OBSAH. Str SETUP - Nastavení Str Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství"

Transkript

1

2 OBSAH 1 VAROVÁNÍ Str. 2 6 ULOŽENÍ RADIO KODU Str NÁKRES A KOMPONENTY Str Nastavení DS ovladače Str Popis komponentů Str Nastavení SLH ovladače Str Popis svorkovnice J13 Str Vymazání ovladačů Str TECHNICKÉ SPECIFIKACE Str. 3 7 UVEDENÍ DO PROVOZU Str ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Str Kontrola LED Str BUS-2EASY fotobuňky Str Pozice koncových spínačů Str Adresy BUS-2Easy fotobuněk Str SETUP - Nastavení Str Přidání BUS-2Easy 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství SYSTÉMU Str Běžné fotobuňky Str. 5 9 VÝSTRAŽNÉ A CHYBOVÉ SIGNÁLY Str PROGRAMOVÁNÍ Str Alarm Str úroveň programování Str Chyby Str úroveň programování Str LOGICKÉ FUNKCE Str. 16 VAROVÁNÍ POZOR! Pro zajištění bezpečnosti osob, je důležité, abyste si přečetli všechny následující instrukce Nesprávná instalace nebo nesprávné používání tohoto výrobku může způsobit vážné úrazy osob Pozorně si přečtěte pokyny před zahájením instalace produktu a uchovejte pro budoucí použití. Tento symbol systému. Symbol upozorňuje na poznámky, které jsou důležité pro osobní bezpečnost a ochranu automatizovaného Vás upozorňuje na poznámky na základě specifikací produktu nebo provozu 1

3 1. VAROVÁNÍ Před započetím jakékoliv práce na elektrickém zařízení (propojení, údržba) vypněte napájení Do obvodu připojení el. sítě připojte magnetoelektrický diferenciální jistič s odpovídající hodnotou jištění Připojte uzemňovací kabel Kabely silových obvodů, musí být vždy odděleny od kabelů propojujících příslušenství a bezpečnostní prvky. Aby bylo zamezeno jakýmkoliv interferencím instalujte vždy silové kabely v oddělených trubkách od nízkonapěťových kabelů 2. NÁKRES A KOMPONENTY Obr. 1 2

4 2.1 POPIS KOMPONENTŮ 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE LCD SW1 Signalizační a programovací display Programovací tl. "F" SW2 Programovací tl. "-" SW3 Programovací tl. "+" SW4 Leds J1 J2 J3 J4 J5 "SETUP" tlačítko Kontrolní LED Napájecí svorkovnice Svorkovnice primárního vinutí transformátoru Svorkovnice sekundárního vinutí transformátoru Záložní bateriový zdroj (příslušenství) konektor motoru J6 konektor majáku (24V dc - 15W) J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 LCD1 F1 konektor elektro zámku motoru konektor elektro zámku motoru - baterie konektor motorového zámku OUT1 - výstup 24V dc ma USB konektor pro PC konektor pro zařízení BUS-2Easy konektor pro připojení svorkovnice konektor pro modul radiového ovladače OMNIDEC Signalizační a programovací display Pojistka 2.2 POPIS SVORKOVNICE J13 VSTUP OZNAČENÍ POPIS 1 OPEN A Zařízení s N.O. kontaktem, které způsobuje celkové otevření brány 2-6 GND uzemnění příslušenství 3 OPEN B / CLOSE Zařízení s N.O. kontaktem, které způsobuje částečné otevření brány, nebo její zavírání dle vybrané logické funkce 4 STOP Zařízení s N.C. kontaktem, které zastaví bránu 5 FSW OP zařízení s N.C. kontaktem, které obrací pohyb během otevírání brány 7 FSW CL zařízení s N.C. kontaktem, které obrací pohyb během zavírání brány V Napájení příslušenství +24V VSTUP Napájecí napětí Příkon Max. zátěž motoru Napájecí napětí příslušenství Maximální zatížení příslušenstvím Provozní teplota Napětí majáku Výstupní napětí Pojistka Logické funkce Pracovní doba Doba pauzy Síla motoru Rychlost otevřenízavření Vstupní/výstupní konektory Vstupy/výstupy na svorkovnici Programování OZNAČENÍ 230 V~ 50Hz 10 W 6A 24Vdc 24Vdc max. 500mA BUS-2Easy max. 500mA -20 C C 24 Vdc - 15W 24 Vdc - 100mA F1 = T1A - 250V poloautomatika, poloautomatika "krok za krokem", automatika, automatika "krok za krokem", automatika s časovačem, automatika s bezpečnostním zařízením, automatika s bezpečnostním zařízením krok za krokem, automatika s reverzováním během pauzy, poloautomatika "b", Mix bc, přítomnost obsluhy Programovatelná (od 0-10min) Programovatelná (od 0-10min) Nastavitelná v 50-ti úrovních Nastavitelná v 10-ti úrovních napájení, baterie, motor, radiový modul XF, elektro zámek, elektrozámek baterie, USB BUS-2Easy, Open A, Open B/Close, STOP, GND, otvírací a zavírací fotobuňky, +24Vdc, napájení, maják, elektrozámek, OUT1 1 a 2 úroveň třemi tlačítky (+,-,F) a LCD displej 3

5 4 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Obr. 2 A. Fotobuňky pracující při zavírání B. Fotobuňky pracující při otvírání C. Fotobuňky pracující při otvírání / zavírání Obr. 3 Obr. 4 DS1 programovací DIP Před připojením fotobuněk je potřeba zvolit způsob ochrany na základě oblasti pohybu brány Ochrana během zavírání: působí pouze během zavírání brány vhodné pro ochranu prostoru zavírání. Ochrana během otevírání: působí pouze během otevírání ochrana prostoru při otvírání, nebezpečí nárazu Ochrana během otvírání / zavírání: působí během otvírání i zavírání a chrání celý pracovní prostor jsou vhodné pro ochranu celého prostoru z oblasti nebezpečí nárazu 4

