0 - A 0 - A 0 - A B B B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0 - A 0 - A 0 - A B B B"

Transkript

1 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým vozidlem do přechodu do základního stavu nebo znovu do výstražného stavu b) stav PZS v době od ukončení výstrahy po průjezdu železničního kolejového vozidla do obsazení přibližovacího úseku dalším vlakem c) stav PZS v době od ukončení výstrahy po průjezdu železničního kolejového vozidla do přechodu do základního stavu nebo znovu do výstražného stavu B B B Barva clonek základní/opačná návěstního hradla jsou a) červená a bílá. b) zelená a bílá. c) černá a bílá. Barva clonky hradlové zarážky a) červená a bílá. b) zelená a bílá. c) černá a bílá. Barva clonky hradlového závěru v opačné poloze a) je shodná s barvou označovacího štítku. b) je shodná s barvou písma a orámováním označovacího štítku. c) není shodná s barvou označovacího štítku, ani s barvou písma. Barva clonky hradlového závěru v základní poloze a) je shodná s barvou označovacího štítku. b) je shodná s barvou písma a orámováním označovacího štítku. c) není shodná s barvou označovacího štítku, ani s barvou písma. Barva clonky souhlasového hradla a) červená (popř.zelená nebo bílá) a bílá (popř. zelená) b) zelená a bílá. c) černá a bílá. Barva clonky závěru výměn a) červená a bílá. b) zelená a bílá. c) černá a bílá. Barva clonky, nebo indikační světlo hradlového relé a) je červená, nebo svítí stálým červeným světlem pokud byla izolovaná kolej ovlivněna. b) je bílá, nebo svítí stálým bílým světlem pokud byla izolovaná kolej ovlivněna. c) je červenobílá, nebo je indikační světlo zhaslé pokud byla izolovaná kolej ovlivněna. Barva označovacího štítku stavěcí páky hlavního návěstidla nebo předvěsti: a) žlutá. b) červená. c) modrá. Barva označovacího štítku stavěcí páky hlavního návěstidla nebo předvěsti je: a) Červená. b) Žlutá. c) Černá. Barva označovacího štítku stavěcí páky seřaďovacího návěstidla je: a) žlutá. b) červená. c) modrá. Barva označovacího štítku stavěcí páky seřaďovacího návěstidla je: a) Šedá. b) Černá. c) Modrá. Barva označovacího štítku stavěcí páky výměnové je: a) Šedá. b) Černá. c) Žlutá. Barva označovacího štítku stavěcí páky výměnové, výkolejkové, souhlasové nebo uzávěry koleje: a) černá. b) bílá. c) červená. Bez posunové čety smí být prováděn posun jen: a) nejsou-li pro tento posun určeni členové posunové čety nebo povoluje-li to základní dopravní dokumentace. b) samotných nebo spojených hnacích vozidel, pokud je souhlas k posunu dáván při všech posunových cestách výhradně návěstmi nepřenosných návěstidel platných pro posun nebo pokud to povoluje základní dopravní dokumentace nebo ve výjimečných případech, pokud tento posun nelze provést s posunovou četou. c) samotných nebo spojených hnacích vozidel, pokud je strojvedoucí zpraven, odkud bude dáván souhlas k posunu, návěstmi nepřenosných návěstidel a ruční speciální návěstí SOUHLAS K POSUNU nebo pokud to povoluje základní dopravní dokumentace. Bez výlukového rozkazu smí být výpravčím zavedena nepředpokládaná výluka: a) k odstranění překážky, poruchy, kterou by byl přerušen provoz. b) k zjištění příčiny nedojetí vlaku do sousední stanice. c) k zjištění příčiny nedojetí PMD do sousední stanice. 1

2 Bezanulační stav je a) stav PZS, při kterém není vyloučen automatickou činností vliv obsazení ovládacího úseku na uvedení přejezdového zabezpečovacího zařízení do výstrahy b) stav PZS, při kterém je vyloučen automatickou činností vliv obsazení ovládacího úseku na uvedení přejezdového zabezpečovacího zařízení do výstrahy c) stav PZS v době od ukončení výstrahy po průjezdu železničního kolejového vozidla do přechodu do základního stavu nebo znovu do výstražného stavu Bezporuchový stav PZZ a) stav PZS v době, kdy není vyhodnocen nouzový stav b) stav PZS v době, kdy není vyhodnocen poruchový stav c) stav PZS v době, kdy není vyhodnocen nouzový ani poruchový stav Bílá barva clonky hradlového závěru hradlové zarážky na hradle a) Umožňuje ve spolupráci s hradlovým relé dát odhlášku hradlovým poloautomatickým blokem za vlakem obsluhou mezilehlého traťového hradla. b) Znemožňuje dát odhlášku hradlovým poloautomatickým blokem za vlakem obsluhou mezilehlého traťového hradla. c) Indikuje směr uděleného (přijatého) traťového souhlasu. Bílá barva clonky hradlového závěru mezilehlého traťového hradla indikuje, že: a) za předchozím vlakem nedošla odhláška hradlovým poloautomatickým blokem. b) za předchozím vlakem došla odhláška hradlovým poloautomatickým blokem. c) obvod pro udělení odhlášky hradlovým poloautomatickým blokem je v poruše. Bílá barva clonky hradlového závěru počátečního traťového hradla indikuje, a) za předchozím vlakem došla odhláška hradlovým poloautomatickým blokem. b) hradlový poloautomatický blok je v bezsouhlasovém stavu. c) za předchozím vlakem nedošla odhláška hradlovým poloautomatickým blokem. Bílá barva clonky hradlového závěru přeřadného hradla na řídicím přístroji po vjezdu vlaku indikuje, že: a) Obvod pro dání odhlášky hradlovým poloautomatickým blokem je propojen. b) Obvod pro dání odhlášky hradlovým poloautomatickým blokem je odpojen. c) Směr uděleného (přijatého) traťového souhlasu. Bílá barva hradlového závěru koncového traťového hradla a) Umožňuje obsluhu vjezdového návěstidla. b) Indikuje směr uděleného (přijatého) traťového souhlasu. c) Znemožňuje obsluhu vjezdového návěstidla. Bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu vyjadřuje návěst: a) SKUPINOVÉ NÁVĚSTIDLO. b) STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA. c) STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI. Bílá čtvercová, na vrcholu postavená deska se dvěma černými kruhy vyjadřuje návěst: a) POSUN ZA OZNAČNÍK. b) POSUN ZA NÁMEZNÍK. c) POSUN ZA PŘEJEZDNÍK. Bílá indikace elektrického pohonu PZM: a) svítí stálým světlem pokud je PZM v bezporuchovém a bezanulačním stavu. b) svítí stálým světlem po dobu zdvihání břeven závor, a pokud jsou v horní koncové poloze (otevřený přejezd); c) svítí světlem po dobu sklápění břeven závor, a pokud jsou v dolní koncové poloze (uzavřený přejezd); Bílá obdélníková na kratší straně umístěná deska, černě orámována a na ní značka "vykřičník" vyjadřuje návěst: a) KOLEJIŠTĚ SE SEŘAĎOVACÍM NÁVĚSTIDLEM. b) KOLEJIŠTĚ S VLOŽENÝM NÁVĚSTIDLEM. c) KOLEJIŠTĚ S NEPLATNÝM NÁVĚSTIDLEM. Bílé světlo v kombinaci s červeným světlem na vloženém návěstidle vyjadřuje návěst: a) STŮJ. b) POSUN DOVOLEN. c) pochybnou. Bude-li strojvedoucí zpravován písemným rozkazem o mimořádném vjezdu na obsazenou kolej, musí být zpraven: a) závorářem. b) v poslední stanici obsazené výpravčím nebo u vjezdového (cestového) návěstidla. c) hradlářem posledního hradla před ŽST. Bude-li sunutí prováděno na vzdálenost kratší než 100 m pak: a) musí posunovač vyzkoušet brzdu b) musí posunovač dávat pokyny nahlas c) musí posunovač strojvedoucího slovně upozornit C C C Clonka hradlového relé má v opačné poloze barvu a) Černou. b) Červenou. c) Bílou. Clonka hradlového relé má v základní poloze barvu a) Černou. b) Červenou. c) Bílou. Co je srdcovka: a) Určuje směr jízdy železničních kolejových vozidel. b) Vytváří křížení pojížděných kolejnic. c) Slouží k bezpečnému vedení dvojkolí. 2

3 Co musí provést obsluhující zaměstnanec udělat po obsluze ovládacího prvku ZZ? a) ohlásit to výpravčímu není-li jím sám b) přesvědčit se, zda byl příkaz přijat a je prováděn nebo byl proveden c) pokračovat v další obsluze ZZ Co provede výhybkář na ústředním přístroji, když nastaly podmínky pro zrušení vlakové cesty? a) Na pokyn výpravčího přestaví mechanické návěstidlo (u světelného návěstidla ovládací prvek) přestaví do základní polohy. b) Přestaví mechanické návěstidlo (u světelného návěstidla ovládací prvek) do základní polohy. c) Na příkaz výpravčího a pod jeho přímým dozorem přestaví mechanické návěstidlo (u světelného návěstidla ovládací prvek) do základní polohy. Co provede výpravčí na ústředním přístroji, když nastaly podmínky pro zrušení vlakové cesty? a) Zruší vlakovou cestu. Mechanické návěstidlo (u světelného návěstidla ovládací prvek) přestaví do základní polohy. b) Zruší vlakovou cestu. c) Mechanické návěstidlo přestaví do základní polohy. Co provede výpravčí, není-li zřízen dotykový klíč a) Zavede dopravní opatření. b) Použije PN. c) Zavede dopravní opatření a použije PN. Co umožňuje retranslace rádiového spojení? a) rádiové spojení dvou výpravčích v jedné oblasti b) rádiové spojení dvou strojvedoucích v oblasti téže základnové radiostanice TRS c) rádiové spojení přenosné a základnové radiostanice TRS Co umožňuje selektivní rádiové spojení? a) rádiové spojení v režimu simplexu b) rádiové spojení v režimu simplexu c) rádiové spojení dvou účastníků rádiové sítě s konkrétní adresou Č Č Č Čas skutečného odjezdu vlaku z vlastní stanice, je čas: a) kdy se dá vlak do pohybu. b) kdy čelo vlaku mine vjezdové návěstidlo. c) kdy celý vlak opustí dopravní kolej. Čas skutečného průjezdu vlaku stanicí, je čas: a) kdy čelo vlaku mine vjezdové návěstidlo. b) kdy čelo vlaku mine dopravní kancelář. c) kdy čelo vlaku mine odjezdové návěstidlo. Čas skutečného příjezdu vlaku do stanice, je čas: a) kdy čelo vlaku mine vjezdové návěstidlo. b) kdy čelo vlaku mine dopravní kancelář. c) kdy vlak zastaví na obvyklém nebo označeném místě zastavení. Časový soubor pro indikaci rušení závěru KÚ u RZZ a) po obsluze RZZ pro zrušení jízdní cesty nastaví časy 5 sekund, 1 minuta a 3 minuty podle druhu jízdní cesty a uskutečněného závěru b) má nastaven pouze čas pro rušení úplného závěru jízdní cesty c) indikuje nastavené časy 5 sekund, 1 minuta a 3 minuty. Část výhybky nebo kolejové křižovatky s pohyblivými hroty srdcovky se nazývá: a) přestavitelná srdcovka. b) pohyblivá srdcovka. c) přestavitelná výměna. Černá barva clonky hradlového závěru hradlové zarážky na hradle a) Umožňuje ve spolupráci s hradlovým relé dát odhlášku hradlovým poloautomatickým blokem za vlakem obsluhou mezilehlého traťového hradla. b) Znemožňuje dát odhlášku hradlovým poloautomatickým blokem za vlakem předčasnou obsluhou mezilehlého traťového hradla. c) Indikuje směr uděleného (přijatého) traťového souhlasu. Černá barva clonky hradlového závěru přeřadného hradla na řídicím přístroji indikuje, že: a) Obvod pro dání odhlášky hradlovým poloautomatickým blokem je propojen. b) Obvod pro dání odhlášky hradlovým poloautomatickým blokem je odpojen. c) Směr uděleného (přijatého) traťového souhlasu. Červená barva clonky hradlového závěru mezilehlého traťového hradla indikuje, a) Že za předchozím vlakem nedošla odhláška hradlovým poloautomatickým blokem. b) Že za předchozím vlakem došla odhláška hradlovým poloautomatickým blokem. c) Že obvod pro udělení odhlášky hradlovým poloautomatickým blokem je v poruše. Červená barva clonky hradlového závěru počátečního traťového hradla indikuje, že: a) za předchozím vlakem došla odhláška hradlovým poloautomatickým blokem. b) hradlový poloautomatický blok je v bezsouhlasovém stavu. c) za předchozím vlakem nedošla odhláška hradlovým poloautomatickým blokem. Červená barva hradlového závěru koncového traťového hradla a) Umožňuje obsluhu vjezdového návěstidla. b) Indikuje směr uděleného (přijatého) traťového souhlasu. c) Znemožňuje obsluhu vjezdového návěstidla. Červená indikace elektrického pohonu PZM: a) svítí stálým světlem po dobu zdvihání nebo sklápění břeven závor, a pokud jsou v horní koncové poloze (otevřený přejezd); b) svítí stálým světlem po dobu zdvihání břeven závor, a pokud jsou v horní koncové poloze (otevřený přejezd); c) svítí světlem po dobu sklápění břeven závor, a pokud jsou v dolní koncové poloze (uzavřený přejezd); Červená, na delší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem nebo červený terč s bílým okrajem vyjadřuje návěst: a) STŮJ. b) POMALU. c) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. 3

