číslo Uzavřené dne mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:"

Transkript

1 Eviden~ní~Islo: Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, číslo Uzavřené dne mezi CEJIZA, S.r.o. Lerotlnovo náměstí 449/ , Brno ll: Dle: CZ zapsaná v obchodnlm rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Jejlmž jménem jedná/zastoupená: MUDr. Bořek Semrád Jednatel (dále jen "centrálni zadavatel") a 02 Czech Republic a. s. Za Brumlovkou 266/ , Praha4 - Michle le: Dle: CZ zapsaná v obchod nim rejstřlku vedeném soudem v Praze,oddíl B, vložka 2322 Zastoupená: Mgr. Petr Daněk Account Manager (dále jen "Poskytovatel") Městským Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy: Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na změně Přílohy~. 1 Rámcovésmlouvy, jejíž stávajlcl zněnl se zru~uje a nahrazuje se novým zněnlm, které tvoři Přllohu ~. 1 tohoto dodatku. II. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a úónnosti prvním dnem zúbovacího období následujícího po jejím uzavření, nejpozději ~ak do třiceti (30) kalendárních dni po jejím uzavřeni. V Brně, dne U'5 0vza CEJIZA,S.r.O. MUDr. Bořek Semrád Jednatel Q- C~JlZA. s.r.o. -IM'A 2erotínovo nam l!"'" 602.."~ 222, IC V Praze,dne za 02 Czech Republic a.s. 7- Mgr. Petr Daněk "'--fj '\ Account Manager ---- ~ Na základě pověření 02 Czech RepubHc 8_S Za 8rumlovkou 2661Z Praha 4 Dle: CZ [2ill 02 Czech Repubhc a s Za Brumlovkou 26&2 ~4() 22 Praha 4 - MIchle Czech Republic t BOO JaPIU"vObd'todn~ntell"''''~-*,''''''1e ~8 'IIo!ka2322 'Č6CI OICClliOl91334

2 Přílohy: č. 1 Příloha č. 1 Rámcové smlouvy - Seznam Objednatelů zastoupených centrálním zadavatelem č. 2 Formulář pro přistoupení Dalšího účastníka k Rámcové smlouvě

3 Příloha č. 1 Dodatku k Rámcové smlouvě Seznam Objednatelů zastoupených centrálním zadavatelem JM IČ DIČ Název SÍDLO JM_ CZ Střední škola polytechnická Brno, Jílová, Jílová 164/36g, 639 JM_ Gymnázium Brno, Vídeňská, Vídeňská 55/47, 639 JM_ Základní umělecká škola F. Jílka Brno, Vídeňská 264/52, 639 JM_ CZ Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Kounicova 684/16, 602 JM_ JM_ JM_ JM_ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu Brno, Zámeček Střelice, příspěvková Jaselská 190/7, 602 Smetanova 346/8, 602 Smetanova 756/14, 602 Tetčická 311/69, Střelice JM_ Základní umělecká škola Rosice, Na Schodech 239, Rosice JM_ Domov pro seniory Hostim, Hostim 1, Hostim JM_ Domov pro seniory Jevišovice, Jevišovice 104, Jevišovice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Domov pro seniory Plaveč, Nemocnice Znojmo, příspěvková Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, Domov 1, Plaveč MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo Dvořákova 1594/19, Znojmo Přemyslovců 129/8, Znojmo Horní Česká 247/15, Znojmo

4 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ Středisko volného času Znojmo, Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, Kotlářská, Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková kraje Brno, Lidická, příspěvková Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, Konzervatoř Brno, příspěvková Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, Dětské centrum Znojmo, Základní umělecká škola Znojmo, Sokolská 1277/8, Znojmo Jana Palacha 955/6, Znojmo Jana Palacha 956/8, Znojmo náměstí Komenského 945/4, Znojmo Helceletova 234/4, 602 Kotlářská 263/9, 602 Kotlářská 263/9, Brno Sokolská 366/1, 602 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 Lidická 1858/6a, 602 třída Kpt. Jaroše 1829/14, Brno třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno třída Kpt. Jaroše 1939/24, 602 Pontassievská 350/3, Znojmo Mládeže 1020/10, Znojmo Rooseveltova 999/21, Znojmo

