D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D"

Transkript

1 DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPprojektu DPDPDP Podpora DPDPDPpřírodovědného DPDPDPDPDPDPa D technického PDPDPDPDPDPDPDP vzdělávání na středních školách vd Jihomoravském kraji DPD D D D D D D D D D D D D D D D P P P P P P P P P P P P P P P P PDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE

2

3 Příručka dobré praxe projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operační program: Registrační číslo projektu: Maximální výše dotace: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) CZ.1.07/1.1.00/ ,33 Kč Období realizace: od do Partneři projektu: 30 středních škol Jihomoravského kraje

4 Obsah 1. Úvod Stručné shrnutí realizace projektu Přehled partnerských středních škol Vyhodnocení realizace klíčových aktivit... 8 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení... 8 KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách... 8 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení KA 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ke způsobu využití výstupů projektů OP VK ve výuce KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol KA 6 Vytváření sítí spolupracujících středních škol KA 7 Spolupráce středních a vysokých škol KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů KA 9 Tvorba elektronických učebnic se získáním doložky MŠMT KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ KA 13 Realizace pravidelných volnočasových aktivit žáků ZŠ KA 14 Příprava a realizace programů vzájemného učení KA 15 Spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání KA 17 Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak KA 18 Vytvoření společné odborné platformy na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Jihomoravském kraji Stránka 2

5 C) Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky KA 19 Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL včetně tvorby podpůrných vzdělávacích materiálů pro žáky KA 20 Tvorba cizojazyčných slovníků na podporu výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ KA 21 Zapojení rodilého mluvčího/odborníka z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ Zhodnocení zájmu partnerů o podporované aktivity Zhodnocení naplňování monitorovacích indikátorů Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Dostupnost výstupů na krajské úrovni Zhodnocení realizace projektových aktivit pro regionální školství Stránka 3

6 1. Úvod Publikace, která se Vám právě dostává do rukou, vznikla jako jeden z výstupů projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/ ), jehož příjemcem je Jihomoravský kraj. Příručka dobré praxe shromažďuje informace z realizace projektu získané z evaluačních zpráv jednotlivých partnerů, kterými byly střední školy Jihomoravského kraje, popřípadě informace z dalších zdrojů (například zpráv partnerů projektu). S využitím těchto informací příručka podává jak obraz o realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu, tak se věnuje vyhodnocení jejich realizace a sleduje tzv. příklady dobré praxe tedy postupy, nápady či inovace, které jsou hodné následování a mohou se stát inspirací pro realizaci v rámci dalších projektů či aktivit středních škol. Vedle kvalitativního vyhodnocení je součástí hodnocení realizace jednotlivých klíčových aktivit také hodnocení kvantitativní, vycházející z dotazníkových šetření, která v rámci realizace prováděl jak příjemce, tak jednotliví partneři a jejichž respondenty byli účastníci daných aktivit tedy učitelé SŠ a ZŠ a žáci těchto škol. Hodnocení realizace každé klíčové aktivity je doplněno o tzv. příběhy z realizace či fotodokumentaci pořízenou příjemcem a partnery při realizaci aktivit. Tyto materiály poskytují reálný náhled na realizaci aktivit v prostředí jednotlivých středních škol či odborných pracovišť a také v rámci exkurzí konaných v průběhu realizace projektu. Závěrečná část této příručky pak hodnotí zájem partnerů o aktivity podporované v rámci projektu, stejně jako naplňování monitorovacích indikátorů projektu. Přidává také zhodnocení přínosů realizace tohoto projektu pro školství v Jihomoravském kraji. Stránka 4 Stránka 4 z 79

