SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA LISTOPAD 2011 tel: (+420) fax: (+420)

2 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek na území JMK (07/2011) Výsledky sčítání uživatelů stezek na území JMK (11/2011) Celkové výsledky Detailní výsledky v lokalitě JMK00004 Znojmo Detailní výsledky v lokalitě JMK00005 Dyjákovičky Detailní výsledky v lokalitě JMK00006 Pasohlávky Detailní výsledky v lokalitě JMK00007 Lednice Detailní výsledky v lokalitě JMK00008 Blučina Seznam elektronických příloh (11/2011) Tabulky a grafy (xls)...16

3 3 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek na území JMK (11/2011) Objednatel: Jihomoravský kraj Adresa: Žerotínovo nám. 3/5, Brno Kontakt: Ing. Jaroslav Keprt, tel , Zakázka: Zhotovitel: Popis: Dodávka monitorovacích zařízení pro monitoring pohybu na cyklistických a turistických stezkách na území Jihomoravského kraje, odečet a vyhodnocení dat je realizována v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika Partnerství, o.p.s. Adresa: Údolní 33, Brno Kontakt: Ing. Tomáš Šácha, tel , V roce 2011 Jihomoravský kraj rozšířil v rámci svého projektu Zažít kraj vína a památek na kole monitoring uživatelů cyklostezek na území kraje s cílem získat přehled o využívání cyklostezek na území celého kraje. Za tímto účelem Jihomoravský kraj přikoupil v rámci projektu ke stávajícím třem automatickým sčítačům Eco-counter typu Pyro Box Compact dalších pět. Jejich výhodou je přesnost sčítání, dlouhá životnost a možnost snadného přemístění do jiné lokality. Data o počtech uživatelů cyklostezek jsou díky GSM modemu odesílána na FTP server, takže jsou po příslušné autorizaci dostupná v libovolném čase z libovolného počítače. Dodávkou a správou sčítačů a vyhodnocením dat byla pověřena obecně prospěšná společnost Partnerství. Po dobu realizace projektu budou sčítače v letech postupně umisťovány na významné cyklostezky v kraji, přičemž v jedné lokalitě by měly zůstat vždy přibližně jeden rok. V důsledku toho bude možné vyhodnotit sezónnost a postupně i dlouhodobé trendy v počtech cyklistů a pěších na stezkách. Získaná data budou sloužit pro účely marketingu cykloturistiky a vyhodnocování efektivnosti investic do budování a údržby cyklostezek. Informace o počtu uživatelů stezek současně umožní efektivnější plánování umisťování doprovodné infrastruktury (odpočívek a informačních panelů). Kromě Jihomoravského kraje budou získaná data moci využívat i regionální a místní partneři (mikroregiony, města a obce). Období: Lokality: Lokality pro sčítání uživatelů stezek byly navrženy objednatelem a prostřednictvím zhotovitele odsouhlaseny správci příslušných stezek. Při jejich výběru byl zohledněn dopravní i rekreační potenciál jednotlivých lokalit, takže sčítače byly instalovány především na turisticky významných cyklotrasách. Předpokládá se ponechání sčítačů ve stávajících lokalitách do prosince 2011 a poté přesun do jiných lokalit.

4 4 Mapa 1: Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v r Tab.1: Přehled lokalit pro sčítání uživatelů stezek na území Jihomoravského kraje v r Kód sčítače Město/obec Lokalita Typ stezky Cyklotrasa JMK00004 Znojmo Brněnská ul. Pro pěší a cyklisty Znojemská vinařská stezka JMK00005 Dyjákovičky Okraj obce směr Chvalovice Pro pěší a cyklisty Greenway Praha-Vídeň, Moravská vinná stezka, 48 JMK00006 Pasohlávky Yacht Klub Pro pěší a cyklisty Cyklostezka Brno-Vídeň, 4 JMK00007 Lednice Lednické rybníky Pro pěší a cyklisty 5045 JMK00008 Blučina Most přes Dunávku Pro pěší a cyklisty Cyklostezka Brno-Vídeň, 4 Technologie: Monitorovací zařízení Eco-counter, typ Pyro Box Compact Ke sčítání uživatelů cyklostezek jsou využívány automatické sčítače firmy Eco-counter, typ Pyro Box Compact. Jedná se o zařízení pro sčítání všech uživatelů stezek (chodců, cyklistů, in-line bruslařů atd.) bez odlišení. Sčítání je založeno na rozdílnosti teplot lid. těla a okolního prostředí. Díky dvěma senzorům lze rozlišit směr pohybu. Pyro Box Compact je nezávislý na externím zdroji energie a obsahuje GSM modem pro přenos dat přímo do počítače uživatele. Data jsou do paměti ukládána v hodinových intervalech. Flexibilní upevňovací systém umožňuje instalaci na libovolný sloup. Povětrnostní vlivy: 1 V listopadu 2011 panovaly pro využívání cyklostezek poměrně nepříznivé povětrnostní podmínky. Maximální denní teplota nevystoupila po celý měsíc nad 15`C, v 21 dnech nevystoupila ani nad 10`C a v 6 dnech zůstala pod bodem mrazu. O úhrnu srážek vlivem dešťových přeháněk nebo bouřek nejsou informace.. 1 Data o povětrnostních vlivech (maximální denní teploty, úhrn srážek) jsou převzata z údajů meteorologické stanice Brno Tuřany, zveřejněných na

