ARCHline.XP 2014 Tutoriál 1. ARCHline.XP Tutoriál řešené příklady. 1. Zdi. ARCHline.XP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHline.XP 2014 Tutoriál 1. ARCHline.XP Tutoriál řešené příklady. 1. Zdi. ARCHline.XP"

Transkript

1 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 1 ARCHline.XP 2014 Tutoriál řešené příklady 1. Zdi

2 2 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek ze strany CadLine Kft. Software, které obsahuje informace obsažené v jakýchkoliv databázích, popsané v tomto dokumentu, podléhá licenční smlouvě nebo neuvedené dohodě. Software může být použito nebo kopírováno pouze v souladu s podmínkami dohody. Je protizákonné kopírovat software na jakékoliv médium s výjimkou výslovně povolených v licenční smlouvě nebo neuvedené dohodě. Uživatel licence (odběratel) si smí vytvořit jednu kopii software pro účely vytvoření záložní kopie. Žádná část tohoto manuálu nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, bez výslovného písemného souhlasu CadLine kft CadLine kft. Všechna práva vyhrazena. V žádném případě nebude firma CadLine kft. odpovědná za zvláštní, nepřímé nebo následné škody vzniklé v souvislosti nebo vyplývající z použití toho dokumentu nebo softwarového vybavení zde popsaného. Microsoft, MS a MS-DOS jsou registrované obchodní známky a Windows je obchodní známka Microsoft Corporation. je obchodní známka CadLine Kft. Tato příručka byla vytvořena pomocí Microsoft Word a Překlad a jazyková úprava ArchiSoft - stavební a interiérový software červen 2014

3 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 3 Obsah 1. Zdi Vložit nový vrchol do zdi Zaoblení rohu Napojení zdí: T napojení, X napojení a rozdělení zdí Vícenásobné napojení zdí Rozdělení zdi čarou Zobrazení napojení zdi dvou různých materiálů v půdorysném výkresu Sendvičové zdi napojení vrstev pomocí priority Sendvičové zdi napojení vrstev graficky Sendvičové zdi modifikace obrysu vrstvy Profilace zdí zadání horního profilu zdi na editačním nákresu Profilace zdí zadání horního profilu zdi ve 3D Profilace zdí uzavřený profil na více zdech Profilace zdí příčný profil Profilace zdí příčný vícenásobný profil Zablokování tvaru...31

4 4 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 1. Zdi Zeď je ve stavebnictví jedním z nejvýznamnějších prvků. Pomocí ARCHline.XP je snadné vytvářet a modifikovat zdi. Ve většině případech můžete pracovat současně jak na 2D půdorysném plánu, tak v prostorovém 3D pohledu a řezu. Všechny pracovní okna jsou mezi sebou propojena, takže změna v jednom okně se promítne i do dalších pohledů. Následující příklady představují nejdůležitější nástroje pro tvorbu a modifikaci jednovrstvých a sendvičových zdí, pravidelných i nepravidelných geometrických tvarů Vložit nový vrchol do zdi Nové vrcholy můžete do zdi vkládat zadáním vzdáleností od zadaného Referenčního bodu, nástroji palety Reference nebo vynesením pomocných čar, případně kombinací těchto možností. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi Zvolte nástroj Spojitá zeď. Zadejte počáteční vrchol zdi. Přemístěte kurzor v horizontálním směru. Zadejte délku na numerické klávesnici: 6.00 m. Stiskněte Enter pro potvrzení zadané hodnoty a ukončení kreslení zdi. Stiskněte Enter pro ukončení příkazu. 2 Místo klávesy Enter můžete pro potvrzení používat i kliknutí pravým tlačítkem myši. Viz nastavení v dialogovém okně Soubor Preference Přidání vrcholů s využitím pomocných čár Krok 2: Nakreslení pomocných čar Pomocí nástroje Čára nakreslete vertikální a horizontální pomocné čáry podle obrázku níže. Pro zadání čar použijte zablokování směru přidržením klávesy Shift, k zadání vzdáleností použijte nástroje z palety Reference. Průsečíky těchto čar symbolizují nové vrcholy.

5 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 5 Krok 3a: Přidání nových vrcholů (pomocí lokální nabídky) Klikněte na hraně zdi (kde budete přidávat obrys) pravým tlačítkem a zvolte příkaz z lokální nabídky Editace části Přidat obrys. Klikněte postupně na všech 8 průsečících čar, jeden po druhém. Stiskněte Enter pro ukončení zadání. Stiskněte Enter pro ukončení příkazu. Krok 3b: Přidání nových vrcholů (pomocí ovládacích značek) Klikněte na zeď. Zobrazí se plovoucí panel nástrojů. V plovoucím panelu klikněte na ikonu nástroje Editovat vrstvy. Klikněte na obrys, který si přejete editovat a z lokální nabídky vyberte příkaz Přidat obrys. Klikněte postupně na všech 8 průsečících čar, jeden po druhém. Stiskněte Enter pro ukončení zadání. Klikněte mimo obrys pro ukončení příkazu.

