SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 211 tel: (+42) fax: (+42)

2 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek (7-11/211) Výsledky sčítání uživatelů stezek (7-11/211) Celkové výsledky Detailní výsledky v lokalitě JMK4 Znojmo Detailní výsledky v lokalitě JMK5 Dyjákovičky Detailní výsledky v lokalitě JMK6 Pasohlávky Detailní výsledky v lokalitě JMK7 Lednice Detailní výsledky v lokalitě JMK8 Blučina Seznam elektronických příloh (7-11/211) Tabulky a grafy (xls) Dokumenty (doc, pdf)...21

3 3 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek (7-11/211) Objednatel: Jihomoravský kraj Adresa: Žerotínovo nám. 3/5, Brno Kontakt: Ing. Jaroslav Keprt, tel , Zakázka: Zhotovitel: Popis: Dodávka monitorovacích zařízení pro monitoring pohybu na cyklistických a turistických stezkách na území Jihomoravského kraje, odečet a vyhodnocení dat je realizována v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika Partnerství, o.p.s. Adresa: Údolní 33, 62 Brno Kontakt: Ing. Tomáš Šácha, tel , V roce 211 Jihomoravský kraj rozšířil v rámci svého projektu Zažít kraj vína a památek na kole monitoring uživatelů cyklostezek na území kraje s cílem získat přehled o využívání cyklostezek na území celého kraje. Za tímto účelem Jihomoravský kraj koupil v rámci projektu ke stávajícím třem automatickým sčítačům dalších pět. Jejich výhodou je přesnost sčítání, dlouhá životnost a možnost snadného přemístění do jiné lokality. Data o počtech uživatelů cyklostezek jsou díky GSM modemu odesílána na FTP server, takže jsou dostupná v libovolném čase z libovolného počítače. Dodávkou a správou sčítačů a vyhodnocením dat byla pověřena Partnerství, o.p.s. Po dobu realizace projektu budou sčítače v letech postupně umisťovány na významné cyklostezky v kraji, přičemž v jedné lokalitě by měly zůstat vždy přibližně jeden rok. V důsledku toho bude možné vyhodnotit sezónnost a postupně i dlouhodobé trendy v počtech cyklistů a pěších na stezkách. V lokalitách, na kterých dochází k automatickému sčítání uživatelů cyklostezek, bylo provedeno kalibrační sčítání a dotazníkový průzkum mezi cyklisty. Kalibrační sčítání zahrnovalo ruční záznam jednotlivých druhů uživatelů cyklostezek (tj. cyklistů, pěších, in-line bruslařů atd.) a to v jeden pracovní a jeden nepracovní den (od 1 do 18h) vždy v srpnu a září 211. Celkově tak byla sesbírána data za čtyři dny. Porovnáním výsledků kalibračního sčítání se záznamy automatických sčítačů je možné vypočítat koeficient, který dále zreálňuje počet uživatelů cyklostezky. Výsledky kalibračního sčítání jsou součástí této zprávy. V letních měsících roku 211 bylo na lokalitách automatického sčítání realizováno dotazníkové (kvalitativní) šetření mezi cyklisty, se zaměřením na cykloturisty. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem používají lidé jízdní kolo, kolik z nich je možno zařadit mezi cykloturisty, jaké služby cykloturisté využívají, kolik za ně utrácejí a jak jsou s nimi spokojení atd. Za tímto účelem bylo osloveno celkem 67 respondentů, resp. cca 12 respondentů na každé z pěti vybraných lokalit. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány v samostatné zprávě.

4 4 Data získaná z automatického sčítání, kalibračního sčítání i dotazníkového šetření budou sloužit pro účely marketingu cykloturistiky a vyhodnocování efektivnosti investic do budování a údržby cyklostezek. Informace o počtu uživatelů stezek současně umožní efektivnější plánování umisťování doprovodné infrastruktury (odpočívek a informačních panelů). Kromě Jihomoravského kraje budou získaná data moci využívat i regionální a místní partneři (mikroregiony, města a obce). Období: V roce 211 probíhalo sčítání uživatelů cyklostezek v období , Lokality: Lokality pro sčítání uživatelů stezek byly navrženy objednatelem a prostřednictvím zhotovitele odsouhlaseny správci příslušných stezek. Při jejich výběru byl zohledněn dopravní i rekreační potenciál jednotlivých lokalit, takže sčítače byly instalovány především na turisticky významných cyklotrasách. Předpokládá se ponechání sčítačů ve stávajících lokalitách do prosince 211 a poté přesun do jiných lokalit. Mapa 1: Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v r. 211 Tab. 1: Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v r. 211 Kód sčítače Město/obec Lokalita Typ stezky Cyklotrasa JMK4 Znojmo Brněnská ul. Pro pěší a cyklisty Znojemská vinařská stezka JMK5 Dyjákovičky Okraj obce směr Chvalovice Pro pěší a cyklisty Greenway Praha-Vídeň, Moravská vinná stezka, 48 JMK6 Pasohlávky Yacht Klub Pro pěší a cyklisty Cyklostezka Brno-Vídeň, 4 JMK7 Lednice Lednické rybníky Pro pěší a cyklisty 545 JMK8 Blučina Most přes Dunávku Pro pěší a cyklisty Cyklostezka Brno-Vídeň, 4 Technologie: Monitorovací zařízení Eco-counter, typ pyro Box Compact Ke sčítání uživatelů cyklostezek jsou využívány automatické sčítače firmy Eco-counter, typ Pyro Box Compact. Jedná se o zařízení pro sčítání všech uživatelů stezek (chodců, cyklistů, in-line bruslařů atd.) bez odlišení. Sčítání je založeno na rozdílnosti teplot lid. těla a okolního prostředí. Díky dvěma senzorům lze rozlišit směr pohybu. Pyro Box Compact je nezávislý na externím zdroji energie a obsahuje GSM modem pro přenos dat přímo do počítače uživatele. Data jsou do paměti ukládána v hodinových intervalech. Flexibilní upevňovací systém umožňuje instalaci na libovolný sloup.

