News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP"

Transkript

1 News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních korporacích - díl. 1 4 vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském světě. První kvartál byl plný novinek a změn, které se dotkly každého z nás, ať už to jsou vyšší daně, dražší elektřina, plyn nebo důchodová reforma. Jedna ze změn, která mě v rámci šetření finančních prostředků zaujala, jsou tzv. energetické štítky domů, které představují jaká je energetická náročnost budovy. Proto až budeme kupovat nemovitost, budeme mít přehled kolik v budoucnosti zaplatíme za energie. Celý proces je od letošního ledna v běhu a štítky se budou na již postavených budovách postupně objevovat v letech 2015 až Klienti skupiny APOGEO stále častěji využívají outsourcing personální a mzdové agendy a právě k této oblasti se v ekonomickém magazínu ČT24 vyjádřil Roman Heřmánek (Accounting&Payroll Manager). Rozhovor byl tématicky pojat Proč firmy propouští a nehledají jiná řešení? Jak jsem již zmínila, každý z nás se v rámci možností snaží šetřit na všech frontách a Roman Heřmánek odhaduje, že díky outsourcingu vybraných služeb dokážeme snížit své náklady až o 30%. Pokud Vás některý článek zaujme nebo byste rádi využili naše služby, neváhejte se na mne obrátit. S příchodem jarních dnů bych ráda informovala příznivce golfu, že se v květnu rozbíhá již 5.ročník NATLAND Golf Tour presented by APOGEO. Pokud je golf Vaší zálibou a rádi byste si zahráli na kvalitních hřištích a se zajímavými osobnostmi z businessu, neváhejte mne kontaktovat. Zákon o obchodních korporacích - díl. 2 4 Rozhovor s Tomášem Pacovským, Partnerem Tax & Transaction 6 Uskutečněné akce 7 Přeji příjemné čtení, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager Personálie Nový partner pro Tax & Transaction Poradenská skupina APOGEO jmenovala Tomáše Pacovského do pozice partnera pro oblast daňového a transakčního poradenství. Z pozice partnera se bude věnovat strategickému rozvoji obchodních příležitostí skupiny, daňového týmu a řízení projektů. Jmenování na pozici partnera považuji za novou příležitost, jak efektivně využít potenciálu týmu skupiny APO- GEO při akvizici nových klientů a prohloubení spolupráce s klienty stávajícími, komentoval své jmenování. Tomáš Pacovský E / T / Tax Department Team Leader Jaroslava Hanková působí ve skupině APO- GEO od roku 2008, kdy zde začínala na pozici asistent daňového poradce. Od počátku se aktivně podílela na veškerých významných projektech, získávala cenné odborné zkušenosti a v roce 2011 zastávala pozici Senior Tax Consultant. V čase se též dokázala úspěšně profilovat ve vedení juniorních kolegů a v letošním roce byla Jaroslava jmenována do role Team Leadera, ve které je zodpovědná za samostatné každodenní organizační zajištění chodu daňového oddělení. Jaroslava Hanková Valuation Institute Manager E/ T/ Accounting & Payroll/Team Leader Lenka Havlíková byla jmenována do role Team Leadera (hlavní účetní), ve které bude zodpovědná za samostatné každodenní organizační zajištění chodu oddělení. Lenka působí ve skupině APOGEO od jara loňského roku, kdy posílila náš účetní tým na pozici Senior Accountant a velmi dobře se adaptovala v metodickém a provozním zastřešení týmu. Lenka má v účetní oblasti, ve které působí již téměř dvacet let, bohatou praxi. Měla možnost získat zkušenosti v samostatném podnikání a vedení klientské agendy, ale také jako hlavní účetní, účetní poradce a metodik. Naposledy měla možnost působit ve skupině Sekyra Group, kde byla zodpovědná za kompletní vedení účetnictví pro jednotlivé společnosti v rámci skupiny, zastupování před úřady a spolupráci s auditory. Lenka Havlíková Accounting & Payroll Team Leader E/ T/

