Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2010 v programu EVI 8 Obec a ESPI 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2010 v programu EVI 8 Obec a ESPI 8"

Transkript

1 1 Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2010 v programu EVI 8 Obec a ESPI 8 Petr Grusman INISOFT s.r.o

2 Obsah Úvod... 3 Aktualizace programu EVI 8 a ESPI Přehled změn v programu EVI Přehled změn v programu ESPI Po aktualizaci programu EVI Evidence odpadů z ročních hlášení Export dat EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 2

3 Úvod Vážení uživatelé programů EVI 8 a ESPI 8, rádi bychom vám touto cestou poskytli několik rad, které by vám měly pomoci při jednotném zpracování dat z ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2010, popisů zařízení, skládek, skladů a vydaných rozhodnutí v programu ESPI 8. Začátkem roku 2011 od nás obdržíte aktualizace programů EVI 8 a ESPI 8 a databáze R.E.S. Registr ekonomických subjektů 12/2010. Aktuální verze programu EVI je a programu ESPI je Přehled nejdůležitějších změn najdete v příslušné kapitole tohoto dokumentu. Pro všechny původce i oprávněné osoby jsme upravili Interaktivní formuláře pro jednoduché vytvoření a odeslání ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady (příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb., v platném znění), s autovraky (příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb.) a s elektroodpady (příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb.) a dále pro vyplnění popisu zařízení (příloha 22 vyhlášky 383/2001 Sb.) popisu skládky (příloha 23 vyhlášky 383/2001 Sb.), popisu skladu (příloha 24 vyhlášky 383/2001 Sb.) a dopravce odpadu (příloha 27/2001 Sb.). Zpracovaná hlášení na internetu lze vytisknout (pouze původci), uložit do souboru ve formě elektronického hlášení (oprávněné osoby musí hlásit pouze elektronicky) a to v aktuálním Datovém přenosovém standardu MŽP verze MZP_ODPADY_2010_B. Nově lze vytvořená hlášení elektronicky podepsat a online odeslat do systému ISPOP. Aktuální verzi nového datového standardu MŽP pro přenos dat naleznete na internetové stránce Importní modul programu EVI 8 ve verzi již tento formát plně podporuje. Roční hlášení o vámi vydaných rozhodnutích (příloha 25 vyhlášky 383/2001 Sb. zpracovává se v programu ESPI 8) se stejně jako v minulých letech bude exportovat z programu EVI 8 společně s evidencí odpadů. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 3

4 Aktualizace programu EVI 8 a ESPI 8 Pokud jste ještě neprovedli aktualizaci programu EVI 8 na verzi a ESPI 8 na verzi , prosíme vás, abyste tak učinili co nejdříve. Upozornění: Nové verze již nepodporují FireBird verzi 2.0. Pokud ještě tuto verzi FireBirdu používáte, prosíme Vás, abyste ji přeinstalovali na novější verzi 2.1 nebo 2.5. Nástroj pro reinstalaci FireBirdu je součástí aktualizačního balíčku EVI8 resp. ESPI8. Před aktualizací musíte zarchivovat data za rok Archivace za rok 2009: Po archivaci proveďte optimalizaci hlavní i archivní databáze. Po uzavření archivace proveďte přepočet záznamů (nabídne se automaticky).!!! Návod na provedení aktualizace jsme přiložili k aktualizačnímu CD!!! EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 4

5 Přehled změn v programu EVI Přidáno Opraveno Odebráno Změněno EVI pro DBini (vydáno ) Export dat: nový datový standard pro ohlašování za evidenční rok Verze MZP_ODPADY_2010_B_S - možnost výběru typu exportu firma / obec Import dat v datovém standardu pro ohlašování za evidenční rok Verze MZP_ODPADY_2010_B_S Export dat: možnost podepsání XML hlášení elektronickým podpisem pro potřeby zasláni do ISPOP Export dat: označení hlášení jako doplněné (opravné) pro potřeby zasláni do ISPOP Export dat: odesláni hlášeni do ISPOP přes webovou službu ČSÚ: formulář pro hlášení za rok 2010 POH: možnost tvorby POH z dat za rok 2010 Kontrola MŽP: chybné meziroční převody Subjekty: kontroly meziprovozních vztahů - detailní seznamy odpadů s možností editace přímo v okně kontroly Subjekty: kontrola zaniklých evidentů a partnerů v evidenci odpadů. Od RES 12/2010 kontroluje dle data zániku a data na dávce odpadu Subjekty: kontrola přepravovaných odpadů a evidence odpadů Subjekty: funkce hlídání termínů s vazbou na subjekt Přeprava: indikace, zda všechny odpady z daného přepravního listu byly převedeny do odpadů Autovraky: žádost o proplacení podpory SFŽP Odpady: na Kartě odpadů je automaticky zapnuta volba Zobrazovat nevyrovnanou ABC bilanci Export dat: hromadný export za označené subjekty (do samostatných souborů) je aktivní s modulem hromadné operace (dříve jen v EVI Komplet) Podpora databázového serveru FIREBIRD verze 2.0 Tisková sestava základního popisu odpadu: zrušen odkaz na 11 zákona o odpadech Import dat v datovém standardu pro ohlašovaní za evidenční rok Verze MZP_ODPADY_2009_A_S EVI PRO DBINI (vydáno ) Podpora databázového serveru Firebird 2.5 Karta odpadů: ve firemních verzích při zaregistrovaném modulu autovraky byl přidán sloupec z vraku. Odpady: tisk popisu odpadu - do adresy dodavatele a původce vždy dosadit sídlo firmy - možnost nastavení v parametrech programu EVI Obec: Kontrola MŽP hlásí nevyplněný popis zařízení i v případě kódů nakládání B00, BN30, B6 a BN16 Import dat: špatná detekce formátu INISOFTmini verze 1 a 2 Nápověda: chybné volání nápovědy z modulu náhradní díly Kontroly: podobné subjekty vyhodnocují nevyplněná pole ulice a obec jako podobná Zákonné výkazy: nešel tisk hlášení v případě výskytu více jak 99 evidencí v databázi Kontrola MŽP: kontrola na chybné meziprovozní vztahy se nyní neprovádí ve verzích EVI provoz a EVI mini EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 5

