Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa"

Transkript

1 Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace pro stavební řízení, zadání a provádění stavby OSBD Česká Lípa Barvířská Česká Lípa IČ: Ing. Tomáš Pavelka Bc. Rudolf Brejška, DiS. Bc. Rudolf Brejška, DiS. Ing. Tomáš Pavelka TERMO + holding, a.s. Projektový útvar Ústí nad Labem I Všebořická 239/9 E Ústí na Labem T zelená linka: F

2 OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Obvodový plášť Průčelní a štítové stěny Lodžiové stěny v sušárnách Lodžiové stěny v bytech Lodžiové příložky Obvodové stěny 1.PP Atiky Střecha nad byty Lodžie Lodžiové stropní panely Lodžiová zábradlí Výplně otvorů Ostatní konstrukce Klempířské prvky Ostatní konstrukce na fasádě Okapové chodníčky Vstupy do objektu TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU Zateplení a oprava obvodového pláště Oprava betonových dílců Úprava lodžiových stěn u sušáren Zateplení obvodového pláště obkladem ETICS Opatření pro umožnění hnízdění rorýse obecného Povrchová úprava stěn 1.PP Povrchová úprava zateplených lodžiových stěn Architektonické řešení Klempířské prvky obvodového pláště Hromosvody Oprava lodžií Výměna lodžiových zábradlí Reprofilace stropních lodžiových panelů Povrchové úpravy stropních lodžiových panelů Výplně otvorů Výměna oken Zazdění 3 ks oken v 1.PP Výměna dveří vstupů Opravy jiných konstrukcí Zámečnické prvky Úpravy vstupů Zasklení lodžií Oprava okapových chodníčků a spáry UŽÍVÁNÍ, UDRŽBA A OPRAVY SANOVANÉHO OBJEKTU Užívání sanovaného objektu Zateplený objekt z pohledu interiéru obecné zásady Zateplený objekt z pohledu exteriéru obecné zásady Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 1/19

3 4.1.3 Lodžie obecné zásady Údržba sanovaných částí objektu Obvodový plášť Konstrukce lodžií Opravy zateplených částí objektu ZÁVĚR Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 2/19

4 1 ÚVOD Předmětem technické zprávy je popis stávajícího stavu a návrh technického řešení opravy panelového bytového objektu v České Lípě, v ulici Bratří Čapků č.p Hlavním cílem projektu je komplexní zateplení objektu a dokončení výměny výplní otvorů za účelem snížení energetické náročnosti budovy, statické zajištění a opravy obvodových konstrukcí objektu včetně lodžií. 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU 2.1 Popis objektu Řešený obytný dům byl postaven ve 2. polovině 80. let minulého století panelovou technologií ve stavební soustavě OP Jedná se o typový řadový objekt, tvořený jednou sekcí (vchodem). Řešený objekt má 24 bytů. Na severozápadním štítu k objektu přiléhá sousední dům stejné stavební soustavy, který je dilatačně oddělen. Objekt má 8 nadzemních bytových podlaží a jedno podzemní 1.PP. V 1. 8.NP jsou byty, v 1.PP je domovní vybavení. Nosný systém soustavy OP 1.21 je obousměrný stěnový. Stěny jsou navzájem spojeny tuhými stropními deskami. Konstrukční výška nadzemních podlaží je 2,8 m. Celková šířka ve štítě 12,45 m, celková délka je 22,05 m. Dům se nachází v rovinatém terénu. 1.PP je po celém obvodu objektu zapuštěno cca z 1/2 do terénu. Hlavní vstup do objektu je situován na jihozápadním průčelí z úrovně terénu po schodišti do 1.NP. Vedlejší vstup je na severovýchodním průčelí, z terénu na mezipodestu mezi 1.NP a 1.PP. Jihozápadní průčelí objektu je členěno zapuštěnými bytovými lodžiemi, severovýchodní hospodářskými lodžiemi sušáren. V dalším popisu konstrukcí objektu jsou popsány pouze konstrukce, které budou v rámci oprav objektu sanovány, nebo kterých se oprava bezprostředně dotýká. 2.2 Obvodový plášť Obvodový plášť v nadzemních podlažích je složen z celostěnových obvodových štítových a průčelních panelů, lodžiových stěn sušáren na bázi dřeva, lodžiových stěn u bytů Leone a lodžiových příložek Průčelní a štítové stěny Nosné průčelní a štítové stěny všech nadzemních podlaží objektu jsou montovány z betonových vrstvených panelů tloušťky 290 mm. Složení vrstev je následující: železobetonová nosná vrstva 150 mm tepelná izolace z pěnového polystyrenu 80 mm vnější železobetonová vrstva 60 mm Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 3/19

5 Svislé spáry jsou těsněny pryžovým těsněním Netěsnými spárami a porušeným těsněním zatéká do nosné konstrukce. Lokálně jsou poškozené a trhlinami porušené vnější betonové vrstvy průčelních a štítových panelů Lodžiové stěny v sušárnách Lodžiové stěny sušáren jsou celostěnové dílce tloušťky 140 mm na bázi dřeva, ve kterých je osazeno okno a lodžiové dveře. Složení vrstev je : dřevotřísková deska 16 mm dřevotřísková deska (hobra) 10 mm PE fólie minerální plst a dřevěný rám 100 mm dřevěný obklad 14 mm Do lodžiových stěn jsou ukotveny konzoly radiátorů topení. Povrch dřevěného obkladu s původním nátěrem na většině lodžií je degradovaný. Dřevěným obkladem v ploše a spárami kolem lodžiové stěny zatéká do konstrukce lodžiové stěny a dále do nosné konstrukce objektu Lodžiové stěny v bytech Původní dřevěné lodžiové stěny u bytů byly vyměněny za systémové prefabrikované montované stěny Leone LS 01, ve kterých je osazeno okno a balkónové dveře. Stěny jsou opatřeny vnějším kontaktním zateplením (ETICS) s tepelnou izolací z EPS tl. 40 mm. Projektované složení vrstev je : vnitřní deska Cetris 12 mm PUR tepelná izolace 110 mm vnější deska Cetris 8 mm tepelně izolační obklad (ETICS) s izolací EPS 40 mm Lodžiové stěny nevyžadují další stavebně technický zásah. Stěny budou v rámci opravy objektu pouze opatřeny sjednocujícím barevným nátěrem, v odstínu dle architektonického řešení Lodžiové příložky Vnitřní nosné stěny u lodžií jsou překryty lodžiovými příložkami, které jsou uloženy souběžně s příčnými nosnými stěnami. Lodžiové příložky jsou dvouvrstvé ve složení : tepelná izolace z pěnového polystyrénu 75 mm vnější železobetonová vrstva 70 mm Lodžiové příložky jsou lokálně na čele porušeny trhlinami a ve vodorovných stycích mezi jednotlivými lodžiovými příložkami Obvodové stěny 1.PP Nosné štítové a průčelní stěny podzemních podlaží 1.PP jsou montovány z betonových vrstvených panelů tloušťky 250 mm. Složení vrstev je následující: železobetonová nosná vrstva 150 mm tepelná izolace z pěnového polystyrénu 50 mm vnější železobetonová vrstva 50 mm Povrchovou úpravu stěn tvoří nátěr, který je degradovaný vlivem stáří a povětrnosti. Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 4/19

