SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních"

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA SRPEN 2010 ročník VII číslo 8/2010 Městský úřad Rozvodněná Lužnice Lužnice SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních Dotace, slovo, které nás provází zejména v poslední době velice často. Je to slovo používané někdy jako zaklínadlo, někdy jako variantní řešení problému a někdy i způsob, jak odložit řešení konkrétního problému. Dotace je také někdy jediná šance, jak realizovat investiční akci ve městě, která svou velikostí přesahuje vlastní finanční možnosti města. Představa, že město si pohlídá vyhlášení dotačních titulů, zpracuje potřebné projekty a formuláře a potom automaticky obdrží požadované finanční prostředky, je zcela mylná. Zdroje peněz, které jsou k dispozici v jednotlivých dotačních titulech, jsou téměř vždy podstatně menší než sumář požadavků jednotlivých žadatelů. Rozdíl je pouze v tom, jak veliký je nesoulad mezi objemem dotací a požadavků na ně. Vždy ovšem platí, že štěstí přeje připraveným. V praxi to znamená, zda je město připraveno podat příslušný projekt ve velice krátké době od vyhlášení dotačního titulu až po ukončení příjmu žádostí. Největším kamenem úrazu bývá celá řada příloh různých vyjádření státních orgánů (stavební úřad, ochrana přírody, finanční úřad, zdravotní pojišťovny apod.), které mají na zpracování svých potvrzení různě dlouhé termíny. Jak jsem již uvedl, kdo je připraven, může mít naději být úspěšný. Z těchto důvodů si připravuje město některé projekty dopředu, ovšem s rizikem změny podmínek toho kterého dotačního titulu. Všechny vyhlašované dotace vyžadují finanční spoluúčast města. Její výše je závislá na konkrétních podmínkách dotace. Běžně se spoluúčast města pohybuje od 10 do 70 %. To jsou peníze, které musí město zaplatit ze svých zdrojů. Proto jsou jednotlivé žádosti o dotace v závislosti na celkových nákladech akce schvalovány v radě města nebo v zastupitelstvu. Nikdy to není rozhodnutí jedince, přestože se občas podobné zaručené zprávy objevují. Je pravda, že město podává celou řadu žádostí o dotace dle svých potřeb, ale schválené dotace ne vždy plně odpovídají prioritám města. Schválené dotace ovšem musí být použity pouze na schválené akce. Nelze s nimi financovat nic jiného. Nesplnění této podmínky by znamenalo vrácení dotace včetně případného penále. Potom se stává, že město obdrží dotaci na investiční, kulturní či jinou akci a občan se ptá, proč se buduje nebo opravuje zrovna tato ulice a ne jiná, podstatně horší, proč se dělá park a ne chodník apod. Město má samozřejmě dvě možnosti. Tou první je nepřijetí dotace a tou druhou, a jsem přesvědčen, že správnou, je schválení, přijetí a následné využití získané dotace. Každá akce, na kterou se podaří získat jiné než vlastní zdroje, přispěje k rozvoji města, zlepšení prostředí a nebo jen k obohacení kulturního a společenského života v Plané nad Lužnicí. Ono nepřijetí schválené dotace je velice jednoduché, tj. jenom kus papíru se zápornou odpovědí města. Negativní dopad takového jednání si snad ani raději nepředstavujme. Při podávání jednotlivých žádostí musí mít ovšem město na paměti tu skutečnost, aby součet spoluúčastí města všech podaných žádostí nepřekročil možnosti finančního zdraví města. Ale od toho je zvolené vedení města, aby tuto záležitost pohlídalo. A jak je na tom s dotacemi Planá nad Lužnicí v letošním roce? Nejdříve se zmíním o těch, které nebyly schváleny a o které se, kdyby byly opětovně vyhlášeny, pokusíme znovu. Neúspěšní jsme byli - a to už opakovaně - v rekonstrukci našeho sběrného dvora. Na první pokus bohužel nevyšla obnova zámeckého parku a lipové aleje. Finanční prostředky nebyly schváleny na některé kulturní akce ani na výrobu propagačních materiálů o našem městě. A kde jsme byli úspěšní? Zcela jistě nejdůležitější schválenou dotací je zateplení domu s pečovatelskou službou a zdravotního střediska. Tyto dvě akce, které by se měly realizovat v příštím roce, přinesou úspory jak městu, tak ušetří peníze i v peněženkách obyvatel domu s pečovatelskou službou. Provedené zateplení základní školy ukazuje, že se rozhodně nejedná o malé úspory. Významnou schválenou dotační akcí je rozšíření mateřské školy. Díky ní se nám povedlo navýšit kapacitu o dvacet míst a tím prakticky naplnit potřeby na umístění dětí v letošním roce. Rovněž vybavení této nové třídy bude částečně hrazeno z dotace Jihočeského kraje. Mezi menší akce, na které se podařilo získat částečné krytí nákladů, patří dechovkový festival Nad Lužnicí, festival mateřských škol Klubíčko písniček a vybudování galerie na místní faře. V současné době jsou v projednávání naše žádosti o dotace na opravu komunikací, vybudování varovného systému včetně digitálního povodňového plánu. Tato akce by přinesla pokrytí značné části našeho města bezdrátovým rozhlasem, když funkčnost toho stávajícího je letitý problém, který komplikuje podávání informací ze strany města občanům. Dechovkový den - Soubor Jitra pokračování na str. 3

2 USNESENÍ ZE 78. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA (RM) ZE DNE Přítomni: ing. J. Šimánek, ing. A. Koliha, Vl. Kubec, ing. P. Koutenský Omluveni: ing. S. Vyhnal, V. Kolibík RM 851/78/10 - kontrolní usnesení RM projednala a schválila zápis a usnesení 77. zasedání RM. Hlasován: 3 pro RM 852/78/10 - prodloužení nájmu RM projednala a schválila žádost o prodloužení nájmu v Sokolovně do Roční nájemné je 120 tisíc Kč. RM 853/78/10 - znalecký posudek RM projednala a neschválila předání znaleckého posudku k závěrečné zprávě Geologické a hydrologické posouzení lokality Hůrka a hodnocení rizika vypracovanou firmou Dekonta na společném jednání RM Tábor a Plané nad Lužnicí. Důvodem společného jednání jsou nesprávné informace v projektu Obnova rybníka Jordán a zpráva firmy Dekonta. Hlasování: 1 pro 2 proti RM 854/78/10 - družební návštěva RM schválila proplacení cesty a ubytování na dva dny (1 den/20 EUR) pro šest členů plánského hasičského sboru při návštěvě družebního města Gorenja vas - Poljane ve Slovinsku. RM 855/78/10 - dotace na vybudování vodovodu RM schválila dotaci Jihočeského kraje na spolufinancování výstavby vodovodu v lokalitě Nad Hejtmanem. RM 856/78/10 - výběrové řízení na vybavení MŠ RM projednala a zrušila výběrové řízení na vybavení zrekonstruované třídy v MŠ z důvodu změny projektu a vyhlašuje nové výběrové řízení. RM 857/78/10 - provozní řád RM projednala a schválila doplnění Provozního řádu Sportovního centra za řekou. Od zavedení kontrolních pásků Ustanovení pracovníka ke kontrole návštěvníků bazénu a hřišť dle kontrolních pásků: PO - PÁ od 14:00 hod. SO - NE od 12:00 hod. RM858/78/10 - stížnost na rušení nočního klidu RM projednala stížnost p. Řezáčové na nadměrně hlučnou produkci hudebních vystoupení v restauraci Za Vodou na Soukeníku v nočních hodinách. Rozhodla o řešení stížnosti s provozovatelem restaurace dle platné vyhlášky. RM859/78/10 - udělení výjimky RM projednala a schválila žádost p. Urbana o udělení výjimky z vyhlášky o ochraně veřejného pořádku a povoluje soukromou akci rodiny na Na Černé 152, Planá nad Lužnicí i v době nočního klidu dne do 24:00 hod. Hlasování: 3pro RM 860/78/10 - nákup kontejnerů RM schválila nákup dvou 1200 l repasovaných kontejnerů na komunální odpad. RM 861/78/10 - turnaj v kopané RM schválila částku 3000,- Kč na turnaj v kopané hráčů nad 35 let, který se uskuteční v Plané nad Lužnicí. RM862/78/10 - volby do zastupitelstva RM projednala a schválila čtyři volební okrsky a patnáctičlenné zastupitelstvo pro volby do zastupitelstva Města Planá nad Lužnicí. RM863/78/10 - přehled hospodaření RM projednala a schválila přehled hospodaření k RM864/78/10 - navýšení poplatku za provoz SD RM projednala a schválila navýšení poplatku firmě Rumpold a.s. za provoz ve sběrném dvoře V Hlinách v Plané nad Lužnicí od RM865/78/10 - výpůjčky majetku RM schválila MŠ a ZŠ v Plané nad Lužnicí výpůjčky pozemků a budov k vlastní činnosti. Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí Dostavbou p řeložky silnice II/409 v Plané nad Lužnicí dořeší Jihočeský kraj jako investor stavby optimální napojení silniční sítě v Plané nad Lužnicí na budovanou dálnici D3 Tábor Veselí nad Lužnicí. Při stavbě bude také provedena nezbytná úprava dotčených inženýrských sítí a zařízení. Kategorie silnice: S 9,5/70 Délka úpravy: 827 m ANKETA PLÁNSKÝ INFOKANÁL V souvislosti s hrozícími povodněmi ve dnech 7. až 10. srpna si Městský úřad v Plané nad Lužnicí dovolil provést namátkovou anketu u občanů města, přihlášených do městského Infokanálu o tom, jak jim vyhovuje zasílání SMS zpráv. Všichni oslovení byli vesměs spokojeni se zasíláním zpráv jak krizových (výpadky elektřiny, vody, povodně) tak i ostatních. Občané chválili ale i jiné formy předávání informací v Plané: Plánské ozvěny, aktuální informace na webových stránkách města o vzestupu hladiny řeky, či i přímé informace místních dobrovolných hasičů, prováděné na konkrétních místech u vody, kde bohužel městský rozhlas zatím slyšet není. K 10. srpnu 2010 je k městskému Infokanálu připojeno přesně 222 občanů. František Doubek 2 OBSAH ČÍSLA Slovo starosty Výtah usnesení ze zasedání RM Přeložka silnice Plánský infokanál Matrika Informace z MěÚ Lužnice ja krásná, ale někdy krutá Informace z MěÚ Třídění odpadů Nové kontejnery Připomenutí Není nad upřímnost a otevřenost Informace z Městského oddělení police ČR Důležitá telefonní čísla Stalo se v Plané Městská knihovna Setkání Planých Žijí mezi námi Dnes představujeme... Skautský letní tábor Memoriál Ing. Fr. Hnojny Dětské závody Sport - zprávy z fotbalu Svatováclavské slavnosti Plán akcí na srpen a září Podvečery nejen pro seniory Art sympozium str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6-7 str. 7 str str str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 PLÁNSKÝ INFOKANÁL Vzestup hladiny řeky Lužnice ukázal opětovně opravdovou nutnost včasné informovanosti občanů města pomocí SMS zpráv na jejich mobilní telefony. Ne všichni mají možnost sledovat internet, pokud by snad nešel elektrický proud, ani z rozhlasu, televize a rádií by lidé nemohli informace čerpat. Pokud jste tak ještě neučinili, je stále možné se zaregistrovat do plánského městského Infokanálu kvůli získávání zpráv z radnice pomocí SMS. Pošlete na číslo přihlašovací SMS ve tvaru IK PLANA REG JMENO PRIJMENI PLANA REG NAZEV ULICE T1 T2 T3 a budete dostávat pravidelně zprávy o všem, co se v Plané děje. T1 jsou zprávy krizové, T2 zprávy z kultury a T3 zprávy sportovní. Když se budete chtít ze systému odregistrovat, do nové SMS místo zkratky REG napíšete ODREG. Platíte pouze vaši přihlašovací SMS zprávu ty, které budete potom dostávat jsou pro vás zdarma, platí je odesílatel, tedy Město Planá nad Lužnicí. František Doubek

