D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D"

Transkript

1 DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPprojektu DPDPDP Podpora DPDPDPpřírodovědného DPDPDPDPDPDPa D technického PDPDPDPDPDPDPDP vzdělávání na středních školách vd Jihomoravském kraji DPD D D D D D D D D D D D D D D D P P P P P P P P P P P P P P P P PDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE

2

3 Příručka dobré praxe projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operační program: Registrační číslo projektu: Maximální výše dotace: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) CZ.1.07/1.1.00/ ,33 Kč Období realizace: od do Partneři projektu: 30 středních škol Jihomoravského kraje

4 Obsah 1. Úvod Stručné shrnutí realizace projektu Přehled partnerských středních škol Vyhodnocení realizace klíčových aktivit... 8 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení... 8 KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách... 8 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení KA 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ke způsobu využití výstupů projektů OP VK ve výuce KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol KA 6 Vytváření sítí spolupracujících středních škol KA 7 Spolupráce středních a vysokých škol KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů KA 9 Tvorba elektronických učebnic se získáním doložky MŠMT KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ KA 13 Realizace pravidelných volnočasových aktivit žáků ZŠ KA 14 Příprava a realizace programů vzájemného učení KA 15 Spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání KA 17 Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak KA 18 Vytvoření společné odborné platformy na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Jihomoravském kraji Stránka 2

5 C) Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky KA 19 Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL včetně tvorby podpůrných vzdělávacích materiálů pro žáky KA 20 Tvorba cizojazyčných slovníků na podporu výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ KA 21 Zapojení rodilého mluvčího/odborníka z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ Zhodnocení zájmu partnerů o podporované aktivity Zhodnocení naplňování monitorovacích indikátorů Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Dostupnost výstupů na krajské úrovni Zhodnocení realizace projektových aktivit pro regionální školství Stránka 3

6 1. Úvod Publikace, která se Vám právě dostává do rukou, vznikla jako jeden z výstupů projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/ ), jehož příjemcem je Jihomoravský kraj. Příručka dobré praxe shromažďuje informace z realizace projektu získané z evaluačních zpráv jednotlivých partnerů, kterými byly střední školy Jihomoravského kraje, popřípadě informace z dalších zdrojů (například zpráv partnerů projektu). S využitím těchto informací příručka podává jak obraz o realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu, tak se věnuje vyhodnocení jejich realizace a sleduje tzv. příklady dobré praxe tedy postupy, nápady či inovace, které jsou hodné následování a mohou se stát inspirací pro realizaci v rámci dalších projektů či aktivit středních škol. Vedle kvalitativního vyhodnocení je součástí hodnocení realizace jednotlivých klíčových aktivit také hodnocení kvantitativní, vycházející z dotazníkových šetření, která v rámci realizace prováděl jak příjemce, tak jednotliví partneři a jejichž respondenty byli účastníci daných aktivit tedy učitelé SŠ a ZŠ a žáci těchto škol. Hodnocení realizace každé klíčové aktivity je doplněno o tzv. příběhy z realizace či fotodokumentaci pořízenou příjemcem a partnery při realizaci aktivit. Tyto materiály poskytují reálný náhled na realizaci aktivit v prostředí jednotlivých středních škol či odborných pracovišť a také v rámci exkurzí konaných v průběhu realizace projektu. Závěrečná část této příručky pak hodnotí zájem partnerů o aktivity podporované v rámci projektu, stejně jako naplňování monitorovacích indikátorů projektu. Přidává také zhodnocení přínosů realizace tohoto projektu pro školství v Jihomoravském kraji. Stránka 4 Stránka 4 z 79

