Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o."

Transkript

1 výroční zpráva 2011

2

3 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější podmínky k nákupu nebo prodeji elektrické energie. Obsah 1. Identifikační a obecné údaje společnosti Základní údaje Charakteristika společnosti Orgány společnosti Ostatní skutečnosti Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Úvodní slovo Informace o výkonech a činnostech Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky Zpráva o vztazích Zpráva auditora...22 Dalkia Commodities CZ 1

4 1. Identifikační a obecné údaje společnosti Název společnosti: Dalkia Commodities CZ, s.r.o. Sídlo společnosti: Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka Datum vzniku: 25. října 1999 Základní kapitál: Kč Základní údaje 1.2. Charakteristika společnosti Společnost Dalkia Commodities CZ, s.r.o. (dále jen Dalkia Commodities) zahájila svou činnost v oblasti obchodu s elektrickou energií pod původním názvem CZECH-KARBON s.r.o. dne 1. října 2001 na základě strategického rozhodnutí představenstva KARBON INVEST a.s. Cílem bylo centralizovat a zefektivnit činnosti spojené s obchodem s elektrickou energií a jejím nákupem pro potřebu koncernu v rámci nových podmínek na liberalizovaném trhu s elektrickou energií. Dne 1. prosince 2008 se jediným společníkem firmy Dalkia Commodities stala společnost NWR Energy, a.s., která se 21. června 2010 stala akvizicí Dalkie Česká republika a nově nese název Dalkia Industry CZ, a.s. Od roku 2001 Dalkia Commodities v rámci skupiny původního vlastníka organizovala postupný přechod společností koncernu na status oprávněných zákazníků (s právem volby dodavatele) a postupně se vypracovala na výkonnou obchodní společnost, která získala rozsáhlé know-how v oblasti obchodu s elektrickou energií, a to i na mezinárodní úrovni. 2 Výroční zpráva 2011

5 S úzkým kolektivem zaměstnanců je Dalkia Commodities schopna v současné době zvládnout veškerá specifika, jež přináší obchodování na českém i zahraničním velkoobchodním trhu: zajišťování zahraničních přenosových kapacit, obchodování v energetických soustavách sousedních zahraničních operátorů (TenneT TSE, 50Hertz Transmission, SEPS a PSE-Operator SA) a v neposlední řadě prodej elektřiny koncovým zákazníkům s rozdílnými potřebami a objemy dodávek. Společnost v roce 2011 v rámci nákupu elektřiny využívala dodávek od tuzemských výrobců elektřiny včetně výrobců dodávajících elektřinu z obnovitelných a druhotných zdrojů, ale také od obchodníků tuzemských i zahraničních. V rámci zlepšení podmínek Dalkia Commodities souběžně zajišťovala dodávky z Polska po lince 110 kv do vyčleněného ostrova v České republice, který tvoří část dolů společnosti OKD, a.s. Společnost v rámci své strategie využívá maximum nástrojů pro zajištění dostatečného množství likvidních produktů pro dodávky ve svém portfoliu. Patří mezi nejaktivnější účastníky POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) a využívá aktivně i obchodní licenci na obchodování na vnitřním trhu Polské republiky, která poskytuje více možností při obchodování s polskými partnery a příhraničním obchodování s Polskou republikou. Kromě zajištění výše zmíněných výhodných dodávek se společnosti dařilo snížit náklady na odchylky mezi sjednaným a skutečně odebraným množstvím elektrické energie, které tvoří významnou část ceny, a to zejména díky kvalitnímu systému predikce a velmi přesnému sjednávání odběrových diagramů svých odběratelů. Vzhledem k velikosti roční spotřeby je taková přesnost v rámci sjednávání odběrového diagramu pro dodávky konečným zákazníkům velmi ojedinělá a patří mezi nejlepší v České republice. 1. Identifikační a obecné údaje společnosti Pro obsluhu a řízení spotřeby elektrické energie společnost využívá špičkové informační technologie, např. ve formě vlastního speciálního informačního systému SAVS pro obsluhu konečných zákazníků, který zajišťuje sjednávání požadovaného množství elektřiny, automatické vyhodnocování spotřeby a obsluhu klienta až po fakturaci v systému efatep Orgány společnosti Jednatel: Ing. Pavel Luňáček 1.4. Ostatní skutečnosti Společnost Dalkia Commodities nemá žádnou organizační složku v zahraničí, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na její hospodaření. Společnost nemá k v majetku vlastní obchodní podíly a nevlastní žádné akcie či podíly v jiné společnosti. Dalkia Commodities CZ 3

