Cesty ke škole Pěšky nebo na kole!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesty ke škole Pěšky nebo na kole!"

Transkript

1 1

2 2

3 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy dětí, rodičů a učitelů do školy, které by pro ně byly bezpečnější a udržitelnější. Školní plán mobility je důležitý nástroj, který by měl motivovat děti, aby do školy více chodily pěšky, jezdily na kole nebo veřejnou dopravou. Tím by se snížil podíl cestování do školy autem a preferoval by zdravější a ekologičtější způsob dopravy. Zpracováno v rámci projektu Nadace Partnerství: Cesty ke škole Pěšky nebo na kole! 3

4 Základní informace o škole forma organizace: předmět činnosti: doplňková činnost: zřizovatel: příspěvková organizace právní subjekt výkon činnosti základní školy, zařízení školního stravování, školní družiny a školního klubu pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí sportovních soutěží a olympiád, hostinská činnost Město Valašské Klobouky, zřizovací listina ze dne 1. listopadu 2000, zápis do obchodního rejstříku 31. března 2001, zápis do rejstříku školského 1. ledna 2005 IČO: IZO: DIČ: CZ bank.spoj: KB / 0100 Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Školní 856, Valašské Klobouky 1 kontakty: Mgr. Karel Ptáček ředitel školy Mgr. Věra Baloušková zást. řed. 1. st RNDr. Ivana Sedláková zást. řed. 2. st Marie Trchalíková ekonomka Paedr. Věra Vaňková vých. poradkyně Datová schránka: hqemtup Stručná charakteristika organizace: Charakteristika organizace: Úplná základní škola se dvěma stupni. Celkem 573 žáků ve 25, od září 2014 ve 26 třídách. Škola má 61 zaměstnanců. Organizaci zastupuje ředitel, na řízení se podílí dvě zástupkyně, vedoucí školní družiny, vedoucí školní kuchyně a školnice. Součástí školy je rozsáhlý venkovní areál o výměře cca m2, na kterém je hřiště s umělým povrchem, ovocná zahrada, pěstitelská políčka, skleník, venkovní zelené zahrady a odpočinkový park. Škola má specializované pracovny na výuku odborných předmětů jako je Fyzika, Chemie, Výtvarná výchova, Dramatická výchova, Domácnost, Praktické činnosti, Informatika, Zeměpis, Hudební výchova atd. V budově školy jsou také dvě moderní tělocvičny. 4

5 Popis dopravních problémů, se kterými se škola potýká ZŠ Valašské Klobouky je městská škola s 600 žáky. Téměř 200 žáků dojíždí z 15 spádových obcí autobusy nebo autem s rodiči. Ostatní jsou místní, ale jen malá část chodí pěšky nebo na kole, rodiče je vozí autem. Ráno se v okolí školy pohybuje nebezpečně velké množství aut, násobené také dopravou dětí do sousední MŠ. Cesty k ZŠ (otevřené v r. 1973) nemají dostatečnou kapacitu. Nejsou vymezeny přístupy pro pěší nebo cyklisty a auta, parkování. Další riziková místa ve městě ohrožují žáky, kteří ještě chodí pěšky nebo na kole. Situace je čím dál nebezpečnější a je potřeba nalézt řešení. Doprava žáků do školy má dva základní problémy: 1. Přístupové trasy pro pěší a cyklisty. Město Valašské Klobouky má jen jednu základní školu a některé děti musí docházet pěšky z poměrně odlehlých částí města. Na cestě do školy musí překonávat několik nebezpečných míst, kde hrozí střet s motorovými vozidly. Jedná se o trasy, na kterých není vyvýšený chodník nebo je zde jen krajnice u silnice první třídy, dále chybějící přechody pro chodce nebo špatně označené přechody, špatně osvětlené ulice. 2. Samotná dopravní situace u vstupu do areálu základní školy. Ke škole vedou čtyři silnice, ale jen jedna má vyvýšený chodník. Na ostatních chodník chybí nebo je vyznačen vodorovným dopravním značením na asfaltu. Před začátkem vyučování přijíždí ke škole velké množství aut s rodiči, kteří vezou děti cestou do práce, školní linkové autobusy z okolních obcí, zásobovací vozy do školní kuchyně. Po stejných trasách přijíždí žáci a zaměstnanci do vedlejší mateřské školky. Celkem se ráno během zhruba 40 minut přepraví do obou zařízení více než 760 dětí a sto dospělých. Na křižovatce pod školou se ráno pohybují v těsné blízkosti auta, autobusy, chodci. Auta i autobusy zastavují tam, kde je zrovna volné místo, i uprostřed křižovatky, auta s rodiči najíždějí do zákazu vjezdu a kříží dráhu s pěšími. Situace se ještě více komplikuje v zimě, kdy sněhové bariéry zužují beztak úzké silnice, chodci se nemají kde vyhnout přijíždějícím autům, s kluzkým namrzlým povrchem vzrůstá riziko nehody nebo úrazu. 5

