Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1"

Transkript

1

2

3 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro organizování a provozování drážní dopravy. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 1 2 Předpis SŽDC (ČD) D1 obsahuje: nepředpisová ustanovení nezávazná pro používání návěstí na dráze, kde je provozovatelem dráhy ČD. jednotná předpisová ustanovení závazná pro používání návěstí pouze na dráze-vlečce, kde je provozovatelem dráhy pouze ČD CARGO. jednotná předpisová ustanovení závazná pro používání návěstí na dráze, kde jsou provozovatelem dráhy SŽDC. 3 3 Předpis SŽDC (ČD) D1 je závazný: pro všechny zákazníky ČD. pro všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na organizování, řízení nebo provozování drážní dopravy. jen pro výpravčí a strojvedoucí, pro ostatní zaměstnance ČD je pouze informativní. 5 4 Každé návěstidlo musí být vyrobeno podle: návrhu provozovatele dráhy. návrhu přednosty PO. zaváděcích nebo vzorových listů. 5 5 SDC odpovídá: za údržbu a opravu přenosných návěstidel. za údržbu, obnovu, opravu, zajištění dohlednosti nepřenosných návěstidel a viditelnosti jejich značení. za údržbu a opravu ručních návěstidel. 6 6 Návěst je: viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem. Znak, provedení, tvar, barva a zvukové vyjádření je uvedeno v předpise SŽDC (ČD) D1. pomůcka sloužící k dávání návěstí. neviditelné vyjádření pokynu a zprávy. 6 7 Denní návěst je návěst používaná za viditelnosti alespoň na vzdálenost: 50 m. 10 m. 100 m. 6 8 Noční návěst je návěst: používaná za viditelnosti alespoň na vzdálenost 100 m. návěstidla používaná za snížené viditelnosti. používaná pouze za úplňku měsíce. 1

4 6 9 Pochybná návěst je: každá návěst, která bliká bílým světlem. každá návěst, která je doplněna bílým světlem. taková návěst, která je nejasná, sporná, nejistá, návěstěná v rozporu s předpisem SŽDC (ČD) D Ruční návěst je: jakékoliv viditelné znamení dávané jen rukou. viditelná návěst, kterou dává zaměstnanec předepsaným návěstidlem drženým v ruce nebo ve stanovených případech jen rukou. slyšitelná návěst, kterou dává zaměstnance železniční stanice Návěstidlo je: viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem. technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst. pouze technické zařízení, kterým se dává návěst Platné návěstidlo je takové návěstidlo: které je označené předepsanou návěstí neplatnosti a ovlivňuje jízdu vozidel. jehož návěsti ovlivňují chování cestujících. jehož návěsti ovlivňují jízdu vozidel Neplatné návěstidlo je: návěstidlo, které je označené předepsanou návěstí neplatnosti nebo návěstidlo o jehož neplatnosti jsou zaměstnanci zpraveni. porouchané hlavní návěstidlo, kryté předepsanou návěstí VÝSTRAHA. návěstidlo s pochybnou návěstí Poškozené návěstidlo, ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) D1, je: návěstidlo, které má oprýskaný nátěr. hlavní návěstidlo kryté předepsanou návěsti VÝSTRAHA. návěstidlo, které nemůže plnit svou funkci Ruční návěstidlo je: každé návěstidlo nad 20 kg, které zaměstnanec unese. návěstidlo, které zaměstnanec musí při návěstění držet v ruce. návěstidlo, které nemusí zaměstnanec držet v ruce Oddílové návěstidlo je: seřaďovací návěstidlo na trati. hlavní návěstidlo pro vjezd vlaku do železniční stanice. hlavní návěstidlo pro vjezd vlaku do traťového oddílu Dočasná pomalá jízda je: trvalé omezení traťové rychlosti. přechodné omezení konstrukční rychlosti. přechodné omezení traťové rychlosti, s časově vymezenou platností Indikátorová tabulka je pomůcka k stanovení: neplatnosti návěstidla. platnosti návěstidla pro sousední kolej (tzv. indikátorová tabulka se šipkou). traťové rychlosti Indikátorová tabulka je pomůcka k značení: hlavních návěstidel, od kterých při návěstění rychlosti 40 km/h je stanovena jiná než návěstěná rychlost (např. indikátorová tabulka s číslicí 5). stanoviště neplatného návěstidla. stanovené traťové rychlosti. 2

5 6 20 Návěstění je: natírání stožárů hlavních návěstidel a samostatných předvěstí. dávání návěstí pískáním ústy. činnost, při které je pokyn k organizování a provozování drážní dopravy dáván návěstí Nedostatečná zábrzdná vzdálenost je vzdálenost mezi: hlavními návěstidly, která nezaručuje, že vlak bezpečně zastaví před návěstí POSUN ZAKÁZÁN. hlavními návěstidly nebo mezi samostatnou předvěstí a hlavním návěstidlem, která nezaručuje, že vlak bezpečně zastaví z rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku jet. seřaďovacími návěstidly, která nezaručuje, že vlak bezpečně zastaví před návěstí STŮJ Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, které je přímo u koleje, je úsek koleje: v obvodu stanice nebo odbočky, od hlavního návěstidla až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím hlavním návěstidlem. v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. od označníku na vjezdové straně k označníku na odjezdové straně Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, které je přímo u koleje, je úsek koleje: od označníku na vjezdové straně k označníku na odjezdové straně. v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. v obvodu stanice nebo odbočky, od hlavního návěstidla až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím koncovníkem, námezníkem s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, které je přímo u koleje, je úsek koleje: od označníku na vjezdové straně k označníku na odjezdové straně. v obvodu stanice nebo odbočky, od hlavního návěstidla až za poslední pojížděnou výhybku před návěstním upozorňovadlem s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ, umístěným přímo u koleje. v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u hlavního návěstidla, které není umístěno přímo u koleje, je úsek koleje: od čela vlaku, až za poslední pojížděnou výhybku před označníkem. v obvodu stanice nebo odbočky, od koncovníku, námezníku s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY, až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím hlavním návěstidlem. od skupinového návěstidla, až za poslední pojížděnou výhybku. 3

