ČVUT cesta vpřed. doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. kandidát na rektora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČVUT cesta vpřed. doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. kandidát na rektora"

Transkript

1 ČVUT cesta vpřed doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. kandidát na rektora

2 Představení na úvod doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. narozen v Praze 1987 absolvoval MFF UK Kvantová elektronika a optoelektronika 1995 obdržel titul CSc. za práci v oblasti tunelové mikroskopie zaměstnán v ÚJF AV ČR postdoktorand na Universitě v Heidelbergu 2004 zaměstnán na FJFI ČVUT (doc. 2007) Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky, 2x cena rektora ČVUT Zahraniční pobyty: UK 6 měs., Japonsko 2 měs., Itálie sumárně 6 měs., Francie sumárně 2 měs., USA sumárně 3 měs., CERN sumárně cca 24 měsíců Funkce na ČVUT: vedení specializace Experimentální jaderná a částicová fyzika, pedagogika (4 přednášky), vedení studentů, prorektor pro vědu a výzkum. Vedoucí týmů v experimentech ALICE, AEgIS v CERN a CBM v GSI, vědecký ředitel Centra fyziky ultrarelativistických jaderných srážek. Vnější funkce: Člen rady PRVEK, člen kolaboračních rad experimentů ALICE, AegIS a CBM, garant aktivity Financování vědecké a výzkumné činnosti v projektu IPN metodika, zastupující předseda Rady pro kosmický výzkum a člen Výboru pro spolupráci s CERN.

3 Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho státu a konkurenceschopnosti ekonomiky.

4 Co univerzita potřebuje nejvíce Tři priority, které je třeba mít stále na paměti: Aby se co nejvíce lidem dařil výzkum a tvůrčí činnost Aby co nejvíce lidem šlo dobře vyučování a studium Aby studenti cítili, že jsou v přátelském prostředí, kde se mnohé naučí a že mají dobré učitele, se kterými se mohou spřátelit Jak toho dosáhnout naznačuje strategie, kterou předkládám

5 Úhelné kameny strategie Předložená strategie povede k nárůstu prostředků v rozpočtu školy a to zejména v oblasti související s vědeckým, výzkumným a tvůrčím výkonem. Jedině přes výkonově závislé parametry (RVO, příspěvek-k a finance ze soukromé sféry) můžeme získat nárůst finančního objemu. Takto vzniklé prostředky využijeme k dofinancování výuky, na kterou bude prostředků ubývat s populačním poklesem a díky regulaci MŠMT. Tak budeme moci ekonomicky udržet kvalitní výuku v oblastech naší kompetence.

6 Priority Rozvoj preferující kvalitu před kvantitou Rozvoj a podpora lidských zdrojů Rozvoj spolupráce se soukromým sektorem Internacionalizace Rozvoj role univerzity směrem ke státu a společnosti Zlepšení komunikace a spolupráce uvnitř školy Efektivní řízení univerzity

7 Strategie ČVUT by mělo maximálně těžit ze svých silných stránek Budovat a rozšiřovat oblast financovanou z neveřejných prostředků Vytvářet konsorcia s firmami pro cílený aplikovaný výzkum a inovace Zvyšovat nezávislost na veřejných zdrojích financí Udržovat a rozšiřovat základnu kvalitních vědeckých a pedagogických pracovníků Kvalitní doktorandi a postdoci jsou páteří výzkumu Strategii postupu vytvářet na Strategickém fóru

8 Efektivní Řízení Rektor VaV CKODV 1. prorektor Studijní Nakladatelství Studium Audit a kontrola Strat. roz. Výstavba (?) VIC SF EU? Strategie Věda Ekonomika a finance Zahraniční Výstavba Právní a zaměstnanecký Vnější vz. Zahraniční Ekonomické řízení Kvestor SÚZ, Vnější vztahy Archiv Kancléř Přímé vedení inteligentní distribuované řízení Upřednostňuji jednoduchá zpětnovazební řešení, která se regulují téměř sama

9 Rektor Efektivní Řízení Hledání konsensu a rozhodnutí v zájmu celku Spolupráce se senátem - kolegiální oponentura, průběžná spolupráce Efektivní neformální jednací postupy Rektorát Kvalitní a efektivní služby a podpora Podpora komercializace Synchronizace a podpora mezifakultní spolupráce, společných aktivit a rozvoje Podpora internacionalizace a interakce se společností

10 Aspekty kvality: Pedagogika Nesmíme ztrácet talenty zanedbané na SŠ Je třeba mediálně zviditelnit ČVUT a její kvalitní výsledky a přilákat pozornost nadaných studentů Těsný kontakt pedagogů se studenty, projektová výuka Podpora a motivace nadaných studentů a doktorandů VÝSLEDKY SPEC. VÝZKUM KOLOBĚH KVALITY JMÉNO ČVUT ABSOLVENTI KVALITNÍ VÝUKA HABILITACE A PROF. VÝZKUM, VÝVOJ A TVŮRČÍ ČINNOST Udržení a získávání kvalitních pedagogů Podpora mezifakultního studia PRIVÁTNÍ PARTNEŘI KVALITNÍ ZÁJEMCI O STUDIUM