7 2. Stručné shrnutí realizace projektu Jihomoravský kraj získal v roce 2013 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) dotaci na realizaci individuálního projektu s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Jedná se o projekt, jehož základním cílem bylo zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti přírodovědných a technických předmětů na středních a základních školách. Do projektu bylo zapojeno celkem 30 středních škol z Jihomoravského kraje (v roli partnerů s finančním příspěvkem), na které bylo dále navázáno více než 130 základních škol z Jihomoravského kraje. Cílem projektu byla materiální a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Jihomoravském kraji. Z projektu bylo hrazeno např. technické vybavení škol a s ním související stavební úpravy, zapojení odborníků z praxe do výuky, spolupráce se základními školami, tvorba elektronických učebnic, vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora volnočasových aktivit, tvorba elektronických slovníků, zavádění metody CLIL do výuky či podpora spolupráce středních a vysokých škol. Projekt byl rozdělen do 21 klíčových aktivit. Jednotliví partneři projektu realizovali vybrané klíčové aktivity dle schváleného projektového záměru. Díky pořízenému modernímu vybavení odborných učeben se mohou žáci středních a základních škol více podílet na experimentálních měřeních a dalších praktických činnostech v rámci povinné výuky i volnočasových aktivit školy. Učitelé středních a základních škol byli postupně proškoleni v obsluze nově pořízených přístrojů a zařízení. Projekt umožnil zařadit do výuky žáků SŠ i ZŠ návštěvy technických památek a interaktivních expozic, v rámci spolupráce s vysokými školami navštěvovali žáci odborné přednášky a využívali pro výuku laboratoře na VŠ. Probíhala systematická spolupráce se základními školami. V rámci projektu vznikly elektronické učebnice na podporu přírodovědných a technických předmětů na středních školách, které doposud v nabídce vzdělávacích materiálů chyběly. Elektronické učebnice umožňují žákům lépe se připravovat na výuku a snadněji pochopit probírané učivo. S ohledem na hospodárnost a účelné využití finančních prostředků nebyla cílem projektu tvorba nových metodických materiálů, ale maximální využívání stávajících, již vytvořených materiálů z dříve realizovaných projektů OP VK zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání. Součástí projektu bylo také vzájemné sdílení a předávání příkladů dobré praxe, které bylo hlavní náplní pravidelných krajských setkání. Tato setkání byla určena metodikům, vedoucím předmětových komisí a pedagogickým pracovníkům středních a základních škol Jihomoravského kraje, kteří jsou aktivní v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání a neváhali se zapojit do připravovaných diskuzí z této oblasti. Stránka 5 z 79 Stránka 5

8 V rámci schváleného projektu musí každý příjemce podpory vždy naplnit určité ukazatele tzv. monitorovací indikátory. Jihomoravský kraj se zavázal naplnit následující: Monitorovací indikátory: Cílové hodnoty: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání 772 Počet podpořených osob poskytovatelů služeb 462 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 86 Cílové hodnoty všech monitorovacích indikátorů byly ke konci projektu nejen splněny, ale ve většině případů i naplněny nad rámec cílových hodnot. Ke značnému překročení cílové hodnoty došlo především u podpořených žáků, což bylo způsobeno velkým zájmem o realizované činnosti a také tím, že se v průběhu realizace projektu rozšířily některé aktivity a dodatečně se do projektu zapojily další základní školy. Činnosti realizované v rámci projektu byly ze strany žáků i pedagogických pracovníků základních i středních škol hodnoceny vesměs velmi pozitivně. Za všechny uvádíme úryvek z dopisu studenta gymnázia, který Jihomoravský kraj jako příjemce podpory v průběhu realizace projektu obdržel: jsem studentem maturitního ročníku Gymnázia Břeclav a v první řadě bych chtěl ocenit všechny změny na naší škole, které vznikly za finanční podpory Evropské unie. Svým zaměřením se přikláním k matematice, biologii a chemii, proto musím poděkovat za nové vybavení biologické laboratoře, nové měřicí přístroje Vernier a především jako chemik za kapalinový chromatograf. Veškeré toto vybavení bylo pořízeno z finančních prostředků projektu CZ.1.07/1.1.00/ Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Také se díky tomuto projektu se svými chemicky zaměřenými spolužáky můžeme zdarma účastnit chemického kroužku, kde právě s kapalinovým chromatografem aktivně pracujeme. V červnu 2014 mně a mým spolužákům projektový manažer pro naši školu Mgr. Čestmír Krejčí nabídl stáž na VUT v Brně. Jednalo se o Letní školu Experimentální týden, který se konal na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ve dnech srpna Celá tato akce byla hrazena z finančních prostředků zmiňovaného projektu. Všichni účastníci byli nadmíru spokojeni s úrovní výuky, s vybavením laboratoří, s připraveným programem i se stravou a ubytováním.. Stránka 6 Stránka 6 z 79

