číslo Uzavřené dne mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:"

Transkript

1 Eviden~ní~Islo: Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, číslo Uzavřené dne mezi CEJIZA, S.r.o. Lerotlnovo náměstí 449/ , Brno ll: Dle: CZ zapsaná v obchodnlm rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Jejlmž jménem jedná/zastoupená: MUDr. Bořek Semrád Jednatel (dále jen "centrálni zadavatel") a 02 Czech Republic a. s. Za Brumlovkou 266/ , Praha4 - Michle le: Dle: CZ zapsaná v obchod nim rejstřlku vedeném soudem v Praze,oddíl B, vložka 2322 Zastoupená: Mgr. Petr Daněk Account Manager (dále jen "Poskytovatel") Městským Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy: Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na změně Přílohy~. 1 Rámcovésmlouvy, jejíž stávajlcl zněnl se zru~uje a nahrazuje se novým zněnlm, které tvoři Přllohu ~. 1 tohoto dodatku. II. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a úónnosti prvním dnem zúbovacího období následujícího po jejím uzavření, nejpozději ~ak do třiceti (30) kalendárních dni po jejím uzavřeni. V Brně, dne U'5 0vza CEJIZA,S.r.O. MUDr. Bořek Semrád Jednatel Q- C~JlZA. s.r.o. -IM'A 2erotínovo nam l!"'" 602.."~ 222, IC V Praze,dne za 02 Czech Republic a.s. 7- Mgr. Petr Daněk "'--fj '\ Account Manager ---- ~ Na základě pověření 02 Czech RepubHc 8_S Za 8rumlovkou 2661Z Praha 4 Dle: CZ [2ill 02 Czech Repubhc a s Za Brumlovkou 26&2 ~4() 22 Praha 4 - MIchle Czech Republic t BOO JaPIU"vObd'todn~ntell"''''~-*,''''''1e ~8 'IIo!ka2322 'Č6CI OICClliOl91334

2 Přílohy: č. 1 Příloha č. 1 Rámcové smlouvy - Seznam Objednatelů zastoupených centrálním zadavatelem č. 2 Formulář pro přistoupení Dalšího účastníka k Rámcové smlouvě

3 Příloha č. 1 Dodatku k Rámcové smlouvě Seznam Objednatelů zastoupených centrálním zadavatelem JM IČ DIČ Název SÍDLO JM_ CZ Střední škola polytechnická Brno, Jílová, Jílová 164/36g, 639 JM_ Gymnázium Brno, Vídeňská, Vídeňská 55/47, 639 JM_ Základní umělecká škola F. Jílka Brno, Vídeňská 264/52, 639 JM_ CZ Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Kounicova 684/16, 602 JM_ JM_ JM_ JM_ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu Brno, Zámeček Střelice, příspěvková Jaselská 190/7, 602 Smetanova 346/8, 602 Smetanova 756/14, 602 Tetčická 311/69, Střelice JM_ Základní umělecká škola Rosice, Na Schodech 239, Rosice JM_ Domov pro seniory Hostim, Hostim 1, Hostim JM_ Domov pro seniory Jevišovice, Jevišovice 104, Jevišovice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Domov pro seniory Plaveč, Nemocnice Znojmo, příspěvková Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, Domov 1, Plaveč MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo Dvořákova 1594/19, Znojmo Přemyslovců 129/8, Znojmo Horní Česká 247/15, Znojmo

4 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ Středisko volného času Znojmo, Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, Kotlářská, Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková kraje Brno, Lidická, příspěvková Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, Konzervatoř Brno, příspěvková Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, Dětské centrum Znojmo, Základní umělecká škola Znojmo, Sokolská 1277/8, Znojmo Jana Palacha 955/6, Znojmo Jana Palacha 956/8, Znojmo náměstí Komenského 945/4, Znojmo Helceletova 234/4, 602 Kotlářská 263/9, 602 Kotlářská 263/9, Brno Sokolská 366/1, 602 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 Lidická 1858/6a, 602 třída Kpt. Jaroše 1829/14, Brno třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno třída Kpt. Jaroše 1939/24, 602 Pontassievská 350/3, Znojmo Mládeže 1020/10, Znojmo Rooseveltova 999/21, Znojmo

