Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 adresa: Sokolnice 496, statutární zástupce: Ing. Oldřich Životský kontaktní údaje: Mgr. Zdeněk Nezval, tel. č.: , www stránky: IČ: Spolupracující školy: Základní škola a mateřská škola, Šaratice, okres Vyškov Základní škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Otnice, okres Vyškov Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2

3 Obsah Evaluace partnerů projektu...4 Projektový záměr a hlavní cíle projektu:...5 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje...5 Zhodnocení klíčových aktivit projektu...7 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení...7 KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách...7 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem...8 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení...8 KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol...9 KA 7 Spolupráce středních a vysokých škol...11 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů...12 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání...13 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce...14 KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ...14 KA 14 Příprava a realizace programů vzájemného učení...16 Zhodnocení naplňování MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů...17 Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu...18 Příběhy z realizace doplněné o fotodokumentaci (největší úspěchy, nejzajímavější aktivity z pohledu žáků)...19 Závěrečné shrnutí projektu partnerem...23 Stránka 3

4 Evaluace partnerů projektu Tato Evaluační zpráva hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Evaluační zpráva je vypracována v členění umožňujícím zhodnotit jednotlivé klíčové aktivity (KA) projektu i souhrnné informace o projektu. Současně je členěna dle KA celkového individuálního projektu realizovaného Jihomoravským krajem (JMK), přičemž v úvodu zprávy je uvedeno, kterými KA našeho projektu jsme je naplňovali. V první části zprávy jsou uvedeny informace o cílech našeho projektu a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Ty jsou jednotlivě stručně popsány a vyhodnoceny za pomoci komentovaných grafů vytvořených z dat dotazníkových šetření, která byla realizována zpravidla po skončení dané aktivity a jejichž respondenty byli žáci či učitelé, případně obě dvě skupiny současně. Kvantitativní data jsou doplněna kvalitativním hodnocením, aby mohla být vnímána v kontextu realizace naší školou (např. pozitivní i negativní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, neočekávané události, které realizaci ovlivnily, případně co bychom udělali jinak, kdybychom danou aktivitu mohli realizovat znova, nezamýšlené dopady spojené s realizací naplánovaných aktivit, případné neúspěchy při realizaci atd.) to všechno jsou cenné informace, které tato Evaluační zpráva poskytne. Kromě klíčových aktivit hodnotíme i naplňování monitorovacích indikátorů. Nikoliv pouze jejich vyčíslením, ale také prostřednictvím informace o tom, zda byly naplňovány bez problémů, zda byly prováděny změny cílových hodnot a pokud ano, tak uvádíme důvody těchto změn. Pokud se při realizaci projektu vyskytly neočekávané okolnosti nebo se změnily vnější podmínky, které realizaci ovlivnily, popisujeme v takovém případě, jak jsme se s nově vzniklou situací nebo překážkami vypořádali, popřípadě co by bylo lepší udělat jinak, kdybychom projekt realizovali znova. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro celkové vyhodnocení projektů. V závěru zprávy je provedeno stručné hodnocení dosažení hlavního cíle projektu tedy zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Dále je ke zprávě připojena fotodokumentace či příběhy z realizace jednotlivých klíčových aktivit, případně ukázky dobré praxe a uskutečněných činností. Stránka 3 z 22 Stránka 4

5 Projektový záměr a hlavní cíle projektu Základním cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku technických a přírodovědných oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Dále připravit a zrealizovat takové motivační (klíčové) aktivity, které obecně povzbudí zájem žáků středních a základních škol o studium technických oborů či předmětů. Cílem projektu bylo vybavit dvě odborné dílny na ISŠ Sokolnice a vybavit zapojené základní školy sadami nářadí a stavebnicemi pro výuku Fyziky, IT a Pracovních činností pro praktická cvičení, které se konaly každý měsíc na jednotlivých základních školách. Dále zajistit účast žáků ISŠ Sokolnice v Pokročilých praktikách na vysokých školách a zajistit účast žáků ISŠ Sokolnice v pravidelně se opakujícím kroužku Elektronika ve volnočasových aktivitách. Do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK bylo plánováno spolu s ISŠ Sokolnice zapojit pět základních škol a jejich deváté ročníky: Základní škola a mateřská škola, Šaratice, okres Vyškov Základní škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Otnice, okres Vyškov Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje V rámci našeho projektu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity, jimiž byly naplňovány některé z 21 KA individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje: 1. Vybavení elektrotechnických dílen ISŠ Sokolnice a laboratoří základních škol Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 1, KA 2, KA 3, KA Praktická cvičení žáků základních škol Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 12, KA 14. Stránka 4 z 22 Stránka 5

