UFLEX SM 920. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. UFLEX SM 920 návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UFLEX SM 920. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. UFLEX SM 920 návod k použití"

Transkript

1 UFLEX SM 920 Návod k použití Úvod Děkujeme za zakoupení a používání tohoto výrobku. Pro správné použití a plné využití všech vlastností výrobku prosím pozorně čtěte návod k obsluze před prvním použitím. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené zanedbáním pokynů uvedených v tomto návodu. Tento návod k použití obsahuje popis a pokyny k použití tohoto přístroje - UFLEX. Výrobce si však vyhrazuje právo změny technických parametrů, vlastností a tiskových chyb. Obsah 1. Doplňková alternativní léčba 2. Reflexní léčba (stimulace akupunkturních bodů: akupunktura) 3. Nízká frekvence a UFLEX 4. UFLEX - popis součástí 5. Bezpečnostní pokyny před použitím (opatření) 6. Ovládací pokyny - hlavní tělo - použití gumové šlapky 7. Pokyny pro správné používání 8. F.A.Q. nejčastěji kladené otázky 9. Druhy nízkofrekvenčních kmitočtových režimů - Režim MODE (pro manuální použití): 160 kmitočtů - Režim AUTO (automatické použití): 61 kmitočtů 10. Schéma reflexních bodů 11. Ukázky napěťové léčby (jak používat polštářky/elektrody) 12. Technická specifikace Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize návodu byla provedna dne

2 UFLEX SM 920 je zdravotnickým prostředkem třídy I, který odpovídá evropské směrnici 93/42/ECC o zdravotnických prostředcích. Podrobný popis 1. Doplňková alternativní léčba Až doteď byla léčba na západě nebo všeobecně uznávaná léčba zbavovala lidstvo nemocí pomocí logických metod a logického uvažování, ale toto záviselo na přístrojích a chemikáliích, které se významně podíleli na nárůstu lékařských výloh a na vážných postraních efektech na lidském těle. Od těchto omezení, současná novodobá koncepce léčby je navržena na vnitřní a centrální lidské metodě přístupu hledání léčby pro lidstvo tak, aby bylo perfektně obnoveno zdraví, a tímto tato otázka podporuje široké výzkumy pro mnohostranné zdravotní léčby a ošetření. V akupunktuře, která byla všeobecně užívaná na východě, byl rozpoznán její účinek a je v nynější době používaná na celém světě a byla použita pro různé léčebné metody. 1. Nízká frekvence a UFLEX Léčba nízkou frekvencí je fyzická terapie, která pomáhá uvolnit a obnovit akutní a chronické potíže na lidském těle přenášením mírným elektrickým proudem (nízká frekvence) a masáží svalů přímo s podnětem a uklidněním nervů. Také léčí oslabenou tělesnou funkci, obezitu a nemoci aktivující stahování svalů. Poslední dobou je používáno v přístrojích na obezitu s tímto efektem vibrací. UFLEX je malé fyzioterapeutické zařízení založené na tradiční chodidlové reflexní terapii a akupunkturové teorii vyvinuté doktory a elektro-inženýry. Toto zařízení využívá AC adaptér k bezpečné a stabilní nízké frekvenci pro stimulaci reflexních oblastí, nervu, akupunkturních bodů, svalů a kapilárních trubiček. Skrze tyto podněty mohou být svalstva uvolněna a tím i zlepšený krevní oběh. Takto se rozšiřuje přírodní léčebné metody. Toto zařízení je naprogramováno pro 221 křivek, které byly vědecky navržené a může zařídit 1-99 hladin intenzity. 2. Reflexní léčba (stimulace akupunkturních bodů) Reflexní léčba způsobuje podněty v reflexních oblastech na šlapkách a na rukou, kde jsou body pro všechny žlázy (lymfatické uzliny, žlázy s vnitřní sekrecí) na těle, ústrojí a vnitřní orgány tak, že stres a napětí je sníženo, krev je tím hladce dodávána a zlepšuje se neuropatie. Takto může být nazývaná věda lidského těla, která umožňuje každému orgánu přirozenou udržovanou homeostázi. Zvláště na chodidlech byla reflexní terapie jednou z čínské tradiční léčby. Její počátek je Gwan Di metoda (schéma reflexních zón), která je popsána v Císařské duševní knize, která je jednou z čínských tradičních lékařství přibližně už 5000 let. Působení akupunktury na chodidla získává léčebný účinek využitím reflexní podstaty. 3 4