9 3. 3. Přehled partnerských středních škol škol Partner 1 Střední škola a a Základní škola škola Střední Střední škola průmyslová škola průmyslová a umělecká a umělecká Partner Partner Tišnov Hodonín, Hodonín, Brandlova Brandlova Partner 2 Střední škola dopravy, obchodu Odborné Odborné učiliště učiliště a Praktická a Praktická škola škola Partner Partner a služeb Moravský Krumlov Brno, Brno, Lomená Lomená Střední odborná škola škola a Střední a Střední Střední Střední škola polytechnická škola polytechnická Brno, Brno, Partner Partner 3 odborné odborné učiliště učiliště Znojmo, Znojmo, Partner Partner Jílová 36g Dvořákova 19 Jílová 36g Dvořákova 19 Střední odborná škola a Střední Gymnázium J. G. Mendela a jeho Střední odborná škola a Střední Gymnázium J. G. Mendela a jeho Partner 4 odborné učiliště André Citroëna Partner 20 zařízení a Základní umělecká škola, Partner 4 odborné učiliště André Citroëna Partner 20 zařízení a Základní umělecká škola, Boskovice, nám. 9. května 2a školská právnická osoba Boskovice, nám. 9. května 2a Střední školská průmyslová právnická škola osoba Střední škola stavebních řemesel Partner 5 Střední průmyslová škola Střední škola stavebních řemesel Partner 21 elektrotechnická a informačních Brno-Bosonohy Partner 5 Partner 21 technologií elektrotechnická Brno a informačních Brno-Bosonohy Střední technologií odborná škola Brno a Střední Partner 6 Střední škola grafická Brno Partner 22 odborné Střední učiliště odborná Hustopeče, škola a Střední Partner 6 Střední škola grafická Brno Partner 22 Masarykovo odborné nám. učiliště 1 Hustopeče, Střední škola technická a Partner 7 Partner 23 Gymnázium Masarykovo Brno-Řečkovice nám. 1 ekonomická Střední škola Brno, technická Olomoucká a 61 Partner 7 Partner 23 I. Německé Gymnázium zemské Brno-Řečkovice gymnasium, Střední ekonomická škola informatiky, Brno, Olomoucká 61 Partner 8 Partner 24 základní škola a mateřská škola, poštovnictví a finančnictví Brno I. Německé zemské gymnasium, Střední škola informatiky, o.p.s. Partner 8 Partner 24 základní škola a mateřská škola, poštovnictví a finančnictví Brno Střední průmyslová škola Edvarda Integrovaná střední škola, Partner 9 Partner 25 Beneše o.p.s. a Obchodní akademie Sokolnice 496 Střední průmyslová škola Edvarda Integrovaná střední škola, Břeclav Partner 9 Střední škola strojírenská Partner 25 Gymnázium Beneše a a Jazyková Obchodní škola akademie Sokolnice 496 Partner 10 a elektrotechnická Brno, Trnkova Partner 26 s právem Břeclav státní jazykové zkoušky 113 Střední škola strojírenská Břeclav, Gymnázium sady 28. října a Jazyková 1 škola Partner 10 a elektrotechnická Brno, Trnkova Partner 26 Gymnázium, s právem Střední státní odborná jazykové škola zkoušky Střední škola technická Partner Partner 27 a Střední Břeclav, odborné sady učiliště 28. října Mikulov, a gastronomická Blansko 1 Komenského Gymnázium, 7 Střední odborná škola Střední škola technická Purkyňovo gymnázium Strážnice, Partner Gymnázium Brno, Křenová 36 Partner Partner a Střední odborné učiliště Mikulov, a gastronomická Blansko Masarykova 379 Komenského 7 Střední průmyslová škola Střední průmyslová škola Jedovnice, Partner 14 Partner 29 Purkyňovo gymnázium Strážnice, Partner 13 chemická Gymnázium Brno, Brno, Vranovská Křenová Partner 28 Na Větřáku 463 Masarykova 379 Gymnázium Brno, třída Kapitána Gymnázium Boskovice, Palackého Partner 15 Střední průmyslová škola Partner 30 Střední průmyslová škola Jedovnice, Partner 14 Jaroše 14 Partner 29 náměstí 1 Střední chemická průmyslová Brno, Vranovská škola a Vyšší 65 Na Větřáku 463 Partner 16 odborná Gymnázium škola Brno, technická třída Brno, Kapitána Partner 31 Gymnázium Gymnázium Blansko Boskovice, Palackého Partner 15 Partner 30 Sokolská Jaroše 141 náměstí 1 Partner 16 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Partner 31 Gymnázium Stránka Blansko 7 z 79 Stránka 7 z 79 Stránka 7