4 Červené indikační světlo pro indikaci činnosti souboru pro nouzové zrušení závěru KÚ na RZZ svícením stálého světla indikuje a) navolení jednoho nebo více KÚ, na nichž má být závěr zrušen nouzově b) měření času nouzového rušení závěrů navolených KÚ časovým souborem s pevně nastaveným časem 3 minuty c) zahájení postupného rušení závěrů navolených KÚ v jízdní cestě po uplynutí nastaveného času Červené světlo v obou větvích výhybky u SZZ typu TEST má význam: a) KÚ obsazen ŽKV nebo je v poruše b) ztráta dohledu koncové polohy výhybky c) porucha elektromotoru přestavníku Čím je stanovena základní poloha výhybky: a) Interními předpisy ČD. b) ZDD (situační schema, závěrová tabulka). c) Základní poloha výhybky je vždy přímým směrem nebo na kolej o nižším čísle. Činnost oddílových návěstidel TZZ typ AB je v závislosti na jízdě ŽKV: a) poloatomatická b) automatická c) reléová Čtvercová, do vodorovné polohy sklopená modrá deska s bílým okrajem na mechanickém seřaďovacím návěstidle vyjadřuje návěst: a) POSUN ZAKÁZÁN. b) POSUN DOVOLEN. c) SOUHLAS K POSUNU. Čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem na mechanickém návěstidle vyjadřuje návěst: a) POSUN ZAKÁZÁN. b) SOUHLAS K POSUNU. c) POSUN DOVOLEN. Čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem vyjadřuje návěst: a) POSUN ZAKÁZÁN. b) KUSÁ KOLEJ. c) POSUN POVOLEN. D D D Dalším funkčním významem tlačítka OZ, mimo volby funkce "zapojení autobloku", je u RZZ cestového systému s číslicovou volbou a) vypnutí předhlášky b) rušení cesty c) otevření přejezdu Dalším funkčním významem tlačítka PD, mimo volby funkce "předání PSt a EMZ", je u RZZ cestového systému s číslicovou volbou a) vypnutí předhlášky b) udělení souhlasu (traťového nebo místního) c) rušení volby Dalším funkčním významem tlačítka PH, mimo volby funkce "houkačka PSt", je u RZZ cestového systému s číslicovou volbou a) žádost o souhlas b) vypnutí předhlášky c) zrušení souhlasu RPB Dává-li návěst POTŘEBUJEME ZASTAVIT strojvedoucí, musí: a) v příští stanici zastavit. b) v příští stanici projet. c) zastavit před vjezdovým návěstidlem sousední stanice a souhlas k vjezdu si vyžádat telefonicky. Dáva-li PZS informaci o svém stavu obsluhujícímu zaměstnanci, je označení kategorie doplněno písmenem a) L b) I c) Z Dáva-li PZS informaci o svém stavu přejezdníkem, je označení kategorie doplněno písmenem a) P b) B c) L Dává-li výhybkář souhlas k posunu kolem neobsluhovaného nepřenosného návěstidla platného pro posun ústně nebo telekomunikačním zařízením, musí být souhlas k posunu doplněn: a) potřebné snížení rychlosti. b) pouze o časové vymezení, do kdy souhlas k posunu platí. c) o označení neobsluhovaného návěstidla, kolem kterého je posun dovolován. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno: a) všem zaměstnancům, kteří jsou ve službě. Tito zaměstnanci nemusí být odborně způsobilí. b) jen výpravčímu. c) jen zaměstnanci, který je pro tuto činnost odborně způsobilý. Dávat slyšitelnou návěst SOUHLAS K POSUNU je výhybkáři: a) zakázáno dávat v případě, když je v jeho obvodu více jak jeden posunový díl a mohlo by dojít k záměně. b) vždy zakázáno. c) vždy dovoleno. Definujte pojem výměna: a) Všechny pohyblivé části výhybky. b) Část výhybky, jejíž součástí jsou opornice a jazyky. c) Část výhybky, jejíž součástí jsou jazyky, výměník a výhybkové návěstidlo. Denní návěst je návěst používaná za viditelnosti alespoň na vzdálenost: a) 50 m. b) 10 m. c) 100 m. 4

5 Denní návěst mechanických návěstidel je vyjádřena: a) tvarem, barvou a polohou mechanických návěstních prvků, doplněných prosvětlením barevných clon. b) polohou mechanických návěstních prvků. c) tvarem, barvou a polohou mechanických návěstních prvků. Dlouhé zazvonění ( ) hradlovým zvonkem a) Dává obsluhující zaměstnanec dvojím pootočeními kliky induktoru. b) Dává obsluhující zaměstnanec jedním pootočením kliky induktoru. c) Obsluhující zaměstnanec nedává. Dlouhé zazvonění ( ) na hláskovém telefonu obsluhující zaměstnanec na hlásce a) Dává dvojím pootočeními kličky na hláskovém telefonu. b) Dává jedním pootočením kličky na hláskovém telefonu. c) Nedává. Dlouhé zazvonění dává obsluhující zaměstnanec a) 4 krát pootočením kliky hradlového induktoru. b) dvojím pootočením kliky hradlového induktoru. c) 6 krát pootočením kliky hradlového induktoru. Dlouhé zvonění na hradlovém zvonku a) Obsluhující zaměstnanec dává dvojím pootočením kliky hradlového induktoru. b) Obsluhující zaměstnanec dává trojím pootočením kliky hradlového induktoru. c) Obsluhující zaměstnanec dává jedním pootočením kliky hradlového induktoru. Do kterého dokumentu výpravčí při nástupu do služby zapisují příjmení sousedních výpravčích? a) Do dopravního deníku. b) Vždy do telefonního zápisníku. c) Do odevzdávky dopravní služby. Dočasná pomalá jízda je: a) trvalé omezení traťové rychlosti. b) přechodné omezení konstrukční rychlosti. c) přechodné omezení traťové rychlosti, s časově vymezenou platností. Dojde-li k obnově hlavního napájení v době, kdy je náhradní napájení TZZ typ AH vypnuto: a) indikační světlo "Porucha hradla" zhasne b) indikační světlo "Porucha hradla" nezhasne c) indikační světlo "Porucha AH" zhasne Doplňující ustanovení k předpisu ČD Z11 vypracovává: a) zpracovatel ZDD b) zpracovatel TTP c) zpracovatel přílohy č.21 ZDD Doplňující ustanovení vydává a) firma, která zařízení vyrobila a aktivovala b) přednosta stanice c) RCP dle podkladů od SDC Dopravní klid na přejezdu a) stav PZS, kdy PZS není obsluhováno obsluhujícím zaněstnancem b) stav PZS, při kterém je na základě povelu obsluhujícího zaměstnance vyloučen vliv obsazení ovládacích úseků na uvedení PZS do výstrahy c) stav PZS, při kterém na základě povelu obsluhujícího zaměstnance nelze uvést PZS do výstrahy Dopravní opatření zavedená po rozřezu je možno zrušit: a) po ústním souhlasu udržujícího zaměstnance. b) po provedení zápisu v dopravní dokumentaci. Zápis provedou zamestnanci, kteří provedli technickou kontrolu výhybky po rozřezu. c) po provedení zápisu v knize přehlídek K3. Zápis provedou zaměstnanci, kteří provedli technickou kontrolu výhybky po rozřezu. Doprovod vlaku je společný název pro: a) obsluhu vlaku a posunovou četu. b) posunovou a vlakovou četu. c) obsluhu vlaku a lokomotivní četu. Dotekový klíč je: a) Zařízení, kterým výpravčí umožní výhybkáři uzavřít výměnové hradlo bez obsluhy návěstního hradla. b) Zařízení, kterým výpravčí umožní výhybkáři uzavřít výměnové hradlo. c) Zařízení, které se používá při poruše odjezdového návěstního hradla. Dovoluje-li hlavní návěstidlo jízdu posunového dílu a toto hlavní návěstidlo platí jen pro jednu kolej: a) není v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu souhlasem k posunu. b) je v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu a rozkazem k odjezdu vlaku. c) je v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu souhlasem k posunu. Drátová táhla u drátovodů se mažou: a) do vzdálenosti 0,5 m od vodící kladky. b) v celé své délce, zejména na odbočných kladkách. c) mazat se nemusí. Drátovod je: a) drátové táhlo zabezpečovacího zařízení. b) soubor prvků, které slouží k přenášení mechanického pohybu stavěcích pák na vnější prvky v kolejišti. c) zařízení, sloužící k propojení vnějších prvků zabezpečovacího zařízení s elektrickým ústředním stavědlem. Druhý stupeň opatrnosti při posunu znamená, že vozidla mohou být odrážena nebo spouštěna jen za předpokladu, že s nimi bude prováděn posun s doprovodem nebo že: a) bude jejich spolehlivé zastavení zajištěno dvěma zarážkami. b) bude jejich spolehlivé zastavení zajištěno dvěma zarážkami. c) s nimi bude prováděn posun s doprovodem. 5

6 Dříve než výpravčí dovolí odjezd nebo průjezd vlaku na nesprávnou kolej, musí se přesvědčit o tom, že: a) strojvedoucí byl nebo bude správně zpraven. b) vlaková četa byla nebo bude správně zpravena. c) strojvedoucí má znalost traťových poměrů. Dříve než výpravčí nařídí přípravu vlakové cesty, zjistí v jeho obvodu odpovědnosti za volnost vlakové cesty: a) pouze volnost koleje. b) zastavení rušícího posunu, volnost vlakové cesty a správné postavení vlakové cesty dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2. c) pouze zda není prováděn rušící posun. Dříve, než se začne posunovat přes přejezdy s PZZ: a) je zaměstnanec udržující PZZ povinen uzavřít závory nebo uvést světelné přejezdové zabezpečovací zařízení do výstrahy. b) je zaměstnanec řídící posun povinen zajistit uzavření závor nebo uvedení přejezdového světelného zabezpečovacího zařízení do výstrahy. c) je zaměstnanec řídící posun povinen zajistit uzavření závor nebo uvedení přejezdového světelného zabezpečovacího zařízení do pohotovostního stavu. Dvě krátká zazvonění hradlovým zvonkem dává signalista výpravčímu znamení a) uvolněte závěr výměn. b) potvrzení výzvy k obsluze. c) hlavní návěstidlo dovoluje jízdu. E E E Elektrická SZZ jsou ZZ, a) u nichž jsou některé závislosti provedeny elektricky b) u nichž jsou veškeré závislosti provedeny elektricky c) bez závislostí Elektrická SZZ jsou: a) reléové zab.zařízení s jednotlivě nebo skupinově přestavovanými výhybkami (výkolejkami), typové elektronické stavědlo a elektronické (hybridní) zabezpečovací zařízení b) reléové zab.zařízení (RZZ) s cestovým a individuálním stavěním vlakových a posunových cest a typové elektronické stavědlo TEST s číslicovou volbvou c) pouze RZZ a TEST, hybridní zab.zařízení je samostatná kategorie, pro které musí být vyhotoven místní předpis nebo DU Elektrická SZZ: a) mohou být vybavena KÚ, které slouží pro kontrolu volnosti vlakové cesty b) jsou vždy vybavena KÚ které zjišťují volnost vlakové cesty c) jsou vybavena KÚ které zjišťují volnost vlakové cesty, potom obsluhující zaměstnanec nemusí kontrolovat volnost Elektrický pohon PZM je: a) závorový stojan doplněný světelným výstražníkem. b) rychlostní pohon doplněný elektromotorem, ovládacími a indikačními prvky. c) pohon u PZM, které je doplněno světelnou a akustickou výstrahou. Elektrický přestavník je zařízení, které slouží: a) k ústřednímu nebo místnímu přestavování výhybek nebo výkolejek a k trvalé kontrole jejich koncové polohy. b) k ústřednímu nebo ručnímu přestavování výhybek nebo výkolejek a k trvalé kontrole jejich koncové polohy. c) k ústřednímu, místnímu a ručnímu přestavování výhybek nebo výkolejek a k trvalé kontrole jejich koncové polohy. Elektrický výměnový zámek je zařízení: a) rozřezné, které bez udělení souhlasu neumožní uvolnění zámku a přestavení výhybky. b) nerozřezné, které bez udělení souhlasu neumožní uvolnění zámku a přestavení výhybky. c) které bez udělení souhlasu neumožní uvolnění klíče od výměnového zámku a přestavení výhybky. Elektrický zámek obecně slouží: a) k zapevnění výhybky nebo výkolejky v koncové poloze nebo k přeměně závislostí. b) k zapevnění ovládacích prvků mechanických stavědel. c) ke znemožnění obsluhy pomocného stavědla. Elektromagnetický zámek je zařízení: a) upevněné na výhybce obdobným způsobem jako mechanický zámek a po udělení souhlasu k obsluze umožní přestavení výhybky. b) které znemožňuje vyklesnutí západky u páky na stavěcím kozlíku. c) které převádí mechanické závislosti na elektrické a naopak. Elektromagnetický zámek třífázový: a) je zařízení, které umožňuje zachovat závislosti a indikace poskytované elektrickým přestavníkem. b) je speciální zámek pro uzamčení trojcestné výhybky nebo výhybky s přestavitelnými hroty srdcovky. c) je zařízení, které se na ČD již nepoužívá. Elektromagnetický závorník: a) je umístěn v samostatné skříni u výhybky a obsluhuje se závorníkovou kličkou ze stavědla. b) je umístěn ve skříni elektrického přestavníku a tvoří jeho součást. c) je umístěn v mechanickém přestavníku a obsluhuje se osovým dotekem závorníkové páky. Elektromechanická SZZ se používají: a) V dopravnách s jednoduššími dopravními poměry. b) V dopravnách se složitějšími dopravními poměry nebo s většími vzdálenostmi mezi obslužnými pracovišti. c) V dopravnách s většími vzdálenostmi mezi obslužnými pracovišti. F F F Funkci koncového traťového hradla na stavědle plní zpravidla hradlový závěr a) Výměnové hradlo (závěr výměn). b) Návěstního hradla odjezdového návěstidla. c) Návěstního hradla vjezdového návěstidla. Funkční zkouška rádiového zařízení se provádí pro: a) ověření, zda je radiostanice zapnutá b) zjištění, zda je někdo na příjmu c) ověření provozuschopnosti jednotlivých funkčních celků systému popř. radiostanice 6

