Dodatek c. 2. MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek c. 2. MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163"

Transkript

1 Dodatek c. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem ve znění Dodatku č. 1 ze dne (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne (dále také jen "Dodatek č.2"), který dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřeli 1. smluvní strana Jméno: CEJIZA, s.r.o. Sídlo: Zerotínovo náměstí 449/3, Brno IČO: Zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 'V (dále též "centrální zadavatel") a všechny další osoby specifikované zároveň zastupuje. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel 2. smluvní strana Obchodní firma/jméno: 02 Czech Republic a.s. Sídlo: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 IČO: DIČ: Plátce DPH: CZ ANO Zastoupená: Mgr. Petrem Daňkem, Account Managerem, na základě pověření ze dne Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 Bankovní spojení (číslo účtu): / (dále jen "Poskytovatel") Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen "Dodatek") výše uvedené Smlouvy: I. Účel Dodatku, 1. Uče lem tohoto Dodatku je úprava vztahů mezi Smluvními stranami založená Rámcovou smlouvou o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem ze dne a Dodatkem č. 1 ze dne Stránka 1 z 11

2 II. Předmět Dodatku 1. Stávající Příloha č.1 Smlouvy Seznam Objednatelů zastoupených centrálním zadavatelem se upravuje a doplňuje o změny dle Tabulky, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 2. Stávající Příloha č. 3 Smlouvy Ceník se upravuje a doplňuje se dle tabulky, která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. III. Závěrečná ustanovení 1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a tři vyhotovení převezme centrální zadavatel zastupující všechny Objednatele. 3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti nejpozději dne Smluvní strany se s obsahem tohoto Dodatku ke Smlouvě seznámily a souhlasí s ním. V Brně dne V Brně dne ,,"... a CEJIZA, s.r.o. ruza Lerotínovo nám. 449/ Brno tel.: JÓ: &.~~~t>... CEJIZA, s.r.o. MUDr. Bořek Semrád, jednatel 02 Czech Republic a.s. Mgr. Petr Daněk Account Manager, na základě pověření ze dne Příloha: 1. Příloha č. 1 Smlouvy Seznam Objednatelů zastoupených centrálním zadavatelem 2. Příloha č. 3 Smlouvy Ceník Stránka 2 z 11

3 Příloha č. 1 Smlouvy: Seznam Objednatelů zastoupených centrálním zadavatelem Střední škola polytechnická CZ or~anizace Brno, Jílová, příspěvková Jílová 164/36g, Brno.. ::.'. : ;,,,:1 ).::::':':':':'::":] není plátce DPH Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková Vídeňská 55/47,63900 Brno Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková není plátce DPH org~nizace Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková CZ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková není plátce DPH Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, není plátce DPH příspěvková Základní umělecká škola se zaměřením na církevní není plátce DPH hudbu Brno, příspěvková Vídeňská 264/52, Brno Kounicova 684/16, Brno Jaselská 190/7,60200 Brno Smetanova 346/8, Brno Smetanova 756/14, Brno není plátce DPH Zámeček Střelice, příspěvková Tetčická 311/69, Střelice není plátce DPH Základní umělecká škola Rosice, příspěvková Na Schodech 239, Rosice není plátce DPH Domov pro seniory Hostim, příspěvková Hostim I, Hostim _ není plátce DPH Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková Jevišovice 104, Jevišovice není plátce DPH Domov pro seniory Plaveč, příspěvková Domov 1, Plaveč MUDr. Jana Janského 2675/11, CZOO Nemocnice Znojmo, příspěvková Znojmo Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková CZOO Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková není plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, není plátce DPH příspěvková Dvořákova 1594/19, Znojmo Přemyslovců 129/8, Znojmo Horní Česká 247/15, Znojmo není plátce DPH Středisko volného času Znojmo, příspěvková Sokolská 1277/8, Znojmo Pedagogickopsychologická není plátce DPH příspěvková poradna Znojmo, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola není plátce DPH zdravotnická Znojmo, příspěvková Jana Palacha 955/6, Znojmo Jana Palacha 956/8, Znojmo Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková náměstí Komenského 945/4, není plátce DPH Znojmo Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková není plátce DPH Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, není plátce DPH Kotlářská, příspěvková Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická není plátce DPH a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, CZ Sokolská, příspěvková Správa a údržba silnic Jihomoravského CZ příspěvková kraje kraje, Mateřská škola a Základní škola Brno, Lidická, není plátce DPH příspěvková Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková není plátce DPH Helceletova 234/4, Brno Kotlářská 263/9, Brno Kotlářská 263/9, Brno Sokolská 366/1, Brno Žerotínovo náměstí 449/3,60200 Lidická 1858/6a, Brno Brno třída Kpt. Jaroše 1829/14, Brno není plátce DPH Konzervatoř Brno, příspěvková třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, není plátce DPH příspěvková třída Kpt. Jaroše 1939/24, Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní CZ akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové Pontassievská 350/3, Znojmo zkoušky Znojmo, příspěvková není plátce DPH Dětské centrum Znojmo, příspěvková Mládeže 1020/10, Znojmo Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková není plátce DPH Brno Rooseveltova 999/21, Znojmo není plátce DPH Střední škola technická Znojmo, příspěvková Uhelná 3264/6, Znojmo není plátce DPH Dětský domov Znojmo, příspěvková Hakenova 716/18, Znojmo není plátce DPH Středisko volného času Miroslav, příspěvková Kostelní 197/16, Miroslav Základní umělecká škola Miroslav, příspěvková není plátce DPH Komenského 177/1, Miroslav není plátce DPH Domov pro seniory Skalice, příspěvková Skalice I, Hostěradice Stránka 3 z 11

