Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11"

Transkript

1 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Adresa školy Komenského 7, Dačice IČ Bankovní spojení ČS Dačice /0800 DIČ CZ Telefon/fax , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Dačice Součásti školy Základní škola (místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Komenského 7, Bratrská 153) IZO Školní družina IZO Přehled oborů vzdělání C/01 Základní škola IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští Ředitelka: Ing. Eva Macků pracovníci Zástupce ředitelky: Mgr. Sylvie Ferdanová Ekonom: Jaroslava Pavlů, Marcela Bouzková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Součásti školy součásti školy Kapacita Základní škola 575 Školní družina zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)

3 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy Celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy Celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství vychovatel celkem

4 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 85 Tělesná výchova 85 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 0 Přírodopis 100 Zeměpis 88 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 75 Tělesná výchova 0 Volitelné předměty 89 Nepovinné předměty 100 Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a společnost). Výpočet aprobovanosti: Týdenní počet hodin, které se učí ve škole aprobovaně Aprobovanost = x 100 Týdenní počet hodin 6 hodin aprobovaně Aj = x 100 = 50% 12 hodin celkem

5 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Ing. Eva Macků Př - Pč, VP Př - Pv Mgr. Sylvie Ferdanová 1. st. 1.st., Hv Mgr. Hana Zemanová 1. st. 1. st. Mgr. Jitka Bulantová 1. st. 1. st. Mgr. Monika Lukšová 1. st 1. st Mgr. Jana Závodná 1. st. 1.st. Mgr. Dana Vláčilová Speciální pedagogika 1. st., Hv Mgr. Jana Choravá 1. st. 1. st. Mgr. Jana Urbanová 1. st. 1. st. PaedDr. Vítězslav Jindra 1. st. 1. st., TV Mgr. Lenka Vyhlídalová 1. st. 1 st. Mgr. Lenka Jordánková 1. st 1. st., Hv Mgr. Nováková Lenka 1. st 1.st Mgr. Vladimíra Kamišová 1. st 1. st, Hv Mgr. Eva Krobůčková Speciální pedagogika 1. stupeň Mgr. Jan Netík M F Inf. M I Mgr. Anastázie Valentová Čj D Čj D SDě Mgr. Lucie Šimková ČJ - D ČJ D SDě - zástup 7 měsíců Mgr. Eva Habrová Rj - On Pč Z Rv Ov Mgr. Liběna Palasová Čj - On Čj Ov CČj Mgr. Blanka Kocmálová Rj D D Tv Nj SDě Mgr. Krátká Jana Ch - Zzv Ch F Pč Mgr. Marie Němcová M základy Pv M Cvm Mgr. Markéta Foitová Bi - Vkz Př Vkz Mgr. Martina Fischerová Bi - Nj Nj ZAj Se Bi Svobodová Mgr.Jaroslava Kopačková Sociální pedagogika Aj KoAj Mgr. Svoboda Pavel Ze - Dě Ze Tv Fy Mgr. Kamila Urbancová Čj - Vv Čj Vv Se Vv Křenová Jana DiS - Aj KoAj Jaroslav Pezlar Náboženství 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd Pedagogičtí pracovníci platová třída počet zařazených pracovníků

6 2.7 Trvání pracovního poměru Nepedagogičtí pracovníci doba trvání Počet % do 5 let 8 21 do 10 let 9 23 do 15 let 9 23 do 20 let 5 14 nad 20 let 7 19 celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 5 odchody 1 Komentář ředitelky školy Kolektiv školy je stabilizovaný, byl posílen o 2 nové vyučující, školníka, ekonomku, mzdovou účetní. Největší počet zaměstnanců je ve věkové skupině let. Vysoké zastoupení žen (90%), ve škole pracují 4 muži. Aprobovanost ve škole je velmi dobrá, problémem zůstává výuka cizího jazyka vyučující si doplňují kvalifikaci. Mateřská dovolená Mgr. Svobodová, Mgr. Kolmanová, Mgr. Bachelová, Mgr. Kasalová, J. Pavlů Nástup po rodičovské dovolené - Mgr. Nováková, I nastoupila Mgr. Šimková zástup za dlouhodobou nemoc, odchod III Další dlouhodobou nemoc zastupovali v případě potřeby aprobovaní vyučující. Odchody - uklizečka pí Solařová - ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou

7 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola pro 19 naše děti 3.2 Učební plán školy a) Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, čj /96-2, s platností od b) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Naše škola pro naše děti, s platností od Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Náboženství 88 název kroužku počet zařazených žáků Dyslektický kroužek 6 Přírodovědný kroužek 14 Stolní tenis 16 Zábavná němčina 8 Výtvarný kroužek 11 Šikovné ruce 6 ŠD Sportovní kroužek 12 ŠD Malý šikula Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitelky školy Školní rok 2010/2011 byl pro nás 4 rokem práce podle ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola pro naše děti, již pouze žáci 5. ročníku pracovali podle programu Základní škola, čj /96-2. V souladu se školním ŠVP nabízíme od 7. ročníku velkou škálu volitelných předmětů: Literární seminář, Seminář z Čj, Seminář z přírodopisu, Dějepisný seminář, Seminář z chemie, Základy v Nj, Základ v Aj, Výtvarný seminář. Převažuje zájem o druhý cizí jazyk - Nj. V zájmu zkvalitnění výuky, možnosti ind. přístupu dělíme vyučovací hodiny, především na 2. stupni výuka jazyků, volitelných předmětů. Výuku Tv na druhém stupni realizujeme ve dvouhodinových blocích při využití Městské haly, Městského stadionu. Výuka náboženství probíhá v areálu školy, na obou pracovištích. Žáci s SPU provádějí nápravu poruch v dyslektických kroužcích. Zájmové kroužky zajišťujeme dle zájmu ze strany žáků, vyučujících. Škola se profiluje jako otevřená škola rodinného typu udržujeme úzké vztahy s rodinami prostřednictvím aktivit pro rodiny, mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost.

8 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída Počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 1.C ne 2.A ne 2.B ne 2.C ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 4.C ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 7.B ne 8.A ne 8.B ne 9.A ne 9.B ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 2 čtyřleté gymnázium 7 maturitní obory 31 učení obory 9 konzervatoř 0

9 4.5 Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 0 0 počet žáků ve ŠJ 0 0 počet žáků celkem 0 0 Komentář ředitelky školy Škola vyučuje 467 žáků ( o 32 více než loni). Kapacita školy je naplněna na 81, 2 % Průměr žáků na třídu je % žáků bylo přijato na maturitní obory, 21 % žáků na školy ukončené výučním listem. Dva žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku. 2 žáci odešli studovat na osmileté gymnázium. Ve školním roce 2011/12 otevřeme 2 první třídy. 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A 21 1.B 19 1.C 19 2.A B C A B A B C A B A B A B A B A B Celkem

10 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování Třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 1 6.B 2 7.A 1 7.B 1 8.A 1 8.B 1 9.A 9.B Celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A 21 1.B 19 1.C 19 2.A 22 2.B 22 2.C 20 3.A 18 3.B 25 4.A B 21 4.C 22 5.A 18 5.B 18 6.A 28 6.B 24 7.A 26 7.B 27 8.A 26

11 8.B 24 9.A 22 9.B 23 celkem Výchovná opatření pochvaly Třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 4 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 8 3.B 4.A 1 4.B 4.C 5.A 4 5.B 4 6.A 5 6.B 3 7.A 1 7.B 1 8.A 1 8.B 9.A 9.B 5 Celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 1.B 1.C 2.A 2 2.B 1 2.C 1 3.A 3.B 2 4.A 4.B 1 4.C 5.A B A B A B A 6 3 1

12 8.B A B 1 Celkem Komisionální přezkoušení žáků Třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 1 žák 1 zkouška 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 1 žák 2 zkoušky 6.A 6.B 1 žák - 1 zkouška 7.A 2 žáci - 3 zkoušky 7.B 8.A 8.B 3 žáci 5 zkoušek 9.A 1 žák 1 zkouška 9.B 1 žák 1 zkouška Celkem 10 žáků 14 zkoušek 5.7 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 1 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 1 přestup ZŠ Telč 6.A žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky

13 6.B 1 7.A 1 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin Třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A 529/808 25,19/38,48 1.B 407/ ,42/58,37 1.C 379/821 19,95/43,21 2.A 497/685 22,59/31,14 2.B 424/881 19,27/40,05 2.C 237/687 11,85/34,35 3.A 402/788 22,33/43,78 3.B 597/ ,88/40,04 4.A 894/ ,64/53,45 4.B 733/ ,90/56,19 4.C 662/974 30,09/44,27 5.A 690/ ,33/58,83 5.B 320/843 17,78/46,83 6.A 689/ ,61/37,32 6.B 866/772 36,08/32,17 7.A 976/ ,54/72,15 0/2 0/0,08 7.B 587/ ,74/51,56 8.A 936/ ,00/43,81 8.B 846/ ,25/60,29 9.A 576/ ,18/66,59 16/0 0,73/0 9.B 1326/ ,66/52,87 Celkem 13573/ ,73/47,89 16/2 0,73/0,08 Komentář ředitelky školy: Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 260 (56%) žáků získalo vyznamenání, 197 (42%) prospělo a 4 žáci neprospěli. Zákonní zástupci nepodali pochybnost proti správnosti hodnocení, 10 žáků se muselo zúčastnit 14 opravných zkoušek. V rámci kázeňských opatření jsou udělovány pochvaly, napomenutí, důtky snížené hodnocení z chování. Pravidla - Školní řád - jsou vyžadována a přestupky vůči nim postihovány. Výňatky mají žáci v ŽK celé znění u TU. Třídní učitelé a ostatní vyučující neustále monitorují situaci, bezprostředně řeší aktuální situace, informace předávají ředitelce školy projednávání v pedagogických radách. Uspokojivé hodnocení z chování bylo zaznamenáno v 7 případech. Porušení Školního řádu je řešeno bezprostředně po události odpovídajícím kázeňským opatřením, případně v součinnosti s PPP, Policií ČR, sociálním odborem města Dačice.

14 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Hospitační činnost zajišťuje vedení školy 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje)

15 Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář ředitelky školy: Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola pro naše děti. Škola nemá dostatečné prostorové vybavení pro výuku prvních a druhých tříd využíváme prostory odloučeného pracoviště na ul. Bratrská v těchto třídách také pracuje školní družina. Pracoviště v Komenského ulici je díky nedostatku tříd nuceno zvyšovat pohyb žáků po škole - v rámci využití odborných učeben Př, Fy, Che. Chybí učebny jazyků. Město Dačice má zpracovaný projekt přístavby školy který mimo jiné tuto situaci řeší. Škola byla velmi dobře vybavena pomůckami, audiovizuální technikou, kterou vyučující intenzivně využívají (interaktivní tabule, dataprojektory, kamery, počítačové učebna). Nyní po z projektu EU peníze školám je vybavena výborně je ve škole 8 int. tabulí 20 dataprojektorů, 8 nových počítačů v PC učebně. Všechny počítač jsou připojeny k internetu, zapojeny do interní školní sítě. Vyučující, žáci i se svými zákonnými zástupci kvitují s nadšením rozšíření možností alternativního způsobu výuky. Díky přestavbě Sportovní haly Dačice se zkvalitnily podmínky pro výuku TV. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena velmi dobře. Probíhá především formou frontálního vyučování vhodně doplňovaného skupinovou a individuální výukou. Vyučující aktivně vytvářejí velké množství třídních i školních projektů, soutěží, které příznivě obohacují výuku.

