Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, Pohořelice, VÝTVARNÉ ŘADY. prožitkové učení 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430 VÝTVARNÉ ŘADY. prožitkové učení 2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, Pohořelice, VÝTVARNÉ ŘADY prožitkové učení 2013 autor: BcA.et.Bc. Martina Klaková

2 Výtvarné řady inspirované tradicí hodů Tyto výtvarné řady jsou inspirované hodovou tradicí konající se pravidelně každé léto v naší vesnici. Hody jsou dětem velmi blízké, většina z nich se jich aktivně účastní, právě proto jsem si vybrala toto téma jako východisko pro praktické výtvarné činnosti. Aktivní účast dětí a aktuální prožívání této tradice usnadní úvodní motivaci k výtvarné práci. Motivace k různým činnostem je tak jednodušší. V následujícím textu se snažím o didaktický rozbor a reflexi průběhu provedených výtvarných činností. Výtvarným řadám předcházela účast dětí na ivaňských hodech. Osobní seznámení dětí s dívčím a chlapeckým krojem, který jsem pro inspiraci přinesla do školky. V rámci seznámení s tradicí kroje nás navštívila paní Trubová, která dětem kroj představila. Poutavě do detailu popsala kroj a jeho přednosti. K dokreslení atmosféry nám přinesla ukázat své fotografie zobrazující stárky minulého století. Děti byly vyprávěním okouzleny. K mému překvapení s paní Trubovou vedly odborné diskuze nad tématem kroj. Sdělovaly své vlastní zkušenosti s krojem, jaké strasti musely překonávat, než je maminky namašlily do krojů. Hody v naší vesnici Hody bývaly od nepaměti nejslavnějšími dny v roce a jsou taky pravým svátkem pro chasu, děti i dospělé. Hody malé či mladé bývají v srpnu a trvají dva dny, hody staré (císařské) bývají v říjnu a trvají až čtyři dny. Před mladými hody oznámili staří stárci starostovi volbu nových stárků. V ustanovený den se sešla chasa a zvolila ze sebe tři stárky. Za přítomnosti starosty zvolili z těchto tří prvního nejváženějšího stárka. Zvolení stárci vybrali si pak z děvčat svoje stárky, kterými byly sestry stárků nebo jejich nejbližší příbuzné nebo jejich milé. Toto stárkovství mělo platnost po celý rok až do příštích mladých hodů. První stárek řídil všechny zábavy, objednával muziky, přijímal a vydával peníze a byl zodpovědný starostovi a obecnímu úřadu za náležitý pořádek při zábavách a za dobré mravy mezi chasou. Bylo to tenkrát největším vyznamenáním pro venkovského hocha, jakého se mu mohlo kdy dostat. Na výpomoc měl k ruce druhého stárka. Funkce třetího stárka byla také významná, neboť nosil u sebe klíče od místnosti, kde měla chasa uskladněné pití. Musel se starat po celou dobu hodů, aby chasa i muzikanti měli stále co pít. Musel být stále ve spojení se sklepníky. Stárky měli na starosti ozdobit máju, kterou stárci s chasou vyrobili. Na juchačky - (speciální sklenice na víno) navazovaly dlouhé stuhy a klobouky stárků ozdobily květy. První stárka zvlášť pak připravila šaránek na juchačku pro prvního stárka. Šaránek byla bílá sukýnka, mající při spodním okraji čtyřmi řadami přišité bílé a červené stuhové hvězdičky. V sobotu odpoledne se stárci s chasou sešli na návsi před obecním úřadem a v doprovodu muzikantů šli po vesnici zvát lidi na hody. První stárek se svou stárkou zvonili na dveře od dveří ke dveřím. Kde jim otevřeli zval stárek hospodáře: Chasa ivaňská pořádá taneční hodovou zábavu, ku které Vás jménem ivaňské chasy uctivě zveme, byste nás dnes navštívili a vespolek s námi se pobavili. Poté stárek podal hospodáři a všem domácím svoji nazdobenou juchačku, aby si s ním připili. Podobně učinil druhý i třetí stárek. Po přípitku také hospodář pohostil vínem a koláči stárky a muzikanty, kteří celou dobu před jejich domem vyhrávali. Sobotní večer stárci, stárky a chasa zahájili tancem a zpěvem pod májou. V neděli dopoledne se všichni stárci, stárky a chasa sešli v kostele, kdy místní farář požehnal hodům. Na oběd se celá chasa i se svými stárkami a muzikanty sešli u hlavní stárky. Zde se všichni občerstvili a vydali se v průvodu zavádět starostu. Před domem starosty hlavní stárek vyzval starostku nebo hlavní stárka starostu podle toho, kdo byl zrovna zvolen k tanci. Posléze se celý průvod v čele se starostkou a jejím mužem vydali za doprovodu muzikantů pod máju. Stárci obcházeli s muzikanty po place kolem máji a zpívali. Tanec zahajovali opět stárci se svými stárkami. Tančili tři kousky sólo. Potom si všichni zavdali. Když spustila hudba k tanci, stárci a stárky s chasou si šli pro tanečního partnera mezi hosty. Stárci se svými stárkami organizovali v době tance různá sóla. Sólo ženáčů, sólo

