Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny"

Transkript

1 Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Monitoring návštěvnosti s.r.o. Polívkova 126/15 Olomouc Prosinec 212

2 Obsah: 1. Úvod Výsledky průzkumu návštěvnosti Souhrnné údaje o návštěvnosti a srovnání sčítacích profilů MSK1 Lysá hora a MSK2 Pustevny Podrobné údaje o návštěvnosti sčítacích profilů MSK1 Lysá hora a MSK2 Pustevny MSK1 Lysá hora MSK2 Pustevny

3 1. Úvod Předkládaná zpráva představuje komentovaný přehled návštěvnosti na asfaltové silnici vedoucí na lokalitu Pustevny ze směru od obce Trojanovice a ve vrcholových partiích Lysé hory na přístupové cestě od obce Krásná. V obou případech se jedná o přístupy, které kromě pěších turistů využívá naprostá většina cykloturistů (zejména v letním období) a běžkařů (v zimě), kteří se rozhodnou do území zavítat. Zvolená lokalizace sčítacích profilů tak nejlépe reflektuje celkový pohyb cyklistů a běžkařů na lokalitách Pustevny a Lysá hora vrchol. Monitoring návštěvnosti je realizován za pomocí automatického sčítání tepelným senzorem, které bylo na obou vytipovaných sčítacích profilech doplněno fyzickým kalibračním sčítáním. Kódové označení profilů, které jsou předmětem této zprávy, je následující: MSK1 Lysá hora, MSK2 Pustevny. Podrobnější informace o lokalizaci jednotlivých profilů včetně GPS souřadnic či časového harmonogramu jejich provozu a údržby jsou k dispozici u zpracovatele a lze je poskytnout na požádání. 2. Výsledky průzkumu návštěvnosti 2.1 Souhrnné údaje o návštěvnosti a srovnání sčítacích profilů MSK1 Lysá hora a MSK2 Pustevny U obou monitorovaných lokalit lze konstatovat, že na výsledné míře návštěvnosti se do značné míry uplatňuje efekt dostupnosti těchto míst pro běžného turistu. Lysá hora je v rámci beskydských pohoří jednou z turisticky nejatraktivnějších destinací, vyznačující se však pro masového turistu jistou odloučeností (ve smyslu absence pravidelného linkového spojení či dostupností pro automobilisty). Pustevny jsou oproti tomu jednak na trase pravidelné autobusové linky, jednak v dosahu lanovky a představují významné východisko pro řadu frekventovaných turistických a běžkařských tratí v okolí. To je zřejmě hlavním důvodem, že obě sledované přístupové cesty si jsou z hlediska míry turistické navštěvovanosti velmi podobné. Po cca dvou letech měření využilo asfaltovou silnici z Krásné na vrchol Lysé hory (sčítací profil MSK1) přes 152 tisíc pěších turistů, cykloturistů, běžkařů, atd. Přístupová cesta z Trojanovic na Pustevny (sčítací profil MSK2) byla frekventovaná o něco více za stejné období zde bylo zaznamenáno přibližně 154 tisíc turistů. 3

4 Tab. 1: Souhrnný přehled návštěvnosti na profilech, denní průměry a denní maxima za celé sledované období. Profil/Kategorie Tab. 2: Souhrnný přehled návštěvnosti na profilech, denní průměry a denní maxima v jednotlivých sledovaných letech. Rok MSK1 Lysá hora MSK2 Pustevny Profil MSK1 Lysá hora MSK2 Pustevny MSK1 Lysá hora MSK2 Pustevny MSK1 Lysá hora MSK2 Pustevny Začátek měření (12:) (15:) Začátek měření v daném roce (12:) (15:) Konec měření Počet celých sledovaných dnů Návštěvnost celkem Průměr návštěvníci/den Konec měření v daném roce Počet celých sledovaných dnů Návštěvnost celkem Průměr návštěvníci/ den Maximum za den 1591, 21/8/ , 16/7/211 Max. za den 342, 5/12/21 184, 31/12/ , 21/8/ , 16/7/ , 16/6/ , 14/7/212 O charakteru lokalit z hlediska návštěvnosti částečně vypovídá také míra jejich turistické atraktivity během pracovních a mimopracovních dnů. Obě monitorovaná území jsou dle předpokladů z hlediska turismu vytíženější během víkendů a státních svátků. Zatímco na profilu MSK2 Pustevny je počet turistů v mimopracovních dnech přibližně 2,5x vyšší než ve dnech pracovních, na profilu MSK1 Lysá hora je tento rozdíl prakticky trojnásobný. Během pracovních dnů vykazuje vyšší frekventovanost silnice vedoucí na Pustevny průměrně 148 lidí za den oproti 131 turistům směřujícím z Krásné na vrchol Lysé hory. Tento fakt do určité míry potvrzuje skutečnost, že přístupová trasa na lokalitu Pustevny je díky lepší dostupnosti během pracovních dnů pro běžného turistu atraktivnější ve srovnání s Lysou horou. Do jisté míry se na tomto výsledku podílí i pohyb lyžařů a snowboardistů mezi sjezdovkami na Pustevnách, neboť značná část z nich se v areálu vyskytuje i během všedních dnů. O víkendech a svátcích, kdy mají lidé více prostoru podstoupit i časově náročnější výlet, je již vyšší návštěvnost profilu na Lysé hoře v každý běžný mimopracovní den tudy průměrně prošlo přes 398 turistů. 4

