Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012"

Transkript

1 Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR Srovnávací analýza Květen 2012

2 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a Praha 8 Czech Republic Tel Fax Důležité upozornění Práci na studii jsme započali 25. ledna 2012 a ukončili 31. května Od tohoto data jsme neučinili jakékoliv aktualizace této zprávy o jakékoliv další události či okolnosti. Sdružení zimních stadionů ČR Miloslav Šeba předseda výkonného výboru SZS Vážený pane Šebo, 1. června 2012 předkládáme Vám studii Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR Srovnávací analýza. Cílem naší práce bylo zpracovat detailní srovnávací analýzu zimních stadionů v ČR z mnoha úhlů pohledu. Věříme, že tato studie napomůže vlastníkům a provozovatelům zimních stadionů v obhajobě svých cílů a bude jedním s argumentačních podkladů pro rozvoj tohoto segmentu. Hlavní metodou sběru podkladových dat pro vlastní zpracování studie bylo dotazníkového šetření, kdy jsme oslovili zástupce všech námi evidovaných zimních stadionů. Z celkového počtu 152 oslovených subjektů bylo zpět zasláno 83 vyplněných dotazníků od 83 zimních stadionů. Tato data se stala hlavním předmětem analýzy. Vlastní finální dokument jsme rozdělili do několika ucelených celků. První část je zaměřena na představení segmentu zimních stadionů v ČR a charakteristiku zkoumaného vzorku. Subjekty dělíme a zkoumáme podle typu zimního stadionu, jejich kapacity, geografické lokace a velikosti sídla, kde se stadion nachází apod. Následuje část věnovaná vybavenosti zimních stadionů, jejich vlastnictví a provozování. Zároveň jsme se v této kapitole zabývali provozem zimního stadionu, jeho využitím v čase. Poslední kapitola podává především ekonomické informace, např. o cenách nájmu ledových ploch, provozních nákladech, provozní a investiční podpoře ze strany veřejného sektoru. Rádi bychom vyjádřili poděkování všem subjektům, kteří se zapojili do přípravy této studie, zejména pak zástupcům zimních stadionů sdružených v SZS ČR. Právě zástupci zimních stadionů díky zaslaným vyplněným dotazníkům přispěli významnou měrou k realizaci této studie. S pozdravem, Eva Racková Partner V průběhu přípravy této studie jsme spoléhali na primární i sekundární zdroje informací. Primární Zdroje představovaly především podklady a dotazníky zaslané členů Sdružení zimních stadionů (odpovědnými osobami vedení jednotlivých zimních stadionů). Absolvovali jsme rovněž řízené konzultace a schůzky, které nám poskytly další zdroje informací Sekundární sběr informací čerpal zejména z dostupných webových databází a webových portálů zimních stadionů. Vstupní data jsme získali také z Českého statistického úřadu (ČSÚ), apod. V neposlední řadě jsme využili databází a zkušeností odborníků společnosti KPMG. Tento dokument se odkazuje na Analýzu KPMG ; jedná se o případy, kdy jsme provedli určité analytické procedury na základě dostupných informací, abychom byli schopni prezentovat výsledná data. Nicméně nelze vyloučit případné nesrovnalosti či zkreslení informací způsobené záměrným poskytnutím nepravdivých dat Zdrojovými subjekty. Je nutné poznamenat, že tato práce nebyla předmětem auditu a neobsahuje tak stanovisko nezávislého auditora. Musíme zdůraznit, že provedené kalkulace uvedené v tomto dokumentu jsou závislé na setrvalé platnosti předpokladů, na kterých jsou naše závěry postaveny. Doporučujeme, aby předpoklady a jejich platnost byly v budoucnu podle potřeby ověřovány a aktualizovány v závislosti na měnící se situaci v ČR a vývoji relevantních segmentů. Za budoucí změny provedených kalkulací proto nemůžeme nést odpovědnost. Nutno však zdůraznit, že kalkulace jsou provedeny na základě konzervativních odhadů. Pro bližší informace týkající se omezení našich závěrů se prosím obraťte na osobu zodpovědnou za tento dokument. Tento dokument je určen pouze pro účely adresáta a neměl by být citován či jinak zmiňován, ať už jako celek nebo jeho část, bez předchozího písemného souhlasu KPMG, kromě případů souvisejících s vlastní realizací předmětného projektu KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 326. IČ DIČ CZ

3 Struktura a počet zimních stadionů dle geografické lokace v ČR Členění zimních stadionů Typy zimních stadionu Geografická lokace Kapacity stadionu Velikost sídla s lokací zimního stadionu

4 Zimní stadiony v ČR Celkový počet zimních stadionů v ČR Celkový počet zimních stadionů v ČR a počet zaslaných dotazníků v jednotlivých regionech V České republice evidujeme celkem 152 existujících a fungujících zimních stadionů a multifunkčních hal s ledovou plochou. Celkový počet ZS v regionu Počet zaslaných dotazníků Praha a Střední Čechy Jižní a Západní Čechy Severní a Východní Čechy Morava Členění České republiky pro potřeby analýzy Severní a Východní Čechy Pro potřeby analýzy jsme ČR rozdělili na 4 regiony Praha a Střední Čechy; Jižní a Západní Čechy; Severní a Východní Čechy; Morava (viz. uvedená mapa vlevo). V průměru připadá na jeden zimní stadion v České republice obyvatel. V Praze a ve Středních Čechách připadá na jeden zimní stadion v průměru nejvyšší počet obyvatel ( obyvatel na 1 station). Naopak v regionu Jižní a Západní Čechy je průměr nejnižší ( obyvatel na 1 zimní stadion). 87 % zimních stadionů v ČR je zastřešených s jednou ledovou plochou. Praha a Střední Čechy Jižní a Západní Čechy Morava Region - upraveno Počet ZS v regionu Počet obyvatel v regionu Počet obyvatel na 1 ZS* Praha a Střední Čechy Jižní a Západní Čechy Severní a Východní Čechy Morava Celkem / Průměr * ZS = zimní stadion Počet obyvatel ve vybraných regionech připajících na 1 ZS 3

