News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP"

Transkript

1 News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních korporacích - díl. 1 4 vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském světě. První kvartál byl plný novinek a změn, které se dotkly každého z nás, ať už to jsou vyšší daně, dražší elektřina, plyn nebo důchodová reforma. Jedna ze změn, která mě v rámci šetření finančních prostředků zaujala, jsou tzv. energetické štítky domů, které představují jaká je energetická náročnost budovy. Proto až budeme kupovat nemovitost, budeme mít přehled kolik v budoucnosti zaplatíme za energie. Celý proces je od letošního ledna v běhu a štítky se budou na již postavených budovách postupně objevovat v letech 2015 až Klienti skupiny APOGEO stále častěji využívají outsourcing personální a mzdové agendy a právě k této oblasti se v ekonomickém magazínu ČT24 vyjádřil Roman Heřmánek (Accounting&Payroll Manager). Rozhovor byl tématicky pojat Proč firmy propouští a nehledají jiná řešení? Jak jsem již zmínila, každý z nás se v rámci možností snaží šetřit na všech frontách a Roman Heřmánek odhaduje, že díky outsourcingu vybraných služeb dokážeme snížit své náklady až o 30%. Pokud Vás některý článek zaujme nebo byste rádi využili naše služby, neváhejte se na mne obrátit. S příchodem jarních dnů bych ráda informovala příznivce golfu, že se v květnu rozbíhá již 5.ročník NATLAND Golf Tour presented by APOGEO. Pokud je golf Vaší zálibou a rádi byste si zahráli na kvalitních hřištích a se zajímavými osobnostmi z businessu, neváhejte mne kontaktovat. Zákon o obchodních korporacích - díl. 2 4 Rozhovor s Tomášem Pacovským, Partnerem Tax & Transaction 6 Uskutečněné akce 7 Přeji příjemné čtení, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager Personálie Nový partner pro Tax & Transaction Poradenská skupina APOGEO jmenovala Tomáše Pacovského do pozice partnera pro oblast daňového a transakčního poradenství. Z pozice partnera se bude věnovat strategickému rozvoji obchodních příležitostí skupiny, daňového týmu a řízení projektů. Jmenování na pozici partnera považuji za novou příležitost, jak efektivně využít potenciálu týmu skupiny APO- GEO při akvizici nových klientů a prohloubení spolupráce s klienty stávajícími, komentoval své jmenování. Tomáš Pacovský E / T / Tax Department Team Leader Jaroslava Hanková působí ve skupině APO- GEO od roku 2008, kdy zde začínala na pozici asistent daňového poradce. Od počátku se aktivně podílela na veškerých významných projektech, získávala cenné odborné zkušenosti a v roce 2011 zastávala pozici Senior Tax Consultant. V čase se též dokázala úspěšně profilovat ve vedení juniorních kolegů a v letošním roce byla Jaroslava jmenována do role Team Leadera, ve které je zodpovědná za samostatné každodenní organizační zajištění chodu daňového oddělení. Jaroslava Hanková Valuation Institute Manager E/ T/ Accounting & Payroll/Team Leader Lenka Havlíková byla jmenována do role Team Leadera (hlavní účetní), ve které bude zodpovědná za samostatné každodenní organizační zajištění chodu oddělení. Lenka působí ve skupině APOGEO od jara loňského roku, kdy posílila náš účetní tým na pozici Senior Accountant a velmi dobře se adaptovala v metodickém a provozním zastřešení týmu. Lenka má v účetní oblasti, ve které působí již téměř dvacet let, bohatou praxi. Měla možnost získat zkušenosti v samostatném podnikání a vedení klientské agendy, ale také jako hlavní účetní, účetní poradce a metodik. Naposledy měla možnost působit ve skupině Sekyra Group, kde byla zodpovědná za kompletní vedení účetnictví pro jednotlivé společnosti v rámci skupiny, zastupování před úřady a spolupráci s auditory. Lenka Havlíková Accounting & Payroll Team Leader E/ T/