3 svobodných pánů, sólo babiček a dědečků. Vždy při těchto sólech si tancující pár musel zavdat skleničku vína se stárkem či stárkou a vykoupit se nějakou tou korunou. Hodová zábava trvala někdy až do brzkých ranních hodin. Často se tato zábava neobešla bez pořádné rvačky. (Z vyprávění starších občanů Ivaně, z Kroniky ivaňské) Výtvarná řada KROJ Spodničky Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu Motivace: Původně bývaly spodničky měkké - bavlněné a nosily se pouze jedna, dvě, maximálně tří. Neškrobily se, proto v nich nebyl tak omezený pohyb jako dnes a děvčata nebyla tak široká. Později, když se začaly nosit vrchní sukně, lemované portami a pentlemi, začala děvčata nosit bílé spodničky, které byly naškrobeny syrovým škrobem a počet spodniček se zvýšil na pět až deset. Ve všední dny se nosily pouze tři spodničky a vrchní sukně. (www.velkepavlovice.cz) S dětmi si prohlédneme kroje. Zahrajeme si na prodavače a kupující (učitelka je v roli prodavače a děti se stávají zákazníky). Prodavač nabízí kroje svým zákazníkům. Odborně (dle svých zkušeností a vědomostí) je popisuje a jednotlivé části pojmenovává. Učitelka si s dětmi může vyměnit roli. V rámci prodeje se děti zaměří na spodničku. Počítají, kolik spodniček kroj má, jakou mají strukturu a čím se liší od sukně. Barevné papíry různých velikostí Postup: Děti z barevného papíru skládají harmoniku připomínající sklady na spodničce. Takto poskládané barevné papíry jemně natáhnou, tak, aby sklady byly stále zřetelné. Tyto papíry pokládají do různých barevných vzorů.

4 Reflexe: Této výtvarné řadě předcházela návštěva pani Trubové, která nám povídala o krojích. Děti byly jejím vyprávěním okouzlené. Když si druhý den v komunitním kruhu sdělovaly mezi sebou zážitky z malé besedy o krojích, překvapilo mě, kolik informací si dokázaly zapamatovat a použit je déle ve svém vyprávění. Jak jsem zpětně zjistila, hra na obchod byla velmi dobrá motivace pro tuto výtvarnou činnost. Trochu jsem ji upravila-zjednodušila. Prodavač nabízel jen látky. Děti si při svém nakupování procvičovaly barvy. Nadešla chvíle, které jsem se trochu obávala. Na první pohled jednoduchá manipulace s listem papíru se může stát pro některé jedince nepřekonatelná a odrazující. Naštěstí tato skupina dětí (4-6 let) si s malými zádrhely poradila. Jen Pepíček více prožíval své počáteční neúspěchy. Vadilo mu nepravidelné skládání papíru. Vysvětlila jsem mu, že to vůbec nevadí, ba naopak, nepravidelnost je zajímavá a krásná na jeho látce. Do jejich skládání jsem více zasahovat nemusela, pomáhaly si vzájemně. Z připravených skládaných papírů děti sestavovaly barevné obrazce. Z počátku si každý chtěl stavět svůj obrazec, ale vznikl problém, že nebylo dostatek materiálů. Začaly tvořit skupinky, až nakonec pracovali všichni dohromady. Vznikala zajímavá barevná seskupení. Děti zkoušely, co takto upravený papír vydrží. Vršily ho na sebe a přicházely na to, že když sklady budou dávat na sebe, bude papír lépe držet tvar-komín. Postupně u dětí opadal zájem a odcházely si hrát. Jen Dominika (6let) zůstala ve výtvarné dílně sama, plynule přešla z jedné tvořivé činnosti ke druhé. Opustila sklady na spodničce a začala se věnovat stavbě domu a jeho okolí. K tomuto využila již zhotovených skládaných papírů jako výtvarného prvku. Tyto poskládané papíry dále použiji při pohybových činnostech.

