ll Šestnáct osobnostních typů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ll Šestnáct osobnostních typů"

Transkript

1 ll Šestnáct osobnostních typů ETJ- Extraverze s převahou Myšlení ESTJ ENTJ Možné slabiny skupiny ETJ EFJ - Extravertní typy s převahou Cítění ESFJ ENFJ Možné slabiny skupiny EFJ ENP - Extravertní typy s intuicí ENTP ENFP Možné slabiny skupiny ENP ESP - Extravertní typy se Smyslovým vnímáním ESTP ESFP Možné slabiny skupiny ESP ITP - Introvertní typy s převahou Myšlení ISTP INTP Možné slabiny skupiny ITP INJ - Introvertní intuitivní typy INTJ INFJ

2 Možné slabiny skupiny INJ IFP - Introvertní typy s převahou Cítění ISFP INFP Možné slabiny skupiny IFP ISJ - Introvertní Smyslové typy ISTJ ISFJ Možné slabiny skupiny ISJ

3 11 šestnáct osobnostních typů akákoliv strategie skutečně proaktivního managementu bude mnohem účin budou-li manažeři lépe znát svůj osobnostní typ, svou dominantní funk Jnější, ci a s nimi spojené vlastnosti a charakteristiky a také budou-li je s rozumnou mírou přesnosti určovat i u svých spolupracovníků. Budou pak lépe schopni využívat vlastních silných stránek a svého nadání a současně pracovat na tom, jak se vyrovnat s tím, v čem nejsou nejlépe vybaveni a co jsou jejich méně rozvinuté stránky. Budou pak lépe schopni vidět své místo v prostředí, jehož jsou součástí, a budovat vůči němu harmoničtější vztahy. Jakmile se jednou seznámíme s naším vlastním profilem a budeme s to identifikovat zdroje a projevy odlišností profilů jiných, budeme pak možná lépe schopni pochopit, co se kolem nás a nám samým děje. Proč například zrovna my máme soustavné konflikty s tím či oním kolegou, zatímco jiní s ním vycházejí vcelku dobře, proč nás nadřízení nikdy nepochválí za ten či onen rys naší práce, který my pokládáme za důležitý a na nějž jsme hrdí. Proč nemůžeme určité podřízené přimět k tomu, aby udělali to či ono, anebo způsobem, který pokládáme za správný. Budeme možná ke svému okolí tolerantnější a lépe se vyrovnáme s náladami a stavy, které nás dříve leckdy přiváděly na pokraj nepříčetnosti. A v neposlední řadě budeme lépe schopni ocenit přínosy ostatních, odhlédnout od různých rušivých rysů jejich projevů a uvědomit si, že přinášejí něco, co bychom třeba sami nedokázali a na co bychom sami nepřišli. Nakonec budeme schopni také budovat dynamické a vzájemňě se doplňující týmy, pracovní skupiny a možná i celé organizace. Nyní se začneme postupně propracovávat k charakteristice jednotlivých osobnostních typů. Již víme, že kombinace dvou prostředních písmen označuje funkce, které charakterizují kognitivní styl čili způsob učení, řešení problémů a rozhodování. Nejdříve se budeme věnovat tomu, jak určíme, které naše funkce jsou dominantní a které druhotné a doplňkové. To, jak budeme své funkce používat, se liší podle toho, jsme-li Extraverty nebo Introverty. Extraverti je shledávají snazší nasazovat v souvislosti s vnějším světem, s tím, co je obklopuje, protože -jak už víme - tam směřuj e i jejich vnitřní energie a odtud také doplňují své "zásoby". Pomocné funkce budou uplatňovat spíše na vnitřní procesy. U Introvertů je tomu naopak: to nejlepší, co mají, obracejí dovnitř funkce a druhotné využívají navenek. Protože Introverti 219

4 Typologie osobnosti pro manažery mají svoje silné stránky skryty uvnitř, trvá nám zpravidla déle, než jsme schopni rozpoznat jejich přednosti a vlohy. Zpravidla to vyžaduje poznat je blíže, být vpuštěni nebo alespoň smět nahlédnout do jejich vnitřního světa. Ačkoliv každý z nás má nějakou svou dominantní neboli preferovanou funkci, víme také, že nám nejsou odepřeny ani funkce sekundární, obslužné nebo pomocné, podporující funkci dominantní. Ilustruj e to tabulka Efektivní chování spočívá právě v tom, že si toho jsme vědomi, a proto schopni v některých situacích uplatnit i ty funkce, ke kterým se normálně neuchylujeme. Například péče o detail, jakkoliv může některým z nás být nepříjemná, bývá někdy právě tím, co stojí mezi námi a úspěchem. Podobně občasné oproštění se od sentimentů či hodnotových soudů, ke kterým zpravidla při svém jednání přihlížíme, a přidržení se neosobní logiky někdy pomůže vyřešit něj akou úlohu mnohem účinněji. Na dalším místě je terciární funkce a nejméně oblíbená ze čtveřice je na posledním místě. Každý člověk disponuj e podle jungovské typologie čtyřmi funkcemi, mentálními nástroji. První dva jsou přímo čitelné z označení typu a víme, že to jsou jeho prostřední dvě písmena. Terciární, třetí funkcí v pořadí důležitosti, je funkce protikladná funkci sekundární. Dominantní funkce je dominantní také proto, že zatlačuje svůj protějšek zcela do pozadí. Je-li sekundární funkcí S, bude terciární N, bude-li sekundární T, potom jako třetí vychází F. Třetí a čtvrtá funkce přebírají orientaci funkce sekundární. Takže, například, u typu ISTJ v levém horním rohu tabulky 1 1.1, je terciární extravertní Cítění (F) a zcela podřízenou funkcí je extravertní intuice.1 U ostatních typů to platí analogicky. Podrobně tento mechanismus popisuji jinde.2 Ve většině případů jsou v našem chování nejzřejmější vlivy primární, dominantní a sekundární funkce. V některých případech však jednáme ze své "temné stránky", to znamená, že "do sedla" se - yětšinou jenom na čas - dostanou naše nejméně rozvinuté funkce, terciární a kvartérní. Dokáží však i za krátkou dobu své vlády napáchat značnou škodu. Je naším úkolem jako manažerů poznat, že se někdo dostal do oblasti svých "temných sil" a umět se s touto skutečností vyrovnat. Měli bychom se zamyslet, co toho či onoho člověka do takové situace přivedlo, a zauvažovat nad tím, jaký význam a důležitost takovémuto zpravidla spíše výlevu přisoudíme. Většinou mívají lidé po takové erupci pocity provinění a dobrý manažer by se měl vystříhat na takto vratkém základě cokoliv stavět. To nás ale nezbavuje odpovědnosti věnovat i svým slabším stránkám pozornost, snažit se jim porozumět, cíleně je kultivovat, protože chvíle, kdy prorazí na povrch, si zpravidla nevybíráme. Rozhodně bychom neměli počítat s tím, že fungování "z našich slabin" nám garantuje nějaký "generální pardon", že se usmějeme, omluvíme: "To nic, to jen mé temné nevědomí," a všechno bude smazáno. Bents, Richard - Blank, Reiner: Typisch Mensch. Beltz Test Weinheim 1992, s Č akrt, M., 2004, kapitola

