Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X /2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu"

Transkript

1 /2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X Prosím, před montáží pečlivě přečíst

2 Obsah 1 Všeobecně Normy, předpisy a směrnice Systémová certifikace 3 2 Bezpečnost Účelné užívání Druhy upozornění Dbejte těchto upozornění Nářadí, materiály a pomocné prostředky Likvidace obalů 4 3 Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data Základní stavební sada GA-K Základní stavební sada GA-X Technická data 6 4 Připomínky k instalaci a k provozu Požadavky na prostor umístění Odvod kondenzátu Instalace ve stávajícím komínovém průduchu Bezpečné odstupy vůči hořlavým stavebním materiálům Pokyny k revizním otvorům Montáž systémů odvodů spalin Všeobecné připomínky k montáži Montáž základní stavební sady (všechny systémy odvodů spalin) Montáž plastové trubky odvodu spalin Zhotovení připojení komínu 14 6 Zkoušení systému odvodu spalin Provoz bez závislosti na vzduchu z prostoru (GA-K) Provoz v závislosti na vzduchu z prostoru (GA-X) Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/2003

3 Všeobecně 1 1 Všeobecně 1.1 Normy, předpisy a směrnice Podle DVGW -TRGI máte tyto povinnosti: Před započetím prací na zařízení odvodu spalin informovat místní příslušnou kominickou firmu (nejlépe písemnou formou) a dbát příslušných zemských předpisů. Německo DIN 4705: Technický výpočet rozměru komínového průduchu pro spalování DIN 18160, díl 1: Zařízení odvodů spalin projektování a provádění DIN 18160, díl 5: Zařízení pro kominickou činnost; požadavky, projektování a provedení DVGW -TGRI: Technická pravidla pro instalaci plynu (1986/1996) Zemský stavební zákon Vzor Uspořádání spalovacích zařízení (MuFeuVO) FeuVo pro příslušné spolkové země Tab. 1 Technická pravidla pro instalaci zařízení odvodů spalin v Německu (výběr) Mezinárodně EN 483: Kotel pro plynné topné látky; kotel typu C s jmenovitým tepelným zatížením 70 kw EN677: Kotel pro plynné topné látky zvláštní požadavky pro kondenzační kotle s jmenovitým tepelným zatížením 70 kw. 1.2 Systémová certifikace Pro plynový kondenzační kotel platí: Plynové kondenzační kotle Logamax plus GB112, GB122, GB132T a GB142 jsou s uvedenými základními stavebními sadami systémově certifikovány. Tato systémová certifikace odpovídá normám 90/396/EWG, EN 483 a EN 677. Následně budou určeny meze použití zařízení odvodů spalin pro provoz bez závislosti na přívodu vzduchu z prostoru. Instalace zařízení odvodů spalin a revizních otvorů jsou určeny předpisy zemského stavebního zákona a uspořádáním topenišť příslušné spolkové země. Zařízení odvodu spalin je třeba provést podle speciálně určeného návodu pro montáž. Maximální povolená stavební délka a počet potrubních změn směrů jsou uvedeny v kapitole Technická data. Výpočet zařízení odvodu spalin podle DIN 4705 není zapotřebí. Pro olejový kondenzační kotel platí: Olejový kondenzační kotel Logano plus GB135 smí být kombinován s uvedenou, od německého institutu pro stavební techniku (DIBt) povolenou základní stavební sadou: podle DIBt povolení č. Z pro přetlak/podtlak pro topné látky plynu a topného EL oleje pro maximální povolenou teplotu spalin do 120 C pro třídu označení T120-P1-0-W-1-R00-C50 Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/2003 3

