Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11"

Transkript

1 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Adresa školy Komenského 7, Dačice IČ Bankovní spojení ČS Dačice /0800 DIČ CZ Telefon/fax , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Dačice Součásti školy Základní škola (místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Komenského 7, Bratrská 153) IZO Školní družina IZO Přehled oborů vzdělání C/01 Základní škola IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští Ředitelka: Ing. Eva Macků pracovníci Zástupce ředitelky: Mgr. Sylvie Ferdanová Ekonom: Jaroslava Pavlů, Marcela Bouzková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Součásti školy součásti školy Kapacita Základní škola 575 Školní družina zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)

3 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy Celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy Celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství vychovatel celkem

4 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 85 Tělesná výchova 85 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 0 Přírodopis 100 Zeměpis 88 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 75 Tělesná výchova 0 Volitelné předměty 89 Nepovinné předměty 100 Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a společnost). Výpočet aprobovanosti: Týdenní počet hodin, které se učí ve škole aprobovaně Aprobovanost = x 100 Týdenní počet hodin 6 hodin aprobovaně Aj = x 100 = 50% 12 hodin celkem

5 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Ing. Eva Macků Př - Pč, VP Př - Pv Mgr. Sylvie Ferdanová 1. st. 1.st., Hv Mgr. Hana Zemanová 1. st. 1. st. Mgr. Jitka Bulantová 1. st. 1. st. Mgr. Monika Lukšová 1. st 1. st Mgr. Jana Závodná 1. st. 1.st. Mgr. Dana Vláčilová Speciální pedagogika 1. st., Hv Mgr. Jana Choravá 1. st. 1. st. Mgr. Jana Urbanová 1. st. 1. st. PaedDr. Vítězslav Jindra 1. st. 1. st., TV Mgr. Lenka Vyhlídalová 1. st. 1 st. Mgr. Lenka Jordánková 1. st 1. st., Hv Mgr. Nováková Lenka 1. st 1.st Mgr. Vladimíra Kamišová 1. st 1. st, Hv Mgr. Eva Krobůčková Speciální pedagogika 1. stupeň Mgr. Jan Netík M F Inf. M I Mgr. Anastázie Valentová Čj D Čj D SDě Mgr. Lucie Šimková ČJ - D ČJ D SDě - zástup 7 měsíců Mgr. Eva Habrová Rj - On Pč Z Rv Ov Mgr. Liběna Palasová Čj - On Čj Ov CČj Mgr. Blanka Kocmálová Rj D D Tv Nj SDě Mgr. Krátká Jana Ch - Zzv Ch F Pč Mgr. Marie Němcová M základy Pv M Cvm Mgr. Markéta Foitová Bi - Vkz Př Vkz Mgr. Martina Fischerová Bi - Nj Nj ZAj Se Bi Svobodová Mgr.Jaroslava Kopačková Sociální pedagogika Aj KoAj Mgr. Svoboda Pavel Ze - Dě Ze Tv Fy Mgr. Kamila Urbancová Čj - Vv Čj Vv Se Vv Křenová Jana DiS - Aj KoAj Jaroslav Pezlar Náboženství 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd Pedagogičtí pracovníci platová třída počet zařazených pracovníků

6 2.7 Trvání pracovního poměru Nepedagogičtí pracovníci doba trvání Počet % do 5 let 8 21 do 10 let 9 23 do 15 let 9 23 do 20 let 5 14 nad 20 let 7 19 celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 5 odchody 1 Komentář ředitelky školy Kolektiv školy je stabilizovaný, byl posílen o 2 nové vyučující, školníka, ekonomku, mzdovou účetní. Největší počet zaměstnanců je ve věkové skupině let. Vysoké zastoupení žen (90%), ve škole pracují 4 muži. Aprobovanost ve škole je velmi dobrá, problémem zůstává výuka cizího jazyka vyučující si doplňují kvalifikaci. Mateřská dovolená Mgr. Svobodová, Mgr. Kolmanová, Mgr. Bachelová, Mgr. Kasalová, J. Pavlů Nástup po rodičovské dovolené - Mgr. Nováková, I nastoupila Mgr. Šimková zástup za dlouhodobou nemoc, odchod III Další dlouhodobou nemoc zastupovali v případě potřeby aprobovaní vyučující. Odchody - uklizečka pí Solařová - ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou

7 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola pro 19 naše děti 3.2 Učební plán školy a) Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, čj /96-2, s platností od b) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Naše škola pro naše děti, s platností od Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Náboženství 88 název kroužku počet zařazených žáků Dyslektický kroužek 6 Přírodovědný kroužek 14 Stolní tenis 16 Zábavná němčina 8 Výtvarný kroužek 11 Šikovné ruce 6 ŠD Sportovní kroužek 12 ŠD Malý šikula Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitelky školy Školní rok 2010/2011 byl pro nás 4 rokem práce podle ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola pro naše děti, již pouze žáci 5. ročníku pracovali podle programu Základní škola, čj /96-2. V souladu se školním ŠVP nabízíme od 7. ročníku velkou škálu volitelných předmětů: Literární seminář, Seminář z Čj, Seminář z přírodopisu, Dějepisný seminář, Seminář z chemie, Základy v Nj, Základ v Aj, Výtvarný seminář. Převažuje zájem o druhý cizí jazyk - Nj. V zájmu zkvalitnění výuky, možnosti ind. přístupu dělíme vyučovací hodiny, především na 2. stupni výuka jazyků, volitelných předmětů. Výuku Tv na druhém stupni realizujeme ve dvouhodinových blocích při využití Městské haly, Městského stadionu. Výuka náboženství probíhá v areálu školy, na obou pracovištích. Žáci s SPU provádějí nápravu poruch v dyslektických kroužcích. Zájmové kroužky zajišťujeme dle zájmu ze strany žáků, vyučujících. Škola se profiluje jako otevřená škola rodinného typu udržujeme úzké vztahy s rodinami prostřednictvím aktivit pro rodiny, mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost.

8 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída Počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 1.C ne 2.A ne 2.B ne 2.C ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 4.C ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 7.B ne 8.A ne 8.B ne 9.A ne 9.B ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 2 čtyřleté gymnázium 7 maturitní obory 31 učení obory 9 konzervatoř 0

9 4.5 Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 0 0 počet žáků ve ŠJ 0 0 počet žáků celkem 0 0 Komentář ředitelky školy Škola vyučuje 467 žáků ( o 32 více než loni). Kapacita školy je naplněna na 81, 2 % Průměr žáků na třídu je % žáků bylo přijato na maturitní obory, 21 % žáků na školy ukončené výučním listem. Dva žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku. 2 žáci odešli studovat na osmileté gymnázium. Ve školním roce 2011/12 otevřeme 2 první třídy. 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A 21 1.B 19 1.C 19 2.A B C A B A B C A B A B A B A B A B Celkem

10 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování Třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 1 6.B 2 7.A 1 7.B 1 8.A 1 8.B 1 9.A 9.B Celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A 21 1.B 19 1.C 19 2.A 22 2.B 22 2.C 20 3.A 18 3.B 25 4.A B 21 4.C 22 5.A 18 5.B 18 6.A 28 6.B 24 7.A 26 7.B 27 8.A 26

11 8.B 24 9.A 22 9.B 23 celkem Výchovná opatření pochvaly Třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 4 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 8 3.B 4.A 1 4.B 4.C 5.A 4 5.B 4 6.A 5 6.B 3 7.A 1 7.B 1 8.A 1 8.B 9.A 9.B 5 Celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 1.B 1.C 2.A 2 2.B 1 2.C 1 3.A 3.B 2 4.A 4.B 1 4.C 5.A B A B A B A 6 3 1

12 8.B A B 1 Celkem Komisionální přezkoušení žáků Třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 1 žák 1 zkouška 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 1 žák 2 zkoušky 6.A 6.B 1 žák - 1 zkouška 7.A 2 žáci - 3 zkoušky 7.B 8.A 8.B 3 žáci 5 zkoušek 9.A 1 žák 1 zkouška 9.B 1 žák 1 zkouška Celkem 10 žáků 14 zkoušek 5.7 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 1 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 1 přestup ZŠ Telč 6.A žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky

13 6.B 1 7.A 1 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin Třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A 529/808 25,19/38,48 1.B 407/ ,42/58,37 1.C 379/821 19,95/43,21 2.A 497/685 22,59/31,14 2.B 424/881 19,27/40,05 2.C 237/687 11,85/34,35 3.A 402/788 22,33/43,78 3.B 597/ ,88/40,04 4.A 894/ ,64/53,45 4.B 733/ ,90/56,19 4.C 662/974 30,09/44,27 5.A 690/ ,33/58,83 5.B 320/843 17,78/46,83 6.A 689/ ,61/37,32 6.B 866/772 36,08/32,17 7.A 976/ ,54/72,15 0/2 0/0,08 7.B 587/ ,74/51,56 8.A 936/ ,00/43,81 8.B 846/ ,25/60,29 9.A 576/ ,18/66,59 16/0 0,73/0 9.B 1326/ ,66/52,87 Celkem 13573/ ,73/47,89 16/2 0,73/0,08 Komentář ředitelky školy: Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 260 (56%) žáků získalo vyznamenání, 197 (42%) prospělo a 4 žáci neprospěli. Zákonní zástupci nepodali pochybnost proti správnosti hodnocení, 10 žáků se muselo zúčastnit 14 opravných zkoušek. V rámci kázeňských opatření jsou udělovány pochvaly, napomenutí, důtky snížené hodnocení z chování. Pravidla - Školní řád - jsou vyžadována a přestupky vůči nim postihovány. Výňatky mají žáci v ŽK celé znění u TU. Třídní učitelé a ostatní vyučující neustále monitorují situaci, bezprostředně řeší aktuální situace, informace předávají ředitelce školy projednávání v pedagogických radách. Uspokojivé hodnocení z chování bylo zaznamenáno v 7 případech. Porušení Školního řádu je řešeno bezprostředně po události odpovídajícím kázeňským opatřením, případně v součinnosti s PPP, Policií ČR, sociálním odborem města Dačice.

14 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Hospitační činnost zajišťuje vedení školy 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje)

15 Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář ředitelky školy: Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola pro naše děti. Škola nemá dostatečné prostorové vybavení pro výuku prvních a druhých tříd využíváme prostory odloučeného pracoviště na ul. Bratrská v těchto třídách také pracuje školní družina. Pracoviště v Komenského ulici je díky nedostatku tříd nuceno zvyšovat pohyb žáků po škole - v rámci využití odborných učeben Př, Fy, Che. Chybí učebny jazyků. Město Dačice má zpracovaný projekt přístavby školy který mimo jiné tuto situaci řeší. Škola byla velmi dobře vybavena pomůckami, audiovizuální technikou, kterou vyučující intenzivně využívají (interaktivní tabule, dataprojektory, kamery, počítačové učebna). Nyní po z projektu EU peníze školám je vybavena výborně je ve škole 8 int. tabulí 20 dataprojektorů, 8 nových počítačů v PC učebně. Všechny počítač jsou připojeny k internetu, zapojeny do interní školní sítě. Vyučující, žáci i se svými zákonnými zástupci kvitují s nadšením rozšíření možností alternativního způsobu výuky. Díky přestavbě Sportovní haly Dačice se zkvalitnily podmínky pro výuku TV. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena velmi dobře. Probíhá především formou frontálního vyučování vhodně doplňovaného skupinovou a individuální výukou. Vyučující aktivně vytvářejí velké množství třídních i školních projektů, soutěží, které příznivě obohacují výuku.

