Laboratorní příručka Ústav soudního lékařství FNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka Ústav soudního lékařství FNO"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba Ústav soudního lékařství FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: PL-ÚSL Nahrazuje: 02 SOP-LAB-ÚSL-05 Příjem biologického materiálu (revize 02) Revize: 03 účinnost od: Výtisk jediný originál výtisku (výtisk z elektronické podoby má informativní charakter) Rozdělovník: - přednosta Ústavu soudního lékařství a jemu přímo podřízení zaměstnanci - vedoucí laborantka Ústavu soudního lékařství a jí přímo podřízení zaměstnanci - správce dokumentace Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: datum: datum: datum: Bc. Romana Obadálková RNDr. Marie Staňková, Ph.D. MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. vedoucí laborantka ÚSL FN Ostrava odborný pracovník v laboratorních metodách ÚSL FNO přednosta ÚSL FNO

2 Strana: 2/18 Obsah 0 Členění Ústavu soudního lékařství Seznam použitých zkratek Identifikace pracoviště Úroveň pracoviště Seznam nabízených vyšetření Metody používané pro nabízená vyšetření Přehled pracovišť ÚSL Charakteristika laboratoří ÚSL Laboratoře ÚSL se dělí podle zaměření: Charakteristika pitevního traktu ÚSL Odběry vzorků Základní informace Hlavní chyby při odběrech vzorků Chyby při přípravě nemocného Chyby při adjustaci, skladování a transportu Odběr biologického materiálu pro toxikologickou laboratoř Ethanol a těkavé látky Léky a drogy Houby Speciální vyšetření novorozenci Karboxyhemoglobin (COHb) Vlasy Odběr biologického materiálu pro sérologickou laboratoř Odběr materiálu pro histologickou laboratoř Odběr biologického materiálu z pitevny Odběry vzorků orgánů k histologickému vyšetření Odběry krve a moče k toxikologické analýze Odběr materiálu k DNA analýze Výtěry z tělních otvorů Odběr vlasů k trichologickému vyšetření Odběr materiálu z pod nehtů Příjem a zpracování vzorků biologického materiálu Příjem biologického materiálu pacienta Kritéria pro přijetí vzorků Údaje na žádance o toxikologické vyšetření Identifikace biologického materiálu Identifikace biologického materiálu pacienta při příjmu do toxikologické laboratoře k vyšetření ethanolu v krvi nebo na přítomnost drog pro potřeby PČR Způsoby dodání biologického materiálu do laboratoře Evidence přijatého biologického materiálu Skladování přijatého biologického materiálu Kritéria pro odmítnutí biologického materiálu Řešení neshod při příjmu materiálu Řešení neshod Řešení stížností Vydávání závěrečných zpráv Příjem těla zemřelého a vedení dokumentace Nakládání s dokumenty Bezpečnost při práci se vzorky Hygienická opatření Interní kontrola kvality Stanovení hladiny ethanolu metodou plynové chromatografie Stanovení hladiny ethanolu imunochemickou metodou Screening (imunometody)... 17

3 Strana: 3/ Kvalitativní analýza chromatografickými metodami GC-MS LC-MS TLC Externí kontrola kvality Účast na externích kontrolách kvality Akreditace vybraných metod... 18

4 Strana: 4/18 0 Členění Ústavu soudního lékařství 1. Ústav soudního lékařství je organizačně rozdělen na dvě části: - autoptická část (pitevní trakt) - laboratorní část 2. Laboratoře jsou členěny, dle svého zaměření, na laboratoř: - toxikologickou - histologickou - sérologickou 3. Činnost ÚSL vychází z platných právních předpisů (zákon 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) a koncepce oboru soudního lékařství. 4. ÚSL tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. V právních vztazích je zastupován kompetentním pracovištěm FNO. Budova ÚSL je umístěna v areálu FNO jako samostatný objekt mezi Ústavem patologie a budovou Krevního centra. 5. Pracoviště provádí požadovaná vyšetření jednak jako výkony hrazené zdravotní pojišťovnou pro klinická pracoviště, dále pro potřeby PČR na fakturu a pro samoplátce za úhradu dále za úhradu pro mimozdravotnické žadatele (PČR,zaměstnavatelé, samoplátci). 6. Ceny vyšetření jsou stanoveny v Ceníku služeb FNO, dostupném na webových stránkách FNO. 7. Mimozdravotničtí žadatelé (podniky, firmy, PČR atd.) hradí požadovaná vyšetření formou vystavené faktury a mají s oddělením sjednanou písemnou Smlouvu o dílo. Klient samoplátce obdrží výsledek po uhrazení složenky vyšetření buď přímo na recepci ÚSL, event. po zaplacení faktury nebo složenky. 8. Žadatelům jsou poskytovány odborné konzultace v souvislosti s prováděnými vyšetřeními a pitvami. 9. Podle zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů je pohřebím službám účtována částka za uložení těla zemřelého. Platné ceny jsou uvedeny v aktuálním Ceníku zdravotnických služeb na intranetu FNO. 1 Seznam použitých zkratek FNO Fakultní nemocnice Ostrava ÚSL Ústav soudního lékařství PČR Policie České republiky GC-MS Plynový chromatograf s hmotnostní detekcí LC-MS Kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí LC-IT-TOF Kapalinový chromatograf s iontovou pastí a detektorem TOF (měření doby průletu iontů) GC-FID Plynový chromatograf s plameno-ionizační detekcí TLC Tenkovrstevná chromatografie RZP Rychlá zdravotnická pomoc LPMLPZ List o prohlídce zemřelého DNA Deoxyribonukleová kyselina

5 Strana: 5/18 MKN10 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ZZ Zdravotnické zařízení IČZ Identifikační číslo zařízení PSJ Předpis systému managementu kvality OPLM Odborný pracovník v laboratorních metodách EQC Externí kontrola kvality EQA Externí kontrola kvality GFTCH Společnost pro toxikologickou a forenzní chemii (Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie) QSA dovednostní test externí kontroly kvality (Qualitative Screening Analysis) BTMF dovednostní test externí kontroly kvality (Illicit Drug in Serum) 2 Identifikace pracoviště Název organizace Ústav soudního lékařství FN Ostrava Sídlo 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, Přednosta MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. Kontakty Recepce: , fax: Přednosta: Toxikologická laboratoř: Pohotovostní služba: Provozní doba Pondělí pátek: hodin Pohotovost na telefon: pondělí pátek: hodin Sobota neděle a svátky: nepřetržitě 2.1 Úroveň pracoviště 1. ÚSL obhájilo v rámci reakreditace FNO mezinárodní akreditaci Joint Commission International (JCI) v červnu letošního roku. 2. Toxikologická laboratoř ÚSL je od září 2012 držitelem akreditace ČIA dle ISO normy Seznam nabízených vyšetření Název vyšetření Zkratka Vyšetřovaný materiál Dostupnost Fyziologické hodnoty Jednotky Vysvětlivky Ethanol EtOH Krev, sérum, moč Po-Pá < 0,1 g/kg kvantifikace v moči a krvi Ethylenglykol EG Krev, sérum, moč Po-Pá 0 mg/l kvantifikace v moči a krvi Metanol MetOH Krev, sérum, moč Po-Pá 0 g/kg průkaz v moči a krvi