4 2 Bezpečnost 2 Bezpečnost 2.1 Účelné užívání Plastové základní stavební sady GA-K a GA-X smí být jako systém odvodu spalin použitý pro Buderus plynové a olejové kondenzační kotle s maximální teplotou spalin 120 C. Vhodné jsou např. pro kotle typu: Logamax plus GB112-11/19/23/24/29/43/60 Logamax plus GB122-11/19/24 Logamax plus GB132-11/19T Logamax plus GB142-15/24/30 Logano plus GB135 Použijte pouze originálních dílů Buderus. Za škody, které byly způsobeny náhradními díly nedodanými firmou Buderus, nepřejímá Buderus žádné záruky. 2.2 Druhy upozornění Budou rozlišovány dva stupně nebezpečí a tyto budou označeny signálními znaky: OHROŽENÍ ŽIVOTA Označuje případné nebezpečí spojené s výrobkem, které by mohlo bez náležité bdělosti přivodit těžkou újmu na zdraví, nebo dokonce i smrt. NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ / POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke střednímu nebo lehkému ublížení na zdraví, nebo k hmotným škodám. Další symboly pro označení nebezpečí a pro upozornění uživateli: UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELE Zde obdržíte rady pro uživatele k optimálnímu využití a k nastavení zařízení, jakož i další užitečné informace. 2.3 Dbejte těchto upozornění OHROŽENÍ ŽIVOTA otravou. Nedostatečný přívod vzduchu, nebo netěsné vedení odvodu spalin může vést k nebezpečnému výronu spalin. Dejte pozor na to, aby otvory přívodu vzduchu a větrání nebyly zmenšeny nebo uzavřeny. Nemůžete-li nedostatek ihned odstranit, nesmí být kotel provozován. Upozorněte provozovatele písemně na nedostatek a nebezpečí. OHROŽENÍ ŽIVOTA převrácením a pádem dílů. Proveďte veškerá vhodná opatření vůči nebezpečí úrazu při pracích na střeše. Při všech pracích na střeše se zajistěte proti pádu. 2.4 Nářadí, materiály a pomocné prostředky Pro montáž zařízení odvodu spalin potřebujete standardní nářadí v rozsahu montáže vytápění, instalace plynu a vody. Mimo to je požadováno: Bezpečnostní výbava pro práci na střeše. Montážní lano, min. o 3 m delší než je komín. 2.5 Likvidace obalů Obalový materiál systému odvodu spalin zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí. Komponenty zařízení odvodu spalin, které budou vyměněny, zlikvidujte prostřednictvím autorizované firmy ekologicky šetrným způsobem. 4 Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/2003

5 Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data 3 3 Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data 3.1 Základní stavební sada GA-K Vedení vzduch-spaliny je koncentrická plastová, popř. ocelová trubka (systém trubka v trubce). Vnější trubka je trubkou přívodu spalovacího vzduchu, vnitřní trubka je trubkou odvodu spalin. Na vedení odvodu spalin smí být vždy připojen pouze jeden kotel. V kolmém dílu vedení odvodu spalin může být použito plastové trubky, nebo flexibilní plastové vlnité ÜB-Flex trubky. Před započetím montážních prací zkontrolujte, zda jsou všechny uvedené díly rozsahu dodávky k dispozici. Díly rozsahu dodávky (obr. 2) Poz. 1: koncentrický připojovací díl kotle, DN 125/80 s odvodem kondenzátu, těsnění a šrouby (pouze ve spojení s GB112) Poz. 2: koncentrické revizní koleno, DN 125/80 Poz. 3: koncentrická trubka DN 125/80, délka = 500 mm Poz. 4: krycí clona, DN 125, bílé Obr. 1 Základní stavební sada GA-K Poz. 5: koncentrický průchod zdivem, DN 125/80, bílý Poz. 6. podpěrné koleno 87, DN 80 s podpěrou a podpěrným příložníkem kluzný prostředek CENTROCERIN EG-atest GA-K do 45 kw Poz. 7: u GA-K do 45 kw odpadá Poz. 8. distanční držák pro DN 80 6 x Poz. 9. zakrytí hlavy komínu Poz. 10: trubka vyústění DN 80, délka=500 mm GA-K pro 60 kw Poz. 7: redukční kroužek DN 110/80 Poz. 8: distanční držák pro DN x Poz. 9. zakrytí hlavy komínu Poz. 10: trubka vyústění DN110, délka=500 mm Obr. 2 Rozsah dodávky základní stavební sady GA-K Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/2003 5

6 3 Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data 3.2 Základní stavební sada GA-X Základní stavební sada GA-X může být použita pouze pro provoz v závislosti na přívodu vzduchu z prostoru a pouze ve spojení se základní stavební sadou GA-K nebo LAS-K. UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELE Základní stavební sada GA-X je vhodná pouze pro plynový kondenzační kotel Logamax plus a pouze pro výkon kotle do 35 kw. Při instalaci základní stavební sady GA-X může být od přivětrávacích a větracích otvorů upuštěno, když je zabezpečen přívod spalovacího vzduchu podle TRGI, díl 5.5 (např. sdruženě zajištěným přívodem spalovacího vzduchu). Je také povoleno umístění v prostorách, kde se trvale zdržují osoby. Díly rozsahu dodávky (obr. 3, doplnění základní stavební sady GA-K nebo LAS-K) Poz. 1: trubka přívodu vzduchu, DN 125 Obr. 3 Základní stavební sada GA-X Poz. 1: Trubka přívodu vzduchu Poz. 2: Otvor pro větrání průduchu 3.3 Technická data Systém odvodu spalin Maxim. stavební délka v metrech Logamax plus Logano GB112 GB122/ GB142 plus GB132T GB / Požadovaný průřez průduchu v mm GA-K 1 L/m , 120x120 2 GA-X s GA-K 1 L/m , 120x120 2 Tab L = Povolené stavební délky a požadované průřezy průduchu Také ve spojení se systémem odvodu spalin ÜB-Flex 155, 135x135 s Logano plus GB135, popř. 160, 145x145 s GB Povolená rozvinutá celková stavební délka od připojovacího dílu kotle k vyústění Trubní změna směru Stavební délka je platná včetně trubních změn směru obsažených v základní stavební sadě. Bez redukování celkové stavební délky je možné ještě povolit další tři trubní změny směru (více na dotaz). Výjimka: U GB a 60 se povolená celková stavební délka redukuje o 1,5 m za každou trubní změnu směru. 6 Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/2003