10 4. Vyhodnocení realizace klíčových aktivit V následujících podkapitolách bude postupně zhodnocena realizace všech 21 klíčových aktivit projektu, a to jak ve formě kvalitativního hodnocení, tak ve formě hodnocení kvantitativního, zpracovaného na základě vyhodnocení dat získaných z dotazníkových šetření realizovaných příjemcem a jednotlivými partnery. Respondenty těchto šetření byli žáci a učitelé. A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách Podrobný popis realizace klíčové aktivity podle projektového záměru Pro naplňování cílů vzdělávání stanovených v ŠVP oborů, které se na jednotlivých partnerských školách vyučují, bylo nezbytné zvýšit podíl experimentálních činností a praktických činností žáků ve výuce technických/přírodovědných předmětů. V době přípravy projektu nebyl ŠVP daných oborů v tomto ohledu zcela naplňován vzhledem k tomu, že partnerské školy neměly k dispozici potřebné zařízení a vybavení, aby tuto výuku mohly realizovat. Partneři tak v průběhu realizace projektu vybavovali své odborné učebny, laboratoře a dílny investičním majetkem potřebným pro výuku v rámci technického a přírodovědného vzdělávání. Výběr dodavatele vybavení probíhal formou výběrových řízení, se kterými partnerům pomáhala společnost Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., která byla Jihomoravským krajem jakožto příjemcem dotace vybrána na základě výběrového řízení ke kontrole všech veřejných zakázek malého rozsahu, realizovaných jednotlivými partnery v rámci projektu. V průběhu realizace projektu tato advokátní kancelář před samotným vyhlášením výběrového řízení kontrolovala a připomínkovala všem partnerům projektu připravené výzvy a související dokumenty k vyhlášení výběrového řízení tak, aby byly v souladu s Příručkou pro příjemce. Zákonné zakázky kontrolovala právnička oddělení evropských dotací, která po ukončení smlouvy s advokátní kanceláří kontrolovala i veřejné zakázky malého rozsahu. Pořízeny v rámci této KA byly např. CNC stroje, 3D tiskárny, 3D skenery, diagnostická technika, digestoře do laboratoří, různé měřicí systémy, průmyslový robot, univerzální frézka, univerzální soustruh a další. Vybavení učeben sloužilo pro povinnou výuku a volnočasové aktivity žáků partnerských středních škol a povinnou výuku a volnočasové aktivity zapojených základních škol. Stránka 8 Stránka 8 z 79

11 Přehled partnerů realizujících danou klíčovou aktivitu Tuto klíčovou aktivitu ve svých projektech realizovali následující partneři: P2, P3, P4, P5, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P24, P25, P26, P27, P30, P31. Vyhodnocení dotazníkového šetření klíčové aktivity Poznámka: Níže uvedené grafy byly zpracovány na základě dat z dotazníkových šetření, provedených 24 partnery. Dotazníkové šetření zjišťovalo u učitelů četnost používání nově pořízeného vybavení a to, kdo je ve výuce využíval. Na základě vyjádření dotázaných lze říci, že pořízené vybavení mělo charakter zásadních pomůcek pro výuku, neboť ve výuce bylo v drtivé většině případů používáno téměř vždy. V převážné většině času používali nové vybavení žáci, poměrně často však bylo využíváno i ze strany pedagogů. Zhodnocení realizace klíčové aktivity a zkušenosti partnerů s realizací Díky realizaci této klíčové aktivity, kterou do svých projektů zahrnuli téměř všichni partneři, získaly jednotlivé střední školy možnost vybavení odborných učeben a laboratoří moderní technikou a zařízením, které umožní i do budoucna kvalitní profesní přípravu a realizaci povinné výuky i volnočasových aktivit žáků. Díky pořízení moderních a velmi vyspělých technologií používaných zaměstnavateli v reálné praxi přispěla takto klíčová aktivita ke zvýšení konkurenceschopnosti a plynulému zapojení absolventů školy na trhu práce, a v neposlední řadě také zvýšila atraktivnost technických či přírodovědných oborů, pro něž bylo nové vybavení pořízeno. Moderně vybavené výukové prostory a možnost práce s moderními technologiemi se totiž stále více ukazuje jako jedno z klíčových kritérií výběru nejen školy, ale i oboru studia po základní škole. Z výstupů této aktivity je na straně partnerů v naprosté většině velká spokojenost a nadšení z pořízeného vybavení, které by si škola mimo tento projekt sama mohla dovolit jen velmi obtížně. Stránka 9 z 79 Stránka 9

