KOUŘENÍ A LIDSKÁ REPRODUKCE PROGRAMING UNIVERZITA 3. VĚKU, DOKTORSKÉ STUDIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOUŘENÍ A LIDSKÁ REPRODUKCE PROGRAMING UNIVERZITA 3. VĚKU, DOKTORSKÉ STUDIUM"

Transkript

1 KOUŘENÍ A LIDSKÁ REPRODUKCE PROGRAMING UNIVERZITA 3. VĚKU, DOKTORSKÉ STUDIUM

2 PORUCHY REPRODUKCE JSOU NEJČASNĚJŠÍ MANIFESTACÍ ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KOUŘENÍ, OVLIVŇUJÍ REPRODUKČNÍ FUNKCE MUŽŮ I ŽEN OVLIVŇUJÍ VÝVOJ A ZDRAVÍ PLODU I DÍTĚTE

3 PŘÍČINY: HYPOXIE OXIDATIVNÍ STRES PŘÍMÉ ÚČINKY NĚKTERÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK: TOXICKÉ, MUTAGENNÍ, KARCINOGENNÍ

4 PORUCHY U MUŽŮ IMPOTENCE PORUCHY SPERMIOGENEZE

5 PORUCHY U ŽEN NEPRAVIDELNÁ A BOLESTIVÁ MENSTRUACE ČASNĚJŠÍ MENOPAUZA (O 5 AŽ 8 LET) MÉNĚ DOZRÁVAJÍCÍCH OOCYTŮ ČASTĚJŠÍ NEPLODNOST HORŠÍ VÝSLEDKY LÉČBY IVF

6 ŠKODÍ TAKÉ PRENATÁLNÍ EXPOZICE? SYNOVÉ KUŘAČEK ČASTĚJI: - MENŠÍ VARLATA - MENŠÍ POČET SPERMIÍ - MENŠÍ HUSTOTU SPERMIÍ PODOBNÉ VÝSLEDKY I U EXPERIMENTÁLNÍCH ZVÍŘAT

7 ČASNÉ POŠKOZENÍ ZÁRODEČNÝCH BUNĚK NALEZENO U PLODŮ V 1. TRIMESTRU (legální interupce u zdravých žen) DIFERENCIACE GONÁD SNÍŽENÍ POČTU v průměru o 55 %, V ZÁVISLOSTI NA INTENZITĚ KOUŘENÍ

8 PRENATÁLNÍ EXPOZICE ŠKODÍ I DCERÁM KUŘAČEK: ČASTĚJŠÍ DŘÍVĚJŠÍ NÁSTUP MENARCHE => RIZIKOVÝ FAKTOR RAKOVINY DĚLOHY

9 PROČ NEKOUŘIT V TĚHOTENSTVÍ ZDRAVÍ MATKY PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ VÝVOJ PLODU ZDRAVÍ DÍTĚTE ZDRAVÍ V DOSPĚLOSTI

10 V TĚHOTENSTVÍ JE ŽENA ZVÝŠENĚ OHROŽENA NEMOCEMI SRDCE A CÉV KOUŘENÍ JE VÝZNAMNÝM RIZIKOVÝM FAKTOREM KVN => POTENCUJE RIZIKOVÝ VLIV TĚHOTENSTVÍ

11 ZDRAVÍ MATKY KVN (OR) MOZKOVÁ MRTVICE. 1.7 INFARKT MYOKARDU PLICNÍ EMBOLIE. 2.5 VENÓZNÍ TROMBÓZA KARDIOMYOPATIE. 1.4 HYPERTENZE. 1.2

12 ZDRAVÍ MATKY INFEKCE (OR) PNEUMONIE..2.9 BRONCHITIS BAKTERIÁLNÍ INFEKCE 1.2 PYELONEFRITIS HIV/AIDS. 1.5

13 ZDRAVÍ MATKY OSTATNÍ ASTMA DIABETES 1.2 VŘEDOVÁ CHOROBA ANEMIE. 1.4 ALKOHOL/DROGY 14.1 MALNUTRICE. 2.4

14 PORUCHY TĚHOTENSTVÍ MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ..5.4 PLACENTA PREVIA..1.2 ABRUPCE PLACENTY..1.4 KRVÁCENÍ.1.3 HYPEREMESIS 1.2 PREEKLAMPSIE, EKLAMPSIE. 0.8

15 PORUCHY VÝVOJE PLODU ABRUPCE PLACENTY. 1.4 PŘEDČASNÁ RUPTURA MEMBRÁN PŘEDČASNÝ POROD/POTRAT ÚMRTÍ PLODU FETÁLNÍ TABÁKOVÝ SYNDROM 2.6

16 VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY NENÍ UNIVERZÁLNÍ DEFINICE STRUKTURÁLNÍ, FUNKČNÍ, METABOLICKÉ, CHEMICKÉ ZMĚNY TÉMĚŘ 8 MILIONŮ/ROK 4 % vs. 8 % ŽIVĚ NAROZENÝCH 3.3 mil. ZEMŘE PŘED 5.ROKEM VĚKU 3.2 mil. CELOŽIVOTNÍ POSTIŽENÍ

17 VVV 30 % NA BAZI GENETICKÉ 70 % ENVIRONMENTÁLNÍ FAKTORY, SOCIÁLNÍ STAV, KULTURNÍ TRADICE a PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VELKÉ GEOGRAFICKÉ ROZDÍLY

18 HUMÁNNÍ TERATOGENY ALKOHOL, KOUŘENÍ, NIKOTIN ORGANICKÉ SLOUČ. RTUTI THALIDOMID, LÉKY RADIACE, TĚŽKÉ KOVY, ORG. ROZP. INFEKČNÍ /CHRONICKÉ N. MATKY DEFICIT KYS. LISTOVÉ, Zn