7 Připomínky k instalaci a k provozu 4 4 Připomínky k instalaci a k provozu 4.1 Požadavky na prostor umístění Plynová topeniště musí být v rámci téhož podlaží, ve kterém jsou umístěna, připojena k zařízení odvodu spalin Provoz bez závislosti na vzduchu z prostoru (GA-K) Spalovací vzduch bude přiváděn z volného prostoru. Umístění v prostoru, kde se zdržují osoby, je možné Provoz v závislosti na vzduchu z prostoru (GA-X) Spalovací vzduch bude přiváděn z prostoru umístění. Umístění v prostoru, kde se zdržují osoby, je možné. Spalovací vzduch nesmí být znečištěn (např. halogeny uhlovodíků, prachem). Zajistit přívod spalovacího vzduchu podle TRGI, v prostorách kde se zdržují osoby je požadován sdružený přívod vzduchu. Přivětrávací a větrací otvory prostoru umístění Minimální průřez přivětrávacích a větracích otvorů do volného prostoru musí činit 150 cm 2. Alternativně je možné použít dvou otvorů o průřezu 75 cm 2, přičemž větrací otvor je umístěn v horní a přivětrávací otvor je umístěn v dolní části vnějšího obvodového zdiva prostoru umístění. Při instalaci základní stavební sady GA-X může být také od přivětrávacích a větracích otvorů upuštěno, když je zabezpečen přívod spalovacího vzduchu podle TRGI, díl 5.5 (např. sdruženě zajištěným přívodem spalovacího vzduchu). Je také povoleno umístění v prostorách, kde se trvale zdržují osoby. Otvor přívodu vzduchu pro větrání průduchu Pod zaústěním do komínového průduchu je požadována instalace otvoru pro přívod větracího vzduchu komínového průduchu vybaveného mřížkou. Volný průřez mřížky musí odpovídat požadovanému minimálnímu průřezu větrání podle FeuVO. Otvor přívodu vzduchu pro větrání musí být trvale otevřen. Je-li jmenovitý tepelný výkon vyšší než 50 kw, je podle FeuVo požadován zvláštní prostor pro umístění. Tento nesmí být dále jinak užíván. Respektujte požadavky na větrací otvory podle TRGI/FeuVo. 4.2 Odvod kondenzátu Vedení odvodu spalin má v připojovacím dílu kotle, popř. ve sběrači spalin integrovaný odvod kondenzátu. Kondenzát z vedení odvodu spalin odtéká přímo do pachové uzávěry (sifonu) kotle. Při zaústění kondenzátu do veřejné odpadní sítě je třeba respektovat místní předpisy a ATV pracovní list A Instalace ve stávajícím komínovém průduchu Před montáží zařízení odvodu spalin vyčistit kominickou firmou komínový průduch, když bude spalovací vzduch nasáván stávajícím komínovým průduchem byla připojena topeniště na olejová nebo pevná paliva, nebo když je očekáváno zatížení prachem v důsledku narušených spár zdění průduchu. Bude-li nadále očekávána prašnost, nebo výskyt zbytků olejových popř. pevných topných látek, může být namísto základní stavební sady GA-K použito základní stavební sady GAL-K nebo DO-S. 4.4 Bezpečnostní odstupy vůči hořlavým stavebním materiálům Maximální povrchová teplota systému odvodu spalin a přístroje při jmenovitém tepelném výkonu je nižší než 85 C. Z těchto důvodu nejsou žádná zvláštní bezpečnostní opatření nebo odstupy od hořlavých látek, nebo nábytkových částí nutná Zvláštnost pro Logamax plus GB Když bude jmenovitý tepelný výkon omezen na 50 kw, platí pro provoz v závislosti a bez závislosti na vzduchu z prostoru shora uvedené, zjednodušené požadavky. Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/2003 7