6 Výsledky průzkumu o způsobu dopravování - dotazník PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ Vážení rodiče, chceme zlepšit dopravní situaci okolo školy. Hlavně ráno se mezi auty pohybuje mnoho dětí a hrozí nebezpečí úrazu. Je potřeba vypracovat návrh řešení vybudování chodníků, odstavných parkovišť pro rodiče a zaměstnance školy a školky, přístupové komunikace ke škole, atd. V nadaci Partnerství jsme získali grant na vypracování řešení situace okolo školy v projekční kanceláři se specializací na dopravu. Jednou z podmínek vypracování dopravní studie je zmapování dopravního chování žáků a zpracování mapy nebezpečných míst na trasách, kudy děti chodí do školy. Prosíme o vyplnění tohoto dotazníku, také díky Vám budou děti na cestách bezpečnější. Děkuji. Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy a koordinátor projektu Dotazník pro žáky v projektu nadace Partnerství NA ZELENOU datum ročník bydliště Jak obvykle cestuješ do školy a ze školy? Jdu sám (sama) pěšky Jdu pěšky s někým dalším Jedu sám (sama) na kole Jedu na kole s někým dalším Jedu autobusem Rodič nebo dospělý mě veze autem Kombinace autobus, auto Jak bys nejraději cestoval(a) do a ze školy? Sám (sama) pěšky Pěšky s někým dalším Sám (sama) na kole Na kole s někým dalším Autobusem Autem s rodičem nebo jiným dospělým Jinak jak? Využíváš při cestě do školy ulici Dlouhou? Ano, každý den při cestě do školy i ze školy Ne, nikdy po ulici Dlouhá nechodím Chodím občas Myslíš si, že by měl být na ulici Dlouhá chodník? Ano Ne Nevím do školy ze školy Kdyby byla vytvořena bezpečná cyklostezka ke škole, budeš jí využívat? Ano Občas Ne Používáš při cestě do školy přechody na ulici Cyrilometodějská? Ano Ne Z kterých důvodů cestuješ do školy jinak, než by sis představoval(a)? 6

7 7

8 Vyhodnocení průzkumu dopravního chování vyhodnocení dotazníku Valašské Klobouky Dotazníky byly rozdány všem žákům školy, tedy v počtu 575 kusů. Zpět se vrátilo 376 dotazníků. Souhrny odpovědí jsou uvedeny v tomto dokumentu. Jak obvykle cestuješ do školy do školy? Jdu sám (sama) pěšky 127 Jdu pěšky s někým dalším 162 Jedu sám (sama) na kole 18 Jedu na kole s někým dalším 9 Jedu autobusem 4 Rodič autem 48 Kombinace autobus, auto 2 CELKEM 370 Jak obvykle cestuješ do školy a ze školy? Jdu sám (sama) pěšky 133 Jdu pěšky s někým dalším 163 Jedu sám (sama) na kole 18 Jedu na kole s někým dalším 13 Jedu autobusem 6 Rodič autem 23 Kombinace autobus, auto 5 CELKEM 361 8

9 Jak bys nejraději cestoval(a) do a ze školy? Sám (sama) pěšky 73 Pěšky s někým dalším 164 Sám (sama) na kole 20 Na kole s někým dalším 35 Autobusem 6 Autem s rodičem.. 29 Jinak jak? 4 CELKEM 331 Sám (sama) pěšky Pěšky s někým dalším Sám (sama) na kole Na kole s někým dalším Autobusem Autem s rodičem.. Jinak jak? Využíváš při cestě do školy ulici Dlouhou? Ano 99 Ne 131 Chodím občas 69 CELKEM 299 Ano Ne Chodím občas 9

10 Myslíš si, že by měl být na ulici Dlouhá chodník? Ano 211 Ne 18 Nevím 69 CELKEM 298 Kdyby byla vytvořena bezpečná cyklostezka ke škole, budeš jí využívat? Ano 147 Občas 91 Ne 50 CELKEM 288 Používáš při cestě do školy přechody na ulici Cyrilometodějská? Ano 102 Ne 194 CELKEM

