SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 211 tel: (+42) fax: (+42)

2 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek (7-11/211) Výsledky sčítání uživatelů stezek (7-11/211) Celkové výsledky Detailní výsledky v lokalitě JMK4 Znojmo Detailní výsledky v lokalitě JMK5 Dyjákovičky Detailní výsledky v lokalitě JMK6 Pasohlávky Detailní výsledky v lokalitě JMK7 Lednice Detailní výsledky v lokalitě JMK8 Blučina Seznam elektronických příloh (7-11/211) Tabulky a grafy (xls) Dokumenty (doc, pdf)...21

3 3 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek (7-11/211) Objednatel: Jihomoravský kraj Adresa: Žerotínovo nám. 3/5, Brno Kontakt: Ing. Jaroslav Keprt, tel , Zakázka: Zhotovitel: Popis: Dodávka monitorovacích zařízení pro monitoring pohybu na cyklistických a turistických stezkách na území Jihomoravského kraje, odečet a vyhodnocení dat je realizována v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika Partnerství, o.p.s. Adresa: Údolní 33, 62 Brno Kontakt: Ing. Tomáš Šácha, tel , V roce 211 Jihomoravský kraj rozšířil v rámci svého projektu Zažít kraj vína a památek na kole monitoring uživatelů cyklostezek na území kraje s cílem získat přehled o využívání cyklostezek na území celého kraje. Za tímto účelem Jihomoravský kraj koupil v rámci projektu ke stávajícím třem automatickým sčítačům dalších pět. Jejich výhodou je přesnost sčítání, dlouhá životnost a možnost snadného přemístění do jiné lokality. Data o počtech uživatelů cyklostezek jsou díky GSM modemu odesílána na FTP server, takže jsou dostupná v libovolném čase z libovolného počítače. Dodávkou a správou sčítačů a vyhodnocením dat byla pověřena Partnerství, o.p.s. Po dobu realizace projektu budou sčítače v letech postupně umisťovány na významné cyklostezky v kraji, přičemž v jedné lokalitě by měly zůstat vždy přibližně jeden rok. V důsledku toho bude možné vyhodnotit sezónnost a postupně i dlouhodobé trendy v počtech cyklistů a pěších na stezkách. V lokalitách, na kterých dochází k automatickému sčítání uživatelů cyklostezek, bylo provedeno kalibrační sčítání a dotazníkový průzkum mezi cyklisty. Kalibrační sčítání zahrnovalo ruční záznam jednotlivých druhů uživatelů cyklostezek (tj. cyklistů, pěších, in-line bruslařů atd.) a to v jeden pracovní a jeden nepracovní den (od 1 do 18h) vždy v srpnu a září 211. Celkově tak byla sesbírána data za čtyři dny. Porovnáním výsledků kalibračního sčítání se záznamy automatických sčítačů je možné vypočítat koeficient, který dále zreálňuje počet uživatelů cyklostezky. Výsledky kalibračního sčítání jsou součástí této zprávy. V letních měsících roku 211 bylo na lokalitách automatického sčítání realizováno dotazníkové (kvalitativní) šetření mezi cyklisty, se zaměřením na cykloturisty. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem používají lidé jízdní kolo, kolik z nich je možno zařadit mezi cykloturisty, jaké služby cykloturisté využívají, kolik za ně utrácejí a jak jsou s nimi spokojení atd. Za tímto účelem bylo osloveno celkem 67 respondentů, resp. cca 12 respondentů na každé z pěti vybraných lokalit. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány v samostatné zprávě.