6 2. Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 22.1 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, dovolte mi předložit Vám výroční zprávu společnosti Dalkia Commodities za rok 2011, který celkově hodnotíme jako velmi úspěšný. Podařilo se nám překročit očekávané výsledky, společnost pokračovala v rozvoji podpůrných informačních technologií a nástrojů, které využíváme k řízení rizik plynoucích například z volatility cen na komoditních trzích, odchylek portfolia, kurzových rozdílů. V roce 2011 jsme zdárně navázali na velmi dobré výsledky dosažené v roce 2010 a dále rozvíjeli své obchodní aktivity na trhu s elektrickou energií nejen v tuzemsku, ale i v okolních zemích. Portfolio našich zákazníků i nadále tvoří jak průmysloví odběratelé, tak zákazníci z oboru dopravy, školství, zdravotnictví. Důležitou aktivitou pro nás byl také výkup elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů od nezávislých výrobců. Ing. Pavel Luňáček Jednatel společnosti Významnou událostí v druhé polovině roku 2011 byla změna sídla společnosti a přestěhování do nových moderních prostor a také změna názvu společnosti z Czech- Karbon s.r.o. na Dalkia Commodities CZ, s.r.o. V následujícím roce 2012 budeme pokračovat v rozšiřování obchodních aktivit na energetickém trhu. Pevně věřím, že díky bohatým zkušenostem z domácích i zahraničních energetických trhů a se stabilním zázemím silné skupiny Dalkia, do které Dalkia Commodities od roku 2010 patří, budeme pro naše zákazníky žádaným profesionálním partnerem. Velice si vážím důvěry, kterou nám projevují naši obchodní partneři, děkuji jim za přízeň, kterou nám věnovali, a těším se na to, že úspěšná spolupráce bude pokračovat i v následujícím období. Dovolte mi na závěr poděkovat také zaměstnancům společnosti Dalkia Commodities. za jejich přínos k výsledkům, přístup ke změnám a za jejich profesionální práci. 4 Výroční zpráva 2011

7 2.2 Informace o výkonech a činnostech Obchodní činnost Obchodní činnost společnosti Dalkia Commodities je zabezpečována dvěma základními úseky: Úsek Prodej konečným zákazníkům zabezpečuje prodej elektřiny konečným zákazníkům a zajišťuje pro ně kompletní servis. Úsek prodeje konečným zákazníkům v roce 2011 zajistil dodávky pro konečné zákazníky s celkovou roční spotřebou elektřiny ve výši 1,6 TWh, což oproti loňskému roku představuje pokles o 0,24 TWh. Aktuální portfolio konečných zákazníků společnosti v současnosti tvoří přes 250 odběratelů s odběrnými místy vybavenými měřením typu A, B i C, jejichž potřeby a objemy dodávek jsou velmi různorodé. Kromě tradičních partnerů zabývajících se těžbou uhlí a výrobou koksu obsluhovala společnost Dalkia Commodities i zákazníky z oblasti hutnictví, strojírenství, automobilového a potravinářského průmyslu, služeb, zdravotnictví apod. Pro konečné zákazníky zajišťujeme maximální servis na energetickém trhu. Klademe velký důraz na cenovou úroveň dodávek a kvalitní servis. Svým klientům poskytujeme mimo jiné i poradenství spojené s řízením spotřeby, technickými podmínkami připojení a dalšími aspekty, které v konečném důsledku ovlivňují náklady na zajištění elektřiny. Úsek Obchod s energiemi zajišťuje optimalizaci nákupního portfolia a operativní bilancování pozic portfolia společnosti a další rozvíjení obchodů v tuzemských a zahraničních přenosových soustavách. Hlavní činností úseku Obchod s energiemi je zajištění dodávek na velkoobchodním trhu pro pokrytí potřeb portfolia konečných zákazníků. Tato činnost zahrnuje nákup standardních i nestandardních produktů na velkoobchodním trhu a jejich optimalizaci pro zajištění dodávek pro portfolio konečných zákazníků, operativní dorovnávání v průběhu roku na krátkodobých trzích a na základě upřesňování predikce odběrového diagramu i řízení nákladů na odchylky na bilančním trhu. Kromě nákupu na velkoobchodním trhu pro zajištění dodávek konečným zákazníkům úsek realizuje i obchod s elektřinou s dalšími obchodními společnostmi na tuzemském trhu a okolních zahraničních trzích, a to zejména na základě operativního obchodování na krátkodobé bázi s využitím aktuálních pohybů na trhu s elektrickou energií. Součástí zahraničního obchodu je i zajištění rezervace nezbytných kapacit na jednotlivých přeshraničních profilech. Kromě tradičních velkých energetických společností jsme v roce 2011 dále rozvíjeli neméně důležitou spolupráci i s nezávislými výrobci elektřiny včetně výkupu z obnovitelných a druhotných zdrojů, kterým nabízíme možnost využít systému zelených bonusů v rámci podpory obnovitelných a druhotných zdrojů. V roce 2011 společnost vykoupila z obnovitelných a druhotných zdrojů 207,7 GWh, což oproti předchozímu roku 2010 představuje nárůst o 8,74 %. Portfolio konečných zákazníků dle velikosti jejich odběru za rok % 19 % 5 % 1 % 6 % 51 % 17 % >100 GWh GWh GWh 5-10 GWh 1-5 GWh 0,1-1 GWh 0-0,1 GWh 2. Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Dalkia Commodities CZ 5

