Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11"

Transkript

1 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Adresa školy Komenského 7, Dačice IČ Bankovní spojení ČS Dačice /0800 DIČ CZ Telefon/fax , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Dačice Součásti školy Základní škola (místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Komenského 7, Bratrská 153) IZO Školní družina IZO Přehled oborů vzdělání C/01 Základní škola IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští Ředitelka: Ing. Eva Macků pracovníci Zástupce ředitelky: Mgr. Sylvie Ferdanová Ekonom: Jaroslava Pavlů, Marcela Bouzková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Součásti školy součásti školy Kapacita Základní škola 575 Školní družina zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)

3 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy Celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy Celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství vychovatel celkem

4 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 85 Tělesná výchova 85 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 0 Přírodopis 100 Zeměpis 88 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 75 Tělesná výchova 0 Volitelné předměty 89 Nepovinné předměty 100 Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a společnost). Výpočet aprobovanosti: Týdenní počet hodin, které se učí ve škole aprobovaně Aprobovanost = x 100 Týdenní počet hodin 6 hodin aprobovaně Aj = x 100 = 50% 12 hodin celkem

5 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Ing. Eva Macků Př - Pč, VP Př - Pv Mgr. Sylvie Ferdanová 1. st. 1.st., Hv Mgr. Hana Zemanová 1. st. 1. st. Mgr. Jitka Bulantová 1. st. 1. st. Mgr. Monika Lukšová 1. st 1. st Mgr. Jana Závodná 1. st. 1.st. Mgr. Dana Vláčilová Speciální pedagogika 1. st., Hv Mgr. Jana Choravá 1. st. 1. st. Mgr. Jana Urbanová 1. st. 1. st. PaedDr. Vítězslav Jindra 1. st. 1. st., TV Mgr. Lenka Vyhlídalová 1. st. 1 st. Mgr. Lenka Jordánková 1. st 1. st., Hv Mgr. Nováková Lenka 1. st 1.st Mgr. Vladimíra Kamišová 1. st 1. st, Hv Mgr. Eva Krobůčková Speciální pedagogika 1. stupeň Mgr. Jan Netík M F Inf. M I Mgr. Anastázie Valentová Čj D Čj D SDě Mgr. Lucie Šimková ČJ - D ČJ D SDě - zástup 7 měsíců Mgr. Eva Habrová Rj - On Pč Z Rv Ov Mgr. Liběna Palasová Čj - On Čj Ov CČj Mgr. Blanka Kocmálová Rj D D Tv Nj SDě Mgr. Krátká Jana Ch - Zzv Ch F Pč Mgr. Marie Němcová M základy Pv M Cvm Mgr. Markéta Foitová Bi - Vkz Př Vkz Mgr. Martina Fischerová Bi - Nj Nj ZAj Se Bi Svobodová Mgr.Jaroslava Kopačková Sociální pedagogika Aj KoAj Mgr. Svoboda Pavel Ze - Dě Ze Tv Fy Mgr. Kamila Urbancová Čj - Vv Čj Vv Se Vv Křenová Jana DiS - Aj KoAj Jaroslav Pezlar Náboženství 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd Pedagogičtí pracovníci platová třída počet zařazených pracovníků

6 2.7 Trvání pracovního poměru Nepedagogičtí pracovníci doba trvání Počet % do 5 let 8 21 do 10 let 9 23 do 15 let 9 23 do 20 let 5 14 nad 20 let 7 19 celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 5 odchody 1 Komentář ředitelky školy Kolektiv školy je stabilizovaný, byl posílen o 2 nové vyučující, školníka, ekonomku, mzdovou účetní. Největší počet zaměstnanců je ve věkové skupině let. Vysoké zastoupení žen (90%), ve škole pracují 4 muži. Aprobovanost ve škole je velmi dobrá, problémem zůstává výuka cizího jazyka vyučující si doplňují kvalifikaci. Mateřská dovolená Mgr. Svobodová, Mgr. Kolmanová, Mgr. Bachelová, Mgr. Kasalová, J. Pavlů Nástup po rodičovské dovolené - Mgr. Nováková, I nastoupila Mgr. Šimková zástup za dlouhodobou nemoc, odchod III Další dlouhodobou nemoc zastupovali v případě potřeby aprobovaní vyučující. Odchody - uklizečka pí Solařová - ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou

7 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola pro 19 naše děti 3.2 Učební plán školy a) Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, čj /96-2, s platností od b) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Naše škola pro naše děti, s platností od Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Náboženství 88 název kroužku počet zařazených žáků Dyslektický kroužek 6 Přírodovědný kroužek 14 Stolní tenis 16 Zábavná němčina 8 Výtvarný kroužek 11 Šikovné ruce 6 ŠD Sportovní kroužek 12 ŠD Malý šikula Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitelky školy Školní rok 2010/2011 byl pro nás 4 rokem práce podle ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola pro naše děti, již pouze žáci 5. ročníku pracovali podle programu Základní škola, čj /96-2. V souladu se školním ŠVP nabízíme od 7. ročníku velkou škálu volitelných předmětů: Literární seminář, Seminář z Čj, Seminář z přírodopisu, Dějepisný seminář, Seminář z chemie, Základy v Nj, Základ v Aj, Výtvarný seminář. Převažuje zájem o druhý cizí jazyk - Nj. V zájmu zkvalitnění výuky, možnosti ind. přístupu dělíme vyučovací hodiny, především na 2. stupni výuka jazyků, volitelných předmětů. Výuku Tv na druhém stupni realizujeme ve dvouhodinových blocích při využití Městské haly, Městského stadionu. Výuka náboženství probíhá v areálu školy, na obou pracovištích. Žáci s SPU provádějí nápravu poruch v dyslektických kroužcích. Zájmové kroužky zajišťujeme dle zájmu ze strany žáků, vyučujících. Škola se profiluje jako otevřená škola rodinného typu udržujeme úzké vztahy s rodinami prostřednictvím aktivit pro rodiny, mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost.

8 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída Počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 1.C ne 2.A ne 2.B ne 2.C ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 4.C ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 7.B ne 8.A ne 8.B ne 9.A ne 9.B ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 2 čtyřleté gymnázium 7 maturitní obory 31 učení obory 9 konzervatoř 0

9 4.5 Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 0 0 počet žáků ve ŠJ 0 0 počet žáků celkem 0 0 Komentář ředitelky školy Škola vyučuje 467 žáků ( o 32 více než loni). Kapacita školy je naplněna na 81, 2 % Průměr žáků na třídu je % žáků bylo přijato na maturitní obory, 21 % žáků na školy ukončené výučním listem. Dva žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku. 2 žáci odešli studovat na osmileté gymnázium. Ve školním roce 2011/12 otevřeme 2 první třídy. 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A 21 1.B 19 1.C 19 2.A B C A B A B C A B A B A B A B A B Celkem

10 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování Třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 1 6.B 2 7.A 1 7.B 1 8.A 1 8.B 1 9.A 9.B Celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A 21 1.B 19 1.C 19 2.A 22 2.B 22 2.C 20 3.A 18 3.B 25 4.A B 21 4.C 22 5.A 18 5.B 18 6.A 28 6.B 24 7.A 26 7.B 27 8.A 26

11 8.B 24 9.A 22 9.B 23 celkem Výchovná opatření pochvaly Třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 4 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 8 3.B 4.A 1 4.B 4.C 5.A 4 5.B 4 6.A 5 6.B 3 7.A 1 7.B 1 8.A 1 8.B 9.A 9.B 5 Celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 1.B 1.C 2.A 2 2.B 1 2.C 1 3.A 3.B 2 4.A 4.B 1 4.C 5.A B A B A B A 6 3 1

12 8.B A B 1 Celkem Komisionální přezkoušení žáků Třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 1 žák 1 zkouška 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 1 žák 2 zkoušky 6.A 6.B 1 žák - 1 zkouška 7.A 2 žáci - 3 zkoušky 7.B 8.A 8.B 3 žáci 5 zkoušek 9.A 1 žák 1 zkouška 9.B 1 žák 1 zkouška Celkem 10 žáků 14 zkoušek 5.7 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 1 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 1 přestup ZŠ Telč 6.A žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky

13 6.B 1 7.A 1 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin Třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A 529/808 25,19/38,48 1.B 407/ ,42/58,37 1.C 379/821 19,95/43,21 2.A 497/685 22,59/31,14 2.B 424/881 19,27/40,05 2.C 237/687 11,85/34,35 3.A 402/788 22,33/43,78 3.B 597/ ,88/40,04 4.A 894/ ,64/53,45 4.B 733/ ,90/56,19 4.C 662/974 30,09/44,27 5.A 690/ ,33/58,83 5.B 320/843 17,78/46,83 6.A 689/ ,61/37,32 6.B 866/772 36,08/32,17 7.A 976/ ,54/72,15 0/2 0/0,08 7.B 587/ ,74/51,56 8.A 936/ ,00/43,81 8.B 846/ ,25/60,29 9.A 576/ ,18/66,59 16/0 0,73/0 9.B 1326/ ,66/52,87 Celkem 13573/ ,73/47,89 16/2 0,73/0,08 Komentář ředitelky školy: Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 260 (56%) žáků získalo vyznamenání, 197 (42%) prospělo a 4 žáci neprospěli. Zákonní zástupci nepodali pochybnost proti správnosti hodnocení, 10 žáků se muselo zúčastnit 14 opravných zkoušek. V rámci kázeňských opatření jsou udělovány pochvaly, napomenutí, důtky snížené hodnocení z chování. Pravidla - Školní řád - jsou vyžadována a přestupky vůči nim postihovány. Výňatky mají žáci v ŽK celé znění u TU. Třídní učitelé a ostatní vyučující neustále monitorují situaci, bezprostředně řeší aktuální situace, informace předávají ředitelce školy projednávání v pedagogických radách. Uspokojivé hodnocení z chování bylo zaznamenáno v 7 případech. Porušení Školního řádu je řešeno bezprostředně po události odpovídajícím kázeňským opatřením, případně v součinnosti s PPP, Policií ČR, sociálním odborem města Dačice.

14 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Hospitační činnost zajišťuje vedení školy 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje)

15 Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář ředitelky školy: Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola pro naše děti. Škola nemá dostatečné prostorové vybavení pro výuku prvních a druhých tříd využíváme prostory odloučeného pracoviště na ul. Bratrská v těchto třídách také pracuje školní družina. Pracoviště v Komenského ulici je díky nedostatku tříd nuceno zvyšovat pohyb žáků po škole - v rámci využití odborných učeben Př, Fy, Che. Chybí učebny jazyků. Město Dačice má zpracovaný projekt přístavby školy který mimo jiné tuto situaci řeší. Škola byla velmi dobře vybavena pomůckami, audiovizuální technikou, kterou vyučující intenzivně využívají (interaktivní tabule, dataprojektory, kamery, počítačové učebna). Nyní po z projektu EU peníze školám je vybavena výborně je ve škole 8 int. tabulí 20 dataprojektorů, 8 nových počítačů v PC učebně. Všechny počítač jsou připojeny k internetu, zapojeny do interní školní sítě. Vyučující, žáci i se svými zákonnými zástupci kvitují s nadšením rozšíření možností alternativního způsobu výuky. Díky přestavbě Sportovní haly Dačice se zkvalitnily podmínky pro výuku TV. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena velmi dobře. Probíhá především formou frontálního vyučování vhodně doplňovaného skupinovou a individuální výukou. Vyučující aktivně vytvářejí velké množství třídních i školních projektů, soutěží, které příznivě obohacují výuku.

