UFLEX SM 920. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. UFLEX SM 920 návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UFLEX SM 920. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. UFLEX SM 920 návod k použití"

Transkript

1 UFLEX SM 920 Návod k použití Úvod Děkujeme za zakoupení a používání tohoto výrobku. Pro správné použití a plné využití všech vlastností výrobku prosím pozorně čtěte návod k obsluze před prvním použitím. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené zanedbáním pokynů uvedených v tomto návodu. Tento návod k použití obsahuje popis a pokyny k použití tohoto přístroje - UFLEX. Výrobce si však vyhrazuje právo změny technických parametrů, vlastností a tiskových chyb. Obsah 1. Doplňková alternativní léčba 2. Reflexní léčba (stimulace akupunkturních bodů: akupunktura) 3. Nízká frekvence a UFLEX 4. UFLEX - popis součástí 5. Bezpečnostní pokyny před použitím (opatření) 6. Ovládací pokyny - hlavní tělo - použití gumové šlapky 7. Pokyny pro správné používání 8. F.A.Q. nejčastěji kladené otázky 9. Druhy nízkofrekvenčních kmitočtových režimů - Režim MODE (pro manuální použití): 160 kmitočtů - Režim AUTO (automatické použití): 61 kmitočtů 10. Schéma reflexních bodů 11. Ukázky napěťové léčby (jak používat polštářky/elektrody) 12. Technická specifikace Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize návodu byla provedna dne

2 UFLEX SM 920 je zdravotnickým prostředkem třídy I, který odpovídá evropské směrnici 93/42/ECC o zdravotnických prostředcích. Podrobný popis 1. Doplňková alternativní léčba Až doteď byla léčba na západě nebo všeobecně uznávaná léčba zbavovala lidstvo nemocí pomocí logických metod a logického uvažování, ale toto záviselo na přístrojích a chemikáliích, které se významně podíleli na nárůstu lékařských výloh a na vážných postraních efektech na lidském těle. Od těchto omezení, současná novodobá koncepce léčby je navržena na vnitřní a centrální lidské metodě přístupu hledání léčby pro lidstvo tak, aby bylo perfektně obnoveno zdraví, a tímto tato otázka podporuje široké výzkumy pro mnohostranné zdravotní léčby a ošetření. V akupunktuře, která byla všeobecně užívaná na východě, byl rozpoznán její účinek a je v nynější době používaná na celém světě a byla použita pro různé léčebné metody. 1. Nízká frekvence a UFLEX Léčba nízkou frekvencí je fyzická terapie, která pomáhá uvolnit a obnovit akutní a chronické potíže na lidském těle přenášením mírným elektrickým proudem (nízká frekvence) a masáží svalů přímo s podnětem a uklidněním nervů. Také léčí oslabenou tělesnou funkci, obezitu a nemoci aktivující stahování svalů. Poslední dobou je používáno v přístrojích na obezitu s tímto efektem vibrací. UFLEX je malé fyzioterapeutické zařízení založené na tradiční chodidlové reflexní terapii a akupunkturové teorii vyvinuté doktory a elektro-inženýry. Toto zařízení využívá AC adaptér k bezpečné a stabilní nízké frekvenci pro stimulaci reflexních oblastí, nervu, akupunkturních bodů, svalů a kapilárních trubiček. Skrze tyto podněty mohou být svalstva uvolněna a tím i zlepšený krevní oběh. Takto se rozšiřuje přírodní léčebné metody. Toto zařízení je naprogramováno pro 221 křivek, které byly vědecky navržené a může zařídit 1-99 hladin intenzity. 2. Reflexní léčba (stimulace akupunkturních bodů) Reflexní léčba způsobuje podněty v reflexních oblastech na šlapkách a na rukou, kde jsou body pro všechny žlázy (lymfatické uzliny, žlázy s vnitřní sekrecí) na těle, ústrojí a vnitřní orgány tak, že stres a napětí je sníženo, krev je tím hladce dodávána a zlepšuje se neuropatie. Takto může být nazývaná věda lidského těla, která umožňuje každému orgánu přirozenou udržovanou homeostázi. Zvláště na chodidlech byla reflexní terapie jednou z čínské tradiční léčby. Její počátek je Gwan Di metoda (schéma reflexních zón), která je popsána v Císařské duševní knize, která je jednou z čínských tradičních lékařství přibližně už 5000 let. Působení akupunktury na chodidla získává léčebný účinek využitím reflexní podstaty. 3 4