5 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ CZ Střední škola technická Znojmo, Dětský domov Znojmo, Středisko volného času Miroslav, Základní umělecká škola Miroslav, Domov pro seniory Skalice, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková Základní umělecká škola Brno, Veveří, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, Základní škola Brno, Palackého třída, Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková Gymnázium Brno-Řečkovice, Lužánky - středisko volného času Brno, Střední průmyslová škola stavební Brno, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková Základní škola Brno, Sekaninova, Uhelná 3264/6, Znojmo Hakenova 716/18, Znojmo Kostelní 197/16, Miroslav Komenského 177/1, Miroslav Skalice 1, Hostěradice Žižkova 980/55, 616 Veveří 944/133, 616 Botanická 63/70, 602 Palackého třída 822/70, 612 Palackého třída 343/68, 612 Slovanské náměstí 1804/7, 612 Purkyňova 2832/97, 612 Terezy Novákové 936/2, 621 Lidická 1880/50, Brno Kudelova 1855/8, Brno Kamenice 798/1d, 625 Merhautova 590/15, 613 Sekaninova 895/1, 614

6 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková Gymnázium Brno, Elgartova, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Střední pedagogická škola Boskovice, Gymnázium Boskovice, Středisko volného času Boskovice, Základní umělecká škola Boskovice, Střední škola André Citroëna Boskovice, Dětský domov Tišnov, příspěvková Nemocnice Tišnov, příspěvková Gymnázium Tišnov, příspěvková Základní umělecká škola Tišnov, Dětský domov Vranov, příspěvková Domov pro seniory Předklášteří, Vranovská 842/41, 614 Vranovská 1364/65, 614 Elgartova 689/3, 614 Husova 537/10, 602 Cihlářská 604/21, 602 Pražská 636/38b, 642 Lipová 233/20, 602 Komenského 343/5, Boskovice Palackého náměstí 222/1, Boskovice 17. listopadu 153/1, Boskovice náměstí 9. května 951/7, Boskovice náměstí 9. května 2153/2a, Boskovice Purkyňova 1685, Tišnov Purkyňova 279, Tišnov Na Hrádku 20, Tišnov Dvořáčkova 316, Tišnov Vranov č. p. 160, Vranov Šikulova 1438, Předklášteří

7 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ CZ CZ Muzeum Brněnska, příspěvková Střední odborná škola Fortika, Muzeum Vyškovska, příspěvková Základní umělecká škola Vyškov, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Oblastní pedagogickopsychologická poradna Vyškov, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková Nemocnice Vyškov, příspěvková Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Gymnázium Brno, Křenová, Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková Střední škola Brno, Charbulova, Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková Taneční konzervatoř Brno, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, Maják - středisko volného času Vyškov, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková Porta coeli 1001, Předklášteří Tišnovská 15, Lomnice náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov Nádražní 124/4, Vyškov Komenského 16/5, Vyškov Jungmannova 76/2, Vyškov Sochorova 552/15, Vyškov Sídliště Osvobození 681/55, Vyškov Purkyňova 235/36, Vyškov Hybešova 982/53, Boskovice Křenová 304/36, 602 Charbulova 108/84, 618 Charbulova 1072/106, Brno Křižíkova 106/15, 612 Nejedlého 375/3, 638 Křižíkova 1694/11, 612 Brněnská 139/7, Vyškov Hybešova 253/15, 602