6 3. Pokročilá praktika žáků ISŠ Sokolnice Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčovou aktivitu celkového projektu: KA Volnočasové aktivity Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 5, KA Rozvoj a spolupráce středních a základních škol Tato naše aktivita je realizována prostřednictvím realizačního týmu, slouží k zajišťování ostatních klíčových aktivit projektu. Její součástí je také zpracování Evaluační zprávy. Stránka 5 z 22 Stránka 6

7 Zhodnocení klíčových aktivit projektu A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách Popis činností v klíčové aktivitě: ISŠ Sokolnice zajistila dovybavení dvou elektrotechnických dílen příslušnou technikou (termokamera, sdělovací a datová technika), v návaznosti na nově zavedený ŠVP Informační technologie oboru L/01 Mechanik elektrotechnik. Tyto modernizované dílny a vybavení ZŠ slouží pro povinnou výuku žáků středních a základních škol. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Pořizované vybavení bylo při výuce využíváno, což odráželo důvody jeho pořízení. V převážné většině s ním pracovali žáci. Stránka 6 z 22 Stránka 7

8 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této klíčové aktivity byly výše zmíněné dvě elektrotechnické učebny dovybaveny nářadím, materiálem a dalším vybavením potřebným k běžnému provozu praktické výuky. Bylo tak pořízeno následující neinvestiční vybavení: stavebnice terénního robota, endoskop, do odborných dílen keramické tabule, dataprojektory, PC, notebooky, kamerové sety a kamery, servery, switche, racková skříň, záložní UPS zdroj, bezdrátové přístupové body, nábytek, které byly využity při organizování Projektových dnů v ISŠ Sokolnice pro žáky ZŠ a ISŠ a při výuce v dílnách ISŠ Sokolnice. Dále byly pořízeny elektrostavebnice pro fyziku a sady nářadí pro práci se dřevem a kovem. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Doplněný neinvestiční majetek a spotřební materiál, používaný při praktických částech výuky, byl také často používán, a to jak žáky, tak učiteli. KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této aktivity byli proškoleni učitelé, kteří následně fungovali jako metodici praktických školení, a tedy přímo pracovali a vedli žáky v práci s nově pořizovaným vybavením. V rámci projektu tak byli vyškoleni pedagogičtí pracovníci na využívání stavebnic pro programování elektronických zařízení. Školení se týkalo popisu a struktury robotů, využití robotů a účastníci byli seznámeni s konkrétní stavebnicí robota, hardwarovou a softwarovou konfigurací robota a jeho programováním ve vývojovém prostředí. Stránka 7 z 22 Stránka 8

9 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Školení zrealizované v souvislosti s nově pořízeným vybavením bylo učiteli považováno ve všech případech za přínosné a odráží jejich vnímanou potřebu umět s novým vybavením pracovat co nejefektivněji. Nejčastější komentáře dotazovaných: školení bylo zajímavé z hlediska seznámení se s novými metodami a postupy. KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol Popis činností v klíčové aktivitě: ISŠ Sokolnice organizovala pro žáky ISŠ celoroční, pravidelně se opakující zájmový kroužek Elektronika, zaměřený na elektroniku, elektronické měření a programování elektronických zařízení v modernizované laboratoři. Tento kroužek probíhal v nově vybavených dílnách a na zařízení, které bylo pořízeno z finančních prostředků projektu. Jedním z cílů kroužku byla tvorba elektronického robota pomocí nakoupených stavebnic. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Stránka 8 z 22 Stránka 9

