Zpráva o čelení problémům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o čelení problémům"

Transkript

1 Prognóza schopnosti vést Zpráva o čelení problémům Jméno a příjmení: Novák Jan Září 200 Důvěrné

2 Ú VOD Prognóza schopnosti vést Zpráva o čelení problémům vám má pomoci rozvíjet se v oblasti vedení lidí. Ve zprávě najdete informace o vašem chování, které by mohlo oslabit nebo potlačit váš výkon. Dále jsou v ní doporučení, jak druhé vést efektivněji. Vedení lidí zahrnuje vybudování a udržování vysoce výkonného týmu. Cokoli, co oslabuje vaši schopnost vybudovat tým, snižuje i vaši výkonnost ve vedoucí pozici. Následující zpráva vychází z Hoganova rozvojového testu (HDS). Výstupy jsou založeny na mezinárodním vzorku více než 4000 manažerů ve výkonných funkcích, kteří se zúčastnili průzkumu schopností vedení lidí. Tento výzkum byl prováděn během posledních deseti let. VÝCHODISKA Pod tlakem vykazuje většina lidí jisté kontraproduktivní tendence, které nazýváme rizikové faktory. Za normálních okolností mohou tyto vlastnosti představovat silné stránky. Když jsme však unavení, v napětí, nudíme se nebo se něčeho obáváme, mohou tyto rizikové faktory snižovat naši efektivitu a narušit kvalitu vztahů se zákazníky, kolegy a podřízenými. Ostatní jsou si možná těchto tendencí vědomi, ale nehovoří o nich a nadřízený jim možná nevěnuje pozornost. Tato zpráva je rozdělena do tří částí. První část tvoří grafické znázornění vašeho profilu a ve druhé části naleznete interpretaci vašich výsledků v jednotlivých škálách. Hodnoty mezi 90. a 0. percentilem se nacházejí v pásmu zvýšeného rizika, hodnoty mezi. a. percentilem v pásmu středního rizika, hodnoty mezi 40. a 9. percentilem jsou v pásmu mírného rizika a výsledky mezi 0. a 39. percentilem jsou v bezrizikovém pásmu. Ve třetí části zprávy jsou doporučení pro váš rozvoj v oblastech, ve kterých se vaše skóry nacházejí v pásmu středního nebo zvýšeného rizika. Zpráva neobsahuje žádná doporučení pro oblasti, kde jsou vaše výsledky v pásmu mírného rizika a v bezrizikovém pásmu. Účelem této zprávy je pomoci vám porozumět možným problémům při vedení lidí, nabídnout vám nápady pro jejich řešení a pochopit, jak ovlivňujete ostatní. Při čtení následujících informací mějte prosím na paměti tři věci. Zaprvé, je možné, že ne každé tvrzení vás bude přesně vystihovat. Zadruhé, téměř všichni pracující lidé mají alespoň jednu problémovou oblast. Zatřetí, zaměřte se spíše na celkové tendence ve svém profilu, než na jednotlivé detaily. Některé detaily mohou zdánlivě odporovat jiným, ale ve skutečnosti tomu tak pravděpodobně nebude, protože v různých situacích jsou důležité různé vlastnosti. 2