5 šestnáct osobnostních typů Vzájemné propojení všech čtyř funkcí má svou dynamiku a úspěšný je zpravidla ten, kdo dokáže všechny své stránky optimálně vyvážit a dostat pod kontrolu. Tabulka 11.1 Dynamika typu ISTJ ISFJ INFJ INTJ #1 dominantní s, #1 dominantní s, #1 dominantní N, #1 dominantní N, #2 pomocná T, #2 pomocná F, #2 pomocná F, #2 pomocná T, #3 terciární F, #3 terciární T, #3 terciární T, #3 terciární F, #4 nejslabší N, #4 nejslabší N, #4 nejslabší s, #4 nejslabší s, ISTP I SFP INFP INTP #1 dominantní T, #1 dominantní F, #1 dominantní F, #1 dominantní T, #2 pomocná s, #2 pomocná s, #2 pomocná N, #2 pomocná N, #3 terciární N, #3 terciární N, #3 terciární s, #3 terciární s, #4 nejslabší F, #4 nejslabší T, #4 nejslabší T, #4 nejslabší F, ESTP ESFP ENFP ENTP #1 dominantní s, #1 dominantní S E #1 dominantní N E #1 dominantní N E #2 pomocná T, #2 pomocná F, #2 pomocná F, #2 pomocná T, #3 terciární F, #3 terciární T, #3 terciární T, #3 terciární F, #4 nejslabší N, #4 nejslabší N, #4 nejslabší s, #4 nejslabší s, ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ #1 dominantní T E #1 dominantní F E #1 dominantní F E #1 dominantní T E #2 pomocná s, #2 pomocná s, #2 pomocná N, #2 pomocná N, #3 terciární N, #3 terciární N, #3 terciární s, #3 terciární s, #4 nejslabší F, #4 nejslabší T, #4 nejslabší T, #4 nejslabší F, Podle: Isabel Briggs Myers: lntroduction to Type Palo Alto, CA: Consultiṇg Psychologists Press, 1987, s. 9. Při následující četbě je nutné znovu připomenout, že popis typu není vyčerpávající a neusiluje o konečnou přesnost, ale výsledkem jakéhosi "testu dobré shody". Je to, jako když analytik prokládá shluk bodů časové řady přímkou, aby vystihl charakteristický trend. Přesně je vystihnout nemůže, ale je nejlepším možným přiblížením. Stejně tak žádná typologická charakteristika nemůže přesně popsat určitého člověka, protože jsme uvnitř každého typu rozmanití a rozptýlení jako ony body, ale může být nepřesnějším možným vyjádřením jeho vlastností. V následujícím popisu 16 základních typů probereme, vždy nejdříve pro každou dvojici osm obecnějších skupin. Při čtení následujícího textu se zkuste občas zamyslet a uvažovat nad tím, zda při té či oné charakteristice vám nenaskočí v mysli představa někoho, koho znáte. Může to být někdo z vašich blízkých, 221

6 Typologie osobnosti pro manažery stejně jako někdo, koho znáte z práce, či váš někdejší učitel, ale také třeba osoba veřejného života, politik či herec nebo sportovec. ETJ- Extraverze s převahou Myšlení Patří sem dva typy lidí, ESTJ a ENTJ. Oba tyto extravertní typy posuzují a hlavně organizují svět prostřednictvím Myšlení TE' své dominantní funkce. Ke svým závěrům dospívají na základě informací zprostředkovaných zevnitř, buď introvertní intuicí N1, nebo Smysly S1 To, jak víme, znamená, že k realitě se nevztahuj í přímo a ani ji přímo nevnímají. Potřebují mít informace už předem něj ak připravené ve formě nějakých "balíčků": textů, výpočtů, tabulek, grafů či obrázků. Systém pro uspořádání fakt si ovšem zorganizuj í předem. Stanoví si cíle a termíny, v nichž je žádoucí jich dosáhnout, a potom na nich systematicky pracují podle pevného a závazného plánu, jemuž podřizují informace, které si "pustí" dovnitř. Extravertní typy s převahou Myšlení interpretuj í své okolí pomocí logiky a pečlivým uspořádáním dat, informací a fakt do konzistentního systému. Jejich spoléhání na racionální způsob zpracování informace (T), spojený s Usuzováním (J), z nich činí lidi logické, analytické, často velmi kritické, někdy až neosobní a svárlivé. Lze je stěží přesvědčit čímkoliv jiným než logikou. Pro své neemocionální přístupy k čemukoliv, projevuj ící se primární pozorností na věcnou spíše než lidskou stránku úkolů, nebývají právě oblíbení. Nicméně jejich schopnost rychlého a objektivního rozhodování, především v krizích a pod časovým tlakem, jim získává respekt. S pýchou umějí vyložit na stůl řešení ve chvíli, kdy si ostatní již myslí, že žádné ne lze najít. Velmi jim pomůže, pokud si však tuto svou určitou citovou nedostatečnost uvědomí a začnou na ní pracovat. Nejsnadnější je například systematicky zkusit chválit úspěchy a zásluhy ostatních, což je něco, co lidé s převahou Cítění dělají zcela přirozeně, avšak pro typy T představuje značné úsilí. Ti si to musí racionálně zdůvodnit, zabudovat pochvaly do svého plánu, například podle zásad,jednominutového manažera".3 Zkušenosti ukazují, že plody takovýchto snah stoj í za to, a to jak v jejich pracovním a profesionálním, tak i soukromém životě. Jak lze ESTJ a ENTJ charakterizovat? Blanchard, Kenneth- Johnson, Spencer: Jednominutový manažer. Praha, Pragma

7 šestnáct osobnostních typů ESTJ je v populaci zhruba 9 procent. Jsou to lidé, kteří bývají v kontaktu s realitou. Dobře znají své okolí, jak domácí, tak i pracovní. Jejich dominantní Myšlení obsluhují dovnitř obrácené senzorické procesy, což vyúsťuje v jejich superrealistický pohled na věci. Většinou nedůvěřují zesláblým záchvěvům své intuice i signálům svých oslabených citů. Jsou hrdí na to, že se nedají "opít rohlíkem" a že "nenaletí" na kdejakou reklamu či agitaci. Než se rozhodnou pro zaměstnání či funkci, než něco schválí a přijmou či než se budou někde nebo pro něco angažovat, provedou si nej dříve důkladný hloubkový průzkum. Mají rádi činnosti, v nichž mohou ihned vidět nějaké hmatatelné výsledky. Nebaví je přetavovat abstraktní teorie do praktických závěrů a činů. Jsou vynikající organizátoři a rození manažeři, častěji ve smyslu administrátorů než přirozených vůdců a věrozvěstů nových idejí. Umějí sestavovat procesy a procedury, dávat dohromady detailní instrukce a návody. S trochou nadsázky lze říci, že nejraději mají "kuchařky", které si ovšem někdy budou chtít přizpůsobit po svém. Dělá jim dobře, když se věci dělají tak, jak se má, jedním slovem správně. Nemívají příliš trpělivosti a porozumění pro ty, kteří nevěnují dostatečnou pozornost a péči těm detailům činnosti, které podle nich zcela jasně vyplývají ze zkušeností a znalostí těch, kteří podobné činnosti vykonávali před nimi. Bývají věcní, konkrétní, dbalí povinností, stoicky klidní, zahleděni spíše zpět k tomu, co se osvědčilo, a proto někdy i trochu pesimističtí vůči novinkám. Jak víme, Strážci mívají tendenci se neustále strachovat o to, kam ten svět spěje, společnost se rozpadá, morálka se drolí, tradiční hodnoty už neplatí, mládež pustne, nic neumí a nemá kázeň. Být nadřízený, soudí David Keirsey,4 "znamená zajistit, aby ostatní dělali, co mají, a nedělali, co nemají". Toho se ESTJ umějí zhostit nadmíru dobře, v práci i doma. Mívají jasno o pravidlech a správných pogtupech, s vážnou tváří je dodržuj í a totéž očekávají od druhých. Jakožto pravověrní Strážci na to dbají, i když nejsou v nadřízeném postavení. Bývají loajální vůči institucím, k nimž náležejí. Zpravidla jsou spolehliví a obětaví partneři, zaměstnanci či dobrovolníci. Vědí, co si povinnost žádá, a neuhýbají před odpovědností, mnohdy i tam, kde to od nich vyžaduje oběť. Pro svoji spolehlivost a předvídatelnost bývají povyšováni a ocitají se ve vrcholových funkcích častěji než mnozí jiní. ESTJ jsou totiž také zpravidla zdatní v propagaci a marketingu svých dovedností a předností a umějí je dobře prodat, protože jsou to ty, které se v institucích nejvíce cení. Může se jim ale stávat, že nejsou dostatečně vnímaví vůči stanoviskům a pocitům jiných, což občas vede k tomu, že poněkud unáhleně rozhodnou a pak zj istí, že jejich volbu vlastně nikdo nepodporuje. Tato jejich vlastnost se bohužel Keirsey, D., 1998, s

