Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 adresa: Sokolnice 496, statutární zástupce: Ing. Oldřich Životský kontaktní údaje: Mgr. Zdeněk Nezval, tel. č.: , www stránky: IČ: Spolupracující školy: Základní škola a mateřská škola, Šaratice, okres Vyškov Základní škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Otnice, okres Vyškov Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2

3 Obsah Evaluace partnerů projektu...4 Projektový záměr a hlavní cíle projektu:...5 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje...5 Zhodnocení klíčových aktivit projektu...7 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení...7 KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách...7 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem...8 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení...8 KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol...9 KA 7 Spolupráce středních a vysokých škol...11 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů...12 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání...13 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce...14 KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ...14 KA 14 Příprava a realizace programů vzájemného učení...16 Zhodnocení naplňování MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů...17 Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu...18 Příběhy z realizace doplněné o fotodokumentaci (největší úspěchy, nejzajímavější aktivity z pohledu žáků)...19 Závěrečné shrnutí projektu partnerem...23 Stránka 3

4 Evaluace partnerů projektu Tato Evaluační zpráva hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Evaluační zpráva je vypracována v členění umožňujícím zhodnotit jednotlivé klíčové aktivity (KA) projektu i souhrnné informace o projektu. Současně je členěna dle KA celkového individuálního projektu realizovaného Jihomoravským krajem (JMK), přičemž v úvodu zprávy je uvedeno, kterými KA našeho projektu jsme je naplňovali. V první části zprávy jsou uvedeny informace o cílech našeho projektu a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Ty jsou jednotlivě stručně popsány a vyhodnoceny za pomoci komentovaných grafů vytvořených z dat dotazníkových šetření, která byla realizována zpravidla po skončení dané aktivity a jejichž respondenty byli žáci či učitelé, případně obě dvě skupiny současně. Kvantitativní data jsou doplněna kvalitativním hodnocením, aby mohla být vnímána v kontextu realizace naší školou (např. pozitivní i negativní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, neočekávané události, které realizaci ovlivnily, případně co bychom udělali jinak, kdybychom danou aktivitu mohli realizovat znova, nezamýšlené dopady spojené s realizací naplánovaných aktivit, případné neúspěchy při realizaci atd.) to všechno jsou cenné informace, které tato Evaluační zpráva poskytne. Kromě klíčových aktivit hodnotíme i naplňování monitorovacích indikátorů. Nikoliv pouze jejich vyčíslením, ale také prostřednictvím informace o tom, zda byly naplňovány bez problémů, zda byly prováděny změny cílových hodnot a pokud ano, tak uvádíme důvody těchto změn. Pokud se při realizaci projektu vyskytly neočekávané okolnosti nebo se změnily vnější podmínky, které realizaci ovlivnily, popisujeme v takovém případě, jak jsme se s nově vzniklou situací nebo překážkami vypořádali, popřípadě co by bylo lepší udělat jinak, kdybychom projekt realizovali znova. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro celkové vyhodnocení projektů. V závěru zprávy je provedeno stručné hodnocení dosažení hlavního cíle projektu tedy zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Dále je ke zprávě připojena fotodokumentace či příběhy z realizace jednotlivých klíčových aktivit, případně ukázky dobré praxe a uskutečněných činností. Stránka 3 z 22 Stránka 4