3 JAK VZNIKAJÍ VÉ FAKTORY? JAK TYTO INFORMACE VYUŽÍT DEFINICE Entuziastický-výbušný Ostražitý-podezíravý Opatrný-úzkostný Rezervovaný-odtažitý Svéhlavý-pasivně-agresivní Sebejistý-arogantní Charismatický-manipulativní Živý-teatrální Nápaditý-výstřední Svědomitý-puntičkářský Loajální-závislý Z výzkumu vedoucích pracovníků vyplývá, že se u nich rizikové faktory vyvíjí již v raném věku, když se učí jednat se svými rodiči, vrstevníky, příbuznými a dalšími lidmi. Chování osvojené v mládí se pro člověka může stát zvykem a nemusí si pak uvědomovat, že se chová určitými konkrétními způsoby. Nejprve si zprávu pozorně pročtěte a rozhodněte, která rozvojová doporučení se vás týkají. Označte tyto položky znaménkem plus (+) a položky s chováním, se kterým se neztotožňujete, označte znaménkem minus (-). Poté požádejte své kolegy, podřízené a případně i svou rodinu o zpětnou vazbu. Promluvte si s nimi o tom, jak jste zprávu pochopili, a požádejte je o jejich názor. Získání podpory vašich podřízených, kolegů a nadřízeného je klíčové pro to, abyste mohli své schopnosti vedení druhých efektivně rozvíjet. Nakonec si prostudujte doporučení pro rozvoj uvedená v závěru zprávy. Doporučení se vztahují ke škálám s hodnotami v pásmu středního a zvýšeného rizika (tedy na nebo nad. percentilem). Dále uvádíme definice jedenácti základních škál testu HDS a této zprávy. Snadno se nadchne lidmi nebo projekty a posléze jimi bývá zklamán. Možný důsledek: nestálost. Společensky vnímavý, ale cynický a přehnaně citlivý na kritiku. Možný důsledek: nedostatek důvěry. Přehnaně se obává kritiky. Možný důsledek: odmítání změn a neochota riskovat. Nezajímá se o pocity druhých nebo si jich není vědom. Možný důsledek: snížená schopnost komunikovat s druhými. Nezávislý, ignoruje požadavky druhých, a pokud na nich trvají, je podrážděný. Možný důsledek: neochota spolupracovat s druhými, otálení s činem. Má nadsazené mínění o svých schopnostech a hodnotě. Možný důsledek: neschopnost uznat vlastní chyby a poučit se ze zkušenosti. Navenek okouzlující, podstupuje riziko a vyhledává vzrušení. Možný důsledek: potíže dostát svým závazkům a poučit se ze zkušenosti. Podmanivý, dramatický, vyhledává pozornost. Možný důsledek: starost o to, aby si ho druzí všímali, nedostatek vytrvalejšího soustředění. Má zajímavé až excentrické způsoby myšlení a jednání. Možný důsledek: kreativní, ale může mu chybět správný úsudek. Svědomitý až perfekcionistický, je těžké se mu zavděčit. Možný důsledek: sklony přebírat pravomoci svých podřízených na sebe. Touží potěšit ostatní a nerad jedná nezávisle. Možný důsledek: příjemný a sympatický, ale zdráhá se postavit se za své podřízené. 3

4 PROFIL POTENCIÁLNÍCH RIZIK 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ 4

5 E NTUZIASTICKÝ Snadno se nadchne lidmi nebo projekty a posléze jimi bývá zklamán. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA STŘEDNÍHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Jsou zřejmě energičtí a aktivní, ale i náladoví a podráždění. Snadno se nechají znechutit a rozladit. Když jsou rozladění, mají sklon k popudlivosti. Mají sklon zklamávat se v lidech a projektech. Zdá se, že jsou v zásadě chápaví k problémům ostatních. Máte tendenci přistupovat k novým projektům energicky a s nadšením, což ve firmě může působit jako silný počáteční impuls. Nicméně máte sklon nechat se snadno znechutit, a pak své nadšení ztrácíte. Vaše změny nálad mohou druhé vykolejit, protože neví, jak budete reagovat příště. To může podlomit vaši schopnost vést a koučovat druhé a snížit váš vliv v rámci týmu. Váš nadřízený zřejmě obdivuje vaši energičnost, ale mohl by ho mást váš sklon nechat se odradit od projektů a vzdávat je. Tendence rychle se nadchnout a vzápětí ochladnout by také mohla oslabit vaši schopnost dát vaší organizaci konzistentní strategický směr. VYROVNANOST: Spolupracovníci vás zřejmě považují za člověka, který je nadšený pro nové projekty. Pokud je později vzdáváte, vaše počáteční nadšení může vést k planým začátkům a brzdit produktivitu. KOREKTNOST VŮČI OSTATNÍM: Když vás druzí rozladí nebo se v nich zklamete, může se stát, že to s nimi "vzdáte", což vede k anamnéze plné neúspěšných vztahů. VYTRVALOST: Když jste ve stresu nebo pod tlakem, máte sklon nechat se odradit od projektů a přestat na nich pracovat. Pokud se tak stane, může být váš tým zmatený ve směru, kam má jít. 5