2 2 Daňové a transakční poradenství Současné trendy v oboru Tax & Transaction Za jednu z klíčových oblastí služeb považujeme poradenství v oblasti mezinárodního daňového plánování v globálním kontextu. Za tímto účelem jsme vytvořili tým těch nejlepších odborníků z oddělení Tax (daňové oddělení společnosti APOGEO, s.r.o.) a Trust Services (součást společnosti SMART Companies, s.r.o., jež se dlouhodobě zabývá zakládáním a správou společností ve více než 30 lokalitách po celém světě). Díky mnohem užší kooperaci těchto dvou entit jsme schopni navrhnout a realizovat nejvhodnější mezinárodní holdingovou strukturu ve velmi krátkém čase a tím výrazně lépe uspokojit zvyšující se poptávku ze strany klientů. Aktuální údaje navíc ukazují na markantní posun od použití jednodušších struktur k sofistikovanějším metodám daňového plánování, tedy např. od jednostupňových k vícestupňovým strukturám. Mezinárodní holdingy dříve vznikaly primárně pro potřeby zefektivnění podnikání a daňové optimalizace. Čím dál více českých podnikatelů však začíná chápat, že pro jejich využití existuje daleko více důvodů. Mezi ty nejdůležitější aspekty patří zejména ochrana majetku. U podnikatelů, kterým se povedlo dosáhnout určité prestiže v, to platí dvojnásob. Je tedy logické, že chtějí poskytnout nadstandardní a dlouhodobou ochranu nabytého vlastnictví a odmítají se při tom spoléhat pouze na takovou ochranu, kterou jim garantuje český stát. Rizika, která lze tímto způsobem eliminovat, jsou totiž i ta, která plynou z nejasné a často se měnící české daňové legislativy. V případě mezinárodní struktury společností je ochrana v tomto ohledu až několikanásobně posílena ukotvením v lokalitách se stabilnějším daňovým systémem a ekonomikou vůbec. Dalšími výhodami, které přináší stavba a využití mezinárodního holdingu, je možnost zachování anonymity skutečného vlastníka, využití odlišných obchodně-právních podmínek dané země či snadnější vstup na zahraniční trhy prostřednictvím společnosti z renomované jurisdikce. Daňová optimalizace je legitimní a legální, pokud hlavním důvodem uskutečnění transakce nebylo získání daňového zvýhodnění, které je v rozporu s cílem a smyslem příslušných právních norem, tj. existuje i jiný (hlavní) důvod pro realizaci transakce. Partnerem pro nově vzniklou oblast Tax & Transaction byl jmenován Ing. Tomáš Pacovský, který do té doby působil jako manažer pro oddělení Tax. Ing. Tomáš Pacovský E / T / Účetní a mzdové poradenství Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd Tak jako na začátku každého roku dochází i od k několika významným změnám v oblasti mzdové problematiky. Rád bych Vám je přiblížil v následujícím článku. V roce 2012 bylo změněno nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, a s účinností od dochází ke sjednocení sazeb minimální mzdy pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich omezené pracovní uplatnění. Minimální mzda pracovníka na plný úvazek tedy pro všechny činí 8000 Kč. Již tradičně došlo k navýšení maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, pro rok 2013 činí Kč. Po překročení této hranice se pojistné na sociální zabezpečení až do konce roku neodvádí. Maximální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění byl zcela zrušen a pojištění se bude odvádět po celý rok bez omezení. Další změnou, která se dotkne mzdy některých zaměstnanců, je zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 %, tzv. solidární zvýšení daně. Daň se bude odvádět měsíčně z hrubé mzdy přesahující 4násobek průměrné mzdy stanovené na daný rok, pro rok 2013 se jedná o měsíční hrubou mzdu přesahující Kč. Zaměstnanec, který v průběhu roku zaplatil alespoň v jednom měsíci solidární daň, je povinen podat si za daný rok přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Jeho celoroční hrubá mzda bude porovnávána s 48násobkem průměrné mzdy (pro rok 2013 se jedná o částku Kč). Výpočet v přiznání stanoví, zda mu bude solidární daň vrácena, nebo zůstane odvedena státu. Je plánováno, že toto opatření bude platit pro roky Sdělovacími prostředky bylo hodně medializováno zrušení slevy na poplatníka pro pracující starobní důchodce, kteří pobírají k starobní důchod. Zaměstnanci, kterých se to týká, se snažili nesplnit tuto podmínku přerušením pobírání důchodu na den Není jisté, zda bude toto počínání schváleno (dle názoru ministerstva jde o obcházení zákona a nárok na slevu takoví důchodci nemají), a pro zaměstnavatele bude proto lepší těmto zaměstnancům slevu v průběhu roku neuplatňovat a doporučit jim podání daňového přiznání za rok 2013, ve kterém si slevu mohou uplatnit dodatečně za celý rok zpětně. Další velkou novinkou je zavedení důchodového spoření, které má představovat 2. pilíř důchodového systému České republiky. Účastníkem může být každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a uzavře smlouvu s penzijní společností nejpozději v roce, ve kterém dosáhne věku 35 let. Osoby, které jsou v letošním roce