6 6 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Přidání vrcholů přímým zadáním Krok 2: Přidání nových vrcholů Klikněte na zeď. Zobrazí se plovoucí panel nástrojů. V tomto panelu klikněte na ikonu nástroje Editovat vrstvy. Klikněte na obrys, který si přejete editovat a z lokální nabídky vyberte příkaz Přidat obrys. Klikněte na nástroj Referenční bod v paletě Souřadnicový panel. Klikněte na koncový bod zdi. Tento bod se stane referenčním bodem, od kterého budeme zadávat vzdálenost pro počátek nového obrysu.

7 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 7 Přemístěte kurzor podél hrany doprava a zadejte vzdálenost např. 2m, hodnotu napište přímo na numerické klávesnici a stiskněte Enter. Na hraně zdi se vytvoří nový vrchol počátek nového obrysu. Přemístěte kurzor nahoru, zadejte délku 0.5m a stiskněte klávesu Enter. Přemístěte kurzor doprava, zadejte délku 1m a stiskněte klávesu Enter. Přemístěte kurzor dolů až na hranu zdi a stiskněte klávesu Enter nebo klikněte pravým tlačítkem myši. Stiskněte Enter pro ukončení zadání lomené čáry nového obrysu. Stiskněte Enter pro ukončení příkazu.

8 8 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Nové vrcholy můžete do zdi vkládat i ve 3D okně. I zde platí stejné příkazy jako pro její obrys ve 2D okně Zaoblení rohu Nyní si ukážeme na jednoduchém příkladu jak zaoblit vnější roh zdí spojených ve tvaru L. Krok 1: Nakreslení zdí Zvolte nástroj Spojitá zeď a nakreslete zdi ve tvaru L. Krok 2: Přidat, přemístit a zaoblit vrchol Klikněte na zeď. Zobrazí se plovoucí panel nástrojů. V plovoucím panelu klikněte na ikonu nástroje Editovat vrstvy. Klikněte na hraně vybrané zdi a z lokální nabídky vyberte příkaz Vložit vrchol.

9 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 9 Přemístěte kurzor na vnitřní rohový vrchol napojení, zobrazí se zelné vodící linky. Přemístěte kurzor na průsečík vertikálního vnějšího obrysu s vodící linkou a klikněte. Vytvoří se nový vrchol obrysu zdi. Klikněte na vnějším rohovém vrcholu napojení zdí a z lokální nabídky vyberte příkaz Přemístit vrchol. Přemístěte kurzor na vnitřní vrchol napojení, zobrazí se zelné vodící linky. Přemístěte kurzor na průsečík horizontálního vnějšího obrysu s vodící linkou a klikněte. Vnější rohový vrchol se přemístí. Klikněte na vnějším obrysu spojení vrcholů a z lokální nabídky vyberte příkaz Změnit na obloukovou hranu. Zadejte poloměr zaoblení. Hodnotu zadejte přímo na numerické klávesnici a stiskněte Enter Klikněte mimo obrys zdi pro ukončení příkazu.

10 10 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 1.3. Napojení zdí: T napojení, X napojení a rozdělení zdí Krok 1: Nakreslení zdí Nakreslete zdi podle obrázku s libovolnými rozměry pomocí nástroje Spojitá zeď. Upravte si vzdálenosti nakreslených zdí. Okótujte si horní zeď pomocí nástroje Kótování zdí. Jestliže nemáte nastaveny žádné typy kót, označte v horním seznamu požadovaný typ např. Koncové body zdi a napojení a stiskněte tlačítko Přidat. Takto si vytvoříte seznam pouze potřebných kót pro daný případ. Stiskněte tlačítko OK a klikněte na horní hranu vrchní zdi. Umístěte kótovací řetězec.

11 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 11 Krok 2a: Úprava vzdáleností mezi zdmi nástroj Přemístit Vyberte zeď a klikněte na ovládací značku přemístění na vybrané zdi nebo v plovoucí paletě (ikona křížku). Z nabídky vyberte příkaz Přemístit. Naznačte kurzorem směr přemístění a na numerické klávesnici zadejte hodnotu vzdálenosti. Stiskněte Enter. Krok 2a: Úprava vzdáleností mezi zdmi nástroj Inteligentní vzdálenost Inteligentní vzdálenost je rychlý nástroj pro měření a změnu vzdálenosti mezi prvním vybraným prvkem a dalšími vybranými prvky. ARCHline.XP zobrazí první prvek červenou barvou, další vybrané prvky zvýrazněny modrou barvou. Modře zvýrazněné prvky se při změně hodnoty vzdálenosti posunují. První vybraný prvek slouží jako reference a zůstává na svém místě. Klikněte na první prvek Stiskněte klávesu CTRL a klikněte na další prvek nebo další prvky. Klikněte na symbol šipky, pokud si přejete změnit směr přemístění. Klikněte na hodnotu vzdálenosti, zadejte novou hodnotu a stiskněte Enter. Krok 3: T napojení V tomto případě zarovnáme dva přesahující konce příčné zdi. Klikněte na nástroj Zarovnat první v paletě Editace. Klikněte nejprve v bodě 1 a následně v bodě 2. Pro opačný konec zdi budeme postupovat obdobně, nejprve klikněte v bodě 3 a následně v bodě 4.

