DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář"

Transkript

1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář

2 DROGA Je přírodní, polysyntetická nebo syntetická látka, která po vpravení do organismu vyvolá změnu jedné nebo více tělesných funkcí a má rychlý a výrazný účinek na psychiku.

3 ZÁVISLOST Stav organismu, kdy jedinec užívá drogu a toto užívání má přednost před jednáním, kterého si dříve cenil. (touha, chtíč, dychtění, bažení - CRAVING)

4 Příznaky závislosti: silná touha užívat drogu stále se snižující možnost kontroly užívání užívání drogy k odstranění odvykacích příznaků potřeba vyšších dávek k dosažení žádoucího stavu (TOLERANCE) zanedbávání rodiny, přátel, školy, zaměstnání, pokračování v užívání v době příznaků poškození

5 Psychická složka závislosti Stav vázaný na prožití jistých prožitků z působení drogy v organismu - je důvodem, proč existují léčebná zařízení (je mnohem hůře ovlivnitelná než fyzická složka závislosti). Zvládnutí psychické složky závislosti vyžaduje zásadní změnu myšlení, vztahů, prostředí a životního stylu vůbec.

6 Fyzická složka závislosti Stav organismu, který si drogu zahrnul do své látkové výměny. Je vytvořena tzv. pseudopotřeba. Odvykací stav je nepříjemný, může ohrozit život závislého, ale odeznívá během několika dní. Zvládnutí tohoto stavu je otázkou dodržování doporučeného postupu.

7 Abstinenční syndrom Závažný chorobný stav, který se objevuje po snížení či úplném vysazení návykové látky a který může ohrozit jedince na životě (odvykací stav za asistence lékařů). Příznaky abstinenčního syndromu jsou zpravidla opačné než příznaky intoxikace danou drogou.

8 Přírodní - skupina drog v rostlinné podobě, které se nemusejí chemicky upravovat a mohou se ihned užívat-opium, durman, lysohlávky, meskalin, kanabis, lístky keře koky, DMT Polysyntetické - skupina drog v rostlinné podobě, které se musí chemicky upravit před užitím- kokain, heroin, morfin Syntetické - vyrobeny chemicky - LSD, amfetamin a jeho deriváty.

9 -dělení drog dle SZO 1) alkoholo-barbiturátový typ 2) amfetaminový typ 3) canabisový typ 4) kokainový typ 5) halucinogenní typ 6) kathový typ 7) opiát-morfinový typ

10 -dělení drog dle SZO 8) solvenciový typ 9) tabákový typ 10) kofeinový typ 11) antipyretiko-analgetikový typ 12) neuroleptikový typ 13) antidepresivový typ

11 - vývoj : první místo zaujímá marihuana a hašiš. Od roku 1993 postupný nárůst nabídky heroinu : masivní invaze heroinu ze západu. Končí domácí výroba, objevuje se drogová kriminalita. Nasazeny dumpingové ceny : ustálený počet i.v. uživatelů tvrdých drog, objevují se taneční drogy a ČR se stává tranzitní zemí. Organizovaný zločin přebírá obchod s drogami.

12 - situace v ČR 2006 ČR se zásadně neodlišuje od ostatních zemí v EU. Máme ustálenou skupinu i.v. uživatelů tzv. tvrdých drog ( heroin a pervitin).klesá věk prvního kontaktu s drogou a rozšiřuje se nabídka drog. v USA, EU a i v ČR narůstá tzv. rekreační užívání drog.