16 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Dle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol Mgr. Jaroslava Doláková sociální pedagogika Jana Křenová DiS. sociální pedagogika Mgr. Monika Lukšová - Specializační studium pro školní koordinátory EVVO Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Ing. Eva Macků Doplňkové studium pro výchovné poradce Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených

17 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Počet Počet kurzů účastní ků Sociálně patologické jevy 1 1 Pracovně vzdělávací porada školních metodiků prevence První pomoc 1 39 Školení první pomoci 1 1 BESIP, první pomoc 1 1 Školení zdravotnic Tělesná výchova 1 1 Seminář učitelů TV, J. Hradec Logopedie 1 1 Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR Organizace školy 1 Odměňování zaměstnanců 1 IT ve škole, tvorba DUM 1 Setkání s pracovníky Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu č. Budějovice 1 EU peníze školám ČJ ročník 1 8 Činnostní učení Výchovné poradenství 1 1 Volba povolání Dějepis 1 1 Jak učit moderní dějiny Komentář ředitelky školy: Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu DVPP. Problém je vzdálenost k centrům poskytujícím vzdělávání a finanční a personální náročnost při suplování za chybějícího pedagogického pracovníka. Škola nabízí prostory pro realizaci seminářů, již zde probíhají semináře Tvořivé školy. Škola umožňuje vykonání studentských pedagogických praxí.

18 8. Zájmové vzdělávání: školní družina 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek I II III IV celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny 3 oddělení pracují v kmenových třídách odloučeného pracoviště v ul. Bratrská, 1 oddělení v malé učebně v hlavním areálu školy + vestibulu pavilonu školy K pobytu venku je využívána přilehlá zahrada základní nebo mateřské školy. Vybavení školní družiny Hry, stavebnice, počítače, video, rádio, kopírka, televize Komentář ředitelky školy: SD má vyčleněny vlastní prostory pro svou činnost v kmenových třídách, v letošním roce byl zakoupen nový nábytek. Vychovatelky ŠD nabídli dětem v rámci družiny zájmové kroužky. Žáci jsou po ukončení provozu družiny v ul. Komenského - 14:30 - převáděni do Bratrské. Po odchodu přespolních žáků k odjezdu autobusů je provoz školní družiny soustředěn do jednoho oddělení v odloučeném pracovišti Bratrská. O školní družinu je velký zájem kapacita družiny byla navýšena a je plně vytížena. 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací počet žáků forma vzdělávání potřeby (individuální nebo individuální vzdělávací plán skupinová integrace) zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění 3 individuální 3 sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků celkem Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do Počet vyššího ročníku z třídy do třídy Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ano částečně ne

19 odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním ano částečně ne znevýhodněním individuální nebo skupinovou péči přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky Komentář ředitelky školy: Žáci se SPU i žák nadaný jsou integrováni do běžných tříd. Práce s nimi probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů, na základě vyšetření poradenských pracovišť. Je na ně soustředěna zvýšená pozornost výchovné poradkyně, vyučujících. Ve vyučování je respektována a zohledňována jejich porucha, nadání. Úzce spolupracujeme se SPC i PPP a dbáme jejich doporučení v této oblasti. Nezbytná je úzká spolupráce se zákonnými zástupci, která je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel školy podporuje rozvoj školy. Roce 2010/1 v Bratrské bylo obloženo topení, rekonstruována šatna včetně nového botníku, obměna nábytku. V budově v Komenského ulici proběhla oprava ústředního topení výměna radiátorů, oprava skladu za tělocvičnou, dokončení opravy fasády staré budovy, byly vyměněny únikové dveře, opraven poškozený rozvod zdravotechniky, internet rozveden do

