KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 29.5. 30.5.2015 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika"

Transkript

1

2 KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Pořadatelé akce: Petřivalského nadace, NMB Letovice p.o., KPS ČCHS, ČAS, Fondazione Rosa Gallo. Organizátor akce: Petřivalského nadace ve spolupráci s NMB Letovice, p.o. Odborný garant: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc. Všeobecná část Interdisciplinární následná a geriatrická péče Chirurgická část Praktická proktologie návody a postupy

3 Všeobecná část - Interdisciplinární následná a geriatrická péče Pátek Zahájení s kulturním programem, zdravice hostů SEKCE A Program pro sál č. 1: Předsednictvo: Matějovská H., Benedikovičová A., Souček M Souček M. (Brno): Většina hypertenzních pacientů nedosahuje cílených hodnot můžeme to zlepšit? 9.50 Benedikovičová A. (Trnava): Infaustná prognóza: právo pacienta na informácie verzus terapeutické privilégium Matějovská Kubešová H. (Brno): Nežádoucí účinky analgetické terapie u seniorů Križanovič F. (Bratislava): Efektívna metóda liečby obezity Kloparová L. ( Ústí n.l.): Ošetřovatelská péče v seniorských zařízeních Rakouska Brázdová J., Krejsta S. ( Blansko): Specifika péče na jednodenní chirurgii Bačovský F. (Letovice): Islám. Co o něm víme? Sláma O. (Brno): Pilotní projekt mobilní specializované paliativní péče Dvořáčková I. (Hradec Králové): Indikátory kvality ošetřovatelské péče - dekubity. Kazuistika Kubátová L. (Praha): Víme jak na dekubity? hod přestávka na oběd Předsednictvo: Križanovič F., Horváth T., Lýčková M Šavolt J. (Brno): Hürtgenova mediastinoskopie. Předběžná zpráva Križanovič F., Janský P., Jusko P. (Bratislava): Elektroimpedančná mamografia v rannej diagnostike carcinomu in situ (CIS) Križanovič F., Janský P., Mrenková L. (Bratislava): Neinvazívny analyzátor krvi pre skríningovú analýzu patológii Križanovič F., Janský P., Jusko P. (Bratislava): PLASON exogénny generátor oxidu dusnáteho a jeho použitie v klinickej praxi Rutarová (Brno): Mobilní mediastinoskopický set Horváth T. (Brno): Fotodynamická léčba (PDT anno XV) Sobotka M. (Brno): Prospektivní databáze Mezinárodní asociace pro studium plicní rakoviny (IASLC) Portlová E. (Letovice): Pohled pacienta a pohled sestry na kvalitu života pacientů Nováková S. (Ústí nad Labem): Poručíme větru dešti? Kenezová M. (Ústí nad Labem): Vzpomínáte si? Ukončení odborné části Společenský večer: Agrocentrum Ohrada, Vísky u Letovic ( doprava zajištěna).

4 Pátek Chirurgická část - koloproktologie SEKCE B Program pro sál č. 2: Předsednictvo: Hoch J., Horák L., Korček J Kachlík D. (Praha): Anatomický pohled na inervaci konečníku Hoch J. (Praha): Kritické komplikace specifického střevního zánětu Svatoň R. (Brno): Ambulantní léčba divertikulitidy Ducháč V. (Praha): Kasuistika - Syfilitická proktitis Ducháč V. (Praha): Anální Inkontinence: principy pozdní rekonstrukce po závažném porodním poranění Grolich T. (Brno): Transanální totální mezorektální excize naše zkušenosti Korček J. (Nitra) : Stating PN TML and its utilization in the diagnostics and in surgical therapy of the anal incontinence Korček J. (Nitra): S.T.A.R.R. procedure little bit alternatively Hrabcová J. (Ivančice): Divertikulóza tenkého střeva, léčba hod přestávka na oběd Předsednictvo: Hoch J., Ducháč V., Skřička T Breberina M. S., Breberina N.M., Pertović T., Radovanović Z., Jovanović S. Dobanovački D. (Novi Sad): The Contribution of Czech Doctors to the Beginnings of Serbian Medicine Sotona O., Örhalmi J. (Hradec Králové): Konvenční a nekonvenční operace hemoroidů Horák L. (Kosmonosy): Ulcus simplex recti, pohled chirurga Horák L. (Kosmonosy): Recidiva po Longově operaci Gupta P. (Indie), Skřička T. (Brno): 20leté zkušenosti s ambulantní léčbou hemoroidů Hrabcová J. (Ivančice): Traumatická perforace tenkého střeva a tupé poranění břicha Ukončení odborné části Společenský večer: Agrocentrum Ohrada, Vísky u Letovic ( doprava zajištěna).