6 6 26 Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u hlavního návěstidla, které není umístěno přímo u koleje, je úsek koleje: v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. od čela vlaku, až za poslední pojížděnou výhybku před označníkem. v obvodu stanice nebo odbočky od návěstního upozorňovadla s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ, umístěným přímo u koleje, až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím koncovníkem, námezníkem s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u vjezdového návěstidla správné koleje, které platí za jízdy po nesprávné koleji, je úsek koleje: v obvodu stanice nebo odbočky, od návěstního upozorňovadla s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ nebo od úrovně vjezdového návěstidla (není-li návěstní upozorňovadlo umístěno) až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím koncovníkem, námezníkem s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY. od čela vlaku, až za poslední pojížděnou výhybku před označníkem. v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici Obvyklé místo zastavení je místo, kde strojvedoucí: je zvyklý zastavovat vlak. U každého vlaku je to na jeho uvážení a neřídí se žádnými návěstidly pro označení místa zastavení. musí zastavit vlak před vjezdovým návěstidlem. musí zastavit vlak. Může být označeno nepřenosným návěstidlem s návěstí STŮJ, návěstí MÍSTO ZASTAVENÍ nebo návěstí KONEC NÁSTUPIŠTĚ Pomalá jízda je: přechodné omezení traťové rychlosti. přechodné omezení konstrukční rychlosti. trvalé omezení traťové rychlosti Pracovní místo je místo: na trati, kde je postaveno stavědlo. ve stanici, kde ve volném schůdném a manipulačním prostoru vykonávají osoby činnost potřebnou pro naložení nákladního vozu. na trati, kde ve volném schůdném a manipulačním prostoru vykonávají osoby činnost potřebnou pro provozování dráhy, v jejichž důsledku dochází k ovlivňování provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy Předvěstění je činnost, při které je dán pokyn, který: neupozorňuje na návěst, která bude následovat. upozorňuje na návěst, která bude následovat. nemusí zaměstnanec uposlechnout. Pokyn je pouze informací, co je asi za návěst na následujícím návěstidle Přenosná návěst je: návěst dávaná přenosným návěstidlem. ruční návěst, která je přenášená následujícím nepřenosným návěstidlem. vždy pochybná návěst. 4

7 6 33 Rychlostní návěstní soustava je soustava návěstí: mechanických hlavních návěstidel, které zakazují nebo dovolují jízdu vlaku. V případě dovolení jízdy vlaku stanovuje rychlost, a pokud následující hlavní návěstidlo nemá samostatnou předvěst, předvěstí jeho návěst. světelných seřaďovacích návěstidel, které zakazují nebo dovolují jízdu posunu. světelných hlavních návěstidel, které zakazují nebo dovolují jízdu vlaku. V případě dovolení jízdy vlaku stanovuje rychlost, a pokud následující hlavní návěstidlo nemá samostatnou předvěst, předvěstí jeho návěst Slyšitelná návěst je návěst vyjádřená prostřednictvím: přenosných návěstidel. zvukových návěstidel. nepřenosných návěstidel Snížená viditelnost je viditelnost, při níž: nejsou nejméně na vzdálenost 200 m zřetelně viditelné předměty a osoby. jsou nejméně na vzdálenost 100 m zřetelně viditelné předměty a osoby. nejsou nejméně na vzdálenost 100 m zřetelně viditelné předměty a osoby Souhlas k posunu je pokyn, který vyjadřuje: dovolení uvést posunový díl do pohybu. souhlas k odjezdu vlaku. zákaz uvést posunový díl do pohybu Světelná návěst je: slyšitelná návěst, která je dávána houkačkou a světlem stanovené barvy, prosvětlením stanoveného znaku. viditelná návěst, která je dávána světlem stanovené barvy, prosvětlením stanoveného znaku nebo jejíž znak je vytvořen množinou světelných bodů. viditelná návěst, která je dávána pouze přenosným návěstidlem Viditelná návěst je návěst dávaná: prostřednictvím proměnných nebo neproměnných znaků návěstidel. Viditelná návěst nesmí být dávána pouhou rukou. pouze prostřednictvím proměnných návěstidel a nesmí být dávána pouhou rukou. prostřednictvím proměnných nebo neproměnných znaků návěstidel nebo ve stanovených případech pouhou rukou Zkrácená vzdálenost je pojem, který je používán: je-li dodržena vzdálenost mezi návěstidly stanovená předpisem SŽDC (ČD) D1, ale přitom není zajištěno, že při uposlechnutí pokynu daném návěstí, strojvedoucí bezpečně zastaví vlak z rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku jet. není-li dodržena vzdálenost mezi návěstidly stanovená předpisem SŽDC (ČD) D1, ale přitom je zajištěno, že při uposlechnutí pokynu daném návěstí, strojvedoucí bezpečně zastaví vlak z rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku jet. není-li dodržena vzdálenost mezi návěstidly stanovená předpisem SŽDC (ČD) D1, ale přitom není zajištěno, že při uposlechnutí pokynu daném návěstí, strojvedoucí bezpečně zastaví vlak z minimální rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku jet. 5

8 8 40 Každý zaměstnanec musí znát návěst: ODJEZD. STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. POPOTÁHNOUT Návěst STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY se musí dát: vždy, když je ohrožena bezpečnost drážní dopravy nebo lidské životy. vždy, když je ohrožena bezpečnost drážní dopravy. Jsou-li ohroženy lidské životy se tato návěst nesmí použít. jen uzná-li zaměstnanec za vhodné Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno: všem zaměstnancům, kteří jsou ve službě. Tito zaměstnanci nemusí být odborně způsobilí. jen výpravčímu. jen zaměstnanci, který je pro tuto činnost odborně způsobilý Obsluha hlavních návěstidel a samostatných předvěstí musí být vždy provedena tak včas: aby došlo ke snížení rychlosti vlaku nebo jeho zastavení. aby nedošlo ke snížení rychlosti vlaku nebo jeho zastavení. aby vždy došlo k zastavení vlaku u samostatné předvěsti Je-li návěstidlo poškozené, zhaslé nebo je-li jeho návěst pochybná a není-li označeno jako neplatné, musí se zaměstnanec řídit tou návěstí, která: je nejzávažnější, u hlavního návěstidla návěstí STŮJ, u samostatné předvěsti návěstí VÝSTRAHA a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí zakazující pohyb posunového dílu. povoluje jízdu za toto návěstidlo, u hlavního návěstidla a u samostatné předvěsti návěstí VOLNO a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí POSUN DOVOLEN. je nejzávažnější, u hlavního návěstidla návěstí VOLNO, u samostatné předvěsti návěstí STŮJ a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí zakazující pohyb posunového dílu Je-li za snížené viditelnosti mechanické návěstidlo zhaslé a není-li označeno jako neplatné, ale denní návěst je naprosto nepochybná: platí návěst denní. platí návěst noční. musí být návěstidlo kryto přenosnou návěstí STŮJ a jízda kolem něj musí být povolena jen na písemný rozkaz Přenosná návěstidla [pokud předpis SŽDC (ČD) D1 nestanoví jinak] se na jednokolejné trati a ve stanici umísťují: vždy přímo uprostřed koleje, pro kterou platí. přímo vpravo od koleje, pro kterou platí. vpravo nebo vlevo koleje, pro kterou platí. Záleží na viditelnosti přenosné návěsti. 6

