Zápis z konkrétní práce se žáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z konkrétní práce se žáky"

Transkript

1 Zápis z konkrétní práce se žáky Aktivita 01 Na správné cestě CZ.1.07/1.2.27/ Základní škola, na které se akce konala: ZŠ a MŠ Hanušovice, Hlavní 145 Datum a místo: , multimediální učebna Zaměření a průběh a poznatky a doporučení: Aktivita 01 konkrétní práce s 29 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečnila v rámci projektu: Na správné cestě za podpory vedení a souhlasu rodičů v pondělí 21. října 2013 v multimediální učebně Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích na téma: Zvládnu i náročné životní situace? Po úvodním slovu výchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové následovaly činnosti, aktivity, scénky spjaté s řešením daného tématu, které směřovaly k získání nových znalostí, vědomostí, dovedností i postojů. Znalosti, vědomosti: porozumět pojmům stres, konflikt, kompromis Dovednosti: rozlišovat vlastní původce stresu, tzv. stresory učit se zvládat stresové situace zamyslet se nad svými způsoby řešení konfliktů, případně hledat vhodnější varianty jejich zvládání dokázat potlačit emoce a umět převést konflikt na problém nacvičit užívání tzv. Já výroku Postoje: aplikovat získané poznatky v praxi Současná doba je hodně uspěchaná a obstát v ní klade na člověka velké nároky. A tak se stres stává často užívaným slovem. Nejen dospělé děsí různé uzávěrky, inventury, finanční potíže atd., ale i na žáky se hrne množství úkolů, písemek, zkoušení A také někdy pociťují nedostatek času, chybí odpočinek, pohyb.

2 Žáci na internetu a ve Slovníku spisovné češtiny vyhledali význam slova stres. Stres je stav organismu, který vzniká jako odezva na nepřiměřenou tělesnou a duševní zátěž. Týden před akcí výchovná poradkyně požádala žáky, aby si zapisovali všechno, co je nějakým způsobem vyvádí z míry, co je stresuje. Všechny nápady žáků zapisoval mluvčí jednotlivých skupin na interaktivní tabuli a barevně je rozlišil na stresory vnitřní a vnější. Stresory podněty způsobující stres Vnější o diktát z českého jazyka o málo času na úkoly o hlučné prostředí o ostré světlo o zima o horko o závažné životní události (ztráta někoho blízkého, stěhování, výpověď v práci, svatba, rozvod, narození dítěte ) Vnitřní o únava o nemoc o hlad o žízeň o pocit ohrožení života o pocit ohrožení prestiže o negativní emoce Poté si žáci měli představit, že jsou na návštěvě v cizí zemi a hostitelé jim přinesli k obědu chobotnici. Nechtěli je urazit, ale nenapadlo je, jak ji sníst. I velká chobotnice se dá sníst, když se rozporcuje. Stejné je to i s úkoly a problémy, které se na nás hrnou a hrozí, že nás převálcují. Ale jak říkaly už naše prababičky: Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Ve skupinové práci si žáci nakreslili přesýpací hodiny, v nichž zrníčka písku představovala úkoly a problémy, které mají řešit. Oproti klasickým přesýpacím hodinám však sami měli možnost rozhodnout, které úkoly vyřeší jako první a které nechají propadnout do spodní části hodin. Děti ve skupinách se snažily sestavit jednoduchá pravidla pro zvládání stresu: např. brát si na sebe jen tolik, kolik zvládneme; neodkládat všechno na poslední chvíli; dělat úkoly postupně: od těch nejdůležitějších a nejnaléhavějších, nebo nejprve ty, které nám jdou lépe jejich úspěšné vyřešení nás většinou povzbudí. Při vzájemné výměně názorů žáci dospěli k závěru, že nesmíme ovšem chápat každý stres pouze jako něco negativního. Přiměřený stres burcuje člověka k činnosti a zvyšuje výkonnost. Napětí vyvolané stresem by se mělo pravidelně střídat s uvolněním. Žáci na internetu vyhledali nejčastější příznaky stresu. Patří k nim: podrážděnost, negativní emoce, roztržitost, neschopnost se uvolnit, zkratkovité jednání, zrychlené dýchání, svalový třes, pocení atd.