6 2.2.6 Atiky Průčelní a štítové atikové dílce jsou železobetonové jednovrstvé proměnné tloušťky mm s osazovacím ozubem. Výška atiky je 1200 mm nad povrchem stropního dílce. Průčelní atiky jsou kotveny ocelovými táhly na rektifikační šroub příčných stěn, štítové atiky jsou kotveny obdobně na nastřelenou kotevní desku se šroubem. Atikové dílce mají poruchy podobného charakteru jako obvodový plášť Střecha nad byty Střecha nad byty je dvouplášťová z doby výstavby objektu, tepelnou izolaci střechy tvoří rohože z minerální plsti. Skladba střešního pláště odshora : nová hydroizolace (1 modifikovaný pás s posypem) penetrace hydroizolace (2 IPA, 1 Sklobit) železobetonový žebírkový střešní panel 250 mm odvětraná vzduchová mezera mm minerální rohož 120 mm nosný stropní panel 150 mm Původní střecha byla v minulosti podrobena celkové opravě s pokládkou nové hydroizolace z modifikovaných pásů s hydrofobizovaným posypem, bez doplnění tepelné izolace. Střecha má nedostatečné tepelně technické vlastnosti. S ohledem na finanční možnosti investora nebude střecha v této fázi opravy domu zateplována. S ohledem na tuto skutečnost nelze utěsnit ventilační otvory v atikách tepelně izolačním obkladem a převést střechu na jednoplášťovou. 2.3 Lodžie Obě průčelí objektu jsou členěna lodžiemi. Lodžie tvoří lodžiové stropní panely, lodžiové stěny Leone u bytů a původní dřevěné stěny v sušárnách, lodžiové příložky a lodžiová zábradlí. Tato kapitola se zabývá pouze konstrukcemi, které netvoří obvodový plášť lodžie (stropní panely, zábradlí) Lodžiové stropní panely Stropní lodžiové panely jsou železobetonové, proměnné tloušťky mm se zvýšenou hranou pod lodžiovou stěnou a příložkami. Povrchovou úpravu tvoří broušené teraco. Někteří z obyvatel si provedli individuálně pokládku keramické dlažby na bytových lodžiích. Nelze však zajistit spolehlivost hydroizolace a dlouhodobou životnost podlahového souvrství. Vnější hrany lodžiových stropních panelů jsou místy narušeny, vyskytují se v nich trhliny. V teracovém povrchu jsou místy drobné kaverny po uvolnění kameniva Lodžiová zábradlí Lodžiová zábradlí tvoří svařená ocelová konstrukce z uzavřených profilů. Výplň tvoří ocelová tyčovina. Ocelová konstrukce zábradlí je opatřena nátěry, místy porušenými, konstrukce koroduje. Z důvodu uvažovaného zateplení objektu nevyhovuje zábradlí svými rozměry. Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 5/19

7 2.4 Výplně otvorů Veškeré otvorové výplně v bytech byly v minulosti vyměněny za plastové s izolačním dvojsklem. Okna na schodištích a lodžiové sestavy v sušárnách jsou původní dřevěné zdvojené. Rámy degradují, výplně mají nedostatečné tepelně technické vlastnosti. Vstupní dveře do objektu jsou ocelové, s izolačním dvojsklem. Dveře mají nedostatečné tepelně technické vlastnosti. Okna v 1.PP jsou původní ocelová s jednoduchým zasklením. 2.5 Ostatní konstrukce Klempířské prvky Oplechování parapetů na průčelích je provedeno z ocelového pozinkovaného plechu. Oplechování místy koroduje. Oplechování atik svými rozměry nedisponuje dostatečným přesahem přes okraj konstrukcí pro umožnění zateplení Ostatní konstrukce na fasádě Někteří obyvatelé domu si instalovali na lodžiích sušáky na prádlo, držáky antén, satelity, zasklení lodžií a další prvky, které bude nutné před zahájením opravy objektu demontovat Okapové chodníčky Okapové chodníčky jsou místy porušené, propadlé a rozlámané vlivem sedání terénu, spára u stěn 1.PP po obvodě objektu je rozevřená v důsledku odtržení chodníčku od objektu. Poklesem chodníčků mohlo dojít i k lokálnímu porušení svislé hydroizolace objektu Vstupy do objektu Dlažba ve vstupech byla v minulosti vyměněna. Nelze zaručit spolehlivost hydroizolace a její návaznost na stěny. Na podhledu hlavního vstupu je dřevěný izolační obklad, který je z požárně-bezpečnostního i tepelně-technického hlediska nevyhovující. 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU Návrh opravy panelového bytového objektu vychází z jeho současného technického stavu, který byl zjištěn na základě informací majitele objektu a při průzkumech objektu projektantem a je popsán v předcházející části technické zprávy. Pokud budou při realizaci stavebních úprav zjištěny odchylky od předpokládaného stavu, bude případná úprava projektové dokumentace řešena za účasti projektanta. V případě, že bude realizační firma navrhovat změnu oproti této dokumentaci, případně změnu navržených materiálů, je možné provést jí pouze se souhlasem projektanta a investora. Navrhované úpravy objektu je možné rozdělit do těchto částí : 1. Zateplení a oprava obvodového pláště 2. Oprava lodžií Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 6/19