8 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Brno, Barvičova, příspěvková Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno, Vídeňská, Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, Základní umělecká škola Brno, Slunná, Barvičova 45/54, 602 Hybešova 253/15, 602 Vídeňská 244/26, 639 Klášterského 620/4, 617 Slunná 193/11, 617 JM_ CZ Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Lomená 530/44, 617 JM_ Základní škola Brno, Štolcova, Štolcova 301/16, 618 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Střední škola grafická Brno, Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis Brno, Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková Dětský domov Dagmar Brno, Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková Šmahova 364/110, 627 Trnkova 1784/81, 628 Trnkova 2482/113, 628 Došlíkova 4185/48, 636 Olomoucká 1140/61, 627 Koperníkova 803/2, 615 Černopolní 212/9, 613 Černopolní 212/9, 613 Zeleného 825/51, 616 Gellnerova 66/1, 637

9 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, pro sluchově postižené Brno, pro tělesně postižené Brno, Kociánka, Střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno, příspěvková Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková Základní umělecká škola Pozořice, Čichnova 982/23, 624 Novoměstská 1887/21, 621 Kociánka 2129/6, 612 Vaculíkova 259/14, 638 Ibsenova 114/1, 638 Riegrova 40/17, Šlapanice U Školy 386, Pozořice JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Dětský domov Boskovice, Tyršova 479, Slavkov u Brna Malinovského 280, Slavkov u Brna Štefánikova 1142/2, Boskovice Štefánikova 2344/2b, Boskovice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ Domov Hvězda, příspěvková Kyjov, Za Humny, příspěvková Kyjov, Školní, příspěvková Střední škola automobilní Kyjov, Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, Centrum služeb pro seniory Kyjov, Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Za Humny 3304/46, Kyjov Školní 3208/51, Kyjov Nádražní 471/48, Kyjov třída Komenského 549/23, Kyjov Strážovská 1095/1, Kyjov

10 JM_ Domov Horizont, příspěvková Strážovská 1096/3, Kyjov JM_ Dětské centrum Kyjov, příspěvková Strážovská 965/2, Kyjov JM_ CZ Nemocnice Kyjov, příspěvková Strážovská 1247/22, Kyjov JM_ CZ Střední odborné učiliště Kyjov, Havlíčkova 1223/17, Kyjov JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Dům dětí a mládeže Vracov, Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Hvězdárna Veselí nad Moravou, Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, Základní škola Veselí nad Moravou, Kollárova, příspěvková Paprsek, Základní umělecká škola Velké Opatovice, Sociální služby Šebetov, Sokolská 896, Vracov náměstí Svobody 318, Bzenec Benátky 32, Veselí nad Moravou náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou Kollárova 1669, Veselí nad Moravou Kollárova 1045, Veselí nad Moravou K Čihadlu 679, Velké Opatovice Pod Strážnicí 499, Velké Opatovice Šebetov 1, Šebetov JM_ JM_ JM_ Letokruh - středisko volného času Letovice, Základní umělecká škola Letovice, Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, Českobratrská 137/5, Letovice Masarykovo náměstí 203/29, Letovice Pod Klášterem 55/17, Letovice JM_ CZ Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500/6, Letovice JM_ Jihomoravské dětské léčebny, Křetín č. p. 12, Křetín JM_ při Dětské léčebně Křetín 12, Křetín č. p. 12, Křetín

11 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Břeclav, Herbenova, příspěvková Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková Nemocnice Břeclav, příspěvková Herbenova 2969/4, Břeclav sady 28. října 674/1, Břeclav nábř. Komenského 1126/1, Břeclav Bří. Mrštíků 2131/30, Břeclav U Nemocnice 3066/1, Břeclav JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Střední vinařská škola Valtice, Emin zámek, příspěvková Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, Domov důchodců Božice, Sobotní 116, Valtice Šanov 275, Hrušovany nad Jevišovkou Anenská 210, Hrušovany nad Jevišovkou Božice 188, Božice JM_ Základní umělecká škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Střední průmyslová škola Jedovnice, Střední škola technická a gastronomická Blansko, Základní umělecká škola Blansko, SENIOR centrum Blansko, Gymnázium Blansko, příspěvková Na Větřáku 463, Jedovnice Bezručova 1601/33, Blansko Zámek 3/3, Blansko Pod Sanatorkou 2363/3, Blansko Seifertova 33/13, Blansko JM_ Základní škola speciální Blansko, Žižkova 1919/27, Blansko JM_ Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 1200/2, Blansko