5 Všeobecná část chronické rány, stomie a stomici Sobota SEKCE C Předsednictvo: Danaj M., Surá Z., Otradovcová I Danaj M. (Trnava): Infekcie protéz po cievnych rekonštrukčných výkonoch Polák A.: (Brno): Psychologické aspekty ošetřovatelského přístupu Kloparová L.(Ústí n.l.): Péče o agresivního klienta v seniorském ošetřovatelském zařízení Antonová M. (Brno): Historie stomií Lúčan J.: (Martin): História Slovenského združenia stomikov SLOVILCO Otradovcová I. (Praha): Stomie - stále aktuální téma? Ředinová M. ( Praha): Život bez omezení. 8. světový den stomiků WOD Dluhá B. (Trnava): Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s diabeticou nohou Pokojová R. (Brno): Role sestry ve farmakoterapii Bencko V., Schneiderová M. (Praha): Odmítání očkování a jeho role v prevenci nemocí Eysseltová R. ( Brno): Můžeme být lepší? Diskuse Závěr kongresu

6 Většina hypertenzních pacientů nedosahuje cílových hodnot můžeme to zlepšit? Souček M. II. interní klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 70% léčených hypertoniků nedosáhne cílových hodnot krevního tlaku (TK), tj. pod 140/90 mm Hg. Proč tomu tak je? Jednak je možná chyba na straně lékaře při výběru léků, jednak na straně pacienta, který nedodržuje léčebný režim. Rezistentní hypertenze se vyskytuje pouze v 7-9%. Doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze z roku 2012 zdůraznila nutnost dosažení cílových hodnot krevního tlaku, a to většinou s využitím kombinace antihypertenziv. Ve velkých klinických studiích bylo monoterapií kontroly hypertenze dosaženo u % nemocných. Nedosáhneme-li normalizace krevního tlaku monoterapií, je vhodnější kombinovat lék s antihypertenzivem jiné třídy než zvyšováním dávky monoterapie. Nedávná metaanalýza 42 studií ukázala, že kombinace jakýchkoliv dvou lékových skupin vede k účinnější kontrole krevního tlaku než zdvojnásobení dávky jediného preparátu. Zvýšení dávky může vést častěji ke vzniku výraznějších nežádoucích účinků léku. Proto je vhodné využít pro léčbu fixní kombinace. Kombinace antihypertenziv z tříd s rozdílným, vzájemně se doplňujícím, mechanismem účinku může lépe snížit TK a současně vyřadit fyziologické regulační mechanismy působící proti účinku terapie. Z hlediska dalších rizikových faktorů u pacientů s hypertenzí je třeba sledovat i ovlivnění metabolických rizikových faktorů. Evropská doporučení z roku 2013 zdůrazňují důležitost individuálního přístupu s terapií přímo na míru, zejména v situaci zvýšeného kardiovaskulárního a metabolického rizika. Kombinační léčbu 2 antihypertenzivy v nižší dávce anebo fixní kombinaci upřednostňujeme při zahajování farmakologické léčby, pokud iniciální hodnoty TK jsou 160a/nebo100 mm Hg a více anebo pokud jsou cílové hodnoty TK kolem 130/80 mm Hg: Výhodné kombinace: ACE inhibitor s diuretikem AT1-blokátor s diuretikem ACE inhibitor s blokátorem kalciového kanálu AT1-blokátor s blokátorem kalciového kanálu

7 v současné době přichází do klinické praxe první fixní kombinace tří antihypertenziv ve složení inhibitor ACE perindopril BKK amlodipin diuretikum indapamid. Hlavním přínosem této fixní kombinace tří antihypertenziv je podstatné zjednodušení léčebného schématu u pacientů, kteří již užívají kombinaci tří a více antihypertenziv. Možnost užívat pouze jednu tabletu místo tří je jednoznačně cestou k lepší compliance pacientů s léčbou a také pravděpodobně ke snížení výskytu nežádoucích účinku díky synergii jednotlivých složek a následně také k lepší kontrole krevního tlaku. Závěrem je třeba zdůraznit, že rozsáhlejší používání kombinované léčby povede k lepší kontrole hypertenze a tím i ke snížení koronárních a cévních příhod. Vhodná kombinační léčba přinesla pozitivní účinky také na metabolické parametry.