20 zbývajících tříd, zakoupeny nové tabule, vyměněn server, dokončena rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu školy. Vymalovaly se chodby, ve dvou učebnách jsou nové podlahové krytiny, do PC učebny byly zakoupeny nové otočné židle. 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 10.1 Akce školy Typ akce Počet Tříd Počet žáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání třídy Plavecký výcvik třídy Lyžařský výcvik 7. třídy Lyžařský výcvik 7. třídy 2 33 Sedmidolí Krkonoše Exkurze Vzdělání a řemeslo 9. ročník volba povolání Planetárium č. Budějovice 5. ročník 36 Přírodověda Den otevřených dveří - SOUZ 7. ročník 97 Volba povolání 9. ročník DOD SŠTO 9. třídy 45 Volba povolání Brno muzeum - minerály 9. třídy, 8. tř. 43 Výuka přírodopisu Praha - dějepisná exkurze 9. třídy, + 8.,7. 47 Výuka dějepisu Skládka ASA Borek 1. třídy 60 Den Země ČOV Toužín 2. třídy 64 Den Země JCPM Malý Pěčín 3. třídy 43 Den Země ZOO Jihlava 4. třídy 65 Den Země Sasov prasečí farma 5. třídy 35 Den Země Temelín jaderná elektrárna Den Země Třebíč třídící linka a skládka 38 Den Země odpadu Grázlova stezka 39 Den Země ZOO Praha 40 Den Země Zámecký park Dačice 40 Den Země Volba povolání, Úřad práce 8. ročník 50 Volba povolání v J. H. Pivovar Bernard Humpolec 9. ročník 45 k výuce chemie Centropen Dačice 2. ročník 64 Pracovní činnosti Pekárna Dačice 1. ročník, II.A 81 Pracovní činnosti Hasičárna Dačice ročník 187 Prevence rizikového chování Exkurze na golfové hřiště VI. A 28 Exkurze Kostelní Vydří VII.A 26 Školní výlety Jindřichův Hradec ročník 124 Šiklův mlýn ročník 87 Krkonoše, Sněžka 9. ročník 40 Moravský kras 8. ročník 50 Znojmo, krokodýlí farma 4. ročník 63 Znojmo, podzemí 7. ročník 51 Jihlava ZOO 3. ročník 42 Výprava na Zvůli I.B 22

21 Poznávání okolí Dačic I.B., I.C, III.A 38 Dolní Němčice VII. B, VI.B 51 Výstavy Alternativní zdroje energie ročník 467 Jihočeské matky, výstava ve škole Výstava žákovských prací 6. ročník 52 výstava žákovských prací v městské knihovně Podzimní sluníčka Výstava žákovských prací v městské knihovně Podzimní listy 8. ročník 50 výstava žákovských prací Výstava žákovských prací Putování s Matějem výstava v ZŠ završení projektu Výstava hraček v Telči 1. a 2. třídy 124 Krýzovy jesličky J. Hradec 3. třídy 43 Vánoční výstava v muzeu roč. 199 Jarní výstava v MMaG roč 467 výrobky, návštěva Výstava žákovských prací v městské knihovně téma jaro Výstava žákovských prací v městské knihovně Březen, měsíc knihy V. B, VI.A, VI. B 15 výtvarné práce 9. ročník, 7. ročník výstava žákovských prací Soutěže Přespolní běh v zámeckém ročník pořadatelství parku Zátopkovy štafety 19. ročník ročník Pořadatelství 5000 m 1. stupeň - 9. místo, 2. stupeň 5 místo m 1. stupeň 6. místo, 2. stupeň 7. místo Přespolní běh okresní kolo ročník 24 Jindřichův Hradec Kategorie IV. Chlapci (starší žáci) 1. místo Kategorie IV. Dívky 3. místo Přespolní běh krajské kolo ročník 6 Jindřichův Hradec 1. místo starší žáci Přespolní běh republikové finále ročník 6 Třebíč 14. místo Stolní tenis okresní kolo ročník 10 J. Hradec st. žákyně 3. místo ml. žáci 1. místo st. Žáci 4. místo Znaky měst a obcí. Pokus o světový rekord, výroba znaku města Dačice z odpadového materiálu VII.A 26 Agentura Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a společnost EKO-KOM Florbal okrskové kolo, 9. ročník, místo chlapci ročník Futsal, turnaj SŠTO 9. ročník 10 SŠTO, 1. místo Piškvorky turnaj SŠTO 9. ročník 6 SŠTO, Pefek 1. Místo Stolní tenis turnaj SOU zas ročník 8 Florbal dívky ročník 12 okresní kolo 3. místo, dívky