5 Sukně Sukně Malý vzorník Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si praktických dovedností přiměřených věku Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu Rozvoj kooperativních dovedností Motivace: Sukně Bývaly škrobené, nařasené a dlouhé až do půli lýtek. Nazývány byly podle látek, ze kterých se šily, např. valisky, grumašky, tykýtky, súkenice černý i zelený atd. Nynější vrchní sukně se nejčastěji jmenují kašmíry a atlasky. (www.velkepavlovice.cz) S dětmi si v komunitním kruhu povídáme, jak je důležitý vzor-ornament na hodové sukni. Tu si také s dětmi prohlédneme. Ukážeme jim klasické ornamenty inspirované lidovou tvorbou a moderně pojaté ornamenty využívané v současném umění. S dětmi si zahrajeme na návrháře, kteří zhotoví zajímavý vzor na látku. Pro inspiraci přineseme vzorník látek, aby si utvořily představu, co bude náplní této činnosti. vzorník látek Kartón různých velikostí, kartónová krabice Zbytky látek, krajek, mašlí Lepidlo Nůžky Temperové barvy Ploché štětce Foto, váleček Postup: Děti ve skupinkách prohlíží vzorník látek, který mají k dispozici. Látky jen neprohlíží zrakem, snažíme se, aby zde zapojily i hmat. Každá látka má svou osobitou strukturu, kterou děti objevují. Než se začnou výtvarně projevovat, ještě si s látkami zahrají. Třídí je podle barev, podobnosti vzorku, struktury materiálu. Látky kombinují tak, zda se k sobě hodí. Vrší je na sebe a postupně zase odkrývají. Po této seznamovací části děti mohou a nemusí zůstat ve skupinkách. Vyberou si látky, které je upoutaly svým vzorem a strukturou. Pomocí techniky koláže děti vytvoří svou látku. Vybraný materiál lepí na kartonovou plochu do různých kompozic, které tvoří originální vzor. Nakonec můžou tuto látku dozdobit tiskem. Koláž: Obraz vzniklý lepením různých druhů papíru, reprodukcí, útržků novin, tapet, vinět apod. (Malý slovník výtvarného umění, Raul Trojan, Bohumír Mráz, Státní pedagogické nakladatelství Praha1990, ISBN ) Tisk: Pracovní postup, při němž se tisková barva přenáší z tiskové formy na potiskovaný materiál. (Malý slovník výtvarného umění, Raul Trojan, Bohumír Mráz, Státní pedagogické nakladatelství Praha1990, ISBN ) Na krajku děti nanesou malou vrstvu barvy. Takto nachystanou krajku přiloží na již hotovou látku. Válečkem jemně krajku v jednom směru přejedou. Zajímavý detail je na světě.

6 S tak vytvořenou koláží můžeme pracovat dále: Práce ve skupině: Děti ze svých koláží skládají vzory. Děti ze svých koláží vystřihují různé tvary, které skládají do zajímavých grafických vzorů. Tyto tvary si mezi sebou mohou vyměňovat. Nakonec nejzajímavější vzor mohou děti nalepit na velkou plochu kartonu. Obměna: Děti mohou využít kartonovou krabici a připravenou koláž lepí na strany krabice. Vznikl jim tak prostorový vzorník látek. Sukně - Látky inspirované ročním obdobím Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj užívání všech smyslů Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Rozvoj společenského i estetického vkusu Motivace: Jaro s dětmi sbíráme na imaginární louce květiny (barevné houbičky). Napodobujeme včeličky, které opylují květy. Léto po třídě učitelka rozmístí obrázky s ovocem. Děti podle výzvy učitelky hledají odpovídající kartičky. Léto nám již nabízí některé ovoce. Děti je přinesly do školky a společně je ochutnáváme. Podzim v tomto období se u nás sbírá řepa. S dětmi se vydáme na pole takovou řepu sklidit. Zima do školky si přineseme kousek přírody v podobě větviček. Zjistíme, proč se právě jehličnaté stromy využívají na Vánoce. Baicí papír Bílý papír Větší kus látky Barevné houbičky na nádobí Ovoce, nůž Červená zavařená řepa, krmná a červená řepa Větvičky jehličnanů, šišky, krušpánek Temperové barvy Ploché štětce + větší misky na barvy

