Zpráva o čelení problémům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o čelení problémům"

Transkript

1 Prognóza schopnosti vést Zpráva o čelení problémům Jméno a příjmení: Novák Jan Září 200 Důvěrné

2 Ú VOD Prognóza schopnosti vést Zpráva o čelení problémům vám má pomoci rozvíjet se v oblasti vedení lidí. Ve zprávě najdete informace o vašem chování, které by mohlo oslabit nebo potlačit váš výkon. Dále jsou v ní doporučení, jak druhé vést efektivněji. Vedení lidí zahrnuje vybudování a udržování vysoce výkonného týmu. Cokoli, co oslabuje vaši schopnost vybudovat tým, snižuje i vaši výkonnost ve vedoucí pozici. Následující zpráva vychází z Hoganova rozvojového testu (HDS). Výstupy jsou založeny na mezinárodním vzorku více než 4000 manažerů ve výkonných funkcích, kteří se zúčastnili průzkumu schopností vedení lidí. Tento výzkum byl prováděn během posledních deseti let. VÝCHODISKA Pod tlakem vykazuje většina lidí jisté kontraproduktivní tendence, které nazýváme rizikové faktory. Za normálních okolností mohou tyto vlastnosti představovat silné stránky. Když jsme však unavení, v napětí, nudíme se nebo se něčeho obáváme, mohou tyto rizikové faktory snižovat naši efektivitu a narušit kvalitu vztahů se zákazníky, kolegy a podřízenými. Ostatní jsou si možná těchto tendencí vědomi, ale nehovoří o nich a nadřízený jim možná nevěnuje pozornost. Tato zpráva je rozdělena do tří částí. První část tvoří grafické znázornění vašeho profilu a ve druhé části naleznete interpretaci vašich výsledků v jednotlivých škálách. Hodnoty mezi 90. a 0. percentilem se nacházejí v pásmu zvýšeného rizika, hodnoty mezi. a. percentilem v pásmu středního rizika, hodnoty mezi 40. a 9. percentilem jsou v pásmu mírného rizika a výsledky mezi 0. a 39. percentilem jsou v bezrizikovém pásmu. Ve třetí části zprávy jsou doporučení pro váš rozvoj v oblastech, ve kterých se vaše skóry nacházejí v pásmu středního nebo zvýšeného rizika. Zpráva neobsahuje žádná doporučení pro oblasti, kde jsou vaše výsledky v pásmu mírného rizika a v bezrizikovém pásmu. Účelem této zprávy je pomoci vám porozumět možným problémům při vedení lidí, nabídnout vám nápady pro jejich řešení a pochopit, jak ovlivňujete ostatní. Při čtení následujících informací mějte prosím na paměti tři věci. Zaprvé, je možné, že ne každé tvrzení vás bude přesně vystihovat. Zadruhé, téměř všichni pracující lidé mají alespoň jednu problémovou oblast. Zatřetí, zaměřte se spíše na celkové tendence ve svém profilu, než na jednotlivé detaily. Některé detaily mohou zdánlivě odporovat jiným, ale ve skutečnosti tomu tak pravděpodobně nebude, protože v různých situacích jsou důležité různé vlastnosti. 2