5 Zimní stadiony v ČR Vybavenost krajů počet zimních stadionů na obyvatel Počet zimních stadionů na obyvatel v kraji 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Poč. ZS na obyvatel Průměr ČR 4

6 Zimní stadiony závěry z průzkumu Zimní stadiony dle lokace a kapacity Lokace zimního stadionu dle velikosti sídel Velikost sídla Počet ZS %-ní podíl ZS nad 100 tis. obyvatel * 8 10% tis. obyvatel ** 12 14% tis. obyvatel *** 32 39% do 10 tis. obyvatel **** 31 37% Celkem % * např. Praha, Plzeň, Olomouc ** např. Opava, Kladno, Karviná *** např. Šumperk, Kroměříž, Tachov **** např. Nový Bydžov, Světlá, Nová Paka Umístění zimních stadionů dle velikosti sídel (v %) n=83 37% 10% 39% 14% nad 100 tis. obyvatel * tis. obyvatel ** tis. obyvatel *** do 10 tis. obyvatel **** Typ zimního stadionu dle počtu ledových ploch a zastřešení (v %) n=83 Typ zimního stadionu dle kapacity (v %) n=83 8% 5% 18% 22% zastřešený - 2 a více ploch méně než 800 míst zastřešený - 1 plocha nezastřešený 19% 800 až míst až míst 87% 41% více než míst 5

7 Zimní stadiony závěry z průzkumu Kapacita a typy zimních stadionů v závislosti na regionu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Typ zimního stadionu - členění podle geografické lokace 20% 73% 4% 94% 88% 7% 6% 8% Praha a Střední Čechy Jižní a Západní Čechy Severní a Východní Čechy 12% 88% Morava Z důvodu získání detailnějšího přehledu o typech zimních stadionů a jejich kapacity jsme výsledky agregovali dle výše uvedených regionů ČR. Ke kalkulaci zobrazených hodnot byly využity informace zaslané zástupci ZS (zaslané vyplněné dotazníky). Z odpovědí vyplývá, že ve všech regionech mimo Prahu a Střední Čechy je více než 88 % stadionů zastřešených. V regionu Prahy a Středních Čech je jedna pětina zimních stadionů nezastřešených (ovlivněno vzorkem respondentů). Více než polovina zimních stadionů na Moravě disponuje kapacitou větší než míst. Zastřešený 2 a více ploch Zastřešený 1 plocha Nezastřešený 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kapacita stadionu v závislosti na regionu 7% 20% 47% 27% Praha a Střední Čechy 16% 11% 12% 22% 52% 44% 32% 24% 24% 20% 22% 20% Severní a Východní Čechy Jižní a Západní Čechy Morava méně než 800 míst 800 až míst až míst více než míst Zdroj: Arendal 6

8 Zimní stadiony závěry z průzkumu Kapacita a typy zimních stadionů v závislosti na velikosti sídel Našim cílem bylo zjistit závislost kapacity a typu zimního stadionu na velikosti sídel. Z odpovědí vyplývá, že více než dvě třetiny zimních stadionů, bez ohledu na lokaci, je zastřešených s jednou ledovou plochou. Více než jedna třetina zimních stadionů ve městech do 10 tis. obyvatel má kapacitu míst. Polovina zimních stadionů s kapacitou větší než míst se nachází ve městech s více než 100 tis. obyvateli. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kapacita stadionu v závislosti na velikosti sídla 9% 16% 35% 50% 67% 38% 13% 61% 8% 25% 8% 38% 13% 17% 3% nad 100 tis. obyv tis. obyv tis. obyv. do 10 tis. obyv. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Typ zimního stadionu - členění podle velikosti sídel 13% 10% 75% 83% 88% 90% 25% 17% nad 100 tis. obyv tis. obyv tis. obyv. do 10 tis. obyv. méně než 800 míst 800 až míst až míst více než míst Zastřešený 2 a více ploch Zastřešený 1 plocha Nezastřešený 7

9 Zimní stadiony závěry z průzkumu Kapacita stadionu v porovnání s jeho typem Typ stadionu / Kapacita stadionu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 39% 80% 100% 100% 56% 20% 6% méně než 800 míst 800 až míst až míst více než míst zastřešený - 2 a více ploch zastřešený - 1 plocha nezastřešený Zabývali jsme se závislostí mezi typem ZS a jeho kapacitou, hledali jsme souvislosti s provozem ZS. Z výsledku šetření odpovědí je zřejmé, že všechny stadiony s místy jsou zastřešené s jednou ledovou plochou. Jedna pětina zimních stadionů, které disponují kapacitou více než míst, je zastřešených se dvěma a více ledovými plochami. 39 % zimních stadionů s méně než 800 místy je nezastřešených. Zdroj: Thomsit.cz 8

10 Využití a vybavenost zimních stadionů Vybavenost Druh chlazení a počet rolb Vlastnictví a provozování Doba provozu Časové využití

11 %-ní podíl z celku (n= 83) Zimní stadiony závěry z průzkumu Vybavení zimních stadionů Ostatní vybavenost zim ního stadionu* počet sky boxů: 13 počet klubových sedadel: 442 kapacita VIP zóny: 139 počet parkovacích míst průměr 167 * průměrné hodnoty připadající na 1 ZS %-ní podíl z celku (n= 83) Vybavení zimních stadionů - počet šaten 19% 20% 45% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% max. 4 šatny 5-8 šaten 9-12 šaten 13 a více šaten Vybavení zimního stadionu podle druhu (rozsahu) zázemí sportoviště 90% 80% 83% 70% 60% 55% 50% 40% 30% 27% 27% 20% 10% 0% šatna pro rozhodčí lékařská místnost, místnost první pomoci rehabilitační cetrum, masážní mistnost bazén, výřivka, sauna ZdrojProfimedia 10

