Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, Pohořelice, VÝTVARNÉ ŘADY. prožitkové učení 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430 VÝTVARNÉ ŘADY. prožitkové učení 2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, Pohořelice, VÝTVARNÉ ŘADY prožitkové učení 2013 autor: BcA.et.Bc. Martina Klaková

2 Výtvarné řady inspirované tradicí hodů Tyto výtvarné řady jsou inspirované hodovou tradicí konající se pravidelně každé léto v naší vesnici. Hody jsou dětem velmi blízké, většina z nich se jich aktivně účastní, právě proto jsem si vybrala toto téma jako východisko pro praktické výtvarné činnosti. Aktivní účast dětí a aktuální prožívání této tradice usnadní úvodní motivaci k výtvarné práci. Motivace k různým činnostem je tak jednodušší. V následujícím textu se snažím o didaktický rozbor a reflexi průběhu provedených výtvarných činností. Výtvarným řadám předcházela účast dětí na ivaňských hodech. Osobní seznámení dětí s dívčím a chlapeckým krojem, který jsem pro inspiraci přinesla do školky. V rámci seznámení s tradicí kroje nás navštívila paní Trubová, která dětem kroj představila. Poutavě do detailu popsala kroj a jeho přednosti. K dokreslení atmosféry nám přinesla ukázat své fotografie zobrazující stárky minulého století. Děti byly vyprávěním okouzleny. K mému překvapení s paní Trubovou vedly odborné diskuze nad tématem kroj. Sdělovaly své vlastní zkušenosti s krojem, jaké strasti musely překonávat, než je maminky namašlily do krojů. Hody v naší vesnici Hody bývaly od nepaměti nejslavnějšími dny v roce a jsou taky pravým svátkem pro chasu, děti i dospělé. Hody malé či mladé bývají v srpnu a trvají dva dny, hody staré (císařské) bývají v říjnu a trvají až čtyři dny. Před mladými hody oznámili staří stárci starostovi volbu nových stárků. V ustanovený den se sešla chasa a zvolila ze sebe tři stárky. Za přítomnosti starosty zvolili z těchto tří prvního nejváženějšího stárka. Zvolení stárci vybrali si pak z děvčat svoje stárky, kterými byly sestry stárků nebo jejich nejbližší příbuzné nebo jejich milé. Toto stárkovství mělo platnost po celý rok až do příštích mladých hodů. První stárek řídil všechny zábavy, objednával muziky, přijímal a vydával peníze a byl zodpovědný starostovi a obecnímu úřadu za náležitý pořádek při zábavách a za dobré mravy mezi chasou. Bylo to tenkrát největším vyznamenáním pro venkovského hocha, jakého se mu mohlo kdy dostat. Na výpomoc měl k ruce druhého stárka. Funkce třetího stárka byla také významná, neboť nosil u sebe klíče od místnosti, kde měla chasa uskladněné pití. Musel se starat po celou dobu hodů, aby chasa i muzikanti měli stále co pít. Musel být stále ve spojení se sklepníky. Stárky měli na starosti ozdobit máju, kterou stárci s chasou vyrobili. Na juchačky - (speciální sklenice na víno) navazovaly dlouhé stuhy a klobouky stárků ozdobily květy. První stárka zvlášť pak připravila šaránek na juchačku pro prvního stárka. Šaránek byla bílá sukýnka, mající při spodním okraji čtyřmi řadami přišité bílé a červené stuhové hvězdičky. V sobotu odpoledne se stárci s chasou sešli na návsi před obecním úřadem a v doprovodu muzikantů šli po vesnici zvát lidi na hody. První stárek se svou stárkou zvonili na dveře od dveří ke dveřím. Kde jim otevřeli zval stárek hospodáře: Chasa ivaňská pořádá taneční hodovou zábavu, ku které Vás jménem ivaňské chasy uctivě zveme, byste nás dnes navštívili a vespolek s námi se pobavili. Poté stárek podal hospodáři a všem domácím svoji nazdobenou juchačku, aby si s ním připili. Podobně učinil druhý i třetí stárek. Po přípitku také hospodář pohostil vínem a koláči stárky a muzikanty, kteří celou dobu před jejich domem vyhrávali. Sobotní večer stárci, stárky a chasa zahájili tancem a zpěvem pod májou. V neděli dopoledne se všichni stárci, stárky a chasa sešli v kostele, kdy místní farář požehnal hodům. Na oběd se celá chasa i se svými stárkami a muzikanty sešli u hlavní stárky. Zde se všichni občerstvili a vydali se v průvodu zavádět starostu. Před domem starosty hlavní stárek vyzval starostku nebo hlavní stárka starostu podle toho, kdo byl zrovna zvolen k tanci. Posléze se celý průvod v čele se starostkou a jejím mužem vydali za doprovodu muzikantů pod máju. Stárci obcházeli s muzikanty po place kolem máji a zpívali. Tanec zahajovali opět stárci se svými stárkami. Tančili tři kousky sólo. Potom si všichni zavdali. Když spustila hudba k tanci, stárci a stárky s chasou si šli pro tanečního partnera mezi hosty. Stárci se svými stárkami organizovali v době tance různá sóla. Sólo ženáčů, sólo