7 2. Stručné shrnutí realizace projektu Jihomoravský kraj získal v roce 2013 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) dotaci na realizaci individuálního projektu s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Jedná se o projekt, jehož základním cílem bylo zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti přírodovědných a technických předmětů na středních a základních školách. Do projektu bylo zapojeno celkem 30 středních škol z Jihomoravského kraje (v roli partnerů s finančním příspěvkem), na které bylo dále navázáno více než 130 základních škol z Jihomoravského kraje. Cílem projektu byla materiální a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Jihomoravském kraji. Z projektu bylo hrazeno např. technické vybavení škol a s ním související stavební úpravy, zapojení odborníků z praxe do výuky, spolupráce se základními školami, tvorba elektronických učebnic, vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora volnočasových aktivit, tvorba elektronických slovníků, zavádění metody CLIL do výuky či podpora spolupráce středních a vysokých škol. Projekt byl rozdělen do 21 klíčových aktivit. Jednotliví partneři projektu realizovali vybrané klíčové aktivity dle schváleného projektového záměru. Díky pořízenému modernímu vybavení odborných učeben se mohou žáci středních a základních škol více podílet na experimentálních měřeních a dalších praktických činnostech v rámci povinné výuky i volnočasových aktivit školy. Učitelé středních a základních škol byli postupně proškoleni v obsluze nově pořízených přístrojů a zařízení. Projekt umožnil zařadit do výuky žáků SŠ i ZŠ návštěvy technických památek a interaktivních expozic, v rámci spolupráce s vysokými školami navštěvovali žáci odborné přednášky a využívali pro výuku laboratoře na VŠ. Probíhala systematická spolupráce se základními školami. V rámci projektu vznikly elektronické učebnice na podporu přírodovědných a technických předmětů na středních školách, které doposud v nabídce vzdělávacích materiálů chyběly. Elektronické učebnice umožňují žákům lépe se připravovat na výuku a snadněji pochopit probírané učivo. S ohledem na hospodárnost a účelné využití finančních prostředků nebyla cílem projektu tvorba nových metodických materiálů, ale maximální využívání stávajících, již vytvořených materiálů z dříve realizovaných projektů OP VK zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání. Součástí projektu bylo také vzájemné sdílení a předávání příkladů dobré praxe, které bylo hlavní náplní pravidelných krajských setkání. Tato setkání byla určena metodikům, vedoucím předmětových komisí a pedagogickým pracovníkům středních a základních škol Jihomoravského kraje, kteří jsou aktivní v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání a neváhali se zapojit do připravovaných diskuzí z této oblasti. Stránka 5 z 79 Stránka 5

8 V rámci schváleného projektu musí každý příjemce podpory vždy naplnit určité ukazatele tzv. monitorovací indikátory. Jihomoravský kraj se zavázal naplnit následující: Monitorovací indikátory: Cílové hodnoty: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání 772 Počet podpořených osob poskytovatelů služeb 462 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 86 Cílové hodnoty všech monitorovacích indikátorů byly ke konci projektu nejen splněny, ale ve většině případů i naplněny nad rámec cílových hodnot. Ke značnému překročení cílové hodnoty došlo především u podpořených žáků, což bylo způsobeno velkým zájmem o realizované činnosti a také tím, že se v průběhu realizace projektu rozšířily některé aktivity a dodatečně se do projektu zapojily další základní školy. Činnosti realizované v rámci projektu byly ze strany žáků i pedagogických pracovníků základních i středních škol hodnoceny vesměs velmi pozitivně. Za všechny uvádíme úryvek z dopisu studenta gymnázia, který Jihomoravský kraj jako příjemce podpory v průběhu realizace projektu obdržel: jsem studentem maturitního ročníku Gymnázia Břeclav a v první řadě bych chtěl ocenit všechny změny na naší škole, které vznikly za finanční podpory Evropské unie. Svým zaměřením se přikláním k matematice, biologii a chemii, proto musím poděkovat za nové vybavení biologické laboratoře, nové měřicí přístroje Vernier a především jako chemik za kapalinový chromatograf. Veškeré toto vybavení bylo pořízeno z finančních prostředků projektu CZ.1.07/1.1.00/ Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Také se díky tomuto projektu se svými chemicky zaměřenými spolužáky můžeme zdarma účastnit chemického kroužku, kde právě s kapalinovým chromatografem aktivně pracujeme. V červnu 2014 mně a mým spolužákům projektový manažer pro naši školu Mgr. Čestmír Krejčí nabídl stáž na VUT v Brně. Jednalo se o Letní školu Experimentální týden, který se konal na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ve dnech srpna Celá tato akce byla hrazena z finančních prostředků zmiňovaného projektu. Všichni účastníci byli nadmíru spokojeni s úrovní výuky, s vybavením laboratoří, s připraveným programem i se stravou a ubytováním.. Stránka 6 Stránka 6 z 79

