Proč lidé podléhají reklamě. Přednáší: Marek Matějka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč lidé podléhají reklamě. Přednáší: Marek Matějka"

Transkript

1 Proč lidé podléhají reklamě Přednáší: Marek Matějka

2 O přednášejícím Marek Matějka přednáší na Vysoké škole finanční a správní člen Výboru Českého klubu skeptiků Sisyfos předseda Komitétu pro kognitivní koherenci podrobnosti na

3 Něco málo z tvrdých dat Část první: Trochu teorie z marketingu a ekonomie Trochu čísel z reálií českého reklamního trhu Trochu příkladů ze světa reklamy

4 Co je reklama? Reklama je ovlivňování a působení na spotřebitele s cílem vyvolat jeho pozornost a zájem o koupi určitého zboží nebo služby. Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993, ISBN: , str. 916

5

6 Proč reklama? Reklama slouží k zlepšení obchodní bilance uvnitř ekonomického systému, tedy poskytuje nástroj jak zvyšovat odbyt produkce, tj. výrobků či služeb a napomáhá k dosahování kladného hospodářského výsledku. Jinými slovy reklama je jedním z nástrojů podpory prodeje a hlavním cílem je prodej, respektive dosažení zisku.

7 Kdy reklama? Reklama nachází své opodstatnění zejména tehdy, když existuje převis nabídky nad poptávkou, tj. v situaci na trhu, kdy má spotřebitel (zákazník) možnost volit z více předmětů nabídky určených k témuž cíli (uspokojení poptávky na základě individuální potřeby). Je-li na trhu poptávka převyšující nabídku, reklama pozbývá nutnosti. Zboží se prodává samo.

8 Kde reklama? Reklamu je zapotřebí používat tam, kde existuje reálná poptávka po zboží a kde nabídka zboží převyšuje poptávku, případně tam, kde je malá informovanost o obchodní situaci (možnostech) na trhu. Jinými slovy reklama se uplatňuje tam, kde existuje kupní síla a jí odpovídající, respektive ji převyšující produkce zboží určeného k uspokojování poptávky.

9 Jak reklama? Reklama musí být účelná. má být pravdivá. by měla být etická. V reklamě často platí, že účel světí prostředky. účel obchodní zisk prostředky nástroje podpory prodeje

10 SMART reklama Reklama má být SMART, tj.: S jako specifická M jako měřitelná A jako akceptovaná R jako reálná T jako termínovaná

11 Zásadní problém SMART reklamy Zásadním problémem je dosažení akceptace nabízeného zboží (služby). Z původní SMART reklamy tak může vzniknout pouhým výpadkem A S M R T. Obrázek: Reklama na putovní výstavu Bodies

12 Druhy reklamy Reklama v zásadě kopíruje lidské smysly (percepce), proto ji lze rozdělit na: zrakovou (obraz) sluchovou (zvuk) hmatovou (dotek) čichovou (pach) chuťovou (chuť)

13 Druhy reklamy Často dochází ke kombinaci reklamy co do využívaných smyslů. Nejčastější je reklama audiovizuální, tj. sluchově zraková. Nejúčinnější reklamou je v tomto smyslu reklama televizní, která je realizací audiovizuálního působení na adresáta reklamy, tj. spotřebitele alias potenciálního zákazníka.

14 Paměť Dělení paměti Obsahové rozlišení epizodická, procedurální, sémantická Časové rozlišení krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá Paměťové fáze zapamatování, uložení v paměti, vybavování Zdroj: Marek Matějka, Sám sobě slušným člověkem, Grada, Praha, 1999, ISBN:

15 Paměť Dělení paměti podle smyslů: Názorná Zraková (vizuální) Sluchová (auditivní) Čichová (odorativní) Chuťová (gustativní) Hmatová (tactativní) Pohybová (motorická) Slovně logická Smíšená Zdroj: Marek Matějka, Sám sobě slušným člověkem, Grada, Praha, 1999, ISBN:

16 Efektivita reklamy ve vazbě na paměť Reklamní účinnost: Poslechem 20%. rozhlas Zrakem.. 30%. fotografie, leták Audiovizuálně... 50%. televize Rozhovorem. 70%. tazatelé, demo ladies Aktivní činností. 90%. zkušební akce, testování zboží

17 Příklady účinnosti reklamy Aktivní činnost tj. 90% účinnosti Příklad: 1. Darování pracího prášku ke zkušebnímu praní 2. Předváděcí jízdy s novým automobilem 3. Bezplatná zápůjčka zboží (modem, auto) na omezenou dobu 4. Garance vrácení zboží po zkušební době v případě neprůkaznosti inzerovaného efektu (zeštíhlovací kůry, léčebné přístroje)

18 Předpoklady efektivní reklamy Reklama by měla být: Obsahově logická úplná, přesná, věcná dostatečně diferencovaná zajímavá, poutavá jistá, přesvědčivá. Otázka: Bude účinná?