3 3 starší než 35 let, mohou uzavřít důchodové spoření nejpozději do Zaměstnanec, který je účasten důchodového spoření, je povinen tuto skutečnost oznámit každému svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel mu pak bude namísto dnešních 6,5 % ze mzdy srážet 8,5 %, přičemž 3,5 % bude odvádět příslušné správě sociálního zabezpečení a zbylých 5 % na důchodové spoření zaměstnance. Pro důchodové spoření platí stejný maximální vyměřovací základ jako pro pojistné na sociální zabezpečení, tedy z částky nad Kč se již nic neodvádí. V této souvislosti vzniká zaměstnavateli povinnost předkládat měsíčně Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření, a to i za měsíce, ve kterých zaměstnanec účastný důchodového spoření nemá žádný příjem, který by podléhal odvodu sociálního pojistného. Jedná se např. o dobu dlouhodobé nemoci, mateřské nebo rodičovské dovolené či přesáhnutí maximálního vyměřovacího základu. Poslední významnou změnou, která měla platit od , je povinnost komunikovat s příslušnými správami sociálního zabezpečení ve většině případů elektronickou formou. Pro nepřipravenost úřadu je povinnost odložena na Bude se jednat o doručování běžných formulářů: přihlášky a odhlášky zaměstnanců, měsíční přehledy o odvodu pojistného a evidenční listy důchodového pojištění. Ing. Roman Heřmánek Accounting & Payroll Manager E / T / Znalecký ústav a oceňování APOGEO Esteem, a.s. divize ICT Firmy neumějí efektivně pracovat s daty Celkový objem uložených digitálních informací se podle řady studií zdvojnásobuje přibližně každé dva roky. V loňském roce se tento trend ještě zrychlil. S tím souvisí problémy se zajištěním bezpečnosti dat. Dle našich odhadů má alespoň minimální stupeň ochrany jen pouze polovina citlivých firemních dat, říká Ing. Ivan Janoušek, manager divize ICT společnosti APOGEO Esteem, a.s., jež se zabývá zpracováním znaleckých posudků, odborných stanovisek a poradenstvím v oblasti hospodaření společností. V současnosti monitorujeme v České republice obrovský nárůst ukládaných dat v rámci firemních sítí. Lze říci, že každý měsíc se objem dat zvýší v průměru až o 10 procent, přitom dle našich analýz nejsou data často smysluplně využívána. Tento problém ještě umocňuje to, že velký podíl na firemních datech tvoří čistě soukromá data zaměstnanců - stále více zaměstnanců a externích spolupracovníků má k dispozici mobilní zařízení, na kterých je možné sdílet firemní data, stahovat informace z firemní pošty a ukládat citlivé informace. Je jenom otázkou času, kdy dojde k cíleným útokům na firmy prostřednictvím chytrých smartphonů, a tedy i k únikům dat a nebezpečným ztrátám, doplňuje ICT Group Valuation Manager Ing. Ivan Janoušek. Jedním z možných řešení uvedené situace může být správa jednotlivých firemních zařízení prostřednictvím tzv. MDM serverů. Server pro správu mobilních zařízení umožňuje správcům IT centrálně monitorovat a spravovat mobilní zařízení připojená k firemní síti. MDM lze využít k nastavení bezpečnosti mobilních zařízení tak, aby vyhovovala firemní politice, a usnadňuje správcům kontrolu nad dodržování této politiky. Lze tak snadno provádět různá nastavení pro odlišné skupiny uživatelů a současně nabízí dohled nad tím, zda zařízení uživatelů splňují alespoň základní podmínky. Nutnou podmínkou komplexní ochrany dat ve firmě je také vytvoření závazného interního řešení způsobu přístupu a používání firemních dat v mobilních zařízeních, říká ICT expert znaleckého ústavu APOGEO Esteem Jan Vojtěch Binder. Tuzemské firmy často neznají konkrétní nebezpečí, jež jim v oblasti IT hrozí. Znalecký ústav APOGEO Esteem po provedení analýzy firemního ICT systému navrhuje kompletní řešení jednotlivých bezpečnostních hrozeb, říká ICT Group Valuation Manager Ing. Ivan Janoušek. Ing. Ivan Janoušek ICT Group Valuation Manager E/ T/