5 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ CZ Střední škola technická Znojmo, Dětský domov Znojmo, Středisko volného času Miroslav, Základní umělecká škola Miroslav, Domov pro seniory Skalice, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková Základní umělecká škola Brno, Veveří, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, Základní škola Brno, Palackého třída, Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková Gymnázium Brno-Řečkovice, Lužánky - středisko volného času Brno, Střední průmyslová škola stavební Brno, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková Základní škola Brno, Sekaninova, Uhelná 3264/6, Znojmo Hakenova 716/18, Znojmo Kostelní 197/16, Miroslav Komenského 177/1, Miroslav Skalice 1, Hostěradice Žižkova 980/55, 616 Veveří 944/133, 616 Botanická 63/70, 602 Palackého třída 822/70, 612 Palackého třída 343/68, 612 Slovanské náměstí 1804/7, 612 Purkyňova 2832/97, 612 Terezy Novákové 936/2, 621 Lidická 1880/50, Brno Kudelova 1855/8, Brno Kamenice 798/1d, 625 Merhautova 590/15, 613 Sekaninova 895/1, 614

6 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková Gymnázium Brno, Elgartova, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Střední pedagogická škola Boskovice, Gymnázium Boskovice, Středisko volného času Boskovice, Základní umělecká škola Boskovice, Střední škola André Citroëna Boskovice, Dětský domov Tišnov, příspěvková Nemocnice Tišnov, příspěvková Gymnázium Tišnov, příspěvková Základní umělecká škola Tišnov, Dětský domov Vranov, příspěvková Domov pro seniory Předklášteří, Vranovská 842/41, 614 Vranovská 1364/65, 614 Elgartova 689/3, 614 Husova 537/10, 602 Cihlářská 604/21, 602 Pražská 636/38b, 642 Lipová 233/20, 602 Komenského 343/5, Boskovice Palackého náměstí 222/1, Boskovice 17. listopadu 153/1, Boskovice náměstí 9. května 951/7, Boskovice náměstí 9. května 2153/2a, Boskovice Purkyňova 1685, Tišnov Purkyňova 279, Tišnov Na Hrádku 20, Tišnov Dvořáčkova 316, Tišnov Vranov č. p. 160, Vranov Šikulova 1438, Předklášteří

7 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ CZ CZ Muzeum Brněnska, příspěvková Střední odborná škola Fortika, Muzeum Vyškovska, příspěvková Základní umělecká škola Vyškov, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Oblastní pedagogickopsychologická poradna Vyškov, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková Nemocnice Vyškov, příspěvková Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Gymnázium Brno, Křenová, Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková Střední škola Brno, Charbulova, Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková Taneční konzervatoř Brno, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, Maják - středisko volného času Vyškov, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková Porta coeli 1001, Předklášteří Tišnovská 15, Lomnice náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov Nádražní 124/4, Vyškov Komenského 16/5, Vyškov Jungmannova 76/2, Vyškov Sochorova 552/15, Vyškov Sídliště Osvobození 681/55, Vyškov Purkyňova 235/36, Vyškov Hybešova 982/53, Boskovice Křenová 304/36, 602 Charbulova 108/84, 618 Charbulova 1072/106, Brno Křižíkova 106/15, 612 Nejedlého 375/3, 638 Křižíkova 1694/11, 612 Brněnská 139/7, Vyškov Hybešova 253/15, 602

8 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Brno, Barvičova, příspěvková Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno, Vídeňská, Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, Základní umělecká škola Brno, Slunná, Barvičova 45/54, 602 Hybešova 253/15, 602 Vídeňská 244/26, 639 Klášterského 620/4, 617 Slunná 193/11, 617 JM_ CZ Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Lomená 530/44, 617 JM_ Základní škola Brno, Štolcova, Štolcova 301/16, 618 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Střední škola grafická Brno, Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis Brno, Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková Dětský domov Dagmar Brno, Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková Šmahova 364/110, 627 Trnkova 1784/81, 628 Trnkova 2482/113, 628 Došlíkova 4185/48, 636 Olomoucká 1140/61, 627 Koperníkova 803/2, 615 Černopolní 212/9, 613 Černopolní 212/9, 613 Zeleného 825/51, 616 Gellnerova 66/1, 637

