NÁZEV TÉMATICKÉHO CELKU. Výuka přírodních věd bádáním.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV TÉMATICKÉHO CELKU. Výuka přírodních věd bádáním."

Transkript

1 NÁZEV TÉMATICKÉHO CELKU TÉMA: Učení bádáním: hrajeme si s přírodopisem DOPORUČENÝ ROČNÍK: 9. ročník ZŠ AUTOR (AUTOŘI): PhDr. Jaroslava Ševčíková KOMPETENČNÍ CÍLE: Výuka přírodních věd bádáním. Přírodopis, ekologie, hry Kompetence k učení: žák využívá pro efektivní učení prvky badatelského učení, vytváří si postupy a strategie zpracování tématu Kompetence k řešení problémů: žák vyhledává problémové situace, definuje je a vyhledá otázky k řešení v rámci badatelského přístupu k učení Kompetence komunikační: žák vyjadřuje své myšlenky v rámci badatelského přístupu k učení a písemně je formuluje srozumitelně a jasně i pro druhé Kompetence sociální a personální: žák zažívá při bádání úspěch a vytváří si pozitivní představu o sobě samém, o svých schopnostech a dovednostech i osobnostních Kompetence pracovní: žák získává pracovní návyky, postupy při řešení zadání, pracuje a manipuluje s materiálem, dbá na bezpečnost práce CÍLE TÉMATU: - Žák propojuje své dosavadní znalosti o přírodě v ucelený systém, vyhledává, třídí, zpracovává. - Žák se učí postupům bádání a zdokonaluje je. ÚVODEM Pracovní list je zaměřen na opakování učiva v rámci 9.ročníku v přírodopise. Je určen k samostatné práci skupiny žáků v rámci domácích cvičení (téma může být otevřeno ve škole).

2 Úkolem žáků je vymyslet a sestavit z přírodovědných informací známé hry, například PEXESO nebo DOMINO, ČLOVĚČE NEZLOB SE atd, popř. i jednoduché dokreslovaní hlavolamy a hříčky typu: najdi rozdíl, dokresli, vybarvi atd. Návrhy pro vybrané hry vznikly z činnosti žáků ZŠ Vsetín, Sychrov 97: Kartové hry: PEXESO: Základní princip pexesa: hledáme dvě dvojice karet, většinou s obrázky či fotografiemi, které k sobě patří. Nemusí jít zdaleka jen o to, aby na obou kartách byly stejné obrázky, jde například o spojení biotop + organismus, predátor + kořist, plod (list, květ) + strom (rostlina), část těla organismu + celý organismus, obrázek + popis stejného organismu atd. DOMINO: V dominu se tradičně používají hrací karty (destičky) rozpůlené, s čísly. Cílem je skládat hada, linii (popř. uzavřený okruh) na základním principu: jednička k jedničce, dvojka k dvojce atd, pokud nahradíme čísla výroky (informacemi) či obrázky, modely nebo nákresy, můžeme k sobě skládat opět například biotop + organismus, k němu opět vhodný biotop atd Domino je náročnější než pexeso, musí jít o uzavřený systém karet (informací).!zpracování těchto kartových her je velmi náročné! Vyžaduje plnou pozornost i obsáhlé znalosti celé skupiny žáků a jejich maximální nasazení! Hry je možné zpracovávat i v e-podobě s pomocí počítačových nástrojů či animace, to ale vyžaduje u žáků i tyto dovednosti. Deskové hry: PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU: hra na principu hry Člověče, nezlob se! Hrajeme s běžnou hrací kostkou (1.-6. puntíků), ale jen s 1 figurkou, kterou musíme přesunout po herní desce co nejrychleji z bodu A (start) do bodu B (cíl). Cestou, na vybraných políčkách, pokud se na ně figurka posune, plníme úkoly spojené s určitou přírodovědnou tématikou. Dokreslovačky: jsou jednoduché hříčky s tužkou a papírem, například omalovánky, domalovánky, spojovačky, hledání rozdílů mezi dvěma obrázky, doplňovačky atd Pracovní list nabádá žáka, aby si sám konstruoval jednak postup a pak i závěr svého poznávání a tvorby her (přístup konstruktivistický) v duchu hesla: Neprodávej mi ryby, nauč mě je lovit. Smyslem je tedy nepředkládat žákům hotové informace, ale vést je k tomu, aby je sami našli. Vlastní žákovské bádání může být rozloženo například do těchto 5 fází: 1. Přemýšlejte žáky zaujme téma (popř. je mu zadáno), přemýšlí, hledá a pokládají si otázky, zjišťují, co je zajímá, co by chtěli vědět. 2. Formuluj výzkumné zadání (hypotézu), tvrzení žáci si vyberou po vzájemné dohodě jednu pro ně nejzajímavější otázku a formulují si výzkumné zadání. Dbaní na to, že musí jít o úkol splnitelný, že mají prostředky k ověření svého tvrzení atd. Dle zkušeností se jedná o nejtěžší fázi samostatného bádání žáků. Vyslovení vhodného tvrzení vyžaduje cvik. 3. Plánujte pokus žáci plánují, navrhují postupy, hledají cesty.