6 Kontrola MŽP: protokol o kontrole MŽP se zobrazuje až na stisknutí tlačítka POH: nové hodnoty HDP za rok 2008 EVI PRO DBINI (vydáno ) Subjekty: možnost globálního nastavení hodnoty v poli znak označující subjekt jako neplatný záznam (nastavuje se v parametrech programu, znak je společný s programem EVI8, nastavení může provést pouze uživatel ADMIN) Odpady: generování partnerské evidence - nová možnost vymazání pouze takových původních záznamů v partnerské evidenci, které byly v minulosti automaticky vygenerovány (nemažou se dávky, které byly v partnerské evidenci zadány ručně) Odpady: funkce pro synchronizaci továrních značek v evidenci odpadů podle číselníku továrních značek v MA ISOH (funkce Odpady\Možnosti\Opravit značky autovraků v evidenci odpadů) Přeprava: indikátor informující o tom, zda byl přepravovaný odpad překopírován do průběžné evidence odpadů (žlutá kostička = ne, zelená kostička = ano) Přeprava: funkce na označení přepravních listů, u kterých existuje odpad nepřevedený do průběžné evidence odpadů Autovraky: v tisku průběžné evidence přidán údaj IČPS Funkce pro on-line podporu (vzdálenou pomoc) Parametry: možnost propojení s programem INIupdate pro zjišťování nových verzí programu (více na Parametry: možnost vypnutí kontroly meziprovozních vztahů v Centrální kontrole MŽP Import dat: kontrola na povolené kódy odpadů a nakládání (provádí se podle nastavených parametrů programu) Import dat: načítání údajů (vyplnil, , tel., poznámka) z XML obálky do parametrů subjektu, pokud nejsou tyto údaje u přihrávané firmy s evidencí odpadů vyplněny Import dat: Karta odpadů: na kartě se zobrazuje sumární množství + a množství - Export dat: možnost exportu ročního hlášení za více firem do samostatných souborů (za označené subjekty) V demoverzním režimu lze přepnout na speciální databázi s DEMO daty Subjekty: funkce pro převod zůstatků do nového roku (opraveny drobné chyby týkající se převodu elektroodpadů a autovraků na skladě do nového roku) Odpady: Centrální kontrola MŽP: funkce pro zjišťování meziprovozních vztahů (zjišťují se také chybějící záznamy, nejen rozdíly) Odpady: Centrální kontrola MŽP: kontrola na vyplněnou hodnotu sušiny v případě produkce odpadu (hodnota 0 se nepovažuje za platný záznam) Odpady: tisk statistických nákladů Přeprava: Funkce na aktualizaci vlastních záznamů pro ADR přepravu Registrace - nově se zapisuje do databáze DBINI Aktualizace číselníku ZÚJ (základní územní jednotky) Aktualizace číselníku UIR-ADR (číselník ulic) Aktualizace číselníku PSČ (poštovní směrovací čísla) Aktualizace číselníku ZEMĚ (číselník s kódy států podle ČSN ISO ) Aktualizace číselníku KATASTR (číselník s kódy katastrálních území) Aktualizace číselníku BANKA (kódy a názvy bank v ČR) Úprava názvů v číselníku CZ-NACE (klasifikace ekonomických činností) EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 6

7 Přehled změn v programu ESPI Přidáno Opraveno Odebráno Změněno ESPI pro DBini (vydáno ) možnost elektronického podepsání pdf dokumentu Podpora databázového serveru FIREBIRD verze 2.0 ESPI pro DBINI (vydáno ) Subjekty: možnost globálního nastavení hodnoty v poli znak označující subjekt jako neplatný záznam (nastavuje se v parametrech programu, znak je společný s programem EVI8, nastavení může provést pouze uživatel ADMIN) Funkce pro on-line podporu (vzdálenou pomoc) Kontroly: nová šablona pro vytváření dokumentů (protokolů, zápisů apod.) Parametry: možnost propojení s programem INIupdate pro zjišťování nových verzí programu (více na Import a export spisů (ořezávání poznámek, vyřešení problémů, které nastávaly v některých případech při exportu dat na MŽP) Kontroly: možnost třídění v seznamu kontrol stejně jako v ostatních editorech Registrace nově se zapisuje do databáze DBINI Aktualizace číselníku ZÚJ (základní územní jednotky) Aktualizace číselníku UIR-ADR (číselník ulic) Aktualizace číselníku PSČ (poštovní směrovací čísla) Aktualizace číselníku ZEMĚ (číselník s kódy států podle ČSN ISO ) Aktualizace číselníku KATASTR (číselník s kódy katastrálních území) Aktualizace číselníku BANKA (kódy a názvy bank v ČR) Úprava názvů v číselníku CZ-NACE (klasifikace ekonomických činností) EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 7