4 4 Data získaná z automatického sčítání, kalibračního sčítání i dotazníkového šetření budou sloužit pro účely marketingu cykloturistiky a vyhodnocování efektivnosti investic do budování a údržby cyklostezek. Informace o počtu uživatelů stezek současně umožní efektivnější plánování umisťování doprovodné infrastruktury (odpočívek a informačních panelů). Kromě Jihomoravského kraje budou získaná data moci využívat i regionální a místní partneři (mikroregiony, města a obce). Období: V roce 211 probíhalo sčítání uživatelů cyklostezek v období , Lokality: Lokality pro sčítání uživatelů stezek byly navrženy objednatelem a prostřednictvím zhotovitele odsouhlaseny správci příslušných stezek. Při jejich výběru byl zohledněn dopravní i rekreační potenciál jednotlivých lokalit, takže sčítače byly instalovány především na turisticky významných cyklotrasách. Předpokládá se ponechání sčítačů ve stávajících lokalitách do prosince 211 a poté přesun do jiných lokalit. Mapa 1: Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v r. 211 Tab. 1: Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v r. 211 Kód sčítače Město/obec Lokalita Typ stezky Cyklotrasa JMK4 Znojmo Brněnská ul. Pro pěší a cyklisty Znojemská vinařská stezka JMK5 Dyjákovičky Okraj obce směr Chvalovice Pro pěší a cyklisty Greenway Praha-Vídeň, Moravská vinná stezka, 48 JMK6 Pasohlávky Yacht Klub Pro pěší a cyklisty Cyklostezka Brno-Vídeň, 4 JMK7 Lednice Lednické rybníky Pro pěší a cyklisty 545 JMK8 Blučina Most přes Dunávku Pro pěší a cyklisty Cyklostezka Brno-Vídeň, 4 Technologie: Monitorovací zařízení Eco-counter, typ pyro Box Compact Ke sčítání uživatelů cyklostezek jsou využívány automatické sčítače firmy Eco-counter, typ Pyro Box Compact. Jedná se o zařízení pro sčítání všech uživatelů stezek (chodců, cyklistů, in-line bruslařů atd.) bez odlišení. Sčítání je založeno na rozdílnosti teplot lid. těla a okolního prostředí. Díky dvěma senzorům lze rozlišit směr pohybu. Pyro Box Compact je nezávislý na externím zdroji energie a obsahuje GSM modem pro přenos dat přímo do počítače uživatele. Data jsou do paměti ukládána v hodinových intervalech. Flexibilní upevňovací systém umožňuje instalaci na libovolný sloup.

5 5 2 Výsledky sčítání uživatelů stezek (7-11/211) 2.1 Celkové výsledky V roce 211 probíhalo sčítání uživatelů cyklostezek (cyklistů, pěších a in-line bruslařů) v rámci projektu od července do listopadu na třech lokalitách JMK4 - Znojmo, JMK5 Dyjákovičky, JMK6 Pasohlávky a od srpna do listopadu na lokalitách JMK7 Lednice a JMK8 - Blučina. Níže je uveden přehled výsledků sčítání s rozdělením na jednotlivé lokality a měsíce. Detailní přehled výsledků sčítání je součástí přílohy. Tab. 2: Srovnání počtu uživatelů stezek v jednotlivých lokalitách v 7-11/211 Lokality Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl JMK4 Znojmo ,8% ,% ,9% ,3% ,4% JMK5 Dyjákovičky ,4% 8 3 1,3% ,4% ,1% ,% JMK6 Pasohlávky ,8% ,9% ,8% ,5% 985 7,4% JMK7 Lednice,% ,7% ,4% ,2% ,5% JMK8 Blučina,% ,1% ,5% ,9% ,8% Celkem ,% ,% ,% ,% ,% Nejvíce uživatelů kolem 3 tis. zaznamenal v červenci a srpnu sčítač v Pasohlávkách. Zde je také nejvíce patný úbytek počtu uživatelů v důsledku konce prázdnin a nástupu chladnějšího počasí. Podobný vývoj počtu záznamů nalezneme v případě cyklostezky v Lednici. Obě cyklostezky jsou tak primárně využívány pro účely rekreace. Naopak ve Znojmě a v Dyjákovičkách jsou prázdninové hodnoty poměrně nízké a pokles počtu uživatelů v důsledku konce prázdnin a nástupu chladnějšího počasí je méně výrazný. Obě cyklostezky tak lze označit za převážně dopravní. Uprostřed mezi těmito skupinami se pohybují počty uživatelů na cyklostezce v Blučině. Je zde tedy patrný jak dopravní, tak rekreační využívání stezky. Graf 1: Srovnání počtu uživatelů stezek v lokalitách JMK4 až JMK8 v 7-11/ JMK4 celkem JMK5 celkem JMK6 celkem JMK7 celkem JMK8 celkem

6 6 2.2 Detailní výsledky v lokalitě JMK4 Znojmo Sčítač JMK4 byl umístěn na ul. Brněnská ve Znojmě a to na cyklostezce spojující Znojmo a Dobšice. Povrch této 3m široké stezky je tvořen živičným povrchem a stezka je využívána cyklisty, pěšími i in-line bruslaři. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po cyklostezce je vedena Znojemská vinařská stezka. Mapa 2: Lokalita JMK4 Foto 1: Lokalita JMK4 V období 7-11/211 bylo na stezce zaznamenáno na 26,5 tis. uživatelů. Měsíční průměr činil téměř 5,3 tis. záznamů, nejvíce byla cyklostezka využívána v červenci (7,3 tis. záznamů), neméně v prosinci (2,7 tis. záznamů). Průměrný denní počet za celé období dosáhl 173, v pracovní dny činil 166 a v nepracovní 188. Denního maxima 551 záznamů bylo dosaženo v úterý 5.7. a minima 38 záznamů ve čtvrtek Směrové hodnoty jsou vyrovnané. Tab. 3: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK4 v 7-11/211 Vybrané ukazatele o počtu uživatelů stezky 7-11/211 JMK4 JMK4 IN JMK4 OUT celkem Znojmo- Dobšice Dobšice- Znojmo Celkový počet za období Průměrný měsíční počet Maximální měsíční počet (měsíc) (7/211) (7/211) (8/211) Minimální měsíční počet (měsíc) (12/211) (12/211) (12/211) Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) ( Út 5.7.) ( Út 5.7.) ( Út 5.7.) Minimální denní počet (datum) ( Čt 21.7.) ( Čt 21.7.) ( Čt 21.7.) Maximální hodinový počet (datum) ( Čt 14.7., 13-14h) ( Čt 14.7., 13-14h) (Ne 14.8., 17-18h; St 31.8., 18-19h)