3 Život pro každého z nás připravuje řadu zkoušek. A tak se dostáváme do situací, které můžeme zvládnout jen s velkými obtížemi. I na tyto situace se však můžeme připravit. Neznamená to, že je odvrátíme, ale určitě nám pomůže, když budeme vědět, jak se v takových situacích zachovat. S některými náročnými situacemi se vypořádáme sami, s jinými nám mohou pomoci rodiče, kamarádi, ale někdy i úplně cizí lidé. V následující aktivitě si žáci představili svůj život jako semafor a odpovídali na připravené otázky: Červená: Co jsi někdy udělal(a), přestože sis přál(a) zastavit se a už v tom nepokračovat? Co děláš, abys příště zastavil (a)? Co děláš, i když víš, že je to nezdravé? Žlutá: Na co by sis měl(a) dávat pozor? Jak ses naučil(a) být opatrný(á)? Co nepříjemného se ti přihodilo jenom proto, žes nedával(a) dobrý pozor, byl(a) jsi neopatrný (á), přecenil(a) jsi své síly? Zelená: Co jsi udělal(a) hned bez zaváhání a bylo to dobře? Co z toho, co děláš, je pro tebe prospěšné a zdravé? Do každého světla namalovaného na papíru děti napsaly tři situace. Pak o nich ve dvojici diskutovaly a připravily si kreativní odpovědi. Červená znamená STOP, tady je to nebezpečné! např. rvačka, pití alkoholu, výbuch vzteku Žlutá říká POZOR, tady by to mohlo být nebezpečné! např. jízda na kole ve velkém městě, lyžování na ledovci Zelená sděluje JEN TAK DÁL, to, co děláš je prospěšné. např. sport, radost, zdravá strava, kamarádství, pěstování koníčků Jednou ze situací, kdy se můžeme cítit nepříjemně, nebo dokonce ohroženi, je konflikt. Žáci metodou brainstormingu náhlá inspirace, okamžitý nápad, hledání nových nápadů metodou volné spontánní diskuze na dané téma napsali slovo, které je napadlo, když slyšeli daný termín. V jednotlivých skupinách uváděli všechny konflikty, se kterými se v posledním týdnu setkali a jak je řešili. Z uvedeného vyplynulo, že konflikty dělíme na intrapersonální uvnitř jedince a interpersonální mezi lidmi. Dobrou pomůckou pro řešení všech konfliktů může být rozepsání si kladů a záporů, které nám naše rozhodnutí může přinést. Výchovná poradkyně seznámila žáky se třemi základními typy chování v situaci konfliktu: 1) Útok jedna strana útočí na druhou, navzájem se nechtějí poslouchat, cílem je zvítězit, prosadit svou variantu řešení 2) Únik popření existence konfliktů, snaha vyhnout se mu. Když druhému neobjasníme, v čem spočívá problém, pravděpodobně se nic nezmění a tento jedinec se příště zachová stejně. A navíc jeho potlačené emoce i problémy vyplavou na povrch někde jinde (pohádáme se s tím, kdo není nositelem příčiny našeho rozladění).

4 3) Řešení (vyřešení) problému, snaha hovořit o problému, navzájem se neobviňovat a nenapadat. Hledat různé způsoby, jak najít řešení, volit ten způsob, který nejlépe vyhovuje všem zúčastněným, např. kompromis. Žáci ve skupinách se zamýšlí nad svými vlastními konflikty i způsoby jejich řešení. Diskutují o nich a společně hledají vhodnější možnosti. Při řešení konfliktů je důležité projevit své city a totéž umožnit partnerovi. Vhodné je užívání tzv. Já-výroku, který vyjadřuje pocity, mínění a přání a přitom neodsuzuje a neuráží druhého. Je dobré si uvědomit, že za pocity vzteku a zlosti se skrývají další pocity. Toto cvičení žáci trénovali písemně ve formě dopisu, který měl čtyři části a každá byla věnována jednomu druhu pocitů. Až napsali úplně všechny, které je napadly, přistoupili k popisování další skupiny pocitů v druhé části atd. Své vyznání pak předali dotyčné osobě, někteří je spálili, i tak se jim ulevilo. 1. Mám vztek, protože Zlobím se, že 2. Mrzí mě, že Je mi líto, že 3. Mám strach, že Bojím se, že 4. Přál(a) bych si, aby Chtěl(a) bych, aby V další části byli žáci seznámeni s výhodami a nevýhodami řešení konfliktů a s typy vyjednávání: 1) poziční, konfrontační řešení: a) tvrdé druhý musí prohrát (protihráči) b) měkké pro klid necháme vyhrát druhého (přátelé) 2) kooperativní vyjednávání (spolupracující řešitelé); zisku lze dosáhnout nejen na úkor druhého, ale také dohodou, vyjednáváním, kdy je možno docílit lepšího uspokojení zájmů, potřeb obou účastníků konfliktu než je dosaženo při kompromisu Při konkrétní práci se žáky se dospělo k těmto doporučením pro řešení konfliktů: - nutno převést konflikt na problém, tj. potlačit emoce uvažovat o všech variantách řešení - místo prosazování svých požadavků se ptát na skutečné zájmy, potřeby partnera (akceptovat je) - provádět aktivní naslouchání (parafrázování, povzbuzování, reflexe pocitů, ocenění ) - vnímat argumenty partner (hlavní mohou být maximálně tři argumenty!!!)