13 DROGY- ČR ,5 tisíc stálých uživatelů 22,5 tisíc užívá i.v. pervitin 15 tisíc užívá i.v. heroin přes 1,2 milionů lidí vyzkoušelo drogu 84 osob zemřelo na předávkování 83 ve spojení s alkoholem 8522 žadatelů o léčbu 15 mil Kč stály drogy 2,8 miliard represe, prevence, léčba

14 - drogy v populaci mladých lidí (15-17 let) 1.ČR, Francie, Velká Británie 2.Irsko 3.Holandsko 4.Itálie, Slovinsko 5.Dánsko, Belgie 6.Řecko 7.Rusko, 8.Ukrajina, 9.SR,10. Litva

15 - průměrný věk prvního kontaktu s drogou (muži, ženy) alkohol cigarety marihuana extáze pervitin LSD/ost.haluc. kokain heroin 12, , ,4 16,7 17,7 16, ,4 15,6 17,6 17,2 17,3 17,8 17,4

16 - drogy na techno párty MUŽI -průměrný věk 20,1 34,8 % nebere žádné drogy 52,8 % nepravidelně tzv.tvrdé drogy 12,8 % pravidelně tzv. tvrdé drogy ŽENY - průměrný věk 20,1 33,2 % nebere žádné drogy 48,6 % nepravidelně tzv.tvrdé drogy 18,2 % pravidelně tvrdé

17 prevalence užívání drog během 30 dnů před dotazováním (studie ze 7 evropských měst zaměřená na techno poplaci ). Číslo udává % z dotazované techno populace. droga Amster. Berlín Madrid Praha Řím Vídeň Curych konopí 66,5 54,9 66,0 69,5 44,4 45,3 63,6 extáze 57,1 22,6 33,4 19,2 16,3 12,1 27,8 pervitin 19,0 23,6 16,4 19,8 9,9 16,2 17,6 LSD 16,5 13,2 15,8 21,6 8,1 12,1 18,6 kokain 27,0 10,2 46,6 6,1 17,7 9,7 12,0 heroin 0,6 0,8 1,2 5,7 1,0 3,0 2,2

18 Studie z roku 2000 z velkých evropských měst z techno party (včetně Prahy). pití v posledních 30 dnech opakovaná opilost (3x a více) kouření zkušenost s marihuanou zkušenost s heroinem či pervitinem % z dotazovaných 77,4 36,2 35,6 34,6 7,5 průměrný věk prvního kontaktu

19 pořadí oblíbenosti drog u žadatelů o léčbu žadatelů pervitin marihuana, hašiš heroin extáze alkohol + droga LSD kokain těkavé látky 67,3% 46,4% 29,3% 6,8% 4,5% 2,7% 1,2% 6,2%

20 počet závislých žadatelů o léčbu na jednotlivých drogách DROGA heroin pervitin marihuana LSD těkavé látky sedativa,hypn. jiné drogy neznámé celkem uživatelů počet % 25 53,6 16,5 0,3 2,7 1,2 0,4 0,2 100

21 protiepidemická opatření Preventivní - určená k zamezení či snížení výskytu, šíření a škodlivých účinků užívání návykových látek. Slouží k omezení poptávky - DEMAND REDUCTION a) primární prevence -předcházení u jedinců, kteří nejsou s drogou v kontaktu (škola, reklama, média ) b) sekundární prevence -předcházení vzniku a rozvoje závislosti u jedinců, kteří drogu užívají (poradenství, léčení) c) terciální prevence -předcházení vážnému poškození z užívaní drog

22 protiepidemická opatření Represivní - všechna opatření, která slouží k omezení nabídky - SUPPLY REDUCTION dnes preferujeme kombinaci tří postupů 1.snížení nabídky drog - supply reduction 2.snížení poptávky po drogách - demand reduction 3.snížení rizika z užívání drog - harm reduction

23 protiepidemická opatření harm reduction v České republice 1. Výměna injekčních setů 2. Zjištění infekčních chorob Využívá kolem 50% i.v. uživatelů drog. Za rok 2005 jde o inj.setů. Rok 2004 šlo o inj.setů. Jen náklady za tuto výměnu činily v roce Kč.

24 protiepidemická opatření Přesto jde o přínos náklady na léčbu VHC u jednoho člověka činí kolem tisíc Kč za rok. Jen v roce 2005 má ČR 512 nových VHC pozitivních lidí (celkem 2700 lidí). A dále jde o výměnu kus za kus. Tak nám venku neleží více jak 3 miliony kusů injekčních stříkaček a jehel.