4 není plátce DPH _ není plátce DPH není plátce DPH _ není plátce DPH není plátce DPH _ není plátce DPH CZ Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková Žižkova 980/55, Brno Veveří 944/133, Brno Botanická 63/70, Brno Palackého třída 822/70, Brno Palackého třída 343/68, Brno Slovanské náměstí 1804/7, Brno Purkyňova 2832/97, Brno není plátce DPH Gymnázium BrnoŘečkovice, příspěvková Terezy Novákové 936/2, Brno CZ CZ CZ _ není plátce DPH Lužánky středisko volného času Brno, příspěvková Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková Lidická 1880/50, Brno Kudelova 1855/8, Brno Kamenice 798/1d, Brno Merhautova 590/15, Brno není plátce DPH Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková Sekaninova 895/1, Brno _ není plátce DPH není plátce DPH Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková Vranovská 842/41, Brno Vranovská 1364/65, Brno není plátce DPH Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková Elgartova 689/3, Brno _ není plátce DPH není plátce DPH CZOO CZ není plátce DPH Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková Střední škola stavebních řemesel BrnoBosonohy, příspěvková Lipka školské zařízení pro environmentální Brno, příspěvková vzdělávání Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková není plátce DPH Gymnázium Boskovice, příspěvková není plátce DPH není plátce DPH CZOO Středisko volného času Boskovice, příspěvková Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková Husova 537/10, Brno Cihlářská 604/21, Brno Pražská 636/38b, Brno Lipová 233/20, Brno Komenského 343/5, Boskovice Palackého náměstí 222/1, Boskovice 17. listopadu 153/1, Boskovice náměstí 9. května 951/7, Boskovice Střední škola André Citroěna Boskovice, příspěvková náměstí 9. května 2153/2a, Boskovice není plátce DPH Dětský domov Tišnov, příspěvková Purkyňova 1685, TIšnov _ není plátce DPH Nemocnice Tišnov, příspěvková Purkyňova 279, TIšnov _ není plátce DPH Gymnázium Tišnov, příspěvková Na Hrádku 20, TIšnov _ není plátce DPH Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková Dvořáčkova 316, TIšnov není plátce DPH Dětský domov Vranov, příspěvková Vranov č. p. 160, Vranov _ není plátce DPH Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková Šikulova 1438, Předklášteří _ není plátce DPH Muzeum Brněnska, příspěvková Porta coeli 1001, Předklášteří není plátce DPH Střední odborná škola Fortika, příspěvková TIšnovská 15, Lomnice _ není plátce DPH Muzeum Vyškovska, příspěvková náměstí es!. armády 475/2, Vyškov není plátce DPH Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková Nádražní 124/4, Vyškov není plátce DPH není plátce DPH _ není plátce DPH _ není plátce DPH Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková Oblastní pedagogickopsychologická poradna Vyškov, příspěvková Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková Komenského 16/5, Vyškov Jungmannova 76/2, Vyškov Sochorova 552/15, Vyškov Sídliště Osvobození 681/55, Vyškov CZ Nemocnice Vyškov, příspěvková Purkyňova 235/36, Vyškov _ CZ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková Hybešova 982/53, Boskovice Stránka 4 z 11