6 O STRAŽITÝ Společensky vnímavý, ale cynický a přehnaně citlivý na kritiku. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA STŘEDNÍHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Zřejmě rozumí motivům druhých a vnitřní politice v organizaci. Berou si kritiku osobně. Mají sklon pamatovat si křivdy. Mohou být hádaví. Může být těžké je koučovat. Umíte dobře ohodnotit nadání a motivy ostatních, což může být cennou vůdčí schopností. Skeptický postoj k úmyslům druhých by však mohl oslabit vaši schopnost vytvářet a udržovat vztahy. Lidé vás mohou vnímat jako svárlivého a zpětná vazba, kterou poskytujete podřízeným, se možná zaměřuje spíš na jejich chyby, což by mohlo negativně ovlivnit vaše působení na ně. Vaše obchodní strategie může mít sklon odrážet nejhorší možný scénář a z podobné perspektivy možná plánujete i svou kariéru. OVLIVŇOVÁNÍ A PŘESVĚDČOVÁNÍ DRUHÝCH: Někdy možná býváte podezíravý a trávíte více času politikařením než klíčovými obchodními otázkami. Výsledkem toho může být, že se ostatním s vámi hůře jedná a že je obtížněji přesvědčíte ke spolupráci s vámi. RESPEKTOVÁNÍ NOVÝCH NÁPADŮ: Při prezentování nových nápadů nebo návrhů máte sklon vznášet pochybnosti a vynášet na povrch základní politická témata, která jsou v pozadí. Někdy to může způsobit, že vypadáte rezistentní vůči novým nápadům. Ostatní vás mohou vidět jako člověka, který lépe identifikuje problémy, než hledá možná řešení. OBJEKTIVITA: Ostatním může připadat, že jste poněkud neflexibilní a usazený v názorech na určitá témata. Možná si neuvědomují, že pro své názory máte důvod a že dokážete být objektivní a nahlížet na věci z více hledisek.

7 O PATRNÝ Přehnaně se obává kritiky. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do BEZVÉHO PÁSMA. Vůdci s podobným skórem: Působí sebevědomě a jsou ochotní mluvit nahlas. Bývají ochotní zkoušet nové metody a technologie. Snadno se rozhodují. Zřejmě se nebojí udělat chybu. Bývají ochotní vyjadřovat své názory. Vaše sebevědomí a rozhodnost jsou pro vedení lidí velmi důležité. Jste zřejmě otevřený novým nápadům a ochotný postavit se obtížným problémům. Máte sklon vyjadřovat svůj názor, zkoušet nové metody a postupy a nebojíte se selhání. Rád přijímáte obtížné úkoly s cílem rozvíjet svou kariéru. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. ROZHODNOST: Máte sklon být si jistý svým úsudkem a jste ochoten rozhodovat. Ujišťujte se, že jste druhým vysvětlil důvody svých rozhodnutí. ORIENTACE NA ČINY: Jste zřejmě zaměřený na činy a ochotný stanovovat vysoké cíle jak pro sebe, tak i pro druhé. V naplnění cílů vytrváte navzdory nepřízni. SEBEJISTOTA VE VEDENÍ: Váš optimismus a sebedůvěra by měly druhé inspirovat. Ujistěte se, že vaše rozhodnutí jsou dobře promyšlená, protože druzí budou mít sklon vás díky vaší sebedůvěře následovat. 7

8 R EZERVOVANÝ Nezajímá se o pocity druhých nebo si jich není vědom. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA MÍRNÉHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Bývají přátelští a zajímají se o druhé. Ptají se druhých, aby je pochopili. Bývají k druhým pozorní. Rychle druhé prohlédnou. Na požádání vypomůžou. Jste zřejmě přátelský, společenský, ohleduplný a taktní. Pravděpodobně jste schopen budovat a udržovat vztahy a motivovat své zaměstnance, což jsou důležité vůdcovské schopnosti. Máte sklon být týmovým hráčem a váš interpersonální styl vás činí důvěryhodným a dokonce populárním. Zřejmě se vám dobře pracuje s různými šéfy a jste schopen druhým poskytnout nezaujatou a užitečnou zpětnou vazbu. Nestává se vám, že byste si někoho neúmyslně znepřátelil. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. MOTIVOVÁNÍ OSTATNÍCH: Váš interpersonální styl vám umožňuje budovat s druhými vztahy, což vylepší vaši efektivitu v organizaci. VYTVÁŘENÍ A UDRŽOVÁNÍ VZTAHŮ: Zřejmě dobře vnímáte sociální podněty, umíte chápat společenský dopad různých odpovědí a vytvářet porozumění s vrstevníky, podřízenými i ostatními. PŘÍSTUPNOST: Máte sklon být společenský, přístupný a přátelský, i když jste ve stresu a máte hodně práce. 8