8 3. Výměna výplní otvorů 4. Oprava jiných konstrukcí 3.1 Zateplení a oprava obvodového pláště Kromě vlastního zateplení objektu bude provedeno odstranění nejzávažnějších vad obvodového pláště Oprava betonových dílců Oprava železobetonových a betonových konstrukcí znamená výměnu nebo nahrazení veškerého porušeného konstrukčního betonu, který není zakryt tepelně izolačním obkladem. V místech, kde k porušení povrchových vrstev betonu došlo tlakem korozních zplodin na betonářské výztuži, se během sanace výztuž obnaží, korozní zplodiny odstraní a zajistí se nová antikorozní ochrana (pasivace) výztuže. V případě oslabení či porušení nosné betonářské výztuže se tato zesílí či nahradí. Nedílnou součástí komplexní technologie opravy (reprofilace) betonové konstrukce je konečná povrchová ochrana s vysokou odolností proti vodě, mrazu, agresivním plynům z ovzduší, kyselému dešti, s vysokým difúzním odporem proti průniku oxidu uhličitého a současně s vysokou propustností pro vodní páru. Pro opravy železobetonových a betonových konstrukcí bude použit komplexní systém jednoho zvoleného výrobce, který obsahuje všechny kompatibilní materiály pro opravu betonových konstrukcí od příprav podkladu, antikorozní ochranu výztuže, reprofilace až po konečnou povrchovou ochranu. Při provádění sanačních prací je nutno se řídit ustanoveními technologických předpisů jednotlivých materiálů a materiálových bezpečnostních listů. Tabulka 1 Technologie a materiály sanačního systému a systémů povrchových úprav použité při sanaci objektu Označení Popis Materiálová skladba REP1H/xx-GM REP1P/xx-GM REP2H/xx-GM REP2P/xx-GM B0 Reprofilace hrany betonové konstrukce bez ošetření výztuže Reprofilace v ploše betonové konstrukce bez ošetření výztuže Reprofilace hrany betonové konstrukce včetně ošetření výztuže Reprofilace v ploše betonové konstrukce včetně ošetření výztuže Povrchová úprava nezateplovaných betonových konstrukcí - reprofilační PCC malta vyztužená vlákny, dle systému s adhezním můstkem - atikorozní nátěr výztuže - reprofilační PCC malta vyztužená vlákny, dle systému s adhezním můstkem - disperzní penetrace - vyrovnání a celoplošné vystěrkování podkladu armovacím tmelem se síťovinou - adhezní podnátěr tónovaný (dle systému) - omítka Pozn. : xx v názvu technologie u reprofilací značí předpokládanou tloušťku reprofilace Pro zajištění dokonalého přilnutí reprofilačních malt se vyžaduje, aby betonový podklad byl zbaven cementového kalu a jiných méně pevných vrstev, volného nebo porušeného betonu, nečistot, separačních hmot, odlupujících se nátěrů a prachu po čištění plochy. Průměrná pevnost v tahu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 7/19

9 povrchových vrstev betonu musí být minimálně 1,5 MPa, přípustná minimální jednotlivá hodnota je 1,0 MPa. Tyto hodnoty musí být splněny jak před, tak i po aplikaci reprofilačních malt. Veškerý trhlinami porušený a degradovaný neúnosný beton se odstraní mechanickým způsobem (osekáním). Obnažené výztužné pruty se dokonale očistí od všech zkorodovaných vrstev nejméně do šedého vzhledu otryskáním pískem. Pískováním se současně očistí povrch betonu v reprofilovaném místě od cementového kalu a lokálních zbytkových nepřídržných míst. Za dokončenou přípravu podkladu se považuje takový stav, když nebudou na fasádě objektu žádná místa s nepřídržným betonem, žádné trhliny v betonu, výztuž bude očištěna od rzi nejméně do šedého vzhledu. Na obnaženou a dokonale očištěnou výztuž od všech zplodin koroze se nanese ochranný antikorozní (pasivační) prostředek a dle systému adhezní můstek. Reprofilace (zpětná výplň) porušených míst do původního tvaru betonového prvku bude provedena reprofilačními PCC maltami Úprava lodžiových stěn u sušáren V rámci zateplení objektu bude provedeno odstranění dřevěných lodžiových stěn u sušáren včetně výplní otvorů, a jejich náhrada stěnou Leone LS 01 od společnosti Skala Systém, s.r.o. Bude provedena demontáž radiátorů a vypuštění dotčené části topné soustavy. Po výměně lodžiových stěn bude otopná soustava uvedena do původního stavu. Nová konstrukce lodžiové stěny Leone LS 01 je sestavena ze sloupků, parapetu a nadpraží. Dílce jsou vzájemně spojeny pomocí zámků. Konstrukci tvoří sendvičový dílec tloušťky 130 mm sestavený z desek Cetris, mezi které je vypěněn PUR o tl. 110 mm, obvod stěny u otvorů je lemován deskou Cetris. Ve stěně jsou integrovány prvky pro kotvení výplní otvorů a mohou být integrovány i prvky pro kotvení radiátorů ÚT. Před zadáním stěn Leone do výroby dodavatel zaměří polohu kotevních šroubů otopných těles a upřesní polohu při výrobě vkládaných výztužných prvků v parapetním prvku stěny. Pro stěnu opatřenou vnějším kontaktním tepelně izolačním systémem lze kotvení šrouby otopných těles osadit přes celou tloušťku stěny Leone. Lodžiová stěna bude zakotvena do nosných prvků objektu a lodžiových příložek. Spáry po obvodě budou utěsněny pěnovým polyuretanem, paronepropustnou páskou, lištami se silikonovým praporkem a akrylátovým tmelem. Spáry mezi jednotlivými dílci budou z interiéru překryty plastovou lištou. Kotvení a detaily spojů budou provedeny dle technologického předpisu výrobce stěn Leone. Na lodžiích bude v exteriéru po penetračním nátěru proveden tepelně izolační obklad, v interiéru bude proveden nátěr a olištování připojovacích a napojovacích spar a malba. Variantně lze na přání investora stěnu zevnitř opatřit sádrokartonovým obkladem, pro překrytí napojovacích spar jednotlivých dílců stěny Leone (bude rozhodnuto investorem při realizaci) Zateplení obvodového pláště obkladem ETICS K obkladu bude použita technologie kontaktního opláštění s bezespárou tenkovrstvou omítkou. Jedná se o ucelený vnější kontaktní tepelně izolační systém. Návrh obkladu obvodového pláště vychází z požadavků ČSN na požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla. Obklad bude proveden na očištěný, tlakovou vodou umytý a vyrovnaný stávající povrch z venkovní strany. Zodpovědný pracovník dodavatele zhodnotí stav podkladu a rozhodne o případném použití penetrace podkladu (pod důkladném omytí a odstranění separačních vrstev se tato nutnost nepředpokládá). Musí být dokončeno statické zajištění a sanace betonových dílců, demontáž dřevěného podhledu hl. vstupu, osazení kotevních prvků zábradlí a držáků satelitů, výměna lodžiových stěn v sušárnách. Jako tepelná izolace budou použity fasádní desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 70 F Fasádní. Podhledy nad vstupy a požární pásy budou řešeny s tepelnou izolací z minerálních Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 8/19