7 H H H Hlásí výhybkář vždy výpravčímu vlastní stanice skutečný čas odjezdu nebo příjezdu PMD? a) Ano, vždy. b) Ano, ale pouze na vyžádání výpravčího. c) Ne, nehlásí. Hlásí výpravčí sousední stanici skutečný čas odjezdu PMD? a) Ano, vždy. b) Ano, ale pouze v případě rozdílu mezi časem sjednání a časem skutečného odjezdu PMD. c) Ne, nehlásí. Hláska je dopravna, ze které a) Jsou ovládána oddílová návěstidla, která jsou nezávislá na ZZ a jízdě ŽKV. b) Jsou ovládána oddílová návěstidla, která jsou závislá na ZZ i na jízdě ŽKV. c) Nejsou ovládána žádná návěstidla. Hláskař smí dát telefonickou odhlášku do zadní dopravny až po zjištění, že celý vlak uvolnil traťový oddíl, a a) Hláskař přestavil oddílové návěstidlo na návěst dovolující jízdu. b) Hláskař přestavil oddílové návěstidlo do základní polohy. c) Hláskař oddílové návěstidlo neobsluhoval. Hláskový telefon je upraven tak, aby a) Obsluhující zaměstnanec nemohl udělit telefonickou odhlášku dříve, než přeloží ovládací prvek oddílového návěstidla do základní polohy. b) Obsluhující zaměstnanec mohl udělit telefonickou odhlášku i tehdy, když nepřeloží ovládací prvek oddílového návěstidla do základní polohy. c) Obsluhujícímu zaměstnanci nemohla být dána předhláška dříve, než signalista přeloží ovládací prvek odjezdového návěstidla do základní polohy. Hláskový telefon je vybaven tlačítkem s evidencí obsluhy a) Pro nouzové vypnutí mikrofonního obvodu. b) Pro nouzové zapnutí mikrofonního obvodu. c) Pro nouzové zastavení vlaku. Hlášení staničním rozhlasem o zákazu vstupu cestujících do kolejiště před zastavením vlaku nemusí být provedeno: a) na základě Rozkazu ředitele RCP. b) v případě, že při nástupu do vlaku cestující nepřecházejí jinou kolej. c) v případě, že se na nástupišti ani v čekárně nenacházejí žádní cestující. Hlášení volnosti a postavení vlakové cesty dané obsluhou zabezpečovacího zařízení: a) se zapisuje do dopravního deníku. b) se zapisuje do telefonního zápisníku. c) se nezapisuje. Hlášení výpravčího při nařízení přípravy vlakové cesty pro vlak odjíždějící opakuje zaměstnanec: a) prvního obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty ve vlakové cestě. b) posledního obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty ve vlakové cestě. c) stanovený základní dopravní dokumentací. Hlášení výpravčího při nařízení přípravy vlakové cesty pro vlak projíždějící opakuje zaměstnanec: a) prvního obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty ve vlakové cestě. b) posledního obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty ve vlakové cestě. c) stanovený základní dopravní dokumentací. Hlášení výpravčího při nařízení přípravy vlakové cesty pro vlak vjíždějící opakuje zaměstnanec: a) prvního obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty ve vlakové cestě. b) posledního obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty ve vlakové cestě. c) stanovený základní dopravní dokumentací. Hlášení zaměstnance řídícího posun, že rušící posun byl zastaven, není třeba: a) je-li posunový díl mimo vlakovou cestu před nepřenosným návěstidlem platným pro posun (kromě označníku a návěstidla na kolejové váze), které stojí přímo u koleje a zakazuje posun. b) je-li posunový díl mimo vlakovou cestu před nepřenosným návěstidlem na kolejové váze. c) stojí-li posunový díl mimo vlakovou cestu před nepřenosným návěstidlem, které stojí přímo u koleje a zakazuje jízdu vlaku. Hlášením předvídaného odjezdu se nařizuje strážníkům tratí, aby včas: a) upozornili pracující na trati na jízdu vlaku. b) obsloužil oddílové návěstidlo. c) obsloužil místně obsluhované PZS. Hlavní návěstidla platná jen pro jízdu vlaku (s výjimkou oddílových návěstidel automatického bloku) mají značení označovacími pásy nebo nátěry stožárů: a) s červenými a bílými pruhy. Bílé pruhy jsou kratší délky než červené. b) s bílým pruhem. c) s červenými a bílými pruhy stejné délky. Hlavní návěstidlo nelze přestavit do polohy dovolující jízdu. Jak bude výpravčí dále postupovat? a) Nařídí jízdu na PN b) Pro jízdu vlaku zavede dopravní opatření. c) Avizuje udržujícího zaměstnance a nařídí jízdu na PN Hlavním operátorem je ustanoven zpravidla: a) dopravní náměstek vrchního přednosty b) vrchní přednosta c) zaměstnanec schválený vrchním přednostou Hodiny umístěné ve služebních místnostech staničních a traťových zaměstnanců: a) jsou rozhodující pro uskutečnění osobní odevzdávky dopravní služby. b) jsou rozhodující pro stanovení časových údajů při výkonu dopravní služby. c) nejsou rozhodující pro stanovení časových údajů při výkonu dopravní služby. Zaměstnanci se řídí časem na monitoru počítače. Horní deska závěrové skříně řídícího přístroje a) má řady zámkových otvorů pro klíče. b) má kolejový plán dopravny tzv. kolejový reliéf, ve kterém je umístěn jeden, nebo více posuvných knoflíků. c) má řady kolejových přestavníků. 7

8 Hradlař po zjištění, že vlak byl celý, udělí odhlášku hradlovým poloautomatickým blokem tak, že: a) Obslouží mezilehlé traťové hradlo spojené dvojitým hradlovým tlačítkem s hradlovou zarážkou. b) Obslouží koncové traťové hradlo spojené dvojitým hradlovým tlačítkem s hradlovou zarážkou. c) Obslouží počáteční traťové hradlo spojené dvojitým hradlovým tlačítkem s odjezdovýmnávěstním hradlem. Hradlař před dovolením jízdy vlaku zkontroluje volnost příslušného traťového oddílu, přičemž pro dovolení jízdy vlaku musí být barva clonky hradlového závěru mezilehlého traťového hradla a) Bílá. b) Červená. c) Černá. Hradlo je dopravna na širé trati: a) bez kolejového rozvětvení s poloautomatickým zabezpečovacím zařízením, které obsluhuje hradlář. b) bez kolejového rozvětvení a bez závislosti traťového zabezpečovacího zařízení, které obsluhuje hradlář. c) s kolejovým rozvětvením, umožňující přechod vlaků z jedné trati na druhou. Hradlová skříň a) tvoří elektrickou část stavědlového přístroje. b) tvoří mechanickou část stavědlového přístroje. c) tvoří akustickou část stavědlového přístroje. Hradlová zarážka a) Je hradlový závěr, který znemožní znovu postavit hlavní návěstidlo. b) Je hradlový závěr, který znemožňuje předčasné uzavření návěstního hradla. c) Je hradlový závěr, který znemožňuje předčasné postavení hlavního návěstidla. Hradlová zarážka a) má současný chod na střídavý el. proud. b) má postupný chod na střídavý el. proud. c) má současný chod na střídavý i stejnosměrný el. proud. Hradlová zarážka a její barva clonky jsou: a) v základní poloze je uzavřená, barva clonky je červená. b) v základní poloze je uzavřená, barva clonky je bílá. c) v základní poloze je uzavřená, barva clonky je černá. Hradlová zarážka je zpravidla spojena dvojitým hradlovým tlačítkem a) s návěstním hradlem. b) s hradlem závěru výměn. c) se souhlasovým hradlem. Hradlová zarážka na hradle a) Nemá náhradní západku. b) Má náhradní západku pouze na prvním hradle. c) Má náhradní západku. Hradlová zarážka na hradle je hradlový závěr, který a) Umožňuje provést změnu traťového souhlasu. b) Zapevňuje nebo uvolňuje ovládací prvek oddílového návěstidla. c) Znemožňuje předčasné uzavření mezilehlého traťového hradla. Hradlová zarážka na hradle je hradlový závěr, který a) Nemá vybavovací ani nouzové vybavovací zařízení. b) Má vybavovací zařízení. c) Má nouzové vybavovací zařízení. Hradlové relé a) zprostředkuje uvolnění hradlové zarážky. b) zprostředkuje uzavření hradlové zarážky. c) zprostředkuje uvolnění závěru výměn. Hradlový poloautomatický blok a) Je pouze jednosměrný. b) Je pouze obousměrný. c) Může být jednosměrný nebo obousměrný. Hradlový poloautomatický blok je traťové zabezpečovací zařízení, které a) Vyžaduje součinnost obsluhujících zaměstnanců v sousedních dopravnách. b) Nevyžaduje součinnost obsluhujících zaměstnanců v sousedních dopravnách. c) Vyžaduje součinnost obsluhujících zaměstnanců v sousedních dopravnách pouze při poruše. Hradlový poloautomatický blok je traťové zabezpečovací zařízení, které mimo jiné znemožní obsluhujícímu zaměstnanci přestavit odjezdové návěstidlo nebo oddílové návěstidlo hradla na návěst dovolující jízdu, pokud a) Nemá pro jízdu vlaku přijatý traťový souhlas. b) Neudělil pro jízdu vlaku traťový souhlas. c) Je hradlový poloautomatický blok v bezsouhlasovém stavu. Hradlový poloautomatický blok je traťové zabezpečovací zařízení, které mimo jiné znemožní obsluhujícímu zaměstnanci přestavit odjezdové návěstidlo nebo oddílové návěstidlo hradla na návěst dovolující jízdu, pokud a) Je hradlový poloautomatický blok v bezsouhlasovém stavu. b) Za předchozím vlakem nedošla odhláška hradlovým poloautomatickým blokem. c) Za předchozím vlakem nedal odhlášku hradlovým poloautomatickým blokem. Hradlový poloautomatický blok se neobsluhuje, jede-li PMD a) Do km s pokračováním do sousední stanice a odjezd z dopravny se uskuteční na návěst dovolující jízdu vlaku. b) Do km s návratem do vlastní stanice. c) Do sousední stanice a odjezd z dopravny se uskuteční na návěst dovolující jízdu vlaku. Hradlový poloautomatický blok se neobsluhuje, jede-li PMD a) Do km, kde bude jízda PMD ukončena a ŽKV odklizeno z koleje. b) Do sousední stanice a odjezd z dopravny se uskuteční na návěst dovolující jízdu vlaku. c) Do km s pokračováním do sousední stanice a odjezd z dopravny se uskuteční na návěst dovolující jízdu vlaku. 8

9 Hradlový poloautomatický blok se neobsluhuje, jede-li PMD a) Z km na trati, kde bylo ŽKV nakolejeno a jízda PMD zahájena. b) Do sousední stanice a odjezd z dopravny se uskuteční na návěst dovolující jízdu vlaku. c) Do km s pokračováním do sousední stanice a odjezd z dopravny se uskuteční na návěst dovolující jízdu vlaku. Hradlový poloautomatický blok se obsluhuje, jede-li PMD a) Do sousední stanice a odjezd z dopravny se uskuteční na návěst dovolující jízdu vlaku. b) Do km s návratem do vlastní stanice. c) Do km, kde bude jízda ukončena a ŽKV odklizeno z koleje. Hradlový poloautomatický blok se obsluhuje, jede-li PMD a) Do km s návratem do vlastní stanice. b) Do km, kde bude jízda ukončena a ŽKV odklizeno z koleje. c) Do km s pokračováním do sousední stanice a odjezd z dopravny se uskuteční na návěst dovolující jízdu vlaku. Hradlový poloautomatický blok se pro návrat nezavěšeného postrku na vícekolejné trati po správné koleji bez traťového klíče a) Obsluhuje pouze na příkaz výpravčího. b) Obsluhuje způsobem stanoveným pro normální obsluhu. c) Neobsluhuje. Hradlový přístroj a) Tvoří mechanickou část stavědlového přístroje. b) Tvoří elektrickou část stavědlového přístroje. c) Není součástí stavědlového přístroje. Hradlový závěr závěru výměn a) má současný chod na střídavý el. proud. b) má postupný chod na střídavý el. proud. c) má současný chod na střídavý i stejnosměrný el. proud. Hradlový zvonek a) je zařízení, které slouží ke změně barva clonky hradlového závěru. b) je zařízení, které slouží k nouzovému vybavení hradlové zarážky. c) je zařízení, které slouží k akustické a optické indikaci předávaných pokynů. Hradlový zvonek a) Je zařízení, které slouží k akustické indikaci předávaných pokynů. b) Je zařízení, které slouží k akustické a optické indikaci předávaných pokynů. c) Je zařízení, které slouží k akustické, vizuální i optické indikaci předávaných pokynů. Hradlovým zvonkem u TZZ typ RPB je pokyn Předhláška dávána zvonkovým znamením: a) jedním dlouhým zvoněním b) dvěma krátkými zvoněními c) dvěma dlouhými zvoněními Hradlovým zvonkem u TZZ typ RPB je výzva k odhlášce dávána zvonkovým znamením: a) čtyřmi krátkými zvoněními b) třemi krátkámi zvoněními c) dvěma krátkými zvoněními Hradlovým zvonkem u TZZ typ RPB je výzva k tel. rozmluvě dávána zvonkovým znamením: a) jedním dlouhým zvoněním b) třemi krátkými zvoněními c) čtyřmi dlouhými zvoněními Hradlovým zvonkem u TZZ typ RPB je zpráva "Zadržte vlaky." dávána zvonkovým znamením: a) jedním dlouhým zvoněním b) dvěma krátkými zvoněními c) pěti krátkými zvoněními Hradlovým zvonkem u TZZ typ RPB je Žádost o udělení TS dávána zvonkovým znamením: a) jedním dlouhým zvoněním b) dvěma krátkými zvoněními c) dvěma dlouhými zvoněními Hranice KÚ se v kolejovém plánu RZZ znázorňují zpravidla a) žlutým kolečkem b) červeným kolečkem c) přerušením pásky nebo linky CH CH CH Chybí-li na stavědlovém přístroji bezpečnostní závěr u nouzového vybavovacího zařízení závěru výměn nebo u výměnového souhlasového hradla, je třeba: a) uzavřít závěr výměn nebo souhlasové hradlo jen se svolením výpravčího. b) přezkoušet správnou polohu výhybek a výkolejek ve vlakové cestě. c) uzavřít závěr výměn nebo souhlasové hradlo nouzově. Chybí-li u přejezdu výstražná dopravní značka "Výstražný kříž pro železniční přejezd": a) musí být strojvedoucí zpraven písemným rozkazem. b) musí být strojvedoucí zpraven jen ústně. c) strojvedoucí se nezpravuje. Chybná obsluha ZZ je: a) považována za závadu ZZ b) považována za poruchu ZZ c) není považována za závadu nebo poruchu ZZ, pokud může být obsluhujícícm zaměstnancem předepsaným způsobem odstraněna I I I Indikace "Obsazení IK" na hradle s TZZ typ RPB má v základní poloze barvu světla: a) nesvítí žádné světlo b) červenou c) bílou 9

10 Indikace "Příjem souhlasu" na TZZ typ RPB má při přijetí TS k jízdě do sousední dopravny: a) barvu světla červenou b) barvu světla bílou c) barvu světla zelenou Indikace "Příjem souhlasu" na TZZ typ RPB má v základní poloze barvu světla: a) nesvítí žádné světlo b) zelenou c) červenou Indikace "Udělení souhlasu" na TZZ typ RPB má při udělení TS k jízdě ze sousední dopravny: a) barvu světla červenou b) barvu světla bílou c) barvu světla zelenou Indikace "Udělení souhlasu" na TZZ typ RPB má v základní poloze barvu světla: a) červenou b) zelenou c) nesvítí žádné světlo Indikace "Volnost tratě" na TZZ typ RPB má v základní poloze barvu světla: a) nesvítí žádné světlo b) zelenou c) bílou Indikace "Výzva k udělení odhlášky" od TZZ typ RPB má v základní poloze barvu světla: a) bílou b) nesvítí žádné světlo c) žlutou Indikace červeného světla "Porucha hradla" u TZZ typ AH v základním stavu: a) nesvítí b) svítí, ale bílým světlem c) svítí, ale žlutým světlem Indikace návěsti "výstraha" samostatné předvěsti na indikační desce je: a) nesvítí žádné světlo. b) svítí žluté světlo. c) svítí červené světlo. Indikace návěsti dovolující jízdu kromě návěsti "výstraha" samostatné předvěsti na indikační desce je: a) svítí zelené, popř. přerušované žluté nebo zelené světlo dle návěsti na předvěsti. b) svítí zelené světlo. c) návěsti samostatné se neindikují. Indikace nesvícení žádného světla seřaďovacího návěstidla na indikační desce je: a) svícení přerušovaného modrého světla. b) svícení přerušovaného bílého světla. c) nesvícení žádného světla. Indikace stavu na kontrolním stanovišti u PZS 2 a) nemusí být zřízeny, pokud je přejezd kryt z obou stran přejezdníky b) musí být vždy zřízeny c) nemusí být zřízeny, pokud je přejezd vybaven pozitivní návěstí Indikace zhaslého hlavního návěstidla nebo samostatné předvěsti na indikační desce je: a) nesvítí žádné světlo. b) svítí přerušované bílé světlo c) svítí přerušované zelené světlo Indikační prvek je: a) zařízení,které stanoveným způsobem informuje opticky o stavu ZZ b) zařízení,které stanoveným způsobem informuje akusticky o stavu ZZ c) zařízení,které stanoveným způsobem informuje zpravidla akusticky nebo opticky o stavu ZZ Indikační světla všech mechanických návěstidel vyměňuje: a) obsluhující zaměstnanec b) udržující zaměstnanec. c) zaměstnanec určený ZDD. Indikační světlo TZZ typ AB "Příjem souhlasu" svítí: a) zeleným světlem b) červeným světlem c) žlutým světlem Indikační světlo TZZ typ AB "Udělení souhlasu" svítí: a) zeleným světlem b) červeným světlem c) žlutým světlem Indikačními prvky RZZ jsou: a) tlačítka, řadiče, ovládací skříňka číslicové volby b) ovládací stůl a kolejový plán dopravy c) alfanumerický displej Indikátorová tabulka je pomůcka k stanovení: a) neplatnosti návěstidla. b) platnosti návěstidla pro sousední kolej (tzv. indikátorová tabulka se šipkou). c) traťové rychlosti. 10