3 1. LCD Panel (SOLE - chodidlo) 2. LCD Panel (TIME - čas) 3. LCD Panel (PAD polštářků nejsou součástí balení) 4. Režim ukazatele (8 základních druhů režimu tvaru vlnění) 5. Kontrolka zvuku zap./vyp. 6. AUTO kontrolka 7. Ekvalizér 8. Nastavení chodidla 9. Nastavení času 10. Nastavení polštářků (elektrody nejsou součástí balení) 11. Držení (udržuje současný tvar vlnění) 12. Automatický mód 13. Zap./Vyp. přístroje 14. Režim (výběr tvaru vlnění) 15. JACK vstup pro polštářky 16. Vstup pro adaptérový konektor 5 Bezpečnostní pokyny před použitím (opatření) UFLEX (SM 920) byl vyvinutý důkladným a dlouhým výzkumem a je velmi bezpečný, jelikož použitý proud je stejnosměrný DC 12V pomocí mezinárodně certifikovaného střídavého adaptéru AC. Nicméně pro vaše bezpečné používání si prosím před použitím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. Ujistěte se, že je poskytnutý adaptér vhodný pro napájení (1100V, 120V, 220V.230V, 240V) které používáte. 2. Používejte toto zařízení pro navržený účel. 3. Používejte pouze ověřenou součást (obzvláště polštářky) poskytnutou výrobcem. 4. Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu. 5. Vyvarujte se kontaktu s jakoukoliv kapalinou. 6. Nepřetěžujte zařízení zbytečným zapojením v el. Zásuvce 7. V případě poruchy odpojte ihned od napájení a kontaktujte oprávněného obchodního zástupce. 8. Nezkoušejte zařízení opravovat sami nebo jinou neoprávněnou osobou (jinak ztratíte záruku) 9. Udržujte zařízení a další součásti z dosahu dětí. 10. Nepoužívejte toto zařízení na poraněné oblasti. 11. Osoby, které používají nějaké léčebné prostředky (jako umělé srdce, inzulínovou stříkačku, měřič pulzu, mechanický kloub atd.) by neměli toto zařízení používat bez konzultace s lékařem 12. Osoby se srdeční příhodou, zhoubným nádorem, akutním onemocněním, zvýšeným tlakem, chudokrevností, při menstruaci, těhotné ženy, nebo osoby čerstvě po operaci by měli použití přístroje konzultovat se svým lékařem. 13. Nepoužívejte ho na operovaném místě. 14. Nepoužívejte toto zařízení poblíž zdravotnických zařízení pracujících na krátkých vlnách, ultra krátkých vlnách nebo mikrovlnách (v rozmezí 1 metru) jelikož to může způsobit nepravidelné vlnění. 15. Toto zařízení nesmí být používáno v oblasti blízko srdce, hlavy, obličeje, úst nebo kožního onemocnění. 6