3 Matrika Významné životní jubileum v měsíci červenci 2010 oslaví: Marie Drtinová Miroslav Tomášek Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. Novými občánky Plané nad Lužnicí se v měsíci červnu 2010 stali: Viktor Pospíšil Týna Fialová David Šindelka Novým občánkům přejeme hodně zdraví a štěstí do života. SVATBY V měsíci červenci 2010 se konalo v Plané nad Lužnicí 5 svateb, z toho 3 páry uzavřely manželství v obřadní síni a 2 páry mimo obřadní síň. Informace z městského úřadu Úřední hodiny městského úřadu Pondělí :00 Úterý Středa Čtvrtek Pátek polední pauza Po-Čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. Kontaktní adresy: Další informace hledejte: SPRÁVCE SPORTOVNÍHO CENTRA TELEFON Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách Letní čas (duben říjen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8 12 hodin pokračování ze str. 1 V jednání je rovněž žádost na částečné krytí úroků, které muselo město zaplatit na schválenou, ale dosud nepoukázanou dotaci na rekonstrukci Sportovního centra za řekou. Na základě vyhlášené výzvy podalo město opětovně žádost o dotaci na obnovu zámeckého parku a lipové aleje. Samostatnou kapitolou je žádost o dotaci na pořízení nového hasičského auta, které by mělo nahradit naši 33letou máňu. Žádost byla akceptována a zařazena na seznam doporučených k realizaci. V seznamu, který představuje 32 akceptovaných žádostí z celé České republiky, se pohybuje Planá nad Lužnicí přesně v polovině, tj. na 16. místě. Nyní se čeká na přidělení celkové částky, určené na obnovu požární techniky a následně budou jednotlivé žádosti vyřizovány ve stanoveném pořadí. Do konce roku se ještě předpokládá vyhlášení další výzvy na vybudování nových komunikací. Zde bychom rádi opětovně předložili naše projekty na komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem a okolo Soukenické ulice. Již dnes je zřejmé, že některé dotační tituly pomalu a některé velice rychle končí. Představy některých z nás, že máme čas minimálně do roku 2013, jsou přinejmenším mylné, někdy bohužel až naivní. O to více jsou zarážející některé diskuse a zejména schvalování jenom podání žádosti o dotaci v orgánech města. Město má kdykoliv možnost rozhodnout o stáhnutí žádosti o dotace nebo nepřijetí již schválené dotace. O tom, zda by byl takový postup správný nebo velice krátkozraký, nechť přemýšlí především ti, kteří o podání žádostí o dotace rozhodují. Vlastních zdrojů nebude mít město nikdy tolik, aby uspokojilo všechny své potřeby a rozumné požadavky svých občanů. Jen. a nebo ne zcela dobře informovaný člověk nevyužije nabízené možnosti. A netýká se to jenom možnosti získávání dotací. Vraťme se ale zase na začátek. Dotace je slovo, které hýbe dnešní dobou. Dotace je někdy skutečně jedinou reálnou šancí, jak naplnit některé potřeby našeho města. Nebraňme se jim proto. Přemýšlejme o investičních akcích včetně možnosti získání dotace na ně, ne z hlediska týdne, měsíce, roku nebo jednoho volebního období. Přemýšlejme o nich z hlediska potřeb tohoto města, krátkodobých i dlouhodobých. Hodně schválených dotací a pomocí nich realizovaných akcí přeje Plané nad Lužnicí Ing. Jiří Šimánek starosta města Lužnice je krásná, ale někdy krutá Všichni máme v paměti povodně v roce 2002 a Každý déle trvající déšť vnáší obavy především lidem žijícím v našem městě podél této krásné řeky. To, co předvedla matka příroda v průběhu srpna letošního roku, vyvolalo silné vzpomínky na roky 2002 a Značné škody, které způsobily vytrvalé přívalové deště, jsme mohli po celé dny sledovat v České televizi. Obavy z podobných hrůz nenechaly kolem řeky nikoho klidně spát. Navíc se ke zvyšující se řece Lužnici přidaly přítoky do Farského rybníka uprostřed Plané nad Lužnicí. Výsledkem byly zatopené sklepy v přilehlých domech. Hladina ve Farském rybníku kulminovala ve večerních hodinách v sobotu 7. srpna 2010, kdy začala zasahovat hlavní dopravní tepnu v našem městě. Zvý- 3 šená hladina Farského rybníka se rovněž projevovala vytékáním vody z kanalizace, která také ohrožovala přilehlé sklepy včetně restaurace Maxim. Jen díky nasazení devíti hasičských sborů se podařilo snížit hladinu Farského rybníka a dostat tak vodu z přítoků do tohoto rybníka pod kontrolu. Poděkování patří nejen plánským hasičům, ale také hasičským sborům z Tábora, Chýnova, Kloužovic, Košic, Želče, Ústrašic a Zhoře. Svou techniku dále zapůjčili hasiči z Mladé Vožice a Nového Kostelce. Řízení záchranných prací si vzal na starost hasičský záchranný sbor z Tábora. Nezbývá než ještě jednou všem dobrovolníkům poděkovat za rychlost a vstřícnost při pomoci našemu městu. Ing. Jiří Šimánek starosta města Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městskému úřadu v Plané nad Lužnicí za vytvoření IK PLANA.(zasílání zpráv SMS Infokanálem poznámka PO). Tuto službu jsme ocenili již dříve v případě přerušení dodávek elektřiny či vody. Na konci minulého a začátkem tohoto týdne nám chodily pravidelné informace o stavu Lužnice a jeho vývoji. Vřele doporučujeme tuto službu občanům města Planá nad Lužnicí. Služba spočívá v tom, že zaregistrujete číslo svého mobilního telefonu na městském úřadě a ten Vám zasílá zprávy o dění ve městě v Plané nad Lužnicí manželé Holí ze Zářečí Město Planá nad Lužnicí za pochvalu děkuje. FD

4 Informace z městského úřadu Máte zaplacenou popelnici? probíhá podle zákona č. 339/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Neplatičům bude výše uvedený poplatek v průběhu vymáhacího řízení zvýšen až na trojnásobek. Dále žádáme občany, kteří nemají zaplacen poplatek i z minulých let o jeho úhradu. V současné době již probíhá s mnoha neplatiči exekuční řízení a další jsou připravena. Věříme, že občané si své dosud nezaplacené dluhy v co nejkratší době uhradí, aby ze strany městského úřadu nemuselo docházet k jejich navyšování při vymáhacím řízení a aby poctiví plátci nedotovali neukázněné občany. Ing. Svatava Novotná referentka MěÚ Třídění odpadů Připomínáme občanům povinnost uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok Termín zaplacení za svoz odpadu byl do 30. června 2010 a jeho výše činila Kč 500,-/osoba/rok. Žádáme občany, kteří tento poplatek ještě neuhradili, aby tak učinili v co nejkratší možné době. Přestože jsou občané dostatečně informováni o povinnosti uhradit včas a ve správné výši tento poplatek (články v Plánských ozvěnách, internetové stránky, místní vyhláška), evidovali jsme ke konci července téměř 900 neplatičů odpadu na rok Vymáhání nezaplacených pohledávek Tříděním dochází k oddělování využitelného odpadu od odpadu, který už nelze využít a je ukládán na skládku. Zásadní důvody pro třídění odpadů jsou především: - snižování množství odpadu ukládaného na skládky - snížení počtu nově budovaných skládek - snížení rizika kontaminace životního prostředí - získání finančních prostředků za vytříděný odpad Základem pro správné využití systému třídění odpadu je jeho uložení do příslušného, barevně označeného kontejneru. Na katastrálním území města Planá nad Lužnicí je v současné době 31 stanovišť s kontejnery na tříděný odpad. Jsou sbírány komodity papír, sklo, plasty a nápojové kartony (např. od mléka, džusů, vína). Přehled jednotlivých stanovišť kontejnerů na tříděný odpad je uveden v následující tabulce. Seznam stanovišť na tříděný odpad v Plané nad Lužnicí č. stanoviště plasty papír sklo karton celkem 1 Candátová ČSLA - mezi Motorestem a školou ČSLA - sídliště ČSLA - za základní školou, u řeky ČSLA - zdravotní středisko ČSLA (řadovky k Táboru) ČSLA - obchodní dům Norma Hájkova (u Reprogenu) Okružní Chýnovská (Svit) Na Černé - u pensionu Na Černé - u otočky Na Pískách Na Sádkách Na Skalách Nad Hejtmanem Okrouhlická (okály) Pionýrská Průmyslová (u Maso Planá n. L.) Průmyslová (za Silonem) Příčná Samoty Soukenická Soukeník - u hospůdky Údolní/Spojovací Ústrašická (za hospůdkou U Jezu) V Hlinách (sběrný dvůr) Za rybníkem (nové bytovky) Zákostelní zahrádkářská kolonie SÚ Zhořská Celkem Nové kontejnery V první polovině letošního roku bylo nově umístěno 13 nových kontejnerů (4 ks plasty, 4 ks papír, 4 ks sklo a 1 ks nápojový karton), a to na nová stanoviště v ulicích Na Sádkách, Nad Hejtmanem, Na Černé, Okružní a Zhořská. Síť rozmístěných kontejnerů je nyní v Plané nad Lužnicí velmi hustá, a proto občané nemusí daleko chodit s vytříděným odpadem. Chtěli bychom proto poděkovat všem občanům, kteří se na třídění odpadů podílí a odpad poctivě třídí. Občany, kteří odpad zatím moc netřídí, vyzýváme, aby kontejnery ve svém okolí využívali, a tím pomáhali šetřit životní prostředí sobě i ostatním. Finanční prostředky získané na tříděný odpad závisí především na jeho odevzdaném množství, tzn. čím více třídíme, tím více peněz dostaneme. Získané prostředky jsou použity na zkvalitnění odpadového hospodářství v našem městě. Ing. Svatava Novotná referentka MěÚ PŘIPOMENUTÍ Někteří občané se ptají, zda máme na radnici v Plané schránku na anonymní připomínky, stížnosti či vzkazy. Ano, tato schránka existuje. Všichni, kteří si nepřejí být přímo konfrontováni s kýmkoliv, tam mohou vhodit veškeré věci shora uvedené. Schránka je umístěna ve vstupní chodbě radnice města, po levé straně na zdi, vedle vstupu na poštu. Je pravidelně vybírána a všemi oprávněnými vzkazy se příslušné osoby zabývají. VÝZVA PODNIKATELŮM V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU PRE- ZENTOVAT SE NA STRÁNKÁCH MĚSTA V OBLASTI STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ ČI SLUŽEB KONTAK- TUJTE TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU, ING. ANTONÍNA KOLIHU, TEL ,