11 Indikátorová tabulka je pomůcka k značení: a) hlavních návěstidel, od kterých při návěstění rychlosti 40 km/h je stanovena jiná než návěstěná rychlost (např. indikátorová tabulka s číslicí 5). b) stanoviště neplatného návěstidla. c) stanovené traťové rychlosti. J J J Jak dlouhé zdržení u vjezdového návěstidla na trati s oddílovým návěstidlem musí výpravčí hlásit do zadní stanice? a) Každé zdržení delší než 3 minuty. b) Každé zdržení delší než 5 minut. c) Každé zdržení delší než 10 minut. Jak dovolí jízdu vlaku výhybkář na ústředním přístroji a) Pod přímým dozorem výpravčího přestaví hlavní návěstidlo na návěst dovolující jízdu. b) Na příkaz výpravčího přestaví hlavní návěstidlo na návěst dovolující jízdu. c) Na příkaz výpravčího a pod jeho přímým dozorem přestaví hlavní návěstidlo na návěst dovolující jízdu. Jak je označen ovládací prvek pro vypnutí napájení SZZ? a) není zvášť označen b) označen červenou barvou c) označen červenou barvou a zařízením pro evidenci obsluhy Jak postupuje obsluhující zaměstnanec v případě, že se na RZZ v průsvitce závěru KÚ stálé bílé indikační světlo změní na stálé červené indikační světlo a nebylo to způsobeno jízdou ŽKV, pro které byla jízdní cesta postavena? a) Nečiní žádné kroky, protože na ZZ se to jiným způsobem neprojeví b) Zkontroluje volnost KÚ mezi hlavním návěstidlem a koncem jízdní cesty a nebrání-li nic zamýšlené jízdě ŽKV, uskuteční jízdu ŽKV na návěst PN nebo ji zajistí ve smyslu ustanovení interních předpisů ČD a ZDD c) Uskuteční jízdu ŽKV na návěst PN nebo ji zajistí ve smyslu ustanovení interních předpisů ČD a ZDD, přičemž volnost KÚ mezi hlavním návěstidlem a koncem jízdní cesty nezjišťuje, protože závěr jízdní cesty již jednou nastal Jak postupuje strojvedoucí u posledního oddílového návěstidla trojznakového automatického bloku při jízdě v mezistaničním oddílu? a) Jede se zvýšenou opatrností. b) Jedná jako u předvěsti s návěstí VÝSTRAHA. c) Jede dle návěstního znaku tohoto návěstidla. Jak provede přípravu vlakové cesty výhybkář na ústředním stavědle? a) Na pokyn výpravčího přestaví vnější prvky SZZ do požadované polohy. b) Na pokyn výpravčího přestaví podle tabulky nad kolejovým závěrníkem vnější prvky SZZ do požadované polohy. c) Přestaví podle tabulky vnější prvky SZZ do požadované polohy. Jak provede signalista kontrolu údajů o nařízené vlakové cestě? a) Po kontrole, že příslušné návěstní hradlo je uvolněno, dá zvonkové znamení. b) Po kontrole, že číslo koleje v kolejovém číselníku souhlasí s číslem koleje určené výpravčím a že příslušné návěstní hradlo je uvolněno, dá patřičné zvonkové znamení. c) Po kontrole, že číslo koleje v kolejovém číselníku souhlasí s číslem koleje určené výpravčím, dá patřičné zvonkové znamení. Jak provede výpravčí kontrolu a mechanický závěr připravené vlakové cesty na ústředním stavědle? a) Přeložením kolejového závěrníku a tím provede mechanické zapevnění příslušných ovládacích prvků. Pak uzavře výměnové hradlo. b) Přeložením kolejového závěrníku a uzavřením výměnového hradla. c) Přeložením kolejového závěrníku. Jak přestavuje obsluhující zaměstnanec výhybky v posunové cestě? a) Do požadované polohy postupně od nejvzdálenější k nejbližší směrem k posunovému dílu. b) Do požadované polohy postupně od nejbližší k nejvzdálenější směrem k posunovému dílu. c) Do požadované polohy postupně - nezáleží na směru. Jak se nazývá kolej mezi vjezdovým návěstidlem (jeho úrovní) a krajní výhybkou? a) Záhlaví. b) Zhlaví. c) Kolejová spojka. Jak se přezkouší správná poloha výhybek ve vlakové cestě u stavědel mechanických a elektromechanických? a) Způsob určuje TTP. b) Zjištěním, že jsou klíče od zámků na tabuli pro zavěšování klíčů. c) Přeložením kolejového závěrníku. Jak se při použití výpočetní techniky zadokumentuje třetí násled vlaku 62238? a) 3n b) 3.nsl c) Jak se v písemném rozkaze V správně označí první násled vlaku 65780? a) První násled b) 1n c) 1.nsl Jak se zabezpečí obousměrné jízdy vlaků po traťové koleji, pokud je porouchán traťový souhlas tak, že nelze jeho obsluhou změnit směr jízdy vlaků? a) V obou směrech nabídkou a přijetím, navíc ve směru, pro který není udělen traťový souhlas ještě telefonickou odhláškou a v opačném směru traťovým zabezpečovacím zařízením. b) Nabídkou, přijetím a telefonickou odhláškou ve směru, pro který není udělen traťový souhlas. c) Nabídkou, přijetím a telefonickou odhláškou v obou směrech. Jak signalista dovolí jízdu vlaku? a) Přestaví kolejový závěrník a dá příslušné zvonkové znamení a hlavní návěstidlo přestaví na návěst dovolující jízdu b) Přestaví příslušné hlavní návěstidlo na návěst dovolující jízdu a dá příslušné zvonkové znamení. c) Přestaví příslušné hlavní návěstidlo a dá příslušné zvonkové znamení. Jak signalista elektricky zapevní ovládací prvky SZZ pro nařízenou vlakovou cestu? a) Uzavře příslušný závěr výměn. b) Provede se automaticky. c) Po nařízení výpravčím uzavře příslušný závěr výměn. 11

12 Jak výhybkář zapíše do Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty odvolání vlakové cesty? a) Napsané údaje škrtne tak, aby zůstaly čitelné a v řádku zapíše "Odřeknuto. b) Napsané údaje škrtne tak, aby zůstaly čitelné a v řádku zapíše "Odvoláno. c) Napsané údaje škrtne tak, aby zůstaly čitelné a v řádku zapíše "Vlaková cesta odvolána v Holý." Jak výpravčí dokumentuje v tiskopisu Dopravní deník zrušení přijetí vlaku? a) Škrtne záznamy týkající se jízdy tohoto vlaku a do zbylých volných sloupců napíše: "V 15 h 30 min přijetí zrušeno. Horný. b) Škrtne záznamy týkající se jízdy tohoto vlaku a do zbylých volných sloupců napíše: "Odvoláno. Horný. c) Do zbylých volných sloupců dotyčného řádku napíše: "V 15 h 30 min nabídka a přijetí zrušeno. Horný. Jak výpravčí na ústředním přístroji s reléovým vybavovačem zruší závěr vlakové cesty a uvolní vnější prvky SZZ? a) Stlačí tlačítko zrušení závěru a vrátí kolejový závěrník do základní polohy. b) Stlačí tlačítko zrušení závěru vlakové cesty. c) Stlačí tlačítko zrušení závěru vlakové cesty a současně vrátí kolejový závěrník do základní polohy. Jak zjišťuje výpravčí správné postavení výhybek ve vlakové cestě ve stanicích s návěstidly závislými na výhybkách, pokud lze postavit vlakovou cestu jen na kolej/z koleje, kterou výpravčí naznačil na řídícím přístroji nebo na ústředním stavědle? a) Podle činnosti zabezpečovacího zařízení. b) Podle štítků doručených klíčů od výhybek a výkolejek. c) Osobní prohlídkou na místě nebo prostřednictvím výhybkáře. Jak zní závazné slovní znění nabídky následného vlaku při jízdě v traťových oddílech? a) "Vlak 739 dojel. Přijmete vlak 4119 s odjezdem v 23.19? Havránek." b) "Vlak 739 uvolnil druhý traťový oddíl. Přijmete vlak 4119 s odjezdem z Nemotic v 23.19? Havránek." c) "Vlak 739 v Jestřabicích. Přijmete vlak 4119 s odjezdem z Nemotic v 23.19? Havránek." Jak zní závazné slovní znění nabídky pro vlak, který má při jízdě v traťových oddílech odjet po příjezdu vlaku opačného směru? a) "Vlak 739 dojel do Nemotic. Přijmete vlak 5120 s odjezdem z Nemotic v 15.19? Havránek." b) "Vlak 739 dojel. Přijmete vlak 5120 s odjezdem z Nemotic v 15.19? Havránek." c) "Vlak 739 v Jestřabicích. Přijmete vlak 5120 s odjezdem z Nemotic v 15.19? Havránek." Jak zní závazné slovní znění při nabídce vlaku při jízdě vlaku v mezistaničním oddílu? a) "Přijmete v 6.25 vlak s průjezdem v Bohuslavicích? Horníček." b) "Přijmete vlak s průjezdem v Bohuslavicích v 6.25? Horníček." c) "Vlak projede v Bohuslavicích v Horníček." Jak zní závazné slovní znění při opakování a potvrzení samostatného hlášení předvídaného odjezdu? a) "Vlak 3559 odjede z Bruntálu v Rozumí Milotice." b) "Vlak 3559 v 8.25 odjede z Bruntálu. Rozumí Milotice." c) "Vlak 3559 odjede z Bruntálu v Milotice rozumí." Jak zní závazné slovní znění při ukončení telefonického dorozumívání? a) "V zavedena mezi stanicemi Kaštice - Podbořany po druhé traťové koleji jízda vlaků podle poloautomatického bloku. Sedláček. b) "V obnovena mezi stanicemi Kaštice - Podbořany ve druhé koleji jízda podle poloautomatického bloku. Sedláček. c) "V obnovena mezi stanicemi Kaštice - Podbořany po druhé traťové koleji jízda vlaků podle poloautomatického bloku. Sedláček. Jak zní závazné slovní znění při ukončení výluky traťové koleje (jednokolejná trať)? a) "Mezi stanicemi Potštejn - Litice výluka traťové koleje ukončena v Brosová." b) "Výluka traťové koleje mezi stanicemi Potštejn - Litice ukončena v Brosová." c) "Výluka koleje mezi stanicemi Potštejn - Litice ukončena v Brosová." Jak zní závazné slovní znění při zahájení telefonického dorozumívání pro jízdy po nesprávné koleji, pokud je možno dávat při jízdách v opačném směru odhlášky obsluhou traťového zabezpečovacího zařízení? a) "V 8.46 zavádím mezi stanicemi Bučovice - Nesovice po první traťové koleji telefonické dorozumívání, telefonické odhlášky se dávají jen ve směru Nesovice - Bučovice. Hladík. b) "Od 8.46 zavádím mezi Bučovicemi - Nesovicemi po první traťové koleji telefonické dorozumívání, telefonické odhlášky se dávají jen ve směru Nesovice - Bučovice. Hladík. c) "V 8.46 přecházím mezi stanicemi Bučovice - Nesovice po první traťové koleji na telefonické dorozumívání, odhlášky se dávají jen ve směru Nesovice - Bučovice. Hladík. Jak zní závazné slovní znění při zahajování výluky části traťové koleje (jednokolejná trať)? a) "Traťová kolej mezi Chřibskou a km 30,00 vyloučena v Burda." b) "Traťová kolej ze stanice Chřibská do km 30,00 v vyloučena. Burda." c) "Mezi stanicí Chřibská a km 30,00 traťová kolej vyloučena od Burda." Jak zní závazné slovní znění při zahajování výluky traťové koleje (jednokolejná trať)? a) "Traťová kolej mezi stanicemi Sedlnice - Příbor v 8.10 vyloučena. Hartman." b) "V 8.10 zahájena výluka traťové koleje mezi stanicemi Sedlnice - Příbor. Hartman." c) "Traťová kolej mezi stanicemi Sedlnice - Příbor vyloučena v Hartman." Jak zní závazné slovní znění samostatného hlášení předvídaného odjezdu? a) "Vlak 3559 odjede z Bruntálu v 8.25." b) "V 8.25 odjede vlak 3559 z Bruntálu." c) "Vlak 3559 z Bruntálu odjede v 8.25." Jak zní závazné slovní znění telefonického hlášení o provedení přípravy vlakové cesty v dopravně s kolejovým rozvětvením s ručně přestavovanými výhybkami, které se uzamykají mechanickými výměnovými zámky? a) "Třetí stanoviště. Pro vlak 1303 na pátou kolej postaveno." b) "Třetí stanoviště. Pro vlak 1303 je na pátou kolej volno. Krejčí. c) "Třetí stanoviště. Pro vlak 1303 na pátou kolej postaveno a volno. Krejčí. Jak zní závazné slovní znění telefonického hlášení o zastavení rušícího posunu a volnosti vlakové cesty v dopravně s kolejovým rozvětvením s ručně přestavovanými výhybkami, které se uzamykají mechanickými výměnovými zámky pokud pro tuto vlakovou cestu výhybky neobsluhují? a) "Třetí stanoviště. Pro vlak 1303 na pátou kolej postaveno. Krejčí. b) "Třetí stanoviště. Pro vlak 1303 na pátou kolej volno. Krejčí. c) "Pro vlak 1303 na pátou kolej postaveno a volno. Krejčí. Jak zní závazné slovní znění udělení souhlasu k posunu ústně? a) "První záloha ze sedmé koleje směrem k Oseku posun dovolen. b) "Ze sedmé koleje posun dovolen." c) "První záloha na sedmé koleji můžeme posunovat." 12