8 4 Připomínky k instalaci a k provozu 4.5 Pokyny k revizním otvorům UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELE Tyto údaje platí pro plynový kondenzační kotel Logamax plus. Poznámky k revizním otvorům pro olejový kondenzační kotel Logano plus jsou uvedeny v DIBt - povolení Požadavek spodního revizního otvoru (všechny systémy odvodu spalin) Spodní revizní otvor je uspořádán následovně: v kolmém úseku vedení odvodu spalin, přímo nad změnou směru vedení odvodu spalin, nebo na čelní straně v přímém, vodorovném úseku vedení odvodu spalin, nejvýše ve vzdálenosti 1 m od změny směru v kolmém dílu (obr. 4, poz. 1), jestliže se mezi žádná změna směru nenachází, nebo bočně ve vodorovném úseku vedení odvodu spalin, vzdáleném nejvýše 30 cm od změny směru v kolmém úseku (obr. 5, poz. 2). Při připojení kotle na vedení odvodu spalin (LASvícenásobně obložený) je spodní revizní otvor umístěn pod nejnižším připojením na dně kolmého úseku LAS-systému. Přístupovou plochu 1 m před spodním revizním otvorem udržovat přístupnou Požadavek horního revizního otvoru (všechny systémy odvodu spalin) U vedení odvodu spalin je možné od horního revizního otvoru upustit, když není spodní revizní otvor od vyústění vzdálen více než 15 m (obr. 4) a je kolmý úsek vedení odvodu spalin položen s nejvýše jedním úskokem o maximálně 30 (obr. 4) a je spodní revizní otvor proveden podle DIN a Před a po každé změně směru větší než 30 instalovat přídavný revizní T-kus. Přístupovou plochu 0,5 x 0,5 m před horním revizním otvorem udržovat přístupnou. Obr. 4 Spodní revizní otvor Obr. 5 Revizní otvory 8 Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/2003

9 Montáž systémů odvodů spalin 5 5 Montáž systémů odvodů spalin 5.1 Všeobecné připomínky k montáži Krácení trubky NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ ostrými hranami a otřepy. Používejte pracovní rukavice. U koncentrické trubky vnitřní trubku vytáhnout z vnější trubky. Trubku pravoúhle zkrátit na požadovanou délku x (obr. 6). U koncentrické trubky zkrátit trubky vedení spalin a vzduchu na stejnou délku. Otřepy po řezu pečlivě ohranit. Doporučujeme řezanou hranu nalakovat běžně dostupnou lakovací tužkou. Trubky vedení spalin a vzduchu opět vzájemně sesunout. Obr. 6 Krácení trubky Zhotovení trubního spojení Trubky zásadně spojovat tak, aby hrdla směřovala ve směru toku spalin. Použijte pouze originální těsnění trubky vedení spalin od firmy Buderus. Těsnění (obr. 7, poz. 1) tence potřít kluzným prostředkem CENTROCERIN. Trubky vedení spalin (obr. 7, poz. 2) lehkým otáčením vzájemně nasunout až nadoraz. U koncentrických trub trubku vedení vzduchu (vnější trubka obr. 7, poz. 3) přisunout. Dát pozor na to, aby se těsnění neposunula Uvolnění trubního spojení Trubky vzájemně rozpojit lehkým otáčením. Obr. 7 Zhotovení trubního spojení Poz.1: Těsnění Poz.2: Trubka vedení spalin (vnitřní trubka) Poz.3: Trubka vedení vzduchu (vnější trubka) Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/2003 9

10 5 Montáž systémů odvodů spalin 5.2 Montáž základní stavební sady (všechny systémy odvodů spalin) UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELE Pokud se montážní postupy jednotlivých základních sad vzájemně odlišují, je toto označeno. U GA-X jsou proto montážní postupy závislé na tom, zda je sada kombinována s GA-K nebo LAS-K Kotlový připojovací díl u GB112 Těsnící zátku (obr. 8, poz. 1) vyjmout z kondenzačního ochozu kotle. Pozor: Těsnící manžetu (obr. 8, poz. 2) neodejímat. Kluzným prostředkem CENTROCERIN tence potřít těsnění v připojovacím dílu kotle a těsnící manžetu v kondenzačním ochozu. Koncentrický připojovací díl (obr. 6, poz. 1) nasunout na připojení trubky odvodu spalin a namontovat na kondenzační ochoz a na kotel. Obr. 8 Vyjmutí těsnící zátky z kondenzačního ochozu Poz. 1: Těsnící zátka Poz. 2: Těsnící manžeta Instalace revizního kolena (všechny kotle) Kotle GB122, GB132T, GB142 a GB135 jsou sériově vybaveny kotlovým připojovacím dílem (obr. 9, poz. 1). Kluzným prostředkem CENTROCERIN tence potřít těsnění v dílu trubky odvodu spalin. Díl trubky odvodu spalin nasunout (obr. 9). U GAL-K bude namísto revizního kolena použito přiloženého T-kusu. Obr. 9 Připojení kotle Poz. 1: Kotlový připojovací díl Poz. 2: Revizní koleno 10 Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/2003