8 Po aktualizaci programu EVI 8 1) Vymazání nevyužitých subjektů Po provedení archivace za rok 2009 doporučujeme provést vymazání nevyužitých subjektů mimo vaše správní území. To provedete tak, že v adresáři subjektů použijete funkci Vyhledání nevyužitých subjektů z horní lištové nabídky Kontroly. V okně s přehledem nevyužitých subjektů stiskněte ikonu nebo klávesy Shift+Del. Na dotaz Přejete si smazat všechny nevyužité subjekty odpovězte Ano, přičemž nechte zatrženou volbu Nemazat nevyužité subjekty ve vlastním správním území. 2) Oprava sídel subjektů dle databáze R.E.S. 12/2010 Dále doporučujeme provést opravu sídel subjektů podle nové databáze R.E.S. Jedná se především o změnu názvů, adres a vymazání subjektů s neexistujícím IČ. Tato oprava je důležitá i vzhledem k synchronizaci firem při importu dat za rok Doporučený postup: a) V adresáři subjektů spusťte funkci Kontrola podle R.E.S. Po provedení kontroly se automaticky otevře okno se seznamem sídel subjektů, které nejsou v souladu s databází RES 12/2010. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 8

9 Seznam doporučujeme setřídit podle sloupce Problém. Existují čtyři typy chyb. Chybný název a CZ-NACE lze opravit pomocí klávesy F4 (ikona ) = Změnit záznam podle RES. V případě chybné ZÚJ doporučujeme ve spodní části okna porovnat u příslušného subjektu adresu na levé a pravé straně. Pokud je adresa shodná, můžete použít stejnou funkci jako v předchozím případě (F4), pokud je rozdílná, potom stiskněte Shift+F4 (ikona ) = Změnit záznam ručně detail. Otevře se formulář, ve kterém doporučujeme stisknout klávesu F8 nebo tlačítko Změna sídla na provoz. Při změně sídla na provoz se automaticky jako sídlo dosadí do adresáře subjektů záznam z databáze R.E.S. a původní adresa sídla se uloží jako provozovna. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 9

10 U subjektů s problémem IČ neexistuje doporučujeme nejprve kurzorem vybraný subjekt smazat klávesou delete (ikona ). Pokud subjekt smazat nelze, má podřízené záznamy. V tom případě IČ subjektu opravte podle databáze R.E.S. a to po stisknutí Shift+F4 (ikona ) = Změnit záznam ručně detail. Na pravé straně vyplňte údaje, které znáte (automaticky se vyplňuje dle levé strany) a podle kterých se bude subjekt vyhledávat v databázi R.E.S. a stiskněte tlačítko Dosazení z R.E.S. Pokud se zobrazí informace Subjekt nebyl v databázi R.E.S. nalezen, opravte údaje na pravé straně a akci opakujte. Další možností je hledání subjektu na internetových stránkách nebo Po nalezení správného IČ opravte tento údaj na levé i pravé straně a stiskněte tlačítko Dosazení z R.E.S. V případě, že adresa na levé a pravé straně bude shodná, stiskněte klávesu F2 a tlačítko OK. V opačném případě proveďte změnu sídla na provoz. Pozn.: Subjekt s neexistujícím IČ, který má podřízené záznamy (odpady atd.), můžete v adresáři subjektů také sloučit pomocí funkce Sloučení subjektů (F8) s jiným subjektem, který má IČ správně vyplněno. Většinou se tato funkce použije, pokud v adresáři existuje subjekt 2x. Jednou se správným IČ a podruhé s chybným IČ. Může nastat situace, kdy vámi zadané IČ subjektu je správně, ale neexistuje v databázi R.E.S. 12/2010. V tom případě stiskněte v seznamu problémových subjektů ikonu. Zobrazí se okno, do kterého zapište informaci, že příslušné IČ existuje a podle jakého registru jste IČ ověřili. Tato informace se následně odesílá při exportu dat na MŽP. V seznamu se namísto problému IČ neexistuje zobrazí text Verifikováno. 3) Nastavení období Před zahájením evidence odpadů za rok 2010 nastavte v programu období od do a to pomocí formuláře, který otevřete kliknutím na období ve spodní liště programu. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 10

11 EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 11

12 Evidence odpadů z ročních hlášení Odpady lze do programu EVI 8 zapisovat ručně a to z ročních hlášení odevzdaných v listinné podobě, nebo importovat a to z ročních hlášení odevzdaných v elektronické podobě v přenosovém formátu dat o odpadech. Postup při ručním vkládání ročního hlášení o odpadech 1) Podle listu č. 1 ročního hlášení vyhledejte v adresáři subjektů příslušného ohlašovatele. List č. 1 je rozdělen na 2 části. Na levé straně je sídlo a na pravé straně je adresa provozovny. Pokud je sídlo a provozovna na stejné adrese, potom stačí, aby v adresáři subjektů existoval ohlašovatel pouze jednou a to jako sídlo. Pokud je adresa rozdílná, musí být v adresáři zadáno sídlo i provozovna. V případě, že ohlašovatel v adresáři není, lze ho vložit pomocí klávesy Insert. Po zadání názvu stiskněte tlačítko R.E.S. Automaticky se doplní všechny údaje o sídle z databáze R.E.S. Subjekt uložte stisknutím tlačítka OK. Provozovnu jednoduše založíte zkopírováním sídla a to pomocí funkce Kopie subjektu (klávesa F2). Při kopii se automaticky dosadí první volné číslo provozu. Vyplňte adresu provozovny a stiskněte tlačítko OK. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 12

