Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO"

Transkript

1 ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati Praha 10 Strašnice tel.: Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO Slavnostní zasedání k 20. výročí založení ČAPPO Lázně Bělohrad listopadu 2012

2 Osnova 1. Úvod 2. Nejvýznamnější přínosy q kvalita motorových paliv q biopaliva q legislativa q ostatní 3. Závěr Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 2

3 Úvod Č A P PO= Čestná AProfesionální Prestižní Organizace q q ČAPPO dbá na dodržování legislativy České republiky dodržování obecných etických principů, zásady šetrného přístupu k životnímu prostředí, poskytování služeb na evropské úrovni, korektní hospodářskou soutěž a podnikání ČAPPO prosazuje oprávněné zájmy svých členů Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 3

4 Úvod Č A P PO= Čestná AProfesionální Prestižní Organizace q q ČAPPO v ČR spolupracuje se státními orgány a zákonodárnými sbory nevládními organizacemi, vysokými školami, výzkumnými a vývojovými organizacemi odbornou veřejností ČAPPO na mezinárodní úrovni spolupracuje s orgány a pracovními komisemi EU se zahraničními asociacemi, sdružením EUROPIA a s organizací CONCAWE s Evropským úřadem pro standardizaci (CEN) se Statistickým úřadem Evropských společenství (EUROSTAT) Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 4

5 Úvod Č A P PO= Čestná AProfesionální Prestižní Organizace q ČAPPO se v současné době zabývá především legislativou technickými informacemi osvětou Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 5

6 Úvod Č A P PO= Čestná AProfesionální Prestižní Organizace q Členové ČAPPO se potýkají s dopady krize v petrolejářském průmyslu snižování spotřeby motorových paliv náhrada fosilních paliv za biopaliva klesající využití rafinérií rostoucí používání alternativních paliv nepříznivá sociálně-ekonomická situace občanů Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 6

7 Úvod Vývoj spotřeby motorových paliv na trhu ČR 160 Vývoj, % (2000 = 100 %) BA NM Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 7

8 Nejvýznamnější přínosy - Kvalita pohonných hmot 1. Ekologická iniciativa ČAPPO (limitování obsahu síry v BA a NM) Přínosy pozitivní dopad na snížení emisí SO 2 zviditelnění ČAPPO Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 8

9 Nejvýznamnější přínosy - Kvalita pohonných hmot Vývoj obsahu síry v NM Legislativa ČR Obsah síry, mg/kg Ekologická iniciativa ČAPPO Legislativa EU Skutečnost Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 9

10 Nejvýznamnější přínosy - Kvalita pohonných hmot 2. Ukončení výroby olovnatých BA k (koordinace, osvěta) Přínosy ekonomické (snížení nákladů na logistiku) ekologické (odstranění olova z ŽP) Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 10

11 Nejvýznamnější přínosy - Kvalita pohonných hmot 100% Prodej BA na trhu ČR 80% Podíl na trhu, % 60% 40% Super 96 (Pb) Special 91 (Pb) Speciál 91 A Natural 98 Natural 91 Natural 95 20% 0% Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 11

12 Nejvýznamnější přínosy - Kvalita pohonných hmot 3. Čistá paliva Směrnice 98/70/ES a její novely kvalita 2000 kvalita 2005 kvalita 2009 Legislativa Koordinace Osvěta regular sulphur (obsah S max BA resp NM mg/kg) BA aromáty max. 42 % V/V, benzen max. 1 % m/m; NM PAU max. 11 % m/m low sulphur (obsah S max. 50 mg/kg) BA aromáty max. 35 % V/V sulphur free (obsah S max. 10 mg/kg) (investice, obměna SHR) Přínosy ekologické (snižování emisí SO 2 ) ekonomické (logistika) Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 12

13 Nejvýznamnější přínosy - Kvalita pohonných hmot NM SO2 Porovnání spotřeby NM s emisemi SO 2 226,5 150 Vývoj, % , Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 13