5 5 2 Výsledky sčítání uživatelů stezek na území JMK (11/2011) 2.1 Celkové výsledky V listopadu 2011 probíhalo sčítání uživatelů cyklostezek (cyklistů, pěších a in-line bruslařů) v rámci projektu na pěti lokalitách a to JMK Znojmo, JMK00005 Dyjákovičky, JMK00006 Pasohlávky, JMK00007 Lednice a JMK Blučina. Níže je uveden přehled výsledků sčítání s rozdělením na jednotlivé lokality. Detailní přehled výsledků sčítání je součástí přílohy. Tab.2: Srovnání počtu uživatelů stezek v jednotlivých lokalitách v 11/2011 Lokality Počet 11/2011 Podíl JMK0004 Znojmo ,38% JMK0005 Dyjákovičky ,96% JMK0006 Pasohlávky 985 7,35% JMK0007 Lednice ,48% JMK0008 Blučina ,82% Celkem ,00% V listopadu sčítače zaznamenaly na všech pěti monitorovaných lokalitách přes 13 tis. záznamů, nejfrekventovanější byla cyklostezka v Dyjákovičkách (4,3 tis.), následovaná cyklostezkou v Blučině (4,0 tis.) a ve Znojmě (2,7 tis.) Nejméně frekventované cyklostezky byly v Lednici (1,4 tis.) a v Pasohlávkách (1,0 tis.). Výrazný pokles počtu záznamů ve srovnání s říjnem v Pasohlávkách a Lednici ukazuje na minimální používání stezek pro dopravní účely, naopak stezky v Blučině, Znojmě, ale především v Dyjákovičkách mají významný podíl užívání pro účely dopravy. Blíže viz. Tab.2 a Graf 1. Graf 1: Srovnání počtu uživatelů stezek v lokalitách JMK0004 až JMK0008 v 11/ JMK00004 celkem JMK00005 celkem JMK00006 celkem JMK00007 celkem JMK00008 celkem

6 6 2.2 Detailní výsledky v lokalitě JMK00004 Znojmo Sčítač JMK00004 byl umístěn na ul. Brněnská ve Znojmě a to na cyklostezce spojující Znojmo a Dobšice. Povrch této 3m široké stezky je tvořen živičným povrchem a stezka je využívána cyklisty, pěšími i in-line bruslaři. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po cyklostezce je vedena Znojemská vinařská stezka. Mapa 2: Lokalita JMK00004 Foto 1: Lokalita JMK00004 V listopadu bylo na stezce zaznamenáno více než 2,7 tis. uživatelů. Denní průměr činil 91 záznamů, v pracovní dny překonal 80 a v nepracovní mírně přesáhl 100. Maxima 192 bylo dosaženo v sobotu a naopak minima 55 v pondělí Hodinový průměr při započítání doby od 5h do 23h dosáhl hodnoty 5, v pracovní dny 5 a v nepracovní pak 6. Směrové hodnoty jsou vyrovnané v obou měřených směrech. Blíže viz. Tab. 3. Tab.3: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK00004 v 11/2011 Vybrané ukazatele o uživatelích stezky 11/2011 JMK00004 JMK00004 IN JMK00004 OUT celkem Znojmo - Dobšice Dobšice - Znojmo Měsíční počet Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) 192 (So ) 73 (So ) 80 (So 5.11.) Minimální denní počet (datum) 55 (Po ) 27 (16.11.) 25 (Út ) Průměrný hodinový počet (5-23h) všechny dny Průměrný hodinový počet (5-23h) pracovní dny Průměrný hodinový počet (5-23h) nepracovní dny Maximální hodinový počet (datum) (12.11., 13-14h) (12.11., 13-14h) (26.11., 14-15h) Zjištěné údaje o uživatelích sdružené stezky pro pěší a cyklisty v lokalitě JMK00004 Znojmo potvrzují využívání stezky v měsíci listopadu k rekreačním i dopravním účelům. Svědčí o tom rovnoměrné rozložení frekvence na dny v týdnu, přičemž průměrný počet uživatelů v pracovní a v nepracovní dny je rovněž vyvážený.