2 2 Daňové a transakční poradenství Současné trendy v oboru Tax & Transaction Za jednu z klíčových oblastí služeb považujeme poradenství v oblasti mezinárodního daňového plánování v globálním kontextu. Za tímto účelem jsme vytvořili tým těch nejlepších odborníků z oddělení Tax (daňové oddělení společnosti APOGEO, s.r.o.) a Trust Services (součást společnosti SMART Companies, s.r.o., jež se dlouhodobě zabývá zakládáním a správou společností ve více než 30 lokalitách po celém světě). Díky mnohem užší kooperaci těchto dvou entit jsme schopni navrhnout a realizovat nejvhodnější mezinárodní holdingovou strukturu ve velmi krátkém čase a tím výrazně lépe uspokojit zvyšující se poptávku ze strany klientů. Aktuální údaje navíc ukazují na markantní posun od použití jednodušších struktur k sofistikovanějším metodám daňového plánování, tedy např. od jednostupňových k vícestupňovým strukturám. Mezinárodní holdingy dříve vznikaly primárně pro potřeby zefektivnění podnikání a daňové optimalizace. Čím dál více českých podnikatelů však začíná chápat, že pro jejich využití existuje daleko více důvodů. Mezi ty nejdůležitější aspekty patří zejména ochrana majetku. U podnikatelů, kterým se povedlo dosáhnout určité prestiže v, to platí dvojnásob. Je tedy logické, že chtějí poskytnout nadstandardní a dlouhodobou ochranu nabytého vlastnictví a odmítají se při tom spoléhat pouze na takovou ochranu, kterou jim garantuje český stát. Rizika, která lze tímto způsobem eliminovat, jsou totiž i ta, která plynou z nejasné a často se měnící české daňové legislativy. V případě mezinárodní struktury společností je ochrana v tomto ohledu až několikanásobně posílena ukotvením v lokalitách se stabilnějším daňovým systémem a ekonomikou vůbec. Dalšími výhodami, které přináší stavba a využití mezinárodního holdingu, je možnost zachování anonymity skutečného vlastníka, využití odlišných obchodně-právních podmínek dané země či snadnější vstup na zahraniční trhy prostřednictvím společnosti z renomované jurisdikce. Daňová optimalizace je legitimní a legální, pokud hlavním důvodem uskutečnění transakce nebylo získání daňového zvýhodnění, které je v rozporu s cílem a smyslem příslušných právních norem, tj. existuje i jiný (hlavní) důvod pro realizaci transakce. Partnerem pro nově vzniklou oblast Tax & Transaction byl jmenován Ing. Tomáš Pacovský, který do té doby působil jako manažer pro oddělení Tax. Ing. Tomáš Pacovský E / T / Účetní a mzdové poradenství Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd Tak jako na začátku každého roku dochází i od k několika významným změnám v oblasti mzdové problematiky. Rád bych Vám je přiblížil v následujícím článku. V roce 2012 bylo změněno nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, a s účinností od dochází ke sjednocení sazeb minimální mzdy pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich omezené pracovní uplatnění. Minimální mzda pracovníka na plný úvazek tedy pro všechny činí 8000 Kč. Již tradičně došlo k navýšení maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, pro rok 2013 činí Kč. Po překročení této hranice se pojistné na sociální zabezpečení až do konce roku neodvádí. Maximální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění byl zcela zrušen a pojištění se bude odvádět po celý rok bez omezení. Další změnou, která se dotkne mzdy některých zaměstnanců, je zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 %, tzv. solidární zvýšení daně. Daň se bude odvádět měsíčně z hrubé mzdy přesahující 4násobek průměrné mzdy stanovené na daný rok, pro rok 2013 se jedná o měsíční hrubou mzdu přesahující Kč. Zaměstnanec, který v průběhu roku zaplatil alespoň v jednom měsíci solidární daň, je povinen podat si za daný rok přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Jeho celoroční hrubá mzda bude porovnávána s 48násobkem průměrné mzdy (pro rok 2013 se jedná o částku Kč). Výpočet v přiznání stanoví, zda mu bude solidární daň vrácena, nebo zůstane odvedena státu. Je plánováno, že toto opatření bude platit pro roky Sdělovacími prostředky bylo hodně medializováno zrušení slevy na poplatníka pro pracující starobní důchodce, kteří pobírají k starobní důchod. Zaměstnanci, kterých se to týká, se snažili nesplnit tuto podmínku přerušením pobírání důchodu na den Není jisté, zda bude toto počínání schváleno (dle názoru ministerstva jde o obcházení zákona a nárok na slevu takoví důchodci nemají), a pro zaměstnavatele bude proto lepší těmto zaměstnancům slevu v průběhu roku neuplatňovat a doporučit jim podání daňového přiznání za rok 2013, ve kterém si slevu mohou uplatnit dodatečně za celý rok zpětně. Další velkou novinkou je zavedení důchodového spoření, které má představovat 2. pilíř důchodového systému České republiky. Účastníkem může být každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a uzavře smlouvu s penzijní společností nejpozději v roce, ve kterém dosáhne věku 35 let. Osoby, které jsou v letošním roce