9 35 47 Přenosná návěstidla [pokud předpis SŽDC (ČD) D1 nestanoví jinak] se na vícekolejné širé trati, při souběhu dvou a více kolejí různých tratí nebo v záhlaví dopraven umisťují: pro krajní koleje na jejich vnější straně přímo u koleje, pro kterou platí; pro ostatní koleje se umísťují vpravo přímo u koleje, pro kterou platí. vždy vpravo koleje, pro kterou platí. vždy uprostřed koleje, pro kterou platí Zábrzdné vzdálenosti rozeznáváme: tři; 500 m, 700 m a 1200 m. čtyři; 400 m, 700 m, 1000 m a 1550 m. tři; 400 m, 700 m a 1000 m Noční návěsti se dávají: bez zřetele na měsíční nebo jiné světlo dle přílohy č.1 předpisu SŽDC (ČD) D1 - Kalendář pro používání nočních návěstí a za snížené viditelnosti. jak uzná zaměstnanec za vhodné. jen když je úplná tma. Hlavní návěstidla platná jen pro jízdu vlaku (s výjimkou oddílových návěstidel automatického bloku) mají značení označovacími pásy nebo nátěry stožárů: s červenými a bílými pruhy. Bílé pruhy jsou kratší délky než červené. s bílým pruhem. s červenými a bílými pruhy stejné délky Světelná hlavní návěstidla platná pro jízdu vlaku i posun (s výjimkou vložených návěstidel) mají značení označovacími pásy nebo nátěry stožárů: s červenými a bílými pruhy stejné délky. s červenými a bílými pruhy. Bílé pruhy jsou kratší délky než červené. s bílým pruhem Samostatné předvěsti a samostatné opakovací světelné předvěsti mají značení: jen označovacími červenými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. jen označovacími modrými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. jen označovacími černými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy Trpasličí hlavní návěstidla platná jen pro jízdu vlaku mají značení označovacími pásy: s červenými a bílými pruhy. Bílé pruhy jsou kratší délky než červené. s červenými a bílými pruhy stejné délky. s bílým pruhem Trpasličí hlavní návěstidla platná pro jízdu vlaku i posun mají značení: jen označovacími červenými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. jen označovacími černými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. jen označovacími modrými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. 7

10 73 55 Trpasličí seřaďovací návěstidla mají značení: jen označovacími černými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. jen označovacími červenými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. jen označovacími modrými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy Seřaďovací návěstidla mají značení označovacími pásy nebo nátěry stožárů: s červenými a bílými pruhy stejné délky. s modrými a bílými pruhy stejné délky. s modrými a bílými pruhy. Bílé pruhy jsou kratší délky než modré Návěst dávaná samostatnou předvěstí: buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. jen předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla. jízdu vlaku zakazuje Návěst dávaná hlavním návěstidlem: buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. Návěst STŮJ jízdu vlaku zakazuje, ostatní návěsti (mimo návěst POSUN DOVOLEN) jízdu vlaku povolují. jen předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla. buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. Návěst STŮJ jízdu vlaku povoluje, ostatní návěsti (mimo návěst POSUN DOVOLEN) jízdu vlaku zakazují Dovoluje-li hlavní návěstidlo jízdu posunového dílu a toto hlavní návěstidlo platí jen pro jednu kolej: není v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu souhlasem k posunu. je v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu a rozkazem k odjezdu vlaku. je v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu souhlasem k posunu Návěst VOLNO na závislém hlavním návěstidle předvěstí: návěst VOLNO nebo VÝSTRAHA na následujícím hlavním návěstidle. návěst STŮJ nebo PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST na následujícím hlavním návěstidle. pouze návěst VÝSTRAHA na následujícím hlavním návěstidle Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle návěst VÝSTRAHA, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku: pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky předpisu SŽDC (ČD) D2 pro projetí vlaku. pravidelně projíždějícího a nemusí ve stanici s vlakem zastavit. odjíždějícího a nemusí ve stanici s vlakem zastavit Návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST dovoluje jízdu kolem: hlavního návěstidla s návěstí STŮJ, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti VÝSTRAHA. hlavního návěstidla s návěstí STŮJ, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti STŮJ. seřaďovacího návěstidla s návěstí POSUN ZAKÁZÁN, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti POSUN ZAKÁZÁN. 8

11 Návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST předvěstí návěst: STŮJ na následujícím hlavním návěstidle (bez samostatné předvěsti) a nikdy nepřikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů. VOLNO na následujícím hlavním návěstidle a přikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů. STŮJ na následujícím hlavním návěstidle (bez samostatné předvěsti) a přikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů (vyjma oddílových návěstidel hradel a hlásek) Návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST jízdu podle rozhledových poměrů na oddílových návěstidlech hradel nebo hlásek: přikazuje. nepřikazuje. povoluje Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST, strojvedoucí vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku: pravidelně zastavujícího, zpraveného o vjezdu na obsazenou kolej. pravidelně projíždějícího. pravidelně zastavujícího. Na tuto návěst nelze nikdy uskutečňovat vjezdy na obsazenou kolej Návěst STŮJ: povoluje jízdu vlaku. zakazuje jízdu vlaku. přikazuje jízdu vlaku Pokud je stanice se skupinovými hlavními návěstidly, musí být v tabelárním jízdním řádu uvedena značka: K P S Pokud má ŽST (odbočk závislá světelná vjezdová a cestová návěstidla bez rychlostní návěstní soustavy, musí být v tabelárním jízdním řádu uvedena značka: S P Z Jedno vodorovné červenobílé rameno na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: VOLNO. RYCHLOST 40 KM/H. STŮJ Jedno vodorovné červenobílé rameno z odrazek nebo červené světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: STŮJ. VOLNO. RYCHLOST 40 KM/H. 9

12 Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 na mechanickém návěstidle vyjadřuje návěst: VOLNO. RYCHLOST 40 KM/H. STŮJ Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 z odrazek nebo zelené světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: RYCHLOST 40 KM/H. VOLNO. STŮJ Je-li projíždějící vlak zastaven u vjezdového mechanického návěstidla, které není závislé hlavní návěstidlo, a vjezd je dovolován návěstí VOLNO, musí strojvedoucí projíždějícího vlaku jednat za vjezdu do ŽST jako u vlaku: pravidelně zastavujícího a musí v ŽST s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky předpisu SŽDC (ČD) D2 pro projetí vlaku. pravidelně projíždějícího a zastavit v ŽST nemusí. pravidelně projíždějícího a zastavit v ŽST musí jen je-li o zastavení zpraven písemným rozkazem Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 a pod ním jedno vodorovné žlutobílé rameno na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: VÝSTRAHA. RYCHLOST 40 KM/H A VÝSTRAHA. RYCHLOST 40 KM/H Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 z odrazek a pod ním jedno vodorovné žlutobílé rameno z odrazek nebo jedno žluté světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: RYCHLOST 40 KM/H A VÝSTRAHA. RYCHLOST 40 KM/H. VÝSTRAHA Návěst VÝSTRAHA na mechanickém hlavním návěstidle: dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku; dále tato návěst předvěstí návěst STŮJ na následujícím hlavním návěstidle. zakazuje jízdu strojvedoucímu vlaku. dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku a zároveň předvěstí návěst VOLNO na následujícím hlavním návěstidle Vjíždí-li strojvedoucí vlaku na návěst mechanického návěstidla RYCHLOST 40 KM/H, musí za vjezdu do ŽST jednat jako u vlaku pravidelně: projíždějícího a zastavit v ŽST nemusí. projíždějícího a zastavit v ŽST musí jen je-li o zastavení zpraven písemným rozkazem. zastavujícího a musí v ŽST s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky předpisu SŽDC (ČD) D2 pro projetí vlaku. 10