5 NENÍ NAD UPŘÍMNOST A OTEVŘENOST 20. července 2010 se sešli zástupci našeho města (Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Vladislav Kolibík, Jiří Rangl a Mgr. Zdeněk Žalud PhD.) se zástupci města Tábor, aby společně projednali téma, které poslední dobou rozděluje obě města. Z tohoto jednání vydalo město Planá nad Lužnicí níže uvedenou tiskovou zprávu. TISKOVÁ ZPRÁVA Dle usnesení zastupitelstva města obrátilo se vedení města Planá nad Lužnicí na radu města Tábor se žádostí o společné jednání zástupců Plané nad Lužnicí a rady města Tábor ve věci projednání nesprávných informací v Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení dodavatele projektu Obnova rybníka Jordán a v závěrečné zprávě firmy Dekonta. Na základě žádosti ze strany Tábora o specifikaci informací, o které má Planá nad Lužnicí zájem, upřesnilo město Planá nad Lužnicí téma jednání následovně. Jednání by se mělo týkat zejména článku 6) bodu 7) Zadávací dokumentace, ve které se uvádí, že ukládání sedimentu z Jordánu je odsouhlaseno v lokalitě Hůrka a doporučení firmy Dekonta na zvýšení limitní hodnoty arzenu na 60 mg.kg-1 v provozním řádu pískovny na Hůrce. Následně přišel ze strany Tábora návrh termínu společného jednání, které bylo po vzájemné dohodě stanoveno na V mezidobí si nechala Planá nad Lužnicí zpracovat odborný posudek závěrečné zprávy firmy Dekonta. O předání tohoto posudku požádalo město Tábor. Rada města Planá nad Lužnicí předání odborného posudku neschvá- Informace z Obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí V měsíci červenci došlo v katastru Plané nad Lužnicí opět k několika protiprávním jednáním. Dne teprve jedenáctiletý chlapec z Plané nad Lužnicí odcizil návštěvníkovi sportovního centra za řekou batoh s osobními doklady a finanční hotovostí v celkové výši 1.700,- Kč. Se svou kořistí se však daleko nedostal a na jezu byl zadržen do příjezdu policejní hlídky. Ta chlapce následně předala matce s důrazným upozorněním na nutnost zvýšeného dohledu nad jeho výchovou. V době od do došlo k vloupání do téměř prázdného skladu prodejny Flosman, kde pachatel nepohrdl 56 přepravkami s prázdnými lahvemi od piva a způsobil tak škodu za 9.000,- Kč. Dne bylo nalezeno na parkovišti v Plané nad Lužnicí motorové vozidlo tov. zn. VW Golf s cizí registrační značkou a lustrací v mezinárodní databázi se ukázalo, že bylo odcizeno v sousedním Rakousku. O nálezu byl vyrozuměn majitel z Lince, který si vozidlo s radostí odvezl. V době od do bylo řáděním neznámého vandala v ul. Za rybníkem poškozeno několik lamp veřejného osvětlení včetně odcizení dopravní značky a městu tak vznikla škoda ve výši ,- Kč. Dne v nočních hodinách lila vzhledem k tomu, že téma jednání, o které Planá nad Lužnicí požádala, s tímto odborným posudkem nesouviselo. Skutečnosti, že rada města Planá nad Lužnicí neschválila předání požadovaného posudku městu Tábor, byla věnována zhruba polovina času společného jednání. Emotivní vystoupení některých diskutujících se snažila ukázat zástupce Plané nad Lužnicí jako neupřímné, neotevřené, tzn. ty, kteří nechtějí o svých podkladech informovat druhou stranu. Během těchto vystoupení byla zcela opomenuta skutečnost, že město Tábor drželo v kauze BAHNO Z JORDÁNU DO PLANÉ téměř dvouletého bobříka mlčení. Je minimálně k zamyšlení, na čí straně je otevřenost, upřímnost a transparentnost v jednání. Až v druhé polovině společného jednání došlo na konkrétní dotazy, týkající se projednávané problematiky. Bohužel ke sblížení stanovisek obou stran na oprávněnost nebo neoprávněnost ukládání bahna z Jordánu do Plané nad Lužnicí nedošlo. A tomu odpovídal i závěr společného jednání. Ing. Jiří Šimánek starosta města byl v Plané nad Lužnicí kontrolován motocyklista, u kterého bylo dechovou zkouškou prokázáno požití alkoholu před jízdou. Na místě mu byl odebrán řidičský průkaz a o jeho vrácení bude rozhodovat soud. Dne došlo k vloupání do rodinného domu v ul. Husova, kdy pachatel odcizil finanční hotovost ve výši téměř ,- Kč. K další krádeži došlo v noční době z na ve firmě Kostelecké uzeniny a.s. kde pachatel odcizil volně odložené klíče od šatní skříňky, ze které si pak odnesl finanční hotovost ve výši ,- Kč. V době od do došlo opětovně k odcizení 13 m okapových měděných svodů a žlabu ze základní školy a městu tímto vznikla škoda ve výši necelých 5.000,-Kč. V době od do pak neznámý pachatel odcizil celkem 300 l motorové nafty ze zaparkovaného nákladního vozidla v areálu Svit a způsobil tak škodu ve výši 9.000,- Kč. Dne ve večerních hodinách byl v Plané nad Lužnicí kontrolován řidič osobního vozidla, který nemohl předložit svůj řidičský průkaz, neboť mu byl v minulosti odebrán rozhodnutím soudu. U soudu skončí i toto jeho nezodpovědné jednání. prap. Miloslav Volek 5 TELEFONNÍ ČÍSLA MĚSTSKÝ ÚŘAD PLANÁ NAD LUŽNICÍ STAROSTA ING. JIŘÍ ŠIMÁNEK MÍSTOSTAROSTA VLADISLAV KUBEC ASISTENTKA JAROSLAVA PEKÁRKOVÁ TAJEMNÍK ING. ANTONÍN KOLIHA EKONOM KVĚTA KUČEROVÁ STAVEBNÍ TECHNIK VÁCLAV MELENA MATRIKA MARIE HOLANOVÁ VNITŘNÍ VĚCI ING. SVATAVA NOVOTNÁ BC. EVA SEMRÁDOVÁ KNIHOVNA VÁCLAVA VYHNALOVÁ KULTURA FRANTIŠEK DOUBEK TELEFONNÍ ČÍSLA LÉKAŘŮ V PLANÉ NAD LUŽNICÍ MUDR. DOUDOVÁ Hana MUDR. PASTUCHA Pavel MUDR. PECHÁČKOVÁ Marie MUDR. VESELÝ Jaromír MUDR. VOBORNÍKOVÁ Eva LÉKÁRNA U SVATÉ ANNY DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLA SOS 112 HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 MĚSTSKÁ POLICIE 156, MĚSTSKÁ POLICIE SEZIMOVO ÚSTÍ , POLICIE ČR SEZIMOVO ÚSTÍ , TECHNICKÉ SLUŽBY V PLANÉ NAD LUŽNICÍ JEDNATEL ING. MILOŠ TOŠENOVSKÝ SBĚRNÝ DVŮR V PLANÉ NAD LUŽNICÍ SPRÁVCE FRANTIŠEK ČÍŽEK HASIČSKÁ ZBROJNICE SEIDL JIŘÍ, LAPIN RUDOLF, KUČERA LIBOR, ATD DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU BAOBAB VEDOUCÍ BOŽENA VALENTOVÁ

6 STALO SE V PLANÉ V ČERVENCI vás děje, bedlivěji zabezpečte svůj majetek, pokud budete mít jakékoliv podezření na páchání této činnosti, neváhejte a volejte policii. Jen tak znovu obnovíme pořádek a klid ve městě. V sobotu 17. července ve sportovním centru probíhal folkový festival Plánské léto. 382 platících návštěvníků a další spousty neplatících bylo jistě spokojeno, poslední skupina Epy de mye dohrávala už ale za vydatného deště akusticky, naštěstí pod střechou v Kiosku na pláži. Počasí ale přálo všem ostatním. Skupinám Ve dvou, Čtyřválec, Za sluncem, Plánskému Strýctetu, skupině The Shrot a Jakubu Kořínkovi a Kateřině Misíkové. Ještě jednou všem účinkujícím a pořadatelům děkujeme. Středa 21. července patřila našim seniorům. Místní rybářská organizace je, jako už tradičně, pozvala do klubovny k Dlouhému rybníku, aby tam mohli společně strávit nádherné odpoledne. K výtečné náladě přispěla skupina Klasik, perfektní guláš i něco dobrého k pití. Poděkování od všech přítomných patří jistě organizátorům ze stran rybářů a DPS Baobab. Paní Blanka Hnojnová př vernisáži. Foto FD. Začaly prázdniny a nastala ta správná letní vedra. Naše vodní nádrž praská ve švech. Většině z nás se v těchto parnech nechce dělat téměř nic. Okurková sezóna ale v Plané nevypukla. O to se starají místní vandalové a podobní nepřizpůsobiví. Hned první prázdninový den ukradl jedenáctiletý chlapec ve sportovním centru batoh. Škoda 1700 Kč. A další výtečníci cestou ke Strkovu pováleli dopravní značení, naházeli je do zahrad, za tratí se jim podařilo rozbít lampy, světla v podchodu, vytrhnout dopravní značku a připravit tak město o korun. V pátek 9. července se v obřadní síni konala vernisáž putovní výstavy s názvem Slavné vily Jihočeského kraje. Planá nad Lužnicí je v padesátce těchto vystavených staveb zastoupena hned třemi skvosty, a to vilou Lamačovou, Beladovou a Hnojnovou. Majitelka poslední jmenované stavby, paní Blanka Hnojnová, se stala i patronkou výstavy. Všechny přítomné potěšil pěveckým vystoupením Plánský Strýctet. Nešvarem okolí města jsou černé skládky. O jednu další se postarali i chataři na konci Pionýrské ulice. I když je v Plané otevřen sběrný dvůr, je pro leckoho pohodlnější a snazší nechat ležet odpad v lese. Město proto muselo zaplatit technické služby, aby skládku odstranily a dále nakoupit další sběrné nádoby na odpad, aby se již podobná situace nemusela opakovat. 11. července začala opět hořet skládka v nedaleké Želči. I naši dobrovolní hasiči dorazili na místo požáru mezi prvními a svým zásahem přispěli ke zdolání ohně. 12. července v okresním tisku byla uveřejněna zpráva o výstavbě protipovodňové zdi v Plané, ve které je uvedeno, že dva vlastníci nemovitostí v našem městě se stavbou této protipovodňové ochrany na hranicích svých pozemků nesouhlasí. Proto bude muset být navrhovaná zídka opatřena tzv. zubem a v inkriminovaných místech bude vedena přímo po břehu řeky, tak aby možnost ochránit veškerý městský a soukromý majetek před nenadálými povodněmi nebyla ničím narušena. Město nechalo nainstalovat na příjezdových cestách do Plané od Budějovic a od Ústrašic radary na měření rychlosti. Všichni doufáme, že přijíždějící řidiči si včas uvědomí rychlost svých strojů a už nebudeme nuceni míjet rozsvícené svíčky, tak jako třeba v zatáčce smrti u Beladovky. Další problémy tentokrát vykradený dům v Husovce a auto na sídlišti, dále odcizené okapy ze školy. Upozorňujeme občany, že poslední dobou se tyto věci i v našem doposud poklidném městečku stávají. Dávejte pozor, co se kolem Setkání rybářů. Foto FD. Kdo vyrazil touto dobou do lesů kolem Plané, nemohl minout altány se stolem a lavicemi, které se zde objevily. Jednoduchý a přitom perfektní nápad, který ocení všichni výletníci a houbaři v okolí města. V sobotu 24. července byla v Letním táboře Palcát v Plané Na Černé otevřena přírodní galerie. Bylo to vyvrcholení projektu Be CreActive, na kterém se účastnili studenti z Rakouska, Německa, Maďarska a od nás z Čech, a kdy celý týden společně pracovali při nejrůznějších aktivitách. Dům dětí a mládeže v Táboře na ukončení akce pozval i skupinu Tarapaca jazz spolu s hostem kapely Radkou Pavlovčinovou, finalistkou hudebního projektu televize Prima. Ti Plaňáci, Radka Pavlovčinová. Foto FD. 6