7 Postup: Děti vytvoří látky, které budou inspirované ročním obdobím. Nabídneme jim netradiční pojetí této realizace. Můžeme tato čtyři témata, Jaro, Léto, Podzim, Zima, dělat ve skupinkách najednou. Nebo se věnujeme jednomu tématu a pak druhému.děti si tak postupně vytvoří všechny vzory látek. Jaro: Děti dostanou velkou plochu balicího papíru. Inspirované jarní loukou pomocí houbiček vytváří vzor látky. V kelímkách mají k dispozici temperové barvy s houbičkou. Tyto kelímky si mezi sebou vyměňují podle potřeby. Léto: Před touto činností dětem nakrájíme ovoce (mohou ho i ochutnat). Místo papíru zde nabídneme látku. Děti si tak mají možnost vyzkoušet ve své tvorbě i jiný druh podkladového materiálu. Štětcem nanáší na rozřízlé ovoce barvu a technikou tisku zdobí látku. Podzim: Dětem ukážeme červenou a krmnou řepu, rozřízneme je a ochutnáme. Popisujeme rozdíly mezi těmito plodinami. Do mističek dětem nachystáme kousky zavařené červené řepy, se kterou malují na bílé papíry vzor látky. Zima: Hned na začátku děti určují strom, ze kterých jsou větvičky. S učitelkou se snaží k těmto větvičkám přiřadit i šišky. Větvičky si ohmatají, očichají a mezi sebou si sdělují informace získané z těchto smyslových vjemů. Nakonec větvičkami namalují vzor na látku. JARO Reflexe: Činnosti spojené s barvou jsou vždy pro děti lákavé a užívají si jich plnými doušky. Děti než přistoupily k samotné výtvarné realizaci, využily možnosti si zahrát pohybovou hru. Při této hře byly využity barevné houbičky, které pak dětem sloužily při výrobě látky na šaty. Hra se jmenovala Rozkvetlá louka. Děti si zahrály na včeličky a podle hudby opylovaly květy. Sbíraly květy-houbičky, ze kterých vytvářely různé ornamenty, cestičky, komíny. Malé děti místo houbiček využily barevné kostičky. Samotná výtvarná činnost byla zajímavá už tím, že děti nepoužívaly ke svému projevu štětce. Každý z dětí měl svůj osobitý styl. Někteří houbičkou jen tiskali, byli to většinou kluci, jiní zase využívali možnosti tahu po papíře. Protože děti v tomto věku rádi kopírují či přebírají nápady svých kamarádů, vznikaly tak zajímavé kombinace stylů malby houbičkou. Tento styl malby zaujal nejvíc dívky. Bylo to dáno hlavně motivací. Dívky si rády malují a navrhují šaty, takže tato činnost se promítla i do dalšího dne. Chlapci zase využili suché houbičky ke stavbě komínů, aut, cest. Filípek (6let) a Adam (6let) si na velký papír nakreslili město s cestami a houbičky jim sloužily jako auta. K chlapcům se pak přidala i některá děvčata. Tato skupinka plánovala, jak město a silnice rozšíří, bohužel k realizaci nedošlo.

8 LÉTO Reflexe: Této výtvarné činnosti předcházela ochutnávka přineseného ovoce. Nejvíce děti bavilo, když jsem jim zavázala oči a oni musely, podle chuti poznávat, co to může byt za ovoce. Navzájem si radili. Neprozradili však název toho ovoce, radili vždy v hádankách. Roste to na stromě, má to červenou barvu a je to kulaté. Děti zde využily svých dosavadních zkušeností. Díky hádankám si prohlubovaly slovní zásobu a vyjadřování. Ve výtvarné části měly děti k dispozici několik podkladů pro tisk ovocem. Mohly si vybrat mezi látkou, balicím papírem a klasickým výkresem. Většina zvolila balicí papír. Ještě než jsme začali pracovat, děti pečlivě prozkoumaly rozkrojená jablka, hrušky a spočítaly semínka. Pomocí namočených pruhů papíru v barvě si namalovaly stromy a tiskem dotvořily svou představu. jaro léto

9 PODZIM Reflexe: Do školky jsem dětem přinesla tři druhy červené řepy. Krmnou, sladkou-konzumní a zavařenou červenou řepu. Při ochutnávání krmné řepy se děti trošičku ostýchaly. Filípek ji jako první ochutnal, když řekl, že je sladká, tak se k němu přidaly i ostatní děti. Dokonce jsme se s dětmi shodly, že krmná řepa je mnohem chutnější než ta sladká. Když jsem dětem připravila mističky se zavařenou řepou, řekla jim, že budou s ní malovat, dost je to překvapilo. Se zaujetím se daly do práce. Maminky se nás na tuto činnost druhý den ptaly. To bylo pro mě dobré znamení, děti jsme touto činností zaujaly. ZIMA Reflexe: Tato výtvarná činnost se dětem z tohoto bloku Látky inspirované ročním obdobím nejvíce líbila. Z vycházky jsme si přinesli větvičky, které náš pan školník v rámci regenerace stromů ostříhal. Různými způsoby jsme se s nimi seznamovali. Děti je poznávaly, navzájem si je na sebe pokládaly, očichávaly, mnuly je v dlaních. Do této seznamovací akce se zapojil i Davídek, chlapec, který se vyhýbá novým neznámým věcem. Zpočátku nás jen sledoval, usmíval se. Nakonec se rozhodl tuto aktivitu také vyzkoušet. Podle jeho reakcí mohu tvrdit, že byl spokojený. Dokonce mu nevadilo při styku s barvou, že se zašpinil. Děti bez ostychu namáčely větvičky do barev. Velkými pohyby paží vytvářely úžasné barevné kompozice. Nakonec dostaly do ruky barevné rámečky, se kterými se snažily najít na hotové ploše detail, který se jim líbí. Elenka a Dominika mě překvapily tím, že při výběru svého detailu braly i ohled na barvu rámečku.