8 Liberalizace trhu s elektrickou energií od roku 2001 s sebou přinesla postupně nutnost řešení požadavků různých segmentů zákazníků, díky tomu se Dalkia Commodities stala dodavatelem pro široké spektrum odběratelů. Mimo výše uvedené byla činnost společnosti v roce 2011 zaměřena především na zdokonalování poskytovaných služeb zákazníkům, konkrétně na: Zdokonalování nástrojů pro řízení rizik Společnost pravidelně vyhodnocuje obchodní a finanční rizika, a to zejména cenová, měnová a kreditní. Zavedli jsme a pravidelně vyhodnocujeme kreditní rating obchodních partnerů a zákazníků, využíváme aktivně formu zajištění pojištěním pohledávek, zajištění kurzového rizika a pravidelně aktualizujeme prognózy s ohledem na vývoj u konečných zákazníků. Dosažení maximální spokojenosti zákazníka Kvalitu vztahů se zákazníkem určuje do velké míry to, jak klient vnímá klíčové kompetence společnosti, jak velký podíl firma na obchodování zaujímá, jaká je konkurenceschopnost jeho cen, kvalita dalších doprovodných produktů, znalost zákazníkova podnikání, technická úroveň a intenzita vzájemných vztahů. Proto klademe velký důraz na zjišťování potřeb a požadavků spotřebitelů a vytváření atraktivní nabídky poskytovaných služeb pro jednotlivé cílové segmenty na trhu. Výsledky obchodní činnosti Druh ukazatele (v tis. Kč) Skutečnost 2010 Plán 2011 Skutečnost 2011 Tržby za prodané zboží Náklady na prodané zboží Obchodní marže Oproti plánu dosáhla společnost zvýšení obchodní marže o cca 91 mil. Kč a vytvořila zisk po zdanění ve výši 111,91 mil. Kč, což znamená oproti podnikatelskému plánu na rok 2011 ( 50,53 mil. Kč) navýšení o cca 61,38 mil. Kč. Struktura tržeb v procentech za rok % obchodní společnosti koneční zákazníci 76 % 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Dodávka elektřiny konečným zákazníkům v TWh Výroční zpráva 2011

9 Lidské zdroje V roce 2011 společnost zaměstnávala v průměru 11 zaměstnanců, jejichž věkovým průměrem je 42 let. Převážná většina (81%) má vysokoškolské vzdělání, ostatní (19%) pak úplné střední vzdělání s maturitou. Organizační struktura Valná hromada Jednatel Asistentka Úsek Prodej konečným zákazníkům Úsek Obchod s energiemi Úsek Ekonomika a administrativa 2. Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Dalkia Commodities CZ 7