3 svobodných pánů, sólo babiček a dědečků. Vždy při těchto sólech si tancující pár musel zavdat skleničku vína se stárkem či stárkou a vykoupit se nějakou tou korunou. Hodová zábava trvala někdy až do brzkých ranních hodin. Často se tato zábava neobešla bez pořádné rvačky. (Z vyprávění starších občanů Ivaně, z Kroniky ivaňské) Výtvarná řada KROJ Spodničky Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu Motivace: Původně bývaly spodničky měkké - bavlněné a nosily se pouze jedna, dvě, maximálně tří. Neškrobily se, proto v nich nebyl tak omezený pohyb jako dnes a děvčata nebyla tak široká. Později, když se začaly nosit vrchní sukně, lemované portami a pentlemi, začala děvčata nosit bílé spodničky, které byly naškrobeny syrovým škrobem a počet spodniček se zvýšil na pět až deset. Ve všední dny se nosily pouze tři spodničky a vrchní sukně. (www.velkepavlovice.cz) S dětmi si prohlédneme kroje. Zahrajeme si na prodavače a kupující (učitelka je v roli prodavače a děti se stávají zákazníky). Prodavač nabízí kroje svým zákazníkům. Odborně (dle svých zkušeností a vědomostí) je popisuje a jednotlivé části pojmenovává. Učitelka si s dětmi může vyměnit roli. V rámci prodeje se děti zaměří na spodničku. Počítají, kolik spodniček kroj má, jakou mají strukturu a čím se liší od sukně. Barevné papíry různých velikostí Postup: Děti z barevného papíru skládají harmoniku připomínající sklady na spodničce. Takto poskládané barevné papíry jemně natáhnou, tak, aby sklady byly stále zřetelné. Tyto papíry pokládají do různých barevných vzorů.

4 Reflexe: Této výtvarné řadě předcházela návštěva pani Trubové, která nám povídala o krojích. Děti byly jejím vyprávěním okouzlené. Když si druhý den v komunitním kruhu sdělovaly mezi sebou zážitky z malé besedy o krojích, překvapilo mě, kolik informací si dokázaly zapamatovat a použit je déle ve svém vyprávění. Jak jsem zpětně zjistila, hra na obchod byla velmi dobrá motivace pro tuto výtvarnou činnost. Trochu jsem ji upravila-zjednodušila. Prodavač nabízel jen látky. Děti si při svém nakupování procvičovaly barvy. Nadešla chvíle, které jsem se trochu obávala. Na první pohled jednoduchá manipulace s listem papíru se může stát pro některé jedince nepřekonatelná a odrazující. Naštěstí tato skupina dětí (4-6 let) si s malými zádrhely poradila. Jen Pepíček více prožíval své počáteční neúspěchy. Vadilo mu nepravidelné skládání papíru. Vysvětlila jsem mu, že to vůbec nevadí, ba naopak, nepravidelnost je zajímavá a krásná na jeho látce. Do jejich skládání jsem více zasahovat nemusela, pomáhaly si vzájemně. Z připravených skládaných papírů děti sestavovaly barevné obrazce. Z počátku si každý chtěl stavět svůj obrazec, ale vznikl problém, že nebylo dostatek materiálů. Začaly tvořit skupinky, až nakonec pracovali všichni dohromady. Vznikala zajímavá barevná seskupení. Děti zkoušely, co takto upravený papír vydrží. Vršily ho na sebe a přicházely na to, že když sklady budou dávat na sebe, bude papír lépe držet tvar-komín. Postupně u dětí opadal zájem a odcházely si hrát. Jen Dominika (6let) zůstala ve výtvarné dílně sama, plynule přešla z jedné tvořivé činnosti ke druhé. Opustila sklady na spodničce a začala se věnovat stavbě domu a jeho okolí. K tomuto využila již zhotovených skládaných papírů jako výtvarného prvku. Tyto poskládané papíry dále použiji při pohybových činnostech.