9 S VÉHLAVÝ Nezávislý, ignoruje požadavky druhých, a pokud na nich trvají, je podrážděný. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do BEZVÉHO PÁSMA. Vůdci s podobným skórem: Bývají nápomocní, pozitivní a otevření kritice. Říkají si o zpětnou vazbu ohledně svého výkonu. Podporují svou organizaci i v soukromí. Ochotně přijímají rady. Nevadí jim, když je někdo přeruší. Obvykle se projevujete jako pozitivní člověk. Pravděpodobně jste otevřen zpětné vazbě od ostatních i v rámci koučování. Zřejmě se vám bude dobře spolupracovat s různými lidmi a ostatní vás budou vnímat jako kvalitního zaměstnance. Ctíte své závazky a podporujete svého nadřízeného. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. PODPORA TÝMOVÉ PRÁCE: Jste člověk ochotný spolupracovat, chápete, jak důležité je pracovat na společných cílech a podporovat kolegy. SPOLUPRÁCE A VČASNÉ PODÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Vaši nadřízení zřejmě ocení vaši snahu dostát svým závazkům a splnit cíle včas. BUDOVÁNÍ DŮVĚRY: Díky vaší ochotě vyjádřit otevřeně svůj nesouhlas nebo námitky, budete považován za důvěryhodného člověka. 9

10 S EBEJISTÝ Má nadsazené mínění o svých schopnostech a hodnotě. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA MÍRNÉHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Bývají si jistí svými schopnostmi. Vidí realisticky své kompetence. Mají rozumné kariérové cíle. Dávají najevo ochotu naslouchat negativní zpětné vazbě. Zdá se, že jste přiměřeně sebevědomý člověk, který má na své zaměstnance a podřízené rozumné požadavky. Budete se podílet na skupinových úkolech, aniž byste vyžadoval vedoucí pozici. Váš uvolněný styl může v procesu rozvoje vaší kariéry způsobit, že se budete zbytečně držet zpátky. Nebudete asi sám prosazovat svou vizi nebo strategii rozvoje organizace, spíše počkáte, až se ostatní zeptají na váš názor. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. SCHOPNOST VNÍMAT RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU: Ačkoli máte nápady, jak rozšířit a vylepšit své obchodní aktivity, pravděpodobně je neprosazujete agresivně. OSOBNÍ ROZVOJ: Nasloucháte zpětné vazbě a žádáte druhé (spolupracovníky apod.), aby hodnotili vaši práci. Tato otevřenost usnadní váš rozvoj. ORIENTACE NA VÝSLEDKY: Vaše přirozená skromnost a sebeovládání mohou způsobit, že podceňujete své možnosti a stanovujete si příliš nízké cíle.

11 C HARISMATICKÝ Navenek okouzlující, podstupuje riziko a vyhledává vzrušení. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA MÍRNÉHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Zdají se být spolehliví a disciplinovaní. Přemýšlejí dříve, než začnou jednat. Při jednání s druhými používají vhodný komunikační kanál. Plní své závazky. Zřídkakdy zbytečně riskují. Máte sklon vyhýbat se riziku, které není nutné, a ostatní vás vnímají jako důvěryhodného člověka. To podporuje vaši schopnost budovat tým a řídit ostatní. Pravděpodobně jste rádce plný plánů a svou kariéru vedete cestou minimálního rizika. Váš nadřízený pravděpodobně respektuje vaše soudy a cení si vaší spolehlivosti. Jste spíše opatrný, nejdete přes své limity a pravděpodobně máte sklon rozhodovat se pro kvalitu s nízkým rizikem. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. KVALITA ROZHODOVÁNÍ: Zbytečně neriskujete. Ostatní se mohou spolehnout, že učiníte rozhodnutí, která optimalizují výsledky a minimalizují chyby. OCHOTA RISKOVAT: Nepůjdete do spekulativních projektů, aniž byste si je napřed promyslel a zanalyzoval. Zároveň však můžete mít sklon vyhýbat se přiměřenému riziku, i když je nutné. To by mohlo způsobit, že promeškáte příležitost postoupit v kariéře. SCHOPNOST UČIT SE ZE ZKUŠENOSTI: Věnujete pozornost následkům svých činů a reflektujete minulé zkušenosti, které vám slouží jako vodítko pro budoucí rozhodnutí a chování. Pravděpodobně se zdráháte jednat v situacích, kde nemáte žádné zkušenosti, ze kterých byste mohl těžit.