6 4.1 BUS-2EASY FOTOBUŇKY Tato deska je vybavena BUS-2Easy obvodem, na který je možno připojit vysoký počet pomocných BUS-2Easy bezpečnostních zařízení (např. do 16-ti fotobuněk), vhodně naprogramovatelné použitím pouze 2 kabelů bez polarity. Před připojením fotobuněk je vhodné vybrat druh provozu (Obr. 3) na základě chráněného provozu a DIP přepínače na vysilači i přijímači (Obr.4) nastavené viz Tab Adresy BUS-2Easy fotobuňky Je nutné, aby obě fotobuňky (přijímací i vysílací) byli na stejné adrese Zajistěte, že neexistují 2 nebo více párů fotobuněk se stejnou adresou Pokud není použito BUS-2Easy příslušenství, bude BUS-2Easy konektor (J12) volný. Postupujte dle následujících pokynů (tab.2) pro ověření správnosti zapojení příslušenství BUS-2Easy Tab.2 Popis BUS-2Easy led Stále svítí Pomalé blikání Blesk každých 2,5s Vypnuto Běžná činnost (bez fotobuněk) Alespoň jedna fotobuňka je zapojená spojení na krátko neaktivováno 4.2 BĚŽNÉ FOTOBUŇKY Připojení 1 páru zavíracích fotobuněk s aktivovaným Fail-Safe systémem - Nastavení 2. stupně programování Tab.1 Adresy BUS-2Easy fotobuněk Dip1 Dip2 Dip3 Dip4 Re Typ OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF ON ON OFF ON ON OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF ON OFF OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF ON ON ON ON OFF OFF ON ON OFF ON ON ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF ON OFF ON B A C Otevření Max. 6 párů Zavření Max. 7 párů Otevření a zavření Max. 2 páry ON ON ON ON / Otvírací impuls Přidání BUS-2Easy příslušenství Kdykoliv je možné přidat BUS-2EASY fotobuňky do systému jednoduše následujícím postupem: 1. Instalace a programování příslušenství s požadovanou adresou (obr 4.1.1) 2. Odpojte přívod energie 3. Připojte kabely příslušenství BUS-2Easy ke svorkovnici J12 (polarita nepodstatná) 4. Připojte napájení 5. Rychle stiskněte tl. SETUP (SW4) zaregistrujte příslušenství. Zkontrolujte provoz příslušenství 6. Příslušenství bylo uloženo do paměti Jiná bezpečnostní zařízení Připojení 1 páru zavíracích fotobuněk s Fail-Safe a STOP bezpečnostním systémem deaktivován Jiná bezpečnostní zařízení Obr. 4 Pokud Fail-Safe bezpečnostní zařízení není použito, připojte napájení z vysílače na svorky 6 a 8 svorkovnicej13 Pokud je Fail-Safe bezpečnostní systém použit, připojte napájení z vysílače na OUT1 po nastavení je přiměřeně viz 2. úroveň programování a obr. 16 Pokud se použije zařízení ochrany proti selhání (Fail-Safe), i nevyužité bezpečnostní vstupy musí být použity pomocí přepínacího vedení na protiklad OUT 1 (viz obr. 16) 5

7 Připojení páru otvíracích fotobuněk Jiná bezpečnostní zařízení Připojení páru otvíracích a páru otvíracích/zavíracích fotobuněk Připojení páru zavíracích a páru otvíracích fotobuněk Připojení páru zavíracích, páru otvíracích a páru otvíracích/zavíracích fotobuněk Připojení 2 párů zavíracích fotobuněk Žádné připojení bezpečnostních a STOP prvků 6

8 5 PROGRAMOVÁNÍ K naprogramování celého systému je nutné vstoupit do programovacího režimu. Programování je rozděleno do dvou fází 1. úroveň a 2. úroveň Stav automatizovaného systému se obvykle zobrazuje na displeji. Stisknutí tlačítka F nebo současné stisknutí tlačítka F a + umožňuje přístup do 1. nebo 2. úrovně programování Chcete-li obnovit výchozí nastavení, stačí znovu zadat požadovanou výchozí hodnotu, v první řadě je první úroveň programování Změna programového parametru se projeví až po jeho uložení. Dojde-li při programování k výpadku napájení, neuložená data se ztratí. Je možné se vrátit do zobrazeného vstupního stavu a uložit všechny změněné parametry tak, aby z jakékoliv pozice v úrovni 1 a 2 stisknutím klávesy F a - Když je deska zapnutá, na displeji se zobrazí verze SW jako dvě oddělená čísla a desetinná místa se zobrazí na displeji LCD ÚROVEŇ PROGRAMOVÁNÍ Pro přístup do 1. Úrovně programování stiskněte tl. F. Pokud stisknete znovu F (a podržíte), na displeji se zobrazí název funkce Pokud uvolníte tuto klávesu, zobrazí se hodnota funkce, kterou můžete měnit tl. + a Pokud stisknete znovu tl. F, zobrazí se název další funkce, atd. Při poslední funkci stiskněte tl. F a uložte parametry. Na displeji se zobrazuje opět stav autom. systému 1 ÚROVEŇ PROGRAMOVÁNÍ Tovární nastavení STANDARD (Tovární nastavení): Nastaví parametry standardních hodnot továrního nastavení pokud je tlačítko F uvolněno, hodnota CU je zobrazena. Toto znamená, že standardní modifikovaná (změněná) konfigurace byla vybrána pomocí tlačítek a displeje. Pokud si přejete provést toto programování, zmáčkněte tlačítko F znovu. Jinak zmáčkněte + a zvolte standard I. LOGICKÉ FUNKCE E Poloautomatika EP Poloautomatika Krok za krokem A automatika AI Automatika 1 AP Automatika Krok za krokem At automatika s časovou funkcí S Automatika s bezpečnostním zařízením SP Automatika s bezpečnostním zařízením Krok za krokem SA Automatika s rezervováním během pauzy b poloautomatika bc Mix (AP puls/c) C přítomnost obsluhy Doba pauzy A: Doba pauzy při celkovém otevření. Je v provozu pouze při aktivaci logické funkce automatika. Regulovatelné od 0 do 59 s po vteřinovém kroku. Zobrazení času na display je v minutách a desetinách odd. tečkou. Nastavení se provádí po 10 s. až do maximální hodnoty 9.5 min. Př.: Je-li na displeji zobrazeno 2.5 odpovídá tato hodnota času 2 minuty 50 vteřin Doba pauzy B: Doba pauzy při částečném otevření. Je v provozu pouze při aktivaci logické funkce automatika. Regulovatelné od 0 do 59 s po vteřinovém kroku. Zobrazení času na display je v minutách a desetinách odd. tečkou. Nastavení se provádí po 10 s. až do maximální hodnoty 9.5 min. Př.: Je-li na displeji zobrazeno 2.5 odpovídá tato hodnota času 2 minuty 50 vteřin 7

9 Tovární nastavení SÍLA MOTORU: Regulace tlačné síly motoru Minimální síla Maximální síla Pokud se hodnota síly motoru změní, je vhodné provést nové Nastavení viz 7.3 RYCHLOST OTEVÍRÁNÍ: Rychlost otevírání je možná v 10-ti stupních Minimální rychlost Maximální rychlost Pokud se hodnota rychlosti otevírání změní, je vhodné provést nové Nastavení viz 7.3 RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ: Rychlost zavírání je možná v 10-ti stupních Minimální rychlost Maximální rychlost Pokud se hodnota rychlosti zavírání změní, je vhodné provést nové Nastavení viz 7.3 ZPOMALENÍ BĚHEM OTVÍRÁNÍ: Nastavuje zpomalovací prostor jako procentuální část z celkového rozsahu otevíratelnosti brány. Nastavitelný od 5 (s rychlostí <5), 10 (s rychlostí mezi 5 a 8), 15 (s rychlostí >8) do 99 procent po krocích 1% Minimální rychlost Maximální rychlost ZPOMALENÍ BĚHEM ZAVÍRÁNÍ: Nastavuje zpomalovací prostor jako procentuální část z celkového rozsahu otevíratelnosti brány. Nastavitelný od 5 (s rychlostí <5), 10 (s rychlostí mezi 5 a 8), 15 (s rychlostí >8) do 99 procent po krocích 1% Minimální rychlost Maximální rychlost RYCHLOST BĚHEM ZPOMALOVÁNÍ: Nastavuje rychlost brány během zpomalování Nízká rychlost Vysoká rychlost STAV AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU: Opustí programování, ukládání dat a vrátí se do zobrazení stavu brány. Zavřeno Otevřeno STOP, poté otevření STOP, poté zavření Pauza otevírací fáze zavírací fáze Ochrana proti selhání (Fail-Safe systém) probíhá BUS-2Easy kontrola zařízení probíhá Světelná indikace před otevřením, pak otevření Světelná indikace před zavřením, pak zavření Částečné otevření Pauza při částečném otevření 8

