Zreformujte svoji penzi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zreformujte svoji penzi"

Transkript

1 Klientské centrum Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/ Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedeno na Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Veškeré informace v tomto materiálu mají pouze informativní povahu. Představují názory skupiny Pioneer Investments v době, kdy byl materiál vypracován, a mohou být i bez předchozího upozornění kdykoli měněny. Obsah tohoto materiálu neslouží jako návod k investování ani nepředstavuje investiční doporučení a žádná z entit skupiny Pioneer Investments nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které mohou vzniknout použitím uvedených informací. Tento dokument je vlastnictvím společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Zreformujte svoji penzi Rentier Invest jako alternativní pilíř k důchodové reformě

2 Fakta jsou neúprosná Mýty o zajištění na důchod Počet ekonomicky aktivních obyvatel České republiky trvale klesá, zatímco počet penzistů naopak stále roste. Pokud tomu tak bude i nadále, bude průměrný důchod vyplácený státem nižší a nižší. Dosavadní stav je dlouhodobě neudržitelný a je v zájmu každého z nás hledat alternativy doplnění svého důchodového rozpočtu tak, abychom si mohli zachovat slušnou životní úroveň. Od 1. ledna 2013 byla spuštěna dlouho očekávaná penzijní reforma. Je skutečnou odpovědí pro budoucí české penzisty, anebo jen řeší problém státu? Zkusme si to trochu rozebrat MÝTUS: Nemusím si odkládat žádné peníze na stáří. Stát se o mě postará. PRAVDA: Nepostará... Stát na důchody nebude mít peníze. Počet pracujících totiž dlouhodobě klesá. Zatímco v roce 2011 bylo z celkového počtu obyvatel ČR 46,6 % zaměstnaných, v roce 2050 to bude jen 37,8 % 1. Poroste tedy počet penzistů a průměrný důchod z přerozdělených peněz v rámci průběžného systému bude stále menší. Odklon od pečovatelského státu je bolestný proces, na jehož konci vám pomohou jen vaše vlastní peníze. MÝTUS: Do penze mám ještě daleko, takže to teď nemusím řešit. PRAVDA: Člověk by se měl chovat zodpovědně v každém věku. O co déle budete začátek spoření odkládat, o to více si budete muset před odchodem do důchodu ze svého příjmu dávat stranou. Chcete si stáří užívat, nebo jen přežívat...? MÝTUS: Nejlepší je jistota, nemá smysl jakkoli riskovat. PRAVDA: Peníze na spořicím účtu jsou jistotou v krátkodobém horizontu (1 5 let). Životní úroveň ve stáří vám ale rozhodně nezvýší. Vaše peníze se budou postupem času znehodnocovat, protože úrok s nejvyšší pravděpodobností nepřekoná inflaci. Na první pohled rizikovější investice, jako jsou např. akcie, se stávají bezpečnějšími, pokud do nich investujete pravidelně a dostatečně dlouhou dobu. Potenciál zhodnocení je samozřejmě daleko vyšší než u běžných bankovních produktů. Jediné jistoty jsou daně, smrt a inflace. váš věk 3 = počet % z vašeho příjmu, které byste měli spořit na důchod Příklad: Pokud je vám 30 let, měli byste odkládat 10 % příjmu k vytvoření dostatečné rezervy na důchod. Pokud je vám 50 let, měli byste odkládat 17 %. Čím dříve začnete, tím méně to bolí. 1) Zdroj: Český statistický úřad, Model předpokládaného vývoje trhu práce v České Republice do roku Pioneer Investments Rentier Invest Pioneer Investments Rentier Invest 2

3 Seznamte se s penzijní reformou Od 1. ledna 2013 začala platit penzijní reforma, která změnila stávající systém důchodů. Je postavena na třech základních pilířích. I. PILÍŘ Tento pilíř všichni známe a nic se na něm nemění. Všichni povinně odvádíme do státní kasy 28 % svojí hrubé mzdy, které stát následně přerozdělí na základě principu sociální solidarity. Tento pilíř je výhodný zejména pro obyvatele s nízkými příjmy, kterým nabízí relativně nejvyšší benefit v podobě atraktivního poměru příjmů z produktivního věku a důchodů v penzi. Největším rizikem je pravděpodobně neustálé zvyšování věku odchodu do důchodu a očekávané snižování státem garantované penze. II. PILÍŘ Tento pilíř je nepovinný a má charakter dobrovolného celoživotního spoření. Vyplatí se spíše mladým mužům s předpokladem vyšších pravidelných příjmů 2. V čem spočívá? Do prvního pilíře jsme doposud všichni standardně odváděli 28 % z hrubé mzdy. Nyní je možné si 3 % z těchto 28 % vzít a uložit na soukromý účet u jednoho ze speciálně vytvořených penzijních fondů. Má to ale háček... Abyste si 3 % odložili na svůj účet u penzijní společnosti, je nutné k tomu přidat ještě další 2 % z vaší hrubé mzdy. Celkem tedy budete odvádět 25 % z hrubé mzdy do prvního pilíře a 5 % do penzijního fondu v rámci druhého pilíře. Jimi si v budoucnu budete moci přilepšit k důchodu. VAROVÁNÍ: Peníze z II. pilíře nikdy nemůžete předčasně vybrat. I kdybyste je potřebovali sebevíc. VAROVÁNÍ: Z II. pilíře nemůžete nikdy vystoupit. Po celou dobu, kdy budete vydělávat peníze, musíte odvádět zmíněných 5 % z hrubé mzdy. I když změníte práci a místo Kč měsíčně budete vydělávat třeba jen Kč. VAROVÁNÍ: Existuje reálné politické riziko, že po volbách v roce 2014 dojde k zásadním změnám nebo přímo ke zrušení II. pilíře důchodové reformy. Co bude s vašimi penězi potom? 2) Zdroj: Kalkulačky Ministerstva práce a sociálních věcí k důchodovému pojištění (http://www.mpsv.cz/cs/2435) 3 Pioneer Investments Rentier Invest Pioneer Investments Rentier Invest 4