3 1. LCD Panel (SOLE - chodidlo) 2. LCD Panel (TIME - čas) 3. LCD Panel (PAD polštářků nejsou součástí balení) 4. Režim ukazatele (8 základních druhů režimu tvaru vlnění) 5. Kontrolka zvuku zap./vyp. 6. AUTO kontrolka 7. Ekvalizér 8. Nastavení chodidla 9. Nastavení času 10. Nastavení polštářků (elektrody nejsou součástí balení) 11. Držení (udržuje současný tvar vlnění) 12. Automatický mód 13. Zap./Vyp. přístroje 14. Režim (výběr tvaru vlnění) 15. JACK vstup pro polštářky 16. Vstup pro adaptérový konektor 5 Bezpečnostní pokyny před použitím (opatření) UFLEX (SM 920) byl vyvinutý důkladným a dlouhým výzkumem a je velmi bezpečný, jelikož použitý proud je stejnosměrný DC 12V pomocí mezinárodně certifikovaného střídavého adaptéru AC. Nicméně pro vaše bezpečné používání si prosím před použitím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. Ujistěte se, že je poskytnutý adaptér vhodný pro napájení (1100V, 120V, 220V.230V, 240V) které používáte. 2. Používejte toto zařízení pro navržený účel. 3. Používejte pouze ověřenou součást (obzvláště polštářky) poskytnutou výrobcem. 4. Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu. 5. Vyvarujte se kontaktu s jakoukoliv kapalinou. 6. Nepřetěžujte zařízení zbytečným zapojením v el. Zásuvce 7. V případě poruchy odpojte ihned od napájení a kontaktujte oprávněného obchodního zástupce. 8. Nezkoušejte zařízení opravovat sami nebo jinou neoprávněnou osobou (jinak ztratíte záruku) 9. Udržujte zařízení a další součásti z dosahu dětí. 10. Nepoužívejte toto zařízení na poraněné oblasti. 11. Osoby, které používají nějaké léčebné prostředky (jako umělé srdce, inzulínovou stříkačku, měřič pulzu, mechanický kloub atd.) by neměli toto zařízení používat bez konzultace s lékařem 12. Osoby se srdeční příhodou, zhoubným nádorem, akutním onemocněním, zvýšeným tlakem, chudokrevností, při menstruaci, těhotné ženy, nebo osoby čerstvě po operaci by měli použití přístroje konzultovat se svým lékařem. 13. Nepoužívejte ho na operovaném místě. 14. Nepoužívejte toto zařízení poblíž zdravotnických zařízení pracujících na krátkých vlnách, ultra krátkých vlnách nebo mikrovlnách (v rozmezí 1 metru) jelikož to může způsobit nepravidelné vlnění. 15. Toto zařízení nesmí být používáno v oblasti blízko srdce, hlavy, obličeje, úst nebo kožního onemocnění. 6