13 Jak zní závazné slovní znění zrušení přijetí vlaku? a) "Ruším nabídku a přijetí vlaku Novák. Vlak z Borohrádku neodjede, protože... (uvede se příčina)." b) "Ruším přijetí a předvídaný odjezd vlaku Vlak z Borohrádku neodjede, protože... (uvede se příčina). Novák." c) "Ruším přijetí vlaku Vlak z Borohrádku neodjede, protože... (uvede se příčina). Novák." Jaké číslo musí navolit výpravčí na ovládací skříňce TRS Tesla, pokud volá nezavěšený postrk vlaku 43166? a) b) c) Jaké číslo musí navolit výpravčí na ovládací skříňce TRS Tesla, pokud volá vedoucí hnací vozidlo pomocného vlaku 95166? a) b) c) Jaké číslo musí navolit výpravčí na ovládací skříňce TRS Tesla, pokud volá vlak 3nsl ? a) b) c) Jaké číslo musí navolit výpravčí na ovládací skříňce TRS Tesla, pokud volá PMD č. 2? a) b) c) Jaké dopravní opatření musí udělat výpravčí na trati s automatickým hradlem při nepředpokládaném návratu vlaku z trati? a) Dá za tímto vlakem telefonickou odhlášku a při jízdě dalšího vlaku je nutné jednat podle možné obsluhy zabezpečovacího zařízení. b) Nečiní žádné dopravní opatření. c) Zavede telefonické dorozumívání a dá telefonickou odhlášku. Jaké dopravní opatření výpravčí učiní, pokud příjem hlášení předvídaného odjezdu nepotvrdí závorář? a) Zpraví vlak rozkazem Op, část A. b) Zpraví vlak rozkazem Op, část B. c) Nečiní žádná dopravní opatření. Jaké dopravní opatření výpravčí učiní, pokud příjem hlášení předvídaného odjezdu nepotvrdí strážník trati? a) Zpraví vlak rozkazem V. b) Zpraví vlak rozkazem Op, část B. c) Nečiní žádná dopravní opatření. Jaké je správné znění písemného rozkazu pro vlak, u něhož příjem hlášení předvídaného odjezdu nepotvrdí strážník trati? a) "V km 19,0 práce v koleji. Při jízdě přes pracovní místo dávejte návěst VLAK SE BLÍŽÍ." b) "V km 19,0 práce v sousední koleji. Při jízdě kolem pracovního místa dávejte návěst POZOR." c) "Příjem hlášení předvídaného odjezdu nepotvrdil strážník trati, jeďte se zvýšenou opatrností." Jaké jsou podmínky obsluhy SZZ elektromechanického u signalisty pro zrušení vlakové cesty u signalisty. a) Uzavře návěstní hradlo, čímž se uvolní příslušný závěr výměn. Pak přeloží kolejový závěrník do základní polohy, přestaví prvky SZZ do základní polohy. b) Uzavře návěstní hradlo, přeloží kolejový závěrník do základní polohy, včetně všech prvků SZZ. c) Uzavře návěstní hradlo spolu s hradlovou zarážkou, až se uvolní příslušný závěr výměn na stavědle, přeloží kolejový závěrník a přestaví všechny prvky SZZ do základní polohy. Jaké jsou podmínky obsluhy SZZ elektromechanického u výpravčího pro zrušení vlakové cesty? a) Dá příkaz ke zrušení vlakové cesty, na řídícím přístroji uvede SZZ do základní polohy až poté, co mu signalista ohlásí základní polohu příslušnou obsluhou SZZ b) Uvede SZZ do základní polohy a dá příkaz ke zrušení vlakové cesty. c) Dá příkaz ke zrušení vlakové cesty a pak na řídícím přístroji uvede SZZ do základní polohy Jaké opatření musí udělat výpravčí pokud vlaková cesta končí u hlavního návěstidla s návěstí zakazující jízdu, stojící přímo u koleje a za tímto návěstidlem stojí vozidla na vzdálenost menší než 50 m? a) Označí místo zastavení ve vzdálenosti nejméně 50 metrů před čelem stojících vozidel. b) Žádné. c) Musí označit místo zastavení ve vzdálenosti nejméně 10 metrů před návěstidlem. Jaké opatření musí udělat výpravčí pokud vlaková cesta končí u návěstidla s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY a za tímto návěstidlem stojí vozidla na vzdálenost menší než 50 m? a) Žádné. b) Označí místo zastavení ve vzdálenosti nejméně 50 metrů před čelem stojících vozidel. c) Označí místo zastavení ve vzdálenosti nejméně 100 metrů před čelem stojících vozidel. Jaké opatření musí udělat výpravčí pokud vlaková cesta končí u návěstidla s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ, přičemž hlavní návěstidlo nestojí přímo u koleje a za tímto návěstidlem stojí vozidla na vzdálenost menší než 50m? a) Žádné. b) Označí místo zastavení ve vzdálenosti nejméně 50 metrů před čelem stojících vozidel. c) Označí místo zastavení ve vzdálenosti nejméně 100 metrů před čelem stojících vozidel. Jaké opatření musí udělat výpravčí pokud vlaková cesta končí u návěstidla s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY, za tímto návěstidlem stojí vozidla na vzdálenost menší než 50 metrů a vlak pravidelně zastavuje ve vzdálenosti 200 metrů před tímto návěstidlem? a) Žádné. b) Označí místo zastavení ve vzdálenosti nejméně 50 metrů před čelem stojících vozidel. c) Musí označit místo zastavení ve vzdálenosti nejméně 10 metrů před návěstidlem. Jaké opatření musí udělat výpravčí pokud vlaková cesta končí u návěstidla s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY, za tímto návěstidlem stojí vozidla na vzdálenost menší než 50 metrů a vlak pravidelně zastavuje ve vzdálenosti 100 metrů před tímto návěstidlem? a) Žádné. b) Označí místo zastavení ve vzdálenosti nejméně 50 metrů před čelem stojících vozidel. c) Musí označit místo zastavení ve vzdálenosti nejméně 10 metrů před návěstidlem. Jaké opatření musí udělat výpravčí pokud vlaková cesta končí u přenosného návěstidla s návěstí STŮJ, nahrazující zničené hlavní návěstidlo, stojící přímo u koleje, které je upravené jako nepřenosné a za tímto návěstidlem stojí vozidla na vzdálenost menší než 50 metrů? a) Žádné. b) Označí místo zastavení ve vzdálenosti nejméně 50 metrů před čelem stojících vozidel. c) Musí označit místo zastavení ve vzdálenosti nejméně 10 metrů před návěstidlem. 13

14 Jaké znění se použije pro hlášení o ukončení napěťové výluky trakčního vedení? a) "Ve h. ukončena napěťová výluka trakčního vedení první traťové koleje mezi stanicemi Dynín - Ševětín. Zahradník. b) "Napěťová výluka trakčního vedení první traťové koleje mezi stanicemi Dynín - Ševětín ve h. ukončena. Zahradník. c) "Napěťová výluka trakčního vedení první traťové koleje mezi stanicemi Dynín - Ševětín ukončena ve h. Zahradník. Jaké znění se použije pro hlášení o zahájení napěťové výluky trakčního vedení? a) "Napěťová výluka trakčního vedení první traťové koleje mezi stanicemi Číčenice - Protivín zahájena v 7.00 h. Sokol. b) "Napěťová výluka trakčního vedení první traťové koleje mezi stanicemi Číčenice - Protivín v 7.00 h. zahájena. Sokol. c) "V 7.00 h. zahájena výluka napětí první traťové koleje mezi stanicemi Číčenice - Protivín. Sokol. Jako dočasná náhrada za zničené hlavní návěstidlo: a) se může použít přenosné návěstidlo s návěstí RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. b) se přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ nemůže použít ve spojení s návěstí PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. c) se může použít přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ i ve spojení s návěstí PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. Jako písemné rozkazy se používají tiskopisy: a) rozkaz V, Op, Z, Pv a V PMD. b) všeobecný rozkaz pro mimořádné události, rozkaz Op, Z, Pv a V PMD. c) výlukový rozkaz, rozkaz Op, Z, Pv a V PMD. Jakou barvou a kam zapíše výpravčí hlášení o vyloučení koleje? a) Červeně do dopravního deníku. b) Červeně do knihy příkazů elektrodispečera. c) Červeně do telefonního zápisníku. Jakou barvou se rámuje zápis v sloupci 1 v tiskopisu Dopravní deník u vlaků jedoucích proti správnému směru? a) Zelenou. b) Červenou. c) Nerámují se. Jakou barvou se rámuje zápis v sloupci 1 v tiskopisu Dopravní deník u vlaků jedoucích po nesprávné koleji? a) Zelenou. b) Červenou. c) Nerámují se. Jakou barvou se rámuje zápis v sloupci 1 v tiskopisu Dopravní deník u vlaků mimořádných? a) Žádnou. b) Zelenou. c) Červenou. Jakou barvou se rámuje zápis v sloupci 1 v tiskopisu Dopravní deník při jízdě mimořádného vlaku jedoucího po nesprávné koleji? a) Vnější rámeček červený, vnitřní zelený. b) Vnější rámeček zelený, vnitřní červený. c) Pouze červený rámeček. Jakou barvu má povolenka pro druhou traťovou kolej dvoukolejné trati? a) Modrou. b) Červenou. c) Bílou. Jakou barvu má povolenka pro jednokolejnou trať? a) Modrou. b) Červenou. c) Bílou. Jakou barvu má povolenka pro první traťovou kolej dvoukolejné trati? a) Modrou. b) Červenou. c) Bílou. Jakou maximální rychlostí smějí být pojížděny manipulační koleje? a) 40 km/h. b) 50 km/h. c) Rychlost je přizpůsobena vždy jízdě podle rozhledových poměrů. Jakou povinnost má signalista, pokud nesouhlasí číslo koleje na kolejovém číselníku s ohlášenou kolejí? a) Nesmí postavit vlakovou cestu a musí na to ihned upozornit výpravčího. b) Řídí se pokynem kolejového číselníku a postaví vlakovou cestu, výpravčího upozornit nemusí. c) Řídí se pouze základní dopravní dokumentací. Jakou povinnost má zaměstnanec v případě,že použije ovládací prvek s evidencí obsluhy? a) ovládací prvek s evidencí obsluhy bude použit pouze jednou b) každou obsluhu ovládacího prvku s evidencí obsluhy musí zapsat do Záznamníku poruch c) ovládacího prvku s evidencí obsluhy nebude zneužito Jakou rychlostí pojede vlak se stanovenou rychlostí 160 km/h, zpravený rozkazem Z o jízdě v mezistaničním oddílu? a) 100 km/h. b) 120 km/h. c) 160 km/h. Jaký je postup strojvedoucího při výpravě vlaku s přepravou cestujících bez vlakové čety? a) Po obdržení návěsti VÝZVA K POHOTOVOSTI uzavře centrálně uzavírané dveře a dá návěst SOUHLAS K ODJEZDU. b) po obdržení návěsti SOUHLAS K ODJEZDU uvede vlak do pohybu. c) po obdržení návěsti ODJEZD uzavře centrálně uzavírané dveře a dá návěst SOUHLAS K ODJEZDU. Jaký je správný postup signalisty při obsluze PN na hlavním návěstidle provedené 3 bílými světly ve tvaru trojúhelníku. a) Po výzvě k obsluze stlačí tlačítko pro obsluhu PN. b) Stlačí tlačítko pro obsluhu PN. c) Po výzvě k obsluze, stlačí tlačítko pro obsluhu PN, rozsvítí se indikační světlo svícení PN na návěstidle. Jaký je správný postup signalisty při obsluze PN na hlavním návěstidle provedené 1 bílým světlem a) Když čelo vlaku minulo úroveň návěstidla, uvolní tlačítko pro obsluhu PN. V důsledku toho zhasnou indikační světla svícení PN na návěstidle a kontrola činnosti kmitače. b) Když celý vlak mine hlavní návěstidlo, uvolní tlačítko pro obsluhu PN. Příslušná indikační světla zhasnou. c) Uvolní tlačítko pro obsluhu PN až na pokyn výpravčího. 14

15 Jaký je správný postup výpravčího při obsluze PN na hlavním návěstidle provedené 3 bílými světly ve tvaru trojúhelníku. a) Vyzve signalistu k obsluze PN, b) Vyzve signalistu k obsluze PN, stlačí tlačítko pro obsluhu PN. c) Stlačí tlačítko k obsluze PN, když signalista stlačí tlačítko PN, může výpravčí svoje tlačítko uvolnit Jaký je správný postup výpravčího při obsluze SZZ elektromechanického pro vjezd vlaku z nesprávné koleje. a) Přestaví posuvný knoflíkna určenou kolej,přeloží směrový závěrník do polohy odjezd, přeloží dotekový klíč, dá zvonkové znamení "Výzva k obsluze". b) Přestaví posuvný knoflík na určenou kolej, oznámí signalistovi,že obsluha bude uskutečněna s použitím dotekového klíče, dá zvonkové znamení "Výzva k obsluze". c) Přestaví posuvný knoflík na určenou kolej, přeloží směrový závěrník do polohy pro odjezd, oznámí signalistovi, že následující obsluha bude uskutečněna s použitím dotekového klíče, přeloží dotekový klíč a dá zvonkové znamení "Výzva k obsluze". Jakým způsobem bude zpraven strojvedoucí postrkové lokomotivy o jízdě podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění? a) Písemným rozkazem Op nebo V. b) Písemně rozkazem Pv. c) Ústně. Jakým způsobem dá výpravčí zaměstnanci řídícímu posun svolení k posunu za označník? a) Vždy písemným rozkazem. b) Přímo nebo prostřednictvím výhybkáře. c) Ústně přímo nebo prostřednictvím strojvedoucího daného posunového dílu. Jakým způsobem musí výpravčí zpravit vlak o jízdě po odklonové trase? a) Písemným rozkazem. b) Návěstí ZMĚNA TRASY. c) Telekomunikačním zařízením bez sepsání rozkazu Pv. Jakým způsobem se dokumentuje vjezd vlaku na obsazenou kolej v tiskopisu Dopravní deník a Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty? a) Číslo koleje se červeně zakroužkuje. b) Číslo koleje se zapíše červeně. c) Číslo koleje se zvlášť neoznačuje, jako poznámka se zapíše zkratka "obsaz". Jakým způsobem se zabezpečí jízda vlaků, dojde-li k poruše traťového souhlasu tak, že jej nelze udělit pro jízdu v žádném směru? a) Nabídkou, přijetím a telefonickou odhláškou. b) Hlášením předvídaného odjezdu a skutečného odjezdu. c) Zavedením telefonického hlášení o provedení přípravy vlakové cesty. Je dovolen pravidelný vjezd na kusou kolej? a) Ano, je-li to povoleno v TTP. b) Ne. c) Ano, je-li to povoleno v základní dopravní dokumentaci. Je dovolen vjezd vlaku na obsazenou kolej, ze které je postavena vlaková cesta pro odjezd jiného vlaku? a) Ano. b) Ne. c) Pouze ve stanicích, kde to povoluje základní dopravní dokumentace. Je rozdíl mezi Jízdou podle rozhledových poměrů a Jízdou se zvýšenou opatrností? a) Ne. b) Ano. c) Pouze za snížené viditelnosti. Je rozdíl při dávání ruční návěsti STŮJ a ruční návěsti STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY? a) Jen u noční návěsti. b) Není mezi nimi žádný rozdíl. c) Ano. Je sepsání a vydání písemného rozkazu pro PMD souhlasem k jízdě? a) Ano, vždy. b) Ne, nikdy. c) Ano, jen pokud na širé trati nejsou přejezdy, jejichž obsluha byla nařízena. Je v předpisu ČD Z1 uveden způsob obsluhy ZZ vleček, nákladišť apod.? a) ano b) pouze u některých typů ZZ c) ne Je Závěrová tabulka, ve které jsou opravy vyznačneny žlutou a červenou barvou platná? a) ano, do doby dodání definitivní (černobílé) opravy b) pro obsluhujícího zaměstnance není platná c) opravy se uvedeným způsobem neprovádějí Jede-li nezavěšený postrk až do sousední stanice, zní nabídka: a) "Přijmete s nezavěšeným postrkem vlak s odjezdem z Liberce v 6.25? Práchenský." b) "Přijmete vlak s nezavěšeným postrkem s odjezdem z Liberce v 6.25? Práchenský." c) "Přijmete vlak s odjezdem z Liberce v 6.25 s nezavěšeným postrkem? Práchenský." Jednalo-li by se o druhé pracovní místo, před kterým je umístěn výstražný terč (vyjma světelného výstražného terče), je výpravčí povinen: a) tuto skutečnost ohlásit provoznímu dispečerovi a ten o umístění výstražného terče rozhodne. b) zaměstnanci odpovědnému za bezpečnost na pracovním místě umístění výstražného terče zakázat. c) zaměstnanci odpovědnému za bezpečnost na pracovním místě umístění výstražného terče povolit. Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 a pod ním jedno vodorovné žlutobílé rameno na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) VÝSTRAHA. b) RYCHLOST 40 KM/H A VÝSTRAHA. c) RYCHLOST 40 KM/H. Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 na mechanickém návěstidle vyjadřuje návěst: a) VOLNO. b) RYCHLOST 40 KM/H. c) STŮJ. 15