4 4 SMART Office & Companies Zákon o obchodních korporacích - díl. 1 Víte, že nový název pro obchodní společnosti a družstva je obchodní korporace? Za necelý rok vstupuje v platnost nový zákon o obchodních korporacích (ZOK), který se dotkne každé obchodní společnosti či družstva se sídlem v České republice. Protože se jedná o zákon zcela nový, rozhodli jsme se Vás v průběhu roku 2013 formou dvanáctidílného seriálu seznámit s nejvýznamnějšími změnami, se kterými se - v souvislosti s uvedením tohoto zákona do praxe - budete v praxi s největší pravděpodobností setkávat vstupuje v platnost nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Tento úzce specializovaný zákon je vyhrazen pro právní úpravu obchodních společností a družstev a nahradí v této problematice stávající obchodní zákoník. ZOK upravuje všechny formy obchodních společností (tedy společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, komanditní společnost, veřejnou obchodní společnost, evropskou společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení) a družstva (bytové družstvo, sociální družstvo, evropské družstvo atp.). K tak významnému kroku, jako je zrušení obchodního zákoníku (a jeho nahrazení ZOK a občanským zákoníkem), se zákonodárci rozhodli v rámci rekodifikace soukromého práva, kde praxe ukázala, že je vhodné z nespočetněkrát novelizovaného zákoníku vyjmout prvky soukromého práva a integrovat je do zákoníku občanského. Tím se předejde případům, kdy doposud nebylo vždy zřejmé, jakým zákoníkem (občanským či obchodím) se mají právní vztahy řídit. Otázka soukromého práva však nebyla jedinou, která rekodifikaci podpořila. Nezanedbatelným aspektem a hlavním cílem byla potřeba vytvořit v České republice konkurenceschopné právní prostřední vůči jiným státům EU, které by motivovalo obchodní korporace na území ČR působit. Zákon následuje evropský trend liberalizace pravidel obchodních korporací a snaží se mnoha prostředky (např. snižováním počtu donucujících ustanovení) neomezovat podnikání, na druhé straně ale klade důraz na ochranu zájmů věřitelů, spotřebitelů. Z výše uvedeného je zřejmé, že se tento zákon dotkne každé korporace v České republice. Okamžitý dopad na život obchodních korporací budou mít od začátku roku 2014 zejména donucující ustanovení zákona, tedy ta ustanovení, od kterých nemá možnost se korporace smluvně odchýlit. V případě, že stávající dokumentace korporace bude v rozporu s těmito ustanoveními, je korporace povinna do dokumentaci novým ustanovením přizpůsobit. ZOK nabízí obchodním korporacím také možnost podřízení se tomuto zákonu jako celku, a to ve lhůtě 2 let od nabití účinnosti zákona. V neposlední řadě je vhodné poukázat také na to, že ZOK pro již zavedené názvosloví zavedl nové pojmy, jako např. obchodní korporace - nový pojem pro obchodní společnosti a družstva, obchodní závod - nový pojem pro podnik, pobočka - nový pojem pro organizační složku, a dokonce se v zákoně objevují naprosto nové pojmy, jako jen např. loajalita ( 51 odst. 1 ZOK). Zákon o obchodních korporacích - díl. 2 Víte, že základní kapitál s. r. o. může být 1 Kč? Úvodem lze konstatovat, že ZOK (i přestože neobsahuje komplexní úpravu všech záležitostí obchodních korporací a soustředí se pouze na nejnutnější právní problematiku podnikatelského prostředí) přináší mnoho změn a také novinek, se kterými by se každý podnikatel, který pro své podnikání používá právě tuto formu obchodní společnosti, měl v co nejbližší době seznámit. ZOK se nechal inspirovat právní úpravou obchodních korporací jiných evropských i mimoevropských států a také různými historickými úpravami obchodního práva. V oblasti s. r. o. tak dochází k významným změnám a výraznému zjednodušení a zprůhlednění procesů