16 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Dle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol Mgr. Jaroslava Doláková sociální pedagogika Jana Křenová DiS. sociální pedagogika Mgr. Monika Lukšová - Specializační studium pro školní koordinátory EVVO Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Ing. Eva Macků Doplňkové studium pro výchovné poradce Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených

17 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Počet Počet kurzů účastní ků Sociálně patologické jevy 1 1 Pracovně vzdělávací porada školních metodiků prevence První pomoc 1 39 Školení první pomoci 1 1 BESIP, první pomoc 1 1 Školení zdravotnic Tělesná výchova 1 1 Seminář učitelů TV, J. Hradec Logopedie 1 1 Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR Organizace školy 1 Odměňování zaměstnanců 1 IT ve škole, tvorba DUM 1 Setkání s pracovníky Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu č. Budějovice 1 EU peníze školám ČJ ročník 1 8 Činnostní učení Výchovné poradenství 1 1 Volba povolání Dějepis 1 1 Jak učit moderní dějiny Komentář ředitelky školy: Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu DVPP. Problém je vzdálenost k centrům poskytujícím vzdělávání a finanční a personální náročnost při suplování za chybějícího pedagogického pracovníka. Škola nabízí prostory pro realizaci seminářů, již zde probíhají semináře Tvořivé školy. Škola umožňuje vykonání studentských pedagogických praxí.

18 8. Zájmové vzdělávání: školní družina 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek I II III IV celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny 3 oddělení pracují v kmenových třídách odloučeného pracoviště v ul. Bratrská, 1 oddělení v malé učebně v hlavním areálu školy + vestibulu pavilonu školy K pobytu venku je využívána přilehlá zahrada základní nebo mateřské školy. Vybavení školní družiny Hry, stavebnice, počítače, video, rádio, kopírka, televize Komentář ředitelky školy: SD má vyčleněny vlastní prostory pro svou činnost v kmenových třídách, v letošním roce byl zakoupen nový nábytek. Vychovatelky ŠD nabídli dětem v rámci družiny zájmové kroužky. Žáci jsou po ukončení provozu družiny v ul. Komenského - 14:30 - převáděni do Bratrské. Po odchodu přespolních žáků k odjezdu autobusů je provoz školní družiny soustředěn do jednoho oddělení v odloučeném pracovišti Bratrská. O školní družinu je velký zájem kapacita družiny byla navýšena a je plně vytížena. 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací počet žáků forma vzdělávání potřeby (individuální nebo individuální vzdělávací plán skupinová integrace) zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění 3 individuální 3 sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků celkem Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do Počet vyššího ročníku z třídy do třídy Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ano částečně ne

19 odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním ano částečně ne znevýhodněním individuální nebo skupinovou péči přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky Komentář ředitelky školy: Žáci se SPU i žák nadaný jsou integrováni do běžných tříd. Práce s nimi probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů, na základě vyšetření poradenských pracovišť. Je na ně soustředěna zvýšená pozornost výchovné poradkyně, vyučujících. Ve vyučování je respektována a zohledňována jejich porucha, nadání. Úzce spolupracujeme se SPC i PPP a dbáme jejich doporučení v této oblasti. Nezbytná je úzká spolupráce se zákonnými zástupci, která je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel školy podporuje rozvoj školy. Roce 2010/1 v Bratrské bylo obloženo topení, rekonstruována šatna včetně nového botníku, obměna nábytku. V budově v Komenského ulici proběhla oprava ústředního topení výměna radiátorů, oprava skladu za tělocvičnou, dokončení opravy fasády staré budovy, byly vyměněny únikové dveře, opraven poškozený rozvod zdravotechniky, internet rozveden do