12 JM_ JM_ Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Sociální služby Vyškov, Nad Čertovkou 2272/18, Blansko Polní 252/1, Vyškov JM_ JM_ JM_ Dětský domov Mikulov, Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, příspěvková Základní umělecká škola Mikulov, Nádražní 974/26, Mikulov Komenského 273/7, Mikulov Náměstí 23/28, Mikulov JM_ Dům dětí a mládeže Mikulov, Komenského 273/7, Mikulov JM_ CZ Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 22/1, Mikulov JM_ Základní škola Mikulov, Školní, Školní 184/1, Mikulov JM_ JM_ JM_ Srdce v domě, příspěvková Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková Zámek Břežany, příspěvková Klentnice 81, Mikulov Ostrov u Macochy č. p. 363, Ostrov u Macochy Břežany 1, Břežany JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Domov u lesa Tavíkovice, Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková Základní umělecká škola Velké Pavlovice, Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková Tavíkovice 153, Tavíkovice Vejrostova 1143/2, 635 Hlavní 178/30, Velké Pavlovice Dukelské nám. 31/7, Hustopeče Masarykovo nám. 136/1, Hustopeče Komenského 684/4, Hustopeče Šafaříkova 999/24, Hustopeče

13 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ S - centrum Hodonín, příspěvková Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková Odborné učiliště Cvrčovice, Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, Gymnázium Moravský Krumlov, Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, Středisko volného času Ivančice, Nemocnice Ivančice, příspěvková Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, Základní umělecká škola Oslavany, Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková Gymnázium Židlochovice, Střední zahradnická škola Rajhrad, Želešice, Sadová, příspěvková Základní umělecká škola Ořechov, Na Pískách 4037/11, Hodonín Nad Čertovkou 2304/17, Blansko Školní 462, Pohořelice Cvrčovice č. p. 131, Cvrčovice Školní 139, Moravský Krumlov nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Smetanova 168, Moravský Krumlov Palackého náměstí 1607/27a, Ivančice Zemědělská 619/2, Ivančice Široká 401/16, Ivančice Široká 484/42, Ivančice Lány 859/2, Ivančice náměstí 13. prosince 144/12, Oslavany Nádražní 232, Židlochovice Tyršova 400, Židlochovice Masarykova 198, Rajhrad Sadová 530, Želešice Komenského 702/4, Ořechov

14 JM_ Domov pro seniory Zastávka, Sportovní 432, Zastávka JM_ Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, U Školy 39, Zastávka JM_ Základní umělecká škola Kuřim, Zahradní 1529/21, Kuřim JM_ Dům dětí a mládeže Kuřim, Jungmannova 1084, Kuřim JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ Střední škola a Základní škola Tišnov, Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková Domov pro seniory Bažantnice, Hodonín, náměstí B. Martinů, Středisko volného času Hodonín, Zelený dům pohody, příspěvková Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková Integrovaná střední škola Hodonín, nám. Míru 22, Tišnov Prostřední 417, Dolní Bojanovice třída Bří Čapků 3273/1, Hodonín nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín P. Jilemnického 2923/1, Hodonín P. Jilemnického 2854/2, Hodonín Lipová alej 3756/21, Hodonín JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Středisko volného času Pohořelice, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov Vřesovice, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, Základní umělecká škola Hodonín, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková Dlouhá 39, Pohořelice Vřesovice č. p. 243, Vřesovice Zámecké nám. 27/9, Hodonín Legionářů 813/1, Hodonín Horní Valy 3655/2, Hodonín Úprkova 601/2, Hodonín

