číslo Uzavřené dne mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:"

Transkript

1 Eviden~ní~Islo: Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, číslo Uzavřené dne mezi CEJIZA, S.r.o. Lerotlnovo náměstí 449/ , Brno ll: Dle: CZ zapsaná v obchodnlm rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Jejlmž jménem jedná/zastoupená: MUDr. Bořek Semrád Jednatel (dále jen "centrálni zadavatel") a 02 Czech Republic a. s. Za Brumlovkou 266/ , Praha4 - Michle le: Dle: CZ zapsaná v obchod nim rejstřlku vedeném soudem v Praze,oddíl B, vložka 2322 Zastoupená: Mgr. Petr Daněk Account Manager (dále jen "Poskytovatel") Městským Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy: Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na změně Přílohy~. 1 Rámcovésmlouvy, jejíž stávajlcl zněnl se zru~uje a nahrazuje se novým zněnlm, které tvoři Přllohu ~. 1 tohoto dodatku. II. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a úónnosti prvním dnem zúbovacího období následujícího po jejím uzavření, nejpozději ~ak do třiceti (30) kalendárních dni po jejím uzavřeni. V Brně, dne U'5 0vza CEJIZA,S.r.O. MUDr. Bořek Semrád Jednatel Q- C~JlZA. s.r.o. -IM'A 2erotínovo nam l!"'" 602.."~ 222, IC V Praze,dne za 02 Czech Republic a.s. 7- Mgr. Petr Daněk "'--fj '\ Account Manager ---- ~ Na základě pověření 02 Czech RepubHc 8_S Za 8rumlovkou 2661Z Praha 4 Dle: CZ [2ill 02 Czech Repubhc a s Za Brumlovkou 26&2 ~4() 22 Praha 4 - MIchle Czech Republic t BOO JaPIU"vObd'todn~ntell"''''~-*,''''''1e ~8 'IIo!ka2322 'Č6CI OICClliOl91334

2 Přílohy: č. 1 Příloha č. 1 Rámcové smlouvy - Seznam Objednatelů zastoupených centrálním zadavatelem č. 2 Formulář pro přistoupení Dalšího účastníka k Rámcové smlouvě

3 Příloha č. 1 Dodatku k Rámcové smlouvě Seznam Objednatelů zastoupených centrálním zadavatelem JM IČ DIČ Název SÍDLO JM_ CZ Střední škola polytechnická Brno, Jílová, Jílová 164/36g, 639 JM_ Gymnázium Brno, Vídeňská, Vídeňská 55/47, 639 JM_ Základní umělecká škola F. Jílka Brno, Vídeňská 264/52, 639 JM_ CZ Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Kounicova 684/16, 602 JM_ JM_ JM_ JM_ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu Brno, Zámeček Střelice, příspěvková Jaselská 190/7, 602 Smetanova 346/8, 602 Smetanova 756/14, 602 Tetčická 311/69, Střelice JM_ Základní umělecká škola Rosice, Na Schodech 239, Rosice JM_ Domov pro seniory Hostim, Hostim 1, Hostim JM_ Domov pro seniory Jevišovice, Jevišovice 104, Jevišovice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Domov pro seniory Plaveč, Nemocnice Znojmo, příspěvková Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, Domov 1, Plaveč MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo Dvořákova 1594/19, Znojmo Přemyslovců 129/8, Znojmo Horní Česká 247/15, Znojmo

4 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ Středisko volného času Znojmo, Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, Kotlářská, Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková kraje Brno, Lidická, příspěvková Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, Konzervatoř Brno, příspěvková Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, Dětské centrum Znojmo, Základní umělecká škola Znojmo, Sokolská 1277/8, Znojmo Jana Palacha 955/6, Znojmo Jana Palacha 956/8, Znojmo náměstí Komenského 945/4, Znojmo Helceletova 234/4, 602 Kotlářská 263/9, 602 Kotlářská 263/9, Brno Sokolská 366/1, 602 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 Lidická 1858/6a, 602 třída Kpt. Jaroše 1829/14, Brno třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno třída Kpt. Jaroše 1939/24, 602 Pontassievská 350/3, Znojmo Mládeže 1020/10, Znojmo Rooseveltova 999/21, Znojmo