3 JAK VZNIKAJÍ VÉ FAKTORY? JAK TYTO INFORMACE VYUŽÍT DEFINICE Entuziastický-výbušný Ostražitý-podezíravý Opatrný-úzkostný Rezervovaný-odtažitý Svéhlavý-pasivně-agresivní Sebejistý-arogantní Charismatický-manipulativní Živý-teatrální Nápaditý-výstřední Svědomitý-puntičkářský Loajální-závislý Z výzkumu vedoucích pracovníků vyplývá, že se u nich rizikové faktory vyvíjí již v raném věku, když se učí jednat se svými rodiči, vrstevníky, příbuznými a dalšími lidmi. Chování osvojené v mládí se pro člověka může stát zvykem a nemusí si pak uvědomovat, že se chová určitými konkrétními způsoby. Nejprve si zprávu pozorně pročtěte a rozhodněte, která rozvojová doporučení se vás týkají. Označte tyto položky znaménkem plus (+) a položky s chováním, se kterým se neztotožňujete, označte znaménkem minus (-). Poté požádejte své kolegy, podřízené a případně i svou rodinu o zpětnou vazbu. Promluvte si s nimi o tom, jak jste zprávu pochopili, a požádejte je o jejich názor. Získání podpory vašich podřízených, kolegů a nadřízeného je klíčové pro to, abyste mohli své schopnosti vedení druhých efektivně rozvíjet. Nakonec si prostudujte doporučení pro rozvoj uvedená v závěru zprávy. Doporučení se vztahují ke škálám s hodnotami v pásmu středního a zvýšeného rizika (tedy na nebo nad. percentilem). Dále uvádíme definice jedenácti základních škál testu HDS a této zprávy. Snadno se nadchne lidmi nebo projekty a posléze jimi bývá zklamán. Možný důsledek: nestálost. Společensky vnímavý, ale cynický a přehnaně citlivý na kritiku. Možný důsledek: nedostatek důvěry. Přehnaně se obává kritiky. Možný důsledek: odmítání změn a neochota riskovat. Nezajímá se o pocity druhých nebo si jich není vědom. Možný důsledek: snížená schopnost komunikovat s druhými. Nezávislý, ignoruje požadavky druhých, a pokud na nich trvají, je podrážděný. Možný důsledek: neochota spolupracovat s druhými, otálení s činem. Má nadsazené mínění o svých schopnostech a hodnotě. Možný důsledek: neschopnost uznat vlastní chyby a poučit se ze zkušenosti. Navenek okouzlující, podstupuje riziko a vyhledává vzrušení. Možný důsledek: potíže dostát svým závazkům a poučit se ze zkušenosti. Podmanivý, dramatický, vyhledává pozornost. Možný důsledek: starost o to, aby si ho druzí všímali, nedostatek vytrvalejšího soustředění. Má zajímavé až excentrické způsoby myšlení a jednání. Možný důsledek: kreativní, ale může mu chybět správný úsudek. Svědomitý až perfekcionistický, je těžké se mu zavděčit. Možný důsledek: sklony přebírat pravomoci svých podřízených na sebe. Touží potěšit ostatní a nerad jedná nezávisle. Možný důsledek: příjemný a sympatický, ale zdráhá se postavit se za své podřízené. 3

4 PROFIL POTENCIÁLNÍCH RIZIK 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ 4

5 E NTUZIASTICKÝ Snadno se nadchne lidmi nebo projekty a posléze jimi bývá zklamán. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA STŘEDNÍHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Jsou zřejmě energičtí a aktivní, ale i náladoví a podráždění. Snadno se nechají znechutit a rozladit. Když jsou rozladění, mají sklon k popudlivosti. Mají sklon zklamávat se v lidech a projektech. Zdá se, že jsou v zásadě chápaví k problémům ostatních. Máte tendenci přistupovat k novým projektům energicky a s nadšením, což ve firmě může působit jako silný počáteční impuls. Nicméně máte sklon nechat se snadno znechutit, a pak své nadšení ztrácíte. Vaše změny nálad mohou druhé vykolejit, protože neví, jak budete reagovat příště. To může podlomit vaši schopnost vést a koučovat druhé a snížit váš vliv v rámci týmu. Váš nadřízený zřejmě obdivuje vaši energičnost, ale mohl by ho mást váš sklon nechat se odradit od projektů a vzdávat je. Tendence rychle se nadchnout a vzápětí ochladnout by také mohla oslabit vaši schopnost dát vaší organizaci konzistentní strategický směr. VYROVNANOST: Spolupracovníci vás zřejmě považují za člověka, který je nadšený pro nové projekty. Pokud je později vzdáváte, vaše počáteční nadšení může vést k planým začátkům a brzdit produktivitu. KOREKTNOST VŮČI OSTATNÍM: Když vás druzí rozladí nebo se v nich zklamete, může se stát, že to s nimi "vzdáte", což vede k anamnéze plné neúspěšných vztahů. VYTRVALOST: Když jste ve stresu nebo pod tlakem, máte sklon nechat se odradit od projektů a přestat na nich pracovat. Pokud se tak stane, může být váš tým zmatený ve směru, kam má jít. 5