7 kteří využili pozvánky v městském rozhlasu a infokanálu, se jistě královsky bavili. V pátek 30. července uspořádala Jitka Břečková u místní sauny hravé odpoledne pro nejmenší a jejich rodiče. Protože ale počasí je nevyzpytatelné, spousta připravených aktivit se musela odehrávat pod střechou. To ovšem vůbec nevadilo a i buřty na pánvi místo nad táborákem chutnaly všem. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Hravé odpoledne. Foto JB. Sobota navečer pro změnu patřila náctiletým. Skupina Propal Butan ve sportovním centru za řekou uspořádala koncert s podtitulem Půlka prázdnin za námi. A bylo plno a bavili se všichni, a nejen náctiletí. A protože se počasí umoudřilo a celý poslední víkend v červenci bylo nádherně, povedla se i další připravená akce. Plánští modeláři Jirka Řapek s Milanem Matouškem a kamarády připravili pro návštěvníky I. ročník plánského modelářského víkendu. Přes 300 hostů si mohlo prohlédnout 25 modelů letadel, vrtulníků a aut, k mání bylo i občerstvení, děti si mohly nasbírat bonbóny, které se na padáčcích snášely z létajících modelů. Prostě povedená akce všem pořadatelům patří obrovský dík. Ještě do konce srpna můžete v oddělení pro dospělé čtenáře shlédnout fotografie Vlasty Szutákové ml. z její cesty po jižní Africe. V září se ponoříme do lyrické poezie Františka Hrubína a jeho verše doplníme fotografiemi Bohuslava Hory. Chceme připomenout básníkovo 100. výročí narození. Připravujeme také výstavu na měsíc říjen k rovněž kulatému 100. výročí narození spisovatele Adolfa Branalda a 20.výročí úmrtí malíře Kamila Lhotáka. S tím souvisí naše výzva pro příznivce knihovny: výstavu jsme nazvali Dědeček automobil a potěšila by nás vaše spoluúčast, pokud byste byli ochotni zapůjčit jakékoli vydání stejnojmenné knihy A. Branalda nebo obrázky K. Lhotáka, případně, pokud jste sběrateli, modely starých aut. Sami jsme zvědavi na konečnou podobu výstavy a děkujeme všem, kteří se na ní budou podílet. Návštěvníkům knihovny nabízíme na závěr prázdnin výběr z novinek, aby si ještě vychutnali volné chvíle: Pro dospělé něco z beletrie Michal, K.: Bubáci pro všední den Lázničková, P.: Milovat je umění Vondruška, V.: Tajemství abatyše z Assisi Pospíšilová, J.: Palačinky s pepřem Roseová, M.J.: Reinkarnovaný Taylor, P.: Doktore, fofrem, jde o život! Kollertová, I.: Svlečená do naha Kubešová, B.: Brácha Jerry Sassmann, A.: Kořeny 3. Toušlová,I.: Toulavá kamera 10. Legátová, K.: Návraty do Želar a mnohé další, přijďte se podívat Václava Vyhnalová knihovnice Foto archiv plánských modelářů. Přeji všem krásný a ničím nerušený zbytek prázdnin a do počátku školního roku vykročení tou správnou nohou. František Doubek 7 UPOZORNĚNÍ: Městská knihovna zve všechny na VELKOU BURZU KNIH 1. září 2010 od 8.00 h. do h. v oddělení pro děti (budova ZŠ, 1. Patro) 2. září 2010 od h. do h. v oddělení pro dospělé (budova MěÚ, 2. patro) AMNESTIE NA UPOMÍNKY 1. a 3. září 2010 v dětském oddělení odpouštíme poplatky za upomínky (s výjimkou dlouhodobých neplatičů) v oddělení pro děti (budova ZŠ, 1. Patro)

8 SETKÁNÍ PLANÝCH Již v březnu tohoto roku dostali starostové Horní Plané, Plané u Mariánských Lázní, Chodové Plané a Plané u Českých Budějovic dopis tohoto znění. Věc: 6. Setkání měst a obcí, které mají v názvu Planá, v sobotu, dne 4. září 2010 Vážený pane starosto, dovolte mi, abych Vás, členy rady, zastupitele a sportovce pozval na již 6. setkání měst a obcí s názvem Planá, letos k nám, do Plané nad Lužnicí. Věříme, že tak jako v minulých letech, i toto již 6. setkání přispěje k výměně zkušeností a informací z práce zastupitelských orgánů, navázání dalších přátelství a že v neposlední řadě prožijeme společně příjemný den plný sportovního klání. V letošním roce bychom rádi uspořádali tyto soutěže: 1. Kopaná 2. Tenis dvojic muži i ženy 3. Volejbal smíšená družstva (4+2) 4. Nohejbal trojic 5. Plážový volejbal 6. V případě zájmu i florbal Těšíme se na setkání s Vámi všemi a doufáme, že se sejdeme v co největším počtu. Uděláme vše pro to, aby se Vám u nás ve městě líbilo, abyste zde mohli prožít den, na který se nezapomíná. S pozdravem Ing. Jiří Šimánek starosta Plané nad Lužnicí A protože starostové odpověděli, že jejich týmy se na již 6. setkání tohoto druhu těší, budeme moci 4. září zástupce všech měst a obcí z republiky, které mají v názvu Planá v našem krásném městečku přivítat a věříme, že se ukážeme jako opravdu dobří hostitelé. Celá akce je samozřejmě veřejně přístupná široké plánské veřejnosti a my věříme, že podpořit všechny Plaňáky nejen při sportovních výkonech, je právě od všech Plánských jistě věcí cti. Těšíme se na vaši účast. Za naši Planou František Doubek Program : Příjezd účastníků, slavnostní přivítání - fotbalové hřiště u sauny Zahájení jednotlivých turnajů sportovní areály po celém městě Oběd v základní škole Pokračování turnajů Slavnostní vyhlášení výsledků ve sportovním centru za řekou Večeře a zábava se skupinou Big Papa 8