7 7 Graf 2: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK00004 ve 11/2011 (po dnech) Neděle; 398; 15% Pondělí; 329; 12% Sobota; 491; 17% Úterý; 464; 17% Středa; 396; 15% Pátek; 323; 12% Čtvrtek; 329; 12% Nejfrekventovanějšími dny z hlediska pohybu uživatelů na stezce byly sobota a úterý (oba 17 %). Naopak nejméně frekventované byly pondělí, čtvrtek a pátek (všechny 12 %). U hodinových údajů lze z hlediska frekvence pozorovat tři vrcholy: ranní 5h až 6 h, dopolední 10h až 11 h, a odpolední 15h až 18 h, který je zároveň nejvyšší. Graf 3: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK00004 ve 11/2011 (po hodinách) JMK00004 celkem JMK00004 IN 150 JMK00004 OUT

8 8 2.3 Detailní výsledky v lokalitě JMK00005 Dyjákovičky Sčítač JMK00005 byl umístěn na okraji obce Dyjákovičky na cyklostezce spojující Dyjákovičky a Chvalovice. Povrch této 3m široké stezky je tvořen živičným povrchem a stezka je využívána cyklisty, pěšími i in-line bruslaři. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po cyklostezce je vedena jedna z páteřních dálkových cyklotras Greenway Praha-Vídeň v souběhu s trasou 48 a Moravskou vinnou stezkou. Mapa 3: Lokalita JMK00005 Foto 2: Lokalita JMK00005 V listopadu bylo na stezce zaznamenáno více než 4,2 tis. uživatelů. Denní průměr činil 143 záznamů, v pracovní dny dosáhl 142 a v nepracovní 144. Maxima 252 bylo dosaženo v sobotu a naopak minima 91 v pondělí Hodinový průměr při započítání doby od 5h do 23h dosáhl hodnoty 8, v pracovní dny 8 a v nepracovní pak 7. Směrové hodnoty jsou vyrovnané, mírně převažuje pohyb z Dyjákoviček směrem Chvalovice (JMK00005 IN 55,9 %). Blíže viz. Tab. 3. Tab.4: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK00005 v 11/2011 Vybrané ukazatele o uživatelích stezky 11/2011 JMK00005 JMK00005 IN JMK00005 OUT celkem Dyjákovičky - Chvalovice Chvalovice - Dyjákovičky Měsíční počet Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) 252 (So 19.11) 161 (So 19.11) 91 (So ) Minimální denní počet (datum) 91 (Po ) 47 (Po ) 40 (Ne ) Průměrný hodinový počet (5-23h) všechny dny Průměrný hodinový počet (5-23h) pracovní dny Průměrný hodinový počet (5-23h) nepracovní dny Maximální hodinový počet (datum) (19.11., 15-16h) (19.11., 15-16h) (19.11., 15-16h) Zjištěné údaje o uživatelích stezky potvrzují využívání stezky v měsíci listopadu především k dopravním účelům. Svědčí o tom nejen nejfrekventovanější dny a hodiny, ale také vyšší průměrný počet uživatelů v pracovní dny než v nepracovní.

9 9 Graf 4: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK00005 ve 11/2011 (po dnech) Neděle; 513; 12% Pondělí; 501; 12% Sobota; 682; 16% Úterý; 741; 17% Pátek; 509; 12% Středa; 811; 19% Čtvrtek; 523; 12% Nejfrekventovanějšími dny z hlediska pohybu uživatelů na stezce byly středa (19 %) a úterý (17 %). Naopak nejméně frekventované byly pondělí, čtvrtek, pátek a neděle (12 %). U hodinových údajů lze z hlediska frekvence pozorovat dva hlavní vrcholy: 6h až 9h a 16 až 17 h, přičemž tento je nejvyšší. Graf 5: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK00005 ve 11/2011 (po hodinách) JMK00005 celkem JMK00005 IN 200 JMK00005 OUT

10 2.4 Detailní výsledky v lokalitě JMK00006 Pasohlávky Sčítač JMK00006 byl umístěn na okraji obce Pasohlávky na cyklostezce (promenádě) spojující Pasohlávky s ATC Merkur. Povrch této 3m široké stezky je tvořen živičným povrchem a stezka je využívána cyklisty, pěšími i in-line bruslaři. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po cyklostezce je vedena jedna z páteřních dálkových cyklotras Cyklostezka Brno-Vídeň. Mapa 4: Lokalita JMK00006 Foto 3: Lokalita JMK00006 V listopadu bylo na stezce zaznamenáno méně než 1 tis. uživatelů. Denní průměr činil 33 záznamů, v pracovní dny dosáhl 25 a v nepracovní 50. Maxima 107 bylo dosaženo v neděle 6.11 a naopak minima 5 ve středu Hodinový průměr při započítání doby od 5h do 23h dosáhl hodnoty 2, v pracovní dny 1 a v nepracovní pak 3. Směrové hodnoty vykazují mírně převažující pohyb od ATC Merkur směrem na Pasohlávky (JMK00006 IN 54,7 %). Blíže viz. Tab. 3. Tab.5: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK00006 v 11/2011 Vybrané ukazatele o uživatelích stezky 11/2011 JMK00006 JMK00006 IN JMK00006 OUT celkem ATC Merkur - Pasohlávky Pasohlávky ATC Merkur Měsíční počet Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) 107 (Ne 6.11.) 56 (Ne 6.11.) 51 (Ne 6.11.) Minimální denní počet (datum) 5 (St ) 2 (St ) 3 (St ) Průměrný hodinový počet (5-23h) všechny dny Průměrný hodinový počet (5-23h) pracovní dny Průměrný hodinový počet (5-23h) nepracovní dny Maximální hodinový počet (datum) (6.11., 14-15h) (6.11., 16-17h) (6.11., 14-15h) Zjištěné údaje o uživatelích sdružené stezky pro pěší a cyklisty v lokalitě JMK00006 Pasohlávky potvrzují využívání stezky převážně k rekreačním účelům. Svědčí o tom nejen nejfrekventovanější dny a hodiny, ale také vyšší průměrný počet uživatelů v nepracovní dny než v pracovní. tel: (+420) fax: (+420)