11 Montáž systémů odvodů spalin Stanovení polohy průchodu zdivem komínu Rozměr B je určen rozměrem A, s přihlédnutím ke sklonu 3. 3 sklonu odpovídají 5,5 cm/m. Zhotovit průraz do komínového průduchu odpovídající průměru průchodu zdivem. Obr. 10 Stanovení polohy průchodu zdivem komínu Montáž podpěrného příložníku V zadní stěně průduchu, 35 mm nad spodní hranou průrazu vyvrtat otvor o 10 mm (obr. 11). Podpěrný příložník (obr. 11, poz. 1) popř. zkrátit a opatrně narazit Zhotovení otvoru pro větrání průduchu Pod průchodem komínovým zdivem zhotovit průraz pro otvor větrání komínového průduchu (obr. 11,poz. 2). Větrací otvor uzavřít větrací mřížkou. Obr. 11 Montáž podpěrného příložníku, vpravo s větráním průduchu (rozměry v mm) Poz. 1: Podpěrný příložník Poz. 2: Otvor větrání komínového průduchu Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/

12 5 Montáž systémů odvodů spalin 5.3 Montáž plastové trubky odvodu spalin OHROŽENÍ ŽIVOTA převrácením a pádem dílů. Proveďte veškerá vhodná opatření vůči nebezpečí úrazu při pracích na střeše. Při všech pracích na střeše se zabezpečte proti pádu Materiál a nářadí potřebné na střechu Trubka vedení spalin v naměřené délce, těsnění Dvojdílné distanční držáky Podpěrné koleno, u GB redukční díl DN110/80 Trubku vyústění Zakrytí hlavy komínu Kluzný prostředek CENTROCERIN Montážní lano, min. o 3 m delší než komín Příklepovou vrtačku s vrtákem do kamene 6 mm 4 hmoždinky 6mm a šrouby Šroubovák Eventuálně metr Příp. nůž Vyměření délky trubky Podpěrné koleno (obr. 12, poz. 1) středem nasadit na podpěrný příložník. U GB112-60: přídavně do podpěrného kolena nasunout redukční kroužek DN 110/80. Pomocí montážního lana určit požadovanou délku L mezi podpěrným kolenem a trubkou vyústění (obr. 12, poz. 2). Obr. 12 Vyměření délky (rozměry v mm) Poz. 1: Podpěrné koleno Poz. 2: Trubka vyústění Podle naměřené délky L trubky zkompletovat. Pro dosažení délky L trubku eventuálně zkrátit a pečlivě ohranit. 12 Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/2003

13 Montáž systémů odvodů spalin Zavedení trubek do komínového průduchu Obě poloviny distančního držáku (obr.13, poz. 3) položit okolo trubky a vzájemně spojit. UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELE Distanční držáky umísťujte minimálně v odstupu 2 m. Délka trubky za posledním držákem nesmí delší než 2 metry. Těsnění v hrdle podpěrného kolena (obr. 13, poz. 1, popř. u GB těsnění redukčního kroužku obr. 13, poz. 2) a v trubce odvodu spalin (obr. 13, poz. 4) tence potřít kluzným prostředkem CENTROCERIN a trubku odvodu spalin nasunout. Montážní lano upevnit na trubku nebo na podpěrné koleno. Obr. 13 Montáž distančního držáku Trubku odvodu spalin zavést do komínového průduchu (obr. 14) tak, aby hrdlo trubky krátce přesahovalo nad horní hranou komínu. Na následující trubku odvodu spalin upevnit distanční držák. Těsnění tence potřít kluzným prostředkem CENTROCERIN a trubku nasunout do hrdla. Vedení odvodu spalin nasunout do komínu. Se všemi dalšími trubkami postupovat obdobně. Trubku vyústění (bez hrdla) nasunout do hrdla poslední trubky. Podpěrné koleno středem nasadit na podpěrný příložník v komínovém průduchu Montáž zakrytí hlavy komínu Obr. 14 Zavedení trubky odvodu spalin do průduchu Vrchní díl zakrytí hlavy komínu (obr. 13, poz. 1) odejmout. Spodní díl zakrytí hlavy komínu nasunout přes trubku vyústění. Úložnou plochu zakrytí hlavy komínu, příp. na liniích řezu (obr. 13, poz. 2) zkrátit. Narazit hmoždinky 6 mm. Zakrytí hlavy komínu přišroubovat a vodotěsně utěsnit. Vrchní díl zakrytí hlavy komínu nasunout přes trubku odvodu spalin a tlačit dolů až po západky. Obr. 15 Montáž zakrytí komínu Poz. 1: Vrchní díl zakrytí komínu (dešťová zábrana) Poz. 2: Linie řezů Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/