5 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ CZ Střední škola technická Znojmo, Dětský domov Znojmo, Středisko volného času Miroslav, Základní umělecká škola Miroslav, Domov pro seniory Skalice, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková Základní umělecká škola Brno, Veveří, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, Základní škola Brno, Palackého třída, Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková Gymnázium Brno-Řečkovice, Lužánky - středisko volného času Brno, Střední průmyslová škola stavební Brno, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková Základní škola Brno, Sekaninova, Uhelná 3264/6, Znojmo Hakenova 716/18, Znojmo Kostelní 197/16, Miroslav Komenského 177/1, Miroslav Skalice 1, Hostěradice Žižkova 980/55, 616 Veveří 944/133, 616 Botanická 63/70, 602 Palackého třída 822/70, 612 Palackého třída 343/68, 612 Slovanské náměstí 1804/7, 612 Purkyňova 2832/97, 612 Terezy Novákové 936/2, 621 Lidická 1880/50, Brno Kudelova 1855/8, Brno Kamenice 798/1d, 625 Merhautova 590/15, 613 Sekaninova 895/1, 614

6 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková Gymnázium Brno, Elgartova, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Střední pedagogická škola Boskovice, Gymnázium Boskovice, Středisko volného času Boskovice, Základní umělecká škola Boskovice, Střední škola André Citroëna Boskovice, Dětský domov Tišnov, příspěvková Nemocnice Tišnov, příspěvková Gymnázium Tišnov, příspěvková Základní umělecká škola Tišnov, Dětský domov Vranov, příspěvková Domov pro seniory Předklášteří, Vranovská 842/41, 614 Vranovská 1364/65, 614 Elgartova 689/3, 614 Husova 537/10, 602 Cihlářská 604/21, 602 Pražská 636/38b, 642 Lipová 233/20, 602 Komenského 343/5, Boskovice Palackého náměstí 222/1, Boskovice 17. listopadu 153/1, Boskovice náměstí 9. května 951/7, Boskovice náměstí 9. května 2153/2a, Boskovice Purkyňova 1685, Tišnov Purkyňova 279, Tišnov Na Hrádku 20, Tišnov Dvořáčkova 316, Tišnov Vranov č. p. 160, Vranov Šikulova 1438, Předklášteří

7 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ CZ CZ Muzeum Brněnska, příspěvková Střední odborná škola Fortika, Muzeum Vyškovska, příspěvková Základní umělecká škola Vyškov, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Oblastní pedagogickopsychologická poradna Vyškov, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková Nemocnice Vyškov, příspěvková Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Gymnázium Brno, Křenová, Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková Střední škola Brno, Charbulova, Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková Taneční konzervatoř Brno, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, Maják - středisko volného času Vyškov, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková Porta coeli 1001, Předklášteří Tišnovská 15, Lomnice náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov Nádražní 124/4, Vyškov Komenského 16/5, Vyškov Jungmannova 76/2, Vyškov Sochorova 552/15, Vyškov Sídliště Osvobození 681/55, Vyškov Purkyňova 235/36, Vyškov Hybešova 982/53, Boskovice Křenová 304/36, 602 Charbulova 108/84, 618 Charbulova 1072/106, Brno Křižíkova 106/15, 612 Nejedlého 375/3, 638 Křižíkova 1694/11, 612 Brněnská 139/7, Vyškov Hybešova 253/15, 602

8 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Brno, Barvičova, příspěvková Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno, Vídeňská, Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, Základní umělecká škola Brno, Slunná, Barvičova 45/54, 602 Hybešova 253/15, 602 Vídeňská 244/26, 639 Klášterského 620/4, 617 Slunná 193/11, 617 JM_ CZ Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Lomená 530/44, 617 JM_ Základní škola Brno, Štolcova, Štolcova 301/16, 618 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Střední škola grafická Brno, Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis Brno, Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková Dětský domov Dagmar Brno, Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková Šmahova 364/110, 627 Trnkova 1784/81, 628 Trnkova 2482/113, 628 Došlíkova 4185/48, 636 Olomoucká 1140/61, 627 Koperníkova 803/2, 615 Černopolní 212/9, 613 Černopolní 212/9, 613 Zeleného 825/51, 616 Gellnerova 66/1, 637