5 není plátce DPH Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková Křenová 304/36, Brno není plátce DPH Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková Charbulova 108/84,61800 Brno _ CZ Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková Charbulova 1072/106, Brno CZ Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková Křižíkova 106/15, Brno _ není plátce DPH Taneční konzervatoř Brno, příspěvková Nejedlého 375/3, Brno _ není plátce DPH není plátce DPH _ CZ není plátce DPH CZ není plátce DPH není plátce DPH není plátce DPH _ CZ Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova ll, příspěvková Maják středisko volného času Vyškov, příspěvková Pedagogickopsychologická poradna Brno, příspěvková Mateřská škola a Základní škola Brno, Barvičova, příspěvková Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno, Vídeňská, příspěvková Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, příspěvková Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková Odborné učiliště a Praktická škola Brno, příspěvková Křižíkova 1694/11, Brno Brněnská 139/7, Vyškov Hybešova 253/15, Brno Barvičova 45/54, Brno Hybešova 253/15, Brno Vídeňská 244/26, Brno Klášterského 620/4, Brno Slunná 193/11, Brno Lomená 530/44, Brno není plátce DPH Základní škola Brno, štolcova, příspěvková Štolcova 301/16, Brno není plátce DPH Střední škola grafická Brno, příspěvková Šmahova 364/110, Brno není plátce DPH CZ není plátce DPH CZ _ není plátce DPH není plátce DPH _ není plátce DPH Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, příspěvková Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis Brno, příspěvková Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková Trnkova 1784/81,62800 Brno Trnkova 2482/113, Brno Došlíkova 4185/48, Brno Olomoucká 1140/61,62700 Brno Koperníkova 803/2,61500 Brno Černo polní 212/9, Brno Černopolní 212/9, Brno _ není plátce DPH Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková Zeleného 825/51, Brno není plátce DPH CZ není plátce DPH není plátce DPH není plátce DPH _ není plátce DPH není plátce DPH _ není plátce DPH _ CZ není plátce DPH není plátce DPH Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková Střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno, příspěvková Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková Gymnázium a Základní umělecká škola šlapanice, příspěvková Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková Gellnerova 66/1, Brno Čichnova 982/23,62400 Brno Novoměstská 1887/21, Brno Kociánka 2129/6, Brno Vaculíkova 259/14, Brno Ibsenova 114/1, Brno Riegrova 40/17, šlapanice U školy 386, Pozořice Tyršova 479, Slavkov u Brna Malinovského 280, Slavkov u Brna štefánikova 1142/2,68001 Boskovice není plátce DPH Dětský domov Boskovice, příspěvková štefánikova 2344/2b, Boskovice _ není plátce DPH Domov Hvězda, příspěvková Nové Hvězdlice 200, Bohdalice není plátce DPH není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková Mateřská škola a Základní škola Kyjov, školní, příspěvková Za Humny 3304/46, Kyjov školní 3208/51, Kyjov _ není plátce DPH Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková Nádražní 471/48,69701 Kyjov Stránka 5 z 11

6 není plátce DPH _ není plátce DPH Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková třída Komenského 549/23, Kyjov Strážovská 1095/1, Kyjov není plátce DPH Domov Horizont, příspěvková Strážovská 1096/3, Kyjov není plátce DPH Dětské centrum Kyjov, příspěvková Strážovská 965/2, Kyjov CZ Nemocnice Kyjov, příspěvková Strážovská 1247/22, Kyjov CZOO Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková Havlíčkova 1223/17, Kyjov není plátce DPH Dům dětí a mládeže Vracov, příspěvková Sokolská 896, Vracov CZOO Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková náměstí Svobody 318, Bzenec není plátce DPH Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková Benátky 32, Veselí nad Moravou _ není plátce DPH CZ _ není plátce DPH Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, náměstí Míru 1676, Veselí nad příspěvková Moravou Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí Kollárova 1669, Veselí nad nad Moravou, příspěvková Moravou Základní škola Veselí nad Moravou, Kollárova, Kollárova 1045, Veselí nad příspěvková Moravou není plátce DPH Paprsek, příspěvková K tihadlu 679, Velké Opatovice není plátce DPH Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková Pod Strážnicí 499, Velké Opatovice není plátce DPH Sociální služby šebetov, příspěvková šebetov 1, šebetov _ není plátce DPH _ není plátce DPH není plátce DPH CZ Letokruh středisko volného času Letovice, příspěvková teskobratrská 137/5, Letovice Základní umělecká škola Letovice, příspěvková Masarykovo náměstí 203/29, Letovice Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková Masarykova střední škola Letovice, příspěvková Pod Klášterem 55/17, Letovice Tyršova 500/6, Letovice není plátce DPH Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková Křetín č. p. 12, Křetín _ není plátce DPH _l není plátce DPH _ není plátce DPH _ CZ _ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková Pedagogickopsychologická porad na Břeclav, příspěvková Křetín č. p. 12, Křetín Herbenova 2969/4, Břeclav sady 28. října 674/1, Břeclav nábř. Komenského 1126/1, Břeclav Bří. Mrštíků 2131/30, Břeclav CZ Nemocnice Břeclav, příspěvková U Nemocnice 3066/1, Břeclav CZ Střední vinařská škola Valtice, příspěvková Sobotní 116, Valtice není plátce DPH Emin zámek, příspěvková není plátce DPH Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková šanov 275, Hrušovany nad Jevišovkou Anenská 210, Hrušovany nad Jevišovkou není plátce DPH Domov důchodců Božice, příspěvková Božice 188, Božice _ není plátce DPH CZ _ není plátce DPH není plátce DPH Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková Základní umělecká škola Blansko, příspěvková Nad Rybníkem 401,67906 Jedovnice Na Větřáku 463, Jedovnice Bezručova 1601/33, Blansko Zámek 3/3, Blansko _ není plátce DPH SENIORcentrum Blansko, příspěvková Pod Sanatorkou 2363/3, Blansko není plátce DPH Gymnázium Blansko, příspěvková Seifertova 33/13, Blansko není plátce DPH Základní škola speciální Blansko, příspěvková Žižkova 1919/27, Blansko _ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková Údolní 1200/2, Blansko není plátce DPH Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková Nad tertovkou 2272/18, Blansko není plátce DPH Sociální služby Vyškov, příspěvková Polní 252/1, Vyškov není plátce DPH Dětský domov Mikulov, příspěvková Nádražní 974/26, Mikulov _ není plátce DPH Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, Komenského 273/7, Mikulov Stránka 6 z 11