12 12 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Krok 4: X napojení Smažte střední část příčné zdi. Použijte metodu X napojení. Klikněte pravým tlačítkem na prostřední část příčné zdi v bodě 1. a zvolte příkaz Napojení X napojení. Klikněte v bodě 2 pro napojení dalších zdí. Pro ukončení příkazu stiskněte Enter. Výsledkem této operace jsou tři nové zdi. Smažte prostřední příčnou zeď : Klikněte na prostřední příčnou zeď, tím ji označíte a stiskněte klávesu Delete nebo ikonu červeného křížku. Pro ukončení příkazu stiskněte Enter.

13 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Vícenásobné napojení zdí Tento příklad popisuje jak napojit tři nebo více zdí v jednom rohu. Nakreslete tři zdi podle obrázku nástrojem Spojitá zeď. Klikněte na nástroj Zarovnat první z palety Editace. Klikněte na body 1. a 2. Automaticky se vytvoří průnik s třetí nespojenou zdí. Enter ukončí příkaz Rozdělení zdi čarou Krok 1: Nakreslení zdí a schodiště Nakreslete zdi podle obrázku pomocí nástroje Spojitá zeď. Zadejte příkaz Schodiště Předdefinovaná schodiště a v dialogovém okně vyberte typ L tvar s mezipodestou. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK a umístěte schodiště na půdorys podle obrázku. Postupně klikněte na body 1., 2., 3.. V zobrazeném dialogovém okně stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavené parametry.

14 14 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Krok 2: Rozdělení zdí pomocí čáry řezu Klikněte na zeď, kterou si přejete rozdělit. V našem případě je to zeď, kterou protíná první rameno schodiště. Zobrazí se plovoucí panel nástrojů. V plovoucím panelu klikněte na ikonu pro vyvolání příkazů plovoucí nabídky. Z nabídky vyberte příkaz Editace Rozdělit čarou. Zadejte počáteční a koncový bod čáry řezu body 1. a 2., využijte obrys ramene schodiště, na který se přichytí kurzor (automatické vyhledávání speciálních bodů je implicitně povoleno v preferencích programu, kurzor se automaticky přichytí, když jej přiblížíte k těmto bodům nebo vodícím linkám). Program rozdělí zeď. Kliknutím vyberte nyní delší část zdi a zadejte další čáru řezu body 3. a 4. Enter ukončí příkaz.

15 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Zobrazení napojení zdi dvou různých materiálů v půdorysném výkresu Při napojení zdí dvou rozdílných materiálů je důležité zobrazit oddělovací čáru mezi materiály. K tomuto účelu slouží volba zobrazení rámečku v nastavení šrafování vrstev zdí. Jestliže se při napojení neobjeví oddělovací čára materiálů (přednastavené zdi toto nastavení již mají zapnuté) aktivujte atributy jedné ze zdí a klikněte na styl šrafování vrstvu. Ze seznamu vyberte volbu Editovat. Zobrazí se dialogové okno pro nastavení šrafování, zde zapněte volbu Zobrazit rámeček. Potvrďte všechna nastavení OK Sendvičové zdi napojení vrstev pomocí priority V tomto příkladě vytvoříme jednoduchou třívrstvou zeď. U vícevrstvých zdí je možné nastavit tzv. prioritu vrstev, která nám umožní vytvořit správné napojení zdí. Jednotlivým vrstvám může být přiřazen index priority (0 10), vyšší hodnota znamená vyšší prioritu. Budeme vytvářet následující vícevrstvé zdi:. Krok 1: Vytvoření nové třívrstvé zdi a nastavení priority Klikněte na ikonu nástroje Zeď v paletě Pracovní nástroje pravým tlačítkem myši. Zobrazí se dialogové okno Atributy zdi, Aktivujte kliknutím kartu Vrstvy zdi.

16 16 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Stiskněte dvakrát tlačítko Vložit, tímto způsobem přidáte do zdi další dvě vrstvy. Klikněte na názvu materiálu první vrstvy, zobrazí se dialogové okno Materiály. Vyberte nový materiál z knihovny Omítka1. Tento materiál naleznete ve složce Materiály Stavební materiály. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK. Kliknutím na názvu první vrstvy měňte její název např. na Omítka. Změňte šířku první vrstvy kliknutím na její hodnotě a zadáním: 50 mm. Klikněte na názvu šrafování první vrstvy, z nabídky vyberte příkaz Editovat. Změňte vzor šrafování. Klikněte na ikonu se třemi tečkami, zobrazí se dialogové okno s knihovnou vzorů. Vyberte šrafovací vzor nazvaný Písek. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK Zadejte atributy třetí vrstvy podle předchozích instrukcí. Pro nastavení priority vycházíme z požadavku, že vnější vrstvy (číslo 1. a 3.) budou spojeny pouze po obvodu, zatímco prostřední vrstva č.2 bude propojena vždy. To znamená, že prostřední vrstva bude mít vždy vyšší prioritu než obvodové vrstvy, které budou mít prioritu stejnou. Vrstva s vyšší prioritou tedy překryje vrstvu s nižší prioritou a vrstvy se stejnou prioritou budou navzájem spojeny. Nastavte tedy pro vrstvy č.1 a č.3 prioritu 1, a pro vrstvu č.2 prioritu 2.