5 Sukně Sukně Malý vzorník Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si praktických dovedností přiměřených věku Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu Rozvoj kooperativních dovedností Motivace: Sukně Bývaly škrobené, nařasené a dlouhé až do půli lýtek. Nazývány byly podle látek, ze kterých se šily, např. valisky, grumašky, tykýtky, súkenice černý i zelený atd. Nynější vrchní sukně se nejčastěji jmenují kašmíry a atlasky. (www.velkepavlovice.cz) S dětmi si v komunitním kruhu povídáme, jak je důležitý vzor-ornament na hodové sukni. Tu si také s dětmi prohlédneme. Ukážeme jim klasické ornamenty inspirované lidovou tvorbou a moderně pojaté ornamenty využívané v současném umění. S dětmi si zahrajeme na návrháře, kteří zhotoví zajímavý vzor na látku. Pro inspiraci přineseme vzorník látek, aby si utvořily představu, co bude náplní této činnosti. vzorník látek Kartón různých velikostí, kartónová krabice Zbytky látek, krajek, mašlí Lepidlo Nůžky Temperové barvy Ploché štětce Foto, váleček Postup: Děti ve skupinkách prohlíží vzorník látek, který mají k dispozici. Látky jen neprohlíží zrakem, snažíme se, aby zde zapojily i hmat. Každá látka má svou osobitou strukturu, kterou děti objevují. Než se začnou výtvarně projevovat, ještě si s látkami zahrají. Třídí je podle barev, podobnosti vzorku, struktury materiálu. Látky kombinují tak, zda se k sobě hodí. Vrší je na sebe a postupně zase odkrývají. Po této seznamovací části děti mohou a nemusí zůstat ve skupinkách. Vyberou si látky, které je upoutaly svým vzorem a strukturou. Pomocí techniky koláže děti vytvoří svou látku. Vybraný materiál lepí na kartonovou plochu do různých kompozic, které tvoří originální vzor. Nakonec můžou tuto látku dozdobit tiskem. Koláž: Obraz vzniklý lepením různých druhů papíru, reprodukcí, útržků novin, tapet, vinět apod. (Malý slovník výtvarného umění, Raul Trojan, Bohumír Mráz, Státní pedagogické nakladatelství Praha1990, ISBN ) Tisk: Pracovní postup, při němž se tisková barva přenáší z tiskové formy na potiskovaný materiál. (Malý slovník výtvarného umění, Raul Trojan, Bohumír Mráz, Státní pedagogické nakladatelství Praha1990, ISBN ) Na krajku děti nanesou malou vrstvu barvy. Takto nachystanou krajku přiloží na již hotovou látku. Válečkem jemně krajku v jednom směru přejedou. Zajímavý detail je na světě.

6 S tak vytvořenou koláží můžeme pracovat dále: Práce ve skupině: Děti ze svých koláží skládají vzory. Děti ze svých koláží vystřihují různé tvary, které skládají do zajímavých grafických vzorů. Tyto tvary si mezi sebou mohou vyměňovat. Nakonec nejzajímavější vzor mohou děti nalepit na velkou plochu kartonu. Obměna: Děti mohou využít kartonovou krabici a připravenou koláž lepí na strany krabice. Vznikl jim tak prostorový vzorník látek. Sukně - Látky inspirované ročním obdobím Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj užívání všech smyslů Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Rozvoj společenského i estetického vkusu Motivace: Jaro s dětmi sbíráme na imaginární louce květiny (barevné houbičky). Napodobujeme včeličky, které opylují květy. Léto po třídě učitelka rozmístí obrázky s ovocem. Děti podle výzvy učitelky hledají odpovídající kartičky. Léto nám již nabízí některé ovoce. Děti je přinesly do školky a společně je ochutnáváme. Podzim v tomto období se u nás sbírá řepa. S dětmi se vydáme na pole takovou řepu sklidit. Zima do školky si přineseme kousek přírody v podobě větviček. Zjistíme, proč se právě jehličnaté stromy využívají na Vánoce. Baicí papír Bílý papír Větší kus látky Barevné houbičky na nádobí Ovoce, nůž Červená zavařená řepa, krmná a červená řepa Větvičky jehličnanů, šišky, krušpánek Temperové barvy Ploché štětce + větší misky na barvy