5 5 2 Výsledky sčítání uživatelů stezek (7-11/211) 2.1 Celkové výsledky V roce 211 probíhalo sčítání uživatelů cyklostezek (cyklistů, pěších a in-line bruslařů) v rámci projektu od července do listopadu na třech lokalitách JMK4 - Znojmo, JMK5 Dyjákovičky, JMK6 Pasohlávky a od srpna do listopadu na lokalitách JMK7 Lednice a JMK8 - Blučina. Níže je uveden přehled výsledků sčítání s rozdělením na jednotlivé lokality a měsíce. Detailní přehled výsledků sčítání je součástí přílohy. Tab. 2: Srovnání počtu uživatelů stezek v jednotlivých lokalitách v 7-11/211 Lokality Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl JMK4 Znojmo ,8% ,% ,9% ,3% ,4% JMK5 Dyjákovičky ,4% 8 3 1,3% ,4% ,1% ,% JMK6 Pasohlávky ,8% ,9% ,8% ,5% 985 7,4% JMK7 Lednice,% ,7% ,4% ,2% ,5% JMK8 Blučina,% ,1% ,5% ,9% ,8% Celkem ,% ,% ,% ,% ,% Nejvíce uživatelů kolem 3 tis. zaznamenal v červenci a srpnu sčítač v Pasohlávkách. Zde je také nejvíce patný úbytek počtu uživatelů v důsledku konce prázdnin a nástupu chladnějšího počasí. Podobný vývoj počtu záznamů nalezneme v případě cyklostezky v Lednici. Obě cyklostezky jsou tak primárně využívány pro účely rekreace. Naopak ve Znojmě a v Dyjákovičkách jsou prázdninové hodnoty poměrně nízké a pokles počtu uživatelů v důsledku konce prázdnin a nástupu chladnějšího počasí je méně výrazný. Obě cyklostezky tak lze označit za převážně dopravní. Uprostřed mezi těmito skupinami se pohybují počty uživatelů na cyklostezce v Blučině. Je zde tedy patrný jak dopravní, tak rekreační využívání stezky. Graf 1: Srovnání počtu uživatelů stezek v lokalitách JMK4 až JMK8 v 7-11/ JMK4 celkem JMK5 celkem JMK6 celkem JMK7 celkem JMK8 celkem

6 6 2.2 Detailní výsledky v lokalitě JMK4 Znojmo Sčítač JMK4 byl umístěn na ul. Brněnská ve Znojmě a to na cyklostezce spojující Znojmo a Dobšice. Povrch této 3m široké stezky je tvořen živičným povrchem a stezka je využívána cyklisty, pěšími i in-line bruslaři. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po cyklostezce je vedena Znojemská vinařská stezka. Mapa 2: Lokalita JMK4 Foto 1: Lokalita JMK4 V období 7-11/211 bylo na stezce zaznamenáno na 26,5 tis. uživatelů. Měsíční průměr činil téměř 5,3 tis. záznamů, nejvíce byla cyklostezka využívána v červenci (7,3 tis. záznamů), neméně v prosinci (2,7 tis. záznamů). Průměrný denní počet za celé období dosáhl 173, v pracovní dny činil 166 a v nepracovní 188. Denního maxima 551 záznamů bylo dosaženo v úterý 5.7. a minima 38 záznamů ve čtvrtek Směrové hodnoty jsou vyrovnané. Tab. 3: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK4 v 7-11/211 Vybrané ukazatele o počtu uživatelů stezky 7-11/211 JMK4 JMK4 IN JMK4 OUT celkem Znojmo- Dobšice Dobšice- Znojmo Celkový počet za období Průměrný měsíční počet Maximální měsíční počet (měsíc) (7/211) (7/211) (8/211) Minimální měsíční počet (měsíc) (12/211) (12/211) (12/211) Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) ( Út 5.7.) ( Út 5.7.) ( Út 5.7.) Minimální denní počet (datum) ( Čt 21.7.) ( Čt 21.7.) ( Čt 21.7.) Maximální hodinový počet (datum) ( Čt 14.7., 13-14h) ( Čt 14.7., 13-14h) (Ne 14.8., 17-18h; St 31.8., 18-19h)

7 7 Graf 2: Srovnání počtu uživatelů stezky v lokalitě JMK4 v 7-12/211 (po měsících, dle směru) JMK4 IN JMK4 OUT Nejvyšší frekvence ve využívání cyklostezky ve Znojmě nastala v červenci cca 7,3 tis. uživatelů. Od té doby postupně klesala až na 2,7 tis. v listopadu. Směrové hodnoty jsou ve sledovaném období v jednotlivých měsících vyrovnané. Tab. 4: Vyhodnocení kalibračního sčítání uživatelů stezky v lokalitě JMK4 v roce 211 Lokalita JMK4 Znojmo 1-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h Celkem Podíl Pěší ,9% Cyklisté ,4% In-line 2 2 4,6% Auta,% Koně,% Ostatní,% Kalibrace celkem ,% Sčítač celkem Koeficient pro přepočet dat zaznamenaných sčítačem,97 Přepočítáme-li zjištěným koeficientem data za celé období 7-11/211, dostaneme celkový počet uživatelů, z toho 7397 tvoří pěší, 1757 cyklisté a 18 in-line bruslaři. Struktura uživatelů je znázorněna v následujícím grafu, v němž jsou použita data upravená pomocí koeficientu. Graf 3: Struktura uživatelů stezky v lokalitě JMK4 v 7-11/211 (data přepočtena koeficientem) JMK4 Inline; 18; 1% JMK4 Auta; ; % JMK4 Cyklisté; 17 57; 68% JMK4 Pěší; 7 937; 31%