13 Pokud se jedná o hlášení firmy, která na území ORP provádí určitou činnost (např. stavebnictví), pak do adresy provozovny vyplňte do položky ulice např. text stavební činnost a ZÚJ vyplňte podle obce, ve které sídlí úřad ORP. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 13

14 2) Po zadání nebo zvolení provozovny stiskněte ikonu (parametry subjektu). Zobrazí se okno, ve kterém na levé straně vyberte Hlášení (přílohy č. 20 ), statistika a na pravé straně vyplňte údaje z listu č. 1 a č. 3 (Kal z ČOV). Údaj Zastoupení obyvatel, od kterých je komunál svážen se vyplňuje v procentech a to pouze u hlášení od obcí. Údaj Provozovna v systému sběru komunálu se vyplňuje podle toho, zda má příslušná provozovna ohlašovatele smlouvu týkající se svozu odpadu podobného komunálnímu se svozovou firmou (NE) nebo obcí (ANO). Další údaje Datum odevzdání, Číslo jednací a Pořadové číslo hlášení se vyplňovat nemusí. Tyto údaje lze využívat pro vlastní potřebu. Naopak nově je systémem vyžadován datum zaevidování pro případné řešení duplicit hlášení. V případě importu dat se tento datum automaticky vyplňuje podle aktuálního data importu. V případě ručního zadávání použijte ikonu s hodinami. Pro snadnou orientaci v hlášeních odevzdaných v listinné podobě se používá pořadové číslo hlášení, které program po stisknutí tlačítka automaticky vygeneruje a kterým můžete označit příslušné hlášení. Toho lze využít při následném vyhledávání. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 14

15 Poslední záložkou je Kal ČOV List č. 3. Zde se vyplňují hodnoty z listu č. 3 ročního hlášení přílohy 20. Tento list musí odevzdávat provozovatelé čistíren komunálních odpadních vod, kteří produkují (A00) odpad Pozn.: Pokud je vyprodukovaný kal využíván v zemědělství, musí se vyplňovat všechny hodnoty, pokud není, pak stačí vyplnit první údaj Sušina v kalu. Upozornění: Od se kaly evidují v původním množství (nepřepočítávají se na sušinu). 3) Odpady (List č. 2) se z ročního hlášení přepisují v editoru odpady. V adresáři subjektů vyberte kurzorem příslušnou provozovnu a klávesou Enter nebo stisknutím tlačítka Odpady ve svislé liště programu v sekci Evidence otevřete editor s odpady. Pro zadávání odpadů z ročního hlášení doporučujeme využít speciální formuláře. K dispozici jsou tři typy formulářů podle druhu ročního hlášení. Formulář Odpady z ročního hlášení 20 se používá pro zadávání odpadů z ročního hlášení dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. Roční hlášení od provozovatelů zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy 4 vyhlášky 352/2008 Sb. byste měli obdržet již v elektronické podobě. V případě listinného hlášení využijte formulář Odpady z ročního hlášení 4. Provozovatel zařízení ke zpracování elektroodpadů zasílá hlášení, které zpracujte pomocí formuláře Elektroodpady z ročního hlášení 8. Po zvolení příslušného formuláře potvrďte rok, za který hlášení zpracováváte. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 15

16 Stisknutím klávesy Insert zahájíte editaci odpadů. Povinné položky jsou žlutě zvýrazněny. Evidence odpadů se vede formou skladové bilance. U každého odpadu musí být zaevidován původ = množství + (kód nakládání A00, BN40 produkce, B00, BN30 převzetí, C00 počáteční stav, BN6, BN16 dovoz, XN50 inventurní rozdíl, XN60 živelné pohromy, staré ekologické zátěže, černé skládky) a následné nakládání = množství (kód XDYZ odstranění, XRYZ využití, XNYZ ostatní způsoby nakládání). Vyhláškou 351/2008 Sb. byly do tabulky kódů nakládání přidány nové kódy nakládání: BN30 Převzetí zpětně odebraných některých výrobků nebo zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle 37k nebo 38 zákona, první převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí dle 37b zákona nebo převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických osob občanů BN40 Odpad po úpravě, pokud nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu XN50 Inventurní rozdíl vyrovnání nedostatku odpadu XN53 Inventurní rozdíl vyrovnání přebytku odpadu XN60 Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. XN63 Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. Při zadávání lze využít klávesu Ctrl+F2 pro opis minulé dávky nebo F2 pro opis položky zadávané na předchozí dávce. Dále můžete využít nastavení automatického generování párových dávek v parametrech programu (Svislá lišta programu záložka ostatní tlačítko Parametry programu). Parametry lze aktivovat dle potřeby a to podle typu hlášení. Případné nastavení konzultujte s dodavatelem programu. Další funkcí pro zjednodušení zadávání partnerských subjektů EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 16