11 11 Graf 6: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK00006 ve 11/2011 (po dnech) Neděle; 232; 24% Pondělí; 147; 15% Úterý; 117; 12% Sobota; 211; 21% Středa; 102; 10% Čtvrtek; 58; 6% Pátek; 118; 12% Nejfrekventovanějšími dny z hlediska pohybu uživatelů na stezce byly neděle (24 %) a sobota (21 %). Naopak nejméně frekventované byly čtvrtek (6 %) a středa a pátek (12 %). U hodinových údajů lze z hlediska frekvence pozorovat jeden hlavní vrchol: 16h až 17h. Graf 7: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK00006 ve 11/2011 (po hodinách) JMK00006 celkem JMK00006 IN 60 JMK00006 OUT

12 Detailní výsledky v lokalitě JMK00007 Lednice Sčítač JMK00007 byl umístěn mezi Prostředním a Mlýnským rybníkem na stezce spojující Lednici s Valticemi. Povrch této 2m široké stezky je tvořen nezpevněným povrchem a stezka je využívána cyklisty a pěšími. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po stezce je vedena cyklotrasa 5045 a pěší turistické trasy. Mapa 5: Lokalita JMK00007 Foto 4: Lokalita JMK00007 V listopadu bylo na stezce zaznamenáno 1,4 tis. uživatelů. Denní průměr činil 47 záznamů, v pracovní dny 35 a v nepracovní 75. Maxima 192 bylo dosaženo v pátek a naopak minima 17 ve středu Hodinový průměr při započítání doby od 5h do 23h dosáhl hodnoty 3, v pracovní dny 2 a v nepracovní 4. Směrové hodnoty jsou vyrovnané, mírně převažuje pohyb z Valtic směrem na Lednici (JMK00007 IN 51,2 %). Blíže viz. Tab. 3. Tab.6: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK00007 v 11/2011 Vybrané ukazatele o uživatelích stezky 11/2011 JMK00007 JMK00007 IN JMK00007 OUT celkem Valtice - Lednice Lednice - Valtice Měsíční počet Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) 192 (Ne 6.11.) 101 (Ne 6.11.) 91 (Ne 6.11.) Minimální denní počet (datum) 17 (St 30.11) 7 ( St ) 9 (St ) Průměrný hodinový počet (5-23h) všechny dny Průměrný hodinový počet (5-23h) pracovní dny Průměrný hodinový počet (5-23h) nepracovní dny Maximální hodinový počet (datum) (6.11., 14-15h) (6.11., 16-17h) (6.11., 14-15h) Zjištěné údaje o uživatelích sdružené stezky pro pěší a cyklisty v lokalitě JMK00007 Lednice potvrzují využívání stezky převážně k rekreačním účelům. Svědčí o tom nejen nejfrekventovanější dny a hodiny, ale také vyšší průměrný počet uživatelů v nepracovní dny než v pracovní.

13 13 Graf 8: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK00007 ve 11/2011 (po dnech) Pondělí; 121; 9% Neděle; 338; 23% Úterý; 181; 13% Středa; 152; 11% Sobota; 273; 19% Pátek; 135; 10% Čtvrtek; 204; 15% Nejfrekventovanějšími dny z hlediska pohybu uživatelů na stezce byly neděle (23 %) a sobota (19 %). Naopak nejméně frekventované byly pondělí (9 %) a pátek (10 %). U hodinových údajů lze z hlediska frekvence pozorovat jediný hlavní vrchol s postupným nárůstem od 7h až do 16h a následným strmým úbytkem. Graf 9: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK00007 ve 11/2011 (po hodinách) JMK00007 celkem JMK00007 IN 100 JMK00007 OUT