6 O STRAŽITÝ Společensky vnímavý, ale cynický a přehnaně citlivý na kritiku. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA STŘEDNÍHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Zřejmě rozumí motivům druhých a vnitřní politice v organizaci. Berou si kritiku osobně. Mají sklon pamatovat si křivdy. Mohou být hádaví. Může být těžké je koučovat. Umíte dobře ohodnotit nadání a motivy ostatních, což může být cennou vůdčí schopností. Skeptický postoj k úmyslům druhých by však mohl oslabit vaši schopnost vytvářet a udržovat vztahy. Lidé vás mohou vnímat jako svárlivého a zpětná vazba, kterou poskytujete podřízeným, se možná zaměřuje spíš na jejich chyby, což by mohlo negativně ovlivnit vaše působení na ně. Vaše obchodní strategie může mít sklon odrážet nejhorší možný scénář a z podobné perspektivy možná plánujete i svou kariéru. OVLIVŇOVÁNÍ A PŘESVĚDČOVÁNÍ DRUHÝCH: Někdy možná býváte podezíravý a trávíte více času politikařením než klíčovými obchodními otázkami. Výsledkem toho může být, že se ostatním s vámi hůře jedná a že je obtížněji přesvědčíte ke spolupráci s vámi. RESPEKTOVÁNÍ NOVÝCH NÁPADŮ: Při prezentování nových nápadů nebo návrhů máte sklon vznášet pochybnosti a vynášet na povrch základní politická témata, která jsou v pozadí. Někdy to může způsobit, že vypadáte rezistentní vůči novým nápadům. Ostatní vás mohou vidět jako člověka, který lépe identifikuje problémy, než hledá možná řešení. OBJEKTIVITA: Ostatním může připadat, že jste poněkud neflexibilní a usazený v názorech na určitá témata. Možná si neuvědomují, že pro své názory máte důvod a že dokážete být objektivní a nahlížet na věci z více hledisek.

7 O PATRNÝ Přehnaně se obává kritiky. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do BEZVÉHO PÁSMA. Vůdci s podobným skórem: Působí sebevědomě a jsou ochotní mluvit nahlas. Bývají ochotní zkoušet nové metody a technologie. Snadno se rozhodují. Zřejmě se nebojí udělat chybu. Bývají ochotní vyjadřovat své názory. Vaše sebevědomí a rozhodnost jsou pro vedení lidí velmi důležité. Jste zřejmě otevřený novým nápadům a ochotný postavit se obtížným problémům. Máte sklon vyjadřovat svůj názor, zkoušet nové metody a postupy a nebojíte se selhání. Rád přijímáte obtížné úkoly s cílem rozvíjet svou kariéru. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. ROZHODNOST: Máte sklon být si jistý svým úsudkem a jste ochoten rozhodovat. Ujišťujte se, že jste druhým vysvětlil důvody svých rozhodnutí. ORIENTACE NA ČINY: Jste zřejmě zaměřený na činy a ochotný stanovovat vysoké cíle jak pro sebe, tak i pro druhé. V naplnění cílů vytrváte navzdory nepřízni. SEBEJISTOTA VE VEDENÍ: Váš optimismus a sebedůvěra by měly druhé inspirovat. Ujistěte se, že vaše rozhodnutí jsou dobře promyšlená, protože druzí budou mít sklon vás díky vaší sebedůvěře následovat. 7

8 R EZERVOVANÝ Nezajímá se o pocity druhých nebo si jich není vědom. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA MÍRNÉHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Bývají přátelští a zajímají se o druhé. Ptají se druhých, aby je pochopili. Bývají k druhým pozorní. Rychle druhé prohlédnou. Na požádání vypomůžou. Jste zřejmě přátelský, společenský, ohleduplný a taktní. Pravděpodobně jste schopen budovat a udržovat vztahy a motivovat své zaměstnance, což jsou důležité vůdcovské schopnosti. Máte sklon být týmovým hráčem a váš interpersonální styl vás činí důvěryhodným a dokonce populárním. Zřejmě se vám dobře pracuje s různými šéfy a jste schopen druhým poskytnout nezaujatou a užitečnou zpětnou vazbu. Nestává se vám, že byste si někoho neúmyslně znepřátelil. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. MOTIVOVÁNÍ OSTATNÍCH: Váš interpersonální styl vám umožňuje budovat s druhými vztahy, což vylepší vaši efektivitu v organizaci. VYTVÁŘENÍ A UDRŽOVÁNÍ VZTAHŮ: Zřejmě dobře vnímáte sociální podněty, umíte chápat společenský dopad různých odpovědí a vytvářet porozumění s vrstevníky, podřízenými i ostatními. PŘÍSTUPNOST: Máte sklon být společenský, přístupný a přátelský, i když jste ve stresu a máte hodně práce. 8

