OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE"

Transkript

1 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění hasebního vybavení čtěte na straně 4 Jak je to s platbou za modernizaci... čtěte na straně 5 Ze života samospráv čtěte na straně 6 Pravidla pro rozúčtování tepla a... čtěte na straně 7 Není schůze jako schůze čtěte na straně 8 OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE Vážení čtenáři Zpravodaje. Dnes máte před sebou již padesáté vydání Zpravodaje. Družstevní Zpravodaj č. 1 byl vydán v září roku Dovolte mi při této příležitosti několik poznámek a úvah. Snad nebude na škodu připomenout rok 1995, kdy družstvo procházelo obdobím složitého vývoje. V té době bylo nezbytně nutné okamžitě zahájit důležité kroky v oblasti ekonomiky družstva spočívající v ozdravění celkové situace. Zprůhlednění financování, přehodnocení výše nájmů i splácení dluhů na nájemném. Dluhy se v té době pohybovaly okolo 12ti mil. Kč. Pozornosti nesměla ujít ani údržba bytového fondu. Zvláštní důležitou kapitolou byla příprava na převody bytů do osobního vlastnictví. V této nelehké době začal vycházet i Zpravodaj. Nepochybovali jsme o správnosti této věci. Bylo jasné, že v obsahu každého vydání Zpravodaje musí být přinášeny potřebné aktuální informace související se správou celého OSBD. Jen tak pozná široká družstevní veřejnost, kterým směrem se družstvo ubírá. Již v březnu 1996 se zvýšil počet výtisků jednoho vydání Zpravodaje z původních 4000 ks na 9300 ks. Představenstvo tak zajistilo předávání důležitých informací pro každého člena. A že to bylo opravdu potřebné lze uvést dvěma příklady. Prosinec bylo nutné vysvětlit, proč družstvo musí vrátit finančnímu úřadu neoprávněně přerozdělenou státní dotaci na tepelnou energii za rok 1993 ve výši Kč. Dále pak jsme museli čelit nepravdivým článkům o OSBD v denním regionálním tisku. Ale to již je z dnešního pohledu historie. Důležité je, že Zpravodaj vždy plnil a stále plní své hlavní poslání, tj. objektivně a pravdivě informovat o jednáních a rozhodnutích představenstva, ekonomických výsledcích a záměrech správy OSBD včetně technického oddělení. Např. ve Zpravodaji z března 1996 článek s názvem Budeme mít kde bydlet po roce 2000 je stále aktuální. Listujeme-li i v dalších číslech Zpravodaje až do roku 2005 nemůžeme tak přehlédnout prokazatelný koncepční rozvoj celého družstva. K podpoře tohoto faktu přispívají i články o hospodaření, vývoji ekonomiky, opravách bytového fondu, převodech bytů do osobního vlastnictví, rozhodnutí představenstva o půjčkách samosprávám atd. Nebudu již dále uvádět klady a nedostatky, které se staly námětem příspěvků Zpravodaje. Neodpustím si však na závěr jednu věc. Mrzí mne, když vidím na chodbách domů několik čísel Zpravodaje v den jeho doručení odložených bez přečtení. Děkuji všem těm, kteří přispěli k zajištění vydávání Zpravodaje jako autoři příspěvků, technického provedení i distribuce. Přeji všem a celé Redakční radě mnoho dobrých zpráv a námětů i kritických, které přinesou široké družstevní veřejnosti v dalších letech tak potřebnou informovanost. J. Tichna 1