5 Tab. 3: Přehled počtu návštěvníků na jednotlivých profilech v pracovní dny a o víkendech (včetně státních svátků). Profil/kategorie MSK1 Lysá hora MSK2 Pustevny Návštěvnost celkem Pracovní dny celkem Víkendy a státní svátky celkem Ø Pracovní dny Ø Víkendy a státní svátky Graf 1: Přehled průměrné návštěvnosti na jednotlivých profilech v pracovní dny a o víkendech (včetně státních svátků). Počet návštěvníků Ø Pracovní dny Profil Ø Víkendy a státní svátky MSK1 - Lysá hora MSK2 - Pustevny Ze srovnání souhrnné návštěvnosti v rámci denního cyklu (viz Graf 2) vyplývá, že po monitorované přístupové trase přichází nejvíce turistů na Lysou horu mezi 11. a 14. hodinou. Na Pustevnách nastává denní vrchol návštěvnosti o něco později a má pozvolnější charakter nejvíce turistů po zdejší cestě prochází mezi 13. a 17. hodinou. Naprostá turistická špička nastává na Lysé hoře ve 12 až 13 hodin, na Pustevnách pak ve 14 až 15 hodin. Zajímavé je, že zatímco po většinu dne je souhrnná návštěvnost na obou lokalitách více méně vyrovnaná, v době oběda (tj. 11. až 14. hodina) je zcela zřetelně více turistů zaznamenáváno na Lysé hoře a během odpoledne (15. až 18. hodina) se tento poměr obrací ve prospěch Pusteven. Dříve zaznamenaná špička na Lysé hoře pravděpodobně souvisí s větší odloučeností této lokality ve srovnání s Pustevnami. Lidé jsou zde tak nuceni opustit místo o něco dříve, aby do večerních hodin dosáhli civilizace, případně navazujících dopravních prostředků. 5

6 Graf 2: Distribuce návštěvnosti na sledovaných lokalitách v rámci denního cyklu h 2-3h 4-5h Souhrn návštěvníků 6-7h 8-9h 1-11h 12-13h 14-15h 16-17h 18-19h 2-21h 22-23h Hodina MSK1 - Lysá hora MSK2 - Pustevny 6

7 2.2 Podrobné údaje o návštěvnosti sčítacích profilů MSK1 Lysá hora a MSK2 Pustevny MSK1 Lysá hora Obr. 1: Monitorovaná přístupová trasa na Lysou horu. Obr. 2: Situační znázornění monitorované přístupové trasy na Lysou horu (mapový podklad: 7