3 4. Ověřujte, provádějte pokus vlastní realizace badatelské aktivity. Nejdelší část realizace bádání, ale pro žáky také ta nejzábavnější. Zde je prostor pro chybu a práci s chybou. 5. Vyslovte (napište) závěry, popř. další možnosti ověření správnosti tvé teorie žáci se učí formulovat závěry. Je nutná přesnost, stručnost a srozumitelnost vyjádření. V konečném důsledku jde o výsledek učení, informaci, poznatek. Fáze bádání vyplynuly z dlouholeté zkušenosti a realizace výuky s pomocí prvků bádání v ZŠ Vsetín, Sychrov 97, je možné si je ale upravit vždy dle aktuálních požadavků a stylů práce učitele i žáků. Zadání našeho úkolu z PL ale není přímo badatelské. Jeho cílem je využít znalostí získaných bádáním žáků. Žáci spojí v rámci skupiny známá fakta a vytvoří z nich produkt pexeso, (nebo např. domino, křížovku), jinou hru, kterou si mohou kdykoliv s kamarády zahrát. I v tomto případě budou postupovat badatelským způsobem Jména Pracovní list skupiny badatelů ( 9. ročník ZŠ) EKOLOGIE, HRY S PŘÍRODOU Motivace Hrajete si rádi? Napadlo vás někdy vytvořit si svou vlastní hru? Zkuste si opakovat vědomosti a znalosti z přírodopisu a při tom si hrát a ještě vytvořit něco, co zůstane pro další spolužáky jako inspirace. Přemýšlejte, jaké hry s přírodovědnými informacemi byste mohli vytvořit! Našim cílem je procvičit ekologii. Ekologie se jako věda zabývá vztahy mezi organismy navzájem i mezi organismy a prostředím, ve kterém žijí. Ekologie hledá odpovědi na otázky, proč blatouch roste hlavně u vody a vlhkém prostředí, proč lední medvěd nežije v tropech, proč vymírají některé druhy rostlin a živočichů, co jim prospívá a co jim škodí hrátky s ekologií vyžadují propojení znalostí a informací za celých devět let přírodopisu ve škole. Zkuste to! Návrhy a inspirace: Kartové hry: PEXESO: Základní princip pexesa je, že hledáme dvě dvojice karet, většinou s obrázky či fotografiemi, které k sobě patří. Nemusí jít zdaleka jen o to, aby na obou kartách byly stejné obrázky, jde například o spojení biotop + organismus, predátor + kořist, plod + strom (rostlina), obrázek + popis atd. DOMINO: V dominu se tradičně používají hrací karty (destičky) rozpůlené, s čísly. Cílem je skládat hada, linii (popř. uzavřený okruh) na základním principu: jednička k jedničce, dvojka k dvojce atd, pokud nahradíme čísla výroky(informacemi) či obrázky, modely nebo nákresy, můžeme k sobě skládat opět například biotop + organismus, k němu opět vhodný biotop atd Domino je náročnější než pexeso, musí