9 Město Horní Planá leží na mírně skloněném svahu levého břehu Lipenské vodní nádrže. Průměrná nadmořská výška Horní Plané je 776 metrů nad mořem. Severně od Horní Plané se zvedá Dobrovodský kopec a Křížový vrch. Mělkým sedlem se můžeme přenést severovýchodně na 914 metrů vysoký Houbový vrch. Z vrcholů se otvírá pohled na působivé panorama jižní části Šumavy a Lipenskou přehradu. Při dobré viditelnosti lze dohlédnut až na vrcholky rakouských Alp. V současnosti je Horní Planá rychle se rozvíjejícím turistickým střediskem. Lipenská nádrž a Národní park Šumava nabízejí výborné podmínky pro vodní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku. V zimě uspokojí upravené běžecké stopy a dostupná lyžařská střediska na Kramolíně či Hochfichtu v Rakousku i náročnější vyznavače zimních sportů. Příjemným zážitkem je bruslení na zamrzlé přehradě. Dnes má Horní Planá více jak 2200 obyvatel a je největším městem v na břehu Lipenské přehrady. Pod město Horní Planá spadají i další okolní osady Zvonková, Bližší Lhota, Hory, Pernek, Maňava, Jelm, Hodňov, Olšina, Žlábek, Hůrka, Karlovy Dvory a Jenišov. Historie Horní Plané Původní osadu založili v 1. polovině 14. století mniši z kláštera Zlatá Koruna. V roce 1349 povýšil Karel IV. Horní Planou na městys. V průběhu husitských válek se pak stala součástí českokrumlovského panství. Významný vliv na rozvoj města měla na počátku dobrá poloha při obchodní stezce z Čech do Rakouska, později pak výstavba Schwarzenberského plavebního kanálu a výstavba železnice. Název města je poprvé zmiňován v listině zlatokorunského kláštera jako Plan, v královské listině z roku 1349 pak jako Plana, v nejstarším daňovém registru z roku 1445 jako Plan oppidum, dále v roce 1493 jako Miestečko Plané, na rozdíl od Plané u Budějovic. V daňovém svitku z roku 1653 je město uvedeno pod jménem Oberplan. V různých listinách stojí psáno Ober Plan, od roku 1918 německy Oberplan a česky pak Horní Planá. Horní Planá již od 15. století užívá i městský znak medvěda s rožmberskou růží v tlapách. Dávné chodské centrum KDYNĚ s vodní tvrzí a kaplí v místech dnešního vršku s kostelem sv. Jana Křtitele zůstává dnes pouhou hypotézou. Veškeré písemné doklady o minulosti obce shořely při strašném požáru roku 1733 včetně kostela. Přesto je nesporný český původ sídla Chodová Planá i poměrně pomalu se vyvíjející česko-německé osídlení. Listina z roku 1319 uvádí zdejší pány Ctibora a Oldřicha z Chodoveplane. Dosud není znám německý název obce - Kuttenplan. Ve 14.století vlastnili obec Fojcperkové a roku 1384 se připomíná chodovoplánský kostel již jako farní. V letech byla Chodová Planá v rukách bečovských Pluhů. Po jejich vystoupení proti králi propadla obec královské koruně a byla roku 1558 prodána Mikuláši Miršovskému. Od něho byla prodána v roce 1560 prodáno panství Širtingarům. Po bitvě na Bílé Hoře uprchl Jošt Adam Širtingar (Schirnding) za hranice a panství prodáno 9.října 1622 tajnému radovi Theodoru Haimhausenovi. Odedávna byla v městě židovská obec. Byla zlikvidována v roce 1938 a zůstaly pouze dva židovské hřbitovy. Významný je zdejší pivovar, založený 1573, ale pivo tu vařili obyvatelé už mnohem dříve. Barokní kostel sv. Jana Křtitele z let byl centrální stavbou v obci. Nádraží bylo postaveno až v roce Přes Chodovou Planou mířila důležitá obchodní stezka z Plzně na Norimberk a za obcí vedla nebezpečnými lesy. Roku 1815 byla budována erární (císařská) ale již roku 1787 tudy jezdily poštovní Město Horní Planá 9 Pestrá a rozmanitá, stejně jako celá Šumava, je i Horní Planá a její okolí. Mezi historicky a architektonicky přitažlivými místy jednotlivých osad a obcí se můžete kochat pohledem na Lipenskou přehradu i krásná šumavská zákoutí. Dominantou města je původně gotický kostel sv. Markéty (1374). Kostel byl později přestavěn v pseudogotickém stylu. Na kůru jsou ranně renesanční malby z doby kolem roku 1520 a unikátní varhany krnovské firmy J. Klosse. Zajímavá je kostelní věž, která měla v minulosti zřejmě obranný charakter. Na vrcholu Dobrá Voda se v lesoparku na starém poutním místě nachází barokní kaple Panny Marie Bolestné s klasicistními varhanami varhanáře J. Breinbauera. Příroda Ať na klasické turistické cestě šumavskými lesy, při pohodlné procházce okolo Lipenské přehrady nebo při jízdě na jedné z mnoha cyklotras, vás krajina Šumavy a okolí Horní Plané překvapí svou rozmanitostí. Díky chráněné krajinné oblasti a Národnímu parku Šumava, Boletickému vojenskému prostoru a v neposlední řadě i uzavřené příhraniční oblasti v 2. polovině 20. století se v okolí Horní Plané zachovala velmi neporušená krajina a příroda. Chodová Planá kočáry do Chebu. Také hornictví tu prosperovalo už od 13. století. Na panství v okolí se těžilo olovo a stříbro. V roce 1774 postavil Zikmund Haimhausen v Broumově železárnu s vysokou pecí a hamrem. V místě starého zámku z roku 1734 dnes stojí kulturní dům. Nový chodovoplánský zámek je z roku 1906, dílo vídeňského architekta R. Feldscharka s překrásným přírodním parkem. Po druhé světové válce, v letech , sloužil jako kasárna vojska pohraniční stráže. Na začátku roku 2007 měla Chodová Planá i s příslušnými osadami 1781 obyvatel. Z toho bylo 923 mužů a 858 žen

10 Obec Planá u Č. Budějovic Obec Planá se nachází přibližně 4 kilometry jižně od Českých Budějovic ve směru mezinárodního silničního tahu České Budějovice - Linec. První zmínky o obci pochází z roku 1259 a od té doby až po současnost zde žije přibližně 250 obyvatel. V roce 1908 zde byla vysvěcena kaple Nejsvětější trojice, která je dominantou obdelníkové návsi. Kolem obce protéká řeka Vltava s mlýnskými náhony, což umožňuje pěkné turistické a sportovní vyžití v okolí. Přímo v obci je potom možno hrát plážový volejbal, navštívit stylovou středověkou pivnici a ještě několik dalších pohostinství, případně se ubytovat. Obec tvoří typický malý venkovský celek smíšené obytné a zemědělské zástavby a nemalou část obce zaujímá také bývalé vojenské letiště. Město Planá leží na rozhraní pohoří Český les, Slavkovský les a Tepelská vrchovina. Ve městě samém a jeho částech žije v současné době cca obyvatel. Je zde poliklinika, nemocnice následné péče, mateřská škola, 2 základní školy, střední odborná škola, základní umělecká škola, pošta, pobočky dvou bank, pojišťovna, veřejná knihovna, 2 domy s pečovatelskou službou, galerie výtvarného umění, kino, 2 fotbalová hřiště, lehkoatletický stadion, tenisové kurty, koupaliště, hornické muzeum. Na své si přijdou i milovníci koní a na nedalekém letišti se rozvíjí nabídka služeb pro zájemce o provozování leteckého sportu. Po dlouholeté stagnaci již několik let pokračuje zvelebování města. Opravují se objekty v majetku města a církve, ale i soukromých majitelů. Svoji tvář výrazně mění především náměstí, řada domů prošlých renovací je jeho skutečnou ozdobou a slouží nejen k bydlení, ale jako sídlo nejrůznějších obchodů a služeb. Opravují se i objekty v dalších částech města sloužící k bydlení i veřejnosti. Z rozpočtu města jdou průběžně opravovány komunikace a budovány nové, upravována veřejná prostranství i zeleň. V posledních letech se město stalo Mekkou milovníků výtvarného umění. Vedle soukromé Plánské galerie působí městská galerie ve věži. Svá díla zde již vystavila řada špičkových výtvarných umělců. Galerie je otevřena podle zajištění výstav přibližně od května do října v překrásných prostorách kostelní věže. Z darů umělců zde vystavujících postupně vzniká sbírka moderního umění, která bude vystavována v kostele Petra a Pavla. Pravidelně promítá městské kino a jsou pořádány i další kulturní akce pro nejširší veřejnost. Město Planá (u Mariánských Lázní) Okolí Plané Město leží v těsné blízkosti proslulých Mariánských Lázní a nedaleko jsou i známé Konstantinovy Lázně. Zdejší krajina nabízí milovníkům přírody mnoho krásných zážitků a turistických cílů. Láká Český les, donedávna nepřístupný, s překrásnou, civilizací téměř nedotčenou přírodou. Blízko je i do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les s jeho rašeliništi, minerálními prameny podhorskými loukami a lesy. K zajímavým vycházkám láká i povodí Kosího potoka, nad nímž se tyčí Vlčí hora s přírodní rezervací a zříceninou hradu Volfštejn. Blízký hraniční přechod v Broumově umožňuje snadné návštěvy blízkého Bavorska. Krajina je bohatá na rybníky i na lesní porosty, takže na své si přijdou i rybáři, myslivci a sběrači lesních plodů. Z okolních měst stojí za návštěvu především Mariánské Lázně, Tachov, Stříbro, Konstantinovy Lázně, dále Cheb, Karlovy Vary, Bečov nad Teplou, Domažlice. V okolí města najdeme i zříceniny dříve významných staveb, např. hrad Gutštejn, Krasíkov, Přimda, Volfštejn, zřícenina kostela Sv. Jana u Kočova a dále stavby zachované, opravené a zpřístupněné, např. zámek Kynžvart, katedrála v Kladrubech u Stříbra, klášter v Teplé. Historie Plané První písemné záznamy o Plané pocházejí z roku Město leželo na důležité obchodní cestě, která vedla z Norimberka přes Cheb dále do Čech. V držení panství Planá se vystřídalo několik šlechtických rodů, které sídlily v plánském zámku. Byli to pánové z Dobrohošti, Žeberkové, Šlikové, Sinzerdorfové, Nostitzové a Nostitz-Rhieneckové. Do dějin města nejvíce zasáhl rod Šliků hornictvím a mincováním (mincovnu do Plané přenesli poté, co zanikla mincovna v Jáchymově). Město prošlo obdobími rozkvětu i úpadku. Nejvíce byla Planá postižena v 16. stol., kdy bylo město dvakrát zachváceno epidemií moru a téměř vylidněno. V té době začala ve větší míře germanizace Plané, když se do města stěhovali noví obyvatelé, hlavně ze sousedního Bavorska. Během třicetileté války bylo město několikrát dobyto vojsky různých armád, mnoho lidí bylo pobito, domy vydrancovány a zpustošeny. V dobách rozkvětu města hlavně na konci 17. stol. se rozvíjela řemesla, obchod, hornictví. Planá byla střediskem rozsáhlého obilního trhu a řemeslné výroby. Na konci minulého století se velice rozšířil obchod s uhlím a hlavně dřívím, které bylo do Plané sváženo z celého okolí. Došlo i k rozvoji školství, v roce 1898 byla ve městě otevřena státní reálka a na počátku 20. stol. byla postavena nová školní budova pro měšťanskou a obecnou školu, dnes škola Na Valech. Planá se rovněž stala železniční stanicí, byla zde postavena nemocnice a jiné budovy. Planá byla správním městem, obchodním a hospodářským centrem celého okolí, dnes spadá pod Plzeňský kraj. Dne 6. května 1945 bylo město osvobozeno americkou armádou. Po 2. světové válce došlo k odsunu většiny německého obyvatelstva. Z tehdejšího okresu Planá bylo do 31. srpna 1947 odsunuto osob. Nastalo nové osidlování města i okolí. 10 Texty a forografie jsou převzaty z internetových stránek měst a obcí.