7 Postup: Děti vytvoří látky, které budou inspirované ročním obdobím. Nabídneme jim netradiční pojetí této realizace. Můžeme tato čtyři témata, Jaro, Léto, Podzim, Zima, dělat ve skupinkách najednou. Nebo se věnujeme jednomu tématu a pak druhému.děti si tak postupně vytvoří všechny vzory látek. Jaro: Děti dostanou velkou plochu balicího papíru. Inspirované jarní loukou pomocí houbiček vytváří vzor látky. V kelímkách mají k dispozici temperové barvy s houbičkou. Tyto kelímky si mezi sebou vyměňují podle potřeby. Léto: Před touto činností dětem nakrájíme ovoce (mohou ho i ochutnat). Místo papíru zde nabídneme látku. Děti si tak mají možnost vyzkoušet ve své tvorbě i jiný druh podkladového materiálu. Štětcem nanáší na rozřízlé ovoce barvu a technikou tisku zdobí látku. Podzim: Dětem ukážeme červenou a krmnou řepu, rozřízneme je a ochutnáme. Popisujeme rozdíly mezi těmito plodinami. Do mističek dětem nachystáme kousky zavařené červené řepy, se kterou malují na bílé papíry vzor látky. Zima: Hned na začátku děti určují strom, ze kterých jsou větvičky. S učitelkou se snaží k těmto větvičkám přiřadit i šišky. Větvičky si ohmatají, očichají a mezi sebou si sdělují informace získané z těchto smyslových vjemů. Nakonec větvičkami namalují vzor na látku. JARO Reflexe: Činnosti spojené s barvou jsou vždy pro děti lákavé a užívají si jich plnými doušky. Děti než přistoupily k samotné výtvarné realizaci, využily možnosti si zahrát pohybovou hru. Při této hře byly využity barevné houbičky, které pak dětem sloužily při výrobě látky na šaty. Hra se jmenovala Rozkvetlá louka. Děti si zahrály na včeličky a podle hudby opylovaly květy. Sbíraly květy-houbičky, ze kterých vytvářely různé ornamenty, cestičky, komíny. Malé děti místo houbiček využily barevné kostičky. Samotná výtvarná činnost byla zajímavá už tím, že děti nepoužívaly ke svému projevu štětce. Každý z dětí měl svůj osobitý styl. Někteří houbičkou jen tiskali, byli to většinou kluci, jiní zase využívali možnosti tahu po papíře. Protože děti v tomto věku rádi kopírují či přebírají nápady svých kamarádů, vznikaly tak zajímavé kombinace stylů malby houbičkou. Tento styl malby zaujal nejvíc dívky. Bylo to dáno hlavně motivací. Dívky si rády malují a navrhují šaty, takže tato činnost se promítla i do dalšího dne. Chlapci zase využili suché houbičky ke stavbě komínů, aut, cest. Filípek (6let) a Adam (6let) si na velký papír nakreslili město s cestami a houbičky jim sloužily jako auta. K chlapcům se pak přidala i některá děvčata. Tato skupinka plánovala, jak město a silnice rozšíří, bohužel k realizaci nedošlo.

8 LÉTO Reflexe: Této výtvarné činnosti předcházela ochutnávka přineseného ovoce. Nejvíce děti bavilo, když jsem jim zavázala oči a oni musely, podle chuti poznávat, co to může byt za ovoce. Navzájem si radili. Neprozradili však název toho ovoce, radili vždy v hádankách. Roste to na stromě, má to červenou barvu a je to kulaté. Děti zde využily svých dosavadních zkušeností. Díky hádankám si prohlubovaly slovní zásobu a vyjadřování. Ve výtvarné části měly děti k dispozici několik podkladů pro tisk ovocem. Mohly si vybrat mezi látkou, balicím papírem a klasickým výkresem. Většina zvolila balicí papír. Ještě než jsme začali pracovat, děti pečlivě prozkoumaly rozkrojená jablka, hrušky a spočítaly semínka. Pomocí namočených pruhů papíru v barvě si namalovaly stromy a tiskem dotvořily svou představu. jaro léto

9 PODZIM Reflexe: Do školky jsem dětem přinesla tři druhy červené řepy. Krmnou, sladkou-konzumní a zavařenou červenou řepu. Při ochutnávání krmné řepy se děti trošičku ostýchaly. Filípek ji jako první ochutnal, když řekl, že je sladká, tak se k němu přidaly i ostatní děti. Dokonce jsme se s dětmi shodly, že krmná řepa je mnohem chutnější než ta sladká. Když jsem dětem připravila mističky se zavařenou řepou, řekla jim, že budou s ní malovat, dost je to překvapilo. Se zaujetím se daly do práce. Maminky se nás na tuto činnost druhý den ptaly. To bylo pro mě dobré znamení, děti jsme touto činností zaujaly. ZIMA Reflexe: Tato výtvarná činnost se dětem z tohoto bloku Látky inspirované ročním obdobím nejvíce líbila. Z vycházky jsme si přinesli větvičky, které náš pan školník v rámci regenerace stromů ostříhal. Různými způsoby jsme se s nimi seznamovali. Děti je poznávaly, navzájem si je na sebe pokládaly, očichávaly, mnuly je v dlaních. Do této seznamovací akce se zapojil i Davídek, chlapec, který se vyhýbá novým neznámým věcem. Zpočátku nás jen sledoval, usmíval se. Nakonec se rozhodl tuto aktivitu také vyzkoušet. Podle jeho reakcí mohu tvrdit, že byl spokojený. Dokonce mu nevadilo při styku s barvou, že se zašpinil. Děti bez ostychu namáčely větvičky do barev. Velkými pohyby paží vytvářely úžasné barevné kompozice. Nakonec dostaly do ruky barevné rámečky, se kterými se snažily najít na hotové ploše detail, který se jim líbí. Elenka a Dominika mě překvapily tím, že při výběru svého detailu braly i ohled na barvu rámečku.

