Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz"

Transkript

1 Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz

2 Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno se za ním skrývá a jakým způsobem kulturu řízení rizik v pojišťovně zakotvit, však není snadné zodpovědět. Nalezení správné rovnováhy mezi splněním všech požadavků a efektivitou procesů je v konečném důsledku klíčovým faktorem úspěchu. Požadavky druhého pilíře Solvency II mají obecnější charakter, než je tomu u ostatních pilířů. Pojišťovny sice musí celou řadu požadavků plnit již dnes, přesto pro ně představují významný posun ve způsobu řízení. Dobře fungující řídicí a kontrolní systém zasahuje všechny činnosti v pojišťovně, obchodními počínaje, přes výpočty v rámci Pilíře 1 a operacemi při reportování podle Pilíře 3 konče. V KPMG Česká republika se problematice Pilíře 2 a procesům řízení rizik i řízení obecně intenzivně věnujeme. Jsme připraveni vám pomoci navrhnout a implementovat vhodnou podobu jednotlivých složek řídicího a kontrolního systému, které naplní požadavky regulace a umožní vám efektivněji řídit váš byznys. Roger Gascoigne Partner odpovědný za služby pro pojišťovnictví

3 Je dobré mít dostatek kapitálu, ale ještě lepší je, když ho nemusíte použít Jak ale vyhovět všem požadavkům na klíčové funkce, systémy či procesy a zároveň nevytvořit zbytečně zatěžující a neefektivní systém? Na které otázky byste měli při přetváření stávajícího řídicího a kontrolního systému, aby vyhovoval požadavkům Solvency II, znát odpověď? Funkce V rámci řídicího a kontrolního systému (ŘKS) definuje Solvency II čtyři klíčové funkce funkci řízení rizik, pojistně-matematickou funkci, funkci compliance (tj. zajišťování shody s předpisy) a interní audit. Zároveň jasně definuje konkrétní požadavky na tyto funkce a jejich výkon. Máte klíčové funkce definované a adekvátně personálně zajištěné? Je váš interní audit nezávislý na ostatních operačních funkcích? Znáte odpověď, jak průběžně vyhodnocovat vhodnost a bezúhonnost osob, které zastávají klíčové funkce? Víte, že pokud máte omezené personální možnosti, lze výkon některých funkcí kombinovat nebo využít outsourcingu? Systém řízení rizik Systém řízení rizik se podle Solvency II skládá ze strategií, procesů a postupů pro identifikaci, kvantifikaci, monitorování, řízení a reportování rizik. Důležité je, aby osoby, které zastávají řídicí nebo klíčové funkce, braly výstupy systému řízení rizik na zřetel a při své práci je aktivně využívaly. Máte již stanovenou strategii řízení rizik, včetně procesu stanovení rizikového apetitu a rizikové tolerance? Umožňuje váš systém řízení rizik včasnou identifikaci rizik, ale i příležitostí? Poskytuje vám tento systém informace důležité pro vaše rozhodování? Dokáže váš systém řízení rizik zajistit kontinuitu podnikání?

4 Interní kontrolní systém identifikuje a řídí rizika spojená s jednotlivými činnostmi v pojišťovně. Je-li efektivní, pak pojišťovnám jednoznačně pomáhá porozumět rizikům a nalézt vhodné indikátory pro jejich měření. Vzhledem k tomu, že se na něm podílí každý pracovník, tvoří interní kontrolní systém přirozený prostředek efektivního rozvoje rizikově citlivé firemní kultury. Máte již: ucelený rámec interního kontrolního systému, v němž každý zaměstnanec zná svou roli? nastavené kontrolní mechanismy na všech řídicích a organizačních úrovních? připravený a prokazatelný systém interních kontrol v oceňování aktiv a závazků, výpočtů technických rezerv a kapitálových požadavků, spolehlivosti výkaznictví i posuzovaní souladu vašich činností s právními předpisy? k dispozici jednoduše dostupný souhrn informací o nastavení a provádění vašeho vnitřního kontrolního systému a jeho efektivnosti? Procesy Kromě dalších procesů požaduje Solvency II zejména vlastní ohodnocení rizik a solventnosti (tzv. ORSA), v jehož rámci si musíte sami vyhodnotit, jaká rizika vaše strategické záměry a plány přinášejí a jaké dopady budou mít na vaši kapitálovou připravenost. ORSA vám musí odpovědět na klíčovou otázku, zda máte dostatek kapitálu nejen dnes, ale i v době, kdy se vaše strategické záměry a plány budou naplňovat. Víte, co od ORSA skutečně chcete a potřebujete? jaké komponenty budoucího ORSA procesu jsou již dnes součástí vašeho ŘKS? jak využít ORSA při formulaci zásadních strategických rozhodnutí? jak přistoupit k projekci budoucích kapitálových požadavků a jak ji provázat s plánovacím procesem? Strategie ORSA Řízení rizik Řízení kapitálu