11 ŽIJÍ MEZI NÁMI... Dnes bychom vám rádi představili manžele Pánkovy, kteří budou svá díla prezentovat po celé září na výstavě obrazů a fotografií v obřadní síni radnice v Plané nad Lužnicí. Paní Jaroslava Matoušková Pánková zde ke svému životnímu jubileu představí průřez svou celoživotní malířskou uměleckou tvorbou a její manžel Bohuslav tuto výstavu doplní svými fotografiemi. Vernisáž výstavy se koná v pátek 3. září v 17 hodin, o kulturní program se postará pěvecký sbor Harmonie, jehož členkou paní Jaroslava také je. František Doubek Jméno: Jaroslava Pánková, roz. Matoušková Vaše povolání a místo práce: dříve Silon, Hostinec V zátiší, ELK, svobodné povolání malířka, v důchodu. Obrazy maluji u stojanu doma, někdy v přírodě. Rodina: manžel Bohuslav, syn Jaroslav Vztah k Plané nad Lužnicí: od malička citový k rodině a přírodě Délka pobytu (života) v Plané: od r.1950 do r.2010 je to už 60 let Kam a kvůli čemu z Plané dojíždím? Občas do S. Ústí, Tábora, Veselí n. L. - kultura, nákupy, chalupa. Vaše oblíbená kniha: mám hodně oblíbených knih Jakou hudbu posloucháte: vážnou i moderní Oblíbený film: pohádky, české seriály, komedie, cestopisy, detektivky a jiné Jak trávíte svůj volný čas? Malováním obrazů, prací na zahradě, ráda připravuji dobrá jídla, hezký odpočinek je na zahrádce nebo v altánku. Kam chodíte na procházku nebo kam jezdíte na kole? Do lesa na houby, na kole do Plané n. L. a okolí města. Kam rád/ráda jezdíte na dovolenou a proč? Planá n. Luž. - koupání v čistém bazénu, Veselí n.l. - koupání v průhledné vodě pískovny a chalupa Máte domácí mazlíčky? Jak se jim u Vás a v Plané žije? Kočku Čikitu, kocoura Mikeše a psa Fredyho, myslím, že se jim žije blaze. Čím Vás sousedé dokáží rozčílit a jak to řešíte? S některými jsou vztahy velmi dobré, s některými horší. Pijete pivo, červené nebo bílé? Co Vy a plánské restaurace? Víno, bílé i červené, pivo si také občas dám. Po zkoušce zpěvu navštívím s Harmonií rest. Maxim. Co se Vám v Plané líbí: Příroda, architektura, obchůdky, dále instituce, nově vybudovaný bazén, další výstavy a kultura. Co by bylo třeba zlepšit: V centru města a přilehlých silnicích méně aut Co Vám v Plané chybí? Celkem jsem spokojená. Jste členem/členkou některého plánského sdružení? Harmonie, KPD, OS Jaký tisk čtete? Máte dost informací o dění v Plané? Plánské ozvěny, Táborské listy, časopisy, plánský rozhlas Které problémy v Plané nejvíc pociťujete? Silný provoz na silnicích. Koho nebo co chcete pochválit za práci a užitečnost pro spoluobčany? Kulturu p. F. Doubka a další dobrovolníky, město s p. starostou J. Šimánkem, TS a naše dobrovolné hasiče, kteří pomáhají i mimo hašení třeba při povodni. Též díky Hálům za jejich western na Samotách a dalším lidem, kteří připravují hezké dny pro lidi a děti s rodiči. Co Plané nebo Plaňákům vzkázat: Aby se každý obrnil trpělivostí. Vaše osobní motto, ověřená životní pravda. Člověk se učí celý svůj život. Na svých chybách i na chybách ostatních. - Jarma Jméno: Bohuslav Pánek Vaše povolání a místo práce: Provozní technik, Silon Rodina: 11 Manželka Jaroslava a syn Jaroslav(28) Vztah k Plané nad Lužnicí: Bydlím zde, mám zde rodinu i zaměstnání. Délka pobytu (života) v Plané: 29 let Kam a kvůli čemu z Plané dojíždím? Pracuji v Silonu, tedy v podstatě nedojíždím. Vaše oblíbená kniha: Cestopisy, zejména Hanzelka Zikmund Jakou hudbu posloucháte: Naprosto mě chybí hudební sluch, tedy moc neposlouchám. I když anglicky částečně umím, poslední dobou přímo nesnáším anglické texty; to zvláště za situace, že někdo se snaží zpívat anglicky a při tom anglicky neumí. Oblíbený film: Mám rád většinu českých filmů, zvláště starších. Nemám moc rád americké filmy a jsem přímo alergický na jihoamerické telenovely, které občas běží v televizi. Jak trávíte svůj volný čas? Fotografování, zahrada, vlastní dílna, počítač atd. Pracuji ale v nepřetržitém provozu a to mě do značné míry vyřazuje ze společenského a kulturního dění. Kam chodíte na procházku nebo kam jezdíte na kole? Samoty, Soukeník, houby; žádný houbař ale obvykle neříká, kam na ně chodí. Kam rád/ráda jezdíte na dovolenou a proč? Chalupa Máte domácí mazlíčky? Jak se jim u Vás a v Plané žije? Pes, kočky; snad dobře Čím Vás sousedé dokáží rozčílit a jak to řešíte? Šikanování, drby, nesmysly, pomluvy. Poslední dobou jsem přestal některým sousedům uctivě ustupovat; pouze mám dojem, že tento pořádek okolo své osoby jsem si měl udělat nejméně před dvaceti lety. Pijete pivo, červené nebo bílé víno? Co Vy a plánské restaurace? Pivo nealkoholické, víno zcela vyjmečně. V hlučné a zakouřené společnosti se necítím dobře. Co se Vám v Plané líbí: Příroda a blízkost Tábora. Co by bylo třeba zlepšit: Zlepšovat by se dalo dost, ale to je na delší povídání. Co Vám v Plané chybí? Kulturní a společenské zařízení, které by odpovídalo velikosti Plané Jste členem/členkou některého plánského sdružení? Ne.

12 Jaký tisk čtete? Máte dost informací o dění v Plané? Táborské listy, Plánské ozvěny; dostávám informace přes SMS Které problémy v Plané nejvíc pociťujete? doprava - E55 Koho nebo co chcete pochválit za práci a užitečnost pro spoluobčany? Jsem spokojen s činností MěÚř. TS, plánských hasičů a poslední dobou se velmi vylepšilo kulturní dění. Co Plané nebo Plaňákům vzkázat: Už aby byla okolo Plané ta dálnice!!! Vaše osobní motto, ověřená životní pravda. Slušně žít a starat se o rodinu. Jaroslava Matoušková - Pánková malířka a grafička se narodila v Táboře od dětství žije a tvoří v rodinném domě v Plané nad Lužnicí. Také pobývá na chalupě ve Veselí nad Lužnicí. Absolvovala výtvarnou uměleckou školu v Táboře pod vedením akademického malíře Karla Valtera, profesora Emila Růžičky a později akademických malířů Jana Kunovského a Teodora Buzu. V Plané n.l. ji učil malování a kresbu Doc. Jiří Stejskal, ak. malíř. Navštěvovala Klub výtvarníků v Sezimově Ústí a v Táboře, výtvarné kursy a soukromá studia. Roky se věnovala dětem ve výtvarném kroužku při ZŠ v Plané n.lužnicí. Také učila v kroužku malbu a kresbu studenty v Táborském soukromém gymnasiu. Vymyslela novou techniku kresby tuší kaligrafii, skládala básně, občas fotografuje. Po ZŠ šla pracovat do Silonu, kde prošla různými profesemi a školeními. V roce 1980 se vdala a začátkem roku 1982 se narodil syn Jaroslav. Po 25 letech v Silonu odešla malovat do svobodného povolání. Dále byla zaměstnána pět let v hospůdce V zátiší a dva a půl měsíce si vyzkoušela 3 směny v ELK, všechny profese v Plané nad Lužnicí. V letech 1971 až 2009 se účastnila společných a samostatných výstav, soutěží, plenérů a seminářů v České republice. Za své výtvarné práce získala řadu ocenění v Plané n.l., Táboře, Sezimově Ústí a Českých Budějovicích. Zabývá se téměř všemi technikami v malbě i grafice, má za sebou i několik maleb na zdech. Její obrazy jsou mezi lidmi v soukromých sbírkách po České republice a ve světě. Má plno dalších zálib, mezi ně patří zpívání s plánskou Harmonií a je-li to možné pomáhá při různých akcích kulturního rázu v Plané n.lužnicí. Věnuje se rodině, miluje přírodu a všechno krásné. Některé z výstav: Tábor - Galerie Lucina - společná výstava - kaligrafie J. M. Pánkové a objekty Svatopluka Krále r Planá nad Lužnicí MÚ - výstavní síň - obrazy J.Matouškové-Pánkové a fotografie Izidora Jesenka ze Slovinska - společná výstava r Planá nad Lužnicí - restaurace Maxim - stálá výstava od r do r.2009 Veselí nad Lužnicí - Blatské muzeum - Weisův dům - obrazy, koláže, kresby r Massing u Mnichova - soukromá výstava obrazů r Slovinsko Galerie Poljane - společná výstava - J. M. Pánková, ak.malíř T. Buzu r Slovinsko Galerie Krvina - samostatná výstava r Libínské sedlo - samostatná výstava r Mladá Vožice - samostatná výstava obrazů a kreseb r Jiná kultura a sport: Divadlo Oskara Nedbala Tábor-týdenní herecká účast-kompars-při natáčení americkočeského filmu Illusionista r Napajedla u Zlína a 9. letní herecká škola (agentura KK) r Dříve se zúčastňovala pochodů především Jihočeským krajem jako Silonská padesátka, Krajem rybníků, Husitským krajem, Švejkova padesátka, Praha - Prčice a Odysea soudního sluhy (Sušice - Kašperské hory). Tábor-Jordán - účast při plaveckém maratonu 7. místo ženy neregistrované r. 1986, 1987 Bohuslav Pánek Fotografie narodil se v Brně. Dětství a školní léta prožil v Moravském Krumlově až do maturity na tehdejší střední všeobecně vzdělávací škole. Během středoškolských studií se začal vážně zajímat o chemii a fotografování. Po maturitě studoval dva roky chemii na Přírodovědecké fakultě tehdejší University J.E.Purkyně v Brně. Chtěl zůstat u chemie a tak se rozhodl pro tehdejší n.p. Silon v Plané nad Lužnicí, kam nastoupil v r a kde působí dodnes. Doplnil si vzdělání na tehdejší Střední průmyslové škole pro pracující v Sezimově Ústí a během dvou let vystudoval obor chemická technologie. V zaměstnání prošel profesemi od ukládání vlákna přes obsluhu chemického zařízení až po velín. V roce 1976 absolvoval čtyřsemestrové pomaturitní specializační studium na racionalizaci řízení a racionalizaci výroby. Při zaměstnání deset let pracoval jako instruktor odborné výchovy pro tehdejší Odborné učiliště chemické v Sezimově Ústí. Za svého působení v Silonu podal 11 zlepšovacích návrhů. V roce 1980 se oženil s Jaroslavou Matouškovou a trvale zůstal v jižních Čechách a v Silonu. S fotografováním začal ve svých šestnácti letech během studií na Střední všeobecně vzdělávací škole v Moravském Krumlově pod vedením profesora Emanuela Proseckého. Rád fotografuje někde v přírodě, v klidu a nejraději sám. Zúčastnil se několika drobných výstav fotografií v Moravském Krumlově a v Silonu. Do sféry jeho mimopracovních zájmů patří kromě fotografování, turistika, zahrádkaření, houbaření a dříve se věnoval i horolezectví. Oblibu má ve vaření, elektronice a výpočetní technice. DNES PŘEDSTAVUJEME Dnes Vám velmi rádi představíme dramatický kroužek Kašpárek z plánské MŠ Pohádka, který vede za vydatné pomoci pana Dušana Menšíka paní Alena Bazgierová. Dramatický kroužek Kašpárek Dramatický kroužek,,kašpárek,, funguje v MŠ POHÁDKA již 10 let. Cílem dramatické výchovy u dětí je objevovat okolní svět i sebe sama (sebepoznání, sebekontrola) - získat pozitivní sebepojetí- (posílit zdravé sebevědomí a jistotu). Dále pak uvolnit a odstranit zábrany, cvičit soustředěnost a pozornost, rozvíjet citlivé vnímání, fantazii, tvořivost, komunikační dovednosti, cvičit partnerskou a skupinovou citlivost, spolupráci, důvěru. V poklidné a radostné atmosféře se děti učí vypravovat, naslouchat druhému, improvizovat, zvládat určité situace. Děti se seznamují s některými druhy loutek, vyrábějí si je sami, dekorují dle vlastního výběru materiálu i dekoračních doplňků. Důkazem toho, že děti divadlo, zpěv a tanec baví bylo také nastudování pohádky O Červené Karkulce v muzikálovém podání s vlastními texty. Tímto vystoupením zahájily děti vernisáž výstavy výrobků z keramiky a výtvarných prací dětí a zaměstnanců MŠ. Foto EŽ. Dále svým tanečním vystoupením děti přispěly k dobré náladě při květnových oslavách města Planá nad Lužnicí. Děkujeme vám všem, kteří nás podporujete a s nadšením s námi spolupracujete, zejména pak rodičům našich dětí. Díky uč. Alena Bazgierová 12