4 jít o uzavřený systém karet (informací). Zpracování těchto kartových her je velmi náročné! Vyžaduje plnou pozornost celé skupiny žáků a jejich maximální nasazení. Deskové hry: PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU: hra na principu hry Člověče, nezlob se! Hrajeme s běžnou hrací kostkou (1.-6. puntíků), ale jen s 1 figurkou, kterou musíme přesunout po herní desce co nejrychleji z bodu A (start) do bodu B (cíl). Cestou, na vybraných políčkách, pokud se na ně figurka posune, plníme úkoly spojené s určitou přírodovědnou tématikou. Dokreslovačky: jsou jednoduché hříčky s tužkou a papírem, například omalovánky, spojovačky, hledání rozdílů mezi dvěma obrázky, doplňovačky, křížovky atd Čas Týden (popř. i déle) v rámci domácích cvičení Místo bádání Dle potřeby, s přístupem k PC, internetu a encyklopediím Pomůcky Postup PC, internet, fotografie organismů (kresby), papír, tiskárna 1. Přemýšlejte (otázky) co chceme vytvořit, jakou hru (typ), a jakými informacemi chceme pracovat 2. formulujte výzkumné zadání výběr hry, výběr témat, řídíme se tím, co sami umíme, a tím, co nás baví 3. plánujte pokus - co budeme potřebovat(přístup k učebnici, PC, internetu, encyklopediím 4. ověřujte, proveďte pokus tvoříme! Přemýšlíme, zpracováváme, řešíme, zkoušíme a hrajeme si! 5. vyslovte (napište) závěry, popř. další možnosti ověření správnosti teorie.)- ověříme, zda se nám povedlo, co jsme chtěli, ale také, zda jsme použili jen pravdivé a správné informace! Závěrečná kontrola/zhodnocení je pro každou práci nezbytná. Co nás zaujalo a co musíme ještě zjistit Zde si zapište, co vás při práci zaujalo, co chcete ještě zjistit: - - Hodnocení

5 učitele Ukázky her zpracovaných žáky ZŠ Vsetín, Sychrov 97: Zdroje informací: *Foto osobní/školní archív ZŠ Vsetín, Sychrov 97, *Černík V., Martinec Z., Vítek J.: Přírodopis 4, mineralogie geologie se základy ekologie pro žáky základní školy, 9.ročník, SPN a.s, Praha: 1998 *Šlégl J., Kislinger F., Laníková J.: Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia, Fortuna, Praha: 2002 Zpracovala: Jaroslava Ševčíková srpen 2014 NAJDI ROZDÍL V POHLEDU NA PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRŠKY- DÍLY Přírodní památka Vršky-Díly byla vyhlášena r nařízením č. 2/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne , na celkové výměře 19,4 ha, z toho ochranné pásmo mezi Vršky a Díly činí 6,6 ha. PP Vršky-Díly spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (http://nature.cz ), evidenční kód ÚSOP 2037, kategorie IUCN: řízená rezervace (Rezervační kniha PP). O PP se zmiňují také mnohé webové stránky, zejména s turistickým zaměřením. Přírodní památka je označení pro maloplošné chráněné území (ze zákona 114/1992 Sb.) Zjisti jaká další chráněná území tento zákona definuje. Zde pohled do části Díly od západu (od ZŠ Sychrov). Lokalita U vodárny. Jedná se o velmi slunný jihozápadní svah (slunce zde svítí po celý den), s nesouvislým (částečně rozrušovaným) travním porostem a stromovými hlohy, kde se vyskytují motýli a teplomilný hmyz. Úkol: Najdi na rozdíly mezi fotografií 1 a 2. Na fotografii 3 najdeš řešení.