10 vláken. Stěny 1.PP u terénu budou z konstrukčních důvodů opatřeny tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu. Tabulka 2 - Materiálové složení obkladu obvodového pláště Vrstva Popis, materiálové specifikace Penetrace podkladu Lepící podkladní tmel Tepelná izolace Kotvení tepelné izolace Tmelící a vyrovnávací stěrka Výztužná tkanina Mezinátěr Omítka Disperzní penetrační nátěr (pouze v případě potřeby) Minerální lepidlo Desky ze stabilizovaného expandovaného pěnového fasádního polystyrenu EPS 70 F (extrud. polystyren na lodžiích) EPS zátka Tuhé fasádní desky z minerální vlny určené pro ETICS zátka z minerálních vláken Talířové hmoždinky a kotvy certifikované pro daný systém; počet a typ dle Stavebně konstrukčního řešení, dle použitého systému a podkladu Armovací stěrka Skelná armovací síťovina s apretací vůči zásadám Adhezní podnátěr (probarvený dle typu omítky) pouze v případě potřeby Akrylátová nebo silikonově pryskyřičná probarvená omítka kroužená, o zrnitosti 1,5 mm. Organicky pojená kamínková mozaiková omítka zrnitosti 2,0 mm (stěny 1.PP a vstupy) Obklad bude proveden podle technologického předpisu dodavatele materiálů. Tepelná izolace bude přilepena k podkladu po obvodě desek a tříbodově uvnitř desek nebo plnoplošně (lodžiové příložky a podhledy) lepícím tmelem. Po jeho vytvrdnutí bude povrch desek přebroušen do roviny. Izolační desky budou dále zajištěny talířovými hmoždinkami v počtu a délce dle statického posouzení. Hmoždinky jsou zapuštěny do tepelně izolačních desek a kryty zátkami pro tl. tepelné izolace 100 mm a vyšší. Ostatní hmoždinky jsou slícovány vtlačením do tepelně izolačních desek. Tabulka 3 Přehled typů a tlouštěk tepelných izolací Konstrukce Průčelní a štítové panely včetně atik Tloušťka a typ tepelné izolace EPS 70 F tl. 100 mm Poznámka Požární pruhy nad okny, části fasády nad zakládací lištou minerální desky tl. 100 mm Lodžiové příložky u bytů EPS 70 F tl. 100 mm První řada desek u podlahy z XPS nebo Perimetru Stěny Leone v sušárnách EPS 70 F tl. 40 mm penetrace, celoplošné lepení. První řada desek u podlahy z XPS nebo Perimetru Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 9/19

11 Lodžiové příložky u štítů EPS 70 F tl. 40 mm První řada desek u podlahy z XPS nebo Perimetru Podhledy a čela přesahujících markýz nad vstupy Podhled hlavního vstupu (závětří uvnitř) Vnitřní líc předsazených bočních stěn vstupů Vnitřní boční stěny v hlavním vstupu, sousedící s byty minerální desky tl. 40 mm minerální desky tl. 160 mm EPS 70 F tl. 40 mm EPS 70 F tl. 100 mm kamínková omítka, první řada desek u podlahy z XPS nebo Perimetru kamínková omítka, první řada desek u podlahy z XPS nebo Perimetru Zadní stěny vstupů (vyzdívky) EPS 70 F tl. 100 mm disperzní penetrace vyzdívek, kamínková omítka, první řada desek u podlahy z XPS nebo Perimetru Vnější boky a čela vstupů Stěny 1.PP od terénu do hloubky 300 mm pod zem Stěny 1.PP od terénu do výšky 300 mm nad zem (vč. bočních stěn vstupů) Stěny 1.PP od výšky 300 mm nad terénem po zakládací lištu EPS 70 F tl. 40 mm XPS tl. 40 mm XPS tl. 40 mm minerální desky tl. 40 mm celoplošné lepení vodotěsným lepidlem, bez omítky celoplošné lepení vodotěsným lepidlem, kamínková omítka kamínková omítka Ostění, nadpraží a parapety oken EPS 70 F tl. 30 mm celoplošné lepení. Popř. XPS tl. 20 mm, při nedostatečném přesahu rámu Ostění, nadpraží a parapety oken v 1.PP Vyrovnání odskoku soklu u zakládací lišty ETICS minerální desky tl. 30 mm minerální desky tl. 40 mm celoplošné lepení popř. provést první řadu izolace nad zakládací lištou z minerálních desek tl. 140mm Požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí obvodového pláště jsou uvedeny v Souhrnné technické zprávě. Založení obkladu fasády bude provedeno v úrovni nadpraží oken 1.PP na hliníkovou soklovou lištu připevněnou hmoždinkami se zatloukacími šrouby v počtu 3 ks/bm. Jednotlivé dílce zakládací lišty budou vzájemně spojeny plastovými spojkami. Na lodžiích a ve vstupech se bude obklad zakládat na podlaze bez soklové lišty první řada desek u podlahy bude vždy z extrudovaného polystyrenu. Na tepelné izolaci bude vytvořena výztužná vrstva předepsané tloušťky z armovacího tmele, do kterého bude vtlačena systémová výztužná síť ze skelných vláken s apretací proti zásadám. Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 10/19