5 Jak vám můžeme pomoci Funkce Na základě požadavků Solvency II vám připravíme definici a dokumentaci jednotlivých funkcí. Vypracujeme individuální návrh, který bude vyhovovat požadavkům na jednotlivé funkce a zároveň bude respektovat vaše možnosti, pokud jsou vaše zdroje omezeny. Systém řízení rizik Navrhneme a pomůžeme vám implementovat přiměřený systém řízení rizik. Poradíme vám, jak definovat rizikové strategie spolu s rizikovým apetitem a jak je provázat na hodnocení výkonnosti. Pomůžeme vám definovat rizikové limity a alokovat rizikový kapitál a dále navrhneme vnitřní reporting rizik. Interní kontrolní systém Navrhneme a pomůžeme vám zavést přehledný interní kontrolní systém. Umíme identifikovat a zdokumentovat interní kontroly včetně prokazování jejich výkonu. Společně stanovíme role a odpovědnosti vašich pracovníků v rámci interního kontrolního systému. Poradíme vám, jak provázat interní kontrolní systém na systém řízení a monitorování rizik. ORSA Ve spolupráci s vámi připravíme ORSA proces, který vám bude pomocí a oporou při rozhodování. Navrhneme vám definice rolí a odpovědností v rámci ORSA procesu v jednotlivých odděleních. Poradíme, jak efektivně v rámci ORSA propojit výstupy Pilířů 1 a 2, aby samotný ORSA proces maximálně využíval již existujících postupů. Co ještě umíme? Pomůžeme vám adekvátně formalizovat řídicí a kontrolní systém. Připravíme pravidla odměňování pracovníků, kteří zastávají řídicí nebo klíčové funkce. Pomůžeme vám připravit outsourcingová ujednání na klíčové funkce, případně jiné důležité služby nebo činnosti a mnoho dalšího.

6 Kontakty Roger Gascoigne Partner Pojišťovnictví T: E: Miroslav Šimurda Manager Poradenské služby T: E: Miroslav Kotaška Senior Consultant Poradenské služby T: E: Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, nebo že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International. Označení KPMG Česká republika zahrnuje všechny právní entity spojené s činností KPMG v České republice. Design a produkce KPMG Česká republika, s.r.o. Vytištěno v České republice duben 2012

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu Právní a regulatorní rámec společností vlastněných státem (dále jen SVS) by měl zabezpečit klidné prostřední

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

Interní program dodržování soutěžních norem (Compliance programme program slučitelnosti) Je nepochybné, že dodržování pravidel upravujících hospodářskou soutěž je prospěšné nejen pro spotřebitele, ale

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MANAGEMENTU INOVACÍ Eva Grublová 1 Úvod Dnešní globální svět se neustále mění díky vývoji ekonomiky, rozvoji vědy a techniky, vzniku nových trhů a změny hodnot, které vyznávají

Více

Věstník ČNB částka 11/2014 ze dne 12. května 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 5. května 2014

Věstník ČNB částka 11/2014 ze dne 12. května 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 5. května 2014 Třídící znak 2 1 4 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 5. května 2014 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry odměňování I. Působnost a účel

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více