12 Ž IVÝ Podmanivý, dramatický, vyhledává pozornost. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA STŘEDNÍHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Bývají chytří, zajímaví a expresivní. Budí silný první dojem. Zřejmě se nezajímají o detaily. Zřejmě rádi koketují a je s nimi zábava. Mají rádi manažerské pozice. Jste "povídavý" a zajímavý člověk, který umí vystoupit na veřejnosti. Při týmové spolupráci jste pravděpodobně v centru dění, ale možná aktivně nenasloucháte ostatním. Když radíte druhým např. jako kouč nebo instruktor, můžete mít sklon "střílet od boku". To může poškodit vaši důvěryhodnost a vést ostatní k tomu, že nebudou k vašim radám přihlížet. Ostatním se pravděpodobně líbí váš zábavný styl komunikace, zřejmě však rychle měníte pozornost a máte problém dotahovat detaily projektů. Pokud tomu tak je, může to být zátěží pro váš tým. RADOST Z ÚSPĚCHU: Máte rád uznání, kterého se vám dostává za to, že nesete zodpovědnost, ale zároveň byste se měl o zásluhy dělit s ostatními. Oslavujte velké i malé úspěchy svého týmu. ROZVOJ SKUPINOVÉ MORÁLKY: Motivace vaší skupiny se zvýší, pokud vy jako manažer poskytnete svým zaměstnancům příležitosti ukázat jejich schopnosti. ROZVOJ SEBE SAMA: Zřejmě chápete rozvojové potřeby vašich zaměstnanců i své vlastní. Ačkoli vás ostatní vnímají jako zábavného společníka a zajímavého člověka, potřebujete rozšířit své manažerské dovednosti v dlouhodobém kontextu to zahrnuje schopnost naslouchat, podělit se o zásluhy a dovolit ostatním, aby převzali vedení. 12

13 N ÁPADITÝ Má zajímavé až excentrické způsoby myšlení a jednání. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do PÁSMA STŘEDNÍHO RIZIKA. Vůdci s podobným skórem: Jsou zřejmě chytří, mají představivost, mají rádi zábavu a jsou nepředvídatelní. Mají rádi hry a kanadské žertíky. Mají neobvyklé a nepraktické nápady. Vidí věci odlišně. Rychle přesouvají pozornost. Jste pravděpodobně energický manažer, který je neustále v pohybu a vymýšlí nápady na změny. Vaši zaměstnanci pravděpodobně oceňují váš vynalézavý styl a neformálnost, ale vaše rychlé změny pozornosti je možná vyvádějí z míry. Jako kouč máte pro své zaměstnance zřejmě mnoho námětů, někteří lidé však mohou vaše nápady považovat za nereálné. Váš nadřízený asi oceňuje vaši originalitu a čerstvé nápady, ale vaše změny směru a nedotahování projektů do konce již zřejmě toleruje méně. Na druhou stranu jste dobrým zdrojem nápadů v oblasti vize a strategického plánování. JASNÉ VEDENÍ: Pokud jste pod tlakem, váš ojedinělý styl komunikace může vést k tomu, že si ostatní nebudou jisti vašimi očekáváními a pokyny. TVOŘIVOST: I když jste pod tlakem, zůstáváte zdrojem originálních myšlenek a kreativních představ. Některé vaše nápady však mohou ostatním připadat nepraktické a neobvyklé. SOUSTŘEDĚNOST: Pokud je na vás vyvíjen tlak vyřešit problém, můžete působit jako roztěkaný a ne vždy soustředěný člověk. 13

14 S VĚDOMITÝ Svědomitý až perfekcionistický, je těžké se mu zavděčit. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do BEZVÉHO PÁSMA. Vůdci s podobným skórem: Bývají nenároční a uvolnění pokud jde o pravidla. Nedohlížejí neustále na své zaměstnance a neříkají jim, co mají dělat. Běžně delegují úkoly. Bývají flexibilní. Přiměřeně prioritizují úkoly. Jste zřejmě poměrně uvolněný a nenáročný člověk a vaše tolerance a ochota delegovat pravomoci by měla vést k tomu, že jste oblíbený u svých podřízených. To je dáno tím, že vycítí vaši důvěru. Tím, že svým zaměstnancům předáváte část svých pravomocí, jim navíc poskytujete příležitost k učení. Vaši nadřízení oceňují váš tolerantní, flexibilní a shovívavý přístup, ale mohli by si přát, abyste věnoval více pozornosti detailům a plánování. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. ZVLÁDÁNÍ NEJEDNOZNAČNOSTI: Umíte zřejmě zůstat flexibilní a ponechat si otevřenou cestu pro více možností, přestože jste pod tlakem kvůli výsledkům. PŘIZPŮSOBIVOST: Jste zřejmě schopen přizpůsobit se měnícím se okolnostem a prioritám. DELEGOVÁNÍ NA PODŘÍZENÉ: Máte sklon pověřovat podřízené příslušného postavení řešením problémů, i když tlak na vyřešení problému může být silný. 14

