Prohlížení nápovědy tiskárny HP Photosmart

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlížení nápovědy tiskárny HP Photosmart"

Transkript

1 základní příručka

2 Obsah Začínáme Vítejte!...1 Části tiskárny...3 Přední část...3 Zadní část...4 Ovládací panel...5 Sloty pro paměťové karty...6 Informace o papíru...6 Informace o papíru...7 Založení papíru do vstupního podavače...7 Vložení fotografického papíru do foto zásobníku...8 Informace o tiskových kazetách...9 Použití ochranného krytu tiskových kazet...10 Použití nouzového režimu tisku...11 Vložení nebo výměna tiskových kazet...11 Použití ovládacího panelu...15 Tlačítka...15 Nabídka tools...15 Světelné indikátory...17 Použití tiskárny s digitálním fotoaparátem Tisk z fotoaparátu vybrané fotografie...18 Výběr a tisk fotografií...18 Tisk z paměťové karty...19 Podporované paměťové karty...19 Vložení paměťové karty...20 Vložení paměťové karty CompactFlash nebo IBM Microdrive...21 Vložení paměťové karty MultiMediaCard nebo Secure Digital...21 Vložení paměťové karty SmartMedia...22 Vložení paměťové karty Memory Stick...22 Výběr fotografií pro tisk...22 Tisk fotografií z ovládacího panelu...23 Použití tiskárny s počítačem Tisk z Windows PC...24 Tisk ze softwarové aplikace...24 Použití ikon v hlavním panelu Windows PC...26 Tisk z Macintosh...28 Tisk ze softwarové aplikace (OS X nebo OS 9.x)...28 Řešení problémů Problémy se spojením ve Windows...31 Problémy se spojením v Macintosh...32 Problémy s připojením USB...34 Problémy s tiskárnou...36 Problémy při tisku...40

3 Začínáme 1 Vítejte! Děkujeme vám za zakoupení tiskárny HP Photosmart 7350! Společně s vaší tiskárnou jste získali následující dokumentaci jako pomoc pro začátek a pro získání těch nejlepších výsledků z vaší nové tiskárny: Instalační příručka (Setup guide) HP Photosmart 7350 Setup Guide je plakát, obsažený v balení tiskárny. Obsahuje snadný a rychlý návod pro nastavení vaší tiskárny a instalaci obslužného software. Základní příručka (Basic guide) HP Photosmart 7350 Basic Guide je brožura, kterou právě čtete. Obsahuje rychlý návod pro seznámení se s vaší tiskárnou. Popisuje použití základních funkcí tiskárny a obsahuje také informace o řešení problémů s hardwarem. Nastavení softwaru a podpora produktu brožura HP Photosmart Software Setup & Product Support popisuje instalaci a nastavení ovládacího softwaru dodaného s tiskárnou. Obsahuje informace o řešení problémů se softwarem a také popisuje jak získat podporu na a jak kontaktovat Středisko podpory zákazníků HP. Nápověda tiskárny HP Photosmart on-line příručka popisuje využití pokročilejších funkcí vaší nové tiskárny. Obsahuje také informace o péči a udržování tiskárny a informace o řešení problémů a chybové hlášky. Nápovědu tiskárny HP Photosmart si můžete prohlížet po nainstalování obslužného softwaru HP Photosmart do vašeho počítače. 1

4 Prohlížení nápovědy tiskárny HP Photosmart Windows PC: V nabídce Start zvolte možnost Programy, Hewlett-Packard, Photosmart Printer 7350, a HP Photosmart Photo & Imaging Director. Zde klikněte na Help. Macintosh: Ve složce Dokumenty uživatele vyberte váš jazyk a klikněte na Help. Tisk nápovědy tiskárny HP Photosmart Windows PC: V okně HP Photosmart Printer Help klikněte na volbu Print v horní navigační liště. Macintosh: V nabídce Soubor zvolte možnost Tisk, nebo klikněte na možnost Print v horní navigační liště prohlížeče. 2

5 Části tiskárny Přední část Horní víko Toto víko otevřete v okamžiku výměny inkoustových tiskových zásobníků Podávání obálek Zde vkládejte jednotlivé obálky pro tisk Ovládací panel Viz strana 5 Ovládací panel Sloty pro paměťové karty Viz strana 6 Sloty pro paměťové karty Výstupní zásobník Tento vyjímatelný zásobník zachytává vaše vytištěné fotografie a dokumenty Víko foto zásobníku Pro přístup do foto zásobníku zvedněte toto víko Foto zásobník Zde zakládejte fotografický papír 10 x 15 cm pro tisk Boční vodič papíru Nastavte tento vodič, aby doléhal na hranu papíru založeného ve vstupním podavači Vstupní zásobník Zde založte papíry nebo obálky, na které chcete tisknout Prodloužení výstupního zásobníku Při tisku většího počtu stránek, jemně vytáhněte prodloužení, abyste zamezili spadnutí papíru na podlahu Přední vodič papíru Nastavte tento vodič, aby doléhal na konec papíru založeného ve vstupním zásobníku Rozhraní pro fotoaparát Toto rozhraní použijte pro přímý tisk z HP digitálního fotoaparátu Posuvník foto zásobníku Použijte tento posuvník pro zapojení či odpojení foto zásobníku 3