6 Strana: 6/18 Název vyšetření Zkratka Vyšetřovaný materiál Dostupnost Fyziologické hodnoty Jednotky Vysvětlivky Toluen Tol Krev, sérum, moč Po-Pá 0 g/l průkaz v moči a krvi Kyselina hippurová KH Moč Po-Pá <1,0 g/l průkaz v moči Karboxyhemoglobi_ COHb Krev ( EDTA) Po-Pá 0 % Kyanidy CN Krev, sérum Po-Pá 0 mg/l Opiáty OPI Krev, sérum, moč, smolka Po-Pá 0 mg/l Amfetaminy AMF Krev, sérum, moč, smolka Po-Pá 0 mg/l Cannabinoidy CANN Krev, sérum, moč, smolka Po-Pá 0 mg/l ng/ml Benzodiazepiny BZD Krev, sérum, moč Po-Pá 0 mg/l Antidepresiva ATD Krev, sérum, moč Po-Pá 0 mg/l Beta - blokátory Krev, sérum, moč Po-Pá 0 mg/l Analgetika Krev, sérum, moč Po-Pá 0 mg/l Paracetamol PAR Krev, sérum, moč Po-Pá 0 mg/l Hypnotika Krev, sérum, moč Po-Pá 0 mg/l Jiné látky a léčiva Krev, sérum, moč Po-Pá 0 mg/l Spory hub Střevní a žalud. obsah Po-Pá - - nutná konzultace Amanitiny Krev, sérum, moč Po-Pá 0 - Kokain COC Krev, sérum, moč PO-Pá 0 mg/l v moči a v krvi průkaz, nutná konzultace Psylocin Moč Po-Pá 0 - v moči průkaz Perorální antidiabetika PAD Krev, sérum, moč PO-Pá 0 mg/l Přehled akreditovaných metod je uveden v kapitole číslo této laboratorní příručky. Během pohotovostní služby se provádí základní toxikologický screening moče, žaludečního obsahu a analýza krve na vybrané parametry (EtOH, EG, MetOH, Tol, COHb, CN, PAR, BZD). V případně život ohrožujícího stavu pacienta, po předchozí konzultaci se sloužícím toxikologem, možno provést i kvantifikaci vybraných látek v krvi.

7 Strana: 7/18 4 Metody používané pro nabízená vyšetření 1. Průkaz a stanovení ethanolu v krvi a moči - plynová chromatografie s plameno-ionizační detekcí, za využití head - space metody (GC FID). 2. Průkaz a stanovení ethylenglykolu v krvi a moči plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (GC- MS). 3. Průkaz a stanovení těkavých látek v krvi a moči plynová chromatografie s plameno-ionizační detekcí, za využití head - space metody (GC FID). 4. Průkaz léků v moči, žaludečním obsahu, příp. zvratcích - chromatografie na tenké vrstvě (TLC), plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (GC MS), kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí (LC MS). 5. Průkaz drog v biologickém materiálu - imunoenzymatické metody, chromatografie na tenké vrstvě (TLC), plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (GC MS), kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí (LC MS). 6. Průkaz průmyslových a rostlinných jedů v biologickém materiálu - imunoenzymatické metody, chromatografie na tenké vrstvě (TLC), plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (GC MS), kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí (LC MS), kapalinová chromatografie s TOF detekcí (LC IT TOF). 7. Stanovení léků a drog v krvi - plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (GC MS), kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí ( LC MS). 8. Stanovení paracetamolu v krvi - imunoenzymatická metoda. 9. Stanovení COHb v krvi - spektrofotometricky. 10. Houby určení spór mikroskopicky v žaludečním a střevním obsahu, příp. pokrmu z hub 5 Přehled pracovišť ÚSL 5.1 Charakteristika laboratoří ÚSL Laboratorní trakt tvoří samostatnou část ÚSL a je od ostatních prostor ústavu oddělen hygienickým filtrem. Pracoviště má v souladu se svými prostorovými, přístrojovými a personálními možnostmi stanoven seznam laboratorních vyšetření, která může realizovat a která jsou zároveň uvedena v seznamu výkonů, placených zdravotními pojišťovnami Laboratoře ÚSL se dělí podle zaměření: - Toxikologická laboratoř o toxikologická část práce toxikologické laboratoře je zaměřena na analytické rozbory biologického materiálu pro potřeby klinických pracovišť v regionu, pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, při vyžádání ze strany firem (kontroly zaměstnanců), pro samoplátce a pro potřeby lékařů v rámci prováděných pitev. Jde především o záchyt, identifikaci a stanovení medikamentů, těkavých látek, průmyslových jedů, zneužívaných látek (drog), aj.

8 Strana: 8/18 o laboratoř vyšetření alkoholu na ÚSL se provádí vyšetření krve, moče a tkání na ethanol v rámci provedených pitev, na žádost orgánů činných v trestním řízení a pro potřeby klinických pracovišť, na žádost zaměstnavatele a pro soukromé osoby.pro samoplátce. - Histologická laboratoř zpracovává nekroptický materiál odebraný při všech pitvách prováděných na ÚSL. - Sérologická laboratoř provádí se zde vyšetření krve, odebrané při pitvách, na určení krevní skupiny. 5.2 Charakteristika pitevního traktu ÚSL Pitevní trakt tvoří oddělený úsek ÚSL. Je umístěn samostatně v zadní části oddělení, aby byl umožněn přístup pohřebním službám. Je tvořen pitevnou, místností pro příjem zemřelých tzv. přípravnou a místností, ve které jsou umístěny chladicí boxy pro uložení zemřelých. - na ÚSL se provádějí soudní a zdravotní pitvy. Soudní lékař provádí pitvy osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení, rozhodne-li prohlížející lékař o jejich provedení. Dále provádí pitvy při úmrtí během převozu sanitou a při úmrtí v ambulanci. O provedení pitvy zdravotní rozhoduje prohlížející lékař zápisem do LPZ (List o prohlídce mrtvého zemřelého) Soudní pitvu nařizuje orgán činný v trestním řízení podle platných právních předpisů. - transport těla zemřelého mimo nemocnici provádí pohřební služba. Transport zemřelého v nemocnici spadá do kompetence nemocničních sanitářů, úmrtí ve vozidle RZP řeší posádka vyložením těla na ÚSL. - Označení zemřelého se provádí tak, že pracovník pohřební služby napíše na dolní končetinu popisovacím fixem příjmení zemřelého podle přiloženého Listu o prohlídce mrtvého (LPM). - označení zemřelého provádí pracovník pohřební služby tak, že nesmývatelným fixem napíše na dolní končetinu jméno, příjmení a datum narození zemřelého. Po pitvě je tělo zemřelého společně s LPZ vydáno pitevním sanitářem pohřební službě, u které byl pozůstalými vyžádán pohřeb. Administrativní pracovnice ÚSL předá originál LPZ a jeho dvě kopie pohřební službě a matrice. Jednu kopii LPZ LPM s průvodním listem k pitvě zemřelého zakládá administrativní pracovnice do pitevního protokolu. - pitvu provádí lékaři a pitevní sanitáři při dodržení všeobecně platných standardních postupů. V průběhu pitvy provádí administrativní pracovnice písemný zápis, který diktuje lékař provádějící pitvu. - po ukončení pitevního provozu odnese pitevní sanitář biologický materiál v odběrových nádobách do příjmové laboratoře ÚSL, kde je předán pověřené laborantce. Odběr biologického materiálu z pitevny je uveden v kapitole Příjem biologického materiálu z pitevny. Pitevní sanitář ÚSL přijímá tělo zemřelého v pracovní době. Mimo pracovní dobu jsou zemřelí uloženi do chladicího zařízení pracovníky pohřební služby, sloužícími sanitáři FNO nebo posádkou RZP. Listy o prohlídce zemřelého jsou vkládány do uzamykatelného boxu spolu s cennostmi zemřelého, po převzetí pitevními sanitáři jsou cennosti uloženy do uzamykatelné skříňky a jejich uložení je zadokumentováno v knize. 6 Odběry vzorků 6.1 Základní informace Toxikologická laboratoř ÚSL provádí analýzy a zpracování biologických vzorků přijatých jak ze zdravotnických, tak i mimozdravotnických pracovišť. Dále provádí zpracování vzorků odebraných při pitvě. Požadavky na vzorky jsou řešeny v kapitole Příjem a zpracování vzorků biologického materiálu.

