Znalecký posudek č. 3192/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 3192/10"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 3192/10 O ceně nemovitosti: Byt č. 52/27 v čp. 52 Valdice, s podílem 381/10000 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 381/10000 na pozemku parc.č. st. 9/4 v kú. Valdice kú. Valdice obec Valdice kraj Královéhradecký okres Jičín Objednatel posudku: Exekutorský úřad Mladá Boleslav Mgr.Martin Slavata Táborská čp.527/iii Mladá Boleslav č. obj.: EX 756/09 Účel posudku: zjištění ceny nemovitosti k usnesení Ex. 756/09 Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky č. 460/2009 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Marian Uram Kupeckého 736/ Mladá Boleslav Posudek obsahuje 15 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Mladé Boleslavi,

2 2 A. Nález Jedná se o byt 2+1 v netypové zděné budově (původní stáří nezjistitelné, r ), umístěný v zastavěné části obce Valdice, při Sídlišti. Dům je napojen na veřejné rozvody elektřiny, vody, kanalizace, i zemního plynu, dále telefonu. Příslušenství domu resp. okolí (přístupové cesty, chodníky, ostatní plochy jako zeleň je ve správě obce. Budova je běžně udržovaná, správa budovy zabezpečena. Vlastní budova je odhadem z roku 1956, umístěna při ulici Sídliště, v obci Valdice. Byt velký 2+1 s příslušenstvím je standartního vybavení. Pozemek pod budovou je v podílovém vlastnictví vlastníků bytů. 1. Znalecký úkol Výpočet administrativní ceny podpůrně, zjištění obvyklé ceny k usnesení EX 756/ Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a přešetření nemovitosti bylo provedeno dne Podklady pro vypracování posudku VKN z LV č.566 (byt), č.531 (budova) a č.531 (pozemek). kú. Valdice a obec Valdice ze dne s PÚ (inf.), kupní smlouva o převodu bytu nedoložena, snímek katastrální mapy, mapy města a okolí města, informace stavebního úřadu budova r.1956 (nezjistitelno - odhadem odborným), cenová mapa obce není vydána. (další info ostatní evidence, státní správa, správa majetku, sousedé, byt na předchozí výzvu nepřístupný). Dle 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, se obvyklou cenou pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného popřípadě obdobného majetku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby (stav tísně prodávajícího či kupujícího, důsledky kalamit, osobní poměry jako majetkové, rodinné či jiné osobní vztahy, zvláštní hodnota přikládaná majetku). (V daném případě zjišťována pro účely usnesení čj. EX 756/09). Pojem tržní hodnota nastává jako termín označující sjednanou cenu dosaženou na volném trhu. Tzn. tržní cena nastává až po realizaci převodní smlouvy, a pakliže má být vyjádřena předem je odhadnuta tržní hodnota majetku na trhu. Daný pojem je mezinárodně uznáván. Tržní cena je cena sjednaná, na kterou neměly vliv osobní a jiné neobvyklé okolnosti, tzn. cena dosažená a odhadnutá po dostatečném marketingu trhu. Zjednodušeně vyjádřeno, termín obecná tržní cena možno nahradit termínem obvyklá tržní cena. Zásadně pak právní řád stanovuje termín obvyklá cena (tuto nelze vypočíst a je nutno ji zjistit dle výše uvedeného ustanovení). 4. Vlastnické a evidenční údaje Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3 5. Dokumentace a skutečnost Budova čp.51 Valdice splňuje ustanovení 3 písm.a bod 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, tj. budova. Bylo provedeno prohlášení vlastníka dle zákona č.72/1994 Sb., kterým se upravují spoluvlastnické vztahy k budovám a bytům atd. (zákon o vlastnictví bytů). Budova vícebytová, určena pouze pro bydlení. Provedeno hodnocení skutečného stavu.