10 Učitelé vnímali u volnočasové aktivity spíše mírný zájem o tuto aktivitu, stejně tak jako to, jestli žáky aktivita bavila. Žáci: Před Po Stránka 10 Stránka 9 z 22

11 Dotazovaní žáci vnímali od začátku tuto volnočasovou aktivitu jako přínosnou a stejný názor si udrželi i po jejím absolvování. I přesto však jen těsná nadpoloviční většina potvrdila, že by se aktivity zúčastnila znovu, navzdory tomu, že podobnou aktivitu oslovení žáci dosud neabsolvovali. U dotazované skupiny nepřevládal zájem o přírodovědná a/nebo technická témata, stejně tak jako zájem o jejich další studium. Ten se naopak absolováním aktivit spíše ještě snížil. KA 7 Spolupráce středních a vysokých škol Popis činností v klíčové aktivitě: Došlo k navázání dlouhodobé spolupráce ISŠ Sokolnice s vysokými školami VUT Brno, Fakultou strojního inženýrství a Mendelovou univerzitou v Brně, Ústavem informatiky, z důvodu zvýšení zájmu žáků se vzdělávat v technických a přírodovědných oborech a přiblížit jim možnosti studia na vysokých školách. Na těchto vysokých školách se realizoval blok přednášek a praktických cvičení pro žáky ISŠ Sokolnice v oblasti počítačových sítí, robotiky a programování. Spolupráce mezi ISŠ Sokolnice a Mendelovou univerzitou v Brně je jednou z řady aktivit, v rámci kterých se univerzita snaží budovat dlouhodobé vztahy se středními školami, zejména s obory s technickým zaměřením. Cílem těchto aktivit je zvýšení atraktivity vysokoškolského studia pro studenty středních škol a rozšíření jejich znalostí a dovedností. Kromě získání povědomí o studiu informatiky na vysoké škole se studenti setkávají s vybavením, které často neměli možnost používat, pracují ve specializovaných laboratořích a seznamují se s odborníky v dané oblasti. Stránka 10 z 22 Stránka 11

12 Studenti se aktivně účastnili jednotlivých setkání a participovali na řešení úloh v rámci setkání i úloh zadaných jako samostatné práce. Na setkání přicházeli připraveni studiem zadaných materiálů, projevovali zájem o problematiku a snahu problémové úlohy vyřešit sami či v kolektivu. Díky pečlivému výběru studentů, kteří měli o problematiku skutečný zájem, byla výuka velmi příjemná a tvůrčí. Někteří ze studentů rovněž projevili zájem o studium na vysoké škole. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Do této aktivity byli žáci vybíráni podle odhadovaného zájmu, což se odráží i v jejich hodnocení. Aktivity považují prakticky všichni za prospěšné a rádi by se jich zúčastnili znovu. V jejich skupině také převažují žáci se zájmem o přírodovědná a/nebo technická témata a se zájmem o jejich další studium. KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů Popis činností v klíčové aktivitě: Takto klíčová aktivita probíhala ve VIDA science centru pro žáky ZŠ a SŠ. Žákům se aktivity tohoto nového centra velmi líbily a oceňovali možnost vidět a vyzkoušet si věci, které jim jako škola nejsme schopni sami nabídnout. Stránka 12 Stránka 11 z 22

13 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Návštěvy VIDA centra byly žáky hodnoceny jako velmi přínosné a především jako zábavné. A to i přesto, že poměrně velká část žáků spíše nemá zájem o přírodovědná a/nebo technická témata a většina z nich nemá zájem tyto obory dále studovat. Nejčastější komentáře dotazovaných: dotázaní žáci jako nejzajímavější aktivity v rámci návštěv VIDA centra zmiňovali pokusy s magnetismem, rotující komoru a předpovídání počasí. KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: Stavební úpravy proběhly v dílně odborného výcviku. Z důvodu pořízení nového vybavení odborných pracovišť zabezpečovací technikou byla provedena rekonstrukce podlahy a položena nová dlažba. Tyto práce byly řádně ukončeny a slouží svému účelu. Stránka 12 z 22 Stránka 13