7 7 Graf 2: Srovnání počtu uživatelů stezky v lokalitě JMK4 v 7-12/211 (po měsících, dle směru) JMK4 IN JMK4 OUT Nejvyšší frekvence ve využívání cyklostezky ve Znojmě nastala v červenci cca 7,3 tis. uživatelů. Od té doby postupně klesala až na 2,7 tis. v listopadu. Směrové hodnoty jsou ve sledovaném období v jednotlivých měsících vyrovnané. Tab. 4: Vyhodnocení kalibračního sčítání uživatelů stezky v lokalitě JMK4 v roce 211 Lokalita JMK4 Znojmo 1-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h Celkem Podíl Pěší ,9% Cyklisté ,4% In-line 2 2 4,6% Auta,% Koně,% Ostatní,% Kalibrace celkem ,% Sčítač celkem Koeficient pro přepočet dat zaznamenaných sčítačem,97 Přepočítáme-li zjištěným koeficientem data za celé období 7-11/211, dostaneme celkový počet uživatelů, z toho 7397 tvoří pěší, 1757 cyklisté a 18 in-line bruslaři. Struktura uživatelů je znázorněna v následujícím grafu, v němž jsou použita data upravená pomocí koeficientu. Graf 3: Struktura uživatelů stezky v lokalitě JMK4 v 7-11/211 (data přepočtena koeficientem) JMK4 Inline; 18; 1% JMK4 Auta; ; % JMK4 Cyklisté; 17 57; 68% JMK4 Pěší; 7 937; 31%

8 8 Graf 4: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK4 v 7-11/211 (po dnech) Neděle; 3 79; 14% Pondělí; 3 32; 13% Sobota; 4 37; 15% Úterý; 4 122; 15% Pátek; 3 66; 14% Středa; 3 898; 15% Čtvrtek; 3 79; 14% Zastoupení jednotlivých dnů je z hlediska frekvence využívání cyklostezky vyrovnané. Nejfrekventovanějšími dny byly úterý, středa a sobota (všechny 15%). Naopak nejméně frekventované bylo pondělí (13%), čtvrtek, pátek a neděle (všechny 14%). U hodinových údajů lze z hlediska rozložení počtu uživatelů pozorovat několik vrcholů: ranní 6h až 7h, dopolední 11h až 12h a odpolední 15h až 18h. Ranní vrchol potvrzuje dopravní funkci stezky. Graf 5: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK4 v 7-11/211 (po hodinách) Rozložení počtu uživatelů cyklostezek v lokalitě JMK 4 ve 8/211 (po hodinách) JMK4 celkem JMK4 IN 1 JMK4 OUT

9 9 2.3 Detailní výsledky v lokalitě JMK5 Dyjákovičky Sčítač JMK5 byl umístěn na okraji obce Dyjákovičky na cyklostezce spojující Dyjákovičky a Chvalovice. Povrch této 3m široké stezky je tvořen živičným povrchem a stezka je využívána cyklisty, pěšími i in-line bruslaři. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po cyklostezce je vedena jedna z páteřních dálkových cyklotras Greenway Praha-Vídeň v souběhu s trasou 48 a Moravskou vinnou stezkou. Mapa 3: Lokalita JMK5 Foto 2: Lokalita JMK5 V období 7-11/211 bylo na stezce zaznamenáno na 32,7 tis. uživatelů. Měsíční průměr činil 6,5 tis. záznamů, nejvíce byla cyklostezka využívána v červenci (8,5 tis. záznamů), neméně v prosinci (4,3 tis. záznamů). Průměrný denní počet za celé období dosáhl 214, v pracovní dny činil 213 a v nepracovní 215. Denního maxima 626 záznamů bylo dosaženo v úterý 5.7. a minima 83 záznamů v úterý 2.9. Ve směrových hodnotách mírně převažuje pohyb z Dyjákoviček do Chvalovic (IN 58,3%). Tab. 5: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK5 v 7-11/211 Vybrané ukazatele o počtu uživatelů stezky 7-11/211 JMK5 JMK5 IN JMK5 OUT celkem Dyjákovičky - Chvalovice Chvalovice - Dyjákovičky Celkový počet za období Průměrný měsíční počet Maximální měsíční počet (měsíc) (7/211) (8/211) (7/211) Minimální měsíční počet (měsíc) (12/211) (12/211) (12/211) Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) (Út 5.7.) (Út 5.7.) (Út 5.7.) Minimální denní počet (datum) (Út 2.9.) (Út 2.9.) (Út 2.9.) Maximální hodinový počet (datum) (Pá 15.7., 19-2h) (So , 15-16h) (Pá 15.7., 19-2h)