8 Sčítací profil MSK1 Lysá hora je umístěn na asfaltové cestě vedoucí na vrchol Lysé hory od Krásné. Frekventovanost této komunikace je výrazně větší v průběhu druhé poloviny jara a během letních měsíců než po zbytek roku. Od listopadu do dubna je ve sledovaných letech počet procházejících turistů relativně nízký a pohybuje se hluboko pod 5 tisíc návštěvníků za měsíc. V obou sledovaných sezónách byl výrazný nárůst návštěvnosti zaznamenán v květnu a následně nestejnoměrně stoupal až k sezónnímu vrcholu návštěvnosti, který zde v roce 211 nastal v srpnu, kdy profilem prošlo cca 14,5 tisíce turistů a v roce 212 v červenci, kdy přístup využilo téměř 1,5 tisíce turistů. Od července a srpna měsíční návštěvnost rovnoměrně klesá, v říjnu 211 již monitorovaným úsekem prošlo pouze přibližně 7 tisíc turistů, v roce 212 tato hodnota činila necelých 5 tisíc. Graf 3: Přehled návštěvnosti na profilu MSK1 Lysá hora v jednotlivých monitorovaných měsících Počet návštěvníků Měsíc Pozn.: Vzhledem k termínu začátku měření není v grafickém přehledu návštěvnost za měsíc listopad 21 kompletní. Ze srovnání návštěvnosti v jednotlivých ročních obdobích sezón 21/211 a 211/212 (sezóna je s ohledem na termín instalace sčítacích zařízení vymezena obdobím od do 31.1.) je zřejmé, že maximální návštěvnost tohoto profilu bývá situována do období letních měsíců, kdy na lokalitu zavítá průměrně 33 % turistů z celkového ročního souhrnu. Nejméně turistů, jak již bylo výše konstatováno, prochází monitorovanou lokalitou v zimě cca 15 % z celkového počtu návštěvníků. Ze srovnání jarních a podzimních měsíců pak jako turisticky atraktivnější vychází jaro, kdy profilem prochází 28 % návštěvníků. 8

9 Graf 4: Srovnání návštěvnosti na profilu MSK1 Lysá hora v rámci jednotlivých částí sezóny 21/211 a 211/212. Návštěvnost [%] Zima Jaro Léto Podzim Roční období 21/ /212 Pozn.1: Jednotlivá roční období ve výše uvedeném grafu jsou časově vymezena s ohledem na chod ročních období na horách a na ně návazné vzorce chování turistické veřejnosti. Zima zahrnuje část roku, kdy je většina monitorovaného území pod sněhem, tedy období prosinec až březen. Jaro je vymezeno obdobím od odtávání sněhu do začátku letních prázdnin (období duben až červen). Léto zahrnuje pouze období letních prázdnin (červenec až srpen) a období od konce letních prázdnin do doby, kdy se začíná uplatňovat první sníh (září až listopad) je vymezeno jako podzim. Pozn.2: Sezóna je vymezena datem instalací sčítacího zařízení tak, aby byla v maximální míře využita veškerá pořízená data a zahrnuje tak období od x x+1. Jak ukazuje výše uvedený Graf 4, využívání asfaltové cesty z Krásné na vrchol Lysé hory se významně liší v rámci jednotlivých částí roku (sezóny). Rozdělíme-li sezónu, po kterou je tato trasa monitorována na dvě období, kdy první část (tzv. zimní část sezóny) zahrnuje měsíce, během jejichž převážné části se na monitorované přístupové trase nachází více či méně souvislá vrstva sněhu (tedy měsíce s podmínkami umožňující např. pohyb turistů na běžkách prosinec až duben) a druhá část (tzv. letní část sezóny), zahrnující měsíce, během nichž se sníh spíše neuplatňuje (měsíce vhodné např. pro pohyb cykloturistů květen až listopad), zjistíme následující skutečnosti: Tzv. zimní část sezóny je co do frekventovanosti monitorované trasy významně méně vytížená ve srovnání s letní částí sezóny. Počet návštěvníků Lysé hory se na daném úseku v zimní části sezóny během dvou let měření pohyboval kolem hodnoty 13 tisíc (cca 13,5 tisíce v sezóně 21/211 a cca 12,5 tisíce v sezóně 211/212). V letní části sezóny 21/211 pak činil počet turistů zachycených sčítacím senzorem 78 tisíc, následující rok to bylo 52,5 tisíce. Mezisezónní pokles turistů je téměř s určitostí dán přesunem sčítače a odfiltrováním nadbytečných průchodů ze souhrnu. Můžeme konstatovat, že asfaltovou cestu z Krásné využije k výstupu (či sestupu) z Lysé hory cca 83 % turistů v letní části sezóny, na zimní turisty pak připadá 17 % z celkového sezónního objemu turistů (viz Graf 5). 9