14 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ Popis činností v klíčové aktivitě: Pedagogové ISŠ Sokolnice připravili v součinnosti s vyučujícími základních škol a žáky střední školy vzdělávací aktivity pro žáky ZŠ Praktická cvičení z IT, Fyziky a Pracovních činností, které byly organizovány na základních školách. Žáci ZŠ měli možnost si prakticky ověřit základní elektrotechnické principy a funkce, programování elektrotechnických zařízení a nácvik praktických dovedností při práci se dřevem a kovem. Tyto činnosti byly realizovány na vybavení pořízeném z finančních prostředků projektu. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Z pohledu učitelů šlo o jednoznačně úspěšnou aktivitu, která byla přínosná jak pro ně samotné, tak i pro žáky, které podle nich i bavila. Učitelé by rádi podobnou aktivitu opakovali. Stránka 13 z 22 Stránka 14

15 Nejčastější komentáře dotazovaných: žáci pracovali se zaujetím, studenti a žáci se vhodně doplňovali. Žáci: Podobně jako učitelé, i žáci vnímají tuto aktivitu jako přínosnou a zábavnou. Stejně tak by se jí rádi zúčastnili znovu, a to navzdory tomu, že jen mírná nadpoloviční většina z nich přiznává svůj zájem o přírodovědná a/nebo technická témata. Nejčastější komentáře dotazovaných: bavilo mě, že jsme si mohli vyzkoušet různé věci sami. Stránka 14 z 22 Stránka 15

16 KA 14 Příprava a realizace programů vzájemného učení Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této aktivity došlo k navázání dlouhodobé spolupráce žáků i pedagogických pracovníků zapojených základních škol a ISŠ Sokolnice. Pedagogičtí pracovníci a žáci ZŠ se v nově vybavených dílnách na ISŠ Sokolnice seznámili s obsahem a výukou technických a přírodovědných předmětů. Studenti ISŠ Sokolnice na základních školách v předmětu IT předváděli žákům ZŠ práci s roboty. V rámci projektových dnů, kdy žáci ze ZŠ přijeli na ISŠ Sokolnice, spolu se studenty ISŠ Sokolnice zpracovávali úkoly ve třech blocích: kamerové systémy, zabezpečovací systémy a úpravy obrázků, robotika. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: V rámci hodnocení této aktivity se žáci velmi často nedokázali přiklonit ani k vyloženě negativnímu, ani k vyloženě pozitivnímu postoji. Přesto lze říci, že je tato aktivita spíše bavila a zdála se jim přínosná. Nejasný názor zřejmě vyplývá i ze složení skupiny, ve které bylo nejvíce žáků na rozhraní zájmu a nezájmu o přírodovědná a/nebo technická témata. Stránka 15 z 22 Stránka 16

17 Zhodnocení naplňování MI Oba sledované monitorovací indikátory se podařilo nejen naplnit, ale jejich hodnoty také překročit Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Plánovaná hodnota 760 Skutečná hodnota plánovaná hodnota MI byla naplněna, k bylo dosaženo počtu 812 podpořených osob v počátečním vzdělávání. Naplnění monitorovacích indikátorů bylo realizováno v praktických cvičeních, pokročilých praktikách, volnočasových aktivitách a při využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů. Je předpoklad, že do konce projektu dojde ještě ke zvýšení počtu podpořených osob. Překročení původně naplánovaného počtu MI bylo způsobeno dodatečným zařazením dalších exkurzí žáků ZŠ a SŠ do nově otevřeného VIDA Science centrum Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Plánovaná hodnota 30 Skutečná hodnota plánovaná hodnota MI byla naplněna, k bylo dosaženo počtu 41 podpořených osob poskytovatelů služeb. Naplnění monitorovacích indikátorů bylo realizováno celkovým počtem pedagogů, kteří byli během projektu zaměstnaní u ISŠ Sokolnice a měli na starost zajištění např. volnočasových aktivit, praktických cvičení či pokročilých praktik Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Plánovaná hodnota 18 Skutečná hodnota plánovanou hodnotu MI se podařilo naplnit, a bylo tak podpořeno celkem 24 osob pracovníků v dalším vzdělávání. Jednalo se o pedagogické pracovníky ISŠ Sokolnice, kteří byli proškoleni na využívání stavebnic pro programování elektronických zařízení Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Plánovaná hodnota 1 Skutečná hodnota 0 ke dni Jediným nově vytvořeným produktem je tato evaluační zpráva partnera. Stránka 16 z 22 Stránka 17