8 8 Graf 4: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK4 v 7-11/211 (po dnech) Neděle; 3 79; 14% Pondělí; 3 32; 13% Sobota; 4 37; 15% Úterý; 4 122; 15% Pátek; 3 66; 14% Středa; 3 898; 15% Čtvrtek; 3 79; 14% Zastoupení jednotlivých dnů je z hlediska frekvence využívání cyklostezky vyrovnané. Nejfrekventovanějšími dny byly úterý, středa a sobota (všechny 15%). Naopak nejméně frekventované bylo pondělí (13%), čtvrtek, pátek a neděle (všechny 14%). U hodinových údajů lze z hlediska rozložení počtu uživatelů pozorovat několik vrcholů: ranní 6h až 7h, dopolední 11h až 12h a odpolední 15h až 18h. Ranní vrchol potvrzuje dopravní funkci stezky. Graf 5: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK4 v 7-11/211 (po hodinách) Rozložení počtu uživatelů cyklostezek v lokalitě JMK 4 ve 8/211 (po hodinách) JMK4 celkem JMK4 IN 1 JMK4 OUT

9 9 2.3 Detailní výsledky v lokalitě JMK5 Dyjákovičky Sčítač JMK5 byl umístěn na okraji obce Dyjákovičky na cyklostezce spojující Dyjákovičky a Chvalovice. Povrch této 3m široké stezky je tvořen živičným povrchem a stezka je využívána cyklisty, pěšími i in-line bruslaři. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po cyklostezce je vedena jedna z páteřních dálkových cyklotras Greenway Praha-Vídeň v souběhu s trasou 48 a Moravskou vinnou stezkou. Mapa 3: Lokalita JMK5 Foto 2: Lokalita JMK5 V období 7-11/211 bylo na stezce zaznamenáno na 32,7 tis. uživatelů. Měsíční průměr činil 6,5 tis. záznamů, nejvíce byla cyklostezka využívána v červenci (8,5 tis. záznamů), neméně v prosinci (4,3 tis. záznamů). Průměrný denní počet za celé období dosáhl 214, v pracovní dny činil 213 a v nepracovní 215. Denního maxima 626 záznamů bylo dosaženo v úterý 5.7. a minima 83 záznamů v úterý 2.9. Ve směrových hodnotách mírně převažuje pohyb z Dyjákoviček do Chvalovic (IN 58,3%). Tab. 5: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK5 v 7-11/211 Vybrané ukazatele o počtu uživatelů stezky 7-11/211 JMK5 JMK5 IN JMK5 OUT celkem Dyjákovičky - Chvalovice Chvalovice - Dyjákovičky Celkový počet za období Průměrný měsíční počet Maximální měsíční počet (měsíc) (7/211) (8/211) (7/211) Minimální měsíční počet (měsíc) (12/211) (12/211) (12/211) Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) (Út 5.7.) (Út 5.7.) (Út 5.7.) Minimální denní počet (datum) (Út 2.9.) (Út 2.9.) (Út 2.9.) Maximální hodinový počet (datum) (Pá 15.7., 19-2h) (So , 15-16h) (Pá 15.7., 19-2h)

10 1 Graf 6: Srovnání počtu uživatelů stezky v lokalitě JMK5 v 7-12/211 (po měsících, dle směru) JMK5 IN JMK5 OUT Nejvyšší frekvence ve využívání cyklostezky v Dyjákovičkách nastala v červenci cca 8,5 tis. uživatelů. Od té doby postupně klesala až na 4,3 tis. v listopadu. Z hlediska směru ve sledovaném období v jednotlivých měsících mírně převažuje pohyb z Dyjákoviček do Chvalovic (IN). Tab. 6: Vyhodnocení kalibračního sčítání uživatelů stezky v lokalitě JMK5 v roce 211 Lokalita JMK5 Dyjákovičky 1-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h Celkem Podíl Pěší ,3% Cyklisté ,9% In-line ,6% Auta 1 1 2,3% Koně,% Ostatní,% Kalibrace celkem ,% Sčítač celkem Koeficient pro přepočet dat zaznamenaných sčítačem 1,19 Přepočítáme-li zjištěným koeficientem data za celé období 7-11/211, dostaneme celkový počet uživatelů, z toho tvoří pěší, 3178 cyklisté, 622 in-line bruslaři a 78 auta. Struktura uživatelů je znázorněna níže v grafu, v němž jsou použita data upravená koeficientem. Graf 7: Struktura uživatelů stezky v lokalitě JMK5 v 7-11/211 (data přepočtena koeficientem) JMK5 Inline; 622; 2% JMK5 Auta; 78; % JMK5 Pěší; 7 118; 18% JMK5 Cyklisté; 31 78; 8%