9 3. 3. Přehled partnerských středních škol škol Partner 1 Střední škola a a Základní škola škola Střední Střední škola průmyslová škola průmyslová a umělecká a umělecká Partner Partner Tišnov Hodonín, Hodonín, Brandlova Brandlova Partner 2 Střední škola dopravy, obchodu Odborné Odborné učiliště učiliště a Praktická a Praktická škola škola Partner Partner a služeb Moravský Krumlov Brno, Brno, Lomená Lomená Střední odborná škola škola a Střední a Střední Střední Střední škola polytechnická škola polytechnická Brno, Brno, Partner Partner 3 odborné odborné učiliště učiliště Znojmo, Znojmo, Partner Partner Jílová 36g Dvořákova 19 Jílová 36g Dvořákova 19 Střední odborná škola a Střední Gymnázium J. G. Mendela a jeho Střední odborná škola a Střední Gymnázium J. G. Mendela a jeho Partner 4 odborné učiliště André Citroëna Partner 20 zařízení a Základní umělecká škola, Partner 4 odborné učiliště André Citroëna Partner 20 zařízení a Základní umělecká škola, Boskovice, nám. 9. května 2a školská právnická osoba Boskovice, nám. 9. května 2a Střední školská průmyslová právnická škola osoba Střední škola stavebních řemesel Partner 5 Střední průmyslová škola Střední škola stavebních řemesel Partner 21 elektrotechnická a informačních Brno-Bosonohy Partner 5 Partner 21 technologií elektrotechnická Brno a informačních Brno-Bosonohy Střední technologií odborná škola Brno a Střední Partner 6 Střední škola grafická Brno Partner 22 odborné Střední učiliště odborná Hustopeče, škola a Střední Partner 6 Střední škola grafická Brno Partner 22 Masarykovo odborné nám. učiliště 1 Hustopeče, Střední škola technická a Partner 7 Partner 23 Gymnázium Masarykovo Brno-Řečkovice nám. 1 ekonomická Střední škola Brno, technická Olomoucká a 61 Partner 7 Partner 23 I. Německé Gymnázium zemské Brno-Řečkovice gymnasium, Střední ekonomická škola informatiky, Brno, Olomoucká 61 Partner 8 Partner 24 základní škola a mateřská škola, poštovnictví a finančnictví Brno I. Německé zemské gymnasium, Střední škola informatiky, o.p.s. Partner 8 Partner 24 základní škola a mateřská škola, poštovnictví a finančnictví Brno Střední průmyslová škola Edvarda Integrovaná střední škola, Partner 9 Partner 25 Beneše o.p.s. a Obchodní akademie Sokolnice 496 Střední průmyslová škola Edvarda Integrovaná střední škola, Břeclav Partner 9 Střední škola strojírenská Partner 25 Gymnázium Beneše a a Jazyková Obchodní škola akademie Sokolnice 496 Partner 10 a elektrotechnická Brno, Trnkova Partner 26 s právem Břeclav státní jazykové zkoušky 113 Střední škola strojírenská Břeclav, Gymnázium sady 28. října a Jazyková 1 škola Partner 10 a elektrotechnická Brno, Trnkova Partner 26 Gymnázium, s právem Střední státní odborná jazykové škola zkoušky Střední škola technická Partner Partner 27 a Střední Břeclav, odborné sady učiliště 28. října Mikulov, a gastronomická Blansko 1 Komenského Gymnázium, 7 Střední odborná škola Střední škola technická Purkyňovo gymnázium Strážnice, Partner Gymnázium Brno, Křenová 36 Partner Partner a Střední odborné učiliště Mikulov, a gastronomická Blansko Masarykova 379 Komenského 7 Střední průmyslová škola Střední průmyslová škola Jedovnice, Partner 14 Partner 29 Purkyňovo gymnázium Strážnice, Partner 13 chemická Gymnázium Brno, Brno, Vranovská Křenová Partner 28 Na Větřáku 463 Masarykova 379 Gymnázium Brno, třída Kapitána Gymnázium Boskovice, Palackého Partner 15 Střední průmyslová škola Partner 30 Střední průmyslová škola Jedovnice, Partner 14 Jaroše 14 Partner 29 náměstí 1 Střední chemická průmyslová Brno, Vranovská škola a Vyšší 65 Na Větřáku 463 Partner 16 odborná Gymnázium škola Brno, technická třída Brno, Kapitána Partner 31 Gymnázium Gymnázium Blansko Boskovice, Palackého Partner 15 Partner 30 Sokolská Jaroše 141 náměstí 1 Partner 16 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Partner 31 Gymnázium Stránka Blansko 7 z 79 Stránka 7 z 79 Stránka 7