11 školní mapa. Bezprostřední okolí školy a navazující komunikace: č. lokalita Mapa: 1 Křižovatka Dlouhá a Školní u Základní školy nebezpečné místo, velký provoz motorových vozidel, cyklistů a chodců 2 Ulice Dlouhá po celé délce chybí chodník, velký provoz motorových vozidel, cyklistů a chodců 3 Křižovatka Sušilova x Kopec úzká silnice do strmého kopce, komplikovaná, nepřehledné zatáčky, chybí chodník a zrcadla

12 Jednotlivá označená nebezpečná místa na místních komunikacích lze z pohledu realizace projektu Na Zelenou rozdělit do dvou skupin: 1. Problémy, které vyřeší dopravní studie placená z projektu nadace Partnerství Jsou to především nejproblematičtější části, které děti a rodiče trápí nejvíc: - křižovatka u školy - ulice Dlouhá - napojení Starého města ulicí Sušilova a Kopec na ulici Dlouhou Zde je největší hustota provozu a největší riziko úrazu. Dopravní studie oslovené projekční kanceláře se bude těmito problémy zabývat a v součinnosti se školou navrhne řešení. Tato dopravní studie byla předána vedení města za účasti členů projektového týmu během listopadu Problémy na dalších, především vzdálenějších komunikacích ve městě Řešení těchto problémů nebude předmětem dopravní studie. Tyto problémy jednak přesahují rámec projektu a kromě toho ve většině případů existují již plány na jejich řešení, protože vedení města je si těchto problému vědomo a plánuje jejich řešení. Je to například projekt Bezbariérové město, který je již částečně realizován, dále právě probíhající výstavba páteřní cyklostezky, revitalizace sídliště přiléhajícího k ulici Cyrilometodějská, atd. tyto projekty by měly odstranit většinu slabých a nebezpečných míst v dopravní síti města. Další probíhající akce Pasportizace veřejného osvětlení řeší slabá místa ve veřejném osvětlení, okolo školy již byly nainstalovány nové lampy veřejného osvětlení s LED zdroji, na jedné z křižovatek uvedených dětmi jako nebezpečné místo (CM x U Náhonu) je plánován kruhový objezd s novými přechody pro chodce atd. 12

13 AKČNÍ PLÁN aktivity a opatření vedoucí k vytčenému cíli Škola pokračuje v dlouhodobě nastavené strategii propagace zdravého životního stylu, který zahrnuje také šetrný a zdraví prospěšný způsob dopravy do školy pěšky nebo na kole. Strategii realizujeme prostřednictvím: - průřezových témat zařazených ve školním vzdělávacím programu ve vyučování na prvním i druhém stupni - projektových dnů a aktivit organizovaných ve spolupráci s jinými subjekty. Ty nejvýznamnější: - dny bez aut v rámci Evropského týdne mobility - Den Země - všechny organizace zřizované MěÚ Valašské Klobouky - Týden dopravní bezpečnosti pětidenní maraton akcí a aktivit pro celou školu v měsíci dubnu (dopravní hlídky, exkurze na stanici MO PČR, přednášky dopravních specialistů, atd.) - Mladý cyklista dvouletý projekt pro ročník v rámci dopravní výchovy, završený jízdami zručnosti a předáním Průkazu cyklisty pro úspěšné absolventy - cyklistické a běžecké závody kdo tyto aktivity uskuteční Organizují předsedové předmětových komisí a metodických sdružení. Zařazují je do celoročního plánu na práce vždy na další školní rok. Realizace provádí pedagogičtí pracovníci. kdo bude za jejich splnění osobně odpovědný Plnění aktivit a cílů kontroluje vedení školy, tedy ředitel Karel Ptáček a zástupkyně ředitele Ivana Sedláková a Věra Baloušková. termín splnění Termíny splnění aktivit jsou dány v celoročním plánu školy. Tyto aktivity realizujeme každoročně a opakovaně, není tedy stanoven konečný termín splnění. způsob vyhodnocení výsledků Výsledky hodnotí předsedové PK a MS ve svých celoročních zprávách. Vedení školy pak zpracovává dílčí hodnocení ve výroční zprávě a v evaluačních dokumentech školy. termín a způsob revize a aktualizace ŠPM Školní plán mobility se stane součástí strategických plánů školy a bude každoročně vyhodnocován. Výstupy a dopad akcí na chování a životní styl žáků, změny v dopravních návycích rodičů budou vyhodnocovány v evaluačních dokumentech školy. 13