11 11 Graf 8: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK5 v 7-11/211 (po dnech) Rozložení počtu uživatelů cyklostezek v lokalitě JMK 5 v 7-11/211 (dny) Neděle; 4 217; 13% Pondělí; 4 411; 13% Sobota; 4 692; 14% Úterý; 5 67; 16% Pátek; 4 953; 15% Středa; 4 891; 15% Čtvrtek; 4 455; 14% Zastoupení jednotlivých dnů je z hlediska frekvence využívání cyklostezky vyrovnané. Nejfrekventovanějšími dny byly úterý (16%), středa a pátek (oba 15%). Naopak nejméně frekventované byly pondělí a neděle (oba 13%), čtvrtek a sobota (oba 14%). U hodinových údajů lze z hlediska rozložení počtu uživatelů pozorovat několik vrcholů: ranní 7h až 9h, dopolední 11h až 12h, odpolední 16h až 17h a večerní 19 až 2h. Ranní vrchol potvrzuje dopravní funkci stezky. Graf 9: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK5 v 7-11/211 (po hodinách) JMK5 celkem JMK5 IN JMK5 OUT

12 Detailní výsledky v lokalitě JMK6 Pasohlávky Sčítač JMK6 byl umístěn na okraji obce Pasohlávky na cyklostezce (promenádě) spojující Pasohlávky s ATC Merkur. Povrch této 3m široké stezky je tvořen živičným povrchem a stezka je využívána cyklisty, pěšími i in-line bruslaři. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po cyklostezce je vedena jedna z páteřních dálkových cyklotras Cyklostezka Brno-Vídeň. Mapa 4: Lokalita JMK6 Foto 3: Lokalita JMK6 V období 7-11/211 bylo na stezce zaznamenáno na 79, tis. uživatelů. Měsíční průměr činil 15,8 tis. záznamů, nejvíce byla cyklostezka využívána v červenci (3,4 tis. záznamů), neméně v prosinci (,99 tis. záznamů). Průměrný denní počet za celé období dosáhl 517, v pracovní dny činil 427 a v nepracovní 77. Denního maxima 2185 bylo dosaženo v úterý 5.7. a minima 5 záznamů ve středu Směrové hodnoty jsou vyrovnané. Tab. 7: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK6 v 7-11/211 Vybrané ukazatele o počtu uživatelů stezky 7-11/211 JMK6 JMK6 IN JMK6 OUT celkem ATC Merkur - Pasohlávky Pasohlávky - ATC Merkur Celkový počet za období Průměrný měsíční počet Maximální měsíční počet (měsíc) (7/211) (7/211) (7/211) Minimální měsíční počet (měsíc) (12/211) (12/211) (12/211) Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) (Út 5.7.) (Út 5.7.) (Út 5.7.) Minimální denní počet (datum) (St 3.11.) (St 3.11.) (St 3.11.) Maximální hodinový počet (datum) (St 6.7., 11-12h) (Út 5.7., 11-12h) (St 6.7., 14-15h)

13 13 Graf 1: Srovnání počtu uživatelů stezky v lokalitě JMK6 v 7-12/211 (po měsících, dle směru) JMK6 IN JMK6 OUT Nejvyšší frekvence ve využívání cyklostezky v Pasohlávkách nastala v červenci cca 3,4 tis. uživatelů. Od té doby výrazně klesala až na,99 tis. v listopadu. Z hlediska směru v červenci mírně převážil pohyb z Pasohlávek do ATC Merkur (OUT), po zbytek období tomu bylo naopak. Tab. 8: Vyhodnocení kalibračního sčítání uživatelů stezky v lokalitě JMK6 v roce 211 Lokalita JMK6 Pasohlávky 1-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h Celkem Podíl Pěší ,1% Cyklisté ,% In-line ,8% Auta 2 1 3,1% Koně,% Ostatní,% Kalibrace celkem ,% Sčítač celkem Koeficient pro přepočet dat zaznamenaných sčítačem 1,9 Přepočítáme-li zjištěným koeficientem data za celé období 7-11/211, dostaneme celkový počet 8615 uživatelů, z toho 2428 tvoří pěší, cyklisté, 672 in-line bruslaři a 86 auta. Struktura uživatelů je znázorněna níže v grafu, v němž jsou použita data upravená koeficientem. Graf 11: Struktura uživatelů stezky v lokalitě JMK6 v 7-11/211 (data přepočtena koeficientem) JMK6 Inline; 6 72; 8% JMK6 Auta; 86; % JMK6 Pěší; 24 28; 28% JMK6 Cyklisté; ; 64%

14 14 Graf 12: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK6 v 7-11/211 (po dnech) Neděle; ; 17% Pondělí; 8 428; 11% Úterý; 1 774; 14% Sobota; ; 2% Středa; 1 31; 13% Pátek; 11 58; 14% Čtvrtek; 8 997; 11% Zastoupení jednotlivých dnů je z hlediska frekvence využívání cyklostezky poměrně vyrovnané. Nejfrekventovanějšími dny byly víkendy sobota (2%) a neděle (17%). Naopak nejméně frekventované byly pondělí a čtvrtek (oba 11%). U hodinových údajů lze z hlediska rozložení počtu uživatelů pozorovat dva vrcholy: dopolední 11h až 12h a odpolední 16h až 18h. Rozložení počtu uživatelů v hodinách ukazuje na minimální dopravní funkci stezky (absence ranního vrcholu) a tedy využívání stezky pro účely rekreace (dopolední a odpolední vrcholy). Graf 13: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK6 v 7-11/211 (po hodinách) Rozložení počtu uživatelů cyklostezek v lokalitě JMK6 v 7-11/211 (po hodinách) JMK6 celkem JMK6 IN 3 JMK6 OUT