4 4 Obec Valdice má 1444 obyvatel, v místě je zpevněná ulice s chodníkem, je zde napojení na veřejné rozvody elektřiny a vody, možnost napojení zemního plynu a napojení odpadní kanalizace, není dálkové vytápění a je telefonní rozvod. Do obce jezdí autobusová i železniční doprava, v obci jsou dobré obchody a služby přiměřené obci (obchod potravin, malá pekárna, v místě a v obci je přiměřená občanská vybavenost (restaurace, hostinec), v obci je obecní úřad, je zde pošta, předškolní zařízení, základní škola, je tu zdravotnické zařízení, nemocnice a lekárna i policie v Jičíně, zaměstnanost v obci na dobré úrovni (státní věznice). Životní prostředí v místě dobré, nedaleko věznice, užíváno převážně k bydlení, v okolí nebydlí sociálně slabší obyvatelstvo, nedaleko náměstí. Valdice sousedí s městem Jičín, periferie města. 6. Celkový popis nemovitosti Byt č.52/27 v čp.52 Valdice se nachází v netypizované budově postavené zděným způsobem, čtyřpodlažní zděná budova se suterénem, se sklonitou střechou. Napojení na veřejné rozvody elektřiny, vody, kanalizaci i zemního plynu), dále telefonu. Ulice Sídliště v obci Valdice (při níž daná budova je umístěna) je asfaltová, přístupový chodník k budově je zpevněný asfaltovou plochou. Byt umístěn ve čtvrtém nadzemním podlaží (třetí patro, v mansardě), byt užíván příležitostně, byt 2+1 s příslušenstvím, standartně vybaven, běžně orientován na V+Z, celkové výměry 76,20 m 2, viz. dále údaje a znaky oceňovaného bytu. Pozemek pod budovou je v podílovém vlastnictví majitelů bytů, je předmětem ocenění. 7. Obsah posudku Pozemek a) Pozemek parc.č. st.9/4 kú.valdice Byt a) Byt č.52/27 čp. 52 Valdice s podílem 381/10000 na společných částech domu a s podílem 381/10000 na pozemku parc.č. st.9/4 kú.valdice B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 460/2009 Sb. o oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Jičín Obec: Valdice Pozemek a) Pozemek parc.č. st.9/4 kú.valdice 28 Zastavěná plocha a nádvoří, zastavěno budovou čp.52, Valdice, ulice Sídliště, budova pro bydlení. Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 76,58 Kč.

5 5 Cena je určena podle písm. j): ZC = C p 2,00, kde C p = 35 + ( ) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde je počet obyvatel v obci. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,000 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,162 Koeficient prodejnosti K p : (Byty) 0,944 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zastavěná plocha a st.9/ ,58 343, ,93 nádvoří Pozemek parc.č. st.9/4 kú.valdice zjištěná cena: Rekapitulace cen pozemku: a)pozemek parc.č. st.9/4 kú.valdice Cena pozemku činí ke dni odhadu celkem: Spoluvlastnický podíl k bytu: 381 / ,93 Kč ,93 Kč ,93 Kč ,65 Kč Byt a) Byt č.52/27 čp. 52 Valdice s podílem 381/10000 na společných částech domu a s podílem 381/10000 na pozemku parc.č. st.9/4 kú.valdice 25 Byt 2+1 s příslušenstvím a vybavením, umístěn ve 4.NP zděné budovy ( podkroví v mansardové střeše střeše) asi z roku 1956 (přesný rok postavení nelze zjistit, zajímal se obecní úřad, správce domu i stavební úřad , nelze zjistit), byt v osobním vlastnictví. Byt obsahuje: předsíni, koupelnu, WC, dva pokoje, kuchyni, dva sklepy v 1.PP tvořeny zděné zčásti laťové. Konstrukce a vybavení (budovy a bytu): základy železobetonové s izolací proti zemní vlhkosti, stěny obvodové zděné 45cm, stropy panelové, střecha mansardová, krytina plechová hliníkovými šablonami a mansardy polastovanými plechy, klempířské prvky kompletně pozinkovaným plechem, omítky vnitřní, fasáda nezateplená se starým břizolitem, keramické obklady v bytě v koupelně a v části kuchyně i WC, schody teracové a s ocelovým zábradlím, dveře hladké plné i popř. prosklené, okna plastová s ditermickými skly, podlahy pokojů i příslušensví parkety, xylolit, PVC, část dlažby, vytápění etážové s ocelovými radiátory, světelné i zásuvkové obvody elektřiny a v bytě není motorový proud, bleskosvod osazen, přívod studené i teplé vody, ohřev vody z kotle vytápění, odkanalizování koupelny, kuchyně a WC, plyn zaveden, sporák plynový, vybavení koupelny plechovou smaltovanou vanou a keramickým umyvadlem, keramické splachovací WC, výtah v domě není (4.NP), ostatní konstrukce v bytě: domovní telefon s elektrickým vrátným, STA, kuchyňská linka, listovní schránka. Stáří a opotřebení: budova z roku 1956, běžné dobré údržby (několikrát upravováno pro ubytování a bydlení), opotřebení technicko morální by bylo výrazně snižující cenu, vyžaduje drobné opravy a údržbu (hlavní konstrukce jsou původní, nová okna, plastová okna, nové vytápění, nové soc.zařízení i kuchyně, nová elektroinstalace), stáří 44 roků.