3 3 starší než 35 let, mohou uzavřít důchodové spoření nejpozději do Zaměstnanec, který je účasten důchodového spoření, je povinen tuto skutečnost oznámit každému svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel mu pak bude namísto dnešních 6,5 % ze mzdy srážet 8,5 %, přičemž 3,5 % bude odvádět příslušné správě sociálního zabezpečení a zbylých 5 % na důchodové spoření zaměstnance. Pro důchodové spoření platí stejný maximální vyměřovací základ jako pro pojistné na sociální zabezpečení, tedy z částky nad Kč se již nic neodvádí. V této souvislosti vzniká zaměstnavateli povinnost předkládat měsíčně Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření, a to i za měsíce, ve kterých zaměstnanec účastný důchodového spoření nemá žádný příjem, který by podléhal odvodu sociálního pojistného. Jedná se např. o dobu dlouhodobé nemoci, mateřské nebo rodičovské dovolené či přesáhnutí maximálního vyměřovacího základu. Poslední významnou změnou, která měla platit od , je povinnost komunikovat s příslušnými správami sociálního zabezpečení ve většině případů elektronickou formou. Pro nepřipravenost úřadu je povinnost odložena na Bude se jednat o doručování běžných formulářů: přihlášky a odhlášky zaměstnanců, měsíční přehledy o odvodu pojistného a evidenční listy důchodového pojištění. Ing. Roman Heřmánek Accounting & Payroll Manager E / T / Znalecký ústav a oceňování APOGEO Esteem, a.s. divize ICT Firmy neumějí efektivně pracovat s daty Celkový objem uložených digitálních informací se podle řady studií zdvojnásobuje přibližně každé dva roky. V loňském roce se tento trend ještě zrychlil. S tím souvisí problémy se zajištěním bezpečnosti dat. Dle našich odhadů má alespoň minimální stupeň ochrany jen pouze polovina citlivých firemních dat, říká Ing. Ivan Janoušek, manager divize ICT společnosti APOGEO Esteem, a.s., jež se zabývá zpracováním znaleckých posudků, odborných stanovisek a poradenstvím v oblasti hospodaření společností. V současnosti monitorujeme v České republice obrovský nárůst ukládaných dat v rámci firemních sítí. Lze říci, že každý měsíc se objem dat zvýší v průměru až o 10 procent, přitom dle našich analýz nejsou data často smysluplně využívána. Tento problém ještě umocňuje to, že velký podíl na firemních datech tvoří čistě soukromá data zaměstnanců - stále více zaměstnanců a externích spolupracovníků má k dispozici mobilní zařízení, na kterých je možné sdílet firemní data, stahovat informace z firemní pošty a ukládat citlivé informace. Je jenom otázkou času, kdy dojde k cíleným útokům na firmy prostřednictvím chytrých smartphonů, a tedy i k únikům dat a nebezpečným ztrátám, doplňuje ICT Group Valuation Manager Ing. Ivan Janoušek. Jedním z možných řešení uvedené situace může být správa jednotlivých firemních zařízení prostřednictvím tzv. MDM serverů. Server pro správu mobilních zařízení umožňuje správcům IT centrálně monitorovat a spravovat mobilní zařízení připojená k firemní síti. MDM lze využít k nastavení bezpečnosti mobilních zařízení tak, aby vyhovovala firemní politice, a usnadňuje správcům kontrolu nad dodržování této politiky. Lze tak snadno provádět různá nastavení pro odlišné skupiny uživatelů a současně nabízí dohled nad tím, zda zařízení uživatelů splňují alespoň základní podmínky. Nutnou podmínkou komplexní ochrany dat ve firmě je také vytvoření závazného interního řešení způsobu přístupu a používání firemních dat v mobilních zařízeních, říká ICT expert znaleckého ústavu APOGEO Esteem Jan Vojtěch Binder. Tuzemské firmy často neznají konkrétní nebezpečí, jež jim v oblasti IT hrozí. Znalecký ústav APOGEO Esteem po provedení analýzy firemního ICT systému navrhuje kompletní řešení jednotlivých bezpečnostních hrozeb, říká ICT Group Valuation Manager Ing. Ivan Janoušek. Ing. Ivan Janoušek ICT Group Valuation Manager E/ T/