10 1 Graf 6: Srovnání počtu uživatelů stezky v lokalitě JMK5 v 7-12/211 (po měsících, dle směru) JMK5 IN JMK5 OUT Nejvyšší frekvence ve využívání cyklostezky v Dyjákovičkách nastala v červenci cca 8,5 tis. uživatelů. Od té doby postupně klesala až na 4,3 tis. v listopadu. Z hlediska směru ve sledovaném období v jednotlivých měsících mírně převažuje pohyb z Dyjákoviček do Chvalovic (IN). Tab. 6: Vyhodnocení kalibračního sčítání uživatelů stezky v lokalitě JMK5 v roce 211 Lokalita JMK5 Dyjákovičky 1-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h Celkem Podíl Pěší ,3% Cyklisté ,9% In-line ,6% Auta 1 1 2,3% Koně,% Ostatní,% Kalibrace celkem ,% Sčítač celkem Koeficient pro přepočet dat zaznamenaných sčítačem 1,19 Přepočítáme-li zjištěným koeficientem data za celé období 7-11/211, dostaneme celkový počet uživatelů, z toho tvoří pěší, 3178 cyklisté, 622 in-line bruslaři a 78 auta. Struktura uživatelů je znázorněna níže v grafu, v němž jsou použita data upravená koeficientem. Graf 7: Struktura uživatelů stezky v lokalitě JMK5 v 7-11/211 (data přepočtena koeficientem) JMK5 Inline; 622; 2% JMK5 Auta; 78; % JMK5 Pěší; 7 118; 18% JMK5 Cyklisté; 31 78; 8%

11 11 Graf 8: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK5 v 7-11/211 (po dnech) Rozložení počtu uživatelů cyklostezek v lokalitě JMK 5 v 7-11/211 (dny) Neděle; 4 217; 13% Pondělí; 4 411; 13% Sobota; 4 692; 14% Úterý; 5 67; 16% Pátek; 4 953; 15% Středa; 4 891; 15% Čtvrtek; 4 455; 14% Zastoupení jednotlivých dnů je z hlediska frekvence využívání cyklostezky vyrovnané. Nejfrekventovanějšími dny byly úterý (16%), středa a pátek (oba 15%). Naopak nejméně frekventované byly pondělí a neděle (oba 13%), čtvrtek a sobota (oba 14%). U hodinových údajů lze z hlediska rozložení počtu uživatelů pozorovat několik vrcholů: ranní 7h až 9h, dopolední 11h až 12h, odpolední 16h až 17h a večerní 19 až 2h. Ranní vrchol potvrzuje dopravní funkci stezky. Graf 9: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK5 v 7-11/211 (po hodinách) JMK5 celkem JMK5 IN JMK5 OUT

12 Detailní výsledky v lokalitě JMK6 Pasohlávky Sčítač JMK6 byl umístěn na okraji obce Pasohlávky na cyklostezce (promenádě) spojující Pasohlávky s ATC Merkur. Povrch této 3m široké stezky je tvořen živičným povrchem a stezka je využívána cyklisty, pěšími i in-line bruslaři. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po cyklostezce je vedena jedna z páteřních dálkových cyklotras Cyklostezka Brno-Vídeň. Mapa 4: Lokalita JMK6 Foto 3: Lokalita JMK6 V období 7-11/211 bylo na stezce zaznamenáno na 79, tis. uživatelů. Měsíční průměr činil 15,8 tis. záznamů, nejvíce byla cyklostezka využívána v červenci (3,4 tis. záznamů), neméně v prosinci (,99 tis. záznamů). Průměrný denní počet za celé období dosáhl 517, v pracovní dny činil 427 a v nepracovní 77. Denního maxima 2185 bylo dosaženo v úterý 5.7. a minima 5 záznamů ve středu Směrové hodnoty jsou vyrovnané. Tab. 7: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK6 v 7-11/211 Vybrané ukazatele o počtu uživatelů stezky 7-11/211 JMK6 JMK6 IN JMK6 OUT celkem ATC Merkur - Pasohlávky Pasohlávky - ATC Merkur Celkový počet za období Průměrný měsíční počet Maximální měsíční počet (měsíc) (7/211) (7/211) (7/211) Minimální měsíční počet (měsíc) (12/211) (12/211) (12/211) Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) (Út 5.7.) (Út 5.7.) (Út 5.7.) Minimální denní počet (datum) (St 3.11.) (St 3.11.) (St 3.11.) Maximální hodinový počet (datum) (St 6.7., 11-12h) (Út 5.7., 11-12h) (St 6.7., 14-15h)

