KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 29.5. 30.5.2015 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika"

Transkript

1

2 KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Pořadatelé akce: Petřivalského nadace, NMB Letovice p.o., KPS ČCHS, ČAS, Fondazione Rosa Gallo. Organizátor akce: Petřivalského nadace ve spolupráci s NMB Letovice, p.o. Odborný garant: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc. Všeobecná část Interdisciplinární následná a geriatrická péče Chirurgická část Praktická proktologie návody a postupy

3 Všeobecná část - Interdisciplinární následná a geriatrická péče Pátek Zahájení s kulturním programem, zdravice hostů SEKCE A Program pro sál č. 1: Předsednictvo: Matějovská H., Benedikovičová A., Souček M Souček M. (Brno): Většina hypertenzních pacientů nedosahuje cílených hodnot můžeme to zlepšit? 9.50 Benedikovičová A. (Trnava): Infaustná prognóza: právo pacienta na informácie verzus terapeutické privilégium Matějovská Kubešová H. (Brno): Nežádoucí účinky analgetické terapie u seniorů Križanovič F. (Bratislava): Efektívna metóda liečby obezity Kloparová L. ( Ústí n.l.): Ošetřovatelská péče v seniorských zařízeních Rakouska Brázdová J., Krejsta S. ( Blansko): Specifika péče na jednodenní chirurgii Bačovský F. (Letovice): Islám. Co o něm víme? Sláma O. (Brno): Pilotní projekt mobilní specializované paliativní péče Dvořáčková I. (Hradec Králové): Indikátory kvality ošetřovatelské péče - dekubity. Kazuistika Kubátová L. (Praha): Víme jak na dekubity? hod přestávka na oběd Předsednictvo: Križanovič F., Horváth T., Lýčková M Šavolt J. (Brno): Hürtgenova mediastinoskopie. Předběžná zpráva Križanovič F., Janský P., Jusko P. (Bratislava): Elektroimpedančná mamografia v rannej diagnostike carcinomu in situ (CIS) Križanovič F., Janský P., Mrenková L. (Bratislava): Neinvazívny analyzátor krvi pre skríningovú analýzu patológii Križanovič F., Janský P., Jusko P. (Bratislava): PLASON exogénny generátor oxidu dusnáteho a jeho použitie v klinickej praxi Rutarová (Brno): Mobilní mediastinoskopický set Horváth T. (Brno): Fotodynamická léčba (PDT anno XV) Sobotka M. (Brno): Prospektivní databáze Mezinárodní asociace pro studium plicní rakoviny (IASLC) Portlová E. (Letovice): Pohled pacienta a pohled sestry na kvalitu života pacientů Nováková S. (Ústí nad Labem): Poručíme větru dešti? Kenezová M. (Ústí nad Labem): Vzpomínáte si? Ukončení odborné části Společenský večer: Agrocentrum Ohrada, Vísky u Letovic ( doprava zajištěna).

4 Pátek Chirurgická část - koloproktologie SEKCE B Program pro sál č. 2: Předsednictvo: Hoch J., Horák L., Korček J Kachlík D. (Praha): Anatomický pohled na inervaci konečníku Hoch J. (Praha): Kritické komplikace specifického střevního zánětu Svatoň R. (Brno): Ambulantní léčba divertikulitidy Ducháč V. (Praha): Kasuistika - Syfilitická proktitis Ducháč V. (Praha): Anální Inkontinence: principy pozdní rekonstrukce po závažném porodním poranění Grolich T. (Brno): Transanální totální mezorektální excize naše zkušenosti Korček J. (Nitra) : Stating PN TML and its utilization in the diagnostics and in surgical therapy of the anal incontinence Korček J. (Nitra): S.T.A.R.R. procedure little bit alternatively Hrabcová J. (Ivančice): Divertikulóza tenkého střeva, léčba hod přestávka na oběd Předsednictvo: Hoch J., Ducháč V., Skřička T Breberina M. S., Breberina N.M., Pertović T., Radovanović Z., Jovanović S. Dobanovački D. (Novi Sad): The Contribution of Czech Doctors to the Beginnings of Serbian Medicine Sotona O., Örhalmi J. (Hradec Králové): Konvenční a nekonvenční operace hemoroidů Horák L. (Kosmonosy): Ulcus simplex recti, pohled chirurga Horák L. (Kosmonosy): Recidiva po Longově operaci Gupta P. (Indie), Skřička T. (Brno): 20leté zkušenosti s ambulantní léčbou hemoroidů Hrabcová J. (Ivančice): Traumatická perforace tenkého střeva a tupé poranění břicha Ukončení odborné části Společenský večer: Agrocentrum Ohrada, Vísky u Letovic ( doprava zajištěna).