4 4 SMART Office & Companies Zákon o obchodních korporacích - díl. 1 Víte, že nový název pro obchodní společnosti a družstva je obchodní korporace? Za necelý rok vstupuje v platnost nový zákon o obchodních korporacích (ZOK), který se dotkne každé obchodní společnosti či družstva se sídlem v České republice. Protože se jedná o zákon zcela nový, rozhodli jsme se Vás v průběhu roku 2013 formou dvanáctidílného seriálu seznámit s nejvýznamnějšími změnami, se kterými se - v souvislosti s uvedením tohoto zákona do praxe - budete v praxi s největší pravděpodobností setkávat vstupuje v platnost nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Tento úzce specializovaný zákon je vyhrazen pro právní úpravu obchodních společností a družstev a nahradí v této problematice stávající obchodní zákoník. ZOK upravuje všechny formy obchodních společností (tedy společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, komanditní společnost, veřejnou obchodní společnost, evropskou společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení) a družstva (bytové družstvo, sociální družstvo, evropské družstvo atp.). K tak významnému kroku, jako je zrušení obchodního zákoníku (a jeho nahrazení ZOK a občanským zákoníkem), se zákonodárci rozhodli v rámci rekodifikace soukromého práva, kde praxe ukázala, že je vhodné z nespočetněkrát novelizovaného zákoníku vyjmout prvky soukromého práva a integrovat je do zákoníku občanského. Tím se předejde případům, kdy doposud nebylo vždy zřejmé, jakým zákoníkem (občanským či obchodím) se mají právní vztahy řídit. Otázka soukromého práva však nebyla jedinou, která rekodifikaci podpořila. Nezanedbatelným aspektem a hlavním cílem byla potřeba vytvořit v České republice konkurenceschopné právní prostřední vůči jiným státům EU, které by motivovalo obchodní korporace na území ČR působit. Zákon následuje evropský trend liberalizace pravidel obchodních korporací a snaží se mnoha prostředky (např. snižováním počtu donucujících ustanovení) neomezovat podnikání, na druhé straně ale klade důraz na ochranu zájmů věřitelů, spotřebitelů. Z výše uvedeného je zřejmé, že se tento zákon dotkne každé korporace v České republice. Okamžitý dopad na život obchodních korporací budou mít od začátku roku 2014 zejména donucující ustanovení zákona, tedy ta ustanovení, od kterých nemá možnost se korporace smluvně odchýlit. V případě, že stávající dokumentace korporace bude v rozporu s těmito ustanoveními, je korporace povinna do dokumentaci novým ustanovením přizpůsobit. ZOK nabízí obchodním korporacím také možnost podřízení se tomuto zákonu jako celku, a to ve lhůtě 2 let od nabití účinnosti zákona. V neposlední řadě je vhodné poukázat také na to, že ZOK pro již zavedené názvosloví zavedl nové pojmy, jako např. obchodní korporace - nový pojem pro obchodní společnosti a družstva, obchodní závod - nový pojem pro podnik, pobočka - nový pojem pro organizační složku, a dokonce se v zákoně objevují naprosto nové pojmy, jako jen např. loajalita ( 51 odst. 1 ZOK). Zákon o obchodních korporacích - díl. 2 Víte, že základní kapitál s. r. o. může být 1 Kč? Úvodem lze konstatovat, že ZOK (i přestože neobsahuje komplexní úpravu všech záležitostí obchodních korporací a soustředí se pouze na nejnutnější právní problematiku podnikatelského prostředí) přináší mnoho změn a také novinek, se kterými by se každý podnikatel, který pro své podnikání používá právě tuto formu obchodní společnosti, měl v co nejbližší době seznámit. ZOK se nechal inspirovat právní úpravou obchodních korporací jiných evropských i mimoevropských států a také různými historickými úpravami obchodního práva. V oblasti s. r. o. tak dochází k významným změnám a výraznému zjednodušení a zprůhlednění procesů