9 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, pro sluchově postižené Brno, pro tělesně postižené Brno, Kociánka, Střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno, příspěvková Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková Základní umělecká škola Pozořice, Čichnova 982/23, 624 Novoměstská 1887/21, 621 Kociánka 2129/6, 612 Vaculíkova 259/14, 638 Ibsenova 114/1, 638 Riegrova 40/17, Šlapanice U Školy 386, Pozořice JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Dětský domov Boskovice, Tyršova 479, Slavkov u Brna Malinovského 280, Slavkov u Brna Štefánikova 1142/2, Boskovice Štefánikova 2344/2b, Boskovice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ Domov Hvězda, příspěvková Kyjov, Za Humny, příspěvková Kyjov, Školní, příspěvková Střední škola automobilní Kyjov, Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, Centrum služeb pro seniory Kyjov, Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Za Humny 3304/46, Kyjov Školní 3208/51, Kyjov Nádražní 471/48, Kyjov třída Komenského 549/23, Kyjov Strážovská 1095/1, Kyjov

10 JM_ Domov Horizont, příspěvková Strážovská 1096/3, Kyjov JM_ Dětské centrum Kyjov, příspěvková Strážovská 965/2, Kyjov JM_ CZ Nemocnice Kyjov, příspěvková Strážovská 1247/22, Kyjov JM_ CZ Střední odborné učiliště Kyjov, Havlíčkova 1223/17, Kyjov JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Dům dětí a mládeže Vracov, Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Hvězdárna Veselí nad Moravou, Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, Základní škola Veselí nad Moravou, Kollárova, příspěvková Paprsek, Základní umělecká škola Velké Opatovice, Sociální služby Šebetov, Sokolská 896, Vracov náměstí Svobody 318, Bzenec Benátky 32, Veselí nad Moravou náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou Kollárova 1669, Veselí nad Moravou Kollárova 1045, Veselí nad Moravou K Čihadlu 679, Velké Opatovice Pod Strážnicí 499, Velké Opatovice Šebetov 1, Šebetov JM_ JM_ JM_ Letokruh - středisko volného času Letovice, Základní umělecká škola Letovice, Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, Českobratrská 137/5, Letovice Masarykovo náměstí 203/29, Letovice Pod Klášterem 55/17, Letovice JM_ CZ Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500/6, Letovice JM_ Jihomoravské dětské léčebny, Křetín č. p. 12, Křetín JM_ při Dětské léčebně Křetín 12, Křetín č. p. 12, Křetín

11 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Břeclav, Herbenova, příspěvková Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková Nemocnice Břeclav, příspěvková Herbenova 2969/4, Břeclav sady 28. října 674/1, Břeclav nábř. Komenského 1126/1, Břeclav Bří. Mrštíků 2131/30, Břeclav U Nemocnice 3066/1, Břeclav JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Střední vinařská škola Valtice, Emin zámek, příspěvková Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, Domov důchodců Božice, Sobotní 116, Valtice Šanov 275, Hrušovany nad Jevišovkou Anenská 210, Hrušovany nad Jevišovkou Božice 188, Božice JM_ Základní umělecká škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Střední průmyslová škola Jedovnice, Střední škola technická a gastronomická Blansko, Základní umělecká škola Blansko, SENIOR centrum Blansko, Gymnázium Blansko, příspěvková Na Větřáku 463, Jedovnice Bezručova 1601/33, Blansko Zámek 3/3, Blansko Pod Sanatorkou 2363/3, Blansko Seifertova 33/13, Blansko JM_ Základní škola speciální Blansko, Žižkova 1919/27, Blansko JM_ Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 1200/2, Blansko