15 Detailní výsledky v lokalitě JMK7 Lednice Sčítač JMK7 byl umístěn mezi Prostředním a Mlýnským rybníkem na stezce spojující Lednici s Valticemi. Povrch této 2m široké stezky je tvořen nezpevněným povrchem a stezka je využívána cyklisty a pěšími. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po stezce je vedena cyklotrasa 545 a pěší turistické trasy. Mapa 5: Lokalita JMK7 Foto 4: Lokalita JMK7 V období 8-11/211 bylo na stezce zaznamenáno na 37,8 tis. uživatelů. Měsíční průměr činil 9,5 tis. záznamů, nejvíce byla cyklostezka využívána v srpnu (18,4 tis. záznamů), neméně v prosinci (1,4 tis. záznamů). Průměrný denní počet za celé období dosáhl 31, v pracovní dny činil 236 a v nepracovní 481. Denního maxima bylo dosaženo v sobotu 1.1. a minima 16 záznamů ve středu Ve směrových hodnotách převažuje pohyb z Valtic do Lednice (IN 61,3%). Tab. 9: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK7 v 8-11/211 Vybrané ukazatele o počtu uživatelů stezky 8-11/211 JMK7 JMK7 IN JMK7 OUT celkem Valtice - Lednice Lednice - Valtice Celkový počet za období Průměrný měsíční počet Maximální měsíční počet (měsíc) (8/211) (8/211) (8/211) Minimální měsíční počet (měsíc) (12/211) (12/211) (12/211) Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) (So 1.1.) (So 1.1.) (So 1.1.) Minimální denní počet (datum) (St 12.1.) (Po 1.1., (St 12.1.) St 26.1., St 3.11.) Maximální hodinový počet (datum) (So 1.1., 12-13h) (So 1.1., 14-15h) (So 1.1., 11-12h)

16 16 Graf 14: Srovnání počtu uživatelů stezky v lokalitě JMK7 v 7-12/211 (po měsících, dle směru) JMK7 IN JMK7 OUT Nejvyšší frekvence ve využívání cyklostezky v Lednici nastala v srpnu cca 18,4 tis. uživatelů. Od té doby výrazně klesala až na 1,4 tis. v listopadu. Z hlediska směru převážil ve všech měsících pohyb z Valtic do Lednice (IN). Tab. 1: Vyhodnocení kalibračního sčítání uživatelů stezky v lokalitě JMK7 v roce 211 Lokalita JMK7 Lednice 1-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h Celkem Podíl Pěší ,9% Cyklisté ,9% In-line,% Auta ,2% Koně,% Ostatní,% Kalibrace celkem ,% Sčítač celkem Koeficient pro přepočet dat zaznamenaných sčítačem 1,2 Přepočítáme-li zjištěným koeficientem data za celé období 8-11/211, dostaneme celkový počet 3866 uživatelů, z toho 5752 tvoří pěší, cyklisté a 77 auta. Struktura uživatelů je znázorněna níže v grafu, v němž jsou použita data upravená koeficientem. Graf 15: Struktura uživatelů stezky v lokalitě JMK7 v 7-11/211 (data přepočtena koeficientem) JMK7 Auta; 77; % JMK7 Inline; ; % JMK7 Pěší; 5 752; 15% JMK7 Cyklisté; ; 85%

17 17 Graf 16: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK7 v 8-11/211 (po dnech) Pondělí; 2 745; 7% Neděle; 7 737; 2% Úterý; 4 1; 11% Středa; 4 86; 11% Sobota; 9 64; 24% Čtvrtek; 4 959; 13% Pátek; 5 158; 14% Z hlediska frekvence využívání cyklostezky je výrazný zejména víkendový provoz. Nejfrekventovanějšími dny byly sobota (24%) a neděle (2%). Naopak nejméně frekventované byly pondělí (7%), úterý a středa (oba 11%). U hodinových údajů lze z hlediska rozložení počtu uživatelů pozorovat dva vrcholy: dopolední 11h až 12h a odpolední 15h až 17h. Rozložení počtu uživatelů v hodinách ukazuje na minimální dopravní funkci stezky (absence ranního vrcholu) a tedy využívání stezky pro účely rekreace (dopolední a odpolední vrcholy). Graf 17: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK7 v 8-11/211 (po hodinách) JMK7 celkem 3 JMK7 IN JMK7 OUT

18 Detailní výsledky v lokalitě JMK8 Blučina Sčítač JMK8 byl umístěn na mostku přes Dunávku na cyklostezce spojující Blučinu se Židlochovicemi. Povrch této 3m široké stezky je tvořen živičným povrchem a stezka je využívána cyklisty, pěšími i in-line bruslaři. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po cyklostezce je vedena jedna z páteřních dálkových cyklotras Cyklostezka Brno-Vídeň. Mapa 6: Lokalita JMK8 Foto 5: Lokalita JMK8 V období 8-11/211 bylo na stezce zaznamenáno na 42,3 tis. uživatelů. Měsíční průměr činil 1,6 tis. záznamů, nejvíce byla cyklostezka využívána v srpnu (17,2 tis. záznamů), neméně v prosinci (4, tis. záznamů). Průměrný denní počet za celé období dosáhl 346, v pracovní dny činil 279 a v nepracovní 52. Denního maxima 1464 bylo dosaženo v sobotu 1.1. a minima 56 záznamů ve středu Směrové hodnoty jsou vyrovnané. Tab. 11: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK7 v 8-11/211 Vybrané ukazatele o počtu uživatelů stezky 8-11/211 JMK8 JMK8 IN JMK8 OUT celkem Blučina - Židlochovice Židlochovice - Blučina Celkový počet za období Průměrný měsíční počet Maximální měsíční počet (měsíc) (8/211) (8/211) (8/211) Minimální měsíční počet (měsíc) (12/211) (12/211) (12/211) Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) (So 1.1.) (So 1.1.) (So 1.1.) Minimální denní počet (datum) (St 3.11.) (St 3.11.) (Út 18.1.) Maximální hodinový počet (datum) (So 1.1., 12-13h) (So 1.1., 12-13h) (So 2.1., 15-16h)