12 Typ vybavení Zimní stadiony závěry z průzkumu Vybavení zimních stadionů doplňkovými službami Ostatní vybavenost zimních stadionů (v % z celku) 78% 73% 64% 48% 45% 40% 34% 34% 29% 25% 16% broušení bruslí nápojové automaty restaurace kancelářské prostory (více než 40 m2) venkovní park. plochy (více než 30 míst) obchod se sport. vybavením skladovací prostory (více než 40 m2) venkovní park. plochy (méně než 30 míst) půjčovna sport. vybavení hotel, ubytovna konfereční prostory Analyzovali jsme vybavenost zimních stadionů v poskytování doplňkových služeb, kdy jsme sledovali četnost poskytování takových služeb ve sledovaném vzorku. Z odpovědí vyplývá, že téměř čtyři pětiny zimních stadionů nabízí broušení bruslí. Téměř polovina zimních stadionů v České republice nabízí kancelářské prostory o rozloze více než 40 m 2. Pouze 7 % zimních stadionů nabízí svým zákazníkům krytá parkovací místa. 13% 7% bufet/bufety/fastfood krytá parkovací místa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zdroj: Nordic Sport Zdroj: FreiZeitZentrum Weiden 11

13 Zimní stadiony závěry z průzkumu Druh chlazení a počet rolb Druh chlazení / Typ zimního stadionu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 43% 40% 67% 57% 60% zastřešený - 2 a více ploch zastřešený - 1 plocha nezastřešený přímé chlazení nepřímé chlazení Druh chlazení či počet rolb má významný vliv na ekonomiku ZS, proto jsme i této oblasti věnovali pozornost. Ze šetření vyplývá, že dvě třetiny zastřešených stadionů se 2 a více plochami využívá přímé chlazení. 43 % zastřešených zimních stadionů s jednou plochou využívá nepřímé chlazení. U nezastřešených stadionů převládá přímé chlazení (60 %). Každý nezastřešený zimní stadion disponuje jednou rolbou. Všechny zastřešené zimní stadiony se 2 a více plochami používají 2 a více rolb. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Počet rolb v závislosti na typu zimního stadionu 100% 44% 56% 1 rolba 2 a více rolb Více než polovina zastřešených zimních stadionů s jednou 0% plochou používá jednu rolbu (56%), ostatních pak 2 a více rolb zastřešený - 2 a více ploch zastřešený - 1 plocha nezastřešený (44 %). 100% 12

14 Zimní stadiony závěry z průzkumu Vlastník a provozovatel zimního stadionu (dle velikosti sídel) Vlastník zimního stadionu / Velikost sídel nad 100 tis. obyv. 13% 25% 25% 13% 13% 13% tis. obyv. 80% 10% 10% tis. obyv. 87% 3% 7% 3% do 10 tis. obyv. 83% 7% 3% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Položili jsme si otázku, zda existuje závislost mezi velikostí sídel a vlastníkem / provozovatelem stadionu. Z odpovědí vyplývá, že ve městech do 99 tis. obyvatel jsou čtyři pětiny zimních stadionů vlastněny městem. Pouze ve čtvrtině měst s tis. obyvateli je město zároveň provozovatelem zimního stadionu. Město Sport. organizace / klub Firma Organizace nezisk. sektoru ČSTV, jiné svazy Příspěvková organizace Jiný Provozovatel zimního stadionu / Velikost sídel nad 100 tis. obyv. 13% 25% 25% 25% 13% Z odpovědí zároveň vyplynulo, že ve čtvrtině měst s více než 100 tis. obyvateli je provozovatelem zimního stadionu sportovní organizace. Pouze u 13% měst nad 100 tis. obyvatel je město provozovatelem zimního stadionu tis. obyv tis. obyv. do 10 tis. obyv. 10% 15% 25% 20% 26% 10% 29% 10% 4% 26% 21% 4% 50% 15% 11% 15% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Město / obec Příspěvková organizace ČSTV, jiné svazy Firma Sportovní organizace / klub Organizace neziskového sektoru Jiný 13

15 Zimní stadiony závěry z průzkumu Typy provozu zimních stadionů, dny provozu Typ provozu ZS / Velikost sídel nad 100 tis. obyv. 75% 25% tis. obyv. 20% 80% tis. obyv. 28% 72% do 10 tis. obyv. 36% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vlastník je provozovatelem Vlastník pověřil jinou organizaci Kalendářní měsíce - nevyuživání ledové plochy 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% duben květen červen červenec srpen září říjen zastoupení v % Někteří vlastníci pověřují provozování ZS jinou společnost. Zjišťovali jsme, zda-li velikost sídla, kde se ZS nachází má vliv na podíl počtu ZS provozovaných vlastníkem. Z došlých odpovědí vyplývá, že u dvou třetin velkých měst (nad 100 tis. obyvatel) je město zároveň provozovatelem zimního stadionu. V malých městech je 36 % vlastníků zároveň provozovatelem zimního stadionu. Dále nás zajímalo, ve kterých kalendářních měsících zimní stadiony neudržují ledovou plochu. V období dubna až července více než 60 % zimních stadionů neudržuje ledovou plochu. 61 % stadionů využívá ledovou plochu od 181 do 270 dnů ročně. 19 % stadionů využívá ledovou více než 271 dnů v roce. Dny provozu ledové plochy zimního stadionu 19% 61% 4% 16% více než 330 dnů dnů dnů méně než 180 dnů 14

16 veřejné bruslení bruslení škol exhibiční akce na ledě jiné sportovní akce (ne na ledě) společenské, konferenční akce jiné akce Počet hodin využití stadionu týdně Počet hodin využití stadionu týdně Zimní stadiony závěry z průzkumu Časové využití zimních stadionů 45 Využítí zimního stadionu dle počtu hodin týdně a kapacity stadionu lední hokej a jiný sport na ledě méně než 800 míst až míst až míst více než míst 5 0 lední hokej tréninky lední hokej zápasy, turnaje lední hokej hobby týmy jiný sport na ledě 14 Využítí zimního stadionu dle počtu hodin týdně a kapacity stadionu ostatní využití Zdroj: Joe Louis Arena Zimní stadiony jsou nejvíce využívání pro potřeby ledního hokeje, z toho důvodu nás zajímal průměrný počet hodin využívání týdně. Z odpovědí je zřejmé, že zimní stadiony s kapacitou vyšší než míst jsou nejvíce využívané pro tréninky ledního hokeje. Veřejné bruslení využívá zimní stadion s méně než 800 místy 12 hodin týdně, což je o téměř polovinu více než u zimních stadionů s vyšší kapacitou. Bruslení škol využívá zimní stadiony s kapacitou míst více než 12 hodin týdně méně než 800 míst 800 až míst až míst více než míst 15