9 Strana: 9/ Hlavní chyby při odběrech vzorků Postupně jsou zdůrazněny hlavní chyby při odběrech žilní krve: - chyby při přípravě nemocného, - chyby při adjustaci, skladování a transportu Chyby při přípravě nemocného Odběr krve nesmí být proveden z místa, kde je zavedena infúze. Místo vpichu nesmí být znečištěno látkou, která je následně v krvi stanovována (např. ethanolová dezinfekce při stanovování ethanolu v krvi) Chyby při adjustaci, skladování a transportu - nedostatečné označení zkumavky s biologickým materiálem, - potřísnění zkumavky biologickým materiálem, - vystavení biologického materiálu vysokým teplotám během transportu, - zaslání nevhodného biologického materiálu k analýze. 6.3 Odběr biologického materiálu pro toxikologickou laboratoř Ethanol a těkavé látky K odběru se používají jednorázové odběrové soupravy fy Sarstedt nebo systém Monovette, příp. skleněné zkumavky, které musí být zajištěny proti otevření. Odběr se nesmí provádět do zkumavek s gelem fy Sarstedt (hnědý uzávěr) z důvodu falešně pozitivních nálezů (průkaz toluenu). Množství potřebné krve: 1 zkumavka o obsahu 10 ml srážlivé krve Léky a drogy Pro screeningové toxikologické vyšetření léků a drog je prioritně potřeba odebrat moč, event. žaludeční obsah. V krvi je následně prováděna (na vyžádání) kvantifikace prokázaných látek. Před dodáním do laboratoře doporučujeme skladovat biologický materiál při teplotě 2-8 C. - moč - odběr vždy do čistých, suchých nádob; pokud byl použit na umytí nádob desinfekční prostředek, je nutno provést řádný výplach, neboť stopy dezinfekčních prostředků mohou vést ke zkreslení výsledku. Minimální množství moče k toxikologickému vyšetření je 30 ml (s výjimkou dětských pacientů nebo v opodstatněných případech), - žaludeční obsah první podíl výplachu žaludku (příp. zvratky), cca ml, - krev minimálně 1 zkumavka o obsahu 10 ml srážlivé krve, v případě požadavku na kvantifikaci (stanovení koncentrace) prokázaných léků nebo drog je třeba odebrat 2 zkumavky Houby Diagnostika akutních otrav houbami: - první podíl žaludečního obsahu (výplachu) příp. střevní výplach - při delším časovém intervalu mezi požitím hub a hospitalizací, - zbytky hub a požitého jídla pokud jsou k dispozici, - při požadavku na vyšetření amanitinů v biologickém materiálu se vyšetření provádí v krvi, event. v moči, ne v pokrmu Speciální vyšetření novorozenci - smolka, maximální množství, - moč, alespoň 5 ml, - vlasy, maximální množství.

10 Strana: 10/ Karboxyhemoglobin (COHb) - 1 zkumavka nesrážlivé krve Vlasy - odběr se provádí při podezření na chronické zneužívání návykových látek, kdy se z týlní krajiny ustřihne pramen vlasů o délce cca 10 cm a tloušťce tužky. Pramen je nutno před odstřižením svázat, aby došlo k zachování celistvosti pramenu a označit tu část, která se nacházela u kořínků vlasů. 6.4 Odběr biologického materiálu pro sérologickou laboratoř - krev - srážlivá, 1 zkumavka 10 ml (pro určení krevních skupinových vlastností), - výtěr z pochvy nebo zpod nehtů - tampon a podložní mikroskopické sklíčko s poševním nátěrem (suché). 6.5 Odběr materiálu pro histologickou laboratoř Odběr materiálu pro histologickou laboratoř je řešen v kapitole Odběr biologického materiálu z pitevny. Před začátkem pitvy vytiskne administrativní pracovnice štítek pro označení odběrových nádob s biologickým materiálem k příslušné pitvě, na kterém je uvedeno jméno a příjmení zemřelého, rodné číslo, datum pitvy a číslo pitvy. 6.6 Odběr biologického materiálu z pitevny Odběry vzorků orgánů k histologickému vyšetření V průběhu pitvy lékař provádějící pitvu odebírá vzorky tkání o velikosti 2x2 cm (vzorky mozku, plic, srdce, jater, sleziny a ledvin) k histologickému vyšetření. Vzorky tkání jsou ukládány do odběrových nádob s víčkem, naplněných formalínem. Odběrové nádoby s materiálem jsou pitevním sanitářem uloženy do přepravního koše a předány v příjmové laboratoři. Materiál přebírá laborantka v příjmové laboratoři. V případě, že lékař požaduje přednostní vyšetření vzorku, vloží jej do uzavíratelné nádoby a tu osobně předá laborantce Odběry krve a moče k toxikologické analýze - v průběhu pitvy odebírá pitevní sanitář dle rozhodnutí lékaře vzorek krve (10 ml), moči (50 ml), žaludečního obsahu (100 ml), jater (50g), ledvin (50g) k laboratorním analýzám. Vzorek biologického materiálu je přenesen do odběrových nádob, které jsou řádně označeny štítkem. - ke stanovení hladiny ethanolu v krvi se odebírá do označené zkumavky se vzduchotěsným uzávěrem min. 5 ml krve. - moč se odebírá v množství asi 50 ml do odběrové nádoby opatřené jménem štítkem. Vzorky moče a krve jsou k dalšímu laboratornímu zpracování uloženy do přepravního koše a předány v příjmové místnosti. Materiál přebírá laborantka příjmové laboratoře Odběr materiálu k DNA analýze - Pitevní sanitář odebere vzorek kosterního svalu velikosti 2x2 cm, vloží jej do odběrové nádoby, kterou řádně označí štítkem. Vloží do přepravního koše a po ukončení pitevního provozu odnese společně s dalším biologickým materiálem do příjmové místnosti. Vzorek přebírá laborantka a uloží do mrazničky, kde se uchovává rok pro potřeby policie. Tyto vzorky se na ÚSL nezpracovávají Výtěry z tělních otvorů - pitevní sanitář provede výtěry z tělních dutin zemřelého vatovým tamponem na špejli, tu pak vloží do zkumavky a uzavře, označí jménem a datem odběru štítkem. Vloží do přepravního koše a po