14 ŠKOLA BUDE PODPOROVAT TYTO ŠETRNÉ ZPŮSOBY DOPRAVY DO ŠKOLY: 1. CHŮZE Technickými opatřeními Zlepšováním podmínek pro chodce v celém katastru obce. Jedná se komplexní plán v součinnosti se zřizovatelem. Spočívá v opravách chodníků, budování nových pěších tras a chodníků, budováním nových přechodů pro chodce nebo bezpečných míst k přecházení, odklonění dopravy z některých exponovaných míst, kde hrozí kolize s chodci jinam, budování silničních retardérů, odstavných parkovišť, závor k zabránění průjezdu automobilů, vybudování nových přístupů ke škole školce, přemístění zastávky autobusů, atd. Organizační a výchovná opatření Stálé výchovné působení na děti, rodiče i zaměstnance školy vedoucí ke změně dopravních návyků. 2. CYKLISTICKÁ DOPRAVA Realizace páteřní cyklostezky ve městě termín dokončení červen Dále vybudování navazující cyklotras a cyklostezek pro cyklisty, které umožní bezpečnou dopravu na kole k významným budovám ve městě radnice, náměstí, poliklinika, škola, školka. Vybudování stání a přístřešků pro kola u těchto budov. Propagace dopravy na kole ve vyučování a v doprovodných akcích školy a města každý rok. 14

15 Časový harmonogram pro uskutečnění cílů ŠPM Časový harmonogram krátkodobý Jsou to každoročně organizované akce zapracované v celoročním plánu práce Základní školy Valašské Klobouky. Slouží k propagaci a neustálému připomínání zdravého životního stylu, šetrného způsobu dopravy. Škola akce plánuje, realizuje a kontroluje každoročně řadu let, plánuje tyto aktivit zachovat nebo i rozšířit i v letech budoucích. Aktualizace, realizace a revize plánů a cílů je každoroční. Časový harmonogram dlouhodobý Škola si klade za dlouhodobý cíl: 1. Realizovat technická opatření Vedoucí ke změně způsobu dopravy a k podpoře bezpečné pěší a cyklistické dopravy ve městě v průběhu příštích čtyř let. Výše vyjmenovaná opatření (konkretizovaná především v dopravní studii a v plánech města na obnovu a budování nových pěších a cyklistických tras) bude ředitel školy prosazovat do plánu investičních akcí města až do realizace všech navrhovaných opatření. Plánované období je Změnit dopravní chování žáků a rodičů Dlouhodobým cílem je, aby rodiče přestali, pokud je to alespoň trochu možné, jezdit auty doslova až ke dveřím školy. Chceme, aby žáci chodili pěšky nebo jezdili na kole. Dopravní návyky rodičů a žáků bude škola každoročně sledovat, hodnotit a zveřejňovat. Škola bude pokračovat ve výchovném působení na žáky v oblasti dopravní výchovy, v oblasti získávání návyků správného a zdravého životního stylu, v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, v podpoře fyzických aktivit. Je důležité děti naučit nejen číst, psát a počítat, ale také bezpečnému chování na silnicích, vštěpit jim lásku k pohybu na čerstvém vzduchem, vést je ke společnému trávení volného času na kole nebo jen tak s kamarády na hřišti nebo v lese. Tyto cíle škola už v současnosti plní a bude v nich pokračovat i v budoucnosti. 15

16 odpovědnosti jednotlivých osob Za realizaci naplnění ŠPM zodpovídá především ředitel školy, bude: - koordinovat s předsedy PK a MS naplňování průřezových témat ve vyučování a každoroční aktivity a projektové dny - prosazovat realizaci technických opatření ve spolupráci s Městem Valašské Klobouky - vyhodnocovat každoroční naplňování cílů ŠPM a zapracovávat do výroční zprávy školy a evaluačních materiálů školy. Další odpovědné osoby jsou zástupkyně ředitele a předsedové MS a PK, kteří realizují dílčí kroky ŠPM a kontrolují jejich plnění. 16

17 Podepsání ŠPM Mgr. Karel Ptáček ředitel školy RNDr. Ivana Sedláková zástupkyně ředitele Mgr. Věra Baloušková zástupkyně ředitele Mgr. Oldřiška Fojtíková předsedkyně školské rady David Šenkeřík předseda Žákovského parlamentu Mgr.Jiří Dohnal metodik školní prevence Valašské Klobouky, 1. prosince