17 Počet hodin využití ZS týdně Zimní stadiony závěry z průzkumu Časové využití zimních stadionů počet hodin využití denně Průměrný počet hodin využití zimního stadionu denně dle kapacity zimního stadionu 13,4 13,8 13,9 15,9 Z pohledu časového využití ZS jsme analyzovali závislost mezi velikostí stadionu a počtem hodin jeho využití denně. Z odpovědí vyplývá, že zimní stadiony s kapacitou více než míst jsou využity v průměru téměř 16 hodin týdně. Zimní stadiony s méně než místy jsou obsazeny v průměru více než 13 hodin týdně

18 Ekonomické ukazatele provozu zimních stadionů Ceny pronájmu ledových ploch Provozní náklady Investiční podpora (včetně podpory z EU) Provozní podpora Podpora sportovních mládežnických klubů

19 Zimní stadiony závěry z průzkumu Cena pronájmu ledové plochy podle velikosti sídla nad 100 tis. obyv. Cena pronájmu ledové plochy - lední hokej dle velikosti sídel (v Kč/hod.) jiný sport na ledě Uvedené grafy znázorňují hodinové ceny pronájmu ledové plochy pro veřejné bruslení a pro lední hokej v závislosti na velikosti sídel tis. obyv tis. obyv. do 10 tis. obyv Cena pronájmu v Kč/hod. lední hokej - hobby týmy (zbýv. čas) lední hokej - hobby týmy (prime time) lední hokej - zápasy, turnaje lední hokej - tréninky S velikostí sídla rostou průměrné ceny pronájmu ledové plochy pro využití ledním hokejem. Cena pronájmu ledové plochy na hodinu pro hobby týmy v ledním hokeji je nejvyšší ve městech s více než 100 tis. obyvateli. Cena pronájmu ledové plochy - veřejné bruslení dle velikosti sídel (v Kč/hod.) nad 100 tis. obyv. Z provedeného průzkumu vyplynulo, že hodinová cena pronájmu ledové plochy pro veřejné bruslení pro dospělou osobu v největších městech přesahuje hranici 35 Kč. Průměrně se hodinová cena veřejného bruslení pro dítě pohybuje na úrovni 75% ceny pro dospělou osobu tis. obyv tis. obyv. do 10 tis. obyv Cena pronájmu v Kč/hod. veřejné bruslení - dítě/hod. veřejné bruslení - dospělá osoba/hod. 18

20 Zimní stadiony závěry z průzkumu Cena pronájmu ledové plochy lední hokej zastřešený 2 a více ploch zastřešený 1 plocha nezastřešený Cena pronájmu ledové plochy - lední hokej dle typu zimního stadionu (v Kč/hod.) Cena pronájmu v Kč/hod. jiný sport na ledě lední hokej - hobby týmy (zbýv. čas) lední hokej - hobby týmy (prime time) lední hokej - zápasy, turnaje lední hokej - tréninky Zjišťovali jsme závislost mezi cenou pronájmu ledové plochy pro lední hokej a typem zimního stadionu (graf vlevo) a jeho kapacitou (graf níže). Z průzkumu vyplývá, že nejvyšší cenu pronájmu ledové plochy (2.890 Kč/hod.) platí hobby týmy ledního hokeje v hlavním hracím čase (nejpoptávanější čas prime time) v zastřešených stadionech se 2 a více plochami. Nejvyšší hodinovou cenu pronájmu ledové plochy platí hobby týmy v hlavním hracím čase na všech zimních stadionech bez rozdílu jejich velikosti. Cena pronájmu ledové plochy - lední hokej dle kapacity zimního stadionu (v Kč/hod.) více než míst jiný sport na ledě až míst 800 až míst méně než 800 míst lední hokej - hobby týmy (zbýv. čas) lední hokej - hobby týmy (prime time) lední hokej - zápasy, turnaje lední hokej - tréninky Cena pronájmu v Kč/hod. 19

21 Zimní stadiony závěry z průzkumu Cena pronájmu lední plochy veřejné bruslení zastřešený 2 a více ploch zastřešený 1 plocha nezastřešený Cena pronájmu ledové plochy - bruslení pro veřejnost, dle typu zimního stadionu (v Kč/hod.) veřejné bruslení - dítě/hod. Cena pronájmu v Kč/hod. veřejné bruslení - dospělá osoba/hod. Veřejné bruslení patří k nedílné součásti nabídky ZS, z toho důvodu nás zajímaly hodinové ceny za veřejné bruslení na dospělou osobu a dítě v závislosti na typu zimního stadionu a kapacitě zimního stadionu. Nejvyšší hodinová cena pro dospělou osobu platí na stadionech s kapacitou míst a více než míst. Cena pronájmu ledové plochy - bruslení pro veřejnost, dle kapacity zimního stadionu (v Kč/hod.) více než míst až míst 800 až míst méně než 800 míst Cena pronájmu v Kč/hod. veřejné bruslení - dítě/hod. veřejné bruslení - dospělá osoba/hod. 20

22 Roční náklady v Kč Roční náklady v Kč Zimní stadiony závěry z průzkumu Náklady zimního stadionu na energie podle velikosti sídel Náklady zimního stadionu na energie - členění dle velikosti sídel (roční náklady v Kč) elektrická energie celkem zemní plyn vodné / stočné jiné energetické zdroje nad 100 tis. obyv tis. obyv tis. obyv. do 10 tis. obyv Jelikož mezi hlavní položky provozních nákladů ZS patří spotřeba elektrické energie, plynu a vody zajímala nás výše těchto nákladů v závislosti na velikosti sídel. Nejvyšší roční náklady za elektrickou energii (5.166 tis. Kč/rok) užívanou pro udržování ledové plochy a na osvětlení vykazují stadiony ve městech s více než 10o tis. obyvateli. Nejvyšší roční náklady na zemní plyn mají zimní stadiony ve městech s tis. obyvateli (2.458 tis. Kč/rok). Náklady zimního stadionu na energie - členění dle velikosti sídel (roční náklady v Kč) nad 100 tis. obyv tis. obyv tis. obyv. do 10 tis. obyv. - příkon osvětlení ledová plocha elektrická energie ledová plocha 21