6 6 Znaky použité porovnávací metody ocenění pro administrativní cenu použity v souladu s oceňujícím předpisem, tzn. pokud přímo neodpovídají, použity nejbližší resp. přiměřené. Výměra bytu dle oceňujícího předpisu, tj. 76,2 m 2, lodžie či balkon není, sklepa započítány dle vyhlášky. Podlahové plochy bytu (PP): kuchyně 15,30 m 2 pokoj + 19,30 m 2 pokoj + 23,80 m 2 předsíň + 9,40 m 2 koupelna + 5,00 m 2 spíž + 1,50 m 2 sklep + 5,60 m 2 sklep + 2,00 m 2 Podlahové plochy bytu celkem: = 81,90 m 2 Určení základní ceny za m 2 dle přílohy č. 19, tabulky č. 1: Kraj: Královéhradecký Obec: Valdice Počet obyvatel: Základní cena (ZC): , Kč/m 2 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Krize se všeobecně dotkla snížení cen nemovitostí, u bytů pokles o 10-25% z ceny r Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) II. Poptávka nižší než nabídka 0,05 trhu s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,950 i=1 spoluvlastnictví) II. Bez vlivu 0,00 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 4 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Význam obce I. Bez většího významu 0,00 2 Poloha nemovitosti III. Uvnitř souvisle zastavěného území obce 0,01 3 Okolní zástavba a životní II. Objekty pro bydlení 0,00 prostředí 4 Obchod, služby, kultura v obci III. Více obchodů nebo služeb, pohostinské a 0,03 kulturní zařízení 5 Školství a sport II. Základní škola 0,00 6 Zdravotní zařízení II. Pouze ordinace praktického lékaře 0,00 7 Veřejná doprava II. Omezené dopravní spojení 0,00 8 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 9 Nezaměstnanost v obci a okolí II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 10 Změny v okolí s vlivem na cenu Nemovitosti III. Bez vlivu 0,00

7 7 11 Vlivy neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 11 Index polohy (I P = 1 + P i): 1,040 i=1 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 19, tabulka č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V i 1 Typ stavby IV. Budova - zděná nebo monolitická 0,10 konstrukce vyzdívaná 2 Společné části domu II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, 0,00 sušárna, sklad 3 Příslušenství domu II. Bez dopadu na cenu bytu 0,00 4 Umístění bytu v domě II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0,00 5 Orientace obyt. místností ke III. Ostatní světové strany - s výhledem 0,03 světovým stranám 6 Základní příslušenství bytua) III. Příslušenství úplné - standardní provedení 0,00 7 Další vybavení bytu a prostory II. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie 0,01 užívané spolu s bytem nebo komora nebo sklepní kóje 8 Vytápění bytu III. Dálkové, ústřední, etážové 0,00 9 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 10 Stavebně-technický stav II. Byt v dobrém stavu s pravidelnou 1,05 * údržbou * Kategorie stavby: D - stáří od 50 do 80 let včetně Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 10 : 0,7 9 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 10): 0,823 i=1 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,950 1,040 0,823 = 0,813 Základní cena upravená (ZCU = ZC I): , 0,813 = ,68 Kč/m 2 Určení porovnávací hodnoty (PP ZCU): 81, ,68 = ,29 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku: Cena pozemku = ,93 Kč Spoluvlastnický podíl: 381 / Hodnota spoluvlastnického podílu: = ,65 Kč ,65 Kč Cena po přičtení spoluvlastnického podílu: = ,94 Kč Byt č.52/27 čp. 52 Valdice s podílem 381/10000 na společných částech domu a s podílem 381/10000 na pozemku parc.č. st.9/4 kú.valdice zjištěná cena: ,94 Kč Zjištění obvyklé ceny nemovitosti porovnáním na trhu (pozn. Hledány a porovnávány nemovitosti stejného charakteru, konstrukcí a vybavení, obdobného umístění v místě a lokalitě, resp. stejných či obdobných znaků. Vzhledem k tomu, že v dané oblasti nemám svoje data k porovnání, využity informace realitních kanceláří s inzercemi v dané oblasti s korekcí resp. odečtením poplatků za služby realitní kanceláře i se slevami od vlastníků v případě rychlého jednání či platbě v hotovosti 5-10%), v tomto případě bez korekce, zjednodušeně průměr.