13 Žlutý terč s černým orámováním a bílým okrajem ve svislé poloze na samostatné mechanické předvěsti vyjadřuje návěst: VOLNO. VÝSTRAHA. STŮJ. Žlutý terč s černým orámováním a bílým okrajem z odrazek ve svislé poloze nebo žluté světlo [noční návěst] na samostatné mechanické předvěsti vyjadřuje návěst: VÝSTRAHA. VOLNO. STŮJ Žlutý terč ve vodorovné poloze na samostatné mechanické předvěsti vyjadřuje návěst: VÝSTRAHA. STŮJ. VOLNO Zelený kruh z odrazek nebo zelené světlo [noční návěst] na samostatné mechanické předvěsti vyjadřuje návěst: VÝSTRAHA. VOLNO. STŮJ. Návěst STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska, s černým orámováním, na ní dva černé šípy nad sebou s hroty obrácenými proti sobě) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti: vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla. oddílového a krycího návěstidla. seřaďovacího návěstidla. Návěst STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska, s černým orámováním, na ní černý kříž) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti: vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla. oddílového a krycího návěstidla. seřaďovacího návěstidla. Návěst STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI (bílá čtvercová deska s černým orámováním, na ní černý kruh s bílým mezikružím) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti: oddílového a krycího návěstidla. automatického bloku, které předvěstí návěsti vjezdového návěstidla ŽST (odbočky). vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla Bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu vyjadřuje návěst: SKUPINOVÉ NÁVĚSTIDLO. STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA. STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI. 11

14 Návěst HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ upozorňuje na mimořádné umístění hlavního návěstidla a je-li umístěna u cestového nebo odjezdového návěstidla: stanovuje konec vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. nestanovuje konec vlakové cesty. nestanovuje začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu Návěst ZPĚT (svítící bílé písmeno "Z") na indikátoru: povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. zakazuje jízdu vlaku a přikazuje strojvedoucímu, aby se vrátil do ŽST, ze které přijel Návěst NA SVÁŽNÝ PAHRBEK POSTAVENO (svítící bílý symbol svážného pahrbku) na indikátoru: upozorňuje na postavenou vlakovou cestu k svážnému pahrbku. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. upozorňuje na postavenou posunovou cestu k svážnému pahrbku Návěst NEPLATNÉ NÁVĚSTIDLO (svítící bílý znak "X") upozorňuje na: skupinové návěstidlo. vložené návěstidlo. neplatnost návěstidla Kroužení praporkem, jakýmkoli předmětem nebo jen rukou vyjadřuje návěst: STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. PŘIBLÍŽIT. STŮJ Kroužení svítilnou se světlem jakékoli barvy kromě zelené vyjadřuje návěst: VZDÁLIT. STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. POMALU Tři krátké zvuky několikrát opakované, dávané houkačkou, píšťalkou nebo lokomotivní houkačkou vyjadřují návěst: SVOLÁVÁNÍ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ. POMALU. STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY Červená, na delší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem nebo červený terč s bílým okrajem vyjadřuje návěst: STŮJ. POMALU. STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. 12

15 Je rozdíl mezi ruční návěstí STŮJ a ruční návěstí STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY? Jen u noční návěsti. Není mezi nimi žádný rozdíl. Ano. Malý červený terč s bílým okrajem držený zaměstnancem přímo u koleje a kolmo k této koleji nebo malý červený terč s bílým okrajem z odrazek vyjadřuje návěst: STŮJ. POMALU. STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY Malý červený terč z odrazek smí být za snížené viditelnosti použit: vždy. jen jako přenosné návěstidlo ke krytí vozidel. nikdy Zaměstnanec dávající návěst STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY: jde podle možností co nejblíže k místu ohrožení. běží (jede) podle možností co nejdále od místa ohrožení vstříc vlaku nebo posunovému dílu, který je nutno zastavit. musí na zábrzdnou vzdálenost položit na kolejnice třaskavky Návěst STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY se podle možnosti a potřeby dává: současně jako viditelná a slyšitelná, avšak i každá z nich sama o sobě je platná. pouze jako viditelná, je-li dávána současně i slyšitelná je tato návěst pochybná. pouze jako slyšitelná, je-li dávána současně i viditelná je tato návěst pochybná Přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ se při poškození hlavního návěstidla: umístí za ním. připevní na jeho stožár nebo se umístí před ním. připevní na stožár samostatné předvěsti Přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ kryjící odstavená vozidla musí být umístěno: před vjezdová návěstidla. nejméně 50 m před vozidlem. před vozidla, uprostřed nebo přímo vpravo koleje, na které stojí, či na vozidla mimo jejich obrys Přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ kryjící odstavená vozidla: zakazuje pouze odrážet a spouštět na ně jiná vozidla. zakazuje najetí na tato vozidla, uvést je do pohybu, či na ně odrážet a spouštět jiná vozidla. nezakazuje najetí na tato vozidla, uvést je do pohybu, či na ně odrážet a spouštět jiná vozidla Přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ musí mít označovací pás: pokud je použito jako náhrada za hlavní návěstidlo platné jen pro jízdu vlaku. V tomto případě pak návěst STŮJ platí jen pro jízdu vlaků. vždy pokud je použito jako náhrada za hlavní návěstidlo platné jen pro jízdu vlaku. V tomto případě pak návěst STŮJ platí jen pro posun. jen pokud je použito jako náhrada za samostatnou předvěst. V tomto případě pak návěst STŮJ platí jen pro jízdu vlaků. 13