10 3. Finanční část Účetní závěrka Rozvaha aktiva k 31. prosinci 2011 v tis. Kč Označ. AKTIVA Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly ovládaná osoba C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky 3 8 Výroční zpráva 2011

11 Označ. AKTIVA Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období Finanční část Rozvaha - pasiva k 31. prosinci 2011 v tis. Kč Označ. PASIVA Běžné účetní období Minulé účetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.3. Rezerva na daň z příjmu B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období 5 C.I.2. Výnosy příštích období Výkaz zisku a ztráty k v tis. Kč Označ. Text Skutečnost v účetním období běžném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Dalkia Commodities CZ 9

12 Označ. Text Skutečnost v účetním období běžném minulém C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 488 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná Q.2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním Příloha účetní závěrky 1. Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky název účetní jednotky: Dalkia Commodities CZ, s.r.o. identifikační číslo: sídlo: 28. října 3337/7, Ostrava - Moravská Ostrava právní forma: společnost s ručením omezeným předmět podnikání společnosti zahrnuje tyto činnosti: Obchod s elektřinou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona základní kapitál: ,- Kč Společnost je řízena jednatelem, který vykonává práci pro společnost na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele. 1.2 Založení společnosti Dalkia Commodities CZ, s.r.o. ( společnost ) je právnická osoba. Společnost vznikla dne 25. října 1999 pod názvem CZECH- KARBON s.r.o. a je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka Vlastnická struktura společnosti Jediným společníkem firmy Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je od 1. prosince 2008 NWR Energy, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava, 10 Výroční zpráva 2011

13 Gregorova 2582/3, PSČ , IČ Společnost NWR Energy, a.s. se 21. června 2010 stala akvizicí skupiny Dalkia v České republice a nově nese název Dalkia Industry CZ, a.s. se sídlem Zelená 2061/88a, Ostrava Mariánské Hory, PSČ Do 30. listopadu 2008 byla jediným společníkem firmy Dalkia Commodities CZ, s.r.o. společnost OKD, a.s. se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ , IČ Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V uplynulém roce došlo k těmto změnám, které byly zapsány v obchodním rejstříku: 3. Finanční část Dalkia Commodities CZ, s.r.o. (původní název CZECH-KARBON s.r.o.) změnila název dne 1. srpna 2011 a také ke stejnému dni změnila adresu sídla společnosti. Došlo ke změnám v předmětu podnikání. Dne 26. července byly vymazány následující předměty činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, zprostředkovatelská činnost, obstaravatelská činnost a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Ke dni 26. července byla jako předmět podnikání nově zapsána výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. 1.5 Organizační struktura společnosti Za výkon a výsledky společnosti je odpovědný statutární orgán. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 1.6 Statutární a dozorčí orgány společnosti k rozvahovému dni Jednatel: Ing. Pavel Luňáček 2. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 2.1 Způsoby ocenění a odpisování Při sestavení účetní závěrky za rok 2011 používala společnost tyto způsoby oceňování a odpisování: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Tento majetek je odepisován rovnoměrně do nákladů na základě předpokládané doby životnosti, nejdéle po dobu pěti let. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč byl účtován přímo do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč se odpisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Dalkia Commodities CZ 11