14 Nejvýznamnější přínosy - Biopaliva 1. Všeobecně Legislativa směrnice 98/70/EC (2003/17/EC, 2009/30/EC) směrnice 2003/30/EC; 2009/28/EC příprava tuzemské legislativy Osvěta Investice rafinérie distribuce ČS Koordinace Problémy kvalita motorových paliv náhrada fosilních paliv za biopaliva nevyužívání kapacity rafinérií využívání vysokokoncentrovaných směsí biopaliv a fosilních paliv a čistých biopaliv v rozporu s platnou legislativou (daně, vozový park, neschválená paliva) Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 14

15 Nejvýznamnější přínosy - Biopaliva 2. Posunutí termínu povinnosti přidávání biopaliv o 3 roky zahájení povinné náhrady fosilní složky motorových paliv za biopaliva až od září 2007 zpracování pokynů jak nakládat s motorovými palivy s přídavkem biosložek pro motoristickou veřejnost Přínosy snížení výrobních nákladů udržení konkurenceschopnosti Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 15

16 Nejvýznamnější přínosy - Biopaliva 3. Tlak par BA Uplatňování výjimky na tlak par BA v důsledku přídavku ethanolu Úprava ČSN ve smyslu návrhu směrnice 2009/30/ES Spolupráce s MPO při vypracování zdůvodnění k žádosti EU Přínosy úspora nákladů Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 16

17 Nejvýznamnější přínosy - Biopaliva 4. Změny zákona o ochraně ovzduší Úprava povinného podílu biopaliv v poolu motorových paliv z navrhovaných 4,4 % V/V bioethanolu a 6,4 % V/V FAME na 4,1 % V/V bioethanolu a 6,0 % V/V FAME převod přeplněné povinnosti na následující kalendářní rok Členské firmy povinnosti stanovené legislativou plní! Přínosy úspora nákladů na biosložky zvýšení provozní jistoty Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 17

18 Nejvýznamnější přínosy - Biopaliva 5. Nový zákon o ochraně ovzduší Nový požadavek na úsporu emisí CO2 na jednotku energie % % % Úprava metodiky výpočtu kritérií udržitelnosti a úspory emisí Jednotný koeficient emisí pro fosilní paliva Posunutí termínu podávání zpráv na rok 2014 Přínosy snížení administrativní náročnosti Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 18

19 Nejvýznamnější přínosy - Biopaliva BA - Kalkulace množství bioethanolupro splnění požadované úspory emisí 25,0 Podíl biokomponenty, % V/V 20,0 15,0 10,0 5,0 krit. udrž. 35 % krit. udrž. 50 % krit. udrž. 60 % 0, Úspora emisí, % Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 19

20 Nejvýznamnější přínosy - Biopaliva NM - Kalkulace množství FAME pro splnění požadované úspory emisí 25,0 Podíl biokomponenty, % V/V 20,0 15,0 10,0 5,0 krit. udrž. 35 % krit. udrž. 50 % krit. udrž. 60 % 0, Úspora emisí, % Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 20

21 Nejvýznamnější přínosy - Legislativa 1. PovýrobníaditivacePHM Příprava technického a legislativního zdůvodnění povýrobní aditivace není výrobním procesem Zamezení dvojího zdanění Zahrnuto do zákona o SD v r Přínosy úspora na daních cca 2,7 mld. Kč/rok Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 21

22 Nejvýznamnější přínosy - Legislativa 2. Prosazení barvení a značkování Zamezení zneužívání ropných produktů zavedením barvení a značkování místo vratky daně Omezení daňových úniků Přínosy omezení ekonomických ztrát v důsledky prodlevy při vracení SD (cca 58 mil Kč) Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 22

23 Nejvýznamnější přínosy - Legislativa 3. Novela zákona o pohonných hmotách Zavedení registru ČS Zavedení povinnosti registrace pro obchodníky s minerálními oleji a zveřejňování adresáře Zjednodušení povinností při informování zákazníků Přínosy trvalé opatření k potírání daňových podvodů vytvoření adresáře osob podnikajících na trhu s PHM odstranění podnikatelské anonymity technicko-ekonomický přínos nelze dosud vyčíslit Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 23