5 5 vedoucích k založení a vzniku s. r. o. Hlavním cílem těchto změn je především umožnit flexibilnější a jednodušší fungování společnosti. Výrazným znakem větší flexibility je uvolnění právní úpravy obchodních podílů ( 135 ZOK). Společenská smlouva bude moci připustit, že kromě základního podílu, se kterým jsou spojena základní práva a povinnosti, může vzniknout více různých druhů podílů. Veliká variabilita je v právech, která jsou s těmito podíly spojena ve společenské smlouvě bude nově možné připustit, aby s určitým druhem podílů byla spojena určitá práva (např. přednostní právo na výplatu zisku apod.) Podíly, se kterými jsou spojena stejná zvláštní práva a povinnosti, budou tvořit jeden druh. Pokud tak společenská smlouva určí, může jeden společník vlastnit i více podílů, každý jiného druhu. K významné změně dochází i u převoditelnosti podílu k převodu podílu na jiného společníka již není ze zákona vyžadován souhlas valné hromady. Zákon nově dává možnost převodu podílu na osobu stojící mimo společnost bez souhlasu valné hromady tuto možnost však lze vyloučit ve společenské smlouvě. Usnadnění převodu podílu ve společnosti na další osoby představuje nově zaváděná možnost inkorporovat podíl ve společnosti do cenného papíru na řad ( 137 ZOK) tzv. kmenového listu. Podíl ve společnosti tak společník bude moci převést na základě ústní smlouvy pouhým předáním kmenového listu s rubopisem. Pravděpodobně nejkomunikovanější změnou související se ZOK je odstranění požadavku na vytvoření základního kapitálu a povinnosti ho do 5 let splatit. Ten je nově nahrazen minimální výší vkladu, a to ve výši minimálně 1 Kč ( 142 ZOK). Tento krok reflektuje skutečnost, že základní kapitál neplnil jednu ze svých hlavních úloh (ochranu věřitelů), neboť zákon po společnosti nevyžadoval, aby v této hodnotě udržovala majetek. Zároveň se touto minimální výší vkladu odstraňuje jedna z bariér vstupu do podnikání. ZOK ochranu věřitelů zajišťuje jinými prostředky, jako např. ustanoveními o správě majetku společnosti, zvýšenou zodpovědností jednatelů a dále např. pravidly o testu insolvence. Celkově lze říci, že nová právní úprava umožňuje značnou volnost v úpravě vnitřních pravidel společnosti. Ruku v ruce s tímto faktem jdou však mnohem větší nároky na vhodné koncipování společenské smlouvy. Oproti stávajícímu stavu, kdy společníci mohou pro vyhotovení společenských smluv použít de facto vzory, budou v budoucnu podnikatelé potřebovat odbornou pomoc jak při sepisování nových společenských smluv, tak při jejich revizích, které bude přechod na nový právní režim vyžadovat. Jana Babůrková Business Manager E / T / SMART Office & Companies Společnost je součástí poradenské skupiny APOGEO Group a za dobu své 12leté existence se stala důvěryhodným a stabilním partnerem pro širokou veřejnost, advokátní kanceláře, investiční a realitní společnosti. prodej společností ve 30 zemích světa poskytování registračních sídel poskytování osob do orgánů společnosti profesionální ochrana aktiv design a správa firemních struktur Stovky firem na skladě tradice důvěryhodnost stabilita inovace Praha Brno Ostrava Nicosia