16 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Dle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol Mgr. Jaroslava Doláková sociální pedagogika Jana Křenová DiS. sociální pedagogika Mgr. Monika Lukšová - Specializační studium pro školní koordinátory EVVO Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Ing. Eva Macků Doplňkové studium pro výchovné poradce Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených

17 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Počet Počet kurzů účastní ků Sociálně patologické jevy 1 1 Pracovně vzdělávací porada školních metodiků prevence První pomoc 1 39 Školení první pomoci 1 1 BESIP, první pomoc 1 1 Školení zdravotnic Tělesná výchova 1 1 Seminář učitelů TV, J. Hradec Logopedie 1 1 Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR Organizace školy 1 Odměňování zaměstnanců 1 IT ve škole, tvorba DUM 1 Setkání s pracovníky Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu č. Budějovice 1 EU peníze školám ČJ ročník 1 8 Činnostní učení Výchovné poradenství 1 1 Volba povolání Dějepis 1 1 Jak učit moderní dějiny Komentář ředitelky školy: Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu DVPP. Problém je vzdálenost k centrům poskytujícím vzdělávání a finanční a personální náročnost při suplování za chybějícího pedagogického pracovníka. Škola nabízí prostory pro realizaci seminářů, již zde probíhají semináře Tvořivé školy. Škola umožňuje vykonání studentských pedagogických praxí.

18 8. Zájmové vzdělávání: školní družina 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek I II III IV celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny 3 oddělení pracují v kmenových třídách odloučeného pracoviště v ul. Bratrská, 1 oddělení v malé učebně v hlavním areálu školy + vestibulu pavilonu školy K pobytu venku je využívána přilehlá zahrada základní nebo mateřské školy. Vybavení školní družiny Hry, stavebnice, počítače, video, rádio, kopírka, televize Komentář ředitelky školy: SD má vyčleněny vlastní prostory pro svou činnost v kmenových třídách, v letošním roce byl zakoupen nový nábytek. Vychovatelky ŠD nabídli dětem v rámci družiny zájmové kroužky. Žáci jsou po ukončení provozu družiny v ul. Komenského - 14:30 - převáděni do Bratrské. Po odchodu přespolních žáků k odjezdu autobusů je provoz školní družiny soustředěn do jednoho oddělení v odloučeném pracovišti Bratrská. O školní družinu je velký zájem kapacita družiny byla navýšena a je plně vytížena. 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací počet žáků forma vzdělávání potřeby (individuální nebo individuální vzdělávací plán skupinová integrace) zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění 3 individuální 3 sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků celkem Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do Počet vyššího ročníku z třídy do třídy Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ano částečně ne

19 odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním ano částečně ne znevýhodněním individuální nebo skupinovou péči přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky Komentář ředitelky školy: Žáci se SPU i žák nadaný jsou integrováni do běžných tříd. Práce s nimi probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů, na základě vyšetření poradenských pracovišť. Je na ně soustředěna zvýšená pozornost výchovné poradkyně, vyučujících. Ve vyučování je respektována a zohledňována jejich porucha, nadání. Úzce spolupracujeme se SPC i PPP a dbáme jejich doporučení v této oblasti. Nezbytná je úzká spolupráce se zákonnými zástupci, která je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel školy podporuje rozvoj školy. Roce 2010/1 v Bratrské bylo obloženo topení, rekonstruována šatna včetně nového botníku, obměna nábytku. V budově v Komenského ulici proběhla oprava ústředního topení výměna radiátorů, oprava skladu za tělocvičnou, dokončení opravy fasády staré budovy, byly vyměněny únikové dveře, opraven poškozený rozvod zdravotechniky, internet rozveden do