23 Roční náklady v Kč Zimní stadiony závěry z průzkumu Náklady zimního stadionu na energie podle typu stadionu Náklady zimního stadionu na energie - členění dle typu stadionu (roční náklady v Kč) elektrická energie - celkem zastřešený 2 a více ploch zemní plyn vodné / stočné jiné energetické zdroje zastřešený 1 plocha nezastřešený V návaznosti na závěry uvedené výše jsme dále analyzovali náklady na energie z hlediska typu stadionu a na jeho kapacitě. Nejvyšší roční náklady zastřešeného zimního stadionu se 2 a více plochami jsou za zemní plyn (9.135 tis. Kč/rok) a za elektrickou energii (5.424 tis. Kč/rok). Nejvyšší roční náklady zastřešeného stadionu s 1 plochou jsou na elektrickou energii (1.945 tis. Kč/rok). Nejvyšší roční náklady zimního stadionu s více než místy představuje elektrická energie (5.012 tis. Kč/rok) a zemní plyn(4.261 tis. Kč/rok) Náklady zimního stadionu na energie - členění dle kapacity stadionu (roční náklady v Kč) elektrická energie celkem zemní plyn vodné / stočné jiné energetické zdroje méně než 800 míst 800 až míst až míst více než míst 22

24 Roční mzodvé náklady (v Kč) Zimní stadiony závěry z průzkumu Roční mzdové náklady, průměrný počet zaměstnanců Roční mzdové náklady a průměrný počet zaměstnanců dle kapacity ZS Průměrný počet zaměstnanců - méně než 800 míst 800 až míst až míst více než míst - mzdové náklady celkem počet zaměstnanců (k ) Vedle nákladů na spotřebu energií tvoří mzdové náklady často významnou položku v provozních nákladech. Proto jsem se rozhodli zjistit jejich výši a průměrný počet zaměstnanců v závislosti na kapacitě zimního stadionu. Průměrný počet zaměstnanců největších zimních stadionů je 21. Roční mzdové náklady stadionů s kapacitou více než míst přesáhly v roce 2011 hranici 6 mil. Kč. Roční mzdové náklady zimních stadionů s kapacitou méně než míst se pohybují pod 3 mil. 23

25 Zimní stadiony závěry z průzkumu Náklady na provoz zimního stadionu, outsourcing Outsourcing ostatních služeb zimních stadionů dle kapacity ZS (v %) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% méně než 800 míst 800 až míst až míst více než míst Z důvodu optimalizace nákladů některé ZS outsourcují některé ze svých činností. Vpravo uvedený graf znázorňuje průměrnou strukturu nákladů na provoz stadionu. Třetina zimních stadionů s více než místy outsourcuje úklid, ostrahu a pořadatelskou službu. Účetnictví outsourcuje čtvrtina zimních stadionů s kapacitou míst. Téměř polovinu nákladů na provoz zimního stadionu tvoří náklady na údržbu ledových ploch. PHM pro rolbu / rolby 3% údržba rolby / rolb 2% Průměrné struktura nákladů na provoz stadionu / arény v roce 2011 (v %) údržba okolí stadionu 1% ostatní náklady 26% údržba stadionu (bez led. ploch) 19% údržba ledových ploch 49% 24

26 Roční náklady v Kč Roční náklady v Kč Zimní stadiony závěry z průzkumu Náklady na provoz zimního stadionu jejich struktura Náklady na údržbu ledových ploch a ostatní náklady v roce 2011 dle kapacity zimního stadionu (v Kč) méně než 800 míst 800 až míst až míst více než míst Vybrané položky nákladů na provoz stadionu v roce 2011dle kapacity zimního stadionu (v Kč) Jelikož hlavní nákladovou položku ZS tvoří údržba ledových ploch zajímala nás průměrná výše těchto nákladů v porovnání s ostatními náklady v závislosti na kapacitě ZS. Nejvyšší roční náklady na údržbu ledových ploch měly v roce 2011 zimní stadiony s více než místy (2.666 tis. Kč/rok). Nejvyšší náklady na údržbu stadionu (bez ledových ploch) měly v roce 2011 zimní stadiony s kapacitou více než míst (340 tis. Kč/rok) méně než 800 míst 800 až míst až míst více než míst Průměrně tvořily náklady na údržbu ledových ploch 49 % z celkových nákladů na údržbu stadionu. 25

27 Roční výše podpory v Kč Roční výše podpory v Kč Zimní stadiony závěry z průzkumu Investiční podpora v letech Investiční podpora ZS v letech dle velikosti sídel předpokládaná výše v r Investiční podpora patří v mnoha případech k nedílné součásti příjmů zimních stadionů, proto jsem sledovali závislost mezi její výší a velikosti sídla. Investiční podpora neplyne ZS jen z regionálních rozpočtů měst/krajů, ale i z fondů EU. Investiční podpora byla v roce 2010 nejvyšší v malých městech, tj. do 10 tis. obyvatel. ( tis. Kč/rok). Nejvyšší investiční podporu ( tis. Kč/rok) pro letošní rok očekávají města s tis. obyvateli. Podpora z fondů EU se ve sledovaných letech zvyšuje. Největší procentní nárůst (o 49 %) lze sledovat je mezi roky 2011 a Její předpokládaná výše pro letošní rok 2012 činí více než tis. Kč Investiční podpora zimních stadionů z EU fondů v letech předpokládaná výše v r

28 Roční výše podporyv v Kč Roční výše podpory v Kč Zimní stadiony závěry z průzkumu Investiční podpora zimních stadionů v letech Investiční podpora zimních stadionů v letech (dle typu zimního stadionu) zastřešený - 1 plocha předpokládaná výše v r zastřešený - 2 a více ploch Grafy znázorňují investiční podporu zimních stadionů v letech v závislosti na typu a kapacitě zimního stadionu. Nejvyšší investiční podpora plynula ve sledovaných letech do zastřešených stadionů se 2 a více plochami. V letošním roce se očekává její snížení. Největší investiční podpora plynula v roce 2010 do malých stadionů s méně než 800 místy ( tis. Kč/rok), roce 2011 pak do zimních stadionů s kapacitou nad míst ( tis. Kč/rok). V roce 2012 je očekáván největší příliv investiční podpory do stadionů s místy ( tis. Kč/rok). Investiční podpora zimních stadionů mimo EU v letech (dle kapacity zimního stadionu) předpokládaná výše v r