25 protiepidemická opatření Riziko nákazy u i.v. uživatelů stoupá s délkou užívání drogy. do 6 měsíců o 8 % do 12 měsíců o 14 % do 24 měsíců o 21 %

26 NPDC - národní protidrogová centrála Je útvarem PČR a má celorepublikovou působnost Expozitury - Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava a Brno. Úkoly vyhledávání, odhalování, dokumentování organizované drogové kriminality, objasňování nedovolené výroby, dovozu, vývozu, obchodu a šíření návykových látek (represivní složka). vlastní publikace, přednášky, projekty.. (preventivní složka)

27 NPDC Obecná charakteristika současného stavu v oblasti drog a drogové kriminality v ČR dle NPDC 1.Marihuana, extáze a pervitin se rozšiřují i do menších měst a obcí ČR. 2.Velká obliba drog se stimulačními účinky, především pervitinu a extáze. 3.Vzrůstá zájem o hydroponně vypěstovanou marihuanu, tzv. scunk.

28 NPDC 4.Pachatelé nejen organizované trestné činnosti věnují značné úsilí změnám způsobu páchání trestné činnosti. 5.Reakcemi na stav legislativy dochází k držení minimálního množství drogy a využívání nezletilých distributorů. 6.Přetrvávají značné rozdíly v kvalitě jednotlivých drog.

29 NPDC 7.V souvislosti s užíváním drog (pervitin a heroin) přetrvává značný podíl uživatelů na páchání majetkových trestných činů ve velkých městech (krádeže v obchodních domech, vloupání do motorových vozidel, krádeže mobilních telefonů ). 8.V souvislosti s medializací drogového problému, s rozdělováním drog na měkké a tvrdé a testováním extáze dochází ke zvýšené toleranci k marihuaně a extázy ze strany mladých lidí.

30 produkty konopí setého, indického, šlecht.variant Marihuana (tráva, gandža, zelí..) sušené a upravené listy a květenství samičích rostlin Hašiš (haš, čaras, čokoláda ) je pryskyřice extrahovaná s tuky ve vařící vodě a poté vykrystalizovaná účinná látka THC-tetrahydrokannabinol

31 DROGY - produkty konopí tzv.měkká droga-zakouříme a uvidíme!!! subjektivní účinky: ZHULENOST (velmi odlišné u každého jedince!!!) objektivní účinky:zarudlé oči, zrychlený tep, vlčí hlad, sucho v ústech, krku ( udávaná chuť jako po JARu)

32 negativní účinky THC zhoršení krátkodobé paměti o 30 % větší šance onemocnění schizofrenií zhoršená schopnost řízení - 10 a více hodin prodloužení reakčního času!!! úzkostné stavy, deprese, emoční labilita pokles spermatogeneze!!! záněty a nádory dýchacích cest!!!

33 negativní účinky THC zhoršení imunitních funkcí - kouř!!! zrychlení srdeční frekvence!!! THC lze prokázat v potu, v moči i za 3 měsíce!!! (silniční kontroly!!!) o ½ více rakovinotvorných látek než v cigaretě možnost trvalého poškození plodu

34 pervitin (piko, peří, perník, speed) Jde o tradiční syntetickou drogu u nás vyráběnou z efedrinu. Syntetizována v Japonsku v 19. století. U nás vyráběna během II. světové války a užívána v Japonsku (kamikadze) a Německu (letci). Aplikace inhalováním, šňupáním a především injekční aplikací.

35 pervitin (piko, peří, perník, speed) bílý, žlutý až žlutohnědý krystalický prášek chemicky jde o metamfetamin vznik silné psychické závislosti zvyšuje aktivitu psychickou i fyzickou, odstraňuje únavu, zvyšuje pocit výkonnosti, vede až k přecenění vlastních sil

36 pervitin (piko, peří, perník, speed postupný rozvoj toxické psychózy (podezřívavost, vztahovačnost, stihomam ) nápadná postupná pohublost poškození jater, srdce, zubní skloviny oslabení imunitních reakcí celkové vyčerpání organismu

37 extáze (ectazy, exošky, éčko ) Syntetická droga patentovaná v roce 1913 a původně volně prodávána jako odtučňovací pilulka. Zakázána v roce 1977 ve Velké Británii a v roce 1985 v USA. Chemicky jde o MDMA 3,4-methylen-dioxy- N-methyl-amfetamin. V podobě tablet s různou příměsí vedlejších látek.