16 Je-li dávána ruční návěst VÝSTRAHA, musí být dávána do doby: dokud není převzetí návěsti potvrzeno návěstí POZOR. dokud není převzetí návěsti potvrzeno návěstí POVOLTE BRZDY ÚPLNĚ. než ji mine vedoucí hnací vozidlo vlaku Návěst VÝZVA K POHOTOVOSTI (denní výpravka ve výši pasu, vodorovně kolmo ke koleji, pro kterou platí, obrácenou návěstním znakem k zemi) je ruční návěstí a: dávají ji pouze členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. vyzývá členy doprovodu vlaku, aby přišli k výpravčímu. vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu Návěst VÝZVA K POHOTOVOSTI (vodorovné dlouhé pohyby noční výpravkou se zeleným světlem k doprovodu vlaku): je ruční návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. je ruční návěstí a dávají ji pouze členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. slyšitelnou návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu Návěst VÝZVA K POHOTOVOSTI (jeden krátký a jeden dlouhý zvuk píšťalkou nebo k tomu určenou lokomotivní houkačkou) je: slyšitelnou návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. ruční návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. ruční návěstí, dávají ji pouze členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu Návěst POHOTOVI K ODJEZDU (kratší pohyby ruční svítilnou s bílým světlem): dává výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. dávají výhybkáři a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. dávají členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu Návěst POHOTOVI K ODJEZDU (kratší pohyby předloktím vzpažené ruky): dávají členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. dává výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. dávají výhybkáři a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu Návěst SOUHLAS K ODJEZDU (opisování písmena "T" rukou) dává: vždy výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. člen doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. vždy výhybkář a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu Návěst SOUHLAS K ODJEZDU (opisování písmena "T" ruční svítilnou s bílým světlem) dává: vždy výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. vždy výhybkář a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. člen doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. 14

17 Návěst ODJEZD (výpravčí drží denní výpravku obrácenou zeleným terčem, rozděleným bílým křížem, a s bílým okrajem ke strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla a popřípadě jím provádí kratší svislé nebo vodorovné pohyby) je rozkazem: k posunu za námezník. strojvedoucímu k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. vlakvedoucímu osobního vlaku k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. Návěst ODJEZD (výpravčí pohybuje svisle noční výpravkou obrácenou zeleným světlem ke strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidl je rozkazem: vlakvedoucímu osobního vlaku k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. strojvedoucímu k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. k posunu za námezník Pro odjíždějící vlak dává výpravčí návěst ODJEZD do doby, než: se dá vlak do pohybu, pokud strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlaku nepotvrdil převzetí této návěsti. vlak mine odjezdové návěstidlo. vlak mine vjezdové návěstidlo pro opačný směr jízdy Pro jedoucí vlak dává výpravčí pokyn k průjezdu návěstí ODJEZD do doby, než: vlak mine odjezdové návěstidlo. vlak mine vjezdové návěstidlo pro opačný směr jízdy. ji mine vedoucí hnací vozidlo vlaku, pokud strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlaku nepotvrdil převzetí této návěsti Nedává-li výpravčí návěsti pro výpravu vlaku, drží denní výpravku: pod paží návěstním znakem k tělu. volně u nohy návěstním znakem k tělu. volně za zády Nedává-li výpravčí návěsti pro výpravu vlaku, drží noční výpravku: se zapnutým červeným světlem. se zhasnutým zeleným světlem. se zapnutým žlutým světlem RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST (bílý terč s černým okrajem): zakazuje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem hlavního návěstidla s návěstí STŮJ. povoluje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem samostatné předvěsti s návěstí VÝSTRAHA. dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem hlavního návěstidla s návěstí STŮJ RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST (střídavě žluté a zelené světlo ruční svítilny): povoluje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem samostatné předvěsti s návěstí Výstraha. dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem hlavního návěstidla s návěstí STŮJ. zakazuje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem hlavního návěstidla s návěstí STŮJ Na vrcholu postavený žlutý trojúhelníkový štít s černým písmenem "P", dávaný k vedoucímu hnacímu vozidlu, vyjadřuje návěst: ZMĚNA TRASY. KRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU. NEKRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU. 15

18 Návěst NEKRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU dává strojvedoucímu za jízdy vlaku: pomocník strojvedoucího. výpravčí nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec. vlakvedoucí osobního vlaku nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec Modrá čtvercová deska postavená na vrcholu, uprostřed bílé písmeno "S", dávaná strojvedoucím všech činných elektrických hnacích vozidel, vyjadřuje návěst: JEĎTE NA SÉRIOVÉ SPOJENÍ. JEĎTE NA SDRUŽENÉ SPOJENÍ. JEĎTE NA PARALELNÍ SPOJENÍ Návěst JEĎTE NA SÉRIOVÉ SPOJENÍ může dát: výpravčí nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec. pouze pomocník strojvedoucího. pouze výpravčí Bílá čtvercová, na vrcholu postavená deska se dvěma černými kruhy vyjadřuje návěst: POSUN ZA OZNAČNÍK. POSUN ZA NÁMEZNÍK. POSUN ZA PŘEJEZDNÍK Návěst POSUN ZA NÁMEZNÍK informuje strojvedoucího o posunu vlaku za: označník. vjezdové návěstidlo z opačné strany. návěstidlo (místo) ukončující vlakovou cestu Obdélníková, na delší straně postavená bílá deska s černou šipkou, dávaná ve vodorovné poloze kolmo ke koleji, pro kterou platí, vyjadřuje návěst: POTŘEBUJEME ZASTAVIT. POTŘEBUJEME PROJET. MOŽNO PROJET Návěst POTŘEBUJEME ZASTAVIT dává: výpravčí. zaměstnanec doprovodu vlaku. cestující Dává-li návěst POTŘEBUJEME ZASTAVIT strojvedoucí, musí: v příští stanici zastavit. v příští stanici projet. zastavit před vjezdovým návěstidlem sousední stanice a souhlas k vjezdu si vyžádat telefonicky Návěst ZMĚNA TRASY informuje strojvedoucího o jízdě vlaku po: odklonové trase z této stanice (odbočky). objízdné trase z této stanice (odbočky). objízdné trase z následující stanice (odbočky). 16