6 Zadní část USB rozhraní Toto rozhraní použijte pro připojení tiskárny k počítači Připojení napájecího kabelu Zde zapojte napájecí kabel dodaný společně s tiskárnou Zadní přístupová dvířka Tyto dvířka vyjměte při odstraňování zadrhnutého papíru 4

7 Ovládací panel COPIES Toto tlačítko použijte pro nastavení počtu kopií, který chcete vytisknout CHOOSE PHOTOS Toto tlačítko použijte pro výběr fotografií, které chcete vytisknout POWER Toto tlačítko použijte pro zapnutí či vypnutí tiskárny CANCEL/NO Toto tlačítko použijte pro zrušení nastavení nebo pro zastavení tisku či ukládání, jako odpověď ne na otázku na LCD displeji nebo pro vystoupení z nabídky TOOLS Toto tlačítko použijte pro provedení různých úkolů týkajících se řízení tiskárny LCD Na tomto displeji se zobrazují informace o stavu tiskárny OK/YES Toto tlačítko použijte pro výběr fotografií, jako odpověď ano na otázku na LCD displeji nebo pro vstup do nabídky PRINT Toto tlačítko použijte pro tisk vybraných fotografií na paměťové kartě PHOTO SIZE Toto tlačítko použijte pro nastavení velikosti fotografie SAVE Toto tlačítko použijte pro uložení fotografií z paměťové karty nebo pro tisk fotografií vybraných na fotoaparátu Indikátor paměťové karty Svítí (zeleně) Paměťová karty je správně vložena Nesvítí V tiskárně není vložena žádná paměťová karta Bliká Jsou přenášena data na nebo z paměťové karty do tiskárny nebo počítače Indikátor tisku Svítí (zeleně) Tiskárna je zapnutá Nesvítí Tiskárna je vypnutá Bliká (zeleně) Tiskárna zpracovává data Bliká (oranžově) Tiskárna vyžaduje zásah uživatele 5

8 Sloty pro paměťové karty Slot pro karty CompactFlash/IBM Microdrive Zde vkládejte karty pro tisk nebo uložení z paměťové karty CompactFlash nebo Microdrive Slot pro karty MultiMediaCard/Secure Digital Zde vkládejte karty pro tisk nebo uložení z paměťové karty MultiMediaCard nebo Secure Digital Slot pro karty Memory Stick Zde vkládejte karty pro tisk nebo uložení z paměťové karty Memory Stick Slot pro karty SmartMedia Zde vkládejte karty pro tisk nebo uložení z paměťové karty SmartMedia 6

9 Informace o papíru Do tiskárny můžete založit a tisknout na rozmanité druhy a velikosti papírů, od indexových karet a fotografických papírů po obálky a transparentní fólie. Pro nejlepší výsledky doporučujeme používat papíry navrhnuté a vyrobené společností HP pro inkoustový tisk. Pokud používáte papíry od HP, nezapomeňte nastavit správný typ papíru v dialogovém okně Vlastnosti tisku (Windows PC) nebo v dialogovém okně Tisk (Macintosh). Pro všechny podporované typy a velikosti papírů používejte vstupní podavač. Pokud tisknete na fotografický papír o rozměrech 10 x 15 cm, používejte foto podavač. Jestliže potřebujete vytisknout jednu obálku, použijte vstup pro jednotlivé obálky ve výstupním podavači. Více informací o podporovaných typech a velikostech papírů naleznete v on-line nápovědě HP Photosmart Help. Založení papíru do vstupního podavače 1. Zvedněte výstupní zásobník. Výstupní zásobník Posuvník foto zásobníku Boční vodič papíru Vstupní zásobník Přední vodič papíru 2. Vytáhněte přední vodič papíru ve vstupním zásobníku a boční vodič papíru posuňte doleva tak, jak to jen bude možné. 7