18 Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu Byly dovybaveny dvě elektrotechnické dílny příslušnou technikou, nářadím, materiálem a dalším potřebným vybavením v návaznosti na nově zavedený ŠVP Informační technologie oboru L/01 Mechanik elektrotechnik. ZŠ byly vybaveny sadami nářadí pro práci se dřevem a kovem pro výuku předmětu Pracovní činnost, pro předmět IT stavebnicemi pro výuku programování elektronických zařízení, pro předmět Fyzika elektrotechnickými stavebnicemi. Modernizované dílny ISŠ Sokolnice a vybavení ZŠ slouží pro povinnou výuku žáků středních a základních škol. Praktická cvičení na základních školách a projektové dny v ISŠ Sokolnice byly organizovány pod vedením metodiků SŠ a ZŠ. Žáci ZŠ si měli možnost prakticky ověřit základní elektrotechnické principy a funkce, programování elektrotechnických zařízení a nácvik praktických dovedností při práci se dřevem a kovem, v ISŠ Sokolnice kamerové a zabezpečovací systémy a robotiku. Všechny tyto činnosti byly realizovány na vybavení pořízeném z finančních prostředků projektu. Byla navázána dlouhodobá spolupráce ISŠ Sokolnice s vysokými školami: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Mendelova univerzita v Brně, Ústav informatiky. Byly realizovány bloky přednášek a praktických cvičení pro žáky ISŠ Sokolnice v oblasti počítačových sítí, robotiky a programování, což umožnilo zvýšit zájem žáků o vzdělávání se v technických oborech a přiblížilo jim možnosti studia na vysokých školách technického zaměření. Pro žáky ISŠ Sokolnice byl realizován v rámci volnočasových aktivit celoroční, pravidelně se opakující zájmový kroužek Elektronika, který byl zaměřen na elektroniku, el. měření a programování elektronických zařízení v modernizované laboratoři. Tento kroužek probíhal v nově vybavených dílnách a na zařízení, které bylo pořízeno z finančních prostředků projektu. Žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ se seznámili s obsahem a výukou technických předmětů v nově vybavených dílnách na ISŠ Sokolnice. Byla navázána dlouhodobá spolupráce žáků i pedagogických pracovníků zapojených základních škol a ISŠ Sokolnice. Jednoznačně lze tedy říci, že cílů projektu bylo dosaženo a projekt má pro naši školu významný dopad. Stránka 17 z 22 Stránka 18

19 Příběhy z realizace doplněné o fotodokumentaci (největší úspěchy, nejzajímavější aktivity z pohledu žáků) Praktická cvičení žáků ZŠ v předmětu fyzika Praktická cvičení se žáky probíhala v laboratorních učebnách fyziky na jednotlivých základních školách. Laboratorní cvičení se žáky měla praktickou formou výuky. Cvičení začínalo zopakováním tématu a rozborem cvičení. Následovalo zadání praktického cvičení s nastíněným postupem řešení. Žáci měli k dispozici stavebnici Didaktik, která má široké použití ve výuce i v laboratorních cvičeních. Práce se stavebnicí napomáhá k uplatňování teorie v praxi. Na každé cvičení byl připraven jiný praktický úkol. Žáci pracovali ve dvojicích. Úkoly zahrnovaly měření a výpočty, sestavování elektrických obvodů, určování charakteristik atd. Praktická cvičení byla koncipována jako rozšíření znalostí žáků s důrazem na praktickou stránku věci, rozvoj technického a přírodovědného myšlení. Pro většinu žáků to bylo první seznámení se sestavováním elektrických obvodů. Pro talentované a výjimečně nadané žáky byla připravena individuální zadání tak, aby vyhověla jejich zvýšeným nárokům. Na konci každého praktického cvičení proběhla neformální debata se žáky, což byla vítaná zpětná vazba pro metodiky zapojené do projektu. Přínosy: vzájemná komunikace metodiků SŠ s metodiky ZŠ, vzájemná podpora při realizaci cvičení je nezbytným předpokladem úspěšně realizovaných praktických cvičení, pozitivní vnímání a četné dotazy žáků, ať již se vztahují ke konkrétnímu zadání, v naprosté většině případů dokončí všichni žáci zadaný úkol. Někteří žáci již plánují pokračovat ve studiu na technickém oboru a přírodovědném oboru. Projekt považujeme pro žáky za velmi přínosný v orientaci technického zaměření. Stránka 18 z 22 Stránka 19