5 5 vedoucích k založení a vzniku s. r. o. Hlavním cílem těchto změn je především umožnit flexibilnější a jednodušší fungování společnosti. Výrazným znakem větší flexibility je uvolnění právní úpravy obchodních podílů ( 135 ZOK). Společenská smlouva bude moci připustit, že kromě základního podílu, se kterým jsou spojena základní práva a povinnosti, může vzniknout více různých druhů podílů. Veliká variabilita je v právech, která jsou s těmito podíly spojena ve společenské smlouvě bude nově možné připustit, aby s určitým druhem podílů byla spojena určitá práva (např. přednostní právo na výplatu zisku apod.) Podíly, se kterými jsou spojena stejná zvláštní práva a povinnosti, budou tvořit jeden druh. Pokud tak společenská smlouva určí, může jeden společník vlastnit i více podílů, každý jiného druhu. K významné změně dochází i u převoditelnosti podílu k převodu podílu na jiného společníka již není ze zákona vyžadován souhlas valné hromady. Zákon nově dává možnost převodu podílu na osobu stojící mimo společnost bez souhlasu valné hromady tuto možnost však lze vyloučit ve společenské smlouvě. Usnadnění převodu podílu ve společnosti na další osoby představuje nově zaváděná možnost inkorporovat podíl ve společnosti do cenného papíru na řad ( 137 ZOK) tzv. kmenového listu. Podíl ve společnosti tak společník bude moci převést na základě ústní smlouvy pouhým předáním kmenového listu s rubopisem. Pravděpodobně nejkomunikovanější změnou související se ZOK je odstranění požadavku na vytvoření základního kapitálu a povinnosti ho do 5 let splatit. Ten je nově nahrazen minimální výší vkladu, a to ve výši minimálně 1 Kč ( 142 ZOK). Tento krok reflektuje skutečnost, že základní kapitál neplnil jednu ze svých hlavních úloh (ochranu věřitelů), neboť zákon po společnosti nevyžadoval, aby v této hodnotě udržovala majetek. Zároveň se touto minimální výší vkladu odstraňuje jedna z bariér vstupu do podnikání. ZOK ochranu věřitelů zajišťuje jinými prostředky, jako např. ustanoveními o správě majetku společnosti, zvýšenou zodpovědností jednatelů a dále např. pravidly o testu insolvence. Celkově lze říci, že nová právní úprava umožňuje značnou volnost v úpravě vnitřních pravidel společnosti. Ruku v ruce s tímto faktem jdou však mnohem větší nároky na vhodné koncipování společenské smlouvy. Oproti stávajícímu stavu, kdy společníci mohou pro vyhotovení společenských smluv použít de facto vzory, budou v budoucnu podnikatelé potřebovat odbornou pomoc jak při sepisování nových společenských smluv, tak při jejich revizích, které bude přechod na nový právní režim vyžadovat. Jana Babůrková Business Manager E / T / SMART Office & Companies Společnost je součástí poradenské skupiny APOGEO Group a za dobu své 12leté existence se stala důvěryhodným a stabilním partnerem pro širokou veřejnost, advokátní kanceláře, investiční a realitní společnosti. prodej společností ve 30 zemích světa poskytování registračních sídel poskytování osob do orgánů společnosti profesionální ochrana aktiv design a správa firemních struktur Stovky firem na skladě tradice důvěryhodnost stabilita inovace Praha Brno Ostrava Nicosia