8 Infaustná prognóza: právo pacienta na informácie verzus terapeutické privilégium. Benedikovičová A. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra verejného zdravotníctva Trnava Slovenská republika Článok 10 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne), podľa ktorého má každý (pacient) právo na všetky informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu, resp. prianie nebyť o ňom informovaný, sa premietol aj do vnútroštátnej legislatívy Slovenskej republiky. Právo pacienta na informácie o jeho zdravotnom stave a na informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti sú zakotvené v ustanovení 11 ods. 9 písm. b) a c) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S právom pacienta na informácie je úzko spojený právny inštitút poučenia a informovaného súhlasu. Jeho základná právna úprava je obsiahnutá v ustanovení 6 zákona č. 576/2004 Z. z. I. Humeník (2011) uvádza, že právo na informácie o povahe poskytovanej starostlivosti je verejnosťou vnímané asi najsilnejšie spomedzi práv, ktoré pacient pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má. Je to odôvodnené tým, že každý zdravotný výkon sa bytostne dotýka osoby pacienta, a preto má pacient legitímne právo poznať, čo sa s ním "deje", aké sú dôvody na zvolenie toho -ktorého zásahu a aký výsledok môže očakávať. Podľa J. Těšinovej a kol. (2011) sa pacient bez náležitých údajov o zdravotnom stave nemôže rozhodnúť, či daný výkon podstúpi alebo nie. Iba v kontexte s dostupnými pravdivými informáciami o zdravotnom stave môže pacient porozumieť účelu a povahe výkonu, rozhodnúť sa pre alternatívu riešenia

9 a najmä zvážiť podstúpenie zákroku s ohľadom na jeho dôsledky a rizika. Tu je však legitímna otázka, či má lekár onkologického pacienta s infaustnou prognózou v plnom rozsahu pravdivo informovať o jeho zdravotnom stave? Povinnosť lekára informovať ho mu vyplýva z viacerých právnych predpisov, napr. z ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. Právnym podkladom inštitútu tzv. terapeutického privilégia je ustanovenie čl. 10 ods. 3 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. Právna úprava sa v slovenskom práve explicitne neupravila, avšak jej úprava de lege ferenda by bola žiaduca. Obdobne na túto situáciu reflektoval v Českej republike nový Občiansky zákonník (ustanovenie 2640 ods. 1 a 2 OZ), podľa ktorého ak by sa tým ohrozil úplne zjavne a vážne zdravotný stav ošetrovaného, môže mu byť vysvetlenie podané v plnom rozsahu dodatočne ako náhle sa už netreba obávať nebezpečenstva. Kedy a ako môže lekár použiť tzv. terapeutické privilégium bez toho, aby neporušil právo pacienta na informácie?

10 Nežádoucí účinky analgetické terapie u seniorů. Matějovská Kubešová H. Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU Brno Je podán přehled výskytu bolesti u seniorů tedy až 50% nemocných žijících ve vlastním prostředí a až 80% seniorů žijících v seniorských institucích. Diagnostika bolesti je komplikovaná u seniorů s kognitivním deficitem, u kterých je nutno usuzovat na přítomnost bolesti z nepřímých známek poklesu chuti k jídlu, poruch spánku, vzestupu tepové frekvence, vzestupu krevního tlaku, výrazu obličeje a zhoršení kognitivního výkonu. Podrobně jsou probrány skupiny analgetik nejčastěji podávaných v současné době seniorům. Stále zůstává v platnosti stupni WHO pro terapii bolesti z prvního stupně je zdůrazněna změna náhledu na paracetamol, který byl donedávna považován za nejméně toxické analgetikum, nicméně kvůli jeho hepatotoxicitě je nyní doporučena maximální denní dávka pro podávání delší než 10 dní 2.5g/24 hod. Jsou zdůrazněny možné nežádoucí vedlejší účinky NSAID specifické pro seniory kromě GIT toxicity také renální selhání, hypertenze, retence tekutin až možnost srdečního selhání. Pozornost je věnována i skupině opioidů slabých i silných.