20 Stránka 19 z 22 Stránka 20

21 Praktická cvičení žáků ZŠ v předmětu Pracovní činnosti Práce se dřevem a Práce s kovem Do projektu bylo spolu s ISŠ Sokolnice zapojeno pět základních škol (ZŠ Otnice, ZŠ Šaratice, ZŠ Újezd u Brna, ZŠ Sokolnice, ZŠ Měnín). Zapojeni byli žáci z pátého, šestého, sedmého a osmého ročníku. Praktická cvičení se žáky probíhala v učebnách pracovních činností dílny. Práce se dřevem Pracovní činnosti se dřevem probíhaly praktickou formou výuky. Na začátku se předvedly druhy a struktury dřevin, ukázky spojů dveřních a okenních rámů. V následujících hodinách se předvedla praktická ukázka zkompletování dřevěné stoličky. Následovalo zadání praktického cvičení s podrobným vysvětlením pracovního postupu. Zadání proběhlo formou předání pracovního výkresu. Pracovní výkres se skládal z opracování jednotlivých dílů, které byly okótovány na skutečný tvar a rozměr. Žáci měli za úkol podle pracovního výkresu opracovat jednotlivé díly a tyto díly následně zkompletovat do celkového výrobku. Pro práci se dřevem jsme zvolili výrobu ptačího krmítka. Na jednotlivých dílech se vyzkoušely základní ruční práce (orýsování, řezání, pilování, vrtání aj.). Po zkompletování došlo na povrchovou úpravu (např. lakování, broušení). Práce s kovem Pracovní činnosti s kovem opět probíhaly praktickou formou výuky. Na začátku se předvedly různé druhy a tvary železných kovů. V následujících hodinách se předvedla praktická ukázka demontáže a zpětného zkompletování modelu traktoru, který byl z hliníkového materiálu. Následovalo zadání praktického cvičení s podrobným vysvětlením pracovního postupu. Zadání mělo formu předání pracovního výkresu. Pracovní výkres se skládal z opracování jednotlivých dílů, které jsou okótovány na skutečný tvar a rozměr. Žáci měli za úkol podle pracovního výkresu opracovat hliníkový materiál do tvaru kostky. Pro práci s kovem jsme zvolili výrobu házecí kostky. Na jednotlivých dílech se vyzkoušely základní ruční práce s kovem (orýsování, řezání, pilování, vrtání aj.). Neúspěchy: Někteří žáci cvičení brali jako povinnost, svojí nepracovitostí a kvalitou výroby dávali najevo celkovou nechuť. Většina zapojených škol se potýkala s nedostatkem materiálu pro výrobu ptačího krmítka a házecí kostky. Stránka 20 z 22 Stránka 21