10 podzim zima Výšivka Výšivka - Než začneme vyšívat Dílčí vzdělávací cíle: Uvědomování si vlastního těla Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace Samostatný slovní projev na určité téma Rozvoj kooperativních dovedností Vytváření prosociálních postojů (tolerance, přizpůsobivost) A prostředí, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu Motivace: Výšivky Způsoby, jak je kroj vyšíván, které součásti, v jakých vzorech, barvách i technikách, jsou velmi rozličné. Různí se kraj od kraje a možno říci, že právě výšivky svým umístěním a barvou tvoří nejvíce rozdílů mezi kroji, rozlišujíce jejich variace i v docela malých sousedních okrscích. Někde by byly stejné, co do typu i střihu kroje ze sousedních nebo blízkých okrsků, ale právě druh výzdoby a barva i vzor výšivky je rozlišují. Velikost, vzor, barva i techniky výšivek se mění však nejenom kraj od kraje, nýbrž i s dobou, takže v každém období vidíme výšivky jiné. Často se liší druh výšivek i podle součástí, takže na některých součástech zůstávají určité druhy výšivek jiné, nežli na druhých součástech..(drahomíra Stránská, Lidové kroje v Československu, Díl I. Čechy, Vydalo nakladatelství J.Otto, Společnost s.r. o. v Praze, 40 léta rok nedatován) V komunitním kruhu si děti pozorně prohlédnou vystavené kroje. Upozorníme je na výšivky, kterými se budeme zabývat v následujících činnostech konkrétněji. Děti dostanou malý úkol. Přinést z domu jakoukoli výšivku (na ubruse, šatech, vestičce, kapesníku). Podrobně si tyto výšivky prohlédneme. Učitelka dětem klade otázky a snaží se je zapojit do diskuze. Co jim výšivka připomíná. Jestli ví, jakým způsobem je zhotovená. Jaký materiál se musel použít při její realizaci. Po komunitním a diskusním kruhu jsou děti připravené na další činnosti. Psychomotorická činnost: Děti si zahrají na takové vyšívání. Každé dítě se promění v jehlu. Ouškem si provlíkne vlnu a spolu s kamarády začnou vyšívat.

11 Vlny různých barev Postup: Pracuje skupinka 5-6 dětí. Tři děti si vyberou jednu vlnu, která se jim líbí svou barevností a postaví se do kolečka. Děti, které drží vlnu, si jí volným koncem upevní kolem pasu (symbolické navlečení bavlnky do ouška). Klubíčko hodí kamarádovi, který chycenou část vlny pevně drží v ruce a druhou rukou hází nebo posílá vlnu dál. Takto děti vyšívají, dokud se jim neukáže zajímavá výšivka. Reflexe: Poprvé jsem tuto psychomotorickou hru vyzkoušela ve svém pohybovém kroužku se staršími dětmi Komunikace s provázkem. Děti si mezi sebou povídaly pomocí barevných provázků. Napadlo mě, že bych mohla tuto hru využít i ve školce. Trošku jsem se bála, že děti nezvládnou více činností najednou. Držet vlnu jednou rukou a druhou rukou házet kamarádovi. Překvapily mě, vůbec mou pomoc nepotřebovaly. Živě mezi sebou komunikovaly, radily si, jak klubíčko hodit, aby bezpečně dorazilo, kam má. V řešení problémů, byli aktivnější chlapci. Někteří dokonce vymýšleli těžší kreace, jako například propletení klubíčka pod kolenem. U této činnosti děti vydržely poměrně dlouho. Pro velký úspěch se hra opakovala i několik dní po sobě. Pracovně výtvarná činnost: Děti si prohlédnou tvar výšivky a vyzkouší vyšívat místo jehly pastelkou a bavlnkami. Balicí papír Nůžky Barevné pastelky Barevné bavlnky

12 Postup: Děti si vyberou pastelky, které se jim líbí a na velký formát balicího papíru kreslí na zemi velké kruhy jednou a druhou rukou. Potom si vyberou z velkého množství připravených bavlnek a na této papírové výšivce bavlnkami dělají zdobené detaily. Reflexe: Malování na zemi je pro děti vždy poutavé a zábavné. Při uvolňování ramenního a loketního kloubu děti zažívaly spoustu dobrodružství. V této činnosti je však více zaujaly bavlnky. Na začátku bavlnkami zdobily balicí papír. Postupně přešly ke zdobení podlahy. Bavlnkami vytvářely různé ornamenty a nakonec začaly omotávat i židličky. Davídek, který se straní činností při kterých by se měl sám prezentovat, se bez problémů zapojil. Dokonce jako první začal bavlnky různě motat po podlaze. Při této činnosti si děti procvičily jemnou i hrubou motoriku, správné uvolnění kloubů a v neposlední řadě držení pastelky. Bylo zajímavé pozorovat, jak mezi sebou spolupracují. Zpočátku se jen navzájem okukovaly a napodobovaly. Postupně to však přešlo ve spolupráci. Půjčovaly si bavlnky, radily se, jak nejlépe nazdobit danou věc. V závěru nebyla v místnosti jediná židle, která by se nepyšnila bavlnkovými motanicemi. Výšivka - Přírodní výšivka Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj a užívání všech smyslů Samostatný slovní projev na určité téma Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Motivace: Tato činnost je motivována krojem z projektu zaměřeného na hody. Všichni víme, jak děti milují kytky a jiné dary přírody. Můžeme jim do nekonečna vysvětlovat, že se kytičky netrhají, že nám uvadnou, pokud je nedáme do vázy. Tato výchovná snaha je marná. Tak se pokusíme s dětmi tyto rostlinky, které by určitě nevydržely celou vycházku, využít k estetické a přírodovědné činnosti. Než začneme s dětmi vytvářet krojové výšivky z rostlinek, které natrhaly, tak si tyto rostlinky pojmenujeme. Děti kamarády seznámí, kde rostlinka roste, či kde ji našly. Jakou má barvu, vůní a čím je zaujala. Při tomto rozhovoru