17 v evidenci odpadů je možnost předdefinování klávesových zkratek subjektů v parametrech programu. Při zadávání partnera v evidenci pak stačí stisknout klávesy Ctrl+1 až Ctrl+0 podle předdefinovaného subjektu. Po zadání ročního hlášení doporučujeme kontrolu na kartě odpadů. Odpady musí mít vyrovnanou bilanci +/- a ABC. Sloupec rozdíl nesmí vykazovat žádné hodnoty a ve sloupci ABC nesmí být písmeno X. Pokud existuje u příslušného odpadu rozdíl +/-, zjistěte, zda je hlášení přepsáno správně a pokud ano, můžete rozdíl dorovnat pomocí záznamu v evidenci s kódem nakládání XN50 (záporný rozdíl) nebo XN53 (kladný rozdíl). V případě nevyrovnané ABC bilance stiskněte klávesu F6 (ikona ) a následně tlačítko Korekce ABC. Při korekci ABC musí být bilance množství +/- vyrovnaná. Korekce A, B, C provede automaticky úpravu počátečních písmen u kódů nakládání představujících využití, odstranění, předaní apod. (množství -). Pokud je u příslušného odpadu více kódů nakládání, musíte určit posloupnost korekce. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 17

18 Upozornění: Množství se zadává vždy v tunách. V množství by tak neměl vznikat rozdíl vlivem zaokrouhlování. Často se však stává, že některé komodity (zářivky, pneu apod.) zadává ohlašovatel v kusech. Je proto nutné v těchto případech využít vaší místní znalosti ohlašovatelů. V případě pochybností množství ověřte. V případě odpadů končících dvojčíslím 99 (odpady jinak blíže neurčené) vyplňujte upřesnění. Před exportem dat na MŽP a KÚ proveďte kontrolu MŽP (funkce se spouští ze svislé lišty programu v sekci Import & Export). Tato kontrola případné nedostatky odhalí. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 18

19 Postup při importu ročního hlášení o odpadech Import dat zahájíte stisknutím tlačítka Import dat ve svislé liště programu v sekci Import & Export. Importem lze do programu načíst odpady z ročních hlášení (přílohy 20, 4, 8) a dále popisy zařízení a dopravců (přílohy 22, 23, 24 a 27). Standardní název souboru obsahujícího roční hlášení nebo popis zařízení v elektronickém formátu Přenosového datového standardu MŽP je F_ODPHLAS_S.XML. Tento soubor si lze představit jako elektronickou obálku obsahující odesilatele (ohlašovatele), příjemce (příslušný úřad), typ resp. kód hlášení a informace o osobě, která hlášení vyplnila. Uvnitř obálky je zkomprimovaný soubor, který obsahuje data z příslušného hlášení. Pozn.: Toto řešení umožňuje přenášet data prostřednictvím Datových schránek, nebo pomocí Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP (více na a) Pomocí tlačítka Procházet zadejte cestu k souboru s elektronickým hlášením (viz bod b) a dále stiskněte tlačítko Pokračovat. b) Zadání cesty k souboru s elektronickým hlášením: EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 19

20 Pokud chcete načíst soubor s jiným názvem než F_ODPHLAS_S, pak v kolonce Soubory typu nastavte Standard MŽP libovolný název souboru. Formáty INISOFT mini a INISOFT EVI8 používejte pouze v případě, jedná-li se o hlášení vaší průběžné evidence (za město apod.). c) Program EVI 8 již neumožňuje import ročních hlášení ve starších formátech dat (MŽP I, MŽP II, MZP_ODPADY_2008_A, MZP_ODPADY_2009_A). d) Po nastavení cesty k souboru program automaticky načte informace z elektronické obálky datum vytvoření hlášení, verze Datového standardu MŽP, jméno a kontakt na osobu, která hlášení vyplnila, údaj o kontrole podle databáze RES (verze této databáze, pokud je údaj mzp_res prázdný, pak nebyla kontrola provedena), kód ORP. e) Stisknutím tlačítka Ohlašovatel zobrazíte informace o ohlašovateli resp. ohlašované provozovně a typu hlášení. V přihrávaném souboru může být pouze jedno roční hlášení nebo popis zařízení firmy (jednoho IČ) příslušné k vašemu správnímu území. To program automaticky kontroluje podle ZÚJ provozovny ohlašovatele. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 20

21 Kód MŽP zde může nabývat těchto hodnot: F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. F_ODP_ZAR Zařízení na využívání a odstraňování odpadů dle přílohy 22 vyhlášky 383/2001 Sb. F_ODP_SKD Skládky odpadů dle přílohy 23 vyhlášky 383/2001 Sb. ODP Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory) dle přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. F_ODP_DO Dopravce odpadů dle přílohy 27 vyhlášky 383/2001 Sb. F_ODP_PROD_EL Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 8 vyhlášky 352/2005 Sb. F_ODP_PROD_AV Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 4 vyhlášky 352/2008 Sb. f) V případě, že program zjistí nějaké chyby v obálce (chybný formát, nevyplněné údaje o osobě, která hlášení vyplnila, ohlašovatel z jiného ORP apod.), pak nedovolí v importu pokračovat a vypíše seznam chyb. nebo g) Elektronické hlášení se nejprve nahraje do tzv. pracovní databáze, ve které máte možnost prostřednictvím jednotlivých tlačítek data překontrolovat, opravit a synchronizovat přihrávané subjekty s vlastní databází. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 21