24 Nejvýznamnější přínosy - Legislativa 4. Zvláštní režim pro revize velkokapacitních nádrží na ropu a ropné produkty (novela vodního zákona č. 254/2001 Sb.) Zohlednění specifik při skladování ropy a ropných produktů ve vodním zákoně Zrušení povinnosti revizí velkokapacitních tanků každých 5 let Návrh nové ČSN (ČAPPO zpracovává) Přínosy snížení nákladů firem skladujících ropu a ropné produkty (tyto náklady by se promítly do konečných cen PHM) Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 24

25 Nejvýznamnější přínosy - Legislativa 5. Rekuperace benzinových par realizace rekuperace benzinových par II. stupně v předstihu u všech ČS členských firem ČAPPO všechny nové investice byly v předstihu připravovány na budoucí přísná pravidla Přínosy ekologie (snížení emisí skleníkových plynů) ekonomie (úspora nákladů na budoucí úpravy nových investic) Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 25

26 Nejvýznamnější přínosy - Legislativa 6. Novela zákona o nouzových zásobách ropy a ropných produktů (zákon č. 189/1999 Sb.) zabránění financování tzv. specifických zásob (tj. dalších zásob ropy a ropných produktů) z podnikových zdrojů formou poplatků za dovoz Přínosy úspora nákladů v řádu mld. Kč/rok Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 26

27 Nejvýznamnější přínosy - Legislativa 7. Iniciativa k potírání daňových podvodů Vznik meziresortní komise vznik interní pracovní skupiny ČAPPO Analýza podvodů Příprava návrhů legislativních opatření (zákon o DPH, zákon o pohonných hmotách, trestní zákoník) spolupráce s MF, GŘ cel, ČDS a MPO Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 27

28 Nejvýznamnější přínosy - Ostatní 1. Konference, semináře 2. Osvěta (Motor Fuels, International PetroleumConference, Aprochem, Reotrib, Autotec, PETROLsummit, ) (spolupráce se společností PETROLmedia, články, vystoupení, příspěvky, ) 3. REACH (informace, koordinace) 4. Technologická Platforma Silniční Doprava (zpracování strategické výzkumné agendy v odvětví silniční dopravy pro horizont 20 let osobní doprava, nákladní doprava, infrastruktura, bezpečnost, zdroje energie, vliv na ŽP) 5. Rozvoj Aplikačního Potenciálu -Projekt RAPlus (spolupráce V a V sektoru s aplikační sférou, vzdělávání, odborné stáže, semináře, přenos poznatků, kulaté stoly, vyhledávání partnerů, ) Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 28

29 Závěr Č A P PO= Čestná AProfesionální Prestižní Organizace v v v v v v v v je nezaměnitelná je nenahraditelná je základnou pro technické diskuse využívá odborný potenciál svých členů připravuje společná stanoviska poskytuje svým členům informace (technické, legislativní, odborné) zabývá se informováním a osvětou odborné i laické veřejnosti členové vyrábí a dodávají na trh kvalitní produkty Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 29

30 Závěr 20,0 Monitorování kvality PHM BA - ČAPPO NM - ČAPPO BA - ostatní NM - ostatní Podíl nevyhovujících vzorků, % 15,0 10,0 5,0 0, Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 30

31 Závěr Č A P PO= Čestná AProfesionální Prestižní Organizace Uvedené akce a aktivity můžeme považovat za nejdůležitější; Tento výčet určitě nebyl vyčerpávající, činnost ČAPPO v uplynulých 20 letech byla mnohem rozsáhlejší; Kolegové mě určitě doplní v rámci diskuse. Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 31

32 Děkuji za pozornost. ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU U Trati Praha 10 Strašnice tel.: Internet: Autoři: Ing. Miloš podrazil generální sekretář ČAPPO Ing. Václav Loula BENZINA, s.r.o. Ing. Václav Pražák ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO 32

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě 1. ÚVOD celosvětovým rozvojem průmyslu v Americe, v Evropě a v některých státech Asie se zvyšuje i znečišťování životního prostředí, především

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA PARDUBICE ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví) Pardubice 2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Strategická výzkumná agenda

Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda dokument národní technologické platformy České Budějovice duben 2011 Tato Strategická výzkumná agenda vznikla jako výstup projektu TP Využití zemního plynu a biometanu v dopravě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více