnosti, kterou je poskytování drobných půjček v České republice a jsou vykázaný jako Prodej vlastních služeb. Náklady spojené s realizací prodejů vlastních služeb jsou vykázány v řádku Služby. (tis. Kč) Výnosy z poplatku za hotovostní úhradu Výnosy z úroků z půjček Výnosy z administrativního poplatku z půjček Slevy Čisté výnosy Analýza nákladů (tis. Kč) Provize zprostředkovatelům Spotřeba drobného hmotného majetku Náklady na operativní leasing a pronájem aut Spotřeba pohonných hmot Marketing, reprezentace, PR Nájem prostor a s nájmem související služby Poradenské služby IT služby Ostatní Celkem Zaměstnanci Počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci 1 1 Průměrný přepočtený počet ostatních členů vedení 6 3 Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců Počet zaměstnanců celkem Vedení Společnosti zahrnuje člena představenstva, člena dozorčí rady (obchodního ředitele) a regionálního ředitele.

20 3 8 P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y 3 9 (tis. Kč) Vedení Ostatní Celkem 2014 Mzdové náklady a odměny Náklady na sociální zabezpečení Ostatní sociální náklady Osobní náklady celkem Mzdové náklady a odměny Náklady na sociální zabezpečení Ostatní sociální náklady Osobní náklady celkem Vedení Společnosti a ostatním zaměstnancům jsou k dispozici služební vozidla financovaná operativním leasingem. Odměny představenstva a dozorčí rady Společnosti jsou součástí osobních nákladů. Společnost neposkytla zaměstnancům ani vedení Společnosti v roce 2014 a 2013 žádné úvěry ani jiné výpomoci. 15. Nákladové úroky (tis. Kč) Úrokové náklady z dluhopisů Úrokové náklady z půjček Nákladové úroky celkem Transakce se spřízněnými stranami V této poznámce jsou uvedeny pouze významné transakce se spřízněnými stranami, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek. (tis. Kč) Výnosy Prodej služeb Úrokové výnosy Celkem Náklady Nákup zboží pro další prodej 0 0 Úrokové náklady 0 0 Licenční poplatky 0 0 Poplatky za řízení Společnosti 0 0 Celkem 0 0 Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Ostatní pohledávky Poskytnuté zápůjčky Celkem Závazky 0 0

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva o vztazích 6 Zpráva dozorčí rady 9 Zpráva auditora k výroční zprávě 10 Finanční část 13 Zpráva auditora k účetní

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více