14 Detailní výsledky v lokalitě JMK00008 Blučina Sčítač JMK00008 byl umístěn na mostku přes Dunávku na cyklostezce spojující Blučinu se Židlochovicemi. Povrch této 3m široké stezky je tvořen živičným povrchem a stezka je využívána cyklisty, pěšími i in-line bruslaři. U všech uživatelů stezky je zaznamenáván směr pohybu. Po cyklostezce je vedena jedna z páteřních dálkových cyklotras Cyklostezka Brno-Vídeň. Mapa 6: Lokalita JMK00008 Foto 5: Lokalita JMK00008 V listopadu bylo na stezce zaznamenáno téměř 4 tis. uživatelů. Denní průměr činil 133 záznamů, v pracovní dny překonal 120 a v nepracovní dosáhl téměř 160. Maxima 252 bylo dosaženo ve čtvrtek a naopak minima 56 ve středu Hodinový průměr při započítání doby od 5h do 23h dosáhl hodnoty 7, v pracovní dny 7 a v nepracovní pak 9. Směrové hodnoty jsou vyrovnané v obou měřených směrech. Blíže viz. Tab. 3. Tab.7: Vybrané ukazatele o uživatelích stezky v lokalitě JMK00008 v 11/2011 Vybrané ukazatele o uživatelích stezky 11/2011 JMK00008 JMK00008 IN JMK00008 OUT celkem Blučina- Židlochovice Židlochovice- Blučina Měsíční počet Průměrný denní počet všechny dny Průměrný denní počet pracovní dny Průměrný denní počet nepracovní dny Maximální denní počet (datum) 252 (Čt ) 127 (Čt ) 125 (Čt ) Minimální denní počet (datum) 56 (St ) 28 (St ) 28 (St ) Průměrný hodinový počet (5-23h) všechny dny Průměrný hodinový počet (5-23h) pracovní dny Průměrný hodinový počet (5-23h) nepracovní dny Maximální hodinový počet (datum) (6.11., 14-15h) (6.11., 14-15h) (13.11., 13-14h) Zjištěné údaje o uživatelích sdružené stezky pro pěší a cyklisty v lokalitě JMK00008 Blučina potvrzují využívání stezky v měsíci listopadu k dopravním i rekreačním účelům. Svědčí o tom rovnoměrné frekvenční rozložení dnů i průměrný denní a hodinový počet uživatelů v pracovní i nepracovní dny.

15 15 Graf 10: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK00008 ve 11/2011 (po dnech) Neděle; 680; 17% Pondělí; 417; 10% Úterý; 647; 16% Sobota; 646; 16% Středa; 540; 14% Pátek; 443; 11% Čtvrtek; 621; 16% Nejfrekventovanějšími dny z hlediska pohybu uživatelů na stezce byly neděle (17 %) a úterý, čtvrtek a sobota (všechny 16 %). Naopak nejméně frekventované byly pondělí (10 %) a pátek (11 %). U hodinových údajů lze z hlediska frekvence pozorovat sekundární ranní vrchol v 6h až 7h a hlavní vrchol v 15h až 16h. Graf 11: Rozložení počtu uživatelů stezek v lokalitě JMK00008 ve 11/2011 (po hodinách) JMK00008 celkem JMK00008 IN 200 JMK00008 OUT

16 16 3 Seznam elektronických příloh (11/2011) 3.1 Tabulky a grafy (xls) Detailní přehled dat o počtech uživatelů cyklostezek ve všech zkoumaných lokalitách za měsíc 11/2011 dle měsíců, dnů a hodin, včetně grafů vyhodnocujících vybrané ukazatele návštěvnosti (Zprava_scitani_JMK _11_2011.xls) tel: (+420) fax: (+420)

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ŘÍJEN 2011 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 www.scitace.cz 2 Obsah 1 Základní údaje

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA LEDEN 2010 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek na území JMK (01/2010)...3

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ČERVENEC 2010 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek na území JMK (07/2010)...3

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA SRPEN 2010 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek na území JMK (08/2010)...3

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 211 tel: (+42) 515 93 111 fax: (+42) 515 93 11 www.scitace.cz 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA PROSINEC 2009 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek na území JMK (12/2009)...3

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ZÁŘÍ 2010 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek na území JMK (09/2010)...3

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA BŘEZEN 2010 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek na území JMK (03/2010)...3

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2012 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů

Více

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 11 3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 3.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost

Více

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost Adresa:

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZEK V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZEK V JIHOMORAVSKÉM KRAJI MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZEK V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 1. 2016-30. 11. 2016 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti cyklostezek v Jihomoravském kraji v období 01/2016

Více

VELKÁ BYSTŘICE HLUBOČKY

VELKÁ BYSTŘICE HLUBOČKY MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI STEZKY VELKÁ BYSTŘICE HLUBOČKY 2. 9. 14. 9. 2009 Zpracoval: Kontakt: Partnerství, o.p.s. Údolní 33, 602 00, Brno společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl O, vložka 187 IČO: 26268817,

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZEK V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZEK V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZEK V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 10. 2014-30. 11. 2015 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti cyklostezek v Jihomoravském kraji v období 10/2014

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 8. 31. 10. 2013 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti Labské

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti Labské

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY TICHÁ ORLICE ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 19.6. 9.7.2010 2 Obsah 1 Monitoring návštěvnosti turistických regionů, cyklo- a pěších stezek...3 1.1 Potřeba monitoringu...3 1.2 Přínosy

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.6. 31.8.2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.6. 31.8.2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BAŤŮV KANÁL ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.6. 31.8.211 Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO Obsah 1 Monitoring návštěvnosti stezky Baťův kanál... 3 2 Vyhodnocení monitoringu