12 Povrchová úprava stěn nadzemních podlaží a detaily Obklad nadzemních podlaží bude napenetrován barevným adhezním podnátěrem (dle systému) a uzavřen tenkovrstvou akrylátovou (alt. silikonově pryskyřičnou) omítkou probarvenou ve hmotě, s krouženou strukturou zrnitosti 1,5 mm. Na stěnách vstupů bude aplikována organicky pojená kamínková mozaiková omítka zrnitosti 2,0 mm. Detaily obkladu budou řešeny dle technologického předpisu výrobce a návrhu projektanta. Ukončení obkladu v lodžiích, pod oplechováním apod. bude provedeno samoexpandujícími těsnícími pásky a polyuretanovým příp. MS polymerovým tmelem. Všechna nároží objektu, nároží ostění a nadpraží výplní otvorů apod. budou zesílena systémovým rohovým výztužným úhelníkem se síťovinou. Ukončení obkladu na podlaze v lodžiích a ve vstupech a jeho napojení na navazující dlažbu bude řešeno soklovým keramickým obkladem a PUR tmelem u podlahy a v koutech soklíku. Ukončení obkladu u oken a vstupních dveří na ostění a nadpraží bude provedeno systémovými APU lištami. Stávající větrací mřížky v atikách a odvětrávací otvory spížních skříní budou demontovány a po provedeném zateplení nahrazeny novými plastovými mřížkami v úrovni tenkovrstvé omítky. Mřížky budou vlepeny do novodurových trubek vsazených do tepelného izolantu a zapěněných po obvodu Opatření pro umožnění hnízdění rorýse obecného Výskyt hnízdní populace chráněného živočicha na objektu není v této fázi projektové přípravy na objektu potvrzen. Případné požadavky na technická opatření pro umožnění hnízdění rorýsů vznese příslušný orgán ochrany přírody po předložení dokončené PD. Stávající ventilační otvory v atikových panelech na průčelích budou zachovány a překryty mřížkou se žaluzií a se sítí proti hmyzu. Náhradní hnízdění bude řešeno čtyřkomorovými budkami z extrudovaného polystyrenu umístěnými cca 150 mm pod zhlavím atiky. V této fázi se předpokládá osazení cca 5 ks budek po obvodě objektu (dvě budky na každém průčelí, jedna na štítu). Skutečný počet budek vč. jejich umístění bude zřejmý až po vydání stanoviska příslušného orgánu ochrany ŽP. Dodavatel stavby je povinen řídit se při stavebních pracích Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí ČR, Sekce ochrany přírody a krajiny k postupu orgánů ochrany přírody při zajišťování ochrany hnízdní populace rorýse obecného (Apus apus) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Povrchová úprava stěn 1.PP Stávající povrchy stěn 1.PP průčelí a štítů budou dle rozsahu poškození zbaveny separačních nátěrů, reprofilovány a opraveny. Bude provedeno vybourání okapových chodníčků a odkopání zeminy v nutném rozsahu do hloubky min. 300 mm pod terén. Od hloubky 300 mm pod terén do výše 300 mm nad terén budou stěny suterénu obloženy tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl. 40 mm, která bude celoplošně přilepena k podkladu vodovzdornou lepicí hmotou (např. směsí vodotěsné emulze Sto Flexyl a portlandského cementu, v poměru 1:1). Zbylá nadzemní část stěn 1.PP bude opatřena obkladem minerálními deskami tl. 40 mm, lepenými klasicky a mechanicky dokotvenými hmoždinkami. Povrchová úprava obvodových stěn v 1.PP bude provedena výztužnou vrstvou a aplikací kamínkové omítky na podklad opatřený probarveným základním nátěrem. Do výšky min. 300 mm nad zemí bude výztužná vrstva provedena z vodovzdorné lepicí hmoty, jíž byl přilepen extrudovaný polystyren. Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 11/19

13 Parapety oken 1.PP budou namísto omítky opatřeny keramickou dlažbou lepenou flexibilním mrazuvzdorným lepidlem Povrchová úprava zateplených lodžiových stěn Stávající již zateplené lodžiové stěny budou opatřeny sjednocujícím barevným nátěrem v odstínu dle architektonického řešení Architektonické řešení Architektonické řešení je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace F.2. Ta řeší pouze barevnost fasád s ohledem na sousední objekty a požadavky investora. Stavební a stavebně konstrukční (statická) část projektu řeší technické a materiálové provedení opravy domu Klempířské prvky obvodového pláště Stávající oplechování parapetů oken bude demontováno. Provede se příprava podkladu, tj. omytí a očištění povrchu, vyrovnání nerovností podkladu a překontrolování potřebného spádu. Nové oplechování Veškeré oplechování parapetů bude vyměněno. Nové oplechování projektant doporučuje provést z hliníkového lakovaného plechu tloušťky 1,2-1,5 mm. Na přání investora lze připustit i alternativní řešení v podobě ocelového pozinkovaného poplastovaného plechu tl. min. 0,55 mm. Na ostěních oken nebudou konce oplechování zapuštěny do obkladu ETICS. Ostatní oplechování bude z titanzinku tl. 0,7 mm, alternativně rovněž z lakovaného hliníku nebo poplastovaného ocelového pozinkovaného plechu. Tabulka 4 Přehled klempířských prvků obvodového pláště Konstrukce Parapety oken v průčelích Parapety oken v lodžiích sušáren Materiál Al (alt. pozink) Al (alt. pozink) Oplechování Al a Ti-Zn, PZn plech tloušťka [mm] 1,2-1,5 (pozink 0,55) 1,2-1,5 (pozink 0,55) šířka, rozvinutá šířka [mm] Kotvení a připojovací plech ocel. pozink. tloušťka [mm] Stříšky nad vstupy TiZn 0, ,0 Stříška nad rozvaděčem elektro Připojovací lišta oplechování stříšek nad vstupy a rozvaděčem TiZn 0, ,0 rozvinutá šířka [mm] lepení PUR lepidlem (např. K+D Würth, UKDM Berner) lepení PUR lepidlem (např. K+D Würth, UKDM Berner) ocel. pozink RŠ 330 nebo příponky 4 45 mm po 250 mm ocel. pozink RŠ 330 nebo příponky 4 45 mm po 250 mm Označení P/Š300-Al-1,5 P/Š150-Al-1,5 S/RŠ1000- TiZn S/RŠ500-TiZn TiZn 0, L/RŠ166-TiZn Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 12/19