13 13 Graf 1: Srovnání počtu uživatelů stezky v lokalitě JMK6 v 7-12/211 (po měsících, dle směru) JMK6 IN JMK6 OUT Nejvyšší frekvence ve využívání cyklostezky v Pasohlávkách nastala v červenci cca 3,4 tis. uživatelů. Od té doby výrazně klesala až na,99 tis. v listopadu. Z hlediska směru v červenci mírně převážil pohyb z Pasohlávek do ATC Merkur (OUT), po zbytek období tomu bylo naopak. Tab. 8: Vyhodnocení kalibračního sčítání uživatelů stezky v lokalitě JMK6 v roce 211 Lokalita JMK6 Pasohlávky 1-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h Celkem Podíl Pěší ,1% Cyklisté ,% In-line ,8% Auta 2 1 3,1% Koně,% Ostatní,% Kalibrace celkem ,% Sčítač celkem Koeficient pro přepočet dat zaznamenaných sčítačem 1,9 Přepočítáme-li zjištěným koeficientem data za celé období 7-11/211, dostaneme celkový počet 8615 uživatelů, z toho 2428 tvoří pěší, cyklisté, 672 in-line bruslaři a 86 auta. Struktura uživatelů je znázorněna níže v grafu, v němž jsou použita data upravená koeficientem. Graf 11: Struktura uživatelů stezky v lokalitě JMK6 v 7-11/211 (data přepočtena koeficientem) JMK6 Inline; 6 72; 8% JMK6 Auta; 86; % JMK6 Pěší; 24 28; 28% JMK6 Cyklisté; ; 64%

14 14 Graf 12: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK6 v 7-11/211 (po dnech) Neděle; ; 17% Pondělí; 8 428; 11% Úterý; 1 774; 14% Sobota; ; 2% Středa; 1 31; 13% Pátek; 11 58; 14% Čtvrtek; 8 997; 11% Zastoupení jednotlivých dnů je z hlediska frekvence využívání cyklostezky poměrně vyrovnané. Nejfrekventovanějšími dny byly víkendy sobota (2%) a neděle (17%). Naopak nejméně frekventované byly pondělí a čtvrtek (oba 11%). U hodinových údajů lze z hlediska rozložení počtu uživatelů pozorovat dva vrcholy: dopolední 11h až 12h a odpolední 16h až 18h. Rozložení počtu uživatelů v hodinách ukazuje na minimální dopravní funkci stezky (absence ranního vrcholu) a tedy využívání stezky pro účely rekreace (dopolední a odpolední vrcholy). Graf 13: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK6 v 7-11/211 (po hodinách) Rozložení počtu uživatelů cyklostezek v lokalitě JMK6 v 7-11/211 (po hodinách) JMK6 celkem JMK6 IN 3 JMK6 OUT

15 Detailní výsledky v lokalitě JMK7 Lednice Sčítač JMK7 byl umístěn mezi Prostředním a Mlýnským rybníkem na stezce spojující Lednici s Valticemi. Povrch této 2m široké stezky je tvořen nezpevněným povrchem a stezka je využívána cyklisty a pěšími. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po stezce je vedena cyklotrasa 545 a pěší turistické trasy. Mapa 5: Lokalita JMK7 Foto 4: Lokalita JMK7 V období 8-11/211 bylo na stezce zaznamenáno na 37,8 tis. uživatelů. Měsíční průměr činil 9,5 tis. záznamů, nejvíce byla cyklostezka využívána v srpnu (18,4 tis. záznamů), neméně v prosinci (1,4 tis. záznamů). Průměrný denní počet za celé období dosáhl 31, v pracovní dny činil 236 a v nepracovní 481. Denního maxima bylo dosaženo v sobotu 1.1. a minima 16 záznamů ve středu Ve směrových hodnotách převažuje pohyb z Valtic do Lednice (IN 61,3%). Tab. 9: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK7 v 8-11/211 Vybrané ukazatele o počtu uživatelů stezky 8-11/211 JMK7 JMK7 IN JMK7 OUT celkem Valtice - Lednice Lednice - Valtice Celkový počet za období Průměrný měsíční počet Maximální měsíční počet (měsíc) (8/211) (8/211) (8/211) Minimální měsíční počet (měsíc) (12/211) (12/211) (12/211) Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) (So 1.1.) (So 1.1.) (So 1.1.) Minimální denní počet (datum) (St 12.1.) (Po 1.1., (St 12.1.) St 26.1., St 3.11.) Maximální hodinový počet (datum) (So 1.1., 12-13h) (So 1.1., 14-15h) (So 1.1., 11-12h)