9 S VÉHLAVÝ Nezávislý, ignoruje požadavky druhých, a pokud na nich trvají, je podrážděný. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do BEZVÉHO PÁSMA. Vůdci s podobným skórem: Bývají nápomocní, pozitivní a otevření kritice. Říkají si o zpětnou vazbu ohledně svého výkonu. Podporují svou organizaci i v soukromí. Ochotně přijímají rady. Nevadí jim, když je někdo přeruší. Obvykle se projevujete jako pozitivní člověk. Pravděpodobně jste otevřen zpětné vazbě od ostatních i v rámci koučování. Zřejmě se vám bude dobře spolupracovat s různými lidmi a ostatní vás budou vnímat jako kvalitního zaměstnance. Ctíte své závazky a podporujete svého nadřízeného. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. PODPORA TÝMOVÉ PRÁCE: Jste člověk ochotný spolupracovat, chápete, jak důležité je pracovat na společných cílech a podporovat kolegy. SPOLUPRÁCE A VČASNÉ PODÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Vaši nadřízení zřejmě ocení vaši snahu dostát svým závazkům a splnit cíle včas. BUDOVÁNÍ DŮVĚRY: Díky vaší ochotě vyjádřit otevřeně svůj nesouhlas nebo námitky, budete považován za důvěryhodného člověka. 9

10 S EBEJISTÝ Má nadsazené mínění o svých schopnostech a hodnotě. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA MÍRNÉHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Bývají si jistí svými schopnostmi. Vidí realisticky své kompetence. Mají rozumné kariérové cíle. Dávají najevo ochotu naslouchat negativní zpětné vazbě. Zdá se, že jste přiměřeně sebevědomý člověk, který má na své zaměstnance a podřízené rozumné požadavky. Budete se podílet na skupinových úkolech, aniž byste vyžadoval vedoucí pozici. Váš uvolněný styl může v procesu rozvoje vaší kariéry způsobit, že se budete zbytečně držet zpátky. Nebudete asi sám prosazovat svou vizi nebo strategii rozvoje organizace, spíše počkáte, až se ostatní zeptají na váš názor. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. SCHOPNOST VNÍMAT RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU: Ačkoli máte nápady, jak rozšířit a vylepšit své obchodní aktivity, pravděpodobně je neprosazujete agresivně. OSOBNÍ ROZVOJ: Nasloucháte zpětné vazbě a žádáte druhé (spolupracovníky apod.), aby hodnotili vaši práci. Tato otevřenost usnadní váš rozvoj. ORIENTACE NA VÝSLEDKY: Vaše přirozená skromnost a sebeovládání mohou způsobit, že podceňujete své možnosti a stanovujete si příliš nízké cíle.

11 C HARISMATICKÝ Navenek okouzlující, podstupuje riziko a vyhledává vzrušení. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA MÍRNÉHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Zdají se být spolehliví a disciplinovaní. Přemýšlejí dříve, než začnou jednat. Při jednání s druhými používají vhodný komunikační kanál. Plní své závazky. Zřídkakdy zbytečně riskují. Máte sklon vyhýbat se riziku, které není nutné, a ostatní vás vnímají jako důvěryhodného člověka. To podporuje vaši schopnost budovat tým a řídit ostatní. Pravděpodobně jste rádce plný plánů a svou kariéru vedete cestou minimálního rizika. Váš nadřízený pravděpodobně respektuje vaše soudy a cení si vaší spolehlivosti. Jste spíše opatrný, nejdete přes své limity a pravděpodobně máte sklon rozhodovat se pro kvalitu s nízkým rizikem. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. KVALITA ROZHODOVÁNÍ: Zbytečně neriskujete. Ostatní se mohou spolehnout, že učiníte rozhodnutí, která optimalizují výsledky a minimalizují chyby. OCHOTA RISKOVAT: Nepůjdete do spekulativních projektů, aniž byste si je napřed promyslel a zanalyzoval. Zároveň však můžete mít sklon vyhýbat se přiměřenému riziku, i když je nutné. To by mohlo způsobit, že promeškáte příležitost postoupit v kariéře. SCHOPNOST UČIT SE ZE ZKUŠENOSTI: Věnujete pozornost následkům svých činů a reflektujete minulé zkušenosti, které vám slouží jako vodítko pro budoucí rozhodnutí a chování. Pravděpodobně se zdráháte jednat v situacích, kde nemáte žádné zkušenosti, ze kterých byste mohl těžit.