7 _ není plátce DPH příspěvková Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková Náměstí 23/28, Mikulov _ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková Komenského 273/7, Mikulov _ CZOO Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková Zámek 22/1, Mikulov _ není plátce DPH Základní škola Mikulov, ~kolní, příspěvková ~kolní 184/1, Mikulov _ není plátce DPH Srdce v domě, příspěvková Klentnice 81, Mikulov _ není plátce DPH Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková Ostrov u Macochy č. p. 363, Ostrov u Macochy _ není plátce DPH Zámek Břežany, příspěvková Břežany 1, Břežany _ není plátce DPH Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková Tavíkovice 153, Tavíkovice _ CZ _ není plátce DPH _ není plátce DPH _ CZ _ není plátce DPH _ není plátce DPH Klasické a španělské gymnázium BrnoBystrc, příspěvková Základní umělecká škola Velké Pavlovice, příspěvková Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková Vejrostova 1143/2, Brno Hlavní 178/30, Velké Pavlovice Dukelské nám. 31/7, Hustopeče Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Masarykovo nám. 136/1, Hustopeče, příspěvková Hustopeče Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková Komenského 684/4, Hustopeče šafaříkova 999/24, Hustopeče _ není plátce DPH S centrum Hodonín, příspěvková Na Pískách 4037/11, Hodonín _ není plátce DPH _ není plátce DPH Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková Nad Čertovkou 2304/17, ~kolní 462, Pohořelice Blansko _ není plátce DPH Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková Cvrčovice č. p. 131,69123 Cvrčovice _ není plátce DPH není plátce DPH Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková školní 139, Moravský Krumlov nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov _ není plátce DPH Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková Smetanova 168, Moravský Krumlov _ není plátce DPH Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková Palackého náměstí 1607/27a, Ivančice _ není plátce DPH Středisko volného času Ivančice, příspěvková Zemědělská 619/2, Ivančice CZ Nemocnice Ivančice, příspěvková široká 401/16, Ivančice _ není plátce DPH _ není plátce DPH není plátce DPH není plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, příspěvková široká 484/42, Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková Lány 859/2, Ivančice Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková náměstí 13. prosince 144/12, Oslavany Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková Nádražní 232, Židlochovice _ není plátce DPH Gymnázium Židlochovice, příspěvková Tyršova 400, Židlochovice není plátce DPH není plátce DPH není plátce DPH Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková Mateřská škola a Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková Masarykova 198, Rajhrad Sadová 530, Želešice Komenského 702/4, Ořechov není plátce DPH Domov pro seniory Zastávka, příspěvková Sportovní 432,66484 Zastávka _ není plátce DPH Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková U školy 39, Zastávka není plátce DPH Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková Zahradní 1529/21, Kuřim _ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková Jungmannova 1084/1, Kuřim _ CZOO není plátce DPH Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková nám. Míru 22, TIšnov Prostřední 417, Dolní Bojanovice není plátce DPH Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková třída Bří Čapků 3273/1, Hodonín _ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola Hodonín, náměstí B. Martinů, příspěvková nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín Stránka 7 z 11

8 není plátce DPH Středisko volného času Hodonín, příspěvková nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín není plátce DPH Zelený dům pohody, příspěvková P. Jilemnického 2923/1, Hodonín není plátce DPH _ CZ není plátce DPH není plátce DPH _ není plátce DPH Pedagogickopsychologická příspěvková poradna Hodonín, Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková Středisko volného času Pohořelice, příspěvková Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov Vřesovice, příspěvková Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s P. Jilemnického 2854/2, Hodonín lipová alej 3756/21, Hodonín Dlouhá 39, Pohořelice Vřesovice č. p. 243, Vřesovice Zámecké nám. 27/9, Hodonín _ není plátce DPH právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková Legionářů 813/1, Hodonín _ není plátce DPH _ CZ není plátce DPH Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková Horní Valy 3655/2, Hodonín Úprkova 601/2, Hodonín Brandlova 2222/32, Hodonín není plátce DPH Dětský domov Hodonín, příspěvková Jarošova 2267/1, Hodonín není plátce DPH Domov na Jarošce, příspěvková Jarošova 1717/3,69501 Hodonín _ není plátce DPH Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková Sídlištní 3969/2, Hodonín CZ Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková Purkyňova 2731/11, Hodonín není plátce DPH Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková Radějovská 848, Strážnice _ není plátce DPH Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková Masarykova 379, Strážnice není plátce DPH Domov pro seniory Strážnice, příspěvková Preláta Horného 515, Strážnice není plátce DPH Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková Preláta Horného 509, Strážnice CZ Střední škola Strážnice, příspěvková J. Skácela 890, Strážnice není plátce DPH Dětský domov Strážnice, příspěvková Boženy Hrejsové 1255, Strážnice není plátce DPH není plátce DPH není plátce DPH není plátce DPH _ CZ Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková Velká nad Veličkou 462, Velká nad Veličkou Hutník 1495, Veselí nad Moravou Bří. Mrštíků 70/2, Klobouky u Brna Boženy Němcové 151, Otnice Učiliště 496, Sokolnice _ není plátce DPH Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková Zámecká 57, Sokolnice není plátce DPH Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková Součkova 500, Bučovice _ není plátce DPH Habrovanský zámek, příspěvková Habrovany 1, Rousínov _ není plátce DPH není plátce DPH Základní umělecká škola Adamov, příspěvková Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková Ronovská 281/12, Adamov Hodonín u Kunštátu č. p. 48, Lysice není plátce DPH Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková Zámecká I, Černá Hora _ není plátce DPH Duhovka středisko volného času Břeclav, příspěvková lidická 1060/4, Břeclav _ CZ Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3, Brno _ CZ Moravian Science Centre Brno, příspěvková Křížkovského 554/12, Brno _ CZ CLJUNIOR AUTO BOSKOVICEs.r.o. náměstí 9. května 2/a, Boskovice _ CZCZ Nemocnice Hustopeče, příspěvková Brněnská 716/41, Hustopeče _ není plátce DPH Muzeum Blanenska, příspěvková Zámek 1/1, Blansko není plátce DPH Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková Hradní 642/1, Boskovice _ není plátce DPH Domov pro seniory Újezd u Brna, příspěvková Zámecká 57, Sokolnice Stránka 8 z 11