10 3. Založte stoh papírů do vstupního zásobníku. Vložte papír stranou určenou k potisku směrem dolů. Tiskárna vtáhne papír dovnitř, otočí jej a pak na něj tiskne; dokončený dokument je ve výstupním zásobníku otočen potištěnou stranou vzhůru. Vždy vkládejte papír orientovaný nastojato (portrait), kratší stranou otočenou k vám. Dejte pozor, abyste nepoužili příliš mnoho nebo příliš málo papíru. Pokud je ve vstupním zásobníku jen jeden nebo dva listy papíru, může tiskárně činit problém si je podat. Zkontrolujte, že stoh obsahuje více listů papíru a zároveň ale nesmí být vyšší než přední vodič papíru. Více informací naleznete v sekci Specifikace v on-line nápovědě HP Photosmart Printer Help. Současně používejte vždy jen jeden typ a velikost papíru. Nemíchejte různé typy a velikosti papírů ve vstupním zásobníku. 4. Posuňte posuvník foto zásobníku směrem k sobě, dokud se nezastaví. Tímto vypojíte používání foto zásobníku. 5. Přizpůsobte boční a přední vodič papíru tak, aby se dotýkaly jeho hran, ale aby jej neohýbaly. Toto usnadní rovné podávání papíru do tiskárny. 6. Vraťte výstupní zásobník zpět do výchozí pozice dolů. Vložení fotografického papíru do foto zásobníku Když používáte foto zásobník, můžete ve vstupním papíru nechat založený papír. Když vám dojde fotografický papír ve foto zásobníků, tiskárna bude pokračovat v tisku na papír založený ve standardním vstupním zásobníku. 1. Posuňte posuvník foto zásobníku směrem k sobě, dokud se nezastaví. Tímto vypojíte používání foto zásobníku. 2. Zvedněte víko foto zásobníku. 3. Vložte papír do foto zásobníku stranou určenou k tisku směrem dolů. Pokud používáte papír s odtrhovacím proužkem, vložte jej proužkem k sobě, aby se proužek do tiskárny podával jako poslední. Tiskárna vtáhne papír dovnitř, otočí jej a pak na něj tiskne; dokončený dokument je ve výstupním zásobníku otočen potištěnou stranou vzhůru. Do foto zásobníku můžete vložit až 20 listů papíru. 8

11 Víko foto zásobníku Výstupní zásobník Posuvník foto zásobníku 4. Vraťte víko foto zásobníku zpět dolů. 5. Posuňte posuvník foto zásobníku směrem od vás (dovnitř do tiskárny), dokud se nezastaví o hranu vložených papírů. Tímto zapojíte foto zásobník pro použití. Jakmile skončíte s využíváním papíru z foto zásobníku, posuňte posuvník foto zásobníku směrem k sobě, dokud se nezastaví. Tímto vypojíte používání foto zásobníku a dále se bude používat papír založený ve vstupním zásobníku. V on-line nápovědě HP Photosmart Printer Help můžete nalézt více informací o: Vkládání jednotlivých obálek Vkládání stohu obálek Vkládání indexových karet nebo jiných malých médií Vkládání transparentních fólií Informace o tiskových kazetách Pro vaši tiskárnu jsou dostupné tři inkoustové tiskové kazety. Dvě tiskové kazety, které obsahovalo balení tiskárny, jsou přesně ty, které potřebujete pro tisk nádherných fotografií: HP #57 (C6657A) tříbarevná tisková kazeta HP #58 (C6658A) fotografická tisková kazeta 9

12 Pro ekonomický tisk běžných dokumentů si můžete zakoupit černou tiskovou kazetu, kterou vložíte do tiskárny namísto fotografické kazety: HP #56 (C6656A) černá tisková kazeta Vozík pro tiskové kazety v tiskárně má dvě pozice, do kterých vkládáte tiskové kazety. Jaké tiskové kazety právě používáte závisí na druhu dokumentu, který právě tisknete. Pro tisk. Použijte tyto tiskové zásobníky Dokumentů Levá pozice: tříbarevná tisková kazeta (HP #57) Pravá pozice: černá tisková kazeta (HP #56) Fotografií na fotografický Levá pozice: tříbarevná tisková kazeta (HP #57) papír Pravá pozice: fotografická tisková kazeta (HP #58) Při tisku fotografií můžete černou tiskovou kazetu nechat v levé pozici, ale pro nejlepší výsledky fotokvality doporučujeme vložit fotografickou tiskovou kazetu. Použití ochranného krytu tiskových kazet Ochranný kryt tiskových kazet byl navržen pro uchování kazet v pořádku v okamžiku, kdy nejsou používány. Vždy když vyjmete tiskovou kazetu z tiskárny, uložte ji do ochranného krytu tiskové kazety, který byl v balení spolu s tiskárnou. Pro vložení tiskové kazety do ochranného krytu tiskové kazety vsuňte tiskovou kazetu do krytu v nepatrném úhlu a pevně jej zajistěte na místě (viz obr. 1). Pro vyjmutí tiskové kazety z ochranného krytu tiskové kazety stiskněte horní část krytu tiskové kazety směrem dolů a dozadu pro odjištění tiskové kazety a potom kazetu jemně vysuňte směrem dopředu (viz obr. 2). 10