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA ZPRÁVA ZA OBDOBÍ

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA ZPRÁVA ZA OBDOBÍ MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 15. 6. 21. 7. 2013 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Monitoring návštěvnosti turistických regionů, cyklistických a pěších

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

AUTOMATICKÝ MONITORING NÁVŠTĚNOSTI V NÁRODNÍCH PARCÍCH A CHKO. Bc. Ondřej Nejedlý Kvilda

AUTOMATICKÝ MONITORING NÁVŠTĚNOSTI V NÁRODNÍCH PARCÍCH A CHKO. Bc. Ondřej Nejedlý Kvilda AUTOMATICKÝ MONITORING NÁVŠTĚNOSTI V NÁRODNÍCH PARCÍCH A CHKO Bc. Ondřej Nejedlý Kvilda 3. 10. 2015 Kdo jsme? Nadace Partnerství! Jak naplňujeme naši misi? Rozdělováním grantů Poskytováním odborného poradenství

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.6. - 30.9.2012 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V ČR

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V ČR MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V ČR ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 01/2009 05/2010 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 Ing. Luboš Kala 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti...3

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 6. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

Monitoring cyklistické dopravy a turistiky pomocí automatických sčítačů

Monitoring cyklistické dopravy a turistiky pomocí automatických sčítačů Ing. Luboš Kala Monitoring cyklistické dopravy a turistiky pomocí automatických sčítačů Central MeetBike Expert Seminar Rozsáhlá síť značených cyklotras v ČR Boom budování cyklostezek 1. Východiska monitoringu:

Více

POČÍTÁME CYKLISTY A TURISTY. Luboš Kala Nadace Partnerství

POČÍTÁME CYKLISTY A TURISTY. Luboš Kala Nadace Partnerství POČÍTÁME CYKLISTY A TURISTY Luboš Kala Nadace Partnerství 19. 4. 2017 Monitoring návštěvnosti Turista = Zákazník Monitoring návštěvnosti Co neměřím, neřídím management turistické destinace data Monitoring

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI KRUŠNOHORSKÉ CYKLISTICKÉ MAGISTRÁLY V ÚSTECKÉM KRAJI

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI KRUŠNOHORSKÉ CYKLISTICKÉ MAGISTRÁLY V ÚSTECKÉM KRAJI MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI KRUŠNOHORSKÉ CYKLISTICKÉ MAGISTRÁLY V ÚSTECKÉM KRAJI ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 1. 30. 9. 2015 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

Monitoring návštěvnosti Cyklostezka Ohře

Monitoring návštěvnosti Cyklostezka Ohře Monitoring návštěvnosti Cyklostezka Ohře Karlovy Vary 16.12.2013 Nadace Partnerství Ing. Luboš Kala lubos.kala@nap.cz Kdo jsme? Nadace Partnerství! Pomáháme lidem zlepšovat životní prostředí Jak naplňujeme

Více

Monitoring návštěvnosti na Labské stezce Profil monitoringu: Labská stezka Děčín Období monitoringu:

Monitoring návštěvnosti na Labské stezce Profil monitoringu: Labská stezka Děčín Období monitoringu: Profil monitoringu: Labská stezka Děčín Labská stezka Děčín-Křešice Labská stezka Labská stezka je cyklistickou trasou podél toku Labe měřící 1 270 km. Začíná u ústí Labe do Severního moře a končí u jeho

Více

B. VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB

B. VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB B. VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Pokud chceme modelovat rozvoj cyklistické infrastruktury, je nutné zhodnotit

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 2015 29. 7. 3. 9. 2015 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 328, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202

Více

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007 VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB ING. JIŘÍ ČARSKÝ, ČVUT v Praze - Fakulta dopravní, Katedra dopravních systémů, www.fd.cvut.cz, E-MAIL: carsky@fd.cvut.cz

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2012

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2012 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 212 2. 7. 2. 8. 212 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22 mobil:(+42)

Více

Projekt cyklistické dopravy v Napajedlích

Projekt cyklistické dopravy v Napajedlích Projekt cyklistické dopravy v Napajedlích Město Napajedla má 7 500 obyvatel. Je obcí s pověřenou působností pro správní obvod s 15 tisíci obyvateli. Z hlediska dopravního se nachází ve významném nadregionálním

Více

KOKOŘÍNSKO MÁCHŮV KRAJ

KOKOŘÍNSKO MÁCHŮV KRAJ MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI KOKOŘÍNSKO MÁCHŮV KRAJ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 1. 31. 8. 2015 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu i v

Více

KOKOŘÍNSKO MÁCHŮV KRAJ

KOKOŘÍNSKO MÁCHŮV KRAJ MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI KOKOŘÍNSKO MÁCHŮV KRAJ ZPRÁVA ZA ROK 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti v CHKO

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~ Tisková zpráva Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno

Více

Průzkumy intenzit cyklistické dopravy a využívání cyklistických přileb

Průzkumy intenzit cyklistické dopravy a využívání cyklistických přileb České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Katedra dopravních systémů Průzkumy intenzit cyklistické dopravy a využívání cyklistických přileb DC 005 / Aktivita 619 (Rozbor využitelnosti a prospěšnosti