4 Ovládací pokyny UFLEX hlavní tělo 1. Umístěte UFLEX na rovnou podlahu 2. Zapojte adaptér do přístroje 3. Zapojte adapter do zásuvky 4. Stiskněte napájecí tlačítko 5. Pokud se před použitím napijete teplé vody, zvýší se tím efekt léčby Instrukce uvedené níže jsou stejné pro UFLEX hlavní část. Použití šlapkové stopy (gumové šlapky) 1. Po zapnutí přístroje nastavte přepínač odrazové stopy na první stupeň. (Pozn.: Rozsah hladiny intenzity je od 1-99 a první stupeň je nejslabší a nejvyšší stupeň je nejsilnější.) 2. Nastavte požadovaný operační čas časovým spínačem. (Pokud je počáteční stav nastaven na 20 minut je nastavení automatické) 3. Stoupejte na gumové šlapky pomalu. (odložte si ponožky a stoupejte s čistou nohou pro lepší účinek) 4. Nastavte intenzitu šlapek pro uživatele a postupně přizpůsobujte rychlost zvyšováním intenzity. 5. Až dosáhnete potřebného vlnění a budete chtít zůstat na této úrovni, stiskněte tlačítko HOLD (přidržení) pro opakování stejného vlnění. Pokud budete chtít pokračovat v jiné úrovni vlnění stiskněte znovu tlačítko HOLD. 6. Chcete li určitý režim v rozmezí 8 režimů (Uvedeno v pořadí: 1. režim sinusoidové vlny, 2. proměnlivé vlnění, 3. tří špičkové vlnění, 4. lineární vlnění, 5. pilové vlnění, 6. čtyřhranné vlnění, 7. kruhové vlnění, 8. hřebenové vlnění,) stiskněte tlačítko MODE a vyberte potřebný režim. 7. Po skončení terapie, vypněte přístroj tlačítkem napájení a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. 7 Použití nízkofrekvenčního vlnového polštářku (elektrody) 1. Připojte konektor od polštářku k přístroji. (Pozn. Před připojením se ujistěte, že je nastavena intenzita na 0) 2. Připojte kabel od přístroje k nízkofrekvenčnímu vlnovému polštářku 3. Sejměte nálepku z nízkofrekvenčního vlnového polštářku 4. Umístěte polštářek na aplikovanou část nebo oblast těla. (Používejte na vyčištěnou pokožku od mastnoty, špíny nebo potu) 5. Nastavte na přístroji 1. úroveň. (Pozn.: Rozsah hladiny intenzity je od 1-99 a první stupeň je nejslabší a nejvyšší stupeň je nejsilnější.) 6. Nastavte požadovaný operační čas časovým spínačem. (Pokud je počáteční stav nastaven na 20 minut je nastavení automatické) 7. Nastavte intenzitu šlapek pro uživatele a postupně přizpůsobujte rychlost zvyšováním intenzity. 8. Až dosáhnete potřebného vlnění a budete chtít zůstat na této úrovni, stiskněte tlačítko HOLD (přidržení) pro opakování stejného vlnění. Pokud budete chtít pokračovat v jiné úrovni vlnění stiskněte znovu tlačítko HOLD. 9. Chcete li určitý režim v rozmezí 8 režimů (Uvedeno v pořadí: 1. režim sinusoidové vlny, 2. proměnlivé vlnění, 3. tří špičkové vlnění, 4. lineární vlnění, 5. pilové vlnění, 6. čtyřhranné vlnění, 7. kruhové vlnění, 8. hřebenové vlnění,) stiskněte tlačítko MODE a vyberte potřebný režim. 10. Po skončení terapie, vypněte přístroj tlačítkem napájení a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. 11. Odejměte polštářek a uložte ho do plastové zavírací krabičky. Pokyny pro správné použití (správná údržba) 1. Vyčistěte a vysušte pokožku navlhčeným ručníkem, potom přiložte nízkofrekvenční polštářek 2. Nevytahujte moc často konektor pro nízkofrekvenční polštářky 3. Čistěte zašpiněný polštářek vatou s vlhkou látkou nebo páskou 8

5 4. Skladujte polštářky uložené v plastové krabičce 5. Nečistěte tělo UFLEXu nebo polštářku silnými čistícími prostředky (saponáty) 6. Netřeste, netlučte nebo neupusťte zařízení. 7. Vyhněte se prosím ukládání do míst s vysokou vlhkostí, prachem nebo tepelnému záření 8. Udržujte v suchém a čistém prostoru 9. Pokud je přilnavost polštářku snížena, prosím zakupte novou (např. u našeho obchodního zástupce) F.A.Q. nejčastěji kladené otázky 1. Měl bych se vykoupat před použitím tohoto přístroje? Není to nezbytné, ale určitě je vhodná hygiena chodidel před každým použitím. 2. Jaký stupeň síly bych měl používat? Není daný žádny stupeň intenzity síly. Každý jednotlivec má různou úroveň elektrického odporu. Měli byste nastavit takovou úroveň intenzity, dokud vám to bude příjemné. 3. Dostanu nejlepší výsledky pokud nastavím nejvyšší sílu? Pokud se při léčbě cítíte dobře a cítíte pořád příjemnou stimulaci svalů, máte nastavenou správnou intenzitu. Používáním nastavení vysoké intenzity může dojít k přepracování svalů, což může mít za následek bolest, únavu nebo zhoršení daného stavu. Pokud dosáhnete vysokého nastavení intenzity a necítíte silný účinek, ověřte jestli nejsou vaše svaly přepracované. 4. Proč potřebuji vyšší úroveň intenzity, abych cítil elektro-stimulaci? Pokud jsou vaše chodidla suchá nebo je vaše tělo dehydrované, budete pravděpodobně potřebovat použít vyšší hladinu intenzity, abyste pocítili efekt elektrostimulace. Tomuto můžete předejít navlhčením chodidel. Pokud máte zranění (vnitřní nebo vnější) nebo poškození nervu (v případě pacientů po mrtvici nebo 9 diabetici) budete potřebovat vyšší úroveň intenzity chodidlové elektrostimulace. Eventuálně můžete zvýšit stimulaci přidáním elektrod na potřebné místo, kde je slabší vjem. 5. Jaký je doporučený čas na jednu léčbu a kolikrát denně? Studium prokázalo, že 20 minut je optimální čas pro léčbu elektroterapií. Toto zařízení bylo nastaveno na dvacetiminutové sezení. Nicméně můžete tento čas léčby přenastavit, pokud potřebujete. Můžete mít až 6 sezení za 20 minut nebo až 2 hodiny celkové léčby za den. V obou případech jsou nezbytné pravidelné intervaly mezi jednotlivým opakováním. 6. Můžu léčit obě chodidla a tělo zároveň? Ano. Protože jsou použity stejné tvary vlnění a jsou od sebe oddělené ovládací prvky pro chodila a pro tělo. 7. Potřebuji zdůrazňovat určité reflexy během terapie? Není to nutné. Moderní technika překonala omezení lidské ruky. Cíl reflexologie je stimulovat celé tělo, podnítit návrat do homeostáze skrze všechny tělesné komplexní systémy. Různé vlnové křivky použity v přístroji jsou schopny pracovat přes celé chodidlo bez ohledu na oblasti, které odhalují problém, zdůrazňující určitá místa na chodidlech během léčby a tímto urychlují výsledky. 8. Dostanu elektrošok, pokud budu mít mokré chodidla? Ne, protože elektrický proud je redukován na 12V DC. Chodidlové podložky jsou vyrobeny z gumy, takže je to velmi bezpečné. 9. Můžu se koupat krátce po terapii? Je doporučené mít 10 až 15 minutovou pauzu před sprchou. A to z toho důvodu, ze vaše tělesná teplota se zvedne následkem zlepšeného krevního oběhu. 10. Můžu použít přístroj ihned po jídle? 10