19 RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST nesmí být zneužita, a proto: nesmí být ruční přivolávací návěstidlo pod dohledem zaměstnance. musí být ruční přivolávací návěstidlo pod dohledem zaměstnance nebo pod uzávěrou. musí být ruční přivolávací návěstidlo pod dohledem vedoucího zaměstnance stanice (přednosta PO nebo náměstek P PO) RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST se dává, dokud jej nemine: vedoucí hnací vozidlo vlaku přímo před hlavním návěstidlem, kolem něhož se vlaku dovoluje další jízda. posunový díl přímo před hlavním návěstidlem, kolem něhož se posunu dovoluje další jízda. vedoucí hnací vozidlo vlaku přímo za hlavním návěstidlem, kolem něhož se vlaku dovoluje další jízda Návěst POPOTÁHNOUT přikazuje strojvedoucímu kratší pohyb vozidel. V případě stojících vozidel se viditelná návěst musí vždy doplnit: viditelnou návěstí VZDÁLIT nebo PŘIBLÍŽIT podle požadovaného směru pohybu vozidel. slyšitelnou návěstí VZDÁLIT nebo PŘIBLÍŽIT podle požadovaného směru pohybu vozidel. slyšitelnou návěstí POMALU nebo STLAČIT podle požadovaného směru pohybu vozidel Návěst SOUHLAS K POSUNU dává: pouze výpravčí a přikazuje zaměstnanci řídícího posun zahájit posun. pouze posunovač a přikazuje zaměstnanci řídícího posun zahájit posun. výhybkář a informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje zahájit posun Návěst SOUHLAS K POSUNU může dávat: zaměstnanec střežící samostatnou předvěst. zaměstnanec střežící přejezd k jízdě posunového dílu přes přejezd. zaměstnanec střežící přejezdník Rukou opisování pravoúhlého trojúhelníku, tvořeného pohyby shora dolů, dále kolmo ke koleji, na které je vlak o němž je návěst dávána a pak šikmo vzhůru vyjadřuje návěst: VLAK VJEL CELÝ. VÝMĚNY JSOU PŘESTAVENY. BRZDA V POŘÁDKU. Ruční svítilnou s bílým světlem opisování pravoúhlého trojúhelníku, tvořeného pohyby shora dolů, dále kolmo ke koleji, na které je vlak o němž je návěst dávána a pak šikmo vzhůru vyjadřuje návěst: VÝMĚNY JSOU PŘESTAVENY. BRZDA V POŘÁDKU. VLAK VJEL CELÝ Návěst VÝMĚNY JSOU PŘESTAVENY informuje zaměstnance, který nařídil přestavení výhybek pro vlakovou cestu, že stanovené výhybky (které není nutno uzamykat) jsou pro jízdu vlaku: správně střeženy. správně přestaveny a střeženy. správně přestaveny. 17

20 Slyšitelnou návěst VÝHYBKA JE UVOLNĚNA dává na žádost výhybkáře: dozorce výhybek. vedoucí posunu. strojvedoucí Slyšitelnou návěst UVOLNĚTE VLAKOVOU CESTU A ZASTAVTE RUŠÍCÍ POSUN dává: strojvedoucí. a přikazuje zaměstnanci řídícímu posun uvolnění vlakové cesty a zastavení rušícího posunu. zaměstnanec řídící posun a přikazuje výhybkáři uvolnění vlakové cesty a zastavení rušícího posunu. výhybkář a přikazuje zaměstnanci řídícímu posun uvolnění vlakové cesty a zastavení rušícího posunu Slyšitelná návěst SVOLÁVÁNÍ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ přikazuje zaměstnancům dostavit se: k zaměstnanci, který tuto návěst dává. na ohlašovací pracoviště. k dozorčímu provozu Slyšitelnou návěst SOUHLAS K POSUNU dává: strojvedoucí a informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje zahájit posun. výhybkář a informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje zahájit posun. zaměstnanec řídící posun strojvedoucímu a informuje ho o postavené posunové cestě a dovoluje zahájit posun Dávat slyšitelnou návěst SOUHLAS K POSUNU je výhybkáři: zakázáno v případě, když je v jeho obvodu více jak jeden posunový díl a mohlo by dojít k záměně. vždy zakázáno. vždy dovoleno Návěstí POZOR lokomotivní houkačkou strojvedoucí potvrdí u jedoucích vlaků převzetí: návěsti VÝSTRAHA nebo návěsti STŮJ. návěsti PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST nebo RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. návěsti NEKRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU, návěsti JEĎTE NA SÉRIOVÉ SPOJENÍ, návěsti OČEKÁVEJTE VÝSTRAŽNÝ TERČ, návěsti POSUN ZA NÁMEZNÍK, návěsti MOŽNO PROJET nebo návěsti ZMĚNA TRASY Návěstí POZOR lokomotivní houkačkou strojvedoucí potvrdí u vlaků a posunových dílů převzetí návěsti: SVOLENÍ K POSUNU. SOUHLAS K POSUNU. VÝSTRAHA Sepnutí rukou nad hlavou vyjadřuje ruční návěst: ZABRZDĚTE. ODBRZDĚTE. BRZDA V POŘÁDKU. 18

21 Opisování písmene "D" ruční svítilnou s bílým světlem vyjadřuje ruční návěst: ODBRZDĚTE. BRZDA V POŘÁDKU. ZABRZDĚTE Půlkruhové pohyby ruky nad hlavou vyjadřují ruční návěst: BRZDA V POŘÁDKU. ZABRZDĚTE. ODBRZDĚTE Půlkruhové pohyby ruční svítilnou s bílým světlem vyjadřují ruční návěst: ZABRZDĚTE. ODBRZDĚTE. BRZDA V POŘÁDKU Obě vzpažené ruce svisle vzhůru vyjadřují ruční návěst: BRZDA V POŘÁDKU. ZABRZDĚTE. ODBRZDĚTE Ruční svítilnou s bílým světlem opakované opisování vodorovné osmičky vyjadřuje ruční návěst: ODBRZDĚTE. POSUN DOVOLEN. BRZDA V POŘÁDKU Ruční návěsti pro zkoušku brzdy se dávají: na dohodnuté straně. vždy vpravo. vždy vlevo Návěst JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: přímým směrem proti hrotu i po hrotu. vedlejším směrem jen proti hrotu. přímým směrem jen po hrotu doleva Návěst JÍZDA DOPRAVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: po hrotu vedlejším směrem doprava. proti hrotu přímým směrem doprava. proti hrotu vedlejším směrem doprava Návěst JÍZDA DOLEVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: proti hrotu vedlejším směrem doleva. po hrotu přímým směrem. proti hrotu přímým směrem doleva Návěst JÍZDA ZLEVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: proti hrotu z vedlejšího pravého směru. po hrotu z vedlejšího levého směru. po hrotu z přímého levého směru. 19