10 Graf 5: Srovnání návštěvnosti na profilu MSK1 Lysá hora v rámci dvou částí sezóny, vymezených přítomností/nepřítomností sněhu na monitorované trase. Návštěvnost [%] Zimní část sezóny Letní část sezóny Roční období 21/ /212 Pozn.: Zimní část sezóny je představována obdobím měsíců prosinec až duben, letní část sezóny pak obdobím měsíců květen až listopad. Celková návštěvnost a výpočet návštěvnosti za aktuální rok: Celkový počet návštěvníků procházejících monitorovaným úsekem přístupové cesty na vrchol Lysé hory za období je přibližně 152 tisíc. Z toho připadá 13 turistů na závěr roku 21 a 92 tisíc turistů na kalendářní rok 211. Návštěvnost asfaltové přístupové cesty z obce Krásná na vrchol Lysé hory dosáhla pro aktuální rok (k ) 58 tisíc návštěvníků. Na základě opakovaných kalibračních měření spojených s šetřením v terénu (viz níže) můžeme konstatovat, že tento počet je 58 % z celkového počtu turistů, využívajících východní přístup na Lysou horu. 42 % turistů (cca 24,5 tisíce za období leden až říjen 212) volí alternativní trasu vedoucí po červené turistické značce průsekem od Zimného. Lze tedy konstatovat, že v roce 212 činní celkový počet návštěvníků využívajících východní přístup na Lysou horu k ,5 tisíce. Návštěvnost za celý aktuální kalendářní rok lze dle dosavadní distribuce dat návštěvnosti odhadnout na 13 tisíc turistů. Zastoupení jednotlivých typů turistů na monitorované komunikaci Na základě doposud provedených fyzických terénních šetření v období listopad 21 až říjen 212 byla na monitorovaném úseku komunikace Krásná vrchol Lysé hory zjištěna následující proporce zastoupení jednotlivých typů turistické veřejnosti (viz Tab. 4 a Graf 6 a 7). Tab. 4: Zastoupení jednotlivých typů turistů na monitorované komunikaci Krásná vrchol Lysé hory. Letní část sezóny Zimní část sezóny Typová skupina turistů Zastoupení [%] Typová skupina turistů Zastoupení [%] Pěší turisté 15 Pěší turisté 39 Cyklisté 75 Běžkaři 5 Auta 1 Skialpinisté 9 Skútry 1 Cyklisté 1 1

11 Graf 6: Zastoupení jednotlivých typů turistů na monitorované komunikaci Krásná vrchol Lysé hory v letní části sezóny. Pěší turisté Cyklisté Auta Graf 7: Zastoupení jednotlivých typů turistů na monitorované komunikaci Krásná vrchol Lysé hory v zimní části sezóny. Pěší turisté Běžkaři Skialpinisté Skútry Cyklisté Jak v letní, tak v zimní části sezóny převažují nad univerzálními pěšími turisty v místě profilu MSK1 Lysá hora sezónně podmíněné typy turistické veřejnosti běžkaři a cyklisté. Kromě těchto skupin mají v letním období poměrně významné zastoupení rovněž motoristé, v zimním pak skialpinisté. Aplikujeme-li znalost zastoupení jednotlivých typových skupin turistické veřejnosti ve vztahu k souhrnné návštěvnosti v zimní a letní části sezóny na dané přístupové trase na Lysou horu, můžeme orientačně modelovat souhrnné počty jednotlivých typů turistů v rámci jednotlivých monitorovaných sezón viz Graf 8 a 9. 11

12 Graf 8: Přehled počtu jednotlivých typů turistů na monitorované komunikaci Krásná vrchol Lysé hory v zimní části sezóny 21/211 a 211/212. Počet návštěvníků Pěší turisté Běžkaři Skialpinisté Skútry Cyklisté Typ turistů 21/ /212 Graf 9: Přehled počtu jednotlivých typů turistů na monitorované komunikaci Krásná vrchol Lysé hory v letní části sezóny 21/211 a 211/ Počet návštěvníků Pěší turisté Cyklisté Auta Typ turistů 21/ /212 12