5 Všeobecná část chronické rány, stomie a stomici Sobota SEKCE C Předsednictvo: Danaj M., Surá Z., Otradovcová I Danaj M. (Trnava): Infekcie protéz po cievnych rekonštrukčných výkonoch Polák A.: (Brno): Psychologické aspekty ošetřovatelského přístupu Kloparová L.(Ústí n.l.): Péče o agresivního klienta v seniorském ošetřovatelském zařízení Antonová M. (Brno): Historie stomií Lúčan J.: (Martin): História Slovenského združenia stomikov SLOVILCO Otradovcová I. (Praha): Stomie - stále aktuální téma? Ředinová M. ( Praha): Život bez omezení. 8. světový den stomiků WOD Dluhá B. (Trnava): Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s diabeticou nohou Pokojová R. (Brno): Role sestry ve farmakoterapii Bencko V., Schneiderová M. (Praha): Odmítání očkování a jeho role v prevenci nemocí Eysseltová R. ( Brno): Můžeme být lepší? Diskuse Závěr kongresu

6 Většina hypertenzních pacientů nedosahuje cílových hodnot můžeme to zlepšit? Souček M. II. interní klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 70% léčených hypertoniků nedosáhne cílových hodnot krevního tlaku (TK), tj. pod 140/90 mm Hg. Proč tomu tak je? Jednak je možná chyba na straně lékaře při výběru léků, jednak na straně pacienta, který nedodržuje léčebný režim. Rezistentní hypertenze se vyskytuje pouze v 7-9%. Doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze z roku 2012 zdůraznila nutnost dosažení cílových hodnot krevního tlaku, a to většinou s využitím kombinace antihypertenziv. Ve velkých klinických studiích bylo monoterapií kontroly hypertenze dosaženo u % nemocných. Nedosáhneme-li normalizace krevního tlaku monoterapií, je vhodnější kombinovat lék s antihypertenzivem jiné třídy než zvyšováním dávky monoterapie. Nedávná metaanalýza 42 studií ukázala, že kombinace jakýchkoliv dvou lékových skupin vede k účinnější kontrole krevního tlaku než zdvojnásobení dávky jediného preparátu. Zvýšení dávky může vést častěji ke vzniku výraznějších nežádoucích účinků léku. Proto je vhodné využít pro léčbu fixní kombinace. Kombinace antihypertenziv z tříd s rozdílným, vzájemně se doplňujícím, mechanismem účinku může lépe snížit TK a současně vyřadit fyziologické regulační mechanismy působící proti účinku terapie. Z hlediska dalších rizikových faktorů u pacientů s hypertenzí je třeba sledovat i ovlivnění metabolických rizikových faktorů. Evropská doporučení z roku 2013 zdůrazňují důležitost individuálního přístupu s terapií přímo na míru, zejména v situaci zvýšeného kardiovaskulárního a metabolického rizika. Kombinační léčbu 2 antihypertenzivy v nižší dávce anebo fixní kombinaci upřednostňujeme při zahajování farmakologické léčby, pokud iniciální hodnoty TK jsou 160a/nebo100 mm Hg a více anebo pokud jsou cílové hodnoty TK kolem 130/80 mm Hg: Výhodné kombinace: ACE inhibitor s diuretikem AT1-blokátor s diuretikem ACE inhibitor s blokátorem kalciového kanálu AT1-blokátor s blokátorem kalciového kanálu

7 v současné době přichází do klinické praxe první fixní kombinace tří antihypertenziv ve složení inhibitor ACE perindopril BKK amlodipin diuretikum indapamid. Hlavním přínosem této fixní kombinace tří antihypertenziv je podstatné zjednodušení léčebného schématu u pacientů, kteří již užívají kombinaci tří a více antihypertenziv. Možnost užívat pouze jednu tabletu místo tří je jednoznačně cestou k lepší compliance pacientů s léčbou a také pravděpodobně ke snížení výskytu nežádoucích účinku díky synergii jednotlivých složek a následně také k lepší kontrole krevního tlaku. Závěrem je třeba zdůraznit, že rozsáhlejší používání kombinované léčby povede k lepší kontrole hypertenze a tím i ke snížení koronárních a cévních příhod. Vhodná kombinační léčba přinesla pozitivní účinky také na metabolické parametry.