20 zbývajících tříd, zakoupeny nové tabule, vyměněn server, dokončena rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu školy. Vymalovaly se chodby, ve dvou učebnách jsou nové podlahové krytiny, do PC učebny byly zakoupeny nové otočné židle. 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 10.1 Akce školy Typ akce Počet Tříd Počet žáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání třídy Plavecký výcvik třídy Lyžařský výcvik 7. třídy Lyžařský výcvik 7. třídy 2 33 Sedmidolí Krkonoše Exkurze Vzdělání a řemeslo 9. ročník volba povolání Planetárium č. Budějovice 5. ročník 36 Přírodověda Den otevřených dveří - SOUZ 7. ročník 97 Volba povolání 9. ročník DOD SŠTO 9. třídy 45 Volba povolání Brno muzeum - minerály 9. třídy, 8. tř. 43 Výuka přírodopisu Praha - dějepisná exkurze 9. třídy, + 8.,7. 47 Výuka dějepisu Skládka ASA Borek 1. třídy 60 Den Země ČOV Toužín 2. třídy 64 Den Země JCPM Malý Pěčín 3. třídy 43 Den Země ZOO Jihlava 4. třídy 65 Den Země Sasov prasečí farma 5. třídy 35 Den Země Temelín jaderná elektrárna Den Země Třebíč třídící linka a skládka 38 Den Země odpadu Grázlova stezka 39 Den Země ZOO Praha 40 Den Země Zámecký park Dačice 40 Den Země Volba povolání, Úřad práce 8. ročník 50 Volba povolání v J. H. Pivovar Bernard Humpolec 9. ročník 45 k výuce chemie Centropen Dačice 2. ročník 64 Pracovní činnosti Pekárna Dačice 1. ročník, II.A 81 Pracovní činnosti Hasičárna Dačice ročník 187 Prevence rizikového chování Exkurze na golfové hřiště VI. A 28 Exkurze Kostelní Vydří VII.A 26 Školní výlety Jindřichův Hradec ročník 124 Šiklův mlýn ročník 87 Krkonoše, Sněžka 9. ročník 40 Moravský kras 8. ročník 50 Znojmo, krokodýlí farma 4. ročník 63 Znojmo, podzemí 7. ročník 51 Jihlava ZOO 3. ročník 42 Výprava na Zvůli I.B 22

21 Poznávání okolí Dačic I.B., I.C, III.A 38 Dolní Němčice VII. B, VI.B 51 Výstavy Alternativní zdroje energie ročník 467 Jihočeské matky, výstava ve škole Výstava žákovských prací 6. ročník 52 výstava žákovských prací v městské knihovně Podzimní sluníčka Výstava žákovských prací v městské knihovně Podzimní listy 8. ročník 50 výstava žákovských prací Výstava žákovských prací Putování s Matějem výstava v ZŠ završení projektu Výstava hraček v Telči 1. a 2. třídy 124 Krýzovy jesličky J. Hradec 3. třídy 43 Vánoční výstava v muzeu roč. 199 Jarní výstava v MMaG roč 467 výrobky, návštěva Výstava žákovských prací v městské knihovně téma jaro Výstava žákovských prací v městské knihovně Březen, měsíc knihy V. B, VI.A, VI. B 15 výtvarné práce 9. ročník, 7. ročník výstava žákovských prací Soutěže Přespolní běh v zámeckém ročník pořadatelství parku Zátopkovy štafety 19. ročník ročník Pořadatelství 5000 m 1. stupeň - 9. místo, 2. stupeň 5 místo m 1. stupeň 6. místo, 2. stupeň 7. místo Přespolní běh okresní kolo ročník 24 Jindřichův Hradec Kategorie IV. Chlapci (starší žáci) 1. místo Kategorie IV. Dívky 3. místo Přespolní běh krajské kolo ročník 6 Jindřichův Hradec 1. místo starší žáci Přespolní běh republikové finále ročník 6 Třebíč 14. místo Stolní tenis okresní kolo ročník 10 J. Hradec st. žákyně 3. místo ml. žáci 1. místo st. Žáci 4. místo Znaky měst a obcí. Pokus o světový rekord, výroba znaku města Dačice z odpadového materiálu VII.A 26 Agentura Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a společnost EKO-KOM Florbal okrskové kolo, 9. ročník, místo chlapci ročník Futsal, turnaj SŠTO 9. ročník 10 SŠTO, 1. místo Piškvorky turnaj SŠTO 9. ročník 6 SŠTO, Pefek 1. Místo Stolní tenis turnaj SOU zas ročník 8 Florbal dívky ročník 12 okresní kolo 3. místo, dívky