13 dětem pokládáme takové otázky, u kterých by si děti měly vybavit kroj. Ještě jednou dětem vysvětlíme, co je to výšivka, jakou má na kroji funkci a pak je necháme samostatně pracovat. Mohou pracovat sami, ale i ve skupinkách. Přírodniny, kytky, které děti během vycházky trhají Postup: Tato činnost se odehrává v rámci pobytu venku. Děti si na vycházce trhají rostlinky, které nezahazují, ale budou je poznávat a nakonec z nich tvořit přírodní výšivku inspirovanou výšivkou na kroji. Učitelka najde vhodné a bezpečné místo pro rozhovor nad rostlinkami a volnou tvorbu. Reflexe: Děti venku rády pracují. Když mohou tvořit z věcí, které se jim líbí, jsou spokojené. Kytky milují a dneska jim nikdo neříkal: Netrhejte ty kytičky, uvadnou vám, než je doneseme do školky! Děti pracovaly ve skupinkách na malých květinových ozdobách. Nakonec jsme s dětmi udělali jednu velkou přírodní výšivku. Starší děti vzaly organizaci do svých rukou. Malé děti nosily kytičky, lístečky, větvičky. Jedna skupina starších holčiček tyto donesené věci kontrolovala a třídila k dalšímu použití. Druhá skupinka spolu s Filipem a Adamem tvořila květinovou výšivku. Ostatní, co se nezapojili, si dělali své vlastní přírodní útvary. Na druhý den Michalka v komunitním kruhu vyprávěla, jak se šla s maminkou na výšivku podívat. A z donesených kytiček ze zahrádky výšivku ještě dozdobily.

14 Výtvarná řada ÚČES Dílčí vzdělávací cíle: Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace Rozvoj kooperativních dovedností Rozvoj užívání všech smyslů Motivace: Parádní účes dívek, jest účes řetízkový, jest to umělá spleť pramínků vlasů, kterouž to úpravu umějí zde pouze některé ženy. Honorář za úpravu vlasů platí se viktuáliemi. ( z Kroniky ivaňské) V komunitním kruhu si s dětmi prohlédneme několik druhů hřebenů. Popíšeme rozdíly, které hřebeny mají. Zeptáme se, kdo ve své profesi-práci využívá hřeben. V rámci pobytu venku se s dětmi podíváme k místní pani kadeřnici (předem domluvená malá exkurze). Děti si do školky druhý den donesou hřeben. Zahrají si na kadeřnictví a nakonec uděláme malou výstavu hřebenů. Temperové barvy Tácek nebo paleta Štětce Balicí papír Papírový rámeček Hlína, písek, mouka Plátýnko, váleček Hřebeny různých barev Zrcadlo, zrcátko Balicí papí Papír Postup: S dětmi rozvineme diskuzi na téma hřeben. Na co nám takový předmět slouží, z čeho se vyráběl v minulosti a dnes. Nakonec děti před zrcadlem vytváří na svých hlavičkách originální účesy. I. Postup: Dětem vysvětlíme, že hřeben se dá využít i k jiným činnostem než je běžné česání. Třeba k malováni. Na paletu nebo tácek si děti vedle sebe nanesou větší množství barev. Hřebenové zuby namočí do barev nebo štětcem nanáší na zuby a pak začnou libovolně malovat hřebenem po velké ploše papíru. Pozorují vytvořené stopy. Po zaschnutí si pomocí papírových rámečků hledají detaily, které je zaujaly. Z těchto detailů mohou děti pomocí nůžek a lepidla zhotovit koláž. II. Postup: Na připravené plátýnko děti vyválí z hlíny placku. Hřebenem do hlíny dělají různé ornamenty, které mohou znovu uhladit a pokračovat v této činnosti znovu. III. Postup: Na tácek vysypeme větší množství mouky uhlazené do roviny. Hřebenem děti do mouky malují a pozorují, jak se mouka chová.