6 6 Daňové a transakční poradenství 1/ Se začátkem nového roku většina z nás bolestně očekává placení daní za minulé zdaňovací období. Kdo to podle vás snáší hůře? Jednotlivci nebo společnosti? Každý to vnímá odlišně. Někdo jako nutné zlo, někdo jako ekvivalentní platbu za spotřebu veřejných statků (ochrana občanů, veřejné osvětlení, apod.). V konečném důsledku dopadá placení daní vždy na jedince. Vlastní-li společnost, která je zatížena dodatečnou daní, má to přímý vliv na možnou výši dividend, vyplácených společností jejímu vlastníkovi. Jinak řečeno, v současné době dochází k dvojímu zdanění. Nejprve na korporátní úrovni a poté u vlastníka fyzické osoby. 2/ Jako odborník snášíte povinnost platit daně lépe, než ostatní podnikatelé? V prvé řadě jsme lidé, na které se vztahují stejné daně, jako na ostatní, pouze si, samozřejmě v mezích zákona, dokážeme výši daně lépe optimalizovat. 3/ Nedávno uplynulo 23 let od pádu komunismu v ČR. Demokracie nám přinesla tržní kapitalismus a možnost podnikání. Lidé se začali učit spravovat své daňové povinnosti. Je po takové době ještě znát rozdíl mezi námi a například západní Evropou? Ukazuje se, že se lidé stále více zajímají o své finance a s tím roste i jejich celková finanční gramotnost, což je také zapříčiněno současnou ekonomickou situací. Nicméně, legislativní systém v oblasti daní je velmi složitý a pro běžného občana není jednoduché sledovat časté změny stěžejních zákonů. Sami odborníci se musí neustále vzdělávat a v mnohých případech ani mezi nimi neexistuje jednotný názor na danou problematiku. 4/ Která země má podle vás nejlépe fungující ekonomický systém v současném světě? Za zmínku určitě stojí například Švýcarsko. Už v historii hrála tato země významnou ekonomickou roli a i nyní dokáže tradicí, kvalitou své produkce, úrovní vzdělání a zejména aplikací výzkumu a vývoje do praxe, konkurovat zemím s daleko většími výrobními zdroji či politickými ambicemi. Zůstaneme- -li v Evropě, pak určitě dlouhodobě stabilní skandinávské země a samozřejmě Německo. 5/ Jaký máte názor na trend tzv. daňových rájů, kdy majitelé firem převádějí sídla svých společností do exotických zemí? Jednoznačně se jedná o současný trend. Je nutno upřesnit, že vlastníci těchto společností se samotnou tvorbou a přenesením podnikatelských aktivit pod zahraniční struktury, nedopouštějí ničeho nezákonného. Je důležité rozlišovat mezi zefektivněním podnikání v rámci zahraničního holdingu a nelegálním využitím off-shore společností pro praní špinavých peněz. Jedná-li se o první případ, jsme schopni zajistit komplexní poradenství, založené na dlouholeté praxi. Strukturu jsme schopni kompletně navrhnout a realizovat, případně klientovu ideu revidovat z hlediska daňové zátěže a případných rizik. 6/ Umíte poradit svým klientům výhodnější řešení, jak lehce ušetřit na dani? Jsme přesvědčeni, že jsme pro každého našeho klienta schopni navrhnout optimální daňové zatížení. Pro některé klienty může být přínosem i konstatování, že současná míra jejich daňové zátěže je na minimální úrovni, v poměru s pravděpodobností komplikací při daňové kontrole. Díky detailní znalosti zákonem stanovených možností, však pro valnou většinu klientů obvykle zajistíme přímou úsporu. 7/ Ekonomika je velmi přesný obor, kde není prostor pro omyl. Můžete si dovolit při práci s penězi klientů zapojit také kreativitu nebo se řídíte jasnými pravidly? Naší filozofií je spíše podporovat podnikání klienta. Neposkytujeme tzv. finanční poradenství, ale poradenství daňové a transakční. S nadsázkou lze říci, že nepracujeme s penězi, ale s možnostmi. Nepracujeme s financemi jako cílem, ale jako s prostředkem k dosažení vyšších cílů. Rozhovor s Tomášem Pacovským, Partnerem Tax & Transaction Čtení knih ano nebo ne? Novinky ze světa ekonomiky 8/ Daňové poradenství je náročná práce, jak často máte čas na odpočinek? Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je pro mne klíčová. Ačkoli je má práce náročná, zodpovědná a v průběhu sezóny nastávají vypjatější období, na osobní aktivity si vždy čas najdu. 9/ Relaxujete raději aktivně nebo pasivně? Aktivně. Během týdne si najdu čas na squash a zajdu si zaboxovat. Mimoto si samozřejmě užívám volné chvíle se svým ročním synem. 10/ Existuje ve vašem oboru stejná soutěživost jako například mezi advokáty? Určitě. V tomto smyslu jsou tyto dvě poradenské oblasti téměř shodné. Při některých transakcích si dokonce daňoví poradci s právníky mohou přímo konkurovat (v oblasti návrhů fúzí, atp.). Daňaři si vzájemně konkurují zejména na poli daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. My se proto vždy snažíme jít výrazně dál, klientovi naslouchat a přistupovat k němu maximálně individuálně. Jde o prestiž, neustálou soutěž a o to, být vždy lepší než ostatní. 11/ Kolik světových jazyků je ideální pro vaši profesi ovládat? V mezinárodním zdanění se bez cizích jazyků nikdo neobejde. Základním komunikačním jazykem je angličtina a znalost každého dalšího zvyšuje konkurenceschopnost. Citelnou výhodu mají poradci, kteří ovládají například ruštinu, protože trh čeká tímto směrem progresivní vývoj. 12/ A otázka na závěr, ve filmu Seznamte se, Joe Black padne známý citát: Jisté jsou jenom daně a smrt, patříte k těm, kteří se zasmějí, nebo zvrátíte oči v sloup? S nadsázkou s tím souhlasím, jenom bych doplnil přiměřené daně. Zdroj: The Best Man, ročník V, číslo 1/2013 Ing. Tomáš Pacovský E / T /