11 Efektívna metóda liečby obezity. Križanovič F. Alterum Medica S.r.o. Klinika neinvazivnej dignostiky Varsavska 1, Bratislava Pandémia obezity predstavuje vážny zdravotný a spoločenský problém. (Podľa výsledkov programu CINDI v našej populácii má nadváhu 46 % mužov a 36,2 % žien, obezitou trpí 23,3 % mužov a 22,4 % žien, teda cca 50 %, čo sa zhoduje s údajmi ostatnej Európskej populácie.) A pritom práve obezita patrí k ovplyvniteľným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení. V praxi ale stále nepozorujeme dostatok prístupov k obezite v duchu medicíny založenej na dôkazoch. Cieľom prednášky je predstaviť účinný a bezpečný systém redukcie telesnej hmotnosti na úkor tukového tkaniva a prezentácia našich skúseností, zameraná na sledovanie parametrov vypovedajúcich o type a stupni obezity BMI, WHR, percento tuku v tele, množstvo vnútrobrušného tuku, množstvo svalového tkaniva a hodnoty bazálneho meabolizmu. (Diagnostikuje sa pomocou priamej segmentovej viac-frekvenčnej bioelektrickej impedančnej analýzy (DSMF-BIA)). Tento systém redukcie je založený na poznatkoch zákonitostí metabolizmu základných živín bielkovín, tukov a cukrov. Jej princípy boli publikované v roku 1973 profesorom dr. Blackburnom (Harvard v USA), ktorý vypracoval tzv. protokol Protein Sapring Modified Fast (bielkoviny šetriaci modifikovaný pôst) čím bol položený základ ketogénnych diét. Tento systém ketogénnej bielkovinovej diéty spôsobuje chudnutie len na úkor tukového tkaniva so zabezpečením uchovania beztukovej hmoty, teda svalstva. Dodržanie jeho zásad vedie k stabilizácii hmotnosti a predchádza obávanému jojo efektu, tak príznačnému pre iné nízkoenergetické diéty. Tento diétny program je určený pre ľudí s nadhmotnosťou, ako aj pre obéznych (BMI nad 30), kedy už dochádza k narastaniu zdravotných rizík a tých, u ktorých sa už prejavuje syndrom inzulínovej rezistencie (hyperinzulinimus, hyperglykémia), hyperlipoproteinémia s androidnou obezitou, hypertenzia a hirzutizmus. Spolu s fajčením sú to hlavné rizikové faktory aterotrombogenézy, ICHS a cievnych ochorení mozgu. V týchto prípadoch jeho realizáciu zabezpečujeme pod lekárskym dohľadom. Záver: touto prednáškou chceme prispieť k novému pohľadu na diagnostiku a liečbu nadhmotnosti a obezity, a to prezentáciou účinnej a bezpečnej metódy na redukciu hmotnosti, ktorá pôsobí aj u ľudí ktorý už skúsili rôzne redukcie hmotnosti, bez toho aby dosiahli trvalý efekt.

12 Ošetřovatelská péče v seniorských zařízeních Rakouska Kloparová L. (Ústí nad Labem)

13 Specifika péče na jednodenní chirurgii Brázdová J., Krejsta S. ( Nemocnice Blansko)

14 Islám. Co o něm víme? Bačovský F. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Islám je monoteistické náboženství, založené na učení proroka Mohameda v 7. století, jemuž se zjevilo Boží slovo - Korán. Je odlišné od dalších monoteistických náboženství - křesťanství a judaismu. Věřící muslim se musí naprosto podvolit Aláhovi a jeho vůli, což judaismus a křesťanství neuplatňují. Základní prameny islámu je Korán a Sunna. Základní text - Korán - je považován za nezměnnou pravdu, tomu ale neodpovídá různé školy a směry náboženských praktik. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu - pět povinností pravidel uctívání a islámské právo, dotýkající se všech aspektů osobního i společenského života. Rozdělení náboženské obce na dva směry - sunnité a šiítové. Další odlišnosti v těchto směrech a jejich vliv na další vývoj islámu ukazuje životní praxe muslimů v různých zemích. Posvátná místa muslimů - mešita v Mekce a svatyně v Kaabě, které musí každý věřící navštívit jednou za život. Rozvoj islámu do dnešních dnů a jeho současnost. Rozdílnosti náboženských kultur dnešní společnosti a pokus o nastínění její problematiky a chápání.

15 Pilotní projekt mobilní specializované paliativní péče. Sláma O., Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav Brno 78 % Čechů by jednou ráda dožila doma, nikoliv v zdravotnických zařízeních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb. V České republice přitom ročně zemře lidí, 60 % v nemocnici a 9 % v nemocnici dlouhodobé péče. Toto číslo je ve srovnání se západními zeměmi vysoké a neexistuje pro něj přijatelné klinické vysvětlení. Od jara 2014 proto Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny připravovaly pilotní program, který má za cíl ověřit jednak parametry práce mobilních hospiců (bezpečnost a odborná úroveň péče, její přínos pro pacienta) a jednak spočítat náklady na tuto péči a srovnat ji s náklady, které dnes zdravotní pojišťovny hradí za péči o umírající pacienty ve stávajícím systému. Ze zdravotních pojišťoven se na pilotním programu podílí jen VZP. Ostatní zdravotní pojišťovny účast v pilotním projektu odmítly. Od dubna do prosince 2015 bude 350 pojištěnců VZP zařazeno podle klinického protokolu do pilotního programu, tedy do péče jednoho ze 7 mobilních hospiců: u nich budou lékaři a sestry denně detailně zaznamenávat řadu klinických parametrů a hodnotit zdravotní stav a léčebné intervence. Tímto způsobem získáme údaje o objemu poskytované péče a o tom, jestli je péče mobilního hospice pro pacienta přínosem (například, zda se daří účinně bojovat s bolestí, zvracením, delirantními stavy, a dalšími symptomy onemocnění). Na konci pilotního programu bychom měli znát přesné odpovědi na otázky, které zatím jen odhadujeme: V čem může péče mobilních hospiců umírajícím pacientům pomoci? Může zajistit lidem dožití doma ve vyšším počtu, než stávající způsoby hrazené ze zdravotního pojištění? Je pro pacienty bezpečná? Je nákladnější, než dnes pojišťovnami hrazené typy péče o lidi na konci života? Podrobnější informace o pilotním projektu jsou na