12 JM_ JM_ Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Sociální služby Vyškov, Nad Čertovkou 2272/18, Blansko Polní 252/1, Vyškov JM_ JM_ JM_ Dětský domov Mikulov, Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, příspěvková Základní umělecká škola Mikulov, Nádražní 974/26, Mikulov Komenského 273/7, Mikulov Náměstí 23/28, Mikulov JM_ Dům dětí a mládeže Mikulov, Komenského 273/7, Mikulov JM_ CZ Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 22/1, Mikulov JM_ Základní škola Mikulov, Školní, Školní 184/1, Mikulov JM_ JM_ JM_ Srdce v domě, příspěvková Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková Zámek Břežany, příspěvková Klentnice 81, Mikulov Ostrov u Macochy č. p. 363, Ostrov u Macochy Břežany 1, Břežany JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Domov u lesa Tavíkovice, Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková Základní umělecká škola Velké Pavlovice, Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková Tavíkovice 153, Tavíkovice Vejrostova 1143/2, 635 Hlavní 178/30, Velké Pavlovice Dukelské nám. 31/7, Hustopeče Masarykovo nám. 136/1, Hustopeče Komenského 684/4, Hustopeče Šafaříkova 999/24, Hustopeče

13 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ S - centrum Hodonín, příspěvková Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková Odborné učiliště Cvrčovice, Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, Gymnázium Moravský Krumlov, Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, Středisko volného času Ivančice, Nemocnice Ivančice, příspěvková Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, Základní umělecká škola Oslavany, Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková Gymnázium Židlochovice, Střední zahradnická škola Rajhrad, Želešice, Sadová, příspěvková Základní umělecká škola Ořechov, Na Pískách 4037/11, Hodonín Nad Čertovkou 2304/17, Blansko Školní 462, Pohořelice Cvrčovice č. p. 131, Cvrčovice Školní 139, Moravský Krumlov nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Smetanova 168, Moravský Krumlov Palackého náměstí 1607/27a, Ivančice Zemědělská 619/2, Ivančice Široká 401/16, Ivančice Široká 484/42, Ivančice Lány 859/2, Ivančice náměstí 13. prosince 144/12, Oslavany Nádražní 232, Židlochovice Tyršova 400, Židlochovice Masarykova 198, Rajhrad Sadová 530, Želešice Komenského 702/4, Ořechov

14 JM_ Domov pro seniory Zastávka, Sportovní 432, Zastávka JM_ Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, U Školy 39, Zastávka JM_ Základní umělecká škola Kuřim, Zahradní 1529/21, Kuřim JM_ Dům dětí a mládeže Kuřim, Jungmannova 1084, Kuřim JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Střední škola a Základní škola Tišnov, Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková Domov pro seniory Bažantnice, Hodonín, náměstí B. Martinů, Středisko volného času Hodonín, Zelený dům pohody, příspěvková Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková Integrovaná střední škola Hodonín, nám. Míru 22, Tišnov Prostřední 417, Dolní Bojanovice třída Bří Čapků 3273/1, Hodonín nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín P. Jilemnického 2923/1, Hodonín P. Jilemnického 2854/2, Hodonín Lipová alej 3756/21, Hodonín JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Středisko volného času Pohořelice, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov Vřesovice, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, Základní umělecká škola Hodonín, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková Dlouhá 39, Pohořelice Vřesovice č. p. 243, Vřesovice Zámecké nám. 27/9, Hodonín Legionářů 813/1, Hodonín Horní Valy 3655/2, Hodonín Úprkova 601/2, Hodonín

15 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková Dětský domov Hodonín, Domov na Jarošce, příspěvková Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, Nemocnice TGM Hodonín, Dům dětí a mládeže Strážnice, Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková Domov pro seniory Strážnice, Základní umělecká škola Strážnice, Střední škola Strážnice, Dětský domov Strážnice, Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, Základní umělecká škola Klobouky u Brna, LILA Domov pro postižené děti Otnice, Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková Domov pro seniory Sokolnice, Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Habrovanský zámek, příspěvková Brandlova 2222/32, Hodonín Jarošova 2267/1, Hodonín Jarošova 1717/3, Hodonín Sídlištní 3969/2, Hodonín Purkyňova 2731/11, Hodonín Radějovská 848, Strážnice Masarykova 379, Strážnice Preláta Horného 515, Strážnice Preláta Horného 509, Strážnice J. Skácela 890, Strážnice Boženy Hrejsové 1255, Strážnice Velká nad Veličkou 462, Velká nad Veličkou Hutník 1495, Veselí nad Moravou Bří. Mrštíků 70/2, Klobouky u Brna Boženy Němcové 151, Otnice Učiliště 496, Sokolnice Zámecká 57, Sokolnice Součkova 500, Bučovice Habrovany 1, Rousínov