6 Je doporučeno mít alespoň 30 minutový interval před použitím. 11. Měl bych vypít sklenici vody po terapii? Ano, pomáhá v procesu detoxifikace. 12. Je UFLEX bezpečný při podvrtnutých nebo přetrhnutých vazivech? Nepoužívejte UFLEX při vymknutí během prvních 6 týdnech. Odpočívejte 2 až 6 týdnů před používáním elektroléčby na vymknutých chodidlech. Pokud jde o natržené vazy, nechte si 6 měsíční odpočinek před zahájením léčby. 13. Proč se cítím ospalý po použití? To je proto, že vaše tělo a mysl je uvolněná po terapii. 14. Co mám dělat, pokud se mi zdá stimulace příliš silná i při nejnižší úrovni intenzity? Měl byste snížit hladinu intenzity a pokud je na nejnižší úrovni, redukujte čas a změňte frekvenci. 15. Moje potíže se zhoršily, co používám tento přístroj. Je to normální? Nedělejte si starosti. Je docela běžné, že potíže jako delší bolesti, namoženiny a otoky se můžou zhoršit během počáteční fáze léčby. Toto se může projevit, pokud tělo ještě nezregulovalo krevní oběh a svalovou stimulaci. Lékařsky je to nazýváno aklimatizace. Redukujte opakovací intenzity, čas a frekvenci. Tyto vedlejší účinky automaticky zmizí po skončení přizpůsobování. 16. Je UFLEX bezpečný pro každého? Pacienti se srdečním onemocněním, rakovinovým nádorem, těhotné ženy nebo osoby čerstvě po operaci by měli léčbu před prvním použitím konzultovat se svým lékařem Druhy nízkofrekvenčních kmitočtových režimů 8 režimů (221 typů vln): Gumové šlapky a elektrody jsou stejné 1. Režim MODE (manuální použití): 160 typů Režim sinusoidy (20 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] ,5 13, ,5 13, ,5 13, Proměnlivé vlnění (15 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Tří špičkové vlnění (19 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Lineární vlnění (15 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz]

7 Pilové vlnění (20 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Čtyřhranné vlnění (20 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Kruhové vlnění (20 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Hřebenové vlnění (20 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Režim AUTO (automatické použití): 61 typů Režim sinusoidy (7 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Proměnlivé vlnění (5 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Tří špičkové vlnění (7 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Lineární vlnění (5 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Pilové vlnění (7 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] , Kruhové vlnění (7 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Tří špičkové vlnění (7 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz]

8 Čtyřhranné pilové vlnění (20 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Druhy nízkofrekvenčních kmitočtových režimů Hřebenové vlnění (7 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Hlava (mozek) 2. Dutiny čelní kosti 3. Mozkový kmen 4. Podvěsek mozkový 5. Spánek, trojklaný nerv 6. Nos 7. Krk 8. Zrak 9. Ucho 10. Ramena 11. Trapézový sval 12. Štítná žláza 13. Příštítná žláza 14. Plíce a průdušky 15. Žaludek 16. Dvanácterník 17. Slinivka 18. Játra 19. Žlučník 20. Slunečná pleteň 21. Nadledvina 22. Ledvina 23. Močovod 24. Měchýř 25. Tenké střevo 26. Slepé střevo 27. Ileocekální chlopeň 28. Vzestupný tračník 29. Příčný tračník 30. Sestupný tračník 31. Konečník 32. Řiť 33. Srdce 34. Slezina 35. Koleno 36. Pohlavní žlázy 15 16