4 III. PILÍŘ Třetím pilířem reformy je de facto původní penzijní připojištění, které se s počátkem roku 2013, spolu se startem penzijní reformy, změnilo na doplňkové penzijní spoření. Záleží však na tom, jestli jste do III. pilíře vstoupili před koncem listopadu 2012, nebo až po 1. lednu V prvním případě došlo ke změně původních penzijních fondů na tzv. transformované fondy, u nichž byly zachovány původní podmínky penzijního připojištění, tj. minimálně nulové zhodnocení prostředků fondu (vaše investice tedy nikdy nebude ztrátová 3 ) a zároveň možnost využít výsluhové penze to znamená, že si po 15 letech budete moci vybrat polovinu naspořených peněz. Pokud jste si III. pilíř sjednali po 1. lednu 2013, stali jste se automaticky účastníkem tzv. účastnického fondu. Oproti transformovaným fondům nelze využít výsluhové penze a již není garantováno kladné zhodnocení. Na druhou stranu si můžete zvolit investiční strategii, díky čemuž můžete získat výrazně více peněz než u fondů s garantovaným nenulovým výnosem. VAROVÁNÍ: Jistota minimálně nulového zhodnocení zní dobře, ale takové zhodnocení bude nízké. Správci garantovaných produktů totiž minimalizují riziko ztráty, proto investují převážně do nejbezpečnějších a zpravidla i nízkovýnosných aktiv. Když započítáme vliv inflace, tak z vás bohatý penzista asi nebude... 3) Poznámka: Nezohledňuje inflaci. 5 Pioneer Investments Rentier Invest Pioneer Investments Rentier Invest 6

5 JAKOU STRATEGII VE II. a III. PILÍŘI ZVOLIT? Každá z penzijních společností musí ze zákona nabízet více typů fondů s různými investičními strategiemi od fondu státních dluhopisů (nižší výnos, nižší riziko) až po dynamický fond (vyšší výnos, vyšší riziko). VAROVÁNÍ: Z dlouhodobého hlediska nejsou státní dluhopisy nejlepším řešením. Čím delší čas do důchodu, tím dynamičtější (a případně i výnosnější) strategii byste měli zvolit. Nebojte se investovat do akcií. Z dlouhodobého hlediska se to vyplatí. VAROVÁNÍ: II. ani III. pilíř neřeší problém vašeho zajištění v důchodovém věku. Celková naspořená částka totiž nemusí být dostatečná pro pokrytí všech vašich budoucích potřeb. Společně s dalšími spořicími a investičními nástroji ale může být dobrým doplňkem pro zajištění vašeho důstojného stáří. DŮCHOD A SMRT ANEB MUSÍME TAM VŠICHNI Ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na starobní důchod, nemáte nárok na jednorázovou výplatu svých peněz (na rozdíl od podílových fondů). Ve II. pilíři si musíte koupit u vybrané pojišťovny pojistku, ze které vám bude vyplácen důchod. Tzv. pojištění důchodu si budete muset vybrat v jedné z následujících forem: A. Doživotní starobní důchod POZOR: V případě vašeho úmrtí peníze zůstávají pojišťovně a nikdo je nedědí. B. Doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let ve stejné výši POZOR: Výplata po vašem úmrtí pokračuje 3 roky, a to osobě, kterou určíte. Zbytek peněz opět nikdo nezdědí. C. Starobní důchod na 20 let POZOR: Výplata končí po 20 letech od jejího započetí. Nesmíte tedy žít déle, protože po 20 letech už na důchod z II. pilíře nemáte nárok. Pokud zemřete dříve, stávají se nevyčerpané prostředky předmětem dědictví. 7 Pioneer Investments Rentier Invest Pioneer Investments Rentier Invest 8