19 KOUŘENÍ A VVV KARDIÁLNÍ RESPIRAČNÍ ROZŠTĚPY DEFORMACE KONČETIN HYPOSPADIE GASTROSCHISIS

20 ZDRAVÍ PO NAROZENÍ HORŠÍ DECHOVÉ FUKCE, VYŠŠÍ Tk KRATŠÍ DOBA KOJENÍ NARUŠENÍ IMUNITY INFEKCE, ALERGIE SYNDROM NÁHLÉHO ÚMRTÍ NÁDORY (leukemie, lymfomy, mozku) VYŠŠÍ RIZIKO ZUBNÍCH KAZŮ

21 ZMĚNY V PLICÍCH MORFOLOGICKÉ: - DILATACE BRONCHŮ - ABNORMÁLNÍ MUKOSNÍ POVRCH MALÝCH BRONCHŮ - ZVÝŠENÍ NEUROEPITELIÁLNÍCH B.

22 Pokračování: FUNKČNÍ: - SNÍŽENÍ HMOTNOSTI PLIC PLODU - REDUKCE POČTU A VELIKOSTI ALVEOLŮ - REDUKCE PARENCHYMÁLNÍ ELASTICKÉ TKÁNĚ => - REDUKCE PLICNÍ KAPACITY

23 NEUROTERATOGEN NIKOTIN PROSTUPUJE DO PLODU AKTIVUJE NIKOTINOVÉ RECEPTORY VLIV NA VÝVOJ DOPAMINERGNÍHO a SEROTOGENNÍHO SYSTÉMU

24 PORUCHY CHOVÁNÍ ADHD (deficit pozornosti, hyperaktivita) PORUCHY SOCIALIZACE PORUCHY UČENÍ ZVÝŠENÉ RIZIKO VZNIKU ZÁVISLOSTÍ KRIMINALITA

25 PORUCHY METABOLICKÉ OBEZITA ABDOMINÁLNÍ OBEZITA PORUCHY KREVNÍCH LIPIDŮ

26 HYPOTÉZA FOAD Fetal Origin of Adult Disease: NÍZKÁ PORODNÍ HMOTNOST (o g) ZVYŠUJE RIZIKO OBEZITY V DĚTSTVÍ A DOSPĚLOSTI METAANALÝZA 17 STUDIÍ ZE 7 ZEMÍ U TÉMĚŘ LIDÍ => OR 1.64

27 ABDOMINÁLNÍ OBEZITA V PUBERTĚ o 26 % až 33 % ČASTĚJI PŘETRVÁVÁ DO DOSPĚLOSTI PŘEDSTAVUJE RIZIKO: - NEMOCÍ SRDCE A CÉV, - METABOLICKÉHO SYNDROMU - INZULÍNOVÉ INTOLERANCE - ZHOUBNÝCH NÁDORŮ

28 PROGRAMING NEHOSTINNÉ PROSTŘEDÍ IN UTERO METABOLICKÁ ADAPTACE PLODU HYPOTHALAMUS (vliv na příjem stravy) ABNORMALITY V TUKOVÝCH BUŇKÁCH DYSBALANCE HORMONÁLNÍ (insulin) PŘETRVÁVÁ I PO ZLEPŠENÍ PODMÍNEK VÝŽIVY PO NAROZENÍ

29 NÍZKÁ PORODNÍ HMOTNOST MÁ RŮZNÉ PŘÍČINY VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH HLAVNĚ KOUŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ ZVYŠUJE RIZIKO HYPERCHOLESTEROLEMIE (RR 2.5), DYSLIPIDEMIE a POŠKOZENÍ CÉV

30 MALÉ DĚTI KUŘAČEK MAJÍ CELOŽIVOTNÍ PROBLÉMY S KREVNÍMI LIPIDY zatímco DĚTI NEKUŘAČEK JSOU SICE MALÉ, ALE ZDRAVÉ

31 NIKOTIN MÁ ROZHODUJÍCÍ ÚLOHU PRENATÁLNĚ STIMULUJE ACETYLCHOLINOVÉ NIKOTINOVÉ RECEPTORY (AchR) VČETNĚ TĚCH, KTERÉ REGULUJÍ PŘÍJEM A VÝDEJ ENERGIE

32 PRO-ZÁNĚTLIVÉ GENY JSOU ZVÝŠENĚ ZVÝRAZNĚNY při PRENATÁLNÍ a ČASNÉ POSTNATÁLNÍ EXPOZICI PLODU A NOVOROZENCE => REMODELOVÁNÍ ARTERIÍ v SUB- ENDOTELIÁLNÍM PROSTORU => NEMOCI CÉV (SNÍŽENÍ ELASTICITY, ATEROSKLERÓZA)

33 ZÁVĚRY: PRENATÁLNÍ EXPOZICE ZVYŠUJE RIZIKO VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD PORUCH CHOVÁNÍ KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

34 LÉČBA ZÁVISLOSTI PSYCHOLOGICKÁ MOTIVACE MEDIKAMENTÓZNÍ: - NÁHRADNÍ NIKOTINOVÁ TERAPIE - BUPROPION (Zyban, Wellbutrin) - VARENICLIN (Champix) V TĚHOTENSTVÍ A LAKTACI JSOU KONTRAINDIKOVÁNY

35 KOUŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ JE VELKÝM RIZIKEM PO CELOU DOBU TĚHOTENSTVÍ I PO PORODU TOLERANCE JE NEETICKÁ!!! TĚHOTNÉ ŽENY MAJÍ SILNOU MOTIVACI KE ZMĚNĚ ŽIVOTNÍHO STYLU MEDIKAMENTÓZNÍ PODPORA JE PROBLEMATICKÁ