11 Strana: 11/18 ukončení pitevního provozu odnese společně s dalším biologickým materiálem do příjmové místnosti. Vzorek přebírá laborantka a uloží do chladničky, kde se uchovávají dva měsíce pro potřeby policie Odběr vlasů k trichologickému vyšetření - pitevní sanitář odebere pramínek vlasů vytržením i s kořínky. Vloží jej do papírové obálky, kterou řádně označí. Vloží do přepravního koše a po ukončení pitevního provozu odnese společně s dalším biologickým materiálem do příjmové místnosti. Vzorek přebírá laborantka a uloží jej do lednice pro případné další potřeby ze strany policie Odběr materiálu z pod nehtů - pitevní sanitář provede výtěry z pod nehtů zemřelého hrotem seříznuté špejle. Tu pak vloží do zkumavky, uzavře a řádně označí. Vloží do přepravního koše a po ukončení pitevního provozu odnese společně s dalším biologickým materiálem do příjmové místnosti. Vzorek přebírá laborantka a uloží jej do stojanu pro potřeby policie. 6.7 Příjem a zpracování vzorků biologického materiálu Příjem biologického materiálu pacienta Kritéria pro přijetí vzorků - do laboratoří je přijímán pouze materiál, dodaný v nepoškozených odběrových nádobách k tomuto účelu určených, s nepoškozenou a nepotřísněnou žádankou, - odběrová nádoba nebo zkumavka je označena jménem a příjmením pacienta, vč. rodného čísla nebo data narození, - laboratoř přijímá pouze biologický materiál s požadavkem na vyšetření, které provádí, - před dodáním do laboratoře doporučujeme biologický materiál uchovávat při teplotě 2-8 C, - materiál přijímaný do toxikologické laboratoře ÚSL musí být dodán s žádankou o provedení vyšetření, - každému přijatému vzorku je přiděleno pořadové číslo, pod kterým je vzorek zapsán do Laboratorních knih i do elektronické databáze vzorků IntelliPAT Studio, - pokud jsou telefonicky u určitého přijatého vzorku dožádána ještě další doplňující vyšetření, je tato skutečnost zaznamenána v Laboratorních knihách, a tato jsou poté provedena Údaje na žádance o toxikologické vyšetření musí být uvedeno: - jméno a příjmení pacienta - číslo pojištěnce (neshoduje-li se s rodným číslem) - rodné číslo pacienta nebo datum narození (novorozenci, cizinci) - v případě, že není totožnost pacienta známá, jiný způsob identifikace - kód zdravotní pojišťovny, event. informaci o způsobu úhrady (samoplátce, faktura) - požadavek na rychlost provedení (rutina, statim) - jednoznačně definované požadavky k vyšetření - identifikace ordinujícího oddělení, číselný kód lékaře, oddělení - kódy diagnóz (základní + ostatní) MKN 10, 4 znaky - datum a čas odběru - druh odebraného biologického materiálu - telefonické spojení na kliniku, oddělení nebo ZZ Vzory žádanek pro klinická pracoviště jsou uvedeny na webových stránkách FN Ostrava - ÚSL Laboratoř akceptuje i další typy žádanek než ty uvedené na webových stránkách FNO. Důvodem je skutečnost, že laboratoř přijímá vzorky i od žadatelů z jiných krajů a není možné požadovat dodání standardního typu žádanek Identifikace biologického materiálu

12 Strana: 12/18 Biologický materiál musí být označen: - jménem a příjmením pacienta - rodným číslem nebo datem narození pacienta Identifikace biologického materiálu pacienta při příjmu do toxikologické laboratoře k vyšetření ethanolu v krvi nebo na přítomnost drog pro potřeby PČR - materiál je přijat do laboratoře pouze s řádně vyplněnou žádankou, - pro potřeby vystavení faktury u forenzních vzorků je nutné na žádance uvádět úplnou adresu odebrané osoby, vč. PSČ, - před přidělením laboratorního čísla je nezbytné pro identifikaci pacienta jméno a příjmení a datum narození (pro potřeby PČR), - odesílající oddělení je povinno zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace, - biologický materiál dopravuje do laboratoře policejní kurýr, - pokud je transportní nádoba s biologickým materiálem označena pouze jménem a příjmením pacienta, laboratoř ji může přijmout pouze v případě, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu apod.), - pokud není na žádance uvedena úplná adresa pacienta, vč. PSČ, je toto důvodem k odmítnutí vzorku Způsoby dodání biologického materiálu do laboratoře - vzorky z klinických pracovišť FNO s řádně vyplněnou žádankou přinese osobně pověřená osoba z daného pracoviště nebo pracovník pochůzkové služby, - vzorky z klinických pracovišť jiných zdravotnických zařízení s řádně vyplněnou žádankou přiveze pověřený řidič, zodpovědný za přepravu vzorků do laboratoře ÚSL nebo jsou vzorky doručeny poštou, - vzorky odebrané na žádost orgánů činných v trestním řízení do laboratoře přiveze policejní kurýr v zapečetěné tašce s řádně vyplněnými žádankami, příp. vzorky přinese policista, také mohou být vzorky doručeny poštou, - vzorky odebrané na žádost zaměstnavatele dodány do laboratoře pověřenou osobou s řádně vyplněnou žádankou, - vzorky z pitevny do příjmové laboratoře dodá pitevní sanitář po ukončení pitevního provozu Evidence přijatého biologického materiálu - prvotní kontrolu údajů dodaného biologického materiálu provádí přebírající laborantka (vyplněná žádanka x označený vzorek), - laborantka kontroluje také neporušenost obalu a žádanky, - každému přijatému vzorku je přiděleno pořadové číslo, pod kterým je vzorek zapsán do Laboratorní knihy toxikologie nebo alkoholů i do elektronické databáze vzorků IntelliPat Studio, - zaevidováním žádanky do Laboratorní knihy toxikologie, Laboratorní knihy alkoholů a do IntelliPat Studio databáze přebírající laborantka potvrdí, že vzorek byl jednoznačně identifikován Skladování přijatého biologického materiálu - zpracovaný biologický materiál je na ÚSL skladován v lednicích v jednotlivých laboratořích a doba uskladnění se liší podle zaměření laboratoře, - ve všech lednicích je teplota monitorována průběžně celých 24 hodin s digitálním výstupem a hlášením při poruše. - přestože výsledek analýzy neovlivní teplota při skladování vzorku, laboratoř monitoruje teplotu v lednicích včetně hlášení poruchy a uchovává vzorky při teplotě 2-8 C, - toxikologická laboratoř v toxikologické laboratoři se skladuje biologický materiál: o pro potřeby klinických pracovišť - 7 dní, o pro potřeby PČR:

13 Strana: 13/18 - krev na vyšetření ethanolu se skladuje 2 měsíce, - moč a krev na toxikologické vyšetření 2 měsíce, - vzorky orgánů na toxikologické vyšetření 2 měsíce. materiál v sérologické laboratoři se uskladňuje 2 měsíce, - materiál na histologické vyšetření se likviduje ihned po přikrojení a zpracování, uchovává se pouze po předchozí domluvě s příslušným pitvajícím lékařem, - v serologické laboratoři se skladuje materiál 2 měsíce, - v histologické laboratoři se likviduje biologický materiál ihned po přikrojení a zpracování, uchovává se pouze po předchozí domluvě s pitvajícím lékařem, - biologický materiál se likviduje podle pravidel, uvedených v Hygienicko epidemiologickém řádu, jako zdravotnický odpad. 6.8 Kritéria pro odmítnutí biologického materiálu - nádoba s biologickým materiálem je neoznačená materiál bez žádanky a, - žádanka bez není řádně vyplněna (pro požadavky PČR je postačující jméno pacienta a datum narození), chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou a tyto údaje nelze doplnit na základě dotazu na odesílající pracoviště, - na žádance je uveden požadavek na vyšetření, které laboratoř neprovádí nebo nezajišťuje, - žádanka nebo odběrová nádoba je znečištěná biologickým materiálem, - biologický materiál je bez žádanky (pokud se nejedná o další biologický materiál už vyšetřovaného pacienta, kdy žádanka již byla do laboratoře dodána), - biologický materiál je znehodnocen (např. prázdná, prasklá zkumavka), - na žádance pro potřeby PČR není uvedena úplná adresa pacienta, kterému byl biologický materiál odebrán. - o odmítnutém vzorku provede přebírající pracovník zápis do Knihy odmítnutých vzorků 6.9 Řešení neshod při příjmu materiálu - neshodu zjištěnou při příjmu biologického materiálu řeší pracovník okamžitě při příjmu vzorku, aby nedošlo k poškození pacienta z důvodu časové prodlevy. Pracovník přejímající primární vzorek se telefonicky spojí s odesílajícím oddělením a vyžádá si doplňující údaje (např. číslo pojišťovny, diagnóza). Zároveň tuto skutečnost zapíše pracovník do žádanky, včetně jména pracovníka, který informaci poskytl a svým podpisem. - pokud je během již probíhající analýzy telefonicky žadatelem požadováno další vyšetření téhož vzorku, je tato skutečnost zaznamenána na originálu žádanky, vč. jména žadatele, který si další vyšetření dožádal a jména pracovníka laboratoře, který požadavek přijal. - pokud nejsou v době vyšetření dostupné všechny potřebné údaje od pacienta, laborantka je telefonicky ověřuje v průběhu pracovního týdne např. novorozenci, neznámé osoby). - pokud nejsou k dispozici údaje o odesílajícím oddělení, materiál se upraví pro skladování (centrifugace, zamražení vzorku) a skladuje se 7 dní, žádanka se archivuje v příslušné laboratoři. Takto se postupuje u vzorků přijatých poštou. - pokud byl poštou zaslán do laboratoře porušený vzorek a nelze ho vyšetřit, je tento zapsán do laboratorní knihy, do IntelliPat Studio databáze a okolnosti jeho nevyšetření jsou uvedeny v těchto záznamech. - pokud jsou primární vzorky přijaty a během vyšetření se zjistí problém, který nebyl odhalen při příjmu vzorku, musí být v konečném nálezu popsána povaha problému a tyto skutečnosti se zaznamenávají v Laboratorní knize toxikologie nebo v Laboratorní knize ethanolů alkoholů (např. nedostatek biologického materiálu pro další analýzy apod.). - při zjištění zásadní neshody (identifikace pacienta na žádance x označení zkumavky) laborantka informuje odborného vedoucího laboratoře, který oznámí telefonicky ordinujícímu lékaři důvod odmítnutí vzorku a zapíše tuto skutečnost do Knihy odmítnutých vzorků. - neshody vyplývající z nekvalitního odběru nebo z jiného důvodu řeší odborný vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce. Tyto neshody jsou uvedeny v Protokolu o nehodné práci

14 Strana: 14/18 a nápravných/preventivních opatřeních a v Laboratorní knize toxikologie nebo v Laboratorní knize etanolů alkoholů, - u vzorků pro nezdravotnické žadatele se vzorek zašle zpět bez telefonického upozornění, neboť není možné vždy telefonicky kontaktovat přesně osobu, která vyšetření požaduje. Odmítnutí vzorku je popsáno v Knize odmítnutých vzorků, - pokud je do laboratoře dodán biologický materiál bez správné identifikace, s vyplněnou žádankou, kdy jde o unikátní vzorek, odebraný z vitální indikace a nelze dodat z časových či jiných důvodů vzorek nový, je tento vzorek přijat. Odborný vedoucí laboratoře v tomto případě kontaktuje žadatele, který potvrdí shodu vzorku se žádankou a toto zaznamená do žádanky. 7 Řešení neshod Při řízení neshodné práce v oblasti laboratorního vyšetření uplatňuje laboratoř takové zásady a postupy, které ji umožní trvale udržovat kvalitu prováděných vyšetření. Každý pracovník nese přímou zodpovědnost za zjištění, popsání a nahlášení neshodné práce, kterou sám vykonával, kontroloval nebo řídil. Pracovník, který zjistí neshodnou práci, je povinen ji neprodleně nahlásit přímému nadřízenému, který přeruší neshodnou práci. Vedoucí pracovník, který řídí neshodnou práci, rozhodne podle povahy neshod o rozsahu, v jakém pozastaví prováděná vyšetření a manažer kvality vyplní formulář Protokol o neshodné práci a nápravných/preventivních opatřeních. Do formuláře se zaznamenávají také přijatá nápravná opatření. Evidenční složka záznamů o neshodné práci je uložena u vedoucí laborantky. 8 Řešení stížností - cílem vedení laboratoře je spokojenost zákazníka, proto se snaží řešit všechny stížnosti zákazníků a jiných stěžovatelů bez zbytečného odkladu, - stížnost lze podat písemně (poštou, faxem, em nutný elektronický podpis) nebo ústně (telefonicky, osobně) do 30 dnů po obdržení objednané služby, - pracovník, který stížnost přijal (osobně, telefonicky), oznámí tuto skutečnost vedoucí laborantce, která stížnost zaznamená do Knihy stížností, včetně data vyřešení stížnosti a způsobem jejího řešení, - stížnosti řeší vedení laboratoře ÚSL (přednosta, manažer kvality, vedoucí laborantka, odborný vedoucí laboratoře), - písemnou stížnost řeší přednosta ústavu nebo jím pověřená osoba do 10 dnů od podání stížnosti, písemná stížnost a odpověď na ni je uložena ve zvláštní složce u vedoucí laborantky, - stížnosti na personál ÚSL a zjevně neoprávněné stížnosti na činnost celého oddělení řeší vždy přednosta ústavu. Postup se řídí předpisem PSJ Vyřizování stížností, oznámení, podnětů a evidence poděkování od občanů a organizací. 9 Vydávání závěrečných zpráv - všechny vzorky v toxikologické laboratoři, přijaté z lůžkových oddělení, se považují za statimové, vzorky z ambulancí jsou vyšetřovány jako rutina, - statimy a vzorky z vitální indikace - základní toxikologické vyšetření je provedeno do 4 hodin po přijetí vzorku a výsledky jsou hlášeny telefonicky žadatelům. Při předání výsledku je vyžádáno zpětné čtení (tzv. verifikace nálezu) přijímací osobou a jméno pracovníka, který výsledek přijal. Výsledky hlásí OPLM, v jeho nepřítomnosti po domluvě vedoucí laborantka. Výsledky se hlásí lékaři, v jeho nepřítomnosti sloužící sestře, - rutina analýza je ukončena do 3 pracovních dní (může být i dříve), délka závisí na rozsahu analýzy (vyžádání dalších analýz ze strany lékařů). Základní screening je ukončen v den přijetí vzorku. Závěrečné zprávy těchto analýz nejsou hlášeny telefonicky, jsou vydávány pouze v písemné podobě. - forenzní vzorky analýza je ukončena do 1 týdne. Závěrečné zprávy po potřeby PČR nebo firem jsou zasílány pouze v písemné podobě doporučeně nebo si může závěrečnou zprávu vyzvednout v laboratoři určená osoba ze strany PČR. Tato skutečnost je poté zaznamenána v Laboratorní knize toxikologie, včetně jména přebírajícího,