16 Indikátory kvality ošetřovatelské péče dekubity. Kazuistika. Dvořáčková I. zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Hradec Králové Proces akreditace, standardizace a implementace programu kontinuálního zvyšování kvality do lůžkových zdravotnických zařízení se pomalu stává běžnou záležitostí, a to i v zařízeních sociální péče. Zvyšování kvality ošetřovatelské péče je součástí obecného programu zvyšování kvality a efektivnosti. Nedílnou součástí celého procesu je stanovení i kvalitních indikátorů kvality, v našem případě pro poskytování ošetřovatelské péče. V ČR nemáme jasně definovanou kvalitní ošetřovatelskou péči, nemáme pro ni stanovené povinné národní ukazatele kvality pro všechna zdravotnická zařízení. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se problematice sledování a kontinuálnímu zvyšování kvality péče věnujeme již řadu let, v říjnu 2014 jsme absolvovali již druhou reakreditaci. Sledováním a vyhodnocováním indikátorů kvality ošetřovatelské péče se věnujeme od roku V příspěvku bude prezentována metodika, výsledky a vize sledování v oblasti dekubitů.

17 Víme jak na dekubity? Kubátová L. vrchní sestra Chirurgické kliniky Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha Dekubity jsou nejčastějším poškozením v rámci ošetřovatelské péče. Vznikají u 3 6% hospitalizovaných pacientů. V ČR je ročně hospitalizací a do zdravotnických zařízení přijímáme 25,6 34,5% pacientů s již vzniklým dekubitem. To je z celkového počtu pacientů. Uvádí se, že v riziku vzniku možného dekubitu je 30 50% pacientů. Bohužel ve většině zdravotnických zařízení se používá přežitá škála Norton scóre. Také vysvětlení jednotlivých položek je personálem vnímáno pokaždé jinak. Jednou z možností, jak tomu předcházet, je neustálá edukace sester nebo celonárodní sjednocení na jinou skórovací škálu. Prevence je jedinou možností. Ale ve většině nemocnic se neprovádí. Je nutné si uvědomit, že léčba je velice nákladná, pro pacienta bolestivá a dlouhodobá. Poškození pacienta dekubitem může být následně řešeno i právně. ÚVN má ucelený program sledování dekubitů. Působí zde skupina pro sledování výskytu dekubitů, sestry konzultantky pro hojení ran a koordinátor týmu je blízkým spolupracovníkem náměstkyně pro nelékařská povolání. Pravidelně společně konzultují nutné úpravy metodických návodů a postupů.