9 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, pro sluchově postižené Brno, pro tělesně postižené Brno, Kociánka, Střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno, příspěvková Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková Základní umělecká škola Pozořice, Čichnova 982/23, 624 Novoměstská 1887/21, 621 Kociánka 2129/6, 612 Vaculíkova 259/14, 638 Ibsenova 114/1, 638 Riegrova 40/17, Šlapanice U Školy 386, Pozořice JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Dětský domov Boskovice, Tyršova 479, Slavkov u Brna Malinovského 280, Slavkov u Brna Štefánikova 1142/2, Boskovice Štefánikova 2344/2b, Boskovice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ Domov Hvězda, příspěvková Kyjov, Za Humny, příspěvková Kyjov, Školní, příspěvková Střední škola automobilní Kyjov, Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, Centrum služeb pro seniory Kyjov, Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Za Humny 3304/46, Kyjov Školní 3208/51, Kyjov Nádražní 471/48, Kyjov třída Komenského 549/23, Kyjov Strážovská 1095/1, Kyjov

10 JM_ Domov Horizont, příspěvková Strážovská 1096/3, Kyjov JM_ Dětské centrum Kyjov, příspěvková Strážovská 965/2, Kyjov JM_ CZ Nemocnice Kyjov, příspěvková Strážovská 1247/22, Kyjov JM_ CZ Střední odborné učiliště Kyjov, Havlíčkova 1223/17, Kyjov JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Dům dětí a mládeže Vracov, Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Hvězdárna Veselí nad Moravou, Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, Základní škola Veselí nad Moravou, Kollárova, příspěvková Paprsek, Základní umělecká škola Velké Opatovice, Sociální služby Šebetov, Sokolská 896, Vracov náměstí Svobody 318, Bzenec Benátky 32, Veselí nad Moravou náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou Kollárova 1669, Veselí nad Moravou Kollárova 1045, Veselí nad Moravou K Čihadlu 679, Velké Opatovice Pod Strážnicí 499, Velké Opatovice Šebetov 1, Šebetov JM_ JM_ JM_ Letokruh - středisko volného času Letovice, Základní umělecká škola Letovice, Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, Českobratrská 137/5, Letovice Masarykovo náměstí 203/29, Letovice Pod Klášterem 55/17, Letovice JM_ CZ Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500/6, Letovice JM_ Jihomoravské dětské léčebny, Křetín č. p. 12, Křetín JM_ při Dětské léčebně Křetín 12, Křetín č. p. 12, Křetín

11 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Břeclav, Herbenova, příspěvková Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková Nemocnice Břeclav, příspěvková Herbenova 2969/4, Břeclav sady 28. října 674/1, Břeclav nábř. Komenského 1126/1, Břeclav Bří. Mrštíků 2131/30, Břeclav U Nemocnice 3066/1, Břeclav JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Střední vinařská škola Valtice, Emin zámek, příspěvková Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, Domov důchodců Božice, Sobotní 116, Valtice Šanov 275, Hrušovany nad Jevišovkou Anenská 210, Hrušovany nad Jevišovkou Božice 188, Božice JM_ Základní umělecká škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Střední průmyslová škola Jedovnice, Střední škola technická a gastronomická Blansko, Základní umělecká škola Blansko, SENIOR centrum Blansko, Gymnázium Blansko, příspěvková Na Větřáku 463, Jedovnice Bezručova 1601/33, Blansko Zámek 3/3, Blansko Pod Sanatorkou 2363/3, Blansko Seifertova 33/13, Blansko JM_ Základní škola speciální Blansko, Žižkova 1919/27, Blansko JM_ Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 1200/2, Blansko