17 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 17 Uložte si nastavené parametry jako uživatelský kreslící styl. Takto uložené styly vám umožní použít typizované objekty i v dalších projektech, aniž byste museli znovu nastavovat parametry a vytvářet nové prvky. Klikněte na tlačítko Styl, napravo se zobrazí nové dialogové okno (tlačítko stylu patrně bude obsahovat název aktuálního nastavení). Klikněte na tlačítko Nové a zapište název nového nastavení: Zeď s omítkou. Potvrďte OK a zavřete dialogové okno atributů zdi Krok 2: Nakreslení zdi Nakreslete dvě zdi podle obrázku nástrojem Spojitá zeď. Vzhledem k tomu, že priorita prostřední vrstvy je vyšší, budou tyto vrstvy u obou zdí spojeny. Z nabídky Pohled zvolte příkaz Zobrazení detailů podle měřítka. V zobrazeném dialogovém okně klikněte v druhém sloupci na druhou ikonu shora. V tomto případě program zobrazí celou zeď šrafováním prostřední vrstvy, tedy vrstvy která byla zvolena v dialogovém okně Atributy zdi Vrstvy zdi jako Zobrazená vrstva. Zbylé dvě vrstvy nejsou zobrazeny. Klikněte na ikonu Vytvořit 3D model. V dialogovém okně zapněte volbu Zobrazit vrstvy. Nyní jsou zobrazeny v prostorovém okně zdi včetně svých vrstev. Jestliže je tato volba vypnuta, zdi budou zobrazeny materiálem a výškou vrstvy, která byla zvolena v dialogovém okně Atributy zdi Vrstvy zdi jako Zobrazená vrstva..

18 18 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 1.8. Sendvičové zdi napojení vrstev graficky Pomocí příkazu pro grafické napojení zdí je možné přímo na půdorysném plánu vytvořit složité napojení jednotlivých vrstev zdí, bez nutnosti natavení priority. Příkaz se nachází v lokální nabídce zdi Konstrukce Definovat speciální napojení. Nakreslete zdi podle obrázku nástrojem Spojitá zeď. Použijte přednastavené nastavení zdi Montovaná obv. stěna 250. Klikněte na nástroj Zarovnat oba z palety Editace. Klikněte na horní a následně na spodní zeď. Zdi se spojí. Klikněte na horní zeď pravým tlačítkem v bodě 1. (tepelná izolace) a ze seznamu vyberte příkaz Konstrukce Definovat speciální napojení. Klikněte na vrstvu spodní zdi v bodě 2. (vnější OSB deska). Zobrazí se dialogové okno pro zadání napojení vrstev. Zapněte volbu T napojení. Potvrďte OK.

19 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 19 Klikněte na vrstvu horní zdi v bodě 3. (vnitřní OSB deska) a poté na vrstvu spodní zdi v bodě 4. (vnější OSB deska). Zobrazí se dialogové okno pro zadání napojení vrstev. Zapněte volbu T napojení. Potvrďte OK. Klikněte na vrstvu horní zdi v bodě 5. (sádrokartonová deska) a poté na vrstvu spodní zdi v bodě 6. (sádrokartonová deska). Zobrazí se dialogové okno pro zadání napojení vrstev. Potvrďte OK. Enter ukončí příkaz Jestli si přejete naznačit i napojení sádrokartonových desek zapněte si obrys šrafování jedné vrstvy. Někdy je výhodnější ošetřit obrys nákresu vrstvy rámečkem šrafování. Například u kroku 5. a 6. by bylo možné zadat přímo T napojení a zadat Čáry napojení jsou zobrazeny. Ovšem v tomto případě by se zobrazila v napojení tlustá čára obrysu zdi. Aktivujte atributy spodní zdi a klikněte styl šrafování vrstvu Sádrokarton. Vyberte volbu Editovat. Zobrazí se dialogové okno pro nastavení šrafování, zde zapněte volbu Zobrazit rámeček. Potvrďte všechna nastavení OK. Pokračujte v grafickém zadávání napojení vrstev. Klikněte na horní zeď pravým tlačítkem v bodě 5. a ze seznamu vyberte příkaz Konstrukce Definovat speciální napojení. (Jestli se nepovede výběr vrstvy hned napoprvé, stiskněte Enter a vyberte vrstvu znovu.)