13 Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny MSK2 Pustevny Obr. 3: Monitorovaná lesní cesta z Trojanovic na Pustevny. Obr. 4: Situační znázornění monitorované přístupové trasy na Pustevny (mapový podklad: Monitorovaná přístupová cesta Nejvíce turistů využívá komunikaci Trojanovice Pustevny (sčítací profil MSK2 Pustevny) v srpnu. V roce 211 tudy prošlo či projelo turistů za měsíc, v roce 212 dokonce turistů. Srpen roku 212 představuje též absolutní vrchol návštěvnosti v rámci celého sledovaného období. Nejmenší počet návštěvníků (pomineme-li nekompletně monitorovaný listopad 21) byl zaznamenán v lednu 212, kdy sčítacím profilem prošly necelé 3 tisíce lidí. 13

14 Graf 1: Přehled návštěvnosti na profilu MSK2 - Pustevny v jednotlivých monitorovaných měsících Počet návštěvníků Měsíc Pozn.: Vzhledem k termínu začátku měření není v grafickém přehledu uvedena kompletní návštěvnost za měsíc listopad 21. Nejvíce návštěvníků (36 %) prochází po sledované cestě tradičně v letním období, tedy v červenci a srpnu. Naměřená data dále potvrzují fakt, že Pustevny jsou oblíbenou lokalitou i během zimního období. Během zimy využívá cestu z Trojanovic na Pustevny zhruba 2 % turistů z celkového objemu roční návštěvnosti. Nejméně turistů přichází na monitorovanou lokalitu na podzim cca 17 % z celkového souhrnu. Graf 11: Srovnání návštěvnosti na profilu MSK2 Pustevny v rámci jednotlivých částí sezóny 21/211 a 211/212. Návštěvnost [%] Zima Jaro Léto Podzim Roční období 21/ /212 Pozn.1: Jednotlivá roční období ve výše uvedeném grafu jsou časově vymezena s ohledem na chod ročních období na horách a na ně návazné vzorce chování turistické veřejnosti. Zima zahrnuje část roku, kdy je většina monitorovaného území pod sněhem, tedy období prosinec až březen. Jaro je vymezeno obdobím od odtávání sněhu do začátku letních prázdnin (období duben až červen). Léto zahrnuje pouze období letních 14

15 prázdnin (červenec až srpen) a období od konce letních prázdnin do doby, kdy se začíná uplatňovat první sníh (září až listopad) je vymezeno jako podzim. Pozn.2: Sezóna je vymezena datem instalací sčítacího zařízení tak, aby byla v maximální míře využita veškerá pořízená data a zahrnuje tak období od x x+1. V části sezóny 21/211, během které ležela na asfaltové silnici Trojanovice - Pustevny sněhová pokrývka, bylo sčítacím profilem zaznamenáno 27 tisíc průchodů turistů. Ve zbývající (letní) části sezóny pak prošlo monitorovaným úsekem této komunikace přibližně 5,5 tisíce turistů. V následující sezóně 211/212 byl počet zimních turistů o cca 1/3 nižší než v předcházejícím roce profilem prošlo 18 tisíc lidí. Návštěvnost letní části sezóny však naopak vzrostla a činila cca 6,5 tisíce návštěvníků. Z těchto údajů vyplývá, že stejně jako na profilu MSK1 Lysá hora je i zde návštěvnost v zimní části sezóny zřetelně nižší oproti zbytku roku (viz Graf 12). Graf 12: Srovnání návštěvnosti na profilu MSK2 Pustevny v rámci dvou částí sezóny, vymezených přítomností/nepřítomností sněhu na monitorované trase. Návštěvnost [%] Zimní část sezóny Letní část sezóny Roční období 21/ /212 Pozn.: Zimní část sezóny je představována obdobím měsíců prosinec až duben, letní část sezóny pak obdobím měsíců květen až listopad. Celková návštěvnost a výpočet návštěvnosti za aktuální rok: Během 715 dní celkového dosavadního monitoringu návštěvnosti bylo na sledovaném úseku cesty Trojanovice Pustevny zaznamenáno téměř 155 tisíc lidí. Z toho 76 tisíc prošlo profilem během roku 211. V letošním roce bylo prozatím zaznamenáno 72 tisíc průchodů. Dle dosud naměřených dat lze usuzovat, že v letošním roce bude celková návštěvnost činit cca 79 tisíc. Tento odhad bude upřesněn v následující zprávě, která již bude zahrnovat měsíce listopad a prosinec