2 PŘE DSTAVE NST VO DRUŽST VA INFORMUJE Přinášíme pravidelné informace ze zasedání představenstva. Na 10. zasedání dne představenstvo - projednalo a vzalo na vědomí zprávu o převodech bytů do vlastnictví členů v roce Celkově již bylo převedeno do osobního vlastnictví 742 bytů, z toho 232 bytů jen v roce Jen pro úplnost OSBD Česká Lípa zatím převádí pouze byty, o které bylo požádáno v zákonné lhůtě, tj. do června roku Doposud platný konečný termín pro převod těchto bytů je rok 2010, - vzalo na vědomí zprávu právního úseku o využívání objektu ubytovny pro neplatiče nájemného v Dobranově. Představenstvo zároveň uložilo řediteli družstva předložit i ekonomický rozbor nákladů tohoto střediska, - vzalo na vědomí závěrečné zprávy předsedů jednotlivých komisí představenstva. Komise pro samosprávy zároveň předložila podrobný rozbor účasti delegátů na shromážděních delegátů v roce 2005 a přehled samospráv, ve kterých se nekonají členské schůze nebo které mají neúplné výbory samospráv nebo nemají výbory vůbec zvolené. S těmito samosprávami budou členové představenstva individuelně komunikovat, Na programu seminářů bude zejména úvodní seznámení s problematikou konání členských schůzí samospráv současně se shromážděním vlastníků bytů. Týká se Časový rozvrh seminářů - schválilo plán práce představenstva na první pololetí roku 2006, - schválilo bytové záležitosti podle návrhu bytové komise, - projednalo a vzalo na vědomí zprávy kontrolní komise o kontrole pokladních dokladů za I. pololetí roku 2005 a o kontrole konání poptávkového řízení na výměnu rozvodů vody na domě Na Výsluní v České Lípě, - stanovilo poplatky za úklid dle domovního řádu článku 6. odst. 3 na částku 100,- Kč za malý úklid a 250,- Kč za velký úklid pro rok Částky schválené individuelně samosprávami a potvrzené představenstvem nadále platí, - poskytlo vnitrodružstevní půjčky samosprávám 182 a 183 v Horní Libchavě, č.p. 84 a 86 na přepojení septiku do veřejné kanalizace v celkové výši Kč, - poskytlo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 250, Zhořelecká , Česká Lípa na opravu bytových oken ve výši ,- Kč, - schválilo návrh na distribuci časopisu Družstevní bydlení všem předsedům samospráv, členům představenstva, kontrolní komise a zaměstnancům správy od ledna roku 2006 za předpokládanou cenu 111,- Kč za celoroční předplatné časopisu v počtu 6 ks včetně poštovného. všech samospráv, které již ve svých domech mají nebo v budoucnu budou mít vlastníky bytů. Další zajímavé téma určitě bude problematika velkých oprav bytových domů, Na 11. zasedání dne představenstvo - schválilo pravidla pro vyplácení dotace Panel (dotace ve výši 4% úroku z úvěru) na domech, které při splácení úvěru tuto dotaci dostaly. Dotace poníží platbu splátky úvěru v nájemním předpise. Přeplatek na splátkách úvěru zaplacených před poskytnutím dotace bude vrácen v rámci ročního vyúčtování - VZP, - schválilo úpravu směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů družstva. Do směrnice se zejména nově zavádí odměňování zmocněnců, kteří budou na samosprávách řídit schůze shromáždění vlastníků a zastupovat na nich družstvo, - vzalo na vědomí přehled čerpání mzdových nákladů zaměstnanců správy družstva, - schválilo rozsah a časový harmonogram seminářů s předsedy a delegáty v roce 2006, - schválilo vyloučení z družstva paní Václavy Galetkové, bytem Brněnská 2585, Česká Lípa pro hrubé porušování zásad slušnosti, pořádku a soužití v domě, - schválilo úpravu nájemních předpisů pro samosprávy ve Stráži pod Ralskem a Dubé z důvodu navýšení cen tepla a teplé vody od dodavatelů. RNDr. J. Bárta předseda představenstva SEMINÁŘE PRO PŘEDSEDY SAMOSPRÁV A DELEGÁTY V ROCE 2005 jejich financování, podmínek pro jejich schválení a získávání dotací pro tyto opravy. Účastníci semináře budou mít velký prostor pro diskusi. RNDr. J. Bárta Termín konání Místo konání Oblast samospráv ZŠ nám. Míru Nový Bor Nový Bor, K. Šenov, Cvikov, Jablonné zasedací místnost OSBD Doksy, Dubá, Stráž p. R., Mimoň zasedací místnost OSBD Česká Lípa - Špičák zasedací místnost OSBD Česká Lípa - Slovanka, Holý vrch zasedací místnost OSBD Č. Lípa - Sever, Holý vrch, Ptačí louka zasedací místnost OSBD Česká Lípa - Lada, Špičák 2