29 Roční výše podpory v Kč Roční výše podpory v Kč Zimní stadiony závěry z průzkumu Provozní podpora zimního stadionu v letech Podpora provozu ZS ze strany veřejného sektoru (především měst a obcí) hraje důležitou roli v příjmech ZS. Ověřovali jsme hypotézu, zda-li existuje závislost mezi výší provozní podpory a velikosti sídel a typem zimního stadionu. Z průzkumu vyplývá, že průměrná provozní podpora ve městech nad 100 tis. obyvatel je téměř dvakrát vyšší než podpora ve městech s tis. obyvateli. V roce 2011 činila provozní podpora zastřešených stadionů se 2 a více plochami tis. Kč. (v roce 2012 je očekáván oproti roku 2011 pokles) Provozní podpora zimního stadionu v letech (dle velikosti sídel) předpokládaná výše v r Provozní podpora zimního stadionu v letech (dle typu zimního stadionu) zastřešený 2 a více ploch zastřešený 1 plocha nezastřešený Největší provozní podpora zimního stadionu je ve sledovaných letech v sídlech nad 100 tis. obyvatel (v roce 2012 očekávají oproti 2011 nárůst) Průměrná provozní podpora dle velikosti měst: nad 100 tis. obyvatel: tis. Kč tis. obyvatel: tis. Kč tis. obyvatel: tis. Kč do 10 tis. obyvatel: tis. Kč předpokládaná výše v r

30 Roční výše podpory v Kč Roční výše podpory v Kč Zimní stadiony závěry z průzkumu Provozní podpora zimních stadionů, podpora sportovních mládežnických klubů Provozní podpora zimního stadionu v letech (dle kapacity zimního stadionu) Analyzovali jsme výši podpory provozu ZS v letech v závislosti na jeho kapacitě a podporu mládežnických klubů dle velikosti sídel. Nejvyšší provozní podporu získaly v letech zimní stadiony s největší kapacitou, tj. s více než místy ( tis. Kč v roce 2010, tis. Kč v roce 2011 a tis.kč v roce 2012). V meziročním srovnání je v porovnání s loňským rokem očekáván pokles provozní podpory pro letošní rok. Podpora sportovních mládežnických klubů v letech 2010 a 2011 zůstávala převážně na stejné úrovni. Markantní nárůst podpory (o 42 %) sportovních mládežnických klubů pro rok 2012 lze očekávat ve městech s tis. obyvateli předpokládaná výše v r Podpora sportovních mládežnických klubů dle velikosti sídel předpokládaná výše v r

31 Roční výše podpory v Kč Roční výše podpory v Kč Zimní stadiony závěry z průzkumu Podpora sportovních mládežnických klubů Zobrazené grafy znázorňují podporu sportovních mládežnických klubů v závislosti na kapacitě zimního stadionu a na typu zimního stadionu Podpora sportovních mládežnických klubů dle typu zimního stadionu Nejvyšší podporu mládežnických sportovních klubů lze v letošním roce očekávat (podobně jako v uplynulých letech) na zimních stadionech s kapacitou více než místy (8.437 tis. Kč/rok) Naopak nejmenší podpora zůstane i nadále malým stadionům s méně než 800 místy (461 tis. Kč/rok). Průměrná podpora mládežnického klubu sportujícího na zimním stadionu se 2 a více ledovými plochami dosáhla v roce tis. Kč a s 1 ledovou plochou tis. Kč zastřešený - 2 a více ploch zastřešený - 1 plocha Podpora sportovních mládežnických klubů dle kapacity zimního stadionu předpokládaná výše v r předpokládaná výše v r

32 Ondřej Špaček KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

Benchmark městě v České republice. srpen 2012

Benchmark městě v České republice. srpen 2012 Benchmark městě v České republice srpen 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100 Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic 17. srpna 2012 Předkládáme Vám studii Benchmark

Více

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Vývoj hlavních charakteristiky nár. hospodářství ČR a stavebnictví

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012 Budoucnost exportního financování Stavební fórum 26. září 2012 AGENDA, CÍLE AGENDA Úvod Budoucnost EF z pohledu bankovního sektoru a EGAP Právní aspekty EF Vazba EF a stavebnictví Zkušenosti exportérů

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany

Více

Sportovní infrastruktura v České republice

Sportovní infrastruktura v České republice Sportovní infrastruktura v České republice Stavební fórum 27. listopadu 2014 zdroj obrázku: dream-wallpaper.com SPORT!!! Stimul regionálního rozvoje Reprezentace, prestiž a propagace Prevence patologických

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

Výrobní firmy po krizi

Výrobní firmy po krizi Výrobní firmy po krizi Zvolili jste správnou cestu? Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice kpmg.cz KPMG v České republice Obsah 1 Úvod 03 2 Náš přístup a metodika průzkumu 04 3 Hlavní zjištění

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji. vybrané výstupy z analýz KPMG. Ondřej Špaček 4. 11. 2015

Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji. vybrané výstupy z analýz KPMG. Ondřej Špaček 4. 11. 2015 Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji vybrané výstupy z analýz KPMG Ondřej Špaček 4. 11. 2015 Ekonomické přínosy cestovního ruchu (2013) Veřejné rozpočty Cestovní ruch Celková podpora CR

Více

Horská střediska v ČR

Horská střediska v ČR Horská střediska v ČR identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty Zdeněk Tůma 28. 5. 2014 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Přístup k řešení projektu Etapy projektu Výstupy z jednotlivých etap Postup v jednotlivých etapách Část

Více

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 2. října 2015 Proces nákupu Platby Požadavek na nákup Dodavatel (výběr,řízení) Faktura (zpracování) Schéma procesu nákup