15 IV. Postup: Na tácek vysypeme písek nebo tuto činnost děláme přímo venku u pískoviště. Hřebenem do písku kreslíme různé čáry, vlnky, kolečka tak jako v předešlých postupech. V. Postup: Nakonec si s dětmi sedneme a diskutujeme o kreslení hřebenem na různý povrch. Snažíme se podchytit a rozvinout dětmi pozorované rozdíly. Výtvarná řada HODOVÉ KOLÁČKY Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj a užívání všech smyslů Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních Posilování přirozených poznávacích citů Motivace: Koláčky - ctění páni hosti, tento koláč mějte v uctivosti, neb je z boží úrody pečený, slzou mateřskou polévaný. Co ona se nastarala, než ten koláč uchystala!. Pro mouku byla v Berlíně, pro trnky byla v komíně, pro lopatu v Rosicích a pro dříví v Rakvicích. Kvasnice jsou z Brna kusa, vejce snesla loni husa. Až já budu hodovati, chci vám větší koláč dáti. Soli v něm bude tolik co mouky, cukru dva slaměné klobouky, koláč bude jako Hunkovice, trnek v něm jak Přísnotice, i kvasnic v něm bude dost a hrozinek od tří koz. (kroniky Ivaňské) S dětmi si zahrajeme na pekaře. Třída se promění v pekárnu plnou mouky a rozličných vůní. Budeme zadělávat, zdobit a péct dobré voňavé koláčky. Mouka hladká Mouka polohrubá Mouka hrubá Cukr, sůl Šátek Tácky, vidlička Keramická hlína, tvořítka, plátýnko Plátýnko Štětce

16 I.Postup : Na tácek nachystáme tři hromádky, hladká mouka, polohrubá mouka a hrubá mouka. Děti podle hmatu zkoušejí rozdíl mezi těmito moukami. Tento rozdíl pozorují i při rozmíchávání jednotlivých druhů mouky ve vodě. Vedeme s dětmi o těchto poznatcích diskuzi. II. Postup: Z cukru, soli a mouky na tácku vytvoříme tři hromádky. Děti se zavázanýma očima se snaží, podle hmatu, čichu a chuti tyto hromádky identifikovat. III. Postup: Na stůl si připravíme plátýnko, keramickou hlínu, vodu v kelímku, štětec, tvořítka. Každé dítě si vezme trochu hlíny a snaží se v dlaních ukoulet kuličku. Tuto kuličku mezi dlaněmi trochu zamáčkne a tím dostane předběžný tvar koláčku. Na stole ještě koláček upravíme, dozdobíme a necháme řádně uschnout. Pokud by byly koláčky větších rozměru musely by být již duté. Takto vyschlé koláčky dáme do keramické pece na první program - přežah. Po vychladnutí koláčky naglazujeme a vypálíme na poslední konečný program. Vytáhneme z pece, necháme vychladnout a můžeme podávat ovšem jen jako dekoraci. IV. Postup: Na tácek vysypeme mouku tak, aby vytvořila souvislou vrstvu. Děti si libovolně podle fantazie do mouky prsty kreslí. Můžeme vyzkoušet, do které mouky se dětem nejlépe kreslí. Reflexe: Kreslení do mouky byla činnost, kterou vyhledávaly a stále se k ní vracely hlavně malé děti. Kontakt s jemnými zrníčky hrubé mouky byl dětem velmi příjemný. Byly uchváceny možností něco do mouky nakreslit a pak jedním tahem tento výtvor zrušit a vytvořit následně druhý. Myslela jsem si, že si budou děti jen zahrabávat ruce a samotnému malování do mouky nedojde. Zmýlila jsem se. Ruce si do mouky zahrabávaly, až jsem se o tom zmínila. Vůbec děti nenapadlo do mouky foukat. Verunka (4roky) holčička, která nevydrží dlouho u jedné činnosti, byla moukou okouzlena. Pracovala oběma rukama současně, nekomunikovala, jen se stále se usmívala.