4 Ovládací pokyny UFLEX hlavní tělo 1. Umístěte UFLEX na rovnou podlahu 2. Zapojte adaptér do přístroje 3. Zapojte adapter do zásuvky 4. Stiskněte napájecí tlačítko 5. Pokud se před použitím napijete teplé vody, zvýší se tím efekt léčby Instrukce uvedené níže jsou stejné pro UFLEX hlavní část. Použití šlapkové stopy (gumové šlapky) 1. Po zapnutí přístroje nastavte přepínač odrazové stopy na první stupeň. (Pozn.: Rozsah hladiny intenzity je od 1-99 a první stupeň je nejslabší a nejvyšší stupeň je nejsilnější.) 2. Nastavte požadovaný operační čas časovým spínačem. (Pokud je počáteční stav nastaven na 20 minut je nastavení automatické) 3. Stoupejte na gumové šlapky pomalu. (odložte si ponožky a stoupejte s čistou nohou pro lepší účinek) 4. Nastavte intenzitu šlapek pro uživatele a postupně přizpůsobujte rychlost zvyšováním intenzity. 5. Až dosáhnete potřebného vlnění a budete chtít zůstat na této úrovni, stiskněte tlačítko HOLD (přidržení) pro opakování stejného vlnění. Pokud budete chtít pokračovat v jiné úrovni vlnění stiskněte znovu tlačítko HOLD. 6. Chcete li určitý režim v rozmezí 8 režimů (Uvedeno v pořadí: 1. režim sinusoidové vlny, 2. proměnlivé vlnění, 3. tří špičkové vlnění, 4. lineární vlnění, 5. pilové vlnění, 6. čtyřhranné vlnění, 7. kruhové vlnění, 8. hřebenové vlnění,) stiskněte tlačítko MODE a vyberte potřebný režim. 7. Po skončení terapie, vypněte přístroj tlačítkem napájení a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. 7 Použití nízkofrekvenčního vlnového polštářku (elektrody) 1. Připojte konektor od polštářku k přístroji. (Pozn. Před připojením se ujistěte, že je nastavena intenzita na 0) 2. Připojte kabel od přístroje k nízkofrekvenčnímu vlnovému polštářku 3. Sejměte nálepku z nízkofrekvenčního vlnového polštářku 4. Umístěte polštářek na aplikovanou část nebo oblast těla. (Používejte na vyčištěnou pokožku od mastnoty, špíny nebo potu) 5. Nastavte na přístroji 1. úroveň. (Pozn.: Rozsah hladiny intenzity je od 1-99 a první stupeň je nejslabší a nejvyšší stupeň je nejsilnější.) 6. Nastavte požadovaný operační čas časovým spínačem. (Pokud je počáteční stav nastaven na 20 minut je nastavení automatické) 7. Nastavte intenzitu šlapek pro uživatele a postupně přizpůsobujte rychlost zvyšováním intenzity. 8. Až dosáhnete potřebného vlnění a budete chtít zůstat na této úrovni, stiskněte tlačítko HOLD (přidržení) pro opakování stejného vlnění. Pokud budete chtít pokračovat v jiné úrovni vlnění stiskněte znovu tlačítko HOLD. 9. Chcete li určitý režim v rozmezí 8 režimů (Uvedeno v pořadí: 1. režim sinusoidové vlny, 2. proměnlivé vlnění, 3. tří špičkové vlnění, 4. lineární vlnění, 5. pilové vlnění, 6. čtyřhranné vlnění, 7. kruhové vlnění, 8. hřebenové vlnění,) stiskněte tlačítko MODE a vyberte potřebný režim. 10. Po skončení terapie, vypněte přístroj tlačítkem napájení a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. 11. Odejměte polštářek a uložte ho do plastové zavírací krabičky. Pokyny pro správné použití (správná údržba) 1. Vyčistěte a vysušte pokožku navlhčeným ručníkem, potom přiložte nízkofrekvenční polštářek 2. Nevytahujte moc často konektor pro nízkofrekvenční polštářky 3. Čistěte zašpiněný polštářek vatou s vlhkou látkou nebo páskou 8

5 4. Skladujte polštářky uložené v plastové krabičce 5. Nečistěte tělo UFLEXu nebo polštářku silnými čistícími prostředky (saponáty) 6. Netřeste, netlučte nebo neupusťte zařízení. 7. Vyhněte se prosím ukládání do míst s vysokou vlhkostí, prachem nebo tepelnému záření 8. Udržujte v suchém a čistém prostoru 9. Pokud je přilnavost polštářku snížena, prosím zakupte novou (např. u našeho obchodního zástupce) F.A.Q. nejčastěji kladené otázky 1. Měl bych se vykoupat před použitím tohoto přístroje? Není to nezbytné, ale určitě je vhodná hygiena chodidel před každým použitím. 2. Jaký stupeň síly bych měl používat? Není daný žádny stupeň intenzity síly. Každý jednotlivec má různou úroveň elektrického odporu. Měli byste nastavit takovou úroveň intenzity, dokud vám to bude příjemné. 3. Dostanu nejlepší výsledky pokud nastavím nejvyšší sílu? Pokud se při léčbě cítíte dobře a cítíte pořád příjemnou stimulaci svalů, máte nastavenou správnou intenzitu. Používáním nastavení vysoké intenzity může dojít k přepracování svalů, což může mít za následek bolest, únavu nebo zhoršení daného stavu. Pokud dosáhnete vysokého nastavení intenzity a necítíte silný účinek, ověřte jestli nejsou vaše svaly přepracované. 4. Proč potřebuji vyšší úroveň intenzity, abych cítil elektro-stimulaci? Pokud jsou vaše chodidla suchá nebo je vaše tělo dehydrované, budete pravděpodobně potřebovat použít vyšší hladinu intenzity, abyste pocítili efekt elektrostimulace. Tomuto můžete předejít navlhčením chodidel. Pokud máte zranění (vnitřní nebo vnější) nebo poškození nervu (v případě pacientů po mrtvici nebo 9 diabetici) budete potřebovat vyšší úroveň intenzity chodidlové elektrostimulace. Eventuálně můžete zvýšit stimulaci přidáním elektrod na potřebné místo, kde je slabší vjem. 5. Jaký je doporučený čas na jednu léčbu a kolikrát denně? Studium prokázalo, že 20 minut je optimální čas pro léčbu elektroterapií. Toto zařízení bylo nastaveno na dvacetiminutové sezení. Nicméně můžete tento čas léčby přenastavit, pokud potřebujete. Můžete mít až 6 sezení za 20 minut nebo až 2 hodiny celkové léčby za den. V obou případech jsou nezbytné pravidelné intervaly mezi jednotlivým opakováním. 6. Můžu léčit obě chodidla a tělo zároveň? Ano. Protože jsou použity stejné tvary vlnění a jsou od sebe oddělené ovládací prvky pro chodila a pro tělo. 7. Potřebuji zdůrazňovat určité reflexy během terapie? Není to nutné. Moderní technika překonala omezení lidské ruky. Cíl reflexologie je stimulovat celé tělo, podnítit návrat do homeostáze skrze všechny tělesné komplexní systémy. Různé vlnové křivky použity v přístroji jsou schopny pracovat přes celé chodidlo bez ohledu na oblasti, které odhalují problém, zdůrazňující určitá místa na chodidlech během léčby a tímto urychlují výsledky. 8. Dostanu elektrošok, pokud budu mít mokré chodidla? Ne, protože elektrický proud je redukován na 12V DC. Chodidlové podložky jsou vyrobeny z gumy, takže je to velmi bezpečné. 9. Můžu se koupat krátce po terapii? Je doporučené mít 10 až 15 minutovou pauzu před sprchou. A to z toho důvodu, ze vaše tělesná teplota se zvedne následkem zlepšeného krevního oběhu. 10. Můžu použít přístroj ihned po jídle? 10