5 Projektový záměr a hlavní cíle projektu Základním cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku technických a přírodovědných oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Dále připravit a zrealizovat takové motivační (klíčové) aktivity, které obecně povzbudí zájem žáků středních a základních škol o studium technických oborů či předmětů. Cílem projektu bylo vybavit dvě odborné dílny na ISŠ Sokolnice a vybavit zapojené základní školy sadami nářadí a stavebnicemi pro výuku Fyziky, IT a Pracovních činností pro praktická cvičení, které se konaly každý měsíc na jednotlivých základních školách. Dále zajistit účast žáků ISŠ Sokolnice v Pokročilých praktikách na vysokých školách a zajistit účast žáků ISŠ Sokolnice v pravidelně se opakujícím kroužku Elektronika ve volnočasových aktivitách. Do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK bylo plánováno spolu s ISŠ Sokolnice zapojit pět základních škol a jejich deváté ročníky: Základní škola a mateřská škola, Šaratice, okres Vyškov Základní škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Otnice, okres Vyškov Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje V rámci našeho projektu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity, jimiž byly naplňovány některé z 21 KA individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje: 1. Vybavení elektrotechnických dílen ISŠ Sokolnice a laboratoří základních škol Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 1, KA 2, KA 3, KA Praktická cvičení žáků základních škol Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 12, KA 14. Stránka 4 z 22 Stránka 5

6 3. Pokročilá praktika žáků ISŠ Sokolnice Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčovou aktivitu celkového projektu: KA Volnočasové aktivity Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 5, KA Rozvoj a spolupráce středních a základních škol Tato naše aktivita je realizována prostřednictvím realizačního týmu, slouží k zajišťování ostatních klíčových aktivit projektu. Její součástí je také zpracování Evaluační zprávy. Stránka 5 z 22 Stránka 6

7 Zhodnocení klíčových aktivit projektu A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách Popis činností v klíčové aktivitě: ISŠ Sokolnice zajistila dovybavení dvou elektrotechnických dílen příslušnou technikou (termokamera, sdělovací a datová technika), v návaznosti na nově zavedený ŠVP Informační technologie oboru L/01 Mechanik elektrotechnik. Tyto modernizované dílny a vybavení ZŠ slouží pro povinnou výuku žáků středních a základních škol. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Pořizované vybavení bylo při výuce využíváno, což odráželo důvody jeho pořízení. V převážné většině s ním pracovali žáci. Stránka 6 z 22 Stránka 7

8 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této klíčové aktivity byly výše zmíněné dvě elektrotechnické učebny dovybaveny nářadím, materiálem a dalším vybavením potřebným k běžnému provozu praktické výuky. Bylo tak pořízeno následující neinvestiční vybavení: stavebnice terénního robota, endoskop, do odborných dílen keramické tabule, dataprojektory, PC, notebooky, kamerové sety a kamery, servery, switche, racková skříň, záložní UPS zdroj, bezdrátové přístupové body, nábytek, které byly využity při organizování Projektových dnů v ISŠ Sokolnice pro žáky ZŠ a ISŠ a při výuce v dílnách ISŠ Sokolnice. Dále byly pořízeny elektrostavebnice pro fyziku a sady nářadí pro práci se dřevem a kovem. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Doplněný neinvestiční majetek a spotřební materiál, používaný při praktických částech výuky, byl také často používán, a to jak žáky, tak učiteli. KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této aktivity byli proškoleni učitelé, kteří následně fungovali jako metodici praktických školení, a tedy přímo pracovali a vedli žáky v práci s nově pořizovaným vybavením. V rámci projektu tak byli vyškoleni pedagogičtí pracovníci na využívání stavebnic pro programování elektronických zařízení. Školení se týkalo popisu a struktury robotů, využití robotů a účastníci byli seznámeni s konkrétní stavebnicí robota, hardwarovou a softwarovou konfigurací robota a jeho programováním ve vývojovém prostředí. Stránka 7 z 22 Stránka 8

9 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Školení zrealizované v souvislosti s nově pořízeným vybavením bylo učiteli považováno ve všech případech za přínosné a odráží jejich vnímanou potřebu umět s novým vybavením pracovat co nejefektivněji. Nejčastější komentáře dotazovaných: školení bylo zajímavé z hlediska seznámení se s novými metodami a postupy. KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol Popis činností v klíčové aktivitě: ISŠ Sokolnice organizovala pro žáky ISŠ celoroční, pravidelně se opakující zájmový kroužek Elektronika, zaměřený na elektroniku, elektronické měření a programování elektronických zařízení v modernizované laboratoři. Tento kroužek probíhal v nově vybavených dílnách a na zařízení, které bylo pořízeno z finančních prostředků projektu. Jedním z cílů kroužku byla tvorba elektronického robota pomocí nakoupených stavebnic. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Stránka 8 z 22 Stránka 9