12 Negativní zkušeností jsou potíže s výběrovými řízeními, kdy některá z nich musela být zrušena kvůli nenalezení dodavatelů vybavení, a pořízení aktivit se tak neúměrně protahovalo a ohrožovalo realizaci dalších aktivit, pro které již bylo s tímto vybavením počítáno. Zároveň lze říci, že řada partnerů považovala výběrová řízení za administrativně velmi náročná. Fotodokumentace (příběhy z realizace) Nové vybavení kovoobráběcí dílny (Střední škola stavebních řemesel Bosonohy) Stránka 10 Stránka 10 z 79

13 Virtuální svářecí trenažér FRONIUS (Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov) Virtuální svářecí trenažér FRONIUS (Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov) Elektrotechnická učebna (Střední škola technická a gastronomická Blansko) Stránka 11 z 79 Stránka 11 z 79 Stránka 11

14 Průmyslový robot s pracovní hlavicí (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1) KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Podrobný popis realizace klíčové aktivity podle projektového záměru Vedle investičního majetku partneři v průběhu realizace projektu vybavovali své odborné učebny, laboratoře a dílny i hmotným majetkem neinvestičním a spotřebním materiálem potřebným pro výuku v rámci technického a přírodovědného vzdělávání. Pořízeny tak byly např. laboratorní pomůcky, spotřební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, ochranné pomůcky, soupravy pro měření, sady pomůcek pro terénní výuku, elektrostavebnice pro fyziku, nářadí pro práci se dřevem a kovem apod. Vybavení učeben sloužilo pro povinnou výuku a volnočasové aktivity žáků partnerských střeních škol a povinnou výuku a volnočasové aktivity zapojených základních škol. V rámci této KA byl také pořízen neinvestiční majetek pro potřeby některých zapojených základních škol. Tento majetek byl zakoupen partnerskou střední školou a základní škole předán do užívání na základě smlouvy o zápůjčce. Jednalo se např. o technické stavebnice, měřicí sady apod. pro výuku technických a přírodovědných předmětů. Stránka 12 Stránka 12 z 79

15 Přehled partnerů realizujících danou klíčovou aktivitu Tuto klíčovou aktivitu ve svých projektech realizovali následující partneři: P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8,P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31. Vyhodnocení dotazníkového šetření klíčové aktivity Poznámka: Níže uvedené grafy byly zpracovány na základě dat z dotazníkových šetření, provedených 29 partnery. Vybavení neinvestičního charakteru bylo využíváno velmi pravidelně, a jeho pořízení tedy mělo na výuku žáků přímý dopad. Jednalo se v převážné míře o vybavení, se kterým mohli pracovat sami žáci, a měli tedy možnost toto vybavení vyzkoušet přímo ve výuce. Zhodnocení realizace klíčové aktivity a zkušenosti partnerů s realizací Pořízení neinvestičního hmotného majetku ve velké míře navazovalo na předchozí klíčovou aktivitu, neboť k pořizovanému vybavení byly dokupovány pracovní pomůcky, výrobní materiál, drobné obslužné ruční nářadí apod. Tedy vybavení, bez kterého by často nebylo možné nová zařízení používat každodenně ve výuce a bez nějž by žáci neměli možnost si vyzkoušet praktickou práci s vybavením a materiály, se kterými se budou potkávat v budoucích zaměstnáních. Drobné odborné vybavení a především nástroje a nářadí představují při pořízení v množství pro každého žáka výukové skupiny velké finanční náklady, ovšem pro efektivní výuku jsou nezbytné. Partneři projektu tak realizací této aktivity vhodně doplnili svoji výbavu či ji rozšířili tak, aby pokrývala potřeby všech žáků. Současně byly některými partnery pořízeny technické stavebnice, nejrůznější sety pro pokusy či měření, z nichž některé byly následně zapůjčeny partnerským základním školám. Tímto krokem došlo k užšímu provázání středních a základních škol, které tak vhodně podněcuje zájem žáků ZŠ o studium technických či přírodovědných oborů. Aktivita byla pozitivně hodnocena jak učiteli i žáky SŠ, tak učiteli i žáky škol základních. Stránka 13 z 79 Stránka 13