22 Školní turnaj ve stolním ročník tenisu Florbal dívky krajské kolo ročník 7 3. místo Recitace ročník školní kolo Mé toulky za zvěří 2., 5., ročník výtvarná soutěž 1. místo Patrik Dostál, 2. místo Doležalová Lucie, 3. místo Uhrová Adéla Školní turnaje ve florbalu ročník 90 chlapci, dívky Přehlídka dětských recitátorů , okresní kolo ročník Město snů, výtvarná soutěž ročník Anettka Neuvirtová I.C Albatros Halový fotbal okrskové kolo 7. ročník 11 Matematický klokan ročník místo v okresu Tomáš Pospíchal Školní turnaj ve volejbalu ročník 38 Jak naslouchat stromům V.A, V.B místo Jihočeský kraj výtvarná soutěž Okresní kolo ve volejbalu 8., 9. ročník 17 O štít města Dačice, atletické závody ročník 50 pořadatelství, účast 3. místo Soutěž mladých cyklistů ročník 8 3. místo okrsek, mladší žáci účast v okrese Pohár rozhlasu, atletické ročník 50 J. Hradec, N. Včelnice závody Atletický čtyřboj ročník 21 J. Hradec, N. Včelnice Atletický trojboj ročník 8 okresní kolo 3. místo v pořadí škol, Matyáš Lovětínský 2. místo, Zuzka Kühtreiberová 3. místo Malý štít města Dačice ročník pořadatelství, účast 3. místo Atletická olympiáda ročník 166 Školní akce Pěvecká soutěž 2. třídy 64 Školní akce Neváhej a piš! ročník 26 literární soutěž pro žáky školy Olympiády Dějepisná 8.,9. ročník 2 okresní kolo Gabriela Kubešová 5. místo, Jan Veselý 6. místo - úspěšní řešitelé 8., 9. ročník 2 krajské kolo 10. místo Jan Veselý, 15. místo Gabriela Kubešová / z 29. účastníků Německý jazyk 9. ročník 1 okresní kolo 2. místo Jan Veselý Chemická 9. ročník 1 okresní kolo místo Romana Tůmová Anglický jazyk 2 okresní kolo Julie Kučerová 1. místo, 11. místo Gabriela Grulichová Zeměpisná 6., 8. ročník 2 okresní kolo 4. místo

23 Vlastislav Řezáč 4. místo Gabriela Kubešová Matematická 7., 8. ročník 2 školní kolo Biologická ročník 4 okresní kolo kategorie D - 9. místo Norbertová Tereza, 10. místo kategorie C 4. místo Gabriela Kubešová, 6. místo Romana Tůmová Rybářská 7. a 9. roč. 8 školní kolo Jiné akce školy Ovoce do škol ročník 265 Mléko do škol ročník 467 Sběr starého papíru ročník 467 prosinec kg, vítěz III.A 809 kg Den zdraví ročník Zdravý životní styl Zdravé zuby ročník 265 Zdravý životní styl AJA 2. ročník 64 Bezpečnost Sběr plastových víček ročník environmentální výchova Les ve škole, škola v lese ročník environmentální projekt Pasování na čtenáře 2. ročník 63 spolupráce s Knihovnou Dačice Testy moderní metody k volbě povolání Testy ČJ, M, OSP STONOŽKA VIII. B, 9. ročník 68 Projekt republikového centra vzdělávání - testování COMDI 9. ročník 45 Kateřina Rébová nejlepší výsledek v Jihočeském kraji v testu obecných studijních předpokladů Vánoce pro Afriku ročník 464 projektový den, výroba dárků na jarmark, příprava programu na DOD DOD: Jarmark Vánoce pro Afriku, vánoční dílna vystoupení žáků - 1. stupně, africké tance, malování na obličej Řím - legionáři,gladiátoři a Césarové Zdravověda - celodenní projekt praktický nácvik první pomoci ročník Akce pro veřejnost ročník 199 Představení k výuce dějepisu ročník v rámci projektu Bezpečně a zdravě, spolupráce se SZŠ J. Hradec 1. ročník 60 Spolupráce s Městskou knihovnou Dačice 1. ročník 61 ve spolupráci s Městskou knihovnou Dačice ročník Environmentální výchova Pohrávání si s knížkou Daisy Mrázkové Projekt Už jsem čtenář knížka pro prvňáčka Den Země environmentální činnosti Letová show dravců 1-9. ročník 425 Přírodopis Ukázkové hodiny pro mateřské školy Odloučené pracoviště Bratrská, spolupráce s MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více