19 19 Graf 18: Srovnání počtu uživatelů stezky v lokalitě JMK8 v 8-12/211 (po měsících, dle směru) JMK8 IN JMK8 OUT Nejvyšší frekvence ve využívání cyklostezky v Lednici nastala v srpnu cca 17,2 tis. uživatelů. Od té doby výrazně klesala až na 4, tis. v listopadu. Z hlediska směru jsou hodnoty v jednotlivých měsících poměrně vyrovnané. Tab. 12: Vyhodnocení kalibračního sčítání uživatelů stezky v lokalitě JMK7 v roce 211 Lokalita JMK8 Blučina 1-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h Celkem Podíl Pěší ,8% Cyklisté ,6% In-line ,5% Auta ,1% Koně,% Ostatní,% Kalibrace celkem ,% Sčítač celkem Koeficient pro přepočet dat zaznamenaných sčítačem 1,3 Přepočítáme-li zjištěným koeficientem data za celé období 8-11/211, dostaneme celkový počet 3866 uživatelů, z toho 5752 tvoří pěší, cyklisté a 77 auta. Struktura uživatelů je znázorněna níže v grafu, v němž jsou použita data upravená koeficientem. Graf 19: Struktura uživatelů stezky v lokalitě JMK8 v 8-11/211 (data přepočtena koeficientem) JMK8 Inline; 5 7; 12% JMK8 Auta; 44; % JMK8 Pěší; 1 655; 4% JMK8 Cyklisté; ; 84%

20 2 Graf 2: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK7 v 8-11/211 (po dnech) Neděle; 8 858; 22% Pondělí; 4 41; 1% Úterý; 5 276; 12% Sobota; 8 16; 19% Středa; 5 728; 14% Pátek; 4 638; 11% Čtvrtek; 5 22; 12% Z hlediska frekvence využívání cyklostezky je výrazný zejména víkendový provoz. Nejfrekventovanějšími dny byly neděle (22%) a sobota (19%). Naopak nejméně frekventované byly pondělí (1%) a pátek (11%). U hodinových údajů lze z hlediska rozložení počtu uživatelů pozorovat několik vrcholů: ranní 6h až 7h, dopolední 11h až 12h, odpolední 16h až 19h. Rozložení počtu uživatelů v hodinách ukazuje na dopravní funkci stezky (ranní vrchol) a současně na využívání stezky pro účely rekreace (dopolední a odpolední vrcholy). Graf 21: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK7 v 8-11/211 (po hodinách) Rozložení počtu uživatelů cyklostezek v lokalitě JMK8 v 8-11/211 (po hodinách) JMK8 celkem JMK8 IN 2 JMK8 OUT

21 21 3 Seznam elektronických příloh (7-11/211) 3.1 Tabulky a grafy (xls) Detailní přehled dat o počtech uživatelů cyklostezek ve všech zkoumaných lokalitách za období 7-11/211 dle měsíců, dnů a hodin, včetně grafů vyhodnocujících vybrané ukazatele návštěvnosti (Zprava_scitani_JMK4-8_211.xls) Výsledky kalibračního sčítání v jednotlivých lokalitách a dnech (Zprava_kalibracni_scitani_JMK4-8_211.xls) 3.2 Dokumenty (doc, pdf) Výsledky dotazníkového šetření mezi cyklisty ve vybraných lokalitách Jihomoravského kraje (Zprava_pruzkum_JMK4-8_211.doc/pdf) tel: (+42) fax: (+42)

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 6. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 11 3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 3.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost

Více

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost Adresa:

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014 10. 7. 5. 8. 2014 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626

Více

Monitoring cyklistické dopravy a turistiky pomocí automatických sčítačů

Monitoring cyklistické dopravy a turistiky pomocí automatických sčítačů Ing. Luboš Kala Monitoring cyklistické dopravy a turistiky pomocí automatických sčítačů Central MeetBike Expert Seminar Rozsáhlá síť značených cyklotras v ČR Boom budování cyklostezek 1. Východiska monitoringu:

Více

VELKÁ BYSTŘICE HLUBOČKY

VELKÁ BYSTŘICE HLUBOČKY MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI STEZKY VELKÁ BYSTŘICE HLUBOČKY 2. 9. 14. 9. 2009 Zpracoval: Kontakt: Partnerství, o.p.s. Údolní 33, 602 00, Brno společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl O, vložka 187 IČO: 26268817,

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.6. 31.8.2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.6. 31.8.2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BAŤŮV KANÁL ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.6. 31.8.211 Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO Obsah 1 Monitoring návštěvnosti stezky Baťův kanál... 3 2 Vyhodnocení monitoringu

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.6. - 30.9.2012 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY TICHÁ ORLICE ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 19.6. 9.7.2010 2 Obsah 1 Monitoring návštěvnosti turistických regionů, cyklo- a pěších stezek...3 1.1 Potřeba monitoringu...3 1.2 Přínosy

Více

Královéhradecká labská o.p.s.