22 1) Všechny přihrávané subjekty a jejich odpady: Zde překontrolujte, zda ohlašovatel (subjekt s počtem odpadů) je z vašeho správního obvodu, zda odpady jsou s datem a na kartě odpadů ověřte, zda mají odpady vyrovnanou bilanci +/-. V tomto editoru lze používat základní editační funkce (změna subjektu, sloučení subjektů, změna sídla na provoz, změna množství odpadu). 2) Kontrola a oprava podle databáze R.E.S.: Pomocí tohoto tlačítka porovnejte přihrávané subjekty podle databáze R.E.S. Postup při opravě subjektů je uveden v kapitole Oprava sídel podle databáze R.E.S. 3) Podobné subjekty v pracovní a hlavní databázi: Jelikož přihrávané provozovny subjektů mohou být očíslovány v kódu provozu jinak než ve vaší databázi, použijte tuto funkci pro synchronizaci subjektů. Na levé straně jsou zobrazeny přihrávané subjekty a na pravé straně jsou subjekty z vaší databáze. Ve spodní části je zobrazen detail kurzorem vybraného subjektu. Porovnejte adresy, popř. na pravé straně vyhledejte odpovídající adresu k levé straně (pokud ve vaší databázi existuje k příslušnému subjektu více provozoven). V případě, že naleznete shodu, pak opravte kód provozu pomocí šipek na svislé prostřední liště. Zpravidla se používá šipka zprava doleva, kterou opravíte přihrávaný subjekt podle vaší databáze. 4) Podobná zařízení v pracovní a hlavní databázi: Tímto tlačítkem ověříte, zda elektronické hlášení obsahuje popis zařízení podle přílohy 22, 23 a 24. Editor je rozdělen na dvě části. Na levé straně se zobrazuje přihrávaný popis zařízení, na pravé straně případně popis, který již ve vaší databázi existuje. V editoru můžete změnit provozovnu, ke které se popis přihraje, dále můžete přihrávaný popis smazat, anebo zrušit popis ve vaší databázi. Tím zamezíte případné duplicitě popisů zařízení ve vaší databázi. Upozornění: K jedné provozovně lze importovat/zaevidovat pouze jeden popis zařízení. Částečný popis skládky (příloha 20, list č. 4 EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 22

23 vyhlášky 383/2001 Sb.) musíte spárovat s již existujícím popisem skládky (aktualizuje se volná kapacita skládky a finanční rezerva). Párování se provádí pomocí ikony na prostřední svislé liště editoru. 5) Kontrola dle standardu MŽP: Tato funkce provede kontrolu přihrávaných odpadů a v případě, že nalezne chybu, zobrazí ji v poznámkovém bloku. h) Po kontrole a případné opravě hlášení můžete pokračovat (tlačítko Pokračovat). Zahájíte tak import z pracovní databáze do hlavní (vaší databáze). Při této operaci můžete rozhodnout, zda přihrávané subjekty mají přepsat shodné subjekty ve vaší databázi a dále zda se bude kontrolovat duplicita odpadů, což znamená, že program bude zjišťovat, zda ve vaší databázi existují v daném roce u příslušného ohlašovatele odpady. Pokud ano, pak je implicitně nepřihraje. Implicitní nastavení je pro většinu případů importů nastaveno optimálně, a proto doporučujeme nastavení měnit pouze po konzultaci s dodavatelem programu. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 23

24 Export dat Před exportem dat doporučujeme provést minimálně dvě hlavní kontroly. Jedná se o kontrolu subjektů dle databáze R.E.S. a Kontrolu MŽP. Postup kontroly podle databáze R.E.S. je uveden v kapitole Oprava sídel subjektů dle databáze R.E.S. 12/2010. Kontrola MŽP se spouští ze svislé lišty programu pomocí tlačítka Kontrola MŽP umístěného v sekci Import & Export. Před kontrolou doporučujeme vymazat všechny nevyužité subjekty. Nevyužité subjekty nemají v databázi podřízené záznamy a proto je lze vymazat. V evidenci zůstaly z hlášení předchozích let. Spuštění funkce pro zjištění nevyužitých subjektů se před kontrolou MŽP nabízí automaticky. Nevyužité subjekty lze smazat jednotlivě (Delete) nebo hromadně pomocí ikony. Při kontrole MŽP automaticky dochází k označení subjektů (žlutě zvýrazněný záznam v adresáři subjektů), u kterých je nalezena chyba. Pomocí filtru lze zobrazit pouze subjekty s chybou. Před kontrolou však musí dojít k odznačení všech subjektů, které jsou označeny. Dále musíte nastavit/potvrdit období, ve kterém kontrola MŽP proběhne. Automaticky se zobrazí formulář pro nastavení období. Zde stiskněte tlačítko Nastavit rok 2010 a OK. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 24

25 Pokud jste již kontrolu MŽP prováděli, pak se zobrazí dotaz, zda si přejete smazat předchozí soubor s kontrolou. Odpovězte Ano. Po provedení kontroly se automaticky otevře poznámkový blok s výsledkem kontroly. Kontrola obsahuje kromě hlavičky 2 části. Seznam chyb a seznam doporučení. Před exportem doporučujeme data opravit tak, aby nevykazovaly žádné chyby. V seznamu doporučení vás pouze informujeme o odpadech s množstvím přesahujícím určité limity (t) stanovené na CENII (provozovatelem Informačního systému odpadového hospodářství ISOH). Zde doporučujeme kontrolu, zda se nejedná o překlep a dále pokud existuje provoz s popisem zařízení bez vyplněného ročního hlášení nebo schválených odpadů. Tyto doporučení však nebrání provedení exportu dat. Seznam chyb, jejich význam a případně postup opravy je uveden na našich internetových stránkách. Před exportem doporučujeme překontrolovat v parametrech programu (svislá lišta programu, sekce ostatní, tlačítko Parametry), zda máte správně vyplněnou ovou adresu na krajský úřad. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 25