10 podzim zima Výšivka Výšivka - Než začneme vyšívat Dílčí vzdělávací cíle: Uvědomování si vlastního těla Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace Samostatný slovní projev na určité téma Rozvoj kooperativních dovedností Vytváření prosociálních postojů (tolerance, přizpůsobivost) A prostředí, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu Motivace: Výšivky Způsoby, jak je kroj vyšíván, které součásti, v jakých vzorech, barvách i technikách, jsou velmi rozličné. Různí se kraj od kraje a možno říci, že právě výšivky svým umístěním a barvou tvoří nejvíce rozdílů mezi kroji, rozlišujíce jejich variace i v docela malých sousedních okrscích. Někde by byly stejné, co do typu i střihu kroje ze sousedních nebo blízkých okrsků, ale právě druh výzdoby a barva i vzor výšivky je rozlišují. Velikost, vzor, barva i techniky výšivek se mění však nejenom kraj od kraje, nýbrž i s dobou, takže v každém období vidíme výšivky jiné. Často se liší druh výšivek i podle součástí, takže na některých součástech zůstávají určité druhy výšivek jiné, nežli na druhých součástech..(drahomíra Stránská, Lidové kroje v Československu, Díl I. Čechy, Vydalo nakladatelství J.Otto, Společnost s.r. o. v Praze, 40 léta rok nedatován) V komunitním kruhu si děti pozorně prohlédnou vystavené kroje. Upozorníme je na výšivky, kterými se budeme zabývat v následujících činnostech konkrétněji. Děti dostanou malý úkol. Přinést z domu jakoukoli výšivku (na ubruse, šatech, vestičce, kapesníku). Podrobně si tyto výšivky prohlédneme. Učitelka dětem klade otázky a snaží se je zapojit do diskuze. Co jim výšivka připomíná. Jestli ví, jakým způsobem je zhotovená. Jaký materiál se musel použít při její realizaci. Po komunitním a diskusním kruhu jsou děti připravené na další činnosti. Psychomotorická činnost: Děti si zahrají na takové vyšívání. Každé dítě se promění v jehlu. Ouškem si provlíkne vlnu a spolu s kamarády začnou vyšívat.

11 Vlny různých barev Postup: Pracuje skupinka 5-6 dětí. Tři děti si vyberou jednu vlnu, která se jim líbí svou barevností a postaví se do kolečka. Děti, které drží vlnu, si jí volným koncem upevní kolem pasu (symbolické navlečení bavlnky do ouška). Klubíčko hodí kamarádovi, který chycenou část vlny pevně drží v ruce a druhou rukou hází nebo posílá vlnu dál. Takto děti vyšívají, dokud se jim neukáže zajímavá výšivka. Reflexe: Poprvé jsem tuto psychomotorickou hru vyzkoušela ve svém pohybovém kroužku se staršími dětmi Komunikace s provázkem. Děti si mezi sebou povídaly pomocí barevných provázků. Napadlo mě, že bych mohla tuto hru využít i ve školce. Trošku jsem se bála, že děti nezvládnou více činností najednou. Držet vlnu jednou rukou a druhou rukou házet kamarádovi. Překvapily mě, vůbec mou pomoc nepotřebovaly. Živě mezi sebou komunikovaly, radily si, jak klubíčko hodit, aby bezpečně dorazilo, kam má. V řešení problémů, byli aktivnější chlapci. Někteří dokonce vymýšleli těžší kreace, jako například propletení klubíčka pod kolenem. U této činnosti děti vydržely poměrně dlouho. Pro velký úspěch se hra opakovala i několik dní po sobě. Pracovně výtvarná činnost: Děti si prohlédnou tvar výšivky a vyzkouší vyšívat místo jehly pastelkou a bavlnkami. Balicí papír Nůžky Barevné pastelky Barevné bavlnky

12 Postup: Děti si vyberou pastelky, které se jim líbí a na velký formát balicího papíru kreslí na zemi velké kruhy jednou a druhou rukou. Potom si vyberou z velkého množství připravených bavlnek a na této papírové výšivce bavlnkami dělají zdobené detaily. Reflexe: Malování na zemi je pro děti vždy poutavé a zábavné. Při uvolňování ramenního a loketního kloubu děti zažívaly spoustu dobrodružství. V této činnosti je však více zaujaly bavlnky. Na začátku bavlnkami zdobily balicí papír. Postupně přešly ke zdobení podlahy. Bavlnkami vytvářely různé ornamenty a nakonec začaly omotávat i židličky. Davídek, který se straní činností při kterých by se měl sám prezentovat, se bez problémů zapojil. Dokonce jako první začal bavlnky různě motat po podlaze. Při této činnosti si děti procvičily jemnou i hrubou motoriku, správné uvolnění kloubů a v neposlední řadě držení pastelky. Bylo zajímavé pozorovat, jak mezi sebou spolupracují. Zpočátku se jen navzájem okukovaly a napodobovaly. Postupně to však přešlo ve spolupráci. Půjčovaly si bavlnky, radily se, jak nejlépe nazdobit danou věc. V závěru nebyla v místnosti jediná židle, která by se nepyšnila bavlnkovými motanicemi. Výšivka - Přírodní výšivka Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj a užívání všech smyslů Samostatný slovní projev na určité téma Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Motivace: Tato činnost je motivována krojem z projektu zaměřeného na hody. Všichni víme, jak děti milují kytky a jiné dary přírody. Můžeme jim do nekonečna vysvětlovat, že se kytičky netrhají, že nám uvadnou, pokud je nedáme do vázy. Tato výchovná snaha je marná. Tak se pokusíme s dětmi tyto rostlinky, které by určitě nevydržely celou vycházku, využít k estetické a přírodovědné činnosti. Než začneme s dětmi vytvářet krojové výšivky z rostlinek, které natrhaly, tak si tyto rostlinky pojmenujeme. Děti kamarády seznámí, kde rostlinka roste, či kde ji našly. Jakou má barvu, vůní a čím je zaujala. Při tomto rozhovoru