3 JAKÁ BYLA ÚČAST DELEGÁTŮ NA SHROMÁŽDĚNÍCH DELEGÁTŮ V ROCE 2005? OSBD Česká Lípa pořádalo v roce 2005 dvě shromáždění delegátů. Účast delegátů na obou jednáních byla vysoká, na jarním SD 80%, na podzimním SD 77%. Stále však existuje řada delegátů, kteří, byť řádně zvoleni, opakovaně na jednání SD nechodí a ani nezajistí účast zvoleného náhradníka. Funkce delegáta je přitom velmi důležitá. Shromáždění delegátů je nejvyšší orgán družstva a přijímá nejzávažnější rozhodnutí. Na jarním SD v roce 2005 se schvalovala závěrka roku 2004 a proběhly volby nových orgánů družstva představenstva a kontrolní komise. Podzimní shromáždění schvalovalo rozpočet roku 2006 a v doplňovacích volbách volilo náhradníky kontrolní komise. Komise pro styk se samosprávami vyhodnotila mimo jiné i účast delegátů na SD v minulém roce. Tabulka obsahuje seznam delegátů, kteří se v roce 2005 nezúčastnili ani jednoho SD. Váha hlasu představuje počet zastupovaných členů družstva. RNDr. J. Bárta Jméno delegáta Zastupované samosprávy Váha hlasu Lokalita Michal Kocsis 455, 456, Cvikov Tomáš Koudelka Česká Lípa Marek Kožurik Česká Lípa Ivan Macovka Česká Lípa Helena Martincová 715, 749, Jestřebí Ing. Antonín Moravec zastupuje nebydlící členy 94 Jaroslava Mrázková 712, Dřevčice Oldřich Müller 704, 724, 729, 782, Tuháň Ing. Karel Pajer 440, 441, Kamenický Šenov Petr Paluš 129, Česká Lípa Jaroslav Páviš Česká Lípa Lukáš Turai 229, Česká Lípa Štěpán Šváb Česká Lípa Marcela Žitná 628, 629, Jablonné v Podještědí MÁTE PROBLÉM S ROSENÍM OKEN? Uživatelé bytů se na nás občas obracejí s dotazem, co je příčinou rosení nově zabudovaných plastových oken? Pokud hovoříme o rosení oken, máme na mysli srážení vlhkosti na vnější straně okna, nikoliv uvnitř okna. V případě, že by došlo k rosení uvnitř okna, pak by se jednalo o špatnou kvalitu okna a byl by to důvod k reklamaci izolačního dvojskla. Je třeba říci, že příslušná technická norma ČSN přesně specifikuje, kdy a za jakých podmínek k rosení nesmí docházet. Naše technické normy (zvláště pak norma ČSN ) definují podmínky interního mikroklimatu, za kterých nesmí dojít ke kondenzaci. Pro obytné místnosti platí, že při teplotě vnitřního vzduchu 20 C, vnějšího vzduchu 15 C a relativní vlhkosti vnitřního prostředí 50%, nedochází ke kondenzaci vodní páry na žádném místě konstrukce a netvoří se vlhkost. Uvedené hodnoty jsou běžnými podmínkami, ve kterých jsou okna používána ( bytové prostory). Často se setkáváme se skutečností, že vnitřní teplota prostor je na obvyklé úrovni, ale není zvláštností relativní vlhkost okolo 85%. Co je toho příčinou? Po montáži nových plastových oken dojde k výraznému snížení přirozené výměny vzduchu formou netěsností mezi rámem okna a křídlem. To má za následek růst relativní vlhkosti v interiéru vlivem užívání vnitřních prostor( vaření, praní prádla, prostý pobyt více osob, přítomnost pokojových květin, popř. jiné činnosti s vyšším odpařováním vody). Pokud se tuto vlhkost nedaří odvětrat, vzniká nebezpečí srážení vlhkosti na nejchladnějším povrchu v místnosti, kterým je ve většině případů zasklení oken. Při těchto podmínkách se orosí i nejlepší výplně otvorů s nejlepším zasklením. Ze zkušeností je možno konstatovat, že problémy s rosením oken tak způsobuje chybné užívání obývaných prostor. Z toho vyplývá, že je nutno zajistit průběžné větrání všech obývaných prostor. To se zabezpečuje řadou technických opatření: kování s mikroventilací instalace větracích klapek (nutno zadat již při výrobě okna) umístění topného tělesa tak, aby došlo k vytvoření tepelné clony uživatelskými opatřeními: pravidelným větráním topením v místnosti, teplota nesmí být příliš nízká dodržení správného mikroklima A jak správně větrat? Intenzivně na několik minut otevřít okno. Vnitřní prostory se nestačí prochladit a vlhký vzduch může uniknout. Ing. J. Kladníček /čerpáno ze Zpravodaje BD Družba Ústí n.l./ 3