16 Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 z odrazek nebo zelené světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) RYCHLOST 40 KM/H. b) VOLNO. c) STŮJ. Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 z odrazek a pod ním jedno vodorovné žlutobílé rameno z odrazek nebo jedno žluté světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) RYCHLOST 40 KM/H A VÝSTRAHA. b) RYCHLOST 40 KM/H. c) VÝSTRAHA. Jedno vodorovné červenobílé rameno na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) VOLNO. b) RYCHLOST 40 KM/H. c) STŮJ. Jedno vodorovné červenobílé rameno z odrazek nebo červené světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) STŮJ. b) VOLNO. c) RYCHLOST 40 KM/H. Jednoduchý posun je: a) ruční posun nebo posun silničními vozidly a mechanizačním zařízením, svěšování nebo rozvěšování vozidel. b) jen posun se speciálními hnacími vozidly na manipulačních kolejích. c) jízda samostatných hnacích vozidel. Jednoramenné hlavní návěstidlo má: a) jedno pohyblivé rameno, které může být doplněno jedním nepohyblivým ramenem. b) pouze jedno pohyblivé rameno. Při doplnění nepohyblivým ramenem se již jedná o dvouramenné návěstidlo. c) jedno pohyblivé rameno, které může být doplněno jedním pohyblivým žlutým ramenem. Je-li celý tvar označovacího štítku vnějšího prvku ZZ na Tabuli k zavěšování hlavních klíčů znázorněn na kolejovém pravítku černě, musí být a) Výhybka správně přestavena a uzamčena, klíč musí viset na Tabuli k zavěšování hlavních klíčů. b) Výhybka správně přestavena a uzamčena, klíč na Tabuli k zavěšování hlavních klíčů viset nemusí. c) Výhybka správně přestavena, uzamykat se nemusí. Je-li dávána ruční návěst VÝSTRAHA, musí být dávána do doby: a) dokud není převzetí návěsti potvrzeno návěstí POZOR. b) dokud není převzetí návěsti potvrzeno návěstí POVOLTE BRZDY ÚPLNĚ. c) než ji mine vedoucí hnací vozidlo vlaku. Je-li hlavní návěstidlo zničeno, umístí se na jeho místě přenosné návěstidlo s návěstí: a) MÍSTO ZASTAVENÍ. b) RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. c) STŮJ. Je-li hradlové relé nahraženo vyhodnocovacím zařízením pro kontrolu obsazení a uvolnění IK, pak červené indikační světlo svítí a) Pokud byla IK ovlivněna. b) Stále. c) Pokud je zařízení v základním stavu. Je-li mezistaniční úsek obsazen vlakem, oznámí výpravčí přednostního směru zavedení telefonického dorozumívání na obousměrně pojížděné traťové koleji takto: a) "Vlakem 170 zavádím mezi stanicemi Nelahozeves - Vraňany v druhé koleji telefonické dorozumívání. Merta. b) "Počínaje vlakem 170 zavádím mezi stanicemi Nelahozeves - Vraňany po druhé traťové koleji telefonické dorozumívání. Merta. c) "Počínaje vlakem 170 zavádím mezi stanicemi Nelahozeves - Vraňany po druhé traťové koleji telefonický způsob dorozumívání. Merta. Je-li mezistaniční úsek obsazen vlakem, oznámí výpravčí přednostního směru zavedení telefonického dorozumívání na jednosměrně pojížděné traťové koleji takto: a) "Počínaje vlakem dávejte mezi stanicemi Moravičany - Mohelnice po druhé traťové koleji odhlášky. Rubeš. b) "Od vlaku dávejte mezi stanicemi Moravičany - Mohelnice ve druhé traťové koleji telefonické odhlášky. Rubeš. c) "Počínaje vlakem dávejte mezi stanicemi Moravičany - Mohelnice po druhé traťové koleji telefonické odhlášky. Rubeš. Je-li mezistaniční úsek volný, oznámí výpravčí přednostního směru zavedení telefonického dorozumívání na obousměrně pojížděné traťové koleji takto: a) "Počínaje vlakem zavádím telefonické dorozumívání mezi stanicemi Vsetín - Jablůnka. Bárta. b) "V 9.20 počínaje vlakem zavádím mezi stanicemi Vsetín Jablůnka telefonické dorozumívání. Bárta. c) "V 9.20 zavádím mezi stanicemi Vsetín - Jablůnka telefonické dorozumívání. Bárta. Je-li mezistaniční úsek volný, oznámí výpravčí přednostního směru zavedení telefonického dorozumívání na jednosměrně pojížděné traťové koleji takto: a) "Od 8.45 začněte dávat mezi stanicemi Rudoltice - Hoštejn po druhé traťové koleji telefonické odhlášky. Hanáková. b) "Od 8.45 dávejte mezi stanicemi Rudoltice - Hoštejn po druhé traťové koleji telefonické odhlášky. Hanáková. c) "Od 8.45 dávejte mezi Rudolticemi a Hoštejnem po druhé traťové koleji telefonické odhlášky. Hanáková. Je-li minimální nápravový tlak kolejového vozidla menší než 2,0 t při jízdě přes výhybku v režimu samovratného přestavování: a) smí být pojížděna po odlehlém jazyku nejvýše rychlostí 5 km/hod. b) není nutno provádět žádná opatření. c) musí být výhybka vypnuta z režimu samovratného přestavování a musí být přestavena ručně. Je-li minimální nápravový tlak kolejového vozidla v rozmezí od 2,6 t do 2,0 t při jízdě přes výhybku v režimu samovratného přestavování: a) smí být pojížděna po odlehlém jazyku nejvýše rychlostí 5 km/hod. b) není nutno provádět žádná opatření. c) musí být výhybka vypnuta z režimu samovratného přestavování a musí být přestavena ručně. Je-li minimální nápravový tlak kolejového vozidla větší než 2,6 t při jízdě přes výhybku v režimu samovratného přestavování: a) smí být pojížděna po odlehlém jazyku nejvýše rychlostí 5 km/hod. b) není nutno provádět žádná opatření. c) musí být výhybka vypnuta z režimu samovratného přestavování a musí být přestavena ručně. Je-li na elektromagnetickém zámku pod přímým dohledem výpravčího sejmuta plomba z tlačítka pro nouzové uvolnění klíče a nebyl vydán náhradní klíč: a) nečiní se žádná dopravní opatření. b) musí obsluhující zaměstnanec klíč, kterým je zřízena závislost v jízdní cestě, v elektromagnetickém zámku střežit. c) musí obsluhující zaměstnanec postupovat ve smyslu ustanovení interních předpisů ČD jako při ztrátě závislostí zabezpečovacího zařízení. 16

17 Je-li na označovacím štítku vyraženo Vk1/3, lze klíč zasunout do: a) kontrolního zámku, umístěném na výkolejce č. 1. b) kontrolního zámku, umístěném na výhybce č. 3. c) výměnového zámku na výhybce č. 3 i do výkolejkového zámku výkolejky č. 1. Na pořadí odemčení nezáleží, u obou zařízení je použit stejný typ klíče. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST, strojvedoucí vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku: a) pravidelně zastavujícího, zpraveného o vjezdu na obsazenou kolej. b) pravidelně projíždějícího. c) pravidelně zastavujícího. Na tuto návěst nelze nikdy uskutečňovat vjezdy na obsazenou kolej. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle návěst VÝSTRAHA, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku: a) pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky předpisu SŽDC (ČD) D2 pro projetí vlaku. b) pravidelně projíždějícího a nemusí ve stanici s vlakem zastavit. c) odjíždějícího a nemusí ve stanici s vlakem zastavit. Je-li na vlaku více činných elektrických hnacích vozidel nebo k službě pohotových a je třeba zpravit strojvedoucí o povinnosti stáhnout sběrače elektrických hnacích vozidel, musí dostat: a) samostatný písemný rozkaz strojvedoucí všech hnacích vozidel činných a k službě pohotových. b) průpis rozkazu V, popř. rozkazu Pv strojvedoucí všech hnacích vozidel činných a k službě pohotových. c) průpis rozkazu V strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla, který zpraví telekomunikačním zařízením strojvedoucí ostatních hnacích vozidel činných a k službě pohotových. Je-li návěstidlo poškozené, zhaslé nebo je-li jeho návěst pochybná a není-li označeno jako neplatné, musí se zaměstnanec řídit tou návěstí, která: a) je nejzávažnější, u hlavního návěstidla návěstí STŮJ, u samostatné předvěsti návěstí VÝSTRAHA a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí zakazující pohyb posunového dílu. b) povoluje jízdu za toto návěstidlo, u hlavního návěstidla a u samostatné předvěsti návěstí VOLNO a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí POSUN DOVOLEN. c) je nejzávažnější, u hlavního návěstidla návěstí VOLNO, u samostatné předvěsti návěstí STŮJ a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí zakazující pohyb posunového dílu. Je-li nutno nařídit přípravu vlakové cesty na kolej, na které bylo dovoleno posunovat, smí dát výpravčí příkaz k přípravě vlakové cesty: a) jen tehdy, pokud byl zastaven veškerý rušící posun vzhledem k zamýšlené vlakové cestě. b) jen tehdy, pokud je v jeho obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty posun zastaven, vlaková cesta je volná a pokud zajistí, že do tohoto obvodu nebude žádný posun uskutečněn. c) jen pokud před tím nařídil zastavení rušícího posunu a vlaková cesta v jeho obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty je volná. Je-li oddílové návěstidlo hlásky vybaveno PN, tvořenou jedním světlem, pak svícení této návěsti je v maketě tohoto návěstidla a) Indikováno svícením přerušovaného bílého světla. b) Indikováno svícením stálého bílého světla. c) Indikováno nesvícením žádného světla. Je-li oddílové návěstidlo hradla vybaveno PN, tvořenou jedním světlem, pak při svícení této návěsti a) Musí svítit i indikační světlo činnost baterie. b) Musí svítit i indikační světlo činnosti kmitače. c) Nesmí svítit žádné indikační světlo. Je-li oddílové návěstidlo hradla vybaveno PN, tvořenou jedním světlem, pak svícení této návěsti je v maketě tohoto návěstidla a) Indikováno svícením přerušovaného bílého světla. b) Indikováno svícením stálého bílého světla. c) Indikováno nesvícením žádného světla. Je-li oddílové návěstidlo hradla vybaveno PN, tvořenou jedním světlem, pak při svícení této návěsti a) Musí svítit i indikační světlo činnost baterie. b) Musí svítit i indikační světlo činnosti kmitače. c) Nesmí svítit žádné indikační světlo. Je-li označník umístěn u krajní výhybky, pak posun za tuto výhybku: a) je vždy posunem za označník. b) není považován za posun za označník. c) je vždy posunem mezi dopravnami. Je-li poškozeno odjezdové návěstidlo spolu s uzávěrou koleje, RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST: a) je dovoleno dávat jen u odjezdového návěstidla a RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST tak dovoluje strojvedoucímu vlaku jízdu kolem obou návěstidel. b) je dovoleno dávat jen u uzávěry koleje a RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST tak dovoluje strojvedoucímu vlaku jízdu kolem obou návěstidel. c) se musí dávat u obou návěstidel. Je-li poškozeno odjezdové návěstidlo spolu s vloženým návěstidlem, RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST: a) je dovoleno dávat jen u odjezdového návěstidla a RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST tak dovoluje strojvedoucímu vlaku jízdu kolem obou návěstidel. b) je dovoleno dávat jen u vloženého návěstidla a RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST tak dovoluje strojvedoucímu vlaku jízdu kolem obou návěstidel. c) se musí dávat u obou návěstidel. Je-li projíždějící vlak zastaven u vjezdového mechanického návěstidla, které není závislé hlavní návěstidlo, a vjezd je dovolován návěstí VOLNO, musí strojvedoucí projíždějícího vlaku jednat za vjezdu do ŽST jako u vlaku: a) pravidelně zastavujícího a musí v ŽST s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky předpisu SŽDC (ČD) D2 pro projetí vlaku. b) pravidelně projíždějícího a zastavit v ŽST nemusí. c) pravidelně projíždějícího a zastavit v ŽST musí jen je-li o zastavení zpraven písemným rozkazem. Je-li první vozidlo sunutého vlaku vybaveno na přední straně bílými světly,musí být vždy označeno návěstí: a) ZAČÁTEK VLAKU JEDOUCÍ PO ČÁSTECH. b) ZAČÁTEK VLAKU. c) KONEC VLAKU. Je-li před místem obsazení koleje stanoviště zaměstnance zúčastněného na přípravě vlakové cesty, je příkaz k přípravě vlakové cesty na obsazenou kolej zároveň rozkazem pro tohoto zaměstnance: a) aby dával vjíždějícímu vlaku ruční návěst VÝSTRAHA. b) aby označil místo zastavení ruční návěstí STŮJ. c) aby dával vjíždějícímu vlaku ruční návěst POMALU. 17