12 Ž IVÝ Podmanivý, dramatický, vyhledává pozornost. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA STŘEDNÍHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Bývají chytří, zajímaví a expresivní. Budí silný první dojem. Zřejmě se nezajímají o detaily. Zřejmě rádi koketují a je s nimi zábava. Mají rádi manažerské pozice. Jste "povídavý" a zajímavý člověk, který umí vystoupit na veřejnosti. Při týmové spolupráci jste pravděpodobně v centru dění, ale možná aktivně nenasloucháte ostatním. Když radíte druhým např. jako kouč nebo instruktor, můžete mít sklon "střílet od boku". To může poškodit vaši důvěryhodnost a vést ostatní k tomu, že nebudou k vašim radám přihlížet. Ostatním se pravděpodobně líbí váš zábavný styl komunikace, zřejmě však rychle měníte pozornost a máte problém dotahovat detaily projektů. Pokud tomu tak je, může to být zátěží pro váš tým. RADOST Z ÚSPĚCHU: Máte rád uznání, kterého se vám dostává za to, že nesete zodpovědnost, ale zároveň byste se měl o zásluhy dělit s ostatními. Oslavujte velké i malé úspěchy svého týmu. ROZVOJ SKUPINOVÉ MORÁLKY: Motivace vaší skupiny se zvýší, pokud vy jako manažer poskytnete svým zaměstnancům příležitosti ukázat jejich schopnosti. ROZVOJ SEBE SAMA: Zřejmě chápete rozvojové potřeby vašich zaměstnanců i své vlastní. Ačkoli vás ostatní vnímají jako zábavného společníka a zajímavého člověka, potřebujete rozšířit své manažerské dovednosti v dlouhodobém kontextu to zahrnuje schopnost naslouchat, podělit se o zásluhy a dovolit ostatním, aby převzali vedení. 12

13 N ÁPADITÝ Má zajímavé až excentrické způsoby myšlení a jednání. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA STŘEDNÍHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Jsou zřejmě chytří, mají představivost, mají rádi zábavu a jsou nepředvídatelní. Mají rádi hry a kanadské žertíky. Mají neobvyklé a nepraktické nápady. Vidí věci odlišně. Rychle přesouvají pozornost. Jste pravděpodobně energický manažer, který je neustále v pohybu a vymýšlí nápady na změny. Vaši zaměstnanci pravděpodobně oceňují váš vynalézavý styl a neformálnost, ale vaše rychlé změny pozornosti je možná vyvádějí z míry. Jako kouč máte pro své zaměstnance zřejmě mnoho námětů, někteří lidé však mohou vaše nápady považovat za nereálné. Váš nadřízený asi oceňuje vaši originalitu a čerstvé nápady, ale vaše změny směru a nedotahování projektů do konce již zřejmě toleruje méně. Na druhou stranu jste dobrým zdrojem nápadů v oblasti vize a strategického plánování. JASNÉ VEDENÍ: Pokud jste pod tlakem, váš ojedinělý styl komunikace může vést k tomu, že si ostatní nebudou jisti vašimi očekáváními a pokyny. TVOŘIVOST: I když jste pod tlakem, zůstáváte zdrojem originálních myšlenek a kreativních představ. Některé vaše nápady však mohou ostatním připadat nepraktické a neobvyklé. SOUSTŘEDĚNOST: Pokud je na vás vyvíjen tlak vyřešit problém, můžete působit jako roztěkaný a ne vždy soustředěný člověk. 13