16 Fotodokumentace (příběhy z realizace) Práce s pořízenými pájecími sadami (Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba) Výuka žáků ZŠ v předmětu fyzika elektrotechnika (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, Masarykovo nám. 1) Stránka 14 Stránka 14 z 79

17 Pozorování mikroskopy v hodině přírodopisu (Gymnázium Brno-Řečkovice) Pozorování mikroskopy v hodině přírodopisu (Gymnázium Brno-Řečkovice) Praktická Praktická výuka výuka žáků žáků za za použití použití pořízeného stavebního materiálu (Odborné (Odborné učiliště učiliště a Praktická a Praktická škola škola Brno, Brno, Lomená Lomená 44) 44) Stránka 15 z 79 Stránka Stránka 15 15z 79

18 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení Podrobný popis realizace klíčové aktivity podle projektového záměru Klíčová aktivita byla naplňována jednotlivými partnery, kteří v průběhu projektu realizovali školení pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení nakoupeného v rámci projektu (v případě, že to charakter zakoupeného vybavení vyžadoval). Jednalo se tak o školení pracovníků pro práci s CNC strojem, 3D tiskárnou, 3D skenerem, diagnostickou technikou, měřicími systémy apod. Tito pracovníci nově nabyté znalosti využívali při práci s pořízenou technikou v rámci povinné výuky a volnočasových aktivit žáků partnerských středních škol a povinné výuky a volnočasových aktivit zapojených základních škol. Přehled partnerů realizujících danou klíčovou aktivitu Tuto klíčovou aktivitu ve svých projektech realizovali následující partneři: P2, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P17, P18, P20, P21, P24, P25, P26, P27, P29, P30, P31. Vyhodnocení dotazníkového šetření klíčové aktivity Poznámka: Níže uvedené grafy byly zpracovány na základě dat z dotazníkových šetření, provedených 21 partnery. Pedagogičtí pracovníci hodnotili školení jako přínosná pro svou další práci s vybavením pořízeným v rámci KA 1 a KA 2. Stránka 16 Stránka 16 z 79

19 Zhodnocení realizace klíčové aktivity a zkušenosti partnerů s realizací Protože nové vybavení pořizované v rámci dvou předchozích klíčových aktivit představovalo ve většině případů inovativní technologie, které pedagogičtí pracovníci dosud ve výuce neměli možnost vyzkoušet, bylo zařazení této aktivity často nezbytné. A to jak z bezpečnostních důvodů, tak především pro co nejefektivnější používání ve výuce, kdy se s vybavením učili pracovat žáci, a bylo tedy nutné, aby byli učitelé na výuku dobře připraveni. Partneři realizovali školení, která z velké části vedli pracovníci dodavatelů zařízení tedy zkušení odborníci a proto měla školení vysokou úroveň a pro zúčastněné i velký přínos. Fotodokumentace (příběhy z realizace) Školení na používání nově zakoupených prostředků vláknové optiky (Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno) Stránka 17 z 79 Stránka 17