19 Předpoklady efektivní reklamy Reklama by měla být: Formálně určitá stručná jazykově srozumitelná bezprostřední taktní a zdvořilá Otázka: Bude účinná?

20 Předpoklady efektivní reklamy Reklama by měla být: Funkcionálně předmětně cílená vztahující se ke konkrétní cílové skupině přihlížející k: času místu rozsahu svého sdělení. Otázka: Bude účinná?

21 Příjmy z reklamy Hrubé příjmy z reklamy a jejich počet medium hrubé příjmy * počet reklam Nova ,6% Prima TV ,5% ČT ,9% ČT ,6% Spektrum ,3% Total ,0% *pozn.: - v milionech Kč Zdroj: TNS A-Connect - k zač. roku 2007

22 Výdaje na reklamu Odhady čistých výdajů do medií (mld. Kč) druh media tisk 5,80 5,86 5,89 5,92 6,6 6,86 7,03 TV 7,14 7,54 7,81 7,96 8,53 9,1 9,3 rozhlas 1,15 1,15 1,18 1,20 1,75 2,00 2,17 outdoor 1,25 1,35 1,42 1,43 1,55 1,55 1,64 internet 0,10 0,16 0,22 0,30 0,71 0,86 1,07 ostatní 0,15 0,20 0,21 0,23 0,09 0,09 0,09 celkem 15,58 16,26 16,73 17,03 19,23 20,46 21,3 přírůstek 4,4% 2,9% 1,8% 12,9% 6,4% 4,1% přírůstek TV 5,6% 3,6% 1,9% 7,2% 6,7% 2,2% Zdroj: OMD - k zač. roku 2006

23 Výdaje na reklamu Odhady čistých výdajů do medií (mld. Kč) 20 druh media tisk 6,0 6,15 6,275 6,390 TV 8,3 8,59 8,600 9,170 rádio 1,1 1,27 1,361 1,445 outdoor 1,0 1,1 1,175 1,235 internet 0,3 0,41 0,537 0,724 ostatní 0,2 0,28 0,300 0,330 17, celkem 17,79 18,248 19,295 přírůstek 3,8% 2,6% 5,7% přírůstek TV 3,1% 0,1% 6,6% Zdroj: ARBOmedia - k zač. roku 2007

24 Podíl TV reklamy na příjmech z reklamy Rok 2006 v České republice Celkový obrat z reklamy cca 20 mld. Kč z toho TV reklama 8,6 až 9,0 mld. Kč z toho podíl jednotlivých TV v ČR TV Nova 47% TV Prima 34% ČT 17,5% Ostatní 3,5%

25 Televizní reklama dojná kráva (cash cow)

26 Příklad frekventované reklamy V České republice se dlouhodobě konzumuje největší měrou (celosvětově) tzv. národní nápoj, jímž je české PIVO. K důkazům zvláštního významu piva pro příslušníky pivního národa patří i heslo: Až se zdraží pivo, padne Vláda.

27 Reklama na pivo Jedním z příkladů výjimečnosti až jakési posvátnosti zlatavého moku v českých dějinách je literární ztvárnění Josefa Švejka a jeho vztahu k pivu (scéna s hostinským Palivcem). Dalším příkladem adorace pivní kultury je kniha a zejména film Postřižiny (scény s konzumací piva paní sládkovou doslova zlidověly a staly se synonymem pivařství ).

28 Reklama - velebení piva

29 Reklama případová studie svetlik_mezinarodni_srovnani.pdf

30 Historická reklama Tisková reklama z roku 1722! "Na vědomí se dává, že jest na tento svatováclavský jarmark sem přijel pan Jan Daniel Okarin od jeho císařské a královské katolické milosti nejmilostivější privelegovaný dvorský zubův a úst lékař, který na jistý obzvláštní způsob bolavé zuby vyjmouti, bez bolesti jiné vsaditi, hejbající se upevniti, černé zase bílé učiniti a všechno to co zubům a dásním škodlivého jest, odejmouti umí. Má také dobrou a pěkně voňavou perlovou vodu pro pihy, uhry a všechny skvrny od jater, z horkosti na tváři pocházející fleky, dělá subtilní kůži a pěkný obličej a zahání všechnu zbytečnou červeň, což žádné líčidlo neumí, jak mnozí dělají. Umí také volata a tlusté krky v krátkém čase zahnati. Pravý všeuměl!" Zdroj: Pražské noviny, Praha, 1722 (dle kronikáře Františka Rutha)