8 Infaustná prognóza: právo pacienta na informácie verzus terapeutické privilégium. Benedikovičová A. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra verejného zdravotníctva Trnava Slovenská republika Článok 10 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne), podľa ktorého má každý (pacient) právo na všetky informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu, resp. prianie nebyť o ňom informovaný, sa premietol aj do vnútroštátnej legislatívy Slovenskej republiky. Právo pacienta na informácie o jeho zdravotnom stave a na informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti sú zakotvené v ustanovení 11 ods. 9 písm. b) a c) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S právom pacienta na informácie je úzko spojený právny inštitút poučenia a informovaného súhlasu. Jeho základná právna úprava je obsiahnutá v ustanovení 6 zákona č. 576/2004 Z. z. I. Humeník (2011) uvádza, že právo na informácie o povahe poskytovanej starostlivosti je verejnosťou vnímané asi najsilnejšie spomedzi práv, ktoré pacient pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má. Je to odôvodnené tým, že každý zdravotný výkon sa bytostne dotýka osoby pacienta, a preto má pacient legitímne právo poznať, čo sa s ním "deje", aké sú dôvody na zvolenie toho -ktorého zásahu a aký výsledok môže očakávať. Podľa J. Těšinovej a kol. (2011) sa pacient bez náležitých údajov o zdravotnom stave nemôže rozhodnúť, či daný výkon podstúpi alebo nie. Iba v kontexte s dostupnými pravdivými informáciami o zdravotnom stave môže pacient porozumieť účelu a povahe výkonu, rozhodnúť sa pre alternatívu riešenia

9 a najmä zvážiť podstúpenie zákroku s ohľadom na jeho dôsledky a rizika. Tu je však legitímna otázka, či má lekár onkologického pacienta s infaustnou prognózou v plnom rozsahu pravdivo informovať o jeho zdravotnom stave? Povinnosť lekára informovať ho mu vyplýva z viacerých právnych predpisov, napr. z ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. Právnym podkladom inštitútu tzv. terapeutického privilégia je ustanovenie čl. 10 ods. 3 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. Právna úprava sa v slovenskom práve explicitne neupravila, avšak jej úprava de lege ferenda by bola žiaduca. Obdobne na túto situáciu reflektoval v Českej republike nový Občiansky zákonník (ustanovenie 2640 ods. 1 a 2 OZ), podľa ktorého ak by sa tým ohrozil úplne zjavne a vážne zdravotný stav ošetrovaného, môže mu byť vysvetlenie podané v plnom rozsahu dodatočne ako náhle sa už netreba obávať nebezpečenstva. Kedy a ako môže lekár použiť tzv. terapeutické privilégium bez toho, aby neporušil právo pacienta na informácie?

10 Nežádoucí účinky analgetické terapie u seniorů. Matějovská Kubešová H. Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU Brno Je podán přehled výskytu bolesti u seniorů tedy až 50% nemocných žijících ve vlastním prostředí a až 80% seniorů žijících v seniorských institucích. Diagnostika bolesti je komplikovaná u seniorů s kognitivním deficitem, u kterých je nutno usuzovat na přítomnost bolesti z nepřímých známek poklesu chuti k jídlu, poruch spánku, vzestupu tepové frekvence, vzestupu krevního tlaku, výrazu obličeje a zhoršení kognitivního výkonu. Podrobně jsou probrány skupiny analgetik nejčastěji podávaných v současné době seniorům. Stále zůstává v platnosti stupni WHO pro terapii bolesti z prvního stupně je zdůrazněna změna náhledu na paracetamol, který byl donedávna považován za nejméně toxické analgetikum, nicméně kvůli jeho hepatotoxicitě je nyní doporučena maximální denní dávka pro podávání delší než 10 dní 2.5g/24 hod. Jsou zdůrazněny možné nežádoucí vedlejší účinky NSAID specifické pro seniory kromě GIT toxicity také renální selhání, hypertenze, retence tekutin až možnost srdečního selhání. Pozornost je věnována i skupině opioidů slabých i silných.