15 JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ CZ CZ Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková Dětský domov Hodonín, Domov na Jarošce, příspěvková Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, Nemocnice TGM Hodonín, Dům dětí a mládeže Strážnice, Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková Domov pro seniory Strážnice, Základní umělecká škola Strážnice, Střední škola Strážnice, Dětský domov Strážnice, Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, Základní umělecká škola Klobouky u Brna, LILA Domov pro postižené děti Otnice, Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková Domov pro seniory Sokolnice, Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Habrovanský zámek, příspěvková Brandlova 2222/32, Hodonín Jarošova 2267/1, Hodonín Jarošova 1717/3, Hodonín Sídlištní 3969/2, Hodonín Purkyňova 2731/11, Hodonín Radějovská 848, Strážnice Masarykova 379, Strážnice Preláta Horného 515, Strážnice Preláta Horného 509, Strážnice J. Skácela 890, Strážnice Boženy Hrejsové 1255, Strážnice Velká nad Veličkou 462, Velká nad Veličkou Hutník 1495, Veselí nad Moravou Bří. Mrštíků 70/2, Klobouky u Brna Boženy Němcové 151, Otnice Učiliště 496, Sokolnice Zámecká 57, Sokolnice Součkova 500, Bučovice Habrovany 1, Rousínov

16 JM_ Základní umělecká škola Adamov, Ronovská 281/12, Adamov Hodonín u Kunštátu Dětský domov Hodonin u Kunštátu, JM_ Č. p. 48, Lysice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ Domov pro seniory Černá Hora, Zámecká 1, Černá Hora Duhovka - středísko volného času Lidická 1060/4, 690 Břeclav, 02 Břeclav CZ Žerotínovo náměstí Jihomoravský kraj ,3, Brno Moravian Science Centre Brno, Křižkovského 554/12, 603 CZ CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE 51 S.r.o. náměstí 9. května 2,a, Boskovice CZ Nemocnice Hustopeče, Brněnská 716/41, Hustopeče Ve smyslu ~Iánku 3 Rámcové smlouvy souhlasíme s přistoupen lm shora uvedenych spole~nostl k Rámcové smlouvě uzavřené dne mezi CEJIZA,s.r.o. a 02 Czech Republic, a.s. V Praze,dne Czech RepubJ/c tj.s. Za 8rumlovkou 266/2 Mgr. Petr Daně P'Oh Account Manager DIC, CZ l za 02 Czech Repubhc,a.~ Na základě pověřeni.::p~f!-- V Brně, dne '~ MUDr. Bolel: Semrád Jednatel za CEJIZA.sro. ry <fy L ~ CEJlZA, s.r.o. r V rula ~nám Bmo tel.: U oe

17

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel Dodatek c. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními

Více

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C.

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C. Dodatek Č. I k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravsk)' kraj a príspčvkové zřizované Jihomoravsk)'m kr~em (dále také jen,.smlouva'") llz:wrcné mezi uvedcn~'rni

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále také

Více

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem.

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem. r(::'h~e.>,za " ~1--:~tA!r(rol:nQ~zr:'a~,~ '-U ~IC;23353242. ( f'-[' Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm

Více

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. Objednatel CEJIZA, s.r.o. se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 60200

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO:

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO: Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomuníkačních služeb pro Jíhomoravský kraj a příspěvkové organízace zřízované Jíhomoravským krajem, případně pro další právnícké osoby zřízované Jíhomoravským

Více

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Baťův kanál Informační centrum, Zámecká 2, Veselí nad Moravou www.batacanal.cz Mail: abk@batacanal.cz Tel.: 420 518 325 330, Bílé Karpaty Vzdělávací a

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13.

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2014/2015 1. Corny atletický pohár 2. Kopaná VI. A Organizátor: AC Atletika Brno Termín: 17.