22 Školní turnaj ve stolním ročník tenisu Florbal dívky krajské kolo ročník 7 3. místo Recitace ročník školní kolo Mé toulky za zvěří 2., 5., ročník výtvarná soutěž 1. místo Patrik Dostál, 2. místo Doležalová Lucie, 3. místo Uhrová Adéla Školní turnaje ve florbalu ročník 90 chlapci, dívky Přehlídka dětských recitátorů , okresní kolo ročník Město snů, výtvarná soutěž ročník Anettka Neuvirtová I.C Albatros Halový fotbal okrskové kolo 7. ročník 11 Matematický klokan ročník místo v okresu Tomáš Pospíchal Školní turnaj ve volejbalu ročník 38 Jak naslouchat stromům V.A, V.B místo Jihočeský kraj výtvarná soutěž Okresní kolo ve volejbalu 8., 9. ročník 17 O štít města Dačice, atletické závody ročník 50 pořadatelství, účast 3. místo Soutěž mladých cyklistů ročník 8 3. místo okrsek, mladší žáci účast v okrese Pohár rozhlasu, atletické ročník 50 J. Hradec, N. Včelnice závody Atletický čtyřboj ročník 21 J. Hradec, N. Včelnice Atletický trojboj ročník 8 okresní kolo 3. místo v pořadí škol, Matyáš Lovětínský 2. místo, Zuzka Kühtreiberová 3. místo Malý štít města Dačice ročník pořadatelství, účast 3. místo Atletická olympiáda ročník 166 Školní akce Pěvecká soutěž 2. třídy 64 Školní akce Neváhej a piš! ročník 26 literární soutěž pro žáky školy Olympiády Dějepisná 8.,9. ročník 2 okresní kolo Gabriela Kubešová 5. místo, Jan Veselý 6. místo - úspěšní řešitelé 8., 9. ročník 2 krajské kolo 10. místo Jan Veselý, 15. místo Gabriela Kubešová / z 29. účastníků Německý jazyk 9. ročník 1 okresní kolo 2. místo Jan Veselý Chemická 9. ročník 1 okresní kolo místo Romana Tůmová Anglický jazyk 2 okresní kolo Julie Kučerová 1. místo, 11. místo Gabriela Grulichová Zeměpisná 6., 8. ročník 2 okresní kolo 4. místo

23 Vlastislav Řezáč 4. místo Gabriela Kubešová Matematická 7., 8. ročník 2 školní kolo Biologická ročník 4 okresní kolo kategorie D - 9. místo Norbertová Tereza, 10. místo kategorie C 4. místo Gabriela Kubešová, 6. místo Romana Tůmová Rybářská 7. a 9. roč. 8 školní kolo Jiné akce školy Ovoce do škol ročník 265 Mléko do škol ročník 467 Sběr starého papíru ročník 467 prosinec kg, vítěz III.A 809 kg Den zdraví ročník Zdravý životní styl Zdravé zuby ročník 265 Zdravý životní styl AJA 2. ročník 64 Bezpečnost Sběr plastových víček ročník environmentální výchova Les ve škole, škola v lese ročník environmentální projekt Pasování na čtenáře 2. ročník 63 spolupráce s Knihovnou Dačice Testy moderní metody k volbě povolání Testy ČJ, M, OSP STONOŽKA VIII. B, 9. ročník 68 Projekt republikového centra vzdělávání - testování COMDI 9. ročník 45 Kateřina Rébová nejlepší výsledek v Jihočeském kraji v testu obecných studijních předpokladů Vánoce pro Afriku ročník 464 projektový den, výroba dárků na jarmark, příprava programu na DOD DOD: Jarmark Vánoce pro Afriku, vánoční dílna vystoupení žáků - 1. stupně, africké tance, malování na obličej Řím - legionáři,gladiátoři a Césarové Zdravověda - celodenní projekt praktický nácvik první pomoci ročník Akce pro veřejnost ročník 199 Představení k výuce dějepisu ročník v rámci projektu Bezpečně a zdravě, spolupráce se SZŠ J. Hradec 1. ročník 60 Spolupráce s Městskou knihovnou Dačice 1. ročník 61 ve spolupráci s Městskou knihovnou Dačice ročník Environmentální výchova Pohrávání si s knížkou Daisy Mrázkové Projekt Už jsem čtenář knížka pro prvňáčka Den Země environmentální činnosti Letová show dravců 1-9. ročník 425 Přírodopis Ukázkové hodiny pro mateřské školy Odloučené pracoviště Bratrská, spolupráce s MŠ

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více