11 Efektívna metóda liečby obezity. Križanovič F. Alterum Medica S.r.o. Klinika neinvazivnej dignostiky Varsavska 1, Bratislava Pandémia obezity predstavuje vážny zdravotný a spoločenský problém. (Podľa výsledkov programu CINDI v našej populácii má nadváhu 46 % mužov a 36,2 % žien, obezitou trpí 23,3 % mužov a 22,4 % žien, teda cca 50 %, čo sa zhoduje s údajmi ostatnej Európskej populácie.) A pritom práve obezita patrí k ovplyvniteľným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení. V praxi ale stále nepozorujeme dostatok prístupov k obezite v duchu medicíny založenej na dôkazoch. Cieľom prednášky je predstaviť účinný a bezpečný systém redukcie telesnej hmotnosti na úkor tukového tkaniva a prezentácia našich skúseností, zameraná na sledovanie parametrov vypovedajúcich o type a stupni obezity BMI, WHR, percento tuku v tele, množstvo vnútrobrušného tuku, množstvo svalového tkaniva a hodnoty bazálneho meabolizmu. (Diagnostikuje sa pomocou priamej segmentovej viac-frekvenčnej bioelektrickej impedančnej analýzy (DSMF-BIA)). Tento systém redukcie je založený na poznatkoch zákonitostí metabolizmu základných živín bielkovín, tukov a cukrov. Jej princípy boli publikované v roku 1973 profesorom dr. Blackburnom (Harvard v USA), ktorý vypracoval tzv. protokol Protein Sapring Modified Fast (bielkoviny šetriaci modifikovaný pôst) čím bol položený základ ketogénnych diét. Tento systém ketogénnej bielkovinovej diéty spôsobuje chudnutie len na úkor tukového tkaniva so zabezpečením uchovania beztukovej hmoty, teda svalstva. Dodržanie jeho zásad vedie k stabilizácii hmotnosti a predchádza obávanému jojo efektu, tak príznačnému pre iné nízkoenergetické diéty. Tento diétny program je určený pre ľudí s nadhmotnosťou, ako aj pre obéznych (BMI nad 30), kedy už dochádza k narastaniu zdravotných rizík a tých, u ktorých sa už prejavuje syndrom inzulínovej rezistencie (hyperinzulinimus, hyperglykémia), hyperlipoproteinémia s androidnou obezitou, hypertenzia a hirzutizmus. Spolu s fajčením sú to hlavné rizikové faktory aterotrombogenézy, ICHS a cievnych ochorení mozgu. V týchto prípadoch jeho realizáciu zabezpečujeme pod lekárskym dohľadom. Záver: touto prednáškou chceme prispieť k novému pohľadu na diagnostiku a liečbu nadhmotnosti a obezity, a to prezentáciou účinnej a bezpečnej metódy na redukciu hmotnosti, ktorá pôsobí aj u ľudí ktorý už skúsili rôzne redukcie hmotnosti, bez toho aby dosiahli trvalý efekt.

12 Ošetřovatelská péče v seniorských zařízeních Rakouska Kloparová L. (Ústí nad Labem)

13 Specifika péče na jednodenní chirurgii Brázdová J., Krejsta S. ( Nemocnice Blansko)

14 Islám. Co o něm víme? Bačovský F. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Islám je monoteistické náboženství, založené na učení proroka Mohameda v 7. století, jemuž se zjevilo Boží slovo - Korán. Je odlišné od dalších monoteistických náboženství - křesťanství a judaismu. Věřící muslim se musí naprosto podvolit Aláhovi a jeho vůli, což judaismus a křesťanství neuplatňují. Základní prameny islámu je Korán a Sunna. Základní text - Korán - je považován za nezměnnou pravdu, tomu ale neodpovídá různé školy a směry náboženských praktik. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu - pět povinností pravidel uctívání a islámské právo, dotýkající se všech aspektů osobního i společenského života. Rozdělení náboženské obce na dva směry - sunnité a šiítové. Další odlišnosti v těchto směrech a jejich vliv na další vývoj islámu ukazuje životní praxe muslimů v různých zemích. Posvátná místa muslimů - mešita v Mekce a svatyně v Kaabě, které musí každý věřící navštívit jednou za život. Rozvoj islámu do dnešních dnů a jeho současnost. Rozdílnosti náboženských kultur dnešní společnosti a pokus o nastínění její problematiky a chápání.

15 Pilotní projekt mobilní specializované paliativní péče. Sláma O., Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav Brno 78 % Čechů by jednou ráda dožila doma, nikoliv v zdravotnických zařízeních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb. V České republice přitom ročně zemře lidí, 60 % v nemocnici a 9 % v nemocnici dlouhodobé péče. Toto číslo je ve srovnání se západními zeměmi vysoké a neexistuje pro něj přijatelné klinické vysvětlení. Od jara 2014 proto Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny připravovaly pilotní program, který má za cíl ověřit jednak parametry práce mobilních hospiců (bezpečnost a odborná úroveň péče, její přínos pro pacienta) a jednak spočítat náklady na tuto péči a srovnat ji s náklady, které dnes zdravotní pojišťovny hradí za péči o umírající pacienty ve stávajícím systému. Ze zdravotních pojišťoven se na pilotním programu podílí jen VZP. Ostatní zdravotní pojišťovny účast v pilotním projektu odmítly. Od dubna do prosince 2015 bude 350 pojištěnců VZP zařazeno podle klinického protokolu do pilotního programu, tedy do péče jednoho ze 7 mobilních hospiců: u nich budou lékaři a sestry denně detailně zaznamenávat řadu klinických parametrů a hodnotit zdravotní stav a léčebné intervence. Tímto způsobem získáme údaje o objemu poskytované péče a o tom, jestli je péče mobilního hospice pro pacienta přínosem (například, zda se daří účinně bojovat s bolestí, zvracením, delirantními stavy, a dalšími symptomy onemocnění). Na konci pilotního programu bychom měli znát přesné odpovědi na otázky, které zatím jen odhadujeme: V čem může péče mobilních hospiců umírajícím pacientům pomoci? Může zajistit lidem dožití doma ve vyšším počtu, než stávající způsoby hrazené ze zdravotního pojištění? Je pro pacienty bezpečná? Je nákladnější, než dnes pojišťovnami hrazené typy péče o lidi na konci života? Podrobnější informace o pilotním projektu jsou na