16 16 Graf 14: Srovnání počtu uživatelů stezky v lokalitě JMK7 v 7-12/211 (po měsících, dle směru) JMK7 IN JMK7 OUT Nejvyšší frekvence ve využívání cyklostezky v Lednici nastala v srpnu cca 18,4 tis. uživatelů. Od té doby výrazně klesala až na 1,4 tis. v listopadu. Z hlediska směru převážil ve všech měsících pohyb z Valtic do Lednice (IN). Tab. 1: Vyhodnocení kalibračního sčítání uživatelů stezky v lokalitě JMK7 v roce 211 Lokalita JMK7 Lednice 1-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h Celkem Podíl Pěší ,9% Cyklisté ,9% In-line,% Auta ,2% Koně,% Ostatní,% Kalibrace celkem ,% Sčítač celkem Koeficient pro přepočet dat zaznamenaných sčítačem 1,2 Přepočítáme-li zjištěným koeficientem data za celé období 8-11/211, dostaneme celkový počet 3866 uživatelů, z toho 5752 tvoří pěší, cyklisté a 77 auta. Struktura uživatelů je znázorněna níže v grafu, v němž jsou použita data upravená koeficientem. Graf 15: Struktura uživatelů stezky v lokalitě JMK7 v 7-11/211 (data přepočtena koeficientem) JMK7 Auta; 77; % JMK7 Inline; ; % JMK7 Pěší; 5 752; 15% JMK7 Cyklisté; ; 85%

17 17 Graf 16: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK7 v 8-11/211 (po dnech) Pondělí; 2 745; 7% Neděle; 7 737; 2% Úterý; 4 1; 11% Středa; 4 86; 11% Sobota; 9 64; 24% Čtvrtek; 4 959; 13% Pátek; 5 158; 14% Z hlediska frekvence využívání cyklostezky je výrazný zejména víkendový provoz. Nejfrekventovanějšími dny byly sobota (24%) a neděle (2%). Naopak nejméně frekventované byly pondělí (7%), úterý a středa (oba 11%). U hodinových údajů lze z hlediska rozložení počtu uživatelů pozorovat dva vrcholy: dopolední 11h až 12h a odpolední 15h až 17h. Rozložení počtu uživatelů v hodinách ukazuje na minimální dopravní funkci stezky (absence ranního vrcholu) a tedy využívání stezky pro účely rekreace (dopolední a odpolední vrcholy). Graf 17: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK7 v 8-11/211 (po hodinách) JMK7 celkem 3 JMK7 IN JMK7 OUT

18 Detailní výsledky v lokalitě JMK8 Blučina Sčítač JMK8 byl umístěn na mostku přes Dunávku na cyklostezce spojující Blučinu se Židlochovicemi. Povrch této 3m široké stezky je tvořen živičným povrchem a stezka je využívána cyklisty, pěšími i in-line bruslaři. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po cyklostezce je vedena jedna z páteřních dálkových cyklotras Cyklostezka Brno-Vídeň. Mapa 6: Lokalita JMK8 Foto 5: Lokalita JMK8 V období 8-11/211 bylo na stezce zaznamenáno na 42,3 tis. uživatelů. Měsíční průměr činil 1,6 tis. záznamů, nejvíce byla cyklostezka využívána v srpnu (17,2 tis. záznamů), neméně v prosinci (4, tis. záznamů). Průměrný denní počet za celé období dosáhl 346, v pracovní dny činil 279 a v nepracovní 52. Denního maxima 1464 bylo dosaženo v sobotu 1.1. a minima 56 záznamů ve středu Směrové hodnoty jsou vyrovnané. Tab. 11: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK7 v 8-11/211 Vybrané ukazatele o počtu uživatelů stezky 8-11/211 JMK8 JMK8 IN JMK8 OUT celkem Blučina - Židlochovice Židlochovice - Blučina Celkový počet za období Průměrný měsíční počet Maximální měsíční počet (měsíc) (8/211) (8/211) (8/211) Minimální měsíční počet (měsíc) (12/211) (12/211) (12/211) Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) (So 1.1.) (So 1.1.) (So 1.1.) Minimální denní počet (datum) (St 3.11.) (St 3.11.) (Út 18.1.) Maximální hodinový počet (datum) (So 1.1., 12-13h) (So 1.1., 12-13h) (So 2.1., 15-16h)