11 Aspekty kvality: Věda a výzkum Důraz na co nejkvalitnější výsledky VaVI a tvůrčí činnosti a motivace k nim Důraz na zajištění a zvyšování kvality v habilitačních a jmenovacích řízeních Rozvoj spolupráce se soukromým sektorem konsorcia, výzkum na zakázku, komercializace, privátně financované pozice a týmy Internacionalizace a zlepšení přístupu ke studiu v zahraničí

12 Zlepšení života studentů Bydlení oprava a oživení kolejí Strahov Stravování zlepšení prostředí menz, snížení cen, konkurenční prostředí Atmosféra na škole kolegiální duch, neformální řešení problémů, kolejní model života Zajištění vstřícnosti SÚZ a úředníků rektorátu ke studentům Posílení systému SGS a stipendia ze soukromého sektoru Elektronické indexy, prostory ke studiu a odpočinku

13 Projekt Kolejního života Koleje jako centra společného života a studia ne jenom ubytovny! Koleje se společným oborovým směřováním a identitou Vzájemné propojení mezi studenty různých ročníků, vzájemná pomoc Samospráva koleje Spojení koleje s pedagogy mentory, osobní kontakt a pomoc Pilotní projekty na fakultách, spolu s SU a studenty

14 Kvalifikační předpolkady Přímá zkušenost s operativním vedením v roli prorektora a předsedy GK 15 let zkušenosti v práci kolaboračních rad a vedením týmů ve velkých experimentech v CERN a GSI velikostí ekvivalentních ČVUT Velmi široké kontakty ve vědecké oblasti mezinárodně i v ČR spolupráce s presidiem AVČR Kontakty na úrovni ministerstev a RVVI Kontakty s průmyslem a s magistrátem Prahy Kontakty s dalšími pražskými VŠ intenzivní spolupráce Schopnost kolegiálního jednání a nalezení konsensu

15 Co mohu nabídnout Rozšíření spolupráce ČVUT s několika předními světovými univerzitami. V roli rektora bych mohl pro univerzitu využít optimálně své vnější viditelnosti, zkušeností a kontaktů, zapojit ji co nejlépe do všech vnějších struktur a zabezpečit její zájmy vzhledem ke státu, dalším VŠ, výzkumným institucím, AVČR a průmyslu. V rámci spolupráce s VŠCHT budu rozvíjet těsnou součinnost, koordinaci společných akcí a přípravu společných projektů. V oblasti vnitřní bych chtěl působit jako rektor naslouchající univerzitě a žijící s univerzitou. Do Prahy přivedu velmi pravděpodobného kandidáta na nobelovu cenu profesora Rafelského. Pro řízení našich EU projektů ing. Kříže bývalého vrchního ředitele fondů EU na MŠMT.

16 Slovo závěrem Jsem rád, že právě končící kampaň přinesla věcnou debatu směrovanou na témata důležitá pro školu. Jen v takovéto atmosféře je možné pokročit vpřed! Očekávání naší akademické obce jsou velká a doba od nás žádá, aby se ČVUT vydala na cestu, nezaostala za dynamikou dalších univerzit a stoupala v žebříčku kvality. Máme jedinečnou možnost začít pracovat v nové atmosféře a rychle zlepšit prostředí naší školy. Máme možnost začít táhnout za jeden provaz a obstát v příštích letech, které nám přinesou řadu výzev. Přeji vám hodně štěstí do této svobodné volby!

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NA OBDOBÍ 2011-2015 A JEHO AKTUALIZACE NA ROK 2011

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D. : Nástin koncepce pro rektorské období únor 2014 - únor 2018

Prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D. : Nástin koncepce pro rektorské období únor 2014 - únor 2018 Prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D. : Nástin koncepce pro rektorské období únor 2014 - únor 2018 Vize: JAMU nese odpovědnost za rozvoj tradice vysokoškolského uměleckého vzdělávání v ČR. Prostřednictvím své

Více

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Úvod Řešení Individuálního projektu národního Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu,

Více

PRŮBĚH A CÍLE REFORMY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

PRŮBĚH A CÍLE REFORMY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ PRŮBĚH A CÍLE REFORMY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Předběžné shrnutí dokumentu pro vládu, 31. května 2011 1. Úvod a východiska České vysoké školství prošlo v průběhu posledních dvou dekád zásadní proměnou. Narostl

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku

Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku Odpovědi představitelů politických stran (v abecedním pořadí) 1. ČR dává ze státního rozpočtu na podporu vědy přibližně 0,65 % HDP,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Západomoravské vysoké školy TŘEBÍČ, o.p.s. pro

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Akademie věd ČR pro mladou generaci

Akademie věd ČR pro mladou generaci Akademie věd ČR pro mladou generaci věda 15 kolem nás výzvy a otázky Akademie věd ČR považuje podporu vzdělávacích aktivit a mladých lidí zvlášť za nedílnou součást svého poslání. Budování vztahů s mladou

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více