26 Exportem dat z programu EVI 8 se přenáší i údaje zadané v programu ESPI 8. Je důležité, abyste za rok 2010 měli v programu ESPI 8 zaevidovány všechny souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady a k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů (do 100 t). Překontrolujte, zda máte u všech spisů uveden datum vyřízení a právní moci. U účastníků řízení by měl být vyplněn údaj Provozuje, který identifikuje, pro kterou provozovnu byl souhlas vydán. U každého spisu musí být vyplněno ustanovení a odpady, které jste povolili. Export dat zahájíte stisknutím tlačítka Export dat na svislé liště programu v sekci Import & Export. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 26

27 Do exportního souboru se automaticky vkládá výsledný protokol kontroly MŽP a kontroly dle databáze R.E.S. Exportem se přenáší pouze subjekty s podřízenými záznamy. Nevyužité subjekty se neexportují. Implicitně se přenáší všechny zadané odpady z ročních hlášení a popisy zařízení. Pokud potřebujete exportovat pouze část dat, musíte zatrhnout parametr Filtrovat a nastavit filtr subjektů (v případě exportu na MŽP doporučujeme nastavit filtr pouze po předchozí dohodě). Pomocí tlačítka Procházet nastavte cestu ke složce, do které se výsledný exportní soubor vytvoří. Název souboru se nabízí automaticky. EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 27

28 Po stisknutí tlačítka Pokračovat se zobrazí XML obálka, do které dopište vaše jméno, tel. a . Případně můžete do hlášení uvést poznámku (max. 120 znaků). Po stisknutí tlačítka Pokračovat zahájíte export dat. Po dokončení exportu se zobrazí okno s tlačítkem Odeslat em, pomocí kterého lze vytvořit novou poštovní zprávu. Ve zprávě je automaticky přiložen vygenerovaný exportní soubor s názvem ODPHLAS_U_XXXX.XML, kde XXXX je kód vaší ORP (pouze v případě, že používáte poštovní program MS Outlook nebo Outlook Express). Pokud tlačítko Odeslat em nefunguje, pak stiskněte tlačítko Seznam mailových adres, opište si všechny zobrazené ové adresy, na které musíte exportní soubor ODPHLAS_U_XXXX.XML zaslat. Jedná se o krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí, CENII a ČSÚ. V u požádejte o zaslání informace o úspěšném převzetí dat. Exportní soubor odešlete nejpozději do EVI 8 Obec a ESPI 8 evidence odpadů a správní řízení v roce 2010 Stránka 28

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Evidence odpadů k 15.únoru

Evidence odpadů k 15.únoru Evidence odpadů k 15.únoru Cílem tohoto dokumentu je popsat základní postupy, které je vhodné provést v programu EVI8 s koncem evidenčního roku. Je zde popsáno uzavření průběžné evidence, vytvoření ročního

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2015 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

INISOFT s.r.o. Ruprechtická 440/33, Liberec 1, 460 01 tel.: 485 102 698, fax: 485 124 944 e-mail: inisoft@inisoft.cz http://www.inisoft.

INISOFT s.r.o. Ruprechtická 440/33, Liberec 1, 460 01 tel.: 485 102 698, fax: 485 124 944 e-mail: inisoft@inisoft.cz http://www.inisoft. INISOFT s.r.o. Ruprechtická 440/33, Liberec 1, 460 01 tel.: 485 102 698, fax: 485 124 944 e-mail: inisoft@inisoft.cz http://www.inisoft.cz EVIDENCE ODPADŮ Uživatelská a systémová příručka programu EVI

Více

Doporučené pokyny a postup při exportu dat z programu EVI8 na MŽP, KÚ, CENII a ČSÚ

Doporučené pokyny a postup při exportu dat z programu EVI8 na MŽP, KÚ, CENII a ČSÚ v Liberci dne 22. března 2010 Doporučené pokyny a postup při exportu dat z programu EVI8 na MŽP, KÚ, CENII a ČSÚ Datum: : 22. března 2010 Zapsal: Petr Grusman (technický ředitel) Obsah: Aktualizace programu

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

KATALOG POŽADAVKŮ PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KATALOG POŽADAVKŮ PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KATALOG POŽADAVKŮ Stránka 1 z 221 OBSAH 1. ODBORNÁ OBLAST EIA/SEA... 9 1.1. 5057 : EIA/SEA - založení záměru... 49 1.2. 5059 : EIA/SEA - editace záměru... 51 1.3. 5060

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. pro ohlašování v roce 2013. verze 1.0

ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. pro ohlašování v roce 2013. verze 1.0 ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE pro ohlašování v roce 2013 verze 1.0 1 Obsah 1 Seznam zkratek...5 2 Přehled změn manuálu...5 3 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...6 3.1 Technické požadavky...

Více

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Kontrola MŽP. U každé kontroly je uveden její jednoznačný identifikátor (označený zkratkou ID), který je v tomto dokumentu použit v nadpisu kontroly.