18 Je-li před seřaďovacím návěstidlem platným jen pro jednu kolej několik posunových dílů, platí návěst POSUN DOVOLEN: a) pro všechny tyto posunové díly. O platnosti návěstidla musí být všechny posunové díly zpraveni rozkazem Op část C. b) jen pro první posunový díl. Další posunový díl musí vyčkat, až se po návěsti POSUN ZAKÁZÁN tato znovu změní na návěst POSUN DOVOLEN. c) jen pro první posunový díl. Ostatní posunové díly musí být o posunu zpraveny vždy písemným rozkazem V, který sepíše signalista a zaměstnanec řídící posun mu tento rozkaz podepíše. Je-li předpisem SŽDC (ČD) D2 nařízeno dát pokyn osobně, musí se tak stát: a) při osobním styku zúčastněných zaměstnanců. b) ihned. c) telekomunikačním zařízením, zabezpečovacím zařízením nebo technickým zařízením, s využitím prostředníka. Je-li předpisem SŽDC (ČD) D2 nařízeno dát pokyn přímo: a) může se tak stát osobně, telekomunikačním zařízením, zabezpečovacím zařízením nebo technickým zařízením, s využitím prostředníka. b) může se tak stát osobně, telekomunikačním zařízením, zabezpečovacím zařízením nebo technickým zařízením, ale vždy bez prostředníka. c) musí se tak stát ústně, bez využití telekomunikačního, zabezpečovacího nebo technického zařízení. Je-li při sepisování písemných rozkazů používáno výpočetní techniky: a) může být název stanice vytištěn místo razítka. b) musí být vždy název stanice vyznačen razítkem. c) musí být název stanice vždy zapsán rukopisně. Je-li třeba pro hrozící nebezpečí zastavit ihned vlak, vyzvou se k tomu všechna stanoviště zapojená do traťového spojení v mezistaničním úseku: a) pěti nepříliš dlouhými zazvoněními telefonu. b) dlouhotrvajícím nepravidelným střídáním krátkého a dlouhého zvonění na traťovém spojení. c) oběžníkovou výzvou. Je-li třeba z jakéhokoliv důvodu odvolat svolení k posunu, dané návěstí POSUN ZA NÁMEZNÍK a není-li možné toto svolení odvolat telekomunikačním zařízením, dá se vlaku návěst: a) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. b) STŮJ. c) UKONČETE POSUN ZA NÁMEZNÍK. Je-li třeba změnit místo zastavení u pravidelně zastavujícího vlaku a není-li možno toto místo označit ruční nebo přenosnou návěstí STŮJ nebo přenosnou návěstí MÍSTO ZASTAVENÍ: a) může dávat výpravčí pokyny strojvedoucímu ručními speciálními návěstmi nebo telekomunikačním zařízením. b) nelze místo zastavení změnit. c) zpraví se strojvedoucí ústně ve stanici, kde vlak naposledy zastavuje. Je-li třeba, aby vlak zastavil na určitém místě, zařídí výpravčí, aby toto místo bylo označeno: a) přenosnou nebo ruční návěstí STŮJ popř. přenosnou návěstí MÍSTO ZASTAVENÍ. b) vždy jen přenosnou návěstí MÍSTO ZASTAVENÍ. c) přenosnou nebo ruční návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY. Je-li tvar označovacího štítku vnějšího prvku ZZ na Tabuli k zavěšování hlavních klíčů znázorněn na kolejovém pravítku pouze černým obrysem, musí být a) Výhybka správně přestavena a uzamčena, klíč na Tabuli k zavěšování hlavních klíčů viset nemusí. b) Výhybka správně přestavena, uzamykat se nesmí. c) Výhybka správně přestavena a uzamčena, klíč musí viset na Tabuli k zavěšování hlavních klíčů. Je-li u ovládacího prvku použita uzávěra proti náhodné obsluze, musí být tato uzávěra použita: a) vždy, kdy není ovládací prvek obsluhován b) vždy c) pouze v případě,že došlo k poruše příslušné části ZZ Je-li v činnosti záznamové zařízení, výpravčí rozkaz Pv: a) musí vždy sepsat. b) nesepisuje a místo čísla rozkazu (fonogramu) oznámí strojvedoucímu, že je hovor zaznamenáván. c) sepisuje jen nařizuje-li mu to základní dopravní dokumentace. Je-li vložené návěstidlo zhaslé, strojvedoucí jedná jako u návěsti: a) STŮJ. b) VOLNO. c) PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. Je-li výhybka na širé trati závislá na jiném než bezprostředně předcházejícím hlavním návěstidle, musí být strojvedoucí při jízdě na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla, na kterém je výhybka závislá, zpraven o snížení rychlosti přes tuto výhybku: a) písemným rozkazem. b) ústním rozkazem. c) údajem v tabulce č.3 TTP. Je-li za snížené viditelnosti mechanické návěstidlo zhaslé a není-li označeno jako neplatné, ale denní návěst je naprosto nepochybná: a) platí návěst denní. b) platí návěst noční. c) musí být návěstidlo kryto přenosnou návěstí STŮJ a jízda kolem něj musí být povolena jen na písemný rozkaz. Je-li závislost výkolejky a výhybky zajišťována prostřednictvím mechanických zámků, smí obsluhující zaměstnanec uzamknout tyto zámky do vzájemné odvratné polohy: a) až po zjištění, že úsek mezi hroty výhybky a výkolejkou je volný. b) až po zjištění, že lze naklopit výkolejku na kolejnici. c) až mu zaměstnanec řídící posun oznámí ukončení posunu. Jestliže bylo výpravčím u TZZ typ AH ve směru jízdy vlaku do vlastní dopravny stlačeno tlačítko "Stůj Lo": a) lze TS změnit jen v přední dopravně b) je znemožněna jakákoliv změna stavu TS c) lze TS změnit jen v zadní dopravně Jízda dvou a více PMD na provozované koleji v jednom mezistaničním úseku: a) je dovolena kdykoliv. b) je dovolena jen za účelem zjištění příčiny neukončení jízdy PMD, odvozu vlaku (PMD) nebo jeho části z trati. c) není dovolena za snížené viditelnosti a v nepřehledných úsecích trati. 18

19 Jízda SHV jako PMD za vlakem není dovolena (kromě jízd ke zjištění příčiny nedojetí vlaku po této koleji do sousední stanice): a) při snížené viditelnosti na 100 metrů a menší. b) mezi dopravnami, kde jsou tunely. c) pří snížení viditelnosti na 200 metrů a menší. Jízda vlaku s náskokem: a) není nikdy dovolena. b) je vždy dovolena. c) není dovolena, zpozdil-li by se důležitější vlak nebo vlak osobní dopravy jedoucí ve své pravidelné době, ledaže provozní (vlakový) dispečer rozhodne jinak vzhledem k dopravní situaci. Jízda vracejícícho se nezavěšeného postrku na jednokolejné trati s TZZ typ HPB s traťovým klíčem se uskuteční a) Za normální obsluhy hradlového poloautomatického bloku. b) Kolem neobsluhovaných oddílových návěstidel hradel ve smyslu ustanovení interních předpisů ČD. c) Jako posun mezi dopravnami. Jízda vracejícícho se nezavěšeného postrku na jednokolejné trati s TZZ typ HPB bez traťového klíče se uskuteční a) Jako posun mezi dopravnami. b) Za normální obsluhy hradlového poloautomatického bloku. c) Kolem neobsluhovaných oddílových návěstidel hradel ve smyslu ustanovení interních předpisů ČD. Jízdní cesta, u které nastal úplný závěr může být na RZZ zrušena: a) pouze v odůvodněných případech (např. mimořádnost ohrožující bezpečnost provozu) b) vždy, vyžaduje-li to dopravní situace c) pouze se svolením udržující OS Jízdní cesta, u které nenastal úplný závěr může být na RZZ zrušena: a) pouze v odůvodněných případech (např. mimořádnost ohrožující bezpečnost provozu) b) v případě potřeby kdykoliv c) pouze se svolením udržující OS Jízdní cesta, u které nenastal úplný závěr, a) může být zrušena pouze v odůvodněných případech (např. mimořádnost, která ohrožuje bezpečnost železničního provozu) b) může být v případě potřeby zrušena kdykoliv c) nesmí být zrušena Jízdou ŽKV proti směru postavené jízdní cesty se u RZZ závěr jízdní cesty a) zruší b) zruší pouze tehdy, pokud dojde jízdou ŽKV také k ovlivnění úseku před návěstidlem c) nezruší Jízdu vlaku do km a zpět výpravčí dokumentuje v tiskopisu Dopravní deník takto: a) dvouřádek pro návrat vlaku se nevyplňuje. b) současně s dvouřádkem pro odjezd vlaku vyplní i dvouřádek pro návrat vlaku. c) dvouřádek pro návrat vlaku vyplňuje v okamžiku příjezdu vlaku z trati zpět do stanice. Jízdy PMD se uskutečňují: a) jen tažením. b) tažením nebo sunutím, je-li uvedeno v TTP. c) tažením nebo sunutím. Jízdy vlaků na trati, kde se provoz řídí předpisem SŽDC (ČD) D2, se nezabezpečují: a) jízdou bez zabezpečovacího zařízení, organizovanou jedním výpravčím. b) telefonickým dorozumíváním. c) automatickou hláskou. Jízdy vlaků na trati, kde se provoz řídí předpisem SŽDC (ČD) D2, se nezabezpečují: a) automatickým hradlem. b) poloautomatickým blokem. c) telefonickým hlášením. Jízdy vlaků na trati, kde se provoz řídí předpisem SŽDC (ČD) D2, se nezabezpečují: a) telefonickým dorozumíváním. b) jízdou podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění. c) jízdou se zvýšenou opatrností za nemožného dorozumění. Jízdy vlaků po částech jsou prováděny jako posun mezi dopravnami na provozované koleji: a) vždy jen do zadní stanice. b) vždy jen do přední stanice. c) buď do přední stanice nebo do zadní stanice anebo do obou stanic. Jízdy vlaků se zabezpečují: a) jízdou bez zabezpečovacího zařízení, organizovanou jedním výpravčím. b) hlášením skutečného odjezdu. c) samostatným hlášením předvídaného odjezdu. Jízdy vlaků se zabezpečují: a) telefonickým dorozumíváním. b) jízdou ve vzdálenosti hradel nebo hlásek. c) jízdou po nesprávné koleji. Jízdy vozidel na vyloučenou traťovou kolej se organizují jako: a) jízda vlaku. b) posun za podmínek uvedených v předpisu SŽDC (ČD) D2. c) PMD za podmínek uvedených v předpisu SŽDC (ČD) D2. Jízdy vozidel z vyloučené staniční koleje se organizují jako: a) jízda vlaku. b) posun za podmínek uvedených v předpisu SŽDC (ČD) D2. c) PMD za podmínek uvedených v předpisu SŽDC (ČD) D2. 19

20 K K K K čemu slouží závěr jazyku: a) Uzavírá jazyky výměny při postavené vlakové cestě. b) Zajišťuje odlehlý jazyk v koncové poloze. c) Zajišťuje přilehlý jazyk v koncové poloze. K rozřezu výhybky je možné dojít, pokud je pojížděna: a) po hrotu. b) proti hrotu. c) po hrotu i proti hrotu. K trojznakovému a k čtyřznakovému automatickému bloku patří návěstidla: a) oddílová a vjezdová. b) odjezdová a oddílová. c) odjezdová, oddílová a vjezdová. K žádosti o vystavení průkazu hlavního operátora je uvést tyto údaje: a) jméno, příjmení, pracovní zařazení, datum narození, trvalé bydliště, potvrzení o zkoušce z předpisu ČSD T7 a ČD Z11 b) jméno, příjmení, pracovní zařazení, potvrzení o zkoušce z předpisu ČSD T7 a ČD Z11 c) jméno, příjmení, trvalé bydliště, potvrzení o zkoušce z předpisu ČSD T7 a ČD Z11 Každé návěstidlo musí být vyrobeno podle: a) návrhu provozovatele dráhy. b) návrhu přednosty PO. c) zaváděcích nebo vzorových listů. Každý mechanický zámek pro zajištění výhybek musí mít: a) hlavní a náhradní klíč. b) hlavní a záložní klíč. c) náhradní a záložní klíč. Každý PMD, který zcela opustí obvod stanice, musí být označen návěstmi jako: a) posunový díl. b) drobné vozidlo. c) vlak. Každý vlak jedoucí na trati dle SŽDC (ČD) D2 smí mít: a) nejvíce dva následy. b) nejvíce tři následy. c) na jednokolejné trati jeden násled, na vícekolejné trati nejvíce tři následy. Každý vlak musí jet podle jízdního řádu a musí mít: a) své označení, které se skládá z druhové zkratky a čísla vlaku. b) minimálně jednoho člena obsluhy vlaku. c) své označení, které se skládá vždy z komerčního názvu a čísla vlaku. Každý zaměstnanec musí znát návěst: a) ODJEZD. b) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. c) POPOTÁHNOUT. Každý zaměstnanec na trati nebo v kolejišti, který poruší průjezdný průřez se musí postarat o odstranění překážky. Nemůže-li průjezdný průřez uvolnit, musí: a) jednat tak, aby se předešlo mimořádné události nebo aby se její následky zmírnily. b) krýt nesjízdné místo předepsaným počtem třaskavek. c) toto porušení průjezdného průřezu oznámit do třech pracovních dnů přednostovi PO. Kde je umístěn ovládací prvek pro vypnutí napájení SZZ? a) pouze na obslužném pracovišti b) pouze ve stavědlové ústředně c) na ovládacím pracovišti nebo ve stavědlové ústředně Kde je uvedena povolená úprava dopravní dokumentace? a) V základní dopravní dokumentaci. b) V tabulkách traťových poměrů. c) V odevzdávce dopravní služby. Kde je uvedeno místo uložení a počet prostředků pro nouzové přestavování výhybek: a) v ZDD b) v předpisu ČD Z1 c) v Předpisu ČD D2 Kde je uvedeno umístění náhradních klíčů od stavědlové ústředny? a) v DU k předpisu ČD Z1 b) v ZDD c) v Návodu k obsluze SZZ nebo TZZ Kde není přímo u koleje hlavní návěstidlo platné pro jízdu vlaku i posun: a) musí čelo posunového dílu zastavit před námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje. b) musí čelo posunového dílu zastavit před označníkem. c) nesmí být na této koleji povolen posun. Kde výpravčí dokumentuje jízdy na/z vyloučené koleje? a) Nikde, jízdy PMD na/z vyloučené koleje se nedokumentují. b) V dopravním deníku. c) V telefonním zápisníku. Kde výpravčí zjistí největší přípustnou dopravní hmotnost PMD pro konkrétní řadu hnacího vozidla? a) V tabulce číslo 4 TTP. b) V tabulce číslo 4 SJŘ nebo se odvodí z předpisu SŽDC (ČD) D2/1. c) V příloze číslo 5A staničního řádu. 20

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 3 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 3 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE HLUBOČKY- MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ Účinnost od: 01. 7. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004 České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V Účinnost od 12. 12. 2004 Ivan Hrdlička Ing. Jiří Novotný...... VP UŽST Rumburk dopravní kontrolor Schválil: č.j.

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

4. VNITŘNÍ ČÁSTI MECHANICKÝCH A ELEKTROMECHANICKÝCH STANIČNÍCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

4. VNITŘNÍ ČÁSTI MECHANICKÝCH A ELEKTROMECHANICKÝCH STANIČNÍCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 4. VNITŘNÍ ČÁSTI MECHANICKÝCH A ELEKTROMECHANICKÝCH STANIČNÍCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 4.1. Ústřední zámek, elektromagnetický zámek 4.1.1 Ústřední zámek Ústřední.zámek (obr. 36) je zařízení pro zřízení

Více

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I.

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I. K obr.1 : N1 = Př1L N2 = 2-2150 N3 = PřKL N4 = 1L N5 = 2L N6 = OPřKL N7 = KL N8 = Se1 N9 = Se2 N10 = S2 N11 = Se101 N12 = S1 N13 = S3 N14 = S5 N15 = VL5 N16 = VL3 N17 = VL1 N18 = Lc2 N19 = MSe1 N20 = MVk1

Více

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kařízek 2.změna Účinnost od : 1. dubna 2006 Moravec v.r. dopravní kontrolor Schválil : č.j. 768/2006 dne 24.3.2006 Krondl v.r.