5 Styly řešení konfliktů, chování lidí v konfliktu (zisk Y orientace na sebe, výkon; zisk X orientace na druhé, na vztahy) 1) Y výhra, X prohra: útok (žralok) konfrontační (konkurenční) styl: agresivní, silové, konfrontační řešení, soupeřivý styl, boj, kdo s koho, jde pouze o to zvítězit (musí vynaložit mnoho energie, síly, do budoucnosti těžko udržitelné řešení) 2) Y prohra, X výhra: útěk (medvídek) přizpůsobivý, adaptační styl: pasivní ústup, žádný zisk, ale také žádný konflikt, jedinec soustředěn pouze na udržení dobrých mezilidských vztahů 3) Y prohra, X prohra: popření konfliktu, tzv. nulové řešení (želva) únikový styl: popření konfliktu, kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale často se raduje z vítězství někdo třetí 4) 50% Y i X: kompromis (liška) kompromisní styl: každý částečně ustoupí dle hesla: Dej a ber!, bohužel většinou vnímána ztráta než výhoda polovičního zisku 5) Y výhra, X výhra: dohoda, kooperativní řešení (sova) integrační styl: vyjednáváním nalézt řešení, které je oboustranně výhodnější než kompromis, bere se maximální ohled na vztah i potřeby obou, nutno je ale znát, proto je nutno vyjednávat Styl řešení Výhody Nevýhody 1 žralok rychlé řešení, dobrý výkon, lze použít při malých i velkých problémech velký výdej energie, nelze dlouho udržet, samota, problémy ve vztazích 2 medvěd dobré mezilidské vztahy potlačení sebe, nízké výsledky 3 želva klid, pohoda, získává čas, šetří energii konflikty se neřeší, pod krunýřem to vře 4 liška je nejčastější řešení, obvykle když je málo času na vyjednávání 5 sova maximální zisky, dlouhodobě se vyplácí, je nejlepším řešením konfliktů bohužel účastníci více vnímají svou ztrátu (chápáno mnohdy jako prohra) více času, práce, námahy, bývá složité, vyjednávání vyžaduje trpělivost V připraveném dotazníku žáci vybírali tu variantu, která lépe charakterizuje jejich obvyklý způsob chování. I když ani jedna varianta nebyla pro jejich chování typická, vybrali si tu pravděpodobnější. Děti postupně uváděly klasické asociace, které v nich vyvolá pojem konflikt např. hádka, vztek, krev, pláč, ale posléze je doplnily i kladnými asociacemi uvolnění, vyřešení, úleva, kompromis, vylepšení vztahů atd. Ve dvojicích uváděly synonyma slova stejného či podobného významu ke slovu konflikt rozpor, neshoda, nedorozumění, spor, rozdílný názor, problém, hádka atd. Z řízené diskuse vyplynulo, že včas a konstruktivně i kooperativně řešený konflikt může mít i kladné stránky. Konflikty jsou kořením života a spokojení lidé se neliší od těch nespokojených tím, že by neměli v životě konflikty. Mají je také, ale ti šťastní je umí konstruktivně ne destruktivně řešit.

6 Rozloučili jsme se s poučením, že pokud se někdy člověk zapomene a místo užitečného řešení problému nechá vybuchnout svou zlost, je dost pravděpodobné, že si to druhý člověk nenechá líbit. Je proto nutné hodit zpátečku a hádku ukončit. Jak? Jedním z nejlepších pomocníků je humor, ale pozor, aby to protějšek nechápal jako výsměch. Lepší je zasmát se sám sobě než druhému. Můžeme se i omluvit, ale měli bychom to myslet upřímně. Závěrem Člověk se často dostává do situací, jejichž zvládnutí vyžaduje od něho zvýšené úsilí. Je dobré se na tyto situace připravit. Některým můžeme předejít, jiné se odvrátit nedají, může nám ale pomoci, pokud budeme vědět, jak se při nich zachovat. Jedinec se snaží z nepříjemné situace uniknout nebo na ni rezignuje. Zbaví se překážky, ale zároveň i cíle. Toto řešení může mít různé formy: regrese, sublimace, bagatelizace, izolace apod. Jde totiž o tzv. obranné frustrační mechanismy, tedy reakce na situaci, kdy nám překážka brání v uspokojení určité důležité potřeby. Tuto skutečnost označujeme cizím slovem frustrace. Společně jsme si vysvětlili přísloví, která se vztahují k uvedenému tématu: 1) V nouzi poznáš přítele: Skutečný přítel se od nás neodvrátí ani ve chvílích, kdy se nám přestane dařit, postihne nás nějaké neštěstí apod. 2) Přeskoč, přelez, ale nepodlez: Toto přísloví se vztahuje k čestnému zvládání překážek. Problémy většinou nevyřešíme tím, že od nich utečeme, ale musíme se jim postavit čelem. Slova nelze nikdy vzít zpět a někdy mohou hodně a dlouho bolet. Příloha: Prezenční listiny účastníků akce Jméno a podpis: PaedDr. Vladimíra Žídková...