14 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Účetní odpisy jsou stanoveny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Kategorie majetku Doba odpisování v letech Dopravní prostředky 4 Jiný hmotný dlouhodobý majetek 3 První účetní odpis je proveden v měsíci následujícím po zařazení majetku do užívání. V případě vyřazení majetku z užívání je poslední účetní odpis účtován v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém je předmětný majetek vyřazen Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti je vykazován ve výši zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo k rozvahovému dni zaregistrováno, je vykazováno jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. Společnost dále vytváří zákonný rezervní fond Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceněny jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek je snižováno pomocí opravných položek. Opravné položky k pohledávkám jsou vytvářeny na základě inventarizace, pokud se prokáže, že jejich ocenění neodpovídá reálnému stavu. Společnost stanoví opravné položky pro pochybné pohledávky podle vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků. V případě daňových opravných položek k pohledávkám postupuje podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění Časové rozlišení Ve výnosech (nákladech) příštích období je účtováno o nerealizovaných ziscích a ztrátách M2M (mark-to-market) z denního zúčtování s Energetickou burzou Praha, které vykazují kredit (debit) a vztahují se k uzavřeným smlouvám na dodávky elektřiny na příští období. Přeúčtování do výsledku hospodaření se provádí v okamžiku fyzické dodávky daného komoditního kontraktu Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně jsou oceněny v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni se veškeré záznamy v účetních knihách přepočítávají na českou měnu denním kurzem vyhlášeným Českou národní bankou. V roce 2011 (2010) byly realizované kurzové zisky a ztráty účtovány do nákladů, výnosů běžného roku Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna Účtování o nákupech a prodejích elektřiny S ohledem na záměr společnosti dodávat elektřinu konečným zákazníkům jsou uzavřené komoditní kontrakty klasifikovány na Energetické burze Praha i na OTC (velkoobchodní trh) jako Own use kontrakty, tj. komoditní smlouvy, které byly uzavřeny 12 Výroční zpráva 2011

15 za účelem koupě, prodeje nebo užívání komodity a u nichž se očekává, že budou vypořádány v rámci konečného dodání komodity konečným zákazníkům. Z tohoto titulu není na nákupní i prodejní komoditní kontrakty pohlíženo jako na finanční deriváty uzavřené za účelem spekulativního obchodování Finanční deriváty měnové Zajišťovací účetnictví V souladu s účetními předpisy platnými od roku 2004 se společnost rozhodla aplikovat zajišťovací účetnictví pro vykazování dopadů ze zajištění měnových rizik. 3. Finanční část Deriváty Společnost používá zajišťovací deriváty (měnové forwardy) sloužící k omezení kurzových rizik spojených s platbami v cizí měně. Zajišťovací deriváty jsou vykazovány v reálné hodnotě. Zajištění je plně v souladu se strategií mateřské společnosti pro řízení rizik. Při aplikaci zajišťovacího účetnictví společnost postupuje podle českého účetního standardu pro finanční instituce č. 110 Deriváty. Realizovaná část finančních derivátů byla k rozvahovému dni zaúčtována výsledkově a nerealizovaná část byla zaúčtována jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků a je vykázána jako součást vlastního kapitálu Klasifikace záloh Společnost klasifikuje část záloh, u nichž se očekává jejich vypořádání v době delší než jeden rok od rozvahového dne, jako dlouhodobé. 2.2 Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období V roce 2011 nedošlo k žádným změnám v oceňování, postupech odpisování a postupech účtování oproti předcházejícímu období. 2.3 Konsolidace V souladu s ustanovením 62 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je účetní závěrka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 3.1 Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Software Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Zůst. k Oprávky Zůstatek k Odpisy 154 Oprávky k úbytkům Přeúčtování Zůstatek k Zůst. hodn Zůst. hodn Dalkia Commodities CZ 13

16 3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek Jiný dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Zůst. k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Přeúčtování Zůstatek k Zůst. hodn Zůst. hodn Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly ukončeny v roce Společnost neeviduje dlouhodobý hmotný majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než hodnota uvedená v účetnictví. Společnost neeviduje hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem. Z celkové zůstatkové hodnoty majetku 247 tis. Kč nebylo nic použito pro ručení za bankovní úvěr. Společnost vlastní, mimo výše uvedené, drobný majetek evidovaný v operativní evidenci v celkové hodnotě tis. Kč ( tis. Kč) Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu Společnost neměla v roce 2011 majetek pronajatý formou finančního leasingu. Do 31. července 2011 společnost sídlila v pronajatých prostorech. Nájemné v roce 2011 činilo tis. Kč ( tis. Kč). 3.2 Pohledávky Dlouhodobé pohledávky Společnost eviduje k 31. prosinci 2011 dlouhodobé pohledávky z titulu poskytnutých záloh ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Tyto zálohy představují maržové vklady a jistiny poskytnuté dodavatelům na finanční zajištění uzavřených obchodů s elektřinou a rezervaci kapacit. Dlouhodobé pohledávky představují kauce složené těmto společnostem (v tis. Kč): Společnost k 31. prosinci 2010 k 31. prosinci 2011 OTE, a.s CAO Central Allocation Office GmbH (ČEPS, a.s.) J.P. Morgan Energy Europe s.r.o. (RBS Sempra Energy Europe s.r.o.) RBS Sempra Energy Europe Limited Centrální depozitář cenných papírů Ostatní Celkem Krátkodobé pohledávky Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je stanovena na 14 dnů. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. 14 Výroční zpráva 2011