31 Příklad tiskové reklamy Inzertní časopis Vánoce 2007 (Vánoční příloha časopisů Mladé fronty) rozsah 44 stran A5 samostatně neprodejné (implement) Celkový počet inzerátů cca fotografií žen 12 záběrů nahých žen 18 fotografií mužů 6 záběrů nahých mužů 7 fotografií dětí 3 fotografie šťastných rodin Obrat reklamnich investic v reklame.xls

32 Něco málo z psychologie Část druhá Trochu teorie z neurověd Trochu příkladů z psychologie Trochu ukázek z psychologie reklamy

33 Něco málo z psychologie

34 Mozek Mozek je nejsložitější orgán lidského těla Je tvořen zhruba 100 miliardami buněk (neuronů), přičemž každá buňka může vytvářet až 1000 informačních spojů (synapsí), takže výsledný počet může představovat téměř nepředstavitelné číslo synapsí!

35 Mozek Tato úžasná schopnost mozku stavět a přestavovat, rušit a opravovat synapse je základním předpokladem jeho funkcionality. Zatímco donedávna byla za základní jednotku anatomie mozku považována jedna buňka (neuron), dnes je to již zmiňovaná synapse. I to je projevem komunikační společnosti v epoše komunikace.

36 Mozek Mozek je rozdělen na dvě poloviny (části), tzv. mozkové hemisféry. Každá z hemisfér ovládá jiné funkce mozku. Dělení mozku na levou a pravou část se nazývá lateralita. Stranová nesouměrnost mozku se projevuje anatomicky funkčně.

37 Mozek Historicky se lateralita vykládala tak, že: levá hemisféra je odpovědná za humanitu expresivitu inteligenci pravá hemisféra je odpovědná za animalitu percepce emotivitu.

38 Mozek Dnes víme, že hemisféra levá je s to tvořit a chápat všechny stránky jazyka (syntax) řeči (fonologie) pravá je spojována s lexikonem (slovní zásobou). Lidský mozek je výsledkem evoluce za dobu cca 0,6 až 1,2 miliardy let.

39 Evoluce

40 Emoce Základní (primární) emoce jsou: hněv a strach štěstí a souhlas smutek a žal překvapení a hnus podle Darwina (1872)

41 Fázový přístup AIDA A jako Atention (vzbuzení pozornosti) I jako Interest (vzbudit zájem) D jako Desire (vzbudit přání) A jako Action (realizace akce)

42 Fázový přístup DIBABA D jako Definititionstufe (definice potřeb) I jako Identifizierungsstufe (ztotožnění se s předmětem nabídky) B jako Beweisstufe (podání důkazu) A jako Annahme (přijetí důkazu) B jako Begierdestufe (vzbuzení touhy) A jako Abschlussstufe (přijetí závěru)

43 Reklamní apely a primární emoce Reklamní apely zcela jistě aktivují primární emoce štěstí a souhlas. Někdy využívají negativní motivaci ke koupi (vzbuzení zájmu) pomocí působení vzdoru vůči hněvu a strachu smutku a žalu překvapení a hnusu.

44 Primární versus sekundární proces myšlení Proces myšlení primární emoční oblast rychlejší, silnější, nereflektovaný proces sekundární rozumová oblast pomalejší, slabší, reflektovaný Magkarta.pps

45 Primární versus sekundární proces myšlení Reklamní apely působí dominantně na primární proces myšlení a používají k tomu racionálně (sekundární proces myšlení) vytvořených emočně působících nástrojů. Reklama využívá promyšlených manipulativních nástrojů k ovlivnění emocí vedoucích k rozhodnutí ke koupi.

46 Diferenciace mozků Rozlišujeme dva typy strukturálně a funkčně odlišných typů mozků mužsky orientovaný hry s neživými, technickými hračkami žensky orientovaný hry s živými bytostmi.

47 Diferenciace mozků Oba typy mozků jsou vůči sobě navzájem jiné. Nejsou kvalitativně porovnatelné co do hodnocení na lepší a horší! Mozky jsou toliko definovány jinakostí. Mužsky orientovaný mozek může mít i žena a žensky orientovaný mozek zase muž.