20 20 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Klikněte na vrstvu spodní zdi v bodě 6. (sádrokartonová deska). Zobrazí se dialogové okno pro zadání napojení vrstev. Zapněte volbu T napojení. Potvrďte OK Sendvičové zdi modifikace obrysu vrstvy V tomto příkladě upravíme obrys prostřední vrstvy sendvičové zdi, která má každou vrstvu s jinou výškou. Krok 1: Nastavení vrstev zdi Klikněte na ikonu nástroje Zeď v paletě Pracovní nástroje pravým tlačítkem myši. Zobrazí se dialogové okno Atributy zdi, Aktivujte kliknutím kartu Vrstvy zdi. Stiskněte dvakrát tlačítko Vložit, tímto způsobem přidáte do zdi další dvě vrstvy. Klikněte na řádek třetí vrstvy a stiskněte tlačítko Zobrazená vrstva. Nastavte výšku první vrstvy: 2,5 m. Šířka: 0,05 m. Nastavte výšku druhé vrstvy: 1.5 m. Šířka: 0,3 m. Priorita 2. Nastavte výšku třetí vrstvy: 1.2 m. Šířka: 0,05 m. Přiřaďte rozdílné materiály jednotlivým vrstvám. Stiskněte tlačítko OK pro zavření dialogového okna. Klikněte na nástroj Vytvořit 3D model a v zobrazeném dialogovém okně zapněte volbu Zapnout detaily vrstev. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK, program zobrazí 3D pohled zdi s rozdílnými vrstvami. Nakreslete zeď dlouhou 5m. 2 Jestliže je volba Zobrazit vrstvy vypnuta, program zobrazí zeď s výškou zobrazené vrstvy.

21 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 21 Krok 2: Modifikace profilu jedné vrstvy Klikněte na zeď. Zobrazí se plovoucí panel nástrojů. V plovoucím panelu klikněte na ikonu nástroje Editovat vrstvy. Klikněte na ovládací značce pro editaci vrstev a vyberte příkaz Další vrstva. Vybere se prostřední vrstva. Klikněte na spodní hraně vybrané prostřední vrstvy a vyberte příkaz Přidat obrys. Podle obrázku nakreslete lomenou čáru (body ), šikmé segmenty jsou pod úhlem 45º a 135º (pro zablokování předdefinovaného směru použijte klávesu Shift nebo vodící linky). Stiskněte Enter pro zakončení příkazu.

22 22 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Profilace zdí zadání horního profilu zdi na editačním nákresu Krok 1: Transformace přímé zdi na obloukovou Pomocí nástroje Spojitá zeď z palety pracovních nástrojů zdi nakreslete zeď 6m dlouhou. Klikněte na hraně zdi a z nabídky zvolte příkaz Změnit na obloukovou hranu. Z postraní palety zvolte příkaz Poloměr a zadejte hodnotu: 4.0 m. Přemístěte kurzor na tu stranu, kde budete vytvářet zaoblení a klikněte pro potvrzení zadání. Vytvoří se oblouková zeď. Stiskněte Enter pro ukončení příkazu. Krok 2: Přidání profilu na zeď Klikněte na vnitřní straně obloukové zdi pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky zvolte příkaz Profily Přidat horní čelní profil. Program vygeneruje editační nákres zvolené plochy zdi. Umístěte tento nákres na pracovní plochu. Jakmile umístíte nákres na plochu, můžete okamžitě začít kreslit horní profil, není zapotřebí aktivovat žádný kreslící nástroj. Nakreslete profil podle obrázku. Nakreslete čáru od levé hrany na horní hranu V postraní nabídce vyberte příkaz Oblouk a zadejte koncový vrchol oblouku 3., poté klikněte pro zadání výšky oblouku 4.. Nakonec zadejte čáru k pravé hraně 5. Pro přesné kreslení můžete použít nástroje palety Reference. Stisknutím klávesy Enter ukončíte definici profilu a zeď s profilací se zobrazí v pohledovém okně. 2 Profilace zdí pomocí editačního nákresu je vhodná v případech, kdy je zapotřebí nakreslit přesný a složitý tvar profilu. Celý profil je možné předkreslit editační nákres umístěte na plochu a příkaz zrušte (např. Klávesou Esc). Nákres zůstane na pracovní ploše. Pomocí 2D nástrojů nakreslete přesný profil a vyvolejte znovu příkaz pro zadání profilu. Umístěte nákres opět do stejného místa a vyberte nakreslený profil, například nástrojem Bod profilu.