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo... V... dne... 20......... * 415 758 1/5

Více

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ Účinnost od: 24.3.2006 Bohuslav Hrubý, v. r. dopravní kontrolor Schválil: č.j. 631/2-06 dne: 1.3.2006 Ing. Libor Semorád,

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V Účinnost od 1.7.2002 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

Účinnost od 15.4.2006

Účinnost od 15.4.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 4. Z M Ě N A S T A N I Č N Í H O Ř Á D U ŽELEZNIČNÍ STANICE POLICE NAD METUJÍ Účinnost od 15.4.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 005/06-NA dne... Vrchní

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Senice na Hané 1. změna Účinnost od 1. 5. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r Josef Spáčil v.r...... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kutná Hora město Změna č.3 Účinnost od 15.6.2006 Ing. Petr Pech vrchní přednosta UŽST Karel Sokol...... dopravní kontrolor

Více

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Děčín Třída Čs. Mládeže 894, 405 02 Děčín IV 3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE Účinnost změny č. 3 od: 1. 7. 2006 Změna se týká:

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE Změna č. 1 Účinnost od: 15.4.2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j.

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j. ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A O B S L U H O V A C Í H O Ř Á D U pro závorářské stanoviště Účinnost od 21.06.2004...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j. 245 / 04-11/2

Více

ESKÉ DRÁHY S T A N I N Í Á D Železni ní stanice H O R N Í B Í Z A innost od 01.0 6.1998

ESKÉ DRÁHY  S T A N I N Í Á D Železni ní stanice H O R N Í B Í Z A innost od 01.0 6.1998 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T AN IČNÍ ŘÁD Železniční stanice H O R N Í BŘÍZA Účinnost od 01.06.1998 Účinnost od 15.1.2007 Sedláková v.r... dopravní kontrolor Schválil: č. j. 3608/06 dne :19.12.2006

Více

Staniční řád železniční stanice

Staniční řád železniční stanice Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Staniční řád železniční stanice ÚSTÍ NAD LABEM- STŘEKOV Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7

Více

C C C Clonka hradlového relé má v opačné poloze barvu a) Černou. b) Červenou. c) Bílou.

C C C Clonka hradlového relé má v opačné poloze barvu a) Černou. b) Červenou. c) Bílou. Z1 B B B Barva clonek základní/opačná návěstního hradla jsou a) červená a bílá. b) zelená a bílá. c) černá a bílá. Barva clonky hradlové zarážky a) červená a bílá. b) zelená a bílá. c) černá a bílá. Barva

Více

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností.

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností. 21. Hlavní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

2. změna Staničního řádu. ŽST Třebušice

2. změna Staničního řádu. ŽST Třebušice České dráhy, a. s. 2. změna Staničního řádu ŽST Třebušice Změna se týká článků: rozsah znalostí, 10A, 11, 15, 21, 22, 26, 28, 31A, 31B, 31C, 32, 33, 54, 55, 56, 57, 58A, 58B, 59, 60, 65A, 65B, 72, 74,

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo změny Účinnost od Opravil Poznámky Č.j. Dne Podpis Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku 2 ROZSAH ZNALOSTÍ

Více

R Á J E C J E S T Ř E B Í

R Á J E C J E S T Ř E B Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE R Á J E C J E S T Ř E B Í Účinnost od 1. 3. 2006 Změna č.2 Účinnost od 1. 11. 2006... dopravní kontrolor Schválil č.j.... vrchní přednosta

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE FRÝDEK- MÍSTEK Účinnost od 8.10.2005 Nykel Antonín v.r., (VSDK). dopravní kontrolor Schválil: č.j. 3745N/05 dne 4.10.2005 Ing. Baronová

Více

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 02 / 2006

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 02 / 2006 České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 0 / 006 Vydáním tohoto rozkazu se ruší články SŘ ŽST Plzeň Křimice, jejichž

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Rozvrh kurzu. Příloha č týden = března den v týdnu. počet hodin. téma vyučuje poznámka. celkem hodin

Rozvrh kurzu. Příloha č týden = března den v týdnu. počet hodin. téma vyučuje poznámka. celkem hodin 1. =. - 6. března 015 Rozvrh kurzu Příloha č. celkem..015 Po 6 hod..015 Út hod Ověřovací test ze znalostí OZ D-0: SZDC D1, SZDC (CD) Z1, SŽDC (ČD) Z, 1 SŽDC (CD) Z11, SŽDC (CSD) T100, Bp1 Obecná legislativa:

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

PŘÍLOHA 4 ELEKTRICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 4 ELEKTRICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 4 ELEKTRICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 4 k ČD Z1 Účinnost od 01.01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 4 k ČD Z1 Účinnost od 01.01.2007 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Dymokury Účinnost od 1. 7. 2002...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil č.j.: 53/02 11/3 d...... Počet stran:...

Více

Z2 A A A. B B B Bezanulační stav je

Z2 A A A. B B B Bezanulační stav je Z2 A A A Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým vozidlem do přechodu do základního stavu nebo znovu do výstražného stavu b) stav PZS v době od ukončení výstrahy

Více

Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU

Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Hradec Králové Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j.

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00- O12/1-Fej Ing. Kupec Miroslav Vrchní přednosta

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LITOMĚŘICE horní nádraží Účinnost od 1.7.2002 Ing. Jan Kudera v.r. Václav Chmelař v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

VELKÝ OSEK. Změna č. 3

VELKÝ OSEK. Změna č. 3 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE VELKÝ OSEK Změna č. 3 Účinnost od 15. 4. 2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

ODBOČKY BRNO-ŽIDENICE

ODBOČKY BRNO-ŽIDENICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD ODBOČKY BRNO-ŽIDENICE Účinnost od 1. 12. 2006 Vitouch Jaromír v.r.... dopravní kontrolor Schválil č.j. 2165/2006 dne 22.06.2006 Ing. Najmon Jaroslav

Více

Vzory písemných rozkazů SŽDC a ŽSR používaných na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Mosty u Jablunkova (ČR) - Čadca (SR)

Vzory písemných rozkazů SŽDC a ŽSR používaných na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Mosty u Jablunkova (ČR) - Čadca (SR) Příloha 3 Príloha 3 Vzory písemných rozkazů SŽDC a ŽSR používaných na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Mosty u Jablunkova (ČR) - Čadca (SR) Vzory písomných rozkazov SŽDC a ŽSR používaných na

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ květen / červen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Zastavení v ŢST Zastavení v ŢST. Vlak musí zastavit pokud moţno tak,aby - uvolnil zadní námezník alespoň

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. 1.12.2004 Rozsah znalostí,1,14 Ing.Krátký. Obsluhovací řád Zv. Pracejovice 2.změna účinnost od 1.12. 2004. č.j.14/04-11/1 č.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. 1.12.2004 Rozsah znalostí,1,14 Ing.Krátký. Obsluhovací řád Zv. Pracejovice 2.změna účinnost od 1.12. 2004. č.j.14/04-11/1 č. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Účinnost Týká se ustanovení článku, Opravil Dne Podpis Od příloh změny Č.j. 15.4.2004 1,3,4,5,8,10,11,12,13,14 Mácka 15.3.04 Mácka 1 č.j.14/04-11/1 č.13 2 č.j.14/04-11/1 č. 1.12.2004

Více

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice České dráhy, a. s. 3. změna Staničního řádu ŽST Obrnice Účinnost od: 18. 8. 2006 po ukončení výluky dle ROV 8337 etapa D Změna se týká článků: rozsahu znalostí, čl. 3, 8, 10B, 11, 14, 15, 21, 22, 26, 27,

Více

Předpis SŽDC (ČD) Z2. Otázka č. Zadání otázky a odpovědi

Předpis SŽDC (ČD) Z2. Otázka č. Zadání otázky a odpovědi 1 Předpis ČD Z2 není závazný a) pro zaměstnance, kteří obsluhují PZZ b) pro zaměstnance, kteří udržují PZZ c) pro uživatele pozemní komunikace 2 Předpis ČD Z2 stanovuje závazný postup pro obsluhu běžných

Více

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA...

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 4 2 VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... 5 2.1 OBECNÉ POŽADAVKY... 5 2.2 VYHODNOCENÍ NEDOVOLENÉHO PROJETÍ... 5 2.3 DETEKČNÍ MÍSTO PRO NEDOVOLENÉ PROJETÍ... 6 2.4 VYUŽITÍ

Více

OBSLUHOVACÍ ŘÁD. Anna

OBSLUHOVACÍ ŘÁD. Anna České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro hlásku Anna Účinnost od: 3. 11. 2005. Václav Červenka v.r.. dopravní kontrolor Schválil: č.j: 1765/2005-S dne 31. 10. 2005 Bc Jaroslav Maršík

Více

5. Organizování a provozování drážní dopravy

5. Organizování a provozování drážní dopravy 5. Organizování a provozování drážní dopravy Pro organizování a provozování dráţní dopravy se pouţívají tzv. NÁVĚSTI. Návěsti jsou dopravní pokyny nebo zprávy vyjádřené opticky nebo akusticky podle návěstních

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. Účinnost od 1.11. 2005. Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor.

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. Účinnost od 1.11. 2005. Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor. Změna č. 5 Účinnost od 01.11.2005 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro ZV 11 Dvory nad Lužnicí Účinnost od 1.11. 2005 Pekárek Petr v.r.... dopravní kontrolor Změna číslo

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY ČESKÉ DRÁHY, a. s. ČD Katalog 2 (D) DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 20. prosince

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. Účinnost od 1.11. 2005. Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor.

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. Účinnost od 1.11. 2005. Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor. ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro ZV 46 F R A H E L Ž Účinnost od 1.11. 2005 Pekárek Petr v.r.... dopravní kontrolor Změna číslo : 4 Schválil č.j.: 15/2005 VE poř. č.

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo změny Účinnost od Opravil Poznámky Č.j. Dne Podpis Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku 2 ROZSAH ZNALOSTÍ

Více

Provozní řád radiostanic

Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Praha České dráhy, a.s. Příloha č. 2 Provozní řád radiostanic Obsah: 1. Všeobecné organizační zásady 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz 3. Údržba a opravy rádiového zařízení 4. Poruchy

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. pro hradlo Soutěska Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. pro hradlo Soutěska Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro hradlo Soutěska 15.7.2004 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r.... Vrchní přednosta uzlové stanice ing. Jiří Novotný v.r.... Dopravní kontrolor

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro hradlo Zdemyslice. Účinnost od Václav Mašek

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro hradlo Zdemyslice. Účinnost od Václav Mašek ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro hradlo Zdemyslice Účinnost od 1.7.2002 Václav Mašek přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:..14/02-11/1 číslo

Více

Rozkaz přednosty stanice ke staničnímu řádu železniční stanice Dolní Bousov číslo 1 / 2004

Rozkaz přednosty stanice ke staničnímu řádu železniční stanice Dolní Bousov číslo 1 / 2004 Železniční stanice Mladá Boleslav hl.n. Č.j.: 452/04 V Mladé Boleslavi dne:16.2.2004 Rozkaz přednosty stanice ke staničnímu řádu železniční stanice Dolní Bousov číslo 1 / 2004 Platnost od: 16.2.2004 (po

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

STANIČNÍ ŘÁD BŘECLAV

STANIČNÍ ŘÁD BŘECLAV České dráhy, a. s. Změna č. 4 SŘ ŽST Břeclav Účinnost od 1.12.2005 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE BŘECLAV Změna č. 8 Účinnost od 1.7.2007 Bohuslav Hrubý, v. r. dopravní

Více

06 VPŘ. Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 17 Lovosice

06 VPŘ. Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 17 Lovosice Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 17 Lovosice 06 VPŘ VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍPOJOVÝ VLEČKOVÝ ŘÁD 1 vlečka Lovochemie, a.s. závodová vlečka Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle ustanovení

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí posunu s autobusem na železničním přejezdu

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k ZDD - staničnímu řádu železniční stanice Mladá Boleslav Debř číslo 1 / 2005

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k ZDD - staničnímu řádu železniční stanice Mladá Boleslav Debř číslo 1 / 2005 Uzlová železniční stanice Mladá Boleslav Č.j.: 500/05 V Mladé Boleslavi dne: 18.2.2005 Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k ZDD - staničnímu řádu železniční stanice Mladá Boleslav Debř

Více

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů ŽD TTP Tabulky traťových poměrů Trať č.311a (312A + 312 B) 312A: Šumperk Petrov n.d. Kouty n.d. 312B: Petrov n.d. Sobotín schváleno rozhodnutím ředitele provozovatele dráhy ze dne 26.10.2009 (čj.: 18277/09)

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 2/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST RUMBURK

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 2/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST RUMBURK České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Rumburk ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 2/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST RUMBURK č.j.: 1042 / 2006 Zpracovatel: Holub (IŽD 972 434

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Racionalizace železniční trati Turnov - Liberec. Libor Šlechta

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Racionalizace železniční trati Turnov - Liberec. Libor Šlechta Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Racionalizace železniční trati Turnov - Liberec Libor Šlechta Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k ZDD - staničnímu řádu železniční stanice Bakov nad Jizerou číslo 1 / 2005

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k ZDD - staničnímu řádu železniční stanice Bakov nad Jizerou číslo 1 / 2005 Uzlová železniční stanice Mladá Boleslav Č.j.: 502/05 V Mladé Boleslavi dne: 18.2.2005 Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k ZDD - staničnímu řádu železniční stanice Bakov nad Jizerou číslo

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro odbočku hlásku. Z á l u č í. 1.změna Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro odbočku hlásku. Z á l u č í. 1.změna Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro odbočku hlásku Z á l u č í 1.změna Účinnost od 1.3.2003 Ing. Jiří Pecháček v.r. přednosta stanice Jiří Merta v.r. dopravní kontrolor

Více

Z11 0 B 0 B 0 - B. N N N Návěst "Odraz" se hlasem do radiostanice vyjádří slovy: b) Záloha/vlak č. na koleji č. odraz

Z11 0 B 0 B 0 - B. N N N Návěst Odraz se hlasem do radiostanice vyjádří slovy: b) Záloha/vlak č. na koleji č. odraz Z11 0 B 0 B 0 - B 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Bude-li sunutí prováděno na vzdálenost kratší než 100 m pak: a) musí posunovač

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Prováděcímu nařízení k předpisu ČD D3 pro trať Nejdek - Potůčky číslo 1/2006

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Prováděcímu nařízení k předpisu ČD D3 pro trať Nejdek - Potůčky číslo 1/2006 České dráhy, a.s. Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 1 Uzlová železniční stanice Karlovy Vary č.j.: 856 / 006 V Karlových Varech 4.října 006 Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Prováděcímu

Více

pro všechny zaměstance ČD, ostatní cizí právnické a fyzické osoby jen pokud jim to nařídí SŽDC s.o.

pro všechny zaměstance ČD, ostatní cizí právnické a fyzické osoby jen pokud jim to nařídí SŽDC s.o. číslo článku Pořadí otázky / spr.od. znění otázky / odpovědí 1 1 Popis obsluhy rádiových zařízení neuvedených v předpise ČD Z11 se vydá jako: A Rozkaz přednosty stanice X B Doplňující ustanovení C Provozní

Více

PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY ČESKÉ DRÁHY, a. s. ČD D1 PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 20. prosince 2007 č.j. 63229/2007-O11

Více