Více

Rozvoj cykloturistiky v JMK Brno

Rozvoj cykloturistiky v JMK Brno Rozvoj cykloturistiky v JMK Brno 15.3.2016 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016-2023 Schválena ZJMK na 25. zasedání 18.2.2016 STRUKTURA STRATEGICKÝCH PRIORIT A CÍLŮ Priorita

Více

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY Město Bzenec 28. 29. května 2015 FOND MIKROPROJEKTŮ Aktivity projektu: 1. Brožura v kroužkové vazbě - Cykloprůvodce Jihomoravským krajem a Trenčínským samosprávným

Více

IS 21d Konec cyklistické trasy. E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen. E 12c Povolený směr jízdy cyklistů. V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty

IS 21d Konec cyklistické trasy. E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen. E 12c Povolený směr jízdy cyklistů. V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty 13 Přílohy IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo IS 21d Konec cyklistické trasy E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen E 12c Povolený směr jízdy cyklistů V 8b Přejezd pro cyklisty

Více

Měření návštěvnosti. v Kraji Vysočina. Monitoring pěších a cyklistů na páteřních trasách. Vyhodnocení návštěvnosti: Návštěvnost za zvolené období:

Měření návštěvnosti. v Kraji Vysočina. Monitoring pěších a cyklistů na páteřních trasách. Vyhodnocení návštěvnosti: Návštěvnost za zvolené období: RK-21-2018-31, př. 3 počet stran: 6 Měření i Monitoring pěších a cyklistů na páteřních trasách v Kraji Vysočina Kraj Vžsočina pravidelně přispívá na budování cžklistické infrastrukturž na svém území. Za

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014 10. 7. 5. 8. 2014 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky Aktualizace portálu Cykloturistika jižní Moravy Vytvoření systému

Více

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2015 Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ZÁŘÍ 2011 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 www.scitace.cz 2 Obsah 1 Základní údaje

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje. Mikulov 2.11. 2010

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje. Mikulov 2.11. 2010 Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Mikulov 2.11. 2010 Hlavní aktivity projektu Vytvoření systému aktualizace dat pro webovou aplikaci a propagační materiály: Prosinec 2009 uzavřena Smlouva o sběru

Více

Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017

Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017 Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016-2023 Schválena ZJMK na 25. zasedání 18.2.2016 STRUKTURA STRATEGICKÝCH PRIORIT A CÍLŮ Priorita

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLISTICKÝCH A PĚŠÍCH STEZEK VE MĚSTECH I V PŘÍRODĚ

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLISTICKÝCH A PĚŠÍCH STEZEK VE MĚSTECH I V PŘÍRODĚ NABÍDKA MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLISTICKÝCH A PĚŠÍCH STEZEK VE MĚSTECH I V PŘÍRODĚ Dodavatel: Partnerství, o.p.s. Údolní 33, 602 00, Brno společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl O, vložka 187 IČO: 26268817,

Více

Dopravní nehody

Dopravní nehody 1 Statistika nehodovosti rok 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit

Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Chrudim 22. 5. 2015 Nadace Partnerství Luboš Kala lubos.kala@nap.cz Využití dat o návštěvnosti (geoturistika) 1. Plánování & výzkum Plánování a vyhodnocení

Více

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 1. Sloup Blansko Bílovice - Brno: Trasa č. 5 Jantarová stezka v krajině severně od Brna vede nejprve údolím Svitavy, poté Moravským krasem

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

PASOHLÁVKY. Kampaň TADY ŽIJU

PASOHLÁVKY. Kampaň TADY ŽIJU PASOHLÁVKY Kampaň TADY ŽIJU Pasohlávky představení obce: Poloha: - Obec leží v Jihomoravském kraji, na významné dopravní trase mezi Brnem a Vídní. Počet obyvatel: - Cca 750 obyvatel Rozloha obce: - Cca

Více

Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka

Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka 11.1.21 31.1.211 Obsah: 1. Úvod 2. Metodika kalibrace dat 3. Vybrané výsledky a) Přehled návštěvnosti za dobu trvání výstavy během otevírací

Více

Statistika nehodovosti první pololetí 2018

Statistika nehodovosti první pololetí 2018 1 Statistika nehodovosti první pololetí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras

Více

ŠETRNÉ TURISTIKY Monitoring of tourists and evaluation of benefits of responsible tourism Partnerství, o.p.s., lubos.kala@nap.cz

ŠETRNÉ TURISTIKY Monitoring of tourists and evaluation of benefits of responsible tourism Partnerství, o.p.s., lubos.kala@nap.cz LUBOŠ KALA: MONITORING TURISTŮ A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH PŘÍNOSŮ ŠETRNÉ TURISTIKY Monitoring of tourists and evaluation of benefits of responsible tourism Partnerství, o.p.s., lubos.kala@nap.cz Klíčová