16 Indikátory kvality ošetřovatelské péče dekubity. Kazuistika. Dvořáčková I. zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Hradec Králové Proces akreditace, standardizace a implementace programu kontinuálního zvyšování kvality do lůžkových zdravotnických zařízení se pomalu stává běžnou záležitostí, a to i v zařízeních sociální péče. Zvyšování kvality ošetřovatelské péče je součástí obecného programu zvyšování kvality a efektivnosti. Nedílnou součástí celého procesu je stanovení i kvalitních indikátorů kvality, v našem případě pro poskytování ošetřovatelské péče. V ČR nemáme jasně definovanou kvalitní ošetřovatelskou péči, nemáme pro ni stanovené povinné národní ukazatele kvality pro všechna zdravotnická zařízení. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se problematice sledování a kontinuálnímu zvyšování kvality péče věnujeme již řadu let, v říjnu 2014 jsme absolvovali již druhou reakreditaci. Sledováním a vyhodnocováním indikátorů kvality ošetřovatelské péče se věnujeme od roku V příspěvku bude prezentována metodika, výsledky a vize sledování v oblasti dekubitů.

17 Víme jak na dekubity? Kubátová L. vrchní sestra Chirurgické kliniky Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha Dekubity jsou nejčastějším poškozením v rámci ošetřovatelské péče. Vznikají u 3 6% hospitalizovaných pacientů. V ČR je ročně hospitalizací a do zdravotnických zařízení přijímáme 25,6 34,5% pacientů s již vzniklým dekubitem. To je z celkového počtu pacientů. Uvádí se, že v riziku vzniku možného dekubitu je 30 50% pacientů. Bohužel ve většině zdravotnických zařízení se používá přežitá škála Norton scóre. Také vysvětlení jednotlivých položek je personálem vnímáno pokaždé jinak. Jednou z možností, jak tomu předcházet, je neustálá edukace sester nebo celonárodní sjednocení na jinou skórovací škálu. Prevence je jedinou možností. Ale ve většině nemocnic se neprovádí. Je nutné si uvědomit, že léčba je velice nákladná, pro pacienta bolestivá a dlouhodobá. Poškození pacienta dekubitem může být následně řešeno i právně. ÚVN má ucelený program sledování dekubitů. Působí zde skupina pro sledování výskytu dekubitů, sestry konzultantky pro hojení ran a koordinátor týmu je blízkým spolupracovníkem náměstkyně pro nelékařská povolání. Pravidelně společně konzultují nutné úpravy metodických návodů a postupů.