9 Technická specifikace Model: UFLEX SM 920 Typ produktu: Léčebný přístroj (fyzioterapie) pro domácí použití. Napájení: Vstup: AC V / 50-60Hz Výstup: DC 12V / 800mA Výstupní proud: 10 ma Příkon: 5VA Počet vlnových tvarů: 221(60/auto, 161/manual) Návod k použití: Odkaz na uživatelský manuál Bezpečnostní opatření: Odkaz na uživatelský manuál Rozměry: 320 (Š) x 410 (D) x 100 (V) (mm) Hmotnost: 1,9kg Licence: CE R Typ zařízení: Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ; Elektrody nejsou součástí balení. UFLEX SM 920 je zdravotnickým prostředkem třídy I, který odpovídá evropské směrnici 93/42/ECC o zdravotnických prostředcích. 18

Profesionální radiofrekvenční přístroj RF JETT 2

Profesionální radiofrekvenční přístroj RF JETT 2 Profesionální radiofrekvenční přístroj RF JETT 2 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili, že přístroj budete používat správně, a

Více

Masážní křeslo SL-B06 a SL-B06-1 Návod k použití

Masážní křeslo SL-B06 a SL-B06-1 Návod k použití Návod k použití Návod uschovejte. Důležitá bezpečnostní upozornění Nepoužívejte přístroj pokud nemáte vyhovující zdroj napětí. Zabraňte styku ovladače s vodou, může dojít k nesprávné funkčnosti. Do žádného

Více

Vyhřívané rukavice GH75 -návod k obsluze

Vyhřívané rukavice GH75 -návod k obsluze Vyhřívané rukavice GH75 -návod k obsluze Obsah ÚVOD... 2 POPIS PRODUKTU... 3 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 3 JAK FUNGUJE VYHŘÍVÁNÍ RUKAVIC?... 3 PROVOZ VYHŘÍVANÝCH RUKAVIC... 3 OBSAH BALENÍ... 3 NABÍJENÍ BATERIÍ...

Více

Vibrační posilovací stroj

Vibrační posilovací stroj Vibro Jett 018 Návod k použití Úvod Děkujeme za zakoupení a používání tohoto výrobku. Pro správné použití a plné využití všech vlastností výrobku prosím pozorně čtěte návod k obsluze před prvním použitím.

Více

Návod k použití Masážní přístroj nohou KW2068

Návod k použití Masážní přístroj nohou KW2068 Návod k použití Masážní přístroj nohou KW2068 První krok ke zdraví Nejdříve bychom chtěli ocenit vaši podporu. Před použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a uchovejte si jej

Více

Návod k použití Profesionální lymfodrenážní masáž AIROBIX MK-203

Návod k použití Profesionální lymfodrenážní masáž AIROBIX MK-203 Návod k použití Profesionální lymfodrenážní masáž AIROBIX MK-203 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili AIROBIX Před používáním si prosím přečtěte pozorně instrukce k použití Uschovejte si tento manuál na

Více

Tlakový masážní přístroj na nohy C22. Návod k použití

Tlakový masážní přístroj na nohy C22. Návod k použití Tlakový masážní přístroj na nohy C22 Návod k použití 1 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Tento návod si, prosíme, pozorně přečtěte, abyste věděli, jak správně používat tento výrobek. Věnujte zvýšenou

Více

Shiatsu masážní podložka s vyhříváním WP-C802H - Návod k použití

Shiatsu masážní podložka s vyhříváním WP-C802H - Návod k použití Shiatsu masážní podložka s vyhříváním WP-C802H - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ... 3 VAROVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 FUNKCE A VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Masážní přístroj krku a ramen JKW-821. Návod k použití

Masážní přístroj krku a ramen JKW-821. Návod k použití Masážní přístroj krku a ramen JKW-821 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Kde masážní přístroj používat... 3 Bezpečnostní opatření... 4 Případy, kdy by Masážní přístroj krku

Více

7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2

7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2 7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2 Návod k použití Pouze ji zapojit, udržovat nebo obsluhovat, pokud je vypnutá z napájení. Může se čistit suchou látkou nebo hebkou tkaninou Za žádných okolností

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7773 VibroGym insportline Pyrio

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7773 VibroGym insportline Pyrio UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7773 VibroGym insportline Pyrio Před prvním použitím výrobku si přečtěte celý manuál. 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 NAPÁJENÍ... 4 HLAVNÍ ČÁSTI A TLAČÍTKA... 4 DÁLKOVÉ OVLADÁNÍ...