10 Učitelé vnímali u volnočasové aktivity spíše mírný zájem o tuto aktivitu, stejně tak jako to, jestli žáky aktivita bavila. Žáci: Před Po Stránka 10 Stránka 9 z 22

11 Dotazovaní žáci vnímali od začátku tuto volnočasovou aktivitu jako přínosnou a stejný názor si udrželi i po jejím absolvování. I přesto však jen těsná nadpoloviční většina potvrdila, že by se aktivity zúčastnila znovu, navzdory tomu, že podobnou aktivitu oslovení žáci dosud neabsolvovali. U dotazované skupiny nepřevládal zájem o přírodovědná a/nebo technická témata, stejně tak jako zájem o jejich další studium. Ten se naopak absolováním aktivit spíše ještě snížil. KA 7 Spolupráce středních a vysokých škol Popis činností v klíčové aktivitě: Došlo k navázání dlouhodobé spolupráce ISŠ Sokolnice s vysokými školami VUT Brno, Fakultou strojního inženýrství a Mendelovou univerzitou v Brně, Ústavem informatiky, z důvodu zvýšení zájmu žáků se vzdělávat v technických a přírodovědných oborech a přiblížit jim možnosti studia na vysokých školách. Na těchto vysokých školách se realizoval blok přednášek a praktických cvičení pro žáky ISŠ Sokolnice v oblasti počítačových sítí, robotiky a programování. Spolupráce mezi ISŠ Sokolnice a Mendelovou univerzitou v Brně je jednou z řady aktivit, v rámci kterých se univerzita snaží budovat dlouhodobé vztahy se středními školami, zejména s obory s technickým zaměřením. Cílem těchto aktivit je zvýšení atraktivity vysokoškolského studia pro studenty středních škol a rozšíření jejich znalostí a dovedností. Kromě získání povědomí o studiu informatiky na vysoké škole se studenti setkávají s vybavením, které často neměli možnost používat, pracují ve specializovaných laboratořích a seznamují se s odborníky v dané oblasti. Stránka 10 z 22 Stránka 11

12 Studenti se aktivně účastnili jednotlivých setkání a participovali na řešení úloh v rámci setkání i úloh zadaných jako samostatné práce. Na setkání přicházeli připraveni studiem zadaných materiálů, projevovali zájem o problematiku a snahu problémové úlohy vyřešit sami či v kolektivu. Díky pečlivému výběru studentů, kteří měli o problematiku skutečný zájem, byla výuka velmi příjemná a tvůrčí. Někteří ze studentů rovněž projevili zájem o studium na vysoké škole. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Do této aktivity byli žáci vybíráni podle odhadovaného zájmu, což se odráží i v jejich hodnocení. Aktivity považují prakticky všichni za prospěšné a rádi by se jich zúčastnili znovu. V jejich skupině také převažují žáci se zájmem o přírodovědná a/nebo technická témata a se zájmem o jejich další studium. KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů Popis činností v klíčové aktivitě: Takto klíčová aktivita probíhala ve VIDA science centru pro žáky ZŠ a SŠ. Žákům se aktivity tohoto nového centra velmi líbily a oceňovali možnost vidět a vyzkoušet si věci, které jim jako škola nejsme schopni sami nabídnout. Stránka 12 Stránka 11 z 22