20 zbývajících tříd, zakoupeny nové tabule, vyměněn server, dokončena rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu školy. Vymalovaly se chodby, ve dvou učebnách jsou nové podlahové krytiny, do PC učebny byly zakoupeny nové otočné židle. 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 10.1 Akce školy Typ akce Počet Tříd Počet žáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání třídy Plavecký výcvik třídy Lyžařský výcvik 7. třídy Lyžařský výcvik 7. třídy 2 33 Sedmidolí Krkonoše Exkurze Vzdělání a řemeslo 9. ročník volba povolání Planetárium č. Budějovice 5. ročník 36 Přírodověda Den otevřených dveří - SOUZ 7. ročník 97 Volba povolání 9. ročník DOD SŠTO 9. třídy 45 Volba povolání Brno muzeum - minerály 9. třídy, 8. tř. 43 Výuka přírodopisu Praha - dějepisná exkurze 9. třídy, + 8.,7. 47 Výuka dějepisu Skládka ASA Borek 1. třídy 60 Den Země ČOV Toužín 2. třídy 64 Den Země JCPM Malý Pěčín 3. třídy 43 Den Země ZOO Jihlava 4. třídy 65 Den Země Sasov prasečí farma 5. třídy 35 Den Země Temelín jaderná elektrárna Den Země Třebíč třídící linka a skládka 38 Den Země odpadu Grázlova stezka 39 Den Země ZOO Praha 40 Den Země Zámecký park Dačice 40 Den Země Volba povolání, Úřad práce 8. ročník 50 Volba povolání v J. H. Pivovar Bernard Humpolec 9. ročník 45 k výuce chemie Centropen Dačice 2. ročník 64 Pracovní činnosti Pekárna Dačice 1. ročník, II.A 81 Pracovní činnosti Hasičárna Dačice ročník 187 Prevence rizikového chování Exkurze na golfové hřiště VI. A 28 Exkurze Kostelní Vydří VII.A 26 Školní výlety Jindřichův Hradec ročník 124 Šiklův mlýn ročník 87 Krkonoše, Sněžka 9. ročník 40 Moravský kras 8. ročník 50 Znojmo, krokodýlí farma 4. ročník 63 Znojmo, podzemí 7. ročník 51 Jihlava ZOO 3. ročník 42 Výprava na Zvůli I.B 22

21 Poznávání okolí Dačic I.B., I.C, III.A 38 Dolní Němčice VII. B, VI.B 51 Výstavy Alternativní zdroje energie ročník 467 Jihočeské matky, výstava ve škole Výstava žákovských prací 6. ročník 52 výstava žákovských prací v městské knihovně Podzimní sluníčka Výstava žákovských prací v městské knihovně Podzimní listy 8. ročník 50 výstava žákovských prací Výstava žákovských prací Putování s Matějem výstava v ZŠ završení projektu Výstava hraček v Telči 1. a 2. třídy 124 Krýzovy jesličky J. Hradec 3. třídy 43 Vánoční výstava v muzeu roč. 199 Jarní výstava v MMaG roč 467 výrobky, návštěva Výstava žákovských prací v městské knihovně téma jaro Výstava žákovských prací v městské knihovně Březen, měsíc knihy V. B, VI.A, VI. B 15 výtvarné práce 9. ročník, 7. ročník výstava žákovských prací Soutěže Přespolní běh v zámeckém ročník pořadatelství parku Zátopkovy štafety 19. ročník ročník Pořadatelství 5000 m 1. stupeň - 9. místo, 2. stupeň 5 místo m 1. stupeň 6. místo, 2. stupeň 7. místo Přespolní běh okresní kolo ročník 24 Jindřichův Hradec Kategorie IV. Chlapci (starší žáci) 1. místo Kategorie IV. Dívky 3. místo Přespolní běh krajské kolo ročník 6 Jindřichův Hradec 1. místo starší žáci Přespolní běh republikové finále ročník 6 Třebíč 14. místo Stolní tenis okresní kolo ročník 10 J. Hradec st. žákyně 3. místo ml. žáci 1. místo st. Žáci 4. místo Znaky měst a obcí. Pokus o světový rekord, výroba znaku města Dačice z odpadového materiálu VII.A 26 Agentura Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a společnost EKO-KOM Florbal okrskové kolo, 9. ročník, místo chlapci ročník Futsal, turnaj SŠTO 9. ročník 10 SŠTO, 1. místo Piškvorky turnaj SŠTO 9. ročník 6 SŠTO, Pefek 1. Místo Stolní tenis turnaj SOU zas ročník 8 Florbal dívky ročník 12 okresní kolo 3. místo, dívky