16 Zastoupení jednotlivých typů turistů na monitorované komunikaci Stejně jako na monitorované kominikaci Krásná vrchol Lysé hory (profil MSK1 Lysá hora), i u silnice z Trojanovic na Pustevny se výrazně liší zastoupení různých typových skupin turistické veřejnosti v zimní a letní části sezóny. Tab. 5: Zastoupení jednotlivých typů turistů na monitorované komunikaci Trojanovice - Pustevny. Letní část sezóny Zimní část sezóny Typová skupina turistů Zastoupení [%] Typová skupina turistů Zastoupení [%] Pěší turisté 49 Pěší turisté 57 Cyklisté 43 Běžkaři 34 T. na IN-LINE bruslích 1 Skialpinisté 1 Auta 7 T. na bobech, sáňkách 8 V zimní části sezóny tvořili na profilu MSK2 Pustevny nejzastoupenější skupinu turistů pěší, následováni turisty na běžkách. Komunikaci dále využívají turisté skialpinisté či turisté na bobech a saních. Zastoupení těchto typových skupin turistické veřejnosti je znázorněno v Grafu 13. Graf 13: Zastoupení jednotlivých typů turistů na monitorované komunikaci Trojanovice - Pustevny v zimní části sezóny. Pěší turisté Běžkaři Skialpinisté Turisté na bobech, sáňkách V letním období se na monitorované komunikaci uplatňují zejména pěší turisté a cyklisté. Třetí nejfrekventovanější skupinou jsou motoristé a pravidelně zaznamenáváni bývají také turisté na IN-LINE bruslích. 16

17 Graf 14: Zastoupení jednotlivých typů turistů na monitorované komunikaci Trojanovice - Pustevny v letní části sezóny. Pěší turisté Cyklisté Turisté na IN-LINE bruslích Auta Po aplikaci údajů o zastoupení jednotlivých typových skupin turistů na data o návštěvnosti profilu MSK2 získáme následující orientační počty návštěvníků dle způsobu jejich dopravy na lokalitu (či zpět z ní) viz Graf 15 a 16. Graf 15: Přehled počtu jednotlivých typů turistů na monitorované komunikaci Trojanovice - Pustevny v zimní části sezóny 21/211 a 211/212. Počet návštěvníků Pěší turisté Běžkaři Skialpinisté Turisté na bobech, sáňkách Typ turistů 21/ /212 17

18 Graf 16: Přehled počtu jednotlivých typů turistů na monitorované komunikaci Trojanovice - Pustevny v letní části sezóny 21/211 a 211/212. Počet návštěvníků Pěší turisté Cyklisté Turisté na IN-LINE bruslích Typ turistů Auta 21/ /212 18

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva za rok 213 Zpracovali: Mgr. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Monitoring

Více

Monitoring návštěvnosti jako nástroj udržitelnosti cestovního ruchu. Mgr. David Zahradník RNDr. Marek Banaš Ph.D.

Monitoring návštěvnosti jako nástroj udržitelnosti cestovního ruchu. Mgr. David Zahradník RNDr. Marek Banaš Ph.D. Monitoring návštěvnosti jako nástroj udržitelnosti cestovního ruchu Mgr. David Zahradník RNDr. Marek Banaš Ph.D. Pojem turismus, cestovní ruch souhrn procesů budování a provozování zařízení a služeb pro

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 211 tel: (+42) 515 93 111 fax: (+42) 515 93 11 www.scitace.cz 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014 10. 7. 5. 8. 2014 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 6. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část III.

ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část III. ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část III. Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 3 - Monitoring návštěvnosti Českého Švýcarska Objednatel: Ústecký kraj Zpracovatel:

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní

Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní Závěrečná zpráva za rok 2014 Zpracovali: Mgr. František Gregor, Mgr. David Zahradník Monitoring návštěvnosti s.r.o. Dolany 52, 783 16 Dolany

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní

Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní Závěrečná zpráva za rok Zpracovali: Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Monitoring návštěvnosti s.r.o. Dolany 52, 783 16 Dolany

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část IV.

ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část IV. ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část IV. Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 3 - Monitoring návštěvnosti Českého Švýcarska Objednatel: Ústecký kraj Zpracovatel:

Více

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 11 3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 3.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny 158 ZDENĚK ZELINKA Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny Zdeněk Zelinka GRADA PUBLISHING Obsah Úvod... 7 1 Co je podzemní voda... 8 1.1 Voda průlinová...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. dostát závazkům vyplývajících ze zamýšlených úvěrů ZHOTOVITEL: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Objednatel: Ministerstvo

Více

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost Adresa:

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Cestovní ruch a lázeňství

Cestovní ruch a lázeňství Cestovní ruch a lázeňství analytický podklad Autoři: Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP, s.r.o., Bc. Barbora Tintěrová, KIS ML, s.r.o., Mgr. Alena Dodoková, Městský úřad Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské

Více

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ Citace Stara J.: Vodovod Vyšší Brod: příklad obnovy a rozšíření vodních zdrojů. Sborník konference Pitná 2008, s. 301-306. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel

Více

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Úterý Zahájení školního roku, dárečky novým dětem 14. 9. Pondělí Divadlo Šikulka 45,00kč 8:45 Jak se prasátka

Více

Místní klima Sloupnice a okolí

Místní klima Sloupnice a okolí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Místní klima Sloupnice a okolí Olomouc Jiří Komínek 27. 12. 2013 1. Ročník RG Obsah 1 Úvod... 3 2 Konstrukce mapy... 4 3 Klimatické

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Spready únor 2013. Obiloviny a olejniny. Pšenice prosinec / květen

Spready únor 2013. Obiloviny a olejniny. Pšenice prosinec / květen Spready únor 2013 Obiloviny a olejniny Pšenice prosinec / květen Stará sklizeň americké pšenice čelí nejen konkurenci ze strany zemí z jižní polokoule, ale také rovněž vyhlídkám na novou velkou úrodu,

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013 Kde a co studují? říjen 2014 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 8. 31. 10. 2013 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti Labské

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

KLIMATICKÉ POMĚRY ČR. Faktory. Typické povětrnostní situace

KLIMATICKÉ POMĚRY ČR. Faktory. Typické povětrnostní situace KLIMATICKÉ POMĚRY ČR Faktory o rázu makroklimatu rozhodují faktory: INVARIANTY (neměnné, stálé) geografická šířka poloha vzhledem k oceánu ráz aktivního povrchu georeliéf (anemoorografický efekt) nadmořská

Více

Vývoj stínicích barytových směsí

Vývoj stínicích barytových směsí Vývoj stínicích barytových směsí Fridrichová, M., Pospíšilová, P., Hoffmann, O. ÚVOD I v začínajícím v 21. století nepříznivě ovlivňuje životní prostředí nejenom intenzivní a z hlediska ekologických důsledků

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání V ČR... 2 B. Přílohy... 7

A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání V ČR... 2 B. Přílohy... 7 III. Závěrečná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o dokončení přechodu na digitální televizní vysílání. Obsah: A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti Labské

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2008/2009 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

Monitoring návštěvnosti vybraných úseků Singltreku pod Smrkem

Monitoring návštěvnosti vybraných úseků Singltreku pod Smrkem Monitoring návštěvnosti vybraných úseků Singltreku pod Smrkem Závěrečná zpráva za rok 2017 Zpracovali: Bc. Jan Halfar, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Monitoring návštěvnosti s.r.o. Dolany

Více

Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku

Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 01/2014 Vyšlo 6. 1. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 6. 1. 2014... 1 Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku... 1 Nová zastávka v Tuchoměřicích...

Více

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH Ing. Jan Pešta (1) Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. (2) DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice, www.atelier-dek.cz (1) Tel. 739 388 182, e-mail: jan.pesta@dek-cz.com,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 1 Praha tel: / 1 777, fax: / 1 771 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: RAEN spol.

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015

Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015 Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015 Energie a Kovy Nákup červenec 15 benzín/prodej červenec 15 topný olej Spotřeba benzínu začíná růst v průběhu jara, tedy ve stejné době kdy producenti a distributoři

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.

Více

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz B Ř E Z E N OÚ INFORMUJE VODOROVNÉ ZNAČENÍ V ALEJI

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz B Ř E Z E N OÚ INFORMUJE VODOROVNÉ ZNAČENÍ V ALEJI B Ř E Z E N OÚ INFORMUJE VODOROVNÉ ZNAČENÍ V ALEJI Změna přednosti na křižovatce v aleji byla hojně diskutována. Po třech měsících osazení křižovatky přechodným dopravním značením nezbylo (podle mnohých)

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část I.

ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část I. ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část I. Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 3 - Monitoring návštěvnosti Českého Švýcarska Objednatel: Ústecký kraj Zpracovatel:

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.6. - 30.9.2012 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) V říjnu 2011 bylo dovezeno do ČR 103 tis. hl vína (o 24 tis. hl méně jako v září a o 29 tis. hl méně jak před rokem) za 268 mil. Kč (o 4 mil. Kč

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Události jsou rok po změně druhou nejvyhledávanější zpravodajskou relací v zemi

Události jsou rok po změně druhou nejvyhledávanější zpravodajskou relací v zemi Události jsou rok po změně druhou nejvyhledávanější zpravodajskou relací v zemi 29. 03. 2013 Hlavní zpravodajská relace Události se stala v prvním čtvrtletí 2013 druhou nejsledovanější televizní zpravodajskou

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI KRUŠNOHORSKÉ CYKLISTICKÉ MAGISTRÁLY V ÚSTECKÉM KRAJI

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI KRUŠNOHORSKÉ CYKLISTICKÉ MAGISTRÁLY V ÚSTECKÉM KRAJI MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI KRUŠNOHORSKÉ CYKLISTICKÉ MAGISTRÁLY V ÚSTECKÉM KRAJI ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 1. 30. 9. 2015 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Libuše Májková, Státní rostlinolékařská správa Opava Tomáš Litschmann, soudní znalec v oboru meteorologie a klimatologie, Moravský

Více

Měření se senzorem GPS

Měření se senzorem GPS Měření se senzorem GPS V současné době jsou žáci základních a středních škol (resp. studenti vysokých škol) velmi zběhlí v používání moderní techniky (mobilní telefony, přístroje GPS, počítače, ). Proto

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PROJEKTY CZECH POINT SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PROJEKTY CZECH POINT SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PROJEKTY CZECH POINT SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy v podmínkách realizace komplexu technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Opavě

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Revitalizace pobřeží ve Starých Splavech provozování kavárny/cukrárny na břehu Máchova jezera. << ekonomická analýza záměru města >>

Revitalizace pobřeží ve Starých Splavech provozování kavárny/cukrárny na břehu Máchova jezera. << ekonomická analýza záměru města >> Revitalizace pobřeží ve Starých Splavech provozování kavárny/cukrárny na břehu Máchova jezera > Vypracováno pro město Doksy BDO Advisory s.r.o. 19.12.2013 Stránka 1

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA OBDOBÍ 2009-2010

ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA OBDOBÍ 2009-2010 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA OBDOBÍ 2009-2010 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda

Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady Výzkumná stanice Opočno Název zprávy: Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda (3. sdělení) (Poradenské

Více

Spreadový týdeník 26.-30.1.2015

Spreadový týdeník 26.-30.1.2015 Spreadový týdeník 26.-30.1.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 SHRNUTÍ PŘEDEŠLÉHO TÝDNE: Graf č. 1: Komoditní spread CBM5-CBZ5 (zdroj: Track`n Trade) Pohled zpět na týden 12.1.-16.1.2015

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Připravili: pracovníci České geologické služby a Ředitelství silnic a dálnic ČR Předkládá (25. 6. 2013 pro

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k průběžné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: Název projektu: TA02011056 Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru

Více

Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera. Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech. Bc. Martin Gelnar

Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera. Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech. Bc. Martin Gelnar Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech Bc. Martin Gelnar Diplomová práce 2008 SOUHRN Diplomová práce se zabývá rozvojem cyklistické dopravy v Beskydech.

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 TERÉNNÍ VÝJEZD č. 5 KLÍNOVÉ BOUDY 4. 3. 5. 3. 2014 Realizační tým v rámci

Více

PROBLEMATIKA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V J IŽNÍ AMERICE (GUAYAQUIL, EKVÁDOR)

PROBLEMATIKA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V J IŽNÍ AMERICE (GUAYAQUIL, EKVÁDOR) PROBLEMATIKA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V J IŽNÍ AMERICE (GUAYAQUIL, EKVÁDOR) Ing. Jiří Kašparec 1), Juan Carlos Bernal 2) 1) VAE CONTROLS, s.r.o., Ostrava, obchodně technický manažer 2) Interagua Guayaquil,

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_05 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Mapy.cz Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 4. ročník nižšího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad Anotace:

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více