22 Návěst JÍZDA ZPRAVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: proti hrotu z přímého pravého směru. po hrotu z vedlejšího pravého směru. po hrotu z vedlejšího levého směru Návěst JÍZDA DOPRAVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: proti hrotu vedlejším směrem doprava. po hrotu vedlejším směrem doprava. proti hrotu přímým směrem doprava. Návěst JÍZDA DOLEVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: po hrotu vedlejším směrem doleva. proti hrotu přímým směrem doleva. proti hrotu vedlejším směrem doleva. Návěst JÍZDA ZLEVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku při jízdě: proti hrotu z vedlejšího levého směru. po hrotu z přímého levého směru. po hrotu z vedlejšího levého směru. Návěst JÍZDA ZPRAVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku při jízdě: proti hrotu z vedlejšího pravého směru. po hrotu z vedlejšího pravého směru. po hrotu z přímého pravého směru. Návěst JÍZDA ZAJIŠTĚNA (bílé zábleskové světlo) světelného návěstidla výhybky se samovratným přestavníkem informuje o správném přestavení do: přednostní polohy výhybky. vedlejší polohy výhybky. přímé polohy výhybky Návěsti světelných návěstidel výhybek se samovratným přestavníkem návěstí jen správné přestavení výhybky do: přednostní polohy pro směr jízdy proti hrotu výhybky. přednostní polohy pro směr jízdy po hrotu výhybky. vedlejší polohy pro směr jízdy proti hrotu výhybky. Návěst JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM ZPRAVA DOLEVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: vedlejším směrem zprava doleva. přímým směrem zprava doleva. přímým směrem zleva doprava. 20

23 Návěst JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM ZLEVA DOPRAVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: vedlejším směrem zleva doprava. přímým směrem zleva doprava. přímým směrem zprava doleva. Návěst JÍZDA VEDLEJŠÍM SMĚREM ZLEVA DOLEVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: přímým směrem zprava doprava. přímým směrem zleva doleva. pro směr zleva doleva. Návěst JÍZDA VEDLEJŠÍM SMĚREM ZPRAVA DOPRAVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: pro směr zleva doleva. pro směr zprava doprava. přímým směrem zleva doprava Čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem vyjadřuje návěst: POSUN ZAKÁZÁN. KUSÁ KOLEJ. POSUN POVOLEN Návěst STŮJ na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun: povoluje posun. zakazuje posun. přikazuje posun Kde není přímo u koleje hlavní návěstidlo platné pro jízdu vlaku i posun: musí čelo posunového dílu zastavit před námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje. musí čelo posunového dílu zastavit před označníkem. nesmí být na této koleji povolen posun Návěst POSUN DOVOLEN na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun: zakazuje posun. přikazuje posun. dovoluje posun Návěst POSUN DOVOLEN na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun, které platí jen pro jednu kolej, informuje o postavené: posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku nedovoluje. vlakové cestě a je souhlasem k odjezdu. posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku dovoluje Návěst POSUN DOVOLEN (bílé světlo v kombinaci s červeným světlem) na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun: zakazuje posun. dovoluje posun. přikazuje posun. 21

24 Návěst POSUN DOVOLEN (bílé světlo v kombinaci s červeným světlem) na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun, je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené: vlakové cestě a je souhlasem k odjezdu. posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku dovoluje. posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku nedovoluje Návěst POSUN ZAKÁZÁN na seřaďovacím návěstidle zakazuje posun a čelo posunového dílu musí zastavit: ještě před návěstidlem. Kde takové návěstidlo není přímo u koleje, musí čelo posunového dílu zastavit před námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje. před tímto návěstidlem na vzdálenost nejméně 10 m. nejdále v úrovni zadního námezníku Návěst POSUN DOVOLEN na seřaďovacím návěstidle dovoluje posun a je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené: vlakové cestě a je souhlasem k posunu. posunové cestě a je souhlasem k posunu. posunové cestě a není souhlasem k posunu Čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem na mechanickém návěstidle vyjadřuje návěst: POSUN ZAKÁZÁN. SOUHLAS K POSUNU. POSUN DOVOLEN Návěst POSUN ZAKÁZÁN na seřaďovacím návěstidle, které není přímo u koleje, přikazuje zastavit čelo posunového dílu před: označníkem. tímto seřaďovacím návěstidlem. námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje Čtvercová, do vodorovné polohy sklopená modrá deska s bílým okrajem na mechanickém seřaďovacím návěstidle vyjadřuje návěst: POSUN ZAKÁZÁN. POSUN DOVOLEN. SOUHLAS K POSUNU Modré písmeno "V" s bílým okrajem na seřaďovacím návěstidle vyjadřuje návěst: POSUN DOVOLEN. SOUHLAS K POSUNU. POSUN ZAKÁZÁN Tři bílá světla na koncích modrého písmene "V" na seřaďovacím návěstidle vyjadřují návěst: POSUN DOVOLEN. POSUN ZAKÁZÁN. SVOLENÍ K POSUNU. 22

25 Je-li před seřaďovacím návěstidlem platným jen pro jednu kolej několik posunových dílů, platí návěst POSUN DOVOLEN: pro všechny tyto posunové díly. O platnosti návěstidla musí být všechny posunové díly zpraveny rozkazem Op, část C. jen pro první posunový díl. Další posunový díl musí vyčkat, až se po návěsti POSUN ZAKÁZÁN tato znovu změní na návěst POSUN DOVOLEN. jen pro první posunový díl. Ostatní posunové díly musí být o posunu zpraveny vždy písemným rozkazem V, který sepíše signalista a zaměstnanec řídící posun mu tento rozkaz podepíše Návěst POSUN DOVOLEN na skupinovém seřaďovacím návěstidle: je souhlasem k posunu. dovoluje posun, ale není souhlasem k posunu. je souhlasem k posunu, je-li návěstidlo doplněno indikátorem s číslem koleje, ze které je postavená posunová cesta Návěst SUNOUT ZAKÁZÁNO (červené světlo) je základní návěst kmenového spádovištního návěstidla a: povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. přikazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku Návěst SUNOUT ZAKÁZÁNO (modré světlo) je návěst samostatného opakovacího spádovištního návěstidla a: povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. přikazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku Návěst SUNOUT POMALU na spádovištním návěstidle přikazuje rychlost posunu vozidel nejvýše: 15 km/h. 5 km/h. 30 km/h Návěst SUNOUT RYCHLEJI na spádovištním návěstidle přikazuje rychlost posunu vozidel nejvýše: 30 km/h. 20 km/h. 5 km/h Návěst ZPĚT (svítící bílé písmeno "Z") je návěst indikátoru na spádovištním návěstidle a: zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun ke svážnému pahrbku. povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun ke svážnému pahrbku. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku Návěst ZPĚT (červené světlo a svítící bílé písmeno "Z") je návěst kmenového spádovištního návěstidla a indikátoru a: povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. 23