Kontrola MŽP. U každé kontroly je uveden její jednoznačný identifikátor (označený zkratkou ID), který je v tomto dokumentu použit v nadpisu kontroly. Téma: Výsledky kontroly dle standardu MŽP Program: EVI 8 Kontrola MŽP Vypracoval: Lukáš Grill (oddělení technické podpory) Revize: 31.12.2014 Cílem tohoto dokumentu je popsat možné chyby, které se mohou

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem Pozvánka Výzva k účasti, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, vypisuje podle 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., - o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH ESPI9 - export zařízení do MA ISOH Téma: Přenos evidence zařízení a navázaných spisů z ESPI9 do systému MA ISOH Program: ESPI9 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 7.3.2012

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Dne 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která mimo jiné zavedla režim přenesení daňové povinnosti (PDP). Ten je nutné uplatňovat

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 20.12.2011 Jméno souboru: IZR-drůbež-201211.doc

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ Autor: Aquasoft, spol. s r. o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 5.12.2014 Jméno souboru: IZR-PFHLAS_142205

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 22.4.2015 Jméno souboru: IZR-SRKON-200415

Více

Novinky verze SPIRIT 2015

Novinky verze SPIRIT 2015 Novinky verze SPIRIT 2015 Ostění pro okna a dveře (ZAK) Ve SPIRITu můžete použít každý ZAK komponent přímo z Prohlížeče komponentů způsobem drag and drop, kromě ostění oken a dveří. Ve SPIRITu 2015 máte

Více

Grantové řízení Oranžové hřiště

Grantové řízení Oranžové hřiště Grantové řízení Oranžové hřiště Jak podat žádost? Jak vyplnit formulář? Jak získat informace o stavu zpracování žádosti? 1/12 Jak podat Žádost o nadační příspěvek Podat žádost lze výhradně vyplněním a

Více

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací MANUÁL k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací Úvodní slovo Vážení uživatelé, mám tu čest vám představit

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Kontrola MŽP. U každé kontroly je uveden její jednoznačný identifikátor (označený zkratkou ID), který je v tomto dokumentu použit v nadpisu kontroly.

Kontrola MŽP. U každé kontroly je uveden její jednoznačný identifikátor (označený zkratkou ID), který je v tomto dokumentu použit v nadpisu kontroly. Téma: Výsledky kontroly dle standardu MŽP Program: EVI 8 Kontrola MŽP Vypracoval: Lukáš Grill (oddělení technické podpory) Revize: 31.12.2014 Cílem tohoto dokumentu je popsat možné chyby, které se mohou

Více

č. 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008

č. 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 č. 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru

Více

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.)

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Doporučené kroky pro založení nového účetního roku 2010 v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Legislativní

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Dokumentace pro externí uživatele Evidence záruk původu Doplnění údajů o výrobně pomocí formuláře POZE 1 Evidence záruk původu Formulář obsahuje položky, které jsou nutné, aby výrobce ke zdroji

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 02. 07. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 únor 2016 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Obecné informace k systému

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

UPGRADE 2016. » Návod na instalaci a upgrade nové verze DUEL 12» Nezbytné kroky po převodu dat OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY

UPGRADE 2016. » Návod na instalaci a upgrade nové verze DUEL 12» Nezbytné kroky po převodu dat OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE 2 VYDÁNÍ LEDEN 2016 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Subjekty Modul Hromadné operace strana 1 EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Téma: Popis modulu Hromadné operace v programu EVI 8 Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Vojtek (oddělení technické podpory) OBSAH

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY výzva II - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY výzva II - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY výzva II - prodloužení

Více

Návod k administraci e-learningové platformy

Návod k administraci e-learningové platformy LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Přenos inovací Návod k administraci e-learningové platformy Pracovní balíček č. 3, aktiva č. 3.3.2 Odpovědný partner: NVF Datum: 30/05/2015 Verze: Konečná

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Změnové řízení... 3 1.1. Odstěhování uživatele... 3 1.2. Nastěhování uživatele... 3 1.2.1. Nastavení parametrů pro nastěhování uživatele... 3 1.3. Založení předpisu... 3 1.4.

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_BAT

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_BAT Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_BAT Ohlašovací povinnost: Roční zpráva zpětného odběru baterií a akumulátorů Formulář: F_ ODPRZ_BAT Dle příslušné legislativy: Příloha

Více

Stanislav Hejna 18. března 2010, Praha

Stanislav Hejna 18. března 2010, Praha Stanislav Hejna 18. března 2010, Praha 1. Zadání studie 2. Východiska projektu 3. Cíle projektu 4. Modely řešení 5. Katalog odpadů vs. ADR 6. Silné, slabé stránky řešení 7. Legislativní změny 8. Možnosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015-1 - I. Popis funkcí Modul Import dat do Pohody je určený uživatelům ES Pohoda a podporuje všechny její verze, tedy MDB, SQL i E1. Zpracovává

Více

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 3. 9. 2012

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 3. 9. 2012 Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 3. 9. 2012 Obsah 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1. Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2. Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3. Další

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů Obsah Přihlášení do aplikace Pracovní plocha Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Uživatel Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III Praha květen 2010 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 22. 04. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 18. 05. 2015 v 14:05

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 18. 05. 2015 v 14:05 Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proebiz.com dne 26. 05. 2015 v 14:00. V případě vašeho

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III II. prodloužení Praha říjen 2013 Dokument je výhradním

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 05. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 05. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 05. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0

Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0 Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0 Z tohoto dokumentu se dozvíte, jak nastavit správně systém POHODA a e-shop, aby korektně fungovaly přenosy mezi oběma systémy. Propojení

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Program celoživotního učení 2007-2013 Leonardo da Vinci POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU MOBILITY 2011

Program celoživotního učení 2007-2013 Leonardo da Vinci POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU MOBILITY 2011 Program celoživotního učení 2007-2013 Leonardo da Vinci POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU MOBILITY 2011 Úvod Tyto pokyny byly vypracovány jako doplňující informace pro příjemce grantů Projektů

Více

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena pouze

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více