12 JM_ JM_ Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Sociální služby Vyškov, Nad Čertovkou 2272/18, Blansko Polní 252/1, Vyškov JM_ JM_ JM_ Dětský domov Mikulov, Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, příspěvková Základní umělecká škola Mikulov, Nádražní 974/26, Mikulov Komenského 273/7, Mikulov Náměstí 23/28, Mikulov JM_ Dům dětí a mládeže Mikulov, Komenského 273/7, Mikulov JM_ CZ Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 22/1, Mikulov JM_ Základní škola Mikulov, Školní, Školní 184/1, Mikulov JM_ JM_ JM_ Srdce v domě, příspěvková Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková Zámek Břežany, příspěvková Klentnice 81, Mikulov Ostrov u Macochy č. p. 363, Ostrov u Macochy Břežany 1, Břežany JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Domov u lesa Tavíkovice, Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková Základní umělecká škola Velké Pavlovice, Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková Tavíkovice 153, Tavíkovice Vejrostova 1143/2, 635 Hlavní 178/30, Velké Pavlovice Dukelské nám. 31/7, Hustopeče Masarykovo nám. 136/1, Hustopeče Komenského 684/4, Hustopeče Šafaříkova 999/24, Hustopeče

13 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ S - centrum Hodonín, příspěvková Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková Odborné učiliště Cvrčovice, Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, Gymnázium Moravský Krumlov, Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, Středisko volného času Ivančice, Nemocnice Ivančice, příspěvková Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, Základní umělecká škola Oslavany, Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková Gymnázium Židlochovice, Střední zahradnická škola Rajhrad, Želešice, Sadová, příspěvková Základní umělecká škola Ořechov, Na Pískách 4037/11, Hodonín Nad Čertovkou 2304/17, Blansko Školní 462, Pohořelice Cvrčovice č. p. 131, Cvrčovice Školní 139, Moravský Krumlov nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Smetanova 168, Moravský Krumlov Palackého náměstí 1607/27a, Ivančice Zemědělská 619/2, Ivančice Široká 401/16, Ivančice Široká 484/42, Ivančice Lány 859/2, Ivančice náměstí 13. prosince 144/12, Oslavany Nádražní 232, Židlochovice Tyršova 400, Židlochovice Masarykova 198, Rajhrad Sadová 530, Želešice Komenského 702/4, Ořechov

14 JM_ Domov pro seniory Zastávka, Sportovní 432, Zastávka JM_ Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, U Školy 39, Zastávka JM_ Základní umělecká škola Kuřim, Zahradní 1529/21, Kuřim JM_ Dům dětí a mládeže Kuřim, Jungmannova 1084, Kuřim JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Střední škola a Základní škola Tišnov, Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková Domov pro seniory Bažantnice, Hodonín, náměstí B. Martinů, Středisko volného času Hodonín, Zelený dům pohody, příspěvková Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková Integrovaná střední škola Hodonín, nám. Míru 22, Tišnov Prostřední 417, Dolní Bojanovice třída Bří Čapků 3273/1, Hodonín nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín P. Jilemnického 2923/1, Hodonín P. Jilemnického 2854/2, Hodonín Lipová alej 3756/21, Hodonín JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Středisko volného času Pohořelice, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov Vřesovice, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, Základní umělecká škola Hodonín, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková Dlouhá 39, Pohořelice Vřesovice č. p. 243, Vřesovice Zámecké nám. 27/9, Hodonín Legionářů 813/1, Hodonín Horní Valy 3655/2, Hodonín Úprkova 601/2, Hodonín

15 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková Dětský domov Hodonín, Domov na Jarošce, příspěvková Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, Nemocnice TGM Hodonín, Dům dětí a mládeže Strážnice, Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková Domov pro seniory Strážnice, Základní umělecká škola Strážnice, Střední škola Strážnice, Dětský domov Strážnice, Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, Základní umělecká škola Klobouky u Brna, LILA Domov pro postižené děti Otnice, Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková Domov pro seniory Sokolnice, Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Habrovanský zámek, příspěvková Brandlova 2222/32, Hodonín Jarošova 2267/1, Hodonín Jarošova 1717/3, Hodonín Sídlištní 3969/2, Hodonín Purkyňova 2731/11, Hodonín Radějovská 848, Strážnice Masarykova 379, Strážnice Preláta Horného 515, Strážnice Preláta Horného 509, Strážnice J. Skácela 890, Strážnice Boženy Hrejsové 1255, Strážnice Velká nad Veličkou 462, Velká nad Veličkou Hutník 1495, Veselí nad Moravou Bří. Mrštíků 70/2, Klobouky u Brna Boženy Němcové 151, Otnice Učiliště 496, Sokolnice Zámecká 57, Sokolnice Součkova 500, Bučovice Habrovany 1, Rousínov