6 Je doporučeno mít alespoň 30 minutový interval před použitím. 11. Měl bych vypít sklenici vody po terapii? Ano, pomáhá v procesu detoxifikace. 12. Je UFLEX bezpečný při podvrtnutých nebo přetrhnutých vazivech? Nepoužívejte UFLEX při vymknutí během prvních 6 týdnech. Odpočívejte 2 až 6 týdnů před používáním elektroléčby na vymknutých chodidlech. Pokud jde o natržené vazy, nechte si 6 měsíční odpočinek před zahájením léčby. 13. Proč se cítím ospalý po použití? To je proto, že vaše tělo a mysl je uvolněná po terapii. 14. Co mám dělat, pokud se mi zdá stimulace příliš silná i při nejnižší úrovni intenzity? Měl byste snížit hladinu intenzity a pokud je na nejnižší úrovni, redukujte čas a změňte frekvenci. 15. Moje potíže se zhoršily, co používám tento přístroj. Je to normální? Nedělejte si starosti. Je docela běžné, že potíže jako delší bolesti, namoženiny a otoky se můžou zhoršit během počáteční fáze léčby. Toto se může projevit, pokud tělo ještě nezregulovalo krevní oběh a svalovou stimulaci. Lékařsky je to nazýváno aklimatizace. Redukujte opakovací intenzity, čas a frekvenci. Tyto vedlejší účinky automaticky zmizí po skončení přizpůsobování. 16. Je UFLEX bezpečný pro každého? Pacienti se srdečním onemocněním, rakovinovým nádorem, těhotné ženy nebo osoby čerstvě po operaci by měli léčbu před prvním použitím konzultovat se svým lékařem Druhy nízkofrekvenčních kmitočtových režimů 8 režimů (221 typů vln): Gumové šlapky a elektrody jsou stejné 1. Režim MODE (manuální použití): 160 typů Režim sinusoidy (20 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] ,5 13, ,5 13, ,5 13, Proměnlivé vlnění (15 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Tří špičkové vlnění (19 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Lineární vlnění (15 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz]

7 Pilové vlnění (20 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Čtyřhranné vlnění (20 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Kruhové vlnění (20 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Hřebenové vlnění (20 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Režim AUTO (automatické použití): 61 typů Režim sinusoidy (7 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Proměnlivé vlnění (5 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Tří špičkové vlnění (7 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Lineární vlnění (5 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Pilové vlnění (7 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] , Kruhové vlnění (7 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Tří špičkové vlnění (7 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz]