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin den Ʃ Typ - podtyp události Adresa OD DO 1 1 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY Hodonín, Velká nad Veličkou 12.09.2014 03:35:46 12.09.2014 05:15:14 2 2 TECHNICKÁ

Více

Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč)

Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Str. č.1 Požadavky na výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace v oblasti školství Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 Okres Blansko - BK TJ ČKD Blansko TJ Minerva Boskovice TJ Habrůvka SK Jedovnice TJ Sokol Křetín FK Best Kunštát TJ Sokol Letovice TJ Ostrov u Macochy SK Rájec - Jestřebí

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

Koch Martin ZUŠ Kyjov, Jungmannova 292 Irena Kudelová 3. místo 19,2 Virdzeková Viktorie Soukromá ZUŠ Blansko MgA. Jana Balážová Hybešova 1

Koch Martin ZUŠ Kyjov, Jungmannova 292 Irena Kudelová 3. místo 19,2 Virdzeková Viktorie Soukromá ZUŠ Blansko MgA. Jana Balážová Hybešova 1 Výsledková listina Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír, tř. Kpt. Jaroše 24 20. - 21. 3. 2014 0. kategorie Bína Samuel ZUŠ Brno, Veveří 133 MgA. Elena Knápková 1. místo (náhradník do ústř. kola) 22,8

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ OSNOVA : MŠMT ČR : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Aktuality Tiskové zprávy Kontakt Dotazy Mapa serveru Odkazy Vyhledávání O úřadu Dokumenty Ekonomika školství Evropský

Více

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji MUDr. Oldřich Ryšavý člen Rady Jihomoravského kraje, pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti zdravotnictví a lázeňství 25.5.2011, Laa an der Thaya Zdravotnická

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí

Více

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00 MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem 28353242 CZ28353242

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00 MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem 28353242 CZ28353242 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. CEJIZA, s.r.o. Sídlo: Zastoupena: IČO: DIČ:, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00 MUDr. Bořkem Semrádem,

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

Příloha č. 1 k č.j. HSBM-427-03/2015 Specifikace veřejné zakázky

Příloha č. 1 k č.j. HSBM-427-03/2015 Specifikace veřejné zakázky Příloha č. 1 k č.j. HSBM-427-03/2015 Specifikace veřejné zakázky Operační program: Integrovaný operační program Identifikace výzvy: Výzva č. 11 Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/11.07817 Krajský standardizovaný

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 12. 6. 2015 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. ledna 2016 Boskovice

Více

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800 Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 41-44-M/01 Zahradnictví Na Polabí 411 Mělník Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 600007383

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: 1<:'0:

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: 1<:'0: Rámcová smlouva o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, uzavřená

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost F 442 Agroprojekt, projektový a inženýrský podnik, Brno 1953-1966 1 - Přístupný 322 1029 F 385 Bioveta, n.p. Ivanovice na Hané 1918-1984 2 - Částečně přístupný 358, 2424 591 Družstvo pro zvelebení zemědělské

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Bystřany. České Budějovice. Dvůr Králové. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Bystřany. České Budějovice. Dvůr Králové. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. ledna 2016 Boskovice

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 Mezi stěžejní zákony pro výkon sociální práce na obci patří zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Adresář je koncipován podle jednotlivých typů sociálních služeb, tak jak jsou uvedeny

Více

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tento adresář vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III., který je financován z Evropského sociálního

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6.

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6. ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6. 2010 Možnosti spolupráce s obcemi Smlouva vytvoření místa zpětného odběru umístění

Více

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 Praha 5 15300 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje

Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje Tabulka č. 12: Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje Okres / Sídlo Okres Blansko Blansko Bezručova 52 nn plynová 1 22 Blansko Jasanová, kotelna

Více

Plán 2. kontrolní etapy

Plán 2. kontrolní etapy Plán 2. kontrolní etapy ZÁŘÍ 2014 Datum Čas Poskytovatel - služba Místo Inspekční tým 9 h Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - odb. soc. poradenství Znojmo Řehořová+Maceček 11.9. 12.9. 15.9. 16.9.