8 Typologie osobnosti pro manažery někdy prohlubuje s tím, čím výše stoupají na hierarchickém žebříčku. Mají -li pocit, že se jim věci vymykají, mohou ztratit hlavu. Pak mohou podlehnout svým nutkavým pokušením udělat to po svém, prosadit silou své řešení, křičí, jsou hlasití, strnulí, panovační a mohou své okolí pořádně stresovat. Stane se jim, že nejsou schopni vyslechnout třeba své podřízené nebo jiné lidi ve věci, o níž se sami usnesli, že v ní nikdo jiný není dost kompetentní, a proto "do toho" nemá co mluvit. Rozhodně nic neztratí, budou-li soustavně rozvíjet svou schopnost naslouchat názorům, které nejsou shodné s jejich, ať již přicházejí od jejich partnerů či kolegů a podřízených v zaměstnání. ESTJ bývají společenští, nevyhýbají se večírkům, oslavám a jiným událostem, kde snadno a v lehkém tónu konverzuj í a často hýří vtipem. Nijak se netají svými názory na to či ono, nejednou aniž je o to kdo žádá. Ať nám jsou sympatičtí nebo ne, většinou alespoň víme, na čem s nimi jsme. Ze všech typů nejvíce odpovídají konvenčnímu maskulinnímu stereotypu - každá z jejich složek, Extraverze (E), Smysly (S), Myšlení (T) a Usuzování (J), se v rámci své skupiny přiklání spíše k objektivně chladnější, jaksi tvrdší straně preferenčních alternativ. U tohoto typu jsou také největší rozdíly mezi muži a ženami. Muži tohoto typu bývají ze všech nejvíce "chlapáčtí", jejich názory a humor jsou nejvíce otrlé a dokonce, jak uvádějí někteří autořv mohou mít i obhroublý nádech. Nejčastěji ze všech typů se uchylují k paušalizujícím generalizacím typu "To ženská nezvládne", "Taliáni" jsou takoví, zatímco třeba "šikmoocí" jsou makoví. Nešetří také absolutními výrazy typu "V životě ne... ", "Ani náhodou... ", "To nikdy... ". Bývají společenští, asertivní, praktičtí, s pevnými postoji a rozhodní, zkrátka lidé, kteří v naší kultuře ztělesňují ochránce a živitele. Měli by ale vědět, že jak málo se většinou mýlí ve věcných soudech, tak bývají vedle v názorech na lidi. Většinou jsou v této věci dlouhodobě neoblomní a reagují například: "Nevím, jak ho znáš ty, ale u mě je to prostě hňup!" Vinu na tom nese jak jejich méně vyvinutá intuice N, tak i jejich nejslabší funkce, opomíjené introvertní Cítění Fr Ačkoliv jejich ženské protějšky nemívají se svou femininitou problémy, přesto se mohou někdy octnout ve vnitřním sporu mezi zaujetím role asertivní, rozhodné pracovnice či manažerky na jedné straně, a jemné, spíše pasivní a přizpůsobivé manželky či matky. Je to způsobeno protichůdnými tendencemi v jejich osobnostech. Extravertní Myšlení TE je pudí směrem k nonkonformismu a objektivnímu odtažitému chladu, zatímco jejich introvertní Smyslové vnímání S, je volá k tradicionalismu právě například ve vztahu k typickým ženským rolím. Třebaže tyto ženy často dosahují vyšších postavení a profesionálních úspěchů, tento jejich vnitřní svár tím nemusí být trvale vyřešen. Více než jiným se jim může stát, že nebudou pro své okolí zcela čitelní. Nejednou se takováto rozporu- Kroeger, Thuesenová, Rutledge, cit dílo, s

9 šestnáct osobnostních typů plnost datuje od dětství, kdy dívky typu ESTJ mohly mít spíše klukovské spády a maminky je neustále káraly, že "holčičky tohle přece nedělají", protože se to "nesluší". Uslyšíte-li něj akou ženu (samozřejmě i muže) říkat cosi ve smyslu, že "ženská" se na to či ono, například na vedoucí funkci, nehodí a že by "pod žádnou nechtěli dělat", většinou neprohádáte, že jde o ESTJ. Ženy tohoto typu se častěji než jiné mohou věnovat některým tradičně mužštějším aktivitám. Mohou s pány jako rovnocenné soupeřky hrát například tenis či squash nebo čas od času zajít na pivo, hrát karty a ihned neomdlívat při zaslechnutí trošku drsnějšího slovníku. ESTJ se cítívají dobře v tradičních a pokud možno uznávaných a stabilních institucích. Pociťuj í s nimi takové vnitřní ba instinktivní souznění, že nebývají s to pochopit a přijmout nikoho, kdo by takové instituce chtěl rušit nebo od základu měnit. Z toho plyne jejich někdy trochu svérázné a pro jiné matoucí chování. ESTJ ctí hierarchii. Octnou-li se v nějakém akčním týmu, jejž nevedou, uznávají, že vedoucí onoho týmu jsou v tomto prostředí šéfové a snadno se podrobí jejich pokynům a příkazům. To jim ale nebrání v tom, aby při příští příležitosti, třeba za pár hodin, od těchže lidí nepožadovali subordinaci, pokud se třeba v jiném týmu role otočí. Tohle mnoho lidí zaráží a vede k úvahám typu "ten mi to vrací". Pro ESTJ je to ale logické a morálně zcela konzistentní chování, v němž není nic osobního. Nadřízenost a podřízenost, pravomoc a autorita pro ně nejsou odvozeny jen z lidí, ale z rolí a systému. Strážci autoritu potřebuj í, musí mít možnost se na ni spolehnout, a pokud ji nemají, vesmír pro ně nefunguje. V jejich životech se všechno odehrává podle zavedených praktik, všechno má své místo - ať už v doslovném nebo přeneseném významu - a ESTJ s odzbrojující samozřejmostí očekávají, že všechno na svém místě také bude. Jejich prostředím je pořádek, kontinuita a organizovanost. Milníky jejich životů jsou pevně organizované a rozvržené dny, tvrdá práce a systém odměňování podle zásluh. Relaxace, zábava a legrace jsou rovněž součástí rozvrhu a přidělovány (sobě i ostatním) podle toho, jak se kdo přičinil. Dobrá práce přináší odměnu a tvrdá, produktivní práce je vlastně sama o sobě jistým druhem rekreace. Harmonie souzvuku se dosahuje dodržováním pečlivě propracovaných pravidel, procedur a zásad. Jakkoliv mají rádi kontinuitu, prospívají především v dynamickém a soutěživém prostředí, kde se mohou projevit a uplatnit jejich trochu maskulinní sklony. Už od dětství se projevuj e jejich zajímavá vlastnost. ESTJ totiž rádi dávají jiným příkazy - třeba i rodičům či nadřízeným. V tom sledují dvoj í cíl: na jedné straně chtějí, aby byli lidmi skutečně chránícími zájmy organizace a chovali se podle toho, a na druhé straně potřebují, aby někdo trvale potvrzoval, že je schopen pevnou rukou zajišťovat řád a strukturu. Navenek budou možná protestovat a hádat se, "testovat vesmír", ale z dlouhodobého hlediska si váží toho, kdo je svou nezpochybnitelnou autoritou donutí konat to, co se má, a navždy ztratí re- 225