7 7 svět Uskutečněné akce: Znalecký ústav APOGEO Esteem je součástí Festivalu Česká inovace 27. únor ročník Festivalu Česká inovace proběhl v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Festival Česká inovace je přehlídkou inovativních nápadů jednotlivců, studentů, malých, středních i velkých firem z celé České republiky a z rozmanité palety oborů. Je ale také fórem, na kterém se inovátoři potkají s úspěšnými manažery, kouči a odborníky z mnoha oblastí, od inovačního managementu přes projektové řízení až po osobní rozvoj. Žádný jiný festival ani ocenění v oblasti inovací Workshop - Právní a znalecké aspekty fúzí a akvizic Poradenská skupina APOGEO společně s Norton Rose v.o.s., advokátní kanceláří uskutečnili dne odborný seminář, který se zabýval právní, daňovou, nenabízí tak ucelený balíček konkrétních rad a know-how, jak nápady a projekty převést na obchodní příležitosti. Téma inovace pod vedením Ing. Ivana Janouška, ICT Group Valuation Manager znaleckého ústavu APOGEO Esteem zní: Poskytování kompletních expertních a znaleckých ICT služeb obohacuje současný dodavatelsko odběratelský systém Více informací o festivalu na: znaleckou a auditorskou problematikou přeshraničních a tuzemských přeměn. Naši odborníci pohovořili na témata: Podnikové poradenství a valuace Přeměny z pohledu transakčního a daňového poradenství Modelace bilancí a ověření konečných účetních závěrek a zahajovacích rozvah Ing. Pavel Tůma Business Consulting & Valuation Manager E / T / Ing. Tomáš Pacovský E / T / Ing. Tomáš Brabec Partner, Audit Services E / T / Naši odborníci pravidelně hovoří na odborná témata v ekonomickém magazínu na ČT24 - vybíráme: Citlivá firemní data jsou stále více v ohrožení - na ICT téma pohovořil J.V.Binder, expert Znaleckého ústavu APOGEO Esteem. Dopady vládního balíčku daňových změn na fungování firem v roce na téma pohovořil Tomáš Pacovský,. 4. díl Business Drink Již počtvrté se sešlo APOGEO ve spolupráci s EPRAVO.CZ při organizaci dalšího Business drinku, konaného v oblíbeném newyorském baru Bar&Books na Vinohradech. O úspěšnosti akce svědčí nejen vysoká účast hostů, ale i to, že se v současnosti business setkání stává pravidelnou záležitostí. V rámci únorového večera jsme nahlédli se společností NWD Private Asset Management do možností efektivní správy majetku, odhalili jsme kouzlo elegance se společností DELOR Luxury Tailoring a Louis Purle a z rukou zkušeného someliéra společnosti G&G vína jsme degustovali vynikající vína ze znojemské oblasti. Proč firmy propouští a nehledají jiná řešení - na aktuální téma pohovořil Roman Heřmánek, Accounting & Payroll Manager. Zdroj: Více informací na