Více

Dějepisná olympiáda, kategorie ZŠ

Dějepisná olympiáda, kategorie ZŠ Dějepisná olympiáda, kategorie ZŠ Výsledková listina Brno venkov termín konání: 26.01.2010 Místo konání: Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20 pořadí: jméno: škola: rok narození: bodů: 1 Jakub Kříž Základní škola

Více

Seznam Dalších účastníků

Seznam Dalších účastníků Příloha č. 3 Seznam Dalších účastníků Organizace Adresa PSČ Město IČ Dětský domov Čtyřlístek, Planá Zámecká 853 34815 70842540 Dětský domov DOMINO, Vojanova 22 31800 49778170 Dětský domov, Horšovský Týn

Více

KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE VE HŘE NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE 27. 3. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘÍČNÁ FLÉTNA 0. KATEGORIE

KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE VE HŘE NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE 27. 3. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘÍČNÁ FLÉTNA 0. KATEGORIE KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE VE HŘE NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE 27. 3. 205 VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘÍČNÁ FLÉTNA 0. KATEGORIE KOTRLOVÁ Anna. cena/2,40 J. Kouřilová/ZUŠ Letovice 2 VETCHÁ Marie 2. cena/8,00 R.

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 13. ročník celoročního integračního, sportovního a charitativního projektu Vysokého učení technického v Brně TENTO MATERIÁL JE VYHODNOCENÍM A PODĚKOVÁNÍM PROJEKTU BRNO A

Více

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tento adresář vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního

Více

obecný tel.: 549 122 0xx, kde poslední dvojčíslí udává konkrétní klapku, kterou lze nalézt v sekci v sekci Profesoři na GML.

obecný tel.: 549 122 0xx, kde poslední dvojčíslí udává konkrétní klapku, kterou lze nalézt v sekci v sekci Profesoři na GML. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Adresa Gymnázium Matyáše Lercha Žižkova 55 616 00 Brno obecný tel.: 549 122 0xx, kde poslední dvojčíslí udává konkrétní klapku, kterou lze nalézt v sekci v sekci

Více

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví Střední školy v Pardubickém kraji přihlášené k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 Místo

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8 OP muži Novosedly B - Přibice 5:2, Fk Valtice - Hustopeče 0:3, Strachotín - Nikolčice 3:3, Popice - V. Bílovice 1:3, Březí - Cvrčovice 3:2, Pohořelice - Nosislav 1:0, Mor. N. Ves - Ch. N. Ves 3:3 1 Hustopeče

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci. Jihomoravský kraj. Projekt schválen Radou kraje / zastupitelstvem

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci. Jihomoravský kraj. Projekt schválen Radou kraje / zastupitelstvem I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Číslo kola výzvy: 1. Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.02

Více

Olympiáda v českém jazyce, kategorie ZŠ

Olympiáda v českém jazyce, kategorie ZŠ Olympiáda v českém jazyce, kategorie ZŠ Výsledková listina Brno venkov termín konání: 13.2010 Místo konání: Hotel Besední dům Ivančice, Tesařovo nám. 1 pořadí: jméno: škola: rok narození: bodů: 1 Hana

Více

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822. úřadu

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822. úřadu Pardubický kraj Krajský úřad č.j. KrÚ 33287/2013 Dodatečná informace č. 1 pro otevřené řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění

Více

VI. Setkání starostů Jihomoravského kraje. Tereza Ulverová Provozní ředitelka

VI. Setkání starostů Jihomoravského kraje. Tereza Ulverová Provozní ředitelka VI. Setkání starostů Jihomoravského kraje Tereza Ulverová Provozní ředitelka STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí spotřebiče,

Více

Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně. Počet respondentů: 650

Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně. Počet respondentů: 650 Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně Počet respondentů: 650 Zpracovala: Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií,

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. 53-44-M/03 Asistent zubního technika Alšovo nábřeží 6 Praha 1 Hlavní město Praha 600020665 Alšovo nábřeží 6

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. 53-44-M/03 Asistent zubního technika Alšovo nábřeží 6 Praha 1 Hlavní město Praha 600020665 Alšovo nábřeží 6 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 600004694 79-41-K/41 Gymnázium Jindřišská 36 Praha 1 Hlavní město Praha