14 5 Montáž systémů odvodů spalin 5.4 Zhotovení připojení komínu Montáž koncentrického průchodu zdivem Těsnění v hrdle trubky odvodu spalin (obr. 16, poz. 2) koncentrického průchodu zdivem tence potřít kluzným prostředkem CENTROCERIN a trubku odvodu spalin nasunout na podpěrné koleno. Vnější trubku a trubku vedení spalin zkrátit na přesah 50 mm (obr. 16). Otřepy po řezu pečlivě ohranit. Vnější trubku zazdít do montážního otvoru. Krycí clonu (obr. 16, poz. 1) nasunout, narazit hmoždinky a krycí clonu přišroubovat Zhotovení připojení kotle koncentrického průchodu zdivem Obr. 16 Zhotovení připojení komínu (rozměry v mm) Poz. 1: Krycí clona Poz. 2: Trubka odvodu spalin koncentrického průchodu zdivem Pouze GA-X: Trubku přívodu vzduchu (obr. 17, poz. 2) nasunout na koncentrický průchod zdivem. Revizní koleno, popř. T-kus, propojit koncentrickou trubkou s koncentrickým průchodem zdiva (popř. trubkou přívodu vzduchu u GA-X, (obr. 17)). Při instalaci trubku odvodu spalin vždy po 2 m upevnit objímkami (obr. 17, poz. 1). Obr. 17 Propojení kotle s připojením v průduchu Poz. 1: Upevňovací objímka Poz. 2: Trubka přívodu vzduchu (jen GA-X) 14 Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/2003

15 Zkoušení systému odvodu spalin 6 6 Zkoušení systému odvodu spalin Při uvádění vytápěcího zařízení do provozu musí být zařízení odvodu spalin podrobeno zkoušce těsnosti. OHROŽENÍ ŽIVOTA otravou. Netěsné vedení odvodu spalin může vést k nebezpečnému výronu spalin. Ponechte kotel tak dlouho mimo provoz, dokud není netěsnost vedení spalin odstraněna. Propustnost plynů vedení odvodu spalin nesmí být překročena při statickém přetlaku 200 Pa na své vnitřní ploše vůči ploše vnější, vztaženo na vnitřní plochu 0,006 l/(sm 2 ) (tab.3). UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELE Pro kontrolu a čištění zařízení odvodů spalin jsou v platnosti ostatní zemská nařízení pro vymetání a kontrolu. Mezní hodnoty Propustnost plynů při 200 Pa 0,006 l/(sm 2 ) Provoz bez závislosti na vzduchu z prostoru: koncentrace CO 2 nebo: koncentrace O 2 Provoz v závislosti na vzduchu z prostoru: Tab. 3 0,2 % >20,6 % Je požadována tlaková zkouška Povolené mezní hodnoty zařízení odvodu spalin 6.1 Provoz bez závislosti na vzduchu z prostoru (GA-K) Pro vedení odvodu spalin s přívodem spalovacího vzduchu bez závislosti na vzduchu z prostoru platí za dostatečné prokázání těsnosti, když měření v přívodu spalovacího vzduchu (v mezikruží) neprokáže žádnou vyšší koncentraci než 0,2% CO 2, nebo vyšší koncentraci O 2 než 20,6%. Pro zamezení chyby při měření provádějte měření více minut. Vykáže-li měření vyšší hodnotu CO 2, nebo nižší hodnotu O 2, musí být provedena tlaková zkouška vedení odvodu spalin. 6.2 Provoz v závislosti na vzduchu z prostoru (GA-X) Při provozu v závislosti na přívodu vzduchu z prostoru je těsnost prokázána tlakovou zkouškou. Návod k montáži systému odvodu spalin GA-K a GA-X Vydání 02/

16 Váš obchodní partner Česká republika Buderus tepelná technika Praha s.r.o., Praha A 6460A 02/2003

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin

Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin Projekční podklady CERACLASS CERACLASS ACU CERACLASS EXCELLENCE CERACLASS ACU COMFORT CZ-SK-2013/04 Obsah Strana Všeobecné

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Obsah ӏ Buderus. 4 Buderus. 4 Buderus. Kamnové vložky 4.2 4.10

Obsah ӏ Buderus. 4 Buderus. 4 Buderus. Kamnové vložky 4.2 4.10 Obsah ӏ Buderus Kamnové vložky 4.2 4.10 Buderus ӏ Kamnové vložky Buderus HLS BUD-200100 Kamnová vložka HLS216 panty vpravo 52 556,- BUD-200101 Kamnová vložka HLS216 panty vlevo 52 556,- Standartně dodáváno

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

6300 9876 08/2000 CZ Pro odbornou firmu. Návod k montáži. Solární kolektor Logasol SKN 2.0 Montáž na plochou střechu. Před montáží pečlivě přečíst