10 4. Vyhodnocení realizace klíčových aktivit V následujících podkapitolách bude postupně zhodnocena realizace všech 21 klíčových aktivit projektu, a to jak ve formě kvalitativního hodnocení, tak ve formě hodnocení kvantitativního, zpracovaného na základě vyhodnocení dat získaných z dotazníkových šetření realizovaných příjemcem a jednotlivými partnery. Respondenty těchto šetření byli žáci a učitelé. A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách Podrobný popis realizace klíčové aktivity podle projektového záměru Pro naplňování cílů vzdělávání stanovených v ŠVP oborů, které se na jednotlivých partnerských školách vyučují, bylo nezbytné zvýšit podíl experimentálních činností a praktických činností žáků ve výuce technických/přírodovědných předmětů. V době přípravy projektu nebyl ŠVP daných oborů v tomto ohledu zcela naplňován vzhledem k tomu, že partnerské školy neměly k dispozici potřebné zařízení a vybavení, aby tuto výuku mohly realizovat. Partneři tak v průběhu realizace projektu vybavovali své odborné učebny, laboratoře a dílny investičním majetkem potřebným pro výuku v rámci technického a přírodovědného vzdělávání. Výběr dodavatele vybavení probíhal formou výběrových řízení, se kterými partnerům pomáhala společnost Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., která byla Jihomoravským krajem jakožto příjemcem dotace vybrána na základě výběrového řízení ke kontrole všech veřejných zakázek malého rozsahu, realizovaných jednotlivými partnery v rámci projektu. V průběhu realizace projektu tato advokátní kancelář před samotným vyhlášením výběrového řízení kontrolovala a připomínkovala všem partnerům projektu připravené výzvy a související dokumenty k vyhlášení výběrového řízení tak, aby byly v souladu s Příručkou pro příjemce. Zákonné zakázky kontrolovala právnička oddělení evropských dotací, která po ukončení smlouvy s advokátní kanceláří kontrolovala i veřejné zakázky malého rozsahu. Pořízeny v rámci této KA byly např. CNC stroje, 3D tiskárny, 3D skenery, diagnostická technika, digestoře do laboratoří, různé měřicí systémy, průmyslový robot, univerzální frézka, univerzální soustruh a další. Vybavení učeben sloužilo pro povinnou výuku a volnočasové aktivity žáků partnerských středních škol a povinnou výuku a volnočasové aktivity zapojených základních škol. Stránka 8 Stránka 8 z 79