16 JM_ Základní umělecká škola Adamov, Ronovská 281/12, Adamov Hodonín u Kunštátu Dětský domov Hodonin u Kunštátu, JM_ Č. p. 48, Lysice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ Domov pro seniory Černá Hora, Zámecká 1, Černá Hora Duhovka - středísko volného času Lidická 1060/4, 690 Břeclav, 02 Břeclav CZ Žerotínovo náměstí Jihomoravský kraj ,3, Brno Moravian Science Centre Brno, Křižkovského 554/12, 603 CZ CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE 51 S.r.o. náměstí 9. května 2,a, Boskovice CZ Nemocnice Hustopeče, Brněnská 716/41, Hustopeče Ve smyslu ~Iánku 3 Rámcové smlouvy souhlasíme s přistoupen lm shora uvedenych spole~nostl k Rámcové smlouvě uzavřené dne mezi CEJIZA,s.r.o. a 02 Czech Republic, a.s. V Praze,dne Czech RepubJ/c tj.s. Za 8rumlovkou 266/2 Mgr. Petr Daně P'Oh Account Manager DIC, CZ l za 02 Czech Repubhc,a.~ Na základě pověřeni.::p~f!-- V Brně, dne '~ MUDr. Bolel: Semrád Jednatel za CEJIZA.sro. ry <fy L ~ CEJlZA, s.r.o. r V rula ~nám Bmo tel.: U oe

17

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené poř.č. IČ Název právnické osoby* Příspěvkové 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková 2 00380521

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem poř.č. Příspěvkové organizace 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace

Více

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel Dodatek c. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními

Více

Ročník 2016 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 4 Rozesláno dne 6. června 2016 Cena 177, Kč OBSAH: Oznámení... str

Ročník 2016 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 4 Rozesláno dne 6. června 2016 Cena 177, Kč OBSAH: Oznámení... str Ročník 2016 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Rozesláno dne 6. června 2016 Cena 177, Kč OBSAH: Oznámení... str. 2 104 stránka 2 Ústřední věstník Částka 4/2016 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ oznamuje

Více

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2015 a Dodatku č.

Více

Příloha závěrkového listu č. 1 Soupis ných míst Poř. číslo JM - označení Faktický atel IČ faktického atele Adresa ného místa EIC Číslo ného místa Celkový za období termínu dodávky [MWh] Typ měření Napojení

Více

Dodatek c. 2. MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163

Dodatek c. 2. MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163 Dodatek c. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2015 (dále také jen

Více

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C.

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C. Dodatek Č. I k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravsk)' kraj a príspčvkové zřizované Jihomoravsk)'m kr~em (dále také jen,.smlouva'") llz:wrcné mezi uvedcn~'rni

Více

Příloha č. 2 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

Příloha č. 2 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny Typ měření C ID Organizace Sídlo organizace IČ Název odběrného místa Číslo místa spotřeby EAN Typ měření Napěťová hladina Hodnota jističe Typ sazby distribuce Předpokládaná spotřeba v r. 2013 (červenec

Více

GYMNÁZIA A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, MENDLOVO NÁMĚSTÍ, BRNO

GYMNÁZIA A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, MENDLOVO NÁMĚSTÍ, BRNO 001. Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola 002. Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, p. o. 003. EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. 004. VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 Rada Jihomoravského kraje na své 3. schůzi konané dne 29. 11. 2016 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 Rada Jihomoravského kraje na své 125. schůzi konané dne 30. 11. 2015 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále také

Více

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. Objednatel CEJIZA, s.r.o. se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 60200

Více

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem.