18 Hürtgenova mediastinoskopie. Předběžná zpráva. Šavolt J. 1, Sobotka M. 1, Chasáková D. 8, Kantorová I. 1, Havlíčková J 1 Kocák I. 2, Prášek M. 3, Ráček T. 9, Šnelerová M. 4, Špelda S. 2, Veselý K. 5, Fabian P. 6 a Horváth T. 7,10. 1) Chirurgické odd., Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6-10, Brno (ÚNB). 2) Klinika komplexní onkologické péče Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ), Žlutý kopec 7, Brno 3) Radiologické odd. MOÚ Brno 4) Klinika infekčních chorob FN-Bohunice a LF MU, Jihlavská 20, Brno 5) 1.Patologicko-anatomický ústav, FN u Sv. Anny (FNuSA), Pekařská 53, Staré Brno, Brno 6) Oddělení onkologické patologie MOÚ Brno 7) CBC Vznik, Zahradníkova 2-8, Brno 8) Centrum zobrazovacích metod ÚNB 9) Anesteziologicko resuscitační oddělení ÚNB 10) Chirurgická klinika FN Bohunice a LF MU, Jihlavská 200, Brno Krátký název: HMSC14UN Korespondující autor: MUDr. Jan Šavolt, Chirurgické odd. Úrazové nemocnice, Ponávka 6-10, Brno Telef e- pošta: ÚVOD Videoasistovaná mediastinální lymfadenectomie (VAMLA) je poslední miniinvazivní možností histologizace mediastinální patologie po nevýtěžném vyčerpání jemnějších bronchoskopických postupů anebo součástí hrudně chirurgické operativy spojující výhody miniinvazivní videoasistované torakochirurgie (VATS) s odstraněním VATS nedostupných mediastinálních lymfatik per mediastinoscopiam reprezentující splnění všech požadavků Evropské společnosti hrudních chirurgů (ESTS) na radikalitu intervence spojených s výhodami miniinvazivní chirurgie.vamla navazuje na tradiční standardní vstup do mezihrudí popsaným poprvé Harkinsetem v roce 1954 a popularizovaným Carlensem od r 1959 v Evropě a Ginsbergem osmdesátých letech v USA. Výhodou videomediastinoskopu etablovaného v r Sortinim je vícenásobné zvětšení operačního pole s jeho projekcí na monitoru. To umožňuje dokonalejší preparaci v anatomicky složitém terénu a akcentuje edukační potenciál metody.

19 Posledním zdokonalením vlastního mediastinoskopu je jeho modifikace zavedená v r Linderem a Hürtgenem. Po nastudování operační techniky na pracovišti spolutvůrce rozevíracího mediastinoskopu Martina Hürtgena jsme metodu úspěšně včlenili do rutinní české torakochirurgické praxe v Úrazové nemocnici v Brně na podzim roku Uvádíme první zkušenosti. MATERIÁL A METODY Dva nemocní (pta60 a ptb49) s mediastinální lymfadenopatií nejisté geneze, jejichž transbronchiální resp. transtracheální bronchoskopická diagnostická intervence byla nevýtěžná a jeden pacient (ptc76) po resekci tračníku pro kolorektální adenokarcinom s arteficiální srdeční chlopní léčen se arytmií srdeční, cukrovkou a incipientní chronickou renální insuficiencí po dvoudutinové klasické intervenci pro peridiafragmaticky intratorakálně a intraabdominálně suprahepaticky i infrahepaticky lokalizovanými abscesy u něhož se za tři měsíce od klasické otevřené chirurgické intervence objevila fluktuace v jizvě po pravostranné subkostální laparotomii, jejíž příčinou bylo latero- a suprahepaticky lokalizované depo hnisu, které jsme evakuovali transparietální CT kontrolovanou intraabdominální drenáží laterohepatického prostoru spojenou s incizí v lokální anestezii, následnou intenzivní laváží a antiseptickým obložkováním kavity v břišní stěně a dále paraperikardiálně vpravo lokalizovaný mediastinální absces, jehož radikální evakuaci jsme v daném terénu optimálně miniinvazivně realizovali dolním subxifoidálním vstupem do mezihrudí za cílené a razantní systémové antibiotické léčby. Zbylé dva pacienty pta60 a ptb49 jsme mediastinoskopovali z diagnostické indikace klasickou horní (transjugulární) cestou. K provedení zákroku jsme ve všech případech použili Hürtgenův rozevírací mediastinoskop (HMSC), jehož konstrukce umožňuje pohyb ramen ve dvou rovinách, a to jednoduchým otočením první polohovací hlavice se rozevírají v předozadním a otočením druhé hlavice v sagitálním směru, což znatelně zlepšuje manipulaci v jinak značně stísněném mezihrudí a dovoluje bezpečnou preparaci a právě díky dvourovinnému rozevření ramen HMSC vizualizuje nezvykle široce operační pole. Jedná se o metodu miniinvazivní, prováděnou v celkové anestezii s jednoduchou orotracheální intubací. VÝSLEDKY: Všichni tři muži ve věku 49, 60 a 76 let absolvovali zákrok po obvyklém interním a anesteziologickém předoperačním vyšetření hladce, bez periintervenčních příhod.doba jejich chirurgické hospitalizace představovala 3, 4 a 9 dnů. V diferenciální diagnostice pta60 s ohledem na dlouhodobou profesní expozici inhalačním škodlivinám a kouření cigaret (45y1PPD) jsme pomýšleli jak na potenciální metastazování maligního melanomu excidovaného před 3 lety z kůže v nadbřiší, tak na možné okultní metachronní plicní primum s mízní propagací do mezihrudí. Výsledek histologie byl překvapivý histopatolog uzavřel nález jako metastický adenokarcinomu trávicího traktu s velmi pravděpodobným původem z pankreatu, nebo žaludku. Doplňující gastrofibroskopie shledala (a histologizovala) pouze mírnou chronickou neaktivní gastritidu. Pacient nastoupil systémovou chemoterapii na Klinice komplexní onkologické péče.