14 Závětrná lišta atiky Podokapní žlab stříšek nad vstupy (vývod chrličem do strany) TiZn 0, ,0 pozink RŠ 330 nebo příponky 4 45 mm á 250 mm A/RŠ500-TiZn TiZn 0, Ž/RŠ200-TiZn Poznámka k tabulce 4 : U parapetních plechů jsou uvedeny půdorysné šířky plechů, u ostatního oplechování jsou uvedeny rozvinuté šířky plechů Provedení oplechování Veškeré nové oplechování bude provedeno v souladu s ČSN včetně jeho kotvení, v souladu s technologickým předpisem výrobce oplechování a technologickým předpisem výrobce výplní otvorů. Oplechování oken bude připevněno lepením k parapetu vhodným polyuretanovým lepidlem. Dodavatel prokáže před započetím prací vhodnost použití a vlastnosti použitého lepidla. Může být použito například lepidlo K+D od firmy Würth nebo UKDM Berner. Použití bitumenových lepidel (např. Enkolit) projektant nepřipouští, z důvodu možného nepříznivého chemického vlivu na zateplovací systém. Ostatní oplechování bude k nosné konstrukci kotveno v souladu s ČSN pomocí průběžných připojovacích ocelových pozinkovaných plechů tloušťky min. 1,0 případně ocelových pozinkovaných příponek. Vzhledem k hrozící chemické reakci mezi povrchy na minerální bázi (betonová konstrukce, cementová výztužná vrstva) a oplechováním s přítomností zinku se doporučuje provést u všech mechanicky kotvených plechů, které nebudou opatřeny na spodním líci práškovým lakem, odseparování od podkladu separační plastovou folií. Nové oplechování parapetů oken bude přesahovat líc nové fasády nejméně o 30 mm, ostatní oplechování nejméně o 50 mm. Okenní otvory budou zaměřeny a parapetní plechy budou vyrobeny podle skutečných naměřených rozměrů. Toto platí jak o délce plechů, tak i o půdorysnou šíři. Parapety oken budou oplechovány ve sklonu od objektu cca 10%. Případné opravy povrchové úpravy lakovaných plechů při krácení budou provedeny opravnou barvou stejného odstínu Hromosvody V rámci opravy objektu musí být provedena oprava hromosvodné soustavy. Je nutné postupně demontovat hromosvodnou soustavu na obvodových stěnách. Bude provedena výměna zemnících lan. Nové, dostatečně dlouhé úchytky z pozinkované oceli, budou připevněny na fasádu v rámci provádění obkladu obvodového pláště. Po dokončení prací na obvodovém plášti a montáži zemnících svodů hromosvodů bude na celou hromosvodnou soustavu včetně střechy a uzemnění provedena revize. Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 13/19

15 3.2 Oprava lodžií Výměna lodžiových zábradlí Lodžiová zábradlí budou demontována a nahrazena novými. Nová zábradlí budou z hliníkové slitiny s barevnou povrchovou úpravou (práškové lakování komaxit), s tyčovou výplní. Půdorysná poloha vůči líci lodžiového stropního panelu není striktně určena, předpokládá se osazení zábradlí tak, aby jeho zadní strana půdorysně lícovala s čelem lodžiového stropního panelu (s ohledem na nepřesnosti uložení lodžiových stropních panelů po výšce objektu) a zároveň, aby došlo k minimálnímu zmenšení lodžie. Zábradlí bude osazeno symetricky mezi zateplené povrchy bočních stěn (mezery mezi zábradlím a finálními povrchy lodžiových příložek budou stejné). Nosná konstrukce zábradlí bude svařena z uzavřených dutých profilů z hliníkové slitiny. Výplň bude v celé ploše z tyčoviny. Povrchová úprava hliníkové konstrukce včetně kotevních prvků bude práškovou vypalovanou barvou (komaxit) v odstínu dle architektonického řešení. Zábradlí bude kotveno do lodžiových příložek pomocí kotevních prvků z ohýbané ocelové pozinkované pásoviny, opatřené barevným lakem. Kotevní prvky budou přikotveny do stěny před provedením ETICS na reprofilovaný a vyrovnaný povrch. Zábradlí k těmto prvkům bude přišroubováno po provedení zateplení a povrchových úprav stropních panelů. V době, kdy budou demontována lodžiová zábradlí, zajistí realizační firma vhodným mechanickým způsobem zabránění vstupu na lodžie z přilehlých prostor. Podrobnosti technického řešení jsou uvedeny ve Stavebně konstrukční části F Reprofilace stropních lodžiových panelů Pro reprofilace stropních lodžiových dílců budou použity stejné technologie a pracovní postupy, jako pro sanaci betonových dílců, které jsou popsány výše Povrchové úpravy stropních lodžiových panelů Spodní povrch a čela Spodní povrch a čelo panelu bude opatřen penetrací a výztužnou vrstvou. Na hraně podhledu bude osazen systémový odkapní profil se síťovinou. Na takto připravený podklad bude aplikován podkladní nátěr a následně provedena omítka stejné struktury jako na obvodovém plášti. Podlahy Na výslovné přání zadavatele zůstanou stávající, beze změn. 3.3 Výplně otvorů Výměna oken Původní dřevěné výplně otvorů na schodištích, v sušárnách a ocelová okna v 1.PP budou demontovány. Výplně otvorů v bytech byly v minulosti již vyměněny za nová plastová okna a balkónové dveře zůstanou stávající beze změn. Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 14/19

16 Pro nové výplně otvorů budou použity výrobky z min. pětikomorových profilů. Normová hodnota součinitele prostupu tepla celých oken a lodžiových dveří bude max. U = 1,2 W.m -2 K -1 a zasklení max. U = 1,1 W.m -2 K -1 Mezi skly bude osazen teplý distanční rámeček. Minimální normovou výměnu vzduchu bude zajišťovat neuzavíratelný mikroventilační systém. Rozměry, členění a otevíravost výplní otvorů je uvedena ve výkresové části projektové dokumentace. Spára kolem výplní otvorů bude vyplněna montážní polyuretanovou pěnou, utěsněna těsnící paronepropustnou páskou, akrylátovým tmelem a překryta krycí plastovou lištou. Okna v 1.PP budou bez parapetů. Kotvení rámů oken bude provedeno pomocí turbošroubů (ostění a nadpraží) nebo kotevních pásků, které budou zakotveny do vnitřní betonové vrstvy sendvičových dílců. Při použití kotevních pásků se doporučuje připojovací spára široká max mm. Ostění, nadpraží a parapety oken budou začištěny zednickým způsobem. Osazení výplní otvorů a úprava spár bude provedena podle technologického předpisu dodavatele výplní otvorů. Rozměry rámů nových výplní otvorů a jejich osazení v otvorech budou umožňovat vložení vnější tepelné izolace v tloušťce 30 mm na ostění, nadpraží a parapety oken s přesahem rámů na ostění a nadpraží mm přes obklad obvodového pláště. Požadované tepelně technické vlastnosti výplní otvorů jsou uvedeny v Souhrnné technické zprávě Zazdění 3 ks oken v 1.PP 3 ks stávajících oken v 1.PP (viz výkresy) budou vybourány a nahrazeny vyzdívkou Ytong P4/500 tl. 200 mm, zarovnanou půdorysně s vnějším lícem suterénních panelů. Vyzdívka bude mechanicky přikotvena k ostěním, zevnitř omítnuta a opatřena malbou. Připojovací spáry budou přiznány a vytmeleny akrylátovým tmelem. Větrání v místě zazděných oken bude zajištěno plastovou větrací mřížkou, která bude vlepena do novodurové trubky procházející tepelně izolačním obkladem a vyzdívkou. Odvětrání bude zevnitř uzavíratelné (mřížka s clonou) Výměna dveří vstupů Vstupní stěny hlavních i vedlejších vstupů budou vyměněny za novou sestavu s jednokřídlovými ven otevíravými dveřmi světlosti min. 900 mm a s oknem. Zbývající část otvoru bude dozděna porobetonem (viz dále). Sestavy budou s rámem s přerušeným tepelným mostem a zasklením izolačním bezpečnostním dvojsklem. Normová hodnota součinitele prostupu tepla zasklení bude max. U g = 1,1 W.m -2 K -1 celých dveří U d 1,8 W.m -2 K -1. Dveře budou opatřeny vnitřním samozavíračem s aretací, zámkem FAB a dveřním dorazem. Vložky zámků budou stejné pro hlavní i vedlejší vstup. Součástí dodávky dveří budou klíče - ke každému bytu se předpokládá 5ks klíčů od vchodových dveří (může být při realizaci zpřesněno investorem). Spáry dveří budou upraveny obdobným způsobem, jako spáry u oken a překryty hliníkovými lištami v interiéru nebo zednicky začištěny. Montáž bude provedena podle technologického předpisu výrobce vstupní stěny. V případě zednického začištění bude spára ve styku s rámem dveří opatřena APU lištou. Dveře hlavních vstupů budou napojeny na el. vrátného a rozvody domácích telefonů. Barevnost dveří bude v základním odstínu RAL dle architektonického řešení. Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 15/19