11 Přehled partnerů realizujících danou klíčovou aktivitu Tuto klíčovou aktivitu ve svých projektech realizovali následující partneři: P2, P3, P4, P5, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P24, P25, P26, P27, P30, P31. Vyhodnocení dotazníkového šetření klíčové aktivity Poznámka: Níže uvedené grafy byly zpracovány na základě dat z dotazníkových šetření, provedených 24 partnery. Dotazníkové šetření zjišťovalo u učitelů četnost používání nově pořízeného vybavení a to, kdo je ve výuce využíval. Na základě vyjádření dotázaných lze říci, že pořízené vybavení mělo charakter zásadních pomůcek pro výuku, neboť ve výuce bylo v drtivé většině případů používáno téměř vždy. V převážné většině času používali nové vybavení žáci, poměrně často však bylo využíváno i ze strany pedagogů. Zhodnocení realizace klíčové aktivity a zkušenosti partnerů s realizací Díky realizaci této klíčové aktivity, kterou do svých projektů zahrnuli téměř všichni partneři, získaly jednotlivé střední školy možnost vybavení odborných učeben a laboratoří moderní technikou a zařízením, které umožní i do budoucna kvalitní profesní přípravu a realizaci povinné výuky i volnočasových aktivit žáků. Díky pořízení moderních a velmi vyspělých technologií používaných zaměstnavateli v reálné praxi přispěla takto klíčová aktivita ke zvýšení konkurenceschopnosti a plynulému zapojení absolventů školy na trhu práce, a v neposlední řadě také zvýšila atraktivnost technických či přírodovědných oborů, pro něž bylo nové vybavení pořízeno. Moderně vybavené výukové prostory a možnost práce s moderními technologiemi se totiž stále více ukazuje jako jedno z klíčových kritérií výběru nejen školy, ale i oboru studia po základní škole. Z výstupů této aktivity je na straně partnerů v naprosté většině velká spokojenost a nadšení z pořízeného vybavení, které by si škola mimo tento projekt sama mohla dovolit jen velmi obtížně. Stránka 9 z 79 Stránka 9

12 Negativní zkušeností jsou potíže s výběrovými řízeními, kdy některá z nich musela být zrušena kvůli nenalezení dodavatelů vybavení, a pořízení aktivit se tak neúměrně protahovalo a ohrožovalo realizaci dalších aktivit, pro které již bylo s tímto vybavením počítáno. Zároveň lze říci, že řada partnerů považovala výběrová řízení za administrativně velmi náročná. Fotodokumentace (příběhy z realizace) Nové vybavení kovoobráběcí dílny (Střední škola stavebních řemesel Bosonohy) Stránka 10 Stránka 10 z 79

13 Virtuální svářecí trenažér FRONIUS (Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov) Virtuální svářecí trenažér FRONIUS (Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov) Elektrotechnická učebna (Střední škola technická a gastronomická Blansko) Stránka 11 z 79 Stránka 11 z 79 Stránka 11

14 Průmyslový robot s pracovní hlavicí (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1) KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Podrobný popis realizace klíčové aktivity podle projektového záměru Vedle investičního majetku partneři v průběhu realizace projektu vybavovali své odborné učebny, laboratoře a dílny i hmotným majetkem neinvestičním a spotřebním materiálem potřebným pro výuku v rámci technického a přírodovědného vzdělávání. Pořízeny tak byly např. laboratorní pomůcky, spotřební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, ochranné pomůcky, soupravy pro měření, sady pomůcek pro terénní výuku, elektrostavebnice pro fyziku, nářadí pro práci se dřevem a kovem apod. Vybavení učeben sloužilo pro povinnou výuku a volnočasové aktivity žáků partnerských střeních škol a povinnou výuku a volnočasové aktivity zapojených základních škol. V rámci této KA byl také pořízen neinvestiční majetek pro potřeby některých zapojených základních škol. Tento majetek byl zakoupen partnerskou střední školou a základní škole předán do užívání na základě smlouvy o zápůjčce. Jednalo se např. o technické stavebnice, měřicí sady apod. pro výuku technických a přírodovědných předmětů. Stránka 12 Stránka 12 z 79