23 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Profilace zdí zadání horního profilu zdi ve 3D V této kapitole si ukážeme, jak modifikovat profil zdi přímo ve 3D modelu. Krok 1: Nakreslení zdí Nakreslete zdi podle obrázku níže pomocí nástroje Zeď Spojitá zeď. Z postraní palety zvolte příkaz Pravoúhelník a z dalšího seznamu příkazů vyberte Pravoúhelník rozměry X a Y. V dialogovém okně zadejte v políčku pro X=5m a Y=5m. Stiskněte tlačítko OK. Kliknutím na pracovní ploše umístěte zdi. Stiskněte Enter pro ukončení příkazu. Krok 2: Modifikace profilu ve 3D Aktivujte 3D okno. Vyberte zeď, u které si přejete změnit profil a z lokální nabídky zvolte příkaz Profily Editovat čelní profil. Program zobrazí nástroje pro editaci profilu a obrys profilu zdi modrou barvou. Vnitřní délka zdi je 5m, abychom mohli využít polohování na 3D rastr v horizontálním směru po 1m, je vhodné posunout rastr o tloušťku zdi a nastavit jeho síť ve směru X na 5 polí (pole má implicitní rozměr 1x0,5m). Zadejte příkaz 3D Pracovní rovina Přemístit podél osy X a zadejte hodnotu posunutí přímo z numerické klávesnice (v našem případě 0,3 m). Potvrďte klávesou Enter. Zadejte příkaz Soubor Preference a na kartě Nastavení prvků v oddíle 3D pracovní rovina nastavte Počet dělení X na 5. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka Ukončit. Ve Stavové řádce zapněte polohování na rastr SNAP a polohování na speciální body OSNAP. Klikněte na obrys na horní hraně zdi a vyberte příkaz Přidat vrchol. Umístěte vrchol podle obrázku.

24 24 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Klikněte na obrys v pravé časti horní hrany zdi a vyberte příkaz Přidat vrchol. Umístěte další vrchol podle obrázku. Klikněte na obrys na horní hraně zdi mezi novými vrcholy a vyberte příkaz Změnit na obloukovou hranu. Umístěte vrchol oblouku podle obrázku. Stisknutím klávesy Enter ukončíte definici profilu a zeď s profilací se zobrazí v pohledovém okně. Klikněte na nástroj Upravit první v paletě Editace a upravte napojení zdí. Nejprve klikněte na zeď č.1 a poté na zeď č.2. Využití takto upravené zdi si předvedeme v dalším díle věnovaném otvorovým prvkům.

25 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Profilace zdí uzavřený profil na více zdech Každý druh profilu je možné připojit současně několika zdem. Profily mohou být také obloukové. Krok 1: Nakreslení obloukových zdí Pomocí nástroje Zeď Oblouková zeď z palety pracovních nástrojů zdi, nakreslete tři obloukové zdi. Hladké napojení zdí vytvořte použitím nástroje Hladce z postraní palety. Zadejte počáteční bod první obloukové zdi (1.). Zadejte koncový bod obloukové zdi (2.) a nakonec zadejte výšku oblouku (3.). Z postraní palety vyberte příkaz Hladce. Zadejte koncový bod druhé obloukové zdi. Z postraní palety vyberte příkaz Hladce a zadejte koncový bod třetí obloukové zdi. Klikněte pravým tlačítkem myši pro ukončení zadání spojených zdí. Klikněte pravým tlačítkem pro ukončení příkazu.

26 26 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Krok 2: Nakreslení profilu Klikněte na vnitřní stranu první zdi pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky zvolte příkaz Profily Přidat celý čelní profil Umístěte editační nákres na pracovní plochu. Enter ukončí příkaz. Opakujte příkaz pro další dvě zdi a umístěte editační nákresy vedle sebe.! Pozor na to, aby jste vždy klikli na stejnou stranu zdí při jejich výběru. Nakreslete profil podle obrázku. Použijte nástroje Lomená čára.z palety Pracovní nástroje Kreslení. Pro kreslení hladkého napojení oblouků klikněte použijte příkazy Oblouk a Hladce v postraní paletě doplňkových příkazů. Krok 3: Vytvoření celého profilu Klikněte na vnitřní stranu první zdi pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky zvolte příkaz Profily Přidat celý čelní profil a umístěte editační nákres na stejné místo, kde je umístěný nákres z kroku č.2. Z postraní palety Definice profilu zvolte příkaz Bod profilu a klikněte uvnitř nákresu profilu první zdi (1.).

27 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 27 Klikněte na vnitřní stranu druhé zdi pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky zvolte příkaz Profily Přidat horní čelní profil a umístěte editační nákres na stejné místo, kde je umístěný nákres z kroku č.2. Z postraní palety Definice profilu zvolte příkaz Vybrat otevřený řetězec a klikněte na oblouku profilu druhé zdi (2.). Nyní klikněte na vnitřní stranu třetí zdi pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky zvolte příkaz Profily Přidat celý čelní profil a umístěte editační nákres na stejné místo, kde je umístěný nákres z kroku č.2. Z postraní palety Definice profilu zvolte příkaz Bod profilu a klikněte uvnitř nákresu profilu první zdi (3.).