17 3.4 Opravy jiných konstrukcí Zámečnické prvky Všechny původní ocelové prvky objektu dvířka el. rozvaděčů, apod. budou pro zajištění jejich životnosti opraveny a opatřeny novým nátěrem. Před provedením nátěru budou ocelové konstrukce dle rozsahu poškození opraveny a očištěny od původních nátěrů a rzi, v případě výrazného zkorodování nebo po domluvě s investorem budou nahrazeny novými. Na všech lodžiích budou osazeny nové držáky šňůr na prádlo ocelové pozinkované s lakem, nebo hliníkové s komaxitem. Kotvení bude provedeno přes tepelně izolační obklad do nosného podkladu pomocí rámové hmoždinky. Výšku držáků nad podlahou určí investor při realizaci. Bude provedena výměna okenních mříží v oknech 1.PP za nové, ocelové, žárově pozinkované Úpravy vstupů Část zadních stěn vstupů bude vyzděna z porobetonu P4/500 tl. min. 200 mm. Do vyzdívky v hlavním vstupu budou osazeny stávající oboustranné poštovní schránky. Vyzdívka bude založena na pásu hydroizolace a v ložných sparách mechanicky kotvena do navazujících stěn. Vyrovnání výšky zdiva bude v předposlední řadě tvárnic. Poslední řada tvárnic bude z bloků plné výšky. Připojovací spára bude zevnitř přiznána a vytmelena akrylátovým tmelem. Zdivo bude zevnitř opatřeno omítkou a malbou (na soklu omyvatelnou, do výše stávající omyvatelné malby na stěnách chodby). Z vnější strany bude provedena penetrace a dále tepelně izolační obklad s výztužnou vrstvou, podnátěrem a kamínkovou omítkou. Stávající svítidlo s pohybovým čidlem bude demontováno a po provedení izolačního obkladu podhledů vráceno zpět. Dle potřeby bude provedeno doplnění dlažby po výměně vstupních dveří Zasklení lodžií Stávající zasklení bude demontováno, rozměrově upraveno a po osazení zábradlí vráceno zpět Oprava okapových chodníčků a spáry Bude provedeno vybourání betonových chodníčků, štěrkopískový podsyp hutněný po vrstvách a vybetonování nových chodníčků, s dilatačními sparami po cca 2,0 m. V případě, že bude porušená hydroizolace obvodových stěn, bude hydroizolace zpětně natavena nebo odstraněna a nahrazena novou. Spára kolem objektu bude zalita asfaltem. 4 UŽÍVÁNÍ, UDRŽBA A OPRAVY SANOVANÉHO OBJEKTU Opomíjení správného užívání a pravidelné technické údržby objektu snižuje celkovou životnost objektu resp. se projeví na celkových rozpočtových nákladech při komplexní opravě objektu. Každá stavba má svoji určitou životnost, která přímo závisí na kvalitě a kvantitě technické údržby objektu, technologicky a projekčně správném provádění oprav porušených konstrukcí a v neposlední řadě na vhodném a správném způsobu jeho užívání. Zde popsaná údržba a opravy objektu se týkají pouze sanovaných částí objektu, případně konstrukcí přímo navazujících a souvisejících. Veškeré technické zásahy do sanovaných konstrukcí po dobu záruky na dílo musí být prováděny firmou, která sanaci objektu realizovala. Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 16/19

18 4.1 Užívání sanovaného objektu Zateplený objekt z pohledu interiéru obecné zásady zateplením objektu budou zlepšeny tepelně-technické vlastnosti konstrukce obvodového pláště, dojde ke snížení tepelných ztrát, k maximálně možné eliminaci tepelných mostů a k zvýšení tepelného odporu konstrukce, proto doporučujeme snížit teplotu vytápění, která zaručí optimální tepelnou pohodu v bytech Zateplený objekt z pohledu exteriéru obecné zásady kotvení předmětů do zateplených stěn nedoporučujeme, v nutných případech je vhodné používat nerezové nebo plastové kotevní prvky, kotevní prvek musí proběhnout do únosného podkladu, tj. většinou do původní železobetonové konstrukce kotevní délka je závislá na typu kotvy a na velikosti zatížení, v případě ukotvování předmětů větší hmotnosti je nezbytné provést statický návrh s posouzením kotevních prvků, narušená oblast v blízkosti kotevního prvku musí být přetmelena (utěsněna) polyuretanovým tmelem, kotvení předmětů nelze provádět pouze do tepelné izolace, při provádění kotvení je třeba však upozornit na možný vznik nežádoucích tepelných mostů na nové povrchové úpravy je zakázáno provádět jiné nátěry a nástřiky (kromě výrobcem doporučených materiálů k technické údržbě viz. dále), je zde reálné nebezpečí ztráty mechanicko-fyzikálních vlastností zateplovacího systému i samostatných povrchových úprav Lodžie obecné zásady konstrukce lodžiového zábradlí je zakázáno upravovat konstrukci zábradlí včetně jejího kotvení, jakékoliv zásahy do konstrukce zábradlí (např. vrtání) snižují jeho životnost 4.2 Údržba sanovaných částí objektu V části údržba objektu jsou popsány doporučené udržovací práce pro jednotlivé sanované konstrukce. Zároveň je doporučen časový plán provádění udržovacích prací. Časový plán je zpracován pouze jako orientační. Skutečná potřeba provádění technické údržby je závislá na individuálním posouzení stavu jednotlivých konstrukcí v reálném čase majitelem resp. majiteli objektu resp. bytů Obvodový plášť pro zachování původního vzhledu omítek doporučujeme omýt tlakovou vodou s přísadou běžného saponátu (tlak vody v trysce max bar, teplota vody max. 30 C, vzdálenost trysky od omítky cm, v případě nízké účinnosti je možné použít čistící kartáč, časový interval omývacího cyklu je závislý na stupni zatížení exhalacemi a nečistotami daného prostředí, po delší době a při nízké účinnosti omývací technologie je možné aplikovat nejvhodnější způsob obnovy původního charakteru a barvy fasádní omítky, a to použitím obnovovací organicky vázané (disperzní) fasádní barvy netýká se kamínkové omítky. klempířské titan-zinkové prvky nemusí se natírat, doporučujeme je dvakrát za rok umýt teplou vodou s přísadou běžného saponátu, v případě aplikace nátěru na titan-zinkové prvky je nutno postupovat jednotně a v souladu s barevným řešením architektonického návrhu (tento krok vyžaduje získání stavebního povolení) systémové povrchově upravené oplechování parapetů - doporučujeme je dvakrát za rok umýt teplou vodou s přísadou běžného saponátu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 17/19