10 ÚROVEŇ PROGRAMOVÁNÍ Pro přístup do 2. Úrovně programování stiskněte tl. F, držte jej a současně stiskněte tl. + Při uvolnění tl. F se na displeji zobrazí hodnota funkce, které mohou být změněny tl. + a Při stisknutí tl. F se zobrazí název další funkce, jejíž hodnoty můžete měnit tl. + a Při dosažení poslední funkce, stiskněte tl. F pro ukončení programování a na displeji se zobrazí stav autom.systému 2 ÚROVEŇ PROGRAMOVÁNÍ Tovární nastavení MAXIMÁLNÍ STARTOVACÍ SÍLA Motor pracuje na maximální výkon (ignoruje zvolenou úroveň výkonu) během startovacího pohybu = aktivní = neaktivní SVĚTELNÁ SIGNALIZACE Umožňuje 5 druhů signalizace před pohybem brány v délce trvání 3 vteřin Bez signalizace před pohybem brány Signalizace před každým pohybem Signalizace před zavíráním Signalizace před otvíráním Signalizace před koncem pauzy DOBA SIGNALIZACE (viditelná pouze při aktivním předchozím menu) Nastavuje dobu signalizace v rozmezí 1-10 sekund v jednovteřinových krocích = minimální doba = maximální doba ZAVÍRACÍ FOTOBUŇKY Působí pouze při zavírání. Aktivujte tuto funkci, pokud chcete, aby zavírací fotobuňky zastavily pohyb a obrátily ho při uvolnění fotobuněk. Za normálních okolností aktivace fotobuňky okamžitě spustí zpětný chod brány, pokud je tato funkce vypnuta zpětný chod při uvolnění fotobuněk okamžitý zpětný chod - otevření OTVÍRACÍ FOTOBUŇKY Působí pouze při otevírání. Aktivujte tuto funkci, pokud chcete, aby otvírací fotobuňky zastavily pohyb a obrátily ho při uvolnění fotobuněk. Za normálních okolností aktivace fotobuňky okamžitě spustí zpětný chod brány, pokud je tato funkce vypnuta okamžitá změna pohybu - zavírání zavírá při uvolnění FUNKCE ADMAP Umožňuje aktivaci činnosti dle francouzské normy NFP 25/362 = aktivní = neaktivní Virtuální enkodér na desce ovládá antidesktruční zařízení a ovládá zpomalovací a částečně otvírací startovací body. Pokud brána narazí na překážku během otvíracího či zavíracího cyklu tak tento virtuální enkodér způsobí, že se zapne zpětný chod brány. Pokud systém objeví druhou překážku (při zpětném chodu), vypne motor. Alarm se spustí v obou případech (viz část o alarmech). Je nutné nastavit citlivost virtuálního enkodéru pomocí délky časového úseku, po který systém bude čekat, než spustí zpětný chod. A to od 0 sekud až po 10 sekund v jednosekundových krocích Maximální citlivost Minimální citlivost 9

11 ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ Je možné nastavit šířku částečného otevření křídla brány jako procentuální poměr z celkového možného otevření brány. Nastavitelný od 0 do 99 procent v jednoprocentních krocích žádné částečné otevření minimální částečné otevření maximální částečné otevření PRACOVNÍ DOBA Doporučuje se nastavit hodnotu vyšší než čas potřebný k úplnému zavření či otevření brány. Nastavitelný od 0 do 59 vteřin v sekundových krocích. Následně se displej změní na minuty a desítky vteřin oddělených desetinnou čárkou a čas je nastaven v desetivteřinových krocích až do maximální délky 9,5 minut Např. Pokud displej ukazuje 2,5 je doba pauzy 2 minuty a 50 vteřin OUT1: Umožňuje aby výstup OUT1 (otevírací/otevřený sběrač N.O.) byl aktivován v jedné z následujících funkcí: vždy aktivní ochrana před poškozením (Fail-Safe) varovné světlo (pokud je zavřeno, zapnuto během otevírání, při otevření/pauzy, bliká během zavírání) automatické osvětlení (viz další funkce) alarm, provoz na baterie brána otevřena nebo v pauze brána zavřena brána v pohybu brána se otvírá brána se zavírá aktivována bezpečnost časovaný výstup který může být aktivován druhým radiovým kanálem (viz další funkce) výstup který může být aktivován druhým radiovým kanálem (kroková funkce) ČASOVÁ FUNKCE (pouze pokud je zvolena možnost 03 nebo 11 z předchozího kroku) Může být použita pro nastavení časování výstupu OUT1 pokud načasovaná funkce byla vybrána od 1 do 99 minut v minutových krocích OPEN B / ZAVŘENÍ Je možno zvolit použití vstupu OPEN B jako částečné otevření nebo příkaz ZAVŘÍT Pokud zvolíte logickou funkci která zahrnuje použití příkazu ZAVŘÍT (logika b, bc, C) tato funkce bude přednastavena na no a nebude možno ji změnit ZÁMEK MOTORU Je možné zvolit použití zámku mototru během pohonu na betie: zámek motoru pokračuje v běžné činnosti i během bateriového pohonu pokud se systém přepne na bateriový pohon, zámek motoru zůstane otevřený 10

12 VYŽÁDÁNÍ SERVISU POČÍTADLO CYKLŮ (kombinováno s dvěma po sobě jdoucími funkcemi) pokud zařízení dosáhne nastaveného počtu cyklů, systém provede 8-mi vteřinovou světelnou signalizaci (ještě navíc k již sekvenci použité při funkci PF (světelná signalizace) před každým pohybem zařízení. po sobě jdoucí funkce nc a nd udávají kolik cyklů celý systém již provedl až do zobrazení maximálního možného čísla pokud je počet cyklů vyšší než dvě po sobě jdoucí funkce nc a nd zobrazí 99 a 99 v uvedeném pořadí Tato funkce může být užitečná pro nastavení programované údržbářské činnosti nebo pro kontrolu provedených pohybů PROGRAMOVÁNÍ CYKLŮ (v tisících) Pokud AS = Y displej zobrazí počet tisíců cyklů, po kterých je nutné provést údržbu zařízení (může být nastaveno od 0 do 99) pokud AS = no displej zobrazí počet tisíců provedených cyklů. Hodnota, která je zobrazena je aktualizována sekvencí cyklů v součinnosti s hodnotou nd. Stiskem tl. + a na min. 5 sek. se vynuluje počítadlo PROGRAMOVÁNÍ CYKLŮ (v desítkách) Pokus AS = Y displej zobrazí počet desítek cyklů, po kterých je nutné provést údržbu zařízení (může být nastaveno od 0 do 99) pokud AS = no displej zobrazí počet desítek provedených cyklů. Hodnota, která je zobrazena je aktualizována sekvencí cyklů v součinnosti s hodnotou nc. Příklad: pokud systém provedl cyklů, zobrazí nc = 11 a nd = 21 STAV AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU opustí programování,ukládání dat a vrátí se na zobrazení stavu brány Zavřeno Otevřeno STOP, poté otevření STOP, poté zavření Pauza otevírací fáze zavírací fáze Ochrana proti selhání (Fail-Safe systém) probíhá BUS-2Easy kontrola zařízení probíhá Světelná indikace před otevřením, pak otevření Světelná indikace před zavřením, pak zavření Částečné otevření Pauza při částečném otevření 6 ULOŽENÍ RADIOVÉHO KODU Toto elektronické zařízení je vybaveno integrovaným 2-kanálovým dekódovacím systémem (DS, SLH, LC/RC) známé jako OMNIDEC. Je možné použít dodatečný přijímač (Obr.5) a dálkový ovládač na stejné frekvenci pro uložení i celkové otevření (OPEN A) a částečné otevření (OPEN B) automatického systému. 3 typy rádiových kodování (DS. SLH, LC/RC) současně existuje na dvou kanálech. Je možné současně zadat až 256 rádiových kódů rozděleno mezi OPEN A a OPEN B. Chcete-li použít různé systémy kódování na stejném kanálu, ukončete proces učení u každého systému a poté opakujte postup pro další NASTAVENÍ DS OVLADAČE Je možné uplatnit pouze 256 kódů rozděleno mezi OPEN A a OPEN B/CLOSE. 1. Na DS ovladači nastavte požadovanou ON-OFF kombinaci pomocí 12-ti DIP přepínačů 2. Stiskněte a držte tlačítko + (SW3) nebo (SW2) a poté stiskněte tl. SETUP (SW4), pro uložení celkového otevření (OPEN A) nebo částečného otevření (OPEN B/CLOSE). Odpovídající LED začnou pomalu blikat po dobu 5-ti sekund 3. Uvolněte obě tlačítka 4. 5-ti sekund stiskněte příslušné tl. na ovladači 5. Odpovídající LED se rozsvítí na dobu 1s a poté zhasne 6. Pokud chcete přidat další kódy, postupujte od bodu 1.