14 S VĚDOMITÝ Svědomitý až perfekcionistický, je těžké se mu zavděčit. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do BEZVÉHO PÁSMA. Vůdci s podobným skórem: Bývají nenároční a uvolnění pokud jde o pravidla. Nedohlížejí neustále na své zaměstnance a neříkají jim, co mají dělat. Běžně delegují úkoly. Bývají flexibilní. Přiměřeně prioritizují úkoly. Jste zřejmě poměrně uvolněný a nenáročný člověk a vaše tolerance a ochota delegovat pravomoci by měla vést k tomu, že jste oblíbený u svých podřízených. To je dáno tím, že vycítí vaši důvěru. Tím, že svým zaměstnancům předáváte část svých pravomocí, jim navíc poskytujete příležitost k učení. Vaši nadřízení oceňují váš tolerantní, flexibilní a shovívavý přístup, ale mohli by si přát, abyste věnoval více pozornosti detailům a plánování. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. ZVLÁDÁNÍ NEJEDNOZNAČNOSTI: Umíte zřejmě zůstat flexibilní a ponechat si otevřenou cestu pro více možností, přestože jste pod tlakem kvůli výsledkům. PŘIZPŮSOBIVOST: Jste zřejmě schopen přizpůsobit se měnícím se okolnostem a prioritám. DELEGOVÁNÍ NA PODŘÍZENÉ: Máte sklon pověřovat podřízené příslušného postavení řešením problémů, i když tlak na vyřešení problému může být silný. 14

15 L OAJÁLNÍ Touží potěšit ostatní a nerad jedná nezávisle. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do BEZVÉHO PÁSMA. Vůdci s podobným skórem: Bývají nezávislí a spoléhají sami na sebe. Pravděpodobně jednají i bez předchozího schválení. Bývají ochotní se postavit svému nadřízenému. Důvěřují svým podřízeným. Zastávají se svých podřízených. Váš skór naznačuje, že jste nezávislý člověk, který pravděpodobně rozhoduje samostatně a je ochoten pochybovat o pracovních názorech ostatních. Nejlépe se vám zřejmě pracuje s nadřízenými, kteří oceňují přejímání iniciativy, aktivitu a odvahu. Ačkoli jste ochoten postavit se za své podřízené, nemusíte být vždy vnímán jako týmový hráč. Při plánování obchodní strategie jste ochoten zastávat i nepopulární stanoviska. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. SCHOPNOST ČELIT KONFLIKTŮM: Zřejmě nemáte strach z konfliktů a jste ochoten postavit se těm, kteří podávají nedostatečné výkony, a poskytnout jim zpětnou vazbu. NEZÁVISLOST V JEDNÁNÍ: Není vám nepříjemné zaujímat postoj ke sporným otázkám a pochybovat o názorech ostatních, pokud je to vhodné. PODPORA ZAMĚSTNANCŮ: Jste zřejmě ochoten postavit se svému nadřízenému ve prospěch svých podřízených, což je důležité, protože vaše loajalita by měla patřit oběma stranám. 15