18 Hürtgenova mediastinoskopie. Předběžná zpráva. Šavolt J. 1, Sobotka M. 1, Chasáková D. 8, Kantorová I. 1, Havlíčková J 1 Kocák I. 2, Prášek M. 3, Ráček T. 9, Šnelerová M. 4, Špelda S. 2, Veselý K. 5, Fabian P. 6 a Horváth T. 7,10. 1) Chirurgické odd., Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6-10, Brno (ÚNB). 2) Klinika komplexní onkologické péče Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ), Žlutý kopec 7, Brno 3) Radiologické odd. MOÚ Brno 4) Klinika infekčních chorob FN-Bohunice a LF MU, Jihlavská 20, Brno 5) 1.Patologicko-anatomický ústav, FN u Sv. Anny (FNuSA), Pekařská 53, Staré Brno, Brno 6) Oddělení onkologické patologie MOÚ Brno 7) CBC Vznik, Zahradníkova 2-8, Brno 8) Centrum zobrazovacích metod ÚNB 9) Anesteziologicko resuscitační oddělení ÚNB 10) Chirurgická klinika FN Bohunice a LF MU, Jihlavská 200, Brno Krátký název: HMSC14UN Korespondující autor: MUDr. Jan Šavolt, Chirurgické odd. Úrazové nemocnice, Ponávka 6-10, Brno Telef e- pošta: ÚVOD Videoasistovaná mediastinální lymfadenectomie (VAMLA) je poslední miniinvazivní možností histologizace mediastinální patologie po nevýtěžném vyčerpání jemnějších bronchoskopických postupů anebo součástí hrudně chirurgické operativy spojující výhody miniinvazivní videoasistované torakochirurgie (VATS) s odstraněním VATS nedostupných mediastinálních lymfatik per mediastinoscopiam reprezentující splnění všech požadavků Evropské společnosti hrudních chirurgů (ESTS) na radikalitu intervence spojených s výhodami miniinvazivní chirurgie.vamla navazuje na tradiční standardní vstup do mezihrudí popsaným poprvé Harkinsetem v roce 1954 a popularizovaným Carlensem od r 1959 v Evropě a Ginsbergem osmdesátých letech v USA. Výhodou videomediastinoskopu etablovaného v r Sortinim je vícenásobné zvětšení operačního pole s jeho projekcí na monitoru. To umožňuje dokonalejší preparaci v anatomicky složitém terénu a akcentuje edukační potenciál metody.

19 Posledním zdokonalením vlastního mediastinoskopu je jeho modifikace zavedená v r Linderem a Hürtgenem. Po nastudování operační techniky na pracovišti spolutvůrce rozevíracího mediastinoskopu Martina Hürtgena jsme metodu úspěšně včlenili do rutinní české torakochirurgické praxe v Úrazové nemocnici v Brně na podzim roku Uvádíme první zkušenosti. MATERIÁL A METODY Dva nemocní (pta60 a ptb49) s mediastinální lymfadenopatií nejisté geneze, jejichž transbronchiální resp. transtracheální bronchoskopická diagnostická intervence byla nevýtěžná a jeden pacient (ptc76) po resekci tračníku pro kolorektální adenokarcinom s arteficiální srdeční chlopní léčen se arytmií srdeční, cukrovkou a incipientní chronickou renální insuficiencí po dvoudutinové klasické intervenci pro peridiafragmaticky intratorakálně a intraabdominálně suprahepaticky i infrahepaticky lokalizovanými abscesy u něhož se za tři měsíce od klasické otevřené chirurgické intervence objevila fluktuace v jizvě po pravostranné subkostální laparotomii, jejíž příčinou bylo latero- a suprahepaticky lokalizované depo hnisu, které jsme evakuovali transparietální CT kontrolovanou intraabdominální drenáží laterohepatického prostoru spojenou s incizí v lokální anestezii, následnou intenzivní laváží a antiseptickým obložkováním kavity v břišní stěně a dále paraperikardiálně vpravo lokalizovaný mediastinální absces, jehož radikální evakuaci jsme v daném terénu optimálně miniinvazivně realizovali dolním subxifoidálním vstupem do mezihrudí za cílené a razantní systémové antibiotické léčby. Zbylé dva pacienty pta60 a ptb49 jsme mediastinoskopovali z diagnostické indikace klasickou horní (transjugulární) cestou. K provedení zákroku jsme ve všech případech použili Hürtgenův rozevírací mediastinoskop (HMSC), jehož konstrukce umožňuje pohyb ramen ve dvou rovinách, a to jednoduchým otočením první polohovací hlavice se rozevírají v předozadním a otočením druhé hlavice v sagitálním směru, což znatelně zlepšuje manipulaci v jinak značně stísněném mezihrudí a dovoluje bezpečnou preparaci a právě díky dvourovinnému rozevření ramen HMSC vizualizuje nezvykle široce operační pole. Jedná se o metodu miniinvazivní, prováděnou v celkové anestezii s jednoduchou orotracheální intubací. VÝSLEDKY: Všichni tři muži ve věku 49, 60 a 76 let absolvovali zákrok po obvyklém interním a anesteziologickém předoperačním vyšetření hladce, bez periintervenčních příhod.doba jejich chirurgické hospitalizace představovala 3, 4 a 9 dnů. V diferenciální diagnostice pta60 s ohledem na dlouhodobou profesní expozici inhalačním škodlivinám a kouření cigaret (45y1PPD) jsme pomýšleli jak na potenciální metastazování maligního melanomu excidovaného před 3 lety z kůže v nadbřiší, tak na možné okultní metachronní plicní primum s mízní propagací do mezihrudí. Výsledek histologie byl překvapivý histopatolog uzavřel nález jako metastický adenokarcinomu trávicího traktu s velmi pravděpodobným původem z pankreatu, nebo žaludku. Doplňující gastrofibroskopie shledala (a histologizovala) pouze mírnou chronickou neaktivní gastritidu. Pacient nastoupil systémovou chemoterapii na Klinice komplexní onkologické péče.