6 6 Daňové a transakční poradenství 1/ Se začátkem nového roku většina z nás bolestně očekává placení daní za minulé zdaňovací období. Kdo to podle vás snáší hůře? Jednotlivci nebo společnosti? Každý to vnímá odlišně. Někdo jako nutné zlo, někdo jako ekvivalentní platbu za spotřebu veřejných statků (ochrana občanů, veřejné osvětlení, apod.). V konečném důsledku dopadá placení daní vždy na jedince. Vlastní-li společnost, která je zatížena dodatečnou daní, má to přímý vliv na možnou výši dividend, vyplácených společností jejímu vlastníkovi. Jinak řečeno, v současné době dochází k dvojímu zdanění. Nejprve na korporátní úrovni a poté u vlastníka fyzické osoby. 2/ Jako odborník snášíte povinnost platit daně lépe, než ostatní podnikatelé? V prvé řadě jsme lidé, na které se vztahují stejné daně, jako na ostatní, pouze si, samozřejmě v mezích zákona, dokážeme výši daně lépe optimalizovat. 3/ Nedávno uplynulo 23 let od pádu komunismu v ČR. Demokracie nám přinesla tržní kapitalismus a možnost podnikání. Lidé se začali učit spravovat své daňové povinnosti. Je po takové době ještě znát rozdíl mezi námi a například západní Evropou? Ukazuje se, že se lidé stále více zajímají o své finance a s tím roste i jejich celková finanční gramotnost, což je také zapříčiněno současnou ekonomickou situací. Nicméně, legislativní systém v oblasti daní je velmi složitý a pro běžného občana není jednoduché sledovat časté změny stěžejních zákonů. Sami odborníci se musí neustále vzdělávat a v mnohých případech ani mezi nimi neexistuje jednotný názor na danou problematiku. 4/ Která země má podle vás nejlépe fungující ekonomický systém v současném světě? Za zmínku určitě stojí například Švýcarsko. Už v historii hrála tato země významnou ekonomickou roli a i nyní dokáže tradicí, kvalitou své produkce, úrovní vzdělání a zejména aplikací výzkumu a vývoje do praxe, konkurovat zemím s daleko většími výrobními zdroji či politickými ambicemi. Zůstaneme- -li v Evropě, pak určitě dlouhodobě stabilní skandinávské země a samozřejmě Německo. 5/ Jaký máte názor na trend tzv. daňových rájů, kdy majitelé firem převádějí sídla svých společností do exotických zemí? Jednoznačně se jedná o současný trend. Je nutno upřesnit, že vlastníci těchto společností se samotnou tvorbou a přenesením podnikatelských aktivit pod zahraniční struktury, nedopouštějí ničeho nezákonného. Je důležité rozlišovat mezi zefektivněním podnikání v rámci zahraničního holdingu a nelegálním využitím off-shore společností pro praní špinavých peněz. Jedná-li se o první případ, jsme schopni zajistit komplexní poradenství, založené na dlouholeté praxi. Strukturu jsme schopni kompletně navrhnout a realizovat, případně klientovu ideu revidovat z hlediska daňové zátěže a případných rizik. 6/ Umíte poradit svým klientům výhodnější řešení, jak lehce ušetřit na dani? Jsme přesvědčeni, že jsme pro každého našeho klienta schopni navrhnout optimální daňové zatížení. Pro některé klienty může být přínosem i konstatování, že současná míra jejich daňové zátěže je na minimální úrovni, v poměru s pravděpodobností komplikací při daňové kontrole. Díky detailní znalosti zákonem stanovených možností, však pro valnou většinu klientů obvykle zajistíme přímou úsporu. 7/ Ekonomika je velmi přesný obor, kde není prostor pro omyl. Můžete si dovolit při práci s penězi klientů zapojit také kreativitu nebo se řídíte jasnými pravidly? Naší filozofií je spíše podporovat podnikání klienta. Neposkytujeme tzv. finanční poradenství, ale poradenství daňové a transakční. S nadsázkou lze říci, že nepracujeme s penězi, ale s možnostmi. Nepracujeme s financemi jako cílem, ale jako s prostředkem k dosažení vyšších cílů. Rozhovor s Tomášem Pacovským, Partnerem Tax & Transaction Čtení knih ano nebo ne? Novinky ze světa ekonomiky 8/ Daňové poradenství je náročná práce, jak často máte čas na odpočinek? Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je pro mne klíčová. Ačkoli je má práce náročná, zodpovědná a v průběhu sezóny nastávají vypjatější období, na osobní aktivity si vždy čas najdu. 9/ Relaxujete raději aktivně nebo pasivně? Aktivně. Během týdne si najdu čas na squash a zajdu si zaboxovat. Mimoto si samozřejmě užívám volné chvíle se svým ročním synem. 10/ Existuje ve vašem oboru stejná soutěživost jako například mezi advokáty? Určitě. V tomto smyslu jsou tyto dvě poradenské oblasti téměř shodné. Při některých transakcích si dokonce daňoví poradci s právníky mohou přímo konkurovat (v oblasti návrhů fúzí, atp.). Daňaři si vzájemně konkurují zejména na poli daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. My se proto vždy snažíme jít výrazně dál, klientovi naslouchat a přistupovat k němu maximálně individuálně. Jde o prestiž, neustálou soutěž a o to, být vždy lepší než ostatní. 11/ Kolik světových jazyků je ideální pro vaši profesi ovládat? V mezinárodním zdanění se bez cizích jazyků nikdo neobejde. Základním komunikačním jazykem je angličtina a znalost každého dalšího zvyšuje konkurenceschopnost. Citelnou výhodu mají poradci, kteří ovládají například ruštinu, protože trh čeká tímto směrem progresivní vývoj. 12/ A otázka na závěr, ve filmu Seznamte se, Joe Black padne známý citát: Jisté jsou jenom daně a smrt, patříte k těm, kteří se zasmějí, nebo zvrátíte oči v sloup? S nadsázkou s tím souhlasím, jenom bych doplnil přiměřené daně. Zdroj: The Best Man, ročník V, číslo 1/2013 Ing. Tomáš Pacovský E / T /