9 Příloha č. 3 Smlouvy Ceník Tabulka č. 1 AKTIVACE SIM Jednotky Aktivace SIM Kč/SIM 1,00 Kč,, Tabulka č. 2 ZAKLADNI TARIF Jednotky Měsíční platba Kč/SIM 1,00 Kč OpOp min/kč 0,30 Kč Opjiný Op min/kč 0,30 Kč OpFix min/kč 0,30 Kč SMS Kč/SMS 0,35 Kč Tabulka v v, č. 3 BEZNY TARIF Jednotky Počet volných jednotek Měsíční platba Kč/SIM 28,90 Kč Volné minuty ČR min/sim OpOp minlkč 0,50 Kč Opjiný Op min/kč 0,50 Kč OpFix min/kč 0,50 Kč Volné SMS SMS/SIM SMS Kč/SMS 0,20 Kč Tabulka č. 4 NEOMEZENY HLASOVY TARIF ve. NEOMEZENYCH SMS V RAMCI CR Jednotky Měsíční platba Kč/SIM 69,00 Kč Stránka 9 z 11

10 Tabulka č. 5 VPN Jednotky Paušál neomezená VPN Kč/SIM 0,00 Kč Tabulka č. 6 ROAMING Jednotky '" Roaming příchozí v rámci EU + Svýcarsko Kč/min 0,50 Kč '" Roaming odchozí v rámci EU + Svýcarsko Kč/min 1,50 Kč '" Roaming SMS EU + Svýcarsko Kč/ks 1,38 Kč Roaming příchozí mimo EU (Evropa) Kč/min 6,00 Kč Roaming odchozí mimo EU (Evropa) Kč/min 7,50 Kč Roaming SMS EU (Evropa) Kč/ks 7,00 Kč Roaming příchozí zbytek světa Kč/min 11,00 Kč Roaming odchozí zbytek světa Kč/min 18,00 Kč, Tabulka č. 7 DATOVE TARIFY Jednotky Internet v mobilu (FUP > 200 MB) Kč/SIM 49,00 Kč Internet v mobilu (FUP > 1.5 GB) Kč/SIM 65,00 Kč Internet v mobilu (FUP > 10 GB) Kč/SIM 113,00 Kč Sledování vozidel Kč/SlM 70,00 Kč Tabulka č. 8 NEOMEZENY HLASOVY TARIF VC. NEOMEZENYCH SMS V RAMCI CR, Roaming 300 Jednotky odchozích příchozích minut v rámci zony 1 Eurotarifu Měsíční platba Kč/SIM 599,00 Kč Měsíční platba Tabulka č. 9 NEOMEZENY HLASOVY TARIF VC. NEOMEZENY CH SMS V RAMCI CR, Roaming 300 odchozích příchozích minut v rámci EU, mezinárodní volání 600 minut do zón 1,2,3 Jednotky Kč/SIM 799,00 Kč Stránka 10 z 11

11 Tabulka č. 10 MEZINÁRODNÍ HOVORY Jednotky Zóna 1 Kč/min 8,00 Kč Zóna 2 Kč/min 16,00 Kč Zóna 3 Kč/min 26,00 Kč Stránka 11 z 11

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel Dodatek c. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené poř.č. IČ Název právnické osoby* Příspěvkové 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková 2 00380521

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem poř.č. Příspěvkové organizace 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace

Více

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2015 a Dodatku č.