19 19 Graf 18: Srovnání počtu uživatelů stezky v lokalitě JMK8 v 8-12/211 (po měsících, dle směru) JMK8 IN JMK8 OUT Nejvyšší frekvence ve využívání cyklostezky v Lednici nastala v srpnu cca 17,2 tis. uživatelů. Od té doby výrazně klesala až na 4, tis. v listopadu. Z hlediska směru jsou hodnoty v jednotlivých měsících poměrně vyrovnané. Tab. 12: Vyhodnocení kalibračního sčítání uživatelů stezky v lokalitě JMK7 v roce 211 Lokalita JMK8 Blučina 1-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h Celkem Podíl Pěší ,8% Cyklisté ,6% In-line ,5% Auta ,1% Koně,% Ostatní,% Kalibrace celkem ,% Sčítač celkem Koeficient pro přepočet dat zaznamenaných sčítačem 1,3 Přepočítáme-li zjištěným koeficientem data za celé období 8-11/211, dostaneme celkový počet 3866 uživatelů, z toho 5752 tvoří pěší, cyklisté a 77 auta. Struktura uživatelů je znázorněna níže v grafu, v němž jsou použita data upravená koeficientem. Graf 19: Struktura uživatelů stezky v lokalitě JMK8 v 8-11/211 (data přepočtena koeficientem) JMK8 Inline; 5 7; 12% JMK8 Auta; 44; % JMK8 Pěší; 1 655; 4% JMK8 Cyklisté; ; 84%

20 2 Graf 2: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK7 v 8-11/211 (po dnech) Neděle; 8 858; 22% Pondělí; 4 41; 1% Úterý; 5 276; 12% Sobota; 8 16; 19% Středa; 5 728; 14% Pátek; 4 638; 11% Čtvrtek; 5 22; 12% Z hlediska frekvence využívání cyklostezky je výrazný zejména víkendový provoz. Nejfrekventovanějšími dny byly neděle (22%) a sobota (19%). Naopak nejméně frekventované byly pondělí (1%) a pátek (11%). U hodinových údajů lze z hlediska rozložení počtu uživatelů pozorovat několik vrcholů: ranní 6h až 7h, dopolední 11h až 12h, odpolední 16h až 19h. Rozložení počtu uživatelů v hodinách ukazuje na dopravní funkci stezky (ranní vrchol) a současně na využívání stezky pro účely rekreace (dopolední a odpolední vrcholy). Graf 21: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK7 v 8-11/211 (po hodinách) Rozložení počtu uživatelů cyklostezek v lokalitě JMK8 v 8-11/211 (po hodinách) JMK8 celkem JMK8 IN 2 JMK8 OUT

21 21 3 Seznam elektronických příloh (7-11/211) 3.1 Tabulky a grafy (xls) Detailní přehled dat o počtech uživatelů cyklostezek ve všech zkoumaných lokalitách za období 7-11/211 dle měsíců, dnů a hodin, včetně grafů vyhodnocujících vybrané ukazatele návštěvnosti (Zprava_scitani_JMK4-8_211.xls) Výsledky kalibračního sčítání v jednotlivých lokalitách a dnech (Zprava_kalibracni_scitani_JMK4-8_211.xls) 3.2 Dokumenty (doc, pdf) Výsledky dotazníkového šetření mezi cyklisty ve vybraných lokalitách Jihomoravského kraje (Zprava_pruzkum_JMK4-8_211.doc/pdf) tel: (+42) fax: (+42)

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 1. Sloup Blansko Bílovice - Brno: Trasa č. 5 Jantarová stezka v krajině severně od Brna vede nejprve údolím Svitavy, poté Moravským krasem

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLISTICKÝCH A PĚŠÍCH STEZEK VE MĚSTECH I V PŘÍRODĚ

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLISTICKÝCH A PĚŠÍCH STEZEK VE MĚSTECH I V PŘÍRODĚ NABÍDKA MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLISTICKÝCH A PĚŠÍCH STEZEK VE MĚSTECH I V PŘÍRODĚ Dodavatel: Partnerství, o.p.s. Údolní 33, 602 00, Brno společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl O, vložka 187 IČO: 26268817,

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři

Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři Brno, 12. ledna 2012 Na veletrhu Regiontour v Brně byly představeny další výsledky cyklo a inline průzkumu, který od poloviny srpna do konce září probíhal na stránkách

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Trasy značené logem příslušné trasy jsou ve smyslu TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích odst. (1), Části F 1.2.4 trasami s tematickým zaměřením (značené logem). Logo

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011

Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011 Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011 Sčítací zařízení 1. Senzory jsou řešeny moderní technologii záznamu jako např. infračervený, laserový paprsek, teplotní čidlo,

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Česko jede. Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor

Česko jede. Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor Česko jede Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor Obsah Téma 1 - Nové změny legislativy pro cyklistickou dopravu Téma 2 Cyklistické stezky a jejich financování Téma 3 Kampaň: komplexní přístup

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní

Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní Závěrečná zpráva za rok 2014 Zpracovali: Mgr. František Gregor, Mgr. David Zahradník Monitoring návštěvnosti s.r.o. Dolany 52, 783 16 Dolany