Více

Dotační program pro turistická informační centra v JMK. Odbor regionálního rozvoje říjen 2009

Dotační program pro turistická informační centra v JMK. Odbor regionálního rozvoje říjen 2009 Dotační program pro turistická informační centra v JMK Odbor regionálního rozvoje říjen 2009 Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2009 Dotační program

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5 OP muži Strachotín - Přibice 1:2, Popice - Fk Valtice 0:0, Březí - Novosedly B 0:0, Pohořelice - Hustopeče 1:1, Mor. N. Ves - Nikolčice 3:2, Ch. N. Ves - V. Bílovice 1:3, Nosislav - Cvrčovice 2:4 1 Hustopeče

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno 01 II/427 Moravský Písek průtah, I. Stavba závod, Tovární 3, 620 00 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod, Jahodová 60, 620 00 KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál Vodohospodářské stavby, společnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7339/ENV/15 Mgr. Indráková/l.2559 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 2023. Seminář 28.5. 2015

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 2023. Seminář 28.5. 2015 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 2023 Seminář 28.5. 2015 V roce 2007 byly stanoveny čtyři opatření, které byly definovány jako klíčové pro rozvoj cyklistické dopravy na

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 15. 11. 2013) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Gymnázium Boženy Němcové,

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009 SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009 Gymnázium F.Palackého Masarykova 450 Neratovice 27711 Gymnázium Chodovická 2250 Praha 9 19300 Masarykovo gymnázium Jičínská 528 Příbor 74258 Gymnázium Nad Alejí 1952

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

VÝROČNÍ PORADA Kouty nad Desnou, 27. 8. 2010

VÝROČNÍ PORADA Kouty nad Desnou, 27. 8. 2010 Grantový projekt Jihomoravského kraje č. CZ.1.07/1.1.02/01.0029 Institut experimentálních technologií 1 Řešitelské pracoviště: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně VÝROČNÍ

Více

Školy a zařízení, kterým bylo uděleno označení FŠ (FZ) PdF MU (akt. k 7. 11. 2014)

Školy a zařízení, kterým bylo uděleno označení FŠ (FZ) PdF MU (akt. k 7. 11. 2014) Školy a zařízení, kterým bylo uděleno označení FŠ (FZ) PdF MU (akt. k 7. 11. 2014) Dohoda o vzájemné spolupráci na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015 mezi PdF MU a: Č.: Fakultní škola, zařízení: 1 Základní

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. 53-44-M/03 Asistent zubního technika Alšovo nábřeží 6 Praha 1 Hlavní město Praha 600020665 Alšovo nábřeží 6

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. 53-44-M/03 Asistent zubního technika Alšovo nábřeží 6 Praha 1 Hlavní město Praha 600020665 Alšovo nábřeží 6 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 600004694 79-41-K/41 Gymnázium Jindřišská 36 Praha 1 Hlavní město Praha

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 15. ročník celoročního, mezinárodního, integračního, sportovního a charitativního projektu Vysokého učení technického v Brně TENTO MATERIÁL JE VYHODNOCENÍM A PODĚKOVÁNÍM

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

Regionální železniční doprava v Brněnské aglomeraci a Jihomoravském kraji v roce 2030. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Regionální železniční doprava v Brněnské aglomeraci a Jihomoravském kraji v roce 2030. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Regionální železniční doprava v Brněnské aglomeraci a Jihomoravském kraji v roce 2030 Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 OBSAH PŘEDN EDNÁŠ ÁŠKY KY JM2 1. Stručné seznámení s IDS JMK JM3 2. Problematika

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II. registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00052, realizovaného na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

Výsledky Náboje 2015, Česká republika

Výsledky Náboje 2015, Česká republika Výsledky Náboje 2015, Česká republika Škola 1. Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava B 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 B 39 3. Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha

Více

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Brno, 4.3.2014 Jihomoravský kraj 42 úseků 21 agregovaných úseků cca 214 km délky

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více