Více

My Stim 2. www.elektrostimulator.cz

My Stim 2. www.elektrostimulator.cz My Stim 2 Příslušenství 1x elektrostimulátor Globus My Stim 2 1x taška pro elektrostimulátor a další příslušenství 2x kabely pro připojení elektrod 4x samolepící elektrody 50 x 50 mm 4x samolepící elektrody

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před

Více

FS-149BW1 SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-149BW1

FS-149BW1 SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-149BW1 Obsah SCALEMAN Digitální osobní váha FS-149BW1 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED TÍM NEŽ ZAČNETE VÁHU POUŽÍVAT... 3 PRINCIP METODY MĚŘENÍ BIA... 3 MĚŘENÍ TĚLESNÉHO

Více

VIBRA BELT GENIUS PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. NÁVOD K POUŽITÍ

VIBRA BELT GENIUS PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. NÁVOD K POUŽITÍ VIBRA BELT GENIUS NÁVOD K POUŽITÍ PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. VIBRA BELT GENIUS je dokonale zkonstruovaný pás, který využívá unikátního oscilačního masážního

Více

TIENS Přístroj péče o poprsí Typ BHC-Y02A

TIENS Přístroj péče o poprsí Typ BHC-Y02A TIENS Přístroj péče o poprsí Typ BHC-Y02A Obsah: 1. Úvod 2. Hlavní funkce 3. Popis výrobku 4. Způsob použití 5. Upozornění 6. Bezpečnostní opatření 7. Možné poruchy a jejich nápravy 8. Technické údaje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40 DENTO-LIFT S POUŽITÍ Zvedák do vany je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem

Více

Antidekubitní matrace DN 500

Antidekubitní matrace DN 500 Antidekubitní matrace DN 500 Návod k použití Poslední revize návodu byla provedna dne 23.4.2010 Úvod Děkujeme vám za zakoupení této alternativní matrace s nastavitelným tlakem vzduchu. Před použitím tohoto

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Návod nevyhazujte. Bláznivý masér nohou PR F02

Návod nevyhazujte. Bláznivý masér nohou PR F02 Návod nevyhazujte Bláznivý masér nohou PR F02 Nejprve bychom Vám rádi poděkovali za pořízení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod, aby jste věděli, jak s přístrojem správně

Více

Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití

Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS PRODUKTU... 3 TYPY NABÍJENÝCH BATERIÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE PRODUKTU... 4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 UMÍSTĚNÍ

Více

MG 148. z Masážní pás pro shiatsu masáž Návod k použití

MG 148. z Masážní pás pro shiatsu masáž Návod k použití MG 148 CZ z Masážní pás pro shiatsu masáž Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de ČESKY

Více

Infrasauny LUX. montážní a uživatelský návod. Model:

Infrasauny LUX. montážní a uživatelský návod. Model: Infrasauny LUX montážní a uživatelský návod Model: T1 (WSD-8001LDHT) T2 (WSD-8002LDHT) T3 (WSD-8003LDHT) T3C (WSD-8003LCHT) - INFRALUX SOLO - INFRALUX DUO - INFRALUX TRIO - INFRALUX QUATRO ÚVOD Vážení

Více

Fademaster 16. Objednací číslo 50406

Fademaster 16. Objednací číslo 50406 Fademaster 16 Objednací číslo 50406 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Fademaster 16rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo

Více

U Ž I VATE LS K Á PŘ Í R U Č KA. Parafínová lázeň PL4 s 2,5 kg parafínu, 4 l

U Ž I VATE LS K Á PŘ Í R U Č KA. Parafínová lázeň PL4 s 2,5 kg parafínu, 4 l U Ž I VATE LS K Á PŘ Í R U Č KA Parafínová lázeň PL4 s 2,5 kg parafínu, 4 l ČSN EN ISO 13482 připravujeme ČSN EN ISO 9001:2009 List: 2/7 Obsah Obsah str. 2 Úvod str. 3 Jak začít str. 4 Vlastní kúra str.