38 extáze (ectazy, exošky, éčko ) největší nelegální výrobce je Holandsko!!! Dovoz je jen na základě poptávky!!! ČR je kritizována za testovací laboratoře!!! (zvyšuje to toleranci drog u mladé populace!!!) Jen ve Velké Británii se spotřebuje více jak 1 milión dávek extáze týdně!!!

39 negativní účinky nebezpečí přehřátí-vyřazení tepelné regulace narušení menstruačního cyklu poškození jater a ledvin zvýšený výskyt močových infekcí narušení krátkodobé paměti narušení schopnosti koordinace zvýšený sklon k depresím

40 LSD Syntetická droga vyrobená v roce Jedná se o nejrozšířenější a nejsilnější halucinogen. V 60. letech masové zneužívání této drogy. U nás vyráběna do konce 60. let. Užívá se v podobě tripu-papírek napuštěný různými látkami v různých poměrech.

41 LSD - negativní účinky nespavost bolesti hlavy svědění celého těla problémy s močením zápach kůže rozvoj latentní psychózy reálné halucinace (možnost poranění) vyvolání epileptického záchvatu

42 LSD - negativní účinky Sebevražedné tendence tzv. BAD TRIP - stav hluboké deprese, doprovázený paranoiou, schizofrenií, panikou a hrůzou. Může s objevit sebepoškození až sebevražedné tendence. Tento stav je způsoben danou situací jedince (prostředí, deprese, skryté problémy..), ne tedy nekvalitní drogou.

43 heroin - (háčko, eidž, hnědka ) hnědý, někdy bílý prášek se slabou octovou vůní získává se acetylováním z morfinové báze (opium-surová morfinová báze-heroinová báze-heroin) poprvé synteticky připraven v roce 1874 v roce 1898 používán jako lék proti kašli - označován jako hrdinský preparát (heroic)

44 heroin - negativní účinky rychlý vznik fyzické závislosti snadnost předávkování infekce z nesterilních jehel onemocnění jater a ledvin pokles krevního tlaku snížená činnost srdce - bradykardie trvalá zácpa a zažívací potíže

45 heroin - negativní účinky poruchy potence u mužů poruchy menstruačního cyklu poruchy spánku celková fyzická a psychická zchátralost asociální jednání

46 kokain - koks, cukr, coke.. Stimulační látka získaná ze sušených listů Erythroxylum coca (Kolumbie, Peru, Bolívie a severozápadní Brazílie). Kokain byl poprvé izolován v roce 1860 a užíván hlavně pro anestetický účinek v ORL a oftalmologii. U nás se hojně užíval za 1. republiky ve vyšší společnosti.

47 kokain - CRACK Je volná báze kokainu. Jde o bílou krystalickou látku, která se aplikuje kouřením, často ve směsi s tabákem či marihuanou (nebo oběma). Crack se vyznačuje velmi vysokým stupněm psychické závislosti. Uvádí se, že závislost vzniká už po první nebo druhé intoxikaci (u heroinu se uvádí minimálně deset injekčních dávek).

48 kokain - negativní účinky rozvoj epilepsie krvácení a proděravění nosní přepážky úbytek tělesné hmotnosti křeče agresivita a deprese poruchy srdeční činnosti vznik toxické psychózy

49 kokain - negativní účinky zvýšená sexuální apetence při značně snížené sexuální potenci šedý nádech pokožky možnost útlumu dýchacího centra

50 trestnost užívání, držení a obchodování s drogou STÁT Užívání Držení Obchodování ČR NE ANO(5let) až 15 let V.Británie NE ANO(7let) až doživotí Německo NE ANO(5let) až 15 let Francie ANO(1 rok) ANO až 30 let Rakousko NE ANO až 5 let Holandsko NE ANO(1 rok) až 12 let Belgie ANO ANO(20let) až doživotí