4 NOVÁ SMLOUVA NA POJIŠTĚNÍ MAJETKU OSBD ČESKÁ LÍPA Od letošního roku je uzavřena mezi SČMBD (Svaz českých a moravských bytových družstev) a Kooperativou a.s. nová Rámcová pojistná smlouva na pojištění majetku družstev sdružených do SČMBD. Tato pojistná smlouva má číslo a její kopie bude ke stažení na našich internetových stránkách. Je platná na 3 roky, tedy do konce roku V rámci této smlouvy je pojištěn veškerý movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví OSBD Česká Lípa vyjma automobilů. Byty převedené do vlastnictví členům družstva jsou pojištěny také a to i v případě, že členové vystoupili z družstva či došlo k prodeji této nemovitosti další osobě. Taktéž jsou touto smlouvou pojištěny domy, kde vznikla společenství vlastníků jednotek a OSBD Česká Lípa pro ně zajišťuje správu. Obsahem smlouvy je pojištění sdružený živel (voda, oheň, vichřice, atd.) včetně povodně na odpovědnost za škodu, na odcizení a vandalismus. Pojistná částka domů je vypočtena součtem hodnot jednotlivých bytů. Byt s podlahovou plochou do 50 m 2 je pojištěn na hodnotu 525 tis. Kč. Dále pak pojistná částka stoupá u bytů do 60 m 2 na 735 tis. Kč, do 70 m 2 na 945 tis. Kč, do 80 m 2 na 1155 tis. Kč a nad 80 m 2 na 1365 tis. Kč. Prázdné věšáky na hasicí přístroje nebo vykradené hydrantové skříně, to je pravidelně se opakující obrázek při revizích a kontrolách požárního zařízení. Samosprávy stojí řádění zlodějů každoročně nemalý peníz. V minulých letech se družstvo, ve snaze zmírnit následky škod vzniklých při odcizování hasebního zařízení, snažilo hasební prostředky pojistit. Podařilo se uzavřít smlouvu s pojišťovnou Kooperativa. Požadavkem pojišťovny bylo zabezpečení hasebního zařízení proti odcizení ( např. uzamčení na petlici se zámkem, umístění do typizova- Způsob plnění je beze změn. Sdružený živel a vandalismus zůstávají pojištěné s integrální franšízou 1500,- Kč. To znamená, že do částky 1500,- Kč škody, není od pojišťovny poskytnuto žádné plnění a nad tuto výši je naopak plnění od pojišťovny 100 %. Odpovědnost za škodu a odcizení jsou naopak pojištěny s 1000,- Kč spoluúčastí, to znamená, že do této částky pojišťovna neplní nic a nad tuto částku plní právě to, co je nad hodnotou spoluúčasti. Proti minulé smlouvě je pozitivní změna v pojištění hasící techniky umístěné v bytových domech. Zde je nově spoluúčast snížena na 500 Kč. Očekáváme proto větší zájem o tento druh pojištění. Připravujeme dodatek od , ve kterém bychom připojistili na tento druh rizika další domy, které projeví zájem a splní podmínky pro pojištění. Jedná se především o prokázaní překážky, která brání volnému zcizení tohoto zařízení. Ze zkušenosti víme, že uživatelé bytů se zajímají o pojištění odpovědností za škodu vzniklou v bytech. Ačkoli není touto Rámcovou pojistnou smlouvou pojištěno vybavení bytů, v některých typech pojistných událostí je možné z této pojistky plnit i na škody vzniklé na majetku nájemců (nábytek, koberce apod.). Jedná se o pojistné události, POJIŠTĚNÍ HASEBNÍHO VYBAVENÍ kdy stav či změna stavu pojištěné nemovitosti způsobí újmu uživateli bytu. Může jít o prasklé stoupačky, špatnou střechu apod. Vždy je však lepší mít své vybavení bytu pojištěné svou vlastní smlouvou, protože rozsah takovéto vlastní pojistky je výrazně širší. Při sjednávání pojištění domácnosti je možné využít slevu u Kooperativy právě díky Rámcové pojistné smlouvě. Dobré pojištění není všemocné a tak si přejme, ať nás potřeba, kdy řešíme pojistnou událost, postihne co nejméně. Přesto na závěr stručně jak postupovat při pojistné události. V případě pojistné události na majetku pojištěném Rámcovou pojistnou smlouvou ve společných prostorách domu i bytech kontaktujte neprodleně pracovníky správy družstva. V první fázi pojistné události vždy příslušného bytového technika. Ten zajistí likvidátora, policii, případně další nutné orgány. Dále také zajistí odstranění škod a potřebné opravy. Následnou administrativní část při komunikaci s pojišťovnou řeší u pojistných událostí ekonomický úsek. Bc. Petr Mertin ných kovových skříní apod.). Vždy musí být ale zajištěno zařízení pro náhradní otevření uzamčeného vybavení (např. prosklená krabička s klíčkem, apod.). Tento požadavek se podařilo splnit, i když bohužel někdy s negativním dopadem. Ve snaze co nejlépe zabezpečit hasební zařízení ho některé samosprávy uzavřely a zajistily tak, že nejde otevřít vůbec nebo velice komplikovaně (vysoko umístěné krabičky, chybějící náhradní otevírání, atd.). Tím došlo k rozporu s naplněním některých ustanovení zákona o požární ochraně a na tento neuspokojivý stav jsme byli upozorněni i při kontrole ze strany HZS. Je tedy nutné, aby zabezpečení hasebního zařízení bylo zajištěno, ale přitom bylo dostupné. V roce 2004 pojišťovna zvýšila spoluúčast na 2000,- Kč na jednu pojistnou událost a jedno pojistné místo. Tímto krokem se stalo pojištění pro většinu menších samospráv nezajímavé. Pro letošní rok se podařilo s pojišťovnou Kooperativa vyjednat výrazně výhodnější podmínky pro pojištění hasebního zařízení pokračování na straně 5 4