Více

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy: Eviden~ní~Islo: 606964 Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby

Více

Ročník 2016 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 4 Rozesláno dne 6. června 2016 Cena 177, Kč OBSAH: Oznámení... str

Ročník 2016 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 4 Rozesláno dne 6. června 2016 Cena 177, Kč OBSAH: Oznámení... str Ročník 2016 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Rozesláno dne 6. června 2016 Cena 177, Kč OBSAH: Oznámení... str. 2 104 stránka 2 Ústřední věstník Částka 4/2016 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ oznamuje

Více

Příloha závěrkového listu č. 1 Soupis ných míst Poř. číslo JM - označení Faktický atel IČ faktického atele Adresa ného místa EIC Číslo ného místa Celkový za období termínu dodávky [MWh] Typ měření Napojení

Více

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C.

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C. Dodatek Č. I k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravsk)' kraj a príspčvkové zřizované Jihomoravsk)'m kr~em (dále také jen,.smlouva'") llz:wrcné mezi uvedcn~'rni

Více

Příloha č. 2 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

Příloha č. 2 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny Typ měření C ID Organizace Sídlo organizace IČ Název odběrného místa Číslo místa spotřeby EAN Typ měření Napěťová hladina Hodnota jističe Typ sazby distribuce Předpokládaná spotřeba v r. 2013 (červenec

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále

Více

GYMNÁZIA A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, MENDLOVO NÁMĚSTÍ, BRNO

GYMNÁZIA A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, MENDLOVO NÁMĚSTÍ, BRNO 001. Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola 002. Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, p. o. 003. EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. 004. VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 Rada Jihomoravského kraje na své 3. schůzi konané dne 29. 11. 2016 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 Rada Jihomoravského kraje na své 125. schůzi konané dne 30. 11. 2015 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále také

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO:

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO: Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomuníkačních služeb pro Jíhomoravský kraj a příspěvkové organízace zřízované Jíhomoravským krajem, případně pro další právnícké osoby zřízované Jíhomoravským

Více

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem.

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem. r(::'h~e.>,za " ~1--:~tA!r(rol:nQ~zr:'a~,~ '-U ~IC;23353242. ( f'-[' Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm

Více

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. Objednatel CEJIZA, s.r.o. se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 60200

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 Rada Jihomoravského kraje na své 3. schůzi konané dne 4. 12. 2012 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Rada Jihomoravského kraje na své 42. schůzi konané dne 24. 11. 2017 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 Rada Jihomoravského kraje na své 141. schůzi konané dne 29. 11. 2011 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění I. SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující a Příspěvkové Jihomoravského kraje uvedené v seznamu příspěvkových organizací

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Rada Jihomoravského kraje na své 105. schůzi konané dne 4. 6. 2015 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016 Rada Jihomoravského kraje na své 20. schůzi konané dne 1. 6. 2017 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za

Více

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Baťův kanál Informační centrum, Zámecká 2, Veselí nad Moravou www.batacanal.cz Mail: abk@batacanal.cz Tel.: 420 518 325 330, Bílé Karpaty Vzdělávací a

Více

Řádkový přehled záznamů v evidenci listů NAD - názvy, značky fondů

Řádkový přehled záznamů v evidenci listů NAD - názvy, značky fondů Řádkový přehled záznamů v evidenci listů NAD - názvy, značky fondů 29.01.2015 Číslo ev. 19 Gubernium B 1 646,45 (1613) 1636-1785 (1799) 20 Špilberská věznice B 4 32,07 (1772) 1783-1880 21 Provinční věznice,

Více

13. Futsal 14. Šplh Organizátor: ISŠ automobilní, Křižíkova Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 16. a 18. února 2016 Termín: 8.

13. Futsal 14. Šplh Organizátor: ISŠ automobilní, Křižíkova Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 16. a 18. února 2016 Termín: 8. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2015/2016: 13. Futsal 14. Šplh Organizátor: ISŠ automobilní, Křižíkova Organizátor: SŠ polytechnická,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění

Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění I. SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující a Příspěvkové Jihomoravského kraje uvedené v seznamu příspěvkových organizací (Příloha

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

3. Kopaná Pohár J. Masopusta VI. B kategorie

3. Kopaná Pohár J. Masopusta VI. B kategorie Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2015/2016 1. Corny atletický pohár 2. Přespolní běh V. kategorie Organizátor: AC Atletika Brno

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP Jihomoravský kraj Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu: název IČO

Více

Fakultní školy a zařízení Pedagogické fakulty MU

Fakultní školy a zařízení Pedagogické fakulty MU Fakultní školy a zařízení Pedagogické fakulty MU Č.: Fakultní škola, zařízení: 1 Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 2 Základní škola a Mateřská škola Brno, Křídlovická

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP pro území Jihomoravského kraje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu:

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2016/2017:

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2016/2017: Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2016/2017: 1. Corny lehká atletika 2. Kopaná Pořadatel: AC Atletika Brno Pořadatel: SPŠ stavební,

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Rada Jihomoravského kraje na své 146. schůzi konané dne 2. 6. 2016 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje

Více

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13.

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2014/2015 1. Corny atletický pohár 2. Kopaná VI. A Organizátor: AC Atletika Brno Termín: 17.