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

KRAJSKÉ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY BEZPEČNĚJI! (MD, 1.4.2008)

KRAJSKÉ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY BEZPEČNĚJI! (MD, 1.4.2008) KRAJSKÉ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY SEMINÁŘ NSZM : DOPRAVA ŠETRNĚJI A BEZPEČNĚJI! (MD, 1.4.2008) Cyklistická politika jako proces Návrhová a procesníčást st Čtyři i opatřen ení jsou pro rozvoj

Více

Analýza výstavby cyklistické infrastruktury ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Analýza výstavby cyklistické infrastruktury ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů Analýza výstavby cyklistické infrastruktury ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích DC 001 celkové shrnutí

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka

Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka 11.1.21 31.1.211 Obsah: 1. Úvod 2. Metodika kalibrace dat 3. Vybrané výsledky a) Přehled návštěvnosti za dobu trvání výstavy během otevírací

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

2015/0235/0ZI.DZI 8/3224/2015

2015/0235/0ZI.DZI 8/3224/2015 SMLOUVA O o í t.o 2015/0235/0ZI.DZI 8/3224/2015 uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník") I. Smluvní

Více

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou 7. listopadu 2013 Čisté ovzduší, nízké ceny bytů, kvalitní infrastruktura, průměrný plat v horní části žebříčku a dobrý

Více

Moravské vinařské stezky. jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec

Moravské vinařské stezky. jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec Moravské vinařské stezky jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec Prehistorie vinařské turistiky Ostravaci Pražáci Papaláši Příbuzní z Čech a Slovenska Důsledek: nízká kvalita produktů

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882,

Více

Příloha č.1 Smlouvy č. VPPx o dodávce elektřiny v roce 2007. Zásady komunikace. Článek I. Způsob předávání dat

Příloha č.1 Smlouvy č. VPPx o dodávce elektřiny v roce 2007. Zásady komunikace. Článek I. Způsob předávání dat Příloha č.1 Smlouvy č. VPPx o dodávce elektřiny v roce 2007 Zásady komunikace Článek I. Způsob předávání dat (1) Přenos informací (obchodních návrhů) mezi smluvními stranami bude zajištěn prostřednictvím

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín

Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín září 2003 Tento program naplňuje cíle schválené Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2003 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020

Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020 Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020 Ing. Jaroslav Martinek, CDV Jaroslav.martinek@cdv.cz +420 602 503 617 www.centralmeetbike.eu

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit

Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Chrudim 22. 5. 2015 Nadace Partnerství Luboš Kala lubos.kala@nap.cz Využití dat o návštěvnosti (geoturistika) 1. Plánování & výzkum Plánování a vyhodnocení

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Zelené stezky Greenways Zelené stezky Greenways je asistenční a grantový program Nadace Partnerství. Jeho prostřednictvím nadace poskytuje pomoc a podporu organizacím

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY A REGIONÁLNÍ CESTOVNÍ RUCH MORAVIAN VINE TRAILS AND THE REGIONAL TOURISM. Petr Procházka, Miroslav Foret

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY A REGIONÁLNÍ CESTOVNÍ RUCH MORAVIAN VINE TRAILS AND THE REGIONAL TOURISM. Petr Procházka, Miroslav Foret MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY A REGIONÁLNÍ CESTOVNÍ RUCH MORAVIAN VINE TRAILS AND THE REGIONAL TOURISM Petr Procházka, Miroslav Foret Anotace: Příspěvek pojednává o nově rozvíjeném projektu vinařských stezek

Více

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA Ekotechnika spol.s r.o. 16. dubna. 2013 Automatické hladinoměry a dálkový přenos dat Solinst Canada Ltd. www.solinst.com 3 WaterLogger

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko zhodnotit

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: 12/2011 k odepisování majetku

Vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: 12/2011 k odepisování majetku Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov Vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: 12/2011 k odepisování majetku Právní úprava: - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

Jak dostat dopravní informace k občanům? Integrované centrum mobility Elektronické informační panely. Iva Machalová Odbor dopravy MMB

Jak dostat dopravní informace k občanům? Integrované centrum mobility Elektronické informační panely. Iva Machalová Odbor dopravy MMB Jak dostat dopravní informace k občanům? Integrované centrum mobility Elektronické informační panely Iva Machalová Odbor dopravy MMB Závěrečná konference projektu CIVITAS ELAN Brno, 20. 21.09. 2012 Cíle

Více

Městsko lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Výroční zpráva 2010

Městsko lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Výroční zpráva 2010 -1. Úvod Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která: a) je založena podle tohoto zákona, b) poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných

Více

PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.

PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Název soutěžního řešení Cyklostezka pod Slánským mostem v Náchodě Bělovsi Soutěžní kategorie* Bodová řešení

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více