10 Typologie osobnosti pro manažery spekt ten, kdo ustoupí a projeví se tak jako přílišná "měkota". Toto permanentní testování a měření sil přivádí mnohé jejich podřízené, i leckteré nepoučené nadřízené, na pokraj zoufalství. ESTJ ale v zásadě testují, zda se na své lidi, počítaj e v to i šéfy, mohou doopravdy spolehnout, zda jsou to lidé na svém místě. Uvádí se, že tato skupina tvoří zhruba 2 procenta populace a její výskyt je tedy vzácný. Keirsey a Bates6 tvrdí, že pokud bychom měli pro charakteristiku této skupiny použít označení, bylo by to vůdce vůdců či polní maršál. Zasluhují si takovéto označení pro svou potřebu mít věci pod kontrolou. Zatímco ESTJ rádi věci dělají, než by o nich spekulovali, přístup ENTJ je jiný. Nespokojí se s tím, že by existující systém přijali a snažili se o jeho bezproblémové fungování, nýbrž jej chtějí i řídit, stát v čele, mít na povel, zlepšovat jej a dohlédnout na to, že jeho potenciál a kapacita budou využity naplno. ENTJ zásluhou své N1 jsou více disponováni vidět za obzor danosti současné situace než ESTJ, ale méně než typy s dominantní NE, třeba ENTP. Jsou schopni vynalézavě zorganizovat činnost rozdílných lidí, sladit cíle, strategie a očekávání, stanovit odpovědnosti a vyžadovat svědomitost. Jsou trochu jako INTJ (viz dále), ale jejich intuice nebývá tolik rozevlátá, stoj í pevněji na zemi. Jejich vnitřní silou a potřebou je touha vést. Nepudí je k tomu ale nějaká nadutá samolibost. Oni prostě jenom lépe vědí, jak mají věci být i jak toho dosáhnout. Jako by předpokládali, že jiní prostě nemají tu schopnost vidět věci tak zřetelně a že je ztráta času se pokoušet jim to objasňovat. Tento sklon vychází najevo již v raném věku, kdy mívají snahy ovlivňovat ostatní děti. Mívají nutkání organizovat, vytvářet struktury, formulovat pravidla a šikovat lidi k dosažení možná i zatím vzdálených cílů. Používají své empirick extravertní Myšlení, jehož pomocí svět kolem sebe rychle třídí, zobecňují a shrnují a v němž nacházejí důkazy pro svá tvrzení. Jejich TE je doplňováno dovnitř obrácenou intuicí a tak se v jejich mysli rodí představy a plány zasazené do rámce širokých možností. To jim dodává energii a rozhodnost, charisma, odvahu živenou silou přesvědčení, neodolatelnou sebedůvěru a odhodlání. ENTJ mívají smysl pto praktično a, podobně jako většina TJ, i jakousi nel tostnou přímočarou pragmatičnost. S INTJ je spojují nejenom stejné funkce N1 a TE' byť v opačném pořadí důležitosti, ale i vášeň proměňovat mentální koncepty do hmotné reality. Primární N1 ale INTJ občas směruje k subjektivitě, zatímco u ENTJ hraje mnohem větší roli objektivní racionalita vnějšího světa. Jejich pozornost okamžitě postřehne přebytečné nebo nefunkční prvky systému a jejích úsilí se téměř automaticky napře kjejich Keirsey, Bates, cit. dílo, s

11 šestnáct osobnostních typů odstranění. Naráz si uvědomí, co stojí mezi žádoucím stavem a nynější skutečností a ihned vidí způsob, jak se dostat z bodu A do bodu B. Bytostně nesnášejí zbytečné úsilí, opakované chyby a nutnost říkat něco dvakrát. Bývají tedy přímočaří, trochu skeptičtí, relativističtí, hrdí na schopnost být nad věcí, svou důmyslnou vynalézavost, schopnost nacházet a prosazovat řešení, rozhodnost a nepoplatnost. Věří v rozum, bývají hladoví po úspěchu a uznání, usilují o to, aby věci zvládli s co nejmenším úsilím a ztrátami. Do jejich zorného pole vstupují představy a plány zasazené do rámce možností. Výborně se mohou doplňovat s ESTJ při předkládání variantních řešení, asi by se však neshodli v tom, zda jsou tyto varianty produktem úvah nebo zda vyplývají z fakt. ESTJ by tváří v tvář záměrům začali sestavovat plány a procedury, jak metodicky postupovat. ENTJ mají v takové situaci spíše sklon zabývat se strategií a cíli směřujícími za hranice toho, co je kolem nás, zde a nyní, co je zřejmé a známé. Tam, kde jsou maršálové ENTJ stratégy, bývají ESTJ spíše generály, taktiky - někdy těmi, kdo jsou připraveni na minulou válku. Předností obou bývá "tah na branku", slabinou pak diplomacie. Usuzovací funkce ENTJ je živena intuitivním uchopením smyslu faktů a věcí v jedinečných kombinacích a asociacích. Protože je však obrácena dopředu (J) a ven (E), nebývají nejsilnější v introvertním Myšlení, především v analýze a uchování informací. Pokud se jim ovšem do myšlenkových procesů totiž nepodaří zavést v rozumné míře jejich terciární funkci, tj. Smysly SE, výsledkem jejich úvah mohou být čiré fantazie. Úspěšní ENTJ jsou ti, kdo jsou schopni vyvážit své vize s relevantními skutečnostmi. Pro mnohé ENTJ se život odvíjí v častých konfrontacích, sporech, debatách a utkáních s cílem něčemu se naučit a sebe samé zdokonalit. Věci se pro ně popohánějí kupředu "vyhádáváním", což je slovo, které používají bez pejorativního zabarvení jakožto označení objektivního procesu. Pro mnoho lidí to může znamenat velmi nepříjemnou zkušenost, ale ze strany ENTJ v tom není nic primárně nepřátelského. Co na nich jiným také vadí, je, že vycházejí z předpokladu, že mají pravdu, dokud jim někdo nedokáže opak. Většina ostatních typů je daleko spíše ochotna připustit, že se mohou mýlit nebo že rovnou o dané věci nic nevědí. "Pokud se někdo domnívá, že pravdu nemám," signalizuj e ENTJ, "pak se musí se mnou utkat." Tento postoj povede k pozitivním výsledkům pouze za předpokladu, že se v jejich okolí najde někdo dostatečně troufalý na to, aby s nimi změřil síly. Výsledek takovéhoto střetu může být dvojí. Pokud se ukáže, že ENTJ pravdu nemají, potom budou mít zpravidla respekt vůči tomu, kdo měl sílu jim čelit a zásluhou toho se něčemu novému naučili - a budou tak mít větší šanci mít pravdu příště. Pro ENTJ sám fakt, že jim někdo hodil rukavici a vlastní průběh souboje, mívá stejný význam jako jeho výsledek. Když se ovšem ukáže, že ENTJ pravdu skutečně měli, budou na tom, podle nich, obě strany po takovémto vyjasnění bezesporu lépe, protože se takto ověřilo, co platí. Lidé, kteří se 227