Více

Rámcová dohoda na dodávky alternativního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení

Rámcová dohoda na dodávky alternativního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení Rámcová dohoda na dodávky alternativního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 1. Kupující a SMLUVNÍ STRANY Pověřující zadavatelé uvedení v seznamu pověřujících zadavatelů

Více

2. Činnost společnosti v roce Finanční část Rozvaha v plném rozsahu k

2. Činnost společnosti v roce Finanční část Rozvaha v plném rozsahu k Výročn í zpráva 2016 OBSAH 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s...........2 2. Činnost společnosti v roce 2016.......... 3 3. Současný stav.................4 4. Finanční část................ 5 Rozvaha

Více

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje kód obce obec 546941 Dobšice 6220 Znojmo 1 1 550132 Olšany 6219 Vyškov 1 1 2 550175 Podomí 6219 Vyškov 1 1 2 555282 Kurdějov 6207 Hustopeče 1

Více

1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s Činnost společnosti v roce Současný stav Finanční část... 5

1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s Činnost společnosti v roce Současný stav Finanční část... 5 OBSAH 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.......... 2 2. Činnost společnosti v roce 214.......... 3 3. Současný stav................ 4 4. Finanční část................ 5 Rozvaha v plném rozsahu k 31.

Více

USNESENÍ. Komise investiční s c h v a l u j e ověřovatelem zápisu z 13. zasedání komise investiční Ing. Jiřího Lukáška.

USNESENÍ. Komise investiční s c h v a l u j e ověřovatelem zápisu z 13. zasedání komise investiční Ing. Jiřího Lukáška. USNESENÍ z 13. zasedání komise investiční Rady Jihomoravského kraje konaného dne 17. 10. 2018 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Hlasování je vždy uváděno v pořadí

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2017/2018 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 8. 6. 2018 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

Kolektiv autorů PROEFES PROEFES. Zpráva o projektu. Masarykova univerzita

Kolektiv autorů PROEFES PROEFES. Zpráva o projektu. Masarykova univerzita Kolektiv autorů PROEFES PROEFES Zpráva o projektu Masarykova univerzita Brno 2015 Kolektiv autorů PROEFES PROEFES Zpráva o projektu Masarykova univerzita Brno 2015 Název projektu: Prostředí pro sdílení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu I. Smluvní strany 1. Zákazník CEJIZA, s.r.o. zastoupená: Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 602 00 IČO:

Více

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin den Ʃ Typ - podtyp události Adresa OD DO 1 1 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY Hodonín, Velká nad Veličkou 12.09.2014 03:35:46 12.09.2014 05:15:14 2 2 TECHNICKÁ

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2016/2017 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 31. 1. 2017 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2018/2019 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 4. 2019 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

5. Basketbal - VI. B kategorie 6. Stolní tenis Pořadatel: SGLD, Botanická

5. Basketbal - VI. B kategorie 6. Stolní tenis Pořadatel: SGLD, Botanická Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2018/2019: 1. Středoškolský atletický pohár 2. Přespolní běh Pořadatel: GML, Žižkova Pořadatel:

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2018/2019 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 7. 6. 2019 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

2. místo Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše. 4. místo ZŠ Milénova

2. místo Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše. 4. místo ZŠ Milénova Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2018/2019 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 31. 5. 2019 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2016/2017 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 9. 6. 2017 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

Studenti postupující do krajských kol 3. ročníku Ekonomické olympiády

Studenti postupující do krajských kol 3. ročníku Ekonomické olympiády Studenti postupující do krajských kol 3. ročníku Ekonomické olympiády Příjmení Jméno Název školy Adresa školy Město Kód třídykraj Postup Baláč David Gymnázium Palackého náměstí 222/1 Boskovice CS-845_JM

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2005 Obsah Úvodní slovo hejtmana» 4 «1. Stručná charakteristika Jihomoravského kraje» 5 «2. Struktura veřejné správy Jihomoravského kraje» 11 «Zastupitelstvo Jihomoravského

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014 KONEČNÉ VÝSLEDKY K

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014 KONEČNÉ VÝSLEDKY K SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13.6.2014 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na

Více

Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč)

Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Str. č.1 Požadavky na výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace v oblasti školství Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola,

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

SVOLÁNÍ RADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ RADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ RADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 64. schůzi, která se koná v budově sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno začátek jednání je v úterý 24. června 2014 v 9:00 hodin v místnosti

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP název kraje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu: název IČO REDIZO

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2016/2017 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 31. 12. 2016 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov, Vyškov)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov, Vyškov) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 15. 6. 2009 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov, Vyškov) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Závěrkový list č. EL

Závěrkový list č. EL Závěrkový list č. EL-20161110-594-1 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) Číslo aukce: 594 Datum konání burzovního shromáždění: 10. listopadu 2016 Dodavatel

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. března 2018 Boskovice

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 Okres Blansko - BK TJ ČKD Blansko TJ Minerva Boskovice TJ Habrůvka SK Jedovnice TJ Sokol Křetín FK Best Kunštát TJ Sokol Letovice TJ Ostrov u Macochy SK Rájec - Jestřebí