Více

Nehody_1. pololetí 2019

Nehody_1. pololetí 2019 1 Statistika nehodovosti první pololetí 219 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.eurovelo13.com Základní kriteria tvorby cyklotras EuroVelo min 1.000km dlouhé, min. 2 státy atraktivní a bezpečná trasa (vedená po obou stranách

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Moravské vinařské stezky

Moravské vinařské stezky Moravské vinařské stezky Zrod, management, značení www.vinarske.stezky.cz Mehr als 830 km, 8 Weinbauregionen, 150 Gemeinden und 1,500 Weinbaubetriebe. www.weinstrassen.at Organisation Weinstrassen VEREIN

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2019

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2019 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 219 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Moravské vinařské stezky

Moravské vinařské stezky KSK-partner v cestovnom ruchu 24. 9. 2015 - Košice Moravské vinařské stezky Regionální produkt jižní Moravy Ing. Juraj Flamik www.vinarske.stezky.cz Dědictví vinařské turistiky na Moravě 60. 80. léta 20.století

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

Odbor informatiky Digitalizace cyklotras mapová podpora CR

Odbor informatiky Digitalizace cyklotras mapová podpora CR Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Digitalizace cyklotras mapová podpora C Jednotná databáze cyklistické infrastruktury Č Jednotná databáze cyklistické infrastruktury Č projekt Centra dopravního

Více

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje v Jihomoravském kraji

Mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje v Jihomoravském kraji XIII. MEZINÁRODN RODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLN LNÍCH VĚDÁCH téma příspp spěvku Mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje v Jihomoravském kraji Pavel Fišer Tomáš Grulich Bořetice, 16-18.6 2010 Pojem mikroregionu

Více

Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí.

Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí. Příloha č. 4 - Technická specifikace Název zařízení/sestavy: Systém plně automatických profesionálních meteostanic Počet kusů: 7 ks samostatných meteostanic v různých sestavách podle specifikace Použití

Více

2. Automobilová doprava

2. Automobilová doprava 2. Automobilová doprava 2.1. Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Od 1.1.2003 došlo ke změně v evidenci vozidel. Pod správní obvod Plzeň bylo po zrušení okresních úřadů převedeno dalších

Více

Měření dopravně-inženýrských dat ve městě Boskovice

Měření dopravně-inženýrských dat ve městě Boskovice Měření dopravně-inženýrských dat ve městě Boskovice Květen 217 Vysoké učení technické v Brně I Fakulta stavební IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předmět zakázky: Objednatel: Zhotovitel: Zodpovědný řešitel: Řešitelský

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

Nadace Jihočeské cyklostezky

Nadace Jihočeské cyklostezky Nadace Jihočeské cyklostezky Nadace Jihočeské cyklostezky - činnost 1. Koordinace rozvoje cyklistické infrastruktury v JčK 1.1. stanovení priorit rozvoje 1.2. podpora konkrétních činností 1.3. zpracování

Více

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Bc. Martin Šinál, 2019 Analýza byla zpracována v rámci projektu Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549)

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Vyhodnocení plnění standardu VKIS ve veřejných knihovnách Jihomoravského kraje v roce 2009

Vyhodnocení plnění standardu VKIS ve veřejných knihovnách Jihomoravského kraje v roce 2009 Vyhodnocení plnění standardu VKIS ve veřejných knihovnách Jihomoravského kraje v roce 2009 Analýza Standardu veřejných knihovnických a informačních služeb v Jihomoravském kraji Ministerstvo kultury České

Více

ANALÝZA STAVU INTENZITA DOPRAVY JEJÍ PROGNÓZA

ANALÝZA STAVU INTENZITA DOPRAVY JEJÍ PROGNÓZA ANALÝZA STAVU INTENZITA DOPRAVY JEJÍ PROGNÓZA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení intenzity dopravy a její prognózy bylo použito výsledků Celostátního

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ

PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ na období 2015-2025 Schváleno Zastupitelstvem obce Krhová, dne 29.1.2015, usnesením č. 3/2015/Z-051 Doplnění č. 1 schváleno Zastupitelstvem obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesením

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Obec Telnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý duben 2014 1. Identifikační údaje Název práce: Objednatel: Vyhodnocení sčítání dopravy v

Více

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů hodnotící skupina www.rrajm.cz 1 Úkoly : Vyjasnění si struktury posuzovaných projektů Jak lze obecně definovat dobrý projekt

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Trasy značené logem příslušné trasy jsou ve smyslu TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích odst. (1), Části F 1.2.4 trasami s tematickým zaměřením (značené logem). Logo

Více

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB VARIACE INTENZIT CYKLISTICKÉ DOPRAVY ING. JAN MARTOLOS, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: martolos@edip.cz ING.

Více

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík Konference INTERREG IIIA AT CZ Zámek Mikulov 10.12. 2007 Ing. Ivo Minařík Zaměření prezentace Výsledky čerpání v období 2004-2006 v rámci JMK Plány pro období 2007-2013 Cíl IIIA ČR Rakousko Základní cíl

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více