15 L OAJÁLNÍ Touží potěšit ostatní a nerad jedná nezávisle. 3 MÍRNÉ STŘEDNÍ Váš skór v této škále spadá do BEZVÉHO PÁSMA. Vůdci s podobným skórem: Bývají nezávislí a spoléhají sami na sebe. Pravděpodobně jednají i bez předchozího schválení. Bývají ochotní se postavit svému nadřízenému. Důvěřují svým podřízeným. Zastávají se svých podřízených. Váš skór naznačuje, že jste nezávislý člověk, který pravděpodobně rozhoduje samostatně a je ochoten pochybovat o pracovních názorech ostatních. Nejlépe se vám zřejmě pracuje s nadřízenými, kteří oceňují přejímání iniciativy, aktivitu a odvahu. Ačkoli jste ochoten postavit se za své podřízené, nemusíte být vždy vnímán jako týmový hráč. Při plánování obchodní strategie jste ochoten zastávat i nepopulární stanoviska. V této oblasti svých vůdčích schopností se nepotřebujete rozvíjet. SCHOPNOST ČELIT KONFLIKTŮM: Zřejmě nemáte strach z konfliktů a jste ochoten postavit se těm, kteří podávají nedostatečné výkony, a poskytnout jim zpětnou vazbu. NEZÁVISLOST V JEDNÁNÍ: Není vám nepříjemné zaujímat postoj ke sporným otázkám a pochybovat o názorech ostatních, pokud je to vhodné. PODPORA ZAMĚSTNANCŮ: Jste zřejmě ochoten postavit se svému nadřízenému ve prospěch svých podřízených, což je důležité, protože vaše loajalita by měla patřit oběma stranám. 15

16 DOPORUČENÍ PRO ROZVOJ Následující doporučení pro rozvoj se týkají dimenzí, kde se váš skór nachází v PÁSMU STŘEDNÍHO RIZIKA nebo v PÁSMU HO RIZIKA. Uvědomte si své silné stránky pokud máte dobrý den, jste aktivní, energický a zajímavý člověk, který do organizace umí vnést horlivost a smysl. Pokud se naučíte ovládat svůj sklon nechat se obtěžovat nebo odradit a změníte způsob, jakým dáváte najevo své emoce, pravděpodobně budete pro druhé ještě větší oporou. Naslouchejte pečlivě zpětné vazbě od lidí, kterým důvěřujete. Je to užitečné, zejména protože vám to umožní vytrvat v dobách, kdy začnete pochybovat o nějakém člověku nebo projektu a přemýšlíte, že přerušíte svou účast. Uvědomte si, že máte sklon příliš se nadchnout lidmi nebo projekty. Uvažujte nad touto tendencí a naučte se ovládat své přílišné počáteční nadšení. Tím snížíte pravděpodobnost pozdějšího zklamání. Pamatujte si, že přehnané projevy emocí mohou vyslat neúmyslnou zprávu vašemu týmu a ovlivnit jeho produktivitu a výkon. Snažte se zůstávat u svých plánů a strategií a "probít se" obtížným obdobím, kdy byste se mohl nechat odradit. Přestaňte si říkat "Věděl jsem, že to nebude fungovat" a zkuste raději "Nejde to dobře, musím přemýšlet proč a co udělat dalšího, abychom postupovali dopředu". Čím častěji vytrváte v řešení problému, tím silnější si vybudujete pověst stabilního a spolehlivého člověka. Pokud máte dobrý den, jste vnímavý a bystrý znalec lidí a máte neobyčejné pochopení pro politiku organizace. Umíte dobře rozpoznat potenciální skryté důvody jednání a analyzovat i řešit společenské a politické problémy. Máte pravděpodobně sklon nedůvěřovat svému kouči; měl byste se svým názorem počkat a dát mu šanci pomoci vám. To samé platí pro ostatní, kterým na vás záleží potřebujete vyvinout zvláštní úsilí, abyste ocenil, co vám říkají a proč. Starejte se o to, jak komunikujete s ostatními. Když věříte, že vyjadřujete upřímné názory, ostatním můžete připadat hádavý. Buďte otevřený odlišným úhlům pohledu. Měl byste se snažit být méně kritický a předpojatý. Řekněte příteli, kterému důvěřujete, že se snažíte být více tolerantní. Požádejte jej, aby vám řekl, kdy jste přehnaně kritický, obranný nebo citlivý a naslouchejte jeho zpětné vazbě. Pravděpodobně používáte projevy emocí, abyste lidi přesvědčil. Jsou však i lepší způsoby, jak toho dosáhnout; opakované výbuchy emocí mohou ostatní rozčilovat. Cvičte se v aktivním naslouchání nepřerušujte druhé. Pokud už ostatní skončili, snažte se parafrázovat, co řekli, abyste jim ukázal, že jste poslouchal. Tím zvýšíte svou důvěryhodnost a projevíte respekt pro názory druhých. Dejte si pozor na zaměňování aktivity s produktivitou, neplýtvejte časem ostatních na zbytečných poradách. Pokud máte dobrý den, jste zajímavý a zábavný člověk, který dokáže dělat více věcí najednou a který umí ostatní podněcovat k činům díky svým nápadům a schopnosti je "prodat". 1