16 DOPORUČENÍ PRO ROZVOJ Následující doporučení pro rozvoj se týkají dimenzí, kde se váš skór nachází v PÁSMU STŘEDNÍHO RIZIKA nebo v PÁSMU HO RIZIKA. Uvědomte si své silné stránky pokud máte dobrý den, jste aktivní, energický a zajímavý člověk, který do organizace umí vnést horlivost a smysl. Pokud se naučíte ovládat svůj sklon nechat se obtěžovat nebo odradit a změníte způsob, jakým dáváte najevo své emoce, pravděpodobně budete pro druhé ještě větší oporou. Naslouchejte pečlivě zpětné vazbě od lidí, kterým důvěřujete. Je to užitečné, zejména protože vám to umožní vytrvat v dobách, kdy začnete pochybovat o nějakém člověku nebo projektu a přemýšlíte, že přerušíte svou účast. Uvědomte si, že máte sklon příliš se nadchnout lidmi nebo projekty. Uvažujte nad touto tendencí a naučte se ovládat své přílišné počáteční nadšení. Tím snížíte pravděpodobnost pozdějšího zklamání. Pamatujte si, že přehnané projevy emocí mohou vyslat neúmyslnou zprávu vašemu týmu a ovlivnit jeho produktivitu a výkon. Snažte se zůstávat u svých plánů a strategií a "probít se" obtížným obdobím, kdy byste se mohl nechat odradit. Přestaňte si říkat "Věděl jsem, že to nebude fungovat" a zkuste raději "Nejde to dobře, musím přemýšlet proč a co udělat dalšího, abychom postupovali dopředu". Čím častěji vytrváte v řešení problému, tím silnější si vybudujete pověst stabilního a spolehlivého člověka. Pokud máte dobrý den, jste vnímavý a bystrý znalec lidí a máte neobyčejné pochopení pro politiku organizace. Umíte dobře rozpoznat potenciální skryté důvody jednání a analyzovat i řešit společenské a politické problémy. Máte pravděpodobně sklon nedůvěřovat svému kouči; měl byste se svým názorem počkat a dát mu šanci pomoci vám. To samé platí pro ostatní, kterým na vás záleží potřebujete vyvinout zvláštní úsilí, abyste ocenil, co vám říkají a proč. Starejte se o to, jak komunikujete s ostatními. Když věříte, že vyjadřujete upřímné názory, ostatním můžete připadat hádavý. Buďte otevřený odlišným úhlům pohledu. Měl byste se snažit být méně kritický a předpojatý. Řekněte příteli, kterému důvěřujete, že se snažíte být více tolerantní. Požádejte jej, aby vám řekl, kdy jste přehnaně kritický, obranný nebo citlivý a naslouchejte jeho zpětné vazbě. Pravděpodobně používáte projevy emocí, abyste lidi přesvědčil. Jsou však i lepší způsoby, jak toho dosáhnout; opakované výbuchy emocí mohou ostatní rozčilovat. Cvičte se v aktivním naslouchání nepřerušujte druhé. Pokud už ostatní skončili, snažte se parafrázovat, co řekli, abyste jim ukázal, že jste poslouchal. Tím zvýšíte svou důvěryhodnost a projevíte respekt pro názory druhých. Dejte si pozor na zaměňování aktivity s produktivitou, neplýtvejte časem ostatních na zbytečných poradách. Pokud máte dobrý den, jste zajímavý a zábavný člověk, který dokáže dělat více věcí najednou a který umí ostatní podněcovat k činům díky svým nápadům a schopnosti je "prodat". 1

17 Pokud máte dobrý den, jste osobitý a podnětný člověk, který má schopnost vidět do budoucnosti. Ostatní pravděpodobně oceňují vaši představivost, váš talent a kreativní myšlení. Ne vždy komunikujete jasně. Výsledkem je, že se vaše nápady buď ztratí, nebo nedojde k jejich uskutečnění. Vaše kariéra se pravděpodobně bude vyvíjet nejrychleji, pokud se soustředíte na ty nápady, které se zdají nejzajímavější druhým, nikoli vám. Tím způsobem se více vašich nápadů promění v činy. Pravděpodobně se potřebujete spojit s někým, kdo sice může být méně kreativní, ale je lepší v dokončování projektů. Potřebujete zřejmě pomoc s uskutečňováním svých nápadů. Této pomoci se vám nejlépe dostane, pokud budete pracovat s někým, komu se líbí vaše nápady a kdo vám chce pomoci je realizovat. 17

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01.

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01. Uchazeč: Helena Example Vybrané zprávy: Profil charakteristických rysů Narativní zpráva Profil týmových rolí Profil typů chování při práci Prodejní profil Zpráva o syndromu vykolejení Zpráva testu Elements

Více

P R O F E S N Í R O Z V O J

P R O F E S N Í R O Z V O J S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P P R O F E S N Í R O Z V O J ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŘÍZENÍ KARIÉRY Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice

Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Jitka Hájková Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice Bakalářská

Více

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3 Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely Č. j.: MSMT-7695/05- KOMPETEČÍ MODEL S MAAŽERA Tento kompetenční model byl zpracován na základě výsledku semináře s S manažery v prosinci 04 a jeho validace na semináři

Více

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍ DIAGNOSTIKA ANEB ASSESSMENT CENTRUM SMĚŘUJÍCÍ K SEBEPOZNÁNÍ Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072 Profesní diagnostika Tento materiál je spolufinancován

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A S S

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav Manažerská komunikace PhDr. Ing. Petr Krohe Opava 2008 1 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 ÚVOD 7 3 MANAŽERSKÉ KOMPETENCE. 9 3.1 Definice pojmu kompetence 10 3.2 Typologie

Více

Vnitřní dynamika člověka

Vnitřní dynamika člověka Vnitřní dynamika člověka Nový rámec pro porozumění lidem a realizaci potenciálu v organizacích Sandra Seagal & David Horne Pegasus Communications, INC. Cambridge, 1997 Kapitola 3 Základní principy: Nové

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více