6 Jak z toho ven? Ze složitosti důchodové reformy a rizik s ní spojených vede překvapivě jednoduchá cesta. Spořit a investovat více, než po vás jednotlivé pilíře penzijního systému vyžadují. Na trhu se nabízejí atraktivní a prověřená řešení. Zvažte investici do akcií. Jelikož většinou půjde o pravidelnou investici na desítky let, tak i standardně rizikovější nástroje (jako např. akcie) jsou v tomto ohledu vhodnou volbou. Naopak ukládat peníze na spořicí účty není v tomto případě ideální. Zhodnocení uložených prostředků bude příliš nízké na to, aby vůbec překonalo inflaci. Rentier Invest: řešení pro vaši penzi Jednou z rozumných možností, jak si zajistit solidní životní standard i v důchodovém věku, je tzv. program životního cyklu. Jedná se o program pravidelného investování s postupným snižováním rizika ke konci období vašeho spoření. Vstoupit do programu životního cyklu můžete kdykoli, v jakémkoli věku. Žádná omezení zde neplatí. Typickým příkladem programu životního cyklu je Rentier Invest. Nabízí sedm modelových portfolií (tzv. linií) s různým poměrem akciových a dluhopisových instrumentů v závislosti na době, po kterou chcete investovat. Jednotlivé linie jsou složeny z rizikovějších i méně rizikových fondů. Najdete zde jak fondy akciové, tak i fondy dluhopisové, smíšené a fondy peněžního trhu. Strategie programu je nastavena tak, aby se vaše investice na začátku investičního období mohla co nejvíce zhodnotit. Naopak s blížícím se koncem investičního období se zvyšuje podíl méně rizikových instrumentů, což znamená, že v okamžiku, kdy vaše prostředky potřebujete, je vaše investice chráněna před kolísáním trhu. Výhodou programu Rentier Invest je diverzifikace, tedy rozložení mezi akcie, dluhopisy a fondy peněžního trhu. Navíc se o portfolia nemusíte nijak starat, jejich řízení je zajištěno zkušenými profesionály. Pravidelným investováním do programu Rentier Invest pak můžete snížit riziko spojené s kolísáním především akciových trhů. 9 Pioneer Investments Rentier Invest Pioneer Investments Rentier Invest 10

7 Výhody programu Rentier Invest Peníze můžete kdykoliv vybrat, nemusíte čekat až do důchodu. Prostředky můžete vybrat jednorázově, to II. pilíř ani po dosažení důchodového věku neumožňuje. Investování je možné kdykoliv přerušit nebo zastavit, to u II. pilíře opět není možné, účastník z něj nemá právo vystoupit a musí do něj stále odvádět % ze své hrubé mzdy. Rentier Invest má výrazně propracovanější investiční strategie sedmi linií. Ty se průběžně automaticky a bez poplatku mění, tak jak se blíží konec investičního období (v tomto případě tedy váš odchod do důchodu). Samozřejmostí u Rentier Investu je standardní možnost dědění investovaných prostředků. Ve II. pilíři je tato možnost značně omezená. V případě výplaty doživotní penze dokonce dědění investovaných prostředků není možné vůbec. A konečně... Rentier Invest žádná vláda nezruší. O Pioneer Investments Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již od roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 26 zemích a pracuje pro ni více než zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurence schopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 158 miliard EUR (k ). V České republice poskytuje služby od roku Pioneer Investments Rentier Invest Pioneer Investments Rentier Invest 12

8 Pioneer Fund třetí nejstarší fond na světě Evropská dluhová krize Zhodnocení od vzniku fondu:* %, 11,64 % p. a. * Výkonnost od do Válka v zálivu 11. září 2001 Krach na burze Válka v Iráku Hypoteční krize Pád Berlínské zdi USD 1. energetická krize 2. energetická krize Válka Iráku s Íránem Krach na burze Pioneer Fund USD USD Atentát na Kennedyho Kubánská raketová krize Berlínská zeď Povstání v Maďarsku Eskalace války ve Vietnamu USD USD Měnová reforma v Německu Povstání v Berlíně USD USD Začátek globální ekonomické krize Začátek 2. světové války Konec 2. světové války USD USD USD 1/3/ /2012 Pioneer Fund S&P 500 americké firemní dluhopisy 10leté americké státní dluhopisy americký peněžní trh inflace Tato tabulka je pouze ilustrační. Pioneer Fund je investiční společností registrovanou ve Spojených státech amerických, která nenabízí své služby mimo USA. Ačkoli akciové investice nabízejí vyšší míru návratnosti, mohou být více nestálé (volatilnější) a rizikovější než investice s pevným výnosem. Podnikové dluhopisy nabízejí splatnou nominální hodnotu a neměnnou úrokovou míru, pokud jsou drženy do splatnosti. Na rozdíl od podnikových dluhopisů jsou vládní dluhopisy a státní pokladniční poukázky investičního stupně zárukou včasného placení úroků a jistiny. Zdroj: Data k fondu Pioneer Fund byla připravena pomocí aplikace Morningstar Advisor Workstation. Veškeré ostatní údaje pocházejí z aplikace Zephyr Style Advisor. Všechny uvedené indexy nejsou aktivně řízeny a do indexu není možné investovat přímo. Graf byl připraven skupinou Pioneer Investments a je hypotetický, slouží pouze pro ilustraci. Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu). Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu. Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů České rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR ; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku. 13 Pioneer Investments Rentier Invest Pioneer Investments Rentier Invest 14