13 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Návštěvy VIDA centra byly žáky hodnoceny jako velmi přínosné a především jako zábavné. A to i přesto, že poměrně velká část žáků spíše nemá zájem o přírodovědná a/nebo technická témata a většina z nich nemá zájem tyto obory dále studovat. Nejčastější komentáře dotazovaných: dotázaní žáci jako nejzajímavější aktivity v rámci návštěv VIDA centra zmiňovali pokusy s magnetismem, rotující komoru a předpovídání počasí. KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: Stavební úpravy proběhly v dílně odborného výcviku. Z důvodu pořízení nového vybavení odborných pracovišť zabezpečovací technikou byla provedena rekonstrukce podlahy a položena nová dlažba. Tyto práce byly řádně ukončeny a slouží svému účelu. Stránka 12 z 22 Stránka 13

14 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ Popis činností v klíčové aktivitě: Pedagogové ISŠ Sokolnice připravili v součinnosti s vyučujícími základních škol a žáky střední školy vzdělávací aktivity pro žáky ZŠ Praktická cvičení z IT, Fyziky a Pracovních činností, které byly organizovány na základních školách. Žáci ZŠ měli možnost si prakticky ověřit základní elektrotechnické principy a funkce, programování elektrotechnických zařízení a nácvik praktických dovedností při práci se dřevem a kovem. Tyto činnosti byly realizovány na vybavení pořízeném z finančních prostředků projektu. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Z pohledu učitelů šlo o jednoznačně úspěšnou aktivitu, která byla přínosná jak pro ně samotné, tak i pro žáky, které podle nich i bavila. Učitelé by rádi podobnou aktivitu opakovali. Stránka 13 z 22 Stránka 14

15 Nejčastější komentáře dotazovaných: žáci pracovali se zaujetím, studenti a žáci se vhodně doplňovali. Žáci: Podobně jako učitelé, i žáci vnímají tuto aktivitu jako přínosnou a zábavnou. Stejně tak by se jí rádi zúčastnili znovu, a to navzdory tomu, že jen mírná nadpoloviční většina z nich přiznává svůj zájem o přírodovědná a/nebo technická témata. Nejčastější komentáře dotazovaných: bavilo mě, že jsme si mohli vyzkoušet různé věci sami. Stránka 14 z 22 Stránka 15

16 KA 14 Příprava a realizace programů vzájemného učení Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této aktivity došlo k navázání dlouhodobé spolupráce žáků i pedagogických pracovníků zapojených základních škol a ISŠ Sokolnice. Pedagogičtí pracovníci a žáci ZŠ se v nově vybavených dílnách na ISŠ Sokolnice seznámili s obsahem a výukou technických a přírodovědných předmětů. Studenti ISŠ Sokolnice na základních školách v předmětu IT předváděli žákům ZŠ práci s roboty. V rámci projektových dnů, kdy žáci ze ZŠ přijeli na ISŠ Sokolnice, spolu se studenty ISŠ Sokolnice zpracovávali úkoly ve třech blocích: kamerové systémy, zabezpečovací systémy a úpravy obrázků, robotika. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: V rámci hodnocení této aktivity se žáci velmi často nedokázali přiklonit ani k vyloženě negativnímu, ani k vyloženě pozitivnímu postoji. Přesto lze říci, že je tato aktivita spíše bavila a zdála se jim přínosná. Nejasný názor zřejmě vyplývá i ze složení skupiny, ve které bylo nejvíce žáků na rozhraní zájmu a nezájmu o přírodovědná a/nebo technická témata. Stránka 15 z 22 Stránka 16