13 Obr. 1 Obr. 2 Použití nouzového režimu tisku Nouzový režim tisku vám umožní tisknout i v okamžiku, kdy je jedna z tiskových kazet poškozená, dochází v ní inkoust nebo není kompatibilní s tiskárnou. Pokud obdržíte chybovou hlášku o stavu tiskových kazet na monitoru vašeho počítače nebo LCD displeji fotoaparátu, nebo když bliká světelný indikátor stavu tiskových kazet, přejdete do nouzového režimu tisku tak, že vyjmete tiskovou kazetu z tiskárny a zavřete horní víko tiskárny. Objeví se upozornění, že jste přešli do nouzového režimu (Reserve Mode). Tisk v šetrném režimu tisku zpomalí tiskárnu a ovlivní kvalitu tisku. Pokud tisknete pouze s. Černou tiskovou kazetou Tříbarevnou tiskovou kazetou Fotografickou tiskovou kazetou Výsledek je. Barvy se tisknou ve stupnici šedé Barvy se vytisknou, ale černá se vytiskne jako šedá Barvy se vytisknou jako pastelové Ačkoliv můžete v šetrném režimu tisku dále tisknout, sníží se kvalita tisku. Pro zachování co nejlepší kvality tisku vyměňte chybějící tiskovou kazetu jakmile to bude možné. Vložení nebo výměna tiskových kazet Pro nejlepší výsledky z vaší tiskárny používejte vždy jen originální spotřební materiál od HP, včetně originálních ve výrobě plněných tiskových kazet. 11

14 Pro maximální využití vašich tiskových zásobníků vždy používejte pro vypnutí tiskárny tlačítko POWER. Neodpojujte tiskárnu od napájení nebo nevypínejte napájecí zdroj dokud nezhasne světelný indikátor napájení. To umožní tiskárně uložit tiskové zásobníky v ochranné pozici. Pro maximální využití vašich tiskových kazet vždy používejte pro vypnutí tiskárny tlačítko POWER. Neodpojujte tiskárnu od napájení nebo nevypínejte napájecí zdroj, dokud nezhasne světelný indikátor napájení. To umožní tiskárně uložit tiskové kazety v ochranné pozici. Upozornění! Ujistěte se, že používáte správné tiskové kazety. Tiskové kazety znovu nenaplňujte. Na poškození tiskárny způsobená modifikací nebo znovu naplněním tiskových kazet se nevztahuje záruka poskytovaná společností HP. 1. Pokud je tiskárna vypnutá, zapněte jí stisknutím tlačítka POWER na ovládacím panelu tiskárny. 2. Otevřete horní víko tiskárny. Vozík pro tiskové kazety se posune doprostřed tiskárny. 3. Uvolněte západku na vozíku pro tiskovou kazetu, kterou chcete vložit nebo vyměnit, vložením prstu pod číslo na západce a tahem k sobě. Západka se uvolní. 4. Pokud tiskovou kazetu vyměňujete, vysuňte starou tiskovou kazetu a recyklujte ji nebo znehodnoťte. 12

15 5. Vybalte novou tiskovou kazetu. 6. Uchopte růžový proužek a jemně odstraňte ochrannou plastovou pásku. Ujistěte se, že jste odstranili jen průhlednou pásku z trysek a měděných kontaktů. NEDOTÝKEJTE se inkoustových trysek a měděných kontaktů. Dotykem těchto částí můžete způsobit poškození tiskové kazety. 13

16 7. Vložte tiskovou kazetu: Držte tiskovou kazetu tak, aby měděné kontakty směřovaly směrem do tiskárny. Zarovnejte tiskovou kazetu podle pozice ve vozíku pro tiskové kazety. Opatrně vsuňte tiskovou kazetu do vozíku a pevně ji vtlačte až se zastaví. Zajistěte západku na vozíku. Váš ukazováček umístěte na horní část západky, palec dejte pod číslo na západce a držte ji rovně zatímco ji tlačíte dolů. Tímto uzamknete tiskovou kazetu na místě 8. Zavřete horní víko tiskárny. Vytiskne se kalibrační stránka. Ujistěte se, že je ve vstupním zásobníku založen běžný papír. 14