12 Typologie osobnosti pro manažery jim nedokáží postavit a nechají se jimi zastrašit, jsou pro ně "vzduch". Slabochy totiž ENTJ s rozkoší převálcují. Naopak se jejich úctě těší ti, kdo jim čelí s otevřeným hledím a nevyhýbají se střetu. Konfrontaci a silné postoje neberou ENTJ od ostatních nijak osobně, někdy takové situace a lidi vyhledávají a podněcují. Je lepší někoho vyzvat na souboj a prohrát, než si své schopnosti, názory, mínění či přesvědčení nijak neověřit. Problém je v tom, že ne každý chce vystavovat pravdy a přesvědčení ustavičné "zkoušce ohněm". Je mnoho lidí, kteří chtějí, aby se jim prostě řeklo, co se od nich chce, a nedělaly se s tím zbytečné okolky, aby odpoledne mohli jít domů "s čistou hlavou". Taková mentalita dokáže ENTJ "vytočit" k nepříčetnosti. Také ENTJ dosahuj í ve svých kariérách vysokých postavení a baví je být ve vedoucí funkci. I proto mívají větší vliv, než jaký by odpovídal jejich četnosti v populaci. Bývají neúnavně oddáni své práci a zaměstnání, někdy až do té míry, že pro ně zapomínají na ostatní oblasti života. Jejich příchodem do vedoucích funkcí se zpravidla sníží plýtvání, prostoje, bezcílné přešlapování na místě a nerozhodnost, nezřídka tím, že se bez slitování rychle a bez sentimentu rozloučí s viníky. Jejich Myšlení je pozitivistické ajejichjednání chirurgické. Soustřeďují se spíše na myšlenky, principy, ideje a vize než na lidi za nimi. Podobně jako ESTJ mívají někdy sklon rozhodovat se neosobně až necitelně a vyvolávat resentimenty, které realizaci jejich rozhodnutí mohou vážně ohrozit. Většinou pak bývaj í velmi udiveni tím, že někoho ranili, vůbec nechápou, jak se někdo mohl urazit, a kroutí hlavou nad tím, že takové "citlivůstky" mohou stát v cestě jejich skvělým a pro všechny tak prospěšným řešením. Právě tak jako ESTJ mohou jenom získat kultivací své citové stránky. Není to ale pro ně snadné. ENTJ většinou mají schopnost se jasně a stručně vyjádřit, vystihnout podstatu věci. Nenechávají nikoho na pochybách o tom, kdo rozhoduje. Očekávají, že lidé kolem nich, v práci i osobním životě, budou také silné osobnosti, které se nezaleknou občasné konfrontace, že budou samo_!>tatné bytosti s mnoha zájmy a zdravou sebedůvěrou. Jejich sklon k nezávislosti a autonomii výrazně prolíná jejich manažerským stylem. Od svých podřízených chtějí, aby byli kompetentní, tvořiví a uměli obhájit svůj názor. Nesnášejí "kýválky". To je někdy obtížné postavení zejména pro ženy. Podobně jako jejich "příbuzné" ESTJ, nebývají dámy typu ENTJ zrovna ztělesněním tradičního ideálu křehké ženskosti. Pro mnoho mužů, bez ohledu na typ, bývá obtížné přijmout názory nebo skutečnosti, které "bolí", od ženy. Pro svou konfrontační dispozici a sklon říkat věci bez obalu a výřečnost až na hranici arogance se muži i ženy ENTJ mohou zničehonic ocitnout v izolaci, mnohdy větší, než jakou mohou Extraverti bez následků dlouhodobě snášet. ENTJ, jež jsou k vyjevování nepříjemných skutečností zvlášť náchylní, pomůže, budou-li si dávat v takovýchto obtížných situacích pozor na to, aby zdůraznili svou nezaujatost a objektivitu, byli schopni ji komunikovat vůči svým partnerům. Protože zpravidla nedokáží dost dobře pochopit, čeho je 228

13 šestnáct osobnostních typů to důsledek, mohou se pak začít chovat ještě nepřirozeněji a nečitelněji. Stává se jim například, že k jejich bezmeznému překvapení je jiní obviňují z hněvu v situaci, kdy ENTJ prostě jen nebyli schopni zkrotit své nadšení a zaujetí nad tím či oním. Dokazovat potom, že se vůbec nezlobí, že jsou naopak rádi, je pro lidi, jejichž funkce F patří k nejslabším, mnohdy obtížné. ENTJ se necítívají dobře v zaměstnáních, které nekladou žádné nároky na představivost, intuici a důmysl. Potřebují prostředí, v němž se budou vyrovnávat s náročnými úkoly a rozplétat zapeklité problémy. Daří se jim tam, kde musí hledat nová řešení a přístupy, jít cestami, které ještě nikdo neprošlapal. Je dobře mít na paměti, že ačkoliv si ENTJ váží své nezávislosti, dařívá se jim lépe v rámci nějaké organizace než jako "osamělým vlkům". Má to co dělat i s jejich tíhnutím ke struktuře a organizovanosti. V tom se liší od svých "sousedů", ENTP, kteří jsou ochotnější riskovat a tak mít šanci více získat - nebo také více ztratit. Jak si všímá David Keirsey,? polni maršálové "nemohou nebudovat organizace a neusilovat o implementaci svých cílů". Jejich maršálské schopnosti se projevují v koordinaci, tvorbě systémů, stanovování priorit, zobecňování, shrnování a hledání společných jmenovatelů, shromažďování fakt a důkazů a jejich předkládání k přesvědčování druhých. Ať je jim svěřena jakákoliv organizace vojenská, církevní, podnikatelská, vzdělávací nebo vládní - vždy mívají vizi, kam by se měla ubírat a s dirigentskou schopností ji tam s nevšední uminutostí dokáží i nasměrovat. ENTJ se zajímají o "velký obraz", nikoliv o detaily, a to je svádí dohromady s ostatními intuitivy. Občas bývají netrpěliví, pokud vše nejde podle jejich představ. Projevuje se to mimo jiné tím, že když se nedaří, mohou být nevrlí, náladoví, nepřiměřeně si stěžují na relativní maličkosti a jsou posedlí snahou pohnout věcmi kupředu. Jejich zpravidla velmi silné ego je snadno může svést k iluzi, že jsou všechno schopni zvládnout hrubou silou, což bývá častěji sebeklam než pravda. Když v tom pak neuspějí, dostaví se stres, zklamání a pocity méněcennosti někdy takové intenzity, že to je často zcela neúměrné významu dané záležitosti. Zahrnou se zcela zdrcující sebekritikou a mají na sebe vztek. Když jde o kritiku, málokdo se ENTJ dokáže vyrovnat. Nevybíraví ve slovníku, ostří, nelítostní, chladní jako ocel a pevní jako skála dokáží - zachce-li se jim být pro kohokoliv zcela zničující, někdy i včetně jich samých. Pokud se jim jako vedoucím pracovníkům nepodaří získat pro spolupráci lidi s vyvinutým Smyslovým vnímáním a s Cítěním, může se stát, že podcení věcnou nebo lidskou stránku dané situace. Jako podřízení, nadřízení nebo kolegové totiž například nechápou, že si někdo může jejich konfrontační, takříkajíc "buldozerový" styl práce brát osobně a chápat jej jinak než jako nejlepší cestu k dosažení optimálního výsledku. Pro jejich svět je příznačné jiskření - nápadů Keirsey, 1998, s

14 Typologie osobnosti pro manažery i názorových střetů. Při styku s nimi se vyplatí mít na paměti, že své úspěchy ENTJ měří tím, čeho dosáhli, a ne tím, jak jsou oblíbeni. Každý, kdo s nimi bude spolupracovat, by si měl uvědomit, že to může být na jedné straně velkolepé, ale na druhé straně únavné, bez chvilky klidu. Možné slabiny skupiny ETJ Za normálních okolností jsou extravertní typy s převahou Myšlení principiální, zásadoví, idealističtí, oddaní a racionální. Ve svém úsilí opírat vše v životě o intelektuální závěry a objektivní data se snaží najít na život univerzální vzorec, co nejobecnější formulku, která by vše vysvětlila. Rubem toho, že jejich jednání je ovládáno především Myšlením, je, že jejich nejméně vyvinutou funkcí je Cítění F r To může působit potíže jak jim samým, tak i jejich okolí. Zanedbají-li z jakéhokoliv důvodu tuto svou stránku, mohou se dočkat toho, že v nejméně příhodném a nejméně očekávaném momentě bude nekontrolovatelně explodovat ve formě nediferencovaných emocí, například frustrovaného vzteku. Extravertní lidé s převahou Myšlení však mohou také často mívat jakousi až mystickou náklonnost vůči něj akým ideálům, která se někdy přenáší i na lidi. Jejich potíž ale je, že tyto hluboké a vřelé city málokdy vyj dou na povrch a když, tak v hrubé, nestrukturované podobě. Jako všechny ostatní typy s extravertním Usuzováním jsou v nebezpečí, že podcení nebo zanedbají Vnímání, které je u nich v introvertní podobě. Znamená to, že při uchopení světa používají svých pěti smyslů, avšak aby jej dokázali interpretovat a aby jim dávali nějaký smysl, musí na něj nej dříve aplikovat své apriorní logické systémy. Rozhodně se jim _vyplatí, když si ve svých záměrech a plánech najdou chvilky na to, aby si vyslechli stanoviska jiných, zejména lidí, kteří by se možná sami neozvali. I toto jde jaksi proti jejich "přirozenosti", avšak pokud tuto svou poněkud temnější stránku nezvládnou, snadno se jim může stát, že fakta podřídí svým představám, rozhodnou se příliš náhle, bez ohledu na preference, postoje a pocity jiných. Represe Cítění v lidech této skupiny může vést k postojům typu "účel světí prostředky", zanedbávání sebe sama nebo blízkých lidí, přehnaně defenzivnímu chování s agresivními a podezřívavými výpady vůči skutečným nebo domnělým protivníkům, zpochybňujícím a ohrožujícím přijatá dogmata a formulky. Jejich temná stránka se vyznačuje rysy schizoidní osobnosti, dogmatismem, netolerantností, inkvizitorskými sklony a odtažitostí. Pokud jsou pod tlakem, mohou odmítat kritiku. Zarputile se pak budou držet svých přesvědčení a plánů, i když všichni ostatní vidí, že okolnosti se změnily. 230