6300 9876 08/2000 CZ Pro odbornou firmu. Návod k montáži. Solární kolektor Logasol SKN 2.0 Montáž na plochou střechu. Před montáží pečlivě přečíst 6300 9876 08/2000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Solární kolektor Logasol SKN 2.0 Montáž na plochou střechu Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Přístroj instalovat

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Spalinové systémy SERIO

Spalinové systémy SERIO spalinové systémy Spalinové systémy SERIO Katalog výrobků www.serio.cz příklady řešení spalinových cest komínové sady kusový sortiment ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA www.serio.cz

Více

Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB152 a GB152T o výkonu 5,3 až 24 kw

Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB152 a GB152T o výkonu 5,3 až 24 kw Projekční podklady Projekční podklady Vydání 12/2008 Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB152 a GB152T o výkonu 5,3 až 24 kw Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Kondenzační systémy Buderus...........................................................

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání obrázek č. 12 obrázek č. 13 obrázek č. 14 obrázek č. 15 obrázek č. 16 Obrázek 12 - osazení montážní desky v příčce Obrázek 13 - osazení

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod.

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. 1/5 POKYNY K INSTALACI Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. INSTALAČNÍ MATERIÁL (obrázek 1) Par-ky Instalační souprava

Více

Plynový kondenzační kotel Vydání 07/2014. Projekční podklady Logamax plus GB162. Výkonový rozsah od 2,7 až 100 kw. Teplo je náš živel

Plynový kondenzační kotel Vydání 07/2014. Projekční podklady Logamax plus GB162. Výkonový rozsah od 2,7 až 100 kw. Teplo je náš živel Plynový kondenzační kotel Vydání 07/2014 Projekční podklady Logamax plus GB162 Výkonový rozsah od 2,7 až 100 kw Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Kondenzační kotle GB162 a GB162-25 T40S........................6

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

X-kříž. Návod k instalaci a použití

X-kříž. Návod k instalaci a použití X-kříž Návod k instalaci a použití 1 Obsah Název kapitoly strana 1. Měřicí princip X-kříže 2 2. Konstrukce 2 3. Využití 2 4. Umístění 3 5. Provedení 3 6. Instalace 4 7. Kompletace systému 7 8. Převod výstupu

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Kogenerační jednotka. Kogenerační jednotky na zemní plyn. Technická data - 2010/1 1

Kogenerační jednotka. Kogenerační jednotky na zemní plyn. Technická data - 2010/1 1 Kogenerační jednotka Kogenerační jednotky na zemní plyn Technická data - 2010/1 1 2 Technická data - 2010/1 Plynové kogenerační jednotky Kogenerační jednotky Loganova Kogenerační jednotka Loganova Plyn

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Návod na přestavbu na jiný druh plynu Plynový kondenzační kotel 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16,30,4 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Buderus Nástěnný plynový kondenzační kotel Rozsah výkonu: 2,7 až 45 kw. Logamax plus GB162. Maximální využití energie. Teplo je náš živel

Buderus Nástěnný plynový kondenzační kotel Rozsah výkonu: 2,7 až 45 kw. Logamax plus GB162. Maximální využití energie. Teplo je náš živel Buderus Nástěnný plynový kondenzační kotel Rozsah výkonu: 2,7 až 45 kw Logamax plus GB162 Maximální využití energie Teplo je náš živel Maximální využití energie, to je Buderus Vyspělá kondenzační technologie

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Nové výhody pro Vaši energetickou bilanci. Teplo je náš živel. Plynový nástěnný kondenzační kotel Výkonový rozsah: 2,9 až 24 kw. [ Vzduch ] [ Voda ]

Nové výhody pro Vaši energetickou bilanci. Teplo je náš živel. Plynový nástěnný kondenzační kotel Výkonový rozsah: 2,9 až 24 kw. [ Vzduch ] [ Voda ] [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] Plynový nástěnný kondenzační kotel Výkonový rozsah: 2,9 až 24 kw [ Buderus ] Nové výhody pro Vaši energetickou bilanci Logamax plus GB172 Teplo je náš živel [ Vzduch ] [ Voda

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Velké možnosti pro ještě větší projekty. Buderus Stacionární kotle středních a velkých výkonů 71 1850 kw. Logano plus GB312 / GB402

Velké možnosti pro ještě větší projekty. Buderus Stacionární kotle středních a velkých výkonů 71 1850 kw. Logano plus GB312 / GB402 Buderus Stacionární kotle středních a velkých výkonů 71 1850 kw Velké možnosti pro ještě větší projekty Logano plus GB312 / GB402 Logano plus SB625 / SB745 Logano GE315 / GE515 / GE615 Logano SK655 / SK755

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy 5 2010 FRABOPRESS C-STEEL tvarovky z uhlíkové oceli FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli,

Více

MONTÁŽNÍ SYSTÉMY. ERLUS Edelkeramik Montáž komínových systémů

MONTÁŽNÍ SYSTÉMY. ERLUS Edelkeramik Montáž komínových systémů MONTÁŽNÍ SYSTÉMY ERLUS Edelkeramik Montáž komínových systémů Prémiový komín LAF L Požadavky nařízení o úsporách energií mají vliv na stále těsnější provedení plášťů budov. Často tak není zajištěno zdravé

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru.