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. března 2018 Boskovice

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 74619/2019 S-JMK 167788/2018 OŽP/Sal Ing. Jan Salnek/541 652 637 24.05.2019

Více

Ročník 2013 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 2 Rozesláno dne 8. října 2013 Cena 75, Kč OBSAH: Oznámení... str. 2 44

Ročník 2013 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 2 Rozesláno dne 8. října 2013 Cena 75, Kč OBSAH: Oznámení... str. 2 44 Ročník 2013 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozesláno dne 8. října 2013 Cena 75, Kč OBSAH: Oznámení...................................................... str. 2 44 stránka 2 Ústřední věstník

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. ledna 2016 Boskovice

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2013

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2013 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2013 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 21 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo krajské

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo krajské Výsledková listina Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo krajské Jihomoravský kraj termín konání: 22.03.2016 Místo konání: Gymnázium, Vídeňská 47, Brno 1. Václav Janáček Gymnázium Brno, třída Kapitána

Více

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Ostrava-Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Ostrava-Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34 Změna závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkových organizací kraje v odvětví školství s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v Kč 1 00844691 Střední odborná

Více

Katalog oborů vzdělávání středních škol v JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Katalog oborů vzdělávání středních škol v JIHOMORAVSKÉM KRAJI atalog oborů vzdělávání středních škol v JIHOMORAVSÉM RAJI 2019/2020 2 Slovo úvodem Vážení a milí, dostává se Vám do rukou publikace atalog oborů vzdělání středních škol v Jihomoravském kraji, která je

Více

Bod č. 1 programu Zahájení

Bod č. 1 programu Zahájení Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. VÝPIS USNESENÍ z 95. schůze

Více

Konkurzní řízení ve školách a školských zařízeních zřizovaných KHK

Konkurzní řízení ve školách a školských zařízeních zřizovaných KHK Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji 2017/2018 Příloha č. 6 Konkurzní řízení ve školách a školských zařízeních zřizovaných KHK Ve školním roce 2017/2018 (1. 9.

Více

Databáze škol projektu MOV

Databáze škol projektu MOV Databáze škol projektu MOV Název školy Adresa školy Město Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková Rumburk 1, Františka Nohy 959/6 Rumburk Integrovaná střední škola technická,

Více

Rada Jihomoravského kraje. schůze konaná dne Úvěr od EIB - Souhrnné roční zprávy akcí a aktualizace souhrnných alokačních tabulek

Rada Jihomoravského kraje. schůze konaná dne Úvěr od EIB - Souhrnné roční zprávy akcí a aktualizace souhrnných alokačních tabulek Rada Jihomoravského kraje. schůze konaná dne 22.3. 2012 Materiál k bodu č. programu: Úvěr od EB - Souhrnné roční zprávy akcí a aktualizace souhrnných alokačních tabulek (zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2015/2016 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 10. 6. 2016 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00 MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem 28353242 CZ28353242

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00 MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem 28353242 CZ28353242 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. CEJIZA, s.r.o. Sídlo: Zastoupena: IČO: DIČ:, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00 MUDr. Bořkem Semrádem,

Více

I. Poradenské služby ve školství

I. Poradenské služby ve školství Pedagogicko - psychologické poradny pedagogické a pedagogicko-psychologické služby a preventivně výchovnou péči. Pokud výše uvedené služby zajišťuje pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími

Více

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji MUDr. Oldřich Ryšavý člen Rady Jihomoravského kraje, pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti zdravotnictví a lázeňství 25.5.2011, Laa an der Thaya Zdravotnická

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Moravská zemská knihovna v Brně 2007 Zpracovalo oddělení knihovnictví MZK Brno Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová 2 O B S A H K O M E

Více

Hra na dechové a bicí nástroje, kategorie ZUŠ, kolo krajské

Hra na dechové a bicí nástroje, kategorie ZUŠ, kolo krajské Prezenční listina Hra na dechové a bicí nástroje, kategorie ZUŠ, kolo krajské Jihomoravský kraj termín konání: 19.03.2012 Místo konání: Krajské kolo hry na zobcovou flétnu proběhne 15.3.2012 v Ivančicích

Více

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce Strana 1 Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč Příspěvek příspěvkovým organizacím v odvětví školství 28 579,0 1 47813075 Slezské gymnázium,

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 12. 6. 2015 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

U S N E S E N Í. Bod č. 1 programu Zahájení Schválení programu zasedání KFM:

U S N E S E N Í. Bod č. 1 programu Zahájení Schválení programu zasedání KFM: U S N E S E N Í z 11. zasedání Komise finanční a majetkové Rady Jihomoravského kraje konaného dne 21. srpna 2018 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Bod č. 1 programu

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi

Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi Evidenční číslo: 417174 Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne 14.12.2001 mezi KUJCP00S5XF5 Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76, České Budějovice IČ: 70890650 DIČ: CZ70890650

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 3 Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.02 Zvyšování kvality ve vzdělávání v JMK Vyhlašovatel (ZS): Jihomoravský kraj Pořadí

Více