17 Rozdělení pohledávek po lhůtě splatnosti: k 31. prosinci 2010 k 31. prosinci 2011 do 30 dnů po lhůtě splatnosti do 90 dnů po lhůtě splatnosti do 180 dnů po lhůtě splatnosti do 360 dnů po lhůtě splatnosti nad 360 dnů po lhůtě splatnosti Celkem Finanční část V roce 2011 byla vytvořena opravná položka k pohledávkám po splatnosti ve výši 347 tis. Kč Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem Společnost neeviduje žádnou pohledávku, která je kryta podle zástavního práva nebo je zajištěna jiným způsobem. 3.3 Časové rozlišení aktivní Náklady příštích období k 31. prosinci 2011 ve výší tis. Kč ( tis. Kč) obsahují především již uhrazené poplatky za licenci na obchod s elektřinou, již uhrazené náklady na poplatky spojené se zobchodováním a zúčtováním komoditních kontraktů uzavřených na Energetické burze Praha na budoucí období a náklady na zaplacené poplatky České spořitelně, a.s. v souvislosti s obchody uzavřenými na příští období na Energetické burze Praha a zúčtování zisků a ztrát M2M (mark-to-market) s Energetickou burzou Praha v souladu s účetními postupy uvedenými v bodě Vlastní kapitál V roce 2011 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu: Zůstatek k Změna reálné hodnoty derivátů Převod zisku Podíly na zisku Zisk za rok 2011 Zůstatek k Zákonný rezervní fond Základní kapitál Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření Celkem Jediný společník společnosti Dalkia Commodities CZ, s.r.o., tj společnost Dalkia Industry, a.s., v působnosti valné hromady schválil svým usnesením dne 15. března 2011 řádnou účetní závěrku za období roku 2010 a rozhodl o rozdělení zisku za rok Ke dni sestavení účetní závěrky nebylo rozhodnuto o rozdělení zisku za rok Závazky Krátkodobé závazky Obvyklá doba splatnosti závazků dle smluv činí 14 dnů. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů k 31. prosinci 2011 činí tis. Kč ( tis. Kč). Žádný z těchto závazků není po splatnosti Jiné závazky K 31. prosinci 2011 činil zůstatek přijatých záloh tis. Kč ( tis. Kč). Jedná se o závazky k odběratelům elektřiny, kteří v roce 2011 měli povinnost platit zálohy dle smlouvy o dodávkách, která byla uzavřena se Statutárním městem Ostrava a přijaté zálohy od Operátora trhu a Dalkie Industry CZ, a.s. Dalkia Commodities CZ 15