Více

Generátor kyslíku JETT 5AN

Generátor kyslíku JETT 5AN Generátor kyslíku JETT 5AN Návod k použití Varování: Pro správné používání výrobku pozorně čtěte tento návod. Návod uschovejte k pozdějšímu použití. Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Úvod... 2

Více

Převodník stejnosměrného proudu na střídavý PC8-150T, PC8-200A

Převodník stejnosměrného proudu na střídavý PC8-150T, PC8-200A Převodník proudu 150T, 200A Převodník stejnosměrného proudu na střídavý 150T, 200A Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali

Více

Masážní přístroj pro uvolnění svalstva kolem očí isee371

Masážní přístroj pro uvolnění svalstva kolem očí isee371 Masážní přístroj pro uvolnění svalstva kolem očí isee371 Poslední revize: 4.3.2013 Uživatelská příručka Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí

Více

Prsten pro měření krevního pulzu G-001-B/G-001-R. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Prsten pro měření krevního pulzu G-001-B/G-001-R. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. G-001-B/G-001-R Návod k použití Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tento prsten pro měření krevního pulzu. Tento produkt je vybaven třemi funkcemi: Měřič krevního pulzu, stopky a hodinky. Před použitím

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Obrázky svalů a rozmístění elektrod

Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Poznámka: Elektrody, které jsou na obrázku propojené, by

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití Zdravotní antidekubitní matrace SB-100

Návod k použití Zdravotní antidekubitní matrace SB-100 Důležitá poznámka Návod k použití Zdravotní antidekubitní matrace SB-100 Děkujeme Vám za zakoupení DOLPHIN tlakově- vzduchové matrace. Před použitím produktu prosím pečlivě pročtěte tento návod. Mějte

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Tukoměr HF-10. Návod k použití

Tukoměr HF-10. Návod k použití Návod k použití Úvod a bezpečnostní upozornění Gratulujeme ke koupi Tukoměru HF-10. Tento přístroj měří podíl tělesného tuku v % a podíl vody v těle (hydratace) v %. Princip fungování přístroje je založen

Více

Od zdraví ke kráse. Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5. Návod k použití

Od zdraví ke kráse. Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5. Návod k použití Od zdraví ke kráse Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5 Návod k použití Před instalací a používáním produktu si prosím pečlivě přečtěte návod. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu použití. Obsah

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití Pečovatel o pleť NY-E037

Návod k použití Pečovatel o pleť NY-E037 Návod k použití Pečovatel o pleť NY-E037 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Produkt, který jste si zakoupili, byl přísně testován, aby byl plně ve shodě s technickými standardy. Poté co si

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

Digitální teploměr E-127

Digitální teploměr E-127 Digitální teploměr E-127 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Obsah SOUHRN VLASTNOSTÍ PRODUKTU. 3 POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE....4 SPECIFIKIACE SYMBOLŮ TEPLOMĚRU..5

Více

IBC 10HQ Relaxační podložka s infračerveným světlem NÁVOD K OBSLUZE:

IBC 10HQ Relaxační podložka s infračerveným světlem NÁVOD K OBSLUZE: IBC 10HQ Relaxační podložka s infračerveným světlem NÁVOD K OBSLUZE: Relaxační podložka s infračerveným světlem v.1.0 Stránka 1 1. Technický popis l Může být použito pod prostěradlem i pod matrací Velikost

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

OSCILAČNÍ MASÁŽNÍ PÁS

OSCILAČNÍ MASÁŽNÍ PÁS OSCILAČNÍ MASÁŽNÍ PÁS MODEL 608 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH PŘEDSTAVENÍ...2 BEZPEČNOST...2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE...3 I. MASÁŽNÍ PÁS A OVLÁDACÍ JEDNOTKA...3 II. NASTAVOVACÍ DÍL MASÁŽNÍHO PÁSU...3

Více

blahopřejeme! obsah Str.2: /pravý sloupek odshora- pozn. překl./ Výpust vůně

blahopřejeme! obsah Str.2: /pravý sloupek odshora- pozn. překl./ Výpust vůně Str.2: blahopřejeme! Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku značky Duux! Pro využití internetového servisu prosím zaregistrujte produkt a záruční lhůtu na www.duux.com/register. Duux vyrábí spolehlivé dětské

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 15 Upravené a doplněné české vydání Obsah Strana ÚVOD... 3 PROČ PROVÁDĚT ANALÝZU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE?... 3 VYSVĚTLENÍ POJMU PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE... 4 KOLÍSÁNÍ

Více

Návod k použití Iontový nástroj krásy

Návod k použití Iontový nástroj krásy Návod k použití Iontový nástroj krásy NY-E022 (ULTRABEAUTY) Velice Vám děkujeme, že jste si pořídili náš výrobek. Produkt, který jste zakoupili, byl přísně testován v souladu s technickými standardy. Bez

Více

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka MATRIX Napájecí zdroj DC Uživatelská příručka Obsah Kapitola Strana 1. ÚVOD... 2 2. MODELY... 2 3 SPECIFIKACE... 3 3.1 Všeobecná... 3 3.2 Podrobná... 3 4 REGULÁTORY A UKAZATELE... 4 a) Čelní panel... 4

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 VLASTNOSTI PRODUKTU... 2 OBSAH BALENÍ... 3 POPIS VÝROBKU... 3 POUŽÍVÁNÍ MIKROFONŮ... 4 INSTALACE BLUETOOTH SADY V AUTOMOBILU...