19 polyuretanový tmel pro dotěsnění klempířských prvků ke konstrukci fasády do 5 let překontrolovat jeho skutečný stav a v případě potřeby provést přetmelení (dotmelení) polyuretanovým tmelem Konstrukce lodžií podhledy lodžií - pro zachování původního vzhledu doporučujeme omýt tlakovou vodou s přísadou běžného saponátu, časový interval omývacího cyklu je závislý na stupni zatížení exhalacemi a nečistotami daného prostředí, v případě potřeby je možné aplikovat obnovovací nátěr zábradlí lodžií vizuálně kontrolovat technický stav zábradlí včetně kotvení, doporučujeme je dvakrát za rok umýt teplou vodou s přísadou běžného saponátu 4.3 Opravy zateplených částí objektu V této části je popsáno odstranění pouze několika základních poruch, jejichž výskyt lze v následujících letech očekávat. poškození zateplovacího systému nežádoucími malbami a nápisy pro očištění nedoporučujeme používat agresivní čistící prostředky (ředidla, odbarvovače apod.), je zde nebezpečí ztráty pevnosti omítky (rozleptání) a narušení jednotlivých elementů zateplovacího systému, jako nejvhodnější způsob obnovy původního charakteru a barvy fasádní omítky doporučujeme použít obnovovací fasádní barvu mechanické poškození zateplovacího systému případně samotných povrchových úprav (v případě jiné příčiny než mechanického poškození doporučujeme konzultovat celý problém s odborníkem (projektantem), který by měl zjistit pravou příčinu poruchy a navrhnout vhodné technické řešení jejího odstranění (dělení dle stupně poškození): poškození nátěru jemné přebroušení a očištění porušeného místa, nátěr původní barvou dle technologického předpisu poškození omítky - jemné přebroušení a očištění porušeného místa, nanesení původní omítky dle technologického předpisu poškození omítky a výztužné vrstvy jemné přebroušení a očištění porušeného místa, vložení výztužné síťoviny do armovací stěrky (výztužná síť musí přesahovat stávající výztužnou síť nejméně o 100 mm) s následným provedením tenkovrstvé omítky vše provádět dle technologického předpisu poškození omítky, výztužné vrstvy a tepelné izolace v malé ploše: vyříznou poškozené místo do pravidelného tvaru, doplnit tepelnou izolaci, vložit výztužnou síťovinu do armovací stěrky (výztužná síť musí přesahovat stávající výztužnou síť nejméně o 100 mm) s následným provedením tenkovrstvé omítky vše provádět dle technologického předpisu, kde základem je montáž nosných desek pro omítku na stávající systém k další bezespáré povrchové úpravě fasády. 5 ZÁVĚR Technický návrh opravy panelového bytového objektu vychází z jeho současného technického stavu a stupně poznání a požadavků zadavatele. Provedením komplexní opravy objektu budou odstraněny vady a poruchy některých konstrukcí na objektu. Bude dlouhodobě zajištěno bezpečné a plnohodnotné užívání domu i jeho přilehlého okolí. Navrženým komplexním řešením dojde k výrazným úsporám energií na vytápění. Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 18/19

20 Technické řešení opravy je optimalizováno vzhledem k finančním zdrojům a možnostem investora. V Ústí nad Labem, III/2013 Vypracoval : Bc. Rudolf Brejška, DiS. Kontroloval : Ing. Tomáš Pavelka Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Strana 19/19

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Kutnohorská 2641 2642, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Pod špičákem 2708-2709, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1983. Objekt má 8 nadzemních podlaží

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253 Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1980. Objekt má 8 nadzemních podlaží a jedno podlaží

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Správce domu plánuje v letošním roce realizovat zateplení průčelních stěn.

Správce domu plánuje v letošním roce realizovat zateplení průčelních stěn. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Holanech č.p. 19 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby.

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby. Stránka 1 z 7 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, DIČ: CZ00005622 zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Česká Lípa dne 3. února

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz 1.MŠ K. Vary o.p., Komenského

Více

2200 x 350 mm. 1480 x 350 mm. 1000 x 350 mm. 1300 x 320 mm. 1450 x 310 mm

2200 x 350 mm. 1480 x 350 mm. 1000 x 350 mm. 1300 x 320 mm. 1450 x 310 mm 01 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 8.NP 9.NP K1 0 6 6 6 8 8 8 8 8 58 2200 x 350 mm K2 0 3 3 3 4 4 4 4 4 29 1480 x 350 mm K3 0 3 3 3 4 4 4 4 4 29 1000 x 350 mm K4 0 2 2 2 4 4 4 4 4 26 1300 x 320 mm K5

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň Technická zpráva Obsah : 1. Identifikační údaje stavby 2. Zdůvodnění stavby 3. Stručný popis stavby 4. Stávající stav chodby A, stručný popis 5. Nový stav chodby A 6. Závěr - 5 1. Demolice - 5. 2. Svislé

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonicko-stavební řešení 1 OBSAH: dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 a)

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DLE TEPELNÉHO AUDITU nová okna Uw 0,85-0,90 W/m2K nové dveře Ud 1,5 W/m2K výkladce Ud 1,5 W/m2K zateplená vrata U 1,2 W/m2K lehký plášť U 0,24-0,25 W/m2K

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více