20 U ptb49 s klinickým obrazem protrahovaného zánětlivého kataru dýchacího systému s lymfadenopathií horního mezihrudí a pravého plicního hilu prokázanou zobrazovacími metodami / CT hrudníku a celotělovým snímkem pozitronové emisní tomografie u něhož byla nevýtěžná jak klasická bronchoskopická diagnostická intervence tak endobronchiální sonografií kontrolovaná transbronchiální biopsie mediastinálních i hilových lymfatik měl ve všech mízních uzlinách vyňatých z mediastina pouze známky inflamace se sinusovou histiocytozou. Jeho sledování pokračuje a podrobná kontrolní vyšetření včetně imunologického, endokrinologického, bronchoskopického (vč. autofluorescence) a PET/CT jsou plánovány v krátkém časovém horizontu. V mezidobí se vrátil do zaměstnání. Recidivující mediastinální absces v paraperikardiální lokalizaci u polymorbidního ptc76 s arteficiální srdeční chlopní, mikrobiologickým průkazem serratie marcescens a peridiafragmatickým terénem obliterovaným předchozími intervencemi představoval závažnou profesní výzvu. Jedinou cestou k lege artis odpovědi na takovýto typ onemocnění je úzká horizontální multidisciplinární spolupráce napříč celým spektrem vysoce specializovaných zařízení celé aglomerace. Její úspěšné završení představuje potvrzení oprávněnosti i opravdovosti takového počínání, až do té míry, že se žádá připojit: conditio sine qua non. ZÁVĚR: Hürtgenova mediastinoskopie představuje diagnostický i léčebný přínos. Jeví se jako bezpečná a elegantní jak v horním tak i dolním přístupu. Ve vybraných speciálních indikacích je zřejmě nezastupitelná. Klíčová slova: Hrudní chirurgie, diagnostika, léčba, mediastinoskopie, videoasistovaná mediastinální lymfadenektomie - VAMLA.

21 Elektroimpedančná mamografia v rannej diagnostike carcinomu in situ (CIS). Jusko P. Alterum Medica S.r.o. Klinika neinvazivnej dignostiky Varsavska 1, Bratislava Rakovina prsníka (karcinóm prsníka) je najčastejším zhubným ochorením u žien na Slovensku. Ročne pribudne okolo 2000 novo diagnostikovaných prípadov. Je však zároveň jedným z najliečiteľnejších druhov onkologického ochorenia, najmä pokiaľ je diagnostikovaná včas (až 90% prípadov). Vývoj priniesol novú možnosť diagnostiky mliečnej žľazy, a to pomocou elektroimpedančnej mamografie. Metóda elektroimpedančnej mamografie dnes predstavuje vhodnú skríningovú metódu pre odhaľovanie ranných štádií vývoja nádoru prakticky bez obmedzenia veku. Vyšetrenie nie je sprevádzané takými nepriaznivými sprievodnými javmi a obmedzeniami, ktoré sú typické pre klasickú mamografiu (mechanické stlačenie a ožiarenie prsníka, obmedzenie vekom z dôvodu denzity, hormonálne obmedzenie BRCA1/BRCA2, atď ). Cieľom prednášky je poukázať na výhody metódy. Výhody nielen v jej neškodnosti na ľudský organizmus, ale aj jej finančnej či priestorovej dostupnosti. Prezentovať metódu, ako sa určité anomálie na EI mamografii zobrazujú a ich porovnanie so známymi používanými metódami (USG, RTG mamografia) v diagnostike zhubných a nezhubných nádorov prsníka. Samotným princípom identifikácie je zmena vodivosti jednotlivých tkanív (buniek) vytvárajúcich charakteristickú štruktúru prsníka pod vplyvom stresora. Karcinóm in situ na mieste predstavuje nádor v jeho počiatočnom štádiu vývoja, ktorý je RTG mamografiou prakticky neidentifikovateľný z dôvodu jeho veľkosti a často krát aj pre denzitu tkanív prsníka. V mliečnej žľaze sa CIS najčastejšie objavuje v duktálnych prietokoch prsníka alebo lobulárnom parenchýme. Nádorová bunka využívajúc glykolýzu pri tvorbe energetickej molekuly ATP zároveň produkuje ako vedľajší metabolit kyselinu mliečnu. Následne, kyselina mliečna disociuje, čím spôsobí zmenu ph v intra- a extra- celulárnom prostredí nádoru t.j. vodivosť samého novovznikajúceho ložiska nádorového bujnenia. Neidentifikovateľný inými metódami malý počet nádorových buniek dokáže vyprodukovať dostatočné množstvo kyseliny, ktoré postačuje na identifikáciu ložiska nádoru v štádiu in situ elektroimpedančnou metódou. Záver: Touto prednáškou chceme prispieť k zvýšenej informovanosti o jednej z nových metód včasných odhalení anomálií v mliečnej žlaze. Predstavíme novú zobrazovaciu metódu, ktorá umožňuje rekonštruovať trojrozmerné rozdelenie elektrickej vodivosti (vo forme tomografických rezov v rôznej hĺbke) a takto získať kvalitnejšie a detailnejšie zobrazenia. Používaná schéma meraní robí výsledky vizualizácie prakticky necitlivými voči stavu povrchu pokožky.