7 7 svět Uskutečněné akce: Znalecký ústav APOGEO Esteem je součástí Festivalu Česká inovace 27. únor ročník Festivalu Česká inovace proběhl v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Festival Česká inovace je přehlídkou inovativních nápadů jednotlivců, studentů, malých, středních i velkých firem z celé České republiky a z rozmanité palety oborů. Je ale také fórem, na kterém se inovátoři potkají s úspěšnými manažery, kouči a odborníky z mnoha oblastí, od inovačního managementu přes projektové řízení až po osobní rozvoj. Žádný jiný festival ani ocenění v oblasti inovací Workshop - Právní a znalecké aspekty fúzí a akvizic Poradenská skupina APOGEO společně s Norton Rose v.o.s., advokátní kanceláří uskutečnili dne odborný seminář, který se zabýval právní, daňovou, nenabízí tak ucelený balíček konkrétních rad a know-how, jak nápady a projekty převést na obchodní příležitosti. Téma inovace pod vedením Ing. Ivana Janouška, ICT Group Valuation Manager znaleckého ústavu APOGEO Esteem zní: Poskytování kompletních expertních a znaleckých ICT služeb obohacuje současný dodavatelsko odběratelský systém Více informací o festivalu na: znaleckou a auditorskou problematikou přeshraničních a tuzemských přeměn. Naši odborníci pohovořili na témata: Podnikové poradenství a valuace Přeměny z pohledu transakčního a daňového poradenství Modelace bilancí a ověření konečných účetních závěrek a zahajovacích rozvah Ing. Pavel Tůma Business Consulting & Valuation Manager E / T / Ing. Tomáš Pacovský E / T / Ing. Tomáš Brabec Partner, Audit Services E / T / Naši odborníci pravidelně hovoří na odborná témata v ekonomickém magazínu na ČT24 - vybíráme: Citlivá firemní data jsou stále více v ohrožení - na ICT téma pohovořil J.V.Binder, expert Znaleckého ústavu APOGEO Esteem. Dopady vládního balíčku daňových změn na fungování firem v roce na téma pohovořil Tomáš Pacovský,. 4. díl Business Drink Již počtvrté se sešlo APOGEO ve spolupráci s EPRAVO.CZ při organizaci dalšího Business drinku, konaného v oblíbeném newyorském baru Bar&Books na Vinohradech. O úspěšnosti akce svědčí nejen vysoká účast hostů, ale i to, že se v současnosti business setkání stává pravidelnou záležitostí. V rámci únorového večera jsme nahlédli se společností NWD Private Asset Management do možností efektivní správy majetku, odhalili jsme kouzlo elegance se společností DELOR Luxury Tailoring a Louis Purle a z rukou zkušeného someliéra společnosti G&G vína jsme degustovali vynikající vína ze znojemské oblasti. Proč firmy propouští a nehledají jiná řešení - na aktuální téma pohovořil Roman Heřmánek, Accounting & Payroll Manager. Zdroj: Více informací na