15 Strana: 15/18 - závěrečné zprávy může uvolnit k tisku vedoucí laboratoře, v jeho nepřítomnosti jiný toxikolog a tyto zprávy jsou následně zaslány žadatelům poštou, - výsledky nahlášené během pohotovostní služby jsou brány pouze jako předběžné, konečné uvolnění závěrečné zprávy může pouze odborný vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce. Během pohotovostní služby se zapíše také hodina hlášení, jméno přebírajícího pracovníka a podpis pracovníka, provádějícího vyšetření, - všechny výsledky z toxikologické laboratoře se odesílají v tištěné podobě s podpisem poštou, kopie výsledků jsou archivovány, - výsledky z histologické a sérologické laboratoře jsou odevzdávány osobně jednotlivým lékařům, kterým je daná pitva přidělena, - výsledky vyšetření z toxikologické laboratoře jsou zaznamenávány jednak v Laboratorní knize toxikologie a Laboratorní knize alkoholů, ale také elektronicky v počítači v laboratorním systému IntelliPAT Studio, - výsledky z laboratoře pro vyšetření alkoholu jsou zasílány doporučeně poštou, ev. osobně se odevzdají osobě, pověřené ze strany PČR. Jméno osoby se zaznamená v Laboratorní knize alkoholů, - soukromým žadatelům o vyšetření krve na hladinu ethanolu nebo o toxikologické vyšetření jsou výsledky předány osobně nebo zaslány poštou po předložení občanského průkazu a dokladu o zaplacení. Stejný postup platí i pro ostatní samoplátce, požadující vyšetření biologického materiálu na ÚSL (např. lidé odjíždějící pracovně do zahraničí), event. pro osoby, u kterých byl proveden odběr biologického materiálu pro potřeby PČR, - pokud se nejedná o žadatele vyšetření, nelze cizím osobám ani příbuzným výsledek sdělit. 10 Příjem těla zemřelého a vedení dokumentace - Pitevní sanitáři přijímají těla zemřelých z terénu, event. z klinického pracoviště FNO v pracovní dny v době hodin, - mimo pracovní dobu jsou zemřelí uloženi do chladicího zařízení sloužícími sanitáři FNO, zaměstnanci pohřební služby, event. pracovníky RZP, - klíče od vstupu na ÚSL si vyžádají na hlavní vrátnici FNO, - tělo zemřelého k provedení pitvy je transportováno vozidly RZP nebo transport zajišťuje pohřební služba, - při uložení zemřelého do lednice je tento zapsán do záznamní knihy Evidence zemřelých. Cennosti zemřelého jsou uloženy do uzamykatelného boxu. Nesnímatelné cennosti náhrady a cennosti, včetně zubních protéz z drahých kovů nalezené u mrtvého, zapisuje prohlížející lékař do LPZ, - při příjmu i výdeji zemřelých kontroluje pitevní sanitář, zda souhlasí identifikační údaje v LPZ s označením na těle zemřelého (jméno, příjmení, datum narození), - po příchodu do zaměstnání zapisují pitevní sanitáři zemřelé do Knihy příjmu zemřelých, kde je uvedeno jméno, datum příjmu, cennosti a datum výdeje mrtvého těla. Dále je zde uvedena i pohřební služba, která si tělo po pitvě vyzvedne, - tiskopis List o prohlídce zemřelého obsahuje celkem 7 listů: vyplní se 3x část A (1x matrika,1x osoba zajišťující pohřbení, 1x pohřební služba), 2x část B1 a B2 (1xÚZIS, 1xzdravotnická dokumentace nemusí být oboustranně) a kopie navíc, pokud si ji ZP zakládá do zdravotnické dokumentace zemřelého, - List o prohlídce zemřelého musí obsahovat tyto údaje o zemřelém: jméno a příjmení, datum narození a rodné číslo, pohlaví, státní občanství, zdravotní pojišťovna, místo úmrtí, datum a hodiny úmrtí, stav, vzdělání, bydliště, příbuzní, nesnímatelné náhrady, - Dále musí být na LPZ uvedena identifikace žadatele, tj. jmenovka a razítko lékaře, který prováděl prohlídku těla zemřelého a další údaje, jako je příčina úmrtí a případná základní onemocnění, pro která se zemřelý léčil, - následně předá pitevní sanitář LPZ a Průvodní list k pitvě zemřelého administrativní pracovnici, která každého zemřelého zapisuje do Žurnální knihy zemřelých a do informačního systému oddělení, kde je pitvě přiděleno pořadové číslo, - administrativní pracovnice kontaktuje PČR a zjišťuje okolnosti úmrtí u každého zemřelého, kde nastala smrt z neznámé příčiny a u úmrtí v důsledku traumatu,