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. 0 10 20 30 Viega Advantix Vario. Na milimetr přesné zkrácení. Neomezená flexibilita. Na krátké nebo dlouhé úspěchy Viega Advantix Vario je první sprchový

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Maximální využití energie. Teplo je náš živel. Plynový kondenzační nástěnný kotel Rozsah výkonu: 2,7 až 45 kw. Logamax plus GB162. [ Vzduch ] [ Voda ]

Maximální využití energie. Teplo je náš živel. Plynový kondenzační nástěnný kotel Rozsah výkonu: 2,7 až 45 kw. Logamax plus GB162. [ Vzduch ] [ Voda ] [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] Plynový kondenzační nástěnný kotel Rozsah výkonu: 2,7 až 45 kw [ Buderus ] Maximální využití energie Teplo je náš živel [ Vzduch ] [ Voda ] Maximální využití energie To je Buderus

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci?

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Nejdříve vyvrtat, pak šroubovat. Toto pořadí se vyskytuje velmi často. Abychom byli vybaveni pro tyto pracovní operace, sestavila společnost Wera

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Honeywell NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES

Honeywell NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES X-Series Obchodní prezentace NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES Vážený zákazníku! Prosím, přečtěte si tento přehled o naší nové řadě hlásičů CO! věří, že otravě oxidem uhelnatým (CO) se lze vyhnout především tím,

Více

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH Ceník/Cenník 2015/2016 Komínové ventilátory, regulace a příslušenství Platnost od 1.8.2015 Ceny bez DPH EBC20 EXHAUSTO Alarm OK Reset Zajistěte si správný komínový tah Exodraft má vedoucí postavení na

Více

Technický list Chameleon, VHM-E

Technický list Chameleon, VHM-E Obsah Teorie... - 2-1.1 Stanovení optimálního výkonu tepelného čerpadla... - 2-1.2 Rozdělení tepelných čerpadel TC MACH... - 2-1.2.1 Typové řady... - 3-1.2.2 Hmotnost tepelných čerpadel... - 4-1.2.3 Hmotnost

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 CZ verze 1.3 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY

CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY Přednášející: Ing. Martin Coufalík Produkt technik Specialista na komínové systémy 25.10.2013 Ing. Martin Coufalík 1 KOMÍN V NULOVÉM DOMĚ: či MÍT? či NEMÍT? 25.10.2013 Ing.

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA

MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA 1. PŘEDSTAVENÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA Plastový spalinový systém Almeva je moderní řešení přetlakového odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů. Základním materiálem tohoto systému je speciální

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Mechanické otvírání se spirálovým kabelem

Mechanické otvírání se spirálovým kabelem Technický list: Mechanické otvírání se spirálovým kabelem Mihulka František - 607 561 562 Kostelecký Rudolf - 728 720 314 Slouží k mechanickému ovládání všech typů oken pomocí kličky. Převod z kličky k

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Hard top, Utility Top Plus Nízká verze, s předním posuvným oknem, zatmavenými bočními vyklápěcími okny a zatmaveným zadním oknem. Zadní dveře se stylovým

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 13_zakreslování okenních otvorů Téma: Zakreslování okenních

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Plynové kondenzační kotle 75 do 1500 kw s externím

Plynové kondenzační kotle 75 do 1500 kw s externím Podklady pro projekt ktování Plynové kondenzační kotle 75 do 1500 kw s externím výměníkem tepla 111 % (H i ) 4,5 % 2,0 % 0,5 % η = 104 % K = 104 % Vydáno 1/99 (A4.03.2.2) Obsah 1 Kondenzační systémy Buderus...................................................

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOGAS 200 F. Nízkoteplotní plynový kotel. 11 až 60 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOGAS 200 F. Nízkoteplotní plynový kotel. 11 až 60 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOGAS 200 F Nízkoteplotní plynový kotel 11 až 60 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 4 VITOGAS 200 F Typ GS2 Nízkoteplotní plynový kotel

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX 1-23 24-50 51-74 Kotvení rámu Montáž úchytů Příprava okenního otvoru Vyrovnání rámu str. 2-7 Zajištění vodotěsnosti rámu Spodní

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více