13 7. Pokud chcete použít ovladač se stejným kódem, zkopírujte On-Off kombinaci s ostatními ovladači aniž by bylo nutné měnit cokoliv na přijímači. 6.2 NASTAVENÍ SLH OVLADAČE Je možné uplatnit pouze 256 kódů rozděleno mezi OPEN A a OPEN B/CLOSE 1. Na SLH ovladači stiskněte a držte tl. P1 a P2 současně 2. Na ovladači začne blikat LED 3. Uvolněte obě tlačítka 4. Stiskněte a držte tlačítko + (SW3) nebo (SW2) a poté stiskněte tl. SETUP (SW4), pro uložení celkového otevření (OPEN A) nebo částečného otevření (OPEN B/CLOSE). Odpovídající LED začnou pomalu blikat po dobu 5-ti sekund 5. Uvolněte obě tlačítka 6. Po dobu těchto 5s kdy LED na ovladači stále bliká stiskněte a podržte požadované tlačítko na ovladači (LED začne stále svítit) 7. Odpovídající LED bude svítit po dobu 2s a poté zhasne 8. Uvolněte tl. na ovladači 9. Stiskněte 2x za sebou tlačítka na ovladači uloženo Automatizovaný systém provede úvodní kontrolu Zajistěte, že automatizovanému zařízení nepřekáží osoby, nebo věci. Chcete-li přidat další ovladač se stejným kódováním, postupujte dle následujících instrukcí: a. Na uloženém ovladači stiskněte současně tl. P1 a P2 b. Na ovladači začne blikat LED c. Uvolněte obě tlačítka d. Stiskněte uložené tl. a držte jej (rozsvítí se LED) e. Dejte ovladače blíže k sobě, stiskněte a podržte odpovídající tlačítko na ovladači, které chcete naučit dvakrát blikne LED f. Stiskněte dvakrát za sebou tl. k uložení Automatizovaný systém provede úvodní kontrolu Zajistěte, že automatizovanému zařízení nepřekáží osoby, nebo věci. 6.3 VYMAZÁNÍ OVLADAČŮ Abyste vymazali všechny kódy radiových ovladačů, které byly dříve zadány, jednoduše stiskněte společně dvě tlačítka + (SW3) a - (SW2), poté stiskněte tlačítko SETUP (SW4) po dobu jedné vteřiny a držte první dvě tlačítka stlačená po dobu 10 vteřin. 2 diody RADIO1 a RADIO2 budou rychle blikat po dobu 10 vteřin. 2 diody se rozsvítí stálým, nepřerušovaným světlem na dvě vteřiny a pak zhasnou (vymazání bylo provedeno) Uvolněte obě tlačítka. Tato operace NENÍ vratná. Všechny kódy radiových ovladačů uložených jako OPEN A a jako OPEN B/ CLOSE budou vymazány 12

14 7 UVEDENÍ DO PROVOZU 7.1 KONTROLA LED Po propojení všech spojů a připojení el. energie, zkontrolujte a porovnejte stav diod se stavem vstupů v následující tabulce (obr. 6, podmínka kdy automatický systém je zavřen v režimu Stand by - připraven). Tyto diody na základní desce ukazují stav vstupů a jsou velmi důležité pro pohyb automatického systému: Kontakt propojen Kontakt rozpojen Obr 6 Vstupy STOP, FWS CL, FSW OP jsou bezpečnostní vstupy s N.C. kontaktem (normálně zavřeno) a odpovídající diody proto musí SVÍTIT, pokud je automatický systém v režimu STAND-BY. Diody zhasnou ve chvíli, kdy je zařízení v provozu. Vstupy OPEN A, OPEN B/CLOSE jsou vstupy s N.O. kontaktem (Normálně otevřeno) a odpovídající diody musí proto být ZHASNUTY, pokud je automatický systém v režimu STAND-BY. Zapnou se, pokud je připojené zařízení v provozu Diody FCA a FCC integrované na desce představují N.C. kontakty (normálně zavřeno) koncových spínačů, které rozepnou pokud je zařízení v pohybu a vypnou odpovídající diodu: ERROR - dioda bliká, když je alarm v provozu (tato situace nenarušuje provoz brány) ERROR - dioda svítí nepřerušovaným světlem a signalizuje, že chyba právě probíhá (situace která zastaví pohyb dokud nebude odstraněna příčina chyby) Tab. 3 Popis POWER Led 13

15 7.2 POZICE KONCOVÝCH SPÍNAČŮ Pro zajištění správného umístění magnetů koncových spínačů, musí být řídící jednotka nainstalována a správně připojena ke všem ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím. Systém je vybaven magnetickými koncovými spínači zabudovanými přímo do elektronické řídící jednotky. Brána je zastavena během otevírání nebo zavírání, pokud polarizovaný magnet připevněný v horní části hřebene aktivuje snímač. 1. Ujistěte se, že systém je nastaven na manuální ovládání, jak je popsáno v návodu pro pohon. 2. Posuňte bránu do otevřené pozice ručně, nechte 40 mm od mechanické zábrany (viz. Obr. 7). 3. Posuňte magnet s kolečkem na hřebenu ve směru k motoru. Jakmile na desce dioda FCA pro koncový spínač zhasne, zajistěte magnet pomocí odpovídajících šroubů. 4. Posuňte bránu ručně do pozice zavřeno, nechte 40 mm od mechanické zábrany. 5. Posuňte magnet se čtvercem na hřebenu ve směru k motoru. Jakmile dioda FCC pro koncový spínač zhasne, zajistěte bezpečnostními šrouby. 6. Zkontrolujte, zda příslušné diody koncového spínače správně zhasnou na konci otvíracího a zavíracího pohybu a proveďte nutné úpravy pozice magnetu koncových spínačů, pokud je to nutné. Abyste se vyhnuli poškození systému nebo přerušení pohybu automatického systému, musí být zanechán prostor přibližně 40 mm od mechanické zábrany (dorazu) Pro správnou funkci systému musí být magnet s kolečkem na straně koncového spínače v pozici Otevřeno a magnet se čtverečkem na straně Zavřeno (viz obr.7) Obr.7 14