22 Neinvazívny analyzátor krvi pre skríningovú analýzu patológii. Jusko P. Alterum Medica S.r.o. Klinika neinvazivnej dignostiky Varsavska 1, Bratislava Historicky sme si zvykli na skutočnosť, že výsledky z krvného rozboru môžeme získať iba metódami in vitro t.j. v skúmavke. Avšak veda v posledných desaťročiach napreduje neuveriteľnými evolučnými skokmi dopredu. Technickoevolučný skok z konca XX. storočia umožnil vznik nových neinvazívnych ex a in vivo metód, ktoré postupne nachádzajú svoje uplatnenie v medicínskej praxi. Cieľom prednášky je predstaviť novú in vivo metódu merania parametrov krvi na základe kvantifikácie nameraných termodynamických hodnôt tela pomocou reologických rovníc. Ak vezmeme do úvahy teóriu vývoja akejkoľvek patológie, počiatočný stav definujeme ako proces, pri ktorom je možno identifikovať len zmeny na úrovní koncentrácii jednotlivých atómov-iónov-molekúl, ktorý postupne prerastá do morfologických zmien. Princíp merania prístroja je založený na patentovanej metodike rozloženia biochemických charakteristík krvi, ktoré korelujú s parametrami krvného prietoku a systému enzýmov. Neinvazívny analyzátor krvi AMP/ANESA dnes umožňuje zmerať 131 parametrov. Tieto jednotlivé parametre analyzátora nám zobrazujú stav hodnôt imunity, iónového stavu, pečene, pľúc, obličiek, pankreasu, atď Z jednotlivých nameraných parametrov možno zostaviť matrice patológii a štatistickými metódami overiť ich kvalitatívnu a kvantitatívnu výpovednú hodnotu vo vzťahu k fyziologickému stavu organizmu. Metódu používame od r.2006 a bola použitá na viac ako 8000 klientov a pacientov. Záver: Neinvazívny analyzátor krvi AMP/ANESA je teda predurčený na skríning pacientov, ktorý v mnohých prípadoch umožňuje už od samotného počiatku špecializovaný prístup k riešeniu problémov daného pacienta. Samotnú možnosť existencie ex a in vivo metód predurčuje AMP/ANES-u k novému pohľadu na ľudský organizmus, ktorý definuje ľudský organizmus ako otvorený termodynamický systém vymieňajúci si s okolím energiu (teplo), hmotu (jedlo, voda, vzduch) a informáciu (senzory).

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Svatoanenské listy. č.2

Svatoanenské listy. č.2 Svatoanenské listy č.2 čtvrtletník FNUSA Problematika dysfunkce pánevního dna Podiatrie, larvoterapie Přehled investičních akcí roku 2009 Pozitivní úloha vína v historii lidstva Svatoanenské listy 2/2010

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Autor PharmDr. Marcela Koupilková e-mail: Koupilkova@centrum.cz Výtah z obhájené rigorózní práce

Více

urologického sympozia

urologického sympozia 14. ročník Moravského Suppl. A 2012 ISBN 978-80-87327-86-9 urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika FN OL a LF UP Olomouc, Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové ve spolupráci s LF UP

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál Úvod Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění B. Kreuzberg Zobrazovací metody u onkologických nemocných prodělaly za posledních 40 let revoluční proměnu.

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV KOLEKTIV AUTORŮ PREVENCE MANUÁL PREVENCE a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV MANUÁL PREVENCE A ČASNÉ DETEKCE

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III.

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PALIATIVNÍ PÉČE... 5 2.1 Definice paliativní péče... 5 2.1.1 Obecná paliativní

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

practicus t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10

practicus t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 9/2010 t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Vkladem tohoto

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více