17 Zhodnocení naplňování MI Oba sledované monitorovací indikátory se podařilo nejen naplnit, ale jejich hodnoty také překročit Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Plánovaná hodnota 760 Skutečná hodnota plánovaná hodnota MI byla naplněna, k bylo dosaženo počtu 812 podpořených osob v počátečním vzdělávání. Naplnění monitorovacích indikátorů bylo realizováno v praktických cvičeních, pokročilých praktikách, volnočasových aktivitách a při využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů. Je předpoklad, že do konce projektu dojde ještě ke zvýšení počtu podpořených osob. Překročení původně naplánovaného počtu MI bylo způsobeno dodatečným zařazením dalších exkurzí žáků ZŠ a SŠ do nově otevřeného VIDA Science centrum Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Plánovaná hodnota 30 Skutečná hodnota plánovaná hodnota MI byla naplněna, k bylo dosaženo počtu 41 podpořených osob poskytovatelů služeb. Naplnění monitorovacích indikátorů bylo realizováno celkovým počtem pedagogů, kteří byli během projektu zaměstnaní u ISŠ Sokolnice a měli na starost zajištění např. volnočasových aktivit, praktických cvičení či pokročilých praktik Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Plánovaná hodnota 18 Skutečná hodnota plánovanou hodnotu MI se podařilo naplnit, a bylo tak podpořeno celkem 24 osob pracovníků v dalším vzdělávání. Jednalo se o pedagogické pracovníky ISŠ Sokolnice, kteří byli proškoleni na využívání stavebnic pro programování elektronických zařízení Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Plánovaná hodnota 1 Skutečná hodnota 0 ke dni Jediným nově vytvořeným produktem je tato evaluační zpráva partnera. Stránka 16 z 22 Stránka 17

18 Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu Byly dovybaveny dvě elektrotechnické dílny příslušnou technikou, nářadím, materiálem a dalším potřebným vybavením v návaznosti na nově zavedený ŠVP Informační technologie oboru L/01 Mechanik elektrotechnik. ZŠ byly vybaveny sadami nářadí pro práci se dřevem a kovem pro výuku předmětu Pracovní činnost, pro předmět IT stavebnicemi pro výuku programování elektronických zařízení, pro předmět Fyzika elektrotechnickými stavebnicemi. Modernizované dílny ISŠ Sokolnice a vybavení ZŠ slouží pro povinnou výuku žáků středních a základních škol. Praktická cvičení na základních školách a projektové dny v ISŠ Sokolnice byly organizovány pod vedením metodiků SŠ a ZŠ. Žáci ZŠ si měli možnost prakticky ověřit základní elektrotechnické principy a funkce, programování elektrotechnických zařízení a nácvik praktických dovedností při práci se dřevem a kovem, v ISŠ Sokolnice kamerové a zabezpečovací systémy a robotiku. Všechny tyto činnosti byly realizovány na vybavení pořízeném z finančních prostředků projektu. Byla navázána dlouhodobá spolupráce ISŠ Sokolnice s vysokými školami: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Mendelova univerzita v Brně, Ústav informatiky. Byly realizovány bloky přednášek a praktických cvičení pro žáky ISŠ Sokolnice v oblasti počítačových sítí, robotiky a programování, což umožnilo zvýšit zájem žáků o vzdělávání se v technických oborech a přiblížilo jim možnosti studia na vysokých školách technického zaměření. Pro žáky ISŠ Sokolnice byl realizován v rámci volnočasových aktivit celoroční, pravidelně se opakující zájmový kroužek Elektronika, který byl zaměřen na elektroniku, el. měření a programování elektronických zařízení v modernizované laboratoři. Tento kroužek probíhal v nově vybavených dílnách a na zařízení, které bylo pořízeno z finančních prostředků projektu. Žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ se seznámili s obsahem a výukou technických předmětů v nově vybavených dílnách na ISŠ Sokolnice. Byla navázána dlouhodobá spolupráce žáků i pedagogických pracovníků zapojených základních škol a ISŠ Sokolnice. Jednoznačně lze tedy říci, že cílů projektu bylo dosaženo a projekt má pro naši školu významný dopad. Stránka 17 z 22 Stránka 18