20 U ptb49 s klinickým obrazem protrahovaného zánětlivého kataru dýchacího systému s lymfadenopathií horního mezihrudí a pravého plicního hilu prokázanou zobrazovacími metodami / CT hrudníku a celotělovým snímkem pozitronové emisní tomografie u něhož byla nevýtěžná jak klasická bronchoskopická diagnostická intervence tak endobronchiální sonografií kontrolovaná transbronchiální biopsie mediastinálních i hilových lymfatik měl ve všech mízních uzlinách vyňatých z mediastina pouze známky inflamace se sinusovou histiocytozou. Jeho sledování pokračuje a podrobná kontrolní vyšetření včetně imunologického, endokrinologického, bronchoskopického (vč. autofluorescence) a PET/CT jsou plánovány v krátkém časovém horizontu. V mezidobí se vrátil do zaměstnání. Recidivující mediastinální absces v paraperikardiální lokalizaci u polymorbidního ptc76 s arteficiální srdeční chlopní, mikrobiologickým průkazem serratie marcescens a peridiafragmatickým terénem obliterovaným předchozími intervencemi představoval závažnou profesní výzvu. Jedinou cestou k lege artis odpovědi na takovýto typ onemocnění je úzká horizontální multidisciplinární spolupráce napříč celým spektrem vysoce specializovaných zařízení celé aglomerace. Její úspěšné završení představuje potvrzení oprávněnosti i opravdovosti takového počínání, až do té míry, že se žádá připojit: conditio sine qua non. ZÁVĚR: Hürtgenova mediastinoskopie představuje diagnostický i léčebný přínos. Jeví se jako bezpečná a elegantní jak v horním tak i dolním přístupu. Ve vybraných speciálních indikacích je zřejmě nezastupitelná. Klíčová slova: Hrudní chirurgie, diagnostika, léčba, mediastinoskopie, videoasistovaná mediastinální lymfadenektomie - VAMLA.

21 Elektroimpedančná mamografia v rannej diagnostike carcinomu in situ (CIS). Jusko P. Alterum Medica S.r.o. Klinika neinvazivnej dignostiky Varsavska 1, Bratislava Rakovina prsníka (karcinóm prsníka) je najčastejším zhubným ochorením u žien na Slovensku. Ročne pribudne okolo 2000 novo diagnostikovaných prípadov. Je však zároveň jedným z najliečiteľnejších druhov onkologického ochorenia, najmä pokiaľ je diagnostikovaná včas (až 90% prípadov). Vývoj priniesol novú možnosť diagnostiky mliečnej žľazy, a to pomocou elektroimpedančnej mamografie. Metóda elektroimpedančnej mamografie dnes predstavuje vhodnú skríningovú metódu pre odhaľovanie ranných štádií vývoja nádoru prakticky bez obmedzenia veku. Vyšetrenie nie je sprevádzané takými nepriaznivými sprievodnými javmi a obmedzeniami, ktoré sú typické pre klasickú mamografiu (mechanické stlačenie a ožiarenie prsníka, obmedzenie vekom z dôvodu denzity, hormonálne obmedzenie BRCA1/BRCA2, atď ). Cieľom prednášky je poukázať na výhody metódy. Výhody nielen v jej neškodnosti na ľudský organizmus, ale aj jej finančnej či priestorovej dostupnosti. Prezentovať metódu, ako sa určité anomálie na EI mamografii zobrazujú a ich porovnanie so známymi používanými metódami (USG, RTG mamografia) v diagnostike zhubných a nezhubných nádorov prsníka. Samotným princípom identifikácie je zmena vodivosti jednotlivých tkanív (buniek) vytvárajúcich charakteristickú štruktúru prsníka pod vplyvom stresora. Karcinóm in situ na mieste predstavuje nádor v jeho počiatočnom štádiu vývoja, ktorý je RTG mamografiou prakticky neidentifikovateľný z dôvodu jeho veľkosti a často krát aj pre denzitu tkanív prsníka. V mliečnej žľaze sa CIS najčastejšie objavuje v duktálnych prietokoch prsníka alebo lobulárnom parenchýme. Nádorová bunka využívajúc glykolýzu pri tvorbe energetickej molekuly ATP zároveň produkuje ako vedľajší metabolit kyselinu mliečnu. Následne, kyselina mliečna disociuje, čím spôsobí zmenu ph v intra- a extra- celulárnom prostredí nádoru t.j. vodivosť samého novovznikajúceho ložiska nádorového bujnenia. Neidentifikovateľný inými metódami malý počet nádorových buniek dokáže vyprodukovať dostatočné množstvo kyseliny, ktoré postačuje na identifikáciu ložiska nádoru v štádiu in situ elektroimpedančnou metódou. Záver: Touto prednáškou chceme prispieť k zvýšenej informovanosti o jednej z nových metód včasných odhalení anomálií v mliečnej žlaze. Predstavíme novú zobrazovaciu metódu, ktorá umožňuje rekonštruovať trojrozmerné rozdelenie elektrickej vodivosti (vo forme tomografických rezov v rôznej hĺbke) a takto získať kvalitnejšie a detailnejšie zobrazenia. Používaná schéma meraní robí výsledky vizualizácie prakticky necitlivými voči stavu povrchu pokožky.