6 Při řešení úlohy popiš co vidíš a jaké organismy (rostliny, živočichy, houby, bys na dané lokalitě očekával/a. 1.

7 2.

8 Řešení: 3. 1.Oblak nad keři hlohu byl zvětšen, totéž u bodu 2. Oblak je viditelná soustava částic vody nebo par v ovzduší. Ze zkušeností víme, že může mít různé tvary i barvu. V obou našich případech se jedná o cumulus, osamocený, dobře ohraničený oblak, který na modré jasné obloze bělavě září. 3.Stromový hloh. Hlohy většinou rostou jako keř (větve hned z kořenů), v PP V-D rostou netypické stromové hlohy, kdy se z kořenů vytváří kmínek (jmen) alespoň 30 cm vysoký a ten se teprve větví. Hloh je hustý, zapojený stromek, na větvích má dlouhé trny. Květy bílé, listy hluboce laločnaté, plody červené, bez výrazné chuti-moučné, dozrávají v září. Květy a listy se používají na čaj, plody-hložinky se přidávají do směsi lesního ovoce, do marmelád či nápojů. Na obrázku 1. odkvetlý hloh s ještě zelenými hložinkami, na obrázku 2. dokreslené zralé hložinky. 4.Označení přírodní památky, nosná deska bez stébel trav (lipnicovitých), které ji na obrázku 1 částečně kryjí.

9 5.Na obrázku 1. se v daném místě nachází mraveniště kryté porostem lipnicovitých, na obrázku 2. je zamaskováno. Tato mraveniště, zdánlivě opuštěná, jsou plná mravenců (zjistíme jemným narušením povrchu mraveniště- mravenci se vyrojí a začnou ho ihned opravovat). 6.Na obrázku 1. není skupina žlutokvětých bylin, na obrázku 2 ano. Jsou zde dokresleny. Jaké žlutě kvetoucí byliny by zde mohly být? (rod pampeliška, jestřábník, locika, mléč, štírovník růžkatý atd.). Vsetín, srpen 2014 Jaroslava Ševčíková

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny.

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. BRAMBORY CIBULE MRKEV HRÁŠEK ŘEDKVIČKA 87 SALÁT ČESNEK PAPRIKA OKURKA BROKOLICE 88 PL č. 2 Zdraví z bylin 1. přečti text 2. škrtni špatné odpovědi

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

NETRADIČNÍ PŘÍSTUPY K VYUČOVÁNÍ MATEMATICE

NETRADIČNÍ PŘÍSTUPY K VYUČOVÁNÍ MATEMATICE Klíčová aktivita 01 Příprava budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NETRADIČNÍ PŘÍSTUPY K VYUČOVÁNÍ MATEMATICE Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. KA01 Příprava budoucích lektorů pro

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš přítel Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Slunce a naše smysly Nač potřebujeme Slunce? PL 1 PL 1 Kam se Slunce

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr.

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr. Metodika individualizovaných forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Autorkou metodiky je Mgr. Michaela Jíšová Obsahem této publikace jsou metodicky i prakticky zpracované okruhy

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Jan Ámos Komenský Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program 1 Denní forma

Více

Polytechnika v(e vaší) mateřské školce. plná praxe

Polytechnika v(e vaší) mateřské školce. plná praxe Polytechnika v(e vaší) mateřské školce Příručka plná praxe Obsah ÚVOD... 2 1/ Polytechnika v praxi... 8 1.1. Návštěva v MŠ Petrklíči... 8 1.2. Návštěva v MŠ Čeladenské berušce... 10 2/ Proč polytechnika?...

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

www.rvp.cz Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost

www.rvp.cz Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL výběr příspěvků čtenářská gramotnost Sborník

Více