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

Koncepce financování sportu v České republice

Koncepce financování sportu v České republice Koncepce financování sportu v České republice Analyticko koncepční studie 13. dubna 2012 zdroj obrázku: dream-wallpaper.com KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic Tel +420

Více

Benchmark měst v České republice. 16. srpen 2012

Benchmark měst v České republice. 16. srpen 2012 Benchmark měst v České republice 16. srpen 2012 16. srpna 2012 Předkládáme Vám studii Benchmark měst v České republice. Cílem práce bylo zpracovat detailní srovnávací analýzu vybraných měst v ČR z mnoha

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností

Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Aleš Hasník 7. března 2014 Agenda 1 Hlavní změny a jejich dopady 2 Přístup

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prezentace závěrů z analytické studie zpracované pro Český olympijský výbor duben 2014 Úvod, cíl prezentace a metodický postup Tento

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

VELKÁ DATA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

VELKÁ DATA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ VELKÁ DATA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ Lukáš Kovárník, manažer partnerského prodeje, T-Mobile Zdeněk Tůma, Partner, KPMG Česká republika Jan Dvořák, tiskový mluvčí, Národní park Šumava Uvidíte, Uslyšíte

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Trestní odpovědnost právnických osob. Její vliv na práci správního orgánu 10/3/2012. Zvyšující se požadavky na corporate governance ve světě

Trestní odpovědnost právnických osob. Její vliv na práci správního orgánu 10/3/2012. Zvyšující se požadavky na corporate governance ve světě Trestní odpovědnost právnických osob Její vliv na práci správního orgánu Pavel Kliment, Partner 3. října 2012 Zvyšující se požadavky na corporate governance ve světě EU: Directive on Corporate Governance

Více

Posouzení činností zajišťovaných externě

Posouzení činností zajišťovaných externě Posouzení činností zajišťovaných externě 008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG twork of independent member firms affiliated with KPMG International,

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY. Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn,

STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY. Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn, STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn, 7. 6. 2016 STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY Proč spolupracovat? Stát má regulovat vytvářet podmínky,

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017 Daňové novinky 2017 Jana Morávková 28. února 2017 Daň z příjmů Novinky platné k 1. lednu 2017 Zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč Penzijní a životní pojištění Zvýšení limitu pro uplatnění nezdanitelné

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

Nové Top Level Domény

Nové Top Level Domény Nové Top Level Domény Rizika a příležitosti pro ČR Praha, 14.6.2011 0 Národní domény a obecné domény nejvyšší úrovně Dva typy domén: Národní domény: cctld (.cz,.de,.ru) Obecné domény: gtld (.com,.biz,.org)

Více

SPECIFICKÉ POSTAVENÍ HORSKÝCH STŘEDISEK V CESTOVNÍM RUCHU. Konference AHS ČR a CzechTourism Praha, 20. 10. 2015

SPECIFICKÉ POSTAVENÍ HORSKÝCH STŘEDISEK V CESTOVNÍM RUCHU. Konference AHS ČR a CzechTourism Praha, 20. 10. 2015 SPECIFICKÉ POSTAVENÍ HORSKÝCH STŘEDISEK V CESTOVNÍM RUCHU Konference AHS ČR a CzechTourism Praha, 20. 10. 2015 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

Úspory nákladů při financování činnosti měst a obcí. Radovan Hauk BDO Advisory s.r.o.

Úspory nákladů při financování činnosti měst a obcí. Radovan Hauk BDO Advisory s.r.o. Úspory nákladů při financování činnosti měst a obcí Radovan Hauk BDO Advisory s.r.o. mld. Kč Vývoj zadlužení obcí České republiky Celkové zadlužení obcí v ČR mezi lety 2001 až 2011 neustále rostlo a roste

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

DRUŽSTVO DLA, družstvo

DRUŽSTVO DLA, družstvo DRUŽSTVO DLA, družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, členky a členové DRUŽSTVA DLA, družstvo, opět uplynul rok a přišel čas, kdy vám vedení družstva znovu skládá účty za své hospodaření v minulém

Více

ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014

ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014 ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014 Tato analýza byla zpracována poradenskou společností NSG Morison, která je partnerem a auditorem projektu Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou vládní agentury CzechTrade.

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

Horská střediska v ČR

Horská střediska v ČR Horská střediska v ČR identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty Ondřej Špaček 3. 11. 2015 0 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

37 49 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z

37 49 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z Stadion 3 Papírny 3 Platnost od 1.9. MĚSTSKÁ 1 3 5 7 9 Bílovecká 98, OPAVA, tel:553759 fax:55398 37 9 3Z 3Z 3Z 3Z 3Z 3Z 3Z 37 37 9 3 5 Stadion 3 Papírny 3 Platnost od 1.9. MĚSTSKÁ 8 Bílovecká 98, OPAVA,

Více

31 42Z 51 02Z 11 52Z 12Z

31 42Z 51 02Z 11 52Z 12Z MĚSTSKÁ Stadion 3 1 3 6 8 Bílovecká 98, OPAVA 6, tel:553759 fax:5536498 31 4Z 51 Z 5Z Z 38 58 31 51 Platnost od 1.4. MĚSTSKÁ Stadion 3 5 7 9 Bílovecká 98, OPAVA 6, tel:553759 fax:5536498 3 43Z 5 Z 53Z

Více

Znalecký posudek č. 39-11/2012

Znalecký posudek č. 39-11/2012 Znalecký posudek č. 39-11/2012 Posouzení bonity souboru technických parametrů Děčín město 2 86 MHz/200 W Klient: Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 17.05.2012 Znalecký posudek

Více

20 Výroční 14 zpráva

20 Výroční 14 zpráva 2014 Výroční zpráva I 01 I OBSAH Organizační struktura 2 Certifikace jakosti 3 Historie společnosti 4 Zpráva představenstva 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva nezávislého auditora 7 Zpráva auditora k výroční

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11352-822/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11352-822/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Monitoring stravovacích zařízení Prezentace hlavních výsledků 27. listopadu 2014

Monitoring stravovacích zařízení Prezentace hlavních výsledků 27. listopadu 2014 Monitoring stravovacích zařízení Prezentace hlavních výsledků 27. listopadu 2014 ppm factum research Metodika Metodický úvod Cíl šetření Výstupy Provedení jednorázového terénního statistického šetření

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. patří již k zavedeným a dobře fungujícím firmám v Jindřichově Hradci, která

Více

A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání V ČR... 2 B. Přílohy... 7

A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání V ČR... 2 B. Přílohy... 7 III. Závěrečná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o dokončení přechodu na digitální televizní vysílání. Obsah: A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016 ICM Uherské Hradiště

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016 ICM Uherské Hradiště ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016 ICM Uherské Hradiště - Adresa ICM- Masarykovo nám. 21 Uherské Hradiště 686 01 - Statutární zástupce- - Zřizovatel- Renáta Polišenská - Vedoucí ICM- Klub přátel ICM, z.s.