16 Strana: 16/18 - poté je založen Pitevní protokol, označený na přední straně pořadovým číslem pitvy, jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, číslem zdravotní pojišťovny a jménem pitvajícího a přebírajícího lékaře, - není-li ze zdravotnického hlediska indikace k provedení zdravotní pitvy a pitva provedena není, je LPZ společně se záznamem administrativní pracovnicí založen ve složce Nepitvaní, - při pitvě je odebírán materiál dle rozhodnutí lékaře, tzn. pro určení diagnózy vzorky pro histologickou, ethanolovou, event. toxikologickou laboratoř, - po pitvě je pitvajícím lékařem do 24 hodin od pitvy vyhotoven Pitevní protokol, včetně pitevní diagnózy, který je uchováván v papírové a elektronické podobě. Pitevní protokol je uzavřen po histologickém, event. toxikologickém vyšetření do 1 měsíce a uchováván ve spisovně pracoviště, - údaje o vyšetřovaných osobách jsou uchovávány tak, aby nebyly dostupné jiným osobám než pracovníkům ústavu. 11 Nakládání s dokumenty - ukládání a archivace dokumentů na ÚSL se řídí PSJ Nakládání s dokumenty ve FNO, - v příručních registraturách jsou dokumenty uloženy 3 roky od doby vzniku, poté jsou předávány do Centrální spisovny, - dokument uložený v Centrální spisovně a znovu zapůjčený na pracoviště FNO musí být vrácen zpět nejpozději do 3 kalendářních měsíců, - zapůjčení dokumentu potvrdí pracovník svým popisem. 12 Bezpečnost při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce MZ č.195/2005 Sb. č.306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních chorob a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady: - každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční, - žádanky ani vnější stěna zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem důvod odmítnutí vzorku, - vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním musí být zřetelně označeny nápisem Infekční, - vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou uloženy ve stojánku nebo v přepravním kontejneru tak, aby při přepravě do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo ke znehodnocení vzorku, biologický materiál je uložen odděleně od žádanky, - po ukončení práce musí být provedena řádná dezinfekce pracovních ploch. 13 Hygienická opatření Preventivní opatření proti šíření virových hepatitid ve zdravotnických zařízeních vyplývající z vyhlášky č 195/2005 č.306/2012 Sb., která jsou zaměřena na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, se zvláštním zřetelem na předcházení parenterálního i neparenterálního přenosu virových hepatitid na personál a pacienty. Tato opatření spočívají zejména v: - dodržování zásad bezpečného postupu při manipulaci s biologickým materiálem (např.pipetování, přelévání, odstřeďování), užívaným k diagnostickým účelům, v používání pracovních ochranných prostředků (např. rukavice, ochranný oděv) a při pracích spojených se vznikem aerosolu také užívání obličejové masky,

17 Strana: 17/18 - dodržování zásad bezpečnosti při manipulaci s nástroji, pomůckami a předměty, které jsou kontaminovány biologickým materiálem lidského původu, - předcházení přenosu biologickým materiálem, jeho spolehlivým zabalením, výstražným označením a vhodnou přepravou do laboratoře, - respektování zákazu jídla, pití a kouření a návštěv na všech místech, kde zaměstnanci přicházejí do styku s biologickým materiálem, - dennímu úklidu pracoviště a desinfekci pracovních ploch prostředky a postupy s ověřeným virucidním účinkem, - systematickém doškolování všech zdravotnických pracovníků v otázkách epidemiologie virových hepatitid a jiných nákaz přenosných krví a v zásadách dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, - zaměstnávání pouze osob imunních proti VHB na pracovištích, kde to vyžaduje zvláštní předpis. 14 Interní kontrola kvality 14.1 Stanovení hladiny ethanolu metodou plynové chromatografie - každý den před analýzou vzorků se provádí interní kontrola za pomocí kontrolního vzorku, - kontroluje se shoda retenčních časů a shoda stanovené koncentrace s hodnotou vloženého standardu, - v případě neshody se provádí kalibrace za pomocí komerčního kalibrátoru Stanovení hladiny ethanolu imunochemickou metodou - kalibrace se provádí vždy při vkládání nových reagencií, - kontrola se provádí souběžně s kalibrací, - převyšuje-li hodnota výsledku kontrolního vzorku 10 % (+) dané hodnoty, provádí se rekalibrace Screening (imunometody) - kalibrace se provádí vždy při vkládání nových reagencií, pokud je potřeba kalibrovat, - pozitivní výsledky se vždy konfirmují (potvrzují) jinou (specifičtější) metodou (TLC, GC-MS, LC-MS) Kvalitativní analýza chromatografickými metodami GC-MS - kontrola citlivosti analýzou směsi standardů (1 x za dva týdny); při poklesu citlivosti nutno systém vyčistit dle rozpisu údržby přístroje, - pro identifikaci konkrétní látky je nutná shoda retenčního času a hmotového spektra se standardem o předpokládané identitě LC-MS - pro identifikaci konkrétní látky je nutná shoda retenčního času a hodnoty M + H se standardem TLC - kontrola retenčního chování směsi standardů (DAFCA), - kontrola detekčních činidel (v případě potřeby, cca co 3 měsíce) použitím směsi standardů.

18 Strana: 18/18 15 Externí kontrola kvality 15.1 Účast na externích kontrolách kvality Účast v externím hodnocení EQC v systému testování kvality GFTCH (Gesellschaft für Toxikologische und Forenschische Chemie) pro: - hladinu ethanolu ( Ethanol in blood ) 4x ročně, - průkaz předem neznámé noxy a jejích metabolitů v biologickém vzorku se zaměřením na návykové látky a interpretace nálezu (QSA) 3x ročně, - stanovení předem neznámé noxy a jejích metabolitů v biologickém vzorku se zaměřením na návykové látky a interpretace nálezu (BTMF) 3x ročně. Požadovaná úspěšnost v povinných testech 75% pro Ethanol in blood, minimálně 50 % pro QSA a BTMF s možností individuálního hodnocení výborem OS, při provedení celého ročního cyklu. Výsledky EQC se zasílají do stanoveného termínu členovi odborné společnosti Soudního lékařství a soudní toxikologie, který úspěšnost laboratoře vyhodnotí. Za provádění externích kontrol kvality v toxikologické laboratoři je odpovědný odborný vedoucí laboratoře Akreditace vybraných metod - toxikologická laboratoř je zařazena do akreditačního řízení je držitelem Osvědčení Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro vybrané analytické metody: o Stanovení metamfetaminu a amfetaminu v krvi, o Stanovení delta 9-tetrahydrocannabinolu v krvi, o Stanovení vybraných benzodiazepinů v krvi, o Stanovení hladiny ethanolu v krvi.

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústav soudního lékařství FN Ostrava Obsah: Členění Ústavu soudního lékařství... 3 Identifikace pracoviště... 4

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ LF UK a FN HK Vypracoval H. Jindrová Jméno a příjmení, funkce Přezkoumal MUDr. M. Šafr Schválil MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Platnost od: 1.6.2013 Podpis Datum

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Laboratorní příručka Ústav soudního lékařství FNO

Laboratorní příručka Ústav soudního lékařství FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Ústav soudního lékařství FNO Evid. značka: PL-ÚSL Identifikace: Identifikace výtisku: Nahrazuje: 03 Revize: 04 účinnost od: 1. 6. 2015

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Laboratorní příručka Ústav soudního lékařství FNO

Laboratorní příručka Ústav soudního lékařství FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Ústav soudního lékařství FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Nahrazuje: 04 SOP-LAB-ÚSL-06 Evidence a řešení neshod

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření Rezort MZ (klinická toxikologie) Rezort MV a MSp (forenzní toxikologie)

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz ŘÁD č. Řd-004-28 Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: 1. 7. 2014 Skartační znak: A Účinnost

Více

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Koncepce soudního lékařství doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. 1 Definice oboru Soudní lékařství jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům soudním. prof. Josef Reinsberg,

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

A2.1 Příručka k odběru biologického materiálu k toxikologickému vyšetření

A2.1 Příručka k odběru biologického materiálu k toxikologickému vyšetření PRACOVNÍ POSTUP Vypracoval: Mgr. Lucie Hostačná, koordinátor kvality, zástupce primáře Schválil: Mgr. Jitka Macháčková, primář A2.1 Příručka k odběru biologického materiálu k toxikologickému vyšetření