13 dětem pokládáme takové otázky, u kterých by si děti měly vybavit kroj. Ještě jednou dětem vysvětlíme, co je to výšivka, jakou má na kroji funkci a pak je necháme samostatně pracovat. Mohou pracovat sami, ale i ve skupinkách. Přírodniny, kytky, které děti během vycházky trhají Postup: Tato činnost se odehrává v rámci pobytu venku. Děti si na vycházce trhají rostlinky, které nezahazují, ale budou je poznávat a nakonec z nich tvořit přírodní výšivku inspirovanou výšivkou na kroji. Učitelka najde vhodné a bezpečné místo pro rozhovor nad rostlinkami a volnou tvorbu. Reflexe: Děti venku rády pracují. Když mohou tvořit z věcí, které se jim líbí, jsou spokojené. Kytky milují a dneska jim nikdo neříkal: Netrhejte ty kytičky, uvadnou vám, než je doneseme do školky! Děti pracovaly ve skupinkách na malých květinových ozdobách. Nakonec jsme s dětmi udělali jednu velkou přírodní výšivku. Starší děti vzaly organizaci do svých rukou. Malé děti nosily kytičky, lístečky, větvičky. Jedna skupina starších holčiček tyto donesené věci kontrolovala a třídila k dalšímu použití. Druhá skupinka spolu s Filipem a Adamem tvořila květinovou výšivku. Ostatní, co se nezapojili, si dělali své vlastní přírodní útvary. Na druhý den Michalka v komunitním kruhu vyprávěla, jak se šla s maminkou na výšivku podívat. A z donesených kytiček ze zahrádky výšivku ještě dozdobily.

14 Výtvarná řada ÚČES Dílčí vzdělávací cíle: Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace Rozvoj kooperativních dovedností Rozvoj užívání všech smyslů Motivace: Parádní účes dívek, jest účes řetízkový, jest to umělá spleť pramínků vlasů, kterouž to úpravu umějí zde pouze některé ženy. Honorář za úpravu vlasů platí se viktuáliemi. ( z Kroniky ivaňské) V komunitním kruhu si s dětmi prohlédneme několik druhů hřebenů. Popíšeme rozdíly, které hřebeny mají. Zeptáme se, kdo ve své profesi-práci využívá hřeben. V rámci pobytu venku se s dětmi podíváme k místní pani kadeřnici (předem domluvená malá exkurze). Děti si do školky druhý den donesou hřeben. Zahrají si na kadeřnictví a nakonec uděláme malou výstavu hřebenů. Temperové barvy Tácek nebo paleta Štětce Balicí papír Papírový rámeček Hlína, písek, mouka Plátýnko, váleček Hřebeny různých barev Zrcadlo, zrcátko Balicí papí Papír Postup: S dětmi rozvineme diskuzi na téma hřeben. Na co nám takový předmět slouží, z čeho se vyráběl v minulosti a dnes. Nakonec děti před zrcadlem vytváří na svých hlavičkách originální účesy. I. Postup: Dětem vysvětlíme, že hřeben se dá využít i k jiným činnostem než je běžné česání. Třeba k malováni. Na paletu nebo tácek si děti vedle sebe nanesou větší množství barev. Hřebenové zuby namočí do barev nebo štětcem nanáší na zuby a pak začnou libovolně malovat hřebenem po velké ploše papíru. Pozorují vytvořené stopy. Po zaschnutí si pomocí papírových rámečků hledají detaily, které je zaujaly. Z těchto detailů mohou děti pomocí nůžek a lepidla zhotovit koláž. II. Postup: Na připravené plátýnko děti vyválí z hlíny placku. Hřebenem do hlíny dělají různé ornamenty, které mohou znovu uhladit a pokračovat v této činnosti znovu. III. Postup: Na tácek vysypeme větší množství mouky uhlazené do roviny. Hřebenem děti do mouky malují a pozorují, jak se mouka chová.