5 JAK JE TO S PLATBOU ZA MODERNIZACI VÝTAHŮ V roce 2004 jsme začali s první etapou modernizace našich výtahů. Z mnoha praktických důvodů obnáší první etapa rekonstrukci celé elektroinstalace a dodávku nového mikroprocesorového rozvaděče. Běžný uživatel pouze zjistí, že má výtah nová tlačítka v kabině a přivolávače na patrech a že rozjezd a dojezd výtahu je plynulý. Ve strojovně a v šachtě však nezůstal prakticky žádný kabel původní a výtah dostal programovatelný rozvaděč nové generace. Protože od zahájení akce uplynuly téměř dva roky, považujeme za vhodné připomenout pravidla jejího splácení. Náklad za modernizaci výtahů v domě (cca 220 tis. Kč na výtah) se rozdělil mezi všechny byty v poměru podlahových ploch a platba se rozložila na čtyři roky. Pokud takto vypočtená splátka překročila částku 300 Kč, byla platba rozvržena na 5 let. Platba začala , pro uživatele bytů tedy splácení Kabina výtahu po rekonstrukci na sam. 433 skončí k , pro zbývajících bytů skončí k Splátka není klasická půjčka, není nijak úročena, z těchto peněz se postupně celá akce financuje. Na úvod jsme tuto akci nazvali první etapou, naskýtá se tedy logická otázka, co by měla být druhá či další etapy. Podle počtu a nebezpečnosti rizik by druhá etapa měla obsahovat postupnou výměnu kabin, v první řadě těch dřevěných. Finanční zátěž v nájmu by měla zůstat zhruba na úrovni první etapy, prodloužila by se však doba realizace na zhruba 6 let. Jsou to však zatím pouze úvahy, které je nutné postupně vysvětlit, projednat a schválit. Rozhodnutí, jak dál, je v rukou nejvyšších orgánů družstva. V. Kouřimský pokračování ze strany 4 (hasicí přístroje, hydrant y). Spoluúčast samosprávy na pojistnou událost je snížena na 500,- Kč. Jako příklad uvádím: cena odcizeného hasicího přístroje je 1342,- Kč. Po odečtení spoluúčasti 500,- Kč bude na samosprávu poukázáno 842,- Kč. Pojistná částka na jedno zařízení a rok bude vypočítána podle počtu pojištěného zařízení a bude se pohybovat okolo 60,- Kč/ kus. Tato nová skutečnost je příznivá a vyplatí se samosprávám si hasební zařízení proti odcizení a vandalismu pojistit. Samosprávy, které se k tomuto kroku rozhodnou, kontaktujte, prosím, v termínu do požárního technika OSBD Česká Lípa paní Závrskou písemně nebo telefonicky na tel. číslo Bohužel pojištění hasebního zařízení jen zmírňuje následky řádění zlodějů a vandalů. Jednoznačná a stálá prevence spočívající ve všímavosti a zájmu nájemníků o dění v domě je tím správným krokem k ochraně společného majetku samosprávy. Jana Závrská, technik PO PROVOZNÍ HODINY OSBD ČESKÁ LÍPA Pondělí 7:00-16:30 úřední den *) Úterý 7:00-14:30 neúřední den Středa 7:00-16:30 úřední den *) Čtvrtek 7:00-14:30 neúřední den Pátek 7:00-13:00 neúřední den *) bez polední přestávky na přepážkových pracovištích polední přestávka 11:30-12:00 hod. JANURA mechanické zabezpečení objektů Zastoupení firmy ROSTEX s.r.o. Bezpečnostní protipožární vstupní dveře do bytů (certifikované dveře již od Kč, mnoho druhů povrchových úprav bez nutnosti výměny zárubně) Bezpečnostní vložky, celoplošné závory, zámky, dveřní kování, průhledítka Opravy dveřních kovových rámů a konstrukcí Seřízení a výměna dveřních zavíračů Ochrana oken a balkónů přízemních bytů a sklepů bezpečnostními fóliemi nebo mřížemi Jan Urgoš Lipová Česká kamenice tel./fax: mobil:

6 ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁV Tentokrát se redakce Zpravodaje vydala na samosprávu č. 422 ve Wolkerově ulici 829 v Novém Boru. Jedná se o dvanáctipodlažní výškový dům zkolaudovaný v roce V domě je 71 bytů. Dům se vyznačuje tím, že v něm převažují menší byty 1+0,1+1,2+1. Na každém podlaží je pouze jeden byt 3+1. Václav Halama - předseda sam. 422 Na domě proběhla v minulosti generální oprava střechy a v roce kompletní výměna oken a zateplení celého domu. Na tuto Pohled z ulice Wolkerova opravu zajistilo družstvo samosprávě desetiletý úvěr u banky. Vzhledem k charakteru a rozsahu opravy získalo družstvo pro tento dům státní dotaci ve výši 4% na úrok z úvěru. Byli jsme zvědavi, jak taková velká oprava na domě probíhala a jak jí předseda samosprávy pan Václav Halama hodnotí. Naše první otázka tedy logicky směřovala k tomuto tématu. Pane předsedo, na domě byla provedena výměna dřevěných oken za plastová a zateplení fasády. Jak tuto akci zpětně hodnotíte? Zateplení je určitě skvělá věc a již je vidět, že přináší velkou úsporu tepla. Podílejí se na tom samozřejmě i nová plastová okna. Celkově měla modernizace rozhodně pozitivní přínos a většina obyvatel domu to tak hodnotí. Samotný průběh akce je pochopitelně trochu nepříjemný, z domu se na určitou dobu stává staveniště. Navíc firma VanCl, která akci prováděla, se nechovala příliš ohleduplně. V suterénu domu po určitou dobu využívali prostory pro své zázemí. Zůstal po nich nepořádek, zničené linoleum a při stěhování materiálu několikrát rozbili sklepní okno. Doposud mi ani nevrátili klíče od používané místnosti. Byly nutné některé reklamace prací? Před půl rokem jsem sepsal drobné reklamační závady, odevzdal je na družstvo a do dnešního dne se tu z firmy nikdo neukázal. Jsou to sice drobnosti, ale je jich hodně a zejména v tomto zimním počasí jsou pro některé byty nepříjemné. U několika oken na západní a severní straně domu se projevuje pronikání vlhkosti až zatékání okolo oken. Zřejmě špatně utěsněné spáry. V jednom bytě v 10. patře se dokonce znovu objevila plíseň. Některá okna by potřebovala znovu seřídit. Na několika oknech je zvenčí poškrábané sklo po odstraňování omítky. Tak bych mohl pokračovat. Nejvíce problémů je u vchodových dveří a ve vestibulu, kde nám řemeslníci dokonce poškodili nátěr soklu a poničili linoleum na podlaze. Tyto drobné problémy pak celkový dojem z tak rozsáhlé akce dost kazí. Samospráva 422 se skládá ze 71 poměrně malých bytů. Musí tu být asi velká fluktuace nájemníků a hodně podnájmů. Jsou s tím nějaké problémy? Samozřejmě, že velký počet bytů přináší i více problémů. V domě je neustálý velký pohyb lidí. Dům nezamykáme a tak občas čelíme problémům. Party výrostků pobývají na schodišti a tvrdí, že jsou tu na návštěvě, nebo že na někoho čekají. Velkým nešvarem je neustálé odkládání nepotřebných věcí do společných prostor. Některé takto odložené kusy nábytku pak lákají Pohled na dům z ulice V Parku bezdomovce k přespávání. Je tu několik bytů, které nejsou trvale užívány a v případě nějakých problémů neumím tyto nájemníky sehnat. V jiných bytech se často střídají podnájemníci. Takový provoz v domě pak nutně doprovází i vandalizmus? Vandalové zejména okolo vchodu do domu a ve vestibulu ničí nově zateplené stěny. Také na severní straně domu z parku je vidět několik úspěšných pokusů o prolomení omítky. pokračování na straně 7 6