8 8 a) b)

9 9 c) d)

10 10 Průměrováním bodů a) až d) získán aritmetický průměr (1,348+1,550+1,570+1,595) v mil..kč, tj. (1, Kč), uvažována sleva poskytovaná před prodejem kolem 50 tis.kč a služba realitní kanceláře as 50 tis. Kč nezahrnuto (průměr objektivně vyrovnáno stavem a místem bytu, tj.(1, ,015750) = 1,5 mil.kč. Dále zvážením prodejnosti, s ohledem na trh i znaky a zaměstanost v daném území a lokalitě jsou dané okolnosti vyrovnány a předpokládaná obvyklá cena zaokrouhlená činí 1,500 mil.kč, za celou nemovitost (byt č.52/27 v čp.52 Valdice).

11 11 C. Rekapitulace (administrativní cena) Souhrn výměr všech pozemků 931 m 2 Výsledné ceny bytu: a) Byt č.52/27 čp. 52 Valdice s podílem 381/10000 na společných částech domu a s podílem 381/10000 na pozemku parc.č. st.9/4 kú.valdice Cena po zaokrouhlení podle 46: ,94 Kč , Kč Výsledná cena: , Kč Cena slovy: devětsetdevadesátdvatisícedevětsetdvacet Kč D. Obvyklá cena Byt č.52/27 v čp.52 Valdice, s podílem 381/10000 na společných částech domu a s podílem 381/10000 na pozemku parc.č. st.9/4 kú.valdice ,- Kč. Cena práv a závad: viz.vkn z LV (nařízení exekuce, zástavní právo soudcovské aj. viz. LV), věcná břemena nezjištěna, jiná nezaznamenána. Cena obvyklá slovy: jedenmiliónpětsettisíc Kč. V Mladé Boleslavi, Ing. Marian Uram Kupeckého 736/ Mladá Boleslav E. Znalecká doložka Tento posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Ústí n/l dne pod čj. Spr. 2338/91 pro obor ekonomika, odvětví ceny, odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 3192/10 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č podle připojené likvidace. Seznam příloh VKN z LV, katastrální mapa, foto a poloha nemovitosti

12 12

13 13

14 14

15 prázdný list 15

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3039/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1027/3 v objektu čp. 1027/12, ulice Na Louži, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3155/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3155/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3155/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1411/69 v objektu čp. 1411/4, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2663/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 938/529 v objektu čp. 938, Pod Harfou, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

Znalecký posudek č. 1248-24/10C

Znalecký posudek č. 1248-24/10C Znalecký posudek č. 1248-24/10C o ceně id 1/2 nemovitosti - bytu č. 714/17 v domě č.p. 714 na pozemku p.č. st. 911 s podílem na společných částech domu a pozemků p.č. st. 911, 912, 913, 932, 933 a 934

Více

Znalecký posudek č. 998-108/2014

Znalecký posudek č. 998-108/2014 Znalecký posudek č. 998-108/2014 č.j. 146 EX 1875/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 3210/53 s příslušenstvím, zapsané na LV 853, k.ú. Dobětice, v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1445/115/09

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1445/115/09 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail: Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více