16 7.3 SETUP NASTAVENí Pokud je deska zapojena do elektrické sítě a SETUP (nastavení) ještě nebylo provedeno, nebo pokud to deska vyžaduje, kód S0 bude blikat na displeji společně s diodou SETUP aby ukázala, že musí být provedeno nastavení. Abyste zajistili efektivní výsledek procesu nastavení, pečlivě zkontrolujte polaritu magnetických koncových spínačů, jak je popsáno v předchozím odstavci. K provedení nastavení SETUP postupujte dle následujícího postupu: 1. Posuňte křídlo brány na půl dráhy (velmi důležité pro úspěšné dokončení nastavení) a zkontrolujte že obě diody FCA a FCC svítí. Jinak deska ukáže chybu 12. (viz tabulka 5) 2. Stiskněte a držte tlačítko SETUP (SW4) dokud se brána nezačne pomalu pohybovat a zastaví se, až dosáhne bezpečnostního spínače. Pokud brána dosáhne zavíracího spínače (se čtvercem), brána uloží tento bod jako bod zavření (konec zavíracího pohybu). Naopak pokud koncový spínač je otevírací spínač (s kruhem), systém si tento bod uloží jako konec otvíracího pohybu. této části nastavování bliká na displeji S1 3. Brána se začne automaticky pohybovat v opačném směru a zastaví se při dosažení koncového spínače. Pokud se jedná o otevírací spínač, systém uloží pozici jako bod, kde se zastaví otvírací pohyb. Naopak pokud narazí na zavírací spínač, uloží tento bod jako konec zavíracího pohybu. této části nastavování bliká na displeji S3. 4. Podle toho, kterého koncového spínače brána dosáhne, je zařízení ve stavu zavření (00) nebo otevření (01). V druhém případě, zadejte OPEN (otevřít) signál abyste zavřeli bránu 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU Po instalaci a programování pečlivě zkontrolujte provoz. Zejména zkontrolujte, zda bezpečnostní zařízení funguje správně, že splňuje požadavky na bezpečné připojení do elektrické sítě 9 VÝSTRAŽNÉ A CHYBOVÉ SYGNÁLY Pokud se spustí alarm (podmínky, které nenarušují činnost brány) nebo se objeví chyba (podmínky za kterých se zastaví pohyb brány), displej zobrazí číslo odpovídající aktuální pozice. ALARM nebo CHYBA signály se odstraní při následujícím cyklu, pokud se odstraní příčina spuštění signálu. 9.1 ALARM Pokud se spustí ALARM, dioda ERROR (CHYBA) začne blikat a pokud stisknete tlačítka + a -, objeví se na displeji číslo odpovídající nastalé chyby Tabulka 4 ukazuje všechny varování (ALARMY) které se mohou vyskytnout a zobrazit na displeji Tab. 4 - ALARM 9.2 ERROR - CHYBY Pokud se objeví CHYBA, dioda DL20 se rozsvítí stálým světlem a pokud stisknete tlačítka + a -, objeví se na displeji číslo odpovídající chyby Tabulka č. 5 zobrazuje všechny chyby, které se mohou na displeji objevit Tab. 5 - Chyby Omezený proud v motoru Maják zkrat na výstupu Detekována překážka v pohybu (viditelné po dobu 10 sek) XF plná paměť modulu radiového kódu (viditelná po dobu 10 sek) Nutnost servisu Nutný reset stávajícího nastavení Chyba na desce Chyba na motoru Motorová brzda zavřena (zkontrolujte motorovou brzdu a vyměňte ji, pokud je to nutné) brána je příliš těžká, nebo příliš mnoho tření (pokuste se zvýšit výkon motoru) chyba na zařízení BUS-2EASY (např. stejná adresa na dvou párech fotobuněk zkontrolujte adresu) Oba koncové spínače se stejnou polaritou Koncový spínač kontaktu na začátku nastavování Pracovní doba skončila 15

17 10 LOGICKÉ FUNKCE Logika "E" Stav systému Open A Open B Close Stop FSW "OP" FSW "CL" FSW "CL/OP" Impuls Zavřeno Otvírá bránu Otvírá bránu částečně otvírání Otevřeno zavírání blokuje funkci (1) blokuje funkci blokuje funkci (1) / CLOSE viz 2 úroveň programování okamžitě otvírá bránu okamžitě otvírá bránu blokuje funkci Zablokováno zavírá bránu zavírá bránu zavírá bránu / CLOSE (CLOSE obrátí k otevření (viz 2 úroveň prg.) (CLOSE deaktivuje (OPEN blokováno - CLOSE / CLOSE deaktivuje (OPEN blokováno - CLOSE blokováno - CLOSE Logika "EP" Impuls Stav systému Open A Open B Close Stop FSW "OP" FSW "CL" FSW "CL/OP" Zavřeno Otvírá bránu Otvírá bránu částečně otvírání Otevřeno zavírání Zablokováno blokuje funkci (1) blokuje funkci blokuje funkci (1) / CLOSE viz 2 úroveň programování blokuje funkci blokuje funkci blokuje funkci obnoví pohyb v opačném směru, po zastavení, vždy zavře obnoví pohyb v opačném směru, po zastavení, vždy zavře zavírá bránu / CLOSE (CLOSE obrátí k otevření (viz 2 úroveň prg.) (CLOSE deaktivuje (OPEN blokováno - CLOSE / CLOSE deaktivuje (OPEN blokováno - CLOSE blokováno - CLOSE Logika "A" Impuls Stav systému Open A Open B Close Stop FSW "OP" FSW "CL" FSW "CL/OP" Zavřeno otvírání Otevřeno v pauze zavírání otevře a zavírá po uplynutí doby pauzy částečně otevře a zavře po uplynutí doby pauzy B (1) blokuje funkci okamžité načtení doby pauzy (1) okamžité otevření brány okamžité načtení doby pauzy B okamžité otevření brány Zablokováno zavírá bránu zavírá bránu zavírá bránu Logika "A1" 16 viz 2 úroveň programování blokuje funkci blokuje funkci Impuls okamžité načtení doby pauzy (CLOSE obrátí k otevření (viz 2 úroveň prg.) (CLOSE deaktivuje (CLOSE okamžité načtení doby pauzy (CLOSE deaktivuje (CLOSE Stav systému Open A Open B Close Stop FSW "OP" FSW "CL" FSW "CL/OP" Zavřeno otvírání Otevřeno v pauze zavírání otevře a zavírá po uplynutí doby pauzy částečně otevře a zavře po uplynutí doby pauzy B (1) blokuje funkci okamžité načtení doby pauzy (1) okamžité otevření brány okamžité načtení doby pauzy B okamžité otevření brány Zablokováno zavírá bránu zavírá bránu zavírá bránu (1) částečného otevření cyklu impuls Open A způsobí celkové otevření viz 2 úroveň programování blokuje funkci blokuje funkci pokračuje otevření a ihned okamžité zavření blokuje a ihned zavírá jakmile se deaktivuje obrátí k otevření (viz 2 úroveň prg.) (CLOSE deaktivuje (CLOSE znovu načte dobu pauzy (CLOSE deaktivuje (CLOSE