7 pokračování ze strany 6 Jak funguje u vás výbor samosprávy a jakou míváte účast na členských schůzích? V naší samosprávě máme tříčlenný výbor. Spolupráce ve výboru je dobrá. Výborně se nám navíc spolupracuje s naším delegátem SD Ing. Hrkelem. Účast na schůzích bývá slabší. Většinou nepřekročí 20 členů. Pouze zateplení a výměna oken přilákala na schůzi více než 30 členů. Zajímavé je, že po schůzi se někteří lidé ptají, co se vlastně projednávalo a schvalovalo. Více než polovina lidí však žádný zájem o chod domu a činnost samosprávy neprojevuje. Co celkový technický stav domu? Po zateplení a výměně oken nás nejvíc trápí topení a to zejména závady na radiátorech. Naše výtahy v nedávné době prodělaly modernizaci. Fungují bez problémů a zároveň od té doby viditelně ubyly poruchy. Na naší střeše jsme v minulosti jisté firmě umožnili instalaci technické buňky a antén pro poskytování telekomunikačních služeb. Firma zanikla a k technickému vybavení se teď nikdo nehlásí. Už při zateplování jsme museli nechat demontovat kabely, které odtud vedly po fasádě domu. Místo peněz z pronájmu zařízení nám teď vznikají dodatečné náklady. Lidé v posledním patře říkají, že antény při silnějším větru nepříjemně hučí. Při své práci předsedy samosprávy často komunikujete s pracovníky správy družstva. Jak se vám se správou družstva spolupracuje? Komunikace s družstvem je bez problémů, vše co potřebuji, si na družstvu vyřídím. Družstvo jako firmu hodnotím kladně. Zdá se mi, že funguje bez problémů a má dobré hospodářské výsledky. Také z toho důvodu si myslím, že není třeba pospíchat s převodem bytů do osobního vlastnictví. S družstevním bytem se daleko lépe nakládá. Děkujeme za čas, který jste nám věnoval a přejeme hodně úspěchů. redakce Zpravodaje PRAVIDLA PRO ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Skončil rok 2005 a s ním i topná sezóna, která se bude nyní vyúčtovávat. Celý rok jsme platili zálohy na teplo a teplou vodu a nyní nastal čas spočítat náklady a zjistit, jak kdo na tom budeme. Pro osvěžení paměti nám proto neuškodí připomenout si alespoň základní zásady rozúčtování těchto dvou finančně nejnáročnějších položek nájemního předpisu. Začneme u toho nejdražšího, u tepla. Celkový náklad na topení za dům či sekci vznikne na fakturačním měřidle tepla na vstupu do domu. Tento náklad se rozdělí na dvě složky: na základní složku ve výši 40 % a na spotřební složku ve výši 60 % celkových nákladů. Základní složka se rozpočítá mezi jednotlivé byty v poměru velikosti podlahových ploch bytů (bez sklepů, lodžií, balkónů a komor mimo byt). Spotřební VÝPOČETNÍ TECHNIKA K PRODEJI složka se rozúčtuje v závislosti na metodě měření tepla v jednotlivých bytech, převážně tedy podle počtu dílků poměrových měřidel. Ohřev teplé vody, stejně jako teplo, má také dvě složky. Základní složku ve výši 30 %, rozdělenou opět podle plochy bytů a spotřební složku ve výši 70 %, rozpočítávanou podle spotřeby teplé vody, odečtené na bytovém vodoměru. K tomu se ještě připočte náklad za samotnou studenou vodu, opět podle množství odebrané vody dle bytového vodoměru. Pravidla rozúčtování mezi konečné spotřebitele upravuje vyhláška č. 372/2001 Sb., ze znění této vyhlášky vychází i naše družstevní Směrnice o rozúčtování, platná pro všechny členy družstva. V. Kouřimský Po č í ta č e CPU RAM HDD VGA Tržní cena v Kč IDT 200 MMX 32MB 3.2 GB 900 K5/75 16MB 1.2 GB S3 TRIO MMX 64MB 3.2 GB ATI 900 ipentium II k SECC2 128MB 2 GB SCSI 1500 Pentium II MB 4.3 GB ATI Xpert98 8MB 1300 Pentium II MB 4.2 GB ATI Rage Pro Turbo 1500 M o n i t o r y Model Tržní cena v Kč Model Tržní cena v Kč KFC KFC Samtron T i s k á r ny Model Tržní cena v Kč I-Canon BJ J-Epson FX J-Star ZA-250EE 800 L-Laserové, I-Inkoustové, J-Jehličkové O s ta t n í Model Tržní cena v Kč Printer Switch manual 2/1 50 Printer Switch manual 2/1 50 Printer Switch auto 4/1 300 Planet Print Server 800 Printer Switch auto 2/1 200 HP JetDirect 150X 800 PrintServer Edimax 800 Xerox FaxCentre 165 (inkoustový FAX) 600 Květoslav Basl, odd. IT, tel