16 JM_ Základní umělecká škola Adamov, Ronovská 281/12, Adamov Hodonín u Kunštátu Dětský domov Hodonin u Kunštátu, JM_ Č. p. 48, Lysice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ Domov pro seniory Černá Hora, Zámecká 1, Černá Hora Duhovka - středísko volného času Lidická 1060/4, 690 Břeclav, 02 Břeclav CZ Žerotínovo náměstí Jihomoravský kraj ,3, Brno Moravian Science Centre Brno, Křižkovského 554/12, 603 CZ CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE 51 S.r.o. náměstí 9. května 2,a, Boskovice CZ Nemocnice Hustopeče, Brněnská 716/41, Hustopeče Ve smyslu ~Iánku 3 Rámcové smlouvy souhlasíme s přistoupen lm shora uvedenych spole~nostl k Rámcové smlouvě uzavřené dne mezi CEJIZA,s.r.o. a 02 Czech Republic, a.s. V Praze,dne Czech RepubJ/c tj.s. Za 8rumlovkou 266/2 Mgr. Petr Daně P'Oh Account Manager DIC, CZ l za 02 Czech Repubhc,a.~ Na základě pověřeni.::p~f!-- V Brně, dne '~ MUDr. Bolel: Semrád Jednatel za CEJIZA.sro. ry <fy L ~ CEJlZA, s.r.o. r V rula ~nám Bmo tel.: U oe

17

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem.

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem. r(::'h~e.>,za " ~1--:~tA!r(rol:nQ~zr:'a~,~ '-U ~IC;23353242. ( f'-[' Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO:

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO: Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomuníkačních služeb pro Jíhomoravský kraj a příspěvkové organízace zřízované Jíhomoravským krajem, případně pro další právnícké osoby zřízované Jíhomoravským

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13.

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2014/2015 1. Corny atletický pohár 2. Kopaná VI. A Organizátor: AC Atletika Brno Termín: 17.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. ledna 2016 Boskovice

Více

dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Adresář je koncipován podle jednotlivých typů sociálních služeb, tak jak jsou uvedeny

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tento adresář vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Bystřany. České Budějovice. Dvůr Králové. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Bystřany. České Budějovice. Dvůr Králové. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. ledna 2016 Boskovice

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje

Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje Tabulka č. 12: Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje Okres / Sídlo Okres Blansko Blansko Bezručova 52 nn plynová 1 22 Blansko Jasanová, kotelna

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II. registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00052, realizovaného na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni IV. Školy v Plzni IV. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni 2. Ženský učitelský ústav v Plzni 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni 4. Cvičná škola při muž. učitelském ústavu v Plzni 5.

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

PROFIL UNIVERZITY. Největší technická univerzita v České republice (24 000 studentů) Nejstarší česká vysoká škola na Moravě (založena 1899)

PROFIL UNIVERZITY. Největší technická univerzita v České republice (24 000 studentů) Nejstarší česká vysoká škola na Moravě (založena 1899) PROFIL UNIVERZITY Největší technická univerzita v České republice (24 000 studentů) Nejstarší česká vysoká škola na Moravě (založena 1899) Prestižní ocenění ECTS a DS Label již od roku 2009 Dlouhodobě

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12451-96/ČJ-2015-0600VZ

Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12451-96/ČJ-2015-0600VZ Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12451-96/ČJ-2015-0600VZ k veřejné zakázce: Realizace úspor energie, zateplení objektu ubytovny a OOP Židenice, tř. Kpt. Jaroše 17, 602 00 Brno Zadavatel o shora uvedené