17 Použití ovládacího panelu Tlačítka Na ovládacím panelu vaší tiskárny je několik tlačítek: POWER toto tlačítko použijte pro vypnutí nebo zapnutí tiskárny. COPIES toto tlačítko použijte pro nastavení počtu kopií, které chcete vytisknout. PHOTO SIZE toto tlačítko použijte pro nastavení velikosti fotografie. CHOOSE PHOTOS toto tlačítko použijte pro provedení různých úkolů, např. pro procházení položkami menu tiskárny a výběrem fotografií nebo DPOF souborů, které chcete vytisknout z paměťové karty. SAVE toto tlačítko použijte pro uložení fotografií z paměťové karty do počítače nebo pro tisk fotografií vybraných na fotoaparátu. PRINT toto tlačítko použijte pro vytištění vybraných fotografií na paměťové kartě. CANCEL/NO toto tlačítko použijte pro zrušení nastavení, zastavení tisku či ukládání, jako odpověď ne na otázku na LCD displeji nebo pro vystoupení z menu tiskárny OK/YES toto tlačítko použijte jako odpověď ano na otázku na LCD displeji, pro zvolení aktuální fotografie nebo pro výběr několika za sebou následujících fotografií. Pro výběr několika fotografií nejprve vyberte první fotografii výběru. Potom stiskněte a držte tlačítko OK/YES přibližně 3 sekundy, potom tiskněte tlačítko CHOOSE PHOTOS dokud se nezobrazí poslední fotografie vašeho výběru. Nabídka tools Nabídku TOOLS (nástroje) můžete použít k provedení různých úkolů jako je například tisk testovací stránky, vyčištění inkoustových tiskových kazet, nastavení stránky a fotografií a úprava nastavení tiskárny. Aktuální nastavení tiskárny je označeno na LCD displeji hvězdičkou (*). Dostupné volby v nabídce tools Print a test page (Tisk testovací stránky) Print a diagnostic page (Tisk diagnostické stránky) Položky N/A N/A 15

18 Dostupné volby v nabídce tools Clean the print cartridges (Čištění tiskových kazet) Select paper settings (Nastavení papíru) Položky N/A Auto detect (automatický výběr) Manually set (ruční nastavení) Select page layout (Nastavení rozmístění stránky) Photo Album (Fotoalbum) Select photo cropping option (Nastavení ořezání fotografie) Adjust photo brightness (Přizpůsobení jasu fotografií) Color options for next print (Nastavení barev pro další tisk) Bordeless printing (tisk bez okrajů) Select language (Nastavení jazyka) Select Country/Region (Nastavení země) Reset all tools settings (Reset všech dostupných voleb v nabídce) Paper Saver (Šetření papíru) Standard crop (Standardní ořez) Full image (Celý obrázek - bez ořezání) 7 úrovní od nejtmavší po nejsvětlejší Color (Barevně) Black & White (Černobíle) Sepia (Sépie v tónech hnědé) Antique (Antik) On (Zapnuto) Off (Vypnuto) English (anglicky), French (francouzsky), German (německy), Spanish (španělsky), Italian (italsky), Japanese (japonsky), Portuguese (portugalsky), Dutch (holandsky) U.S./Canada, United Kingdom, Europe, Japan, Australia, Asia Pacific N/A Přístup k dostupným volbám nabídky Na ovládacím panelu tiskárny tiskněte tlačítko TOOLS, dokud se na LCD displeji nezobrazí volba, kterou chcete změnit, potom stiskněte tlačítko OK/YES. Vybraná volba vám nabídne několik položek. Nastavení zvolené položky 1. Tiskněte pravou stranu tlačítka TOOLS, dokud se nezobrazí požadovaná položka. 2. Stiskněte tlačítko OK/YES. 16

19 Světelné indikátory Na ovládacím panelu vaší tiskárny jsou tři světelné indikátory: Indikátor tisku pokud tento indikátor svítí, je tiskárna zapnutá. Když indikátor bliká zeleně, tiskárna zpracovává data. Když bliká oranžově, vyžaduje tiskárna zásah uživatele. Indikátor paměťové karty pokud tento indikátor nesvítí, není ve slotu pro paměťové karty vložena žádná karta. Pokud indikátor svítí zeleně je ve slotu správně vložena karta. Pokud indikátor zeleně bliká, tak jsou přenášena data mezi tiskárnou a počítačem. 17

20 Použití tiskárny s digitálním fotoaparátem 2 S tiskárnou HP Photosmart 7350 můžete tisknout nádherné fotografie z vašeho digitálního fotoaparátu bez použití vašeho počítače. Tisk z fotoaparátu vybrané fotografie Pokud máte HP digitální fotoaparát umožňující přímý tisk, můžete na tiskárně vytisknout fotografie, které jste si ve fotoaparátu označili pro tisk. Výběr a tisk fotografií 1. Použijte nabídku fotoaparátu Share menu pro výběr fotografií, které chcete tisknout. Více informací naleznete v dokumentaci k vašemu digitálnímu fotoaparátu. 2. Připojte digitální fotoaparát do rozhraní pro fotoaparát na přední straně vaší tiskárny pomocí speciálního USB kabelu, který byl dodán s vaším fotoaparátem. 18