Zápis z konkrétní práce se žáky

Zápis z konkrétní práce se žáky Zápis z konkrétní práce se žáky Aktivita 01 Na správné cestě CZ.1.07/1.2.27/01.0022 Základní škola, na které se akce konala: ZŠ a MŠ Hanušovice Datum a místo: 27. 5. 2013, multimediální učebna Zaměření

Více

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Zvládání konfliktních situací v DD Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Obsah 1 Konflikt... 6 1.1 Definice konfliktu... 6 1.2 Buridanův

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Sýkora Vypracovala:

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery Autor: Ria Černá (ria.cerna@gmail.com) Spolupracovali: Ondřej Stískal, Patricia Arlethová Ilustrace: Magda Hudcová Grafická úprava: NYDRLE studio, s.r.o.

Více

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22 Obsah 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 7 1.1 Bezpečné prostředí (neohrožující klima) 7 1.2 Smysluplný obsah 7 1.3 Možnost výběru 9 1.4 Přiměřený čas 9 1.5 Obohacené prostředí 10 1.6 Spolupráce

Více

OBRATNÁ KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

OBRATNÁ KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÝ SEMINÁŘ OBRATNÁ KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Strana 1 z 25 Co je to komunikace Dobrá komunikace je základem jakékoliv úspěšné spolupráce. Dokud se lidé spolu nedokážou domluvit,

Více

CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA

CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA Projekt CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA ŽIVOT NANEČISTO AUTOŘI : Mgr. Richard Šrámek, Jakub Šebeček a kolektiv 2013 Obsah 1 Podstata a význam komunikace... 9 Komunikace je vše, čím lidé působí

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U

M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U Červen 2007-2008 Strana 1 (celkem 64) TÉMA : KOMUNIKACE A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ V ŘÍZENÍ ŠKOL OH1: Vítáme Vás již svítí při příchodu do učebny Flipový

Více

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

Praktické dovednosti. Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052

Praktické dovednosti. Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Praktické dovednosti Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 2011 1 Obsah: 1. Základy slušného chování 2. Problematika zátěže v osobním životě 3. Stresující situace 4. Vyrovnávání

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Stres a jeho zvládání. Škrdlovice 7. června 2012 Dana Diváková

Stres a jeho zvládání. Škrdlovice 7. června 2012 Dana Diváková Stres a jeho zvládání Škrdlovice 7. června 2012 Dana Diváková Stres Co je stres situace mimořádné zátěže, situace, která je vnímána jako ohrožení tělesného nebo duševního blaha. Takové události obvykle

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ ZPŮSOBEM ZLEPŠIT NÁLADU A BYT SVĚŽÍ

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ ZPŮSOBEM ZLEPŠIT NÁLADU A BYT SVĚŽÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ JAK SI ZDRAVYM ZPŮSOBEM ZLEPŠIT NÁLADU A BYT SVĚŽÍ Kateřina Srbová, Simona Jeřábková Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

Metodický manuál kurzu

Metodický manuál kurzu Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu Obsah Obsah... 1 Informace o projektu... 3 1. Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný Obsah metodických listů: 1. Vztah znamená vztáhnout ruce...05 (kompetence ke vztahu) 2. Dostupnost znamená být spolu...09

Více

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál)

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál) Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi (metodický materiál) 1 Obsah 1. Úvod.... 2 2. Východiska pro realizování adekvátní sekundárně-preventivní

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Metodika vytváření školní preventivní strategie

Metodika vytváření školní preventivní strategie Metodika vytváření školní preventivní strategie Kolektiv autorů společnosti Scio 1 Tato publikace vnikla v rámci projektu Každý se cítí ve škole dobře klima školy, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0092.

Více

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

Více

UČÍME SE OTEVŘENĚ UPLATŇOVAT SVÉ NÁZORY, POTŘEBY A PRÁVA

UČÍME SE OTEVŘENĚ UPLATŇOVAT SVÉ NÁZORY, POTŘEBY A PRÁVA Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy KOMUNIKACE Lekce 8.3 UČÍME SE OTEVŘENĚ UPLATŇOVAT SVÉ NÁZORY, POTŘEBY A PRÁVA Zdenko Matula www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění

Více

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat?

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat? PRÁCA S TRIEDOU C 1.1 Škola, třída, učitel B 1.1 Management třídy PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie FF UK? Setkali? Víte,? Jakých jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli

Více

Lidský vztah jako systém

Lidský vztah jako systém VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Institut celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku Lidský vztah jako systém PhDr. Eva Půlkrábková červenec 2009 Bertalanffy: Systém je útvar složený z propojených

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více