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

ES-166 Napařovací žehlička

ES-166 Napařovací žehlička ES-166 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležitá upozornění Pro zamezení poruch jsi tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se zařízením

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Kuchyňská váha JETT-8032

Kuchyňská váha JETT-8032 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto kuchyňskou váhu JETT-8032. Postup pro upevnění váhy na zeď 1) Vyjměte váhu

Více

Návod k použití 3E-MF001

Návod k použití 3E-MF001 Návod k použití Infračervený masážní přístroj na chodidla 3E-MF001 Děkujeme Vám za zakoupení infračerveného masážního přístroje na chodidla. Prosím, přečtete si pečlivě tento návod ještě před použitím,

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Infračervený návlek odstraňující bolest kolena DK-KP001 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ Infračervený návlek odstraňující bolest kolena DK-KP001 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Infračervený návlek odstraňující bolest kolena DK-KP001 OBSAH Obsah sady.......2 Postup při práci.......2 Detailní popis produktu......3 Charakteristika....3 Struktura..3 Provozní instrukce...4

Více

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Antidekubitní matrace AD-1300

Antidekubitní matrace AD-1300 Antidekubitní matrace AD-1300 Návod k použití Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Děkujeme Vám za zakoupení antidekubitní matrace AD-1300. Prosím, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili,

Více

Návod k obsluze. the medical concept

Návod k obsluze. the medical concept Inovativní SQOOM koncept pro pleť problematickou a citlivou. Regeneruje zevnitř a účinně zlepšuje strukturu pleti vše je vědecky podloženo. Návod k obsluze the medical concept Inovativní SQOOM systém je

Více

INFORMACE O PRODUKTU

INFORMACE O PRODUKTU INFORMACE O PRODUKTU Čistič ovoce a zeleniny slouží k novému druhu čištění, který je navržen na základě principů mikrobiologie společně se špičkovou elektrotechnologií. Používá inteligentní jednočipový

Více

Pečovatel o pleť s funkcí EMS ES 350. Návod k obsluze

Pečovatel o pleť s funkcí EMS ES 350. Návod k obsluze Pečovatel o pleť s funkcí EMS ES 350 Návod k obsluze Vaše tajemství mladistvého vzhledu Uživatelsky příjemný design = snadná cesta k tomu, vypadat krásně Vlastnosti přístroje Využívání pozitivních a negativních

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

Návod na použití. MagTreat LGT-2600B. Verze z 20. 2. 2012. Magnetická, vibrační a tepelná terapie v JEDNOM Dvoukanálový přístroj

Návod na použití. MagTreat LGT-2600B. Verze z 20. 2. 2012. Magnetická, vibrační a tepelná terapie v JEDNOM Dvoukanálový přístroj Návod na použití Verze z 20. 2. 2012 MagTreat LGT-2600B Magnetická, vibrační a tepelná terapie v JEDNOM Dvoukanálový přístroj Posuvný vozík není součástí základní výbavy Úvod MagTreat LGT-2600B je vysoce

Více

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Uživatelská příručka Poslední revize: 17. 5. 2013 Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Obsah

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 73502_V6_11/09/2014 I II III 2 30 Nm 1 6 3 7 4 5 8 5 9 6 10 IV A Tloušťka L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H B plechu 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 1 mm 1,1 mm 1,2 mm 1,3

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu VAROVÁNÍ...2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY...3 DŮLEŽITÉ INSTRUKCE...3 OVLÁDÁNÍ...4 Vložení baterií...5

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Návod k použití. 2. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte pro komerční nebo léčebné účely.

Návod k použití. 2. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte pro komerční nebo léčebné účely. CZ:1228 Návod k použití Důležité informace týkající se Vaší bezpečnosti Před použitím si přečtěte následující instrukce 1. Přečtěte si pozorně tento návod (+ dostupnou literaturu) a při použití jej pečlivě

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas)

DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls19458/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas) Přečtěte si pozorně

Více

Vyhřívaná bunda Návod k použití

Vyhřívaná bunda Návod k použití Návod k použití Přečtěte si, prosíme, tento návod k použití před tím, než začnete přístroj používat, abyste si zajistili správné a bezpečné používání tohoto produktu zejména proto, že jde o vyhřívaný přístroj.

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

FRITOVACÍ HRNEC R-284

FRITOVACÍ HRNEC R-284 Návod k použití FRITOVACÍ HRNEC R-284 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více