8 Představenstvo družstva a správa družstva využila mimořádně výhodné nabídky vydavatele tématického magazínu s názvem DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ. Jedná se o časopis Svazu českých a moravských bytových družstev, který je obsahově cíleně zaměřen na problematiku bydlení v družstevních domech. V časopise je řada odborných článků týkajících se služeb souvisejících s bydlením. Jsou zde publikovány názory a zkušenosti získané při opravách Při svých návštěvách na samosprávách se stále ještě setkáváme s názorem, zda členské schůze na jednotlivých samosprávách družstva jsou nutností, jak tomu bylo dříve. Dá se říci, že nutnost to je. Vždyť členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve které členové projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy a seznamují se s činností a celkovým stavem družstva. S D Ě L E N Í a modernizacích bytových domů. Formou rad a názorů odborníků na bytové právo se poučíte o svých právech a povinnostech ve vztahu k bydlení v družstevním domě. V neposlední řadě jsou zajímavé a poučné rozhovory s funkcionáři a manažery z jiných bytových družstev z celé republiky. Magazín je vydáván s periodou dva měsíce. To znamená v roce 2006 bude opět vydáno 6 čísel. Od letošního roku bude časopis doručován všem předsedům výborů samospráv na jejich domácí adresu přímo vydavatelem. Mimořádná výhodnost této nabídky spočívá v tom, že cena 40 ti stránkového barevného časopisu na křídovém papíru včetně poštovného, balného i DPH činí za 6 čísel 111,- Kč. Tento náklad bude jednou za rok účtován k tíži jednotlivých samospráv. Budeme rádi, když bude časopis pro vás pomocníkem a rovněž přivítáme jakékoliv názory týkající se jeho obsahu a zaměření. Vaše připomínky, náměty a dotazy budeme směřovat k vydavateli. Ing. J. Kladníček NENÍ SCHŮZE JAKO SCHŮZE Podrobně tyto záležitosti jsou uvedeny v č. 79 Stanov družstva. Co je však podstatné - výrazně se mění obsah zápisů z členských schůzí. Ty tam jsou doby, kdy činnost jednotlivých samospráv se zejména hodnotila podle počtu odpracovaných brigádnických hodin v akci Z, množství usušeného sena, účasti na prvomájových oslavách, vlajkové výzdoby v oknech domu atd. Situace se změnila, nyní ve VÍTE, ŽE... za devět měsíců loňského roku v okrese Česká Lípa: - živě se narodilo 843 dětí, oproti stejnému období roku 2004 je to zhruba na stejné úrovni (+ 8 dětí). Více jak dvě pětiny (44%) dětí se narodily mimo manželství. V rámci Libereckého kraje tento údaj je nejvyšší, když krajský průměr činí 37,6%, - zemřelo 728 osob, což je o 14 osob méně, než tomu bylo ve srovnatelném období roku 2004, - počet zemřelých v průběhu těchto sledovaných měsíců byl nižší než počet narozených dětí. Přírůstek způsobený přirozenou měnou tím činil 115 obyvatel, - sňatků bylo uzavřeno 450, počet rozvodů dosáhl výše 278. Relativně (na 1000 obyvatel) nejvíce se v rámci Libereckého kraje (3,2 %) rozváděli lidé z našeho okresu (3,6 %), - na území okresu se přistěhovalo 998 osob, naopak se jich odstěhovalo 1053, stěhováním se počet obyvatel snížil o 55, - k 30. září 2005 počet obyvatel okresu činil z toho připadá na muže. Růžena Králová spolupráci s OSBD rozhodujete, co je potřeba na vašem domě nejdříve realizovat. Ruku na srdce, kdo by z vás nechtěl, aby dům byl zateplen, okna vyměněná, fasáda jako ze škatulky, o interiérech, včetně výtahů ani nemluvě. O tom všem a dalším si rozhodujete sami na členských schůzích, z kterých by měl být pořízen zápis, neboť se říká; co je psáno, to je dáno. Růžena Králová ZPRAVODAJ Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Neprodejné Únor 2006 Zpravodaj Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa slouží výlučně pro vnitřní potřeby Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Náklad: 9500 ks Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch Tel.: , Fax: , Studio Šípek, Tel./fax: , 8

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2011 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2011, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 52/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Usnesení shromáždění delegátů čtěte na straně3 Ze života samospráv čtěte na straně 4 Kontrolní komise trochu jinak čtěte na straně 5 Účastníte se členských

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Schůzi řídí: Regina Kolandová Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová Sčitatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Stavební bytové družstvo HLUBINA Ostrava-Zábřeh se sídlem Rudná 70, Ostrava-Zábřeh 700 30, IČO 00051071, zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Z Á S A D Y o nájemném a úhradě za plnění

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Zpravodaj č. 1/2014. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2014. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2014 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2014, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Zpravodaj 1/2014. K 31.1.2013 spravuje naše družstvo 2106 bytových jednotek.z toho 388 družstevních a 1 718 v osobním vlastnictví.

Zpravodaj 1/2014. K 31.1.2013 spravuje naše družstvo 2106 bytových jednotek.z toho 388 družstevních a 1 718 v osobním vlastnictví. Zpravodaj 1/2014 Z pověření představenstva SBD Réna Ivančice vám předložím zprávu o činnosti představenstva a správy družstva za období od 22. května 2013. Za rok 2013 se uskutečnilo 11 řádných jednání

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Bytové družstvo Na Malovance 14 Na Malovance 530/14, Praha 6 - Střešovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva v roce 2014

Bytové družstvo Na Malovance 14 Na Malovance 530/14, Praha 6 - Střešovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva v roce 2014 Bytové družstvo Na Malovance 14 Na Malovance 530/14, Praha 6 - Střešovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva v roce 2014 Praha březen 2015 Vypracoval: Ing. Tomáš CHALUPECKÝ předseda družstva Obchodní

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 70/2014 Zásady pro stanovení nájemného za užívání

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 13. února 2014 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Komplexní požární kontrola čtěte na straně 5 Ohlédnutí za velkými opravami čtěte na straně 5 Zadávání oprav v bytech...

Komplexní požární kontrola čtěte na straně 5 Ohlédnutí za velkými opravami čtěte na straně 5 Zadávání oprav v bytech... 49/05 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Usnesení SD z 24. 11. 2005 čtěte na straně 3-4 Nové podmínky úvěrů v roce 2006 čtěte na straně 4 Komplexní požární kontrola čtěte na straně 5 Ohlédnutí

Více