8 Čtyřhranné pilové vlnění (20 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Druhy nízkofrekvenčních kmitočtových režimů Hřebenové vlnění (7 typů vlnových tvarů) Frekvence[Hz] Hlava (mozek) 2. Dutiny čelní kosti 3. Mozkový kmen 4. Podvěsek mozkový 5. Spánek, trojklaný nerv 6. Nos 7. Krk 8. Zrak 9. Ucho 10. Ramena 11. Trapézový sval 12. Štítná žláza 13. Příštítná žláza 14. Plíce a průdušky 15. Žaludek 16. Dvanácterník 17. Slinivka 18. Játra 19. Žlučník 20. Slunečná pleteň 21. Nadledvina 22. Ledvina 23. Močovod 24. Měchýř 25. Tenké střevo 26. Slepé střevo 27. Ileocekální chlopeň 28. Vzestupný tračník 29. Příčný tračník 30. Sestupný tračník 31. Konečník 32. Řiť 33. Srdce 34. Slezina 35. Koleno 36. Pohlavní žlázy 15 16

9 Technická specifikace Model: UFLEX SM 920 Typ produktu: Léčebný přístroj (fyzioterapie) pro domácí použití. Napájení: Vstup: AC V / 50-60Hz Výstup: DC 12V / 800mA Výstupní proud: 10 ma Příkon: 5VA Počet vlnových tvarů: 221(60/auto, 161/manual) Návod k použití: Odkaz na uživatelský manuál Bezpečnostní opatření: Odkaz na uživatelský manuál Rozměry: 320 (Š) x 410 (D) x 100 (V) (mm) Hmotnost: 1,9kg Licence: CE R Typ zařízení: Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ; Elektrody nejsou součástí balení. UFLEX SM 920 je zdravotnickým prostředkem třídy I, který odpovídá evropské směrnici 93/42/ECC o zdravotnických prostředcích. 18

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Rotana je výrobkem nové generace produktů tělesného cvičení, který byl vyvíjen na základě neomezených možností sportovních výrobků.

Rotana je výrobkem nové generace produktů tělesného cvičení, který byl vyvíjen na základě neomezených možností sportovních výrobků. IN 2391 ROTANA Digital - posiluje vnitřní a vnější šikmé svaly, které jsou stabilizátory pro tělo - pomáhá vytvarovat pas a tónovat svaly nohou - kompaktní a lehký, jednoduše skladovatelný Návod na použití

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Osobní váha EF-921. Návod k použití. Úvod. Základní vlastnosti produktu. Uživatelské typy

Osobní váha EF-921. Návod k použití. Úvod. Základní vlastnosti produktu. Uživatelské typy Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto osobní váhu EF-921. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS WOW 500/500S Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

FC 72. z Iontová obličejová sauna. Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 72. z Iontová obličejová sauna. Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 72 CZ z Iontová obličejová sauna Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com ČESKY Obsah 1. Obsah balení...2 2. Bezpečnostní pokyny...3 3. K seznámení...4 4. Použití

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Masážní a relaxační pás

Masážní a relaxační pás Masážní a relaxační pás Uživatelská příručka Úvod Děkujeme Vám za zakoupení přístroje HEALTH KING KW 176 A/C masážního a relaxačního pásu. Masážní pás KW 176A/C byl testován a schválen jako spolehlivý

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

FCE 70. z Iontová obličejová sauna. Návod k použití

FCE 70. z Iontová obličejová sauna. Návod k použití FCE 70 CZ z Iontová obličejová sauna Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Vážená

Více

CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1

CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1 CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1 OBSAH Přehled Funkce a shrnutí 3 Tlačítka a funkce 4 Rychlý start Jak používat hrudní pás 5 Výběr tréninkové zóny 6 Čas Nastavení času 7 Cvičení

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD UŽIVATELSKÝ MANUÁL Posilovací podložka SLIDE BOARD DŮLEŽITÉ: Před použitím si přečtěte pozorně následující pokyny použití a ponechte si manuál připravený pro případ potřeby. Vážení zákazníci, příznivci

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Návod k použití Fotonová terapie Červené světlo SD-956R

Návod k použití Fotonová terapie Červené světlo SD-956R Návod k použití Fotonová terapie Červené světlo SD-956R UPOZORNĚNÍ: ČTĚTE POZORNĚ NÁVOD K OBSLUZE SD-956R Pro omlazení pleti Poslední revize návodu byla provedna dne 23.4.2010 Představení výrobku Projekt

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

DSM Program na řešení problémů s obezitou

DSM Program na řešení problémů s obezitou DSM Program na řešení problémů s obezitou Profesionální kompresní systém pro podporu odvodňování Daesung Maref Co.,Ltd / Helen Kim (ext.2) Sales manager/overseas, Email: ds@dsmaref.com, TEL: 82 31 459

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Model TL-2006S-A Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 2 FUNKCE VÝROBKU 2 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ 3 VAROVÁNÍ 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 4 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ A DOPORUČENÍ 4 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 5 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více