22 Úspěchy: Komunikace metodiků SŠ s metodiky ZŠ byla na výborné úrovni, vzájemná podpora při realizaci a předávání informací při cvičení byla nezbytným předpokladem pro vytvoření daného výrobku. Překvapivé bylo, že větší procento kvalitnějších výrobků měla děvčata oproti chlapcům. Z tohoto hlediska vyplývá, že děvčata jsou důslednější při plnění úkolů. Všichni zapojení žáci dokončili zadaný úkol a navíc i při povrchové úpravě zapojili i svoji fantazii. Všichni zapojení žáci dokončili zadaný úkol bez újmy na zdraví. Projekt považujeme pro zapojené žáky za velmi přínosný, byla to zajímavá příležitost zjistit, kteří žáci jsou manuálně zruční, a tyto přednosti zvýhodnit při volbě studia na středních školách. Stránka 21 z 22 Stránka 22

23 Závěrečné shrnutí projektu partnerem Hlavním přínosem bylo navázání úzké a dlouhodobé spolupráce ISŠ Sokolnice, zapojených základních škol a vysokých škol VUT a MU, která povede ke zvýšení zájmu žáků o studium přírodovědných a technických oborů. Každý týden se na jednotlivých základních školách konala Praktická cvičení v předmětu Pracovní činnosti, kde se žáci učili práci se dřevem a kovem, v předmětu Fyzika, kde řešili různé laboratorní práce, a v předmětu IT, ve kterém probíhalo programování robota v grafickém prostředí a spuštění programu na fyzickém zařízení. Velmi zajímavý byl také kroužek Elektronika, který si žáci obzvlášť oblíbili a měli možnost si sestavit robota a dále s ním pracovat. Metodici zapojených základních škol a ISŠ Sokolnice byli proškoleni na používání robotů a stavebnic pro elektrotechniku, čímž získali nové znalosti a zkušenosti, které mohou předávat dále žákům. Velkým přínosem je také vybavení základních škol stavebnicemi a dovybavení odborných dílen na ISŠ Sokolnice. Pořízené moderní technické vybavení na ISŠ Sokolnice a ZŠ bude nadále využíváno v povinné výuce žáků a ve volnočasových aktivitách. Stránka 22 z 22 Stránka 23

24 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 9

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 10 Střední škola strojírenská a elektrotechnická

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 5 Střední škola stavebních řemesel

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 4 Střední odborná škola a Střední

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 21 Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 1 Střední škola a Základní škola

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 20 Gymnázium J. G. Mendela a jeho

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 2 Střední škola dopravy, obchodu

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 15 Gymnázium, Brno, třída Kapitána

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 19 Střední škola polytechnická, Brno,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 6 Střední škola grafická Brno adresa:

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Kroužek robotiky základy elektrotechniky Jméno autora kroužku: M. Klimeš Anotace: Zapojení pasivních a aktivních součástek, jejich základní diagnostika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 7 Střední škola technická a ekonomická,

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 23 Gymnázium Brno-Řečkovice adresa:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. (NatTech MSK) Registrační číslo projektu:

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 18 Odborné učiliště a Praktická škola,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 29 Střední průmyslová škola, Jedovnice,

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 78 (P6) Obsah Popis projektu...

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Základní údaje o projektu Zahájení projektu : 1.1.2009

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ../../. Název partnera: Střední průmyslová škola polytechnická

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../44. Název partnera: Obsah Úvod... 3. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Zpracovatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (P07) 1 Obsah 1

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1.6.2012 Datum ukončení realizace 31.7.2014

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Výroční monitorovací zpráva za rok 2011 (1. a 2. etapa)

Výroční monitorovací zpráva za rok 2011 (1. a 2. etapa) Příloha 3 Výroční monitorovací zpráva za rok 2011 (1. a 2. etapa) Článek 1 Přehled aktivit a jejich naplňování Přehled aktivit a jejich naplňování vychází z plnění Roční specifikace na rok 2011, které

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0045 Název projektu Sbližování teorie s praxí Příjemce Střední odborná

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strana 1 z 7 1. Údaje o projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo prioritní

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Individualizace výuky: šablony I/1, II/1, III/1, IV/1, II/6 Výstupy: 64 odučených hodin, dle popisu v šabloně. Přílohy k

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov

Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov Závěrečná konference projektu, 23. června 2014 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Mgr. Pavel Janus Celková

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1797P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č.

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44 Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 3 Střední odborná škola a Střední

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více