Více

ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORY

ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 06 Odvolání, stížnosti a spory výtisk č. 1 Stránka 1 z 5 ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORY platnost od: 1.4.2014 Zpracoval Přezkoumal Schválil funkce

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků:

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků: PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

Sdružení fakultních nemocnic České republiky

Sdružení fakultních nemocnic České republiky Sdružení fakultních nemocnic České republiky Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Integrovaný program implementace managementu kvality českých fakultních nemocnic kritická analýza jeho metod, procesů a výsledků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TOXIKOLOGICKÉ LABORATOŘE ODDĚLENÍ SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE (SOUDL)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TOXIKOLOGICKÉ LABORATOŘE ODDĚLENÍ SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE (SOUDL) Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TOXIKOLOGICKÉ LABORATOŘE ODDĚLENÍ SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru soudní lékařství je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Provádění klinicko-toxikologických vyšetření na Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s

Provádění klinicko-toxikologických vyšetření na Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s Provádění klinicko-toxikologických vyšetření na Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s. Vážení kolegové, 16.4. 2012 s platností od 16.4. 2012 dochází v rámci klinicko-toxikologické

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Strana 1 z 23 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 16.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 8 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb.

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona

Více

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 3 6 5 8 0 4 IČZ smluvního ZZ 4 2 0 4 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 2 M 0 0 2 Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I V Ř Í Z E N Í P R O J E K T Ů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Registrační

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze V Úvalu 84, Motol, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Obsah 1 Odpovědnost na úseku BOZP... 5 2 Povinnosti zaměstnavatele

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL TL VÚSL Ev. č.: 39 / 37 / 99 / 2016 - ÚVN Platnost od: 26.01.2016 Vypracoval: Bc. Radka Katsarosová dne: 26.01.2016 podpis: Posoudil: Ing. Ivana Černá dne: 26.01.2016 podpis: Schválil: primář plk. MUDr.

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství NS

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství NS L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství NS LP-Ř-3-TL OSL NS Zpracoval(a): Bc. Jana Kučerová VL OSL Kontrola: Ing. Marie Ivasková vedoucí TL OSL Schválil(a):

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř MUDr. Milan Dušek Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 8 Laboratorní příručka Nabývá účinnosti dne 1. 7. 2014 Toto vydání nahrazuje vydání 2. z 1. 8. 2011 a nabývá účinnosti dne

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Povinnost řídit se standardy

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Pandemic A(H1N1) 2009. Hana Tkadlecová Aktualizace ke dni 2.7.2009 Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně

Pandemic A(H1N1) 2009. Hana Tkadlecová Aktualizace ke dni 2.7.2009 Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně Pandemic A(H1N1) 2009 Hana Tkadlecová Aktualizace ke dni Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně Chronologie! 25.4. a 26.4. zprávy v médiích! 26.4. příprava prvních dokumentů ze zdrojů WHO a CDC

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství NS

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství NS L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství NS LP-Ř-3-TL OSL NS Zpracoval(a): Bc. Jana Kučerová VL OSL Kontrola: Ing. Marie Ivasková vedoucí TL OSL Schválil(a):

Více

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci,

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, kterou se mění Vyhláška č. 385/2006 Sb. ve znění Vyhlášky 479/2006 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

Ethanol, ethylalkohol, C 2 H 5 OH

Ethanol, ethylalkohol, C 2 H 5 OH A l k o h o l a jeho prokazování pro forenzní účely základní fakta Alkohol Ethanol, ethylalkohol, C 2 H 5 OH Fyzikální vlastnosti bezbarvá tekutina mísitelná s vodou v jakémkoliv poměru rozpouští tuky

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE Vypracoval: Mgr. Jitka Macháčková, primář Schválil: Mgr. Jitka Macháčková, primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 6 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s. Husova 10, 460 63 Liberec Centrum laboratorní

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

Ceník služeb Nemocnice Sokolov

Ceník služeb Nemocnice Sokolov Stránka 1 z 7 PII 11 05 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Sokolov 1. Ceník zdravotnických služeb.. 2 1.1. ORL výkony.. 2 1.2. Oční výkony... 2 1.3. GYN POR výkony 2 1.4. OKBH výkony... 3 1.5.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. Úvod A-1 Předmluva Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání

28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání 28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání K zajištění jednotného výkonu pátrání po osobách a věcech s t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 5 7 0 4 5 9 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 8 2 1 9 9 4 0 0 Číslo smlouvy 4 Z 8 2 A 0 0 5 Název IČO Centrum pro léč. bol. a pal. med.s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY

Více

Výzva k podání nabídky. Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky. Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou dle Závazných postupů pro zadávání zakázek

Více

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova vnitřní předpis č. 3/2012 Článek 1 Základní údaje 1.1. Pečovatelská služba města Adamova je

Více

Národní zdravotní registry podle zákona o zdravotních službách

Národní zdravotní registry podle zákona o zdravotních službách ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA tel. 257216810, fax 257219280 www.lkcr.cz E-mail: pravni@clkcr.cz PRÁVNÍ ODDĚLENÍ Kancelář v Olomouci: Lékařská 291/2, 150 00 Praha 5 Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc 2 Národní zdravotní

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 3. Počet stran: 15 Datum vydání: 01. 03. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace"

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek VZ Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace"

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Obec Staříč, IČ: 00576956, se sídlem Chlebovická 201, 739 43 Staříč, si Vás dovoluji vyzvat jako zájemce

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

XI. NÁRODNÍ WORKSHOP MNOHOČETNÝ MYELOM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ A ROČNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ MYELOMOVÉ SKUPINY 26. 27.4. 2013, HOTEL GALANT, MIKULOV

XI. NÁRODNÍ WORKSHOP MNOHOČETNÝ MYELOM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ A ROČNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ MYELOMOVÉ SKUPINY 26. 27.4. 2013, HOTEL GALANT, MIKULOV XI. NÁRODNÍ WORKSHOP MNOHOČETNÝ MYELOM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ A ROČNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ MYELOMOVÉ SKUPINY 26. 27.4. 2013, HOTEL GALANT, MIKULOV Transport vzorků Drahomíra Kyjovská, Jana Smejkalová Značení vzorků

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

PRAVIDLA TRHU festivalu Jičín město pohádky 2015

PRAVIDLA TRHU festivalu Jičín město pohádky 2015 PRAVIDLA TRHU festivalu Jičín město pohádky 2015 1) Informace k vyplnění přihlášky a její odeslání a. Pokyny k vyplnění přihlášky Vysvětlení některých kolonek: Počet osob ve stánku: uvádějte počet osob,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE LESNÍCH PRODUKTŮ (C-o-C) CO CSQ-CERT

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE LESNÍCH PRODUKTŮ (C-o-C) CO CSQ-CERT INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE LESNÍCH PRODUKTŮ (C-o-C) CO CSQ-CERT Schválil Petr Koten 25. 09. 2013 Přezkoumal Petr Koten 24. 09. 2013 Zpracoval

Více

Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 VY HLÁŠ KA

Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 VY HLÁŠ KA Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 346 VY HLÁŠ KA ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková 1 Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Ing. Lenka Ďurková, IČ 73880582, se sídlem na ul. Panelová 1350, Petřvald,

Více

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. A. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední odborná škola technická

Více