Více

Protikorupční školení v kontextu veřejné správy

Protikorupční školení v kontextu veřejné správy Protikorupční školení v kontextu veřejné správy Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle prezentace Diskutovat preferované postupy ( better practices ) v oblasti protikorupčních školení ve veřejná správě

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - Listopad 2006 1. Metodika dotazníkového šetření Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS V tomto dokumentu se pokusíme určit současnou pozici Mikroregionu Hranicko na trhu cestovního

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12521-1991/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12521-1991/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu

Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu FORENZNÍ SLUŽBY Jak zlepšit řízení rizik ve střední a východní Evropě Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe V uplynulých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014 Obsah Základní údaje... 3 Z historie... 4 Poslání... 4 Zpráva o činnosti... 5 Statistické údaje... 6 Hospodaření... 7 Výrok auditora... 8 Základní údaje

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: V ý r o č n í zpráva z podnikatelské činnosti společnosti za rok 2004 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145. IČ: 25 36 27 47 DIČ: CZ 25 36 27 47 V Hlučíně: 6.dubna

Více

Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 2012

Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 2012 Forenzní služby Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 01 kpmg.cz KPMG v České republice Už se vám někdy zdálo, že vaše konkurence ví až příliš mnoho o vašich strategických

Více

Malá Šárka, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Malá Šárka, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Malá Šárka, Šárka a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY K RÚZ FINANČNÍ ZPRÁVA ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Opava, září 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Opava, září 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní slovo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Využití korelace v rezervování povinného ručení

Využití korelace v rezervování povinného ručení INSURANCE Využití korelace v rezervování povinného ručení Ondřej Bušta, Actuarial services 7. prosince 2007 ADVISORY 1 Agenda Nástin problému Majetkové škody Zdravotní škody Korelační analýza a riziko

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového a jedinečného.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci na téma: Zpracování marketingové studie zvoleného sortimentu zboží Vypracovala: Klára Levá Vedoucí diplomové práce:

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích exkluzivní studie 1/2016, vypracoval: Tomáš Balcar Metodika Výzkum byl realizován exkluzivním kvantitativním výzkumem s použitím techniky face to face standardizovaných

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Výzkum veřejného mínění. pro Fórum dárců

Výzkum veřejného mínění. pro Fórum dárců Výzkum veřejného mínění pro Fórum dárců červenec 2005 HLAVNÍ VÝSLEDKY VÝZKUMU Charakteristika výběrového vzorku Výběrový soubor tvoří é České republiky ve věku 15 až 69 let. Výběr respondentů byl uskutečněn

Více

PŘÍLOHY. Tržní procesy v roce 2009. Mezinárodní ekonomické prostředí

PŘÍLOHY. Tržní procesy v roce 2009. Mezinárodní ekonomické prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Základní údaje Název fondu: Typ: Doba trvání: GE Money Balancovaný Nyíltvégő Befektetési Alap otevřený evropský fond cenných papírů počínaje dnem registrace na dobu neurčitou Správce

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Nákupní zvyklosti v ČR Výsledná zpráva 5. ročníku průzkumu KPMG Česká republika. Duben 2017

Nákupní zvyklosti v ČR Výsledná zpráva 5. ročníku průzkumu KPMG Česká republika. Duben 2017 Nákupní zvyklosti v ČR Výsledná zpráva 5. ročníku průzkumu KPMG Česká republika Duben 2017 O průzkumu Název a téma průzkumu: Nákupní zvyklosti v České republice 2017 Typ průzkumu: kvantitativní; on-line

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení.

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení. 3 Rozvodovost V roce bylo rozvedeno 28 113 manželství, 3 což bylo o 2,7 tisíce méně než v roce 2010. Od roku 1989 jde o nejvyšší meziroční pokles počtu rozvodů s výjimkou roku 1999, kdy se roční počet

Více

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Únor 2014 Útvar vnějších vztahů VUT v Brně, zpracovala: Eva Kneblová Obsah 1. Úvod a metodologie... 3 2. Hledání zaměstnání... 4 2.1 Doba hledání

Více

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Řepiště Institut komunitního rozvoje 1. Základní informace Obec Řepiště je na spojnici mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, má tedy dobrou

Více

Podnikatelský plán společnosti Městský rozvojový fond Pardubice, a.s.

Podnikatelský plán společnosti Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. Podnikatelský plán společnosti Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. Pardubice, dne 4.3.2010 I. Vznik společnosti a jeho poslání Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. (dále MRFP) vznikl zakladatelskou

Více

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti Praha, listopad 2012 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola Jih, Komenského 459, Mariánské Lázně KÓD VAŠÍ ŠKOLY: S15

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác,

Více

Třanovice služby, o.p.s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Třanovice služby, o.p.s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Třanovice služby, o.p.s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2005 1. Úvod 1.1. Vznik společnosti Společnost Třanovice služby, o.p.s. byla založena Obcí Třanovice, jakožto jediným zakladatelem,

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12393-1863/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12393-1863/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

COSO 2013. Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém. Zuzana Kitto, KPMG. 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb

COSO 2013. Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém. Zuzana Kitto, KPMG. 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb COSO 2013 Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém Zuzana Kitto, KPMG 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 7. března 2014 Obsah Zuzana Kitto Associate Manager Risk Consulting

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více