20 KA 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ke způsobu využití výstupů projektů OP VK ve výuce Podrobný popis realizace klíčové aktivity podle projektového záměru Klíčová aktivita byla naplňována jednotlivými partnery, kteří v průběhu projektu realizovali školení pedagogických pracovníků v metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektů OP VK doporučených poskytovatelem dotace k využití v rámci plnění některých klíčových aktivit partnerů nebo výstupů jiných projektů OP VK. Jednalo se o výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání. Tito pracovníci nově nabyté znalosti využívali při práci s výstupy předchozích projektů v rámci povinné výuky a volnočasových aktivit žáků partnerských střeních škol a povinné výuky a volnočasových aktivit zapojených základních škol. Přehled partnerů realizujících danou klíčovou aktivitu Tuto klíčovou aktivitu ve svých projektech realizovali následující partneři: P4, P13, P14, P20, P21, P24, P26, P27. Vyhodnocení dotazníkového šetření klíčové aktivity Poznámka: Níže uvedené grafy byly zpracovány na základě dat z dotazníkových šetření, provedených 8 partnery. V převážné míře byly tyto vzdělávací akce pedagogických pracovníků hodnoceny jako přínosné a materiály získané z jiných projektů byly pro více než 90 % pedagogických pracovníků přínosné v jejich výuce. Stránka 18 Stránka 18 z 79

21 Zhodnocení realizace klíčové aktivity a zkušenosti partnerů s realizací Tuto aktivitu realizovala pouze necelá čtvrtina všech partnerů, přičemž do školení byli zapojeni jak pedagogičtí pracovníci SŠ, tak i jejich kolegové ze ZŠ. Školení byla velmi úspěšná a účastníky pozitivně přijímaná, neboť zúčastněným zpřístupňovala jiné projekty realizované v rámci OP VK, jejichž výstupy bylo možné následně využít pro přípravu povinné výuky nebo volnočasových aktivit přírodovědných či technických témat. Jednalo se mimo jiné o zprostředkování přístupů na e-learningové portály s výukovými zdroji, školení na práci s těmito portály a jejich využitím v běžné výuce (např. e-learningové prostředí připravené v rámci projektu Modernizace výuky formou e-learningu). Dále byla klíčová aktivita zaměřena na seznámení se s novými výukovými metodami (např. s využitím metody CLIL ve výuce), na možnosti využití projektu Badatelé.cz, výstupů projektu Chemická legislativa pro učitele chemie, Okna vědy dokořán, Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JMK v přírodních vědách a informatice a dalších. KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol Podrobný popis realizace klíčové aktivity podle projektového záměru Klíčová aktivita byla naplňována jednotlivými partnery, kteří v průběhu projektu realizovali celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň navazovala na ŠVP příslušné SŠ. Jednalo se o volnočasové aktivity, jako např. kroužky zaměřené na elektrotechniku, robotiku, programování elektronických zařízení, realizaci pokusů, strojírenský kroužek, kroužek svařování či měření fyzikálních a elektronických veličin, kroužek Opravář (pro obor Opravář zemědělských strojů), kroužek Přírodní vědy SŠ apod. Přehled partnerů realizujících danou klíčovou aktivitu Tuto klíčovou aktivitu ve svých projektech realizovali následující partneři: P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P11, P15, P17, P18, P19, P21, P25, P26, P28, P29, P30, P31. Vyhodnocení dotazníkového šetření klíčové aktivity Poznámka: Níže uvedené grafy byly zpracovány na základě dat z dotazníkových šetření, provedených 19 partnery. Stránka 19 z 79 Stránka 19

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VÝUKY NA ZŠ VOLARY CZ.1.07/1.1.14/02.0026. Souhrnná informace o realizaci projektu

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VÝUKY NA ZŠ VOLARY CZ.1.07/1.1.14/02.0026. Souhrnná informace o realizaci projektu MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VÝUKY NA ZŠ VOLARY CZ.1.07/1.1.14/02.0026 Souhrnná informace o realizaci projektu I. Kariérní poradenství a podpore výuky v technických oblastech Bylo vytvořeno poradenské centrum

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Bořivoj Brdička, PedF UK Ondřej Neumajer, PedF UK Daniela Růžičková, NÚV Praha, 31. ledna 2012 Národní ústav pro vzdělávání

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU Publikace vznikla v rámci projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

2005-2008 IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

2005-2008 IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 2005-2008 IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Tato publikace vznikla v rámci systémového projektu Kvalita I Nová závěrečná zkouška, na

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více