19 Příběhy z realizace doplněné o fotodokumentaci (největší úspěchy, nejzajímavější aktivity z pohledu žáků) Praktická cvičení žáků ZŠ v předmětu fyzika Praktická cvičení se žáky probíhala v laboratorních učebnách fyziky na jednotlivých základních školách. Laboratorní cvičení se žáky měla praktickou formou výuky. Cvičení začínalo zopakováním tématu a rozborem cvičení. Následovalo zadání praktického cvičení s nastíněným postupem řešení. Žáci měli k dispozici stavebnici Didaktik, která má široké použití ve výuce i v laboratorních cvičeních. Práce se stavebnicí napomáhá k uplatňování teorie v praxi. Na každé cvičení byl připraven jiný praktický úkol. Žáci pracovali ve dvojicích. Úkoly zahrnovaly měření a výpočty, sestavování elektrických obvodů, určování charakteristik atd. Praktická cvičení byla koncipována jako rozšíření znalostí žáků s důrazem na praktickou stránku věci, rozvoj technického a přírodovědného myšlení. Pro většinu žáků to bylo první seznámení se sestavováním elektrických obvodů. Pro talentované a výjimečně nadané žáky byla připravena individuální zadání tak, aby vyhověla jejich zvýšeným nárokům. Na konci každého praktického cvičení proběhla neformální debata se žáky, což byla vítaná zpětná vazba pro metodiky zapojené do projektu. Přínosy: vzájemná komunikace metodiků SŠ s metodiky ZŠ, vzájemná podpora při realizaci cvičení je nezbytným předpokladem úspěšně realizovaných praktických cvičení, pozitivní vnímání a četné dotazy žáků, ať již se vztahují ke konkrétnímu zadání, v naprosté většině případů dokončí všichni žáci zadaný úkol. Někteří žáci již plánují pokračovat ve studiu na technickém oboru a přírodovědném oboru. Projekt považujeme pro žáky za velmi přínosný v orientaci technického zaměření. Stránka 18 z 22 Stránka 19

20 Stránka 19 z 22 Stránka 20

21 Praktická cvičení žáků ZŠ v předmětu Pracovní činnosti Práce se dřevem a Práce s kovem Do projektu bylo spolu s ISŠ Sokolnice zapojeno pět základních škol (ZŠ Otnice, ZŠ Šaratice, ZŠ Újezd u Brna, ZŠ Sokolnice, ZŠ Měnín). Zapojeni byli žáci z pátého, šestého, sedmého a osmého ročníku. Praktická cvičení se žáky probíhala v učebnách pracovních činností dílny. Práce se dřevem Pracovní činnosti se dřevem probíhaly praktickou formou výuky. Na začátku se předvedly druhy a struktury dřevin, ukázky spojů dveřních a okenních rámů. V následujících hodinách se předvedla praktická ukázka zkompletování dřevěné stoličky. Následovalo zadání praktického cvičení s podrobným vysvětlením pracovního postupu. Zadání proběhlo formou předání pracovního výkresu. Pracovní výkres se skládal z opracování jednotlivých dílů, které byly okótovány na skutečný tvar a rozměr. Žáci měli za úkol podle pracovního výkresu opracovat jednotlivé díly a tyto díly následně zkompletovat do celkového výrobku. Pro práci se dřevem jsme zvolili výrobu ptačího krmítka. Na jednotlivých dílech se vyzkoušely základní ruční práce (orýsování, řezání, pilování, vrtání aj.). Po zkompletování došlo na povrchovou úpravu (např. lakování, broušení). Práce s kovem Pracovní činnosti s kovem opět probíhaly praktickou formou výuky. Na začátku se předvedly různé druhy a tvary železných kovů. V následujících hodinách se předvedla praktická ukázka demontáže a zpětného zkompletování modelu traktoru, který byl z hliníkového materiálu. Následovalo zadání praktického cvičení s podrobným vysvětlením pracovního postupu. Zadání mělo formu předání pracovního výkresu. Pracovní výkres se skládal z opracování jednotlivých dílů, které jsou okótovány na skutečný tvar a rozměr. Žáci měli za úkol podle pracovního výkresu opracovat hliníkový materiál do tvaru kostky. Pro práci s kovem jsme zvolili výrobu házecí kostky. Na jednotlivých dílech se vyzkoušely základní ruční práce s kovem (orýsování, řezání, pilování, vrtání aj.). Neúspěchy: Někteří žáci cvičení brali jako povinnost, svojí nepracovitostí a kvalitou výroby dávali najevo celkovou nechuť. Většina zapojených škol se potýkala s nedostatkem materiálu pro výrobu ptačího krmítka a házecí kostky. Stránka 20 z 22 Stránka 21