18 Logika "AP" Impuls Stav systému Open A Open B Close Stop FSW "OP" FSW "CL" FSW "CL/OP" Zavřeno otvírání otevírá a po uplynutí doby pauzy zavírá částečně otevírá a po uplynutí doby pauzy B zavírá blokuje funkci (1) blokuje funkci blokuje funkci 17 viz 2 úroveň programování Otevřeno blokuje funkci (1) blokuje funkci blokuje funkci zavírání okamžitě otvírá bránu okamžitě otvírá bránu Zablokováno zavírá bránu zavírá bránu zavírá bránu blokuje funkci znovu načte dobu pauzy (CLOSE obrátí k otevření (viz 2 úroveň prg.) (CLOSE deaktivuje (OPEN blokováno - CLOSE znovu načte dobu pauzy (CLOSE deaktivuje (OPEN blokováno - CLOSE Logika "A1" (2) Impuls Stav systému Open A Open B Close Stop FSW "OP" FSW "CL" FSW "CL/OP" Zavřeno otvírání Otevřeno zavírání otevírá a po uplynutí doby pauzy zavírá částečně otevírá a po uplynutí doby pauzy B zavírá (1) blokuje funkci obrátí k zavření (1) znovu načte dobu pauzy (1) okamžitě otvírá bránu znovu načte dobu pauzy okamžitě otvírá bránu Zablokováno zavírá bránu zavírá bránu zavírá bránu blokuje funkci blokuje funkci znovu načte dobu pauzy (CLOSE obrátí k otevření (viz 2 úroveň prg.) (CLOSE deaktivuje (CLOSE znovu načte dobu pauzy (CLOSE deaktivuje (CLOSE Logika "S" Impuls Stav systému Open A Open B Close Stop FSW "OP" FSW "CL" FSW "CL/OP" Zavřeno otvírání Otevřeno v pauze zavírání otevírá a po uplynutí doby pauzy zavírá otevře částečně a zavře po uplynutí doby pauzy B obrátí k zavření (1) obrátí k zavření (1) blokuje funkci (1) okamžitě otvírá bránu okamžitě zavírá bránu okamžitě otvírá bránu Zablokováno zavírá bránu zavírá bránu zavírá bránu viz 2 úroveň programování blokuje funkci blokuje funkci pokračuje otevření a ihned okamžité zavření blokuje a ihned zavírá jakmile se deaktivuje obrátí k otevření (viz 2 úroveň prg.) a zavře ihned po skončení (CLOSE deaktivuje (CLOSE zavírat jakmile se deaktivuje deaktivuje a zavírá ihned po skončení Logika "SP" Impuls Stav systému Open A Open B Close Stop FSW "OP" FSW "CL" FSW "CL/OP" Zavřeno otvírání Otevřeno v pauze zavírání Zablokováno otevírá a po uplynutí doby pauzy zavírá otevře částečně a zavře po uplynutí doby pauzy B blokuje funkci (1) blokuje funkci blokuje funkci (1) okamžitě zavírá bránu viz 2 úroveň programování blokuje funkci blokuje funkci blokuje funkci blokuje funkci obnoví pohyb v opačném směru, po zastavení, vždy zavře obnoví pohyb v opačném směru, po zastavení, vždy zavře (1) částečného otevření cyklu impuls Open A způsobí celkové otevření / CLOSE pokračuje otevření a ihned okamžité zavření blokuje a ihned zavírá jakmile se deaktivuje obrátí k otevření (viz 2 úroveň prg.) (CLOSE deaktivuje a zavírá ihned po skončení (OPEN blokováno / CLOSE blokuje a ihned zavírá jakmile se deaktivuje deaktivuje (CLOSE / CLOSE

19 Logika "SA" Impuls Stav systému Open A Open B Close Stop FSW "OP" FSW "CL" FSW "CL/OP" Zavřeno otevírá a po uplynutí doby pauzy zavírá otevře částečně a zavře po uplynutí doby pauzy B otvírání (1) Otevřeno zavírání (1) okamžitě zavírá bránu okamžitě zavírá bránu okamžitě zavírá bránu okamžitě zavírá bránu Zablokováno zavírá bránu zavírá bránu zavírá bránu blokuje funkci viz 2 úroveň prg blokuje funkci blokuje funkci / CLOSE znovu načte dobu pauzy (CLOSE obrátí k otevření (viz 2 úroveň prg.) (CLOSE deaktivuje (CLOSE znovu načte dobu pauzy (CLOSE deaktivuje (CLOSE / CLOSE Logika "B" Impuls Stav systému Open A / Close Stop FSW "OP" FSW "CL" FSW "CL/OP" Zavřeno otevře bránu / otvírání / zavírá bránu blokuje funkci viz 2 úroveň prg deaktivuje (OPEN / CLOSE Otevřeno / zavírá bránu / (CLOSE / CLOSE CLOSE zavírání otevře bránu / blokuje funkci CLOSE obrátí k otevření (viz 2 úroveň prg.) deaktivuje (OPEN / Zablokováno otevře bránu / zavírá bránu / CLOSE (CLOSE / CLOSE Logika "bc" Impuls při otevření, přidržení a při zavření Impuls Stav systému Open A / Close Stop FSW "OP" FSW "CL" FSW "CL/OP" Zavřeno otevře bránu / otvírání / zavírá bránu blokuje funkci viz 2 úroveň prg Otevřeno v pauze / zavírá bránu / CLOSE zavírání otevře bránu / blokuje funkci Zablokováno otevře bránu / zavírá bránu / CLOSE (CLOSE obrátí k otevření (viz 2 úroveň prg.) (CLOSE deaktivuje (OPEN / CLOSE deaktivuje (OPEN / CLOSE / CLOSE Logika "C" Přidržení příkazu Impuls Stav systému Open A / Close Stop FSW "OP" FSW "CL" FSW "CL/OP" Zavřeno otevře bránu / Znehybní se a po otvírání / zavírá bránu blokuje funkci viz 2 úroveň prg uvolnění 2 úroveň prg Otevřeno v / (CLOSE / / zavírá bránu pauze CLOSE CLOSE zavírání otevře bránu / blokuje funkci blokuje funkci blokuje funkci Zablokováno otevře bránu / zavírá bránu / CLOSE (1) částečného otevření cyklu impuls Open A způsobí celkové otevření (2) Při zapnutí, základní deska zkontroluje vstupy a pokud je OPEN A nebo B aktivní, otevře křídlo nebo bránu. Jinak je zavře. (CLOSE / CLOSE 18

20 Popisy a ilustrace v této příručce nejsou závazné. FAAC si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny, které považuje za vhodné pro tento produkt při zachování základních prvků, které považuje za vhodné pro technické vylepšení nebo jakékoliv jiné konstruktivní nebo obchodní požadavky FAAC JaP Trade s.r.o. Nákladní Mnichovo Hradiště Tel.: Fax:

CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC

CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Deklaruje že: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie řídící jednotka E012 * je postaven, aby byl začleněn do zařízení, nebo

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA E124 rev. B

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA E124 rev. B ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA E124 rev. B CE prohlášení shody pro stroje Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje ţe: řídící jednotka E124 odpovídá základním bezpečnostním

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, Zola Predosa Bologna. FAAC S.p.A. Bologna, A. Marcellan. Tento symbol.

FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, Zola Predosa Bologna. FAAC S.p.A. Bologna, A. Marcellan. Tento symbol. 1 FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna FAAC S.p.A Bologna, 01122010 A. Marcellan Tento symbol Tento symbol 2 1 3 LCD SW1 SW2 SW3 SW4 LED J1 J2 J3 J4 J5 KONEKTOR MOTORU J6 15W)

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 596/615 BPR rev. C

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 596/615 BPR rev. C 1 2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 596/615 BPR rev. C 1. UPOZORNĚNÍ Před jakýmkoliv zásahem do elektronické řídící jednotky, jako je zapojení, údržba a podobně, je nutno odpojit přívod napájení. Přívod napájení 230 V

Více

Seznam dostupných ovladačů FAAC (frekvence 868,35 MHz):

Seznam dostupných ovladačů FAAC (frekvence 868,35 MHz): Seznam dostupných ovladačů FAAC (frekvence 868,35 MHz): Dvoukanálové verze: Bílá Černá Katalogové číslo: 787009 Katalogové číslo: 7870091 Čtyřkanálové verze: Bílá Černá Katalogové číslo: 787010 Katalogové

Více

Elektronická řídící centrála 740 D

Elektronická řídící centrála 740 D Elektronická řídící centrála 740 D Upozornění: Před prováděním jakýchkoliv manipulací s elektronickou řídící centrálou (připojení el zařízení, údržba) vždy odpojte přívod el. proudu. - do obvodu připojení

Více

CE prohlášení o shodě

CE prohlášení o shodě 1 Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení o shodě Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka 578D * je uzpůsobena, aby odpovídala bezpečnostním požadavkům následujících

Více

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115)

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) TECHNICKÁ DATA Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) Max. výkon Napájení příslušenství Stupeň ochrany Provozní teplota Rádiový

Více

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce 574 řídící jednotka pro křídlové brány autorizovaný prodejce 1 1. UPOZORNĚNÍ Důležité: Před prováděním jakýchkoli prací na řídícím panelu (napojení, údržba) vždy vypněte proud. - Směrem proti proudu systému

Více

AUTOMATICKÝ POHON SERIE 930N SF zapojení

AUTOMATICKÝ POHON SERIE 930N SF zapojení AUTOMATICKÝ POHON SERIE 930N SF zapojení ELEKTRONICKÁ KARTA (DESKA) SDM LED ROZSVÍCENÁ ZHASLÁ MAIN 220 V ~ v přítomné síti 220 V ~ není v síti V ACC Vacc přítomné Vacc není V MOT napájení motoru OK napájení

Více

RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač

RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní

Více

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE)

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) FAAC DOMOGLIDE-T CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: pohon DOMOGLIDE-T * je postaven nebo včleněn

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

3 4 100 50 X-Bar s indikátory XBA4

3 4 100 50 X-Bar s indikátory XBA4 Návod X-BAR 1. Kontrola před montáží Než přikročíte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujistěte se, že všechny materiály které mají být použity, jsou v bezvadném

Více

A1/A1B. Řídící jednotka pro ovládání 1 motoru

A1/A1B. Řídící jednotka pro ovládání 1 motoru Řídící jednotka pro ovládání 1 motoru Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 2.0 www.technopark.cz

Více

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce Simple automatická závora autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ATTENTION! POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost lidí, je důležité, abyste si přečetli veškeré

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ. Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů

KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ. Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů ELEKTRONICKÉ ZAPOJENÍ POUZE KING PLUS Kde: 1-2-3 jsou zdířkové konektory, kde musí být vložena jedna strana

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Tímto deklarujeme: že opto-elektronické aktivní bezpečnostní zařízení mod. XP 15W

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Tímto deklarujeme: že opto-elektronické aktivní bezpečnostní zařízení mod. XP 15W PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce FAAC S.p.A. Adresa: Via Benini 1, 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY Tímto deklarujeme: že opto-elektronické aktivní bezpečnostní zařízení mod. XP 15W - odpovídá základním bezpečnostním

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce A510 řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ RYSY Tato mikroprocesorová jednotka slouží k bezpečnému řízení pohonů rolovacích vrat a mřízí. Hlavní nastavení a způsoby

Více

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 02 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER02/ CLEVER02M jsou sestaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedeného formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V

Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V SC 230 TECHNICKÁ DATA Výrobce a dodavatel si vyhrazují právo změny uvedených údajů bez předchozího varování, vzhledem k neustálému vývoji produktů.

Více

Automatické závory 620,640,642 a 624 MPS

Automatické závory 620,640,642 a 624 MPS Automatické závory 620,640,642 a 624 MPS Zařízení je sestaveno ze dvou základních částí. Za prvé z těla závory- boxu a za druhé z ramene závory. Rameno se nejvíce používá v provedením hliníkovém v barvě

Více

CORE 230 Vac ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 1 MOTOR IDEÁLNÍ PRO KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NEBO HYDRAULICKÉ MOTORY

CORE 230 Vac ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 1 MOTOR IDEÁLNÍ PRO KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NEBO HYDRAULICKÉ MOTORY CORE 230 Vac ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 1 MOTOR IDEÁLNÍ PRO KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NEBO HYDRAULICKÉ MOTORY Návod k obsluze Prohlášení o shodě CE Prohlášení v souladu se směrnicemi 2004/108/CE (EMC) 2006/95/CE (LVD)

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

CE prohlášení o shodě

CE prohlášení o shodě 1 CE prohlášení o shodě Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka 462 DF * odpovídá základním bezpečnostním požadavkům následujících směrnic:

Více

Řídící jednotka křídlové brány ST 51

Řídící jednotka křídlové brány ST 51 Montážní návod Řídící jednotka křídlové brány ST 51 K O M P A T L I B E Obsah Všeobecné upozornění a opatření... 3 1. Všeobecné informace, řídící jednotka, technické údaje... 4 2. Svorkovnice... 5 3. Nastavení

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

RJ 11 S s konektorem pro násuvný přijímač

RJ 11 S s konektorem pro násuvný přijímač NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY RJ 11 S s konektorem pro násuvný přijímač Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní

Více

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS Přidání nového servisního klíče Můžete mít uložené až 4 servisní klíče. Přidání 5-tého klíče způsobí odstranění prvního ŠEDÝ ŠEDÝ 3X 4 sek 2X 3X NÁVOD NA POUŽITÍ CBA 100 1...4 max 1X 2X 3X Systém zabezpeèení

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

www.kovopolotovary.cz Pokyny a upozornìní pro montážní techniky

www.kovopolotovary.cz Pokyny a upozornìní pro montážní techniky Pokyny a upozornìní pro montážní techniky ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA motory s převodovkou robo, thor, otto Obsah strana strana 1. Popis výrobku 3 6 Programovatelné funkce 12 6.1 Popis funkcí 13 2. Montáž 4 2.1 Typická

Více

EASY2. Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata

EASY2. Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

CE prohlášení o shodě pro stroje (směrnice 2006/42/EC)

CE prohlášení o shodě pro stroje (směrnice 2006/42/EC) 1 CE prohlášení o shodě pro stroje (směrnice 2006/42/EC) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Calari 10 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon model B680H s řídící jednotkou E680 je postaven,

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (směrnice 2006/42/EC) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon mod. TM 35 ER, TM 45 ER, TM 58

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F 4 Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní předpisy.6 1 TECHNICKÝ POPIS

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Obsah 1. Popis ovládacích prvků...4 1.1 Čelní panel...4 1.2 Zadní panel...6 2. Ovládání...7 2.1 Spuštění režimu Program...7 2.2 Programování scén...7 2.2.1 Editace

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2 Montážní návod Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Abyste s tímto zařízením mohli prožívat spokojenost, je třeba provést správnou montáž

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

FAAC D1000. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EC)

FAAC D1000. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EC) FAAC D1000 Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EC) Adresa: Deklaruje že: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie pohon mod. D 1000 s řídící jednotkou E1000 * je

Více

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití.