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011

Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011 Autobusy zajištující mimořádnou dopravu budou označeny číslem vlakové

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009,

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek Zastupitelstvo města Třebíče se na svém 20. zasedání dne 16. dubna 2009 usneslo

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou 7. listopadu 2013 Čisté ovzduší, nízké ceny bytů, kvalitní infrastruktura, průměrný plat v horní části žebříčku a dobrý

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10,

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 0 ;; TENTO MATERIÁL JE VYHODNOCENÍM A PODĚKOVÁNÍM PROJEKTU BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC LEDEN DUBEN 2012. DÍKY VÁM VŠEM. BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC www.vutvbrne-festival.rajce.net TENTO PROJEKT A

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více

Mgr. Věra Veselá. ochbkvesela@quick.cz. Mgr. Ludmila Sedláková vedoucí odboru sociálních věcí. Nad Čertovkou 17. poradna@pppblansko.

Mgr. Věra Veselá. ochbkvesela@quick.cz. Mgr. Ludmila Sedláková vedoucí odboru sociálních věcí. Nad Čertovkou 17. poradna@pppblansko. Blansko Centrum pro matku a dítě Sladkovského 2b, Blansko, 678 01 516 411 400 516 417 351 604 716 021 Mgr. Věra Veselá ochbkvesela@quick.cz Domov důchodců Pod sanatorkou 3 Blansko 678 01 516 410 208 Městský

Více

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina závěrečná zpráva Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina říjen 2013 EUROPEAN UNION European Regional

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadávací dokumentace veřejné zakázky "Živelní pojištění" Účinnost pojištění: 1.7.2013 Doba

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015

Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015 Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015 2015-1-CZ01-KA219-013852 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 2015-1-CZ01-KA219-013860 Střední škola obchodu,

Více

Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015

Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015 Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015 2015-1-CZ01-KA219-013852 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 2015-1-CZ01-KA219-013860 Střední škola obchodu,

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

SPC Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace Aléská 270 Bílina 417 829 127 www.zsaleska-bilina.cz

SPC Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace Aléská 270 Bílina 417 829 127 www.zsaleska-bilina.cz Typ Název a případně adresa hlavní budovy Ulice Město Telefon Webová adresa PPP Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826 Černoleská 1997 Benešov 321 717 168 www.pppstredoceska.cz

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1)

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1) obec část obce domácnosti Brno Bohunice Ukrajinská 565 Brno Bohunice Ukrajinská 691 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 475 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 436 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 548 Brno Bohunice

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ŠKOLA: číslo organizace: Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech

ŠKOLA: číslo organizace: Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech ŠKOLA: Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov číslo organizace: 0 C. AIESEC Brno, 0 00 Brno, Vinařská / Projekt EDISON mezikulturní vzdělávání - zahraničních studentů

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

LIPŮVKA (Brno-Venkov) ROUSÍNOV (Brno-Venkov) VYŠKOV (Brno-Venkov) KUŘIM (Brno-Venkov)

LIPŮVKA (Brno-Venkov) ROUSÍNOV (Brno-Venkov) VYŠKOV (Brno-Venkov) KUŘIM (Brno-Venkov) BO Brno a okolí Každý měsíc na jiné místě Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového banneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VII /2008 XII /2008 Stručná informace o IDS JMK Koordinátor IDS JMK - KORDIS JMK, spol. s r. o., společnost zřízená Jihomoravským krajem a Městem Brnem.

Více

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo HAVÍŘOV HAVÍŘOV 1. ZUŠ Bohuslava Martinů Na Schodech

Více

Ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost

Ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost U Prioru 8, Praha 6, 6 00, tel:+40 97 / fax: +40 97 8 Email: podatelna@svbf.cz, sekretariat@svbf.cz, Internet: www.svbf.cz Ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost 48 49'9.858"N, 4 '40.07"E

Více

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR Název organizace Adresa Kraj IČ DIČ Telefon Zástupce email 1 emai 2 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 Senovážné náměstí

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením Škola Vyšší odborná škola sociálně právní Jahodová 2800/44 106 00 Praha-Záběhlice Vyšší odborná škola publicistiky

Více