17 Pokud máte dobrý den, jste osobitý a podnětný člověk, který má schopnost vidět do budoucnosti. Ostatní pravděpodobně oceňují vaši představivost, váš talent a kreativní myšlení. Ne vždy komunikujete jasně. Výsledkem je, že se vaše nápady buď ztratí, nebo nedojde k jejich uskutečnění. Vaše kariéra se pravděpodobně bude vyvíjet nejrychleji, pokud se soustředíte na ty nápady, které se zdají nejzajímavější druhým, nikoli vám. Tím způsobem se více vašich nápadů promění v činy. Pravděpodobně se potřebujete spojit s někým, kdo sice může být méně kreativní, ale je lepší v dokončování projektů. Potřebujete zřejmě pomoc s uskutečňováním svých nápadů. Této pomoci se vám nejlépe dostane, pokud budete pracovat s někým, komu se líbí vaše nápady a kdo vám chce pomoci je realizovat. 17

Č E L E N Í V Ý Z V Á M

Č E L E N Í V Ý Z V Á M S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D Č E L E N Í V Ý Z V Á M VÉ VZORCE CHOVÁNÍ OVLIVŇUJÍCÍ PRACOVNÍ VÝKON Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 12 2 0 0 9 H o g a n A

Více

ČELENÍ VÝZVÁM RIZIKOVÉ VZORCE CHOVÁNÍ OVLIVŇUJÍCÍ PRACOVNÍ VÝKON

ČELENÍ VÝZVÁM RIZIKOVÉ VZORCE CHOVÁNÍ OVLIVŇUJÍCÍ PRACOVNÍ VÝKON LEADERSHIP FORECAST SERIES ČELENÍ VÝZVÁM VÉ VZORCE CHOVÁNÍ OVLIVŇUJÍCÍ PRACOVNÍ VÝKON Jméno a příjmení: John Score-Average ID: UH555944 Datum: 22.12.2016 2009 Hogan Assessment Systems, Inc. Všechna práva

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

I N T E R P R E T A C E

I N T E R P R E T A C E S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T A C E HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 05. června 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST

HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův rozvojový test () identifikuje rizikové tendence osobnosti a odchylky v lidském chování. Tyto tendence se často projeví v krizových a zátěžových

Více

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A S S

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Osobnostní typy Osy na diagramu Vedení, dynamika Podřízenost, stabilita Vztahovost, užitečnost Věcnost, efektivita touha pomoci iniciativa rozhodnost orientace

Více

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita TEST CTIŽÁDOSTI Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA Datum: 01.

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Duševní odolnost Připravila: Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Koncept duševní odolnosti je jediným faktorem, pomocí něhož

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

P R O F E S N Í R O Z V O J

P R O F E S N Í R O Z V O J S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P P R O F E S N Í R O Z V O J ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŘÍZENÍ KARIÉRY Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

ACSA celostátní studentská konference Lidé v organizaci. Karel Rais

ACSA celostátní studentská konference Lidé v organizaci. Karel Rais ACSA celostátní studentská konference 1.-2.12.2005 Lidé v organizaci Karel Rais Cíl přednášky 1. Faktory úspěšné (studentské) organizace 2. Vlastnosti neúspěšné (studentské) organizace 3. Typické vlastnosti

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Nejčastější důvody manažerského selhání Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Parametry průzkumu 498 Respondentů Manažeři a majitelé firem Střední a velké firmy s obratem nad 300 mil. Kč ročně

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

Jak poznáme, že dítě chodí za školu

Jak poznáme, že dítě chodí za školu Jak poznáme, že dítě chodí za školu Zpravidla je těžké rozpoznat, kdy je dítě záškoláctvím ohroženo, a začít preventivně působit. Nicméně když se na dítě zaměříme, věnujeme mu patřičnou pozornost a pravidelně