13 Skautský letní tábor na Lužnici První dva červencové týdny jsme strávili na novém tábořišti u řeky Lužnice poblíž města Bechyně, a tak se nyní můžeme s vámi podělit o naše zážitky. První den jsme postavili Tee-pee pro táborníky, kuchyň a spoustu dalšího nezbytného vybavení, abychom si pak už jen mohli užívat spoustu her a zábavy. Počasí nám na rozdíl od minulých let nadělilo tropické teploty a tak jsme se každý den těšili sluníčkem a koupáním. Pro letošní tábor jsme připravili celotáborovou hru na téma Ztraceni. První večer všichni účastníci letu společnosti Oceanic airlines ztroskotali na pustém ostrově, kde na ně číhala spousta nebezpečí. Trosečníci museli bojovat o potravu, vyrábět vodní mlýny, aby si zajistili pitnou vodu a také ubránit své území proti nepřátelům. První týden jsme po skupinách spluli řeku Lužnici, kde si své kormidelnické schopnosti vyzkoušely i děti. Zpestřením druhého týdne byl výlet do nedalekého města Bechyně, kde jsme navštívili místní klášter. Cílem celotáborové hry bylo nalézt cestu z ostrova a ukořistit poklad jako odměnu za celotáborové snažení. Poklad byl ukryt v nedaleké zřícenině hradu Dobronice, kam všichni trosečníci dorazili s velkým očekáváním. Kromě her děti také trávily čas v kuchyni, kde pomáhaly s přípravou jídla a dřevem na topení. Svojí nebojácnost prokazovaly nejen na bobříku odvahy, ale i Memoriál Ing. Františka Hnojny 2010 V sobotu se v areálu SKT Planá nad Lužnicí konal již tradiční tenisový turnaj ve čtyřhře, Memoriál Ing. Františka Hnojny. Hlavního turnaje, velmi dobré sportovní úrovně, se zúčastnilo celkem 12 dvojic, které hrály nejprve ve čtyřech skupinách a poté vyřazovacím způsobem až do finálového klání. Ve vyrovnaném finálovém utkání nakonec vyhrála dvojice Veselý Jindřich - Kukla Jiří, která porazila dvojici Hájek Roman - Matušík Jakub. Současně s hlavním turnajem, jenom s mírným zpožděním, probíhal turnaj veteránů, ve kterém zvítězila dvojice Házová Blanka - Vitásková Jiřina. Vítězové hlavního turnaje, zleva Veselý - Kukla. Foto archiv autora. V závěru se samozřejmě nezapomnělo ani na společné posezení v příjemném prostředí tenisové klubovny. Rudolf Vach Člen tenisového výboru TJ SOKOL Planá nad Lužnicí oddíl ledního hokeje za účasti starosty města Planá nad Lužnicí Ing. Šimánka Foto archiv autorek. každý večer při noční hlídce. Ve volném čase si děti vyrobily sádrové odlitky obličeje nebo rukou, svíčky, malované skleničky, hedvábné náramky, vážky a také různé náušnice a přívěšky. Poslední den i přes hrozivé ranní mraky jsme vše v pořádku zabalili a vydali se na vlak do Plané. Letošní tábor byl díky neokoukanému prostředí pro staré táborníky příjemnou změnou a doufáme, že pro nováčky hezkým začátkem. E.Semrádová, J. Pešinová Informace o pravidelných setkáních naleznete na webových stránkách města Planá nad Lužnicí, pořádá dne 26. září 2010 (NEDĚLE) Dětské závody na koloběžkách, kolech a kolečkových bruslích Kategorie: Předškolní: koloběžky, kolo třída: koloběžky, kolo, kolečkové brusle třída: kolo, kolečkové brusle třída: kolo, kolečkové brusle třída: kolo, kolečkové brusle KDE: Nádražní ulice Planá nad Lužnicí Zápis startujících od 9.00 hodin v Nádražní ulici Na hojnou účast dětí a rodičů se těší pořadatelé 13

14 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi vás seznámit s několika zásadními změnami v činnosti fotbalového oddílu Sokol Planá nad Lužnicí, které proběhly v průběhu letních měsíců. Po nepříliš povedené minulé sezóně se vedení fotbalového oddílu rozhodlo již dále nepokračovat ve své činnosti a tak počátkem měsíce července byl řádnou Valnou hromadou zvolen nový výbor FO, který pracuje ve složení: Vladislav Vorel předseda Josef Skalák místopředseda Bohumil Brandštýl organizační pracovník Vlastimil Hruška člen výboru Zdeněk Handrejch člen výboru Dovolte mi touto cestou poděkovat výboru předchozímu za jejich neúnavnou a obětavou práci, kterou odváděli posledních 15 let ve vedení FO. Jmenovitě výbor pracoval ve složení: Jan Urban - předseda Antonín Sviták - místopředseda Vlastimil Hruška - člen výboru František Bumba - člen výboru Okamžitou prioritou nového vedení FO bude stabilizovat fotbal ve všech kategoriích v naší obci na stávající úrovní a v horizontu několika málo let posunout oddíl po sportovní stránce o stupínek výše. Tzn. kategorii dospělých do I.A. třídy a mládežnická mužstva rovněž do soutěží řízených Krajským fotbalovým svazem. Za tímto ambiciózním, ale jistě reálným cílem stojí velký kus práce, obzvláště pak u mládežnických družstev, kde v poslední době došlo k výraznému výkonnostnímu poklesu. I proto budeme i nadále pokračovat v intenzivní spolupráci se zdejší MŠ a ZŠ v oblasti náboru všech zájemců o kopanou. Právě v těchto kategoriích mládeže vidíme velký potenciál plánské kopané, postavené na výchově vlastních odchovanců. Další prioritou nového vedení FO je ekonomické zajištění fungování oddílu. To v dnešní neutěšené ekonomické situaci není rovněž jednoduchý úkol. Proto budeme i nadále podporovat a rozvíjet oboustranně prospěšnou spolupráci s vedením města Planá nad Lužnicí. Bez podpory radnice města bychom velmi těžce zajišťovali chod oddílu. Ale nesmíme opomenout i několik dalších partnerů FO, kteří se materiálně nebo finančně spolupodílí na chodu oddílu. Všem těmto patří naše obrovská díky - velmi si vážíme vaší podpory! Na závěr mi dovolte touto cestou vás všechny pozvat mezi nás do sportovního areálu Sokola Planá nad Lužnicí. Ať už se chcete podílet na chodu oddílu z různých pozic trenérů, asistentů či jiných funkcionářů nebo se spolupodílet na materiálním a ekonomickém zabezpečení klubu a nebo jen jako diváci či náhodní kolemjdoucí a turisti všichni budete vítáni. Sportu zdar a fotbalu zvlášť Vladislav Vorel předseda FO SPORT - ZPRÁVY Z FOTBALU Informace z kabiny Muži Sezóna 2009/2010 se plánským fotbalistů příliš nevyvedla. Po poměrně slušně rozehrané podzimní části, ve které tým získal 17 bodů a obsadil 7. místo, vše nasvědčovalo klidné jarní části. V zimě bylo provedeno několik změn - mužstvo opustily hráči Patrik Elsner (FK Tábor) a Miroslav Richter (Malšice) a nakonec i trenér Michal Šrayer. Novým trenérem se nově stal Antonín Trčka. Bohužel, jarní část se nevydařila podle představ, mužstvo získalo pouhých 11 bodů a s celkovým ziskem 28 bodů obsadilo celkové 13. místo v tabulce, což nakonec překvapivě stačilo na udržení krajské soutěže I.B. třídy. Nová sezóna začíná 21. srpna domácím zápasem s nováčkem soutěže - mužstvem Albrechtice nad Vltavou od 17 hodin. Hráčský kádr byl doplněn o několik nových či staronových jmen. Soupiska hráčů na novou sezónu vypadá takto: Brankáři: Bohumil Brandštýl, Tomáš Martinka Obránci: Handrejch Zdeněk, Převrátil Petr, Knotek Petr, Hejný Jan, Hoch Tomáš, Ubl Vít, Zach Jan Záloha: Drtina Josef, Štiak Tomáš, Balač Milan, Welzl Radim, Pospíchal Jiří Útok: Broukal Miloš, Přibyl Tomáš, Jelínek Michal Trenéři: Antonín Trčka, Milan Balač Přišli před sezónou: Petr Švec (FK Rašelina Soběslav - hostování) Jan Trčka (FK Tábor - hostování) Vladimír Jelínek (FK Tábor - hostování) Lukáš Irsa (Spartak MAS Sezimovo Ústí - přestup) Filip Drtina (Spartak MAS Sezimovo Ústí - přestup) Odešli před sezónou: Patrik Elsner hostování FK Tábor Jan Podroužek hostování SOKOL Chotoviny Michal Prokeš hostování SOKOL Želeč Hráči FO zvou všechny příznivce Plánské kopané k podpoře při domácích utkáních!!! FANDĚTE S NÁMI!!! 14 Tabulka: SO Planá - Albrechtice NE Ml. Vožice - Planá SO Planá - Záhoří SO Borotín - Planá SO Planá - Bechyně SO Chotoviny - Planá ÚT Planá - Vlastiboř SO Planá - Meteor Tábor NE Bernartice - Planá SO Planá - Větrovy SO Božetice - Planá SO Planá - Řepeč SO Želeč - Planá SO Albrechtice - Planá Foto archiv autorů.