28 28 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Profilace zdí příčný profil Příčný profil je možné zadávat graficky ve 3D nebo vycházet z přesného nákresu. Krok 1: Nakreslení zdi a nákresu příčného profilu Nakreslete zdi podle obrázku níže pomocí nástroje Zeď Spojitá zeď. Každá zeď je 8m dlouhá a 40cm široká. Všechny materiály jsou nastaveny na Borovice přírodní. Klikněte na jednu zeď a z lokální nabídky vyberte příkaz Profily Přidat příčný profil. Kliknutím umístěte profil na pracovní ploše. Stiskněte Enter pro ukončení příkazu. Profil zdi zůstane na výkrese. Nakreslete kružnice představující příčný řez kmenů borovice podle obrázku. Zkopírujte si obdélníkový profil zdi a vytvořte i druhý příčný profil zdi, která bude kolmá na zeď s předchozím profilem. Zde budou kmeny posunuty. Vyvolejte příkaz Editace Smazat Mezi průsečíky a klikněte postupně na protínající části sousedních kružnic. Enter ukončí příkaz

29 ARCHline.XP 2014 Tutoriál 29 Krok 2: Příčná profilace zdí Klikněte na jednu zeď a z lokální nabídky vyberte příkaz Profily Přidat příčný profil. Umístěte profil na stejné místo jako v předchozím kroku Z nabídky příkazů Definice profilu vyberte příkaz Bod profilu a klikněte uvnitř nakreslených kružnic (1.). Enter ukončí příkaz Pro kolmo napojené zdi použijte druhý připravený profil. Krok 3: Profilace ve 3D Aktivujte 3D pohled. Klikněte na levou zeď a z lokální nabídky vyberte příkaz Profily Editovat čelní profil. Nakreslete profil zdi podle obrázku níže. Enter pro ukončení příkazu. Vytvořte profil i pro pravou zeď, nebo jednoduše pravou zeď smažte a zkopírujte levou zeď na pozici pravé zdi. Můžete si pomoci i tím, že si zobrazíte kolmý pohled, a aby byly zobrazeny obě zdi přepnete se do zobrazení Drátěný model. Takto můžete obkreslit profil předcházející zdi. ARCHline.XP

30 30 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Profilace zdí příčný vícenásobný profil Pomocí následující metody je snadné vytvářet složitější profilované tvary založené na několika oblastech profilace. Krok 1: Nakreslení další zdi pro vícenásobnou profilaci Připojte další zeď k horizontální zdi z předcházejícího postupu. Zde budeme vytvářet zobrazení každého druhého kmenu. Krok 2: Příčná profilace zdi vícenásobnou profilaci Pomocí nástroje Kreslení Kružnice Kružnice třemi body dokreslete každou druhou kružnici v nákresu profilace z předchozího příkladu. Klikněte na připojenou zeď a z lokální nabídky vyberte příkaz Profily Přidat příčný profil. Umístěte profil na stejné místo jako v předchozím kroku Z nabídky příkazů Definice profilu vyberte příkaz Násobený profil. Z nabídky příkazů Definice profilu vyberte příkaz Bod profilu a klikněte uvnitř nakreslené kružnic. Tento bod opakujte i pro ostatní kružnice. Enter ukončí příkaz

31 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Zablokování tvaru Příkaz můžete použít pro specifické zobrazení 3D tvaru architektonických objektů nezávisle na jejich zobrazení ve 2D. Tímto způsobem můžete snadno vytvářet detailní výkresy architektonických objektů bez zobrazení těchto detailů ve 2D výkrese. Jakmile zablokujete architektonický prvek, můžete provádět jakékoliv modifikace ve 2D výkrese, aniž by se 3D zobrazení změnilo. Použijeme model z předcházejícího příkladu. Aktivujte 3D pohled. Zadejte příkaz Modifikace Zablokovat architektonický prvek ve 3D Zablokovat tvar. Klikněte na střední zeď (1.) a poté na připojené zdi (2., 3.). Potvrďte Enterem. Upravte 2D vyjádření zablokovaných zdí, 3D model zůstane nezměněn. Referenci zůstává první zvolený prvek (prostřední zeď). Například smažte připojené zdi (2., 3.).

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi Zeď je ve stavitelství jedním z nejzákladnějších prvků. Pomocí ARCHline.XP je snadné vytvářet a modifikovat zdi. Ve většině případech můžete pracovat současně

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Interior. Návrh interiéru

Interior. Návrh interiéru ARCHline.XP Interior Windows Návrh interiéru Výukový materiál pro osvojení základů verze Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek ze strany CadLine

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

5. Základy projektování v ARCHline.XP

5. Základy projektování v ARCHline.XP 5. Základy projektování v ARCHline.XP 5.1. Preference Před vlastním kreslením nové budovy, doporučujeme nastavit některé základní charakteristiky výkresu a několik dalších prvků. 5.1.1. Základní preference

Více

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

ARCHline.XP 2014 Novinky 1. ARCHline.XP 2014 Release 2. Návrh kuchyně. ARCHline.XP

ARCHline.XP 2014 Novinky 1. ARCHline.XP 2014 Release 2. Návrh kuchyně. ARCHline.XP ARCHline.XP 2014 Novinky 1 ARCHline.XP 2014 Release 2 Návrh kuchyně ARCHline.XP 2 ARCHline.XP 2014 Novinky Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Tvorba modelu gumové kačenky. V tomto návodu se dozvíte jak:

Tvorba modelu gumové kačenky. V tomto návodu se dozvíte jak: Tvorba modelu gumové kačenky V tomto cvičení se zaměříme pouze na volné deformování objektů. Nebude záležet na přesné velikosti a umístění objektů. Jde nám o celkový tvar, o formu. V tomto návodu se dozvíte

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

ARCHline.XP 2012. Novinky. Release 1

ARCHline.XP 2012. Novinky. Release 1 ARCHline.XP 2012 Novinky Release 1 Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek ze strany CadLine Kft.. Software, které obsahuje informace obsažené

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ARCHline.XP 2011. Novinky. Release 1

ARCHline.XP 2011. Novinky. Release 1 ARCHline.XP 2011 Novinky Release 1 Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek ze strany CadLine Kft.. Software, které obsahuje informace obsažené

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

První kroky v CADKON+

První kroky v CADKON+ První kroky v CADKON+ www.cadkon.eu CADKON a logo CADKON jsou registrované obchodní známky firmy AB Studio Consulting+Engineering s.r.o. Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní známky patří příslušným

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

Nápověda CADKON Express

Nápověda CADKON Express Nápověda CADKON Express Úvod CADKON Express je nadstavba pro AutoCAD LT 2004 až AutoCAD LT 2014. Má stejné nároky na operační systém počítače jako verze AutoCADu LT, na které je používán. Podporované operační

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM)

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Cíle hodiny Výstupem ze cvičení je sledování metod při jejich rozdělení z jednotného příjmu na koncová pracoviště, přepínání

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ..07/.5.00/4.0029 VY_2_INOVACE_28-0 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice Dalibor

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

ARCHline.XP 2015 Krok za krokem I. Začínáme navrhovat budovy a jejich interiéry

ARCHline.XP 2015 Krok za krokem I. Začínáme navrhovat budovy a jejich interiéry ARCHline.XP 2015 Krok za krokem I. Začínáme navrhovat budovy a jejich interiéry CadLine kft Březen 2015 Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Kresba pomocí nadstavby

Kresba pomocí nadstavby Kresba pomocí nadstavby Stavy Požadované změny stavu řeší nadstavba pomocí monitoru, který běží na pozadí všech operací. Nově vkládané objekty dostávají automaticky atribut STAV = nový. Při jakákoliv další

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 20_kreslení dřevostavby modelace terénu,

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

1. Úvod. 1.1. Systémové požadavky na ARCHline.XP. 1.2. Omezení jednotlivých verzí ARCHline.XP

1. Úvod. 1.1. Systémové požadavky na ARCHline.XP. 1.2. Omezení jednotlivých verzí ARCHline.XP I. Tutoriál 1. Úvod Abychom vám umožnili rychlé seznámení s programem ARCHline.XP, připravili jsme pro vás několik malých cvičných příkladů. Tyto příklady samozřejmě popisují pouze část možností, které

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování.

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování. 4 Přesné modelování Sice můžete změnit toleranci až během práce, ale objekty, vytvořené před touto změnou, nebudou změnou tolerance dotčeny. Cvičení

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU Vypracoval Roman Drnec Datum vypracování 17. 8. 2009... Obsah Předmluva... 3 1. Příprava pracovní plochy... 4 1.1 Rozdělení obrazovky 1.2 Pohled na model

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

7 Editace bodů. Editace bodů. NURBS křivky

7 Editace bodů. Editace bodů. NURBS křivky 7 Editace bodů Editace bodů U objektů si můžete zobrazit řídicí nebo editační body a pomocí jejich přemisťování můžete lokálně upravovat tvar objektů namísto manipulace s objektem jako celkem. To se nazývá

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

ProgeCAD - Základy. 1. Úvod. 2. Modelový a výkresový prostor. Základy ProgeCAD 2013 Ing. Rudolf Urban, Ph.D.

ProgeCAD - Základy. 1. Úvod. 2. Modelový a výkresový prostor. Základy ProgeCAD 2013 Ing. Rudolf Urban, Ph.D. ProgeCAD - Základy 1. Úvod Ing. Rudolf Urban, Ph.D. ČVUT Fakulta stavební, Praha Základní okno programu se dělí na několik částí dle významu. Největší část zabírá modelový prostor (či rozvržení pro tisk),

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

ARCHline.XP 2010. Novinky. Release 2

ARCHline.XP 2010. Novinky. Release 2 ARCHline.XP 2010 Novinky Release 2 Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek ze strany CadLine Kft.. Software, které obsahuje informace obsažené

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Konstrukce nepravidelného půdorysu

Konstrukce nepravidelného půdorysu Konstrukce nepravidelného půdorysu Chceme přenést nepravý úhel z reálu do programu CARAT. Pro přesnou konstrukci úhlu je třeba znát 3 strany. A. Postup měření stran v reálné místnosti. 1. Na stěně (2)

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více