15 IV. Postup: Na tácek vysypeme písek nebo tuto činnost děláme přímo venku u pískoviště. Hřebenem do písku kreslíme různé čáry, vlnky, kolečka tak jako v předešlých postupech. V. Postup: Nakonec si s dětmi sedneme a diskutujeme o kreslení hřebenem na různý povrch. Snažíme se podchytit a rozvinout dětmi pozorované rozdíly. Výtvarná řada HODOVÉ KOLÁČKY Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj a užívání všech smyslů Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních Posilování přirozených poznávacích citů Motivace: Koláčky - ctění páni hosti, tento koláč mějte v uctivosti, neb je z boží úrody pečený, slzou mateřskou polévaný. Co ona se nastarala, než ten koláč uchystala!. Pro mouku byla v Berlíně, pro trnky byla v komíně, pro lopatu v Rosicích a pro dříví v Rakvicích. Kvasnice jsou z Brna kusa, vejce snesla loni husa. Až já budu hodovati, chci vám větší koláč dáti. Soli v něm bude tolik co mouky, cukru dva slaměné klobouky, koláč bude jako Hunkovice, trnek v něm jak Přísnotice, i kvasnic v něm bude dost a hrozinek od tří koz. (kroniky Ivaňské) S dětmi si zahrajeme na pekaře. Třída se promění v pekárnu plnou mouky a rozličných vůní. Budeme zadělávat, zdobit a péct dobré voňavé koláčky. Mouka hladká Mouka polohrubá Mouka hrubá Cukr, sůl Šátek Tácky, vidlička Keramická hlína, tvořítka, plátýnko Plátýnko Štětce

16 I.Postup : Na tácek nachystáme tři hromádky, hladká mouka, polohrubá mouka a hrubá mouka. Děti podle hmatu zkoušejí rozdíl mezi těmito moukami. Tento rozdíl pozorují i při rozmíchávání jednotlivých druhů mouky ve vodě. Vedeme s dětmi o těchto poznatcích diskuzi. II. Postup: Z cukru, soli a mouky na tácku vytvoříme tři hromádky. Děti se zavázanýma očima se snaží, podle hmatu, čichu a chuti tyto hromádky identifikovat. III. Postup: Na stůl si připravíme plátýnko, keramickou hlínu, vodu v kelímku, štětec, tvořítka. Každé dítě si vezme trochu hlíny a snaží se v dlaních ukoulet kuličku. Tuto kuličku mezi dlaněmi trochu zamáčkne a tím dostane předběžný tvar koláčku. Na stole ještě koláček upravíme, dozdobíme a necháme řádně uschnout. Pokud by byly koláčky větších rozměru musely by být již duté. Takto vyschlé koláčky dáme do keramické pece na první program - přežah. Po vychladnutí koláčky naglazujeme a vypálíme na poslední konečný program. Vytáhneme z pece, necháme vychladnout a můžeme podávat ovšem jen jako dekoraci. IV. Postup: Na tácek vysypeme mouku tak, aby vytvořila souvislou vrstvu. Děti si libovolně podle fantazie do mouky prsty kreslí. Můžeme vyzkoušet, do které mouky se dětem nejlépe kreslí. Reflexe: Kreslení do mouky byla činnost, kterou vyhledávaly a stále se k ní vracely hlavně malé děti. Kontakt s jemnými zrníčky hrubé mouky byl dětem velmi příjemný. Byly uchváceny možností něco do mouky nakreslit a pak jedním tahem tento výtvor zrušit a vytvořit následně druhý. Myslela jsem si, že si budou děti jen zahrabávat ruce a samotnému malování do mouky nedojde. Zmýlila jsem se. Ruce si do mouky zahrabávaly, až jsem se o tom zmínila. Vůbec děti nenapadlo do mouky foukat. Verunka (4roky) holčička, která nevydrží dlouho u jedné činnosti, byla moukou okouzlena. Pracovala oběma rukama současně, nekomunikovala, jen se stále se usmívala.