15 šestnáct osobnostních typů Ke své škodě se mnohdy soustřeďují na obranu svých pozic a na to, aby dokázali, že ostatní jsou zaujatí a mýlí se. Svou pozici se pak snaží všemi způsoby racionalizovat, což se jim vzhledem k jejich intelektuálním vlohám může dlouho dařit. Vše nepříznivé mají sklon bagatelizovat. Budou říkat, že ostatní nevědí, co je pro ně dobré a proto jim musí věřit. Introvertní Cítění jim nejednou brání jak v dostatečném sebepoznání, tak i dostatečné pokoře před znalostmi a dovednostmijiných. Za normálních okolností nevycházejí tyto jejich rysy příliš najevo, ve stresu však vystoupí jako starý nátěr. Užitečným přístupem v takovýchto případech bývá výcvik v senzitivitě a v sebeuvědomování, což ovšem pro tyto typy nebývá vždy snadné. Ve styku s lidmi s takovýmito projevy je třeba být upřímný, zdravě asertivní, ale nepouštět se do sporů, protože bychom je asi většinou prohráli. Na setkání s nimi je třeba se dobře připravit a pečlivě je strukturovat a plánovat. Cení si logické konzistence, kterou je vhodné podložit lidsky vřelým přístupem. Napřou se ale proti každé manipulaci a sociálnímu nátlaku. Pokud ESTJ používají introvertní Smyslové vnímání toliko k obhajobě svých extravertních racionálních východisek a záměrů, dostávají se do pasti, v níž je zaměňována odtažitost za objektivitu a logika za smysl pro realitu.8 Všichni E mají sklon podceňovat a brát na lehkou váhu své introvertní popudy jako zbytky čehosi, co snad zůstalo z období, než se uzpůsobili svému primárnímu vnějšímu prostředí a jeho společenským rolím. To jim může způsobit problém, pokud nebudou brát v úvahu to, co ne lze logicky zdůvodnit jejich externími povinnostmi a úkoly, třeba svět emocí a hodnot, který je třeba také brát v úvahu, mají-li být úspěšní a dosahovat svých cílů. Záběr jejich TE se pak zúží jenom na výseč skutečnosti a pustí ze zřetele všechno, co nemá logiku. Z oblasti vědomé kontroly vytlačí všechno subjektivní a pocitové. Toho se však zbavit nelze. Může se stát, že jejich chabé F 1 se vymkne kontrole a začne působit proti dominantnějším funkcím. Jsou pak zaplavováni nepochopitelnými emotivními výrony, nevysvětlitelnými popudy své nejslabší funkce. Mnozí pak stupňuj í své úsilí udržet si za každou cenu svůj nadhled. Zatvrdí se a ještě pevněji se drží svých osvědčených způsobů. Bývají v takovém stavu zoufale jednostranní, nevědomě subjektivně předpojatí, se sklony k nesmyslnému perfekcionismu. Nejsou schopni vidět, že existují také jiné přístupy a jiná řešení než ta, do nichž je uzamyká jejich omezená racionalita. Ta bývá přiživována terciární funkcí, extravertní intuicí, která jim slouží jako štít před vnitřní realitou. Dělá to stejně jako vždy v podobných případech: situuje problém úlevným způsobem extravertně ven, mimo ně a současně jim našeptává, co všechno špatného se může stát, pokud právě oni nezasáhnou a neučiní přítrž všemu tomu zmatku a nerozumu kolem. Zakoušejí konflikt, ale nevidí jej jako svůj vlastní. ESTJ, kteří zavírají oči před Thomson, L., cit. dílo, s

16 Typologie osobnosti pro manažery svými vnitřními rozpory, je promítají do vnějšího světa, kde však nejsou řešitelné. Věří, že ostatní, aniž o tom vědí, je potřebují, aby se právě oni chopili otěží a dostali situaci pod kontrolu. Na ENTJ číhá ohrožení jinde. Čím více se, podobně jako ESTJ, snaží být neosobní a logičtí, tím méně jsou nakonec objektivní a realističtí. Pokud svou intuici N 1 používají pouze k bezvýhradné podpoře svého dominantního T E ' ztrácejí introvertní perspektivu a nejsou schopni ocenit hodnotu jakékoliv zkušenosti, která nespadá do jejich racionálního konceptu. Správně vyvinutá Usuzovací funkce je živena uchopením smyslu objektů vnějšího světa v jejich jedinečných kombinacích a možnostech. Protože je obrácena dopředu (J) a ven (E), nebývají nejsilnější v introvertním uchování informací. Pokud se jim ovšem nepodaří v rozumné míře vědomě zaměstnat terciární funkci, S E, zprostředkovávající jim realitu, výsledkem jejich úvah mohou být čiré fantazie. Úspěšní ENTJ se vyznačují právě tím, že bývají schopni vyvážit své vize s relevantními fakty. Pokud ale jejich N 1 není na stráži, otevřou se stavidla pro jejich nejméně vědomou funkci, introvertnímu Cítění. Z ní pak mohou prýštit podvědomé rozmary, jimž nebudou rozumět, nechápat, odkud se berou, a bát se jich. V tu chvíli začne nekontrolovaně nabízet své "služby" nehlídaná terciární funkce, S E. Ta je, podobně jako ESTJ, může falešně utěšovat, že problém není v nich, ale že je to důsledek čehosi, co způsobují jiní, a dát průchod třeba pocitu, že se je jiní snaží kontrolovat a omezovat. Mohou se pak chovat naprosto nepochopitelně, protože vládu má hédonistické S E, podporované zakrnělým F r EFJ- Extravertní typy s převahou Cítění Patří sem dva typy, ESFJ a ENFJ. Pokud byli Extraverti s převahou Myšlení v dobrém souladu s vnějším světem, platilo to především o té jeho stránce, kterou lze uchopit racionalitou a logikou. EFJ jsou rovněž v realitě, ale jiného druhu - realitě lidské. K vyhodnocování situací, které je obklopují, užívají svou usuzovací funkci (J) vedenou Cítěním (F), především prostřednictvím hodnot. Namísto chladné principiální logiky, uplatňované ETJ, se táží, zda věci mají nějakou osobní hodnotu a relativní platnost. V jejich životech bývá více morálních zákazů a příkazů, pohybují se v mantinelech etických imperativů. Bývají vynikající ve vycítění a vystižení jedinečné mezilidské atmosféry a nepominutelně k jejímu vytváření často sami přispívají. Protože funkce nejméně slučitelná s Cítěním je Myšlení (T), EFJ ji mnohdy nevědomě potlačují. Snadno se otvírají lidem a navazují nové vztahy. Po pár minutách často působí dojmem lidí, které známe už léta. Bývají oblíbeni, protože z nich vy- 232