15 Přehled partnerů realizujících danou klíčovou aktivitu Tuto klíčovou aktivitu ve svých projektech realizovali následující partneři: P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8,P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31. Vyhodnocení dotazníkového šetření klíčové aktivity Poznámka: Níže uvedené grafy byly zpracovány na základě dat z dotazníkových šetření, provedených 29 partnery. Vybavení neinvestičního charakteru bylo využíváno velmi pravidelně, a jeho pořízení tedy mělo na výuku žáků přímý dopad. Jednalo se v převážné míře o vybavení, se kterým mohli pracovat sami žáci, a měli tedy možnost toto vybavení vyzkoušet přímo ve výuce. Zhodnocení realizace klíčové aktivity a zkušenosti partnerů s realizací Pořízení neinvestičního hmotného majetku ve velké míře navazovalo na předchozí klíčovou aktivitu, neboť k pořizovanému vybavení byly dokupovány pracovní pomůcky, výrobní materiál, drobné obslužné ruční nářadí apod. Tedy vybavení, bez kterého by často nebylo možné nová zařízení používat každodenně ve výuce a bez nějž by žáci neměli možnost si vyzkoušet praktickou práci s vybavením a materiály, se kterými se budou potkávat v budoucích zaměstnáních. Drobné odborné vybavení a především nástroje a nářadí představují při pořízení v množství pro každého žáka výukové skupiny velké finanční náklady, ovšem pro efektivní výuku jsou nezbytné. Partneři projektu tak realizací této aktivity vhodně doplnili svoji výbavu či ji rozšířili tak, aby pokrývala potřeby všech žáků. Současně byly některými partnery pořízeny technické stavebnice, nejrůznější sety pro pokusy či měření, z nichž některé byly následně zapůjčeny partnerským základním školám. Tímto krokem došlo k užšímu provázání středních a základních škol, které tak vhodně podněcuje zájem žáků ZŠ o studium technických či přírodovědných oborů. Aktivita byla pozitivně hodnocena jak učiteli i žáky SŠ, tak učiteli i žáky škol základních. Stránka 13 z 79 Stránka 13

16 Fotodokumentace (příběhy z realizace) Práce s pořízenými pájecími sadami (Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba) Výuka žáků ZŠ v předmětu fyzika elektrotechnika (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, Masarykovo nám. 1) Stránka 14 Stránka 14 z 79

17 Pozorování mikroskopy v hodině přírodopisu (Gymnázium Brno-Řečkovice) Pozorování mikroskopy v hodině přírodopisu (Gymnázium Brno-Řečkovice) Praktická Praktická výuka výuka žáků žáků za za použití použití pořízeného stavebního materiálu (Odborné (Odborné učiliště učiliště a Praktická a Praktická škola škola Brno, Brno, Lomená Lomená 44) 44) Stránka 15 z 79 Stránka Stránka 15 15z 79

18 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení Podrobný popis realizace klíčové aktivity podle projektového záměru Klíčová aktivita byla naplňována jednotlivými partnery, kteří v průběhu projektu realizovali školení pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení nakoupeného v rámci projektu (v případě, že to charakter zakoupeného vybavení vyžadoval). Jednalo se tak o školení pracovníků pro práci s CNC strojem, 3D tiskárnou, 3D skenerem, diagnostickou technikou, měřicími systémy apod. Tito pracovníci nově nabyté znalosti využívali při práci s pořízenou technikou v rámci povinné výuky a volnočasových aktivit žáků partnerských středních škol a povinné výuky a volnočasových aktivit zapojených základních škol. Přehled partnerů realizujících danou klíčovou aktivitu Tuto klíčovou aktivitu ve svých projektech realizovali následující partneři: P2, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P17, P18, P20, P21, P24, P25, P26, P27, P29, P30, P31. Vyhodnocení dotazníkového šetření klíčové aktivity Poznámka: Níže uvedené grafy byly zpracovány na základě dat z dotazníkových šetření, provedených 21 partnery. Pedagogičtí pracovníci hodnotili školení jako přínosná pro svou další práci s vybavením pořízeným v rámci KA 1 a KA 2. Stránka 16 Stránka 16 z 79