15 SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PLANÁ NAD LUŽNICÍ ZÁŘÍ 2010 SOBOTA 25. ZÁŘÍ 2010 DOPOLEDNE FOTBALOVÝ STADION STAŘÍ PÁNI NASTUPUJÍ FOTBALOVÝ ZÁPAS MEZI BENÁTKAMI NAD JIZEROU A PLANOU NAD LUŽNICÍ ODPOLEDNE STŘEDOVĚKÝ SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK S PROGRAMEM ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA PROGRAM JARMARKU: SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OTEVŘENÍ JARMARKU (JARMARK V PROVOZU JIŽ OD HODIN) HRA O SVATÉM VÁCLAVOVI V PODÁNÍ DIVADÉLKA NA NITCE PŘÍJEZD SVATÉHO VÁCLAVA S DRUŽINOU VE SVATOVÁCLAVSKÉM PRŮVODU SE PŘEDSTAVÍ RANČ NA SAMOTÁCH, JEZERNIČTÍ PÁNI, TÁBORSKÁ GARDA, PÁNI Z RŮŽE (MĚXUS SEZIMOVO ÚSTÍ A DIVADÝLKO NA SCHODECH), DIVADÉLKO NA NITCE, PLÁNSKÝ STRÝCTET, PLÁNSKÉ DÁMY A DOBROVOLNÍCI JEZERNIČTÍ PÁNI POHÁDKA, UKÁZKA ZBRANÍ, ŠERMOVÁNÍ, FRAŠKA PRO DOSPĚLÉ, VYSTOUPENÍ I PRŮBĚŽNĚ BĚHEM JARMARKU PLÁNSKÝ STRÝCTET S DOBOVÝMI PÍSNĚMI TÁBORSKÁ GARDA VYSTOUPENÍ PRAPOREČNÍKŮ, UKÁZKA SOUBOJŮ, VYSTOUPENÍ I PRŮBĚŽNĚ BĚHEM JARMARKU POHÁDKA DIVADÝLKA NA SCHODECH ZE SEZI- MOVA ÚSTÍ O STARÉM KRÁLI ČERNOVICKÁ DECHOVKA VERNISÁŽ OTEVÍRÁNÍ NOVÉ GALERIE VERNISÁŽÍ V PROSTORÁCH PLÁNSKÉ FARY V PRŮBĚHU JARMARKU KRÁMKY S TYPICKÝM JARMAREČNÍM 15 ZBOŽÍM A S PRODAVAČI V DOBOVÝCH KOSTÝMECH VĚŠTKYNĚ, ŽEBRÁCI, TANEČNICE, KARTÁŘKY, POTULNÍ MUZIKANTI MEDOVINA UKÁZKY ŘEMESEL PRODEJ RYBÍCH SPECIALIT, SALÁTU, POLÉVKY I UZENÝCH KAPRŮ VÝSTAVA DRAVÝCH PTÁKŮ UKÁZKY LETŮ, ATD HISTORICKÉ STANY A KULISY HRADU, DOBOVÁ HUDBA STYLOVÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO NEDĚLE 26. ZÁŘÍ 2010 KOLOBĚŽKIÁDA ASFALTOVÁ PLOCHA U NÁDRAŽÍ POŘÁDÁ SOKOL PLANÁ NAD LUŽNICÍ 9.00 ZÁVODY NA TŘÍKOLKÁCH, KOLOBĚŽKÁCH, KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH I KOLECH HODNOTNÉ CENY PRO VÍTĚZE UTERÝ 28. ZÁŘÍ 2010 DOPOLEDNE PLÁNSKÁ SMEČ PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ VE VOLEJBA- LE 9.00 SPORTOVNÍ CENTRUM U NÁDRAŽÍ (V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY) POŘÁDÁ PAVEL GRENAR ODPOLEDNE KONCERT K POCTĚ SVATÉHO VÁCLAVA - KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA NA KONCERTĚ SE PŘEDSTAVÍ HOUSLOVÝ VIRTUS JAROSLAV SVĚCENÝ A CEMBALISTKA JITKA NAVRÁTILOVÁ, DÁLE PLÁNSKÝ PĚVECKÝ SMÍŠENÝ SBOR HARMONIE POD VEDENÍM MARIE A LADISLAVA DOHNALOVÝCH ZAČÁTEK V NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ A POŘADATELÉ JEDNOTLIVÝCH AKCÍ

16 PLÁN AKCÍ na srpen a září 2010 Kultura Podvečer pro seniory, tentokrát se skupinou Allegro Band Standy Petrů - od 16 hodin v restauraci Maxim Vernisáž výstavy Jaroslavy Pánkové - Matouškové - Diamanty přírody - průřez celoživotní tvorbou této plánské malířky ke kulatému výročí jejího narození. Spolu se svou manželkou bude vystavovat pan Bohuslav Pánek soubor svých fotografií. Začátek vernisáže je v 17 hodin, v obřadní síni radnice, o kulturní program se postará plánský smíšený pěvecký sbor Harmonie pod vedením manželů Dohnalových, kterého je vystavující umělkyně sama členkou Setkání Planých - setkání všech měst a obcí z celé republiky s názvem Planá přátelská utkání ve volejbalu, florbalu, fotbalu, tenise a nohejbalu, o dobrou náladu se navečer od 17 hodin postará skupina Big Papa všechna městská sportoviště, závěr pak ve sportovním centru za řekou Přednášky Klubu Plánských Dam Diagnostika zraku od 18 hodin v obřadní síni radnice Beseda o houbách Klubu Plánských Dam s mykologem Vladimírem Ebertem termín bude upřesněn Svatováclavské slavnosti v Plané nad Lužnicí Dle programu v Plánských ozvěnách Výstavy Obřadní síň radnice Výstava v červenci a srpnu Slavné vily Jihočeského kraje - z místních slavných vil jsou zastou- peny Lamačova, Beladova a Hnojnova Výstava v září Diamanty přírody Jaroslava Pánková Matoušková průřez tvorbou místní malířky k jejímu kulatému výročí narození, Bohuslav Pánek Fotografie Galerie G2 G2=5/22+2 Pavel Talich Soubor pěti klasických černobílých velkoformátových fotografií pořízených camerou obscurou na velký formát negativu 50 x 60 cm jsou jeho reakcí na pět let existence a provozování Galerie G2 v cukrárně Ve mlejně v Plané nad Lužnicí. Městská knihovna Planá nad Lužnicí Výstava - září Jednou vás opustím, modré hladiny vod výstava ke 100. výročí narození Františka Hrubína ve spolupráci se žáky základní školy v Plané Sport Tenis 20. ročník HS OPEN Program: 8.30 ranní běh na lyžích, 9.15 dopolední časovka na plánském jezu, tenisový turnaj, večer velkoplošné promítání průběhů jednotlivých ročníků HS OPEN Tenis Müller Cup utkání s partnerskou Kostnicí Tenis Memoriál Františka Chramosty Plánujeme Výstava v obřadní síni v říjnu Eva Holická Zárubová Toulky jižními Čechami fotografie cest, lesů a rybníků vernisáž v pátek v 17 hodin Výstava v knihovně v říjnu Dědeček automobil UPOZORNĚNÍ PODVEČERY NEJEN PRO SENIORY Město Planá nad Lužnicí upozorňuje pravidelné návštěvníky podvečerů pro seniory, že z provozních důvodů restaurace Maxim nebudou tato setkání konána každou první středu v měsíci, ale každý první čtvrtek. Proto vám všem k dobré náladě a tanci bude hned 2. září hrát skupina Allegro Band Standy Petrů. Děkujeme za pochopení František Doubek ART SYMPOZIUM 2010 PLANÁ NAD LUŽNICÍ Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. ART SYMPOZIUM 2 Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně. Lze za úplatu inzerovat. Chcete-li zveřejnit svůj příspěvek, obraťte se na pracovnice knihovny telefonicky na č nebo na NOVÉ OVÉ ADRESE: Vydává Město Planá nad Lužnicí, fotografie na titulní straně E. Žaludová, grafická příprava Repro- &grafie, tiskne tiskárna Karel Daňa Planá n. Lužnicí. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v září 2010 a uzávěrka je 3. září Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet - Po adatel Místo konání Program Objekt hasičské zbrojnice v Plané nad Lužnicí Program: hodin Ú astníci příjezd účastníků (ubytování) hodin slavnostní zahájení setkání s novináři tvůrčí odpoledne dny pro tvorbu tvůrčí dopoledne instalace výstavy hodin vernisáž v Galerii Fara slavnostní zakončení účastníci: Teodor Buzu Zdeňka Marschalová Alena Petříčková Josef Synek Pavel Talich M sto Planá nad L Objekt hasi ské zbr st eda tvrtek pátek sobota ned le Teodor Buzu Zde ka Marschalo Alena Pet í ková Josef Synek Pavel Talich

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení ze 17. zasedání ze dne 14. 6. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven Neomluven 0 RM/281/17/11

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012

Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012 Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/868/48/12 +5/ -0/ Z0 Marie Hovorková

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 58. zasedání ze dne 16. 1. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/988/58/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1119/64/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 67. zasedání ze dne 14. 5. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1155/67/13 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z 15. zasedání konaného dne 12. 12. 2012 Počet zastupitelů 15 Přítomno 11 Omluven MUDr. Josef Voborník, Mgr. Zdeněk Žalud PhD. Neomluven Helena Hýnová, Benešová Eva ZM/178/15/12 +11/-0/Z0 Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1747/96/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1651/91/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014

Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014 Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1588/89/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Jana Dvořáková Neomluven 0 RM/503/27/11 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 34. zasedání ze dne

Usnesení z 34. zasedání ze dne Usnesení z 34. zasedání ze dne 22. 2. 2012 Přítomni Omluven, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal, Ing. Jana Dvořáková Neomluven 0 RM/622/34/12 +5/ -0/ Z0 Zpráva o plnění

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z 5. zasedání konaného dne 7. 6. 2011 Počet zastupitelů 15 Přítomno 12 Omluven Ing. Pavel Koutenský, MUDr. Josef Voborník, Martin Novák Neomluven ZM/57/5/11 +11/-0/Z1 program zasedání zastupitelstva

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 76. zasedání ze dne 11. 9. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1297/76/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 10. 11.2010 Počet zastupitelů 15 Přítomno 14 Omluveno 1 Neomluveno O ZM/1/1/10 +14/ -0/ ZO Program zasedání s ch v á I i I o program zasedání v upraveném znění;

Více

Usnesení z 66. zasedání ze dne

Usnesení z 66. zasedání ze dne Usnesení z 66. zasedání ze dne 2. 5. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1138/66/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 5. 11. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomno: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 ZM/1/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Volba

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 61. zasedání ze dne 27. 2. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1047/61/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Usnesení z 84. zasedání ze dne

Usnesení z 84. zasedání ze dne Usnesení z 84. zasedání ze dne22. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1449/84/14 +4/ -1/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014

Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014 Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1619/90/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.)

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 15.3.2010 (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) Přítomni: Omluveni: Starosta Místostarosta Člen rady Předseda kontrolního výboru Zapisovatelka Tajemnice

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne 2.3.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Jiří Bláha, Bc. Jana Bláhová 1. Zahájení Starosta

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 1 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Růžová Výstupy: 1) První veřejné projednávání

Více

Naše obec má novou aplikaci pro chytré telefony Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce

Naše obec má novou aplikaci pro chytré telefony Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce Naše obec má novou aplikaci pro chytré telefony Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce Vážení občané, jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi radnicí

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.2.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 1. 7. 2013, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:15 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Václav Vaněček, Milan Albrecht, Dušan Vaněček,

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více