26 Návěst ZPĚT (modré světlo a svítící bílé písmeno "Z") je návěst samostatného opakovacího spádovištního návěstidla a indikátoru a: povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. zakazuje sunutí, pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek Návěst PŘÍSUN SOUPRAVY VOZIDEL KE SPÁDOVIŠTI na spádovištním návěstidle informuje o postavené přísunové posunové cestě ke spádovišti a: přikazuje strojvedoucímu zahájit přísun soupravy vozidel ke spádovišti. přikazuje strojvedoucímu zahájit přísun soupravy vozidel od spádoviště. přikazuje strojvedoucímu zahájit posun soupravy vozidel na seřadišti Návěst POSUN ZAKÁZÁN (bílý sloupek s modrou hlavicí) zakazuje posunovat za: námezník. hranici koleje. hranici, kterou vytváří označník; čelo posunového dílu musí zastavit ještě před ní Návěst PÍSKEJTE (kolík se střídavě červenými a bílými pruhy, v červených pruzích bílé odrazky nebo střídavě červené a bílé pruhy z odrazek) přikazuje: strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst POZOR. strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) pískat. výpravčímu dávat návěst POZOR Návěst KONEC PRACOVNÍHO MÍSTA (na vrcholu šedého kolíku žlutá deska, uprostřed desky černé písmeno "D") je návěst: s dočasnou platností pro pracovní místa, která informuje o konci pracovního místa. s trvalou platností pro pracovní místa, která informuje o začátku pracovního místa. s dočasnou platností pro pracovní místa, která informuje o začátku pracovního místa. Kolík se střídavě červenými a bílými pruhy z odrazek; na vrcholu kolíku žlutá deska, uprostřed s černými čísly, které uvádějí kilometrickou polohu přejezdu vyjadřuje návěst: PÍSKEJTE. VÝSTRAHA. VLAK SE BLÍŽÍ K PŘEJEZDU Návěstí PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE (výstražný terč) je dovoleno označit v mezistaničním úseku: jen dva úseky na trati, kde jsou pracovní místa. neomezený počet pracovních míst na trati. jen jeden úsek na trati, kde jsou pracovní místa. 24

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-006 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně způsobilá

Více

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací zařízení TNŽ 34 2620 Railway Signalling Equipment - Interlocking

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 1/29 POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Průkaz účastníka silničního provozu

Průkaz účastníka silničního provozu Průkaz účastníka silničního provozu Jméno účastníka: Město původu: Zde nakreslete fotografii Pracovní zařazení: Vydal úřad pro ové aktivity v Praze. Patisk zakázán. Vydáno dne 5. 6. 2015... Platnost do

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka drážních vozidel při nedovolené jízdě na

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie Jak užívat státní vlajku Na mnoha, bohužel i oficiálních akcií jsem se setkal s tím, že státní vlajka byla užita v rozporu se základními heraldickými pravidly. Nemusím jistě zdůrazňovat, že vlajka patří

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka taženého posunového dílu s nákladním vlakem

Více

Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7

Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7 Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Zastavit" znamená: a) uvést vozidlo do klidu před světelným signálem nebo železničním přejezdem. b) uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel ČSN 34 2613 ed. 3 Přednášející: Ing. Martin Trögel Správa železniční dopravní cesty, s. o., www.szdc.cz Technická ústředna dopravní cesty, www.tudc.cz Náhradní schéma kolejového vedení Pro korektní činnost

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Os 3610 s osobním automobilem s

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Žabokliky Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 22 a vložte novou stranu

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012.

TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012. TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012. A8LED je autorizovaný distributor panelů technologie LED (super jasné diody s velkým úhlem

Více

Test: 09.03.2013 12:57 (číslo 1) A - Žadatel. 1 z 6

Test: 09.03.2013 12:57 (číslo 1) A - Žadatel. 1 z 6 Test: 09.03.2013 12:57 (číslo 1) 1 z 6 1) [2 b.] "Řidič" je: a) ten, kdo řídí pouze motorové vozidlo a trolejbus. b) ten, kdo řídí motorové nebo nemotorové vozidlo, ne však tramvaj nebo trolejbus. c) ten,

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz,

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO NA SILNICI Každá Mazda, kterou vyrobíme, je vybavena celou škálou

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ 1/36 Datum vytištění: 4. 1. 2012 POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

Vnitřní předpis Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov VNITŘNÍ PŘEDPIS. k provozování dráhy a drážní dopravy na dráze-vlečce Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov

Vnitřní předpis Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov VNITŘNÍ PŘEDPIS. k provozování dráhy a drážní dopravy na dráze-vlečce Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov Strana 1 / 31 VNITŘNÍ PŘEDPIS k provozování dráhy a drážní dopravy na dráze-vlečce seznam příloh: Příloha č. 1 - Plán vlečky Příloha č. 2 - Bezpečnost práce Příloha č. 3 - Obsluha vlečky organizace dopravního

Více

6) Rychlost instalace, Žádné výkopové práce nebo vedení kabelů (protilehlá zařízení komunikují bezdrátově), stavební povolení není zapotřebí.

6) Rychlost instalace, Žádné výkopové práce nebo vedení kabelů (protilehlá zařízení komunikují bezdrátově), stavební povolení není zapotřebí. REVOLUCE V ZABEZPEČENÍ PŘECHODŮ Interaktivní signalizace - 100% záruka přechodu bez nehod Patent pending č. PV 2014-943 a certifikováno pro pozemní komunikace VLASTNOSTI A VÝHODY ZAŘÍZENÍ 1) Vyloučení

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

PALLET. KOMA Parking. www.komaparking.cz. Automatizované Parkovací Systémy

PALLET. KOMA Parking. www.komaparking.cz. Automatizované Parkovací Systémy PALLET KOMA Parking Automatizované Parkovací Systémy Poloautomatický systém nezávislého parkování, využívá zhodnocení prostoru pro parkování uložením automobilů na palety vedle sebe buď kolmo nebo rovnoběžně

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU Účinnost od: 1.12.2006 Josef Štefko v.r.... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 118/2006 dne: 3.11.2006 Karel

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Bakov nad Jizerou Účinnost od 1.7.2002 Ing.Pecháček J. v.r. Merta J. v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni)

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) Page 1 of 7 Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) V železniční stanici Praha Libeň se ztratilo cestové návěstidlo HSc. Zkusme zmapovat důsledky a najít příčiny tohoto kroku. Stanice

Více

Test: 10.03.2011 12:11 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7

Test: 10.03.2011 12:11 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7 Test: 10.03.2011 12:11 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí: a) Pouze autobus, trolejbus nebo tramvaj. b) Pouze nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

Příloha č. 1. Skupina 0+, která je určena pro děti do hmotnosti 13 kg. Ostatní je jako u skupiny 0.

Příloha č. 1. Skupina 0+, která je určena pro děti do hmotnosti 13 kg. Ostatní je jako u skupiny 0. Příloha č. 1 Dětské autosedačky jejich kategorizace a správné používání Podle hmotnosti dětí, pro které jsou určeny, rozdělujeme dětské zádržné systémy do pěti základních skupin: Skupina 0, která je určena

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka posunu mezi dopravnami s uvázlým vlakem

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Technologie dopravy Železniční nákladní doprava Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Osnova přednášky Formy organizace železniční nákladní dopravy

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více