19 Zhodnocení realizace klíčové aktivity a zkušenosti partnerů s realizací Protože nové vybavení pořizované v rámci dvou předchozích klíčových aktivit představovalo ve většině případů inovativní technologie, které pedagogičtí pracovníci dosud ve výuce neměli možnost vyzkoušet, bylo zařazení této aktivity často nezbytné. A to jak z bezpečnostních důvodů, tak především pro co nejefektivnější používání ve výuce, kdy se s vybavením učili pracovat žáci, a bylo tedy nutné, aby byli učitelé na výuku dobře připraveni. Partneři realizovali školení, která z velké části vedli pracovníci dodavatelů zařízení tedy zkušení odborníci a proto měla školení vysokou úroveň a pro zúčastněné i velký přínos. Fotodokumentace (příběhy z realizace) Školení na používání nově zakoupených prostředků vláknové optiky (Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno) Stránka 17 z 79 Stránka 17

20 KA 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ke způsobu využití výstupů projektů OP VK ve výuce Podrobný popis realizace klíčové aktivity podle projektového záměru Klíčová aktivita byla naplňována jednotlivými partnery, kteří v průběhu projektu realizovali školení pedagogických pracovníků v metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektů OP VK doporučených poskytovatelem dotace k využití v rámci plnění některých klíčových aktivit partnerů nebo výstupů jiných projektů OP VK. Jednalo se o výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání. Tito pracovníci nově nabyté znalosti využívali při práci s výstupy předchozích projektů v rámci povinné výuky a volnočasových aktivit žáků partnerských střeních škol a povinné výuky a volnočasových aktivit zapojených základních škol. Přehled partnerů realizujících danou klíčovou aktivitu Tuto klíčovou aktivitu ve svých projektech realizovali následující partneři: P4, P13, P14, P20, P21, P24, P26, P27. Vyhodnocení dotazníkového šetření klíčové aktivity Poznámka: Níže uvedené grafy byly zpracovány na základě dat z dotazníkových šetření, provedených 8 partnery. V převážné míře byly tyto vzdělávací akce pedagogických pracovníků hodnoceny jako přínosné a materiály získané z jiných projektů byly pro více než 90 % pedagogických pracovníků přínosné v jejich výuce. Stránka 18 Stránka 18 z 79

21 Zhodnocení realizace klíčové aktivity a zkušenosti partnerů s realizací Tuto aktivitu realizovala pouze necelá čtvrtina všech partnerů, přičemž do školení byli zapojeni jak pedagogičtí pracovníci SŠ, tak i jejich kolegové ze ZŠ. Školení byla velmi úspěšná a účastníky pozitivně přijímaná, neboť zúčastněným zpřístupňovala jiné projekty realizované v rámci OP VK, jejichž výstupy bylo možné následně využít pro přípravu povinné výuky nebo volnočasových aktivit přírodovědných či technických témat. Jednalo se mimo jiné o zprostředkování přístupů na e-learningové portály s výukovými zdroji, školení na práci s těmito portály a jejich využitím v běžné výuce (např. e-learningové prostředí připravené v rámci projektu Modernizace výuky formou e-learningu). Dále byla klíčová aktivita zaměřena na seznámení se s novými výukovými metodami (např. s využitím metody CLIL ve výuce), na možnosti využití projektu Badatelé.cz, výstupů projektu Chemická legislativa pro učitele chemie, Okna vědy dokořán, Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JMK v přírodních vědách a informatice a dalších. KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol Podrobný popis realizace klíčové aktivity podle projektového záměru Klíčová aktivita byla naplňována jednotlivými partnery, kteří v průběhu projektu realizovali celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň navazovala na ŠVP příslušné SŠ. Jednalo se o volnočasové aktivity, jako např. kroužky zaměřené na elektrotechniku, robotiku, programování elektronických zařízení, realizaci pokusů, strojírenský kroužek, kroužek svařování či měření fyzikálních a elektronických veličin, kroužek Opravář (pro obor Opravář zemědělských strojů), kroužek Přírodní vědy SŠ apod. Přehled partnerů realizujících danou klíčovou aktivitu Tuto klíčovou aktivitu ve svých projektech realizovali následující partneři: P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P11, P15, P17, P18, P19, P21, P25, P26, P28, P29, P30, P31. Vyhodnocení dotazníkového šetření klíčové aktivity Poznámka: Níže uvedené grafy byly zpracovány na základě dat z dotazníkových šetření, provedených 19 partnery. Stránka 19 z 79 Stránka 19