21 3. Po připojení fotoaparátu k tiskárně se na fotoaparátu zobrazí Print Setup menu. Použijte tuto nabídku pro: Změnu výběru fotografií určených pro tisk Volbu typu papíru Volbu velikosti papíru 4. Až budete připraveni zahájit tisk, postupujte podle instrukcí zobrazených na LCD displeji fotoaparátu. Více informací o výběru fotografií určených pro tisk se dozvíte v dokumentaci, kterou jste získali s vaším digitálním fotoaparátem. Tisk z paměťové karty V případě, že váš digitální fotoaparát používá pro ukládání fotografií paměťovou kartu, můžete tuto paměťovou kartu vložit do tiskárny a tisknout fotografie bez nutnosti použít počítač. LCD displej tiskárny vás provede celým procesem. Vaše tiskárna podporuje sedm různý typů paměťových karet. Tyto karty jsou vyráběny několika výrobci a jsou dostupné v různých kapacitách velikosti. Paměťové karty můžete zakoupit u prodejce, kde jste kupovali váš digitální fotoaparát nebo ve většině obchodů s výpočetní technikou. Pokud váš digitální fotoaparát používá pro ukládání fotografií paměťovou kartu, můžete tuto paměťovou kartu vložit do tiskárny a tisknout či ukládat z ní fotografie. Podporované paměťové karty Tiskárna dokáže pracovat s kartami typu CompactFlash Association (CFA) certified Type I nebo II, IBM Microdrive, SmartMedia, MultiMediaCard, Secure Digital a Memory Stick. Upozornění! Použití jiného typu paměťových karet může poškodit paměťovou kartu a/nebo tiskárnu. 19

22 Pokud váš digitální fotoaparát podporuje různé formáty souborů, možná je také schopný fotografie ukládat v několika různých formátech souborů jako např. JPEG, nekompresovaný TIFF, FlashPix a RAW. Přímo z paměťové karty můžete tisknout soubory ve formátu JPEG a nekompresovaný TIFF, soubory v jiných formátech můžete uložit do vašeho počítače a vytisknout je z počítače s použitím aplikačního softwaru. Vložení paměťové karty Jakmile pořídíte vaším digitálním fotoaparátem snímky, můžete je okamžitě vytisknout nebo použít tiskárnu pro uložení fotografií do počítače. Tiskárna může současně pracovat vždy jen s jedním slotem pro paměťovou kartu. Pokud je paměťová karta vložena správně, rozsvítí se světelný indikátor slotu pro paměťové karty. LCD displej pak zobrazí počet snímků nalezených na paměťové kartě. Upozornění! Nevyjímejte paměťovou kartu z tiskárny, když bliká indikátor slotu pro paměťové karty. Vyjmutí karty v okamžiku, kdy je s ní pracováno, může poškodit tiskárnu nebo paměťovou kartu, nebo poškodit informace uložené na paměťové kartě. Více informací naleznete na straně 23 Výběr fotografií pro tisk. 20

23 Vložení paměťové karty CompactFlash nebo IBM Microdrive Paměťovou kartu vložte do levého horního slotu pro paměťové karty tak, aby přední strana karty byla otočena směrem doleva a hrana s otvory pro piny byla otočena směrem do tiskárny. Upozornění! Paměťovou kartu vkládejte hranou s otvory pro piny směrem do tiskárny. Vložení karty v jiném směru může poškodit paměťovou kartu nebo tiskárnu. Slot pro paměťové karty CompactFlash/IBM Microdrive Paměťová karta CompactFlash/IBM Microdrive Vložení paměťové karty MultiMediaCard nebo Secure Digital Paměťovou kartu vložte do pravého horního slotu pro paměťové karty tak, aby byla otočená přední stranou karty doleva a stranou s kovovými kontakty směrem do tiskárny. Slot pro paměťové karty MultiMedia nebo Secure Digital Paměťová karta MultiMedia nebo Secure Digital 21