48 Diferenciace mozků Příklad (nadsázka): muž žena mužsky dif. mozek + mužsky dif. mozek = lehký flirt mužsky dif. mozek + žensky dif. mozek = svobodná matka žensky dif. mozek + mužsky dif. mozek = normální rodina žensky dif. mozek + žensky dif. mozek = vysoké přídavky na děti Zdroj: Marek Matějka, Pavel Vidlař, Vše o přijímacím pohovoru, Grada, Praha, 2007, ISBN: , str.73

49 Typy zákazníků Existuje mnoho typologií osobnosti na základě analýzy různých aspektů temperament inteligence rozumová emoční tělesná stavba řídící styly a další.

50 Typy zákazníků Zákazník lhostejný (bez zájmu, 1/1) vyčkávající (silný zájem na koupi, žádný na prodejci, 9/1) prestižní (průměrný zájem na koupi i prodejci, 5/5) bez vlastní vůle (slabý zájem na koupi, silný na prodejci, 9/1) rozhodný (silný zájem na koupi i prodávajícím, 9/9)

51 Typy zákazníků Zájem na prodejci Zájem na koupi

52 Motivační faktory seberealizace uznání sounáležitost jistota fyziologie

53 Prodej automobilu Potřeba Parametry a vlastnosti výrobku Základní Jistoty Sociální Prestiž Hospodárnost, cena, spotřeba, prodej v druhém kole, životnost Spolehlivost, kvalita, servis, reference od druhých, míra krádeží, náhradní díly Pohodlnost, vybavení, ekologičnost, kontakt s majiteli dtto značky (kluby) Image, design, kvalita Seberealizace Variabilita, individualizace, spektrum možností využití

54 Racionální motivy ke koupi auta Auto = dopravní prostředek, proto má: Dopravit osobu O z místa A do místa B po dráze s v čase t rychlostí v za nákladů n. Otázka: Kdo takto kupuje automobil?

55 Reklama a muži Muži jsou i díky svému většinou mužsky orientovanému mozku méně častým cílem reklamních apelů než ženy. Reklama, která ráda a často vsází na primární emoce (štěstí a souhlas) a zaměřuje se na žensky orientovaný mozek, který preferuje živé bytosti včetně jejich emocí, u velké části mužské populace není tak účinná a mnohdy dokonce bez odezvy. Reklama na muže působí méně než na ženy.

56 Reklama a ženy Ženy jsou i díky svému většinou žensky orientovanému mozku a preferenci pozitivních primárních emocí častějším cílem reklamních apelů. Reklama bývá právě i díky orientaci na živé bytosti (lidé, rodiny, zvířata, děti) u žensky orientovaných žen velmi účinným nástrojem motivace ke koupi. Reklama na ženy působí více než na muže.

57 Proč lidé podléhají reklamě? Neexistuje univerzální odpověď na tuto otázku. Nicméně můžeme konstatovat, že lidem nabízí možnost realizovat zdánlivě snadno své sny přání tužby a tím

58 Proč lidé podléhají reklamě? uspokojovat své přirozené pozitivní základní emoce, tj. dosažení pomyslného a těžko definovatelného pocitu štěstí.

59 Pár jednohubek na závěr Část třetí Trochu ukázek z reklam

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení realizace

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Provozně ekonomická fakulta Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Diplomová práce Autor: Jan Doné Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Spotřebitelské chování dětí a mládeže

Spotřebitelské chování dětí a mládeže Spotřebitelské chování dětí a mládeže Markéta Kovalová Bakalářská práce 2012 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Cílem bakalářské

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh reklamní kampaně na vybraný produkt Advertising campaign design for selected product Jiří Pechr Plzeň 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační. Bc. Ivana Pšenčíková

Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační. Bc. Ivana Pšenčíková Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační akce za účelem prodeje Bc. Ivana Pšenčíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt v českém jazyce Diplomová práce se zabývá českými seniory

Více

Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu

Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu Bakalářská práce Autor: Miloslav

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Marketingová komunikace 1/2

Marketingová komunikace 1/2 Marketingová komunikace 1/2 Ing. Aleš Marek, Ph.D. (za přispění dalších autorů) 6.4.2013 Představení Ing. Aleš Marek, Ph.D. 2010-dosud 2009-2010 Ferrero 2009 Kraft Foods (Opavia-Lu) 2007-2009 Coordinfo

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Event marketing jako efektivní způsob komunikace. Bc. Marcela Malenková

Event marketing jako efektivní způsob komunikace. Bc. Marcela Malenková Event marketing jako efektivní způsob komunikace Bc. Marcela Malenková Diplomová práce 2011 - 2 - - 3 - ABSTRAKT Event marketing zaujímá v současné době stále silnější pozici v rámci komunikačního mixu

Více