17 Výtvarná řada STAVĚNÍ MÁJE Stavění Máje - Stopy kolem nás Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí Rozvoj a užívání všech smyslů Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem Seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu. Motivace: Stavění máje tři dny před hody se chlapci z chasy vypraví do lesa pro strom na stavbu máje, která se stává hlavním symbolem hodů. V lese pokácejí smrky vybrané stárkem a na zpáteční cestě na koňském povozu veselé zpívají. Po příjezdu se čistí přivezené stromy od kůry a kope se hluboká jáma na máju. Mnohdy se nezastaví ani přes noc a pracují až do příštího dne. V pátek před hody se staví mája. Aby byla dostatečně vysoká a zdaleka viditelná, je obvykle složena z několika kmenů, které jsou spojeny železnými obručemi. Na vršku zůstávají zelené větve, které děvčata ozdobí barevnými stuhami a připevní se na něj první zralé hrozny. Je to vlastně dominanta hlásající širokému okolí, že právě tady začínají hody. Mája se staví tradičně ručně. Je přitom zapotřebí mnoho silných rukou, které za řízení velícího muže zdvihají máju vzhůru k nebi. Po usazení máje do hluboké jámy se na kmen připevní ještě kruh ozdobený stuhami. Pak už se jen pod májů zpívá. Postavenou a ozdobenou máju obvykle v noci hlídají chlapci z chasy, aby jí někdo nepodřezal. (www.velkepavlovice.cz) V komunitním kruhu dětem vysvětlíme tradici stavění máje. Pozveme si jednoho ze stárků, který dětem vypráví, jak je to těžké takový vhodný strom nalézt. Pokusíme se takový strom s dětmi v rámci pobytu venku najít. Dětem během procházky vysvětlíme, že někteří lidé věří tomu, že když obejmou strom, že jim předá svou sílu a energii. Necháme dětem prostor, aby si sami našly svůj strom. Pokud jim to nevadí, mohou strom objímat, lehnout si na kořeny a pozorovat jeho korunu. Motivujeme je, aby vnímaly barvy, zvuky, vůni lesa. Protože si děti vybraný strom nemohou uříznout (otevřeme diskuzi, proč si strom nemůžeme jen tak v lese uříznout), tak si pomocí techniky frotáže aspoň vezmou jeho stopu-strukturu, kterou si odnesou do školky. Ve školce pak tyto stopy využijeme k různým činnostem. Balicí papír, bílý papír Voskovky, tužky Lepidlo Velká plocha zelené látky

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

10 Kočka nebo koťátko

10 Kočka nebo koťátko Kočka nebo koťátko Cíle výtvarné lekce: rozvíjení fantazie a kreativity při tvorbě s atypickými výtvarnými materiály: s plastovým kelímkem, drátěnkou, drátky, rozšíření znalostí o životě koček. Pomůcky

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

STARÉ KNIHY NEPATŘÍ DO KOŠE vzdělávací projekt

STARÉ KNIHY NEPATŘÍ DO KOŠE vzdělávací projekt Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430 STARÉ KNIHY NEPATŘÍ DO KOŠE vzdělávací projekt Časový rozsah: 6 vyučovacích hodin /duben-měsíc

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Téma: Příroda kolem nás Ročník: 1 Počet vyučovacích hodin: 4 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Motivace Můžete děti rozdělit do skupin mohou soutěžit Tajenka Návštěvníci a spolubydlící Kde kdo

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Předmět: Tvořivá dílna

Předmět: Tvořivá dílna Předmět: Tvořivá dílna Charakteristika předmětu tvořivá dílna 1. stupeň (3., 4. a 5. ročník) Předmět Volitelná tvořivá dílna vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto předmětu přispěje

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

HROZEN PLNÝ NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

HROZEN PLNÝ NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Název projektu: HROZEN PLNÝ NÁPADŮ Termín realizace projektu: 3.1.2007 21.12.2007 Realizátor projektu: CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Město Hluboká nad Vltavou - Osadní výbor Hroznějovice Garant projektu: Mgr.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY Pedagogická fakulta Brno Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 návrh projektu LIDSKÉ SMYSLY 16. 12. 2009 Pavla Pokorná DiS. 5. ročník, 9. semestr 174166 2009/2010 KS Učitelství pro 1.

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Náplň programu byla zaměřena na plnění těchto výchovně vzdělávacích cílů a výstupů v oblasti environmentální a osobnostně sociální:

Náplň programu byla zaměřena na plnění těchto výchovně vzdělávacích cílů a výstupů v oblasti environmentální a osobnostně sociální: OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ 2016 podpořen SFŽP ČR Po vypracování projektu na ozdravný pobyt získala naše mateřská škola ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY finanční prostředky na jeho podporu

Více

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok:

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: Vzdělávací program Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: 2015-2016 Cíle projektu: Vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ Program je určen všem věkovým skupinám, pro všechny typy škol. Náročnost techniky a programu bude přizpůsobena věku skupiny. Cena všech programů 30,-

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na 1. pololetí ŠR 2015/2016

zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na 1. pololetí ŠR 2015/2016 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Pracovní listy grafomotorické cviky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Časopis MŠ. Listopad 2015

Časopis MŠ. Listopad 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Listopad 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Jarní probuzení Projekt k tématu Jaro Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Hlavní cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Výtvarné nápady na celý rok

Výtvarné nápady na celý rok Výtvarné nápady na celý rok Petra Vondrová CPress, Brno 2014 Výtvarné nápady na celý rok Petra Vondrová Fotografie: Petra Vondrová Jazyková korektura: Michal Bečvář Vnitřní úprava, sazba a obal: Karel

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Společné kreslení Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. - 9. ročník

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více