18 V souladu s účetními postupy popsanými v bodě měla společnost k 31. prosinci 2011 otevřeny zajišťovací finanční deriváty v reálné hodnotě tis. Kč - závazek ( tis. Kč závazek) Závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem Společnost neeviduje žádné závazky, které jsou předmětem záruky vůči třetí osobě, zástavního práva na majetek společnosti ve prospěch třetí osoby nebo jsou zajištěny jiným způsobem Závazky vůči státním institucím Instituce Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Celkem ze soc. zabezp. a zdr. pojištění Daň z příjmů ze závislé činnosti Daň z přidané hodnoty Ekologická daň Celkem daňové závazky Společnost nemá vůči státním institucím závazky po lhůtě splatnosti. Sociální a zdravotní pojištění a daň ze závislé činnosti byly společností uhrazeny do 31. ledna Bankovní úvěry a výpomoci V roce 2011 společnost nemá žádné bankovní úvěry, do roku 2010 společnost měla kontokorentní úvěr. 3.7 Časové rozlišení pasivní Výnosy příštích období v roce 2011 vykazují k 31. prosinci zůstatek tis. Kč ( tis. Kč) představuje zúčtování zisků a ztrát M2M (mark-to-market) s Energetickou burzou Praha v souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2.1.5). Výdaje příštích období dosahují k 31. prosinci tis. Kč ( tis. Kč). 3.8 Závazky nevykázané v rozvaze Z uzavřené smlouvy č. 66/2009/OZ s Dopravním podnikem města Brna, a.s., IČ vznikla společnosti povinnost poskytnout bankovní záruku ve výši tis. Kč na krytí rizika v případě nesplnění dodávek elektřiny. Bankovní záruka je vystavena Českou spořitelnou, a.s. na období od 15. července 2009 do 31. ledna Společnost poskytla Dopravnímu podniku města Brno, a.s. také bankovní záruku ve výši tis. Kč vystavenou Komerční bankou na období od 7. října 2011 do 31. ledna Daň z příjmů K 31. prosinci 2011 byla vytvořena rezerva na daň z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč ( Kč). 4.1 Odložená daň Odložená daň byla vypočtena v souladu s účetními postupy uvedenými v bodě Odložená daň za rok 2011 (2010): Položky odložené daně (v tis. Kč) Základ pro rok 2011 Sazba daně Odložená daňová Odložený daňový pohledávka závazek Rozdíl z přecenění zajišťovacích derivátů % Odložená daňová pohledávka/ (závazek) Položky odložené daně (v tis.kč) Základ pro rok 2010 Sazba daně Rozdíl z přecenění zajišťovacích derivátů Odložená daňová pohledávka/ (závazek) Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek % Výroční zpráva 2011

19 5. Informace o tržbách Údaje o tržbách (v tis. Kč) tuzemsko Evropa tuzemsko Evropa Prodej elektrické energie konečným zákazníkům Prodej elektrické energie obchodníkům Celkem Finanční část 6. Osobní náklady 2010 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady a zdravotní pojištění Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady a zdravotní pojištění Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem Společnost je řízena přímo jednatelem, který ovšem není zaměstnancem Dalkia Commodities CZ, s.r.o. 7. Informace o spřízněných osobách a) V pohledávkách a závazcích, popsaných v bodech 3.2 a 3.5, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině Název společnosti Závazky 2011 Závazky 2010 Pohledávky 2011 Pohledávky 2010 Dalkia Česká republika, a.s Dalkia Industry CZ, a.s Dalkia Powerline Sp. z o.o Celkem Pozn: Údaje jsou uváděny včetně vytvořených dohadů. b) Přehled vzájemných obchodů mezi společnostmi ve skupině je uveden v následující tabulce v tis. Kč: Název společnosti Náklady 2011 Náklady 2010 Výnosy 2011 Výnosy 2010 Dalkia Česká republika, a.s Dalkia Industry CZ, a.s Dalkia Powerline Sp. z o. o Celkem c) Společnost uzavřela k 31. srpnu 2010 Smlouvu o nakládání s finančními prostředky v rámci skupiny. Dle této smlouvy je společnosti umožněno vkládat na bankovní účty Dalkia Česká republika, a.s. svoje finanční prostředky nebo čerpat krátkodobé finanční provozní úvěry až do výše tis. Kč. Společnost neevidovala k 31. prosinci 2011 ani k 31. prosinci 2010 žádné půjčky od spřízněných osob. Dne 7. září 2010 společnost přistoupila do cash poolingu v rámci skupiny Dalkia v České republice. K 31. prosinci 2011 činila pohledávka za společností Dalkia Česká republika, a.s. z titulu cash poolingu částku tis. Kč. Dalkia Commodities CZ 17

20 d) Faktický koncern Dne 9. listopadu 2011 byla mezi společností Dalkia Industry CZ, a.s. a společností Dalkia Commodities CZ, s.r.o. uzavřena smlouva o jednotném řízení (ovládací smlouva) na dobu určitou od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, která bude po uplynutí platnosti automaticky prodloužena na dobu jednoho roku do 31. prosince 2013, pokud některá strana písemně neoznámí druhé straně do 30. listopadu 2012, že si takové prodloužení nepřeje. Zpráva o vzájemných vztazích za rok 2011 bude součástí výroční zprávy. 8. Auditorské odměny Informace o odměnách auditora jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky konečného vlastníka společnosti. 9. Další významné události K datu sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným následným událostem. 18 Výroční zpráva 2011

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více