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem. r(::'h~e.>,za " ~1--:~tA!r(rol:nQ~zr:'a~,~ '-U ~IC;23353242. ( f'-[' Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO:

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO: Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomuníkačních služeb pro Jíhomoravský kraj a příspěvkové organízace zřízované Jíhomoravským krajem, případně pro další právnícké osoby zřízované Jíhomoravským

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 Rada Jihomoravského kraje na své 3. schůzi konané dne 4. 12. 2012 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 Rada Jihomoravského kraje na své 141. schůzi konané dne 29. 11. 2011 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Rada Jihomoravského kraje na své 42. schůzi konané dne 24. 11. 2017 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění I. SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující a Příspěvkové Jihomoravského kraje uvedené v seznamu příspěvkových organizací

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Rada Jihomoravského kraje na své 105. schůzi konané dne 4. 6. 2015 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016 Rada Jihomoravského kraje na své 20. schůzi konané dne 1. 6. 2017 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za

Více

Řádkový přehled záznamů v evidenci listů NAD - názvy, značky fondů

Řádkový přehled záznamů v evidenci listů NAD - názvy, značky fondů Řádkový přehled záznamů v evidenci listů NAD - názvy, značky fondů 29.01.2015 Číslo ev. 19 Gubernium B 1 646,45 (1613) 1636-1785 (1799) 20 Špilberská věznice B 4 32,07 (1772) 1783-1880 21 Provinční věznice,

Více

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Baťův kanál Informační centrum, Zámecká 2, Veselí nad Moravou www.batacanal.cz Mail: abk@batacanal.cz Tel.: 420 518 325 330, Bílé Karpaty Vzdělávací a

Více

3. Kopaná Pohár J. Masopusta VI. B kategorie

3. Kopaná Pohár J. Masopusta VI. B kategorie Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2015/2016 1. Corny atletický pohár 2. Přespolní běh V. kategorie Organizátor: AC Atletika Brno

Více

13. Futsal 14. Šplh Organizátor: ISŠ automobilní, Křižíkova Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 16. a 18. února 2016 Termín: 8.

13. Futsal 14. Šplh Organizátor: ISŠ automobilní, Křižíkova Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 16. a 18. února 2016 Termín: 8. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2015/2016: 13. Futsal 14. Šplh Organizátor: ISŠ automobilní, Křižíkova Organizátor: SŠ polytechnická,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění

Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění I. SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující a Příspěvkové Jihomoravského kraje uvedené v seznamu příspěvkových organizací (Příloha

Více

Fakultní školy a zařízení Pedagogické fakulty MU

Fakultní školy a zařízení Pedagogické fakulty MU Fakultní školy a zařízení Pedagogické fakulty MU Č.: Fakultní škola, zařízení: 1 Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 2 Základní škola a Mateřská škola Brno, Křídlovická

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP Jihomoravský kraj Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu: název IČO

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2016/2017:

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2016/2017: Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2016/2017: 1. Corny lehká atletika 2. Kopaná Pořadatel: AC Atletika Brno Pořadatel: SPŠ stavební,

Více

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13.

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2014/2015 1. Corny atletický pohár 2. Kopaná VI. A Organizátor: AC Atletika Brno Termín: 17.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP pro území Jihomoravského kraje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu:

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Rada Jihomoravského kraje na své 146. schůzi konané dne 2. 6. 2016 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje

Více

2. Činnost společnosti v roce Finanční část Rozvaha v plném rozsahu k

2. Činnost společnosti v roce Finanční část Rozvaha v plném rozsahu k Výročn í zpráva 2016 OBSAH 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s...........2 2. Činnost společnosti v roce 2016.......... 3 3. Současný stav.................4 4. Finanční část................ 5 Rozvaha

Více

1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s Činnost společnosti v roce Současný stav Finanční část... 5

1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s Činnost společnosti v roce Současný stav Finanční část... 5 OBSAH 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.......... 2 2. Činnost společnosti v roce 214.......... 3 3. Současný stav................ 4 4. Finanční část................ 5 Rozvaha v plném rozsahu k 31.