8 8 APOGEO WORKSHOP na téma: SKUTEČNÉ VÝHODY A NÁKLADY - PRAVDA O KYPERSKÉ REPUBLICE Workshop proběhne dne od 8:30 do 11:30 hodin v konferenčních prostorách hotelu JURYS INN, Sokolovská 11, Praha 8 (hned u stanice metra Florenc). Seminář je určen pro vlastníky firem, management, advokáty a firemní právníky a je zaměřen na prezentaci skutečných výhod a reálných úskalí daňové úspory v Kyperské republice. Odborníci APOGEO Vás provedou procesem pořízení zahraniční společnosti od návrhu, založení, až po praktický provoz. Vítězslav Hruška Partner skupiny APOGEO PROGRAM: Porovnání výhod a nákladů na pořízení a provoz kyperských společností oproti jiným zemím Tomáš Pacovský APOGEO s.r.o. Porovnání daňového zatížení kyperské a české společnosti Vývoj holdingových struktur dnes a zítra Situace kyperských bank Případová studie návrh, stavba, provoz Filip Reinoso Business Manager společnosti SMART Office & Companies CÍLEM SEMINÁŘE JE ODPOVĚDĚT NA OTÁZKY: Jaké jsou reálné výhody kyperských společností? Jaké jsou skutečné náklady kyperských společností? Nač si dát pozor při pořízení kyperské společnosti? Workshop doplní o své praktické zkušenosti rovněž kyperští experti: Workshop je zdarma a proběhne v českém a anglickém jazyce za přítomnosti překladatele. Součástí semináře je malé občerstvení. O APOGEO Group Jsme česká společnost s hlavním sídlem v Praze a pobočkami v Ostravě a Nikosii. Poskytujeme Vám širokou škálu služeb v oblasti auditu, daní, financí, účetního a mzdového poradenství, outsourcingu mezd a personální agendy, znaleckých služeb a management consultingu. Nedílnou součástí skupiny APOGEO je SMART Companies, nejvyhledávanější na trhu v oblasti ready-made společností ve 30 zemích po celém světě, a SMART Office, přední poskytovatel sídel a služeb virtuálních kanceláří. Andreas Aristidou Business Manager společnosti SMART Office & Companies Cyprus Andreas Nicolaides Chief representative offices Hellenic bank public company Ltd. V případě zájmu se přihlásit na odborný seminář, nás prosím kontaktujte na u nebo na t: Těšíme se na setkání s Vámi! tel.: Centrála Praha: Koněvova 2660/141 Pobočka Brno: Jaselská 23 Pobočka Ostrava: Havlíčkovo nábř. 38 Pobočka Kypr: Neas Egnomis 33, Nicosia

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení, září 2013 News Vážení klienti a obchodní partneři, vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností?

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností? www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny Praha a Reality: Jsou proluky vzácností? Právní poradna: Jak na pohledávky (foto: vkv) Praha podporuje podnikání 1/2014

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

příloha > audit daně

příloha > audit daně audit daně Foto na titulní straně Anna Vacková, Foto profimedia.cz, koláž E15 obsah > Daně kvůli krizi rostou, audit zlevnil II III Judikatura EU a její vliv na daně III IV Rozhovor s Janou Skálovou V

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM VÍCE NEŽ PORADENSTVÍ OBSAH O SPOLEČNOSTI 4 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ 7 Konzultace podnikatelského záměru 9 Založení české společnosti 10 Prodej české ready made společnosti

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM VÍCE NEŽ PORADENSTVÍ OBSAH O SPOLEČNOSTI 4 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ 7 Konzultace podnikatelského záměru 9 Založení české společnosti 10 Prodej české ready made společnosti

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více