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 15 Gymnázium, Brno, třída Kapitána

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP pro území Jihomoravského kraje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu:

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP název kraje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu: název IČO REDIZO

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 10 Střední škola strojírenská a elektrotechnická

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti 11Příloha MZ partner 11 1. MZ o zajištění udržitelnosti Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 10. 2016 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční Ing.

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Klíčová aktivita 1: Inovace a vybavení dílen praktického vyučování

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 5 Střední škola stavebních řemesel

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

1. Identifikace partnera Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Trnkova 113, Brno Ing. Roman Moliš

1. Identifikace partnera Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Trnkova 113, Brno Ing. Roman Moliš 1. Identifikace partnera Název: Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Adresa: Trnkova 113, 628 00 Brno Statutární zástupce: Ing. Roman Moliš Kontaktní údaje: telefon 544 422 813

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště partner P14 projektu. Centra vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště partner P14 projektu. Centra vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště partner P14 projektu Centra vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010 Základní škola UNESCO Uherské Hradiště Základní škola, Uherské

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 20 Gymnázium J. G. Mendela a jeho

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Setkání příjemců z výzvy č. 44 22. dubna 2014, MŠMT Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji I CZ.1.07/1.1.00/44.0013

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 4 Střední odborná škola a Střední

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 3 Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.02 Zvyšování kvality ve vzdělávání v JMK Vyhlašovatel (ZS): Jihomoravský kraj Pořadí

Více

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Základní údaje o projektu Zahájení projektu : 1.1.2009

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Zatraktivnění technických oborů

Zatraktivnění technických oborů Zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání Praxe a praktická výuka ve firmách Daňové úlevy Úpravy RVP a ŠVP Obsah přizpůsobený zaměstnavateli (při zachování univerzálnosti absolventa) Hodinové dotace POSPOLU

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0045 Název projektu Sbližování teorie s praxí Příjemce Střední odborná

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji. Hynek Čížek, Konference MAP, Č. Budějovice

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji. Hynek Čížek, Konference MAP, Č. Budějovice Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji Hynek Čížek, Konference MAP, Č. Budějovice 6. 12. 2017 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období

Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014 2020 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Na podporu odborného vzdělávání

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 21 Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PROČ A JAK HODLÁ UP OLOMOUC PODPOROVAT VÝUKU CAD NA VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH? doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Univerzity

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Studujeme moderně a dvojjazyčně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/01.0007

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 2 Střední škola dopravy, obchodu

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI - TechUp

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI - TechUp PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI - TechUp Porada OŠMTS s pracovníky školství obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014, KÚ LK Projekt Podpora přírodovědného a technického

Více

4. Ná vrhová č á st KAP 1

4. Ná vrhová č á st KAP 1 4. Ná vrhová č á st KAP 1 Podklád pro jednání Práčovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017. Obsah Podklad pro jednání Pracovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017... 1 Obsah... 1 1. Úvod a metodologie...

Více

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE?

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? Miloš Hernych Technická univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec milos.hernych@tul.cz www.starttech.cz INFORMACE O PROJEKTU Prioritní osa: Oblast

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více