17 šestnáct osobnostních typů zařuje účast, přátelství, takt a vřelost, prostě zájem o lidi. Jejich extravertní orientace je vede k tomu, že vnímají pocity ostatních a jsou pro ně důležité. Proto usilují o harmonické mezilidské vztahy a jsou tomuto souladu ochotni mnoho obětovat. Hřeje je přijetí a souhlas a jsou citliví na nezájem a chlad. Potěšení a uspokojení pro ně ovšem nemusí nutně přicházet jenom zvenčí, od lidí, kteří je mají rádi a jimž na nich záleží, ale také zevnitř. I jim samým dělá totiž dobře obdivovat jiné, vážit si jich, vyjadřovat jim sympatie a mají sklon soustřeďovat se hlavně na jejich dobré stránky a vlastnosti. I když s někým nesouhlasí, jsou schopni vidět v postojích druhých hodnoty a voltairovsky jim přiznávat jejich svaté právo se takto projevovat. Střet s protichůdnými názory neotřese jejich vírou v harmonii, kterou se jim - často právě především silou jejich přesvědčení - znovu nějak podaří nastolit. Jejich soustředěná pozornost na názory jiných může někdy vést až k tomu, že pouštějí ze zřetele své vlastní zájmy. Nejlépe fungují, když jednají s lidmi, a proto vyhledávají společnost a rádi konverzují či jen "klábosí". Někomu to může připadat jako marnění času, pro EFJ je to však důležité. Styk s jinými, při němž mohou myslet nahlas, je vklad, který dokáží zúročit. Extravertní povaha jejich Cítění neznamená pouze, že čerpají ze svých vztahů energii, ale také že druhé lidi, jejich názory, stanoviska a reakce, potřebují k tomu, aby si sami zformulovali svá vlastní rozhodnutí. Když ale musí být struční a věcní, bývá to pro ně někdy velmi obtížné a vyžaduje to z jejich strany značné úsilí. Přítomnost Usuzování (J) naznačuje, že jim vyhovuje, když jsou věci uzavřené a rozhodnuté, přičemž nijak zvlášť neprahnou po tom, rozhodovat sami. Pokud se jim nepodaří rozvinout dostatečně své Smyslové vnímaní, může se jim stávat častěji, než by jim bylo milé, že jejich nejlepší úmysly budou založeny na východiscích, která jsou mylná. Může se jim kupříkladu stát, že se pustí do nějakého nového úkolu a začnou dělat něco, o čem předpokládají, že je potřebné a žádané, místo aby si dali práci a nejdříve si to ověřili. Zejména jim to hrozí v situacích, které jim jsou nepříjemné, například jde-li o kritiku, která by podle jejich názoru mohla někoho zraňovat. Je pro ně více než pro ostatní typy obtížnější vidět a brát na vědomí nepříjemné věci a okolnosti. Uvádí se, že ESFJ bývají ze všech typů nejspolečenštější, rozhodně nejvíce ze všech Strážců. Jsou to lidé, kteří vykvétají ve styku s jinými a mají sklony idealizovat kohokoliv a cokoliv, co se nachází v okamžitém ohnisku jejich přízně. Klíčem k duši této skupiny je harmonie a laskavost. Představují asi 12 procent populace a na světě by možná bylo lépe, kdyby jich bylo více. 233

18 Typologie osobnosti pro manažery Jejich jemná a pečující povaha je profilována extravertním Cítěním F E ' a tc je dovádí za obzor jejich vlastních potřeb ke službě ostatním. Umějí být pozorní jak k věcným, tak lidským detailům, díky smyslům S. Tato jejich pomocná funkce je obrácena dovnitř. To znamená, že detaily týkající se informací, dat. zpráv, pravidelností a vzorců a jiných vnějších podnětů zkoumají vnitřně, introspekcí, přes pocity, jaké to v nich vyvolává. Usuzování, J, pečuje o to, že jejich činnost bude patrně dobře zorganizována. Pokud byly předchozí typy. ETJ, spíše maskulinní, což může někdy způsobovat jisté obtíže ženám, plati o tomto typu spíše opak. Muži tohoto typu mívají daleko menší potřebu b 1 pevně v sedle, držet otěže a mít věci pod kontrolou, zejména pokud by to bylo na úkor potřeb a přání ostatních. I v jejich duších bývá svár, tentokrát mezi spíše maskulinním směřováním SJ, někdy označovaným jako tradicionalisticky stabilizující, a EF preferujícím spíše pečovatelské, citlivé, srdečné a jemné chování. Z ESFJ vyzařuj e přátelství a náklonnost. Bývají pozorní k potřebám jiných a nelitují úsilí, aby je uspokojili. Osnovu jejich života tvoří společenské styky a vztahy a jejich mluva leckdy zabrousí k nostalgickým vzpomínáním. Jsou to udržovatelé tradic v nejlepším slova smyslu, lidé, kteří nikdy nezapomenou něčí výročí a příležitosti. Zraňuje je nezájem ze strany jiných a od svého okolí potřebují trvalé oceňování a potvrzení své obliby. Všímají si toho, jak se ostatní tváří a jak vypadají, a dělají si o nich pevný úsudek na základě společenských norem. Jsou-li na čas od lidí izolováni, cítí se nesví, téměř jako ve vězení. Nejúspěšnější bývají v zaměstnáních, kde se jedná s lidmi, kde se jim může prospívat a pomáhat. Bývají výborní prodejci a poradci, najdeme je často ve zdravotnictví či ve školách a neziskovém sektoru. Zákazníci, klienti, přijemci jejich služeb nedostávají pouze danou komoditu či službu, ale také osobní péči. Nebývá naopak dobře jmenovat je do funkcí,.kde je předpokladem úspěchu chladná, odtažitá a neosobní analýza a aplikace abstraktních principů. Jako soudci by asi kdekoho pustili a na finančním úřadě by každému odpustili daně. Typologové si všimli, že ESFJ ze všech typů nejčastěji dělají to, o čem snili jako děti, čím budou. Proto nepřekvapí, že také málo fluktuují. ESFJ bývají spořádanými podřízenými, kteří respektují nařízení a řídí se jimi, věnují se povinnostem a službě. Mívají úctu k autoritě a nekritizují své nadřízené. Jde jim k duhu, když se věci řeší bez velkých průtahů, účinně a profesionálně, když se běžné záležitosti odehrávají zavedeným, předem naplánovaným a správným způsobem a když věci i lidé mají své místo. Dělá jim dobře být neustále ubezpečováni o své užitečnosti a o tom, že ostatní je mají rádi. Na ověřování těchto skutečností vynakládají nemálo energie. Pokud se jim toho v dostatečné míře nedostává nebo domnívají-li se, že něco zavinili, že za něco neblahého mohou, upadají do melancholie a depresí. Rádi se účastní konverzací 234