8 8 APOGEO WORKSHOP na téma: SKUTEČNÉ VÝHODY A NÁKLADY - PRAVDA O KYPERSKÉ REPUBLICE Workshop proběhne dne od 8:30 do 11:30 hodin v konferenčních prostorách hotelu JURYS INN, Sokolovská 11, Praha 8 (hned u stanice metra Florenc). Seminář je určen pro vlastníky firem, management, advokáty a firemní právníky a je zaměřen na prezentaci skutečných výhod a reálných úskalí daňové úspory v Kyperské republice. Odborníci APOGEO Vás provedou procesem pořízení zahraniční společnosti od návrhu, založení, až po praktický provoz. Vítězslav Hruška Partner skupiny APOGEO PROGRAM: Porovnání výhod a nákladů na pořízení a provoz kyperských společností oproti jiným zemím Tomáš Pacovský APOGEO s.r.o. Porovnání daňového zatížení kyperské a české společnosti Vývoj holdingových struktur dnes a zítra Situace kyperských bank Případová studie návrh, stavba, provoz Filip Reinoso Business Manager společnosti SMART Office & Companies CÍLEM SEMINÁŘE JE ODPOVĚDĚT NA OTÁZKY: Jaké jsou reálné výhody kyperských společností? Jaké jsou skutečné náklady kyperských společností? Nač si dát pozor při pořízení kyperské společnosti? Workshop doplní o své praktické zkušenosti rovněž kyperští experti: Workshop je zdarma a proběhne v českém a anglickém jazyce za přítomnosti překladatele. Součástí semináře je malé občerstvení. O APOGEO Group Jsme česká společnost s hlavním sídlem v Praze a pobočkami v Ostravě a Nikosii. Poskytujeme Vám širokou škálu služeb v oblasti auditu, daní, financí, účetního a mzdového poradenství, outsourcingu mezd a personální agendy, znaleckých služeb a management consultingu. Nedílnou součástí skupiny APOGEO je SMART Companies, nejvyhledávanější na trhu v oblasti ready-made společností ve 30 zemích po celém světě, a SMART Office, přední poskytovatel sídel a služeb virtuálních kanceláří. Andreas Aristidou Business Manager společnosti SMART Office & Companies Cyprus Andreas Nicolaides Chief representative offices Hellenic bank public company Ltd. V případě zájmu se přihlásit na odborný seminář, nás prosím kontaktujte na u nebo na t: Těšíme se na setkání s Vámi! tel.: Centrála Praha: Koněvova 2660/141 Pobočka Brno: Jaselská 23 Pobočka Ostrava: Havlíčkovo nábř. 38 Pobočka Kypr: Neas Egnomis 33, Nicosia

Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě.

Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2013 je již v plném proudu a i letos bychom Vás prostřednictvím APOGEO Alert chtěli pravidelně informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.2.2013 ceny jsou uváděny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru 1. hodina zdarma,každá další hodina konzultace podnikatelského

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.7.2013 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR Každá

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Řešte důležitější věci..

Řešte důležitější věci.. Řešte důležitější věci.. Rozvoj firmy, získávání nových zákazníků, golf.. O účetnictví a daňové otázky, včetně kompletní agendy mzdové účtárny se profesionálně postaráme za Vás. Společnost Account CB s.r.o.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava business process outsourcing asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava vedení účetnictví. finanční reporting. trust management. správa společností. shelf společnosti. mzdové a personální poradenství. likvidace

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Komparativní analýza znaleckých posudků

Komparativní analýza znaleckých posudků Komparativní analýza znaleckých posudků Tomáš Podškubka, VŠE, TPA Horwath Workshop je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného projektu Grantové agentury ČR "Komparativní analýza národních účetních a daňových

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více