22 Úspěchy: Komunikace metodiků SŠ s metodiky ZŠ byla na výborné úrovni, vzájemná podpora při realizaci a předávání informací při cvičení byla nezbytným předpokladem pro vytvoření daného výrobku. Překvapivé bylo, že větší procento kvalitnějších výrobků měla děvčata oproti chlapcům. Z tohoto hlediska vyplývá, že děvčata jsou důslednější při plnění úkolů. Všichni zapojení žáci dokončili zadaný úkol a navíc i při povrchové úpravě zapojili i svoji fantazii. Všichni zapojení žáci dokončili zadaný úkol bez újmy na zdraví. Projekt považujeme pro zapojené žáky za velmi přínosný, byla to zajímavá příležitost zjistit, kteří žáci jsou manuálně zruční, a tyto přednosti zvýhodnit při volbě studia na středních školách. Stránka 21 z 22 Stránka 22

23 Závěrečné shrnutí projektu partnerem Hlavním přínosem bylo navázání úzké a dlouhodobé spolupráce ISŠ Sokolnice, zapojených základních škol a vysokých škol VUT a MU, která povede ke zvýšení zájmu žáků o studium přírodovědných a technických oborů. Každý týden se na jednotlivých základních školách konala Praktická cvičení v předmětu Pracovní činnosti, kde se žáci učili práci se dřevem a kovem, v předmětu Fyzika, kde řešili různé laboratorní práce, a v předmětu IT, ve kterém probíhalo programování robota v grafickém prostředí a spuštění programu na fyzickém zařízení. Velmi zajímavý byl také kroužek Elektronika, který si žáci obzvlášť oblíbili a měli možnost si sestavit robota a dále s ním pracovat. Metodici zapojených základních škol a ISŠ Sokolnice byli proškoleni na používání robotů a stavebnic pro elektrotechniku, čímž získali nové znalosti a zkušenosti, které mohou předávat dále žákům. Velkým přínosem je také vybavení základních škol stavebnicemi a dovybavení odborných dílen na ISŠ Sokolnice. Pořízené moderní technické vybavení na ISŠ Sokolnice a ZŠ bude nadále využíváno v povinné výuce žáků a ve volnočasových aktivitách. Stránka 22 z 22 Stránka 23

24 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 9

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VÝUKY NA ZŠ VOLARY CZ.1.07/1.1.14/02.0026. Souhrnná informace o realizaci projektu

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VÝUKY NA ZŠ VOLARY CZ.1.07/1.1.14/02.0026. Souhrnná informace o realizaci projektu MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VÝUKY NA ZŠ VOLARY CZ.1.07/1.1.14/02.0026 Souhrnná informace o realizaci projektu I. Kariérní poradenství a podpore výuky v technických oblastech Bylo vytvořeno poradenské centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Bořivoj Brdička, PedF UK Ondřej Neumajer, PedF UK Daniela Růžičková, NÚV Praha, 31. ledna 2012 Národní ústav pro vzdělávání

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Obráběč kovů 23-56-H/01Obráběč kovů Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková Řešitelský tým: Mgr. Jitka Altmanová Mgr. Šárka Kocourková Mgr. Lucie Kuchťáková

Více