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. GR-2000 návod k použití Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Vlastnosti: 1. Možnost volby z trvale svítícího na pouze nouzové a naopak, dle požadavku 2.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY TEC 224

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY TEC 224 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY TEC 224 vč. řídící elektroniky C224 a vysílače TXN 4k Elektromechanický pohon pro otočné brány - provozní napětí 24Vdc / 2,5A - max.hmotnost křídla 175kg s větrem propustnou

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

FAAC D064. CE prohlášení o shodě pro stroje (směrnice 2006/42/EC)

FAAC D064. CE prohlášení o shodě pro stroje (směrnice 2006/42/EC) FAAC D064 CE prohlášení o shodě pro stroje (směrnice 2006/42/EC) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Deklaruje že: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Pohon mod. D064 s řídící jednotkou E064 * je

Více

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný zesilovač Avant 7 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). 1.

Více

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Úvod Uživatelská příručka 1. Úvod, Vlastnosti a Specifikace Sebury stouch W-w/ stouch W-s/ skey W-w/ skey W-s jsou zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu, která obsahují

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

IRRE2-250 IRRE2-250/868. DŮLEŽITÉ (J1): viz text. Tabulka 1 (pevný kód, J1 = Pos 1) Provozní režim D2-D3 DIPs emitor programování

IRRE2-250 IRRE2-250/868. DŮLEŽITÉ (J1): viz text. Tabulka 1 (pevný kód, J1 = Pos 1) Provozní režim D2-D3 DIPs emitor programování IRRE2-250 IRRE2-250/868 Obr.1 Obr.2 DŮLEŽITÉ (J1): viz text Tabulka 1 (pevný kód, J1 = Pos 1) Provozní režim D2-D3 DIPs emitor programování Individuální režim (jedinečný kód) 8 pevných bitů, 0 proměnných

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V 35906 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

SP Gatemaster BASIC 24-350 E a 24-600

SP Gatemaster BASIC 24-350 E a 24-600 SP Gatemaster BASIC 24-350 E a 24-600 Star D 124 = Elektronické řízení 1 motoru 24 V/(stejnosměrné) CZ NÁVOD K OBSLUZE 1- POPIS PRODUKTU 1A - VŠEOBECNÝ POPIS]] Tlačítka programu Stavová LED kontrolka (odstavec

Více

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50 Pohon bran SGS 501 Obj. č. 62 04 50 Bezpečnostní pokyny Před instalací výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Postupujte podle pokynů a uchovejte tento návod po celou dobu životnosti produktu.

Více

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DC-AC Power Inverter Základní vlastnosti: Zabudované pojistky 1,5 krát vyšší jmenovitý výkon po dobu 10 sec, 2 x vyšší po dobu 2 sec 120% - 150% jmenovitého výkonu po

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 Napájecí napětí:... 3 230V + 10% -15%, 50-60Hz... 3 Řídicí signál:... 3 analogový 0/4-20mA... 3 Chybová hlášení:...

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Elektrická kabeláž:: A1: Přívodní kabel KM1800 A2:Přívodní kabel KM2500. B: Majáček 2x0.5mm 2 20m. C: Fotobuňky (Tx / Rx) 2x0.5mm 2 / 4x0.

Elektrická kabeláž:: A1: Přívodní kabel KM1800 A2:Přívodní kabel KM2500. B: Majáček 2x0.5mm 2 20m. C: Fotobuňky (Tx / Rx) 2x0.5mm 2 / 4x0. TORO KM1800 / KM2500 Manuál je také dostupný na našich stránkách www.clemsa.cz Tento stručný manuál je souhrn z podrobného manuálu. Manuál obsahuje veškerá upozornění a vše potřebné pro montáž. Podrobný

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o.

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-7. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. *** Obsah *** 1. Úvod... 2 1-1. Kontrola před použitím 1-2. Upozornění pro použití

Více

CE prohlášení shody pro stroje. (směrnice 2006/42/EC)

CE prohlášení shody pro stroje. (směrnice 2006/42/EC) CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 2006/42/EC) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon mod. C720 * je postaven, aby byl začleněn do zařízení,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických polí Napájení

Více

CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC odstavec II,oddíl B)

CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC odstavec II,oddíl B) Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC odstavec II,oddíl B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon mod. E 700 *je přizpůsoben základním

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 REVIZE 11.2010 Stránka 1 z 13 1. Obsah 1. Obsah.... 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce. 3 2.2. Technické charakteristiky. 4 3. Obsah dodávky. 5 4.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2

Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2 Montážní návod Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Abyste s tímto zařízením mohli prožívat spokojenost, je třeba provést správnou montáž

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

HEADY NÁVOD K OBSLUZE

HEADY NÁVOD K OBSLUZE L8542912 03/2011 rev 1 HEDY NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTK HEDY VSTUP/VÝSTUP SVORKOVNICE Svorky Funkce Popis L-N-GND Napájení Vstup napájení 230Vac 50/60Hz L-fáze/N-nula/GDN- uzemnění 4-5 Maják Výstup

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA E024S

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA E024S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA E024S CE prohlášení shody pro stroje Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Deklaruje že: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie řídící jednotka E024S odpovídá základním bezpečnostním požadavkům

Více

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A Význam kontrolek (LED) na desce LD1 zelená led svítí při stisku tlačítka START pro zapínání magnetování (SB10) LD2 červená led svítí při stisku tlačítka STOP

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Strana 1 (celkem 6) Technická specifikace Napájecí napětí Síla Max. zatížení motoru Max. proud příslušenství Operační rozsah teploty Pojistky Logiky Pracovní čas Pausa Vstupy Výstupy Programovatelné funkce

Více

EMJ-01 odmagnetovací jednotka

EMJ-01 odmagnetovací jednotka EMJ-01 odmagnetovací jednotka 1. Parametry - Vstupní napájecí napětí 230VAC, pojistka F1A nad přívodní vývodkou. - Pojistky F1.6A pro magnetku a F400mA chránící modul DM2.3E. - Prosvětlený zelený vypínač

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Uživatelská příručka www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz . Obsah balení Název Počet ks Poznámka Přístupová jednotka Q3 Uživatelská příručka Plastové hmoždinky 2 Samořezné šrouby 2 Šroubováček Pro bezpečnostní

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M www.9000.cz Motocyklový alarm Obsah balení řídící jednotka kabelový svazek dálkový ovladač programovací tlačítko (součást kab. svazku) signalizační LED (součást kab. svazku)

Více