Královéhradecká labská o.p.s. Královéhradecká labská o.p.s. Výroční zpráva za období 2013 1 Základní údaje o společnosti Název společnosti: Královéhradecká labská o.p.s. Právní forma: Sídlo: Obecně prospěšná společnost Československé

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY Dobrovolný svazek obcí CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Albrechtice Bruzovice Dolní Havířov Horní Horní Lučina Pazderna Soběšovice Těrlicko Žermanice Domaslavice Bludovice

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SEMILY - PĚŠÍ STEZKA A CYKLOSTEZKA PODÉL JIZERY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SEMILY - PĚŠÍ STEZKA A CYKLOSTEZKA PODÉL JIZERY SEMILY - PĚŠÍ STEZKA A CYKLOSTEZKA PODÉL JIZERY Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU Město Semily je realizátorem projektu Regenerace panelového sídliště Řeky a je

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 6/6 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 30.4.2015 Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11. 5. 2015 Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ČÁST CYKLISTICKÁ DOPRAVA OBJEDNAL: MČ Praha 14 Úřad městské části Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9 ZPRACOVAL: Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, 160 00 Praha

Více

První národní cyklo a in-line průzkum. Brno, 10. listopadu 2011

První národní cyklo a in-line průzkum. Brno, 10. listopadu 2011 První národní cyklo a in-line průzkum Brno, 10. listopadu 2011 Cíl průzkumu Lépe poznat jednu z nejoblíbenějších volnočasových aktivit v ČR Zjistit základní sociodemografické charakteristiky a vytvořit

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ. Průvodní zpráva

GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ. Průvodní zpráva GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ Průvodní zpráva Správa veřejného statku města Plzně úsek koncepce a dopravního inženýrství zpracovala: ing. Pavla Dyntarová datum: 12/2001 1. ÚVOD Cyklistická doprava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, podle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: Cyklostezka Přerov,

Více

Projekt cyklistické dopravy jako nástroj ekonomického rozvoje Břeclavska. Bc. Dagmar Karbulová

Projekt cyklistické dopravy jako nástroj ekonomického rozvoje Břeclavska. Bc. Dagmar Karbulová Projekt cyklistické dopravy jako nástroj ekonomického rozvoje Břeclavska Bc. Dagmar Karbulová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Téma diplomové práce je Projekt cyklistické dopravy jako nástroj ekonomického

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. dostát závazkům vyplývajících ze zamýšlených úvěrů ZHOTOVITEL: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1,

Více

Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Richard Petr listopad 2014

Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Richard Petr listopad 2014 Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Richard Petr listopad 2014 Motiv zpracování cyklostrategie Výchozí podmínky pro plánování Chybějící nástroj Nepopsaný list papíru Obecná struktura příručky Přizpůsobení obecného

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY Město Bzenec 28. 29. května 2015 FOND MIKROPROJEKTŮ Aktivity projektu: 1. Brožura v kroužkové vazbě - Cykloprůvodce Jihomoravským krajem a Trenčínským samosprávným

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 667-009/2016

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 667-009/2016 Ing. Petr Křivánek - REKOD K Cihelně 1686, Moravské Budějovice, 676 02 GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 667-009/2016 NEMOVITOST: Pozemky p.č. 925/46 a p.č.

Více

CYKLOJÍZDA po Stezce železné opony / EuroVelo 13. Mapa trasy

CYKLOJÍZDA po Stezce železné opony / EuroVelo 13. Mapa trasy CYKLOJÍZDA po Stezce železné opony / EuroVelo 13 k 25.výročí pádu Železné opony v Evropě SCHLOSSHOF VALTICE - MIKULOV - LAA - ZNOJMO - SLAVONICE 21. 23. září 2014 www.greenways.cz Mapa trasy http://www.eurovelo.cz

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Stupeň: DSP B.6 Bezbariérové užívání 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Objednatel: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Člen skupiny ÅF Středisko dopravního inženýrství a územního rozvoje V

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V ČR

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V ČR MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V ČR ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 01/2009 05/2010 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 Ing. Luboš Kala 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti...3

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy Pasport zjištěného stavu a záměrů Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy V rámci přípravy a řešení první etapy generelu byl proveden pasport záměrů a stavu v řešeném území, přičemž řešeným

Více

Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera. Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech. Bc. Martin Gelnar

Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera. Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech. Bc. Martin Gelnar Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech Bc. Martin Gelnar Diplomová práce 2008 SOUHRN Diplomová práce se zabývá rozvojem cyklistické dopravy v Beskydech.

Více

Strategický plán rozvoje cyklistické

Strategický plán rozvoje cyklistické Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy pro město Habartov období realizace: 2007 2013 Obsah: 1. Profil města 2. SWOT analýza 3. Stanovení priorit a cílů 4. Opatření k realizaci cílů 5. Časová posloupnost

Více

Znalecký posudek číslo 4505-45/14

Znalecký posudek číslo 4505-45/14 Znalecký posudek číslo 4505-45/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 910 Bohumín Katastrální území: Pudlov Okres: Karviná O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - Listopad 2006 1. Metodika dotazníkového šetření Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS V tomto dokumentu se pokusíme určit současnou pozici Mikroregionu Hranicko na trhu cestovního

Více

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Objednatel: Ministerstvo

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na stavební práce Ve smyslu

Více

Monitoring návštěvnosti Cyklostezka Ohře

Monitoring návštěvnosti Cyklostezka Ohře Monitoring návštěvnosti Cyklostezka Ohře Karlovy Vary 16.12.2013 Nadace Partnerství Ing. Luboš Kala lubos.kala@nap.cz Kdo jsme? Nadace Partnerství! Pomáháme lidem zlepšovat životní prostředí Jak naplňujeme

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-2815 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1502/2 a 1502/3 v k.ú. Bludovice obec Havířov, okr. Karviná.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-2815 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1502/2 a 1502/3 v k.ú. Bludovice obec Havířov, okr. Karviná. ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-2815 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1502/2 a 1502/3 v k.ú. Bludovice obec Havířov, okr. Karviná. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská PAVEL ŠPULÁK projekt. kancelář dopravních staveb Ing. Pavel Špulák, Pivoňková 494 463 03 Stráž nad Nisou 2.9.2014 REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská Popis

Více

ODDÍL F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí

ODDÍL F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí ODDÍL F Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí OBSAH ODDÍLU F. strana F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 1 F.I Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na vyváženost vztahu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYKLISTICKÉ TRASY V KARLOVARSKÉM REGIONU

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYKLISTICKÉ TRASY V KARLOVARSKÉM REGIONU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie CYKLISTICKÉ TRASY V KARLOVARSKÉM REGIONU Bakalářská práce Pavel Pustina Olomouc 2011 Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián HALÁS, Ph.D.