24 Vložení paměťové karty SmartMedia Paměťovou kartu vložte do spodního levého slotu pro paměťové karty tak, aby přední strana karty (černá strana) byla otočena doleva a konec s kovovými kontakty byl otočen směrem do tiskárny. Slot pro paměťové karty SmartMedia Paměťová karta SmartMedia Vložení paměťové karty Memory Stick Paměťovou kartu Memory Stick vložte do spodního pravého slotu pro paměťové karty tak, aby strana s kovovými kontakty byla otočená doprava a konec s kovovými kontakty byl otočen směrem do tiskárny. Slot pro paměťové karty Memory Stick Paměťová karta Memory Stick Výběr fotografií pro tisk Při rozhodování, které fotografie si budete chtít vytisknout, si můžete vytisknout indexovou stránku, kde si můžete prohlédnout všechny náhledy všech fotografií uložených na paměťové kartě. 22

25 1. Vložte paměťovou kartu do tiskárny 2. Zkontrolujte LCD displej tiskárny, měl by zobrazovat: 3. Stiskněte tlačítko PRINT. Tisk fotografií z ovládacího panelu Tisk fotografií z paměťové karty je velice snadný, stačí vložit paměťovou kartu do tiskárny, vybrat fotografie, které chcete vytisknout, a stisknout tlačítko PRINT. Tisk fotografií z ovládacího panelu: 1. Vložte paměťovou kartu do tiskárny. 2. Stiskem tlačítka CHOOSE PHOTOS vyberte fotografie, které chcete vytisknout. 3. Když se na LCD displeji zobrazí číslo fotografie, kterou chcete vytisknout, stiskněte tlačítko OK/YES. 4. Pro spuštění tisku vámi vybraných fotografií stiskněte tlačítko PRINT. Více informací o tisku jednotlivých nebo několika fotografií, tisku několika za sebou následujících fotografií nebo tisku fotografií v různých velikostech naleznete v HP Photosmart Printer Help. 23

26 Použití tiskárny s počítačem 3 Vaši tiskárnu HP Photosmart 7350 můžete použít s jakoukoliv Windows PC nebo Macintosh aplikací, která může tisknout. Můžete tisknout veškeré možné projekty, jako jsou stránky do foto alba, pohlednice nebo prospekty. Pokud již víte jak používat tiskárnu společně s počítačem, jste připraveni začít tisknout jak jste zvyklí. Pokud je to pro vás novinka nebo máte nějakou otázku, můžete se v této kapitole dozvědět více. Jestliže tisknete z vašeho počítače, nepoužívá se zvolené nastavení na ovládacím panelu tiskárny; nastavení aplikace v počítači toto nastavení přepíše, protože má přednost. Tisk z Windows PC Tisk ze softwarové aplikace 1. V nabídce softwarové aplikace Soubor, zvolte možnost Tisk. 2. V dialogovém okně Tisk zvolte stránky a počet kopií, které chcete tisknout. 24

27 3. Pro přístup k dalším možnostem klikněte na Vlastnosti (Properties). Nastavte vlastnosti tisku (např. kvalita tisku, typ papíru) a klikněte na OK. Pro více informací o dostupném nastavení klikněte na tlačítko? v horním pravém rohu dialogového okna Vlastnosti a potom klikněte na položku, o které chcete získat informace. Můžete také kliknout na tlačítko Help. 25

28 4. Pro začátek tisku klikněte na tlačítko OK. V on-line nápovědě HP Photosmart Printer Help naleznete více informací o: Změně výchozího nastavení tiskárny Použití pokročilého nastavení Přizpůsobení barev a jasu fotografií Použití ikon v hlavním panelu Windows PC Po nainstalování obslužných programů se vám v liště hlavního panelu Windows zobrazí dvě nové ikony: Ikona tiskárny HP Photosmart Ikona paměťové karty HP Photosmart Tyto ikony vám mohou pomoci při provádění různých úkolů. Ikona tiskárny Ikona paměťové karty Ikona tiskárny HP Photosmart Ikonu tiskárny HP Photosmart použijte pro přístup k dialogovému oknu Vlastnosti, pro zvolení výchozí tiskárny nebo pro přístup do Nástrojů tiskárny Toolbox. Dialogové okno Vlastnosti se zobrazí, když kliknete na ikonu tiskárny. Když kliknete na ikonu pravým tlačítkem, zobrazí se následující nabídka. Z té to nabídky si můžete vybrat. 26