Více

Kolektiv autorů PROEFES PROEFES. Zpráva o projektu. Masarykova univerzita

Kolektiv autorů PROEFES PROEFES. Zpráva o projektu. Masarykova univerzita Kolektiv autorů PROEFES PROEFES Zpráva o projektu Masarykova univerzita Brno 2015 Kolektiv autorů PROEFES PROEFES Zpráva o projektu Masarykova univerzita Brno 2015 Název projektu: Prostředí pro sdílení

Více

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje kód obce obec 546941 Dobšice 6220 Znojmo 1 1 550132 Olšany 6219 Vyškov 1 1 2 550175 Podomí 6219 Vyškov 1 1 2 555282 Kurdějov 6207 Hustopeče 1

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2017/2018 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 8. 6. 2018 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

5. Basketbal - VI. B kategorie 6. Stolní tenis Pořadatel: SGLD, Botanická

5. Basketbal - VI. B kategorie 6. Stolní tenis Pořadatel: SGLD, Botanická Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2018/2019: 1. Středoškolský atletický pohár 2. Přespolní běh Pořadatel: GML, Žižkova Pořadatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Studenti postupující do krajských kol 3. ročníku Ekonomické olympiády

Studenti postupující do krajských kol 3. ročníku Ekonomické olympiády Studenti postupující do krajských kol 3. ročníku Ekonomické olympiády Příjmení Jméno Název školy Adresa školy Město Kód třídykraj Postup Baláč David Gymnázium Palackého náměstí 222/1 Boskovice CS-845_JM

Více

2. místo Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše. 4. místo ZŠ Milénova

2. místo Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše. 4. místo ZŠ Milénova Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu I. Smluvní strany 1. Zákazník CEJIZA, s.r.o. zastoupená: Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 602 00 IČO:

Více

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin den Ʃ Typ - podtyp události Adresa OD DO 1 1 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY Hodonín, Velká nad Veličkou 12.09.2014 03:35:46 12.09.2014 05:15:14 2 2 TECHNICKÁ

Více

USNESENÍ. Komise investiční s c h v a l u j e ověřovatelem zápisu z 13. zasedání komise investiční Ing. Jiřího Lukáška.

USNESENÍ. Komise investiční s c h v a l u j e ověřovatelem zápisu z 13. zasedání komise investiční Ing. Jiřího Lukáška. USNESENÍ z 13. zasedání komise investiční Rady Jihomoravského kraje konaného dne 17. 10. 2018 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Hlasování je vždy uváděno v pořadí

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2016/2017 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 31. 1. 2017 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2005 Obsah Úvodní slovo hejtmana» 4 «1. Stručná charakteristika Jihomoravského kraje» 5 «2. Struktura veřejné správy Jihomoravského kraje» 11 «Zastupitelstvo Jihomoravského

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2018/2019 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 4. 2019 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2018/2019 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 7. 6. 2019 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2018/2019 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 31. 5. 2019 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2016/2017 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 9. 6. 2017 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč)

Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Str. č.1 Požadavky na výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace v oblasti školství Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola,

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi

Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi Evidenční číslo: 417174 Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne 14.12.2001 mezi KUJCP00S5XF5 Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76, České Budějovice IČ: 70890650 DIČ: CZ70890650

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014 KONEČNÉ VÝSLEDKY K

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014 KONEČNÉ VÝSLEDKY K SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13.6.2014 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na

Více

SVOLÁNÍ RADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ RADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ RADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 64. schůzi, která se koná v budově sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno začátek jednání je v úterý 24. června 2014 v 9:00 hodin v místnosti

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2016/2017 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 31. 12. 2016 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP název kraje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu: název IČO REDIZO

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov, Vyškov)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov, Vyškov) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 15. 6. 2009 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov, Vyškov) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. března 2018 Boskovice

Více

Závěrkový list č. EL

Závěrkový list č. EL Závěrkový list č. EL-20161110-594-1 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) Číslo aukce: 594 Datum konání burzovního shromáždění: 10. listopadu 2016 Dodavatel

Více

Ročník 2013 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 2 Rozesláno dne 8. října 2013 Cena 75, Kč OBSAH: Oznámení... str. 2 44

Ročník 2013 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 2 Rozesláno dne 8. října 2013 Cena 75, Kč OBSAH: Oznámení... str. 2 44 Ročník 2013 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozesláno dne 8. října 2013 Cena 75, Kč OBSAH: Oznámení...................................................... str. 2 44 stránka 2 Ústřední věstník

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. března 2018 Boskovice

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 74619/2019 S-JMK 167788/2018 OŽP/Sal Ing. Jan Salnek/541 652 637 24.05.2019