19 5estnáct osobnostních typu o problémech nebo událostech v životě kolegů, což někdy může zavánět klepařením a nejednou zafungují i jako zpravodajská centrála.9 Jako manažeři se vyznačují několika zajímavostmi. Předně, ženu tohoto typu není takřka možné najít na vyšším než středním stupni řízení. Jak už víme, ESFJ jsou tradicionalističtí. Mívají sklon pokládat management, zejména vyšší funkce, za "mužskou záležitost". Proto často odmítají nabídky na povýšení a s ulehčením je přenechávají jiným, a to i v zaměstnáních, kde ženy mnohdy převládají - v základním školství či zdravotnictví. Takováto zdrženlivost, která je zcela v souladu s linií ESFJ, však může ženy jiných typů dovádět k nekonečnému údivu, protože "ty se na to tak hodíš a my nechceme dělat pod nějakým chlapem". Muži jsou na tom jinak. Většinou se nebrání soutěžení a povyšování, protože jejich tradicionalismus také vnímá tuto roli jako přirozeně mužskou. Ve vyšších postaveních se ale neznalým pozorovatelům mohou jevit podivně. V mužské společnosti mohou dát mluvou i jednáním průchod své maskulinitě, zatímco v přítomnosti žen se mohou galantně chovat do puntíku podle etikety. Jak vysvětlit tento rozpor, kdy v jednu chvíli do sebe třeba "obrátí" s ostatními hochy "panáka" a v příští minutě jsou vzorem dvornosti? Není to ani schizofrenie, ani přetvářka, ale z hlediska ESFJ velmi konzistentní projev. ESFJ chápou, že úspěch znamená přizpůsobivost a pružnost, a proto jsou schopni v jednu chvíli dát průchod své tradicionalistické složce SJ a v příštím okamžiku puzení svého EF činit jiným dobře. Přednosti ESFJ jako manažerů jsou četné a rozmanité. Jsou pečliví, dochvilní, pořádní, zodpovědní a výkonní, s velkým zájmem o druhé. Dokáží najít správnou rovnováhu mezi řízením procesu, to je především lidí, a řízením úloh, to je produktu. Dokáží rozpoznat, kdy mají povolit a kdy přitáhnout, kdy mají lidi nechat na pokoji a kdy zasáhnout. Jejich vedoucí role je prodchnuta smyslem pro povinnost, loajalitou a morálními postoji, což jsou projevy, které jako samozřejmost očekávají i os ostatních. Jako nadřízení občas fungují jako v nejlepším slova smyslu kvočny, pečlivě se starající o svá "kuřátka". Jejich oddanost práci vede k tomu, že se občas o nich, možná s menší nadsázkou, než by se zdálo, říkává, že mají "manželství s firmou" a potřebují být oceňováni a nepostradatelní. Každá mince má dvě strany a jejich přednosti se mohou zvrtnout v nevýhody. Ostatní někdy mívají sklon zneužívat jejich dobroty a důvěry. V obtížné situaci, přitlačeni do kouta, mohou ESFJ spíše ustoupit, a to i tam, kde by byl na místě spíše opak. Srov. tamtéž, s

20 Typologie osobnosti pro manažery ENFJ Určující pro jejich osobnostní profil je navenek společensky orientovaná energie, nesená jejich Cítěním F E ' jímž se obracejí ke světu. Jejich pomocnou funkcí je dovnitř obrácená intuice. Kombinace ENF způsobuje, že při posuzování druhých neberou v úvahu ani tak současnou realitu, jako možnosti, které dokáží v lidech rozpoznávat. Projevuje se to v nevšední schopnosti empatie, vciťování, i ochotě brát na sebe břímě druhých. Pokud se ale týká motivací a záměrů ostatních, většinou je jejich tušení neklamou. Svůj život si organizují s výhledem do budoucnosti a spořádaně si strukturují svůj denní či týdenní čas (J). ENFJ milují život a mají ho rádi dobře naplánovaný. Práci i zábavu si zanesou do diáře, a jakmile si to či ono jednou poznamenají, lze dát ruku do ohně, že to dodrží. Chtějí být vnímáni jako lidé autentičtí, věrní sami sobě, altruisté se schopností vcítit se. Šířívají kolem sebe osobité nadšení, věří své intuici, čichu, někdy jsou to trochu romantičtí snílci, těšící se z uznání a respektu a prahnoucí po moudrosti. Těchto spíše diplomatických než taktických lidí jsou v populaci jenom asi 2 procenta. ENFJ není v žádné organizaci nikdy dost. Bývají skvělými přirozenými vůdci. Jejich talent pro vedení se uplatní stejně dobře v pracovních, úkolově orientovaných skupinách, jako zájmových společenstvích, zaměřených spíše na zábavu či společenské styky. Vyzařuje z nich pro mnohé okouzlující rys, že totiž pokládají vlastně za zcela samozřejmé, že se octnou v čele. Podobně jako ENTJ, ani oni na okamžik nepochybují o tom, že lidé rádi udělají to, co oni navrhnou. A světe div se: oni to skutečně většinou rádi udělají, protože ENFJ mívají ten typ charisma, kterému se ostatní snadno podřizují. Část jejich "tajemství" souvisí s tím, že mají lidi skutečně rádi a pokládají je za svou vrcholnou prioritu. Kombinace výkonnosti se šarmem jim zpravidla zajišťuje značnou popularitu, ať jsou kdekoliv a v jakékoliv roli. Jsou stejně dobrými vůdci týmu i jeho řadovými příslušníky. Mívají dar takřka beb přestání vymý.šlet zajímavé a smysluplné činnosti, přiřazovat lidem role "šité na tělo". V tom bývají tak dobří, že ostatní na ně prostě "nemají". Někdy jejich organizační vlohy připomínají ESFJ, kteří si však při tom počínají poněkud tradičněji a méně tvůrčím a ad hoc stylem. Nebývají manipulativní, cení si spolupráce a sami rádi spolupracují. Vyzařuje z nich zájem a ochota pomoci, takže ostatním nepřichází zatěžko se na ně obracet o podporu a radu v nejrůznějších záležitostech a zpravidla nebývají odmítnuti. ENF J bývají tolerantní, málokdy kritičtí a dá se j im důvěřovat. Rubem tohoto jejich povahového rysu je, že se někdy nedokáží ze svých závazků a vztahů vymanit i po té, kdy ztratily svůj původní smysl a dostaly se jinam. Bývají také rozenými komunikátory a pokládají za samozřejmé, že to, co chtějí sdělit, ostatní také přijímají a chápou. Umějí se vcítit do pocitů jiných a předpokládají totéž u ostatních. Když je však skutečnost přesvědčí o tom, že nebyli tak zcela a beze zbytku pochopeni a přijímáni, jak se jim zdálo - většinou tomu tak bývá pro- 236

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

S Ú H R N Á S P R Á V A

S Ú H R N Á S P R Á V A S Ú H R N Á S P R Á V A Meno: Jozef Antonín Fiktívny typ: E N T J Vypracované: 123. Marca. 2010 PRE, s.r.o. Lúčna 891/19, Trebišov 075 01, repka@presro.sk, www.presro.sk IČO: 36 778 770, DIČ: 2022386025

Více

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti 4 Dotazník pro urèení typu magické osobnosti D oporučuji, abyste dotazník vyplnili ještě předtím, než si přečtete charakteristiky jednotlivých typů, aby odpovědi nebyly ovlivněné. Rozhodněte se, zda s

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann GPOP Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 13.03.2015 GPOP Přehled výsledků 2 / 38 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků ISTP Percentily Extraverze (E) Introverze

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve Dotazník MBTI Postup: U každé položky bez velkého přemýšlení rozdělte 5 bodů podle toho které vám více vyhovuje. Pokud cítíte, že pro vás platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Osobnostní typy Osy na diagramu Vedení, dynamika Podřízenost, stabilita Vztahovost, užitečnost Věcnost, efektivita touha pomoci iniciativa rozhodnost orientace

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky. zpracovala Zuzana Mrázková

LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky. zpracovala Zuzana Mrázková LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky zpracovala Zuzana Mrázková Autoři Petr Kolář *1961 Vystudoval teoretickou kybernetiku na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci Pracuje ve Filozofickém

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY 58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY Dolní končetiny se dělí na několik oblastí. Část od kolene k nártu se nazývá noha, stehno sahá od kolene k rozkroku, pak je tu koleno, kotník (zde jsou rozdíly u mužů

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ Jana Nováčková, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován TRADIČNÍ ŠKOLA děti jsou rozdělené do tříd podle věku děti nemají žádný vliv na to, co se

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Etický kodex Koučovacího centra ČSOB Příloha č. 1 Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Mezinárodní federace koučů (ICF) a ČSOB Koučovací centrum podporuje

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška Profesní etické kodexy Přednáška 5.4. 2009 Úvod Etický kodex je jednou z charakteristik, které patří k jakékoli profesi Diskuse: splňuje sociální práce základní charakteristiky profese? Charakteristika

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více