29 Zde klikněte pro otevření dialogového okna Vlastnosti. Zde klikněte pro zavření nabídky a odstranění ikony z lišty hlavního panelu. Pro uzavření nabídky bez odstranění ikonu z lišty hlavního panelu, klikněte kdekoliv mimo nabídku. Zde klikněte pro otevření Nástrojů tiskárny HP Photosmart Toolbox. Zde vyberte tiskárnu HP Photosmart, kterou chcete použít ze seznamu nainstalovaných tiskáren. Značka označuje právě vybranou tiskárnu. Ikona paměťové karty HP Photosmart Ikonu paměťové karty HP Photosmart použijte pro zjištění stavu tiskárny, k přístupu k fotografiím uloženým na paměťové kartě a pro zobrazení dialogového okna připojení. Zobrazení ikony vám mnoho napoví o stavu vaší tiskárny: Pokud je ikona paměťové karty zelená, je paměťová karta vložena v tiskárně a tiskárna je připravena pracovat se snímky uloženými na paměťové kartě. Pokud je ikona paměťové karty šedá, není v tiskárna vložena žádná paměťová karta. Pokud se vedle ikony paměťové karty objeví červené x, došlo ke ztrátě komunikace mezi tiskárnou a počítačem. Pro tisk z počítače je třeba znovu obnovit spojení. Více informací o opětném navázání spojení mezi tiskárnou a počítačem naleznete na straně 33 Problémy se spojením ve Windows. 27

30 Když kliknete na ikonu paměťové karty pravým tlačítkem myši, zobrazí se následující nabídka. Z té to nabídky si můžete vybrat. Zde klikněte pro otevření aplikace Průzkumník, ve které můžete přesouvat, kopírovat, mazat nebo otvírat fotografie. Pro otevření Průzkumníka můžete také dvakrát kliknout na ikonu paměťové karty. Zde klikněte v případě, že chcete, aby se vám zobrazovali upozornění o ztrátě komunikace s tiskárnou nebo v případě pokusu o navázání komunikace s počítačem. Značka označuje, že se upozornění bude zobrazovat. Zde klikněte v případě, že chcete vyjmout paměťovou kartu z tiskárny. V on-line nápovědě HP Photosmart Printer Help naleznete více informací o: Nastavení vlastností tiskárny Použití Nástrojů tiskárny Toolbox Použití PH Photo & Imaging Director Tisk z Macintosh Tisk ze softwarové aplikace (OS X nebo OS 9.x) Následující kroky jsou specifické pro OS X. Pro OS 9.x mohou být kroky mírně odlišné. Předtím než začnete tisknou se ujistěte, že máte zvolenou tiskárnu HP Photosmart v Print Center (OS X) nebo v Chooser (OS 9.x. Více informací naleznete v brožuře Software Setup & Product Support dodané s vaší tiskárnou. 28

31 1. Z nabídky softwarové aplikace Soubor, zvolte Vzhled stránky. 2. V nabídce Nastavení pro zvolte Photosmart 7350, potom zvolte nastavení stránky (např. velikost papíru, orientaci a zvětšení) pro váš projekt. Po ukončení nastavení stránky klikněte na OK. 3. Z nabídky softwarové aplikace Soubor, zvolte Tisk. 4. Zvolte nastavení tisku odpovídající vašemu projektu. Pro přístup k dalším panelům použijte rolovací menu. 29

32 5. Klikněte na Tisk (OS X) nebo OK (OS 9.x) pro spuštění tisku. Pro více informací o dostupných volbách nastavení klikněte na? v levém dolním rohu dialogového okna (pouze OS X). V on-line nápovědě HP Photosmart Printer Help naleznete více informací o: Změně nastavení tisku Použití pokročilého nastavení Úpravě barev a jasu fotografií 30

33 Řešení problémů 4 Vaše tiskárna HP Photosmart je navržena pro spolehlivé a snadné použití. Tato část nabízí tipy a rady pro zodpovězení nejčastěji kladených dotazů. Předtím než začnete, ujistěte se že: Všechny kabely mezi tiskárnou a počítačem jsou bezpečně zapojeny. Používáte nejnovější verzi softwaru. Navštivte stránky kde můžete zkontrolovat případné aktualizace. Více informací naleznete v brožuře Software Setup & Product Support, kterou jste získali společně s tiskárnou. Informace uvedené v této části se vztahují na použití v operačním systému Windows PC i Macintosh. Problémy se spojením ve Windows V případě používání tiskárny HP Photosmart v operačním systému Windows, je třeba zajistit nepřetržité spojení tiskárny a počítače. Počítač využívá tuto komunikační linku pro získání zpětné odezvy z tiskárny. Pokud dojde ke ztrátě spojení mezi počítačem s operačním systémem Windows a tiskárnou HP Photosmart, zobrazí se na monitoru vašeho varovná hláška. 31

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN Pokud potřebujete volat zákaznický servis Vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: MFC-465CN Sériové číslo: 1 Datum nákupu: Místo nákupu: 1 Sériové

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Obsah 1 Seznámení s tiskárnou... 5 Použití ovládacího panelu tiskárny... 5 Domovské zobrazení... 6 Použití tlačítek dotykového panelu... 7 2 Nastavení a použití

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více