Více

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Ostrava-Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Ostrava-Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34 Změna závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkových organizací kraje v odvětví školství s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v Kč 1 00844691 Střední odborná

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. ledna 2016 Boskovice

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 Okres Blansko - BK TJ ČKD Blansko TJ Minerva Boskovice TJ Habrůvka SK Jedovnice TJ Sokol Křetín FK Best Kunštát TJ Sokol Letovice TJ Ostrov u Macochy SK Rájec - Jestřebí

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2013

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2013 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2013 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 21 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

Katalog oborů vzdělávání středních škol v JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Katalog oborů vzdělávání středních škol v JIHOMORAVSKÉM KRAJI atalog oborů vzdělávání středních škol v JIHOMORAVSÉM RAJI 2019/2020 2 Slovo úvodem Vážení a milí, dostává se Vám do rukou publikace atalog oborů vzdělání středních škol v Jihomoravském kraji, která je

Více

Konkurzní řízení ve školách a školských zařízeních zřizovaných KHK

Konkurzní řízení ve školách a školských zařízeních zřizovaných KHK Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji 2017/2018 Příloha č. 6 Konkurzní řízení ve školách a školských zařízeních zřizovaných KHK Ve školním roce 2017/2018 (1. 9.

Více

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00 MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem 28353242 CZ28353242

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00 MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem 28353242 CZ28353242 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. CEJIZA, s.r.o. Sídlo: Zastoupena: IČO: DIČ:, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00 MUDr. Bořkem Semrádem,

Více

Databáze škol projektu MOV

Databáze škol projektu MOV Databáze škol projektu MOV Název školy Adresa školy Město Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková Rumburk 1, Františka Nohy 959/6 Rumburk Integrovaná střední škola technická,

Více

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo krajské

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo krajské Výsledková listina Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo krajské Jihomoravský kraj termín konání: 22.03.2016 Místo konání: Gymnázium, Vídeňská 47, Brno 1. Václav Janáček Gymnázium Brno, třída Kapitána

Více

Bod č. 1 programu Zahájení

Bod č. 1 programu Zahájení Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. VÝPIS USNESENÍ z 95. schůze

Více

Hra na dechové a bicí nástroje, kategorie ZUŠ, kolo krajské

Hra na dechové a bicí nástroje, kategorie ZUŠ, kolo krajské Prezenční listina Hra na dechové a bicí nástroje, kategorie ZUŠ, kolo krajské Jihomoravský kraj termín konání: 19.03.2012 Místo konání: Krajské kolo hry na zobcovou flétnu proběhne 15.3.2012 v Ivančicích

Více

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji MUDr. Oldřich Ryšavý člen Rady Jihomoravského kraje, pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti zdravotnictví a lázeňství 25.5.2011, Laa an der Thaya Zdravotnická

Více

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce Strana 1 Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč Příspěvek příspěvkovým organizacím v odvětví školství 28 579,0 1 47813075 Slezské gymnázium,

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2015/2016 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 10. 6. 2016 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

I. Poradenské služby ve školství

I. Poradenské služby ve školství Pedagogicko - psychologické poradny pedagogické a pedagogicko-psychologické služby a preventivně výchovnou péči. Pokud výše uvedené služby zajišťuje pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími

Více

Rada Jihomoravského kraje. schůze konaná dne Úvěr od EIB - Souhrnné roční zprávy akcí a aktualizace souhrnných alokačních tabulek

Rada Jihomoravského kraje. schůze konaná dne Úvěr od EIB - Souhrnné roční zprávy akcí a aktualizace souhrnných alokačních tabulek Rada Jihomoravského kraje. schůze konaná dne 22.3. 2012 Materiál k bodu č. programu: Úvěr od EB - Souhrnné roční zprávy akcí a aktualizace souhrnných alokačních tabulek (zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 12. 6. 2015 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 21 8.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Jihomoravském

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. ledna 2016 Boskovice

Více

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ OSNOVA : MŠMT ČR : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Aktuality Tiskové zprávy Kontakt Dotazy Mapa serveru Odkazy Vyhledávání O úřadu Dokumenty Ekonomika školství Evropský

Více