17 Výtvarná řada STAVĚNÍ MÁJE Stavění Máje - Stopy kolem nás Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí Rozvoj a užívání všech smyslů Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem Seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu. Motivace: Stavění máje tři dny před hody se chlapci z chasy vypraví do lesa pro strom na stavbu máje, která se stává hlavním symbolem hodů. V lese pokácejí smrky vybrané stárkem a na zpáteční cestě na koňském povozu veselé zpívají. Po příjezdu se čistí přivezené stromy od kůry a kope se hluboká jáma na máju. Mnohdy se nezastaví ani přes noc a pracují až do příštího dne. V pátek před hody se staví mája. Aby byla dostatečně vysoká a zdaleka viditelná, je obvykle složena z několika kmenů, které jsou spojeny železnými obručemi. Na vršku zůstávají zelené větve, které děvčata ozdobí barevnými stuhami a připevní se na něj první zralé hrozny. Je to vlastně dominanta hlásající širokému okolí, že právě tady začínají hody. Mája se staví tradičně ručně. Je přitom zapotřebí mnoho silných rukou, které za řízení velícího muže zdvihají máju vzhůru k nebi. Po usazení máje do hluboké jámy se na kmen připevní ještě kruh ozdobený stuhami. Pak už se jen pod májů zpívá. Postavenou a ozdobenou máju obvykle v noci hlídají chlapci z chasy, aby jí někdo nepodřezal. (www.velkepavlovice.cz) V komunitním kruhu dětem vysvětlíme tradici stavění máje. Pozveme si jednoho ze stárků, který dětem vypráví, jak je to těžké takový vhodný strom nalézt. Pokusíme se takový strom s dětmi v rámci pobytu venku najít. Dětem během procházky vysvětlíme, že někteří lidé věří tomu, že když obejmou strom, že jim předá svou sílu a energii. Necháme dětem prostor, aby si sami našly svůj strom. Pokud jim to nevadí, mohou strom objímat, lehnout si na kořeny a pozorovat jeho korunu. Motivujeme je, aby vnímaly barvy, zvuky, vůni lesa. Protože si děti vybraný strom nemohou uříznout (otevřeme diskuzi, proč si strom nemůžeme jen tak v lese uříznout), tak si pomocí techniky frotáže aspoň vezmou jeho stopu-strukturu, kterou si odnesou do školky. Ve školce pak tyto stopy využijeme k různým činnostem. Balicí papír, bílý papír Voskovky, tužky Lepidlo Velká plocha zelené látky

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430. celoroční projekt OVOCE A ZELENINA

Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430. celoroční projekt OVOCE A ZELENINA Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430 celoroční projekt OVOCE A ZELENINA časový rozsah: podle potřeby lze využít během celého roku

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 19 NÁVŠTĚVNÍ DNY

Více

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most MŠ LADOVA 1676, LITVÍNOV ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO 2013/2014

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu:

SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu: SBORNÍK námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/02.0029 Krajské zařízení

Více

Polytechnika v(e vaší) mateřské školce. plná praxe

Polytechnika v(e vaší) mateřské školce. plná praxe Polytechnika v(e vaší) mateřské školce Příručka plná praxe Obsah ÚVOD... 2 1/ Polytechnika v praxi... 8 1.1. Návštěva v MŠ Petrklíči... 8 1.2. Návštěva v MŠ Čeladenské berušce... 10 2/ Proč polytechnika?...

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Programy projektových dnů zaměřených na povolání v přípravné třídě a MŠ

Programy projektových dnů zaměřených na povolání v přípravné třídě a MŠ Programy projektových dnů zaměřených na povolání v přípravné třídě a MŠ výstup projektu Škola s místem pro všechny reg. č.: CZ.1.07/1.2.25/01.0017 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Metody výtvarné výchovy jako metody resocializace dětí v mateřské škole. Kateřina Kasalová

Metody výtvarné výchovy jako metody resocializace dětí v mateřské škole. Kateřina Kasalová Metody výtvarné výchovy jako metody resocializace dětí v mateřské škole Kateřina Kasalová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o působení výtvarné výchovy na socializaci dětí do

Více

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Upravený v září 2013 WHAT IS IT THE WORLD? ŠVP zpracovaly: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání. Lenka Kaňová

Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání. Lenka Kaňová Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání Lenka Kaňová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce se zabývá důležitostí rozvoje předmatematických představ. Cílem

Více

Babí léto. Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu).

Babí léto. Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu). Babí léto Charakteristika integrovaného bloku: Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu). Časový rozsah : 1- týden Věková skupina: 3-6- let Cíle

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Bc. Lenka Kocábková, Mateřská škola Borovany Obsah 1. Úvod 3 2. O ovečce 4 3. O rozezpívané vrbě 6 3.1 O kouzelném lese a vrbě u potoka 6 3.2 Jak byla vrba smutná

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

Hospodářsko-právní subjektivita: příspěvková organizace. Ředitelka školy: Mgr. Jitka Potměšilová

Hospodářsko-právní subjektivita: příspěvková organizace. Ředitelka školy: Mgr. Jitka Potměšilová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZAHRÁKA Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, Kostelní Hlavno 97, 294 76 Kostelní Hlavno, okr. Praha východ Zřizovatel školy:

Více

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice Č. j.118/2011 Školní program Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce)

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) výstup z kurzu Dramatická výchova realizovaného v rámci projektu Škola s místem pro všechny

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY, SLAPY 34 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s prvky systému M. Montessori POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM Pedagogika M. Montessori je pro nás inspirativním

Více

Dětský domov a psychoterapie Petra Vorlová

Dětský domov a psychoterapie Petra Vorlová Dětský domov a psychoterapie Petra Vorlová Závěrečná práce PPF Úvod Co říci úvodem k výchově dětí v dětském domově? Snad to, že výchova v dětském domově z mnoha důvodů nemůže dětem nahradit úplnou rodinu,

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více