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerské činnosti a psychologie PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Obsah Povaha činnosti, fragmentace a proměnlivost Manažerské činnosti Mise a vize Činnosti související

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

c a r e e r c o m p a s s r e p o r t T h e S c i e n c e o f P e r s o n a l i t y

c a r e e r c o m p a s s r e p o r t T h e S c i e n c e o f P e r s o n a l i t y c a r e e r c o m p a s s r e p o r t T h e S c i e n c e o f P e r s o n a l i t y Inventář motivů, hodnot a preferencí Kariérový kompas Jan Novák Datum testování: Listopad 2005 Zpracováno na základě

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

P O T E N C I Á L H O G A N L E A D SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402

P O T E N C I Á L H O G A N L E A D SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N C I Á L SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF1782 Datum: 18. června 2 0 0 9 H o g a n A s s e

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Dovednosti pro život 2013/2014

Dovednosti pro život 2013/2014 Následující grafy zobrazují postoje vašich žáků na řešení problémů: zkoumá se samostatnost, aktivní přístup k řešení a vytrvalost. Pro porovnání je sloupec odpovědí vašich žáků rámován odpověďmi všech

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Marketing Praxe.Workshop Obchodní rozhovor Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH PRAXE.WORKSHOP Obchodní rozhovor Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah odpovídá: Austrian

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

MD-10- Organizování-5.Delegování

MD-10- Organizování-5.Delegování MD-10- Organizování-5.Delegování 5. Delegování 1. ÚVOD Rozložení kompetencí formou centralizace, nebo decentralizace má poměrně trvalý charakter. Manažerská praxe však nutně potřebuje organizační nástroj,

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a zdraví

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a zdraví Etická výchova 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák Komunikace - zná a užívá různé druhy a úrovně komunikace,uplatňuje zásady verbální komunikace, vnímá vliv různých způsobů

Více

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Předmluva ix Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Úvod 2 Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3 Tip 1 Deset principů time managementu od Johna Adaira 3 Tip 2 Pět nejhorších nástrah, kterým byste

Více

vysocit1(;i Education 2. DIAGNOSTIKA Manuál pro učitele základních škol- K1: Komunikace 8

vysocit1(;i Education 2. DIAGNOSTIKA Manuál pro učitele základních škol- K1: Komunikace 8 ~. vysocit1(;i Education 2. DIAGNOSTIKA Manuál pro učitele základních škol- K1: Komunikace 8 Pro potřeby základních škol byla kompetence ke komunikaci rozpracována do 11 základních dovedností: Naslouchání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Kompetence pracovníka Humanitární a rozvojové sekce ČvT Listopad 2016, Pardubice

Kompetence pracovníka Humanitární a rozvojové sekce ČvT Listopad 2016, Pardubice Kompetence pracovníka Humanitární a rozvojové sekce ČvT Listopad 2016, Pardubice Kompetence pracovníka Humanitární a rozvojové sekce ČvT Naše sekce v HR číslech: Humanitární a rozvojová sekce pracuje v

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

KOMUNITNÍ PRÁCE JAKO NÁSTROJ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

KOMUNITNÍ PRÁCE JAKO NÁSTROJ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ KOMUNITNÍ PRÁCE JAKO NÁSTROJ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ KOMUNITNÍ PRÁCE JAKO NÁSTROJ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Komunitní práce je jedním z nástrojů sociálního začleňování. Potvrzují to i první výsledky pilotního

Více

Co je to niterný leadership?

Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Niterný leadership není vůbec o vedení lidí. Leadership začíná od vedení sebe sama. Lídr: říká, co je třeba udělat dbá, aby toho bylo dosaženo

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Obsah. Předmluva sir John Whitmore Poděkování. KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5. KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11. Jak využít tuto knihu 7

Obsah. Předmluva sir John Whitmore Poděkování. KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5. KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11. Jak využít tuto knihu 7 Obsah Předmluva sir John Whitmore Poděkování iii xiii xv KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5 Jak využít tuto knihu 7 Poznámka o rodech osobních zájmenech 8 KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11 Úvod 11 Co je

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit?

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit? Jak jsou námitky klienta vnímány? Bohužel jako negativní signály. Postoj obchodníka: Strach, obavy, negativní představy, klient MNE odmítá. Když klient říká: Nemám čas. Nemám peníze. Nemám zájem. My už

Více

EVALVACE, DEVALVACE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EVALVACE, DEVALVACE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EVALVACE, DEVALVACE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr. Olga Čadilová t EVALVACE, DEVALVACE Každý vztah, každá interakce

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě!

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě! Libuše Zkušební Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více