22 Neinvazívny analyzátor krvi pre skríningovú analýzu patológii. Jusko P. Alterum Medica S.r.o. Klinika neinvazivnej dignostiky Varsavska 1, Bratislava Historicky sme si zvykli na skutočnosť, že výsledky z krvného rozboru môžeme získať iba metódami in vitro t.j. v skúmavke. Avšak veda v posledných desaťročiach napreduje neuveriteľnými evolučnými skokmi dopredu. Technickoevolučný skok z konca XX. storočia umožnil vznik nových neinvazívnych ex a in vivo metód, ktoré postupne nachádzajú svoje uplatnenie v medicínskej praxi. Cieľom prednášky je predstaviť novú in vivo metódu merania parametrov krvi na základe kvantifikácie nameraných termodynamických hodnôt tela pomocou reologických rovníc. Ak vezmeme do úvahy teóriu vývoja akejkoľvek patológie, počiatočný stav definujeme ako proces, pri ktorom je možno identifikovať len zmeny na úrovní koncentrácii jednotlivých atómov-iónov-molekúl, ktorý postupne prerastá do morfologických zmien. Princíp merania prístroja je založený na patentovanej metodike rozloženia biochemických charakteristík krvi, ktoré korelujú s parametrami krvného prietoku a systému enzýmov. Neinvazívny analyzátor krvi AMP/ANESA dnes umožňuje zmerať 131 parametrov. Tieto jednotlivé parametre analyzátora nám zobrazujú stav hodnôt imunity, iónového stavu, pečene, pľúc, obličiek, pankreasu, atď Z jednotlivých nameraných parametrov možno zostaviť matrice patológii a štatistickými metódami overiť ich kvalitatívnu a kvantitatívnu výpovednú hodnotu vo vzťahu k fyziologickému stavu organizmu. Metódu používame od r.2006 a bola použitá na viac ako 8000 klientov a pacientov. Záver: Neinvazívny analyzátor krvi AMP/ANESA je teda predurčený na skríning pacientov, ktorý v mnohých prípadoch umožňuje už od samotného počiatku špecializovaný prístup k riešeniu problémov daného pacienta. Samotnú možnosť existencie ex a in vivo metód predurčuje AMP/ANES-u k novému pohľadu na ľudský organizmus, ktorý definuje ľudský organizmus ako otvorený termodynamický systém vymieňajúci si s okolím energiu (teplo), hmotu (jedlo, voda, vzduch) a informáciu (senzory).

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Zdeněk Kala Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Fakultní nemocnice

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha výsledky prvního roku práce Kopecký, Rusinová, Čepelíková, Kadlecová, Kusová, Strížová, Matějková, Červenková paliativni.pece@vfn.cz Konziliární tým Edukační

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákon ), resp. dle 1, písm. a) d) vyhlášky č. 232/2012 Sb. Identifikace zakázky:

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Ladislav Plánka Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP Fakultní nemocnice Brno Konference DRG Restart 2016 9. 11. 2016 Nevýhody

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky Příloha č. 7 Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele na všechny části zakázky: - součástí nabídkové

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby Petra Holečková Onkologický pacient Modality onkologické léčby Lokální Chirurgická léčba Radioterapie Systémová Chemoterapie Hormonální léčba Cílená

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

První pomoc a primární péče u termického úrazu

První pomoc a primární péče u termického úrazu První pomoc a primární péče u termického úrazu MUDr. L. Brož Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV Praha PATOFYZIOLOGIE POPÁLENINOVÉHO ŠOKU JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ PROCES OBĚHOVÉ A MIKROCIRKULAČNÍ

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita péče z hlediska N 1 Definována podle toho, co od nás zdravotníků N očekává důležitým ohledem je dg. Nemocného Determinující

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více