22 Školní turnaj ve stolním ročník tenisu Florbal dívky krajské kolo ročník 7 3. místo Recitace ročník školní kolo Mé toulky za zvěří 2., 5., ročník výtvarná soutěž 1. místo Patrik Dostál, 2. místo Doležalová Lucie, 3. místo Uhrová Adéla Školní turnaje ve florbalu ročník 90 chlapci, dívky Přehlídka dětských recitátorů , okresní kolo ročník Město snů, výtvarná soutěž ročník Anettka Neuvirtová I.C Albatros Halový fotbal okrskové kolo 7. ročník 11 Matematický klokan ročník místo v okresu Tomáš Pospíchal Školní turnaj ve volejbalu ročník 38 Jak naslouchat stromům V.A, V.B místo Jihočeský kraj výtvarná soutěž Okresní kolo ve volejbalu 8., 9. ročník 17 O štít města Dačice, atletické závody ročník 50 pořadatelství, účast 3. místo Soutěž mladých cyklistů ročník 8 3. místo okrsek, mladší žáci účast v okrese Pohár rozhlasu, atletické ročník 50 J. Hradec, N. Včelnice závody Atletický čtyřboj ročník 21 J. Hradec, N. Včelnice Atletický trojboj ročník 8 okresní kolo 3. místo v pořadí škol, Matyáš Lovětínský 2. místo, Zuzka Kühtreiberová 3. místo Malý štít města Dačice ročník pořadatelství, účast 3. místo Atletická olympiáda ročník 166 Školní akce Pěvecká soutěž 2. třídy 64 Školní akce Neváhej a piš! ročník 26 literární soutěž pro žáky školy Olympiády Dějepisná 8.,9. ročník 2 okresní kolo Gabriela Kubešová 5. místo, Jan Veselý 6. místo - úspěšní řešitelé 8., 9. ročník 2 krajské kolo 10. místo Jan Veselý, 15. místo Gabriela Kubešová / z 29. účastníků Německý jazyk 9. ročník 1 okresní kolo 2. místo Jan Veselý Chemická 9. ročník 1 okresní kolo místo Romana Tůmová Anglický jazyk 2 okresní kolo Julie Kučerová 1. místo, 11. místo Gabriela Grulichová Zeměpisná 6., 8. ročník 2 okresní kolo 4. místo

23 Vlastislav Řezáč 4. místo Gabriela Kubešová Matematická 7., 8. ročník 2 školní kolo Biologická ročník 4 okresní kolo kategorie D - 9. místo Norbertová Tereza, 10. místo kategorie C 4. místo Gabriela Kubešová, 6. místo Romana Tůmová Rybářská 7. a 9. roč. 8 školní kolo Jiné akce školy Ovoce do škol ročník 265 Mléko do škol ročník 467 Sběr starého papíru ročník 467 prosinec kg, vítěz III.A 809 kg Den zdraví ročník Zdravý životní styl Zdravé zuby ročník 265 Zdravý životní styl AJA 2. ročník 64 Bezpečnost Sběr plastových víček ročník environmentální výchova Les ve škole, škola v lese ročník environmentální projekt Pasování na čtenáře 2. ročník 63 spolupráce s Knihovnou Dačice Testy moderní metody k volbě povolání Testy ČJ, M, OSP STONOŽKA VIII. B, 9. ročník 68 Projekt republikového centra vzdělávání - testování COMDI 9. ročník 45 Kateřina Rébová nejlepší výsledek v Jihočeském kraji v testu obecných studijních předpokladů Vánoce pro Afriku ročník 464 projektový den, výroba dárků na jarmark, příprava programu na DOD DOD: Jarmark Vánoce pro Afriku, vánoční dílna vystoupení žáků - 1. stupně, africké tance, malování na obličej Řím - legionáři,gladiátoři a Césarové Zdravověda - celodenní projekt praktický nácvik první pomoci ročník Akce pro veřejnost ročník 199 Představení k výuce dějepisu ročník v rámci projektu Bezpečně a zdravě, spolupráce se SZŠ J. Hradec 1. ročník 60 Spolupráce s Městskou knihovnou Dačice 1. ročník 61 ve spolupráci s Městskou knihovnou Dačice ročník Environmentální výchova Pohrávání si s knížkou Daisy Mrázkové Projekt Už jsem čtenář knížka pro prvňáčka Den Země environmentální činnosti Letová show dravců 1-9. ročník 425 Přírodopis Ukázkové hodiny pro mateřské školy Odloučené pracoviště Bratrská, spolupráce s MŠ

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Zdiby, okres Praha - východ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy : Adresa školy :

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Na základě 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více