Více

Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje - dvě oblasti - Máchův kraj + Lužické hory s Ještědským hřbetem - sousední turistické regiony: České Švýcarsko České

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

Dálkové trasy v ČR. národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice

Dálkové trasy v ČR. národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice Dálkové trasy v ČR národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice Daniel Mourek Datum 2.6.2011 Evropský trh cykloturistiky Odhad - 54 mld. EUR (domácí i zahraniční cesty) a 25,6 mld cykloturistických cest

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE ÚNOR 2013 Zadání na zpracování změny č. 2 územního plánu Štěnovice ve smyslu zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství 3. Rozvodovost 3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství Počet rozvodů se v čase zvyšoval, nejvyšší hodnota byla dosažena v roce V roce 196 připadalo na sto sňatků 16,7 rozvodů, v

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.eurovelo13.com Základní kriteria tvorby cyklotras EuroVelo min 1.000km dlouhé, min. 2 státy atraktivní a bezpečná trasa (vedená po obou stranách

Více

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti ÚVOD Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. byla založena v roce 2007 Jediným zakladatelem společnosti je Mikroregion Luhačovské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY VYBRANÝCH GRANTOVÝCH PROGRAMŮ 10/2011 Poradenství v oblasti dotačních programů, kompletní zpracování žádostí o dotaci, komplexní dotační

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky Aktualizace portálu Cykloturistika jižní Moravy Vytvoření systému

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI21999/2015-3 tel/fax:

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER:

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZŠ Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63, Strančice ZHOTOVITEL:

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Obsah: 1. Úvod 2. Stávající situace 3. Návrh opatření 4. Vyhodnocení jednotlivých záměrů 5. Závěr 6. Přílohy ČSOP Studénka únor 2016

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015. Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud

NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015. Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015 Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud 1 Obsah Zdůvodnění a účel dokumentu...3 Vymezení cílů návrhu cyklo opatření...3 Hlavní část návrhy prioritních

Více

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM FOND MIKROPROJEKTŮ MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM Analýza stávajícího stavu a návrhy na rozvoj Prosinec 2013 Úvodní informace Po celou dobu existence Integrovaného

Více

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 OBSAH ÚVOD... 4 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ... 5 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 6 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY... 6 1.4 PŘIJATÉ

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Masarykovo náměstí 128 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Jakožto vlastník a správce komunikace vydává tento P R O V O Z N Í Ř Á D upravující v souladu se zák.č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Jedinou rozsáhlou inventarizací domovního a bytového fondu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Tomáš Drobný 1. ÚVOD Cyklistika a cykloturistika představují v dnešní době rychle se rozvíjející trend a lákají stále větší počty zájemců, ať už

Více

Obec S O K O L N I C E

Obec S O K O L N I C E Obec S O K O L N I C E Komenského 435, PSČ 664 52 Vaše značka Naše značka Vyřizuje Sokolnice 06/2010-KS-VŘ Životský 14.06.2010 Věc: Výzva. Obec Sokolnice, zastoupená starostou obce Jiřím Životským, (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 1. Sloup Blansko Bílovice - Brno: Trasa č. 5 Jantarová stezka v krajině severně od Brna vede nejprve údolím Svitavy, poté Moravským krasem

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI S PODPOROU NADACE PROMĚNY A MĚSTA LITOMYŠL P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ Motto: Dialog mezi řekou a městem 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

1063. Ing. Hana Kašpaříková zástupce veřejnosti

1063. Ing. Hana Kašpaříková zástupce veřejnosti 1063. Ing. Hana Kašpaříková zástupce veřejnosti Hodnoty indexu podlaží plochy (IPP) byly v platném Územním plánu měst Brna (ÚPmB) stanoveny s ohledem na jejich zařazení do směrné části územního plánu,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Úvod Cyklistika, a nejvíce cykloturistika, zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Jízda na kole umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu

Více

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Připravili: pracovníci České geologické služby a Ředitelství silnic a dálnic ČR Předkládá (25. 6. 2013 pro

Více

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Příloha č.3 Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Přehled aktivit projektu V rámci projektu bude realizována řada aktivit z oblasti marketingové podpory, rozvoje informačních

Více

Znalecký posudek číslo 2011-26 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek číslo 2011-26 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 2011-26 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Budova bez čp./če. a pozemky pč. 3203, 3204 včetně příslušenství v k.ú. Most II Vinohradská, 434 01

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4024

Odhad tržní hodnoty č. 4024 Odhad tržní hodnoty č. 4024 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00744/04-235

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD)

METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD) METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD) PRO ŽADATELE O DOTACI K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY SPOLEČENSKÉ NÁVRATNOSTI INVESTICE (SROI) PRO ŽADATELE O DOTACI Z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM: NÁRODNÍ

Více